CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

2 INNHOLD Integrert års- og bærekraftsrapport Vårt selskap UTBRETT Cermaq: En global leder Cermaq i korte trekk: Hovedmål, kjerneverdier og kart over hvor vi er 2 3 Konsernsjefens orientering Oppsummering 2011 og utfordringer fremover 4 5 Nøkkeltall og høydepunkter 2011 Cermaqs finansielle resultater og bærekraftresultater 2011 Viktige hendelser i Strategi og historie Cermaqs strategi, mål og resultater Selskapets historie 9 Konsernledelsen Bilde og presentasjon Vår tilnærming Fremskritt gjennom rapportering om bærekraft Vår tilnærming til bærekraftig havbruk 34 Interessenter Samspill med våre interessenter 35 Etterlevelse Etterlevelse av forpliktelser Ledelsens tilnærming Miljørelaterte, sosiale og økonomiske aspekter 40 Mål 2012 og resultater 2011 Mål og resultater som ikke er dekket i kapittelet Vår verdikjede 41 Oversikt over indikatorer Indikatorene for de enkelte aspektene 42 Tilslutning til internasjonale initiativer Vår tilslutning til globale initiativ 43 Revisors vurdering Rapport fra KPMG med vurdering av bærekraftsrapporten Vår verdikjede EWOS Stabil markedsandel sikrer volumvekst og lønnsomhet Mainstream Bærekraftig produksjon og etablering i nye områder Forskning og utvikling Innovasjon er vår livsnerve Medarbeidere Menneskene i Cermaq, HR-strategier og nøkkeltall Våre resultater Styrets årsberetning for 2010 Cermaq leverer solide resultater i et svært krevende marked 55 Styret Bilde og presentasjon 56 Eierstyring og selskapsledelse Oppsummering av Cermaqs eierstyring Årsregnskap 2011 Årsregnskap konsern og morselskap Lederlønnserklæring Hovedprinsipper for selskapets lederlønnspolitikk 108 Ansvarserklæring Ansvarserklæring fra styret og konsernsjef Revisjonsberetning Erklæring fra KPMG Analytisk informasjon Bakgrunnsinformasjon om fangst, leveranser, prisutvikling og eksportvolum Aksjonærinformasjon Informasjon om Cermaqaksjen 116 Informasjon om Cermaqs digitale rapportering Guide til webrapporten Denne rapporten er markert i henhold til FNs Global Compacts ti prinsipper GC PRINSIPPER 1 2: Menneskerettigheter GC PRINSIPPER 3 6: Arbeidslivsstandard GC PRINSIPPER 7 9: Miljø GC PRINSIPPER 7 9: Miljø CG PRINSIPP 10: Anti-korrupsjon MENNESKERETTIGHETER Cermaq anerkjenner, støtter og respekterer menneskerettigheter ARBEIDSLIVSSTANDARD Cermaq anerkjenner, støtter og respekterer standarder for arbeidslivet FISKEHELSE Cermaq søker å maksimere fiskehelse gjennom kunnskapsbasert, forebyggende arbeid MILJØPÅVIRKNING Cermaqs aktiviteter ANTI-KORRUPSJON Cermaq har nulltoleranse SAMFUNNSENGASJEMENT Cermaq ønsker å være en har, på lik linje med all vann- og landbruksindustri, for korrupsjon pålitelig partner og en positiv bidragsyter til lokalsamfunn en påvirkning på miljøet. Cermaq streber imidlertid etter å drive på en bærekraftig måte

3 CERMAQ: en global leder Cermaq er et internasjonalt fiskeoppdretts- og fiskefôrkonsern med hovedkontor i Oslo, Norge. Konsernet har diversifisert tilstedeværelse i de store lakseoppdrettsregionene i verden. Å skape verdier for eierne gjennom bærekraftig havbruk er verdigrunnlaget for all Cermaqs drift. Selskapet er notert på Oslo Børs. SKOTTLAND WESTFIELD (EWOS) Cermaq har totalt 63 ansatte i Skottland gjennom sin fôrproduksjon i Westfield. Fôrproduksjonen i Skottland leverer hovedsakelig til skotske oppdrettere, hvor markedet er diversifisert og preget av spesialproduksjon. EWOS Skottland eksporterer også fôr til andre europeiske land. CANADA CAMPBELL RIVER (MAINSTREAM) SURREY (EWOS) Cermaqs virksomheter ligger i British Columbia. Her har selskapet totalt 328 ansatte i et bredt spekter av stillinger. Mainstreams oppdrettsvirksomhet ledes fra Campbell River på Vancouver Island. Fiskeoppdrett sysselsetter mange på den nordlige delen av Vancouver Island og forsyner hovedsakelig den amerikanske vestkysten med fersk laks. Fôrfabrikken leverer også fôr til smoltproduksjon for havbeite langs hele USAs vestkyst. 36 % global markedsandel innen fôr EWOS fortsetter å vokse i et sterkt konkurransepreget marked, og leverte et rekordresultat i Mye av årsaken til den gode veksten ligger i selskapets ekspertise på verdiøkende produkter og deres fokus på kundeoppfølging. CHILE PUERTO MONTT (MAINSTREAM) CORONEL (EWOS) COLACO (EWOS INNOVATION) Mainstreams aktiviteter er lokalisert i regionene X, XI og og XII og ledes fra Puerto Montt, som er Chiles oppdrettshovedstad. På grunn av større produksjon av foredlede produkter er en stor del av de ansatte sysselsatt i slakteri og foredling. Fôrproduksjonen ligger i Coronel i region VIII, hvor arbeidsmarkedet er mindre avhengig av fiskeoppdrett. EWOS Innovation har en forskningsstasjon i Colaco, i nærheten av Puerto Montt. Cermaq har totalt ansatte i Chile. #3 globalt lakseoppdrettsselskap Mainstream er en global leder innen oppdrett av laks og ørret. Produksjonen er balansert både geografisk og i forhold til arter, noe som gjør selskapet godt rustet til å møte etterspørselen I markedet. Selskapet leverer gode biologiske resultater i alle regioner.

4 p p EWOS er en ledende internasjonal aktør innen produksjon av fôr til oppdrettsnæringen, og produserer hovedsakelig fôr til laks og ørret. EWOS er en viktig bidragsyter til kunnskapsutvikling gjennom forskning- og utviklingsenheten EWOS Innovation. Mainstream er en av de største aktørene innen lakseoppdrett. Gruppen produserer atlantisk laks, regnbueørret og coho-laks. Overordnede mål: Cermaq skal være en ledende global leverandør av fôr til oppdrett av laks og ørret, med et fullt produktspekter og virksomhet i de fire hovedregionene for oppdrett i verden. Cermaq skal være en betydelig aktør innen oppdrett av laks og ørret i de to hovedområdene for oppdrett; Norge og Chile. Cermaq skal være blant de fremste aktørene innen forskning og utvikling på fiskefôr og lakseoppdrett. Cermaq skal opprettholde sterkt operasjonelt fokus som grunnlag for suksess og fremtidig vekst. NORGE OSLO (CERMAQ) STEIGEN (MAINSTREAM) BERGEN, FLORØ, BERGNESET OG HALSA (EWOS) DIRDAL OG LØNNINGDAL (EWOS INNOVATION) Cermaq ligger i Oslo, med et hovedkontor med 47 ansatte. Mainstream har aktiviteter i Nordland og Finnmark, og styres fra Steigen. EWOS ledes fra Bergen og har tre fôrfabrikker i henholdsvis Florø (Sogn og Fjordane), Halsa (Nordland) and Bergneset (Troms). EWOS Innovation har forskningsenheter i Dirdal (Rogaland) og Lønningdal (Hordaland). Cermaq har totalt 760 ansatte i Norge. Cermaq skal opprettholde en sterk balanse og produsere en god kontantstrøm. Kjerneverdier: Forretningssans Vi vil tjene penger. Ingen andre målsettinger i selskapet kan realiseres dersom vi ikke lykkes med det. Integritet Vi tror på rettferdighet, lojalitet og respekt. Det skaper stolthet hos medarbeidere og tillit i markedet. Nøkternhet Vi er disiplinerte og fornuftige. Vi støtter oss til kunnskap og god bedømmelse i bruken av ressurser og vi driver aktiv risikostyring. Beredskap Vi forbereder oss på forandringer gjennom hardt arbeid og kreativ tenkning, og vi leter etter muligheter til vekst. VIETNAM BEN LUC, LONG AN PROVINCE (EWOS) Dele suksess og bekymringer Vi spiller på lag, og oppmuntrer til personlig utvikling, nettverksbygging, samarbeid og åpen kommunikasjon blant medarbeiderne. EWOS Vietnam ble etablert i 2011 i samarbeid med vår lokale partner Anova. Selskapet produserer fôr til fôr-markedet for pangasius i sørøst-asia. EWOS Vietnam har 181 ansatte. 11,6milliarder driftsinntektene Har økt med 6 prosent til tross for volatile laksepriser. Dette skyldes gode markedsforhold for fôrprodukter og effektiv risikostyring.

5 Vårt selskap KONSERNSJEFENS ORD NØKKELTALL HØYDEPUNKTER STRATEGI HISTORIE KONSERNLEDELSE Skape verdier Cermaqs visjon er å være en global leder i havbruksindustrien. Globalt lederskap krever høye standarder for bærekraftig havbruk. Vi tror at nøkkelen til verdiskaping gjennom bærekraftig havbruk er å vise respekt for hverandre, forbrukerne og for lokalsamfunnene og miljøet hvor vi har vår virksomhet.

6 Vårt selskap: Konsernsjefens orientering GODT RUSTET FOR FREMTIDEN Med et samlet driftsresultat på NOK millioner, og en avkastning på sysselsatt kapital på 22 prosent, har Cermaq lagt bak seg et av sine beste år noensinne. Jon Hindar ble ansatt som konsernsjef i desember Han tiltrådte stillingen i mars «Vi vil alltid være åpne for å gjennomføre transaksjoner som langsiktig gir økt verdiskapning for aksjonærene våre.» ette skyldes god drift, vellykkede produktlanseringer og sterke biologiske resultater. Høye laksepriser i første del av året, og lave og sterkt volatile priser i annet halvår, har påvirket resultatet i stor grad. På tross av gode resultater i alle konsernselskaper vil jeg særlig trekke fram EWOS som også i år leverer et rekordresultat, med høy vekst i Chile og et økende salg av funksjonelle fôr. I tillegg har Mainstream Chile et driftsresultat på NOK 430 mill for 2011, sammenlignet med NOK 206 i Med tanke på den krevende gjenoppbyggingen i Chile de siste årene, er de sterke finansielle og biologiske resultatene i Mainstream Chile meget imponerende. Endringer gir grunnlag for ny vekst I annet halvår 2011 har vi sett stor økning på tilbudssiden i laksemarkedet. Gjenoppbyggingen av produksjonskapasiteten i Chile har så langt vært vellykket og har skjedd basert på nye bærekraftige driftsprosedyrer. Vi opplever at oppdrettsnæringen og chilenske myndigheter sammen har tatt ansvar for å redusere risikoen for tilsvarende sykdomsutbrudd som dem vi erfarte for noen år siden. Dette reflekteres gjennom lav dødelighet, redusert bruk av antibiotika og høy gjennomsnittlig vekt pr smolt. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter med uforminsket styrke i årene fremover både i Chile og andre områder. Gjennom løpende forbedringsarbeid sikres en optimal kostnadsutvikling, samt omverdenens aksept for fortsatt vekst i oppdrettsnæringen for å dekke et stadig økende konsum av sunn laks. På tross av økt etterspørsel har den sterke produksjonsøkningen i år skapt en midlertidig ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, med til dels kraftige prisutslag utover høsten. Vi ser samtidig en betydelig vekst i nye markeder som Russland og Brasil, samt god utvikling i mer etablerte markeder. Dette forventes å forsterkes ytterligere i de kommende årene. Nye produkter bidrar til økt verdiskapning EWOS har også i 2011 lansert en rekke nye produkter basert på forskningsarbeidet i EWOS Innovation. Produktene har bidratt til økt ytelse og bedre fiskehelse for oppdrettsnæringen, og andelen funksjonelle fôr i EWOS Norge sitt salg har i 2011 vært over 50 prosent. Blant annet har «EWOS Robust» som bidrar til å redusere påslag av lakselus vært en suksess. Dette og andre EWOS-produkter vil kunne medføre redusert dødelighet og bedre vekst og være lønnsomme for oppdretterne uavhengig av prisutviklingen. Vi forventer derfor fortsatt høy andel av disse kvalitetsproduktene fremover. Lønnsom vekst avgjørende for økt verdiskapning Skal Cermaq fortsette å utvikle sin posisjon som en ledende havbruksvirksomhet, 2 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

7 håndtert på en god måte, både operasjonelt og i forhold til offentlige myndigheter. Dette begrenset skaden for selskapet og opprettholder tilliten til Mainstream som en profesjonell industriaktør. Godt rustet for fremtiden De gode resultatene de siste to årene samt salg av ikke strategiske eiendeler, har bidratt til å gi Cermaq et godt fundament for fremtidig vekst. Vi har etablert en solid finansiell struktur og har gjennom den evne til å vokse selv i et svakt marked. Samtidig vil vi fortsatt vektlegge å opprettholde en forutsigbar utbyttepolitikk. er det behov for fortsatt lønnsom volumvekst innen begge virksomhetsområder. I oppdrett har vi i 2011 arbeidet med å øke produksjonskapasiteten i Region XII, Chile og i Finnmark, Norge. Investeringsprosjektene ferdigstilles i 2012, og konsernets produksjonskapasitet i 2013 øker da med ca tonn. Sammen med økt produksjon fra eksisterende lokaliteter i Chile vil vi ved utgangen av 2013 operere med tilnærmet full kapasitetsutnyttelse og produsere i størrelsesorden tonn. For å kunne vokse ytterligere må vi enten få tilgang til nye konsesjoner eller gjøre strukturelle grep. Vi vil alltid være åpne for å gjennomføre transaksjoner som langsiktig gir økt verdiskapning for aksjonærene våre. EWOS har de siste to årene vist en sterk vekst, og i 2011 passerte forretningsenheten for første gang 1 million tonn produsert fiskefôr. Med høy markedsandel og fortsatt lansering av nye kvalitetsprodukter gir dette et godt utgangspunkt for fremtidig vekst i takt med økt lakseproduksjon. Gjennom 2011 er EWOS Vietnam etablert for Tore Valderhaug ble konstituert som konsernsjef i juli 2011 da Geir Isaksen sluttet. Han var fungerende konsernsjef frem til mars produksjon av fôr til pangasius, og denne enheten skal videreutvikles gjennom I tillegg vurderes løpende en mer omfattende satsning innen andre arter. Bærekraftig havbruk er en forutsetning Cermaq har også i 2011 gode resultater på sentrale bærekraftsindikatorer. Åpen rapportering og tilslutning til internasjonale initiativer, herunder FNs Global Compact og Global Reporting Initiative, er viktig både internt og eksternt. Resultatene skapes imidlertid i den enkelte virksomheten. EWOS har utarbeidet nye krav til leverandørene som stiller krav om tilslutning til de ti prinsippene i GC. I Chile har endrede prosesser og god ledelse bidratt til sterke biologiske resultater knyttet til dødelighet, lakselus og bruk av antibiotika. Samtidig vil sykdom og andre biologiske utfordringer alltid kunne oppstå, og vår primære oppgave er å etablere god kompetanse, gode rutiner for forebyggende fiskehelse, og prosesser for å redusere konsekvensen av eventuelle sykdomsutbrudd. Dette viste vi sommeren 2011 i Finnmark der et ILA-utbrudd ble Vi har oppdrettsvirksomhet i tre regioner, og i Chile produserer vi i tillegg til atlantisk laks også to andre laksearter som har god etterspørsel fra det asiatiske marked. EWOS har en stabil inntjening, og disse forholdene gir oss økt fleksibilitet til å operere optimalt også i tider med krevende laksepriser. Vi er imidlertid ydmyke for at det å arbeide i en industri med levende dyr er utfordrende, og på tross av alle tiltak som vi har iverksatt og løpende jobber med å utvikle, vil vi ikke være forskånet fra ulike biologiske eller operasjonelle hendelser. Da er det godt å ha en sterk organisasjon i hele konsernet som er rustet både faglig og menneskelig til å håndtere de utfordringene som vil oppstå. Det har vært gjort et fantastisk arbeid gjennom hele året for å levere et meget sterkt resultat, og jeg vil takke alle våre ansatte for en strålende innsats i Tore Valderhaug CERMAQ ÅRSRAPPORT

8 Vårt selskap: Nøkkeltall / høydepunkter Nøkkeltall 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter EBITDA 1) EBITDA margin 14,5 % 17,8 % 9,6 % 3,8 % 13,1 % Driftsresultat før verdijustering av biomasse 2) Driftsmargin før verdijustering av biomasse 11,8 % 14,4 % 5,8 % 0,6 % 9,7 % Driftsresultat 3) Årsresultat videreført virksomhet (55 080) Årsresultat avviklet virksomhet - - (45 035) (2 938) - Årsresultat total virksomhet (58 017) Balanse Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital eks. minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Sysselsatt kapital før verdijustering av biomasse 4) Finansiering Sum egenkapital Egenkapitalandel 5) 59,5 % 59,8 % 52,7 % 42,0 % 57,3 % Netto rentebærende gjeld 6) Lønnsomhet Driftsmargin 7) 8,7 % 19,5 % 6,1 % 1,6 % 6,4 % Justert resultat per aksje, basis/utvannet videreført virksomhet 8) 11,20 10,37 3,33 (1,37) 7,54 Utbytte per aksje (utbetalt og foreslått) 4,63 5,40 1,50-2,25 Egenkapitalavkastning 9) 13,3 % 30,0 % 7,8 % (1,3) % 11,6 % Avkastning på sysselsatt kapital 10) 22,1 % 21,7 % 8,0 % 0,8 % 14,2 % Driftsresultat før verdijustering av biomasse/kg oppdrett 11) 7,1 9,4 1,6 (1,3) 4,2 Driftsresultat før verdijustering av biomasse/tonn fiskefôr 12) ) EBITDA: Driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer 2) EBIT før verdijustering av biomasse: Driftsresultat før renter, skatt og virkelig verdijustering av biologiske eiendeler 3) EBIT: Driftsresultat før renter og skatt 4) Sysselsatt kapital: Sum eiendeler + netto rentebærende gjeld virkelig verdijustering av biologiske eiendeler 5) Egenkapitalandel: Sum egenkapital/sum eiendeler i prosent 6) Netto rentebærende gjeld: Langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld kontantbeholdning 7) Driftsmargin: EBIT/driftsinntekter i prosent 8) Resultat per aksje: Resultat per aksje justert for effekten av virkelig verdijusteringer. Utvannet: Hensyntar utvanningspotensialet av aksjeopsjoner 9) Egenkapitalavkstning: Årsresultat total virksomhet/gjennomsnittlig sum egenkapital i prosent 10) Avkastning på sysselsatt kapital: (Driftsresultat før verdijustering av biomasse + inntekt fra tilknyttet selskap)/sysselsatt kapital i prosent For 2011, 2010 and 2009 er det brukt månedlig gjennomsnittlig sysselsatt kapital, tidligere år er beregnet basert på balanse ved utgangen av året 2010 tall ekskluderer vesentlige gevinster på salg av virksomhet og eiendeler 11) EBIT før verdijustering av biomasse per kg sløyd vekt i NOK 12) EBIT før verdijustering av biomasse per tonn i NOK Bærekraft Ansatte (antall) Dødsfall (antall) * Skader (skader per arbeidstimer) 31,1 31,0 27,4 34,1 Fravær (prosent av totalt antall arbeidsdager) 3,2 % 3,1 % 3,0 % 5,0 % Sum energiforbruk (GJ) Globale GHG-utslipp (tonn of CO 2 e) Tilfeller av brudd på miljøforskrifter Tilfeller av brudd på næringsmiddelforskrifter Tilfeller av brudd på andre forskrifter Tilfeller av brudd på produkt og serviceforskrifter Med unntak av antall ansatte er tallene oppdatert for salg av Mainstream Skottland * I 2008 døde to innleide dykkere mens de utførte arbeid for Mainstream Chile 4 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

9 Høydepunkter 2011 DRIFT MS Canada utvidet innenlands eggproduksjon med åpningen av et inkubasjons anlegg i ferskvann (mai) EWOS Norge lanserte en serie med nye funksjonelle fôr (mai) MS Norge etablerte produksjon i Ofotfjorden (august) MS Norge gjenåpnet slakteriet i Finnmark med økt kapasitet (august) MS Canada startet testingen av tilføring av oksygen i sjøen (september) EWOS Vietnam var i drift fra første halvår, og ble offisielt registrert i november MS Chile startet produksjon i Region XII (desember) EWOS passerte en total produksjon på 1 million tonn (desember) ORGANISASJON OG TRANSAKSJONER Cermaq solgte aksjene sine i ikke-kjernevirksomheten Hordafôr AS (februar) CEO Geir Isaksen forlot Cermaq etter 15 år som konsernsjef (juli) Jon Hindar ble ansatt som ny CEO (desember) SERTIFISERINGER OG MEDLEMSKAP Cermaq ble medlem av FNs Global Compact (mars) MS Norge ble som første norske oppdrettsselskap sertifisert i henhold til OHSAS standard (april) MS Canada ble sertifisert i henhold til APSA (Aboriginal Principles for Bærekraftig havbruk) (mai) Cermaq ble medlem av Transparency International Norge (juni) MS Canada mottok en pris (Certificate of Recognition) fra the Food and Manufacturing Industry Occupational Safety Alliance of British Columbia (august) MS Canadas anlegg var det første i verden til å bli sertifisert til Global Aquaculture Alliance s Best Aquaculture Practices nye standard for oppdrettslaks (desember) UTMERKELSER MS Norge ble hedret med opplæringsprisen for Nordland for sin gode opplæringspraksis (februar) Cermaq vant Farmand-prisen for beste årsrapport blant børsnoterte selskaper i Norge (september) Seafood Intelligence rangerte Cermaqs bærekraftsrapport som nr. 1 blant verdens ledende oppdretts- og fôrprodusenter (september) MS Chile mottok en utmerkelse fra regjeringen for et samfunnsprosjekt i Chiloé (november) ANNET Cermaq arrangerte sin første kapitalmarkedsdag (mai) OECD klagen ble avsluttet med en felleserklæring fra partene (august) Cermaq kom på OBX-listen over de 25 mest omsatte aksjene ved Oslo Børs (desember) SÅ LANGT I 2012 MS Chile mottok «Pro Pyme Seal» fra den chilenske presidenten, en anerkjennelse som understreker viktigheten av at små og mellomstore leverandører får oppgjør innen 30 dager (januar) DRIFTSINNTEKTER Millioner kroner EBIT FØR VERDIJUSTERING AV BIOMASSE Millioner kroner JUSTERT RESULTAT PER AKSJE BASIS, V.F. VIRKSOMHET Kroner ,5-1,4 3,3 10,4 11, CERMAQ ÅRSRAPPORT

10 Vårt selskap: Strategi / Historie / Organisasjon VÅR STRATEGI Cermaq er en global leder innen oppdrett av laksefisk, med to forretningsområder som begge baserer seg på en særskilt forretningsmodell og der vekstmuligheter og tilsvarende strategi følgelig vil være innbyrdes forskjellige. Begge B forretningsområdene fokuserer på bærekraftig produksjon av sine produkter og investerer, som del av dette, betydelige ressurser i forskning og utvikling for å sikre effektivitet og kvalitet innen fôr og oppdrett. Den sentrale strategiske logikken bak det å drive en kombinert fôr- og oppdrettsvirksomhet innen Cermaq, er overføringen av kunnskap mellom forretningsområder, som vi mener gir merverdi til både Mainstream og EWOS. Fôr er den sentrale kostnadskomponent for fisken som oppdretterne aler opp, og kunnskap om fôring og fôrets virkning på fiskens vekst og helse er en sentral suksessfaktor for begge forretningsområder. Dessuten vil drift av fôrvirksomhet, som er mindre påvirket av sykliske svingninger i resultat og kontantstøm, balansere de tradisjonelt større sykliske svingninger innenfor oppdrettsvirksomheten. Dette bidrar til å redusere den økonomiske risiko for konsernet. Å skape verdi for aksjonærene Cermaq skaper verdi for aksjonærene ved å fokusere på: Å levere solide driftsmessige og økonomiske resultater Lønnsom vekst innen lakseoppdrett og fôrvirksomhet Solid finansiering og evne til å dra nytte av vekstmuligheter Engasjement i betydelig forskning og utvikling for å fremme effektivitet og kvalitet innen fiskefôr og fiskeoppdrett Ansvarlig atferd i forhold til bærekraftig bruk av naturressurser, samt i forhold til miljørelaterte og sosiale saker og problemer i samfunnene der vi har virksomhet Å ivareta yrkesmessig helse og sikkerhet samt arbeidsbetingelser for våre ansatte Vekst Cermaqs posisjon som en global leder innen havbruk vil utvikles gjennom lønnsom volumvekst innen begge forretningsområder. Organisk vekst i Mainstream fullføres for tiden gjennom ekspansjoner i Region XII i Chile og i Finnmark i Norge. Innen EWOS investerer Cermaq for tiden i ny kapasitet i Norge, for å være i stand til i møtekomme den økte etterspørselen fra kunder. I tillegg til organisk vekst og lønnsomme fusjoner og overtakelser innen våre eksisterende aktiviteter, utforsker Cermaq hele tiden nye områder for verdiskaping. I 2011 ekspanderte EWOS i fôrsektoren ved bruk av kompetanse fra omfattende forskning i fôrprosessering og fiskeernæring, samt gikk inn i hvitfiskmarkedet i Vietnam. Videre steg for å øke fôrproduksjon til andre arter enn laksefisk vurderes kontinuerlig. Innen oppdrettsvirksomheten har oppmerksomheten i 2011 vært rettet mot organisk vekst innen eksisterende konsesjoner. Med mindre nye konsesjoner tildeles i noen av landene der selskapet for tiden har virksomhet, vil videre vekstinitiativer kreve fusjoner og overtakelser. Slike aktiviteter ønskes i den grad de skaper langsiktig verdi for våre aksjonærer. Fokus på verdikjeden Cermaq har virksomhet i fôr- og oppdrettsdelen av verdikjeden innen havbruk. Mainstream Chile produserer i tillegg foredlede produkter som omfatter de fleste ferdige produkter for detaljist- og restaurantmarkedet. Cermaq kan imidlertid øke andelen av slik videreforedling i den grad det fremmer ytterligere verdiskaping. EWOS driver først og fremst som en produsent av laksefôr med sterkt fokus på forskning og utvikling, til nytte for alle sine kunder. Råvarer kjøpes fra eksterne leverandører og EWOS investerer for tiden ikke i andre deler av verdiskapningskjeden for laksefisk. Fôr: Vekst i det vietnamesiske markedet I 2011 gikk Cermaq inn i det vietnamesiske fôrmarkedet for hvitfisk for å utnytte vår brede kompetanse på fiskefôr. EWOS har en eierandel på 51 prosent i EWOS Vietnam, som produserer fôr til pangasius, en type malle. Produksjonen i 2011 var på tonn, en betydelig økning i forhold til Selv om den nåværende virksomhet ikke er vesentlig, kan den strategiske viktighet over tid bli stor, på grunn av Vietnams posisjon i globalt havbruk. Å gå inn i dette markedet gjennom en liten og nøye utvalgt virksomhet har medført at Cermaq har oppnådd mye i 2011, inkludert: Implementering av EWOS kvalitets- og produksjonsstandarder Lansering av funksjonelle fôr Etablering av forsknings- og utviklingsfasiliteter Styrking av markedsføring og salgfremming Forbedringer i produksjonen som grunnlag for fremtidig kapasitetsvekst Implementering av Cermaqs retningslinjer for etikk og samfunnsansvar med opplæring av ansatte så vel som andre initiativ for eierstyrings- og selskapsledelse. 6 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

11 PELAGISK FISKEFLÅTE FISKEMEL-, FISKEOLJE- FABRIKKER FÔR- PRODUSENTER LAKSE- OPPDRETTERE SLAKTING FOREDLING LANDBRUK RÅVARE- FOREDLING Oppdrett: Vekst langt nord og langt sør Mainstream har i 2011 fortsatt å utnytte vekstpotensialet som ligger i våre eksisterende lisenser og gjennom å ekspandere til nye områder. Mainstream har startet drift i Region XII i Chile, et område som foreløpig har hatt liten aktivitet på grunn av utfordrende klima. Mainstream har foreløpig investert i utbygging av 2 av i alt 9 lisenser, og 28. desember 2011 ble den første smolten satt i sjøen. Vår ambisjon er å oppnå et slaktevolum på tonn atlantisk laks fra Region XII i I Finnmark utnytter vi våre muligheter for organisk vekst gjennom å øke produksjonen innenfor eksisterende konsesjoner. Vi anser lønnsomheten på denne type vekst som god, og vi ser gode driftsmessige resultater. Vår utvidelse i Finnmark innebærer investeringer i sjøanlegg, i tillegg til en utvidelse av vårt slakteri i Hammerfest som økte kapasiteten til 150 tonn per skift. Region XII i Chile og Finnmark i Norge er områder som historisk har hatt beskjeden oppdrettsaktivitet, men som vi har tro på er gode områder som kan være kostnadseffektive og bærekraftige, gjennom sterkt fokus på drift. Økt aktivitet i nye oppdrettsområder har også en risikodiversifiserende effekt for Mainstream. Mål og resultater Mål 2011 Resultater 2011 Mål 2012 Gjenoppbygge oppdrettsvirksomheten i Chile Ekspandere inn i Region XII Bygget og startet drift av yngelproduksjon av ørret i landbaserte ferskvannsanlegg Etablerte virksomhet i region XII ved å starte opp ett anlegg med utsett av smolt Etablere og sette ut fisk i ytterligere tre anlegg i Region XII Øke oppdrettsvolumet i Nordland og Finnmark Utvikle og lansere nye og lønnsomme produkter gjennom FoU Etablere EWOS Vietnam Sikre rammebetingelsene for våre virksomheter og demonstrere bærekraftighet Etablerte tre anlegg og utvidet kapasiteten på slakteriet Egenutviklet laksefôr som hindrer lusepåslag er blant mange vellykkede produktlanseringer i 2011 Plattformen er etablert og det er lagt planer for videre vekst Bærekraftsresultater ble presentert i vår andre bærekraftsrapport som var en tredje parts kontrollert GRI rapport, og som også oppnådde eksterne utmerkelser Etablere og sette ut smolt i ytterligere ett anlegg i Finnmark Gjennomføre program i alle regioner for å styrke kostnadseffektiviteten i Mainstreams produksjon Utnytte vår kjernekompetanse innen teknologi også innen flere arter og regioner Implementere nytt oppfølgingssystem for leverandører, med fokus på samfunnsansvar i hele verdikjeden Sikre tilstrekkelig utvidelse av kapasitet for å oppnå planlagt volumvekst med lav CAPEX/ tonn ny kapasitet Bedre de samlete HMS resultater CERMAQ ÅRSRAPPORT

12 Vårt selskap: Strategi / Historie / Organisasjon Selskapets historie Cermaq ASAs historie begynner der statens kornmonopol slutter. Det som opprinnelig var et kornselskap med import og innenlands virksomhet, valgte i 2000 en helt ny retning, og har utviklet seg til å bli en global leder innen havbruk. De historiske begivenhetene som formet selskapet til det det er i dag finnes på I dag er selskapsstrukturen basert på fiskefôr og fiskeoppdrett, men noe gjenstår fortsatt fra vår virksomhet innen landbruket. CERMAQ ASA FISKEFÔR / FORSKNING OG UTVIKLING FISKEOPPDRETT IKKE-KJERNE- VIRKSOMHET EWOS AS (NORGE) MAINSTREAM NORWAY AS NORGRAIN AS 72,5 % EIERSKAP EWOS CANADA LTD EWOS CHILE S.A. EWOS INNOVATION AS MAINSTREAM CANADA EN DEL AV EWOS CANADA LTD MAINSTREAM CHILE S.A EWOS LTD (SKOTTLAND) EWOS VIETNAM JSC 51 % EIERSKAP Selskaper med minoritetsposter er ikke inkludert. 8 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

13 Vårt selskap: Konsernledelsen 1: JON HINDAR (1956) Konsernsjef fra 19. mars 2012 Hindar tiltrådte som konsernsjef for Cermaq i mars Hindar er utdannet sivilingeniør innenfor kjemi fra Norges Teknisk- vitenskapelige Universitet (NTNU) og har i tillegg ledelsesutdanning fra IMD i Lausanne, Sveits. Han har tidligere vært konsernsjef for NorSun AS, Visepresident i Invitrigen Group, konsernsjef i Dynal Biotech ASA, og partner og administrerende direktør i Fondsfinans ASA. Hindar er styremedlem i blant annet Photocure ASA og Handicare ASA. KONSERNLEDELSEN PER MARS : KJELL BJORDAL (1953) Direktør Fôr Bjordal ble utnevnt til global leder for EWOSgruppen og Cermaq COO fiskefôr i Han var tidligere direktør for NorAqua, hvor han begynte i Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har også 1. avdeling juridikum. I tillegg har han gjennomført et Advanced Management Programme ved Wharton Business School. Bjordal har tidligere vært administrerende direktør for Glamox Group ( ) og økonomi direktør i Glamox Group ( ). 3: TORE VALDERHAUG (1960) Finansdirektør og fungerende konsernsjef til 19. mars Valderhaug ble utnevnt til finansdirektør (CFO) i Cermaq ASA i november Han er statsautorisert revisor og har tidligere lang erfaring med revisjon blant annet fra Arthur Andersen & Co. Han har bred erfaring som økonomidirektør i flere børsnoterte selskaper, blant annet EDB Business partner ASA, Proxima ASA og Ocean Rig ASA. Valderhaug fungerte som konsernsjef i Cermaq i perioden juli 2011 mars : GEIR SJAASTAD (1953) Prosjektdirektør 5: GEIR MOLVIK (1958) Direktør Oppdrett 6: SYNNE HOMBLE (1972) Direktør konsernfunksjoner Sjaastad startet i Cermaq ASA (tidligere Statkorn Holding AS) i 1996 og ble utnevnt som visekonsernsjef i Fra mars 2009 har han vært prosjektdirektør i Cermaq ASA. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har også 1. og 2. avdeling juridikum. Sjaastads har tidligere vært leder/ partner i Gemini Consulting og IKO Strategi ( ), i tillegg til økonomidirektør og direksjonssekretær i Bjølsen Valsemølle AS ( ). Molvik startet i Cermaq-gruppen som administrerende direktør for EWOS Norge i 2006, og ble utnevnt til COO oppdrett i juni Han har en MSc fra Universitetet i Tromsø og bred erfaring innen havbruk fra Hydrotechgruppen, Hydro Seafood og Noraqua i Norge, og fra Georgia Sea Farms Ltd. i Canada og Tassal Ltd. i Tasmania, Australia. Molvik var banksjef i Christiania Bank og Kreditkasse i mange år. Homble startet i Cermaq ASA som konsernadvokat i 2006 og ble utnevnt til juridisk direktør og medlem av konsernledelsen i august Fra mars 2009 har hun vært direktør for konsernfunksjoner, med ansvar for juridiske forhold, kommunikasjon, samfunnsansvar/ bærekraft og HR. Homble er cand.jur fra Universitetet i Oslo, med spesialfag fra Hamline School of Law, Minnesota, USA. Fra 1998 til 2006 var hun advokat i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. CERMAQ ÅRSRAPPORT

14 Vår verdikjede EWOS MAINSTREAM FORSKNING OG UTVIKLING MEDARBEIDERE

15 FÔR OPPDRETT INNOVASJON TILPASNINGS- DYKTIG Dele kunnskap, tenke fremover Cermaq har to kjerneområder EWOS (fiskefôr) og Mainstream (fiskeoppdrett) og våre mange ansatte representerer ryggraden i vår verdiskapning. Cermaq investerer tungt i forskning og utvikling for å forbedre ytelse og kvalitet i hele verdikjeden.

16 Vår verdikjede: EWOS STABIL MARKEDSANDEL SIKRER VOLUMVEKST OG LØNNSOMHET EWOS opprettholdt en samlet andel på 36 prosent av det globale markedet for laksefôr i Gruppen høstet gevinst av betydelige investeringer i forskning og utvikling, som har resultert i nye funksjonelle fôr og økt fleksibilitet med hensyn til utforming. 12 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

17 Cermaqs produksjon av fiskefôr er organisert i forretningsområdet EWOS. EWOS er en av tre store globale laksefôrprodusenter, med en markedsandel på rundt 36 prosent. Virksomheten EWOS leverer ekstrudert fiskefôr for hele livssyklusen fra klekking til slaktning av laksefisk og pangasius. EWOS leverer også fôr til et antall andre marine arter og ferskvannsarter, og er i posisjon til å ta del i den forventede veksten innenfor disse artene. I dag produserer EWOS fiskefôr til 28 forskjellige oppdrettsarter. EWOS har virksomhet i alle de fire store lakseproduserende landene, med tre produksjonsanlegg i Norge og ett i henholdsvis Chile, Canada og Skottland, og er også i fôrmarkedet for pangasius i Vietnam. Fra disse virksomhetene eksporterer EWOS fôr til en rekke land i Europa, Sør-Amerika, Asia og til USA. EWOS nådde en viktig milepæl i 2011, da den samlede produksjon passerte 1 million tonn fiskefôr. Totalt salg for året endte på tonn fôr og omsetningen var på millioner kroner med en EBIT før verdijustering av biomassen på 625 millioner. EWOS har totalt ansatte, inkludert EWOS Innovation. Konkurransefortrinn EWOS er anerkjent i alle markeder på fem viktige områder: ytelse, fiskehelse og -velferd, erfaring, service og samarbeid. Betydelige investeringer i forskning bidro til en konkurransefordel særlig innen spesialfôr og funksjonelle fôr. Høy kompetanse om virkningen av avansert ernæring på fiskehelse og ytelse er av grunnleggende verdi for vårt forhold til våre kunder. EWOS tilbyr også et bransjeledende ytelses- og styringsnormeringssystem, eller «benchmarking», som av EWOS kunder brukes i stor utstrekning i forbedrings- og oppgraderingsprosjekter. Rammevilkår Det har ikke skjedd større regelverksendringer med direkte virkninger for fiskefôr-bransjen i Tilsynsmyndigheter videreutvikler imidlertid systemet ved gradvis å justere kravene vedrørende kontroller og overvåking av uønskede stoffer, så vel som krav til dokumentasjon av praksis innen bransjen. EUs nye felles fiskeripolitikk (CFP) er under utvikling og skal gjelde fra 1. januar Den vil fokusere på bedre kontroll med og forvaltning av fiskeriene og vil bidra til å bedre bærekraften i EUs fiskerier. Havbruk skal være del av EUs felles fiskeripolitikk. Risikovurderinger EWOS forvalter kontinuerlig operasjonell risiko og usikkerhet for å verne om vårt gode omdømme, sikre kontinuerlig fôrleveranser og verne våre aktiva. De viktigste faktorene som skaper risikoeksponering for EWOS er: Mattrygghet Svingninger i råvarepriser Råvaretilgjengelighet Utestående fordringer, særlig i Chile der det tradisjonelt har vært markedspraksis å gi forlengelse/utvidelse av kredittbetingelser Driftsavbrudd EWOS er godt rustet til å takle dette utfordrende forretningsmiljøet og har iverksatt EWOS er anerkjent i alle markeder på fem viktige områder: ytelse, fiskehelse og -velferd, erfaring, service og samarbeid. NØKKELTALL EWOS Millioner kroner Driftsinntekter 9 366, , , , ,2 EBITDA 787,6 670,9 510,3 300,1 491,3 EBITDA-margin 8,4 % 9,1 % 8,2 % 4,4 % 8,3 % EBIT før verdijustering av biomasse 624,8 509,1 379,6 183,6 378,4 EBIT-margin før verdijustering av biomasse 6,7 % 6,9 % 6,1 % 2,7 % 6,4 % EBIT (driftsresultat) 607,3 521,9 379,2 188,9 373,6 Salg i tusen tonn 1 081,4 876,2 787,6 901,9 847,4 CERMAQ ÅRSRAPPORT

18 Vår verdikjede: EWOS FUNKSJONELT FÔR Prosent av salgsvolum % 25 % 36 % 47 % SALGSVOLUM PER REGION CANADA 7 % VIETNAM 3 % NORGE 51 % SKOTTLAND 8 % CHILE 31 % EWOS Integrated Management System EIMS, som integrerer mattrygghet, kvalitet, HMS og miljøforvaltning. Risikoer relatert til forsyning av råvarer håndteres av et svært kompetent globalt innkjøpsteam. Risiko relatert til utestående fordringer administreres gjennom kredittgodkjenningsprosedyrer og tett oppfølging av kunder. Bærekraft Bærekraftig ressursbruk og effektiv bruk av råvarer er sentrale bærekraftselementer i fôrsektoren. Den globale forsyning av marine ingredienser er begrenset og ustabil, og EWOS har gjennom avansert forskning og utvikling bidratt til en betydelig mer effektiv bruk av de ingrediensene. Nylig nåde EWOS milepælen å bli nettoprodusent av fiskeprotein og fiskeolje. Laksens karbonavtrykk er på linje med kyllingens, og langt lavere enn for svinekjøtt og storfekjøtt. EWOS fremmer bedre bruk av marine råvarer, eksempelvis bruken av bifangst til fôr-formål, og kjøper marine råvarer fra bærekraftige fiskerier. EWOS støtter IFFO Global Standard for Responsible Supply, som ivaretar ansvarlig fiskebestandsforvaltning, mattrygghet og sporbarhet i sin produksjon. I 2011 var EWOS sponsor for IFFO RS forbedringsprogram for fiskemel- og fiskeoljefabrikker som i utgangspunktet ikke fylte kravene til IFFO RS-standarden. I 2011 vedtok EWOS ny leverandørpolicy og retningslinjer for leverandører, som klart angir EWOS s forventninger om at leverandører skal etterleve FN Global Compacts 10 prinsipper. EWOS fortsetter å bruke marine råvarer, som fortsatt forblir en viktig fôringrediens, på en effektiv måte. Den marine indeksen var 37,5 prosent (eksklusive Vietnam), en nedgang fra 42 prosent i Avskjær brukt som råvare i EWOS fôr utgjorde 18 prosent av de marine ingrediensene i 2011, en nedgang fra 21 prosent i Markedsoversikt Biologisk gunstige forhold i Norge og vellykket gjenoppbygging av oppdrettsvirksomhet i Chile førte til større markedsvekst enn forventet i EWOS opprettholdt sin markedsandel i alle markeder, og oppnådde volumvekst i Norge, Chile og Skottland. OPPRINNELSE PÅ MARINE RÅVARER BRUKT I FÔR Pelagisk fiske / Opprinnelse Tonn % Ansjos Peru,Chile Lodde Norge, Island Tobis Danmark, Norge Brisling Danmark Menhaden USA Andre arter* Pelagisk fisk, total Avskjær og biprodukter Avskjær av sild Øvrige arter* Avskjær og biprodukter Andre marine ingredienser Krill og rekeavskjær Andre marine ingredienser Totalt *Arter inkludert er kolmule, Jack Mackarell, hake, øyepål og sardin. I Norge vokste markedet for fiskefôr med 12 prosent til tonn i EWOS avsluttet året med en relativt stabil markedsandel på rundt 37,5 prosent. Det totale salgsvolum steg med rundt tonn og passerte tonn i EWOS produserte mer enn tonn med fôr i toppmåneden august, som er ny rekord i bransjen. Skottland er del av det britiske og irske markedet på tonn for alle arter, der skotsk laks sto for cirka tonn, 5 prosent mer enn i EWOS økte sin markedsandel i denne sektoren litt, til 33 prosent. Eksportsalg fra EWOS Skottland til EU og Norge økte med over 30 prosent til tonn. I Canada var det en liten nedgang i det totale markedet i 2011 og det forventes en ytterligere nedgang i markedet i 2012, som resultat av planlagte reduksjoner i smoltut- 14 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

19 sett i 2011/2012. Oppdrettsvirksomheten er svært konsolidert, med fire selskaper som står for mer enn 90 prosent av den totale produksjonen. EWOS Chile opplevd vekst, styrket markedsposisjon og økt lederskap i 2011, med en vekst på 58 prosent, sammenlignet med 43 prosent for den chilenske fôrbransjen. EWOS markedsandel var på 32 prosent, med totalt salg i løpet av året på tonn. Salg av funksjonelle fôr sto for mer enn 40 prosent av det totale salget. Vietnams totale marked for fôr til havbruk er antakelig på over 3,5 millioner tonn, hvorav det lokale pangasius-markedet alene står for nesten 2 millioner tonn fôr. I 2011 påvirket den globale økonomien fiskeoppdretternes økonomiske situasjon og salg av fôr var utfordrende for alle selskaper. Siden overtakelse av driften i februar 2011, har EWOS gjennom betydelig innsats bygget opp salget til totalt tonn ved årsslutt. Forretningsutvikling Funksjonelle fôr styrket sin rolle som virkemiddel som forebyggende tiltak mot sykdommer og parasitter. I løpet av våren 2011 lanserte EWOS nye funksjonelle fôr som inneholder kombinasjoner av immunstimulerende stoffer og naturlige, plantebaserte maskeringsforbindelser som kan forvirre lakselus når de skal gjenkjenne laks og derved redusere nivåene av lus som fester seg til laksen. Dette funksjonelle fôret ble veldig godt mottatt blant EWOS sine kunder, og for EWOS gruppen samlet sto funksjonelle fôr for 47 prosent av det totale salget i 2011, en økning fra 36 prosent i I Norge var kapasitetsutvidelsen ved fabrikken i Florø i 2009 grunnlaget for en høy volumvekst i Med økt smoltproduksjon i 2011, vil EWOS Norge igjen justere sin kapasitet for å være i stand til å møte den forventede økning i etterspørsel etter fôr i Investeringsprogrammet i Skottland er fortsatt sentralt for å bedre effektivitet i produksjon. Nye lagrings- og lastingsfasiliteter som planlegges ferdigstilte i 2012 forventes å resultere i bedret distribusjon. I Canada fortsetter EWOS å utnytte tilgjengelig produksjonskapasitet ved innsats for å øke salget til marine arter i Asia og til smoltproduksjon for havbeite i det nordvestlige Stillehavet og Alaska I Chile vil fiskeoppdretterne møte store utfordringer i minimum 1,5 år som følge av prisreduksjoner på atlantisk laks i andre halvdel av 2011, kombinert med nye forskrifter. Veldig gode priser for coho og ørret i de internasjonale markedene har imidlertid vært til hjelp for produsenter med diversifisert produksjon EWOS Vietnam hadde oppnådd økt kapasitet gjennom systematisk vedlikehold, utskifting av utstyr og ved forbedringer av infrastruktur i tilknytning til virksomheten. EWOS har etablert lokal forskning og utvikling og egen, lokal salgsstøtte, som er viktig for å styrke EWOS produktportefølje og omdømme. Utsiktene for 2012 Den sterke etterspørselen fra 2011 forventes å fortsette i I Norge lykkes oppdretterne med å optimalisere produksjonen innen rammen av det gjeldende forskriftsmessige rammeverk. Det virker derfor sannsynlig at det norske markedet vil ha enda et år med sterk volumvekst i Canada og Skottland har begrenset vekstpotensiale i Chile har så langt hatt et vellykket comeback og markedet vil fortsette å vokse raskest av alle markeder. I Vietnam har EWOS leid nye fasiliteter som vil gi vesentlig øket kapasitet og markedsandel. Salg av funksjonelle fôr forventes å videreføres i 2012, idet de bygger på dokumentert suksess i forsøk og i markedet. Støtte fra akademia og fiskehelsemyndigheter bidrar også til ytterligere å styrke aksepten for funksjonelle fôr som et viktig virkemiddel innen forebyggende fiskehelse. Hovedfokus for EWOS når det gjelder råvarekilder, er å optimalisere forsyningsbasen så vel som å bidra til å realisere EWOS sin vekststrategi gjennom en koordinert global tilnærming til alle råvaremarkeder. Konkurranse om tilgang til marine oljer, hovedsakelig for omega 3-segmentet for menneskelig forbruk, forblir moderat. EWOS nådde en milepæl produksjon av mer enn 1 million tonn på ett år. CERMAQ ÅRSRAPPORT

20 Vår verdikjede: EWOS Arbeid for kontinuerlig forbedring Forpliktelsen EWOS har påtatt seg til kontinuerlig forbedring i henhold til internasjonale standarder heter EWOS Integrated Management Systems (EIMS). Den er basert på uavhengig sertifisering for fôrfabrikkene i henhold til internasjonale standarder for ledelse og kvalitet (ISO9001); mattrygghet (ISO22000); miljø (ISO14001); og HMS (OHSAS18001), i tillegg til akkreditering av individuelle anlegg i overensstemmelse med standarder som for eksempel GlobalGap, for å imøtekomme lokale markedsbehov. Visjon Verdier Policies Planlegge EIMS HACCP ISO MATTRYGGHET GRI FN GC CDP IFFO RS EIMS er blitt sentral for måten EWOS driver virksomheten. EIMS representerer en systematisk måte å håndtere sosial- og miljørelatert risiko i virksomheten ved å anvende anerkjente internasjonale standarder. EIMS sikrer også at den kontinuerlige forbedringen av virksomheten foregår på en åpen og ansvarlig måte. Eksempelvis tar alle EWOS operatørselskaper del i et globalt program for kontroll med uønskede stoffer i fôr. Følge opp ISO MILJØSTYRING ISO 9001 KVALITETS- STYRING ISO HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Utføre Risikoer for fôr- og mattrygghets forvaltes systematisk også i leveransekjeden for råvarer. Et system for risikoanalyse av leveransekjeden og leverandørgodkjenning definerer prosessene og kriteriene for hvordan råvareleverandører velges, godkjennes, revideres og kontrolleres.. Global G.A.P. Kontrollere Mål og resultater Mål 2011 Resultater 2011 Mål 2012 Spisse vår markeds- og stabsfunksjoner slik at den bedre reflekterer vår høyr kompetanse og potensiale i vår sterke produksjonsportefølje. Vi vil være den fôrelverandøren som skaper størst verdier for sine kunder Vi har fortsatt utviklingsarbeidet med nye fôrtyper for å møte utfordringen i oppdrettsnæringen. Økt salg av våre funksjonelle fôr bekrefter at våre produkter lykkes, og har inspirert våre konkurrenter til å følge etter. Dette har profesjonalisert næringen og gjort den totalt sett mer bærekraftig Forsvare vår markedsandel og høye lønnsomhet i laksemarkedet Utvikle og lansere nye og lønnsomme produkter gjennom FoU Skape fordeler for våre kunder ved å nyttiggjøre oss det dyktige innkjøpsteamet for å levere bedre resultater enn konkurrentene i et komplekst marked Beholde nåværende markedsposisjon i alle markeder og være den fremste når det gjelder lønnsomhet Etablere vår fremtidige vekstplattform I Asia ved å utvikle EWOS Vietnam til å bli en av de ti største fiskefôrleverandørene Egenutviklet laksefôr som hindrer lusepåslag er blant mange vellykkede produktlanseringer i 2011 Det fornyede, globale innkjøpsteamet har støttet den raske volumveksten ved å sikre leveranser til markedet gjennom innkjøp av rette volumer og kvalitet av råvarer til rett pris EWOS har opprettholdt og økt markedsandel i alle markedene i 2011 Plattformen er etablert og det er lagt planer for videre vekst Utnytte vår kjernekompetanse innen teknologi også innen flere arter og regioner Implementere nytt oppfølgingssystem for leverandører, med fokus på samfunnsansvar i hele verdikjeden Sikre tilstrekkelig utvidelse av kapasitet for å oppnå planlagt volumvekst med lav CAPEX/ tonn ny kapasitet. 16 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport årsrapport 2012 Innhold integrert års- og bærekraftsrapport Selskapet Utbrett Cermaq: En global leder Hovedmål, kjerneverdier og kart 2-3 Konsernsjefens orientering: Posisjonert for vekst Oppsummering

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur.

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Årsrapport 2007 Kort om AKVA group AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Vi har 30 års erfaring med design og produksjon av stålmerder,

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/ Årsrapport 2012 2012 i korthet Et solid år 148 millioner kunder, 102 milliarder kroner i omsetning, 5 % organisk driftsinntekstvekst, EBITDA før andre inntekter og kostnader på 33 milliarder kroner og

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. Lars Nilsen, Konsernsjef NOK 3 199 millioner i ordreinngang NOK 3 461 millioner

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2014

Årsberetning og årsregnskap 2014 Årsberetning og årsregnskap 2014 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2014 2013 Driftsinntekter 77 907 64 877

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer