Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014"

Transkript

1

2 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr blant annet at bedriften må dokumentere at den driver et systematisk og kontinuerlig arbeid med å redusere eller fjerne de negative belastningene på det ytre miljø. Vibe skal innfri lover og forskrifter fra offentlige myndigheter, både når det gjelder indre og ytre miljø. I mai 014 gjennomførte Nemko AS resertifisering av Vibe, etter standardene: NS-EN ISO 9001:008 (Systemer for kvalitetsstyring) NS-EN ISO 14001:004 (Miljøstyringssystemer) Vibe er en IA-bedrift. Vi skal tilrettelegge for hver enkelt medarbeider, slik at hver enkelt skal kunne yte sitt beste. Arbeidet skal tilrettelegges på en slik måte at ingen skades, eller får sin helse forringet på grunn av utførelse av sitt arbeid. Vibe gir alle sine ansatte kurs i ergonomi, i henhold til forskrift og veiledning Nr. 531 Tungt og ensformig arbeid. Prosjektet Gravide i arbeid lengst mulig er presentert i alle avdelinger. I 014 har vi spesielt hatt fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet blant de ansatte. Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 %,0 % 1,0 % 10% 9,5% 8,8% 8,3% 9,0% 8,6% 0,0 % Sykefraværet i 014 var på totalt 8,6%. Det var 497 ansatte i Vibe i 014, dette utgjorde 93 årsverk Ansatte Årsverk

3 Avvik / U-ønsket hendelser Skader med og uten fravær Det ble registrert totalt 31 stk. avvik / U-ønsket hendelser i Skade m/ fravær Skade u/ fravær Derav var det 4 stk skader m/ fravær og stk skade uten fravær. Vibe hadde ingen registrerte avvik rettet mot ytre miljø Antall avvik 014 Skade m/ fravær Skade u/ fravær Farlig forh./tilløp til skade Kvalitetsavvik Miljøavvik Materiell skade Annen u-ønsket hendelse Innkjøp Vår samarbeidspartner på renholdsmidler og utstyr, er Lilleborg Profesjonell. Lilleborg har et utvalg på over 70 miljømerkede produkter. Lilleborg sin fabrikk i Ski, er sertifisert etter ISO-14001, ISO-9001 og OHSAS De er også medlem I Grønt Punkt Norge AS. SCA er vår produsent på myk-papir. Deres fabrikker er ISO sertifisert. SCA har i 36 ulike typer myk-papir samt 6 ulike hygienesåper som er svanemerket. Electrolux er vår leverandør på vaskemaskiner og tørketromler. De er sertifisert ihht ISO og ISO Vi har hatt en nedgang på kjøp av mykplast de siste årene. Kjøpet var på 0,36% av omsetningen i 013. Kjøp av renh. midler i % av omsetn. 1,00 % 0,53% av omsetningen til Vibe i 014, var kjøp av renholdskjemikalier. 0,50 % 0,00 % Kjøp av myk-plast i % av omsetn. Vi har hatt en økning på kjøp av myk-plast i % av omsetning i løpet av ,50 % 0,40 % 0,30 % 0,0 % 0,10 % 0,00 %

4 Avfall Vibe benytter seg av samarbeidet som Lilleborg Profesjonell har med Eurovironment AS for henting av utrangerte gulvvaskemaskiner. Electrolux tar imot utrangerte vaskemaskiner. Vibe er medlem av Grønt Punkt. Som kontrollmedlem stiller vi krav til våre leverandører, om at de er medlem i Grønt Punkt Norge, eventuelt tilsvarende ordning som rapporterer gjenvinning til Klima- og forurensningsdirektoratet. Hver avdeling i Vibe, har sin egen plan for avfallshåndtering. Vi sorterer i følgende fraksjoner : Mykplast Hardplast Restavfall Spesialavfall Bio plastposer, sekker, folie kanner og annen hard plastemballasje avfall fra toalett, garderobe, arbeidsrom, avfallskorger o.l. avfall som kan være til skade for menneske og/eller miljø matavfall Det er ulike abonnementsordninger på avfall i de ulike avdelingene i VIBE. Nedenfor er det en oversikt over registrert avfall. Type maskin EE-avfall 010/ant 011/ant 01/ant 013/ant 014/ant Gulvvaskemaskin Vaskemaskin Type avfall AVFALL - kg Spesialavfall 63 kg 50 kg 184 kg 50 kg 40 kg Papir/papp/plast kg.466 kg.138 kg 1.98 kg kg Restavfall.40 kg 4.60 kg 4.35 kg kg kg TOTALT kg kg kg kg kg Transport Vibe hadde 78 biler pr Herav en gassbil , , , , , ,00 0,00 Drivstoff - liter pr år Drivstoff - liter pr år 0,070 % 0,060 % 0,050 % 0,040 % 0,030 % 0,00 % 0,010 % 0,000 % Forbruk av drivstoff i % av omsetn.

5 Utslipp Vibe har pr i dag ingen registrerte utslipp. Vi har kontinuerlig risikovurderinger av våre kjemikalier. Vibe har ingen kjemikalier med faresymbol miljøskadelig. GJENNOMFØRTE TILTAK I 014 Det psykososiale arbeidsmiljøet er kartlagt i alle avdelinger Videreføtrt prosjektet Gravide i arbeid lengst mulig Videreført VIBE-trim for alle ansatte. Kontinuerlig opplæring i ergonomi. Arbeidsplassvurdering på hovedkontoret Utført pålagte helsekontroller for ansatte Kurs i brannforebyggente tiltak er holdt for alle ledere og verneombud i Vibe Ytre miljø Redusert forbruket av renholdskjemi. Redusert forbruket av drivstoff HANDLINGSPLAN FOR 015 Ergonomisk risikovurdering av arbeidssituasjonen til renholdere, kantinemedarbeidere og vaktmestere. Sykefravær under 8,3% Innføre elektronisk avvikssystem Utføre pålagte helsekontroller Ytre miljø Fortsatt reduksjon i forbruk av renholdsmidler. Vurdere kjøp av el-bil HMS-ERKLÆRING Det blir med dette bekreftet at Vibe arbeider systematisk for å oppfylle krav i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen (HMS), og ved det oppfyller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i bedriften (Internkontrollforskriften) Det blir bekreftet at bedriften er lovlig organisert etter gjeldende skatte og arbeidsmiljøregelverk, når det gjelder de ansatte sine faglige og sosiale rettigheter. Husnes, Eva Halvorsen kvalitetsleder

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS 2012 Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS Årsmeldingen er styrets og administrasjonens årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. INNHOLD 2 Fakta om GIR

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer