STATUS LEVEKÅRSPLANARBEID DRAMMEN 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATUS LEVEKÅRSPLANARBEID DRAMMEN 2014"

Transkript

1 STATUS LEVEKÅRSPLANARBEID DRAMMEN 2014 Hensikt: Redusere levekårsforskjellene Målgruppe: Personer med lav inntekt/ytelse, eller er i risiko for å få lav inntekt/ytelse

2 Levekårsaktører i Drammen Drammen Foretak/ Stiftelser Kommunale virksomheter Fylkeskommunale/ Statlige aktører Private aktører Frivillige aktører Særlige innsatsområder Drammen eiendom KF Senter for rusforebygging Senter for oppvekst Vg. skole NAV Blå kors Synergi helse (AKAN-tjeneste) Kirkens bymisjon Røde kors Fjell 2020 BRIS Helsetjenesten Helsestasjonene PPOT Vestre Viken HF Private behandlingsinstitusjoner Private omsorgsinstitusjoner Frelsesarmeen Norske Lenker Levekårsteam Alternativ til vold Virsomhet psykiske helsetjenester Bv. og sos. vakt tjeneste Tannhelse- tjenesten Politi Apotek Kurs og oppfølgingstjenester Anonyme Alkoholikere Anonyme Narkomane Boligsosialt utviklingsprogram Betzy krisesenter 8 HOD SLT-koordinator Familievernkontoret Oppfølgingsteam/ konfliktråd Landsforbundet Mot Stoffmisbruk RIO Enter Kompetanse AS (tidl. DIAS) NAV Tjenestetildeling og samordning Mental helse Fontenehuset Amathea Skoler Boligtjenesten Barnehager Byplan Kultur Helsehuset Introduksjons-sentert

3 Foreløpig fremdriftsplan Milepæl Kunnskapsgrunnlaget Inndeling av levekårssoner Levekårsindikatorene Levekårsprofil Utfordringsbilde Strategier Tiltak Tidsfrist 15. Mai 15. Mai Under arbeid 19. Sept. Okt. Nov.

4 Kunnskapsgrunnlaget BRUKERPLAN SIMBA 2012 (Barnefattigdom) LEVEKÅRSUNDERSØKELSE 2013 (SSB) BOSTEDSLØSE I DRAMMEN 2012 FOLKEHELSEPROFIL FOR DRAMMEN 2014 LEVEKÅRSPLAN UNGDOMSUNDERSØKELSEN "Setting the scene" 2013

5 Levekårssoner 1 Aronsløkka Vinnes Aronsløkka Kjøsterud 3 Aronsløkka Bera 4 Åssiden 5 Øren Landfalløya/Bråtan 6 Øren Underlia/Hotvet 7 Bragernes Sentrum/Brakerøya 8 Bragernes Toppenhaug 9 Rødskog 10 Gulskogen Sundland 11 Gulskogen Union/Nybyen nord 12 Danvik Øvre 13 Danvik Strømsø sentrum 14 Brandengen Bangeløkka Brandengen Nedre 15 Austad/Fjelsbyen 16 Brandengen Tangen/Hedensrud 17 Brandengen St.Hansberget 18 Åskollen Nordby/Nøsted 19 Åskollen Solum/Knive 20 Fjell Galterud/Øvre Austad 21 Fjell Borettslagområde 22 Hallermoen 23 Konnerud Stordammen/Skalstad 24 Konnerud - Sentrumsområde 25 Vestbygda 26 Skoger

6 Indikatorene (sone) Barneandel (3-12 år) folkemengde Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Barn med enslige foreldre Leide boliger, 2011 Aleneboende Barn med barnevernstiltak Lav utdanning, 16+ Lav utdanning, år Høy utdanning, 16+ Høy utdanning, år Ikke oppnådd yrkes- og studiekompetanse i løpet av 5 år, personer år Median inntekt etter skatt, EU Gjeld over 3 ganger samlet inntekt Lavinntektshusholdninger, EU-50 Lavinntektshusholdninger, EU-60 Barn i lavinntektshusholdninger, EU-50 Barn i lavinntektshusholdninger, EU-60 Sosialhjelpsmottakere, 16+ år Barnehusholdninger som mottar sosialhjelp Registrert arbeidsledighet, år Registrert ungdomsledighet, år Arbeidsavklaringspenger AAP, år Unge uførepensjonister, år Overgangsstønad, kvinner år Helsetilstand Husholdningstyper

7 Eksempel på visualisering av levekårsindikator Gjeld over 3 ganger samlet inntekt Personer i husholdninger med samlet gjeld over tre ganger samlet inntekt før skatt. Gjeldsbyrden blant norske husholdninger er stadig økende. I Drammen gjelder dette alle soner med unntak av Fjell Drabantbyområdet som har lav andel gjeldsbyrde. Andel i %:

8 Eksempel 2 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 22% av innbyggerne i Drammen kommune kommer fra Øst-Europa, Asia, Afrika eller Latin-Amerika. Soner med høy andel innvandrere er Fjell Drabantbyområde, Danvik Strømsø sentrum og Brandengen Tangen/Hedensrud. Soner med lav andel er Åskollen Solum/Knive, Konnerudområdet, Hallermoen, Vestbygda og Aronsløkka Vinnes. Andel i %:

9 Eksempel 3 På bakgrunn av et utvalg av indikatorer på sone I5. Barn med enslige foreldre 250,0 200,0 150,0 I10. Lav utdanning, ,0 50,0 I6. Leide boliger, 2011 Kostragruppe Drammen - 05-a Fjell 08-a Hallermoen 11-a Bragernes-sentrum I9. Lav utdanning, år I7. Antall aleneboende

10 Eksempel 4 På bakgrunn av et utvalg av indikatorer på sone I24. Unge uførepensjonister, år (andel) I26. Barn med barnevernstiltak (andel) I23. Sosialhjelpsmottakere, 16+ år (andel) I9. Lav utdanning, år (andel) I13. Ikke oppnådd kompetanse i løpet av 5 år, personer år (andel) I15. Personer i lavinntektshusholdninger, EU-50 (andel) I17. Barn i lavinntektshusholdninger, EU-50 (andel) Bragernes - Toppenhaug Danvik - Strømsø sentrum Brandengen - Bangeløkka Fjell Hallermoen Kostragruppe 13 Drammen I22. Registrert ungdomsledighet, år (andel) I20. Mottakere av arbeidsavklaringspenger, år (andel)

11 Eksempel 5 Tradisjonelle tabeller Antall registrerte Antall registrert med ROP lidelser Antall registrert med en funksjonsnivå (samlet) som medfører at de har alvorlige utfordringer (scorer rødt) Antall kartlagte som har samvær med barn Brukerplan

12 Eksempel 6 på visualisering Brukerplan

13 DE FIRE VELFERDSPILARENE Mulig levekårsprofil Drammen kommune ARBEID Registrert arbeidsløshet Ungdomsledighet Lavinntektshusholdninger (EU-50/EU-60) Barn i lavinntekshusholdninger (EU-50/EU-60) Sosialhjelpsmottakere UTDANNING Lav utdanning (16+/30-39 år) Frafall vgs Ikke oppnådd yrkes- eller studiekompetanse i løpet av 5 år, blant år Elever med høy skolemotivasjon og trivsel HELSE Rusmisbrukere med alvorlig konsekvens ROP brukere med alvorlig konsekvens Psykiske plager blant unge Rusmiddelbruk blant unge BOLIG Leide boliger Trangboddhet (kvm pr. beboer) Kommunale boliger per 1000 innbygger Personer i midlertidig bolig (mer enn 3 mnd siste år)

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 214 Foto: Thor Albertsen Nes kommune Sist oppdatert: 17.12.214 1 Forord Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08 INNHOLDSFORTEGNELSE Folkehelsemelding Telemark 08 FORORD...4 Folkehelsemelding... 4 Robusthet... 4 Mål for meldinga... 4 Telemark og Norge... 5 Faktagrunnlag... 5 Videre arbeid... 5 Adresse til sekretariatet...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke En bydel for alle På slutten av 90- årene ble det utarbeidet boligprogrammer i alle bydeler i Oslo. Siden

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser...

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab Folkehelse i Alta Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab 1 Forord Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Samtidig kom ny lov om helse- og omsorgstjenester. Begge disse

Detaljer

17. MAI PROGRAM 2015. Togoppstillingen står til slutt i programmet. Kl. 07.00-07.15 Kiming fra kirkeklokkene

17. MAI PROGRAM 2015. Togoppstillingen står til slutt i programmet. Kl. 07.00-07.15 Kiming fra kirkeklokkene 17. MAI PROGRAM 2015 Togoppstillingen står til slutt i programmet Kl. 07.00-07.15 Kiming fra kirkeklokkene Kl. 07.00 Åskollen Skolekorps spiller ved Kiwi, marsjerer deretter ruten Solumveien - Elgveien

Detaljer

Skjervøy kommune 2014-2018

Skjervøy kommune 2014-2018 Foto: Inger Bolstad Skjervøy kommune 2014-2018 Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen

Detaljer

PROSJEKT NÆRMILJØ Rapport, august 2013

PROSJEKT NÆRMILJØ Rapport, august 2013 PROSJEKT NÆRMILJØ Rapport, august 2013 Frelsesarmeen, Templet korps 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Om prosjektet side 3 1.1. Bakgrunn 1.2. Begrunnelser for å se på nærmiljøet 1.3. Mål for prosjektet 1.4. Organisering

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE

Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE Prosjektplan 2013 Innhold Innledning... 2 Prosjektorgansiering... 2 Styringsgruppe:... 3 Beslutningsteam... 3 Arbeidsleder for Housing First teamet... 3 Prosjektmål...

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Helge Renå Camilla Lied Per Medby Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune En ekstern foranalyse Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2011:33 NIBR-rapport

Detaljer

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Barnefattigdom i Oslo En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Oslo, desember 2011 1 Forord Høsten 2010 fikk Helse- og velferdsetaten et oppdrag

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Årsrapport 2014. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2014. Fredrikstad kommune Årsrapport 2014 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ØKONOMISK RESULTAT... 3 Økonomiske nøkkeltall... 4 Intern hovedoversikt... 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER... 8 BALANSERT

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet»

Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet» Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet» Analysegrunnlag for artikkel i SSBs publikasjon «Utdanning 2011 veien til arbeidslivet» Liv Anne Støren

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer