For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det."

Transkript

1 Kompendium Halvledere Stoffer som leder elektrisk strøm kalles ledere. Stoffer som ikke leder elektrisk strøm kalles isolatorer. Hva er da en halvleder? Litt av svaret ligger i navnet, en halvleder er et stoff som leder strøm, men som med noen endringer kan produseres slik at det for eksempel bare leder strøm i en retning. For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det. Oktettregelen En viktig del av egenskapene til stoffer bestemmes av hvordan atomene er bygget opp, og særlig viktig er distribusjonen av elektroner i det ytterste skallet. Elektronene i det ytterste skallet kalles også valenselektronene. Du husker kanskje oktettregelen? Den sier at et atom er mest stabilt dersom det har 8 elektroner i ytterste skall (med unntak av H og He, som er mest stabile med 2 elektroner i ytterste skall, men det skyldes at de bare har et skall, og det er fullt med 2 elektroner). (Oktettregelen gjelder egentlig bare de 3 første periodene i periodesystemet. Etter det er det 18 valenselektroner som i hovedregel gir stabilt ytterskall.) Ledere er stoffer som leder strøm Gode ledere har få elektroner i ytterste skall. Dersom disse stoffene mister de få elektronene de har i sitt ytterste skall, blir de mer stabile, fordi det er 8 elektroner i skallet innenfor, og som oktettregelen sier, er dette en stabil konfigurasjon. Dette betyr at de i reaksjon med andre stoffer lett danner stabile, positivt ladde ioner med 8 elektroner i ytterste skall. Man kan også si at disse stoffene lett slipper elektronene sine. Dersom vi setter sammen mange atomer av en leder til en stor klump, vil denne klumpen inneholde elektroner som ikke sitter i et fullt skall med 8 elektroner. Vi må også huske at disse stoffene lett slipper slike elektroner. Disse elektronene kaller vi frie. De kan lett bevege seg bort fra atomkjernen. (I et fast stoff snakker vi ikke om ioner, men vi kan betrakte atomenes gjennomsnittladning som variabel.) Dersom vi får alle elektronene til å bevege seg samtidig i samme retning, har vi laget strøm. Dermed kan vi generelt si om ledere: De har få elektroner i ytterste skall (13) De holder dårlig på valenselektronene De danner lett positive ioner (men kun saltdannende reaksjoner med andre stoffer) Som fast stoff har de mange frie elektroner som kan brukes til å lage en strøm

2 De aller fleste metallene har nettopp disse egenskapene, og er derfor gode ledere. Isolatorer er stoffer som ikke leder strøm Gode isolatorer har mange elektroner i ytterste skall. Da skulle man kanskje tro at de hadde mange elektroner å avse til elektrisk strøm, men slik er det ikke. den de nesten har et fullt ytre skall, blir de mer stabile om de tar til seg noen ekstra elektroner, og fyller opp det nesten fulle skallet. Når de fyller opp det ytterste skallet til 8 elektroner, er de mest stabile. Dette betyr at disse stoffene nærmest suger til seg elektroner. Vi kan si at disse stoffene har en sterk evne til å holde på elektroner. Setter vi sammen atomer fra et av disse stoffene til en stor klump, vil atomene i klumpen dele elektronpar med hverandre for å oppnå 8 elektroner i de ytterste skallene. den atomene har en tendens til å trekke til seg elektroner, vil det ikke bli mange elektroner som er frie, og dermed blir det ikke lett å få elektroner til å bevege på seg slik at vi kan lage en strøm. Dermed kan vi generelt si om isolatorer: De har mange elektroner i ytterste skall (57) De holder godt på valenselektronene De danner negative ioner (men også her kun i saltdannende reaksjoner med andre stoffer) Som fast stoff har de ikke frie elektroner som kan danne strøm De beste isolatorene er ikke grunnstoffer, men sammensatte stoffer som ikke inneholder frie elektroner, som f.eks. plast Halvledere Nå har du lært om ledere og isolatorer. Dersom du ser på punktlistene om egenskapene deres og sammenlikner, kan du kanskje gjette deg til hvor mange elektroner et atom fra en halvleder har i sitt ytterste skall Lederne har 13 elektroner i ytterste skall, isolatorene har 57 elektroner der. den det bare er edelgassene som har 8 elektroner i ytterste skall, så gjenstår bare de atomene som har 4 elektroner i ytterste skall. Blant disse stoffene finner vi halvlederne. Halvlederne danner gjerne kovalente bindinger mellom naboatomer der de deler på elektronpar. Dermed kan vi generelt si om halvledere: De har 4 elektroner i ytterste skall. En halvleder kan også lages av to grunnstoffer som ikke har 4 elektroner i ytterste skall, men som deler elektroner på en slik måte at to atomer til sammen har 8 elektroner, for eksempel fra gruppe 3 og 5. Et eksempel er GaAs. De holder hverken godt eller svakt på valenselektronene. De har i utgangspunktet få frie elektroner til å danne strøm med (Ved enhver temperatur over det absolutte nullpunkt, 273,15 C vil det være bevegelse nok i ethvert materiale til at noen elektroner er frie ).

3 Figuren under viser hvordan vi kan tenke oss elektronparbindingene mellom silisiumatomene i rent silisium: Figuren viser en modell for hvordan vi kan tenke oss elektronparbindinger i rent silisium. Kun de ytterste elektronskallene er tegnet inn, for enkelhets skyld. I virkeligheten kan vi tenke oss at alle atomene er omgitt av andre atomer, slik som det midterste på bildet. Atomet i midten har 8 elektroner rundt seg. 4 av elektronene er atomets egne, de 4 andre er lånt fra atomene rundt. De fire atomene rundt låner igjen et elektron hver fra atomet i midten. Denne gjensidige låningen skjer ved at to elektroner fra hvert sitt atom danner et elektronpar, som så deles mellom de to atomene. Dette kalles en kovalent binding. Halvlederne finner vi i gruppe 14 ( IV i noen referanseverk) i det periodiske system. Denne gruppen kalles karbongruppen, fordi karbon er det første elementet i gruppen.

4 Selv om karbon har halvlederegenskaper (bortsett fra diamantformen, som er en god, om enn dyr, isolator), har det tradisjonelt vært lite brukt i den moderne halvlederindustrien. Ny forskning ved The University of Princeton i USA kan kanskje føre til at karbon kan bli den neste store halvlederen. De andre stoffene i gruppen er halvmetaller og metaller, og foreløpig lettere å bruke industrielt. Stoffene som brukes til halvledere er halvmetaller. Disse er silisium (grunnstoff nr. 14) og germanium (grunnstoff nr. 32). lisium er det nest mest vanlige stoffet i jordskorpa, bare slått av oksygen, og dermed har vi nok av dette stoffet til industrien. Germanium, derimot, er på listen over 14 viktige grunnstoffer som vi er i ferd med å få for lite av. Det spås at innen 23 vil behovet germanium tredobles, samtidig som tilgjengeligheten blir mindre. Dette har sammenheng med den stadig økende bruken av høyteknologiske komponenter på verdensbasis. (Germanium har noen ulemper som halvleder som gjør at silisium har overtatt i halvlederindustrien, men det brukes i dag i optisk industri og som katalysator i en del prosessindustri der man lager polymerer. Germanium brukes også i moderne nanoledninger) Doping av halvledere En klump av halvlederatomer leder strøm. Atomene i halvlederen har 4 elektroner i ytterste skall, og hvert atom danner stabile elektronparbindinger med 4 andre atomer rundt seg. Denne stabile strukturen med kovalente bindinger kan man endre ved en prosess som kalles doping. Dopingen endrer egenskapene til halvlederen, slik at vi kan utnytte dem i elektronikken. Man doper halvledermaterialet ved å tilsette små mengder av stoffer fra nabogruppene i periodesystemet. Som du kanskje vet, øker antall elektroner i det ytterste skallet med 1 for hver gruppe vi beveger oss mot høyre. Halvlederne befinner seg i gruppe 14 (eller IV, om du vil), og har 4 elektroner i ytterste skall. Stoffene i gruppe 13 (eller III, om du vil) har 3 elektroner i ytterste skal, noe som gjør dem til bedre ledere enn stoffene i gruppe 14. Stoffene i gruppe 15 har 5 elektroner i ytterste skall, noe som gjør dem til bedre isolatorer. Ved å tilsette ørsmå mengder av dopingatomer fra disse nabogruppene, endrer vi lederegenskapene til halvlederne. Dette kalles å dope halvlederne. 1 dopingatom pr 1 millioner halvlederatomer kalles lett doping. 1 dopingatom pr 1 halvlederatomer kalles tung doping Ndoping Ved å tilsette små mengder av atomer fra gruppe 15, skaper vi et lite overskudd av frie elektroner i halvlederen. Dette skjer fordi stoffene i gruppe 15 danner elektronparbindinger med halvlederatomene, men har 5 elektroner som kan bindes og ikke 4. 4 går med til å danne elektronpar, mens det femte forblir fritt i krystallstrukturen. Disse elektronene kan vandre, og dermed kan vi enklere lage

5 strøm gjennom halvlederen. den elektroner har negativ ladning, kalles en slik halvleder for negativt dopet, eller en ndopet halvleder. Arsen, Fosfor og Antimon brukes til ndoping. Antimon står også på listen over stoffer verden står i fare for å gå tom for. Figuren under viser silisium dopet med arsen: As As den arsen har 5 valenselektroner, blir det noen elektroner til overs når arsen og silisium danner elektronparbindinger. Disse frie elektronene er markert med rødt. De frie elektronene kan bevege seg fritt mellom atomene, og dermed være med på å danne en elektrisk strøm. Pdoping Når vi tilsetter små mengder atomer fra et stoff i gruppe 13 til en halvleder, blir det litt for lite elektroner til elektronparbindinger i halvlederen. Stoffene i gruppe 13 danner også elektronparbindinger med halvlederatomene, men siden de bare har 3

6 elektroner i ytterste skall, vil den ene av de 4 elektronparbindingene mangle et elektron. Dette løses ved at dopingatomet tar imot et elektron fra et halvlederatom. Dette etterlater et såkalt hull i ytterskallet til halvlederatomet. Disse hullene oppfører seg som positive ladninger i halvlederen. Ved at elektroner flytter seg til ledige hul, dannes nye hull, og slik forflyttes hullene i krystallstrukturen som om vi hadde en strøm av positive ladninger. Bor, Aluminium, Indium og Gallium brukes som pdoping. Indium og Gallium er blant de 14 stoffene vi kommer til å ha problemer med å få nok av til å dekke kommende behov. Figuren under viser silisium dopet med aluminium: Al Al Aluminium har bare 3 valenselektroner, og dermed oppstår det ledige plasser i skallene når aluminium og silisium danner elektronparbindinger. Dette kalles hull. Hullene er vist med rødt i tegningen. Hullene kan forflytte seg til andre elektronpar, og kan dermed sees på som en flyttbar positiv ladning.

7 Halvledere i elektroniske komponenter På grunn av sin evne til å transportere både negative og positive ladninger, er dopede halvledere blitt ryggraden i elektronikkverden. Ved å kombinere n og p dopede halvledermaterialer kan vi lage elektroniske komponenter med helt spesielle egenskaper. De viktigste komponentene laget av halvledere er dioden og transistoren. Dioden Dioden er den eldste og enkleste av halvlederkomponentene i elektronikken. Den består av en halvleder som er ndopet og pdopet fra hver sin side. Funksjonen er enkel. En diode slipper strøm gjennom bare en vei, omtrent som en dør som bare kan åpnes fra en side. Dioden fungerer ved at et lag av ndopet materiale ligger inntil et lag av pdopet materiale. Du husker sikkert at ndopet materiale inneholder frie elektroner, mens p dopet materiale inneholder frie positivt ladde hull. Du vet sikkert også at like ladninger frastøter hverandre, mens ulike ladninger tiltrekker hverandre. I en diode som det ikke går strøm gjennom, vil de frie elektronene og hullene trekkes mot hverandre, slik at områdene på hver side av flaten der de to sjiktene møtes blir ladet. Nær flaten der materialene møtes, vil hull og elektroner vandre over til motsatt side. Elektroner som vandrer over, vil droppe ned i ledige hull, slik at de kansellerer hverandre og opphører å være flyttbare ladninger. Hull som vandrer over vil fylles med ledige elektroner og dermed også forsvinne. På denne måten dannes negative ladninger i dopingmaterialet i dette sjiktet. Slik blir noe av hver side svakt elektrisk ladet. Denne ladningen motvirker etter hvert videre vandring: Elektroner som kommer over på psiden møter negative ladninger som tvinger dem tilbake, og hull som vandrer over mot nsiden møter positive ladninger som tvinger dem tilbake. Slik blir endene av dioden nøytrale, mens møtesjiktet mellom materialene er ladet. Vi har nå et sjikt uten frie elektroner eller hull, der det ikke kan skje noen ytterligere transport av ladning. Dette sjiktet kalles sperresjiktet.

8 Hull Hull og elektroner har kansellert hverandre Frie elektroner pside Sperresjikt nside Figuren viser en diode som det ikke er satt noen spenning over. Sperresjiktet inneholder elektrisk ladede dopingatomer. På psiden er disse atomene negativt ladet, og frastøter elektroner som forsøker å vandre over fra nsiden, mens atomene på nsiden er positivt ladet, og frastøter positivt ladede hull som prøver å vandre over fra psiden.

9 Dersom vi setter dioden i en krets slik at den har positiv spenning på nsiden og negativ spenning på psiden, vil frie elektroner på nsiden trekkes mot den positive enden, mens hullene beveger seg i motsatt retning. Dette øker størrelsen på sperresjiktet der det blir færre bevegelige ladningsbærere, og dioden kan ikke lede strøm. Hull Hull og elektroner har kansellert hverandre Frie elektroner pside Sperresjiktet er større nside

10 Setter vi dioden inn i en krets slik at den får negativ ladning på nsiden, og positiv ladning på psiden, skjer det motsatte. Hullene på psiden presses gjennom sperresjiktet, mens elektronene presses gjennom motsatt vei. Nå leder dioden strøm. En vanlig silisiumsdiode krever en spenning på ca.,7 V før dette skjer. Hull Hull og elektroner presses gjennom sperresjikt Frie elektroner pside Sperresjiktet forsvinner nside Det finnes mange varianter av dioder, du har sikkert vært borti lysdioder, som er dioder som avgir lys når det går strøm gjennom dem. Andre varianter er zenerdiode, fotodiode, Schottkydiode, diac og triac. Alle disse diodetypene har særegne trekk og bruksområder.

11 Transistoren Transistoren satte i gang en revolusjon da den kom. Den gjorde månelandingen mulig, den gjorde bærbare radioer mulig og den gjorde PCer og mobiltelefoner mulig. Transistoren er uten sidestykke den viktigste komponenten i moderne elektronikk, og dermed den komponenten det produseres mest av i verden. Prosessorene i PCer, Mac, mobiltelefoner og alt annet som trenger en elektronisk hjerne, består i dag av millioner eller milliarder av transistorer. (GF1 prosessoren i et nvidia GeForce 4 skjermkort består av 2.9 milliarder transistorer) Du må først ha forstått hvordan en diode virker for å forstå transistoren. Transistoren er i korte trekk to dioder satt mot hverandre. En diode kalles ofte en PNovergang, fordi den består av et Nsjikt og et Psjikt. Transistoren består av tre sjikt. Det gir oss to muligheter, NPN eller PNPtransistor. En NPNtransistor består av to Ndopede sjikt med et tynt Pdopet sjikt mellom seg. PNPtransistoren består tilsvarende av to Pdopede sjikt med et tynt Ndopet sjikt mellom seg. Transistorens viktigste egenskap er at den kan styre et stort strømsignal ved hjelp av et mye mindre et. Hvert av de 3 sjiktene i en transistor kobles til strøm i en krets. De 3 sjiktene har forskjellige navn. Sjiktene i hver ende kalles henholdsvis kollektor og emitter. Det tynne midterste sjiktet kalles basen. La oss se på NPNtransistoren. Den har tre lag: Et Ndopet lag på hver side, og et P dopet i midten. Når det ikke går strøm gjennom transistoren, dannes det sperresjikt mellom lagene, akkurat som i dioden. Tegningen på neste side viser hvordan transistoren kan tenkes å se ut når det ikke går strøm gjennom den. Sperresjiktene rundt Psjiktet i midten hindrer forflytning av ladninger.

12 2N Hovedspenning Lampe nmateriale, emitterside pmateriale, base nmateriale, kollektorside Sperresjikt Motstand Frie elektroner Bryter Hull Lavspent styresignal

13 Vi kan se på kretsen som er tegnet opp som to sammensatte kretser. En krets går fra hovedspenningskilden gjennom emitter og kollektor på transistoren, og så gjennom en lampe. Den andre kretsen går mellom emitter og base på transistoren. Det er tegnet inn en spenningskilde, mest for å gjøre tegningen mer lettfattelig. Spenningskilden kan godt være en lavspent signalkilde, for eksempel en mikrofon. Da vil transistoren fungere som en signalforsterker. På kretsen er det også tegnet inn en motstand. I en vanlig transistorkrets brukes motstander for å sørge for at spenningen over base og emitter ikke blir for høy. Da blir også strømmen gjennom det tynne basesjiktet mindre, og sjiktet holder dermed lavere temperatur, noe som øker levetiden på transistoren. Så lenge det ikke går strøm mellom base og emitter er transistoren lukket. Emitter Kollektor Base Figuren viser hvordan vi kan tenke oss en lukket transistor sperrer en strøm. Den lille porten fra basen åpner den store mellom kollektor og emitter. Elektronene går motsatt vei av strømmen, slik at strømmen vil gå fra kollektor til emitter på et skjema, mens vi her har illustrert retningen på elektronene, som går motsatt vei. Det skal liten spenning til for å åpne sperresjiktet mellom base og emitter. Om vi setter en liten spenning mellom base og emitter, slik at basen blir positiv, og emitter negativ, åpner vi transistoren. Spenningen drar frie elektroner gjennom sperresjiktet på emittersiden og basen, og hull forflyttes inn på emittersiden. Dermed er sperresjiktet på emittersiden borte. Når dette sperresjiktet er borte, vil spenningen i den store kretsen åpne sperresjiktet på kollektorsiden, og dermed går det strøm gjennom hovedkretsen, og lampa lyser. PNPtransistoren fungerer likt som NPNtransistoren, men på PNPtransistoren må basen være negativ i forhold til emitter for å åpne transistoren.

14 Tegningen under viser kretsen slik kan tenkes å se ut når transistoren er åpen. Stor strøm Hovedspenning Stor strøm Lampe nmateriale, emitterside pmateriale, base nmateriale, kollektorside Sperresjikt Liten strøm Motstand Lavspent, styresignal Bryter som slutter kretsen Frie elektroner Hull

15 Figuren over viser hvordan vi kan tenke oss transistoren når det går strøm over basen. Strømmen mellom kollektor og emitter varierer i takt med strømmen gjennom base/emitterkretsen. Transistoren har på samme måte som dioden en liten terskelspenning som må til for at den åpnes. Om vi varierer spenningen i base/emitterkretsen mellom maksimal og minimal spenning, vil strømmen gjennom hovedkretsen variere i takt med base/emitterspenningen. Det er dette man utnytter i lydforsterkere. Figuren over viser transistoren når signalet over basen er på det høyeste. Transistoren er nå helt åpen, og selv om spenningen over base/emitter øker, vil ikke spenningen over kollektor og emitter øke. Transistoren har også en maksimal inputspenning for når den er helt åpen. Når spenningen kommer over dette, går det maksimalt med strøm gjennom transistoren, og selv om vi øker spenningen mellom emitter og base, vil det ikke gå mer strøm gjennom hovedkretsen. Overdrivelyden på en gitarforsterker oppstår delvis når styresignalet på en eller flere transistorer i forsterkerkretsen er så høyt at de blir stående helt åpne mesteparten av tiden og ikke klarer å få med alle svingningene i lydsignalet. Dette kalles klipping og resulterer i en ringende lyd. I tillegg kan det i en musikkforsterker oppstå harmoniske forstyrrelser på grunn av tonenes frekvenser og

16 signalenes bølgeform, men det skal vi ikke gå nærmere inn på her. På grunn av denne begrensningen i transistoren, går god design av forsterkere hovedsakelig ut på å passe på at alle transistorene i en forsterkerkrets hele tiden mates med et styresignal som ligger innenfor transistorens kapasitet. Kort sammendrag: Om ledere: De har få elektroner i ytterste skall (13) De holder dårlig på valenselektronene De danner lett positive ioner når de danner salter i reaksjon med andre stoffer Som fast stoff har de mange frie elektroner som kan være ladningsbærere og transportere strøm Om isolatorer: De har mange elektroner i ytterste skall (57) De holder godt på valenselektronene De danner negative ioner når de danner salter i reaksjon med andre stoffer Som fast stoff har de ikke frie elektroner som kan danne strøm De beste isolatorene er ikke grunnstoffer, men stoffer som ikke inneholder frie elektroner, som f.eks. plast Om halvledere: De har 4 elektroner i ytterste skall (I gjennomsnitt, dersom vi snakker om halvledere sammensatt av to grunnstoffer) De holder hverken godt eller svakt på valenselektronene Halvlederatomer danner kovalente bindinger til naboatomer De leder strøm i utgangspunktet, men kan modifiseres til å lede strøm kun ved spesielle forutsetninger Doping av halvledere Er å tilsette stoffer med et elektron mer i ytterskallet enn halvlederen (Ndoping) eller et elektron mindre i ytterskallet enn halvlederen (Pdoping). N doping tilfører frie elektroner, Pdoping tilfører frie hull Dioden Slipper strøm gjennom i bare en retning, og består av et Pdopet sjikt og et N dopet sjikt. Mellom P og Nsjiktene oppstår det et sperresjikt der frie elektroner og frie hull kansellerer hverandre. Strøm kan ikke passere dioden så lenge sperresjiktet er intakt Strøm i riktig retning bryter sperresjiktet, og det går strøm gjennom dioden Strøm i feil retning øker sperresjiktet, og det kan ikke gå strøm gjennom dioden

17 Transistoren Består av tre sjikt, enten satt sammen som PNP eller NPN Sjiktene kalles kollektor, base og emitter Strømmen mellom kollektor og emitter styres av strømmen mellom base og emitter Når det ikke går strøm mellom base og emitter, er transistoren lukket, og det går ingen strøm gjennom den Transistoren kan brukes som en signalforsterker: Det svake signalet mellom base og emitter forsterkes siden det kraftige signalet mellom kollektor og emitter øker og synker når det svake signalet mellom base og emitter øker og synker Når transistoren når sin maksspenning, kan ikke strømmen lengre øke. Derfor må signalet inn tilpasses slik at styresignalet hele tiden ligger under maksspenningen til transistoren. Kan brukes som bryter (for eksempel i datamaskiner)

+ - 2.1 ELEKTRISK STRØM 2.1 ELEKTRISK STRØM ATOMER

+ - 2.1 ELEKTRISK STRØM 2.1 ELEKTRISK STRØM ATOMER 1 2.1 ELEKTRISK STRØM ATOMER Molekyler er den minste delen av et stoff som har alt som kjennetegner det enkelte stoffet. Vannmolekylet H 2 O består av 2 hydrogenatomer og et oksygenatom. Deles molekylet,

Detaljer

LABORATORIERAPPORT. Halvlederdioden AC-beregninger. Christian Egebakken

LABORATORIERAPPORT. Halvlederdioden AC-beregninger. Christian Egebakken LABORATORIERAPPORT Halvlederdioden AC-beregninger AV Christian Egebakken Sammendrag I dette prosjektet har vi forklart den grunnleggende teorien bak dioden. Vi har undersøkt noen av bruksområdene til vanlige

Detaljer

Solenergi og solceller- teori

Solenergi og solceller- teori Solenergi og solceller- teori Innholdsfortegnelse Solenergi er fornybart men hvorfor?... 1 Sola -Energikilde nummer én... 1 Solceller - Slik funker det... 3 Strøm, spenning og effekt ampere, volt og watt...

Detaljer

Informasjon til lærer

Informasjon til lærer Lærer, utfyllende informasjon Fornybare energikilder Det er egne elevark til for- og etterarbeidet. Her får du utfyllende informasjon om: Sentrale begreper som benyttes i programmet. Etterarbeid. Informasjon

Detaljer

59.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen.

59.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen. 59 TERMOGENERATOREN (Rev 2.0, 08.04.99) 59.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen. 59.2 Oppgaver Legg hånden din på den lille, kvite platen. Hva skjer?

Detaljer

Forelesning nr.8 INF 1411 Elektroniske systemer. Dioder Praktiske anvendelser

Forelesning nr.8 INF 1411 Elektroniske systemer. Dioder Praktiske anvendelser Forelesning nr.8 INF 1411 Elektroniske systemer Dioder Praktiske anvendelser Dagens temaer Dioder Halvlederfysikk Ulike typer halvledere og ladningsbærere Diodekarakteristikker Likerettere og strømforsyninger

Detaljer

Kosmos SF. Figur 3.2b. Figurer kapittel 5: Elektroner på vandring Figur s. 128 + + Modell av et heliumatom. Protoner

Kosmos SF. Figur 3.2b. Figurer kapittel 5: Elektroner på vandring Figur s. 128 + + Modell av et heliumatom. Protoner Figurer kapittel 5: Elektroner på vandring Figur s. 128 Elektron e p Nøytron n e Proton Modell av et heliumatom. Figur 3.2b Protoner Nøytroner Elektroner Nukleoner Elementærladning Elementærpartikler er

Detaljer

Transistorkretser Laboratorieeksperimenter realfagseminar Sjøkrigsskolen 15. November 2010

Transistorkretser Laboratorieeksperimenter realfagseminar Sjøkrigsskolen 15. November 2010 Transistorkretser Laboratorieeksperimenter realfagseminar Sjøkrigsskolen 15. November 2010 1. Referanser http://wild-bohemian.com/electronics/flasher.html http://www.creative-science.org.uk/transistor.html

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITD006 Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 06. Mai 008 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 3:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) ( ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Fysikk og datateknikk

EKSAMEN. Emne: Fysikk og datateknikk EKSAMEN Emnekode: ITD006 Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 04. Mai 20 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 3:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kummuniserende kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Spenningskilder - batterier

Spenningskilder - batterier UKE 4 Spenningskilder, batteri, effektoverføring. Kap. 2 60-65 AC. Kap 9, s.247-279 Fysikalsk elektronikk, Kap 1, s.28-31 Ledere, isolatorer og halvledere, doping 1 Spenningskilder - batterier Ideell spenningskilde

Detaljer

elementpartikler protoner(+) nøytroner elektroner(-)

elementpartikler protoner(+) nøytroner elektroner(-) All materie, alt stoff er bygd opp av: atomer elementpartikler protoner(+) nøytroner elektroner(-) ATOMMODELL (Niels Bohr, 1913) - Atomnummer = antall protoner i kjernen - antall elektroner e- = antall

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

er små partikler i atomkjernen. Nøytronene er nøytrale, og vi bruker symbolet n for nøytronet. Nøytronet ble påvist i 1932.

er små partikler i atomkjernen. Nøytronene er nøytrale, og vi bruker symbolet n for nøytronet. Nøytronet ble påvist i 1932. Figurer kapittel 3 Elektroner på vandring Figur s. 62 Elektron e p Nøytron n e Proton Modell av et heliumatom. Protoner Nøytroner Elektroner Nukleoner er små partikler i sentrum av atomene, dvs. i atomkjernen.

Detaljer

Halvledere. Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter. Passer for:

Halvledere. Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter. Passer for: Halvledere Lærerveiledning Passer for: Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter Halvledere er et skoleprogram hvor elevene får en innføring i halvlederelektronikk. Elevene får bygge en

Detaljer

FYS 2150: ØVELSE 6 TRANSISTORER OG SPENNINGSFORSTERKER

FYS 2150: ØVELSE 6 TRANSISTORER OG SPENNINGSFORSTERKER FYS 2150: Øvelse 6 Transistorer og spenningsforsterker 1 FYS 2150: ØVELSE 6 TRANSISTORER OG SPENNINGSFORSTERKER Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Mål. Etter denne øvelsen skal du vite hvordan en transistor

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITD0 Emne: Fysikk og kjemi Dato: 30. April 03 Eksamenstid: kl.: 9:00 til kl.: 3:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) ( ark) med egne notater. Ikke-kummuniserende kalkulator.

Detaljer

Atomets oppbygging og periodesystemet

Atomets oppbygging og periodesystemet Atomets oppbygging og periodesystemet Solvay-kongressen, 1927 Atomets oppbygging Elektroner: 1897. Partikler som kretser rundt kjernen. Ladning -1. Mindre masse (1836 ganger) enn protoner og nøytroner.

Detaljer

Basis dokument. 1 Solcelle teori. Jon Skarpeteig. 23. oktober 2009

Basis dokument. 1 Solcelle teori. Jon Skarpeteig. 23. oktober 2009 Basis dokument Jon Skarpeteig 23. oktober 2009 1 Solcelle teori De este solceller er krystallinske, det betyr at strukturen er ordnet, eller periodisk. I praksis vil krystallene inneholde feil av forskjellige

Detaljer

UKE 4. Thevenin Spenningskilde og effektoverføring Fysikalsk elektronikk Ledere, isolatorer og halvledere, doping Litt om AC

UKE 4. Thevenin Spenningskilde og effektoverføring Fysikalsk elektronikk Ledere, isolatorer og halvledere, doping Litt om AC UKE 4 Thevenin Spenningskilde og effektoverføring Fysikalsk elektronikk Ledere, isolatorer og halvledere, doping Litt om AC 1 Thévenin s teorem Helmholtz 1853 Léon Charles Thévenin 1883 Ethvert lineært,

Detaljer

Energiband i krystallar. Halvleiarar (intrinsikke og ekstrinsikke) Litt om halvleiarteknologi

Energiband i krystallar. Halvleiarar (intrinsikke og ekstrinsikke) Litt om halvleiarteknologi Energiband i krystallar Halvleiarar (intrinsikke og ekstrinsikke) Litt om halvleiarteknologi Energibandstrukturen til eit material avgjer om det er ein leiar (metall), halvleiar, eller isolator Energiband

Detaljer

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon. Batteri Lampe Strømbryter Magnetbryter Motstand Potensiometer Fotomotstand Kondensator Lysdiode Transistor NPN Motor Mikrofon Høytaler Ampèremeter 1 1. Sett sammen kretsen. Pass på at motorens pluss og

Detaljer

Hvorfor studere kjemi?

Hvorfor studere kjemi? Hvorfor studere kjemi? Kjemi er vitenskapen om elektronenes gjøren og laden. For å forstå kjemi: Følg elektronene. Samtlige kjemiske reaksjoner kan deles i to hovedkategorier: 1) Redoksreaksjoner, reaksjoner

Detaljer

2. La det bli lys Ditt første Arduino program

2. La det bli lys Ditt første Arduino program 2. La det bli lys Ditt første Arduino program Det første vi skal gjøre nå, er å få den Orange "L"-lampen til å blinke. På denne måten sørger vi for at vi kan snakke med Arduinoen, og at vi får lastet opp

Detaljer

Solceller. Josefine Helene Selj

Solceller. Josefine Helene Selj Solceller Josefine Helene Selj Silisium Solceller omdanner lys til strøm Bohrs atommodell Silisium er et grunnstoff med 14 protoner og 14 elektroner Elektronene går i bane rundt kjernen som består av protoner

Detaljer

Nano, mikro og makro. Frey Publishing

Nano, mikro og makro. Frey Publishing Nano, mikro og makro Frey Publishing 1 Nivåer og skalaer På ångstrømnivået studere vi hvordan atomer er bygd opp med protoner, nøytroner og elektroner, og ser på hvordan atomene er bundet samen i de forskjellige

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk Emnekode: ITD006 EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 09. Mai 006 Eksamenstid: kl 9:00 til kl :00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) ( ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen Kjemiske bindinger Som holder stoffene sammen Bindingstyper Atomer Bindingene tegnes med Lewis strukturer som symboliserer valenselektronene Ionebinding Kovalent binding Polar kovalent binding Elektronegativitet,

Detaljer

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI SENSOROPPSETT 2. Mikrokontroller leser spenning i krets. 1. Sensor forandrer strøm/spenning I krets 3. Spenningsverdi oversettes til tallverdi 4. Forming av tallverdi for

Detaljer

Forelesning nr.9 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.9 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesning nr.9 INF 1411 Elektroniske systemer Transistorer 1 Dagens temaer Historisk overblikk Repetisjon halvledere Bipolare tranisistorer (BJT) Transistorforsterkere Dagens temaer er hentet fra kapittel

Detaljer

F F. Intramolekylære bindinger Kovalent binding. Kjemiske bindinger. Hver H opplever nå å ha to valenselektroner og med det er

F F. Intramolekylære bindinger Kovalent binding. Kjemiske bindinger. Hver H opplever nå å ha to valenselektroner og med det er Kjemiske bindinger Atomer kan bli knyttet sammen til molekyler for å oppnå lavest mulig energi. Dette skjer normalt ved at atomer danner kjemiske bindinger sammen for å få sitt ytterste skall fylt med

Detaljer

Forelesning nr.1 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.1 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesning nr.1 INF 1411 Elektroniske systemer Kursoversikt Strøm, spenning, ladning og Ohms lov 16.01. INF 1411 1 Dagens temaer Organisering av kurset Læringsmål Bakgrunn og motivasjon for kurs i analog

Detaljer

12 Halvlederteknologi

12 Halvlederteknologi 12 Halvlederteknologi Innhold 101 Innledende klasseaktivitet 102 Størrelsen på et bildepunkt E 103 Lysdioder EF 104 Temperatursensorer EF 105 Solpanel EF 201 i undersøker et solcellepanel 202 i kalibrerer

Detaljer

Solceller og halvledere

Solceller og halvledere Prosjekt i Elektrisitet og Magnetisme. Solceller og halvledere Kristian Rød Innlevering 23.april 2004-0 - Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Solceller, generelt 4. Halvledere 4.1. Elementært

Detaljer

Bindinger. Hvorfor vil atomer ha åtte elektroner i ytterste skall?

Bindinger. Hvorfor vil atomer ha åtte elektroner i ytterste skall? Bindinger Hvorfor vil atomer ha åtte elektroner i ytterste skall? Finnes det elever som lurer på dette? To klipp fra nettet: http://forum.kvinneguiden.no/index.php?showtopic=457448 http://www.fysikk.no/fysikkforum/viewtopic.php?f=2&t=183

Detaljer

Repetisjon. Atomer er naturens minste byggesteiner. Periodesystemet ordner grunnstoffene i 18 grupper. Edelgasstruktur og åtteregelen

Repetisjon. Atomer er naturens minste byggesteiner. Periodesystemet ordner grunnstoffene i 18 grupper. Edelgasstruktur og åtteregelen 423 Atomer er naturens minste byggesteiner Atom: Atomet er den minste delen av et grunnstoff som fortsatt har de kjemiske egenskapene til grunnstoffet. Atomet består av en positivt ladd atomkjerne. Rundt

Detaljer

Innledning. Forarbeid. Fasit til elevenes forarbeid Oppgavene finnes på eget elevark på hjemmesiden vår. Hva kan motstanden En vannkran på et vannrør

Innledning. Forarbeid. Fasit til elevenes forarbeid Oppgavene finnes på eget elevark på hjemmesiden vår. Hva kan motstanden En vannkran på et vannrør Til lærer, informasjon om for- og etterarbeid Elektronisk løgndetektor VGS Innledning Her finner du: Forarbeid til elevene o Fasit til elevenes forarbeid o Bakgrunnsstoff til powerpoint-presentasjonen

Detaljer

Kjemiske bindinger. La oss demonstrere ved hjelp av eksempler

Kjemiske bindinger. La oss demonstrere ved hjelp av eksempler Kjemiske bindinger Atomer kan bli knyttet sammen til molekyler for å oppnå lavest mulig energi. Dette skjer normalt ved at atomer danner kjemiske bindinger sammen for å få sitt ytterste skall fylt med

Detaljer

Kapittel 17 Introduksjon til Solid State Components: Diodes

Kapittel 17 Introduksjon til Solid State Components: Diodes Kapittel 17 Introduksjon til Solid State Components: Diodes Revidert versjon januar 2009 T.Lindem figurene er delvis hentet fra Electronics Technology Fundamentals Conventional Flow Version, Electron Flow

Detaljer

Linda Erikstad Hanna Kvalheim Grete Melå

Linda Erikstad Hanna Kvalheim Grete Melå Vannsølvarsler Naturfag 1 mai 2008 Linda Erikstad Hanna Kvalheim Grete Melå Institutt for lærerutdanning og kulturfag Allmennlærerutdanningen 1 Innledning Fredag 25. april hadde vi aktiviteter knyttet

Detaljer

Energibånd i faste stoffer. Et prosjekt i emnet FY1303 elektrisitet og magnetisme, skrevet av Tord Hompland og Sigbjørn Vindenes Egge.

Energibånd i faste stoffer. Et prosjekt i emnet FY1303 elektrisitet og magnetisme, skrevet av Tord Hompland og Sigbjørn Vindenes Egge. Energibånd i faste stoffer. Et prosjekt i emnet FY1303 elektrisitet og magnetisme, skrevet av Tord Hompland og Sigbjørn Vindenes Egge. 1 Innholdsfortegnelse. Sammendrag...3 Innledning... 4 Hvorfor kvantemekanisk

Detaljer

Solcellen. Nicolai Kristen Solheim

Solcellen. Nicolai Kristen Solheim Solcellen Nicolai Kristen Solheim Abstract Med denne oppgaven ønsker vi å oppnå kunnskap om hvordan man rent praktisk kan benytte en solcelle som generator for elektrisk strøm. Vi ønsker også å finne ut

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1411 Elektroniske systemer Eksamensdag: 4. juni 2012 Tid for eksamen: 14:30 18:30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Ingen

Detaljer

Prosjekt i Elektrisitet og magnetisme (FY1303) Solceller. Kristian Hagen Torbjørn Lilleheier

Prosjekt i Elektrisitet og magnetisme (FY1303) Solceller. Kristian Hagen Torbjørn Lilleheier Prosjekt i Elektrisitet og magnetisme (FY133) Solceller Av Kristian Hagen Torbjørn Lilleheier Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 Innledning...4 Bakgrunnsteori...5 Halvledere...5 Dopede halvledere...7 Pn-overgang...9

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: 34-38. Tema: kjemi.

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: 34-38. Tema: kjemi. Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: 34-38 Tema: kjemi Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og

Detaljer

ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02.

ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02. ELEKTRISITET - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02.2008 Revidert av Lene, Øyvind og NN Innledning Dette forsøket handler om

Detaljer

Karbon Metan Aminosyrer Isotoper NaCl. Elektronskall Redusert Sur Salter Karbohydrater. Alkoholer Oksygen Blanding Elektronparbindinger

Karbon Metan Aminosyrer Isotoper NaCl. Elektronskall Redusert Sur Salter Karbohydrater. Alkoholer Oksygen Blanding Elektronparbindinger Karbon Metan Aminosyrer Isotoper NaCl Elektronskall Redusert Sur Salter Karbohydrater Indikatorer Katalysatorer Sur nedbør Umetta Alkoholer Oksygen Blanding Elektronparbindinger Hydrogen CO 2, SO x og

Detaljer

Transistorer en alternativ presentasjon. Temapunkter for de 3 neste ukene

Transistorer en alternativ presentasjon. Temapunkter for de 3 neste ukene ransistorer en alternativ presentasjon Dekkes delvis i boka Kap 19-21 Linde 3. feb 2010 eapunkter for de 3 neste ukene eskrive struktur o virkninsekaniser i bipolare junction transistorer (J) Forklare

Detaljer

Dioder. Astrid-Sofie Vardøy, Christina Aas, Audun Eskeland Rimhaug og Are Opstad Sæbø 1 Institutt for fysikk, NTNU, Trondheim, Norge 14.11.

Dioder. Astrid-Sofie Vardøy, Christina Aas, Audun Eskeland Rimhaug og Are Opstad Sæbø 1 Institutt for fysikk, NTNU, Trondheim, Norge 14.11. Dioder Astrid-Sofie Vardøy, Christina Aas, Audun Eskeland Rimhaug og Are Opstad Sæbø 1 Institutt for fysikk, NTNU, Trondheim, Norge 14.11.05 1 Prosjekt i FY1013 Elektrisitet og Magnetisme 2 Sammendrag

Detaljer

Denne metoden krever at du sammenlikner dine ukjente med en serie standarder. r cs

Denne metoden krever at du sammenlikner dine ukjente med en serie standarder. r cs 1 Ikke-instrumentelle metoder. Elektronisk deteksjon har ikke alltid vært mulig. Tidligere absorpsjonsmetoder var basert på å bruke øyet som detektor. I noen tilfeller er dette fremdeles en fornuftig metode.

Detaljer

Løsningsforslag til prøve i fysikk

Løsningsforslag til prøve i fysikk Løsningsforslag til prøve i fysikk Dato: 17/4-2015 Tema: Kap 11 Kosmologi og kap 12 Elektrisitet Kap 11 Kosmologi: 1. Hva menes med rødforskyvning av lys fra stjerner? Fungerer på samme måte som Doppler-effekt

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff Kapittel 2 Atom, molekyl og ion 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff 2. Introduksjon til det periodiske systemet 3. Molekyl og ioniske forbindelser.

Detaljer

Det enkleste svaret: Den potensielle energien er lavere dersom det blir dannet binding.

Det enkleste svaret: Den potensielle energien er lavere dersom det blir dannet binding. Kapittel 9 Kovalent binding Repetisjon 1 (11.11.03) 1. Kovalentbinding Deling av elektron mellom atom for å danne binding o vorfor blir denne type binding dannet? Det enkleste svaret: Den potensielle energien

Detaljer

Fysikkdag for Sørreisa sentralskole. Lys og elektronikk. Presentert av: Fysikk 1. Teknologi og forskningslære. Physics SL/HL (IB)

Fysikkdag for Sørreisa sentralskole. Lys og elektronikk. Presentert av: Fysikk 1. Teknologi og forskningslære. Physics SL/HL (IB) Fysikkdag for Sørreisa sentralskole Tema Lys og elektronikk Presentert av: Fysikk 1 Teknologi og forskningslære Og Physics SL/HL (IB) Innhold Tidsplan... 3 Post 1: Elektrisk motor... 4 Post 2: Diode...

Detaljer

Kapittel 17 Introduksjon til Solid State Components: Diodes

Kapittel 17 Introduksjon til Solid State Components: Diodes Kapittel 17 Introduksjon til Solid State Components: Diodes Revidert versjon januar 2012 T.Lindem figurene er delvis hentet fra Electronics Technology Fundamentals Conventional Flow Version, Electron Flow

Detaljer

Rev. Lindem 25.feb..2014

Rev. Lindem 25.feb..2014 ev. Lindem 25.feb..2014 Transistorforsterkere - oppsummering Spenningsforsterker klasse Med avkoplet emitter og uten Forsterkeren inverterer signalet faseskift 180 o Transistoren er aktiv i hele signalperioden

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1411 Introduksjon til elektroniske systemer Eksamensdag: 28. mai 2014 Tid for eksamen: 4 timer Oppgavesettet er på 6 sider

Detaljer

INF1411 Oblig nr. 4 - Veiledning

INF1411 Oblig nr. 4 - Veiledning INF1411 Oblig nr. 4 - Veiledning Informasjon I denne oppgaven skal vi, foruten vanlige motstander og kondensatorer, benytte oss av en elektrolyttkondensator, 3 typer dioder (LED, Zener og Likeretter) og

Detaljer

Årsplan i Naturfag. Trinn 9. Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i Naturfag. Trinn 9. Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i Naturfag. Trinn 9. Skoleåret 2016-2017 Tids rom Ca 12 t Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) Kap. 1: Grunnstoffene og det periodiske system: - Vurdere egenskaper

Detaljer

Elektrolab I: Løgndetektor

Elektrolab I: Løgndetektor Elektrolab I: Løgndetektor Er du flink til å avsløre om folk lyver? En av tingene som skjer når vi lyver er at vi begynner å svette. Når huden blir svett leder den strøm bedre og det er nettopp denne egenskapen

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

Transistorforsterker

Transistorforsterker Oppsummering Spenningsforsterker klasse Med avkoplet emitter og uten Forsterkeren inverterer signalet faseskift 180o Transistoren er aktiv i hele signalperioden i b B i c C g m I V C T i c v i r π B1 B2

Detaljer

Hva er maskinvaren Arduino

Hva er maskinvaren Arduino 1. Hva er Arduino De som har hørt om Arduino tidligere tenker på selve maskinvaren når man prater om Arduino. Men maskinvaren kretskortet med en ATMega mikrokontroller, USB port og digitale og analoge

Detaljer

Forelesning nr.5 INF 1410

Forelesning nr.5 INF 1410 Forelesning nr.5 INF 40 Operasjonsforsterker Oersikt dagens temaer Kort historikk til operasjonsforsterkeren (OpAmp) Enkel Karakteristikker modell for OpAmp til ideell OpAmp Konfigurasjoner Mer med OpAmp

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING Hjelpemidler: periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Kjemisk binding 1 I hvilke(t) av disse stoffene er det hydrogenbindninger? I: HF II: H 2 S III:

Detaljer

Innhold. Mangfold i naturen Celler Arv Jorda Økologi Naturvern Hvordan utnytter urfolk naturen?

Innhold. Mangfold i naturen Celler Arv Jorda Økologi Naturvern Hvordan utnytter urfolk naturen? Innhold Mangfold i naturen Celler Arv Jorda Økologi Naturvern Hvordan utnytter urfolk naturen? Kropp og helse Seksualitet Svangerskap og fødsel Immunforsvaret Hormoner Hjernen og nervesystemet Lev sunt

Detaljer

Grunnstoffa og periodesystemet

Grunnstoffa og periodesystemet Grunnstoffa og periodesystemet http://www.mn.uio.no/kjemi/tjenester/kunnskap/period esystemet/ Jord, eld, luft, vatn = dei fire elementa ( «grunnstoffa») 118 grunnstoff Grunnstoff består av berre ein atomtype.

Detaljer

Sammendrag, uke 13 (30. mars)

Sammendrag, uke 13 (30. mars) nstitutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2005 Sammendrag, uke 13 (30. mars) Likestrømkretser [FGT 27; YF 26; TM 25; AF 24.7; LHL 22] Eksempel: lommelykt + a d b c + m Spenningskilde

Detaljer

Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER

Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER Farstad, Torstein Otterlei Ingeniørfaglig innføring SKSK 10. juni 2015 Innhold Innledning... 1 Forståelse... 2 Bruksområder... 3 Operasjoner i Norge... 3

Detaljer

1. Oppgaver til atomteori.

1. Oppgaver til atomteori. 1. Oppgaver til atomteori. 1. Hva er elektronkonfigurasjonen til hydrogen (H)?. Fyll elektroner inn i energidiagrammet slik at du får elektronkonfigurasjonen til hydrogen. p 3. Hva er elektronkonfigurasjonen

Detaljer

TRANSISTORER. Navn: Navn: Kurs: FY-IN204 Elektronikk med prosjektoppgaver - 4 vekttall. Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 2.

TRANSISTORER. Navn:   Navn:   Kurs: FY-IN204 Elektronikk med prosjektoppgaver - 4 vekttall. Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 2. Kurs: FY-IN204 Elektronikk med prosjektoppgaver - 4 vekttall Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 2 Omhandler: TRANSISTORER Revidert utgave 23.02.2001 Utført dato: Utført av: Navn: email:

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Naturfag TRINN: 9. Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Naturfag TRINN: 9. Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Naturfag TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Kunne bruke

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI EKSAMEN I EMNE TMT4175 MATERIALTEKNOLOGI 2

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI EKSAMEN I EMNE TMT4175 MATERIALTEKNOLOGI 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Side 1 av 8 Faglig kontakt under eksamen: Øystein Grong/Knut Marthinsen Tlf.: 94896/93473 EKSAMEN I EMNE TMT4175 MATERIALTEKNOLOGI

Detaljer

Kapittel 21 Kjernekjemi

Kapittel 21 Kjernekjemi Kapittel 21 Kjernekjemi 1. Radioaktivitet 2. Ulike typer radioaktivitet (i) alfa, α (ii) beta, β (iii) gamma, γ (iv) positron (v) elektron innfangning (vi) avgivelse av nøytron 3. Radioaktiv spaltingsserie

Detaljer

Passive komponenter Kan lagre og omforme elektrisk energi. Halvlederkomponenter Kan styre og forsterke signaler: Koblinger av enkle komponenter

Passive komponenter Kan lagre og omforme elektrisk energi. Halvlederkomponenter Kan styre og forsterke signaler: Koblinger av enkle komponenter 1 Elektronikk Teknikk som er basert på elektroniske komponenter Enkle Komponenter Passive komponenter Kan lagre og omforme elektrisk energi Halvlederkomponenter Kan styre og forsterke signaler: Motstand

Detaljer

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1 Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren 2012 Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) Oppgave 1a) (vekt 5 %) Hva er strømmen i og spenningen V out i krets A) i Figur 1? Svar

Detaljer

Kosmos SF. Figur 9.1. Figurer kapittel 6: Energi i dag og i framtida Figur s. 164. Jordas energikilder. Energikildene på jorda.

Kosmos SF. Figur 9.1. Figurer kapittel 6: Energi i dag og i framtida Figur s. 164. Jordas energikilder. Energikildene på jorda. Figurer kapittel 6: Energi i dag og i framtida Figur s. 164 Jordas energikilder Saltkraft Ikke-fornybare energikilder Fornybare energikilder Kjernespalting Uran Kull Tidevann Jordvarme Solenergi Fossile

Detaljer

Nøkler til Naturfag: Velkommen til kursdag 3!

Nøkler til Naturfag: Velkommen til kursdag 3! Nøkler til Naturfag: Velkommen til kursdag 3! Tid Hva Ansvarlig 09.00-10.00 Erfaringsdeling Oppsummering FFLR Eli Munkeby 10.00-10.15 Pause 10.15-11.45 Elektrisitet: grunnbegreper Berit Bungum, Roy Even

Detaljer

Lab 1 Innføring i simuleringsprogrammet PSpice

Lab 1 Innføring i simuleringsprogrammet PSpice Universitetet i Oslo FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgave Lab 1 Innføring i simuleringsprogrammet PSpice Sindre Rannem Bilden 10. februar 2016 Labdag: Tirsdag Labgruppe: 3 Sindre Rannem Bilden 1 Oppgave

Detaljer

Elektronikksett blinklys metronom synthesizer løgndetektor innbruddsalarm ultralyd støysender

Elektronikksett blinklys metronom synthesizer løgndetektor innbruddsalarm ultralyd støysender Elektronikksett blinklys metronom synthesizer løgndetektor innbruddsalarm ultralyd støysender BLINKLYS Her kan du lage blinklys. Slik gjør du det 1. Ha kontakten ute. 2. Legg koblingsbrettet på et bord.

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen

ORDINÆR EKSAMEN Sensur faller innen Skriftlig eksamen i Naturfag 2, NA230-E 30 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 27.05.0. Sensur faller innen 7.06.0. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs. 8.06.0

Detaljer

Basis dokument. 1 Introduksjon. 2 Solcelle teori. Jon Skarpeteig. 11. november 2009

Basis dokument. 1 Introduksjon. 2 Solcelle teori. Jon Skarpeteig. 11. november 2009 Basis dokument Jon Skarpeteig 11. november 2009 1 Introduksjon Solceller er antatt å dominere energisektoren de neste hundre år. For at dette skal bli tilfelle trengs det billige og eektive solceller.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kontinuasjonseksamen i: FYS 1000 Eksamensdag: 16. august 2012 Tid for eksamen: 09.00 13.00, 4 timer Oppgavesettet er på 5 sider inkludert

Detaljer

Solceller. Manual til laboratorieøvelse for elever. Skolelaboratoriet for fornybar energi Universitetet for miljø- og biovitenskap

Solceller. Manual til laboratorieøvelse for elever. Skolelaboratoriet for fornybar energi Universitetet for miljø- og biovitenskap Manual til laboratorieøvelse for elever Solceller Skolelaboratoriet for fornybar energi Universitetet for miljø- og biovitenskap Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Formå l Dagens ungdom står ovenfor en fremtid

Detaljer

Onsdag 04.03.09 og fredag 06.03.09

Onsdag 04.03.09 og fredag 06.03.09 Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2009, uke 10 Onsdag 04.03.09 og fredag 06.03.09 Ohms lov [FGT 26.3; YF 25.2,25.3; TM 25.2; AF 24.3, LHL 21.2, DJG 7.1.1] Må ha

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, Individuell skriftligeksamen i Naturfag 2, Na230E 15 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 10.01.2012 Sensur faller innen 31.01.2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

TRANSISTORER. Navn: Navn: Kurs: FY-IN204 Elektronikk med prosjektoppgaver - 4 vekttall. Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 2.

TRANSISTORER. Navn:   Navn:   Kurs: FY-IN204 Elektronikk med prosjektoppgaver - 4 vekttall. Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 2. Kurs: FY-IN204 Elektronikk med prosjektoppgaver - 4 vekttall Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 2 Omhandler: TRANSISTORER Revidert utgave 23.02.2001, 20.02.2003 av HBalk Utført dato: Utført

Detaljer

Skissen som er vist nedenfor viser hvordan to ulike atomer kan binde seg sammen. Atom A har 7 elektroner i sitt ytterste elektronskall, og atom B har

Skissen som er vist nedenfor viser hvordan to ulike atomer kan binde seg sammen. Atom A har 7 elektroner i sitt ytterste elektronskall, og atom B har Skissen som er vist nedenfor viser hvordan to ulike atomer kan binde seg sammen. Atom A har 7 elektroner i sitt ytterste elektronskall, og atom B har 2 elektroner i sitt ytterste elektronskall. Atom A

Detaljer

unngår å bruke meget avanserte og kostbare forsterkere og komponeriter. Dermed slipper man fra bl.a. problemer

unngår å bruke meget avanserte og kostbare forsterkere og komponeriter. Dermed slipper man fra bl.a. problemer J NORGE (i?) [NO] [B] 02, UTLEGNINGSSKRIFT a» J& 163040 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (5i) mt. ci.' G 01 R 19/00, G 01 T 1/29 (83) (21) Patentsøknad nr. 880461 (86) Int. inngivelsesdag og Int.

Detaljer

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Kan du se meg blinke? er et skoleprogram der elevene får lage hver sin blinkende dioderefleks som de skal designe selv.

Detaljer

3 1 Strømmålinger dag 1

3 1 Strømmålinger dag 1 3 Strømmålinger dag a) Mål hvor stor spenning (V) og hvor mye strøm (A) som produseres med: - solcellepanelet til LEGO settet, 2- solcellepanelet til hydrogenbilen 3- solcellepanelet til brenselcellesette.

Detaljer

Elektronikk med vitensenteret

Elektronikk med vitensenteret Nordnorsk Vitensenter Elektronikk med vitensenteret Lag en løgndetektor Loddevarianten Heðinn Gunhildrud Bygg en løgndetektor Huden i hendene våre svetter mikroskopiske svettedråper når kroppen vår stresser

Detaljer

En prosjektoppgave i FY1013 Elektrisitet og magnetisme II høsten 2005

En prosjektoppgave i FY1013 Elektrisitet og magnetisme II høsten 2005 Batteriladeren av Gunnar Skjervold, Magnus Nordling og Magnus Berg Johnsen En prosjektoppgave i FY1013 Elektrisitet og magnetisme II høsten 2005 1/32 Sammendrag Dette prosjektet tar for seg en batteriladers

Detaljer

Solceller - Teori og praksis Solcellers virkningsgrad, effekt og elektriske egenskaper.

Solceller - Teori og praksis Solcellers virkningsgrad, effekt og elektriske egenskaper. Universitetet i Oslo FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgave Solceller - Teori og praksis Solcellers virkningsgrad, effekt og elektriske egenskaper. Sindre Rannem Bilden 27. april 2016 Labdag: Tirsdag

Detaljer

Fusdetektor, lærersider

Fusdetektor, lærersider Fusdetektor, lærerr Fus betyr først, og en fusdetektor kan for eksempel avsløre hvem som først trykker på svarknappen i en spørrekonkurranse. Kretsen kan også oppdage tjuvstart i sprintløp, om så bare

Detaljer

Løgndetektoren 9. trinn 90 minutter

Løgndetektoren 9. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Løgndetektoren 9. trinn 90 minutter Løgndetektoren er et skoleprogram der elevene skal lage og teste en løgndetektor. Elevene lærer om elektroniske komponenter og

Detaljer

Brytning av strøm. - Hvordan brytes strøm? - Hvordan lages brytere? Den elektriske lysbuen, koblingsoverspenninger etc.

Brytning av strøm. - Hvordan brytes strøm? - Hvordan lages brytere? Den elektriske lysbuen, koblingsoverspenninger etc. Brytning av strøm - Hvordan brytes strøm? Den elektriske lysbuen, koblingsoverspenninger etc. - Hvordan lages brytere? Teknologi, materialer, design, etc. Magne Runde SINTEF Energiforskning og NTNU Strømmen

Detaljer

Enkel elektronisk krets

Enkel elektronisk krets Enkel elektronisk krets Vi skal bygge en liten enkel elektronisk krets. Det følgende er en utførlig beskrivelse som er beregnet for lodding av en slik krets med enkle hjelpemidler. Vi skal imidlertid gjøre

Detaljer