Miljøarbeid i Lilleborg Utgitt april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøarbeid i Lilleborg Utgitt april 2010"

Transkript

1 Miljøarbeid i Lilleborg Utgitt april 2010

2 Lilleborg Lilleborg er Norges største leverandør av produkter til vask og personlig hygiene. Bedriften er den eneste aktør i sitt slag som driver hele verdikjeden i Norge, inkludert produktutvikling, produksjon og salg. Lilleborg tilbyr produkter innen både tøyvask, rengjøring og oppvask, samt til hårpleie, personlig vask, hudpleie og munnhygiene. De fleste merkene har lange tradisjoner enkelte nærmere hundre år og er markedsledere i sine kategorier. Lilleborg driver utstrakt produktutvikling ved utviklingsavdelingen i Oslo, og har tre fabrikker; vaskemidlene produseres i Ski utenfor Oslo, hygieneproduktene samt stålull produseres ved hver sin fabrikk i Kristiansund. Lilleborg har rundt 300 ansatte, og inngår i Lilleborg as sammen med Lilleborg Profesjonell. Lilleborg as er heleid av Orkla. Forretningsidé Lilleborg skal være Norges beste og mest fremgangsrike markedsfører av merkevarer for rengjøring og personlig pleie. Vi skal skape og utvikle merker som er Forbrukernes Førstevalg, og vårt samarbeid med handelen skal gi oss status som den Foretrukne Partner. Vår produksjon i Norge skal være konkurransedyktig med de beste i Europa, og lønnsom eksportvirksomhet er uttrykk for våre fabrikkers konkurransekraft. Visjon Lilleborg vil skape og utvikle merker som gir forbrukerne overlegen opplevelse av renhet, skjønnhet og velvære for dem selv og deres omgivelser. Vi vil kontinuerlig forbedre våre merkers evne til å rengjøre, pleie og forskjønne, og gjøre det stadig enklere for våre forbrukere å oppnå den gode følelsen av REN VELVÆRE 2

3 Tradisjon og miljø direktør Eskil Zappfe Gjennom snart 180 år har Lilleborg drevet industrivirksomhet og fremmet produkter til personlig vask så vel som til rengjøring av hus og hjem. Fra en beskjeden start ved Akerselvas bredd i 1833 har bedriften gradvis bygget seg opp til å være ledende i sitt slag i Norge i dag, og den eneste i bransjen som driver hele verdikjeden selv. Merkevarene fra Lilleborg er kjente og kjære for mange. Gjennom generasjoner har forbrukerne vist bedriften og produktene stor tillit. Denne tilliten må vi hele tiden bevise at vi fortjener. Alle som bruker våre vaskemidler og hygieneprodukter, skal føle trygghet i omgang med dem. Trygghet for at produktene er av høy kvalitet og gjør jobben sin. Trygghet for at de ikke medfører noen helsefare, og trygghet for at de ikke påfører miljøet unødvendig belastning. Vår virksomhet skal være bærekraftig gjennom hele verdikjeden. Miljøaspektet er en naturlig del av vår produktutvikling, og i vår kjernestrategi står det at: Høye etiske standarder og oppdaterte miljøhensyn er en rasjonell del av langsiktig verdiskaping, og våre merkevarers renommé hviler på dette grunnlag. Lilleborg søker å ligge i forkant av myndighetenes krav når det gjelder miljø og arbeider proaktivt med substitusjon av råvarer og emballasjeoptimering. Gjennom å samarbeide med både leverandører og kunder, blir veien kortere til optimale løsninger som hensyntar hele verdikjeden. Det skal være enkelt for forbrukere å gjøre gode miljøvalg, samtidig som de skal være trygge på at de velger produkter av høy kvalitet. Lilleborg er derfor ledende i bruken av kjente merkeordninger som veileder forbrukerne mot det riktige valget. Våre ansatte skal ha visshet om at deres sikkerhet er ivaretatt, og våre naboer skal leve trygt i nærheten av vår virksomhet. Vi krever at våre ledere har et aktivt forhold til arbeidet rundt helse, miljø og sikkerhet, og at alle våre ansatte tar sin del av ansvaret for å leve opp til høye standarder. Jeg håper dette dokumentet gir et innblikk i hvordan vi prioriterer vårt miljøarbeid, og at det illustrerer hvordan arbeidet gir resultater. Eskil Zapffe 3

4 Miljøpolitikk Vi erkjenner at våre produkter og vår virksomhet påvirker miljøet. Vi vil vise ansvar ved kontinuerlig å gjennomføre tiltak som kan redusere belastningen på miljøet forårsaket av vår virksomhet. Vi vil arbeide systematisk for mer effektiv bruk av energi, råmaterialer og emballasje, renere prosesser, mer miljøtilpassede produkter, mindre avfall og mer resirkulering og gjenbruk. Arbeidet med miljøforhold er et linjeansvar søkt integrert i våre forretningsprosesser. Vi vil derfor arbeide aktivt for å bedre våre medarbeideres kunnskap om miljø. Slik kan vi drive vår virksomhet stadig sikrere, mer effektivt og mer miljøtilpasset. Vi skal ha en aktiv kommunikasjon med medspillere i samfunnet rundt oss. Vi skal gi offentligheten innsyn i alle vesentlige miljøforhold knyttet til vår virksomhet. Vi skal samarbeide med kunder, myndigheter, interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, industri og forretningsforbindelser for kontinuerlig å forbedre vår miljøstandard. Kjernestrategi I vår KJERNESTRATEGI står det at: Høye etiske standarder og oppdaterte miljøhensyn er en rasjonell del av langsiktig verdiskaping, og våre merkevarers renommé hviler på dette grunnlag. 4

5 Kvalitets- og miljøsystemer Vaskemiddelfabrikken på Ski er trippelsertifisert av Nemko Certification etter følgende standarder: Kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2008, miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2004 og sikkerhetsstandarden OHSAS 18001:1999. De tre standardene er integrert i et felles ledelsessystem. Fabrikken ble første gang sertifisert i Den er senere resertifisert av Nemko i 2004, og sist i I tillegg til eksterne revisjoner, gjennomfører fabrikken årlige internrevisjoner. Fabrikken på Ski var blant de aller første i Norge til å gjennomføre en sertifisering etter alle tre standarder. Ello-fabrikken i Kristiansund er sertifisert etter kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2008. Fabrikken ble første gang sertifisert i 1997, og er siden revidert flere ganger. Sist var februar

6 3 Produksjon - Ski Lilleborg har egen fabrikk for flytende vaskemidler i Ski, like utenfor Oslo. Fabrikken ble bygget i 1989 og utvidet i 1997 i forbindelse med flytting av Lilleborgs produksjonsanlegg for flytende vaskemidler til dagligvarehandelen. Fabrikken på Ski har siden 2001 vært sertifisert etter følgende standarder: Kvalitet: EN-ISO 9001:2008 Miljø: EN-ISO 14001:2004 Arbeidsmiljø og sikkerhet: OHSAS 18001:1999 Ved produksjon av vaskemidler benyttes kjemikalier som i konsentrert form kan forårsake skade på omgivelsene. Produksjonen i Ski har derfor en utslippstillatelse som regulerer vårt forhold til omgivelsene, og da spesielt utslipp av vaskevann til det offentlige avløpsnett. Vaskevann oppstår ved vask av prosessanlegg ved produktbytter og er en konsentrert vaskemiddeloppløsning. Prosessanlegget er utformet slik at vannbruken ved vasking er redusert til et minimum. Vaskevannet samles opp, behandles, og det som er egnet, brukes om igjen. Det har i de senere år blitt investert ytterligere for å øke gjenbruksgraden av vaskevannet, noe som har gitt en kontinuerlig bedring i utslippene til offentlig avløpsnett fra og med Miljøkurver Ski 2003 til 2009 Målenhet Strøforbruk Mwh Vannforbruk m Utslipp tonn KOF 154,6 112, ,3 82,5 88,5 91,2 Prod. Mengde 1.000t 42,1 34,0 32,7 35,5 34,3 35,3 37,4 Mwt m tonn KOF Strømforbruk Vannforbruk Utslipp til avløp Produsert mengde tonn Fabrikkdirektør Knut Eckhoff

7 3 Produksjon - Ello Lilleborg har fabrikker for produksjon av hygieneprodukter og stålull i Kristiansund. Lilleborg as, avd. Ello ble bygget i 1976 og utvidet i 1979, 1987 og sist i Her produseres i alt rundt 150 ulike varianter av produkter til personlig hygiene fordelt på syv teknologier. Kronullfabrikken, som produserer stålull, ble kjøpt i 1960 og ligger på Rensvik i Kristiansund. Lokalene her er rustet godt opp de senere år. Fabrikkene i Kristiansund ble i 1997 sertifisert etter følgende standard: Kvalitet NS EN-ISO 9001:2008 Miljøkurver Ello 2003 til 2009 Målenhet Strøforbruk Mwh Vannforbruk Miljøkurver mello til Målenhet Utslipp tonn KOF Prod. Vannforbruk Mengde m t Mwt Energiforbruk MWh Utslipp tonn KOF (kg/døgn) Prod. Mengde 1.000t Strømforbruk I tillegg ble fabrikkene Ecohz Clean Power-sertifisert i Dette innebærer at NEAS (Nordmøre Energiverk), den lokale strømleverandøren, garanterer leveranser av 2,1 GWh opprinnelsesmerket fornybar energi til Lilleborg, avd. Ello. Ved produksjon av hygieneprodukter benyttes kjemikalier som i konsentrert form kan forårsake skade på omgivelsene. Produksjonen i Kristiansund har derfor en utslippstillatelse som regulerer vårt forhold til omgivelsene, og da utslipp av prosessvann til det offentlige avløpsnett. Dette måles i KOF gjennom stikkprøver fire ganger per år. Produktrester som oppstår ved vask av utstyr, samles opp med fettutskiller og synketank. Bedriften har møter med kommunale myndigheter flere ganger per år for å holde oss oppdatert på nye krav, samt diskutere eventuelle nye tiltak for å redusere utslipp. m tonn KOF Vannforbruk Utslipp til avløp Produsert mengde tonn Fabrikksjef Anita Jørandrud Sveen

8 Produktutvikling Utviklingsdirektør Line Vikersveen Lilleborg er den eneste aktør i sitt slag som driver hele verdikjeden i Norge. Det innebærer også produktutvikling. Lilleborgs utviklingsavdeling og laboratorium har ansvar for at produktene til enhver tid har optimal sammensetning med tanke på effektivitet, kvalitet og miljø. Avdelingen, som har vokst de seneste årene, omfatter 20 personer med tung kompetanse fra universitets- og høyskolenivå. Denne kompetansen benyttes så vel i produktutviklingen som ved rådgivning og dialog med forbrukere og eksterne kontakter og samarbeidspartnere. Utviklingsavdelingen er en viktig støttespiller for Lilleborg Forbrukerservice. Vi holder oss løpende oppdatert på vitenskapelige undersøkelser, vurderinger og anbefalinger fra norske og europeiske myndigheter, og følger det felleseuropeiske regelverk. For å øke kunnskapen om råvarer som er i bruk, og for å etablere kunnskap om nye råvarer, søker vi også informasjon hos våre leverandører, hos våre samarbeidspartnere, hos miljøorganisasjoner, på Internett og på fagkonferanser. Dette gir oss viktige innspill i det systematiske og kontinuerlige arbeidet med utvikling av eksisterende og nye produkter. Avdelingen har også ansvar for å holde seg à jour med alle lover og forskrifter som regulerer vår virksomhet. Line Vikersveen SUBSTITUSJON Arbeidet med substitusjon er et prioritert felt for utviklingsavdelingen. Substitusjon vil si å søke etter gode alternativer for ingredienser som det hefter helse- og miljømessig usikkerhet ved. Substitusjonsplikten ble lovfestet som ny paragraf i Produktkontrolloven i 2000, og den innebærer at bedrifter plikter å dokumentere sin søken etter å bytte ut helse- og miljøfarlige stoffer med gunstigere alternativer. Dette er en godt etablert praksis hos Lilleborg, som jobbet systematisk med å fase ut stoffer det hefter usikkerhet ved, til fordel for bedre alternativer lenge før Substitusjonsplikten trådde i kraft. Resultater fra Lilleborgs arbeid med substitusjonsplikten i 2008 og 2009 Parfymer Vi har substituert alle parfymer inneholdende komponenten geranylnitril, som er blitt CMR-merket (kreftfremkallende, mutagent, reproduksjonsskadelig). Mange av våre produkter, blant annet Krystal Furunål og Flytende 8

9 Produktutvikling OMO, har fått DEP(dietylftalat)-frie parfymer. Mange ftalater har hormonhermende egenskaper. Lilleborg har derfor valgt å se på dette i forhold til et føre-var-prinsipp. Vi gikk over til parfymer uten deklarerbare allergener i: Define Wash & Care-serien, Vaseline Intensive Care Facial Mousse, VIC Day Cream og Dr Greve Intimservietter. Dr Greve Pharma-serien, som ble lansert i 2009, inneholder ingen deklarerbare parfymeallergener. Parfymene til Jif Kjøkken og Jif Baderom er byttet ut for å oppnå et lavere nivå av deklarerbare parfymeallergener og komponenter med negativ miljøpåvirkning. Vi går over til en ny parfyme i OMO Color og OMO Ultra Hvitt. I den nye parfymen er komponenten lilial fjernet. Lilial er blitt reklassifisert med R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen. Sykliske siloksaner Vi følger debatten, forskningen og risikovurderingene som gjøres rundt bruk av sykliske siloksaner i rengjøringsmidler og kosmetiske produkter. Vi lytter til anbefalinger fra europeiske og norske myndigheter, samt forholder oss til det til enhver tid gjeldende regelverk. Ingen av våre rengjøringsmidler, verken til private husholdninger eller profesjonelt renhold, inneholder sykliske siloksaner. Vi benytter ikke syklotetrasiloksan (D4) eller sykloheksasiloksan (D6) i noen av våre kosmetiske produkter. I enkelte av våre kosmetiske produkter benytter vi syklopentasiloksan (D5). Denne ingrediensen er under vurdering av det europeiske kjemikaliebyrået (ECB) da man mistenker at den har lav biologisk nedbrytbarhet, og potensielt kan akkumuleres i næringskjeden. Industrien og vitenskapelige miljøer har igangsatt flerårige overvåkningsstudier av D5 i naturen, og gjennomfører ytterligere testing for å kunne konkludere vedrørende dets eventuelle miljøpåvirkning. Det foreligger ennå ingen konklusjoner på de vitenskapelige vurderinger vedrørende D5. I Lilleborg søker vi likevel å erstatte sykliske siloksaner i våre eksisterende produkter, mens i alle nyutviklede produkter tilstreber vi å unngå denne ingrediensen. Andre relevante råstoff i forhold til substitusjon: Vi har i løpet av 2008 ferdigstilt arbeidet med å endre alle våre balsambaser for å oppfylle kravet til innhold av kvartære ammoniumsforbindelser. 9

10 Emballasjeoptimering i Lilleborg Lilleborg er opptatt av emballasjeoptimering. Det handler om å utvikle samfunnsmessige og ressursbevarende gode emballasjeløsninger. Emballasjeoptimering krever godt samarbeid på tvers av ulike funksjoner internt, samt mellom dagligvareleverandørene, emballasjeprodusentene og handelen. En helhetlig tilnærming All emballasjeutvikling har som mål å komme frem til løsninger som tar hensyn til hele verdikjeden. Optimeringsprisen I november 2009 ble Lilleborg tildelt Optimeringsprisen 2008 for å ha oppnådd gode resultater etter langsiktig og systematisk jobbing med emballasjeoptimering. Det er Den norske Emballasjeforening og Næringslivets Emballasjeoptimeringskomite (NOK) som står bak Optimeringsprisen. I begrunnelsen for tildelingen sa juryen blant annet: Lilleborg har arbeidet kontinuerlig i ti år med å få frem effektive emballasjeløsninger som ivaretar behovene til både miljø og kunder. For 2008 rapporterte Lilleborg as blant annet materialreduksjoner på over 70 prosent i forbindelse med refillposer. Virksomheten rapporterer også om smartere emballasje for engangsvåtmopper og palloptimeringseksempler, redusert transportbehov og reduserte utslipp. Gjennom ti år med dokumentert emballasjeoptimeringsarbeid i Norge har Lilleborg as levert eksempler til NOKs årlige rapport til Statens forurensingstilsyn SFT (nå KLIF). Reduksjon i materialforbruk Alle emballasjekomponenter blir utformet slik at de har optimal vekt og geometri. Det er viktig å understreke at fokus er på optimalisering og ikke nødvendigvis minimalisering av emballasje; skade og svinn på produkt vil kunne gi svært negative konsekvenser miljømessig. Målet er å minimere emballasje uten at funksjonsevnen blir dårlig. Lilleborg tilbyr refill til mange av våre produkter. Dette gir ombruk av flasker/pumper og reduserer det totale materialforbruket. I 2009 bidro refill med en reduksjon i plastforbruket med ca 286 tonn. En helhetlig tilnærming All emballasjeutvikling har som mål å komme frem til løsninger som tar hensyn til hele verdikjeden. Færrest mulig materialtyper Lilleborg tilstreber å utvikle emballasjeløsninger med færrest mulig materialtyper. Det er en fordel både for forbruker (ved avhending/ sortering) og med tanke på gjenvinning. I all hovedsak benytter Lilleborg polyetylen (PE) og polypropylen (PP). Dette er plasttyper som krever lite energi når de produseres, og som lett kan gjenvinnes. 10

11 Emballasjeoptimering i Lilleborg Resirkulerte materialer Såfremt det er mulig, produseres Lilleborgs emballasjekomponenter av resirkulert materiale. I 2009 lanserte vi OMO og Blenda tøyvask pulver på kartongesker. Disse eskene er laget av minst 80 % resirkulert materiale og kan materialgjenvinnes. Gjenvinning Lilleborg merker emballasje med returmerker som viser forbrukeren hvordan emballasjen skal sorteres ved avhending, og med Grønt Punkt logo. Lilleborg betaler vederlag for all emballasje til Grønt Punkt (GP). GP sikrer finansiering av returordningene og drifter innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong. Lilleborg er Grønt Punkt Partner og har samarbeidet med Grønt Punkt/Loop i utviklingen av og klimakalkulatoren. Optimal pallutnyttelse og effektiv transport Forbruker- og distribusjonspakning blir utviklet med tanke på å få flest mulig produkter per pall. Vi har krav til areal- og volumutnyttelse av paller. Såfremt det er mulig, dobbeltstables paller i transport. Konsentrerte produkter, for eksempel OMO og Blenda tøyvask pulver, gir små pakninger og utnytter dermed både pall (transport og lager) og butikkhyllene optimalt. Optimalisering av pallutnyttelse ga cirka færre paller i 2009 enn året før. DLFs Miljøkomité Lilleborg er medlem av DLFs Miljøkomité. Dagligvareleverandørenes forening (DLF) ønsker å bidra til et større fokus på miljø innen dagligvarebransjen i Norge. 11

12 Svanemerkede produkter Svanemerket er et av Norges to offisielle miljømerker. For at et produkt skal oppnå svanemerking, stilles meget strenge krav til så vel emballasje- og kjemikalieforbruk som effektivitet. Som et ledd i sitt miljøarbeid satser Lilleborg på å ha svanemerkede produkter innen flest mulig kategorier av vaskemidler. Vi har vært en aktivt bruker av Svanemerket siden 1993, da OMO var først ute med et svanemerket produkt i dagligvarehandelen. I 2009 lanserte Lilleborg for første gang også svanemerkede produkter innen hygienekategorien med apotekserien Dr Greve Pharma, en hudpleieserie for baby, mor og barn. Av de ti produktene i serien er ni svanemerket. I tillegg ble Flytende Blenda Sensitive og nye varianter av maskinoppvaskmiddelet SUN svanemerket i I februar 2010 mottok Lilleborg to priser fra Miljømerket Svanen i anledning Svanens 20-årsjubileum; bedriften ble tildelt Svanens jubileumspris for lang og tro tjeneste, mens OMO fikk prisen som beste merkebruker. I begrunnelsen for tildelingen av prisen for lang og tro tjeneste heter det blant annet: Lilleborg er kanskje den bedriften som har betydd mest for at Svanemerket i dag er kjent hos nesten 95 prosent av den norske befolkningen. 12

13 Regelverk Vaskemidler Som bruker og produsent av kjemikalier må Lilleborg forholde seg til et omfattende offentlig kjemikalieregelverk. Regelverket har sin basis i gjeldende EU-direktiver. Hovedsakelig er følgende regelverk relevant i forhold til vaskemidler: 1. Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften) Vaskemiddelforordningen er en del av denne forskriften, som blant annet regulerer krav til inngående komponenter i produktene, krav til informasjon på selve produktet og ytterligere produktinformasjon som skal være offentlig tilgjengelig. Substitusjonsplikten inngår også i denne forskriften. Substitusjonsplikten pålegger oss aktivt å erstatte hvis mulig farlige stoffer og produkter med mindre farlige. Dette er innarbeidet som et viktig element i all vår produktutvikling. Myndighetenes OBS-liste er et hjelpemiddel til å identifisere uønskede kjemikalier. 2. Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier Forskriften gir regler for klassifisering, merking, emballering og deklarering av farlige kjemikalier som produseres, importeres, eksporteres og/eller omsettes i Norge. Med farlige kjemikalier menes kjemikalier med helse-, miljø-, brannog/eller eksplosjonsfarlige egenskaper. 3. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Dette er et nytt regelverk i EU/EØS som trådte i kraft 1. juni 2008 og skal være fullt implementert innen Regelverket stiller strenge krav til så vel valg av råvarer som dokumentasjon på kjemikaliene vi benytter. 4. Forskrift om biocider og biocidprodukter (Biocidforskriften) Formålet med biociddirektivet er å forhindre uakseptable effekter på helse og miljø ved håndtering og bruk av biocider og biocidprodukter. Biociddirektivet stiller derfor krav til at biocider og biocidprodukter skal godkjennes før innførsel, omsetning og bruk i EØS-landene. Det stilles omfattende krav til dokumentasjon og registrering. 13

14 regelverk Kosmetikk Kosmetiske produkter er underlagt Kosmetikkloven; LOV nr 26. Kosmetikkloven har til formål å sikre at kosmetikk, kroppspleieprodukter og andre produkter som er omfattet av loven, er helsemessig sikre for mennesker og dyr. Mattilsynet fører tilsyn med at kosmetikk og kroppspleieprodukter produseres og frambys i samsvar med gjeldende regler. Dette arbeidet forebygger helseskade, samt sikrer at produktene frembys redelig, og at salget ikke bryter med dyreetiske bestemmelser, for eksempel ved bruk av forsøksdyr ved testing. Loven omhandler ethvert produkt som er bestemt til bruk på kroppens overflate (hud, hår, negler, lepper, ytre kjønnsorganer), samt på tennene og i munnhulens slimhinner. Kroppspleieprodukter omfatter for eksempel solkremer, tannkremer, munnvann, såper, håndrens, sjampo, bodylotion, etterbarberingsvann, deodoranter og kuldekremer. Lovens virkeområde omfatter også produkter som injiseres i hud i mennesker og dyr i kosmetisk hensikt som permanent makeup og andre tatoveringsprodukter, samt dyrepleieprodukter. Emballasje Lilleborg følger EUs emballasjedirektiv 94/62 EEC. Emballasjedirektivet og CEN-standardene: EUs emballasjedirektiv er et rammedirektiv som beskriver de vesentligste krav til helse, sikkerhet og miljø en emballasje skal oppfylle. EU-direktivet har som hovedmålsetting å harmonisere nasjonale tiltak for dermed å unngå eller redusere påvirkning på miljøet fra emballasje og emballasjeavfall, og for å sikre at det indre markedet fungerer effektivt. For å sikre at det stadig skal skje en forbedring med reduksjon av påvirkning på miljøet, er det viktig at alle synspunkter som fremkommer i analysen formidles til bedriftens systemer for produktforbedring/ produktkontroll. I 2004 ble de seks CEN-standardene EN harmonisert. Disse standardene beskriver nærmere hvordan kravene i direktivet kan oppfylles. (Fra hjemmesiden til Den Norske Emballasjeforening De seks CEN-standarder som beskriver hvordan emballasjedirektivet kan oppfylles: 13427: Emballasje, metoder og krav til organisasjoner ( paraply-standarden ) 13428: Minimering, framstilling og sammensetning 13429: Gjenbruk av emballasje 13430: Materialgjenvinning 13431: Energigjenvinning 13432: Kompostering 14

15 Lilleborg Hovedkontor Besøksadresse: Sandakerv Oslo Postadresse: Postboks 4236 Nydalen 0401 Oslo Telefon: Lilleborg Forbrukerservice: Telefaks: Produksjon: Ski Besøksadresse: Glynitveien, Ski Næringspark, 1400 Ski Lilleborgs Hovedkontor i Oslo Postadresse: Postboks 3000 Ski Næringspark 1402 Ski Telefon: Kristiansund Besøksadresse: Lilleborg as, avd Ello Bytesteinen Kristiansund Postadresse: 6504 Kristiansund Telefon:

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Helse- og miljøfarlige kjemikalier Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Innhold Hvordan bytte ut helse- og miljøfarlige stoffer med alternativer som utgjør mindre risiko? s. 4 Substitusjon trinn for

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET

MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET 05 MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET 20 Tillit gjennom trygge produkter I Orkla har vi en kompromissløs holdning til mattrygghet. Vi stiller samme krav til produktkvalitet og produktsikkerhet, uavhengig

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011

Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011 Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011 Lilleborg Profesjonell Lilleborg Profesjonell er totalleverandør av renholds- og hygienesystemer til det profesjonelle markedet. I tillegg til kjemi, rekvisita

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Næringslivets emballasjeoptimeringskomité

Næringslivets emballasjeoptimeringskomité Næringslivets emballasjeoptimeringskomité / NOK Høsten 95 - Næringslivets organisasjoner inngikk emballasjeavtaler med MD der næringslivet tok ansvaret for : Innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Biociddirektivet, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - biociddirektivet Innhold BIOCIDDIREKTIVET (98/8/EF) OG NORSK BIOCIDFORSKRIFT... 2 BIOCIDDIREKTIVETS VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Forbrukerguide Bruk tøyet bruk hodet skån miljøet! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick, Katrina

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Biociddirektivet, Statens forurensningstilsyn 1 Lover og forskrifter - biociddirektivet Innhold BIOCIDDIREKTIVET (98/8/EF) OG NORSK BIOCIDFORSKRIFT... 2 BIOCIDDIREKTIVETS VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg

Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg «Avgift på bæreposer gir 1 milliard til staten» Ifølge tall fra Miljødirektoratet ble det i 2012 brukt rundt 900 millioner bæreposer av plast i Norge. sirkulærøkonomi Nye

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING CLEAN. SAFE. EFFICIENT. 1 EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING CLEAN. SAFE. EFFICIENT. DEN TOTALE MILJØPÅVIRKNINGEN TELLER Ecolab har som mål å gjøre verden til et renere, sikrere og helsemessig tryggere sted. Vi har forpliktet oss til å

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

Biocidregelverket og desinfeksjon av drikkevann. Eli Vike, Klima og forurensningsdirektoratet

Biocidregelverket og desinfeksjon av drikkevann. Eli Vike, Klima og forurensningsdirektoratet Biocidregelverket og desinfeksjon av drikkevann Eli Vike, Klima og forurensningsdirektoratet Biocidregelverket i Norge og EU Norge har gjennomført EUs biociddirektiv (98/8) med senere oppdateringsforordninger,

Detaljer

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Miljøforum 2015 Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Våre verdier Fleksible og dynamiske Vi setter vår stolthet

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Inspeksjon av Hadeland Glassverk AS Dato for inspeksjonen: 24. mai 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.: 2011/499

Inspeksjon av Hadeland Glassverk AS Dato for inspeksjonen: 24. mai 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.: 2011/499 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.050.I.KLIF

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2005/14 Klager: Innklaget: Hanne Brostrøm Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg Coop

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/7510 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Linn-Frida Karlson Saksbehandler: Kirsten Kleveland Buskerud Betongvarefabrikk AS Fjordveien 2B 3490 KLOKKARSTUA Innvalgstelefon:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Statoil Service Smestad AS Viggo Hansteens vei 1 0376 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-559 2016 IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Importørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektronisk produkter (EE-produkter) fra et land utenfor EØS-området og selger til bedrifter og/eller

Detaljer

Anmerkning: Virksomhetens dokumentasjon av oppfølging av sist inspeksjon fra Klif (daværende SFT) har forbedringspunkter.

Anmerkning: Virksomhetens dokumentasjon av oppfølging av sist inspeksjon fra Klif (daværende SFT) har forbedringspunkter. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.060.I.KLIF

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

EUs byggevareforordningen Får vi vite hvilket avfall vi får når vi kjøper en byggevare?

EUs byggevareforordningen Får vi vite hvilket avfall vi får når vi kjøper en byggevare? EUs byggevareforordningen Får vi vite hvilket avfall vi får når vi kjøper en byggevare? MATHIEU VEULEMANS 95, Byggavfallskonferanse 5, Oslo Kongressenter Presentasjon Hva er byggevareforordningen? Hva

Detaljer

M PRODUSENT AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M PRODUSENT AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-560 2016 PRODUSENT AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Produsentens ansvar Dersom du har egen produksjon av elektriske eller elektroniske produkter (EE-produkter) i Norge, i et annet EØS-land eller utenfor

Detaljer

Hvor ofte og hvordan ble produktet brukt. BIVIRKNINGER (se vedlegg for eksempler på reaksjoner som regnes som bivirkninger)

Hvor ofte og hvordan ble produktet brukt. BIVIRKNINGER (se vedlegg for eksempler på reaksjoner som regnes som bivirkninger) Melding om bivirkninger ved bruk av Lov 21. desember 2005 nr 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova) 14, 3.ledd, jf. forskrift 27. februar 2008 om meldeplikt for helsepersonell ved

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 971 955 619 Eies av (org.nr): 979 435 185 Besøksadresse: Skrarpnestangen 9, 4823 Nedenes Telefon: 37 05 85 55 Bransjenr. (NACE-kode): 30.120 E-post:

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

XXX. Bærekraftsrapport MATTRYGGHET OG PRODUKTSIKKERHET

XXX. Bærekraftsrapport MATTRYGGHET OG PRODUKTSIKKERHET XXX Bærekraftsrapport 10 2013 MATTRYGGHET OG PRODUKTSIKKERHET Et spørsmål om tillit Gode mattrygghetssystemer, brukt på en ensartet måte, har høyeste prioritet i Orkla. videreutviklet av Orklas sentrale

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Biocider. Biocidforskriften og desinfeksjonsmidler i helsevesenet

Biocider. Biocidforskriften og desinfeksjonsmidler i helsevesenet Biocider Biocidforskriften og desinfeksjonsmidler i helsevesenet Jorid Frydenlund Seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid Miljøgiftavdelingen Tema Hva er et biocid Regelverk Markedsføring av biocidprodukter

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer

Coops satsning på økologisk mat

Coops satsning på økologisk mat 1 Coops satsning på økologisk mat - utvikling av økomarkedet - betraktninger fra Coop Norge Handel Økologisk fagdag Hamar 14.03.2012 Knut Lutnæs Miljøsjef Coop Norge Handel 2 Dagens tekst Kort om Coop

Detaljer

MODUL 3 PRODUKTKUNNSKAP HELSE OG MILJØ

MODUL 3 PRODUKTKUNNSKAP HELSE OG MILJØ MODUL 3 PRODUKTKUNNSKAP HELSE OG MILJØ Utgangspunkt: Økt fokus på miljø og skadevirkninger på jordkloden Flere og flere etterspør økologiske og organiske produkter Det snakkes mye om resirkulering av produkter

Detaljer

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking.

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Tormod Lien, Markedsrådgiver B2B Stiftelsen Miljømerking Miljø i det offentlige regelverket -II Forskrift om offentlige

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

XXX. Bærekraftsrapport MILJØ

XXX. Bærekraftsrapport MILJØ XXX Bærekraftsrapport 38 2013 MILJØ Med mål om å redusere miljøbelastningen Vi har et mål om å redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd av vår verdikjede. De

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Bryggselv AS Sofiemyrveien SOFIEMYR Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3629

Bryggselv AS Sofiemyrveien SOFIEMYR Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3629 Bryggselv AS Sofiemyrveien 4 1412 SOFIEMYR Oslo, 13.11.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3629 Saksbehandler: Alexander Kristiansen Påpeking av plikt til å merke kjemikalier

Detaljer

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar Nortura klimastrategier og samfunnsansvar NOFIMA sept 2008 Morten Sollerud 17.09.2008 Kilde:Livestock Long Shadows, FAO 2006 17.09.2008 2 Landbruket står for 9 % av utslippene skogen binder 50% av utslippene!

Detaljer

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene?

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Polymerdagene, 16. september 2014 Hege Rooth Olbergsveen Agenda Materialgjenvinning av plast er bra for miljøet! Prosesser i EU Norges påvirkningsarbeid

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje.

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Miljøverndepartementet (MD) Attn.: Aasen Therese P.b. 8013 Dep 0030 OSLO Skøyen, 12/10/2011 Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Grønt Punkt Norge

Detaljer

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif Substitusjonsplikten - miljømyndighetenes prioriteringer Inger Grethe England, Klif Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt hva innebærer den? hvem gjelder den for? hvilke produkter er

Detaljer

Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø

Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø Skanska Globalt Europa, USA og Latin Amerika 55000 ansatte > 100 år i Norge Ca. 4400 ansatte

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Bertel O. Steen Autostern AS Postboks 3870 Ullevål stadion 0805 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 12 (7) Logistikk og miljø SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Logistikk og miljø Situasjonen Økt forurensing, ressursmangel og mangel

Detaljer

Inspeksjon ved Carboline Norge AS

Inspeksjon ved Carboline Norge AS INSPEKSJONSRAPPORT Carboline Norge AS Oslo, 30.3 2015 Postboks 593 3412 Lierstranda Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Inger Venge 2015/2721 Saksbehandler: Berit E. Gjerstad Inspeksjon ved Carboline

Detaljer

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten 16.06.2015 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte

Detaljer

Nå er vi lei av å se på!

Nå er vi lei av å se på! Hvorfor skjer det aldri noe nytt med rengjøringsvogner? Vi har år etter år sett hvordan designet på barnevogner har utviklet og endret seg og vi har med misunnelse sett nye innovative, ergonomiske og tøffe

Detaljer

AS 2015 CARBON FOOTPRINT VERDIKJEDE

AS 2015 CARBON FOOTPRINT VERDIKJEDE Pipelife Norge AS PIPES FOR LIFE OOTPRI N NF T BO VER ED E CA R Miljørapport 2015 DIKJ www.pipelife.no PIPES FOR LIFE Miljørapport I framtida vil vi snakke om to typer regnskap. Miljø- og økonomiregnskap.

Detaljer

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Hva brukes bidraget til? Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Husholdning (kommuner) Kommunene eier avfallet og bestemmer selv innsamlingssystemene Kostnads- og

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Grønn Byggallianse 28.08.13 sjefingeniør Pia Sørensen, Miljødirektoratet Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt Hva innebærer

Detaljer

Oppfølging etter inspeksjon ved Skanem Moss

Oppfølging etter inspeksjon ved Skanem Moss Skanem Moss AS Rabekkgata 6 1523 MOSS Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2007/8844 461.3 KAB Vår dato: 17.04.2013 Oppfølging etter inspeksjon ved Skanem Moss Dato for inspeksjonen: 17.04.2013 Rapportnummer:

Detaljer

Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet, Miljødirektoratet

Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet, Miljødirektoratet Toll- og avgiftsdirektoratet, Særavgiftsavdelingen. Særavgiftsseksjonen Postboks 8122 Dep. 0032 Oslo Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet,

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ / Miljøvernavdelingen Orkla Home & Personal Care avd. Ski Postboks 3000 1402 SKI Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen FJELLHAMAR BILVASK OG PLEIE - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0235.0052.02 2012.131.I.FMOA 2012/22792 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker,

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker, Miljø og samfunnsansvarsrapport 2012 HMS Helse, miljø og sikkerhet Respekt for miljøet Parallelt med oppnåelse av vår visjon om å være landets ledene servicebedrift, erkjenner vi at samfunnsansvar ikke

Detaljer

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Hva betyr dette for kjøtt- og fjørfebransjen? Odd Ture Wang www.norgesgruppen.no 1.Sept 2009 NorgesGruppen - Sentrale konsepter Segment/ konsept Stort supermark

Detaljer

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen En guide til design for gjenvinning EXPRA Expra står for Extended Producer Responsibility Alliance, og representerer produsentansvarsorganisasjoner

Detaljer

Miljødirektoratet er et selvstendig og uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet er et selvstendig og uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. 1 2 Miljødirektoratet er et selvstendig og uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi er politisk styrt gjennom stortingsmeldinger proposisjoner statsbudsjett instruks

Detaljer

Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører

Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører Navn: Regiondirektør Kjell Inge Davik Sted: Thon Hotel Gardermoen Dato: 7. februar 2008 Innhold 1. Næringslivet må ta miljøansvar

Detaljer

Inspeksjon ved Carboline Norge AS Dato for inspeksjonen: 29. september 2011 Rapportnummer: 2011.150 I. KLIF Saksnr.: 2011/422

Inspeksjon ved Carboline Norge AS Dato for inspeksjonen: 29. september 2011 Rapportnummer: 2011.150 I. KLIF Saksnr.: 2011/422 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.150.I.KLIF

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg

Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg «Avgift på bæreposer gir 1 milliard til staten» Ifølge tall fra Miljødirektoratet ble det i 2012 brukt rundt 900 millioner bæreposer av plast i Norge. sirkulærøkonomi Nye

Detaljer

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Emballasjeretur kort fortalt: Har overtatt den operative driften Plastretur

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved JOTUN AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved JOTUN AS INSPEKSJONSRAPPORT JOTUN A/S AVD GIMLE Hystadveien 167 3209 Sandefjord Oslo, 16. desember 2014 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Nils Helge Rørå 2013/582 Saksbehandler: Ole Jakob Birkenes Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Deklareringsforskriften

Deklareringsforskriften Deklareringsforskriften Forslag til ny forskrift om deklarering til produktregisteret og sikkerhetsdatablader på pib.no Mette Follestad, Miljødirektoratet Kjemikaliedagene november 2013 Produktregisteret

Detaljer

Thomas Weihe. Jens Olav Flekke

Thomas Weihe. Jens Olav Flekke Thomas Weihe Jens Olav Flekke GPN Dagen 2010: Emballasjekjeden utfordringer og løsninger GPN Dagen 2010 - DLF/DMF 1 Bransjeavtalen BRANSJEAVTALE MELLOM NÆRINGSLIVET OG MILJØVERNDEPARTEMENTET AV 14. SEPTEMBER

Detaljer