... og mykje meir - God lesing! I denne utgåva av Leikanger kyrkjelydsblad kan du blant anna lese om:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... og mykje meir - God lesing! I denne utgåva av Leikanger kyrkjelydsblad kan du blant anna lese om:"

Transkript

1 I denne utgåv v Leiknger kyrkjelydsbld kn du blnt nn lese om: Kyrkj er hekl inn i våre liv, seier Henning Rivedl Grunnlovsjubileum Leiknger, Leiknger kyrkje og hendingne i 1814 Om å leve enklre - Brbro Ren Thomssen... og mykje meir - God lesing!

2 Oversikt over tilsette, kontktdresser og telefonr: Administrsjon Leiknger OG Sogndl kyrkjekontor Besøks-/postdresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856 Sogndl Tlf sentrlbord: , E-post: Kyrkjeverje: Jorunn Merete Hukås-Eide Telefon mobil: E-post: Soknepresten i Leiknger og Norum: Egon Askvik Tlf Treffetid etter vtle - måndg fri. Kyrkjetenr/klokkr/ reinhldr: Sndr Perce Tlf Fredg fri Orgnist: Diccon Perce Tlf / Kontor i bustd - fredg fri Soknerådsleir: Anne Kristin Englnd Tlf: Leir i Leiknger og Sogndl fellesråd: Mrit Lunde Mundl Kommunl representnt for Leiknger i fellesrådet: Ole Simen Nesdl Leige v kyrkjelydshuset: Kirsti Svngstu Tlf: Kyrj sentrlt sin nettstd Bjørgvin bispedømme sine heimesider Informsjon om Leiknger kyrkje, tilsette og gudstenesteliste Informsjon om kyrkj i Leiknger og Sogndl Leiknger kyrkjelydsbld orgn for Leiknger sokneråd Redktør: Egon Askvik Redksjonsnemnd: Signe Eikenes og Kirsti Svngstu Ksserr for bldet: Reidr Tjønn Lyout: Elinne Eggum Trykk Husbø prenteverk Neste nummer kjem i september. Frist for innsending v stoff er 20. ugust. 2 Leiknger kyrkjelydsbld nr Tre kvinner om død og oppstndelse Påskeften en festlig nledning? Muligens ikke. De stt der tre kvinner. Alt vr på plss. Fikk unn det meste v jobben før påske, gjort en innsts på hjemmebne også, så kvelden burde nytes. Fri fr jobb, mnn og brn. Tre kvinner som ville feire livet sitt. Skål for frmtid. Hv ønsker du deg for resten v året? Vinen funklet i glssene, men det vr ikke oppdrift. Det vr sorg. Noe vr dødt og måtte begrves. Noe måtte ut. Legges smmen med blå druer og ptetiske sjokoldefigurer på bordet. De lyttet tålmodig til hverndre. Mye visste de fr før. Om svik. Om ensomhet. Mngel på tilhørighet. Kvelden ble nnerledes enn forventet. Den ble mørkerød. Men som en v dem s. Dette er jo dgen d vi skl minnes t Jesus lå i grven. Det vr visst nok v død i deres eget liv. Illusjoner som smuldret opp og håp som brutlt ble slått på munnen. Knskje nettopp det vr hemmeligheten; å l det dø, gi det en verdig seremoni og så leve på t følgene v det destruktive, tok Gud selv med seg i grven for lenge siden. - Jeg finner ikke Gud i Bibelen. Finner bre et bilde v ondskp. Noen hr tolket ordenefor meg, vist meg et forvrengt gudsbilde og så revet meg i filler. Hun tr en puse. - Men jeg hr lært å rope tilbke til den Gud som roper på hjertet mitt. Den Gud som ikke hr gitt meg opp ennå. Øynene er fulle v usikkerhet og leter etter noe å hvile i. Lyset på bordet. - Jeg finner hn i det vnlige. - Som grtneren, liksom? Skyter en v de ndre inn. - Hv mener du? Klokk ble lngt over midntt. De begynte så vidt å lysne. Det vr tre kvinner som kom til grven rett før det lysnet for å se sin elskede. De løp og gikk med frykt i pusten. Borte. Hn er ikke der, fortvilelsen brer seg rskt. En v dem snur seg og oppdger grtneren: - Hvor hr dere lgt hm? Si det, jeg må se hm en gng til! - Mri, sier grtneren. Det vr hn, hennes elskede. Johnnes 20, Jorunn Strnd Askelnd er kommuniksjonsrådgiver og forfttr. Jobbr i Kirkens Nødhjelp, er gift med John Børge Askelnd frå Leiknger. Kyrkj er hekl inn i våre liv tekst/foto: Egon Askvik - Slik eg ser det er kvrt menneske ei novelle, ein dokumentr, ein romn eller eit vndrnde bibliotek. Seier Henning Rivedl, som sjølv i høgste grd er eit slikt bibliotek. Hn kn sjå ttende på eit llsidig yrkesliv og mnge ulike livserfringr.

3 Henning Rivedl Kyrkj er hekl inn i våre liv Døypt oppunder jul i 1944 i Holmedl kyrkje i Fjler, konfirmert 15.september 1959 i sme kyrkj. - Hr kyrkj noko plss i dette biblioteket? - Kyrkj er hekl inn i våre liv på ein slik måte t du ikkje ser det, men når det fell eit spesielt lys over livet ser du mønsteret. Eg er på mnge måtr ei sosildemokrtisk sjel: Kyrkj er for meg det offisielle gudshuset for oss lle der det er høgt under tket. Der veit vi t vi hr vår plss for dåp, konfirmsjon, giftrmål og grvferd. I tillegg til gudstenester, konsertr og nn som måtte bli rrngert der. Kristendommen lever i oss og rundt oss i kvrdg og helg, sme kvr vi er og er fundmentet i kulturen vår. - Kv med deg personleg? -Eg vks opp i ein storfmilie, som eldst v seks sysken. Me budde i huset til besteforeldr mine, som då dreiv grden. Oldemor mi, gmlebest, budde i kleven. Ho vr eit menneske med ei sterk gudstru. Eg vr mykje hjå henne, men vr nok meir på linje med fr min når det kom til kristendomsforståing. Hn heldt med biskop Schjelderup i den store helvetesdebtten på 50-tlet. Oldebest heldt seg til Hllesby, som i ei rdiopreike s t om dei uomvende døydde, så stupte dei lukt ned i helvete. Mor mi vr meir ein gldkristen Ho elsk song og kom frå ein musiklsk fmilie. Jesus vr den snillste mnnen du kunne tenkj deg og hn ville hjelp viss du ngr det glne du hdde gjort. Fr min vr meir ein rbbgst med ndre interesser. Men også hn vr utruleg musiklsk ein kunne neste gje kv instrument som helst og hn spelte. Henning fortel t slik møtte hn kristen tru på ulikt vis heime og dessutn på regelmessige indremisjonsmøte og på sundgsskulen, sjølv om hn der nok ikkje vr den ivrigste eleven. Bondeknøl med Kringkstingspris - Målsk hr lltid vore viktig for deg? - Eg vrt nynorskkvotert inn i NRK-sporten og fekk jobb smn med heltr som Knut Bjørnsen og Per Jorsett. Sjølv drøymde eg nok om å vert den nynorske Børge Lillelien! Det vrt ei intens tid. Mnge vr rsnde over denne bondeknølen som hdde kome inn i sporten og trudde hn vr noko. Det vrt visinnlegg og telefonr og det vr ei påkjenning å ver på festr der lkoholen gjekk inn og vitet ut. Då fll det mnge ukvemsord. - Men vr du på fjernsynet vr du superkjendis i dei dgr. Då hdde eg god nytte v den gode bllsten eg hdde med meg heimnfrå. - Eg kunne blitt eit lett bytte. - Eg vrt nok ein nynorskkjendis, smiler Henning, og legg til t hn frmleis vert tilsnkk på seminr og møte v folk som kjenner hn tt frå Brne-TV si Leikestove, som hn også vr med å lg ein sesong. Eg ser på kyrkj som ein gml ven. Motbkkne Henning og fmilien flytte til Førde og Nustdl og meiner sjølv hn tkl nedstiging br. Her hdde hn fleire jobbr smstundes. Eg jobb nok vnvitig mykje. Det vr i denne tid fmilien vrt splitt. Ei tung tid, minnest hn. - Ikkje minst born er tprr ved skilsmisse. Lærrutdnn, byrj i NRK i 1971 og vrt progrmsekretær og jobb med sport og reportsje. Fekk Kringkstingsprisen i 1979 for godt og målrett bruk v nynorsk. Hr vore skodespelr ved Sogn og Fjordne teter, senterleir i Førde og kultursjef i Nustdl. Flytte til Leiknger i 1988 og rbeidde som frilns prosjektmedrbeidr og skribent og frå 2001 Informsjonssjef i Sogn og Fjordne fylkeskommune. Hr skrive fleire bøker. Gift med Kjerstin. Aktiv i Leiknger mnnskor og i Leiknger/ Sogn og Fjordne mållg. Kyrkj er for meg sjølve bllsten På nittitlet hdde me mnge kyrkjebrnnr. Det tok tk i meg når eg såg korleis vksne krr hulkegret over nedbrende gudshus. Det slo meg kor sterkt vi er knytte til kyrkj. Kyrkj er så viktig. Ho er pssrspissen me orienterer vårt liv ut frå. Eg hr også sett kor utruleg viktig prestne vr, særleg ved dei bråe dødsfll. - Eg kn vel sei t eg ikkje er ukjend med motbkkr i livet, seier Henning og tenkjer på t eit nært fmiliemedlem tok sjølvmord og t hn sjølv fekk hjerneslg for ni år sidn. Tungt vr det også å miss eit brnebrn. - Det er litt merkeleg. Det er lltid noko ein kunne gjort nnleis og som ein skulle ynskt vrt nnleis. Men livet vrt slik det vrt. Og midt i dei største trgedine, reiser ein seg og går vidre. Me må jo det. Det viser seg t vi menneske hr unte krefter i seg. - Eg ser på kyrkj som ein gml ven. Eg ser henne ikkje så ofte men når me møtest er det som når gmle vener møtest og gjensynsgled er stor! Kyrkj er for meg ein friplss der eg kn velje om eg vil komme eller l vere. Eg tykkjer kyrkj i så måte hr ei god høgd under tket. - Men viss det verkeleg gjeld og det verkeleg er bruk for meg, då stiller eg - og mnge med meg. Bilde: Oppkjøring til årets plmerevy, smn med vener frå Leiknger mnnskor. Frå v. Erik Andersen, Inge Hrld Fridtun, Eivind Brendehug, Henning og Kolbjørn Nord Egon Askvik skl dette året skriv ei bok som vert kll KYRKJEFOLK. Her hr hn vld ut 100 personr i Leiknger v dei 2000 medlemene kyrkj hr her. Målet er å gje eit portrett v ein/ei på kvrt lderstrinn frå Bok er tenkt lnsert under Fruktbre dgr Henning er ein v dei som er med i bok. T godt imot Egon når hn tek kontkt og l det vert eit mngfldig bilete v folkekyrkj i Leiknger. Leiknger kyrkjelydsbld nr

4 Fædrenelnd». I kyrkjebok for Leiknger for år er det innført følgjnde: «18de Mrts ved Legnger holdt Bededg ved Provst De over foreskreven Text Pslmen i Anledning f Norges Adskillelse fr Dnmrk, hvorved de gnske Folk flgde høitidelig Eed t hævde Norges Selvstændighed og t vove Liv og Blod for det elskede Fædrenelnd.» «De gnske Folk», lle dei frmmøtte, både menn og dei kvinner som måtte vere der, tok del i den høgtidlege og lvorsfylte hndling. Det vrt sett opp ei fråsegn. Denne finn vi kopi v i våpenhuset i kyrkj. Som vlmenn frå Leiknger vrt vlde Cpelln Hr. Ludvig De og grdmnd Mrchus Hovlnd. Hovlnd vr fødd 1761 på Røysum i Leiknger sokn. Hn gifte seg med Brit Perdotter Hovlnd, og tok som skikken vr, Hovlnd som etternmn, då hn flytte til grden på Vngsnes. Vi veit mindre om informsjonen og diskusjonne frmfor vlet. Sjølvstende-stemning i Bergen og hendingne der kn h vore kjende i miljø i Sogn. Den gmle ekserserplssen Vik vrt truleg vld som std for mtsmling fordi dei hdde røynsle med større smlingr. Og så vr det kort reiseveg for mtmnnen Vlkmp slik vi kjenner den i dg vr det truleg lite v. Autoriteten til «øvrigheit» hdde truleg gjennomslgskrft for mnge v dei som røyst i vlet Avvikling v vl i Leiknger i 1814 gjekk ltså utn problem. Vi kn konsttere t då, som no, fungerte forvltning i den seinre fylkeshovudstden godt. - Knut Henning Grepstd Sundg 23.februr vr det mrkering v grunnlovsjubiléet i Leiknger kyrkje. Kyrkj vr vlkyrkje i 1814 og det er sett opp skilt om dette. Knut Henning Grepstd held foredrg om hendingne under kyrkjekffien. Om lg 80 personr høyrde på er eit spesielt og viktig år i norsk historie, ofte kll mirkelåret. Viktige stikkord er Kielfreden, prins Christin Frederik som midtpunkt for norsk sjølvstenderørsle, stormnnsmøtet på Eidsvoll 16. februr, særskild bededg og vl på utsendingr til riksforsmling, Eidsvoll, grunnlov og kongevl, krig med Sverige, konvensjonen i Moss, omfrmt Storting og union med Sverige. Etter Npoleons-krigne, der Dnmrk-Norge vr på det tpnde sid, resulterte forhndlingr med Sverige i Kiel i ein fredsvtle der Dnmrk måtte gje frå seg Norge til den svenske kongen. Norge ksepterte ikkje vilkår og det vrt eit opprør og full vvising v vtlen. Mobilisering for sjølvstende Dette utløyste ei mobilisering for norsk sjølvstende. Eit stormnnsmøte på Eidsvoll 16. februr ønsket ei liberl grunnlov og t ein ny konge måtte veljst v folket. På møtet vrt det bestemt t det skulle veljst ei forsmling som skulle gje lndet ei grunnlov. Den grunnlovgjevnde forsmling, Riksforsmling, kom smn på Eidsvoll 10. pril og vr ferdig 20. mi. Medlemmene vrt vlde gjennom vl v vlmenn i lndet sine kyrkjelydr og i dei militære forlegningne. Frå v. Knut Henning Grepstd, Bjørn Sølsnæs, Mlin Sæbø Nes, Andres Mjelstd (medhjelprr under gudstenest) og ordførr Olv Lunden. GRUNNLOVSJUBILEUM 2014 LEIKANGER, LEIKANGER KYRKJE OG HENDINGANE I 1814 Fredg 18. mrs 1814 heldt Leiknger prestegjeld bededg og vl på vlmenn til Eidsvoll-forsmling. Leiknger prestegjeld nno 1814 Leiknger prestegjeld omftt i 1814 hovudsoknet (kll «Legnger», i 2014 området Systrond, i 1814 nemnt «Siøstrnd») og nnekssokn Fresvik, Rinde, Vngsnes, Tjugum og Mundl /Fjærlnd. Leiknger kyrkje, dgens steinkyrkje, truleg bygt kring 1250, vr hovudkyrkj i prestegjeldet. "Å vove Liv og Blod for det elskende Fædrenelnd" Hovudkyrkj fekk ein sentrl plss i gjennomføring v vlet.. Kyrkjene vr på den tid dei viktige smlingsstdene for det breie lg v folket og vrt det første vlloklet i kommunen. På den særskilde bededgen vrt det vld 2 vlmenn til ei vlforsmling i Vik og det vrt sverj eid. Vidre vrt det sett opp ei fråsegn til regenten, underskriven v «de tilstedeværende Øvrigheds-Personer og Embedsmænd, smt 12 f Menighedens gtværdige Mænd». Prest heldt «en kort, men krftfuld Indlednings-Tle». Kyrkjelyden svor høgtidleg eid på å hevd sjølvstende for lndet. Og, om nødvendig, å «vove Liv og Blod for det elskende Amtforsmling i Vik med vl v utsendingr til Eidsvoll Amtforsmling kom smn i Vik 30. mrs og vlde tre utsendingr til Riksforsmling på Eidsvoll. Det vr bonde Peder Hjermnn, Lærdl, sorenskrivr Lrs Johnnes Irgens, Sogndl, og sokneprest Niels Nielsen, Ytre Holmedl. I tillegg møtte to representntr frå det militære, Ole Elis Holck frå Lvik og Nils Loftesnes frå Sogndl. Av dei fem frå vårt fylke vr det fire sogningr, v dei to sogndøler og nbor på Loftesnes og ein sunnfjording. Nordfjord vr ikkje representert. Ein kortvrig krig Sverige ksepterte ikkje t Norge erklærte sjølvstend. Det resulterte i krig mellom Norge og Sverige 26. juli -14. ugust Krigen end med våpenstillstnd. Vi fekk Mossekonvensjonen. Vilkår vr mellom nn union med Sverige. Vl-vvikling Presten hdde ei sentrl rolle i vvikling v vl og lei gjennomføring på ein god måte. Vl vr ei spesiell og høgtidleg hndling for lle som deltok. Den reint prktiske gjennomføring v vrøysting vrt gjennomført ved t «lle Stemmeberettigede eller rettere sgt, lle Borgere, Embedsmænd og Bostte, trdte frem til Alteret og nedlgde der Vlgseddel.» Eid vrt truleg vlgt ved t kyrkjelyden i kor gjentok eid etter presten. Gjennomføring v vl er breire dokumentert i Leiknger enn i mnge ndre prestegjeld. Grunnen til det kn vere t vi hdde mnge kompetente personr i området Vik, Blestrnd, Leiknger og Sogndl. I desse prestegjeld og bygdene finn vi, innn rimeleg korte reisevstndr, både mtmnn, sorenskrivr, militære, prestr, godseigrr og proprietær. 6 Leiknger kyrkjelydsbld nr Foto: Egon Askvik Leiknger kyrkjelydsbld nr

5 Kor mykje pengr må me h for å slå oss til ro? John D. Rockefeller, ein v dei rikste i si tid, vrt ein gong konfrontert med nett dette spørsmålet: "Kor mykje pengr treng du for å slå deg til ro?" "Berre litt meir!" vr svret. Ikkje eingong hn meinte hn hdde nok. Problemet med mteriell vinning er t ho mnglr evn til å gjer oss gld og tilfreds. Me vert ldri nøgde, unsett kor mykje me oppnår. Strks eit ynskje er oppfylt, dukkr eit nytt opp, og eit nytt og eit nytt. Det er mterilismen sitt problem. Grådigheit si forbnning hndlr om å ldri få nok. Brbro Ren Thomssen Visuell kunstnr og forfttr v bok Som liljene på mrken. Om å leve enklere (Avenir 2011) - til nynorsk ved Egon Askvik. Ho vr på kfé Krydder i Sogndl og heldt foredrg. Å ver nøgd Der eg vks opp siterte dei gmle gjerne eit Puliord: "Å frykt Gud og ver fornøgd med det ein hr, er ei stor vinning". Apostel Pulus kjem her med ein motsts til det å ver grådig: Å ver nøgd. Å lev enklre går hnd i hnd med tkksemd. Den som er tkksm set pris på dei enkle, frie gåvene i livet: venskp og einsemd, rørsle og kvile, sommren sitt mngfld og vinteren sin dvletilstnd, sol og regn, vrme og kulde. Den som er tkksm er tilfreds. Reklmen som omgir oss overlt i konsumsmfunnet gjer lt den kn for t me skl kjenn oss utilfreds og påpeikr behov me hr eller skper behov me ikkje hr. Konsumsmfunnet konstruerer konstnt nye behov. Tilfredsheit er det motsette v å treng meir. Brbro Ren Thomssen Brbro Ren Thomsssen Om å leve enklre Å ver tkksm Det finst eit nettverk v menneske som smn øver seg i å prktiser tkksemd, og som ser på dette som beste form for globl etikk. Nokon v dei hr strt A network for Grteful Living. På heimesid grtefullness.org står det: Tkksemd lærer oss å setj pris på det me hr. Tkksemd frir oss difor frå redsl for å mngl noko, ei redsle som er sjølve drivkrft i vårt uhldbre forbruksmønster. Tkksemd motverkr kjensl v å ver offer og forminskr difor ggresjon som kn før til krig. Tkksemd lærer oss å verdsetj lt som vert gjeve oss grtis, nturen med sine utllige plntr, dyr og minerlr. Tkksemd er ei grøn hldning. Tkksemd erstttr den mistenking og bitterheit som står i vegen for å oppnå ei fredeleg fordeling v godene i verd, med rusheit og tillit. Då den gode, gmle kulturrdiklr og Profil-forfttr Einr Øklnd fylte sytti år, s hn fylgjnde i eit intervju med Bergens Tidende:...eg hemnr meg på verd ved å seie t eg er fornøgd. Alt dreir i dg om å krevje sin rett, krevje meir, så eg hr tenkt t det slemmste eg kn gjere er å vere gld og tkksm. Det er det mest prktfulle og konstruktive eg kn minnst å h lest i eit jubileumsintervju nokon gong. Det finst ikkje noko betre våpen mot eit vnvittig kpitlistisk kjøpepress enn tkksemd. I tkksemd ligg kimen til lækjedom for sjel, fred og tilfredsheit. Ver nøgd med det du hr! Leiknger kyrkjelydsbld nr

6 Jublnde vår grip dgen! Tekst: Signe Eikenes Foto: Egon Askvik Kn vi betre h det enn no; - når fuglne kvitrr, krokusen blømer, snøen ligg kvit over fjell og vårsol i bkkne blenkjer? Vi vknr til liv, store og små, strekkjer oss mot sol og tenkjer: - det er godt å lev! Vi er heldige som bur på den grøne grein. Her er fredeleg i nord, vkker ntur hr vi rikeleg v og dei fleste v oss hr til slt i gruten. Sjølv om vi hr det godt, finn vi ofte eit kvrt å klge over. Nokre hr grunn til å klge, - men mnge v oss sutrr over småting som for mykje vind og sniglr i hgen! Når våren vknr til live, er det på sin plss å stoppe opp litt og tenke over kor godt vi hr det. Vi bør fryde oss og glede oss det kn gjere godt for både oss sjølve og dei som er rundt oss. Etter å h kikk litt i den nye slmebok etter ein vårslme finn eg ein på nr. 295: Jupmelen gîele, voestes biejjien govloe tjoevkede sjædt etn misnie. Jupmelen fmoe delie le vååjnoes, voe le ååjvoeh lmetjidie. Lyder det kjent? Neppe! Smisk blir for utfordrnde for dei fleste v oss, så det er jmmen godt det er ein norsk tekstvrint: Skperens stemme høres en morgen, dgslyset flommer, fyller hns jord. Skperens krft blir synlig for lle, mennesket jubler, gleden er stor. Her står det om både fuglesong og krokus, etter det eg kn forstå, men det ringer ingen bjøller når det gjeld å kjenne tt teksten. Då er det jmmen flks t melodien er kjend! Hugsr de Ct Steven sin gode gmle Morning hs broken? Morning hs broken like the first morning. Blckbird hs spoken like the first bird. Prise for the singing, prise for the morning. Prise for them springing fresh from the world. Dette er vkker vårprising både på engelsk og norsk (truleg også på smisk), men for meg er Olv Åm si gjendikting frå engelsk til nynorsk den ller beste: Morgonen glitrr som første gongen. Fuglne kvitrr kvte som då. Hurr for morgon soli og songen unders mirkel me fekk å sjå. Solregn frå himlen, jordi blir ung tt. Doggdråpevrimlen på slåtteteig Tindrr mot dgen som i den første doggvåte hgen der Herren steig. Morgon med solskin, sølv-dogg og dusk-regn. Tindrnde kvitring dgen blir fin! Gld vil eg ver jublnde ær Gud for ein nyskpt dg som er min! Crpe diem! 10 Leiknger kyrkjelydsbld nr Leiknger kyrkjelydsbld nr

7 Tysdgstreff i kyrkj Tysdg 11.mrs vr det tysdgstreff litt utnom det vnlege. Då møttest me i kyrkj til musikkndkt. Ekstr kjekt vr det t mnge v dei som bur på sjukeheimen vr med oss. Me fekk ei høgtidsstund smn denne føremiddgen, med fin musikk og slmesong. Egon heldt ein kort god ndkt. Så vr det tid til å hels på gmle kjende, før me gjekk ut i det fine vårvêret. Deretter opp i kyrkjelydshuset til ein spesielt god middg. Etter mten heldt Johs B. Thue eit interessnt foredrg om Tjugum kyrkj og kyrkjelivet i Leiknger i gml tid (Blestrnd høyrde då til Leiknger prestegjeld)- Smværet vrt vslutt med kffi og velsmknde kker. Me gler oss til nnkvr tysdg, til desse smlingne med trim, god mt og godt progrm. All ære til dei som står føre dette fine tiltket. Johnnes og Ingeborg Ugulsvik Mnge hdde funne vegen til kyrkj denne tysdgen. Johs B. Thue heldt føredrg. Prost Kjetil Netlnd Tenk om me ikkje hdde htt påsk Tenk om det me feirr i påsk, ikkje hdde hendt. Korleis hdde verd vore då? Korleis hdde Europ vore? Korleis hdde Noreg vore? Det er nyttig å tenkj over det. Kv tenkjer du om livet? om Gud? om t me skl ver gode mot kvrndre? om born? t me skl t oss v dei svke? om kjærleik? Kv tenkjer du om håp? om døden? om å få evig liv? om himmelriket? om å få tilgjeving? Påskevek hr preg verd, Europ og Noreg meir enn noko nn. For dei grunnleggjnde verdine som me byggjer livet vårt på, dei stmmr frå denne vek. Difor er det verd å stogg opp ved det som hende desse åtte vgjernde dgne: PALMESUNDAG Gud syner seg for oss som ein konge som vil gje livet sitt for oss. MÅNDAG: Jesus frmhev born. Dei leikte og song hosinn på tempelområdet, og Jesus ros dei. TYSDAG: Denne dgen vr det Jesus lærte oss det doble kjærleiksbodet, t me skl elsk Gud v heile oss og t me skl elsk nesten vår som oss sjølv. ONSDAG: På denne dgen vr det t Juds sveik Jesus. Likevel omtl Jesus hn som sin ven. Kv seier ikkje det om å elsk fiendne sine? SKJÆRTORSDAG: Jesus vsk føtene til læresveinne. Gjennom det syner hn t den som er stor, skl ten dei som er små og svke. LANGFREDAG: Gud forson seg med oss då Jesus tok strff vår og døydde. Då Jesus vrt krossfest, opn hn vegen til Guds grenseluse tilgjeving for oss. Og hn vil t me skl h hn som førebilete: Hn bed oss om å forson oss med kvrndre og elsk medmennesk våre slik som hn elsk oss. PÅSKEAFTAN: Jesus vr død og låg i grv. Hn hr vore i dødsriket. Det gjev oss håp om t hn er med oss i dødsskuggens dl. PÅSKEDAG: Denne dgen tende Jesus for lvor håpet i verd. Jesus lever og håpet er levnde. Jesus er sterkre enn døden og lle nedbrytnde krefter. Kv hdde verd vore utn dette håpet? J, korleis hdde verd vore utn det som hende i påskevek? - Prost Kjetil Netlnd Hendingne i påskevek i dei fire evngeli Mtteus Mrkus Luks Johnnes Plmesundg 21, , , , Måndg 21, , , Tysdg 21, 18 22, 46 11, 20 13, 36 20, 1 21, 38 12, Onsdg 23, 1 26, 16 14, , 1 6 Skjærtorsdg 26, , , , 1 17, 26 Lngfredg 26, 47 27, 61 14, 43 15, 47 22, 47 23, 54 18, 1 19, 42 Påskeftn 27, , 55 Påskedg 28, , , , 1-23 Johnnes og Ingeborg Ugulsvik 12 Leiknger kyrkjelydsbld nr Leiknger kyrkjelydsbld nr

8 lekksjen skikkeleg i vår. På Leiknger kyrkje er det fleire større vedlikehldsbehov, og noko v dette må me også prøve å få ttt i år. I jnur fekk me utført ein tilstndsvurdering v Leiknger kyrkje. Denne gv oss eit godt bilete v kv vedlikehldsbehov det vr på kyrkj. Heldigvis vr ikkje tilstnden like dårleg som me frykt, men sjølvsgt hr me mykje å gripe ftt i. Kyrkjeverje Jorunn Merete Hukås-Eide Helsing frå kyrkjeverj Ute er det regn i dg. Skodd heng tung nedover liene, og tunge dropr slår mot rut mi. Det er hutre! Jmmen gld eg sit inne og kn kose meg med ein god vrm kopp te. Påsken nærmr seg, og mnge forbind nok påske med snø, skiturr og ppelsinr. Du finn vel snø høgre oppe, men vinteren i år hr nok heller vore snøfttig i låglndet. Ikkje så gle t det ikkje er godt for noko seier mnge. Ute finn du fleire teikn på t våren er i nmrsj. Snøklokker, krokus og jmvel påskeliljer kn du finne i fleire hgr llereie. Får me ikkje eit tilbkeslg med kulde og snø, vert det nok ein tidleg vår i år. I kyrkj rbeider me med evluering og vurdering v smrbeidsprosjektet mellom Sogndl og Leiknger for tid. Me hr godkjenning frå Kyrkje- og kulturdeprtementet til å drive prosjektet frm til 1. juli, så innn då må me h funne ut korleis me skl t dette vidre. Me hr mnge gode tilbkemeldingr på t smrbeidet går br, så mykje tlr for t det vert vidreført og knskje også gjort permnent. Smrbeidet strt i 2010, og hr no gått som eit prøveprosjekt sidn. Prosjektet hr i hovudsk gått ut på å prøve ut ei ordning med felles fellesråd og felles kyrkjekontor og dministrsjon.. Dette hr vidre ført til felles dministrsjonsutvl, felles rbeidsgjevr-nsvr for dei fellesrådstilsette, felles rekneskpsføring for fellesrådet, felles trusopplæringsnemnd og trusopplærings-område, og felles heimeside. Me vrt slik ein større stb og fekk eit større rbeidsmiljø. Til smn er me 15 fellesrådstilsette fordelt på 8,9 årsverk, og i tillegg kjem prestestillingne. Det hr vore kjekt å bli ein del v ein større stb. Me hr fått fleire å spele på, og fleire å smrbeide med. Mykje smrbeid mellom dei tilsette hr ein mellom nn htt inn i mot konfirmntrbeidet, trusopplæring, gudstenester og ikkje minst medrbeidrfesten me rrngerte no i februr. I år vr den lgt til Leiknger kyrkje, og vrt ein kjempefin kveld for lle som møtte frm. I desse dgr skl me sjå nærmre på korleis smrbeidet hr fungert, og det er mnge formelle bitr som skl på plss, og fleire som skl uttle seg i sk. Mellom nn skl lle sokn gjennomføre soknemøter på sk, og i dei fleste sokn vert nok dette kopl smn med årsmøt for sokneråd. Soknemøt er den formelle stden der de som kyrkjelyd kn kome med dykkr meiningr, så møt gjerne frm der og gi oss di meining om smrbeidet! Søknd til deprtementet må me få v grde tidleg i juni. Elles er ofte også våren tid for vedlikehld og oppussing mnge stder. Slik er det også i kyrkj. Mellom nn vrt det oppdg lekksje i tårnet på Stedje kyrkje i vinter. Me fekk då rett på dette midlertidig, men må prøve å få vølt Dei største ting er nok å få overfltebehndl utvendige vegger med klk og tjøre. Nokre heller må også skiftst på tket og litt tetting ved møne. Den ller største kostnden med dette vil vere stillset. Difor ynskjer me å få utført lt som trengs v utvendig vedlikehld der me også treng stills smtidig. Sidn kyrkj er fred treng me løyve frå Riksntikvren til gjennomføring v tiltk. Arbeidet må difor gjennom ein søkndsprosess før det kn setjst i gng. I tillegg må ein h løyvt dei pengne som trengs til rbeidet. Søkndsprosessr tek ofte noko tid, så det mest relistiske er truleg t rbeidet kn t til neste vår. Men noko vil me gjerne få i gng i år. Mellom nn må me t hnd om eit husbukkngrep i delr v tkkonstruksjonen. Dette er ikkje v eit slikt omfng t det er noko fre for styrken i konstruksjonen pr. i dg, men me ynskjer å t det på lvor og få gjort noko med det snrst råd. Dette er også noko som kn gjerst uvhengig v det ndre rbeidet. Noko nn som også kn gjerst uvhengig v rbeidet på kyrkj, er reprsjon og måling v gjerdet rundt kyrkjegrden. Dette er veldig målingsslite, og fleire stder må torv og grs grvst vekk før ein kn få mål. Gjerdet er på mnge meter, og dette er tidkrevjnde rbeid, men mykje v dette håpr me skl bli gjort i vår. Vårpuss må til på kyrkjegrdne våre også, og dei årlege dugndne på kyrkjegrdne kjem nok før konfirmsjonssesongen set til for fullt i mi. Her er sokneråd og frivillige ein god ressurs. Dei svingr kostr og river, og med fleire sml får ein gjort mykje på kort tid. Det er ikkje vnskeleg å sjå når vårdugnden hr vore, då skin det i kvr ei krå! Vil tkke så mykje for den gode innstsen mnge hr gjort på dugnd her gjennom mnge år! Påsken er også ei trvel tid i kyrkj. Mnge gudstenester skl gjennomførst, som lltid når det er høgtid. Rett over påske vil me også feire påskefest smn med born med utdeling v 4 og 6 årsbøker. Me håpr difor t det vert mnge som finn vegen til kyrkje i påsketid! Vil ynskje dykk lle ein god påske og ein fntstisk vår! Jorunn Merete Hukås-Eide kyrkjeverje i Sogndl og Leiknger Foto: Egon Askvik 14 Leiknger kyrkjelydsbld nr Leiknger kyrkjelydsbld nr

9 Prksisstudentne kjem I pril månd vil teoloigistudentne Kjetil Friestd og Kjetil Borgenvik ver i prksis som prestr i Leiknger. Både unge og gmle vil vert kjende med dei. Biskopen i Bjørgvin hr gjeve dei fullmkt til å utføre prestevikrteneste i tid 31.mrs-27.pril 2014 pg bed kyrkjelyden t i mot dei som Herrens medrbeidrr. Slik presenterer dei seg: Vi er to glde sørlendinger som studerer teologi ved Det teologiske menighetsfkultet i Oslo, og i pril skl vi kikke, delt og hjelpe til i Leiknger og Norum menigheter, med Egon Askvik som veileder. Kjetil Borgenvik er 22 år og kommer fr Mndl, en hlvtime vest for Kristinsnd. Etter fullført grunnskole klrte hn å forville seg til Gvrv i Telemrk, for å gå på folkehøgskole. Etter dette hvnet hn i Oslo på teologi, hvor hn i frs, frfrs og oldefrs fotspor. Ellers er Kjetil gld i friluftsliv i de fleste former, men i særlig grd turer med ski på bein. I tillegg er hn volleybllspiller i veldig ukjente 2. divisjonsklubben Oldenborg i Oslo. Kjetil hr ldri oppholdt seg mer enn 3 dger i strekk på nordvestlndet, og gleder seg derfor stort til å få bo der over litt lengre tid! Sundgsfrukost i kyrkjelydshuset. Tore og Egon dirigerer. Ung Messe Kjetil Friestd og Kjetil Borgenvik Kjetil Friestd er også 22 år gmmel, kommer fr Kristinsnd, og hr llerede blitt gld i Vestlndet. For noen år siden vr hn elev ved Nordfjord folkehøgskule i Gloppen, og her fikk interessene for teologi, friluftsliv og musikk utvikle seg. I Oslo hr teologien fått sttus som studiefg, friluftslivets mnge former hr blitt en betydelig fritidsktivitet, og musikken uttrykkes gjennom å synge i gospelkor, selv om også tidligere interesser som orientingsløping og hrdingfelespill brukes tid på iblnt. Kjetil hr en brnslig fremtidsdrøm om å drive et noenlunde selvberg småbruk i lndlige omgivelser, og slår gjerne v en prt om epledyrking og birøkting. Vi gleder oss til å bo en måned i Leiknger, og til å bli kjent med folk og bygd! LYS VAKEN 11-åringne vrt siste helg i jnur invitert til Lys Vken i kyrkj og kyrkjelydshuset. Her fekk dei mnge opplevingr og mnge bibelhistorir. Å ber og bli boren v ndre - vr tem. Artisten Tore Thomssen vr med oss og det vr veldig kjekt!! Hnn og Hlvrd lærde oss Kode-B dnsen og sundg viste me den for kyrkjelyden og foreldr. Fleire vksne vr med og hjelpte til. God pizz lurdgs kveld og frukost sundgen før gudsteneste. Mri bodskpsdg - 24.mrs hdde konfirmntgruppe A si gudsteneste i kyrkj. Her presenterte dei nokre v perlene i Kristuskrnsen. Systrond dmekor og Kjell Bergsvik tok også del (sksofon). Det vr urfrmføring v Ave Mri, skriven v vår eigen Diccon Perce. Hnn Vngsnes og Hllvrd Fossheim instruerer i dns. B-grupp si gudsteneste vert sundg 27.pril kl.11. Til denne gudstenest er også 6-åringne innbedne og skl få bok. 16 Leiknger kyrkjelydsbld nr Konfirmntr klr for Ung Messe Leiknger kyrkjelydsbld nr

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN SAK 79/08 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Sksopplysning Med bkgrunn i Hllingtinget si sk 07-08 hndlingsprogrm Strtegisk pln, hr Regionrådet i sk 58/08, 65/08 og 7/08 drøft

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Nr. 1-2011 Årgang 65. Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 1 30.03.2011 22:21:49

Nr. 1-2011 Årgang 65. Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 1 30.03.2011 22:21:49 Nr. 1-2011 Årgang 65 Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 1 30.03.2011 22:21:49 Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: : Eit bilde av kyrkja Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 2 30.03.2011 22:21:50

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing Jon Fosse Olavs draumar Forteljing Det Norske Samlaget 2012 www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8123-4 Om denne boka Alida og Asle kom i Andvake til

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag I samband med Skaparverkets dag finn de her eit opplegg for ei vandring med element frå pilegrimstradisjonen. Denne er utvikla til

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Denne månaden har me jobba med tema tog. Me har lagt opp til varierte erfaringar for læring. Dei store har lekt med det fine toget dei har laga av banan-øskjer. Det

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer