Tanum menighetsråd REFERAT MARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tanum menighetsråd REFERAT MARS"

Transkript

1 Tanum menighetsråd REFERAT MARS Møtested: Tunheim Møtedato: 6. mars 2013 Tid: Deltakere: Kjell Nilsen, Elisabet Romøren, Jan Einarsen, Ole Finn Heum, Marit H Tanum, Asle Zimmermann, Kjell Chr. Ahlbom Ikke til stede: Ingvill S Reinemo, Ingebjørg Engeland, Morten Hannestad, Åste S Omland Førli SAKLISTE NR: 03/2013 SAKNR. 15/13: GODKJENNING AV REFERAT SAKNR. 16/13: KLOKKERTJENESTE SAKNR. 17/13: BRUDEPARSAMLING SAKNR. 18/13: TRÅDLØSE MIKROFONER SAKNR. 19/13: REFERATER; INNHOLD OG UTSENDELSE SAKNR. 20/13: ÅRSPLAN SAKNR. 21/13: GUDSTJENESTER JULI 31. DES SAKNR. 22/13: KJØP AV KULER FRA ØKUTV. NYTT ORGEL SAKNR. 23/13: UTVIDELSE ANTALL MEDL. ØKUTV. NYTT ORGEL SAKNR. 24/13: OVERFØRING ORGELPENGER SAKNR. 25/13: ÅRSREGNSKAP 2012 SAKNR. 26/13: ÅRSMELDING 2012 SAKNR. 27/13: ÅRSMØTE SØNDAG 14. APRIL SAKNR. 28/13: EVT. GAVE TIL BARNE- OG UNGD.ARBEIDET SAKNR. 29/13: GUDSTJENESTESAMARBEID STAVERN OG TANUM SAKNR. 30/13: REFERATSAKER SAKNR. 31/13: EVENTUELT Åpning: Mat: Jan Jan 1

2 Innkalling godkjent og møtet erklært lovlig satt. SAKNR. 15/13: GODKJENNING AV REFERAT Ref. fra møtet 6. febr. Utsendt deltakerne 7. febr. Vedtak: Referatet godkjennes SAKNR. 16/13: KLOKKERTJENESTE Tanum trenger en ny klokker i løpet av sommeren Vedtak: AU arbeider videre med denne saken med sikte på å ha det på plass før sommeren 2013 SAKNR. 17/13: BRUDEPARSAMLING 15. MARS Det trengs en voksen hjelper fra MR. Vedtak: Åste Førli har sagt ja til å være med (Kaffe/kringle). (Takk til Åste!) SAKNR. 18/13: TRÅDLØSE MIKROFONER Det er behov for 2 nye mikrofoner. Fellesrådet betaler for én ny mikrofon, og AU innstiller på at MR betaler for ombygging/reparasjon av én eksisterende mikrofon Vedtak: I tillegg til mikrofon, betalt av LKFR, betaler MR for ombygging av én eksisterende mikrofon. SAKNR. 19/13: REFERATER; INNHOLD OG UTSENDELSE Det innstilles på at referat fra MR sendes ut innen en uke fra møtet. MR ønsker et kort referat av behandlede saker der dette er naturlig. Vedtak: Tidsfristen vedtas og referering av aktuelle saker tas til etterretning. SAKNR. 20/13: ÅRSPLAN Utsendt plan gjennomgått på MR-møte. MR-medlemmer og stab anmodes om å komme med løpende innspill til aktuelle hendelser. Vedtak: Arbeidet med årsplan fortsetter 2

3 SAKNR. 21/13: GUDSTJENESTER 30. juni 31. DES Gudstjenesteliste er utarbeidet av staben. Den ble gjennomgått ved Asle Z. Endelig liste legges inn i Årsplanen. Vedtak: Gudstjenestelisten vedtas. SAKNR. 22/13: KJØP AV KULER FRA ØK-UTV. NYTT ORGEL Øk.utvalget i orgelkomiteen anmoder MR å kjøpe Kuler som går til inntekt til nytt orgel. Pris kr 200 pr stk inkl stativ. MR mente dette ikke var av noen hast, og at det i så fall bare ville være å flytte penger mellom to konti. Ved avtemning (fire mot tre) ble det fattet følgende Vedtak: MR kjøper ikke kuler fra øk.utv. SAKNR. 23/13: UTVIDELSE ANTALL MEDLEMMER ØK.UTV NYTT ORGEL Øk.utvalget ønsker å utvide antall medlemmer med 2-3 personer, dels grunnet én avgang, dels fordi øk.utvalgets leder understreket behovet. Vedtak: MR gir øk.utv mandat til å rekruttere 2-3 nye medlemmer. SAKNR. 24/13: OVERFØRING ORGELPENGER Øk-utv. skal overføre beløp fra drifts- til sparekonto når innestående overstiger kr Vedtak: Kasserer overfører beløpet, ca 47 tusen kroner, til høyrentekonto. SAKNR. 25/13: ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskapet viser et overskudd på kr ,88. Dette fremkommer etter avsetninger til bundne og ubundne fond, hvor særlig orgelinnsamlingen utgjør det største tallet, nemlig kr ,41. Likviditet på driftskonto er bra, og menigheten disponerer flere bankkonti med store summer. Revidert årsregnskap vil foreligge på neste MR Vedtak: MR tar foreløpig årsregnskap 2012 til orientering. SAKNR. 26/13: ÅRSMELDING 2012 Av flere grunner er dette arbeidet kommet noe sent i gang. Vedtak: AU får i oppgave å fremlegge årsmelding innen årsmøtet og behandler dette i første AU SAKNR. 27/13: ÅRSMØTE SØNDAG 14. APRIL 3

4 Det blir kirkekaffe mellom gudstjenesten og årsmøtet. Vedtak: Årsmeldingen blir hovedsaken på årsmøtet. MR-leder Kjell N er ansvarlig for møtet. SAKNR. 28/13: EVT. GAVE TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET Det har tradisjonelt vært gitt en gavesjekk til en eller flere avdelinger innen barne- og ungdomsarbeidet. MR velger ut egnet(e) kandidat(er). Beløpet tas av renteinntekten på arvekontoen. Vedtak: AU får fullmakt til å finne egnet(e) kandidat(er), primært innen barne- og ungdomsarbeidet, med et beløp på kr Kasserer får umiddelbart etter vedtaket beskjed, slik at sjekk(er) kan bestilles til Årsmøtet. SAKNR. 29/13: GUDSTJENESTESAMARBEID STAVERN OG TANUM MR ser positivt på et samarbeid mellom de to menighetene for enkelte gudstjenestearrangement. MR innstiller på at det arrangeres et felles AU-møte mellom Stavern og Tanum. Vedtak: AU tar kontakt med Stavern AU for å komme frem til en dato for felles møte, i den hensikt å utvide menighetenes gudstjenestesamarbeid. SAKNR. 30/13: REFERATSAKER: Fasteaksjonen 19. mars. De trenger en hjelper fra MR fra kl Asle Z orienterte på MR-møtet. Marit H Tanum stiller opp og får evt. med seg en person til. Flott Marit! Felles AU Tunheim 20. mars Jan E ordner det praktiske. Protokoll fra UBDR 2012.v/ Ingebjørg E. Posten utgår da Ingebjørg er syk. Projektorgruppen v/ Marit H T. Arbeidet er godt i gang. Jon Magnar Ørnes har påtatt seg å styre gruppen nå mot våren. Takk til han! Første visning er 10. mars. Årsmøte Sportskapellet 14. mars. Fra Tanum er Ingebjørg E og Marit HT valgte representanter. AU-møter resten av sesongen (kl 12,30 på Thor i Romberggt.): tirsdag 9. april, tirsdag 14. mai, torsdag 30. mai Projektorsaken: Flyttingen av bildet Emmausvandrerne ble utført 11. februar, og resultatet ble meget vellykket. MR takker dem som var med på dugnaden: Per Kåre Haga, Reidar Tanum, Reidar Kobro, Sigurd Haga, Arne Hansen, Tone Vestmoen, Arne Perstu, Unni Lindhjem og Kjell Nilsen. 4

5 SAKNR. 31/13: EVENTUELT Som takk for hjelpen i projektorarbeidet, ordner Marit med en blomst til Ivar Nicolai Hvatum. Referat fra møtet fra 6. febr. ble undertegnet av Elisabet Romøren og Ole Finn Heum. Ingen flere saker. Møtet hevet 5