Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Peab bygger ny E6 i Trøndelag"

Transkript

1 Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys med nordlys

2 Redaksjonen Kanalkaos 4 Hver eneste dag benytter vi bevisst eller ubevisst - mange ulike kommunikasjonskanaler. Vi leser aviser, hører på radio, er innom Facebook, bruker PC, laster inn en app eller to, ser på TV, leser på nettbrett mulighetene er mange, og inntrykkene enda flere. Også på jobben er det flere informasjonskanaler. I dagens mangfold har vi i Kommunikasjon tro på at en viss struktur og forutsigbarhet er viktig for å nå fram med budskapene og gjøre det lettere å finne fram når du er på jakt etter informasjon. Vi har dette året jobbet målbevisst med å oppdatere innhold og legge ut ferske bilder fra virksomheten vår både på Planken og peab. no. Alle selskaper både innen Bygg, Anlegg, Industri og Eiendomsutvikling er synliggjort og vi har ryddet opp i profiler og tydeliggjort Peab-merkevaren. Informasjon og tilstedeværelse er oppdatert både internt og eksternt. Trykket i de utvalgte kanalene har vært høyt, og Peabnytt er utviklet i retning av ønskene fra brukerundersøkelsen tidligere i år. Vi oppnådde veldig høy svarprosent på undersøkelsen, og nesten samtlige satte pris på Peabnytt som informasjonskanal. Takk for nyttige tilbakemeldinger. Vi har også testet ut et nytt konsernfelles konsept for profilering av byggeplasser. Dette kommer vi til å implementere neste år på utvalgte byggeplasser. Byggeplassene er utrolig viktige i vår markedsføring av Peab, og det er viktig at vi fremstår ryddig og profesjonelt, og at vi samtidig gjenspeiler verdier og visjon. Pilotprosjektene er godt mottatt, det blir spennende å videreføre konseptet. Rutiner kan godt virke kjedelige, men de både forenkler og profesjonaliserer hverdagen. I tillegg frigjør de forhåpentligvis tid til å tenke litt kreativt. Innhold 4-9 Nyheter Landsavtale med IKEA Notiser Rekruttering BIM-ambisjoner Fagdag BIM og kalkyle Tema: Internhandel Trippeleffekten Samarbeider mot felles prosjektmål Industriselskapene Spiller hverandre gode HMS HMS-kampanjen 2012 Fallsikringstrening i nord Reportasje Anlegg på vei inn i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell flyttet til Tromsø for å jobbe i Bjørn Bygg Nyheter Notiser Nytt styringssystem på trappene 30 Fritid Peab på to hjul i Berlin 31 Nyheter Notiser Nye prosjekter Nye prosjekter i Peab og datterselskaper Fotoreportasjen Sollistrand Alle i Horten 38 Bedriftsidretten Bli med på Holmenkollmarsjen 39 Mennesker Jublianter i Peab og datterselskaper 40 Min hverdag Møt anleggsrørlegger Torbjørn Juliussen LINE STINE Nyheter Notiser Peabnytt er et bedriftsmagasin for Peab i Norge Utgiver er Peab, Kommunikasjonsavdelingen, Postboks 93 Røa, N-0701 Oslo Redaksjonen består av ansvarlig redaktør Line Fredriksen, redaktør Stine Gabrielsen og journalist Anna K. Langhammer AD Stine Gabrielsen Trykk Flisa Trykkeri Forsidefoto Torbjørn Juliussen og Ronny Buland i Peab Anlegg Trøndelag. Foto: Stine Gabrielsen 2 / Peabnytt / nr 4 / 2012

3 Ledere Thorbjørn Eng, direktør Peab Anlegg i Norge Peab Anlegg Peab Bygg Petter Moe, adm dir Peab Bygg i Norge DET HAR VÆRT et meget positivt år for den norske anleggsvirksomheten. Vi har gjennom året oppnådd vekst både når det gjelder volum, antall medarbeidere og rent resultatmessig. Det lover bra med tanke på MYE HAR SKJEDD i løpet av året. På prosjektene våre i Narvik er det hektisk aktivitet. Dette er våre første oppdrag i Narvik, og samlet sett har det blitt et veldig stort prosjekt for oss. Bare i år har Peab i Norge hatt en omsetning tett opp mot 400 MNOK her. Gjennom Narvik-prosjektet har vi i Peab fått vise at vi kan håndtere slike utfordringer. Det har vi også fått vist gjennom større prosjekter vi har hatt på Østlandet. VI HAR HATT en utrolig hektisk sommer på Østlandet, men flere prosjekter er nå inne i avslutningsfasen. Dette er en viktig fase i våre prosjekter som alltid blir tatt hånd om på en utmerket måte. Vi går nå inn i en fase med anbudsregning i dette distriktet. I Tromsø er vi med utgangspunkt fra Bjørn Byggs kontor godt i gang med vår virksomhet. Fokuset vil bli å rekruttere nye medarbeidere og skaffe oss prosjekter i markedet i Nord-Norge. I Trondheim kommer mange spennende prosjekter som vi skal regne på. Prosjektet vi har på E6 i Stjørdal er det nå fullt trøkk på. ANLEGGSMARKEDET har vært bra i år. Vi har signert kontrakter for over 1,1 MRD - et stort løft sammenliknet med fjoråret. 720 MNOK er direkte relatert til Anlegg, resten fordeles på Bygg Nord og Anlegg i Sverige. En stor andel av arbeidet utføres av industriselskapene våre. Det er positivt at vi er i et stort konsern med mange muligheter for internhandel. PEAB ANLEGG NORGE omsatte for 400 MNOK i fjor, mens tilsvarende tall i år er 720 MNOK. Omsetningen er ca 100 MNOK bedre enn budsjett. Det gjenspeiler seg også i resultatet. Vi legger opp til samme volum neste år, men vil ha enda større fokus på marginer. Siden vi har opplevd en slik utvikling i år, er det nå viktig at vi tar en fot i bakken, og at vi ivaretar medarbeiderne våre på en god måte. Både de nye og de som har vært med oss en stund. Da vi gikk inn i 2012 var vi 110 medarbeidere. Nå er vi 190. Nå er det tid for å utvikle teamene, sørge for kompetanseutvikling og sikre framtidig lønnsom vekst. VI I ANLEGG kan ikke annet enn å si oss veldig fornøyde med årets innsats. Nå nærmer julen seg og alle fortjener å ta det med ro noen dager og ta en pustepause før vi tar fatt på et nytt, spennende år. Jeg håper dere får noen hyggelige fridager og ønsker dere alle en riktig god jul! For å nå våre kortsiktige og langsiktige mål er vi avhengig av å ha en god plan, med andre ord en tydelig strategi. I et bilag til denne utgaven av Peabnytt kan du lese om «Peabhuset», som beskriver og illustrerer vår nye strategiplan for de neste to årene. Strategiplanen bygger opp under våre strategiske mål mot 2015, og skal bidra til at vi jobber i samme retning mot disse målene. Sentralt i dette er vår evne til å tilføre, styre og gjennomføre gode prosjekter både for oss selv og for våre kunder, ikke minst våre egenregiprosjekter. I 2013 starter det viktige arbeidet med å omsette de strategiske planene til praktisk handling. Dette vil stå i sterk sammenheng med det nye styringssystemet, som også lanseres tidlig i Store deler av organisasjonen har vært involvert i styringssystemet, og vi har stor tro på at dette blir et oversiktlig, støttende og brukervennlig system. Jeg er selv ikke i tvil om at de grepene vi nå gjør vil danne grunnlag for en organisasjon og virksomhet preget av lønnsomhet, forutsigbarhet og stabilitet. Lønnsomhet har også med kostnadseffektivitet å gjøre, og vi ser nå et økt behov for senke våre kostnader, både administrativt og produksjonsmessig. Det er ingen tvil om at omkostningene har økt, og vi må nå stille det i relasjon til volum og de mål vi har satt oss. Peab-konsernet har i år igangsatt et prosjekt kalt 5-14, der målet er å senke konsernets faste administrative kostnader til 5 prosent innen Vår oppgave i Norge blir nå å støtte opp under dette, slik at vi også tilpasser vår virksomhet og våre administrative kostnader til et skarpt og effektivt nivå. Gjennom sterkere kostnadsbevissthet, god planlegging og effektiv organisering er det fortsatt stort potensial for å senke kostnader både administrativt og produksjonsmessig. Det er derfor helt avgjørende at hver og en av oss bidrar med gode holdninger, nøkternhet og innsats dersom vi skal nå våre lønnsomhetsmål. Året går mot slutten, og vi har gjort store fremskritt til tross for at vi fortsatt har mange utfordringer. Hvis vi summerer opp, er det likevel alle de gode prosjektene og den solide innsatsen som sitter igjen. Vi har levert mange fine bygg, og vi gjør oss gjeldende i store deler av landet. Med fokus på kostnader og en felles strategisk retning ser jeg frem mot Takk for innsatsen og en riktig god jul til dere alle! 2012 / nr 4 / Peabnytt / 3

4 Nyheter/ Bygg Peab + IKEA = Sant Peab har inngått en landsavtale med IKEA om å utvikle og bygge varehus i Norge. Tekst: Line Fredriksen Foto: IKEA OSLO: Oppføring av tre nye IKEA-varehus i Norge er planlagt de nærmeste årene og Peab er valgt som totalentreprenør. Først ut er Ringsaker, med planlagt byggestart høsten Formålet med avtalen er å sikre en bærekraftig og kostnadseffektiv ekspansjon gjennom å oppnå lavere byggekostnader, gjennomgående høy kvalitet, reduserte byggetider, samt å vise et tydelig ansvar for miljø og mennesker. Divisjon Spesielle prosjekter, med tilholdssted i Göteborg, er ansvarlig for Peab-konsernets IKEA-avtale, og er sammen med Bygg Oslo, Bygg Øst og Anlegg likeverdige parter i det norske samarbeidet. Distriktssjef Trond Dahl i Bygg Øst blir leder for IKEA-samarbeidet i Norge, mens viseadm dir Bengt Qvillberg blir styreformann i arbeidsfellesskapet. Vinn-vinn-situasjon. Landsavtalen med IKEA er veldig positiv for Peab i Norge. Vi håper at avtalen vil bli en vinn-vinn-situasjon både for IKEA og Peab. Prosjektene skal gjennomføres i et samspill hvor IKEA og Peab i fellesskap løser oppgavene i et åpent og tillitsfullt samarbeid. Partenes samlede kompetanse skal utnyttes for å nå felles prosjektmål. Vi ser frem til et konstruktivt og spennende samarbeid med et ledende internasjonalt selskap, sier adm dir Petter Moe i Peab Bygg. AVTALE. Bak f.v. Bengt Qvillberg (Peab), Sören Jonsson (IKEA) og Pekka Merta (Peab, divisjon Spesielle prosjekter). Foran eiendomssjef Bård Stang-Lund Valasjø i IKEA og adm dir Petter Moe i Peab Bygg. Avtalen med Peab sikrer forutsigbarhet og kontinuitet i forhold til våre prosjekter. Selskapet kjenner IKEA, våre verdier og vår identitet godt, noe som gir oss en særlig trygghet med hensyn til forvaltningen av dette samarbeidet. Sammen skal vi realisere våre prosjekter i årene som kommer, sier eiendomssjef Bård Stang-Lund Valasjø i IKEA Norge. Forprosjektet i Norge starter nå, og selve kontraktene skal senere behandles i IKEAs investeringsorganer for endelig godkjenning. Konsernavtale. IKEA fortsetter å vokse i Norge, Sverige og Finland, og planlegger videre ekspansjon gjennom etablering av Foto: Stine Gabrielsen flere nye varehus. I forbindelse med at IKEA i den pågående ekspansjonen ønsker å forbedre og effektivisere byggeprosessen, har Peab AB og IKEA Services AB inngått en overordnet samarbeidsavtale på konsernnivå med sikte på et langsiktig samarbeid mellom partene i Norge, Sverige og Finland vedrørende oppføring av IKEA-varehus. Samarbeidet skal baseres på det respektive lands ekspansjonsplan, og skje med sikte på å styrke partenes samarbeid også på andre områder som innkjøp, muligheten til å benytte IKEAs produkter i Peabs egenutviklede boligkonsepter, benchmarking med mer. 4 / Peabnytt / nr 4 / 2012

5 Notiser/ Stort og smått BYGG NORD Betongarbeid på E8 E8 i Lavangsdalen i Troms skal utbedres. Peabs datterselskap Bjørn Bygg har fått underentreprisekontrakt på betongarbeidene. Kontrakten omfatter bygging av to broer og utvidelse av eksisterende undergang. Kontrakten har en verdi på 11,2 MNOK. FØRSTE SPADETAK: De som holder i spaden er Trine Flo, distriktssjef i Peab Asfalt (t.v.) og Gro Lundby, fylkesordfører i Oppland. BYGG ØST TVE bygger Hovenga Allé i Porsgrunn Peabs datterselskap Telemark Vestfold Entreprenør har fått i oppdrag å bygge 32 leiligheter i sentrum av Porsgrunn. Byggherre for Hovenga Allé er Kjølnes Eiendom AS og kontraktssum er på 35 MNOK eks mva. Arbeidet startet nå i høst og leilighetene skal stå ferdige i desember Oppdraget består av tømrer- og betongarbeider. I størrelse varierer leilighetene fra 55 til 129 kvadratmeter, med praktiske og effektive planløsninger. Alle boligene får romslige terrasser eller balkonger vendt mot sydvest. Under byggene blir det parkeringskjeller med sportsboder og heis opp til leilighetene. IT-SERVICE Advarer mot falsk e-post Mottar du en e-post som ber deg oppgi sensitiv informasjon, må du ikke trykke på noen av lenkene i teksten. Dette er sannsynligvis svindel og et forsøk på å installere virus på maskinen din. Ingen aktører vil be deg om sensitive opplysninger via e-post. Videresend mailen til BYGG NORD Bygger helikoptersimulator Peabs datterselskap Bjørn Bygg skal bygge helikoptersimulator for Tromsø Maritime skole. Byggherre er Troms fylkeskommune, og kontraktssummen er på 10,9 MNOK. Arbeidene starter i oktober og byggetid er beregnet til ca. sju måneder. Bygget ligger nord på Tromsøya helt nede ved sjøen. Foto: Jarl-Erik Sandberg SPONSORAT Gullsesong for Vålerenga Hockey? VIF Hockey er helt i toppen av tabellen i GET-ligaen denne sesongen. Peab får mye positiv oppmerksomhet ved å være hovedsponsor. Vålerenga har så langt levert en fantastisk sesong. Vi har gode sportslige resultater, det er stort trøkk rundt kampene og økning i både publikumsoppslutning og medieomtale, sier klubbdirektør Jan Tore Kjær. Han forteller om nye spennende planer for ny hall i Oslo. Nå ser det ut til at våre planer om en ny hall blir realisert, men det er klart at det tar litt tid før vi kan flytte inn, sier han. Det har også vært stor interesse for Vålerenga-billetter fra Peabansatte denne sesongen. De fleste billettene blir benyttet på hver eneste kamp. Bli med på VIF mot Sparta på Jordal Amfi 15. januar Peab håper å samle så mange Peabmedarbeidere som mulig på Jordal Amfi tirsdag 15. januar. Ta med familie og venner og bli med på moroa! Det blir servering av pølser og brus, og utdeling av tøffe supportereffekter / nr 4 / Peabnytt / 5

6 Notiser/ Stort og smått Senter Byggs elementhall på Åmot. BYGG ØST Barnehage blir til i elementhallen Peabs datterselskap Senter Bygg skal bygge nye Krøderen barnehage for Krødsherad kommune. Vi fikk kontrakten på gjennomføringsevne, og ikke på grunn av lavest pris, forteller daglig leder Jan Petter Hansen. Barnehagen skal inneholde fire avdelinger. Bygget er på ca. 900 m2 grunnflate og fundamenteres som plate på mark. Den bygges i elementer i Senter Byggs elementhall på Åmot, og settes opp som tradisjonelt reisverk på ett plan. Overlevering er juni 2013 og kontraktssummen er 19,1 MNOK. HOTELLAVTALE Bo på Comfort Grand Central i Oslo BYGG NORD Skal bygge 14 tomannsboliger i Tromsø BYGG ØST Smart profileringsgrep av Senter Bygg Comfort-hotellet på Jernbanetorget er Peabs prioriterte hotell for overnattinger i Oslo. Avtalen kan også benyttes privat. Fastpris enkeltrom kr 1140 og dobbeltrom kr For bestilling, ring eller send en e-post til Oppgi koden «PEAB» for å få vår fastpris. Peabs datterselskap Bjørn Bygg har skrevet kontrakt om oppføring av 14 tomannsboliger på Kaldslett i Tromsø. Første byggetrinn er bestilt og består av fem tomannsboliger. Boligene bygges i en totalentreprise for byggherre Mælen Eiendom AS. Kontraktssummen er på 32,6 MNOK. Peabs datterselskap Senter Bygg bruker profilerte campingvogner som brakke på noen byggeplasser. Vognene er plassert slik at forbipasserende ikke kan unngå å legge merke til dem. Det betyr at mange hver eneste dag får med seg Peab-logoen når de kjører eller går forbi byggeplassen. 6 / Peabnytt / nr 4 / 2012

7 Nyheter/ Rekruttering Ingeniørstudenter vil ha sommerjobb i Peab Nærmere 100 studenter meldte interesse for sommerjobb i Peab da vi i november deltok på Bygg- og miljødagen ved NTNU i Trondheim. Tekst og foto: Stine Gabrielsen Therese Advocaat Francke HR-konsulent TRONDHEIM: Peabs stand var godt besøkt i løpet av dagen. I underkant av 100 studenter skrev seg på interesselisten for sommerjobb i Peab Mitt inntrykk er at Peab oppfattes som en attraktiv arbeidsgiver blant studentene på NTNU. De stilte mange spørsmål og lyttet interessert da vi fortalte hva Peab kan tilby studenter og nyutdannede, forteller HR-konsulent Therese Advocaat Francke i Peab. Sultne på sommerjobb. Det kan virke som om det er vanskeligere å få sommerjobb enn fast jobb som nyutdannet ingeniør, mener Therese. Sommerjobb er viktig for studentene, slik at de får se hvordan ting fungerer i praksis. Dette hjelper dem til å bestemme seg for hvilken retning de ønsker for studiet og arbeidslivet. De studentene som besøkte vår stand var mest opptatt av sommerjobb. De kniver om de sommerjobbene som er ute hos bedriftene. Derfor håper jeg vi har mulighet til å ta inn mange sommervikarer på prosjektene i år, sier hun. Fikk god kontakt. Hun skryter av de som stod på stand for Peab på BM-dagen. Våre folk fikk god kontakt med studentene, og representerte hele Peab på en god måte. Jeg tror de som var innom standen fikk et godt inntrykk av Peab som arbeidsgiver, sier hun. Hver høst arrangeres Bygg- og miljødagen (BM-dagen) på NTNU Gløshaugen. 48 bedrifter innenfor bygg- og miljøfeltet var i år med for å holde foredrag og stå på stand. Her fikk studentene informasjon om hva de forskjellige bedriftene jobber med og om arbeidsmuligheter både ved siden av og etter studiet. Peab deltar hvert år på flere karriere- og næringslivsdager ved universiteter og høyskoler. På peab.no kan du se en oversikt over hvilke arrangementer vi planlegger å delta på. DISSE STOD PÅ PEABS STAND Kari Traasdahl (Anlegg Trøndelag) Tormod Rødsjø (Bygg Trøndelag) Tove Iren Reitan (Bygg Trøndelag) Therese Advocaat Francke (HR) Fredrik Moss (student ned sommerjobb i Peab Bygg Øst 2012) Bjørn Einar Stange (Bygg Øst/TVE) Siw Skjetne (Bygg Trøndelag) 2012 / nr 4 / Peabnytt / 7

8 Nyheter/ BIM BIM-ambisjoner i tilbudsarbeidet BIM vil bidra til en mer pålitelig pris, økt forståelse og visualisering i prosjektene, forteller Jan Erlend Innselset i Virksomhetsutvikling. Tekst: Anna K. Langhammer OSLO: Ledergruppen i Peab har besluttet at alle Peabs byggeprosjekter fra nyttår skal ha en prosjekttilpasset BIM-ambisjon. BIM skal være verktøyet og metoden for å nå målene. BIM-ambisjonen skal være svaret på spørsmålet «Hvordan?». Det betyr at du identifiserer noen konkrete mål og tiltak for å nå dem, sier Jan Erlend, og legger til jo bedre vi skjønner prosjektet, desto mer konkret kan vi prise det. 3D er et visuelt hjelpemiddel gjennom hele prosessen. Med utgangspunkt i kalkylearbeidet vil BIM gi oss mer kontroll på fremdrift og enkle metoder for fremdriftsoppfølging. Effektiv mengdeberegning. Tradisjonelt brukes linjal og tusj for å måle og beregne mengder. Hvordan får du bedre kontroll på mengde, av eksempelvis kvadratmeter innervegger, i et prosjekt? Hvordan kan du effektivisere mengdeberegningen? Når du bruker rutinene og verktøyene i BIM har du hele tiden oversikt og får svaret med et par tastetrykk, sier Mark- Felix Rettberg, BIM-strateg i Peab. Kurs- og supportportal. Jan Erlend og Mark-Felix har lansert en kurs- og supportportal for BIM, og bygger opp en faggruppe som skal bidra til deling av erfaringer og kompetanse. Vi har jobbet hardt for å velge de riktige verktøyene. Sammen med programvareleverandørene har vi satt opp en rekke kurs som er skreddersydd for Peabs behov, sier Mark-Felix. Vi i Peab satser på videreutdanning. Det vil gi oss en stor fordel i fremtiden hvis hver enkelt i Peab har BIM kompetanse. Det å kunne modellering er nøkkelkompetanse for kalkulatører fremover, sier han. Kursene, programvare og ITutstyr kan bestilles via Kurs- og supportportalen 8 / Peabnytt / nr 4 / 2012

9 Nyheter/ BIM Fagdag BIM og kalkyle I oktober var 17 av Peab Byggs kalkulasjons- og prosjekteringsledere i Oslo for en praktisk innføring i BIM. Tekst og foto: Anna K. Langhammer Oslo: De fikk lære hvordan BIM kan brukes i kalkyleprosessen. De ble presentert «veien fra papir til kalkylemodellen», med konkrete eksempler i verktøyene Archicad, Solibri Model Checker og G-Prog Beskrivelse BIM. Vi går gjennom pilotprosjekter vi har gjennomført de siste månedene og forklarer prosessene og verktøyene, sier Mark-Felix Rettberg, Peabs BIM-strateg. Det er en komplett gjennomgang fra A til Å, med metoder for visuell kontroll, mengdeberegning og hvordan modellen bygges og informasjon samles i den. Vi går også igjennom hvordan modellen lagres i et filformat som kan brukes på tvers av verktøyene, slik at informasjon kan overføres fra modellen til kalkyleverktøyet, sier han. Kjernegruppe for BIM. Kalkulasjonsleder Vidar Bjørnstad var med og presenterte Solibri Model Checker og G-Prog Beskrivelse BIM og fortalte om sine erfaringer med BIM i kalkyle. I tillegg har Ove Morten Yttergård, kalkulasjonsleder på Kløfta, supplert med informasjon og detaljkunnskap til presentasjonen. Vidar og Ove har vært med i en kjernegruppe som har gjennomført mange pilotprosjekter med BIM de siste månedene. De har verdifull erfaring. Sammen har vi sett på hvordan mengdeberegninger kan gjøres mer effektivt, og brukt reelle utfordringer, sier Mark-Felix. Gir mer tid til kvalitet. En BIMkalkylemodell bidrar til en mer nøyaktig beregning av mengder og bedre kvalitet på prosjekteringen. Prosessen gir oss tid og bedre muligheter for å dobbeltsjekke informasjonen, noe som bidrar til økt kvalitet. På fagdagen ble det spurt om BIM vil gjøre at kalkyleprosessen går raskere. Det vil det ikke nødvendigvis bety. Vi vil ikke levere tilbudet tidligere og det blir ikke nødvendigvis billigere. Men prisen vi leverer vil være mer nøyaktig og pålitelig, sier Mark-Felix. F.v. Jan Erlend Innselset, Geir Hansen, Leif Kirkholm, Arnfinn Framhus, Vegard Solheim, Bernt Hagen, Øyvind Enger, Morris Michelsen, Jostein Stø, Lasse Gjersøe, Per Sigurd Bø og Petter Solli. F.v. kalkulasjonsleder Vidar Bjørnstad og BIM-strateg Mark-Felix Rettberg. F.v. Petter Solli, Morten Sand, Ronny Nilsen, Jarle Fotland, Lars Petter Berg og Richard I. Moen. F.v. Jostein Stø, Lasse Gjersøe og Per Sigurd Bø / nr 4 / Peabnytt / 9

10 Tema Internhandel 10 / Peabnytt / nr 4 / 2012

11 Tema/ Internhandel Gjennom godt samarbeid på tvers av organisasjonen kan vi beholde en større del av kaken i konsernet. Når vi handler internt, blir summen av én pluss én til tre. Tekst: Anna K. Langhammer Trippeleffekten ETT PEAB. Peab har en regel om internhandel som innebærer at vi alltid skal spørre egne selskaper før vi går videre til andre. Grunnen er enkel: handler vi internt i flere ledd, havner en større del av inntjeningen i kassen til Peab. Det tjener vi alle på, fordi driften totalt sett blir mer lønnsom. Men det stopper ikke der. Tre gode grunner. Fordelen med internhandel er tredelt: 1. En større del av fortjenesten blir i konsernet. Det er ingen grunn til at vi skal sende pengene ut av huset, når vi kan beholde mer av dekningsbidraget selv 2. Når vi deler kompetansen vår, bidrar vi til bedre løsninger. Vi kan tilføre hverandre råd og verdifull spisskompetanse, og det gir merverdi, sier Petter Moe, administrerende direktør Peab Bygg. 3. Utviklingen og kompetansen vi får gjennom prosjektene blir hos oss. Vi får et kartotek av gode løsninger, og det gir oss større konkurransekraft sier Thorbjørn Eng, administrerende direktør Peab Anlegg. En forutsetning for at internhandelen skal fungere, er at prissettingen er markedsmessig hos alle involverte parter. Samtidig kan vi tillate oss å kjøpe litt dyrere når vi handler internt, fordi marginen totalt sett blir bedre selv om vi har hensyn- tatt dette i salgsprisen, sier Thorbjørn Eng. Bedre relasjoner. Forbedret inntjening er et viktig moment, men internhandel dreier seg like mye om å gjøre best mulig bruk av den kompetansen vi har på huset. Jo mer vi jobber sammen, desto bedre kan vi bli på å spille hverandre gode. Samlet sett gjøre dette oss litt bedre i dag enn vi var i går, og enda litt bedre i morgen enn vi var i dag, sier Thorbjørn. Forståelsen for hvor mye internhandel bidrar, må derfor være godt forankret på ledernivå. Vi må ikke tenke i bås. Det handler mye om å snakke sammen tidlig i prosessene og bruke kompetansen vi har, sier Petter. Han legger til at det er et potensial for å skape bedre relasjoner internt, og at vi bør legge mer til rette for dette. Jan Johansson har etablert en sjefsgruppe, som samler divisjonsledere fra ulike deler av Peab. Det er et godt eksempel på hvordan du skaper en arena for erfaringsutveksling på tvers av virksomheten. Et annet er avdelingen Spesielle prosjekter, der vi samarbeider og deler kompetanse om håndteringen av større prosjekter, sier han. Thorbjørn Eng direktør Anlegg Petter Moe adm dir Bygg Øk marginen fra 5 til 9,5 prosent på et blunk Dette regnestykket viser enkelt hvorfor internhandel lønner seg: Peab Bygg har et prosjekt til 200 MNOK og regner med en margin på 5 prosent. Bygg kjøper arbeid og materialer fra Peab Anlegg og Peab Industri. De regner med 5 og 10 prosent margin og fakturerer henholdsvis 100 og 40 MNOK. Industri sender faktura til Anlegg, som igjen fakturerer Bygg, som er den som fakturerer kunden. Innen konsernet blir internsalget eliminert, slik at det gir en total omsetning på 200 MNOK (340 minus 140) for Peab. Gevinsten for Peab blir på 19 MNOK (10+5+4) i stedet for 10 MNOK. Dermed oppnår vi også en høyere margin på totalt 9,5 prosent. Dersom Peab Bygg ikke benytter seg av internhandel, vil marginen kun bli 5 prosent / nr 4 / Peabnytt / 11

12 12 / Peabnytt / nr 4 / 2012 NARVIK HAVN. I Narvik bygger Peab Anlegg og Peab Byggs datterselskap Bjørn Bygg den nye Fagernesterminalen for Northland Resources. I tillegg har Peab Anlegg oppdrag om forbedringer på Fagerneslinja for Jernbaneverket. Foto: Anders Diesen.

13 Tema/ Internhandel Vår samlede kompetanse skal bidra til at vi når et felles prosjektmål. Bengt Qvillberg, viseadm Peab Bygg Samarbeider mot felles prosjektmål IKEA-avtalen og prosjektene Narvik havn og Fagerneslinja er gode eksempler på et helhetlig Peab. Her utnytter vi internhandel og kompetanse på tvers av organisasjonen og landegrensene. Tekst: Anna K. Langhammer SAMARBEID. Peab har fått en avtale på konsernnivå om å bygge ti varehus for IKEA i Sverige, Norge og Finland. Prosjektene i Norge eier Spesielle prosjekter, Peab Anlegg, Peab Bygg Øst og Bygg Oslo hver sin fjerdedel. Distriktssjef Trond Dahl i Bygg Øst leder IKEA-samarbeidet i Norge, mens viseadministrerende direktør Bengt Qvillberg er styreformann i arbeidsfellesskapet. Lønnsomt for oss og kunden. Avdelingen Spesielle prosjekter ble etablert nettopp for å samle all nødvendig kompetanse og erfaring for å håndtere slike store oppdrag. Ved å bruke erfaringene fra Finland og Sverige, unngår vi å begynne helt fra start alene i Norge. Samarbeid er viktig Bengt Qvillberg viseadm Peab Bygg for oss, og svært viktig for IKEA, sier Bengt, og legger til at på IKEAprosjektene utnytter vi Peabs helhet, med integrerte team fra Norge og Sverige, som kommer fra ulike divisjoner og forretningsområder. Det er effektivt å jobbe på tvers av landegrensene og utnytte kompetansen hos de som har bygget tilsvarende tidligere. Prosjektene skal gjennomføres i samspill med IKEA, der vi i fellesskap løser oppgavene. Vår samlede kompetanse skal bidra til at vi når et felles prosjektmål, forteller Bengt Qvillberg. En stor del av prosjektet havner innenfor Peab. Det at våre datterselskaper skal med, er forankret hos IKEA og gjør det også lønnsomt for dem. De har imidlertid mulighet til å sjekke prisene våre mot markedet, noe som betyr at vi må nå riktig målpris i prosjekteringen. Utnytter kompetansen. Samarbeidet med Northland Resources viser også hvordan Peab håndterer større prosjekter og forener kompetansen innen bygg, anlegg og industri i både Norge og Sverige. Peab har i to år samarbeidet med Northland Resources ved gruven i Kaunisvaara i Sverige. Samarbeidet har bidratt til rundt 400 nye arbeidsplasser innen Johan Hansson avdelingssjef Anlegg Nord Peabkonsernet i Sverige og Norge. I Narvik bygger Peab og datterselskapet Bjørn Bygg den nye Fagernesterminalen, som skal stå klar I tillegg har Peab Anlegg, i samarbeid med Infra väst i Sverige, oppdraget om forbedringer på Fagerneslinja for Jernbaneverket. Det at Peab eksempelvis rigger selv, har gjort at kapasitet hos andre leverandører ikke har vært en bekymring i prosjektet. Og at byggingen har pågått tett opptil pelingen, har ført til at NSP har kunnet benytte tårnkranene, Organiseringen av prosjektet har gjort at det tåler endringer tett opptil utførelse, som vi måtte regne med fordi prosjekteringen har pågått parallelt med byggingen, forteller Johan Hansson, avdelingssjef Nord i Peab / nr 4 / Peabnytt / 13

14 Tema/ Internhandel Industriselskapene Håkan Carlsson, adm dir i Peab Asfalt AS fram til 1. januar 2013, da Geir Ingemundsen tar over. Peab Asfalt Kompetanse innen asfalt- og materialproduksjon. Tor Gunnar Stabæk er administrerende direktør i Kranor AS. Kranor Agentur og leverandør av kranog heisutstyr. Sjur Skovdal Hansen er produksjonsleder i Terje Hansen AS. Terje Hansen Tar asfaltjobber som er litt utenom det vanlige på Østlandet. Vi skaper konkurransekraft som intern underentreprenør på de fleste prosjekter. Vår tilstedeværelse påvirker også våre konkurrenter slik at de leverer gunstige tilbud enn om Peab ikke hadde oss i sin portefølje, sier Håkan Carlsson, administrerende direktør i Peab Asfalt. Peab Asfalt leverer tjenester innenfor alle typer asfalt- og vedlikeholdsarbeider. Selskapet har stor geografisk fleksibilitet og en omfattende kundeportefølje. De er aktuelle med Fylkesvei 51 mellom Beitostølen og Vågo, der de legger asfaltmasse på den 85 km lange strekningen på oppdrag for Statens Vegvesen. På E6 Havnekrysset-Kvithammar i Trøndelag, er de leid inn for Peab Anlegg. Vi har satset på mobile enheter. Det gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner og underentreprenør, og godt egnet for å ta på oss større veiprosjekter, sier Håkan, og legger til at virksomheten har et solid nettverk i anleggsbransjen. Markedet innenfor bygging av infrastruktur preges av stor aktivitet i årene som kommer, blant annet gjennom Nasjonal Transportplan (NTP ). Konkurransen er sterk fra øvrige aktører, og det kreves en solid og strategisk satsning for å utvikle virksomheten vår videre. En strategi som legger vekt på intern handel og samspill vil derfor være svært viktig for å lykkes, sier Håkan. Kranor både selger og leier ut til prosjekter i Norge, og er alene om å være landsdekkende innen sitt marked. Internhandel er viktig, og jeg opplever at Peab med datterselskaper er tro mot konsernavtalen på det, sier Tor Gunnar Stabæk, administrerende direktør i Kranor. Det entreprenørsiden innen Peab i Norge kan bli flinkere til, er å utnytte kompetansen i Kranor og involvere oss tidligere i prosessen, sier han. Inviter oss med mens det fremdeles er mulig å tenke seg om og finne fleksible og kostnadseffektive løsninger. Kommer vi for sent med, er det ofte låst. Er du tidlig ute kan vi også reservere rett utstyr og prioritere deg. Kranor samarbeider tett med Peabs datterselskap Lambertsson Kran i Sverige, om en felles database for alt av utstyr og teknisk informasjon. På den måten kan de dele ressurser og kunnskap på tvers av landegrensene på en effektiv måte. Vi dekker Norge bedre enn noen av våre konkurrenter, og har en mer moderne maskinpark. I vårt sortiment er det både tårnkraner og selvreisende kraner på alle våre avdelinger, sier Tor Gunnar. De kan være svært lønnsomme å bruke fremfor lastebilkraner, teleskoptrucker og mobilkraner. De gir mer fleksibilitet, bedre drift og du har alt utstyret på ett sted, sier Tor Gunnar. Terje Hansen er totalleverandør av asfaltproduksjon og -arbeider. De har asfaltert rallybane på Fornebu Arena, Stortingsgata i Oslo og gamle Fornebu flyplass. I fjor landet de en avtale om å levere asfalt til utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen. Leveransen betyr produksjon av tonn asfalt fram til sommeren Terje Hansen ble startet av Terje og Laila Hansen i I løpet av 40 år har det blitt et selskap som har rundt 50 ansatte i sving i sesongen. De leverer i begge endene av skalaen når det gjelder asfalt, fra det enkleste til de mest komplekse jobbene, og har to asfaltverk. Kontoret og et produksjonsanlegg ligger i Sørum kommune. Det andre anlegget er på Jessheim. De kan tilby hele Østlandsområdet kort transport av asfaltmasse. Terje Hansen opplever at internhandelen med Peab ikke fungerer optimalt. Våre kunder i Peab er i større grad i byggog anleggsavdelingen enn i Industri. Vi blir som regel spurt om pris, men på mange prosjekter stiller vi på lik linje med eksterne. Som oftest gis en pris i anbudsfasen, men likevel går det flere «pruterunder» med asfaltleverandørene etter at man er tildelt prosjektet, sier Sjur Skovdal Hansen, produksjonsleder i Terje Hansen, og legger til: Vi tror at i det lange løp ville både kunde og leverandør være tjent med et bedre samarbeid fra anbud til gjennomføring. 14 / Peabnytt / nr 4 / 2012

15 Peabs industriselskaper tilbyr ulike tjenester og kompetanse. Blant de Peabnytt har snakket med, er beskjeden klar: Ta oss med tidligere i prosessen, så kan vi bidra med kompetanse og konkurransefordeler totalt sett for konsernet. Tekst: Anna K. Langhammer PEAB AB - DIVISJON INDUSTRI NORDEN Samler Peabs virksomheter innen grunnarbeider, grus og berg, fabrikkbetong, asfaltproduksjon, asfaltlegging og transport- og maskintjenester. Virksomhetsområde er Norden. Virksomheten består av et stort antall selskaper og under ulike varemerker. Les mer på Planken eller peab.no/industri Arne Jensen er avdelingsleder i Smefa, som sammen med NSP utgjør Nordisk Fundamentering AS. Smefa Tar på seg fundamenteringsprosjekter over hele Østlandet. Ketil Westeren er daglig leder i NSP, som sammen med Smefa utgjør Nordisk Fundamentering AS. NSP Totalleverandør av fundamenteringsarbeid i hele Norge. Ferdigbetong Sterke på betongproduksjon. Holder til i Tromsø. Vi tar fundamentering og grunnarbeider på både bolig-, næring- og anleggsprosjekter. Skullerud torg, Heggedal og Spikkestad stasjon samt Scandic hotell Fornebu er blant prosjektene de har jobbet på, sier Arne Jensen, avdelingsleder i Smefa. Vi vet vi kan bidra med løsninger hvis vi blir med i tidlig i anbudsfasen både i bolig og anleggsprosjekter. Smefa har 50 års erfaring med grunnarbeider. De siste 20 årene har selskapet opparbeidet spisskompetanse innen mange områder, som sjaktede/borede pilarer, secant wall-piles, stålkjernepeler, spunt- og stagforankring og boring av gassbrønner på søppelfyllinger. De leverer tjenester stort sett i samme spekter som NSP. De to datterselskapene bistår hverandre, særlig på borring og spunting. NSP driver med ramming av stål og betongpæler mens vi borrer. En aktuell jobb for Smefa er den nye, amerikanske ambassaden som bygges på Huseby i Oslo. Her skal Smefa borre pilarer for diverse bygninger på anlegget. Dette er en jobb til MNOK for oss som går over 14 uker. Det er et litt spesielt oppdrag, særlig når det gjelder adkomst til området. Det kreves plettfri vandel for alle som skal inn på anlegget, sier Arne. NSP tar alt fra små til komplekse arbeider innen infrastruktur, boligbygging og næringsbygg, og har dybdekunnskap om fundamentering for havn og kaibygg. Ikke mange driver med det vi gjør i Norge. Der det er dårlig grunnforhold må vi spunte og pele, og vi legger grunnlaget for det som bygget skal stå på. Nå er vi inne på Narvikprosjektet, der vi har slått 15 km med rør på Ø1016 i diameter. De siste årene har hovedfokuset vært på Midt-Norge og nordover der markedet er i vekst. Vi har også hatt enkelte større prosjekter på Østlandet, og samarbeider tett med Smefa i sør, sier Ketil Westeren, daglig leder. De har solid erfaring med krevende sjøpeling, ramming av stålrørspeler, betong- og stålkjernepeling, stagboring med oppspenning, forankring og ramming av spunt i alle dimensjoner. Maskinparken består blant annet av en pelemaskin Junttan PM26 på 95 tonn, ABI-spuntrigg, landets største vibro i ICE RF36 og egen flåte for sjøpeling. Internmarkedet står for prosent av omsetningen. Jeg opplever at kjøpetrofastheten internt er god. Derimot brukes vi litt for lite som sparringspartner tidlig i prosessene. Vi har unik kompetanse som vi gjerne stiller til disposisjon, men vi får ofte ferdigtygde løsninger. Det kunne vært lønnsomt å ta oss med tidlig på flere prosjekter, sier Ketil. Ferdigbetong har en solid markedsposisjon i Tromsø. Har produsert betong i 38 år siden selskapet ble stiftet i 1966 av Nils Meland. Åpnet ny fabrikk høsten 2004 på Stakkevollveien 7 i Tromsø. De leverer betong til både private kunder og entreprenører. Av Peabs selskaper er Bjørn Bygg og NSP på kundelisten. Det største volumet produseres til eksterne kunder. Lambertsson Utleieselskap som tilbyr maskiner, utstyr og tjenester. Sortimentet omfatter alt fra små enkle maskiner til komplette riggløsninger for store byggeprosjekter. Medarbeiderne har lang erfaring og solid produktkunnskap, og besitter kompetanse innenfor de fleste fagområder. Mer informasjon om Lambertsson kommer i neste utgave av Peabnytt / nr 4 / Peabnytt / 15

16 Tema/ Internhandel Intern kompetansedeling Kan TEK10 til fingerspissene og annet som må til for at saksbehandlingen skal gå smidig i kommunen, sier hun. Snakker ikke samme språk. Mira gikk fra jobb på entreprenørsiden til kommunen da datteren var liten, fordi hun ikke ville pendle så mye og ha mer tid hjemme. Hun opplevde at det var et tungt og byråkratisk system, på godt og vondt. Det er viktig at kravene overholdes og at saksbehandlerne er nøyaktige i sitt arbeid, de har et stort ansvar. Samtidig har de fleste saksbehandlerne ingen eller liten erfaring fra byggeplass. Jeg var eksempelvis den eneste sivilingeniøren der jeg jobbet, og fikk mange ganger høre «endelig en som forstår oss, og forklarer slik at vi også kan forstå», forteller hun. Den største utfordringen er at kommunen og entreprenørene snakker forbi hverandre. Det kan lett oppstå misforståelser og konflikter, på grunn av formuleringer som er utydelige for begge parter. Saksbehandlerne i kommunen snakker lover og paragrafer, og har ofte ingen praktisk forståelse. Entreprenørene på sin side, bruker et fagspråk som bare byggebransjen forstår og har ofte ikke satt seg godt nok inn i lovene eller forstår ikke kravene, sier hun. KLØFTA: Etter at den nye byggeloven kom, er entreprenører i en fase der de må finne ut hvordan det kan tilrettelegges best for å nå de nye kravene. Det er ved første øyekast dyre krav som må tilfredsstilles. For å gjennomføre prosjekter på en lønnsom måte kreves det at vi kan tolke og forstå hva myndigheten vil oppnå med kravene, sier Mira. Hun har erfaring som saksbehandler av byggesaker i kommunen. Der fikk hun lære seg alle regler og krav fra A til Å, og hun har sett hvor entreprenører feiler og hvor det stopper opp på saksbehandlingssiden. Dette gjør at hun raskt får overblikk over hva som må prioriteres først, nå som hun har byttet fra saksbehandlerhatt til entreprenørhjelm. Jeg ser fort hvilke deler i prosjektet som kommer til å kreve tid å få løst, hva som kan løses raskt, hvilken dokumentasjon vi må ha Foto: Anna K. Langhammer Mira Joanna Peuru har opparbeidet seg spisskompetanse på ny byggelov og TEK10 «fra innsiden». Det kommer godt med i jobben som prosjekteringsleder i Peab. Be om hjelp. Det kan ta pusten fra en å høre at prosjektet «ikke er avklart» i kommunen. For å unngå det, må du ha i bakhodet at saksbehandleren ikke nødvendigvis har byggeteknisk bakgrunn. De forutsetter at du har lest og forstår lovverket, og kommuniserer utfra det. Sett deg derfor godt inn i reglene, be om hjelp til det du ikke forstår, forklar og ikke gi opp, råder Mira. Jobben til saksbehandleren er ikke å gi deg motstand. Du kan faktisk få hjelp med å skrive søknaden din. Både som privat eller profesjonell utbygger kan du be om noe som heter forhåndskonferens, som er et møte der kommunen veileder deg om hvordan du får prosjektet ditt igjennom. Og les TEK10. Det tar bare en kveld å komme seg igjennom veiledningen, sier hun. Gode råd fra Mira Husk at nå er det tre ukers saksbehandlingstid for ferdigattest og midlertidig brukstillatelse. Tidligere var det en uke. Sett deg inn i hva som skal med i søknaden: Legg ved all dokumentasjon og sjekk at alt kommer med. Tenk på tilsynsplikten. Vi kan forvente flere besøk på byggeplassen fremover, for det er pålagt kommunene. Da vil de kreve at all dokumentasjonen er på plass og tilgjengelig, ellers kan de stenge byggeplassen. Be saksbehandleren om hjelp fremfor å gjøre feil. Spør helt konkret om det du ikke skjønner. 16 / Peabnytt / nr 4 / 2012

17 Peab har medarbeidere med spisskompetanse innen mange ulike områder. Ved å dra nytte av hverandres kompetanse og erfaringer på tvers av organisasjonen, kan vi bygge oss sterke og løse oppdragene på en god måte for kundene. Tekst: Anna K. Langhammer På kryss og tvers i Bygg Øst dan det skal gjøres, kan du gi folk troen på det de kan og speile det som er bra der fra før. Det er viktig at alle er med på å dra lasset. Ta fem minutter med en kaffe og en prat før eller etter jobbdagen og ved lunsj. Det tror jeg mange ganger er suksessfaktoren. SARPSBORG: Ståle er i utgangspunktet ansatt som prosjekt- og prosjekteringsleder på distriktskontoret i Østfold, med kontorplass i Sarpsborg. Men arbeidsdagen har han gjerne på kryss og tvers i region øst. Det å være på utlån til andre avdelinger føles ikke som noe han er tvunget til, men noe han får muligheten til, sier han. Det å bli spurt om man kan bidra, og ikke beordret, gjør det enklere å si ja. Hvis en skal sende noen på kryss og tvers i organisasjonen, så må det være de som synes det er ålreit og er utadvendte. Utadvendtheten er veldig viktig, så vel som kompetanse. Du må kunne gi fra deg, sier han, som har bakgrunn fra NCC, Mesta og har jobbet i Skanska i 19 år. Ståle begynte som forskalingsnekkerlæregutt i 1986 og gikk senere teknisk fagskole, og har fått rikelig med prosjekterfaring. Han har Foto: Privat Ståle Andre Wiig er ansatt i Peab Bygg Øst, DK Østfold, men blir lånt ut til andre avdelinger. Det å få jobbe på tvers av organisasjonen gir meg muligheter og masse positiv energi, sier han. vært med på å bygge alt fra næringsbygg, sykehjem, boligblokker, jernbane, veier og broer til flere rehabiliteringsprosjekter. Han har jobbet på Opera-prosjektet og var med på å starte Mesta Bane. Må speile det som er bra. Når du skal jobbe på tvers i organisasjonen, må du være ydmyk og ha respekt for de du møter. Oppgaven er ikke å endevende på alt, men å få teamet til å prestere bedre sammen, forteller Ståle. Andre ganger skal du utfylle roller som de enkelte prosjektene ikke har. Da må du tilpasse din kompetanse i prosjektadministrasjon. Du møter alltid folk som er faglig bedre enn deg, men som av forskjellige grunner ikke får de resultatene de ønsker seg, sier Ståle. Ved å være åpen og ikke belære andre om hvor- Sosialt på Sollistrand. Kort tid etter at Ståle begynte i jobben på DK Østfold, ble han spurt om han kunne bistå på et av Raaen Entreprenørs prosjekt på Sollistrand. Jeg var den fjerde prosjektlederen på det prosjektet, og skulle se på systematikk og fremdrift. Da jeg kom inn lå prosjektet fem uker etter fremdriften, forteller han. Tanken var at han skulle pendle Moss- Horten et par dager i uka. Men han så raskt at det ble en hundre prosent jobb: Det å få i gang teamet, jobbe med fremdriften, kjøre inn byggetid. Dette var et prosjekt hvor det ikke var rom for ekstra kostnader. Noe av det første han bet merke i seg, var at det ikke var godt samhold og dialog. Da bestemte jeg at vi spiser lunsj sammen hver dag kl 11, for at vi skulle få bygget opp en sosial atmosfære. Noen av oss syklet sammen etter jobben. Til slutt lyktes vi å snu det negative til noe positivt, og vi leverte et flott prosjekt og har fått veldig gode tilbakemeldinger fra boligkjøperne, sier han. Driv og initiativ. For øyeblikket jobber Ståle på kalkulasjon og prosjektutvikling i Sarpsborg. Samtidig bistår han Senter Bygg med prosjektering av en boligblokk i Åmot. Han har også vært med på å utvikle det nye styringssystemet for prosjekteringsledere. Det at han tar utfordringene på strak arm forklarer han med oppveksten i en idrettsfamilie, 17 år i eliteserien i bandy og trenerjobben han har hatt for juniorlandslaget. Jeg liker å ha mange baller i lufta, for da går hjernen på full rulle og jobber som best. Jeg er også yngst av tre brødre, og har derfor alltid konkurrert. Jeg er ikke den som sier nei, ler han / nr 4 / Peabnytt / 17

18 HMS/ Sikkerhet GREFSEN SKOLE. På Grefsen skole var distriktssjef Flemming Braathen (til høyre i bildet) i Bygg Oslo med på vernerunde i forbindelse med HMS-kampanjeuka. Foto: Stine Gabrielsen. HMS-kampanjen 2012 I uke 43 deltok Peab Bygg Norge for første gang i Europas største HMS-kampanje Et sikkert og godt arbeidsmiljø. Tekst: Stine Gabrielsen HMS-UKE. I sentrum av kampenjen stod temaene sikker-jobb-analyse (SJA) og arbeider i høyden. Målet med kampanjen er å forebygge skader og ulykker på europeiske arbeidsplasser. Den er også en oppfølging av HMS-aksjonen i juni. Kampanjen passer veldig godt i vårt arbeid med å involvere medarbeiderne slik at risikofylte områder blir belyst så tidlig som mulig, sa adm dir i Peab Bygg, Petter Moe i forbindelse med kampanjen. Medarbeidere fra hele virksomheten sendte inn bilder fra vernerunder og andre tiltak under kampanjeuka. Bildene ble lagt ut på intranettet Planken og på infoskjermer. Du finner dem ved å søke på bilder HMSkampanjen. HØYSKOLEN I OSLO. Prosjektingeniør Annikken Brinch Dahl på vernerunde med Thomas Alexandersson fra underentreprenør Magnusson AS. Foto: Line Fredriksen. 18 / Peabnytt / nr 4 / 2012

19 HMS/ Sikkerhet ILLUSTRASJONSFOTO. Det er viktig med god sikring når du arbeider i høyden. Her fra Kvitungen barnehage i Tromsø. Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Fallsikringstrening i nord I år har det blitt registrert mange nestenulykker innen arbeid i høyden. Det ønsket Bjørn Bygg å gjøre noe med og dermed arrangerte de fallsikringskurs for håndverkere. Tekst: Line Fredriksen Trond Henry Skjønsfjell HR/HMS-sjef TROMSØ: Ni håndverkere fra Bjørn Bygg gjennomførte kurset. Målet var å gi brukerne grunnleggende opplæring i forskjellige fallsikringssystemer, og viktigheten av å kunne bruke utstyret riktig. De fikk blant annet prøvd redning og evakuering, og fikk erfart hvordan en sele virker og brukes riktig. Aktuelle forskrifter og sikkerhetsregler ble også gjennomgått. Hele 67 av 190 innmeldte RUH (Rapportering uønsket hendelse) er i kategorien nestenulykker grunnet fall eller fallende gjenstander. Vi ønsker at våre medarbeidere skal få bedre opplæring innenfor dette området, slik at vi er mer oppmerksomme når vi gjennomfører arbeider i høyden, og samtidig føler oss trygge på hva vi skal gjøre dersom noe skulle skje, sier HR- og HMS-sjef Trond Henry Skjønsfjell i Peabs datterselskap Bjørn Bygg. Hva var tilbakemeldingene fra deltakerne i etterkant av kurset? Tilbakemeldingene var gode. Det kom frem at dette kurset burde vært gjennomført av flere ledere, for å få forståelse av å arbeide i høyden, sier Trond Henry. POENGET MED RUH. Han håper at kursdeltakerne i fremtiden vil fokusere på sikkerhet rundt arbeid i høyden ute på våre byggeplasser. Dette skal igjen kunne føre til færre nestenulykker og således minske faren for skade på personell. Det er viktig å bruke innmeldte RUH til å se om det er noen trender, eller annet som krever kursing eller andre tiltak. Det er også viktig å få formidlet dette ut slik at våre håndverkere ser at det er et poeng med RUH, understreker Trond Henry. 150 prosents økning. Hos Bjørn Bygg har antall RUH i 2012 økt med ca 150 prosent. Nå begynner deå få et grunnlag til å iverksette tiltak der de ser at det kreves. I 2011 var det registrert 73 RUH og i 2012 passerer vi helt sikkert 200. Det er veldig bra at alle er med på å bidra til RUH-registrering og således godt HMS arbeid, avslutter HR- og HMS-sjefen i Bjørn Bygg, som er glad for at kurset ble gjennomført og at tilbakemeldingene var positive. FALLSIKRINGSKURS BJØRN BYGG Kurset ble hold i Tromsø 16. november Gjennomført i samarbeid med Würth Ni håndverkere var med Opplæring i forskjellige fallsikringssystemer. Opplæring i å bruke fallsikringsutstyr riktig. Prøve redning og evakuering Gjennomgang av aktuelle forskrifter og sikkerhetsregler / nr 4 / Peabnytt / 19

20 Anlegg på vei in Peab Anlegg er godt i gang med si Nye E6 forbi Stjørdal vil bidra til be bedre fremkommelighet og øk Tekst og foto: S 20 / Peabnytt / nr 4 / 2012

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #01 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Skanska samler kompetansekraft i nytt forretningsområde Bygg skal sikre lønnsom vekst og suksess for Skanska Byggstrategi

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO Nr. 41 2012 Årgang 17 ONGAREN Informasjonsblad fra Risa-konsernet SOLASPLITTEN Til veis ende KILIMANJARO Den ultimate teambuilding PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang.

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang. Nr. 4 2009 13. årgang Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu Side 5 Sollistrand første boligutviklingsprosjekt i Horten Side 8 Bjørn Bygg i gang med ledelsesbygget på Setermoen Side 10 Peabnytt

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

Relasjon #03 2013 A R D V A E G N O. Magasinet for Skanska-ansatte

Relasjon #03 2013 A R D V A E G N O. Magasinet for Skanska-ansatte #03 2013 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon S V A L B A R D N O R E G Helhetstenking Ydmykhet Våre verdier! Åpenhet Ståle Rød Konstituert administrerende direktør Våre verdier; åpenhet, ydmykhet og

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #04 2013 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Dialog I forrige utgave av Relasjon skrev jeg en lederartikkel om våre verdier, hvor jeg blant annet kritiserte Statens Veg vesen. Lederen var såpass spissformulert

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte:

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte: Mindre asfalt i år s 6-7 NR.1-2010 Refleks 1 - Februar 2010 Til Mestas ansatte: Personlig HMS-bok Hjelmmerke HMS-kalender HMS-bilag Rask fjellrensk s 10-11 Graver ut motorvei s 8-9 Refleks Internavis for

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer