CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

2 INNHOLD Integrert års- og bærekraftsrapport Vårt selskap UTBRETT Cermaq: En global leder Cermaq i korte trekk: Hovedmål, kjerneverdier og kart over hvor vi er 2 3 Konsernsjefens orientering Oppsummering 2011 og utfordringer fremover 4 5 Nøkkeltall og høydepunkter 2011 Cermaqs finansielle resultater og bærekraftresultater 2011 Viktige hendelser i Strategi og historie Cermaqs strategi, mål og resultater Selskapets historie 9 Konsernledelsen Bilde og presentasjon Vår tilnærming Fremskritt gjennom rapportering om bærekraft Vår tilnærming til bærekraftig havbruk 34 Interessenter Samspill med våre interessenter 35 Etterlevelse Etterlevelse av forpliktelser Ledelsens tilnærming Miljørelaterte, sosiale og økonomiske aspekter 40 Mål 2012 og resultater 2011 Mål og resultater som ikke er dekket i kapittelet Vår verdikjede 41 Oversikt over indikatorer Indikatorene for de enkelte aspektene 42 Tilslutning til internasjonale initiativer Vår tilslutning til globale initiativ 43 Revisors vurdering Rapport fra KPMG med vurdering av bærekraftsrapporten Vår verdikjede EWOS Stabil markedsandel sikrer volumvekst og lønnsomhet Mainstream Bærekraftig produksjon og etablering i nye områder Forskning og utvikling Innovasjon er vår livsnerve Medarbeidere Menneskene i Cermaq, HR-strategier og nøkkeltall Våre resultater Styrets årsberetning for 2010 Cermaq leverer solide resultater i et svært krevende marked 55 Styret Bilde og presentasjon 56 Eierstyring og selskapsledelse Oppsummering av Cermaqs eierstyring Årsregnskap 2011 Årsregnskap konsern og morselskap Lederlønnserklæring Hovedprinsipper for selskapets lederlønnspolitikk 108 Ansvarserklæring Ansvarserklæring fra styret og konsernsjef Revisjonsberetning Erklæring fra KPMG Analytisk informasjon Bakgrunnsinformasjon om fangst, leveranser, prisutvikling og eksportvolum Aksjonærinformasjon Informasjon om Cermaqaksjen 116 Informasjon om Cermaqs digitale rapportering Guide til webrapporten Denne rapporten er markert i henhold til FNs Global Compacts ti prinsipper GC PRINSIPPER 1 2: Menneskerettigheter GC PRINSIPPER 3 6: Arbeidslivsstandard GC PRINSIPPER 7 9: Miljø GC PRINSIPPER 7 9: Miljø CG PRINSIPP 10: Anti-korrupsjon MENNESKERETTIGHETER Cermaq anerkjenner, støtter og respekterer menneskerettigheter ARBEIDSLIVSSTANDARD Cermaq anerkjenner, støtter og respekterer standarder for arbeidslivet FISKEHELSE Cermaq søker å maksimere fiskehelse gjennom kunnskapsbasert, forebyggende arbeid MILJØPÅVIRKNING Cermaqs aktiviteter ANTI-KORRUPSJON Cermaq har nulltoleranse SAMFUNNSENGASJEMENT Cermaq ønsker å være en har, på lik linje med all vann- og landbruksindustri, for korrupsjon pålitelig partner og en positiv bidragsyter til lokalsamfunn en påvirkning på miljøet. Cermaq streber imidlertid etter å drive på en bærekraftig måte

3 CERMAQ: en global leder Cermaq er et internasjonalt fiskeoppdretts- og fiskefôrkonsern med hovedkontor i Oslo, Norge. Konsernet har diversifisert tilstedeværelse i de store lakseoppdrettsregionene i verden. Å skape verdier for eierne gjennom bærekraftig havbruk er verdigrunnlaget for all Cermaqs drift. Selskapet er notert på Oslo Børs. SKOTTLAND WESTFIELD (EWOS) Cermaq har totalt 63 ansatte i Skottland gjennom sin fôrproduksjon i Westfield. Fôrproduksjonen i Skottland leverer hovedsakelig til skotske oppdrettere, hvor markedet er diversifisert og preget av spesialproduksjon. EWOS Skottland eksporterer også fôr til andre europeiske land. CANADA CAMPBELL RIVER (MAINSTREAM) SURREY (EWOS) Cermaqs virksomheter ligger i British Columbia. Her har selskapet totalt 328 ansatte i et bredt spekter av stillinger. Mainstreams oppdrettsvirksomhet ledes fra Campbell River på Vancouver Island. Fiskeoppdrett sysselsetter mange på den nordlige delen av Vancouver Island og forsyner hovedsakelig den amerikanske vestkysten med fersk laks. Fôrfabrikken leverer også fôr til smoltproduksjon for havbeite langs hele USAs vestkyst. 36 % global markedsandel innen fôr EWOS fortsetter å vokse i et sterkt konkurransepreget marked, og leverte et rekordresultat i Mye av årsaken til den gode veksten ligger i selskapets ekspertise på verdiøkende produkter og deres fokus på kundeoppfølging. CHILE PUERTO MONTT (MAINSTREAM) CORONEL (EWOS) COLACO (EWOS INNOVATION) Mainstreams aktiviteter er lokalisert i regionene X, XI og og XII og ledes fra Puerto Montt, som er Chiles oppdrettshovedstad. På grunn av større produksjon av foredlede produkter er en stor del av de ansatte sysselsatt i slakteri og foredling. Fôrproduksjonen ligger i Coronel i region VIII, hvor arbeidsmarkedet er mindre avhengig av fiskeoppdrett. EWOS Innovation har en forskningsstasjon i Colaco, i nærheten av Puerto Montt. Cermaq har totalt ansatte i Chile. #3 globalt lakseoppdrettsselskap Mainstream er en global leder innen oppdrett av laks og ørret. Produksjonen er balansert både geografisk og i forhold til arter, noe som gjør selskapet godt rustet til å møte etterspørselen I markedet. Selskapet leverer gode biologiske resultater i alle regioner.

4 p p EWOS er en ledende internasjonal aktør innen produksjon av fôr til oppdrettsnæringen, og produserer hovedsakelig fôr til laks og ørret. EWOS er en viktig bidragsyter til kunnskapsutvikling gjennom forskning- og utviklingsenheten EWOS Innovation. Mainstream er en av de største aktørene innen lakseoppdrett. Gruppen produserer atlantisk laks, regnbueørret og coho-laks. Overordnede mål: Cermaq skal være en ledende global leverandør av fôr til oppdrett av laks og ørret, med et fullt produktspekter og virksomhet i de fire hovedregionene for oppdrett i verden. Cermaq skal være en betydelig aktør innen oppdrett av laks og ørret i de to hovedområdene for oppdrett; Norge og Chile. Cermaq skal være blant de fremste aktørene innen forskning og utvikling på fiskefôr og lakseoppdrett. Cermaq skal opprettholde sterkt operasjonelt fokus som grunnlag for suksess og fremtidig vekst. NORGE OSLO (CERMAQ) STEIGEN (MAINSTREAM) BERGEN, FLORØ, BERGNESET OG HALSA (EWOS) DIRDAL OG LØNNINGDAL (EWOS INNOVATION) Cermaq ligger i Oslo, med et hovedkontor med 47 ansatte. Mainstream har aktiviteter i Nordland og Finnmark, og styres fra Steigen. EWOS ledes fra Bergen og har tre fôrfabrikker i henholdsvis Florø (Sogn og Fjordane), Halsa (Nordland) and Bergneset (Troms). EWOS Innovation har forskningsenheter i Dirdal (Rogaland) og Lønningdal (Hordaland). Cermaq har totalt 760 ansatte i Norge. Cermaq skal opprettholde en sterk balanse og produsere en god kontantstrøm. Kjerneverdier: Forretningssans Vi vil tjene penger. Ingen andre målsettinger i selskapet kan realiseres dersom vi ikke lykkes med det. Integritet Vi tror på rettferdighet, lojalitet og respekt. Det skaper stolthet hos medarbeidere og tillit i markedet. Nøkternhet Vi er disiplinerte og fornuftige. Vi støtter oss til kunnskap og god bedømmelse i bruken av ressurser og vi driver aktiv risikostyring. Beredskap Vi forbereder oss på forandringer gjennom hardt arbeid og kreativ tenkning, og vi leter etter muligheter til vekst. VIETNAM BEN LUC, LONG AN PROVINCE (EWOS) Dele suksess og bekymringer Vi spiller på lag, og oppmuntrer til personlig utvikling, nettverksbygging, samarbeid og åpen kommunikasjon blant medarbeiderne. EWOS Vietnam ble etablert i 2011 i samarbeid med vår lokale partner Anova. Selskapet produserer fôr til fôr-markedet for pangasius i sørøst-asia. EWOS Vietnam har 181 ansatte. 11,6milliarder driftsinntektene Har økt med 6 prosent til tross for volatile laksepriser. Dette skyldes gode markedsforhold for fôrprodukter og effektiv risikostyring.

5 Vårt selskap KONSERNSJEFENS ORD NØKKELTALL HØYDEPUNKTER STRATEGI HISTORIE KONSERNLEDELSE Skape verdier Cermaqs visjon er å være en global leder i havbruksindustrien. Globalt lederskap krever høye standarder for bærekraftig havbruk. Vi tror at nøkkelen til verdiskaping gjennom bærekraftig havbruk er å vise respekt for hverandre, forbrukerne og for lokalsamfunnene og miljøet hvor vi har vår virksomhet.

6 Vårt selskap: Konsernsjefens orientering GODT RUSTET FOR FREMTIDEN Med et samlet driftsresultat på NOK millioner, og en avkastning på sysselsatt kapital på 22 prosent, har Cermaq lagt bak seg et av sine beste år noensinne. Jon Hindar ble ansatt som konsernsjef i desember Han tiltrådte stillingen i mars «Vi vil alltid være åpne for å gjennomføre transaksjoner som langsiktig gir økt verdiskapning for aksjonærene våre.» ette skyldes god drift, vellykkede produktlanseringer og sterke biologiske resultater. Høye laksepriser i første del av året, og lave og sterkt volatile priser i annet halvår, har påvirket resultatet i stor grad. På tross av gode resultater i alle konsernselskaper vil jeg særlig trekke fram EWOS som også i år leverer et rekordresultat, med høy vekst i Chile og et økende salg av funksjonelle fôr. I tillegg har Mainstream Chile et driftsresultat på NOK 430 mill for 2011, sammenlignet med NOK 206 i Med tanke på den krevende gjenoppbyggingen i Chile de siste årene, er de sterke finansielle og biologiske resultatene i Mainstream Chile meget imponerende. Endringer gir grunnlag for ny vekst I annet halvår 2011 har vi sett stor økning på tilbudssiden i laksemarkedet. Gjenoppbyggingen av produksjonskapasiteten i Chile har så langt vært vellykket og har skjedd basert på nye bærekraftige driftsprosedyrer. Vi opplever at oppdrettsnæringen og chilenske myndigheter sammen har tatt ansvar for å redusere risikoen for tilsvarende sykdomsutbrudd som dem vi erfarte for noen år siden. Dette reflekteres gjennom lav dødelighet, redusert bruk av antibiotika og høy gjennomsnittlig vekt pr smolt. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter med uforminsket styrke i årene fremover både i Chile og andre områder. Gjennom løpende forbedringsarbeid sikres en optimal kostnadsutvikling, samt omverdenens aksept for fortsatt vekst i oppdrettsnæringen for å dekke et stadig økende konsum av sunn laks. På tross av økt etterspørsel har den sterke produksjonsøkningen i år skapt en midlertidig ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, med til dels kraftige prisutslag utover høsten. Vi ser samtidig en betydelig vekst i nye markeder som Russland og Brasil, samt god utvikling i mer etablerte markeder. Dette forventes å forsterkes ytterligere i de kommende årene. Nye produkter bidrar til økt verdiskapning EWOS har også i 2011 lansert en rekke nye produkter basert på forskningsarbeidet i EWOS Innovation. Produktene har bidratt til økt ytelse og bedre fiskehelse for oppdrettsnæringen, og andelen funksjonelle fôr i EWOS Norge sitt salg har i 2011 vært over 50 prosent. Blant annet har «EWOS Robust» som bidrar til å redusere påslag av lakselus vært en suksess. Dette og andre EWOS-produkter vil kunne medføre redusert dødelighet og bedre vekst og være lønnsomme for oppdretterne uavhengig av prisutviklingen. Vi forventer derfor fortsatt høy andel av disse kvalitetsproduktene fremover. Lønnsom vekst avgjørende for økt verdiskapning Skal Cermaq fortsette å utvikle sin posisjon som en ledende havbruksvirksomhet, 2 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

7 håndtert på en god måte, både operasjonelt og i forhold til offentlige myndigheter. Dette begrenset skaden for selskapet og opprettholder tilliten til Mainstream som en profesjonell industriaktør. Godt rustet for fremtiden De gode resultatene de siste to årene samt salg av ikke strategiske eiendeler, har bidratt til å gi Cermaq et godt fundament for fremtidig vekst. Vi har etablert en solid finansiell struktur og har gjennom den evne til å vokse selv i et svakt marked. Samtidig vil vi fortsatt vektlegge å opprettholde en forutsigbar utbyttepolitikk. er det behov for fortsatt lønnsom volumvekst innen begge virksomhetsområder. I oppdrett har vi i 2011 arbeidet med å øke produksjonskapasiteten i Region XII, Chile og i Finnmark, Norge. Investeringsprosjektene ferdigstilles i 2012, og konsernets produksjonskapasitet i 2013 øker da med ca tonn. Sammen med økt produksjon fra eksisterende lokaliteter i Chile vil vi ved utgangen av 2013 operere med tilnærmet full kapasitetsutnyttelse og produsere i størrelsesorden tonn. For å kunne vokse ytterligere må vi enten få tilgang til nye konsesjoner eller gjøre strukturelle grep. Vi vil alltid være åpne for å gjennomføre transaksjoner som langsiktig gir økt verdiskapning for aksjonærene våre. EWOS har de siste to årene vist en sterk vekst, og i 2011 passerte forretningsenheten for første gang 1 million tonn produsert fiskefôr. Med høy markedsandel og fortsatt lansering av nye kvalitetsprodukter gir dette et godt utgangspunkt for fremtidig vekst i takt med økt lakseproduksjon. Gjennom 2011 er EWOS Vietnam etablert for Tore Valderhaug ble konstituert som konsernsjef i juli 2011 da Geir Isaksen sluttet. Han var fungerende konsernsjef frem til mars produksjon av fôr til pangasius, og denne enheten skal videreutvikles gjennom I tillegg vurderes løpende en mer omfattende satsning innen andre arter. Bærekraftig havbruk er en forutsetning Cermaq har også i 2011 gode resultater på sentrale bærekraftsindikatorer. Åpen rapportering og tilslutning til internasjonale initiativer, herunder FNs Global Compact og Global Reporting Initiative, er viktig både internt og eksternt. Resultatene skapes imidlertid i den enkelte virksomheten. EWOS har utarbeidet nye krav til leverandørene som stiller krav om tilslutning til de ti prinsippene i GC. I Chile har endrede prosesser og god ledelse bidratt til sterke biologiske resultater knyttet til dødelighet, lakselus og bruk av antibiotika. Samtidig vil sykdom og andre biologiske utfordringer alltid kunne oppstå, og vår primære oppgave er å etablere god kompetanse, gode rutiner for forebyggende fiskehelse, og prosesser for å redusere konsekvensen av eventuelle sykdomsutbrudd. Dette viste vi sommeren 2011 i Finnmark der et ILA-utbrudd ble Vi har oppdrettsvirksomhet i tre regioner, og i Chile produserer vi i tillegg til atlantisk laks også to andre laksearter som har god etterspørsel fra det asiatiske marked. EWOS har en stabil inntjening, og disse forholdene gir oss økt fleksibilitet til å operere optimalt også i tider med krevende laksepriser. Vi er imidlertid ydmyke for at det å arbeide i en industri med levende dyr er utfordrende, og på tross av alle tiltak som vi har iverksatt og løpende jobber med å utvikle, vil vi ikke være forskånet fra ulike biologiske eller operasjonelle hendelser. Da er det godt å ha en sterk organisasjon i hele konsernet som er rustet både faglig og menneskelig til å håndtere de utfordringene som vil oppstå. Det har vært gjort et fantastisk arbeid gjennom hele året for å levere et meget sterkt resultat, og jeg vil takke alle våre ansatte for en strålende innsats i Tore Valderhaug CERMAQ ÅRSRAPPORT

8 Vårt selskap: Nøkkeltall / høydepunkter Nøkkeltall 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter EBITDA 1) EBITDA margin 14,5 % 17,8 % 9,6 % 3,8 % 13,1 % Driftsresultat før verdijustering av biomasse 2) Driftsmargin før verdijustering av biomasse 11,8 % 14,4 % 5,8 % 0,6 % 9,7 % Driftsresultat 3) Årsresultat videreført virksomhet (55 080) Årsresultat avviklet virksomhet - - (45 035) (2 938) - Årsresultat total virksomhet (58 017) Balanse Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital eks. minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Sysselsatt kapital før verdijustering av biomasse 4) Finansiering Sum egenkapital Egenkapitalandel 5) 59,5 % 59,8 % 52,7 % 42,0 % 57,3 % Netto rentebærende gjeld 6) Lønnsomhet Driftsmargin 7) 8,7 % 19,5 % 6,1 % 1,6 % 6,4 % Justert resultat per aksje, basis/utvannet videreført virksomhet 8) 11,20 10,37 3,33 (1,37) 7,54 Utbytte per aksje (utbetalt og foreslått) 4,63 5,40 1,50-2,25 Egenkapitalavkastning 9) 13,3 % 30,0 % 7,8 % (1,3) % 11,6 % Avkastning på sysselsatt kapital 10) 22,1 % 21,7 % 8,0 % 0,8 % 14,2 % Driftsresultat før verdijustering av biomasse/kg oppdrett 11) 7,1 9,4 1,6 (1,3) 4,2 Driftsresultat før verdijustering av biomasse/tonn fiskefôr 12) ) EBITDA: Driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer 2) EBIT før verdijustering av biomasse: Driftsresultat før renter, skatt og virkelig verdijustering av biologiske eiendeler 3) EBIT: Driftsresultat før renter og skatt 4) Sysselsatt kapital: Sum eiendeler + netto rentebærende gjeld virkelig verdijustering av biologiske eiendeler 5) Egenkapitalandel: Sum egenkapital/sum eiendeler i prosent 6) Netto rentebærende gjeld: Langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld kontantbeholdning 7) Driftsmargin: EBIT/driftsinntekter i prosent 8) Resultat per aksje: Resultat per aksje justert for effekten av virkelig verdijusteringer. Utvannet: Hensyntar utvanningspotensialet av aksjeopsjoner 9) Egenkapitalavkstning: Årsresultat total virksomhet/gjennomsnittlig sum egenkapital i prosent 10) Avkastning på sysselsatt kapital: (Driftsresultat før verdijustering av biomasse + inntekt fra tilknyttet selskap)/sysselsatt kapital i prosent For 2011, 2010 and 2009 er det brukt månedlig gjennomsnittlig sysselsatt kapital, tidligere år er beregnet basert på balanse ved utgangen av året 2010 tall ekskluderer vesentlige gevinster på salg av virksomhet og eiendeler 11) EBIT før verdijustering av biomasse per kg sløyd vekt i NOK 12) EBIT før verdijustering av biomasse per tonn i NOK Bærekraft Ansatte (antall) Dødsfall (antall) * Skader (skader per arbeidstimer) 31,1 31,0 27,4 34,1 Fravær (prosent av totalt antall arbeidsdager) 3,2 % 3,1 % 3,0 % 5,0 % Sum energiforbruk (GJ) Globale GHG-utslipp (tonn of CO 2 e) Tilfeller av brudd på miljøforskrifter Tilfeller av brudd på næringsmiddelforskrifter Tilfeller av brudd på andre forskrifter Tilfeller av brudd på produkt og serviceforskrifter Med unntak av antall ansatte er tallene oppdatert for salg av Mainstream Skottland * I 2008 døde to innleide dykkere mens de utførte arbeid for Mainstream Chile 4 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

9 Høydepunkter 2011 DRIFT MS Canada utvidet innenlands eggproduksjon med åpningen av et inkubasjons anlegg i ferskvann (mai) EWOS Norge lanserte en serie med nye funksjonelle fôr (mai) MS Norge etablerte produksjon i Ofotfjorden (august) MS Norge gjenåpnet slakteriet i Finnmark med økt kapasitet (august) MS Canada startet testingen av tilføring av oksygen i sjøen (september) EWOS Vietnam var i drift fra første halvår, og ble offisielt registrert i november MS Chile startet produksjon i Region XII (desember) EWOS passerte en total produksjon på 1 million tonn (desember) ORGANISASJON OG TRANSAKSJONER Cermaq solgte aksjene sine i ikke-kjernevirksomheten Hordafôr AS (februar) CEO Geir Isaksen forlot Cermaq etter 15 år som konsernsjef (juli) Jon Hindar ble ansatt som ny CEO (desember) SERTIFISERINGER OG MEDLEMSKAP Cermaq ble medlem av FNs Global Compact (mars) MS Norge ble som første norske oppdrettsselskap sertifisert i henhold til OHSAS standard (april) MS Canada ble sertifisert i henhold til APSA (Aboriginal Principles for Bærekraftig havbruk) (mai) Cermaq ble medlem av Transparency International Norge (juni) MS Canada mottok en pris (Certificate of Recognition) fra the Food and Manufacturing Industry Occupational Safety Alliance of British Columbia (august) MS Canadas anlegg var det første i verden til å bli sertifisert til Global Aquaculture Alliance s Best Aquaculture Practices nye standard for oppdrettslaks (desember) UTMERKELSER MS Norge ble hedret med opplæringsprisen for Nordland for sin gode opplæringspraksis (februar) Cermaq vant Farmand-prisen for beste årsrapport blant børsnoterte selskaper i Norge (september) Seafood Intelligence rangerte Cermaqs bærekraftsrapport som nr. 1 blant verdens ledende oppdretts- og fôrprodusenter (september) MS Chile mottok en utmerkelse fra regjeringen for et samfunnsprosjekt i Chiloé (november) ANNET Cermaq arrangerte sin første kapitalmarkedsdag (mai) OECD klagen ble avsluttet med en felleserklæring fra partene (august) Cermaq kom på OBX-listen over de 25 mest omsatte aksjene ved Oslo Børs (desember) SÅ LANGT I 2012 MS Chile mottok «Pro Pyme Seal» fra den chilenske presidenten, en anerkjennelse som understreker viktigheten av at små og mellomstore leverandører får oppgjør innen 30 dager (januar) DRIFTSINNTEKTER Millioner kroner EBIT FØR VERDIJUSTERING AV BIOMASSE Millioner kroner JUSTERT RESULTAT PER AKSJE BASIS, V.F. VIRKSOMHET Kroner ,5-1,4 3,3 10,4 11, CERMAQ ÅRSRAPPORT

10 Vårt selskap: Strategi / Historie / Organisasjon VÅR STRATEGI Cermaq er en global leder innen oppdrett av laksefisk, med to forretningsområder som begge baserer seg på en særskilt forretningsmodell og der vekstmuligheter og tilsvarende strategi følgelig vil være innbyrdes forskjellige. Begge B forretningsområdene fokuserer på bærekraftig produksjon av sine produkter og investerer, som del av dette, betydelige ressurser i forskning og utvikling for å sikre effektivitet og kvalitet innen fôr og oppdrett. Den sentrale strategiske logikken bak det å drive en kombinert fôr- og oppdrettsvirksomhet innen Cermaq, er overføringen av kunnskap mellom forretningsområder, som vi mener gir merverdi til både Mainstream og EWOS. Fôr er den sentrale kostnadskomponent for fisken som oppdretterne aler opp, og kunnskap om fôring og fôrets virkning på fiskens vekst og helse er en sentral suksessfaktor for begge forretningsområder. Dessuten vil drift av fôrvirksomhet, som er mindre påvirket av sykliske svingninger i resultat og kontantstøm, balansere de tradisjonelt større sykliske svingninger innenfor oppdrettsvirksomheten. Dette bidrar til å redusere den økonomiske risiko for konsernet. Å skape verdi for aksjonærene Cermaq skaper verdi for aksjonærene ved å fokusere på: Å levere solide driftsmessige og økonomiske resultater Lønnsom vekst innen lakseoppdrett og fôrvirksomhet Solid finansiering og evne til å dra nytte av vekstmuligheter Engasjement i betydelig forskning og utvikling for å fremme effektivitet og kvalitet innen fiskefôr og fiskeoppdrett Ansvarlig atferd i forhold til bærekraftig bruk av naturressurser, samt i forhold til miljørelaterte og sosiale saker og problemer i samfunnene der vi har virksomhet Å ivareta yrkesmessig helse og sikkerhet samt arbeidsbetingelser for våre ansatte Vekst Cermaqs posisjon som en global leder innen havbruk vil utvikles gjennom lønnsom volumvekst innen begge forretningsområder. Organisk vekst i Mainstream fullføres for tiden gjennom ekspansjoner i Region XII i Chile og i Finnmark i Norge. Innen EWOS investerer Cermaq for tiden i ny kapasitet i Norge, for å være i stand til i møtekomme den økte etterspørselen fra kunder. I tillegg til organisk vekst og lønnsomme fusjoner og overtakelser innen våre eksisterende aktiviteter, utforsker Cermaq hele tiden nye områder for verdiskaping. I 2011 ekspanderte EWOS i fôrsektoren ved bruk av kompetanse fra omfattende forskning i fôrprosessering og fiskeernæring, samt gikk inn i hvitfiskmarkedet i Vietnam. Videre steg for å øke fôrproduksjon til andre arter enn laksefisk vurderes kontinuerlig. Innen oppdrettsvirksomheten har oppmerksomheten i 2011 vært rettet mot organisk vekst innen eksisterende konsesjoner. Med mindre nye konsesjoner tildeles i noen av landene der selskapet for tiden har virksomhet, vil videre vekstinitiativer kreve fusjoner og overtakelser. Slike aktiviteter ønskes i den grad de skaper langsiktig verdi for våre aksjonærer. Fokus på verdikjeden Cermaq har virksomhet i fôr- og oppdrettsdelen av verdikjeden innen havbruk. Mainstream Chile produserer i tillegg foredlede produkter som omfatter de fleste ferdige produkter for detaljist- og restaurantmarkedet. Cermaq kan imidlertid øke andelen av slik videreforedling i den grad det fremmer ytterligere verdiskaping. EWOS driver først og fremst som en produsent av laksefôr med sterkt fokus på forskning og utvikling, til nytte for alle sine kunder. Råvarer kjøpes fra eksterne leverandører og EWOS investerer for tiden ikke i andre deler av verdiskapningskjeden for laksefisk. Fôr: Vekst i det vietnamesiske markedet I 2011 gikk Cermaq inn i det vietnamesiske fôrmarkedet for hvitfisk for å utnytte vår brede kompetanse på fiskefôr. EWOS har en eierandel på 51 prosent i EWOS Vietnam, som produserer fôr til pangasius, en type malle. Produksjonen i 2011 var på tonn, en betydelig økning i forhold til Selv om den nåværende virksomhet ikke er vesentlig, kan den strategiske viktighet over tid bli stor, på grunn av Vietnams posisjon i globalt havbruk. Å gå inn i dette markedet gjennom en liten og nøye utvalgt virksomhet har medført at Cermaq har oppnådd mye i 2011, inkludert: Implementering av EWOS kvalitets- og produksjonsstandarder Lansering av funksjonelle fôr Etablering av forsknings- og utviklingsfasiliteter Styrking av markedsføring og salgfremming Forbedringer i produksjonen som grunnlag for fremtidig kapasitetsvekst Implementering av Cermaqs retningslinjer for etikk og samfunnsansvar med opplæring av ansatte så vel som andre initiativ for eierstyrings- og selskapsledelse. 6 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

11 PELAGISK FISKEFLÅTE FISKEMEL-, FISKEOLJE- FABRIKKER FÔR- PRODUSENTER LAKSE- OPPDRETTERE SLAKTING FOREDLING LANDBRUK RÅVARE- FOREDLING Oppdrett: Vekst langt nord og langt sør Mainstream har i 2011 fortsatt å utnytte vekstpotensialet som ligger i våre eksisterende lisenser og gjennom å ekspandere til nye områder. Mainstream har startet drift i Region XII i Chile, et område som foreløpig har hatt liten aktivitet på grunn av utfordrende klima. Mainstream har foreløpig investert i utbygging av 2 av i alt 9 lisenser, og 28. desember 2011 ble den første smolten satt i sjøen. Vår ambisjon er å oppnå et slaktevolum på tonn atlantisk laks fra Region XII i I Finnmark utnytter vi våre muligheter for organisk vekst gjennom å øke produksjonen innenfor eksisterende konsesjoner. Vi anser lønnsomheten på denne type vekst som god, og vi ser gode driftsmessige resultater. Vår utvidelse i Finnmark innebærer investeringer i sjøanlegg, i tillegg til en utvidelse av vårt slakteri i Hammerfest som økte kapasiteten til 150 tonn per skift. Region XII i Chile og Finnmark i Norge er områder som historisk har hatt beskjeden oppdrettsaktivitet, men som vi har tro på er gode områder som kan være kostnadseffektive og bærekraftige, gjennom sterkt fokus på drift. Økt aktivitet i nye oppdrettsområder har også en risikodiversifiserende effekt for Mainstream. Mål og resultater Mål 2011 Resultater 2011 Mål 2012 Gjenoppbygge oppdrettsvirksomheten i Chile Ekspandere inn i Region XII Bygget og startet drift av yngelproduksjon av ørret i landbaserte ferskvannsanlegg Etablerte virksomhet i region XII ved å starte opp ett anlegg med utsett av smolt Etablere og sette ut fisk i ytterligere tre anlegg i Region XII Øke oppdrettsvolumet i Nordland og Finnmark Utvikle og lansere nye og lønnsomme produkter gjennom FoU Etablere EWOS Vietnam Sikre rammebetingelsene for våre virksomheter og demonstrere bærekraftighet Etablerte tre anlegg og utvidet kapasiteten på slakteriet Egenutviklet laksefôr som hindrer lusepåslag er blant mange vellykkede produktlanseringer i 2011 Plattformen er etablert og det er lagt planer for videre vekst Bærekraftsresultater ble presentert i vår andre bærekraftsrapport som var en tredje parts kontrollert GRI rapport, og som også oppnådde eksterne utmerkelser Etablere og sette ut smolt i ytterligere ett anlegg i Finnmark Gjennomføre program i alle regioner for å styrke kostnadseffektiviteten i Mainstreams produksjon Utnytte vår kjernekompetanse innen teknologi også innen flere arter og regioner Implementere nytt oppfølgingssystem for leverandører, med fokus på samfunnsansvar i hele verdikjeden Sikre tilstrekkelig utvidelse av kapasitet for å oppnå planlagt volumvekst med lav CAPEX/ tonn ny kapasitet Bedre de samlete HMS resultater CERMAQ ÅRSRAPPORT

12 Vårt selskap: Strategi / Historie / Organisasjon Selskapets historie Cermaq ASAs historie begynner der statens kornmonopol slutter. Det som opprinnelig var et kornselskap med import og innenlands virksomhet, valgte i 2000 en helt ny retning, og har utviklet seg til å bli en global leder innen havbruk. De historiske begivenhetene som formet selskapet til det det er i dag finnes på I dag er selskapsstrukturen basert på fiskefôr og fiskeoppdrett, men noe gjenstår fortsatt fra vår virksomhet innen landbruket. CERMAQ ASA FISKEFÔR / FORSKNING OG UTVIKLING FISKEOPPDRETT IKKE-KJERNE- VIRKSOMHET EWOS AS (NORGE) MAINSTREAM NORWAY AS NORGRAIN AS 72,5 % EIERSKAP EWOS CANADA LTD EWOS CHILE S.A. EWOS INNOVATION AS MAINSTREAM CANADA EN DEL AV EWOS CANADA LTD MAINSTREAM CHILE S.A EWOS LTD (SKOTTLAND) EWOS VIETNAM JSC 51 % EIERSKAP Selskaper med minoritetsposter er ikke inkludert. 8 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

13 Vårt selskap: Konsernledelsen 1: JON HINDAR (1956) Konsernsjef fra 19. mars 2012 Hindar tiltrådte som konsernsjef for Cermaq i mars Hindar er utdannet sivilingeniør innenfor kjemi fra Norges Teknisk- vitenskapelige Universitet (NTNU) og har i tillegg ledelsesutdanning fra IMD i Lausanne, Sveits. Han har tidligere vært konsernsjef for NorSun AS, Visepresident i Invitrigen Group, konsernsjef i Dynal Biotech ASA, og partner og administrerende direktør i Fondsfinans ASA. Hindar er styremedlem i blant annet Photocure ASA og Handicare ASA. KONSERNLEDELSEN PER MARS : KJELL BJORDAL (1953) Direktør Fôr Bjordal ble utnevnt til global leder for EWOSgruppen og Cermaq COO fiskefôr i Han var tidligere direktør for NorAqua, hvor han begynte i Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har også 1. avdeling juridikum. I tillegg har han gjennomført et Advanced Management Programme ved Wharton Business School. Bjordal har tidligere vært administrerende direktør for Glamox Group ( ) og økonomi direktør i Glamox Group ( ). 3: TORE VALDERHAUG (1960) Finansdirektør og fungerende konsernsjef til 19. mars Valderhaug ble utnevnt til finansdirektør (CFO) i Cermaq ASA i november Han er statsautorisert revisor og har tidligere lang erfaring med revisjon blant annet fra Arthur Andersen & Co. Han har bred erfaring som økonomidirektør i flere børsnoterte selskaper, blant annet EDB Business partner ASA, Proxima ASA og Ocean Rig ASA. Valderhaug fungerte som konsernsjef i Cermaq i perioden juli 2011 mars : GEIR SJAASTAD (1953) Prosjektdirektør 5: GEIR MOLVIK (1958) Direktør Oppdrett 6: SYNNE HOMBLE (1972) Direktør konsernfunksjoner Sjaastad startet i Cermaq ASA (tidligere Statkorn Holding AS) i 1996 og ble utnevnt som visekonsernsjef i Fra mars 2009 har han vært prosjektdirektør i Cermaq ASA. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har også 1. og 2. avdeling juridikum. Sjaastads har tidligere vært leder/ partner i Gemini Consulting og IKO Strategi ( ), i tillegg til økonomidirektør og direksjonssekretær i Bjølsen Valsemølle AS ( ). Molvik startet i Cermaq-gruppen som administrerende direktør for EWOS Norge i 2006, og ble utnevnt til COO oppdrett i juni Han har en MSc fra Universitetet i Tromsø og bred erfaring innen havbruk fra Hydrotechgruppen, Hydro Seafood og Noraqua i Norge, og fra Georgia Sea Farms Ltd. i Canada og Tassal Ltd. i Tasmania, Australia. Molvik var banksjef i Christiania Bank og Kreditkasse i mange år. Homble startet i Cermaq ASA som konsernadvokat i 2006 og ble utnevnt til juridisk direktør og medlem av konsernledelsen i august Fra mars 2009 har hun vært direktør for konsernfunksjoner, med ansvar for juridiske forhold, kommunikasjon, samfunnsansvar/ bærekraft og HR. Homble er cand.jur fra Universitetet i Oslo, med spesialfag fra Hamline School of Law, Minnesota, USA. Fra 1998 til 2006 var hun advokat i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. CERMAQ ÅRSRAPPORT

14 Vår verdikjede EWOS MAINSTREAM FORSKNING OG UTVIKLING MEDARBEIDERE

15 FÔR OPPDRETT INNOVASJON TILPASNINGS- DYKTIG Dele kunnskap, tenke fremover Cermaq har to kjerneområder EWOS (fiskefôr) og Mainstream (fiskeoppdrett) og våre mange ansatte representerer ryggraden i vår verdiskapning. Cermaq investerer tungt i forskning og utvikling for å forbedre ytelse og kvalitet i hele verdikjeden.

16 Vår verdikjede: EWOS STABIL MARKEDSANDEL SIKRER VOLUMVEKST OG LØNNSOMHET EWOS opprettholdt en samlet andel på 36 prosent av det globale markedet for laksefôr i Gruppen høstet gevinst av betydelige investeringer i forskning og utvikling, som har resultert i nye funksjonelle fôr og økt fleksibilitet med hensyn til utforming. 12 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

17 Cermaqs produksjon av fiskefôr er organisert i forretningsområdet EWOS. EWOS er en av tre store globale laksefôrprodusenter, med en markedsandel på rundt 36 prosent. Virksomheten EWOS leverer ekstrudert fiskefôr for hele livssyklusen fra klekking til slaktning av laksefisk og pangasius. EWOS leverer også fôr til et antall andre marine arter og ferskvannsarter, og er i posisjon til å ta del i den forventede veksten innenfor disse artene. I dag produserer EWOS fiskefôr til 28 forskjellige oppdrettsarter. EWOS har virksomhet i alle de fire store lakseproduserende landene, med tre produksjonsanlegg i Norge og ett i henholdsvis Chile, Canada og Skottland, og er også i fôrmarkedet for pangasius i Vietnam. Fra disse virksomhetene eksporterer EWOS fôr til en rekke land i Europa, Sør-Amerika, Asia og til USA. EWOS nådde en viktig milepæl i 2011, da den samlede produksjon passerte 1 million tonn fiskefôr. Totalt salg for året endte på tonn fôr og omsetningen var på millioner kroner med en EBIT før verdijustering av biomassen på 625 millioner. EWOS har totalt ansatte, inkludert EWOS Innovation. Konkurransefortrinn EWOS er anerkjent i alle markeder på fem viktige områder: ytelse, fiskehelse og -velferd, erfaring, service og samarbeid. Betydelige investeringer i forskning bidro til en konkurransefordel særlig innen spesialfôr og funksjonelle fôr. Høy kompetanse om virkningen av avansert ernæring på fiskehelse og ytelse er av grunnleggende verdi for vårt forhold til våre kunder. EWOS tilbyr også et bransjeledende ytelses- og styringsnormeringssystem, eller «benchmarking», som av EWOS kunder brukes i stor utstrekning i forbedrings- og oppgraderingsprosjekter. Rammevilkår Det har ikke skjedd større regelverksendringer med direkte virkninger for fiskefôr-bransjen i Tilsynsmyndigheter videreutvikler imidlertid systemet ved gradvis å justere kravene vedrørende kontroller og overvåking av uønskede stoffer, så vel som krav til dokumentasjon av praksis innen bransjen. EUs nye felles fiskeripolitikk (CFP) er under utvikling og skal gjelde fra 1. januar Den vil fokusere på bedre kontroll med og forvaltning av fiskeriene og vil bidra til å bedre bærekraften i EUs fiskerier. Havbruk skal være del av EUs felles fiskeripolitikk. Risikovurderinger EWOS forvalter kontinuerlig operasjonell risiko og usikkerhet for å verne om vårt gode omdømme, sikre kontinuerlig fôrleveranser og verne våre aktiva. De viktigste faktorene som skaper risikoeksponering for EWOS er: Mattrygghet Svingninger i råvarepriser Råvaretilgjengelighet Utestående fordringer, særlig i Chile der det tradisjonelt har vært markedspraksis å gi forlengelse/utvidelse av kredittbetingelser Driftsavbrudd EWOS er godt rustet til å takle dette utfordrende forretningsmiljøet og har iverksatt EWOS er anerkjent i alle markeder på fem viktige områder: ytelse, fiskehelse og -velferd, erfaring, service og samarbeid. NØKKELTALL EWOS Millioner kroner Driftsinntekter 9 366, , , , ,2 EBITDA 787,6 670,9 510,3 300,1 491,3 EBITDA-margin 8,4 % 9,1 % 8,2 % 4,4 % 8,3 % EBIT før verdijustering av biomasse 624,8 509,1 379,6 183,6 378,4 EBIT-margin før verdijustering av biomasse 6,7 % 6,9 % 6,1 % 2,7 % 6,4 % EBIT (driftsresultat) 607,3 521,9 379,2 188,9 373,6 Salg i tusen tonn 1 081,4 876,2 787,6 901,9 847,4 CERMAQ ÅRSRAPPORT

18 Vår verdikjede: EWOS FUNKSJONELT FÔR Prosent av salgsvolum % 25 % 36 % 47 % SALGSVOLUM PER REGION CANADA 7 % VIETNAM 3 % NORGE 51 % SKOTTLAND 8 % CHILE 31 % EWOS Integrated Management System EIMS, som integrerer mattrygghet, kvalitet, HMS og miljøforvaltning. Risikoer relatert til forsyning av råvarer håndteres av et svært kompetent globalt innkjøpsteam. Risiko relatert til utestående fordringer administreres gjennom kredittgodkjenningsprosedyrer og tett oppfølging av kunder. Bærekraft Bærekraftig ressursbruk og effektiv bruk av råvarer er sentrale bærekraftselementer i fôrsektoren. Den globale forsyning av marine ingredienser er begrenset og ustabil, og EWOS har gjennom avansert forskning og utvikling bidratt til en betydelig mer effektiv bruk av de ingrediensene. Nylig nåde EWOS milepælen å bli nettoprodusent av fiskeprotein og fiskeolje. Laksens karbonavtrykk er på linje med kyllingens, og langt lavere enn for svinekjøtt og storfekjøtt. EWOS fremmer bedre bruk av marine råvarer, eksempelvis bruken av bifangst til fôr-formål, og kjøper marine råvarer fra bærekraftige fiskerier. EWOS støtter IFFO Global Standard for Responsible Supply, som ivaretar ansvarlig fiskebestandsforvaltning, mattrygghet og sporbarhet i sin produksjon. I 2011 var EWOS sponsor for IFFO RS forbedringsprogram for fiskemel- og fiskeoljefabrikker som i utgangspunktet ikke fylte kravene til IFFO RS-standarden. I 2011 vedtok EWOS ny leverandørpolicy og retningslinjer for leverandører, som klart angir EWOS s forventninger om at leverandører skal etterleve FN Global Compacts 10 prinsipper. EWOS fortsetter å bruke marine råvarer, som fortsatt forblir en viktig fôringrediens, på en effektiv måte. Den marine indeksen var 37,5 prosent (eksklusive Vietnam), en nedgang fra 42 prosent i Avskjær brukt som råvare i EWOS fôr utgjorde 18 prosent av de marine ingrediensene i 2011, en nedgang fra 21 prosent i Markedsoversikt Biologisk gunstige forhold i Norge og vellykket gjenoppbygging av oppdrettsvirksomhet i Chile førte til større markedsvekst enn forventet i EWOS opprettholdt sin markedsandel i alle markeder, og oppnådde volumvekst i Norge, Chile og Skottland. OPPRINNELSE PÅ MARINE RÅVARER BRUKT I FÔR Pelagisk fiske / Opprinnelse Tonn % Ansjos Peru,Chile Lodde Norge, Island Tobis Danmark, Norge Brisling Danmark Menhaden USA Andre arter* Pelagisk fisk, total Avskjær og biprodukter Avskjær av sild Øvrige arter* Avskjær og biprodukter Andre marine ingredienser Krill og rekeavskjær Andre marine ingredienser Totalt *Arter inkludert er kolmule, Jack Mackarell, hake, øyepål og sardin. I Norge vokste markedet for fiskefôr med 12 prosent til tonn i EWOS avsluttet året med en relativt stabil markedsandel på rundt 37,5 prosent. Det totale salgsvolum steg med rundt tonn og passerte tonn i EWOS produserte mer enn tonn med fôr i toppmåneden august, som er ny rekord i bransjen. Skottland er del av det britiske og irske markedet på tonn for alle arter, der skotsk laks sto for cirka tonn, 5 prosent mer enn i EWOS økte sin markedsandel i denne sektoren litt, til 33 prosent. Eksportsalg fra EWOS Skottland til EU og Norge økte med over 30 prosent til tonn. I Canada var det en liten nedgang i det totale markedet i 2011 og det forventes en ytterligere nedgang i markedet i 2012, som resultat av planlagte reduksjoner i smoltut- 14 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

19 sett i 2011/2012. Oppdrettsvirksomheten er svært konsolidert, med fire selskaper som står for mer enn 90 prosent av den totale produksjonen. EWOS Chile opplevd vekst, styrket markedsposisjon og økt lederskap i 2011, med en vekst på 58 prosent, sammenlignet med 43 prosent for den chilenske fôrbransjen. EWOS markedsandel var på 32 prosent, med totalt salg i løpet av året på tonn. Salg av funksjonelle fôr sto for mer enn 40 prosent av det totale salget. Vietnams totale marked for fôr til havbruk er antakelig på over 3,5 millioner tonn, hvorav det lokale pangasius-markedet alene står for nesten 2 millioner tonn fôr. I 2011 påvirket den globale økonomien fiskeoppdretternes økonomiske situasjon og salg av fôr var utfordrende for alle selskaper. Siden overtakelse av driften i februar 2011, har EWOS gjennom betydelig innsats bygget opp salget til totalt tonn ved årsslutt. Forretningsutvikling Funksjonelle fôr styrket sin rolle som virkemiddel som forebyggende tiltak mot sykdommer og parasitter. I løpet av våren 2011 lanserte EWOS nye funksjonelle fôr som inneholder kombinasjoner av immunstimulerende stoffer og naturlige, plantebaserte maskeringsforbindelser som kan forvirre lakselus når de skal gjenkjenne laks og derved redusere nivåene av lus som fester seg til laksen. Dette funksjonelle fôret ble veldig godt mottatt blant EWOS sine kunder, og for EWOS gruppen samlet sto funksjonelle fôr for 47 prosent av det totale salget i 2011, en økning fra 36 prosent i I Norge var kapasitetsutvidelsen ved fabrikken i Florø i 2009 grunnlaget for en høy volumvekst i Med økt smoltproduksjon i 2011, vil EWOS Norge igjen justere sin kapasitet for å være i stand til å møte den forventede økning i etterspørsel etter fôr i Investeringsprogrammet i Skottland er fortsatt sentralt for å bedre effektivitet i produksjon. Nye lagrings- og lastingsfasiliteter som planlegges ferdigstilte i 2012 forventes å resultere i bedret distribusjon. I Canada fortsetter EWOS å utnytte tilgjengelig produksjonskapasitet ved innsats for å øke salget til marine arter i Asia og til smoltproduksjon for havbeite i det nordvestlige Stillehavet og Alaska I Chile vil fiskeoppdretterne møte store utfordringer i minimum 1,5 år som følge av prisreduksjoner på atlantisk laks i andre halvdel av 2011, kombinert med nye forskrifter. Veldig gode priser for coho og ørret i de internasjonale markedene har imidlertid vært til hjelp for produsenter med diversifisert produksjon EWOS Vietnam hadde oppnådd økt kapasitet gjennom systematisk vedlikehold, utskifting av utstyr og ved forbedringer av infrastruktur i tilknytning til virksomheten. EWOS har etablert lokal forskning og utvikling og egen, lokal salgsstøtte, som er viktig for å styrke EWOS produktportefølje og omdømme. Utsiktene for 2012 Den sterke etterspørselen fra 2011 forventes å fortsette i I Norge lykkes oppdretterne med å optimalisere produksjonen innen rammen av det gjeldende forskriftsmessige rammeverk. Det virker derfor sannsynlig at det norske markedet vil ha enda et år med sterk volumvekst i Canada og Skottland har begrenset vekstpotensiale i Chile har så langt hatt et vellykket comeback og markedet vil fortsette å vokse raskest av alle markeder. I Vietnam har EWOS leid nye fasiliteter som vil gi vesentlig øket kapasitet og markedsandel. Salg av funksjonelle fôr forventes å videreføres i 2012, idet de bygger på dokumentert suksess i forsøk og i markedet. Støtte fra akademia og fiskehelsemyndigheter bidrar også til ytterligere å styrke aksepten for funksjonelle fôr som et viktig virkemiddel innen forebyggende fiskehelse. Hovedfokus for EWOS når det gjelder råvarekilder, er å optimalisere forsyningsbasen så vel som å bidra til å realisere EWOS sin vekststrategi gjennom en koordinert global tilnærming til alle råvaremarkeder. Konkurranse om tilgang til marine oljer, hovedsakelig for omega 3-segmentet for menneskelig forbruk, forblir moderat. EWOS nådde en milepæl produksjon av mer enn 1 million tonn på ett år. CERMAQ ÅRSRAPPORT

20 Vår verdikjede: EWOS Arbeid for kontinuerlig forbedring Forpliktelsen EWOS har påtatt seg til kontinuerlig forbedring i henhold til internasjonale standarder heter EWOS Integrated Management Systems (EIMS). Den er basert på uavhengig sertifisering for fôrfabrikkene i henhold til internasjonale standarder for ledelse og kvalitet (ISO9001); mattrygghet (ISO22000); miljø (ISO14001); og HMS (OHSAS18001), i tillegg til akkreditering av individuelle anlegg i overensstemmelse med standarder som for eksempel GlobalGap, for å imøtekomme lokale markedsbehov. Visjon Verdier Policies Planlegge EIMS HACCP ISO MATTRYGGHET GRI FN GC CDP IFFO RS EIMS er blitt sentral for måten EWOS driver virksomheten. EIMS representerer en systematisk måte å håndtere sosial- og miljørelatert risiko i virksomheten ved å anvende anerkjente internasjonale standarder. EIMS sikrer også at den kontinuerlige forbedringen av virksomheten foregår på en åpen og ansvarlig måte. Eksempelvis tar alle EWOS operatørselskaper del i et globalt program for kontroll med uønskede stoffer i fôr. Følge opp ISO MILJØSTYRING ISO 9001 KVALITETS- STYRING ISO HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Utføre Risikoer for fôr- og mattrygghets forvaltes systematisk også i leveransekjeden for råvarer. Et system for risikoanalyse av leveransekjeden og leverandørgodkjenning definerer prosessene og kriteriene for hvordan råvareleverandører velges, godkjennes, revideres og kontrolleres.. Global G.A.P. Kontrollere Mål og resultater Mål 2011 Resultater 2011 Mål 2012 Spisse vår markeds- og stabsfunksjoner slik at den bedre reflekterer vår høyr kompetanse og potensiale i vår sterke produksjonsportefølje. Vi vil være den fôrelverandøren som skaper størst verdier for sine kunder Vi har fortsatt utviklingsarbeidet med nye fôrtyper for å møte utfordringen i oppdrettsnæringen. Økt salg av våre funksjonelle fôr bekrefter at våre produkter lykkes, og har inspirert våre konkurrenter til å følge etter. Dette har profesjonalisert næringen og gjort den totalt sett mer bærekraftig Forsvare vår markedsandel og høye lønnsomhet i laksemarkedet Utvikle og lansere nye og lønnsomme produkter gjennom FoU Skape fordeler for våre kunder ved å nyttiggjøre oss det dyktige innkjøpsteamet for å levere bedre resultater enn konkurrentene i et komplekst marked Beholde nåværende markedsposisjon i alle markeder og være den fremste når det gjelder lønnsomhet Etablere vår fremtidige vekstplattform I Asia ved å utvikle EWOS Vietnam til å bli en av de ti største fiskefôrleverandørene Egenutviklet laksefôr som hindrer lusepåslag er blant mange vellykkede produktlanseringer i 2011 Det fornyede, globale innkjøpsteamet har støttet den raske volumveksten ved å sikre leveranser til markedet gjennom innkjøp av rette volumer og kvalitet av råvarer til rett pris EWOS har opprettholdt og økt markedsandel i alle markedene i 2011 Plattformen er etablert og det er lagt planer for videre vekst Utnytte vår kjernekompetanse innen teknologi også innen flere arter og regioner Implementere nytt oppfølgingssystem for leverandører, med fokus på samfunnsansvar i hele verdikjeden Sikre tilstrekkelig utvidelse av kapasitet for å oppnå planlagt volumvekst med lav CAPEX/ tonn ny kapasitet. 16 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

Nøkkeltall mainstream Millioner kroner

Nøkkeltall mainstream Millioner kroner vår verdikjede innovasjon: Forskning og utvikling medarbeidere ewos mainstream ikke-kjernevirksomhet Nøkkeltall mainstream Millioner kroner 21 29 28 27 26 Driftsinntekter 3 51,5 3 3,3 2 597,7 2 623,4 3

Detaljer

vår verdikjede innovasjon: Forskning og utvikling medarbeidere ewos mainstream ikke-kjernevirksomhet ØKER I ALLE MARKEDER

vår verdikjede innovasjon: Forskning og utvikling medarbeidere ewos mainstream ikke-kjernevirksomhet ØKER I ALLE MARKEDER ØKER I ALLE MARKEDER EWOS har lyktes i å øke sin markedsandel i et stabilt globalt marked for laksefôr. Avkastning fra forsknings- og utviklingsinvesteringer muliggjorde et stort sprang for å redusere

Detaljer

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 EWOS IN VIETNAM Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 Vietnam etablering i noen stikkord Etablering er strategisk viktig og har mange muligheter for Cermaq - og for Vietnam Vi var forberedt

Detaljer

Mainstream. år VIRKSOMHET. NB! Oppdaterte tall for lakselus for Mainstream Canada på side 30

Mainstream. år VIRKSOMHET. NB! Oppdaterte tall for lakselus for Mainstream Canada på side 30 28 Cermaq årsrapport 29 NB! Oppdaterte tall for lakselus for på side 3 år VIRKSOMHET Stor forbedring i Sterke resultater i og Fortsatt sterk etterspørsel etter laks Betydelig reduksjon i rømt fisk Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden?

Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden? Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden? FHL Maring Fagdag 27. nov 2014 Petter Martin Johannessen Supply Chain Direktør 1 Oversikt 1. Et glimt av EWOS 2. Tilgang på marine

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

EWOS. år VIRKSOMHET. Målsettinger for lønnsomhet

EWOS. år VIRKSOMHET. Målsettinger for lønnsomhet 22 Cermaq år VIRKSOMHET EWOS Målsettinger for lønnsomhet oppnådd Høyt salg i segmentet for fiskehelseprodukter Høyere markedsandeler i Norge og Skottland Ny fabrikk åpnet i Florø, Norge Nøkkeltall EWOS

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 395692 Innsendt dato: 23.02.2016 07:01 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 407477 Innsendt dato: 18.08.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport årsrapport 2012 Innhold integrert års- og bærekraftsrapport Selskapet Utbrett Cermaq: En global leder Hovedmål, kjerneverdier og kart 2-3 Konsernsjefens orientering: Posisjonert for vekst Oppsummering

Detaljer

Mainstream Norway Krav Til kompetanseendring Landskonferansen 23. oktober. Langsiktig rekrutteringsarbeid fr «barnehage til universitet» Jobb i Mainstream = Livslang læring Mitt ansvarsområde: HMS Koordinator

Detaljer

Q4 2012 Presentation.pdf, Q4 2012 Report.pdf Lerøy Seafood Group ASA : Presentasjon av foreløpige finansielle tall for år 2012

Q4 2012 Presentation.pdf, Q4 2012 Report.pdf Lerøy Seafood Group ASA : Presentasjon av foreløpige finansielle tall for år 2012 MeldingsID: 321915 Innsendt dato: 26.02.2013 07:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: LSG Lerøy Seafood Group ASA

Detaljer

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge Hell 21.01.2014. Yngve Myhre Agenda Dette er SalMar Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling

Detaljer

Åpent brev til aksjonærene i Cermaq. Oslo, 10. mai 2013 COPEINCA ER VERDISKAPENDE FOR CERMAQ

Åpent brev til aksjonærene i Cermaq. Oslo, 10. mai 2013 COPEINCA ER VERDISKAPENDE FOR CERMAQ Åpent brev til aksjonærene i Cermaq Oslo, 10. mai 2013 COPEINCA ER VERDISKAPENDE FOR CERMAQ 21. mai 2013 skal det avholdes ordinær generalforsamling i Cermaq ASA. Generalforsamlingen skal blant annet behandle

Detaljer

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse Sjur S. Malm Lerøy Seafood Group 1 1 Historie Lerøy Seafood Group kan spore sin opprinnelse tilbake til 1899. Siden 1999 har

Detaljer

Styrets årsberetning for 2011

Styrets årsberetning for 2011 Styrets årsberetning for 2011 Cermaq oppnådde i 2011 tidenes beste operasjonelle drifts resultat: 1 369 millioner kroner før verdijustering av biomasse og justering for salgsgevinst. Fôrvirksomheten EWOS

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Prop. 119 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 119 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 119 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet (Cermaq ASA statlig deltakelse i Tilråding fra Nærings-

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Global Reports LLC. Årsrapport

Global Reports LLC. Årsrapport Årsrapport Innhold Viktige hendelser i 2007 3 Finansielle nøkkeltall 4 Visjon og verdier 6 Dette er Cermaq 7 Konsernsjefens Betraktninger 10 Mainstream 12 EWOS 16 EWOS innovation 20 Øvrig virksomhet 22

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Markedsutsikter - Atlantisk Laks 2015

Markedsutsikter - Atlantisk Laks 2015 Markedsutsikter - Atlantisk Laks 2015 v/ Ruth Kongsvik Brandvik Havbrukskonferansen 2015, Torshavn 06. Mars - 2015 Agenda -Tilbakeblikk 2014 - Færøyene - i lys av resten av oppdrettsverden - Lønnsomhet

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport årsrapport 2012 Innhold integrert års- og bærekraftsrapport Selskapet Utbrett Cermaq: En global leder Hovedmål, kjerneverdier og kart 2-3 Konsernsjefens orientering: Posisjonert for vekst Oppsummering

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 RESULTAT 1. HALVÅR 2006 (MNOK) 30.06.2006 30.06.2005 2.KV.2006 2.KV.2005 2005 DRIFTSINNTEKTER 48 32 29 5 262 DRIFTSKOSTNADER (5) (4) (1) (2) (12)

Detaljer

Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune

Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune 1 Innledning I dette vedlegget til søknaden forsøker vi å gi en vurdering av økonomiske og sosiale konsekvenser som støtter opp om vår søknad

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Laksenæringen inn i en ny epoke!

Laksenæringen inn i en ny epoke! Laksenæringen inn i en ny epoke! Året 2013, utsikter 2014 (og litt videre) Innlegg ved Lars Liabø Årssamling, FHL Nord Norsk Havbrukslag 9. Januar 2014, Radisson Blu, Tromsø Disposisjon: - Fortid - Framtid

Detaljer

SalMar ASA Tredje kvartal

SalMar ASA Tredje kvartal SalMar ASA Tredje kvartal 2009 1 REKORDRESULTAT FOR SALMAR I TREDJE KVARTAL 2009 SalMar-konsernet leverte et driftsresultat på NOK 225 millioner for tredje kvartal, noe som er konsernets høyeste driftresultat

Detaljer

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore?

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Charles Høstlund, CEO 23. mars 2017 AGENDA Kort om NRS Hvorfor offshore? Om Arctic Offshore Farming 2 KORT OM NRS Norway Royal Salmon (NRS)

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Havbruk 2020 Grensesprengende hvis Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Paul Birger Torgnes Fjord Marin ASA Veivalg 21, Radisson SAS Plaza Hotell,

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Nye Norske Skog Desember 2017

Nye Norske Skog Desember 2017 Nye Desember 2017 Driften fortsetter som normalt Nye ( AS) en ledende europeisk og australasiatisk publikasjonspapir produsent Nye oversikt Konsernet har følgende produksjonskapasiteter Avispapir 1.8m

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft

Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft Manifestasjon 2010 Cato Lyngøy 4 milliarder svært sunne porsjoner Laks tilfører næringsstoffer som er viktige i en balansert diett Lett fordøyelige proteiner

Detaljer

Våre forslag og tanker om videre utvikling av havbruksnæringen. Alf-Helge Aarskog

Våre forslag og tanker om videre utvikling av havbruksnæringen. Alf-Helge Aarskog Våre forslag og tanker om videre utvikling av havbruksnæringen Alf-Helge Aarskog Hardangerfjordseminaret, 08.05. 2015 2 Lakseoppdrett i den store sammenhengen Given the projected population growth, it

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..?

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..? Dei Tre K ar: Kompetanse Kapital K..? Laks Startfase: 400 kr per kg Kveite: Startfase: 125 kr per kg Torsk: Startfase:. Lønnsemd: Prodkost? Timing? Marknad? Substitutt? Villfangst? Samarbeid? Eigarane?

Detaljer

Markedssituasjonen for norsk laks

Markedssituasjonen for norsk laks Markedssituasjonen for norsk laks Innlegg ved Lars Liabø Årssamling FHL Nord Norsk Havbrukslag 12. Januar 2012, Radisson Blu, Tromsø Disposisjon: - Fortid - Framtid Markedstilførsel estimater 2010-2011

Detaljer

SalMar ASA. Regionansvarlig Asia Geir Wærø Frøya 17 april 2012

SalMar ASA. Regionansvarlig Asia Geir Wærø Frøya 17 april 2012 SalMar ASA. Regionansvarlig Asia Geir Wærø Frøya 17 april 2012 Innhold Dette er SalMar Syklisk næring Innovasjon og utvikling 2 SalMar ASA Nord-Norge: 23 konsesjoner 18 700 tgw (2011) SalMar Japan KK salg

Detaljer

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Innhold Administrerende direktørs kommentar... 1 Styrets beretning... 3 Resultat... 5 Balanse... 6 Noter... 9 Erklæring...

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Bærekraftige fôrressurser

Bærekraftige fôrressurser Bærekraftige fôrressurser Trond Mork Pedersen Direktør forretningsområde ingrediens 24.08.2009 test 1 Nofima konsernet Nofima 470 ansatte ca 200 forskere Omsetning ca 460 mnok Hovedkontor i Tromsø Forskningsavdelinger

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED Per Hanstad, adm. direktør i Den Norske Revisorforening Den norske Revisorforening Vektlegge hva som er god foretaksrapportering Markedets forventninger

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Globale lakseproduksjon Status & Utsikter

Globale lakseproduksjon Status & Utsikter Globale lakseproduksjon Status & Utsikter v/ Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse HAVBRUKSKONFERANSEN Oslo, 24. Nov. 2015 Produksjon & Salg Laksefisk fra Havbruk YTD 2015 2014 Jan - Oct 2015 Jan - Oct Endring

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle matproduksjon i sjø ET HAV AV MULIGHETER

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

SalMar ASA Fjerde kvartal

SalMar ASA Fjerde kvartal SalMar ASA Fjerde kvartal 2008 1 SALMAR LEVERER ET STERKT RESULTAT I FJERDE KVARTAL SalMar leverer et sterkt resultat både i Midt- og Nord-Norge, og har samtidig etablert et bedre biologisk utgangspunkt

Detaljer

Arbeiðstrygd á smolt- og alistøðum «En HMS-seilas i havbruksnæringen» Havbrukskonferanse Færøyene 25.02.2012 Anders Sæther

Arbeiðstrygd á smolt- og alistøðum «En HMS-seilas i havbruksnæringen» Havbrukskonferanse Færøyene 25.02.2012 Anders Sæther Arbeiðstrygd á smolt- og alistøðum «En HMS-seilas i havbruksnæringen» Havbrukskonferanse Færøyene 25.02.2012 Anders Sæther «En HMS seilas i havbruksnæringen» Kort om Marine Harvest, vårt hovedprodukt og

Detaljer

Utdanningsvalg i ungdomsskolen. Hans Inge Algrøy Regionsjef

Utdanningsvalg i ungdomsskolen. Hans Inge Algrøy Regionsjef Utdanningsvalg i ungdomsskolen Hans Inge Algrøy Regionsjef Norsk matproduksjon 4 000 000 3 500 000 Produsert mengde ( 1000 kg) 3000000 2 500 000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Skall- og blødtdyr Villfanget

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen FISKEOPPDRETT - Professor Atle G. Guttormsen MITT UTGANGSPUNKT Verden trenger mer mat (og mange vil ha bedre mat) En kan produsere mer mat på to måter 1) Bruke dagens arealer mer effektivt 2) Ta i bruk

Detaljer

Etablering av verdens ledende sjømatselskap foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest

Etablering av verdens ledende sjømatselskap foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest Etablering av verdens ledende sjømatselskap foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest 30. april 2013 Foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest Etablerer et fullintegrert oppdrettsselskap

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

Lønnsomt kvartal i henhold til plan

Lønnsomt kvartal i henhold til plan Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2007 Lønnsomt kvartal i henhold til plan Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomidirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 3. kvartal Salg God underliggende vekst,

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Agenda. - Et tilbakeblikk på 2012. - Færøyene - Sett i lys av resten av lakseverden. - Markeds og produksjonstrender. - Utsikter 2013 og 2014

Agenda. - Et tilbakeblikk på 2012. - Færøyene - Sett i lys av resten av lakseverden. - Markeds og produksjonstrender. - Utsikter 2013 og 2014 Marknaðarútlit fyri alivinnuna í 2013 Markedsutsikter - Atlantisk Laks 2013 v/ Ragnar Nystøyl Havbrukskonferansen 2013, Torshavn 22. Februar - 2013 Agenda - Et tilbakeblikk på 2012 - Færøyene - Sett i

Detaljer

Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess

Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess Adm.dir. Per Olav Skjervold, EWOS Innovation Cermaq worldwide Fiskefôr EWOS Oppdrett Mainstream Canada Scotland Norway Forskning og utvikling

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer