Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø"

Transkript

1 Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø

2 Innhold: Forutsetninger og avgrensninger for kalkulatoren Sjakk OL, regional verdiskaping pr år: : regional og nasjonal verdiskaping : regional og nasjonal verdiskaping Samlet regional verdiskaping for Tromsø regionen Samlet nasjonal verdiskaping for Norge.

3 Forutsetninger og avgrensninger Ledig kapasitet i økonomien Besøkende fra vertsbyen/regionen inngår ikke i beregningene Alle inntekter og kostnader genereres arrangementsåret Modellen beregner kun kvantifiserbare prissatte effekter Modellen anbefales avgrenset til små og mellomstore arrangementer/lite komplekse arrangementer Modellen gir en vurdering og estimat av arrangementers verdiskapingspotensial

4 Av de tre viktigste forutsetningene bidrar to til en mulig underestimering av verdiskaping Forutsetning (rangert etter antatt betydning) Forventet effekt 1. Ledig kapasitet i økonomien + 2. Ingen verdiskapning av lokale besøkende - 3. Ingen kvantifiserbare effekter - 4. Kostnader = utgifter? 5. Transportkostnader fra hjemsted til arrangørregion - 6. Inntekter og kostnader oppstår i arrangementsåret +

5 Modellen gir et estimat på forventet verdiskaping som følge av et arrangement Estimert verdiskaping er i sin helhet basert på tall fra arrangøren Modellen gir kun en ramme for å beregne regional verdiskapning PwC eller NCB kan ikke gå god for de data som ligger til grunn for beregningen. Data er basert på arrangements egne estimater Modellen tar ikke hensyn til subjektive faktorer som glede, merkevarebygging, kompetansebygging osv. Positiv verdiskaping innebærer at arrangementet har bidratt til netto økt etterspørsel etter varer og tjenester i regionen Verdiskaping kan ikke sammenliknes med arrangementets kostnad.

6 Sjakk-OL i Tromsø Sjakk OL ble arrangert i Tromsø i august 2014 over 14 dager Hovedvekten av tilreisende var internasjonale deltagere Arrangør betalte kost og losji for tilreisende deltagere, funksjonærer og VIP er i Med region menes felles bo- og arbeidsmarked. Arrangør har definert dette som Tromsø by i denne sammenheng. Lokal organisasjonskomité ble opprettet i Denne vurderingen ser derfor på verdiskapingen pr år fra 2008 til arrangerte arrangør The Arctic Chess Challenge i Tromsø I 2013 arrangerte arrangør Chess World Cup i Tromsø

7 2008: De tilreisende og arrangørs bidrag til verdiskaping * De tilreisende kom i forbindelse med The Arctic Chess Challenge Dette genererte 1015 hotellovernattinger i Tromsøregionen Høy verdiskaping pga lang oppholdslenge (8 døgn) Arrangørs inntekter er 100% generert utenfra regionen med RDA-midler, mens 43% av forbruket er forbrukt lokalt. Arrangør har et underskudd på kr. 10,000 som dekkes lokalt. *5.3: Besøkende betyr i denne sammenheng tilreisende til region.

8 2008: Regional verdiskaping av Sjakk OL Selve gjennomføring av arrangementet, og arrangørs kjøp av varer og tjenester bidrar med 1,2 millioner kroner i direkte etterspørselsøkning 2. De besøkendes kjøp av lokale varer og tjenester bidrar med 0,3 millioner kroner 3. Dernest bidrar personer tilknyttet arrangementet og deltakeres kjøp av varer og tjenester med 1 millioner kroner 4. Dette gir en direkte etterspørselsøkning på 2,5 millioner kroner, som ligger til grunn for en indirekte verdiskaping på 0,7 millioner kroner. 5. Samlet regional verdiskaping som følge av Sjakk OL 2008 er 3,2 millioner kroner.

9 2008: alternativ presentasjon av verdiskaping: Røde piler er arrangørs kjøp av varer og tjenester Orange piler er tilreisendes kjøp av varer og tjenester

10 2009: De tilreisende og arrangørs bidrag til verdiskaping * De tilreisende kom i forbindelse med The Arctic Chess Challenge Dette genererte 1588 hotellovernattinger i Tromsøregionen Høy verdiskaping pga lang oppholds lenge (9 døgn) Arrangørs inntekter er 100% generert utenfra regionen med RDA-midler, mens 79% av forbruket er forbrukt lokalt. Arrangør har et underskudd på kr. 72,000 som dekkes av arrangør lokalt. *5.3: Besøkende betyr i denne sammenheng tilreisende til region.

11 2009: Regional verdiskaping av Sjakk OL Selve gjennomføring av arrangementet, og arrangørs kjøp av varer og tjenester bidrar med 2,4 millioner kroner i direkte etterspørselsøkning 2. De besøkendes kjøp av lokale varer og tjenester bidrar med 0,3 millioner kroner 3. Dernest bidrar personer tilknyttet arrangementet og deltakeres kjøp av varer og tjenester med 1,8 millioner kroner 4. Dette gir en direkte etterspørselsøkning på 4,5 millioner kroner, som ligger til grunn for en indirekte verdiskaping på 1,3 millioner kroner. 5. Samlet regional verdiskaping som følge av Sjakk OL 2009 er 5,8 millioner kroner.

12 2009: alternativ presentasjon av verdiskaping Røde piler er arrangørs kjøp av varer og tjenester Orange piler er tilreisendes kjøp av varer og tjenester

13 2010: De tilreisende og arrangørs bidrag til verdiskaping * De tilreisende kom i forbindelse med The Arctic Chess Challenge Dette genererte 1992 hotellovernattinger i Tromsøregionen Høy verdiskaping pga lang oppholdslenge (9 døgn) Arrangørs inntekter er 99% generert utenfra regionen med RDA-midler, mens 57% av forbruket er forbrukt lokalt. Arrangør har et overskudd på kr. 210,515 som beholdes av arrangør lokalt. *5.3: Besøkende betyr i denne sammenheng tilreisende til region.

14 2010: Regional verdiskaping av Sjakk OL Selve gjennomføring av arrangementet, og arrangørs kjøp av varer og tjenester bidrar med 4,4 millioner kroner i direkte etterspørselsøkning. 2. De besøkendes kjøp av lokale varer og tjenester bidrar med 0,2 millioner kroner 3. Dernest bidrar personer tilknyttet arrangementet og deltakeres kjøp av varer og tjenester med 2,5 millioner kroner 4. Dette gir en direkte etterspørselsøkning på 7,2 millioner kroner, som ligger til grunn for en indirekte verdiskaping på 2,3 millioner kroner. 5. Samlet regional verdiskaping som følge av Sjakk OL 2010 er 9,5 millioner kroner.

15 2010: Alternativ presentasjon av verdiskaping Røde piler er arrangørs kjøp av varer og tjenester Orange piler er tilreisendes kjøp av varer og tjenester

16 2011: Regional verdiskaping av Sjakk OL. I 2011 ble det ikke arrangert noen sjakk-turnering og det var heller ingen tilreisende til regionen Arrangør hadde inntekter på 3,2 millioner kroner hvorav 75% var generert utenfra region Arrangør hadde utgifter på 3,1 millioner kroner hvorav 81% ble forbrukt lokalt. Overskuddet på 144,000 kroner ble beholdt av arrangør lokalt. Dette genererte en regional verdiskaping på 2,40 millioner kroner for Tromsø-regionen.

17 2012: Regional verdiskaping av Sjakk OL I 2012 ble det heller ikke arrangert noen sjakk-turnering og det var dermed ingen tilreisende til regionen Arrangør hadde inntekter på 5,2 millioner kroner hvorav 75% var generert utenfra region Arrangør hadde utgifter på 5 millioner kroner hvorav 74% ble forbrukt lokalt. Overskuddet på 259,000 kroner ble beholdt av arrangør lokalt. Dette genererte en regional verdiskaping på 3,46 millioner kroner for Tromsø-regionen.

18 2013: De tilreisende og arrangørs bidrag til verdiskaping * De 297 tilreisende kom i forbindelse med World Cup, hvor arrangør dekket opphold for deltagerne. Dette genererte 1138 hotellovernattinger i Tromsøregionen Arrangørs inntekter er 73% generert utenfra regionen, mens 39% av forbruket er forbrukt lokalt. Hoveddel av kostnader var gaver/premier til FIDE i forbindelse med World Cup. Arrangør har et underskudd på 4 millioner kroner som ble dekket av arrangør lokalt. *5.3: Besøkende betyr i denne sammenheng tilreisende til region.

19 2013: Regional verdiskaping av Sjakk OL Selve gjennomføring av arrangementet bidrar med -0,8 millioner kroner i negativ direkte etterspørselsøkning. 2. De besøkendes kjøp av lokale varer og tjenester bidrar med 0,4 millioner kroner 3. Dernest bidrar personer tilknyttet arrangementet og deltakeres kjøp av varer og tjenester med 0,5 millioner kroner 4. Dette gir en direkte etterspørselsøkning på 0,1 millioner kroner, som ligger til grunn for en indirekte negativ verdiskaping på -1 millioner kroner. 5. Samlet regional verdiskaping som følge av Sjakk OL 2013 er -0,9 millioner kroner. Årsaken til den negative verdiskapingen er arrangørs kjøp av varer og tjenester utenfor regionen, finansiert med ressurser fra regionen, noe som resulterer i en netto negativ kjøp i Tromsø-regionen. Negative indirekte effekter kan forklares med at ressursene som går ut av regionen alternativt ville skapt verdier i lokaløkonomien.

20 2013: Alternativ presentasjon av verdiskaping Røde piler er arrangørs kjøp av varer og tjenester Orange piler er tilreisendes kjøp av varer og tjenester

21 Nasjonal verdiskaping 2013 I 2013 var det til sammen 174 utenlandske tilreisende til Norge Disse hadde et totalt døgnforbruk på 0,72 millioner kroner Arrangørs kjøp av varer og tjenester utenfor Norge, generert med inntekter fra Norge bidrar til en negativ verdiskaping til Norge i Det er beregnet at 0% av inntektene til arrangementet genereres fra utlandet, mens 57% av kostnadene forbrukes i utlandet. Disse kostnadene er gaver og premier i forbindelse med World Cup Derfor får arrangementet en negativ nasjonal verdiskaping.

22 Fra kjøp til nasjonal verdiskaping Arrangørs kjøp av varer og tjenester i utlandet bidrar til en negativ verdiskaping på 11,3 millioner kroner for Norge. 2. Utenlandske tilreisende kjøper varer og tjenester i Norge for 0,72 millioner kroner 3. Dette gir en direkte etterspørselsøkning på -10,8 millioner kroner, som ligger til grunn for en indirekte verdiskaping på -5,5 millioner kroner. 4. Samlet nasjonal verdiskaping for Norge som følge av Sjakk OL er -16,3 millioner kroner.

23 Alternativ presentasjon av nasjonal verdiskaping 2013 Røde piler er arrangørs kjøp av varer og tjenester Orange piler er tilreisendes kjøp av varer og tjenester

24 2014: Regional verdiskaping og sysselsetting Sjakk OL 2014 skapte verdier i størrelsesorden 81,86 millioner kroner for Tromsø. Størst kilde til verdiskaping som følge av arrangementet er arrangørs kjøp av varer og tjenester lokalt i regionen Samlet verdiskaping i Tromsø-regionen er på 81,86 millioner kroner.

25 Gjennomføring av arrangementet bidrar med 74,63 millioner kroner i økt verdiskaping Gjennomføring av arrangementet er beregnet av arrangørs inntekter på 96,525 millioner kr, utgifter på 97 millioner kr, og 495,000 kroner i underskudd som dekkes av arrangør lokalt. Det er beregnet at 9% av inntektene til arrangementet genereres lokalt, mens 79% forbrukes lokalt. Dette bidraget til verdiskaping vil være positivt så lenge andel forbrukt lokalt er høyere enn andel finansiert lokalt, noe som er tilfellet under Sjakk OL.

26 De tilreisendes betydning for verdiskapingen * De 3,256 tilreisende kjøper varer og tjenester for totalt 7,23 millioner kr. Årsaken til at dette er lavt er fordi arrangør dekket servering og overnattingskostnader for deltagere og tilknyttede personer. Arrangør har en kostnad på 45,2 millioner kroner i sitt regnskap for kost og losji. De tilreisende bor i regionen under arrangementet og dette skaper til sammen 48,979 overnattingsdøgn på hotellene i byen. Arrangementet opptar i gjennomsnitt 2946 hotellsenger per døgn. *5.3: Besøkende betyr i denne sammenheng tilreisende til region.

27 Fra kjøp til regional verdiskaping 1. Selve gjennomføring av arrangementet bidrar med 61,3 millioner kroner 2. De besøkendes kjøp av lokale varer og tjenester bidrar med 1,5 millioner kroner 3. Dernest bidrar personer tilknyttet arrangementet og deltakeres kjøp av varer og tjenester med 3,9 millioner kroner 4. Dette gir en direkte etterspørselsøkning på 66,7 millioner kroner, som ligger til grunn for en indirekte verdiskaping på 15,1 millioner kroner. 5. Samlet regional verdiskaping som følge av Sjakk OL er 81,9 millioner kroner.

28 Alternativ presentasjon av regional verdiskaping Røde piler er arrangørs kjøp av varer og tjenester Orange piler er tilreisendes kjøp av varer og tjenester

29 Nasjonal verdiskaping i 2014 Sjakk OL mottok 77 millioner i statsstøtte i 2014, dette er penger som er generert i Norge. Det var 2887 utenlandske tilreisende til arrangementet. Disse hadde et totalt døgnforbruk på 7,23 millioner Det er beregnet at 7% av inntektene til arrangementet genereres fra utlandet, mens 15% av kostnadene forbrukes i utlandet. Derfor får arrangementet en negativ nasjonal verdiskaping.

30 Fra kjøp til nasjonal verdiskaping Arrangørs kjøp av varer og tjenester i utlandet bidrar til en negativ verdiskaping på 6,7 millioner kroner for Norge 2. Utenlandske tilreisende kjøper varer og tjenester i Norge for 5,3 millioner kroner 3. Dette gir en direkte etterspørselsøkning på -1,3 millioner kroner, som ligger til grunn for en indirekte verdiskaping på -0,7 millioner kroner. 4. Samlet nasjonal verdiskaping for Norge som følge av Sjakk OL 2014 er -2,0 millioner kroner.

31 Alternativ presentasjon av nasjonal verdiskaping ,6 Røde piler er arrangørs kjøp av varer og tjenester Orange piler er tilreisendes kjøp av varer og tjenester

32 Samlet regional verdiskaping for Tromsø-regionen År: 2008: 3, : 5, : 9, : 2, : 3, : -0, : 81,86 Til sammen: Regional verdiskaping (i mill.): 105,29 Inntektene med størst betydning for verdiskaping i Tromsø-regionen er statsstøtten, samt støtte fra Troms Fylkeskommune. Dette er inntekter som er generert utenfra regionen. Arrangør har i stor grad kjøpt varer og tjenester lokalt, noe som har stor betydning for den regionale verdiskapingen. I tillegg har de tilreisende fra utlandet og resten av Norge hatt stor betydning for verdiskapingen de årene det ble arrangert Arctic Chess Challenge og Sjakk OL i Til sammen har Sjakk-OL fra 2008 tom generert en samlet regional verdiskaping for Tromsø-regionen på 105,29 millioner kroner.

33 Samlet nasjonal verdiskaping for Norge som følge av Sjakk OL År: 2008: 0, : 1, : -0, : : : -16, : -1,99 Til sammen: Nasjonal verdiskaping (i mill.) -17,03 Årsaken til den negative nasjonale verdiskapingen for Norge er at arrangør har kjøpt varer og tjenester utenfor Norge, finansiert med ressurser fra Norge. Inntektene som har størst betydning er statsstøtten, og støtte fra Troms Fylkeskommune. Kostnadene med størst betydning er avgift til FIDE i 2014 og gaver/premier under World Cup i Det resulterer i en negativ nasjonal verdiskaping for Norge på -17,03 millioner kroner. Dette er verdier som kunne blitt benyttet i Norge, men som heller har blitt brukt ut av landet.

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

østlandsforskning Eastern Norway Research Institute

østlandsforskning Eastern Norway Research Institute http://www.ostforsk.no - post@ostforsk.no - tlf: 61 26 57 00 - fax: 61 25 41 65 østlandsforskning Eastern Norway Research Institute av: Birgitta Ericsson e-post: be@ostforsk.no Dato: 15. januar 2003 om:

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

Samfunnsregnskap for NTE En analyse av sysselsetting og verdiskaping i Nord-Trøndelag som følge av virksomheten til Nord-Trøndelag E-verk (NTE)

Samfunnsregnskap for NTE En analyse av sysselsetting og verdiskaping i Nord-Trøndelag som følge av virksomheten til Nord-Trøndelag E-verk (NTE) Samfunnsregnskap for NTE En analyse av sysselsetting og verdiskaping i Nord-Trøndelag som følge av virksomheten til Nord-Trøndelag E-verk (NTE) Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel

Detaljer

Kultur. roner reativitet. Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland

Kultur. roner reativitet. Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland Kultur roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland Initiativtakere til prosjektet: Bergen Næringsråd Kultur Vest Business Region Bergen Bergen

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 Å r s r a p p o r t 2 0 1 4-1 - Innhold Generelt om Skape... 2 Administrasjon... 2 Styringsgruppen... 2 Ekstraordinær inntektssituasjon i 2014... 3 Finansieringsmodellen for kommunale tilskudd er videreført...

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

Notater. Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl. Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak

Notater. Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl. Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak 2003/31 Notater 2003 Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl Notater Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak Forskningsavdelingen Emnegruppe: 09.90

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT TF-rapport nr. 274 2010 TF-rapport Tittel: Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning SAMFUNNS- REGNSKAP Verdens vakreste sjøreise Ålesund Torvik Måløy Florø Bergen Kristiansund Polarsirkelen Nesna Sandnessjøen Brønnøysund Rørvik Molde Lofoten Geirangerfjord NORGE Oslo Stokmarknes Svolvær

Detaljer

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Dr. oecon Erik W. Jakobsen, Menon Trosterudveien 33b, 0778 Oslo www.menon.no erik@menon.no Tlf: 97 17 04 66 Menon-rapport nr 6-2005

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER

HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/5 HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER EN ANALYSE AV SAMMENHENGEN MELLOM HOTELLENES LØNNSOMHET OG KAPASITETSUTNYTTING MV. AV TOM GRANSETH STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO -

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT RAPPORT FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av store handelsetableringer MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2014 Mai 2014 Av Erland Skogli, Jens Fredrik B. Skogstrøm, Peter Aalen, Endre Kildal Iversen

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer