Miljøarbeid i Lilleborg Utgitt april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøarbeid i Lilleborg Utgitt april 2010"

Transkript

1 Miljøarbeid i Lilleborg Utgitt april 2010

2 Lilleborg Lilleborg er Norges største leverandør av produkter til vask og personlig hygiene. Bedriften er den eneste aktør i sitt slag som driver hele verdikjeden i Norge, inkludert produktutvikling, produksjon og salg. Lilleborg tilbyr produkter innen både tøyvask, rengjøring og oppvask, samt til hårpleie, personlig vask, hudpleie og munnhygiene. De fleste merkene har lange tradisjoner enkelte nærmere hundre år og er markedsledere i sine kategorier. Lilleborg driver utstrakt produktutvikling ved utviklingsavdelingen i Oslo, og har tre fabrikker; vaskemidlene produseres i Ski utenfor Oslo, hygieneproduktene samt stålull produseres ved hver sin fabrikk i Kristiansund. Lilleborg har rundt 300 ansatte, og inngår i Lilleborg as sammen med Lilleborg Profesjonell. Lilleborg as er heleid av Orkla. Forretningsidé Lilleborg skal være Norges beste og mest fremgangsrike markedsfører av merkevarer for rengjøring og personlig pleie. Vi skal skape og utvikle merker som er Forbrukernes Førstevalg, og vårt samarbeid med handelen skal gi oss status som den Foretrukne Partner. Vår produksjon i Norge skal være konkurransedyktig med de beste i Europa, og lønnsom eksportvirksomhet er uttrykk for våre fabrikkers konkurransekraft. Visjon Lilleborg vil skape og utvikle merker som gir forbrukerne overlegen opplevelse av renhet, skjønnhet og velvære for dem selv og deres omgivelser. Vi vil kontinuerlig forbedre våre merkers evne til å rengjøre, pleie og forskjønne, og gjøre det stadig enklere for våre forbrukere å oppnå den gode følelsen av REN VELVÆRE 2

3 Tradisjon og miljø direktør Eskil Zappfe Gjennom snart 180 år har Lilleborg drevet industrivirksomhet og fremmet produkter til personlig vask så vel som til rengjøring av hus og hjem. Fra en beskjeden start ved Akerselvas bredd i 1833 har bedriften gradvis bygget seg opp til å være ledende i sitt slag i Norge i dag, og den eneste i bransjen som driver hele verdikjeden selv. Merkevarene fra Lilleborg er kjente og kjære for mange. Gjennom generasjoner har forbrukerne vist bedriften og produktene stor tillit. Denne tilliten må vi hele tiden bevise at vi fortjener. Alle som bruker våre vaskemidler og hygieneprodukter, skal føle trygghet i omgang med dem. Trygghet for at produktene er av høy kvalitet og gjør jobben sin. Trygghet for at de ikke medfører noen helsefare, og trygghet for at de ikke påfører miljøet unødvendig belastning. Vår virksomhet skal være bærekraftig gjennom hele verdikjeden. Miljøaspektet er en naturlig del av vår produktutvikling, og i vår kjernestrategi står det at: Høye etiske standarder og oppdaterte miljøhensyn er en rasjonell del av langsiktig verdiskaping, og våre merkevarers renommé hviler på dette grunnlag. Lilleborg søker å ligge i forkant av myndighetenes krav når det gjelder miljø og arbeider proaktivt med substitusjon av råvarer og emballasjeoptimering. Gjennom å samarbeide med både leverandører og kunder, blir veien kortere til optimale løsninger som hensyntar hele verdikjeden. Det skal være enkelt for forbrukere å gjøre gode miljøvalg, samtidig som de skal være trygge på at de velger produkter av høy kvalitet. Lilleborg er derfor ledende i bruken av kjente merkeordninger som veileder forbrukerne mot det riktige valget. Våre ansatte skal ha visshet om at deres sikkerhet er ivaretatt, og våre naboer skal leve trygt i nærheten av vår virksomhet. Vi krever at våre ledere har et aktivt forhold til arbeidet rundt helse, miljø og sikkerhet, og at alle våre ansatte tar sin del av ansvaret for å leve opp til høye standarder. Jeg håper dette dokumentet gir et innblikk i hvordan vi prioriterer vårt miljøarbeid, og at det illustrerer hvordan arbeidet gir resultater. Eskil Zapffe 3

4 Miljøpolitikk Vi erkjenner at våre produkter og vår virksomhet påvirker miljøet. Vi vil vise ansvar ved kontinuerlig å gjennomføre tiltak som kan redusere belastningen på miljøet forårsaket av vår virksomhet. Vi vil arbeide systematisk for mer effektiv bruk av energi, råmaterialer og emballasje, renere prosesser, mer miljøtilpassede produkter, mindre avfall og mer resirkulering og gjenbruk. Arbeidet med miljøforhold er et linjeansvar søkt integrert i våre forretningsprosesser. Vi vil derfor arbeide aktivt for å bedre våre medarbeideres kunnskap om miljø. Slik kan vi drive vår virksomhet stadig sikrere, mer effektivt og mer miljøtilpasset. Vi skal ha en aktiv kommunikasjon med medspillere i samfunnet rundt oss. Vi skal gi offentligheten innsyn i alle vesentlige miljøforhold knyttet til vår virksomhet. Vi skal samarbeide med kunder, myndigheter, interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, industri og forretningsforbindelser for kontinuerlig å forbedre vår miljøstandard. Kjernestrategi I vår KJERNESTRATEGI står det at: Høye etiske standarder og oppdaterte miljøhensyn er en rasjonell del av langsiktig verdiskaping, og våre merkevarers renommé hviler på dette grunnlag. 4

5 Kvalitets- og miljøsystemer Vaskemiddelfabrikken på Ski er trippelsertifisert av Nemko Certification etter følgende standarder: Kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2008, miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2004 og sikkerhetsstandarden OHSAS 18001:1999. De tre standardene er integrert i et felles ledelsessystem. Fabrikken ble første gang sertifisert i Den er senere resertifisert av Nemko i 2004, og sist i I tillegg til eksterne revisjoner, gjennomfører fabrikken årlige internrevisjoner. Fabrikken på Ski var blant de aller første i Norge til å gjennomføre en sertifisering etter alle tre standarder. Ello-fabrikken i Kristiansund er sertifisert etter kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2008. Fabrikken ble første gang sertifisert i 1997, og er siden revidert flere ganger. Sist var februar

6 3 Produksjon - Ski Lilleborg har egen fabrikk for flytende vaskemidler i Ski, like utenfor Oslo. Fabrikken ble bygget i 1989 og utvidet i 1997 i forbindelse med flytting av Lilleborgs produksjonsanlegg for flytende vaskemidler til dagligvarehandelen. Fabrikken på Ski har siden 2001 vært sertifisert etter følgende standarder: Kvalitet: EN-ISO 9001:2008 Miljø: EN-ISO 14001:2004 Arbeidsmiljø og sikkerhet: OHSAS 18001:1999 Ved produksjon av vaskemidler benyttes kjemikalier som i konsentrert form kan forårsake skade på omgivelsene. Produksjonen i Ski har derfor en utslippstillatelse som regulerer vårt forhold til omgivelsene, og da spesielt utslipp av vaskevann til det offentlige avløpsnett. Vaskevann oppstår ved vask av prosessanlegg ved produktbytter og er en konsentrert vaskemiddeloppløsning. Prosessanlegget er utformet slik at vannbruken ved vasking er redusert til et minimum. Vaskevannet samles opp, behandles, og det som er egnet, brukes om igjen. Det har i de senere år blitt investert ytterligere for å øke gjenbruksgraden av vaskevannet, noe som har gitt en kontinuerlig bedring i utslippene til offentlig avløpsnett fra og med Miljøkurver Ski 2003 til 2009 Målenhet Strøforbruk Mwh Vannforbruk m Utslipp tonn KOF 154,6 112, ,3 82,5 88,5 91,2 Prod. Mengde 1.000t 42,1 34,0 32,7 35,5 34,3 35,3 37,4 Mwt m tonn KOF Strømforbruk Vannforbruk Utslipp til avløp Produsert mengde tonn Fabrikkdirektør Knut Eckhoff

7 3 Produksjon - Ello Lilleborg har fabrikker for produksjon av hygieneprodukter og stålull i Kristiansund. Lilleborg as, avd. Ello ble bygget i 1976 og utvidet i 1979, 1987 og sist i Her produseres i alt rundt 150 ulike varianter av produkter til personlig hygiene fordelt på syv teknologier. Kronullfabrikken, som produserer stålull, ble kjøpt i 1960 og ligger på Rensvik i Kristiansund. Lokalene her er rustet godt opp de senere år. Fabrikkene i Kristiansund ble i 1997 sertifisert etter følgende standard: Kvalitet NS EN-ISO 9001:2008 Miljøkurver Ello 2003 til 2009 Målenhet Strøforbruk Mwh Vannforbruk Miljøkurver mello til Målenhet Utslipp tonn KOF Prod. Vannforbruk Mengde m t Mwt Energiforbruk MWh Utslipp tonn KOF (kg/døgn) Prod. Mengde 1.000t Strømforbruk I tillegg ble fabrikkene Ecohz Clean Power-sertifisert i Dette innebærer at NEAS (Nordmøre Energiverk), den lokale strømleverandøren, garanterer leveranser av 2,1 GWh opprinnelsesmerket fornybar energi til Lilleborg, avd. Ello. Ved produksjon av hygieneprodukter benyttes kjemikalier som i konsentrert form kan forårsake skade på omgivelsene. Produksjonen i Kristiansund har derfor en utslippstillatelse som regulerer vårt forhold til omgivelsene, og da utslipp av prosessvann til det offentlige avløpsnett. Dette måles i KOF gjennom stikkprøver fire ganger per år. Produktrester som oppstår ved vask av utstyr, samles opp med fettutskiller og synketank. Bedriften har møter med kommunale myndigheter flere ganger per år for å holde oss oppdatert på nye krav, samt diskutere eventuelle nye tiltak for å redusere utslipp. m tonn KOF Vannforbruk Utslipp til avløp Produsert mengde tonn Fabrikksjef Anita Jørandrud Sveen

8 Produktutvikling Utviklingsdirektør Line Vikersveen Lilleborg er den eneste aktør i sitt slag som driver hele verdikjeden i Norge. Det innebærer også produktutvikling. Lilleborgs utviklingsavdeling og laboratorium har ansvar for at produktene til enhver tid har optimal sammensetning med tanke på effektivitet, kvalitet og miljø. Avdelingen, som har vokst de seneste årene, omfatter 20 personer med tung kompetanse fra universitets- og høyskolenivå. Denne kompetansen benyttes så vel i produktutviklingen som ved rådgivning og dialog med forbrukere og eksterne kontakter og samarbeidspartnere. Utviklingsavdelingen er en viktig støttespiller for Lilleborg Forbrukerservice. Vi holder oss løpende oppdatert på vitenskapelige undersøkelser, vurderinger og anbefalinger fra norske og europeiske myndigheter, og følger det felleseuropeiske regelverk. For å øke kunnskapen om råvarer som er i bruk, og for å etablere kunnskap om nye råvarer, søker vi også informasjon hos våre leverandører, hos våre samarbeidspartnere, hos miljøorganisasjoner, på Internett og på fagkonferanser. Dette gir oss viktige innspill i det systematiske og kontinuerlige arbeidet med utvikling av eksisterende og nye produkter. Avdelingen har også ansvar for å holde seg à jour med alle lover og forskrifter som regulerer vår virksomhet. Line Vikersveen SUBSTITUSJON Arbeidet med substitusjon er et prioritert felt for utviklingsavdelingen. Substitusjon vil si å søke etter gode alternativer for ingredienser som det hefter helse- og miljømessig usikkerhet ved. Substitusjonsplikten ble lovfestet som ny paragraf i Produktkontrolloven i 2000, og den innebærer at bedrifter plikter å dokumentere sin søken etter å bytte ut helse- og miljøfarlige stoffer med gunstigere alternativer. Dette er en godt etablert praksis hos Lilleborg, som jobbet systematisk med å fase ut stoffer det hefter usikkerhet ved, til fordel for bedre alternativer lenge før Substitusjonsplikten trådde i kraft. Resultater fra Lilleborgs arbeid med substitusjonsplikten i 2008 og 2009 Parfymer Vi har substituert alle parfymer inneholdende komponenten geranylnitril, som er blitt CMR-merket (kreftfremkallende, mutagent, reproduksjonsskadelig). Mange av våre produkter, blant annet Krystal Furunål og Flytende 8

9 Produktutvikling OMO, har fått DEP(dietylftalat)-frie parfymer. Mange ftalater har hormonhermende egenskaper. Lilleborg har derfor valgt å se på dette i forhold til et føre-var-prinsipp. Vi gikk over til parfymer uten deklarerbare allergener i: Define Wash & Care-serien, Vaseline Intensive Care Facial Mousse, VIC Day Cream og Dr Greve Intimservietter. Dr Greve Pharma-serien, som ble lansert i 2009, inneholder ingen deklarerbare parfymeallergener. Parfymene til Jif Kjøkken og Jif Baderom er byttet ut for å oppnå et lavere nivå av deklarerbare parfymeallergener og komponenter med negativ miljøpåvirkning. Vi går over til en ny parfyme i OMO Color og OMO Ultra Hvitt. I den nye parfymen er komponenten lilial fjernet. Lilial er blitt reklassifisert med R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen. Sykliske siloksaner Vi følger debatten, forskningen og risikovurderingene som gjøres rundt bruk av sykliske siloksaner i rengjøringsmidler og kosmetiske produkter. Vi lytter til anbefalinger fra europeiske og norske myndigheter, samt forholder oss til det til enhver tid gjeldende regelverk. Ingen av våre rengjøringsmidler, verken til private husholdninger eller profesjonelt renhold, inneholder sykliske siloksaner. Vi benytter ikke syklotetrasiloksan (D4) eller sykloheksasiloksan (D6) i noen av våre kosmetiske produkter. I enkelte av våre kosmetiske produkter benytter vi syklopentasiloksan (D5). Denne ingrediensen er under vurdering av det europeiske kjemikaliebyrået (ECB) da man mistenker at den har lav biologisk nedbrytbarhet, og potensielt kan akkumuleres i næringskjeden. Industrien og vitenskapelige miljøer har igangsatt flerårige overvåkningsstudier av D5 i naturen, og gjennomfører ytterligere testing for å kunne konkludere vedrørende dets eventuelle miljøpåvirkning. Det foreligger ennå ingen konklusjoner på de vitenskapelige vurderinger vedrørende D5. I Lilleborg søker vi likevel å erstatte sykliske siloksaner i våre eksisterende produkter, mens i alle nyutviklede produkter tilstreber vi å unngå denne ingrediensen. Andre relevante råstoff i forhold til substitusjon: Vi har i løpet av 2008 ferdigstilt arbeidet med å endre alle våre balsambaser for å oppfylle kravet til innhold av kvartære ammoniumsforbindelser. 9

10 Emballasjeoptimering i Lilleborg Lilleborg er opptatt av emballasjeoptimering. Det handler om å utvikle samfunnsmessige og ressursbevarende gode emballasjeløsninger. Emballasjeoptimering krever godt samarbeid på tvers av ulike funksjoner internt, samt mellom dagligvareleverandørene, emballasjeprodusentene og handelen. En helhetlig tilnærming All emballasjeutvikling har som mål å komme frem til løsninger som tar hensyn til hele verdikjeden. Optimeringsprisen I november 2009 ble Lilleborg tildelt Optimeringsprisen 2008 for å ha oppnådd gode resultater etter langsiktig og systematisk jobbing med emballasjeoptimering. Det er Den norske Emballasjeforening og Næringslivets Emballasjeoptimeringskomite (NOK) som står bak Optimeringsprisen. I begrunnelsen for tildelingen sa juryen blant annet: Lilleborg har arbeidet kontinuerlig i ti år med å få frem effektive emballasjeløsninger som ivaretar behovene til både miljø og kunder. For 2008 rapporterte Lilleborg as blant annet materialreduksjoner på over 70 prosent i forbindelse med refillposer. Virksomheten rapporterer også om smartere emballasje for engangsvåtmopper og palloptimeringseksempler, redusert transportbehov og reduserte utslipp. Gjennom ti år med dokumentert emballasjeoptimeringsarbeid i Norge har Lilleborg as levert eksempler til NOKs årlige rapport til Statens forurensingstilsyn SFT (nå KLIF). Reduksjon i materialforbruk Alle emballasjekomponenter blir utformet slik at de har optimal vekt og geometri. Det er viktig å understreke at fokus er på optimalisering og ikke nødvendigvis minimalisering av emballasje; skade og svinn på produkt vil kunne gi svært negative konsekvenser miljømessig. Målet er å minimere emballasje uten at funksjonsevnen blir dårlig. Lilleborg tilbyr refill til mange av våre produkter. Dette gir ombruk av flasker/pumper og reduserer det totale materialforbruket. I 2009 bidro refill med en reduksjon i plastforbruket med ca 286 tonn. En helhetlig tilnærming All emballasjeutvikling har som mål å komme frem til løsninger som tar hensyn til hele verdikjeden. Færrest mulig materialtyper Lilleborg tilstreber å utvikle emballasjeløsninger med færrest mulig materialtyper. Det er en fordel både for forbruker (ved avhending/ sortering) og med tanke på gjenvinning. I all hovedsak benytter Lilleborg polyetylen (PE) og polypropylen (PP). Dette er plasttyper som krever lite energi når de produseres, og som lett kan gjenvinnes. 10

11 Emballasjeoptimering i Lilleborg Resirkulerte materialer Såfremt det er mulig, produseres Lilleborgs emballasjekomponenter av resirkulert materiale. I 2009 lanserte vi OMO og Blenda tøyvask pulver på kartongesker. Disse eskene er laget av minst 80 % resirkulert materiale og kan materialgjenvinnes. Gjenvinning Lilleborg merker emballasje med returmerker som viser forbrukeren hvordan emballasjen skal sorteres ved avhending, og med Grønt Punkt logo. Lilleborg betaler vederlag for all emballasje til Grønt Punkt (GP). GP sikrer finansiering av returordningene og drifter innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong. Lilleborg er Grønt Punkt Partner og har samarbeidet med Grønt Punkt/Loop i utviklingen av og klimakalkulatoren. Optimal pallutnyttelse og effektiv transport Forbruker- og distribusjonspakning blir utviklet med tanke på å få flest mulig produkter per pall. Vi har krav til areal- og volumutnyttelse av paller. Såfremt det er mulig, dobbeltstables paller i transport. Konsentrerte produkter, for eksempel OMO og Blenda tøyvask pulver, gir små pakninger og utnytter dermed både pall (transport og lager) og butikkhyllene optimalt. Optimalisering av pallutnyttelse ga cirka færre paller i 2009 enn året før. DLFs Miljøkomité Lilleborg er medlem av DLFs Miljøkomité. Dagligvareleverandørenes forening (DLF) ønsker å bidra til et større fokus på miljø innen dagligvarebransjen i Norge. 11

12 Svanemerkede produkter Svanemerket er et av Norges to offisielle miljømerker. For at et produkt skal oppnå svanemerking, stilles meget strenge krav til så vel emballasje- og kjemikalieforbruk som effektivitet. Som et ledd i sitt miljøarbeid satser Lilleborg på å ha svanemerkede produkter innen flest mulig kategorier av vaskemidler. Vi har vært en aktivt bruker av Svanemerket siden 1993, da OMO var først ute med et svanemerket produkt i dagligvarehandelen. I 2009 lanserte Lilleborg for første gang også svanemerkede produkter innen hygienekategorien med apotekserien Dr Greve Pharma, en hudpleieserie for baby, mor og barn. Av de ti produktene i serien er ni svanemerket. I tillegg ble Flytende Blenda Sensitive og nye varianter av maskinoppvaskmiddelet SUN svanemerket i I februar 2010 mottok Lilleborg to priser fra Miljømerket Svanen i anledning Svanens 20-årsjubileum; bedriften ble tildelt Svanens jubileumspris for lang og tro tjeneste, mens OMO fikk prisen som beste merkebruker. I begrunnelsen for tildelingen av prisen for lang og tro tjeneste heter det blant annet: Lilleborg er kanskje den bedriften som har betydd mest for at Svanemerket i dag er kjent hos nesten 95 prosent av den norske befolkningen. 12

13 Regelverk Vaskemidler Som bruker og produsent av kjemikalier må Lilleborg forholde seg til et omfattende offentlig kjemikalieregelverk. Regelverket har sin basis i gjeldende EU-direktiver. Hovedsakelig er følgende regelverk relevant i forhold til vaskemidler: 1. Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften) Vaskemiddelforordningen er en del av denne forskriften, som blant annet regulerer krav til inngående komponenter i produktene, krav til informasjon på selve produktet og ytterligere produktinformasjon som skal være offentlig tilgjengelig. Substitusjonsplikten inngår også i denne forskriften. Substitusjonsplikten pålegger oss aktivt å erstatte hvis mulig farlige stoffer og produkter med mindre farlige. Dette er innarbeidet som et viktig element i all vår produktutvikling. Myndighetenes OBS-liste er et hjelpemiddel til å identifisere uønskede kjemikalier. 2. Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier Forskriften gir regler for klassifisering, merking, emballering og deklarering av farlige kjemikalier som produseres, importeres, eksporteres og/eller omsettes i Norge. Med farlige kjemikalier menes kjemikalier med helse-, miljø-, brannog/eller eksplosjonsfarlige egenskaper. 3. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Dette er et nytt regelverk i EU/EØS som trådte i kraft 1. juni 2008 og skal være fullt implementert innen Regelverket stiller strenge krav til så vel valg av råvarer som dokumentasjon på kjemikaliene vi benytter. 4. Forskrift om biocider og biocidprodukter (Biocidforskriften) Formålet med biociddirektivet er å forhindre uakseptable effekter på helse og miljø ved håndtering og bruk av biocider og biocidprodukter. Biociddirektivet stiller derfor krav til at biocider og biocidprodukter skal godkjennes før innførsel, omsetning og bruk i EØS-landene. Det stilles omfattende krav til dokumentasjon og registrering. 13

14 regelverk Kosmetikk Kosmetiske produkter er underlagt Kosmetikkloven; LOV nr 26. Kosmetikkloven har til formål å sikre at kosmetikk, kroppspleieprodukter og andre produkter som er omfattet av loven, er helsemessig sikre for mennesker og dyr. Mattilsynet fører tilsyn med at kosmetikk og kroppspleieprodukter produseres og frambys i samsvar med gjeldende regler. Dette arbeidet forebygger helseskade, samt sikrer at produktene frembys redelig, og at salget ikke bryter med dyreetiske bestemmelser, for eksempel ved bruk av forsøksdyr ved testing. Loven omhandler ethvert produkt som er bestemt til bruk på kroppens overflate (hud, hår, negler, lepper, ytre kjønnsorganer), samt på tennene og i munnhulens slimhinner. Kroppspleieprodukter omfatter for eksempel solkremer, tannkremer, munnvann, såper, håndrens, sjampo, bodylotion, etterbarberingsvann, deodoranter og kuldekremer. Lovens virkeområde omfatter også produkter som injiseres i hud i mennesker og dyr i kosmetisk hensikt som permanent makeup og andre tatoveringsprodukter, samt dyrepleieprodukter. Emballasje Lilleborg følger EUs emballasjedirektiv 94/62 EEC. Emballasjedirektivet og CEN-standardene: EUs emballasjedirektiv er et rammedirektiv som beskriver de vesentligste krav til helse, sikkerhet og miljø en emballasje skal oppfylle. EU-direktivet har som hovedmålsetting å harmonisere nasjonale tiltak for dermed å unngå eller redusere påvirkning på miljøet fra emballasje og emballasjeavfall, og for å sikre at det indre markedet fungerer effektivt. For å sikre at det stadig skal skje en forbedring med reduksjon av påvirkning på miljøet, er det viktig at alle synspunkter som fremkommer i analysen formidles til bedriftens systemer for produktforbedring/ produktkontroll. I 2004 ble de seks CEN-standardene EN harmonisert. Disse standardene beskriver nærmere hvordan kravene i direktivet kan oppfylles. (Fra hjemmesiden til Den Norske Emballasjeforening De seks CEN-standarder som beskriver hvordan emballasjedirektivet kan oppfylles: 13427: Emballasje, metoder og krav til organisasjoner ( paraply-standarden ) 13428: Minimering, framstilling og sammensetning 13429: Gjenbruk av emballasje 13430: Materialgjenvinning 13431: Energigjenvinning 13432: Kompostering 14

15 Lilleborg Hovedkontor Besøksadresse: Sandakerv Oslo Postadresse: Postboks 4236 Nydalen 0401 Oslo Telefon: Lilleborg Forbrukerservice: Telefaks: Produksjon: Ski Besøksadresse: Glynitveien, Ski Næringspark, 1400 Ski Lilleborgs Hovedkontor i Oslo Postadresse: Postboks 3000 Ski Næringspark 1402 Ski Telefon: Kristiansund Besøksadresse: Lilleborg as, avd Ello Bytesteinen Kristiansund Postadresse: 6504 Kristiansund Telefon:

Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011

Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011 Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011 Lilleborg Profesjonell Lilleborg Profesjonell er totalleverandør av renholds- og hygienesystemer til det profesjonelle markedet. I tillegg til kjemi, rekvisita

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006 Wilh. Wilhelmsen miljørapport 2006 SIDE / wilh. wilhelmsen miljørapport 2006 En pådriver for miljøtilpasset internasjonal skipsfart > wilh. wilhelmsen gjennomfører en rekke tiltak fra design av skip til

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 8/02. Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 8/02. Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 8/02 Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning for

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS F O K U S NR. ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS 3 2010 UMB og Ricoh - en suksesshistorie Total Green Office Solution Kvalitet,lønnsomhet og miljøbevisthet - tre ting på én gang! Business Driver Program Pick

Detaljer

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 5/03 Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning

Detaljer

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice Langsiktig holdbarhet handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Norsk miljøpolitikk og EU

Norsk miljøpolitikk og EU Rapport # 19 Norsk miljøpolitikk og EU EØS-avtalen som inspirasjonskilde og maktmiddel Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer