Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011"

Transkript

1 Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet

2 Lilleborg Profesjonell Lilleborg Profesjonell er totalleverandør av renholds- og hygienesystemer til det profesjonelle markedet. I tillegg til kjemi, rekvisita og maskiner inkluderer produktsortimentet installasjoner og utstyr for dosering, distribusjon og overvåking av rengjørings- og hygienefunksjoner for vaskerier, næringsmiddel- og drikkevareindustri. Vår virksomhet omfatter hele verdikjeden; produktutvikling, produksjon, markedsføring, teknisk service, konsulenttjenester og opplæring. Lilleborg Profesjonell har rundt 150 ansatte og er markedsleder innen de fleste av sine virksomhetsområder. FORRETNINGSIDÉ Hva vi lever av Utvikling og salg av produkter, systemer, service, konsulentog opplæringstjenester som fremmer rengjøring og hygiene i profesjonelt virke. visjon Hva vi skal tilføre markedet Lilleborg Profesjonell skal være bransjens beste og mest fremgangsrike aktør ved å innovere og fremme rengjøringsog hygienesystemer som øker våre kunders verdiskaping.

3 kjernestrategi I vår KJERNESTRATEGI står det at Lilleborg Profesjonell skal: ha tett dialog med kunder, bransjeorganisasjoner, myndigheter og leverandører for å fange opp behov, trender og krav i samarbeid med våre kunder tilby markedets beste kombinasjon av høy kvalitet, stabile resultater, lav miljøbelastning, trygg bruk og optimal totaløkonomi Dette er strategiske intensjoner som forplikter vår organisasjon til å drive kontinuerlig forbedring innen HMSog kvalitetsdimensjonen. Det er et arbeid som stadig bringer våre løsninger fremover, og som aldri tar slutt. kvalitets- og miljøsystemer Lilleborg Profesjonell har et kvalitetssystem som er sertifisert av Nemko Certification etter NS-EN ISO 9001:2000-standarden. Alle våre prosesser er inkludert i kvalitetssystemet. Sertifiseringen innebærer at vi årlig gjennomgår interne revisjoner samt eksterne revisjoner fra Nemko Certification. Kvalitetssystemet bygger på Internkontrollforskriften og Orklas Mål og Verdier. Vår fabrikk på Ski har i tillegg et sertifisert miljøsystem i henhold til NS-EN ISO

4 miljøpolitikk Lilleborg Profesjonell skal innta en ledende rolle i å redusere miljøbelastningen av renholdsprodukter, -utstyr og -systemer, inkludert valg av produksjonsteknologi. Kundenes krav til hygiene og renhold må samtidig være oppfylt, og mange av våre kundegrupper har selv- og lovpålagte standarder for dette. Vi skal møte disse utfordringene gjennom kontinuerlige forbedringsprogrammer i retning av mer miljøtilpasset virksomhet som også inkluderer redusert forbruk av vann, kjemikalier og energi. Direktør Karl Johan Ingvaldsen: I en bransje som griper direkte og indirekte inn i kundenes miljøarbeid, kan en ikke bli den mest fremgangsrike aktøren uten å være opptatt av hvordan våre produkter og tjenester påvirker miljøet i vid forstand. Våre renholds- og hygienesystemer griper inn i kundenes miljøpåvirkning på en rekke områder. På renholdssiden er riktig valg av metode og kjemi sentralt for et godt inneklima og for å ivareta byggets verdi. For våre industrikunder er reduksjon av svinn gjennom mer stabile rengjøringssystemer og høyt nivå innen matvaresikkerhet, helt avgjørende for en rasjonell og miljøvennlig produksjons- og leveranseprosess. Vaskerikundene våre er naturlig nok opptatt av energibruk og vi fremmer tekniske løsninger som kan redusere dette signifikant. Innenfor hotell- restaurant, catering og helsesektoren er matvaresikkerhet og smittehindring/vern sentrale miljøforhold der vi kan bidra med gode løsninger. Også innenfor internasjonal skipsfart viser vi vår berettigelse for kundens miljøarbeid ved å levere produkter som gir lavest mulig miljøbelastning. I vår innovasjons- og utviklingsprosess blir miljømerking tillagt stor vekt og vi forsøker kontinuerlig å påvirke kundene til å velge de best mulig miljøtilpassede metoder og produkter. Karl Johan Ingvaldsen Økt verdiskaping handler til syvende og sist om å skape mer med mindre. For oss i Lilleborg Profesjonell er dette godt miljøarbeid. Vi tror at våre kunder også ser det slik.

5 *

6 3 produksjon Lilleborg Profesjonell har egen fabrikk for flytende vaskemidler i Ski, like utenfor Oslo. Fabrikken ble bygget i 1989 og utvidet i 1997 i forbindelse med flytting av Lilleborg Dagligvares produksjonsanlegg for flytende vaskemidler. Fabrikken på Ski har siden 2001 vært sertifisert etter følgende standarder: Miljøkurver Ski 2004 til 2009 Måleenhet Strømforbruk Mwt Vannforbruk m Utslipp tonn KOF 112, ,3 82,5 88,5 91,2 Prod. mengde 1000t 34,0 32,7 35,5 34,3 35,3 37,4 Strømforbruk Kvalitet: EN-ISO 9001 Miljø: EN-ISO Arbeidsmiljø og sikkerhet: OHSAS Mwt Vannforbruk Ved produksjon av vaskemidler benyttes kjemikalier som i konsentrert form kan forårsake skade på omgivelsene. Produksjonen i Ski har derfor en utslippstillatelse fra SFT som regulerer vårt forhold til omgivelsene, og da spesielt utslipp av vaskevann til det offentlige avløpsnett. m Vaskevann oppstår ved vask av prosessanlegg ved produktbytter og er en konsentrert vaskemiddeloppløsning. Prosessanlegget er utformet slik at vannbruken ved vasking er redusert til et minimum. Vaskevannet samles opp, behandles og det som er egnet, brukes om igjen. Det har i de senere år blitt investert ytterligere for å øke gjenbruksgraden av vaskevannet, noe som har gitt en kontinuerlig bedring i utslippene til offentlig avløpsnett fra og med tonn KOF Utslipp til avløp Produsert mengde tonn

7 produktutvikling & systemer som bidrar til forbedret miljø. Marketingdirektør Hans Petter Grette. All vår produktutvikling og innovasjon har ett mål for øye; å øke våre kunders verdiskaping, gjennom å utvikle produkter og systemer som gir et overlegent renholdsresultat til lavest mulig miljøbelastning. Det er paradoksalt nok kun et fåtall av våre kundegrupper som har renhold som sin primæroppgave fellesnevneren for alle er imidlertid ønsket om et optimalt renholdsresultat til lavest mulig totalkostnad. Når vi ser at arbeidskostnaden i gjennomsnitt står for 77 % av totalkostnadene innen renhold vet vi at det er god økonomi og fokusere opplæring og bruk av riktig metode for å sikre et best mulig arbeidsmiljø, samtidig som vi kontinuerlig jobber med nye løsninger for å redusere risikoen for at brukerne kommer i kontakt med konsentrerte midler, overdoserer eller på annen måte bruker produktene til andre formål enn de er tiltenkt. Tiltak for å forhindre dette: Hans Petter Grette SBL klassifisering av alle renholdsprodukter til romrenhold og gulvpleie. Fargekoding av produkters innhold, etiketter og emballasje. Lukkede doseringssystemer som hindrer kontakt med konsentrerte midler. Unike koblinger mellom produkt og dosering som vanskeliggjør feilkobling. Alfanumeriskkoding og stigerørsetiketter for å vanskeliggjøre feilkoblinger. Metodekort, Renholdplaner og Hva-til-Hva - for å redusere feilbruk. Salgsdirektør Arve Gunnes. I tråd med vår visjon søker Lilleborg Profesjonell til en hver tid å se etter muligheter for verdiskaping for våre kunder. Vi velger å se på HMS som en mulighet både for våre kunder og vår forretningsmessige utvikling. Dette er begrunnet i at minst mulig HMS- belastning ofte er synonymt med lavere kostnader og at høy hygienisk standard er en sikkerhet for matkvalitet og forebygging av sykdom. De viktigste innfallsvinkler i så måte er følgende hovedpunkter: Utvikling og optimering av hygiene- og renholdsprosesser hos våre kunde Økt hygienisk standard Opplæring og kursing av våre kunder i optimal bruk av våre systemer Doseringskontroll og overvåking Miljøeffektive emballasjeløsninger

8 Utvikling og optimalisering av hygieneog renholdsprosesser hos våre kunder Tre typiske eksempler på produktsystemer som bidrar til bedret Helse, Miljø og Sikkerhet hos våre kunder er: KIV Energo Miljøstasjon for vaskerier gjenvinning av vann og energi Svanemerking av OMO Profesjonell CLIMAX Cipton system for enfaset CIP vask i næringsmiddelindustri KIV Energo Miljøstasjon er utviklet for gjenvinning av varme og gjenbruk av vann i vaskeprosessen i vaskeriene. Erfaringer fra drift viser reduksjon i energiforbruk i hele vaskeriet på inntil 30 % samt gjenbruk av vann på opp til 20 %. Teknologien vurderes også benyttet på andre deler av markedet. OMO Profesjonell er først ute i det norske markedet med en komplett serie med Svanemerkede flytende produkter i kombinasjon med automatisk dosering til profesjonell tøyvask. Det vil si hovedvask, finvask, blekemiddel og skyllemiddel. Dette sikrer våre kunder markedets mest effektive og miljøtilpassede tøyvaskmidler. Arve Gunnes CLIMAX Cipton er et produktsystem som reduserer de totale innsatsfaktorene i forbindelse med CIP- vask i matindustrien. Produktet har vist spesielt gode egenskaper i meieriindustrien. Med bruk av CLIMAX Cipton har vi i forhold til konvensjonelle metoder eksempler på reduksjoner på inntil 47 % på vasketid, 25 % på vaskevann og 20 % på energi. Økt hygiensk standard Eksempler på produkter som bidrar til økt hygienisk standard er vår nyutviklede gulvstativ for våtserviett beregnet for å vaske hendene uten såpe og vann. Dette produktet har vært et gjennombrudd i å gjøre håndhygiene tilgjengelig nærmest mulig spisestedet og andre relevante situasjoner i og med at produktet tilbyr en våtserviett og en avfallskurv i ett og samme system og som kan plasseres hvor som helst i et bygg uavhengig av andre tekniske installasjoner. Det har bidratt til en betydelig økt hyppighet i håndvask, noe som igjen reduserer smittefare i forbindelse med influensa og andre sykdommer. Opplæring og kursing av våre kunder i optimal bruk av våre systemer. Vår fagavdeling utarbeider, i samarbeid med øvrige kompetansemiljøer internt og eksternt, opplæringsprogrammer for best mulig utnyttelse av våre produkter og for å sikre feil bruk. I disse opplæringsprogrammene inngår også direkte prosessopplæring får å oppnå best mulig resultat med

9 minst mulig ressursbruk. Med ressursbruk i denne sammenheng menes eksempelvis arbeidskraft, vann, energi, slitasje på bygg samt renholdskjemi. Doseringskontroll og overvåking Riktig mengde og type kjemi til riktig mengde vann etc. er viktig både med tanke på miljø og våre kunders økonomi. Lilleborg Profesjonell har utviklet systemer som også omfatter denne delen av kundens behov. Dette omfatter alt fra enkle, manuelle pumpeanordninger på kanner til avansert doserings- og overvåkingsutstyr som eksempelvis styrer hele prosessen fra innveiing av skittentøy til ferdig vasket tøy i et vaskeri, og derigjennom styrer mengde kjemi og vann avhengig av tøysortering og skittenhetsgrad. I det siste tilfellet, KIV, blir også alle prosessdata tatt vare på i en egen rapportgenerator som igjen benyttes administrativt hos kunden for videre optimering av prosessene. KIV har en relativt ubegrenset mulighet til å ta kontroll over andre viktige miljømessige parametere i vaskeriet, så som vann- og energiforbruk med mer. Miljøeffektive emballasjeløsninger Lilleborg Profesjonell har medlemskap i Materialretur as og Plastretur as. Ordningen innebærer at vi betaler inn en avgift til disse selskapene i forhold til omsetningen av de aktuelle produktene. Disse midlene går til drift av innsamlingsordninger for emballasje. Man kan finne mer om ordningen ved å gå inn på eller Vi har etablert returordning for fat gjennom samarbeid med Noreko as. Dette omfatter alle de produktene som Lilleborg Profesjonell distribuerer på 200 liters plastfat. Gjennom denne avtalen tilbys våre kunder gratis retur av fat til vår samarbeidspartner, og med målsetning om at fatene skal vaskes og gjenbrukes. Mer om ordningen kan man finne ved å gå inn på Direkte gjenbruk av plastcontainere i samarbeid med Noreko as. Denne ordningen omfatter kjemikalier for salg i plastcontainere som er godkjent for transport av farlig gods. Containerne returneres fra kunde, rekondisoneres og gjenbrukes av Lilleborg Profesjonell til samme formål.

10 Salgssjef Kompetanse og HMS Koordinator Steinar Stensson HMS for salgs- og teknisk personale i Lilleborg Profesjonell Lilleborg Profesjonell vil medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø både for egne ansatte og våre kunder. Vår målsetning er å bedre HMS arbeidet slik at vi ved neste kundeundersøkelse har en forbedring med 5 % i spørsmål relatert til HMS hos våre kunder. Det er i løpet av de siste to år foretatt to undersøkelser basert på selvevaluering og hvor vi har gjennomført forbedringer i våre salgs og serviceavdelinger innen internt HMS arbeid og overfor våre kunder. Orkla Brands Nordic har høy fokus på HMS arbeid og alle HMS-koordinatorer har dannet nettverk for erfaringsutveksling og felles plattform for HMS arbeid. Lilleborg Profesjonell har et fungerende avvikssystem for HMS, og ansatte har i perioden blitt mer bevisste på egen rolle og viktigheten av HMS. Steinar Stensson Det er foretatt kartlegging av risiko og iverksatt tiltak i fht arbeid som utføres hos kunder. Resultatet er presisering av ansvar og utøvende myndighet innen elektroarbeider ved installering av elektriske doseringanlegg hos kundene. I den forbindelse har medarbeidere etter gjennomført grunnopplæring gjennomført interne og eksterne kurs innen ulike fag og ansvarsområder: Verneombud og tillitsvalgte har gjennomført fem dagers HMS kurs. Linjeledelse har gjennomført to dagers spesialkurs i HMS arbeid for linjeledere. 14 teknikere er sertifisert i elektroarbeider for utstyr til Lilleborg Profesjonell som Instruert Personell i tillegg til 10 som har elektromontørsertifikat gruppe L eller R. 16 personer har fått utstedet sertifikat i hht byggebransjens våtromsnorm. Av disse har 12 personer i tillegg sertifikat for varme arbeider. Det er foretatt årlige vernerunder med fokus på HMS i salgs -og servicearbeid. Resultatet ble innkjøp av transportkasser til reisende for å sikre last i bil. Det er skrevet samordningsavtale med gårdeiere vedrørende ansvarsforhold innen forskriftenes krav og brannsikkerhet ved alle lokalkontorer der Lilleborg Profesjonell er leietagere. Det vil fortsatt fokuseres på dette arbeidet. HMS er programfestet på våre salgskonferanser, og vårt HMS arbeid utvikles kontinuerlig ved ledertrening og oppdatering av linjeledere.

11 produktutvikling Utviklingsdirektør Line Vikersveen Lilleborg utviklingsavdeling og -laboratorium har ansvar for at produktene til enhver tid har en optimal sammensetning med tanke på effektivitet, kvalitet, helse og miljø. Avdelingen som i de senere årene har ekspandert, har medarbeidere med høyere utdannelse (universitets-/høyskolenivå) innenfor kjemi og/eller medarbeidere med lang erfaring i bransjen. Denne kompetansen benyttes til såvel produktutvikling som til råd og veiledning for våre kunder. Avdelingen er hyppig i kontakt med råvareleverandører og søker aktivt opp informasjon om råvarene som er i bruk og ikke minst for å etablere kunnskap om nye råvarer. Dette er viktige innspill i det systematiske og kontinuerlige arbeidet med utvikling av eksisterende og nye produkter. Avdelingen har også ansvar for å holde seg ajour med alle lover og forskrifter som regulerer vår virksomhet. Dette gjøres gjennom god kontakt med myndighetene, kursdeltakelse og aktiv bruk av internett. Lover, forskrifter og produktdokumentasjon. Line Vikersveen Våre produkter er merket i samsvar med krav i Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier av Alle merkeetiketter er på norsk. Vi utarbeider brukerinformasjon for våre produkter. Produktene er sammensatt og merket i henhold til Forskrift om begrensning i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) av Lilleborg Profesjonell deklarerer alle merkepliktige produkter til Produktregisteret og påfører deklareringsnummer på merkepliktige produkter i Sikkerhetsdatablad punkt 1. Vi utarbeider Sikkerhetsdatablad for samtlige produkter. Forskriften krever at man skal ha Sikkerhetsdatablad for alle produkter beregnet til yrkesmessig bruk og som inneholder < 1 % merkepliktige komponenter eller 0.2 % gassformig-merkepliktige komponenter. Vi benytter Eco-online til å utabeide/distribuere Sikkerhetsdatablad. Kundene kan også motta Sikkerhetsdatablad i papirversjon, på diskett eller hente de fra internett gjennom portalen Alle våre produkter tilmeldes Giftinformasjonen som har døgnåpen vakttelefon: Teknisk utstyr dokumenteres og merkes i henhold til gjeldende normer og direktiver (CE-merking).

12 REACH (Registrering, evaluering, autorisasjon av kjemikalier) - nytt regelverk i EU/EØS som trådte i kraft 1. juni 2008 og skal være fullt innplementert innen Regelverket stiller strengere krav til så vel valg av råvarer som dokumentasjon på kjemikaliene vi benytter. Lilleborg Profesjonell deltar aktivt i kursvirksomhet knyttet til regelverket for å sikre god forståelse og etterlevelse av regelverket. Vi har en egen prosedyre i vårt kvalitetssystem som beskriver hvordan vi etterlever Substitusjonsplikten ( 3a i Produktkontrolloven). Det er et lovpålagt krav at vi skal søke å unngå bruk av miljøbetenkelige råvarer. Hvis de benyttes, skal vi dokumentere vårt arbeid for om mulig finne bedre alternativer.

13 Substitusjonsplikten Hva er Substitusjonsplikten og hva krever den av deg som kunde og av oss som produsent? Substitusjonsplikten og miljømerking (som Svanen) er på mange måter to sider av samme sak. Substitusjon er imidlertid lovpålagt og gjelder alle, mens miljømerking er frivillig. Substitusjonsplikten er beskrevet i 3a i Produktkontrollloven (http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/tl html&emne=produktkontrollov*&& ), og lyder: Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Produktkontrolloven pålegger alle virksomheter å ha kontroll med, og kunnskap om de produkter eller råvarer de bruker. Loven gjelder altså ikke bare for produsenter og leverandører, men også for profesjonelle kunder. Substitusjonsplikten krever fokus på videreutvikling av produkter for å oppnå optimal miljøtilpasning samtidig som krav til kvalitet og effektivitet ivaretas. Dette er en tidkrevende oppgave, både det å søke etter informasjon, samt det å gjennomføre utprøving av nye blandinger på laboratoriet. Å følge loven krever kunnskap og kompetanse innen kjemi, og derfor teller staben ved Lilleborgs utviklingslaboratorium i dag 20 høyt utdannede personer/akademikere. Dersom en råvare har en uønsket egenskap, må vi aktivt søke om vi kan finne et bedre alternativ: En av hovedoppgavene for utviklingsavdelingen, er hele tiden å holde seg oppdatert om råvarers egenskaper gjennom å studere sikkerhetsdatablader fra leverandører, kontakt med leverandørene, ved å følge med på OBS-listen og øvrig relevant litteratur/nettet. OBS-listen, er en liste over kjemiske stoffer med antatt negativ egenskap utarbeidet av Statens Forurensningstilsyn. I mange tilfeller kan vi gangske enkelt bytte råvarer, men vi må imidlertid kvalitetssikre alle elementer som har betydning for metode og rengjøringsresultat. Parfymer, kompleksbindere, konserveringsmidler og tensider er blant råvarene som vurderes, erstattes og byttes. Arbeidet dokumenteres og beskrives i årsrapport og følger en gitt og ISO-sertifisert prosedyre. Både prosedyrer, arbeidet og rapporten blir gjennomgått av revisor i forbindelse med årlige ISO 9001-sertifisering. Ettersom substitusjonsplikten også omfatter kunders valg av produkter, er råd og veiledning med hensyn til å finne den beste løsningen også en betydelig del av utviklingsavdelingens daglige arbeid.

14 Resultater fra vårt arbeid med substitusjonsplikten siste 2 år er b.la: I Renax og Taski Jontec Dagligrent er DTPA tatt ut DTPA (dietylentriaminpentaacetat) er en kompleksbinder merket Xi. DTPA anses i tillegg å være tungt nedbrytbar. Taski Jontec Tensol og Taski Jontec Linosafe L har fått ny DEP-fri parfyme. DEP (dietylphtalat) benyttes i parfymer og som denatureringsmiddel i etanol. DEP har reproduksjonsskadelige egenskaper. Climax MS. Sulfaminsyre er byttet ut og erstattet av en ny formulering bestående av svovelsyre, maursyre og melkesyre. Sulfaminsyre endrer merkeregler og er nå merket R-52 (Skadelig for vannlevende organismer) /R-53 (Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet). Suma Nordlys Profesjonell tabletter: Perborat er erstattet med perkarbonat. Perborat er et blekemiddel, og bor har reproduksjonskadelige egenskaper. Suma Nova L6 (safepack) og Suma Alu L10 ( Begge safepack) som inneholdt NTA er erstattet med svanemerkede Suma Nova Pur-Eco og Suma Jade Pur Eco, begge med GLDA som kompleksbinder. NTA er en kompleksbinder som brukes overalt, inkludert i Norge, som erstatning for fosfat i en rekke rengjøringsmidler til tøyvask, storkjøkken, generell rengjøring og næringsmiddelrenhold. Det er nå blitt fastslått at NTA, som i mange land har vært ansett for å være et trygt, miljøtilpasset kjemikalium, vil bli reklassifisert (i EU) til CRM3 med R-40 (Mulig fare for kreft). Vi har i løpet av 2009 faset ut NTA fra alle våre produkter. I tillegg har vi byttet kvalitet på vår kompleksbinder EDTA som inneholdt reststoffer av NTA til en meget ren kvalitet av råstoffet EDTA. I Dixin Desinfeksjonsgel er siloksan fjernet. Siloksan er en fellesbetegnelse på en gruppe stoffer som er omdiskutert ut i fra spørsmål om de kan ha negative miljømessige egenskaper. Som resultat av vårt arbeid med Dixin beholder Dixin-serien som eneste leverandør av hånddesinfeksjon til det profesjonelle markedet, anbefaling fra Norges Astma og Allergiforbund, NAAF. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål eller ønske om ytterligere informasjon. Direktør Karl Johan Ingvaldsen, Oslo januar 2010

15 Lilleborg Profesjonell Hovedkontor Besøksadresse: Sandakervn. 56, 0477 Oslo Postadresse: P.boks 4236-Nydalen, 0401 Oslo Telefon/ Kundesenter: Telefaks: Produksjon og lager Besøksadresse: Glynitveien, Ski Næringspark, 1400 Ski Postadresse: P.boks 3000-Ski Næringspark, 1402 Ski Lilleborg hovedkontor, Oslo

Miljøarbeid i Lilleborg Utgitt april 2010

Miljøarbeid i Lilleborg Utgitt april 2010 Miljøarbeid i Lilleborg Utgitt april 2010 Lilleborg Lilleborg er Norges største leverandør av produkter til vask og personlig hygiene. Bedriften er den eneste aktør i sitt slag som driver hele verdikjeden

Detaljer

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Helse- og miljøfarlige kjemikalier Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Innhold Hvordan bytte ut helse- og miljøfarlige stoffer med alternativer som utgjør mindre risiko? s. 4 Substitusjon trinn for

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Renholdsplaner og struktur i renholdet Hva er renhold Hva er smuss Renholdsplaner Renholdsmetoder og utstyr

Renholdsplaner og struktur i renholdet Hva er renhold Hva er smuss Renholdsplaner Renholdsmetoder og utstyr Renholdsplaner og struktur i renholdet Hva er renhold Hva er smuss Renholdsplaner Renholdsmetoder og utstyr RENHOLD ET FAG? En profesjonell renholder skal løpende kunne vurdere hva som må til for å fjerne

Detaljer

MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET

MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET 05 MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET 20 Tillit gjennom trygge produkter I Orkla har vi en kompromissløs holdning til mattrygghet. Vi stiller samme krav til produktkvalitet og produktsikkerhet, uavhengig

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg

Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg Willy Røstum Thelin Seniorforsker,, Vann og Miljø Avløpskonferansen 2016 Ås, 24.05.2016 1 Innhold Hva innebærer CE merking av byggevarer?

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Hvorfor ta tak i dette? Det handler om: ansatte og brukeres, sikkerhet og helse egen sikkerhet og helse egen hverdag og felles miljø virksomhetens

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

DOKUMENTASJON I NOBB. Ny plan- og bygningslov Nye krav til FDV-dokumentasjon Sikkerhetsdatablad Byggtjeneste ARCHIVE

DOKUMENTASJON I NOBB. Ny plan- og bygningslov Nye krav til FDV-dokumentasjon Sikkerhetsdatablad Byggtjeneste ARCHIVE DOKUMENTASJON I NOBB Ny plan- og bygningslov Nye krav til FDV-dokumentasjon Sikkerhetsdatablad Byggtjeneste ARCHIVE Oslo 26.03.2010 Ny lov og nye krav Ny plan- og bygningslov kommer 1. juli 2010 Avslutning

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen FJELLHAMAR BILVASK OG PLEIE - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0235.0052.02 2012.131.I.FMOA 2012/22792 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 301 2012/20 Tor-Arne Haug/Asbjørn Elde Bodø, 15.2.2013 Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Formål/sammendrag

Detaljer

EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING CLEAN. SAFE. EFFICIENT. 1 EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING CLEAN. SAFE. EFFICIENT. DEN TOTALE MILJØPÅVIRKNINGEN TELLER Ecolab har som mål å gjøre verden til et renere, sikrere og helsemessig tryggere sted. Vi har forpliktet oss til å

Detaljer

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Hva betyr dette for kjøtt- og fjørfebransjen? Odd Ture Wang www.norgesgruppen.no 1.Sept 2009 NorgesGruppen - Sentrale konsepter Segment/ konsept Stort supermark

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/7510 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Linn-Frida Karlson Saksbehandler: Kirsten Kleveland Buskerud Betongvarefabrikk AS Fjordveien 2B 3490 KLOKKARSTUA Innvalgstelefon:

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker,

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker, Miljø og samfunnsansvarsrapport 2012 HMS Helse, miljø og sikkerhet Respekt for miljøet Parallelt med oppnåelse av vår visjon om å være landets ledene servicebedrift, erkjenner vi at samfunnsansvar ikke

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Biltunet verksted AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 872 951 172 0213.0065.01 2012.137.I.FMOA 2012/22564 09/11-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere?

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Daglig leder Petter Arnestad Green Retail AS Innhold Status i GBA Systemenes overordnet betydning

Detaljer

PRODUCTXCHANGE I VEIDEKKE

PRODUCTXCHANGE I VEIDEKKE PRODUCTXCHANGE I VEIDEKKE Kompetanseseminar ProductXchange 15-10-2015 Ole Jakob Nes, Innkjøpssjef Veidekke Entreprenør AS Pia Kruse, Miljøleder Veidekke Entreprenør AS Odd Inge Aaheim, HMS-Sjef Veidekke

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking.

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Tormod Lien, Markedsrådgiver B2B Stiftelsen Miljømerking Miljø i det offentlige regelverket -II Forskrift om offentlige

Detaljer

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011 Definisjoner Innkjøpsgruppen er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom selskapene ISS Facility Services AS, Nordic Choice Hotels AS og Umoe Restaurant Group AS. Formål og omfang Innkjøpsgruppen skal

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

Nå er vi lei av å se på!

Nå er vi lei av å se på! Hvorfor skjer det aldri noe nytt med rengjøringsvogner? Vi har år etter år sett hvordan designet på barnevogner har utviklet og endret seg og vi har med misunnelse sett nye innovative, ergonomiske og tøffe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Navn E-post Tlf. (arb.) Land Christine Røgenæs crogenes@skovly.no +47 22 79 35 45 Norway

SIKKERHETSDATABLAD. Navn E-post Tlf. (arb.) Land Christine Røgenæs crogenes@skovly.no +47 22 79 35 45 Norway 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Chemtox Norge AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Flytende håndsåpe. Nasjonal produsent/importør

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater

SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater Styringssystem Kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø Om SINTEF Materialer og kjemi Organisering av oppdrag/prosjekt Salg og prosjektgjennomføringsprosessen

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen BÅTMOTOREN AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1264.01 2012.073.I.FMOA 2012/6895 30.03.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Båtmotoren

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon 17. nov 2010 Silje Wærp, SINTEF Byggforsk 1 Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Hvorfor? Hvordan?

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Miljøforum 2015 Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Våre verdier Fleksible og dynamiske Vi setter vår stolthet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk

SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk Sactif Urinalblokk Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.03.2000 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Forslag til renholdsplan for renhold 3 X per uke

Forslag til renholdsplan for renhold 3 X per uke Forslag til renholdsplan for renhold 3 X per uke Renholdsplanen er utarbeidet av Bioprotector AS ved Karianne Finngaard Riise. Bioprotector er et selskap skilt ut fra Gulv og Takteknikk som har lagt over

Detaljer

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif Substitusjonsplikten - miljømyndighetenes prioriteringer Inger Grethe England, Klif Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt hva innebærer den? hvem gjelder den for? hvilke produkter er

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

Deklarering av kjemikalier til produktregisteret. Seminar om kjemikalieregelverket 3. mars 2015 Mette Follestad, Miljødirektoratet

Deklarering av kjemikalier til produktregisteret. Seminar om kjemikalieregelverket 3. mars 2015 Mette Follestad, Miljødirektoratet Deklarering av kjemikalier til produktregisteret Seminar om kjemikalieregelverket 3. mars 2015 Mette Follestad, Miljødirektoratet Tema -produktregisteret -deklareringsplikten -elektronisk deklarering til

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Om kjemikaliebruk (avfettere) i forhold til oljeutskillere. Bergen, 19.06.13

Om kjemikaliebruk (avfettere) i forhold til oljeutskillere. Bergen, 19.06.13 Om kjemikaliebruk (avfettere) i forhold til oljeutskillere Bergen, 19.06.13 Hvem er ACO Gruppen? ACO Gruppen består av fire ACO er som tilsammen dekker hele landet. Hvor er ACO Gruppen? ACO Gruppen er

Detaljer

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT)

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Navn: Bedrift: Læretid: Hovedområde: Produksjon Hovedområde: Vedlikehold Hovedområde: Dokumentasjon og kvalitet Kompetansemål Side Kompetansemål

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Disposisjon 16.03.2011. Eva Haug, miljøgiftavdelingen

Sikkerhetsdatablad. Disposisjon 16.03.2011. Eva Haug, miljøgiftavdelingen Sikkerhetsdatablad HMS-forum 2011, Gardermoen 17. mars 2011 Eva Haug, miljøgiftavdelingen Disposisjon Krav til sikkerhetsdatablad Endringer i kravene til innhold i sikkerhetsdatablad Overgangsordninger

Detaljer

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Arbeidsseminar i vann- og miljøanalyser 26. og 27. mars 2009 Rica Hell Hotell Prosessingeniør Cecilie Larsen, Trondheim Bydrift Vann og Avløp Avløpsrenseanlegg i Trondheim

Detaljer

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen Vår ref.: 2012/4067 Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole Dato for inspeksjonen: 24.5.2012 Rapportnummer: 2012.087.I.FMRO Saksnr.: 2012/4067 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Stein

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Eksempel fra Borregaard Hvordan påvirker Borregaard vannmiljø og hvordan er bedriften med i arbeidet med vannforskriften?

Eksempel fra Borregaard Hvordan påvirker Borregaard vannmiljø og hvordan er bedriften med i arbeidet med vannforskriften? Eksempel fra Borregaard Hvordan påvirker Borregaard vannmiljø og hvordan er bedriften med i arbeidet med vannforskriften? Ytre Oslofjordkonferansen 22.oktober 2012 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen JESSHEIM BILSKADE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 973444956 0235.0053.01 2012.135.I.FMOA 2012/ 22002 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Miljøvennlig og bærekraftig

Miljøvennlig og bærekraftig Pipelife Norge AS www.pipelife.no CARBON FOOTPRINT VERDIKJEDE Miljørapport 2014 Miljørapport I framtida vil vi snakke om to typer regnskap. Miljø- og økonomiregnskap. Med fokus på bærekraft, kan en skape

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Fra idé til ferdig komponent

Fra idé til ferdig komponent Fra idé til ferdig komponent Fra idé til ferdig produkt Hydal Aluminium Profiler er en av Skandinavias ledende leverandører av ekstruderte, bearbeidede og overflatebehandlede aluminiumprofiler og komponenter.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 23. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 23. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 23.11.2012 Deres dato Vår referanse 2012/14104 Deres referanse Ove Hagen Car Cleaning Company Flesland AS Postboks 65 Bønes 5849 Bergen Rapport

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

Deklareringsforskriften

Deklareringsforskriften Deklareringsforskriften Forslag til ny forskrift om deklarering til produktregisteret og sikkerhetsdatablader på pib.no Mette Follestad, Miljødirektoratet Kjemikaliedagene november 2013 Produktregisteret

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SANDBERG AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0219.0221.01 2012.121.I.FMOA 2012/20794 05.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Sandberg

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innhold: Kabelpartner presentasjon Forretningsidé NS-EN ISO 9000/9001/9004/14001 Prosedyrer og protokoller/journaler Kvalitets- og miljøpolitikk Kvalitets- og miljømål, overordnet årlig Kvalitets

Detaljer

2453_TENA_Services_8 30-10-08 10:29 Side 1. Tørre senger frigjør ressurser og sparer miljøet

2453_TENA_Services_8 30-10-08 10:29 Side 1. Tørre senger frigjør ressurser og sparer miljøet 2453_TENA_Services_8 30-10-08 10:29 Side 1 Tørre senger frigjør ressurser og sparer miljøet 2453_TENA_Services_8 30-10-08 10:29 Side 2 Si ja takk til Tena Services, vårt bleieoppfølgingsprogram I dag bruker

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG Miljøinformasjon om materialer og bygningsprodukter Bygger på anerkjente metoder; SFTs risikosetninger osv. Forutsetter en EPD som dokumentasjon av fullstendige

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AUTO-SKADE TERJE SCHIE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0230.0075.01 2012.124.I.FMOA 2012/21075 08.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll M158 2014 Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll Det er krav til merking av kjemikalier. Miljødirektoratet kontrollerer at merkingen er riktig. Forurensningsfri framtid Hvem er vi?

Detaljer

Lagring og mottak av farlig avfall - Krav, risikovurderinger, utfordringer

Lagring og mottak av farlig avfall - Krav, risikovurderinger, utfordringer - Krav, risikovurderinger, utfordringer Side 1 2014-04-20 - Krav Basis for alle kravene i vår bransje ligger i tillatelser, lover og forskrifter samt eventuelle standardkrav for sertifisering. Krav i tillatelser

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold 1 INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Rapportnr. 008 /2009 Status : foreløpig/endelig Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Stabburet AS Tidsrom for 03.04.2009 inspeksjonen: Postadresse:

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer