... og mykje meir - God lesing! I denne utgåva av Leikanger kyrkjelydsblad kan du blant anna lese om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... og mykje meir - God lesing! I denne utgåva av Leikanger kyrkjelydsblad kan du blant anna lese om:"

Transkript

1 I denne utgåv v Leiknger kyrkjelydsbld kn du blnt nn lese om: Kyrkj er hekl inn i våre liv, seier Henning Rivedl Grunnlovsjubileum Leiknger, Leiknger kyrkje og hendingne i 1814 Om å leve enklre - Brbro Ren Thomssen... og mykje meir - God lesing!

2 Oversikt over tilsette, kontktdresser og telefonr: Administrsjon Leiknger OG Sogndl kyrkjekontor Besøks-/postdresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856 Sogndl Tlf sentrlbord: , E-post: Kyrkjeverje: Jorunn Merete Hukås-Eide Telefon mobil: E-post: Soknepresten i Leiknger og Norum: Egon Askvik Tlf Treffetid etter vtle - måndg fri. Kyrkjetenr/klokkr/ reinhldr: Sndr Perce Tlf Fredg fri Orgnist: Diccon Perce Tlf / Kontor i bustd - fredg fri Soknerådsleir: Anne Kristin Englnd Tlf: Leir i Leiknger og Sogndl fellesråd: Mrit Lunde Mundl Kommunl representnt for Leiknger i fellesrådet: Ole Simen Nesdl Leige v kyrkjelydshuset: Kirsti Svngstu Tlf: Kyrj sentrlt sin nettstd Bjørgvin bispedømme sine heimesider Informsjon om Leiknger kyrkje, tilsette og gudstenesteliste Informsjon om kyrkj i Leiknger og Sogndl Leiknger kyrkjelydsbld orgn for Leiknger sokneråd Redktør: Egon Askvik Redksjonsnemnd: Signe Eikenes og Kirsti Svngstu Ksserr for bldet: Reidr Tjønn Lyout: Elinne Eggum Trykk Husbø prenteverk Neste nummer kjem i september. Frist for innsending v stoff er 20. ugust. 2 Leiknger kyrkjelydsbld nr Tre kvinner om død og oppstndelse Påskeften en festlig nledning? Muligens ikke. De stt der tre kvinner. Alt vr på plss. Fikk unn det meste v jobben før påske, gjort en innsts på hjemmebne også, så kvelden burde nytes. Fri fr jobb, mnn og brn. Tre kvinner som ville feire livet sitt. Skål for frmtid. Hv ønsker du deg for resten v året? Vinen funklet i glssene, men det vr ikke oppdrift. Det vr sorg. Noe vr dødt og måtte begrves. Noe måtte ut. Legges smmen med blå druer og ptetiske sjokoldefigurer på bordet. De lyttet tålmodig til hverndre. Mye visste de fr før. Om svik. Om ensomhet. Mngel på tilhørighet. Kvelden ble nnerledes enn forventet. Den ble mørkerød. Men som en v dem s. Dette er jo dgen d vi skl minnes t Jesus lå i grven. Det vr visst nok v død i deres eget liv. Illusjoner som smuldret opp og håp som brutlt ble slått på munnen. Knskje nettopp det vr hemmeligheten; å l det dø, gi det en verdig seremoni og så leve på t følgene v det destruktive, tok Gud selv med seg i grven for lenge siden. - Jeg finner ikke Gud i Bibelen. Finner bre et bilde v ondskp. Noen hr tolket ordenefor meg, vist meg et forvrengt gudsbilde og så revet meg i filler. Hun tr en puse. - Men jeg hr lært å rope tilbke til den Gud som roper på hjertet mitt. Den Gud som ikke hr gitt meg opp ennå. Øynene er fulle v usikkerhet og leter etter noe å hvile i. Lyset på bordet. - Jeg finner hn i det vnlige. - Som grtneren, liksom? Skyter en v de ndre inn. - Hv mener du? Klokk ble lngt over midntt. De begynte så vidt å lysne. Det vr tre kvinner som kom til grven rett før det lysnet for å se sin elskede. De løp og gikk med frykt i pusten. Borte. Hn er ikke der, fortvilelsen brer seg rskt. En v dem snur seg og oppdger grtneren: - Hvor hr dere lgt hm? Si det, jeg må se hm en gng til! - Mri, sier grtneren. Det vr hn, hennes elskede. Johnnes 20, Jorunn Strnd Askelnd er kommuniksjonsrådgiver og forfttr. Jobbr i Kirkens Nødhjelp, er gift med John Børge Askelnd frå Leiknger. Kyrkj er hekl inn i våre liv tekst/foto: Egon Askvik - Slik eg ser det er kvrt menneske ei novelle, ein dokumentr, ein romn eller eit vndrnde bibliotek. Seier Henning Rivedl, som sjølv i høgste grd er eit slikt bibliotek. Hn kn sjå ttende på eit llsidig yrkesliv og mnge ulike livserfringr.

3 Henning Rivedl Kyrkj er hekl inn i våre liv Døypt oppunder jul i 1944 i Holmedl kyrkje i Fjler, konfirmert 15.september 1959 i sme kyrkj. - Hr kyrkj noko plss i dette biblioteket? - Kyrkj er hekl inn i våre liv på ein slik måte t du ikkje ser det, men når det fell eit spesielt lys over livet ser du mønsteret. Eg er på mnge måtr ei sosildemokrtisk sjel: Kyrkj er for meg det offisielle gudshuset for oss lle der det er høgt under tket. Der veit vi t vi hr vår plss for dåp, konfirmsjon, giftrmål og grvferd. I tillegg til gudstenester, konsertr og nn som måtte bli rrngert der. Kristendommen lever i oss og rundt oss i kvrdg og helg, sme kvr vi er og er fundmentet i kulturen vår. - Kv med deg personleg? -Eg vks opp i ein storfmilie, som eldst v seks sysken. Me budde i huset til besteforeldr mine, som då dreiv grden. Oldemor mi, gmlebest, budde i kleven. Ho vr eit menneske med ei sterk gudstru. Eg vr mykje hjå henne, men vr nok meir på linje med fr min når det kom til kristendomsforståing. Hn heldt med biskop Schjelderup i den store helvetesdebtten på 50-tlet. Oldebest heldt seg til Hllesby, som i ei rdiopreike s t om dei uomvende døydde, så stupte dei lukt ned i helvete. Mor mi vr meir ein gldkristen Ho elsk song og kom frå ein musiklsk fmilie. Jesus vr den snillste mnnen du kunne tenkj deg og hn ville hjelp viss du ngr det glne du hdde gjort. Fr min vr meir ein rbbgst med ndre interesser. Men også hn vr utruleg musiklsk ein kunne neste gje kv instrument som helst og hn spelte. Henning fortel t slik møtte hn kristen tru på ulikt vis heime og dessutn på regelmessige indremisjonsmøte og på sundgsskulen, sjølv om hn der nok ikkje vr den ivrigste eleven. Bondeknøl med Kringkstingspris - Målsk hr lltid vore viktig for deg? - Eg vrt nynorskkvotert inn i NRK-sporten og fekk jobb smn med heltr som Knut Bjørnsen og Per Jorsett. Sjølv drøymde eg nok om å vert den nynorske Børge Lillelien! Det vrt ei intens tid. Mnge vr rsnde over denne bondeknølen som hdde kome inn i sporten og trudde hn vr noko. Det vrt visinnlegg og telefonr og det vr ei påkjenning å ver på festr der lkoholen gjekk inn og vitet ut. Då fll det mnge ukvemsord. - Men vr du på fjernsynet vr du superkjendis i dei dgr. Då hdde eg god nytte v den gode bllsten eg hdde med meg heimnfrå. - Eg kunne blitt eit lett bytte. - Eg vrt nok ein nynorskkjendis, smiler Henning, og legg til t hn frmleis vert tilsnkk på seminr og møte v folk som kjenner hn tt frå Brne-TV si Leikestove, som hn også vr med å lg ein sesong. Eg ser på kyrkj som ein gml ven. Motbkkne Henning og fmilien flytte til Førde og Nustdl og meiner sjølv hn tkl nedstiging br. Her hdde hn fleire jobbr smstundes. Eg jobb nok vnvitig mykje. Det vr i denne tid fmilien vrt splitt. Ei tung tid, minnest hn. - Ikkje minst born er tprr ved skilsmisse. Lærrutdnn, byrj i NRK i 1971 og vrt progrmsekretær og jobb med sport og reportsje. Fekk Kringkstingsprisen i 1979 for godt og målrett bruk v nynorsk. Hr vore skodespelr ved Sogn og Fjordne teter, senterleir i Førde og kultursjef i Nustdl. Flytte til Leiknger i 1988 og rbeidde som frilns prosjektmedrbeidr og skribent og frå 2001 Informsjonssjef i Sogn og Fjordne fylkeskommune. Hr skrive fleire bøker. Gift med Kjerstin. Aktiv i Leiknger mnnskor og i Leiknger/ Sogn og Fjordne mållg. Kyrkj er for meg sjølve bllsten På nittitlet hdde me mnge kyrkjebrnnr. Det tok tk i meg når eg såg korleis vksne krr hulkegret over nedbrende gudshus. Det slo meg kor sterkt vi er knytte til kyrkj. Kyrkj er så viktig. Ho er pssrspissen me orienterer vårt liv ut frå. Eg hr også sett kor utruleg viktig prestne vr, særleg ved dei bråe dødsfll. - Eg kn vel sei t eg ikkje er ukjend med motbkkr i livet, seier Henning og tenkjer på t eit nært fmiliemedlem tok sjølvmord og t hn sjølv fekk hjerneslg for ni år sidn. Tungt vr det også å miss eit brnebrn. - Det er litt merkeleg. Det er lltid noko ein kunne gjort nnleis og som ein skulle ynskt vrt nnleis. Men livet vrt slik det vrt. Og midt i dei største trgedine, reiser ein seg og går vidre. Me må jo det. Det viser seg t vi menneske hr unte krefter i seg. - Eg ser på kyrkj som ein gml ven. Eg ser henne ikkje så ofte men når me møtest er det som når gmle vener møtest og gjensynsgled er stor! Kyrkj er for meg ein friplss der eg kn velje om eg vil komme eller l vere. Eg tykkjer kyrkj i så måte hr ei god høgd under tket. - Men viss det verkeleg gjeld og det verkeleg er bruk for meg, då stiller eg - og mnge med meg. Bilde: Oppkjøring til årets plmerevy, smn med vener frå Leiknger mnnskor. Frå v. Erik Andersen, Inge Hrld Fridtun, Eivind Brendehug, Henning og Kolbjørn Nord Egon Askvik skl dette året skriv ei bok som vert kll KYRKJEFOLK. Her hr hn vld ut 100 personr i Leiknger v dei 2000 medlemene kyrkj hr her. Målet er å gje eit portrett v ein/ei på kvrt lderstrinn frå Bok er tenkt lnsert under Fruktbre dgr Henning er ein v dei som er med i bok. T godt imot Egon når hn tek kontkt og l det vert eit mngfldig bilete v folkekyrkj i Leiknger. Leiknger kyrkjelydsbld nr

4 Fædrenelnd». I kyrkjebok for Leiknger for år er det innført følgjnde: «18de Mrts ved Legnger holdt Bededg ved Provst De over foreskreven Text Pslmen i Anledning f Norges Adskillelse fr Dnmrk, hvorved de gnske Folk flgde høitidelig Eed t hævde Norges Selvstændighed og t vove Liv og Blod for det elskede Fædrenelnd.» «De gnske Folk», lle dei frmmøtte, både menn og dei kvinner som måtte vere der, tok del i den høgtidlege og lvorsfylte hndling. Det vrt sett opp ei fråsegn. Denne finn vi kopi v i våpenhuset i kyrkj. Som vlmenn frå Leiknger vrt vlde Cpelln Hr. Ludvig De og grdmnd Mrchus Hovlnd. Hovlnd vr fødd 1761 på Røysum i Leiknger sokn. Hn gifte seg med Brit Perdotter Hovlnd, og tok som skikken vr, Hovlnd som etternmn, då hn flytte til grden på Vngsnes. Vi veit mindre om informsjonen og diskusjonne frmfor vlet. Sjølvstende-stemning i Bergen og hendingne der kn h vore kjende i miljø i Sogn. Den gmle ekserserplssen Vik vrt truleg vld som std for mtsmling fordi dei hdde røynsle med større smlingr. Og så vr det kort reiseveg for mtmnnen Vlkmp slik vi kjenner den i dg vr det truleg lite v. Autoriteten til «øvrigheit» hdde truleg gjennomslgskrft for mnge v dei som røyst i vlet Avvikling v vl i Leiknger i 1814 gjekk ltså utn problem. Vi kn konsttere t då, som no, fungerte forvltning i den seinre fylkeshovudstden godt. - Knut Henning Grepstd Sundg 23.februr vr det mrkering v grunnlovsjubiléet i Leiknger kyrkje. Kyrkj vr vlkyrkje i 1814 og det er sett opp skilt om dette. Knut Henning Grepstd held foredrg om hendingne under kyrkjekffien. Om lg 80 personr høyrde på er eit spesielt og viktig år i norsk historie, ofte kll mirkelåret. Viktige stikkord er Kielfreden, prins Christin Frederik som midtpunkt for norsk sjølvstenderørsle, stormnnsmøtet på Eidsvoll 16. februr, særskild bededg og vl på utsendingr til riksforsmling, Eidsvoll, grunnlov og kongevl, krig med Sverige, konvensjonen i Moss, omfrmt Storting og union med Sverige. Etter Npoleons-krigne, der Dnmrk-Norge vr på det tpnde sid, resulterte forhndlingr med Sverige i Kiel i ein fredsvtle der Dnmrk måtte gje frå seg Norge til den svenske kongen. Norge ksepterte ikkje vilkår og det vrt eit opprør og full vvising v vtlen. Mobilisering for sjølvstende Dette utløyste ei mobilisering for norsk sjølvstende. Eit stormnnsmøte på Eidsvoll 16. februr ønsket ei liberl grunnlov og t ein ny konge måtte veljst v folket. På møtet vrt det bestemt t det skulle veljst ei forsmling som skulle gje lndet ei grunnlov. Den grunnlovgjevnde forsmling, Riksforsmling, kom smn på Eidsvoll 10. pril og vr ferdig 20. mi. Medlemmene vrt vlde gjennom vl v vlmenn i lndet sine kyrkjelydr og i dei militære forlegningne. Frå v. Knut Henning Grepstd, Bjørn Sølsnæs, Mlin Sæbø Nes, Andres Mjelstd (medhjelprr under gudstenest) og ordførr Olv Lunden. GRUNNLOVSJUBILEUM 2014 LEIKANGER, LEIKANGER KYRKJE OG HENDINGANE I 1814 Fredg 18. mrs 1814 heldt Leiknger prestegjeld bededg og vl på vlmenn til Eidsvoll-forsmling. Leiknger prestegjeld nno 1814 Leiknger prestegjeld omftt i 1814 hovudsoknet (kll «Legnger», i 2014 området Systrond, i 1814 nemnt «Siøstrnd») og nnekssokn Fresvik, Rinde, Vngsnes, Tjugum og Mundl /Fjærlnd. Leiknger kyrkje, dgens steinkyrkje, truleg bygt kring 1250, vr hovudkyrkj i prestegjeldet. "Å vove Liv og Blod for det elskende Fædrenelnd" Hovudkyrkj fekk ein sentrl plss i gjennomføring v vlet.. Kyrkjene vr på den tid dei viktige smlingsstdene for det breie lg v folket og vrt det første vlloklet i kommunen. På den særskilde bededgen vrt det vld 2 vlmenn til ei vlforsmling i Vik og det vrt sverj eid. Vidre vrt det sett opp ei fråsegn til regenten, underskriven v «de tilstedeværende Øvrigheds-Personer og Embedsmænd, smt 12 f Menighedens gtværdige Mænd». Prest heldt «en kort, men krftfuld Indlednings-Tle». Kyrkjelyden svor høgtidleg eid på å hevd sjølvstende for lndet. Og, om nødvendig, å «vove Liv og Blod for det elskende Amtforsmling i Vik med vl v utsendingr til Eidsvoll Amtforsmling kom smn i Vik 30. mrs og vlde tre utsendingr til Riksforsmling på Eidsvoll. Det vr bonde Peder Hjermnn, Lærdl, sorenskrivr Lrs Johnnes Irgens, Sogndl, og sokneprest Niels Nielsen, Ytre Holmedl. I tillegg møtte to representntr frå det militære, Ole Elis Holck frå Lvik og Nils Loftesnes frå Sogndl. Av dei fem frå vårt fylke vr det fire sogningr, v dei to sogndøler og nbor på Loftesnes og ein sunnfjording. Nordfjord vr ikkje representert. Ein kortvrig krig Sverige ksepterte ikkje t Norge erklærte sjølvstend. Det resulterte i krig mellom Norge og Sverige 26. juli -14. ugust Krigen end med våpenstillstnd. Vi fekk Mossekonvensjonen. Vilkår vr mellom nn union med Sverige. Vl-vvikling Presten hdde ei sentrl rolle i vvikling v vl og lei gjennomføring på ein god måte. Vl vr ei spesiell og høgtidleg hndling for lle som deltok. Den reint prktiske gjennomføring v vrøysting vrt gjennomført ved t «lle Stemmeberettigede eller rettere sgt, lle Borgere, Embedsmænd og Bostte, trdte frem til Alteret og nedlgde der Vlgseddel.» Eid vrt truleg vlgt ved t kyrkjelyden i kor gjentok eid etter presten. Gjennomføring v vl er breire dokumentert i Leiknger enn i mnge ndre prestegjeld. Grunnen til det kn vere t vi hdde mnge kompetente personr i området Vik, Blestrnd, Leiknger og Sogndl. I desse prestegjeld og bygdene finn vi, innn rimeleg korte reisevstndr, både mtmnn, sorenskrivr, militære, prestr, godseigrr og proprietær. 6 Leiknger kyrkjelydsbld nr Foto: Egon Askvik Leiknger kyrkjelydsbld nr

5 Kor mykje pengr må me h for å slå oss til ro? John D. Rockefeller, ein v dei rikste i si tid, vrt ein gong konfrontert med nett dette spørsmålet: "Kor mykje pengr treng du for å slå deg til ro?" "Berre litt meir!" vr svret. Ikkje eingong hn meinte hn hdde nok. Problemet med mteriell vinning er t ho mnglr evn til å gjer oss gld og tilfreds. Me vert ldri nøgde, unsett kor mykje me oppnår. Strks eit ynskje er oppfylt, dukkr eit nytt opp, og eit nytt og eit nytt. Det er mterilismen sitt problem. Grådigheit si forbnning hndlr om å ldri få nok. Brbro Ren Thomssen Visuell kunstnr og forfttr v bok Som liljene på mrken. Om å leve enklere (Avenir 2011) - til nynorsk ved Egon Askvik. Ho vr på kfé Krydder i Sogndl og heldt foredrg. Å ver nøgd Der eg vks opp siterte dei gmle gjerne eit Puliord: "Å frykt Gud og ver fornøgd med det ein hr, er ei stor vinning". Apostel Pulus kjem her med ein motsts til det å ver grådig: Å ver nøgd. Å lev enklre går hnd i hnd med tkksemd. Den som er tkksm set pris på dei enkle, frie gåvene i livet: venskp og einsemd, rørsle og kvile, sommren sitt mngfld og vinteren sin dvletilstnd, sol og regn, vrme og kulde. Den som er tkksm er tilfreds. Reklmen som omgir oss overlt i konsumsmfunnet gjer lt den kn for t me skl kjenn oss utilfreds og påpeikr behov me hr eller skper behov me ikkje hr. Konsumsmfunnet konstruerer konstnt nye behov. Tilfredsheit er det motsette v å treng meir. Brbro Ren Thomssen Brbro Ren Thomsssen Om å leve enklre Å ver tkksm Det finst eit nettverk v menneske som smn øver seg i å prktiser tkksemd, og som ser på dette som beste form for globl etikk. Nokon v dei hr strt A network for Grteful Living. På heimesid grtefullness.org står det: Tkksemd lærer oss å setj pris på det me hr. Tkksemd frir oss difor frå redsl for å mngl noko, ei redsle som er sjølve drivkrft i vårt uhldbre forbruksmønster. Tkksemd motverkr kjensl v å ver offer og forminskr difor ggresjon som kn før til krig. Tkksemd lærer oss å verdsetj lt som vert gjeve oss grtis, nturen med sine utllige plntr, dyr og minerlr. Tkksemd er ei grøn hldning. Tkksemd erstttr den mistenking og bitterheit som står i vegen for å oppnå ei fredeleg fordeling v godene i verd, med rusheit og tillit. Då den gode, gmle kulturrdiklr og Profil-forfttr Einr Øklnd fylte sytti år, s hn fylgjnde i eit intervju med Bergens Tidende:...eg hemnr meg på verd ved å seie t eg er fornøgd. Alt dreir i dg om å krevje sin rett, krevje meir, så eg hr tenkt t det slemmste eg kn gjere er å vere gld og tkksm. Det er det mest prktfulle og konstruktive eg kn minnst å h lest i eit jubileumsintervju nokon gong. Det finst ikkje noko betre våpen mot eit vnvittig kpitlistisk kjøpepress enn tkksemd. I tkksemd ligg kimen til lækjedom for sjel, fred og tilfredsheit. Ver nøgd med det du hr! Leiknger kyrkjelydsbld nr

6 Jublnde vår grip dgen! Tekst: Signe Eikenes Foto: Egon Askvik Kn vi betre h det enn no; - når fuglne kvitrr, krokusen blømer, snøen ligg kvit over fjell og vårsol i bkkne blenkjer? Vi vknr til liv, store og små, strekkjer oss mot sol og tenkjer: - det er godt å lev! Vi er heldige som bur på den grøne grein. Her er fredeleg i nord, vkker ntur hr vi rikeleg v og dei fleste v oss hr til slt i gruten. Sjølv om vi hr det godt, finn vi ofte eit kvrt å klge over. Nokre hr grunn til å klge, - men mnge v oss sutrr over småting som for mykje vind og sniglr i hgen! Når våren vknr til live, er det på sin plss å stoppe opp litt og tenke over kor godt vi hr det. Vi bør fryde oss og glede oss det kn gjere godt for både oss sjølve og dei som er rundt oss. Etter å h kikk litt i den nye slmebok etter ein vårslme finn eg ein på nr. 295: Jupmelen gîele, voestes biejjien govloe tjoevkede sjædt etn misnie. Jupmelen fmoe delie le vååjnoes, voe le ååjvoeh lmetjidie. Lyder det kjent? Neppe! Smisk blir for utfordrnde for dei fleste v oss, så det er jmmen godt det er ein norsk tekstvrint: Skperens stemme høres en morgen, dgslyset flommer, fyller hns jord. Skperens krft blir synlig for lle, mennesket jubler, gleden er stor. Her står det om både fuglesong og krokus, etter det eg kn forstå, men det ringer ingen bjøller når det gjeld å kjenne tt teksten. Då er det jmmen flks t melodien er kjend! Hugsr de Ct Steven sin gode gmle Morning hs broken? Morning hs broken like the first morning. Blckbird hs spoken like the first bird. Prise for the singing, prise for the morning. Prise for them springing fresh from the world. Dette er vkker vårprising både på engelsk og norsk (truleg også på smisk), men for meg er Olv Åm si gjendikting frå engelsk til nynorsk den ller beste: Morgonen glitrr som første gongen. Fuglne kvitrr kvte som då. Hurr for morgon soli og songen unders mirkel me fekk å sjå. Solregn frå himlen, jordi blir ung tt. Doggdråpevrimlen på slåtteteig Tindrr mot dgen som i den første doggvåte hgen der Herren steig. Morgon med solskin, sølv-dogg og dusk-regn. Tindrnde kvitring dgen blir fin! Gld vil eg ver jublnde ær Gud for ein nyskpt dg som er min! Crpe diem! 10 Leiknger kyrkjelydsbld nr Leiknger kyrkjelydsbld nr

7 Tysdgstreff i kyrkj Tysdg 11.mrs vr det tysdgstreff litt utnom det vnlege. Då møttest me i kyrkj til musikkndkt. Ekstr kjekt vr det t mnge v dei som bur på sjukeheimen vr med oss. Me fekk ei høgtidsstund smn denne føremiddgen, med fin musikk og slmesong. Egon heldt ein kort god ndkt. Så vr det tid til å hels på gmle kjende, før me gjekk ut i det fine vårvêret. Deretter opp i kyrkjelydshuset til ein spesielt god middg. Etter mten heldt Johs B. Thue eit interessnt foredrg om Tjugum kyrkj og kyrkjelivet i Leiknger i gml tid (Blestrnd høyrde då til Leiknger prestegjeld)- Smværet vrt vslutt med kffi og velsmknde kker. Me gler oss til nnkvr tysdg, til desse smlingne med trim, god mt og godt progrm. All ære til dei som står føre dette fine tiltket. Johnnes og Ingeborg Ugulsvik Mnge hdde funne vegen til kyrkj denne tysdgen. Johs B. Thue heldt føredrg. Prost Kjetil Netlnd Tenk om me ikkje hdde htt påsk Tenk om det me feirr i påsk, ikkje hdde hendt. Korleis hdde verd vore då? Korleis hdde Europ vore? Korleis hdde Noreg vore? Det er nyttig å tenkj over det. Kv tenkjer du om livet? om Gud? om t me skl ver gode mot kvrndre? om born? t me skl t oss v dei svke? om kjærleik? Kv tenkjer du om håp? om døden? om å få evig liv? om himmelriket? om å få tilgjeving? Påskevek hr preg verd, Europ og Noreg meir enn noko nn. For dei grunnleggjnde verdine som me byggjer livet vårt på, dei stmmr frå denne vek. Difor er det verd å stogg opp ved det som hende desse åtte vgjernde dgne: PALMESUNDAG Gud syner seg for oss som ein konge som vil gje livet sitt for oss. MÅNDAG: Jesus frmhev born. Dei leikte og song hosinn på tempelområdet, og Jesus ros dei. TYSDAG: Denne dgen vr det Jesus lærte oss det doble kjærleiksbodet, t me skl elsk Gud v heile oss og t me skl elsk nesten vår som oss sjølv. ONSDAG: På denne dgen vr det t Juds sveik Jesus. Likevel omtl Jesus hn som sin ven. Kv seier ikkje det om å elsk fiendne sine? SKJÆRTORSDAG: Jesus vsk føtene til læresveinne. Gjennom det syner hn t den som er stor, skl ten dei som er små og svke. LANGFREDAG: Gud forson seg med oss då Jesus tok strff vår og døydde. Då Jesus vrt krossfest, opn hn vegen til Guds grenseluse tilgjeving for oss. Og hn vil t me skl h hn som førebilete: Hn bed oss om å forson oss med kvrndre og elsk medmennesk våre slik som hn elsk oss. PÅSKEAFTAN: Jesus vr død og låg i grv. Hn hr vore i dødsriket. Det gjev oss håp om t hn er med oss i dødsskuggens dl. PÅSKEDAG: Denne dgen tende Jesus for lvor håpet i verd. Jesus lever og håpet er levnde. Jesus er sterkre enn døden og lle nedbrytnde krefter. Kv hdde verd vore utn dette håpet? J, korleis hdde verd vore utn det som hende i påskevek? - Prost Kjetil Netlnd Hendingne i påskevek i dei fire evngeli Mtteus Mrkus Luks Johnnes Plmesundg 21, , , , Måndg 21, , , Tysdg 21, 18 22, 46 11, 20 13, 36 20, 1 21, 38 12, Onsdg 23, 1 26, 16 14, , 1 6 Skjærtorsdg 26, , , , 1 17, 26 Lngfredg 26, 47 27, 61 14, 43 15, 47 22, 47 23, 54 18, 1 19, 42 Påskeftn 27, , 55 Påskedg 28, , , , 1-23 Johnnes og Ingeborg Ugulsvik 12 Leiknger kyrkjelydsbld nr Leiknger kyrkjelydsbld nr

8 lekksjen skikkeleg i vår. På Leiknger kyrkje er det fleire større vedlikehldsbehov, og noko v dette må me også prøve å få ttt i år. I jnur fekk me utført ein tilstndsvurdering v Leiknger kyrkje. Denne gv oss eit godt bilete v kv vedlikehldsbehov det vr på kyrkj. Heldigvis vr ikkje tilstnden like dårleg som me frykt, men sjølvsgt hr me mykje å gripe ftt i. Kyrkjeverje Jorunn Merete Hukås-Eide Helsing frå kyrkjeverj Ute er det regn i dg. Skodd heng tung nedover liene, og tunge dropr slår mot rut mi. Det er hutre! Jmmen gld eg sit inne og kn kose meg med ein god vrm kopp te. Påsken nærmr seg, og mnge forbind nok påske med snø, skiturr og ppelsinr. Du finn vel snø høgre oppe, men vinteren i år hr nok heller vore snøfttig i låglndet. Ikkje så gle t det ikkje er godt for noko seier mnge. Ute finn du fleire teikn på t våren er i nmrsj. Snøklokker, krokus og jmvel påskeliljer kn du finne i fleire hgr llereie. Får me ikkje eit tilbkeslg med kulde og snø, vert det nok ein tidleg vår i år. I kyrkj rbeider me med evluering og vurdering v smrbeidsprosjektet mellom Sogndl og Leiknger for tid. Me hr godkjenning frå Kyrkje- og kulturdeprtementet til å drive prosjektet frm til 1. juli, så innn då må me h funne ut korleis me skl t dette vidre. Me hr mnge gode tilbkemeldingr på t smrbeidet går br, så mykje tlr for t det vert vidreført og knskje også gjort permnent. Smrbeidet strt i 2010, og hr no gått som eit prøveprosjekt sidn. Prosjektet hr i hovudsk gått ut på å prøve ut ei ordning med felles fellesråd og felles kyrkjekontor og dministrsjon.. Dette hr vidre ført til felles dministrsjonsutvl, felles rbeidsgjevr-nsvr for dei fellesrådstilsette, felles rekneskpsføring for fellesrådet, felles trusopplæringsnemnd og trusopplærings-område, og felles heimeside. Me vrt slik ein større stb og fekk eit større rbeidsmiljø. Til smn er me 15 fellesrådstilsette fordelt på 8,9 årsverk, og i tillegg kjem prestestillingne. Det hr vore kjekt å bli ein del v ein større stb. Me hr fått fleire å spele på, og fleire å smrbeide med. Mykje smrbeid mellom dei tilsette hr ein mellom nn htt inn i mot konfirmntrbeidet, trusopplæring, gudstenester og ikkje minst medrbeidrfesten me rrngerte no i februr. I år vr den lgt til Leiknger kyrkje, og vrt ein kjempefin kveld for lle som møtte frm. I desse dgr skl me sjå nærmre på korleis smrbeidet hr fungert, og det er mnge formelle bitr som skl på plss, og fleire som skl uttle seg i sk. Mellom nn skl lle sokn gjennomføre soknemøter på sk, og i dei fleste sokn vert nok dette kopl smn med årsmøt for sokneråd. Soknemøt er den formelle stden der de som kyrkjelyd kn kome med dykkr meiningr, så møt gjerne frm der og gi oss di meining om smrbeidet! Søknd til deprtementet må me få v grde tidleg i juni. Elles er ofte også våren tid for vedlikehld og oppussing mnge stder. Slik er det også i kyrkj. Mellom nn vrt det oppdg lekksje i tårnet på Stedje kyrkje i vinter. Me fekk då rett på dette midlertidig, men må prøve å få vølt Dei største ting er nok å få overfltebehndl utvendige vegger med klk og tjøre. Nokre heller må også skiftst på tket og litt tetting ved møne. Den ller største kostnden med dette vil vere stillset. Difor ynskjer me å få utført lt som trengs v utvendig vedlikehld der me også treng stills smtidig. Sidn kyrkj er fred treng me løyve frå Riksntikvren til gjennomføring v tiltk. Arbeidet må difor gjennom ein søkndsprosess før det kn setjst i gng. I tillegg må ein h løyvt dei pengne som trengs til rbeidet. Søkndsprosessr tek ofte noko tid, så det mest relistiske er truleg t rbeidet kn t til neste vår. Men noko vil me gjerne få i gng i år. Mellom nn må me t hnd om eit husbukkngrep i delr v tkkonstruksjonen. Dette er ikkje v eit slikt omfng t det er noko fre for styrken i konstruksjonen pr. i dg, men me ynskjer å t det på lvor og få gjort noko med det snrst råd. Dette er også noko som kn gjerst uvhengig v det ndre rbeidet. Noko nn som også kn gjerst uvhengig v rbeidet på kyrkj, er reprsjon og måling v gjerdet rundt kyrkjegrden. Dette er veldig målingsslite, og fleire stder må torv og grs grvst vekk før ein kn få mål. Gjerdet er på mnge meter, og dette er tidkrevjnde rbeid, men mykje v dette håpr me skl bli gjort i vår. Vårpuss må til på kyrkjegrdne våre også, og dei årlege dugndne på kyrkjegrdne kjem nok før konfirmsjonssesongen set til for fullt i mi. Her er sokneråd og frivillige ein god ressurs. Dei svingr kostr og river, og med fleire sml får ein gjort mykje på kort tid. Det er ikkje vnskeleg å sjå når vårdugnden hr vore, då skin det i kvr ei krå! Vil tkke så mykje for den gode innstsen mnge hr gjort på dugnd her gjennom mnge år! Påsken er også ei trvel tid i kyrkj. Mnge gudstenester skl gjennomførst, som lltid når det er høgtid. Rett over påske vil me også feire påskefest smn med born med utdeling v 4 og 6 årsbøker. Me håpr difor t det vert mnge som finn vegen til kyrkje i påsketid! Vil ynskje dykk lle ein god påske og ein fntstisk vår! Jorunn Merete Hukås-Eide kyrkjeverje i Sogndl og Leiknger Foto: Egon Askvik 14 Leiknger kyrkjelydsbld nr Leiknger kyrkjelydsbld nr

9 Prksisstudentne kjem I pril månd vil teoloigistudentne Kjetil Friestd og Kjetil Borgenvik ver i prksis som prestr i Leiknger. Både unge og gmle vil vert kjende med dei. Biskopen i Bjørgvin hr gjeve dei fullmkt til å utføre prestevikrteneste i tid 31.mrs-27.pril 2014 pg bed kyrkjelyden t i mot dei som Herrens medrbeidrr. Slik presenterer dei seg: Vi er to glde sørlendinger som studerer teologi ved Det teologiske menighetsfkultet i Oslo, og i pril skl vi kikke, delt og hjelpe til i Leiknger og Norum menigheter, med Egon Askvik som veileder. Kjetil Borgenvik er 22 år og kommer fr Mndl, en hlvtime vest for Kristinsnd. Etter fullført grunnskole klrte hn å forville seg til Gvrv i Telemrk, for å gå på folkehøgskole. Etter dette hvnet hn i Oslo på teologi, hvor hn i frs, frfrs og oldefrs fotspor. Ellers er Kjetil gld i friluftsliv i de fleste former, men i særlig grd turer med ski på bein. I tillegg er hn volleybllspiller i veldig ukjente 2. divisjonsklubben Oldenborg i Oslo. Kjetil hr ldri oppholdt seg mer enn 3 dger i strekk på nordvestlndet, og gleder seg derfor stort til å få bo der over litt lengre tid! Sundgsfrukost i kyrkjelydshuset. Tore og Egon dirigerer. Ung Messe Kjetil Friestd og Kjetil Borgenvik Kjetil Friestd er også 22 år gmmel, kommer fr Kristinsnd, og hr llerede blitt gld i Vestlndet. For noen år siden vr hn elev ved Nordfjord folkehøgskule i Gloppen, og her fikk interessene for teologi, friluftsliv og musikk utvikle seg. I Oslo hr teologien fått sttus som studiefg, friluftslivets mnge former hr blitt en betydelig fritidsktivitet, og musikken uttrykkes gjennom å synge i gospelkor, selv om også tidligere interesser som orientingsløping og hrdingfelespill brukes tid på iblnt. Kjetil hr en brnslig fremtidsdrøm om å drive et noenlunde selvberg småbruk i lndlige omgivelser, og slår gjerne v en prt om epledyrking og birøkting. Vi gleder oss til å bo en måned i Leiknger, og til å bli kjent med folk og bygd! LYS VAKEN 11-åringne vrt siste helg i jnur invitert til Lys Vken i kyrkj og kyrkjelydshuset. Her fekk dei mnge opplevingr og mnge bibelhistorir. Å ber og bli boren v ndre - vr tem. Artisten Tore Thomssen vr med oss og det vr veldig kjekt!! Hnn og Hlvrd lærde oss Kode-B dnsen og sundg viste me den for kyrkjelyden og foreldr. Fleire vksne vr med og hjelpte til. God pizz lurdgs kveld og frukost sundgen før gudsteneste. Mri bodskpsdg - 24.mrs hdde konfirmntgruppe A si gudsteneste i kyrkj. Her presenterte dei nokre v perlene i Kristuskrnsen. Systrond dmekor og Kjell Bergsvik tok også del (sksofon). Det vr urfrmføring v Ave Mri, skriven v vår eigen Diccon Perce. Hnn Vngsnes og Hllvrd Fossheim instruerer i dns. B-grupp si gudsteneste vert sundg 27.pril kl.11. Til denne gudstenest er også 6-åringne innbedne og skl få bok. 16 Leiknger kyrkjelydsbld nr Konfirmntr klr for Ung Messe Leiknger kyrkjelydsbld nr

ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene.

ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene. ubileumsvis CUlstein kc Ungdomslg 882 982 Jllustrsjon: Eit pr v sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene Deter i desse dgr 00 r sidn sokneprest Anker tok inititiv til skipe Ulfstens Ynglingeforeining

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene...

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene... GOL OG HEMSEDAL Nr. 1 Februar 2010 62. årgang Innh ald Min Salme... 2 Andakt... 3 Kunngjeringar... 4 Velkomen til kyrkje!... 5 Rekneskap... 5 Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb...

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME NR. 5 - oktober 2012 44. årg. Min Salme side 3 Vær ømhjertede side 4 Ivrige jenter side 6 Lagsgutten gutt side 10 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51

Detaljer

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Den første julen «Han lagdes i et krybberom, Guds engler sang med fryd derom». (Foto: Jeff Weese) Jul med Gospel

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

fagterminologien? Rapport fra en strategikonferanse om terminologi og fagspråk i Norge

fagterminologien? Rapport fra en strategikonferanse om terminologi og fagspråk i Norge Hvem tr nsvret for fgterminologien? Rpport fr en strtegikonfernse om terminologi og fgspråk i Norge OSLO, 13, OKTOBER 04 Redigert v Jn Hoel Språkrådet Hvem tr nsvret for fgterminologien? Rpport fr en strtegikonfernse

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1 pust Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no Et fadderbarn til jul? Ida Husebø reiste til Uzhgorod i Ukraina og traff sine to fadderbarn og mange andre barn i fattige landsbyer som kunne trengt en norsk

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer