IBM DB2 Universal Database. Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IBM DB2 Universal Database. Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic"

Transkript

1 IBM DB2 Universal Database Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic Versjon 8

2

3 IBM DB2 Universal Database Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic Versjon 8

4 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du lese Merknader. Dette dokumentet inneholder informasjon som eies av IBM. Det leveres i henhold til lisensbetingelser og er opphavsrettslig beskyttet. Informasjonen i denne håndboken omfatter ingen produktgarantier, og eventuelle merknader i denne håndboken må ikke tolkes som garantier. Du kan bestille IBM-publikasjoner elektronisk eller via IBM-representanten. v Hvis du vil bestille publikasjoner elektronisk, går du til IBM Publications Center på v IBM-representanten finner du ved å gå til IBM Directory of Worldwide Contacts på Hvis du vil bestille DB2-publikasjoner fra DB2 Marketing and Sales i USA eller Canada, må du ringe IBM-4YOU ( ). Når du sender informasjon til IBM, gir du IBM en ikke-eksklusiv rett til å bruke eller distribuere informasjonen på den måten IBM mener er best, uten forpliktelser i noen retning. Copyright International Business Machines Corporation All rights reserved.

5 Innhold Om veiledningen Før du starter Produktoversikt Konvensjoner som er brukt i denne veiledningen Innføring i IBM Video Online e-businessapplikasjoner Business-scenario Flerlagsarkitektur Datalag Kontrollag Grensesnittlag Oppsummering Leksjon 1: Aktivere databasen for å hente sett med XML-poster Kontrollpunkt Leksjon 2: Opprette Visual Basic-prosjektet og starte IBM DB2 Development Add-In Trinn 1: Registrere IBM DB2 Development Add-In Trinn 2: Konfigurere Visual Basic-prosjektet 13 Trinn 3: Klargjøre OLE DB Trinn 4: Starte IBM DB2 Development Add-In 15 Trinn 5: Tilføye og teste en databasetilkobling 15 Trinn 6: Opprette databasen og legge inn data 16 Kontrollpunkt Leksjon 3: Opprette brukerdefinerte funksjoner (UDFer) Trinn 1: Opprette den brukerdefinerte funksjonen TitleAvailability Trinn 2: Opprette den brukerdefinerte funksjonen XWishedTitles Trinn 3: Importere den brukerdefinerte funksjonen TitleRating Kontrollpunkt Leksjon 4: Opprette og importere de lagrede ønskelisteprosedyrene Trinn 1: Opprette den lagrede prosedyren XWishedTitlesAdd Trinn 2: Importere tre lagrede ønskelisteprosedyrer Kontrollpunkt Leksjon 5: Tilføye databaseverktøymodulen Trinn 1: Tilføye en DBUtil-modul Trinn 2: Tilføye ADO-tilkoblingskoden Trinn 3: Tilføye ADO-kommandokoden Kontrollpunkt Oppsummering Tilleggsopplysninger Merknader Varemerker Kontakte IBM Om programmet Copyright IBM Corp iii

6 iv IBM DB2 Universal Database: Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

7 Om veiledningen Velkommen til veiledingen fra IBM DB2 Universal Database Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic. Veiledningen fra utviklingssenteret leder deg gjennom grunnleggende Utviklingssenter-oppgaver ved å bruke IBM DB2 Development Add-In i Microsoft Visual Basic. Du får trinnvis veiledning om hvordan du bygger en virkelig applikasjon for et realistisk scenario, en videoutleieforretning. IBM DB2 Development Add-In brukes til å demonstrere de mange mulighetene og de viktigste funksjonene i DB2 Utviklingssenter. Tilleggsmodulen bygger også løsningen for IBM Video Online for e-business. Denne veiledningen beskriver løsningens arkitektur. I tillegg forklarer denne veiledningen hvordan du bruker DB2 Utviklingssenter Add-In for Microsoft Visual Basic for å utvikle datalaget. Mer informasjon om hele løsningen finner du på Det tar omtrent to timer å gå gjennom denne veiledningen. Før du starter Før du starter med veiledningen, trenger du noe forkunnskaper om begreper og verktøy som brukes i denne veiledningen. Nødvendige forkunnskaper: v Grunnleggende kunnskap om Active Data Objects (ADO). v Grunnleggende kunnskap om en filtype av Component Object Model (COM+). v Relasjonsdatabasebegreper. v Grunnleggende kunnskap om SQL. v Grunnleggende kunnskap om Microsoft Visual Basic. Kontroller også at datamaskinen oppfyller minimumskravene til programvare: v IBM DB2 Universal Database for Windows, versjon 8.1 eller nyere. v IBM DB2 Universal Database Enterprise Server Edition. v IBM DB2 Application Development Client, versjon 8.1 eller nyere. v Microsoft Visual Basic, versjon 6.0 eller nyere. v Microsoft Data Access Components (MDAC), versjon 2.6 eller nyere. Copyright IBM Corp

8 Pakke ut og lagre videoonline.zip på stasjon C. Du finner videoonline.zip på disse stedene: v Hvis HTML-dokumentasjonen ble installert sammen med DB2: <db2 inst directory>\doc\htmlcd\<locale>\tutr\db2td\videoonline.zip v Hvis HTML-dokumentasjonen ble installert med HTML CDen: <cd drive>:\program Files\sqllib\doc\htmlcd\<locale>\tutr\db2td \videoonline.zip der: v <locale> er den lokale katalogen (for eksempel no_no) v <cd drive> er CD-stasjonen (for eksempel stasjon C) Forsikre deg om at du utvider alle delmapper når du pakker ut filene. Alle filene du trenger for å fullføre denne veiledningen, er inkludert i videoonline.zip. Produktoversikt IBM Video Online for e-business er en elektronisk cyberbutikk for videoutleie som kan virke sammen med IBM Video Central for e-business. Video Central er det komplette datalageret og den generiske Internett-tjenesteleverandøren for registrerte, Internett-baserte videoutleieapplikasjoner. Video Online kan enten fungere som en frittstående applikasjon, eller den kan fungere sammen med Video Central for å tilfredsstille de økte forretningsbehovene til en typisk videoutleiebutikk. Konvensjoner som er brukt i denne veiledningen Denne veiledningen bruker typografiske konvensjoner i teksten for å hjelpe deg med å skille mellom navnene på kontroller og tekst du skriver. Eksempel: v Menyvalg er skrevet med fete typer: Klikk på Meny > Menyvalg. v Skjermtaster og valg i applikasjonsgrensesnittet er skrevet med fete typer: Klikk på Navn på skjermtast. v Tekst du skriver er i eksempelfont: Dette er teksten du skriver. v Navn på filer og kataloger er også i eksempelfont:...\sqllib\spb\projects\file.mdb 2 IBM DB2 Universal Database: Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

9 Innføring i IBM Video Online e-businessapplikasjoner I denne leksjonen skal du lære om Video Onlines løsning for forretningsscenarioer og dens arkitektur. Business-scenario IBM Video Online for e-business er en elektronisk cyberbutikk for videoutleie (e-handelapplikasjon fra forretning til forbruker). Denne typen Internett-applikasjon kan utgjøre en selvstendig forretningsvirksomhet, eller den kan brukes som en utvidelse av en eksisterende, fysisk videoutleiebutikk som ønsker å øke inntektene sine og kundedatabasen ved å etablere seg på Internett. Denne løsningen drar fordeler av en kombinasjon av IBM- og Microsoft-teknologier, inkludert IBM DB2, IBM DB2 Utviklingssenter, IBM DB2 Development Add-In for Microsoft Visual Basic, extensible Markup Language (XML), extensible Stylesheet Language (XSL), Component Object Model (COM+), Active Data Objects (ADO) og Active Server Pages (ASP). Med denne e-businessløsningen kan kundene raskt og på en enkel måte utføre hvilken som helst av disse oppgavene 24 timer i døgnet, enten hjemmefra eller fra kontoret: v Registrere en ny kunde. v Se på og oppdatere kundens registreringsprofil. v Se på utleiehistorikk og titler som fortsatt er utestående. v Se på og oppdatere listen med reserverte titler for automatisk levering når en tittel blir tilgjengelig. v Se på og oppdatere listen med ønskede titler for å varsle kunden når tittelen blir tilgjengelig. v Se på en liste med kommende utgaver, nye titler og populære titler. v Se på en liste med anbefalte titler, basert på hensiktsmessige spørringer i forretningsøyemed. v Se på detaljert informasjon om hver utleietittel. v Søke etter utleietitler. v Evaluere utleietitler ved hjelp av anmeldelser og rangering etter terningkast. Kundene trenger ikke lenger å kjøre til videobutikken, lete i hyllene etter den filmen de ønsker, stå i kø for å leie videoen eller kjøre tilbake til videobutikken for å levere videoen. Når de er pålogget, kan de bruke en kraftig søkemotor og raskt finne videoer som er basert på en rekke søkekriterier, leie en video med noen få klikk og få videoen levert i innboksen Copyright IBM Corp

10 i løpet av få dager. Det er også enkelt å levere tilbake videoen. Kundene putter ganske enkelt videoen i den forhåndsadresserte, stemplede pakken som følger med videoen, og slipper den i postboksen. Nettstedet tilbyr tilleggsfunksjoner som omfatter detaljerte biografier om skuespillere, regissører og manusforfattere, kritikker, anmeldelser og en personlig historikk over leide filmer. Flerlagsarkitektur Denne løsningen fra IBM Video Online for e-business er bygd opp i flere lag. Det er tre logiske lag. Hvert av lagene kan fysisk være plassert på en applikasjonstjener eller en Application Server Farm. Disse lagene er datalaget, kontrollaget og grensesnittlaget. Den logiske atskillelsen av disse lagene forenkler applikasjonsutviklingen. I stedet for å skrive en stor applikasjon oppretter du en modulær programvarekomponent som kan brukes om igjen. I tillegg er den enkelt å vedlikeholde og utvide for å imøtekomme nye krav. Denne veiledningen fokuserer bare på å bygge datalaget, men det er viktig å lære hele løsningen, slik at du kan sette oppgavene i veiledningen i sammenheng med den større applikasjonen. I bunnen av applikasjonen er datalaget, også kalt datatilgangslaget, der databasen ligger. Datalaget kjører datatilgangsspørringene og oppdateringene, og det styrker datareferanseintegritet og datakonsistens. Spørringsresultatene fra dette laget blir sendt til kontrollaget som XML-resultatsett, som kan være HTML-fragmenter. Kontrollaget er laget som ligger i midten, og det blir av og til referert til i andre applikasjoner som forretningslogikklaget. Dette laget styrker forretningsregler og sender dataforespørsler fra grensesnittlaget til datalaget. Hvis det er nødvendig, bruker kontrollaget XSL til å transformere XML-resultatsett i datalaget til HTML-fragmenter. Disse HTML-fragmentene blir slått sammen, slik at det produseres større HTML-segmenter som grensesnittlaget kan bruke. Det øverste grensesnittlaget blir også referert til som presentasjonslaget i andre applikasjoner. Dette laget gir Web-brukeren grensesnitt i HTML ved å utføre Active Server Pages (ASPer) som inneholder Visual Basic-skript. Grensesnittlaget leser ikke dataene som er innfelt i HTML. 4 IBM DB2 Universal Database: Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

11 Statisk database Internett Grensesnittlag Kontrollag Video Onlinedatabase XSLdatabase Dataspørring HTMLdata Hurtigbufferdatabase Dataspørring XMLdata Datalag Den visuelle presentasjonen av dataene blir styrt over to lag: v Grensesnittlaget styrer den generelle sidelayouten, statisk HTML og statiske bilder. v Kontrollaget utfører transformeringen fra XML til HTML, og den valgfrie HTML-hurtigbufringen. Innføring i IBM Video Online e-businessapplikasjoner 5

12 Forretningsreglene til løsningen styres også over to lag: v Kontrollaget styrker forretningsvirksomhetens sikkerhetsregler, inkludert tilgang til data og funksjonalitet. v Datalaget bruker databasereferanseintegritet, begrensningskontroll og utløsere for å sikre at reglene for forretningsrelasjonsdata blir styrket. Datalag Datalaget har flere objekter av typen COM+ med en eller flere metoder. Hver metode oppretter vanligvis en databasetilkobling, kaller opp nødvendig SQL eller lagrede prosedyrer, kobler fra databasetilkoblingen og returnerer resultatsettet, hvis det er praktisk anvendelig, til kontrollaget i form av et XML-dokument. I leksjon 5 skal du opprette noen få objekter av typen COM+. ADO (Active data Objects) forenkler kommunikasjon mellom databasetjeneren og objektene og metoden til datalaget. For utgående XML-data som er generert som et resultat av databasespørring, starter datalaget den lagrede XML-prosedyren ved hjelp av et ADO-kommandoobjekt. Den lagrede XML-prosedyren starter den aktuelle lagrede SQL-prosedyren, konverterer SQL-resultatsettene til et XML-dokument og returnerer XML-dokumentet som en utdataparameter. XML-dokumentet blir så returnert til datalaget som en ADO-kommandoutdataparameter. For innkommende XML-data som kreves ved databaseoppdatering starter datalaget den lagrede SQL-prosedyren ved hjelp av et ADO-kommandoobjekt som sendes til XML-dokumentet som en inndataparameter. Den lagrede SQL-prosedyren bruker den XML-brukerdefinerte tabellfunksjonen (UDF) til å konvertere XML-dataene til tabellarisk SQL-data. Disse tabelldataene blir så brukt i databaseoppdateringsprosessen. I leksjon 1 skal du klargjøre databasen, og i leksjonen 2, 3 og 4 skal du både opprette brukerdefinerte funksjoner (UDFer) og opprette og feilsøke lagrede prosedyrer. I tillegg kan du bruke databasetilkoblingsgrupper når du bruker COM+ og ADO. Kostnadene ved individuell tilkobling og frakobling reduseres betraktelig, fordi objektet bare trenger å beholde eller frakoble en databasetilkobling fra tilkoblingsområdet for databasetilkoblinger som er opprettet tidligere. Kontrollag I likhet med datalaget opprettes kontrollaget av et antall objekter av typen COM+. Hvert objekt har en eller flere metoder som vanligvis faller inn under disse hovedkategoriene for forretningslogikk: v Dataspørringsmetoder. v Datamanipuleringsmetoder. Dataspørringsmetoder 6 IBM DB2 Universal Database: Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

13 Disse metodene er ansvarlige for å returnere en eller flere HTML-datablokker til grensesnittlaget. Dataspørringsmetoder henter først den riktige datablokken fra den valgfrie HTML-hurtigbufferen. Hvis en post blir funnet, returneres HTML-datablokken til anmoderen. Hvis en post ikke blir funnet, vil metoden utføre disse handlingene: 1. Starte den riktige datalagmetoden for å hente XML-datadokumentet ved hjelp av de nødvendige inndataparametrene. 2. Hente det obligatoriske XSL-dokumentet fra XSL-hurtigbufferen. 3. Bruke XSL-transformeringer til XML-datadokumentet for å konvertere XML-dataene til en HTML-datablokk (fragment). 4. Sette HTML-datablokken asynkront inn i den valgfrie HTML-hurtigbufferen. 5. Returnere HTML-datablokken til anmoderen. Prosessen forblir den samme uten hensyn til hvilken type datablokk det blir anmodet om. Den eneste forskjellen er at enkelte blokker ikke hurtigbufres fordi innholdet i dem er for dynamisk til at hurtigbufring er gjennomførbar. En metode kan også behandle flere datablokker for å redusere antallet anrop som går i runder mellom de forskjellige lagene. Metodene som er ansvarlige for å returnere de venstre og hoved- og høyre Web-sideelementene til grensesnittlaget er eksempler på metoder som behandler flere datablokker. Datamanipuleringsmetoder Datamanipuleringsmetoder er ansvarlige for å oppdatere brukerkontoene, og de kan brukes til å tilføye eller fjerne ønskelister eller reserverte listeposter, terningskast ved anmeldelse og anmeldte titler eller til å oppdatere kontoinformasjon. En datamanipuleringsmetode utfører disse handlingene: 1. Starter den riktige datalagmetoden for å oppdatere databasen. 2. Hvis oppdateringen mislykkes, returneres en feilkode. 3. Hvis oppdateringen var vellykket, slettes alle anvendbare hurtigbufrede HTML-datablokkposter asynkront som er foreldet på grunn av oppdateringen, og returnerer en melding om at oppdateringen var vellykket. Det oppstår ytterligere et kompleksitetsnivå når en metode behandler flere enn et dataelement. Når for eksempel flere titler blir føyd til ønskelisten samtidig, må AddWishList-metoden behandle alle titlene. For å imøtekomme tilleggsinformasjonen, kan metodeparametrene presenteres i et XML-dokument som beskriver dataelementene. Innføring i IBM Video Online e-businessapplikasjoner 7

14 Grensesnittlag Grensesnittlaget bruker flere Active Server Pages til å sette sammen de forskjellige delene av Internett-sidene til Video Online. Komponentene til dette laget blir fysisk tatt vare på av Web-applikasjonstjeneren, og vanligvis ligger de bak en brannmur på Internett. Grensesnittlaget presenterer applikasjonsgrensesnittet, styrer den overordnede Web-sidelayouten og sørger for navigering mellom Internett-sidene. Web-sidelayout Internett-sidene er en kombinasjon av statiske og dynamiske HTML-datablokker. De statiske blokkene inkluderer innhold, som generell sidelayout, bilder og fast tekst og kontroller. ASP-tjenersiden inneholder setninger som brukes til å implementere disse statiske blokkene. Dynamiske HTML-blokker er blokker i HTML som inneholder innfelte data som blir dynamisk opprettet på forespørsel. Disse dynamiske blokkene blir hentet fra kontrollaget ved hjelp av metodekallene til COM+. Den generelle Web-sidelayouten omfatter: v Det øverste området inneholder nettstedets logo og banner, et avsnitt med en velkomsthilsen til kunder og nettstedets øverste navigeringskontroller. v Det venstre området inneholder søkekontroller og alle navigeringslinker som er relatert til innholdet som er vist i området i midten. v Området i midten inneholder informasjonen som kunden har bedt om, for eksempel tittellister og mer detaljert informasjon om titler eller regi- og skuespillerinformasjon. v Det høyre området inneholder en kort kundekontoinformasjon, inkludert kundens anbefalte tittelliste, reserverte titler som venter i kø, ønskeliste med titler, utestående titler og en aktivitetslogg som sporer kundens handlinger når vedkommende besøker nettstedet. v Det nederste området inneholder applikasjonsinformasjon og juridisk tekst. 8 IBM DB2 Universal Database: Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

15 Sesjonsinformasjon og sikkerhet Kunder på nettstedet Video Online kan se mye av nettstedets informasjon uten å være pålogget. Kunder som tegner medlemskap, blir tildelt en entydig bruker-id og et passord. ASP-sesjonsstyring i grensesnittlaget lagrer kundens bruker-id og passord i sesjonsobjektet. Kundene må aktivere cookies (informasjonskapsler) i sine nettlesere. Etter at LoginIDen er lagret i sesjonen, kan kunden hente og oppdatere spesifikke kontodata. Ytterligere sikkerhetsmekanismer, som krypteringsmekanismer og startpunktvalidering, kan brukes for å sikre regelmessige kontooppdateringer og sensitiv kontooppdatering, som endring av kredittkort og adresseinformasjon. Du kan bruke et Secure Sockets Layer (SSL) til å kryptere sensitive data. Med startpunktvalidering kan du forsikre deg om at klientmaskinen er den samme datamaskinen som sendte påloggingsforespørselen. Begge metodene kan brukes til å forhindre snoking i klientens cookie (informasjonskapsel) og i HTML-data, og svindel med identitet. Kryptering og validering genererer ytterligere svartidsbehandling. Statisk Web-innhold Statiske data som ofte blir besøkt, blir replikert fra hoveddatabasen i Video Online og lagret på Web-tjeneren som ren tekst eller bildefiler for at hentingen Innføring i IBM Video Online e-businessapplikasjoner 9

16 skal kunne foregå så raskt som mulig. Bilder av videotitler er eksempler på statiske data som oppbevares lokalt på Web-tjeneren. Oppsummering Video Online-arkitekturen er basert på en trelags modell der strukturen er logisk lagvis. Ved å balansere arbeidet mellom de tre lagene nyter applikasjonen fordelene ved den mest moderne teknologien for å tilfredsstille forretningsbehovene. Datalaget er det eneste laget med direkte tilgang til og kunnskap om Video Online-databasen. Informasjonsforespørsler og oppdateringer blir først sendt gjennom grensesnittlaget til kontrollaget, der de riktige forespørslene om datalagmetodekall blir bestemt og sendt til datalaget. Deretter utfører datalaget spørringen eller oppdateringen det blir anmodet om, og returnerer informasjon til kontrollaget i form av XML. Deretter transformerer kontrollaget XML til HTML som påkrevd, kombinerer flere HTML-fragmenter i større seksjoner og returnerer HTML-avsnittene til grensesnittlaget. 10 IBM DB2 Universal Database: Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

17 Leksjon 1: Aktivere databasen for å hente sett med XML-poster Målet med denne leksjonen er å konfigurere Video Online-databasen og klargjøre databasesystemet for applikasjonsutvikling i senere leksjoner. Det ble opprettet satsfilkommandoer for denne veiledningen for å gjøre enkelte av disse oppgavene enklere. I denne leksjonen skal du aktivere databasen for XML. For å hente sett med XML-poster må du opprette et sett med brukerdefinerte funksjoner (UDFer). De nødvendige database-udfene, som gjør at du kan hente formaterte sett med XML-poster, blir opprettet med kommandoen vosetupxml.bat. Slik aktiverer du databasen: 1. Åpne kommandovinduet i DB2. 2. I katalogen videoonline\db velger du vosetupxml.bat. Kontrollpunkt Du har nå opprettet den brukerdefinerte funksjonen (UDFen) i databasen. Du kan bruke kommandovinduet i DB2 til å kontrollere at UDFen ble opprettet og fungerer riktig. Slik kontrollerer du at UDFene ble opprettet på riktig måte: 1. Åpne kommandovinduet i DB2. 2. I katalogen videoonline\db oppgir du vocheckxml.bat. Etter at du har kjørt vocheckxml.bat, skal du se dette resultatet i kommandovinduet i DB2: SQL-kommandoen ble vellykket utført. Hvis UDFene ikke ble opprettet på riktig måte, må du kjøre vosetupxml.bat på nytt og se etter feil. Copyright IBM Corp

18 12 IBM DB2 Universal Database: Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

19 Leksjon 2: Opprette Visual Basic-prosjektet og starte IBM DB2 Development Add-In Målet med denne leksjonen er å opprette et Visual Basic-prosjekt, starte IBM DB2 Development Add-In og opprette de nødvendige Video Online-tabellene. Senere skal du bruke tilleggsmodulen til å opprette UDFer og lagrede prosedyrer i DB2-databasen og generere ADO-koden for tilkoblings- og kommandoobjektene, slik at Visual Basic-applikasjonen kan fungere sammen med databasen. Denne interaksjonen finner sted gjennom bruk av objektene til COM+. Trinn 1: Registrere IBM DB2 Development Add-In Installerings- eller registreringsprosessen av IBM DB2 Development Add In er avhengig av om du installerte Microsoft Visual Basic før du installerte DB2. Når tilleggsmodulen er registrert, kan du begynne å bruke den i utviklingsmiljøet Visual Basic. Slik registrerer du IBM DB2 Development Add In: v Hvis Visual Basic ble installert før DB2, registrerer DB2-installeringen automatisk IBM DB2 Development Add In. v Hvis Visual Basic ble installert etter DB2, må du gi denne kommandoen fra en kommandolinje: db2vscmd register Trinn 2: Konfigurere Visual Basic-prosjektet Før du kan opprette UDFer, må du opprette et nytt ActiveX-prosjekt og aktivere IBM DB2 Development Add In. Når tilleggsmodulen er aktivert, er mange funksjoner i Utviklingssenter tilgjengelige i Microsoft Visual Basic-miljøet. Slik konfigurer du et nytt Visual Basic-prosjekt: 1. Opprett et nytt Visual Basic-prosjekt: a. Start Microsoft Visual Basic. Vinduet Nytt prosjekt åpnes. b. Klikk på ActiveX DLL. c. Klikk på Åpne. I vinduet Prosjektutforsker ser du Project1 og Class1-klassemodulen. d. I vinduet Prosjektutforsker klikker du på Project1 (Project1). Copyright IBM Corp

20 e. I vinduet Egenskaper endrer du navn på Project1 til IVOEBDL og trykker på Enter. Du vil se at navnet endres i vinduene Egenskaper, Prosjektutforsker og Kode. 2. Føy klassefilen Wishlist.cls til prosjektet: a. I vinduet Prosjektutforsker høyreklikker du på IVOEBDL og klikker på Tilføy > Tilføy fil. Vinduet Tilføy fil åpnes. b. Velg filen videoonline\vb\wishlist.cls. c. Klikk på Åpne. 3. Fjern Class1: a. I vinduet Prosjektutforsker høyreklikker du på Class1 (Class1) og klikker på Prosjekt > Fjern Class1. Vinduet Microsoft Visual Basic åpnes. b. Klikk på Nei. 4. Slik lagrer du det nye prosjektet: a. Klikk på Fil > Lagre prosjekt som. b. Gå til katalogen videoonline. c. Klikk på Lagre. Hvis varslingsvinduet Source Safe Control åpnes, klikker du på Nei. Trinn 3: Klargjøre OLE DB Deretter må du konfigurere OLE DB Provider i Microsoft Visual Basic. OLE DB Provider er linken mellom databasen og applikasjonen. Microsoft OLE DB er et sett med OLE/COM-grensesnitt som inneholder applikasjoner med lik tilgang til data som er lagret i forskjellige informasjonskilder. De kalles OLE DB-forbrukere og OLE DB-leverandører. En OLE DB-forbruker er ethvert system eller enhver applikasjon som bruker OLE DB-grensesnittet. En OLE DB-leverandør er en komponent som viser OLE DB-grensesnittet. Bruk av Active Data Objects (ADO) for å få tilgang til data fra en OLE DB-leverandør gjør applikasjonsutvikling langt enklere fordi ADO skjuler arvekompleksiteten i grensesnittet til OLE DB-leverandøren. Med IBM OLE DB Provider kan DB2 fungere som en OLE DB-leverandør. Denne funksjonaliteten gir OLE DB-baserte applikasjoner mulighet til å trekke ut fra eller spørre i DB2-data ved hjelp av det interne OLE-grensesnittet. I tillegg kan OLE DB-forbrukere få tilgang til data på en DB2 Universal Database-tjener. Slik konfigurerer du OLE DB-leverandøren i Microsoft Visual Basic: 1. Klikk på Prosjekt > Referanser. Vinduet Referanser IVOEBDL.vbp åpnes. 14 IBM DB2 Universal Database: Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

21 2. Velg Microsoft ActiveX Data Objects 2.6 Library. Hvis du har en nyere versjon (for eksempel Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 Library) installert, velger du den. Hvis du må laste ned MDAC 2.6 eller en nyere versjon, kan du installere den fra 3. Klikk på OK. Under Tilleggsinformasjon finner du mer informasjon om IBM OLE DB-leverandøren. Trinn 4: Starte IBM DB2 Development Add-In Slik starter du IBM DB2 Development Add In: Klikk på Tilleggsmoduler > IBM DB2 Development Add In. Det kan ta noen sekunder før DB2 Utviklingsutsnitt åpnes. Når DB2 Utviklingsutsnitt åpnes, ser du IVOEBDL-prosjektet. Nå er du klar til å begynne å opprette lagrede prosedyrer og brukerdefinerte funksjoner (UDFer) som Video Online-applikasjonen trenger når den bruker IBM DB2 Development Add In. Merk: Du bør ikke maksimere Visual Basic-vinduet fordi enkelte av vinduene og veiviserne som startes av DB2 Development Add-In kan åpnes bak Visual Basic-vinduet. Trinn 5: Tilføye og teste en databasetilkobling Bruk veiviseren Tilføy databasetilkobling for å føye en databasetilkobling til prosjektet. Slik tilføyer du en tilkobling ved hjelp av veiviseren Tilføy databasetilkobling: 1. I DB2 Utviklingsutsnitt høyreklikker du på IVOEBDL og klikker deretter på Tilføy tilkobling. Veiviseren Tilføy databasetilkobling åpnes. 2. På siden Tilkobling oppgir du databasetilnavnet du vil bruke for tilkoblingen, og bruker-id og passord: a. I feltet Tilnavn oppgir du SAMPLE. b. Merk av i valgruten Bruk gjeldende bruker-id og passord. c. Klikk på Neste. 3. På siden Filtrer oppgir du om du vil filtrere objektene i tilkoblingen: a. Merk av i valgruten Filtrer ved hjelp av oppgitte kriterier. b. I feltet Skjema velger du Lik navnene og skriver VO i tekstfeltet. c. Klikk på Neste. Leksjon 2: Opprette Visual Basic-prosjektet og starte IBM DB2 Development Add-In 15

22 4. På siden Alternativer oppgir du SQL-skjemaet for databasetilkoblingen: a. I feltet SQL-skjema eller SQL ID skriver du VO. b. Klikk på Fullfør. Sample-databasen blir føyd til DB2 Utviklingsutsnitt. Meldinger om databasetilkoblingen blir vist på siden Meldinger i Utdatautsnitt. Nå er du klar til å begynne å opprette brukerdefinerte funksjoner (UDFer) og lagrede prosedyrer som Video Online-applikasjonen trenger. Trinn 6: Opprette databasen og legge inn data Denne veiledningen inneholder skript som utfører alle oppgavene som er involvert under oppretting og innlegging av data i Video Online-databasen. Disse skriptene er inkludert i videoonline.zip. Skriptet vosetupdb.bat kobler til databasen og oppretter tabeller. Deretter laster skriptet eksempeldataene inn i hver tabell. Skriptet oppretter Video Online-databasen og legger data inn i den. Slik oppretter du en komplett database: 1. Åpne kommandovinduet i DB2. 2. I katalogen videoonline\db velger du vosetupdb.bat. Det kan ta noen sekunder før skriptet blir ferdig med alle trinnene. Du kan referere til filene i videoonline\db\data\msg for å se på meldinger som forteller om innholdet i veiledningen ble opprettet og lagt inn. Kontrollpunkt Du har nå opprettet VO-skjemaet og tilhørende tabeller og indekser i Sample-databasen. Du kan bruke DB2 Development Add-In til å kontrollere at skjemaet og tabellene ble riktig opprettet og at dataene ble lastet inn. Slik kontrollerer du at tabellene ble opprettet og at data ble lagt inn i dem: 16 IBM DB2 Universal Database: Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

23 1. I DB2 Utviklingsutsnitt utvider du Sample-databasen. 2. Høyreklikk på Tabeller og klikk deretter på Forny. Du ser fem tabeller oppført i DB2 Utviklingsutsnitt. 3. Høyreklikk på en av tabellene og klikk på Eksempel på innhold. Hvis tabellene ikke ble opprettet og lagt inn riktig, må du kjøre videoonline\db\vosetupdb.bat og se etter feil. I DB2 Utviklingsutsnitt høyreklikker du på IVOEBDL og klikker deretter på Lagre. Leksjon 2: Opprette Visual Basic-prosjektet og starte IBM DB2 Development Add-In 17

24 18 IBM DB2 Universal Database: Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition. Versjonsmerknader

IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition. Versjonsmerknader IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition Versjonsmerknader Versjon 8.2 IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition Versjonsmerknader Versjon 8.2 Før du bruker opplysningene i denne boken og

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence Versjon 7 IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence Versjon 7 Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004 Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections Versjon 3.3x Dato: 4 november 2004 Tredje utgave (oktober 2004) Originalens tittel: IBM Access Connections Deployment Guide Version 3.3x (29R8493) Copyright

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat og Meetings mobile Brukerhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat og Meetings mobile Brukerhåndbok IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat og Meetings mobile Brukerhåndbok IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat og Meetings mobile Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Ordliste

IBM DB2 Universal Database. Ordliste IBM DB2 Universal Database Ordliste Versjon 8 IBM DB2 Universal Database Ordliste Versjon 8 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du lese Merknader. Dette dokumentet

Detaljer

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01 IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9 Håndbok for systemansvarlig ii NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte CD-ROM og dokumentasjon

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Mamut Academy Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Nyheter SA15-4813-01

IBM DB2 Universal Database. Nyheter SA15-4813-01 IBM DB2 Uniersal Database Nyheter Versjon 8.2 SA15-4813-01 IBM DB2 Uniersal Database Nyheter Versjon 8.2 SA15-4813-01 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henist til, må du

Detaljer

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter,

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag Microsoft Access Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no Sammendrag Microsoft Access (heretter skriver vi kun Access) er et databasehåndteringsverktøy til bruk for personlige

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Norton. AntiVirus. Produktveiledning

Norton. AntiVirus. Produktveiledning Norton TM AntiVirus Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer