Miljøarbeid i Lilleborg Utgitt april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøarbeid i Lilleborg Utgitt april 2010"

Transkript

1 Miljøarbeid i Lilleborg Utgitt april 2010

2 Lilleborg Lilleborg er Norges største leverandør av produkter til vask og personlig hygiene. Bedriften er den eneste aktør i sitt slag som driver hele verdikjeden i Norge, inkludert produktutvikling, produksjon og salg. Lilleborg tilbyr produkter innen både tøyvask, rengjøring og oppvask, samt til hårpleie, personlig vask, hudpleie og munnhygiene. De fleste merkene har lange tradisjoner enkelte nærmere hundre år og er markedsledere i sine kategorier. Lilleborg driver utstrakt produktutvikling ved utviklingsavdelingen i Oslo, og har tre fabrikker; vaskemidlene produseres i Ski utenfor Oslo, hygieneproduktene samt stålull produseres ved hver sin fabrikk i Kristiansund. Lilleborg har rundt 300 ansatte, og inngår i Lilleborg as sammen med Lilleborg Profesjonell. Lilleborg as er heleid av Orkla. Forretningsidé Lilleborg skal være Norges beste og mest fremgangsrike markedsfører av merkevarer for rengjøring og personlig pleie. Vi skal skape og utvikle merker som er Forbrukernes Førstevalg, og vårt samarbeid med handelen skal gi oss status som den Foretrukne Partner. Vår produksjon i Norge skal være konkurransedyktig med de beste i Europa, og lønnsom eksportvirksomhet er uttrykk for våre fabrikkers konkurransekraft. Visjon Lilleborg vil skape og utvikle merker som gir forbrukerne overlegen opplevelse av renhet, skjønnhet og velvære for dem selv og deres omgivelser. Vi vil kontinuerlig forbedre våre merkers evne til å rengjøre, pleie og forskjønne, og gjøre det stadig enklere for våre forbrukere å oppnå den gode følelsen av REN VELVÆRE 2

3 Tradisjon og miljø direktør Eskil Zappfe Gjennom snart 180 år har Lilleborg drevet industrivirksomhet og fremmet produkter til personlig vask så vel som til rengjøring av hus og hjem. Fra en beskjeden start ved Akerselvas bredd i 1833 har bedriften gradvis bygget seg opp til å være ledende i sitt slag i Norge i dag, og den eneste i bransjen som driver hele verdikjeden selv. Merkevarene fra Lilleborg er kjente og kjære for mange. Gjennom generasjoner har forbrukerne vist bedriften og produktene stor tillit. Denne tilliten må vi hele tiden bevise at vi fortjener. Alle som bruker våre vaskemidler og hygieneprodukter, skal føle trygghet i omgang med dem. Trygghet for at produktene er av høy kvalitet og gjør jobben sin. Trygghet for at de ikke medfører noen helsefare, og trygghet for at de ikke påfører miljøet unødvendig belastning. Vår virksomhet skal være bærekraftig gjennom hele verdikjeden. Miljøaspektet er en naturlig del av vår produktutvikling, og i vår kjernestrategi står det at: Høye etiske standarder og oppdaterte miljøhensyn er en rasjonell del av langsiktig verdiskaping, og våre merkevarers renommé hviler på dette grunnlag. Lilleborg søker å ligge i forkant av myndighetenes krav når det gjelder miljø og arbeider proaktivt med substitusjon av råvarer og emballasjeoptimering. Gjennom å samarbeide med både leverandører og kunder, blir veien kortere til optimale løsninger som hensyntar hele verdikjeden. Det skal være enkelt for forbrukere å gjøre gode miljøvalg, samtidig som de skal være trygge på at de velger produkter av høy kvalitet. Lilleborg er derfor ledende i bruken av kjente merkeordninger som veileder forbrukerne mot det riktige valget. Våre ansatte skal ha visshet om at deres sikkerhet er ivaretatt, og våre naboer skal leve trygt i nærheten av vår virksomhet. Vi krever at våre ledere har et aktivt forhold til arbeidet rundt helse, miljø og sikkerhet, og at alle våre ansatte tar sin del av ansvaret for å leve opp til høye standarder. Jeg håper dette dokumentet gir et innblikk i hvordan vi prioriterer vårt miljøarbeid, og at det illustrerer hvordan arbeidet gir resultater. Eskil Zapffe 3

4 Miljøpolitikk Vi erkjenner at våre produkter og vår virksomhet påvirker miljøet. Vi vil vise ansvar ved kontinuerlig å gjennomføre tiltak som kan redusere belastningen på miljøet forårsaket av vår virksomhet. Vi vil arbeide systematisk for mer effektiv bruk av energi, råmaterialer og emballasje, renere prosesser, mer miljøtilpassede produkter, mindre avfall og mer resirkulering og gjenbruk. Arbeidet med miljøforhold er et linjeansvar søkt integrert i våre forretningsprosesser. Vi vil derfor arbeide aktivt for å bedre våre medarbeideres kunnskap om miljø. Slik kan vi drive vår virksomhet stadig sikrere, mer effektivt og mer miljøtilpasset. Vi skal ha en aktiv kommunikasjon med medspillere i samfunnet rundt oss. Vi skal gi offentligheten innsyn i alle vesentlige miljøforhold knyttet til vår virksomhet. Vi skal samarbeide med kunder, myndigheter, interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, industri og forretningsforbindelser for kontinuerlig å forbedre vår miljøstandard. Kjernestrategi I vår KJERNESTRATEGI står det at: Høye etiske standarder og oppdaterte miljøhensyn er en rasjonell del av langsiktig verdiskaping, og våre merkevarers renommé hviler på dette grunnlag. 4

5 Kvalitets- og miljøsystemer Vaskemiddelfabrikken på Ski er trippelsertifisert av Nemko Certification etter følgende standarder: Kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2008, miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2004 og sikkerhetsstandarden OHSAS 18001:1999. De tre standardene er integrert i et felles ledelsessystem. Fabrikken ble første gang sertifisert i Den er senere resertifisert av Nemko i 2004, og sist i I tillegg til eksterne revisjoner, gjennomfører fabrikken årlige internrevisjoner. Fabrikken på Ski var blant de aller første i Norge til å gjennomføre en sertifisering etter alle tre standarder. Ello-fabrikken i Kristiansund er sertifisert etter kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2008. Fabrikken ble første gang sertifisert i 1997, og er siden revidert flere ganger. Sist var februar

6 3 Produksjon - Ski Lilleborg har egen fabrikk for flytende vaskemidler i Ski, like utenfor Oslo. Fabrikken ble bygget i 1989 og utvidet i 1997 i forbindelse med flytting av Lilleborgs produksjonsanlegg for flytende vaskemidler til dagligvarehandelen. Fabrikken på Ski har siden 2001 vært sertifisert etter følgende standarder: Kvalitet: EN-ISO 9001:2008 Miljø: EN-ISO 14001:2004 Arbeidsmiljø og sikkerhet: OHSAS 18001:1999 Ved produksjon av vaskemidler benyttes kjemikalier som i konsentrert form kan forårsake skade på omgivelsene. Produksjonen i Ski har derfor en utslippstillatelse som regulerer vårt forhold til omgivelsene, og da spesielt utslipp av vaskevann til det offentlige avløpsnett. Vaskevann oppstår ved vask av prosessanlegg ved produktbytter og er en konsentrert vaskemiddeloppløsning. Prosessanlegget er utformet slik at vannbruken ved vasking er redusert til et minimum. Vaskevannet samles opp, behandles, og det som er egnet, brukes om igjen. Det har i de senere år blitt investert ytterligere for å øke gjenbruksgraden av vaskevannet, noe som har gitt en kontinuerlig bedring i utslippene til offentlig avløpsnett fra og med Miljøkurver Ski 2003 til 2009 Målenhet Strøforbruk Mwh Vannforbruk m Utslipp tonn KOF 154,6 112, ,3 82,5 88,5 91,2 Prod. Mengde 1.000t 42,1 34,0 32,7 35,5 34,3 35,3 37,4 Mwt m tonn KOF Strømforbruk Vannforbruk Utslipp til avløp Produsert mengde tonn Fabrikkdirektør Knut Eckhoff

7 3 Produksjon - Ello Lilleborg har fabrikker for produksjon av hygieneprodukter og stålull i Kristiansund. Lilleborg as, avd. Ello ble bygget i 1976 og utvidet i 1979, 1987 og sist i Her produseres i alt rundt 150 ulike varianter av produkter til personlig hygiene fordelt på syv teknologier. Kronullfabrikken, som produserer stålull, ble kjøpt i 1960 og ligger på Rensvik i Kristiansund. Lokalene her er rustet godt opp de senere år. Fabrikkene i Kristiansund ble i 1997 sertifisert etter følgende standard: Kvalitet NS EN-ISO 9001:2008 Miljøkurver Ello 2003 til 2009 Målenhet Strøforbruk Mwh Vannforbruk Miljøkurver mello til Målenhet Utslipp tonn KOF Prod. Vannforbruk Mengde m t Mwt Energiforbruk MWh Utslipp tonn KOF (kg/døgn) Prod. Mengde 1.000t Strømforbruk I tillegg ble fabrikkene Ecohz Clean Power-sertifisert i Dette innebærer at NEAS (Nordmøre Energiverk), den lokale strømleverandøren, garanterer leveranser av 2,1 GWh opprinnelsesmerket fornybar energi til Lilleborg, avd. Ello. Ved produksjon av hygieneprodukter benyttes kjemikalier som i konsentrert form kan forårsake skade på omgivelsene. Produksjonen i Kristiansund har derfor en utslippstillatelse som regulerer vårt forhold til omgivelsene, og da utslipp av prosessvann til det offentlige avløpsnett. Dette måles i KOF gjennom stikkprøver fire ganger per år. Produktrester som oppstår ved vask av utstyr, samles opp med fettutskiller og synketank. Bedriften har møter med kommunale myndigheter flere ganger per år for å holde oss oppdatert på nye krav, samt diskutere eventuelle nye tiltak for å redusere utslipp. m tonn KOF Vannforbruk Utslipp til avløp Produsert mengde tonn Fabrikksjef Anita Jørandrud Sveen

8 Produktutvikling Utviklingsdirektør Line Vikersveen Lilleborg er den eneste aktør i sitt slag som driver hele verdikjeden i Norge. Det innebærer også produktutvikling. Lilleborgs utviklingsavdeling og laboratorium har ansvar for at produktene til enhver tid har optimal sammensetning med tanke på effektivitet, kvalitet og miljø. Avdelingen, som har vokst de seneste årene, omfatter 20 personer med tung kompetanse fra universitets- og høyskolenivå. Denne kompetansen benyttes så vel i produktutviklingen som ved rådgivning og dialog med forbrukere og eksterne kontakter og samarbeidspartnere. Utviklingsavdelingen er en viktig støttespiller for Lilleborg Forbrukerservice. Vi holder oss løpende oppdatert på vitenskapelige undersøkelser, vurderinger og anbefalinger fra norske og europeiske myndigheter, og følger det felleseuropeiske regelverk. For å øke kunnskapen om råvarer som er i bruk, og for å etablere kunnskap om nye råvarer, søker vi også informasjon hos våre leverandører, hos våre samarbeidspartnere, hos miljøorganisasjoner, på Internett og på fagkonferanser. Dette gir oss viktige innspill i det systematiske og kontinuerlige arbeidet med utvikling av eksisterende og nye produkter. Avdelingen har også ansvar for å holde seg à jour med alle lover og forskrifter som regulerer vår virksomhet. Line Vikersveen SUBSTITUSJON Arbeidet med substitusjon er et prioritert felt for utviklingsavdelingen. Substitusjon vil si å søke etter gode alternativer for ingredienser som det hefter helse- og miljømessig usikkerhet ved. Substitusjonsplikten ble lovfestet som ny paragraf i Produktkontrolloven i 2000, og den innebærer at bedrifter plikter å dokumentere sin søken etter å bytte ut helse- og miljøfarlige stoffer med gunstigere alternativer. Dette er en godt etablert praksis hos Lilleborg, som jobbet systematisk med å fase ut stoffer det hefter usikkerhet ved, til fordel for bedre alternativer lenge før Substitusjonsplikten trådde i kraft. Resultater fra Lilleborgs arbeid med substitusjonsplikten i 2008 og 2009 Parfymer Vi har substituert alle parfymer inneholdende komponenten geranylnitril, som er blitt CMR-merket (kreftfremkallende, mutagent, reproduksjonsskadelig). Mange av våre produkter, blant annet Krystal Furunål og Flytende 8

9 Produktutvikling OMO, har fått DEP(dietylftalat)-frie parfymer. Mange ftalater har hormonhermende egenskaper. Lilleborg har derfor valgt å se på dette i forhold til et føre-var-prinsipp. Vi gikk over til parfymer uten deklarerbare allergener i: Define Wash & Care-serien, Vaseline Intensive Care Facial Mousse, VIC Day Cream og Dr Greve Intimservietter. Dr Greve Pharma-serien, som ble lansert i 2009, inneholder ingen deklarerbare parfymeallergener. Parfymene til Jif Kjøkken og Jif Baderom er byttet ut for å oppnå et lavere nivå av deklarerbare parfymeallergener og komponenter med negativ miljøpåvirkning. Vi går over til en ny parfyme i OMO Color og OMO Ultra Hvitt. I den nye parfymen er komponenten lilial fjernet. Lilial er blitt reklassifisert med R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen. Sykliske siloksaner Vi følger debatten, forskningen og risikovurderingene som gjøres rundt bruk av sykliske siloksaner i rengjøringsmidler og kosmetiske produkter. Vi lytter til anbefalinger fra europeiske og norske myndigheter, samt forholder oss til det til enhver tid gjeldende regelverk. Ingen av våre rengjøringsmidler, verken til private husholdninger eller profesjonelt renhold, inneholder sykliske siloksaner. Vi benytter ikke syklotetrasiloksan (D4) eller sykloheksasiloksan (D6) i noen av våre kosmetiske produkter. I enkelte av våre kosmetiske produkter benytter vi syklopentasiloksan (D5). Denne ingrediensen er under vurdering av det europeiske kjemikaliebyrået (ECB) da man mistenker at den har lav biologisk nedbrytbarhet, og potensielt kan akkumuleres i næringskjeden. Industrien og vitenskapelige miljøer har igangsatt flerårige overvåkningsstudier av D5 i naturen, og gjennomfører ytterligere testing for å kunne konkludere vedrørende dets eventuelle miljøpåvirkning. Det foreligger ennå ingen konklusjoner på de vitenskapelige vurderinger vedrørende D5. I Lilleborg søker vi likevel å erstatte sykliske siloksaner i våre eksisterende produkter, mens i alle nyutviklede produkter tilstreber vi å unngå denne ingrediensen. Andre relevante råstoff i forhold til substitusjon: Vi har i løpet av 2008 ferdigstilt arbeidet med å endre alle våre balsambaser for å oppfylle kravet til innhold av kvartære ammoniumsforbindelser. 9

10 Emballasjeoptimering i Lilleborg Lilleborg er opptatt av emballasjeoptimering. Det handler om å utvikle samfunnsmessige og ressursbevarende gode emballasjeløsninger. Emballasjeoptimering krever godt samarbeid på tvers av ulike funksjoner internt, samt mellom dagligvareleverandørene, emballasjeprodusentene og handelen. En helhetlig tilnærming All emballasjeutvikling har som mål å komme frem til løsninger som tar hensyn til hele verdikjeden. Optimeringsprisen I november 2009 ble Lilleborg tildelt Optimeringsprisen 2008 for å ha oppnådd gode resultater etter langsiktig og systematisk jobbing med emballasjeoptimering. Det er Den norske Emballasjeforening og Næringslivets Emballasjeoptimeringskomite (NOK) som står bak Optimeringsprisen. I begrunnelsen for tildelingen sa juryen blant annet: Lilleborg har arbeidet kontinuerlig i ti år med å få frem effektive emballasjeløsninger som ivaretar behovene til både miljø og kunder. For 2008 rapporterte Lilleborg as blant annet materialreduksjoner på over 70 prosent i forbindelse med refillposer. Virksomheten rapporterer også om smartere emballasje for engangsvåtmopper og palloptimeringseksempler, redusert transportbehov og reduserte utslipp. Gjennom ti år med dokumentert emballasjeoptimeringsarbeid i Norge har Lilleborg as levert eksempler til NOKs årlige rapport til Statens forurensingstilsyn SFT (nå KLIF). Reduksjon i materialforbruk Alle emballasjekomponenter blir utformet slik at de har optimal vekt og geometri. Det er viktig å understreke at fokus er på optimalisering og ikke nødvendigvis minimalisering av emballasje; skade og svinn på produkt vil kunne gi svært negative konsekvenser miljømessig. Målet er å minimere emballasje uten at funksjonsevnen blir dårlig. Lilleborg tilbyr refill til mange av våre produkter. Dette gir ombruk av flasker/pumper og reduserer det totale materialforbruket. I 2009 bidro refill med en reduksjon i plastforbruket med ca 286 tonn. En helhetlig tilnærming All emballasjeutvikling har som mål å komme frem til løsninger som tar hensyn til hele verdikjeden. Færrest mulig materialtyper Lilleborg tilstreber å utvikle emballasjeløsninger med færrest mulig materialtyper. Det er en fordel både for forbruker (ved avhending/ sortering) og med tanke på gjenvinning. I all hovedsak benytter Lilleborg polyetylen (PE) og polypropylen (PP). Dette er plasttyper som krever lite energi når de produseres, og som lett kan gjenvinnes. 10

11 Emballasjeoptimering i Lilleborg Resirkulerte materialer Såfremt det er mulig, produseres Lilleborgs emballasjekomponenter av resirkulert materiale. I 2009 lanserte vi OMO og Blenda tøyvask pulver på kartongesker. Disse eskene er laget av minst 80 % resirkulert materiale og kan materialgjenvinnes. Gjenvinning Lilleborg merker emballasje med returmerker som viser forbrukeren hvordan emballasjen skal sorteres ved avhending, og med Grønt Punkt logo. Lilleborg betaler vederlag for all emballasje til Grønt Punkt (GP). GP sikrer finansiering av returordningene og drifter innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong. Lilleborg er Grønt Punkt Partner og har samarbeidet med Grønt Punkt/Loop i utviklingen av og klimakalkulatoren. Optimal pallutnyttelse og effektiv transport Forbruker- og distribusjonspakning blir utviklet med tanke på å få flest mulig produkter per pall. Vi har krav til areal- og volumutnyttelse av paller. Såfremt det er mulig, dobbeltstables paller i transport. Konsentrerte produkter, for eksempel OMO og Blenda tøyvask pulver, gir små pakninger og utnytter dermed både pall (transport og lager) og butikkhyllene optimalt. Optimalisering av pallutnyttelse ga cirka færre paller i 2009 enn året før. DLFs Miljøkomité Lilleborg er medlem av DLFs Miljøkomité. Dagligvareleverandørenes forening (DLF) ønsker å bidra til et større fokus på miljø innen dagligvarebransjen i Norge. 11

12 Svanemerkede produkter Svanemerket er et av Norges to offisielle miljømerker. For at et produkt skal oppnå svanemerking, stilles meget strenge krav til så vel emballasje- og kjemikalieforbruk som effektivitet. Som et ledd i sitt miljøarbeid satser Lilleborg på å ha svanemerkede produkter innen flest mulig kategorier av vaskemidler. Vi har vært en aktivt bruker av Svanemerket siden 1993, da OMO var først ute med et svanemerket produkt i dagligvarehandelen. I 2009 lanserte Lilleborg for første gang også svanemerkede produkter innen hygienekategorien med apotekserien Dr Greve Pharma, en hudpleieserie for baby, mor og barn. Av de ti produktene i serien er ni svanemerket. I tillegg ble Flytende Blenda Sensitive og nye varianter av maskinoppvaskmiddelet SUN svanemerket i I februar 2010 mottok Lilleborg to priser fra Miljømerket Svanen i anledning Svanens 20-årsjubileum; bedriften ble tildelt Svanens jubileumspris for lang og tro tjeneste, mens OMO fikk prisen som beste merkebruker. I begrunnelsen for tildelingen av prisen for lang og tro tjeneste heter det blant annet: Lilleborg er kanskje den bedriften som har betydd mest for at Svanemerket i dag er kjent hos nesten 95 prosent av den norske befolkningen. 12

13 Regelverk Vaskemidler Som bruker og produsent av kjemikalier må Lilleborg forholde seg til et omfattende offentlig kjemikalieregelverk. Regelverket har sin basis i gjeldende EU-direktiver. Hovedsakelig er følgende regelverk relevant i forhold til vaskemidler: 1. Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften) Vaskemiddelforordningen er en del av denne forskriften, som blant annet regulerer krav til inngående komponenter i produktene, krav til informasjon på selve produktet og ytterligere produktinformasjon som skal være offentlig tilgjengelig. Substitusjonsplikten inngår også i denne forskriften. Substitusjonsplikten pålegger oss aktivt å erstatte hvis mulig farlige stoffer og produkter med mindre farlige. Dette er innarbeidet som et viktig element i all vår produktutvikling. Myndighetenes OBS-liste er et hjelpemiddel til å identifisere uønskede kjemikalier. 2. Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier Forskriften gir regler for klassifisering, merking, emballering og deklarering av farlige kjemikalier som produseres, importeres, eksporteres og/eller omsettes i Norge. Med farlige kjemikalier menes kjemikalier med helse-, miljø-, brannog/eller eksplosjonsfarlige egenskaper. 3. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Dette er et nytt regelverk i EU/EØS som trådte i kraft 1. juni 2008 og skal være fullt implementert innen Regelverket stiller strenge krav til så vel valg av råvarer som dokumentasjon på kjemikaliene vi benytter. 4. Forskrift om biocider og biocidprodukter (Biocidforskriften) Formålet med biociddirektivet er å forhindre uakseptable effekter på helse og miljø ved håndtering og bruk av biocider og biocidprodukter. Biociddirektivet stiller derfor krav til at biocider og biocidprodukter skal godkjennes før innførsel, omsetning og bruk i EØS-landene. Det stilles omfattende krav til dokumentasjon og registrering. 13

14 regelverk Kosmetikk Kosmetiske produkter er underlagt Kosmetikkloven; LOV nr 26. Kosmetikkloven har til formål å sikre at kosmetikk, kroppspleieprodukter og andre produkter som er omfattet av loven, er helsemessig sikre for mennesker og dyr. Mattilsynet fører tilsyn med at kosmetikk og kroppspleieprodukter produseres og frambys i samsvar med gjeldende regler. Dette arbeidet forebygger helseskade, samt sikrer at produktene frembys redelig, og at salget ikke bryter med dyreetiske bestemmelser, for eksempel ved bruk av forsøksdyr ved testing. Loven omhandler ethvert produkt som er bestemt til bruk på kroppens overflate (hud, hår, negler, lepper, ytre kjønnsorganer), samt på tennene og i munnhulens slimhinner. Kroppspleieprodukter omfatter for eksempel solkremer, tannkremer, munnvann, såper, håndrens, sjampo, bodylotion, etterbarberingsvann, deodoranter og kuldekremer. Lovens virkeområde omfatter også produkter som injiseres i hud i mennesker og dyr i kosmetisk hensikt som permanent makeup og andre tatoveringsprodukter, samt dyrepleieprodukter. Emballasje Lilleborg følger EUs emballasjedirektiv 94/62 EEC. Emballasjedirektivet og CEN-standardene: EUs emballasjedirektiv er et rammedirektiv som beskriver de vesentligste krav til helse, sikkerhet og miljø en emballasje skal oppfylle. EU-direktivet har som hovedmålsetting å harmonisere nasjonale tiltak for dermed å unngå eller redusere påvirkning på miljøet fra emballasje og emballasjeavfall, og for å sikre at det indre markedet fungerer effektivt. For å sikre at det stadig skal skje en forbedring med reduksjon av påvirkning på miljøet, er det viktig at alle synspunkter som fremkommer i analysen formidles til bedriftens systemer for produktforbedring/ produktkontroll. I 2004 ble de seks CEN-standardene EN harmonisert. Disse standardene beskriver nærmere hvordan kravene i direktivet kan oppfylles. (Fra hjemmesiden til Den Norske Emballasjeforening De seks CEN-standarder som beskriver hvordan emballasjedirektivet kan oppfylles: 13427: Emballasje, metoder og krav til organisasjoner ( paraply-standarden ) 13428: Minimering, framstilling og sammensetning 13429: Gjenbruk av emballasje 13430: Materialgjenvinning 13431: Energigjenvinning 13432: Kompostering 14

15 Lilleborg Hovedkontor Besøksadresse: Sandakerv Oslo Postadresse: Postboks 4236 Nydalen 0401 Oslo Telefon: Lilleborg Forbrukerservice: Telefaks: Produksjon: Ski Besøksadresse: Glynitveien, Ski Næringspark, 1400 Ski Lilleborgs Hovedkontor i Oslo Postadresse: Postboks 3000 Ski Næringspark 1402 Ski Telefon: Kristiansund Besøksadresse: Lilleborg as, avd Ello Bytesteinen Kristiansund Postadresse: 6504 Kristiansund Telefon:

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Helse- og miljøfarlige kjemikalier Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Innhold Hvordan bytte ut helse- og miljøfarlige stoffer med alternativer som utgjør mindre risiko? s. 4 Substitusjon trinn for

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

AROMATERAPI OG REGELVERK

AROMATERAPI OG REGELVERK AROMATERAPI OG REGELVERK Kjemikalier er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger, som både forekommer i naturlig tilstand og som framstilles industrielt. Reglene for klassifisering,

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Miljøfyrtårns kriterier for engroshandel. Anne Kristin Peersen, Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårns kriterier for engroshandel. Anne Kristin Peersen, Miljøfyrtårn Miljøfyrtårns kriterier for engroshandel Anne Kristin Peersen, Miljøfyrtårn Del 2, HS samling 12.30: Miljøfyrtårns kriterier for engroshandel, Anne Kristin Peersen, Miljøfyrtårn 12.50: Kjemikalieregelverk,

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET

MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET 05 MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET 20 Tillit gjennom trygge produkter I Orkla har vi en kompromissløs holdning til mattrygghet. Vi stiller samme krav til produktkvalitet og produktsikkerhet, uavhengig

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011

Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011 Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011 Lilleborg Profesjonell Lilleborg Profesjonell er totalleverandør av renholds- og hygienesystemer til det profesjonelle markedet. I tillegg til kjemi, rekvisita

Detaljer

Næringslivets emballasjeoptimeringskomité

Næringslivets emballasjeoptimeringskomité Næringslivets emballasjeoptimeringskomité / NOK Høsten 95 - Næringslivets organisasjoner inngikk emballasjeavtaler med MD der næringslivet tok ansvaret for : Innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Breeze Hålogaland AS under tilsyn 15. september 2015.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Breeze Hålogaland AS under tilsyn 15. september 2015. Fylkesmannen i Troms Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 30.10.15 2015/5436-1 Saksbehandler, innvalgstelefon Lisa Bjørnsdatter Helgason, 776 42203 Arkiv nr. Deres referanse Tilsynsrapport: Breeze

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje)

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Biociddirektivet, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - biociddirektivet Innhold BIOCIDDIREKTIVET (98/8/EF) OG NORSK BIOCIDFORSKRIFT... 2 BIOCIDDIREKTIVETS VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Forbrukerguide Bruk tøyet bruk hodet skån miljøet! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick, Katrina

Detaljer

Virksomhetens navn: Sandnes garn AS Dato: 30. april 2008

Virksomhetens navn: Sandnes garn AS Dato: 30. april 2008 Informasjon om virksomheten Navn: Sandnes Garn AS Postadresse: Foss-Eikeland, postboks 143, 4302 Sandnes Besøksadresse: Foss-Eikeland Telefon: 51 60 86 00 E-postadresse: Rapportnummer: 2008.006.I.SFT Organisasjonsnr.:

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Miljøforum 2015 Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Våre verdier Fleksible og dynamiske Vi setter vår stolthet

Detaljer

Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg

Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg «Avgift på bæreposer gir 1 milliard til staten» Ifølge tall fra Miljødirektoratet ble det i 2012 brukt rundt 900 millioner bæreposer av plast i Norge. sirkulærøkonomi Nye

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Biociddirektivet, Statens forurensningstilsyn 1 Lover og forskrifter - biociddirektivet Innhold BIOCIDDIREKTIVET (98/8/EF) OG NORSK BIOCIDFORSKRIFT... 2 BIOCIDDIREKTIVETS VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING CLEAN. SAFE. EFFICIENT. 1 EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING CLEAN. SAFE. EFFICIENT. DEN TOTALE MILJØPÅVIRKNINGEN TELLER Ecolab har som mål å gjøre verden til et renere, sikrere og helsemessig tryggere sted. Vi har forpliktet oss til å

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

Inspeksjon av Hadeland Glassverk AS Dato for inspeksjonen: 24. mai 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.: 2011/499

Inspeksjon av Hadeland Glassverk AS Dato for inspeksjonen: 24. mai 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.: 2011/499 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.050.I.KLIF

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Profil-Lakkering AS Dato for inspeksjonen:

Profil-Lakkering AS Dato for inspeksjonen: Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no Profil-Lakkering AS 16.06.2009

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Utleiesenteret AS avd. Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved Utleiesenteret AS avd. Drammen Vår dato: 27.05.2015 Vår referanse: 2015/3382 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Lasse Kjøsterud Saksbehandler: Kirsten Kleveland Utleiesenteret AS avd. Drammen Postboks 685 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266815

Detaljer

XXX. Bærekraftsrapport MATTRYGGHET OG PRODUKTSIKKERHET

XXX. Bærekraftsrapport MATTRYGGHET OG PRODUKTSIKKERHET XXX Bærekraftsrapport 10 2013 MATTRYGGHET OG PRODUKTSIKKERHET Et spørsmål om tillit Gode mattrygghetssystemer, brukt på en ensartet måte, har høyeste prioritet i Orkla. videreutviklet av Orklas sentrale

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/7510 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Linn-Frida Karlson Saksbehandler: Kirsten Kleveland Buskerud Betongvarefabrikk AS Fjordveien 2B 3490 KLOKKARSTUA Innvalgstelefon:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Statoil Service Smestad AS Viggo Hansteens vei 1 0376 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Sinkaberg Hansen AS Marøya, 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Eskil Laukvik (fabrikksjef) Marit

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Lilleborg AS avdeling Ski Postboks 3000 1402 SKI Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2005/14 Klager: Innklaget: Hanne Brostrøm Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg Coop

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-559 2016 IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Importørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektronisk produkter (EE-produkter) fra et land utenfor EØS-området og selger til bedrifter og/eller

Detaljer

Anmerkning: Virksomhetens dokumentasjon av oppfølging av sist inspeksjon fra Klif (daværende SFT) har forbedringspunkter.

Anmerkning: Virksomhetens dokumentasjon av oppfølging av sist inspeksjon fra Klif (daværende SFT) har forbedringspunkter. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.060.I.KLIF

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

MODUL 3 PRODUKTKUNNSKAP HELSE OG MILJØ

MODUL 3 PRODUKTKUNNSKAP HELSE OG MILJØ MODUL 3 PRODUKTKUNNSKAP HELSE OG MILJØ Utgangspunkt: Økt fokus på miljø og skadevirkninger på jordkloden Flere og flere etterspør økologiske og organiske produkter Det snakkes mye om resirkulering av produkter

Detaljer

Hvor ofte og hvordan ble produktet brukt. BIVIRKNINGER (se vedlegg for eksempler på reaksjoner som regnes som bivirkninger)

Hvor ofte og hvordan ble produktet brukt. BIVIRKNINGER (se vedlegg for eksempler på reaksjoner som regnes som bivirkninger) Melding om bivirkninger ved bruk av Lov 21. desember 2005 nr 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova) 14, 3.ledd, jf. forskrift 27. februar 2008 om meldeplikt for helsepersonell ved

Detaljer

M PRODUSENT AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M PRODUSENT AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-560 2016 PRODUSENT AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Produsentens ansvar Dersom du har egen produksjon av elektriske eller elektroniske produkter (EE-produkter) i Norge, i et annet EØS-land eller utenfor

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.05.2017 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11510 Saksbehandler: Christoffer Back Vestli Forslag til fastsettelse av nytt

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EØS 2417

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EØS 2417 REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EØS 2417 2008 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ / Miljøvernavdelingen Cipax AS Holtermoen 12 1940 BJØRKELANGEN Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Norsk Pulverlakk AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 974 170 957 0226.0010.01 2012.006.I.FMOA 2012/4899 12/3-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Forslaget gjelder innføring av to EU-forordninger som omhandler kvikksølv i norsk regelverk.

Detaljer

Biocidregelverket og desinfeksjon av drikkevann. Eli Vike, Klima og forurensningsdirektoratet

Biocidregelverket og desinfeksjon av drikkevann. Eli Vike, Klima og forurensningsdirektoratet Biocidregelverket og desinfeksjon av drikkevann Eli Vike, Klima og forurensningsdirektoratet Biocidregelverket i Norge og EU Norge har gjennomført EUs biociddirektiv (98/8) med senere oppdateringsforordninger,

Detaljer

Høringsuttalelse om ny lov om kosmetiske produkter

Høringsuttalelse om ny lov om kosmetiske produkter Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 30.11.04 Deres ref: 200403697-/JHN Høringsuttalelse om ny lov om kosmetiske produkter Bakgrunn For å nå målsetningen om en bærekraftig utvikling,

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

EUs byggevareforordningen Får vi vite hvilket avfall vi får når vi kjøper en byggevare?

EUs byggevareforordningen Får vi vite hvilket avfall vi får når vi kjøper en byggevare? EUs byggevareforordningen Får vi vite hvilket avfall vi får når vi kjøper en byggevare? MATHIEU VEULEMANS 95, Byggavfallskonferanse 5, Oslo Kongressenter Presentasjon Hva er byggevareforordningen? Hva

Detaljer

Inspeksjon ved Carboline Norge AS

Inspeksjon ved Carboline Norge AS INSPEKSJONSRAPPORT Carboline Norge AS Oslo, 30.3 2015 Postboks 593 3412 Lierstranda Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Inger Venge 2015/2721 Saksbehandler: Berit E. Gjerstad Inspeksjon ved Carboline

Detaljer

Utkast til lov om kosmetiske produkter

Utkast til lov om kosmetiske produkter Utkast til lov om kosmetiske produkter Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner 1. Formål Formålet med loven er å bidra til å sikre at kosmetiske produkter ikke er farlige for menneskers og dyrs

Detaljer

Bryggselv AS Sofiemyrveien SOFIEMYR Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3629

Bryggselv AS Sofiemyrveien SOFIEMYR Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3629 Bryggselv AS Sofiemyrveien 4 1412 SOFIEMYR Oslo, 13.11.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3629 Saksbehandler: Alexander Kristiansen Påpeking av plikt til å merke kjemikalier

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 971 955 619 Eies av (org.nr): 979 435 185 Besøksadresse: Skrarpnestangen 9, 4823 Nedenes Telefon: 37 05 85 55 Bransjenr. (NACE-kode): 30.120 E-post:

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Synnøve Finden ASA, avd. Alvdal Endelig rapport. Bedriftens adresse: Inspeksjonsdato: Forrige kontroll: Til stede fra bedriften: Synnøve Finden

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien Drammen Nei

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien Drammen Nei 1 Rapport nr.: 05.165 Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Nei Nei Bedriftsnummer: 979618840 SFTs arkivkode:

Detaljer

Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen

Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen Per Roskifte, NorgesGruppen ASA 03.06.2009 www.norgesgruppen.no Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll:

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll: Rapport nr.: 2006.088.I.SFT Virksomhet: SMA Magnesium AS Bedriftsnummer: 984680023 Virksomhetens adresse: Herøya Industripark 3908 Porsgrunn SFTs arkivkode: 408/04-031 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer:

Detaljer

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar Nortura klimastrategier og samfunnsansvar NOFIMA sept 2008 Morten Sollerud 17.09.2008 Kilde:Livestock Long Shadows, FAO 2006 17.09.2008 2 Landbruket står for 9 % av utslippene skogen binder 50% av utslippene!

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Dennis Andre Wahl (kvalitetskoordinator)

Detaljer

De helseskadelige kjemikaliene som brukes i hudproduktene våre

De helseskadelige kjemikaliene som brukes i hudproduktene våre De helseskadelige kjemikaliene som brukes i hudproduktene våre Om noen av de verste stoffene og tips til hvordan du kan unngå de Body lotion akeup primer Foundation Det er mange tusen stoffer som brukes

Detaljer

XXX. Bærekraftsrapport MILJØ

XXX. Bærekraftsrapport MILJØ XXX Bærekraftsrapport 38 2013 MILJØ Med mål om å redusere miljøbelastningen Vi har et mål om å redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd av vår verdikjede. De

Detaljer

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.013.I.KLIF

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

Tilsynsrapport Birkenes Sykehjem avd. vaskeri Renseri og vaskeri landsomfattende tilsynsaksjon 2015

Tilsynsrapport Birkenes Sykehjem avd. vaskeri Renseri og vaskeri landsomfattende tilsynsaksjon 2015 Miljøvernavdelingen Birkenes Sykehjem avd. vaskeri Postboks 115 4795 Birkeland Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/4020 / FMAACMO 08.10.2015 Tilsynsrapport Birkenes Sykehjem avd.

Detaljer

Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet, Miljødirektoratet

Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet, Miljødirektoratet Toll- og avgiftsdirektoratet, Særavgiftsavdelingen. Særavgiftsseksjonen Postboks 8122 Dep. 0032 Oslo Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet,

Detaljer

Alle tar miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge. Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap

Alle tar miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge. Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Alle tar miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Eierskap og funksjoner Medlemskap 2 Grønt Punkts hovedoppgaver Vederlagsinnkreving og medlemsservice for fem

Detaljer

Biocider. Biocidforskriften og desinfeksjonsmidler i helsevesenet

Biocider. Biocidforskriften og desinfeksjonsmidler i helsevesenet Biocider Biocidforskriften og desinfeksjonsmidler i helsevesenet Jorid Frydenlund Seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid Miljøgiftavdelingen Tema Hva er et biocid Regelverk Markedsføring av biocidprodukter

Detaljer

Inspeksjon ved Nortura Sandeid. Resultater fra inspeksjonen. Dato for inspeksjonen: 19. april 2012 Rapportnummer: I.FMRO Saksnr.

Inspeksjon ved Nortura Sandeid. Resultater fra inspeksjonen. Dato for inspeksjonen: 19. april 2012 Rapportnummer: I.FMRO Saksnr. Deres ref.: 2012/4538 Vår dato: 27.4.2012 Inspeksjon ved Nortura Sandeid Dato for inspeksjonen: 19. april 2012 Rapportnummer: 2012.010.I.FMRO Saksnr.: 2012/4538 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ / Miljøvernavdelingen Orkla Home & Personal Care avd. Ski Postboks 3000 1402 SKI Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Rapportens innhold Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Rapportens innhold Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: 1 Rapport nr.: 05.037 Virksomhet: SIM Næring AS Bedriftsnummer: 978595014 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Eldøyane Næringspark, 5411 Stord Nei SFTs arkivkode: Anleggsnummer: 2004/461 A 62909 ISO-1400-sertifisert:

Detaljer

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten 16.06.2015 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte

Detaljer

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif Substitusjonsplikten - miljømyndighetenes prioriteringer Inger Grethe England, Klif Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt hva innebærer den? hvem gjelder den for? hvilke produkter er

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer