Innhold integrert års- og bærekraftsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold integrert års- og bærekraftsrapport"

Transkript

1 årsrapport 2012

2 Innhold integrert års- og bærekraftsrapport Selskapet Utbrett Cermaq: En global leder Hovedmål, kjerneverdier og kart 2-3 Konsernsjefens orientering: Posisjonert for vekst Oppsummering 2012 og utfordringer fremover 4-5 Nøkkeltall og høydepunkter 2012 Finansielle og bærekraftresultater Historie og organisasjon Selskapets historie og organisasjonskart 7 Konsernledelsen Bilde og presentasjon 8 Oversikt over bærekraftresultater Tabell med resultater på gruppenivå for nøkkel indikatorer for bærekraft 9 Resultater 2012 og mål 2013 Tabell med mål og resultater for gruppen Strategi og tilnærming Strategi Forretningsmodeller og strategi Forsker Effektiv bruk av ressurser Satser Teknologi endrer vår næring fortløpende Trygger Styrker verdikjeden Styrker God fiskehelse = god drift Skaper Havbruk skaper positive ringvirkninger lokalt Verdikjeden EWOS Rekordresultat Mainstream Bærekraftig produksjon og ekspansjon i Chile EWOS Innovation Forskning endrer spillets gang Menneskene Cermaqs tlnærming som ansvarlig arbeidsgiver 37 Rapportering om bærekraft Cermaqs oppdrag er bærekraftig havbruk 40 Etterlevelse av regelverk Utgangspunkt for å oppfylle sosialt og miljømessig ansvar 41 Bærekraftsrevisjon Revisjonsrapport fra Ernst & Young Resultatene Styrets årsberetning Cermaq leverer gode resultater i et utfordrende marked 51 Styret Bilde og presentasjon Eierstyring og selskapsledelse Langsiktig verdiskapning basert på god eierstyring Årsregnskap 2012 Årsregnskap konsern og morselskap Lederlønnserklæring Hovedprinsipper for selskapets lederlønnspolitikk 116 Ansvarserklæring Ansvarserklæring fra styret og konsernsjef Revisjonsberetning Erklæring fra Ernst & Young Analytisk informasjon Fangst, leveranser, prisutvikling og eksportvolum Aksjonærinformasjon Informasjon om Cermaqaksjen 124 Webrapporten Informasjon om Cermaqs digitale rapportering Denne rapporten er markert i henhold til FNs Global Compacts ti prinsipper GC Prinsipper 1-2: Menneskerettigheter GC Prinsipper 3-6: Arbeidslivsstandarder GC Prinsipper 7-9: Miljø GC Prinsipper 7-9: Miljø CG Prinsipp 10: Anti-korrupsjon Menneskerettigheter Cermaq anerkjenner, støtter og respekterer menneskerettigheter Arbeidslivsstandard Cermaq anerkjenner, støtter og respekterer standarder for arbeidslivet Fiskehelse Cermaq søker å maksimere fiskehelse gjennom kunnskapsbasert, forebyggende arbeid Miljøpåvirkning Cermaqs aktiviteter har, på lik linje med all vann- og landbruksindustri, en påvirkning på miljøet. Cermaq streber imidlertid etter å drive på en bærekraftig måte Anti-korrupsjon Cermaq har null toleranse for korrupsjon Samfunnsengasjement Cermaq ønsker å være en pålitelig partner og en positiv bidragsyter til lokalsamfunn

3 Cermaq: en global leder Cermaq er et internasjonalt fiskeoppdretts- og fiskefôrkonsern med hovedkontor i Oslo, Norge. Konsernet har diversifisert tilstedeværelse i de store lakseoppdrettsregionene i verden. Å skape verdier for eierne gjennom bærekraftig havbruk er verdigrunnlaget for all Cermaqs drift. Selskapet er børsnotert på Oslo Børs. Canada Campbell River (Mainstream) Surrey (ewos) Cermaqs virksomheter ligger i British Columbia. Her har selskapet totalt 271 ansatte i et bredt spekter av stillinger. Mainstreams oppdrettsvirksomhet ledes fra Campbell River på Vancouver Island. Fiskeoppdrett sysselsetter mange på den nordlige delen av Vancouver Island og forsyner hovedsakelig den amerikanske vestkysten med fersk laks. Fôrfabrikken leverer også fôr til smoltproduksjon for havbeite langs hele USAs vestkyst. Chile Puerto Montt (Mainstream) Coronel (ewos) Colaco (EWOS Innovation) Mainstreams aktiviteter er lokalisert i regionene X, XI og hovedstad. På grunn av større produksjon av foredlede p edling. Fôrproduksjonen ligger i Coronel i region VIII, hvo Innovation har en forskningsstasjon i Colaco, i nærheten Overordnede mål: Cermaq skal være en ledende global leverandør av fôr til oppdrett av laks og ørret, med et fullt produktspekter og virksomhet i de fire hovedregionene for oppdrett i verden. Cermaq skal være en betydelig aktør innen oppdrett av laks og ørret i de to hovedområdene for oppdrett; Norge og Chile. Cermaq skal være blant de fremste aktørene innen forskning og utvikling på fiskefôr og lakseoppdrett. Cermaq skal opprettholde sterkt operasjonelt fokus som grunnlag for suksess og fremtidig vekst. Cermaq skal opprettholde en sterk balanse og produsere en god kontantstrøm.

4 EWOS: En ledende internasjonal aktør innen produksjon av fôr til oppdrettsnæringen, og produserer hovedsakelig fôr til laks og ørret. EWOS er en viktig bidragsyter til kunnskapsutvikling gjennom forsknings- og utviklingsenheten EWOS Innovation. Mainstream: En av verdens største aktører innen lakseoppdrett. Gruppen produserer atlantisk laks, regnbueørret og coho-laks. #1 #3 global leverandør av fôr til salmonider EWOS fortsetter å vokse i et konkurransepreget marked, og leverte rekordresultat også i Mye av årsaken til den gode veksten ligge i selskapets ekspertise på verdiøkende produkter og deres tette kundeoppfølging. største aktør innen lakseoppdrett Mainstream er en av verdens største aktører innen oppdrett av laks og ørret. Produksjonen er balansert både geografisk og i forhold til arter, noe som gjør selskapet godt rustet til å møte etterspørselen i markedet. Selskapet leverer stabile biologiske resultater i alle regioner. Norge Oslo (Cermaq) Steigen (Mainstream) Bergen, Florø, Bergneset, Halsa (ewos) Dirdal, Lønningdal (EWOS Innovation) Cermaq ligger i Oslo, med et hovedkontor med 52 ansatte. Mainstream har aktiviteter i Nordland og Finnmark, og styres fra Steigen. EWOS ledes fra Bergen og har tre fôrfabrikker i henholdsvis Florø (Sogn og Fjordane), Halsa (Nordland) og Bergneset (Troms). EWOS Innovation har forskningsenheter i Dirdal (Rogaland) og Lønningdal (Hordaland). Cermaq har totalt 857 ansatte i Norge. Skottland Westfield (EWOS) Cermaq har totalt 71 ansatte i Skottland gjennom sin fôrproduksjon i Westfield. Fôrproduksjonen i Skottland leverer hovedsakelig til skotske oppdrettere, hvor markedet er diversifisert og preget av spesialproduksjon. EWOS Skottland eksporterer også fôr til andre europeiske land. Vietnam Ben Luc, Long An Province (EWOS) og XII og ledes fra Puerto Montt, som er Chiles oppdrettsrodukter er en stor del av de ansatte sysselsatt i slakteri og forr arbeidsmarkedet er mindre avhengig av fiskeoppdrett. EWOS av Puerto Montt. Cermaq har totalt ansatte i Chile. EWOS Vietnam ble etablert I 2011 i samarbeid med vår lokale partner Anova. Selskapet produserer fôr til fôrmarkedet for pangasius i sørøst-asia. EWOS Vietnam har 164 ansatte. Kjerneverdier: Integritet Vi tror på rettferdighet, lojalitet og respekt. Det skaper stolthet hos medarbeidere og tillit i markedet. Nøkternhet Vi er disiplinerte og fornuftige. Vi støtter oss til kunnskap og god bedømmelse i bruken av ressurser og vi driver aktiv risikostyring. Dele suksess og bekymringer Vi spiller på lag, og oppmuntrer til personlig utvikling, nettverksbygging, samarbeid og åpen kommunikasjon blant medarbeiderne. Beredskap Vi forbereder oss på forandringer gjennom hardt arbeid og kreativ tenkning, og vi leter etter muligheter til vekst. forretningssans Vi vil tjene penger. Ingen andre målsettinger i selskapet kan realiseres dersom vi ikke lykkes med det.

5 Selskapet: Parat Cermaq: parat Cermaq styrket fôrvirksomheten ytterligere, med økt markedsandel i de viktigste markedene for lakseoppdrett og forsterket innovasjon i fôrsammensetning, leveransesystemer og kundestøtte. Selv om oppdrettsvirksomheten ble sterkt påvirket av lave laksepriser, utviklet virksomheten seg gjennom et vellykket oppkjøp i Chile og investeringer i forebyggende fiskehelse. Cermaq viser styrken i å være et koordinert fôr- og oppdrettsselskap årsrapport Cermaq 1

6 Selskapet: Konsernsjefens orientering Posisjonert for vekst For Cermaq ble 2012 et bemerkelsesverdig år. Oppdrettsvirksomheten opplevde et krevende marked og svake resultater, samtidig som fôrvirksomheten satte rekorder i både volum, omsetning og driftsresultat. Et todelt marked Markedsutviklingen for salmonider var preget av sterk økning i tilbudssiden. Veksten var stor i Chile med fortsatt gjenoppbygging etter ILA-krisen (infeksiøs lakseanemi) i Gitt den sterke økningen på tilbudssiden også fra Norge, er det påfallende at prisnivået i Europa holdt et relativt konstant nivå gjennom hele året. Etterspørselsveksten i Russland og andre øst-europeiske land bidro sterkt til denne utviklingen. I tillegg viste også de mer tradisjonelle kontinentale markedene en god utvikling. Veksten i produksjon i Chile ga derimot en negativ prisutvikling. I det tradisjonelle japanske markedet for ørret og Coho falt prisene betydelig gjennom hele året. Også for atlantisk laks, primært til markedene i USA og Brasil, falt prisene. Cermaqs oppdrettsvirksomhet, Mainstream, opplevde derfor et krevende år totalt sett, med svært negativ utvikling i driftsinntektene, særlig i Chile og Canada. Hele den chilenske og canadiske oppdrettsnæringen hadde det minst like vanskelig gjennom Rekordresultater for fôrvirksomheten Cermaqs fôrvirksomhet, EWOS, leverte et spesielt sterkt resultat for 2012, som primært var drevet av volumvekst i Norge og Chile, og ikke minst meget god drift. Kapasitetsøkningen i Norge ble ferdigstilt tidsnok for høysesongen i tredje kvartal, og EWOS kunne drifte på full kapasitetsutnyttelse i dette viktige kvartalet. Totalt sett tok EWOS Norge mer enn halvparten av volumveksten av fôr i Norge. EWOS Chile leverte også god vekst med basis i den sterke produksjonsveksten av salmonider i regionen. Fôrvirksomheten i Canada og Skottland viste meget tilfredsstillende drift, til tross for en svak volumutvikling. Åpenhet om samfunnsansvar Cermaq har også gjennom 2012 fulgt visjonen om bærekraftig havbruk og har jobbet videre med de ulike områdene som dekkes av Global Compacts prinsipper. Dette inkluderer både grunnleggende arbeid med forebyggende fiskehelse og utvikling av nye råstoff-kilder til fôr basert på mer bærekraftig ressursutnyttelse. Vi har sett en positiv utvikling i arbeidet knyttet til HMS, og oppmerksomhet om menneskerettigheter i hele verdikjeden har økt. Organisasjonen har gjennomført et treningsprogram i anti-korrupsjon. Cermaqs mål for bærekraft er reflektert i hvordan Cermaq rapporterer åpent om selskapets strategi, tilnærming og resultater, både i henhold til Global Reporting Initiative, Carbon Disclosure Project og Global Compact. Fiskehelse sikres gjennom kontinuerlig forebygging Til tross for et systematisk og godt arbeid med fiskehelse i Mainstream, ble 2012 et vanskelig år. I Canada fikk Mainstream to utbrudd med to måneders mellomrom av den alvorlige virusinfeksjonen IHN (Infectious Haematopoietic Necrosis). Dette viruset smittes med stor sannsynlighet fra villfisk. Mainstream iverksatte umiddelbare tiltak for å isolere lokalitetene samt ta ut fisken. I Norge fikk vi en sjelden oppblomstring av kiselalger i Nordland og et stort innsig av maneter i Finnmark. Dette påvirket både dødelighet og tilvekst av laks. Det er situasjoner det er vanskelig å beskytte seg mot, men vi arbeider internt med utvikling av løsninger på slike problemer. Mainstream Norge fikk i 2012 i tillegg ett utbrudd av PD (Pancreas Disease) i Finnmark, og nok ett utbrudd vinteren I begge tilfeller ble fisken tatt ut raskt for å hindre mulig smitte til nærliggende lokaliteter. Hele oppdrettsnæringen har vært opptatt av fiskehelsesituasjonen i Chile etter ILA-krisen i Myndighetene har gjort en god jobb med å innføre et bedre reguleringsregime, og ikke minst en vesentlig bedre kontroll og oppfølging av regelverket. Situasjonen i Chile er i dag fundamentalt annerledes enn før ILA-krisen. Det er likevel bekymringsfullt at næringen nå erfarer et tiltagende problem med lus og bakterieinfeksjonen SRS (Salmon Rickettsial Syndrome), særlig for ørret og atlantisk laks. Kombinert med en økning i biomasse i sjøen i Chile, kan dette gi en økt fiskehelserisiko dersom nødvendige tiltak ikke iverksettes i tide. Cermaq vil være en tydelig stemme for at næringen og myndighetene i Chile må overvåke situasjonen nøye og aktivt iverksette preventive tiltak. Strategisk vekst med lang horisont I august 2012 inngikk Cermaq en avtale om å overta det Chilenske 2 Cermaq årsrapport 2012

7 oppdrettsselskapet Cultivos Marinos Chiloé (CMC). Dette selskapet har en betydelig produksjon av atlantisk laks og ørret, og har en høy bearbeidingsgrad på lakseproduktene. Oppkjøpet av CMC øker Mainstream Chiles produksjonskapasitet med om lag 50 prosent og gjør Mainstream til ett av de to største oppdrettsselskapene i Chile. Som ny konsernsjef i Cermaq har 2012 vært et uhyre lærerikt år. Til tross for utfordringene i Mainstream, knyttet til markedssituasjonen og fiskehelse, er jeg imponert over hvordan det arbeides systematisk og grundig med å utvikle kunnskap, teknologi og driftsmetodikk i hele organisasjonen. I 2012 fikk EWOS full uttelling for videreføringen av langsiktig, målrettet utvikling av kunnskap innen produktutvikling, innkjøp, logistikk og produksjonsteknologi. Også servicegraden overfor kunder har medvirket til at kundene velger EWOS som leverandør. Et lysere 2013? Fremover ser markedet for salmonider ut til å få en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel enn i Gitt at veksten på tilbudssiden gjennom 2013 ser ut til å kunne bli negativ, og med en beskjeden økning i 2014, er det en viktig oppgave for næringen og de respektive regulatoriske myndigheter å tilstrebe en fortsatt vekst, dog med større forutsigbarhet. I Norge anser myndighetene at problematikken knyttet til rømming og lus ikke er tilfredsstillende løst. Den planlagte tildelingsrunden av såkalte «grønne konsesjoner», som adresserer nettopp rømming og lus, vil totalt sett sikre næringen i Norge en fortsatt vekst. Mainstream vil arbeide hardt for å være godt posisjonert til denne tildelingsrunden. Det forventes en viss vekst også i Chile, og tett samarbeid mellom myndigheter og oppdrettere vil være nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling fremover. «Cermaq har definitivt en organisasjon preget av solid kompetanse og driftsorientering.» Det forventes fortsatt endringer i fôrsammensetningen i tiden fremover for å sikre råvaretilgangen til volumetterspørselen. Spesielt viktig er å utvikle alternative kilder til fiskeolje og fiskemel, og også alternative vegetabilske proteinkilder. Dette er et tidkrevende og møysommelig arbeid, men ikke desto mindre viktig for å sikre oppdrettsnæringen muligheten til å vokse også i årene fremover. Jeg vil også takke mine kollegaer for en meget god innsats gjennom Cermaq har definitivt en organisasjon preget av solid kompetanse og driftsorientering. Kombinert med en god finansiell stilling, selv etter et krevende år, er selskapet godt rustet og posisjonert for fortsatt vekst. Jon Hindar 2012 årsrapport Cermaq 3

8 Selskapet: Nøkkeltall Nøkkeltall 2012 Resultatregnskap Driftsinntekter EBITDA 1) EBITDA margin 5,9 % 14,5 % 17,8 % 9,6 % 3,8 % Driftsresultat før verdijustering av biomasse 2) Driftsmargin før verdijustering av biomasse 3,4 % 11,8 % 14,4 % 5,8 % 0,6 % Driftsresultat 3) Årsresultat videreført virksomhet (55 080) Årsresultat avviklet virksomhet (45 035) (2 938) Årsresultat total virksomhet (58 017) Balanse Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital eks. minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Sysselsatt kapital før verdijustering av biomasse 4) Finansiering Sum egenkapital 5) Egenkapitalandel 6) 47,2 % 59,5 % 59,8 % 52,7 % 42,0 % Netto rentebærende gjeld 6) Lønnsomhet Driftsmargin 7) 2,8 % 8,7 % 19,5 % 6,1 % 1,6 % Justert resultat per aksje, basis/utvannet videreført virksomhet 8) 2,4 11,20 10,37 3,33 (1,37) Utbytte per aksje (utbetalt og foreslått) i NOK 1,00 4,63 5,40 1,50 - Egenkapitalavkastning 9) 5,1 % 13,3 % 30,0 % 7,8 % (1,3 %) Avkastning på sysselsatt kapital 10) 4,6 % 22,1 % 21,7 % 8,0 % 0,8 % Driftsresultat før verdijustering av biomasse/kg oppdrett 11) (1,5) 7,1 9,4 1,6 (1,3) Driftsresultat før verdijustering av biomasse/tonn - fiskefôr 12) ) EBITDA: Driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer 2) EBIT før verdijustering av biomasse og engangsposter. Driftsresultat før renter, skatt og virkelig verdijustering av biologiske eiendeler 3) EBIT: Driftsresultat før renter og skatt 4) Sysselsatt kapital: Sum eiendeler + netto rentebærende gjeld virkelig verdijustering av biologiske eiendeler 5) Egenkapitalandel: Sum egenkapital/sum eiendeler i prosent 6) Netto rentebærende gjeld: Langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld kontantbeholdning 7) Driftsmargin: EBIT/driftsinntekter i prosent 8) Resultat per aksje: Resultat per aksje justert for effekten av virkelig verdijusteringer. Utvannet: Hensyntar utvanningspotensialet av aksjeopsjoner i NOK 9) Egenkapitalavkastning: Årsresultat total virksomhet/gjennomsnittlig sum egenkapital i prosent 10) Avkastning på sysselsatt kapital: (Driftsresultat før verdijustering av biomasse + inntekt fra tilknyttet selskap)/sysselsatt kapital i prosent. For 2011, 2010 and 2009 er det brukt månedlig gjennomsnittlig sysselsatt kapital, tidligere år er beregnet basert på balanse ved utgangen av året tall ekskluderer vesentlige gevinster på salg av virksomhet og eiendeler 11) EBIT før verdijustering av biomasse per kg sløyd vekt i NOK 12) EBIT før verdijustering av biomasse per tonn i NOK Bærekraft * Ansatte (antall) Dødsfall (antall) ** Skader (per arbeidstimer) Fravær (prosent antall arbeidsdager) 2,4 % 3,2 % 3,1 % 3,0 % 5,0 % Sum energiforbruk (GJ) Globale GHG-utslipp (tonn CO 2 e) Tilfeller av brudd på miljøforskrifter Tilfeller av brudd på næringsmiddelforskrifter Tilfeller av brudd på andre forskrifter Tilfeller av brudd på produkt og serviceforskrifter *Tallene i denne tabellen er basert på omfanget av Cermaqs bærekraftsrapportering, se side 37. **I 2008, døde to innleide dykkere mens de utførte arbeid for Mainstream Chile. 4 Cermaq årsrapport 2012

9 Selskapet: Høydepunkter Høydepunkter 2012 Drift EWOS leverte i 2012 sitt beste resultat noen gang, drevet av rekordvolumer i Norge og Chile EWOS lanserte Avert et fôr som skal bygge opp og holde laksens gjeller friske ved bruk av funksjonelle ingredienser som øker laksens immunforsvar. EWOS Scotland åpnet nytt lager ved fabrikkeni Westfield EWOS Canada feiret 25-års jubileum Mainstream Chile åpnet et nytt klekkeri i Trafun, Chile Mainstream Canada åpnet oppdrettsanlegget sitt i Plover Point Organisasjon og transaksjoner Jon Hindar tiltrådte sin stilling som konsernsjef (mars) Cermaq utstedte et usikret obligasjonslån i det norske markedet på 600 millioner kroner med fem års løpetid (august) Cermaq kjøpte det chilenske selskapet Cultivos Marinos Chiloé (oktober) Cermaq solgte sin minoritetsaksjepost i Aqua Gen (desember) Sertifiseringer og medlemsskap Mainstream Chile oppnådde BAPsertifisering (Global Aquaculture Alliance s Best Aquaculture Practices) for slakteriet i Quemchi (mars) og for slakteriet i Ancud (november). EWOS Chile oppnådde BAP-sertifisering (september) Mainstream Canada ble første lakseoppdrettsselskap i British Columbia til å oppnå to-stjerners BAP-sertifisering for oppdrett og videreforedling (desember) Utmerkelser Cermaq vant Farmand-sølv for beste årsrapport blant børsnoterte selskaper i Norge (september) Seafood Intelligence rangerte Cermaqs bærekraftsrapport som nr. 1 blant verdens ledende oppdretts- og fôrprodusenter (september) Cermaq vant investor-prisen Stockman i kategorien små- og mellomstore børsnoterte selskaper i Norge (september) EWOS Chile ble rangert blant de 35 beste selskapene å jobbe for i Chile av det amerikanske selskapet Great Place to Work (oktober) Annet Mainstream Norge arrangerte «åpen dag» på sitt nye anlegg utenfor Narvik, hvor de inviterte både lokale politikere, miljøorganisasjoner og lokalbefolkningen (juni) Cermaq arrangerte kapitalmarkedsdag i Bodø/Steigen i Nordland (september) Driftsinntekter Millioner kroner EBIT før verdijustering av biomasse Millioner kroner Justert resultat per aksje, basis, v.f. virksomhet Kroner ,4 3,3 10,4 11,2 2, årsrapport Cermaq 5

10 Selskapet: Historie og organisasjon Selskapets historie Cermaq ASAs historie begynner der statens kornmonopol slutter. Det som opprinnelig var et kornselskap med import og innenlands virksomhet, valgte i 2000 en helt ny retning, og har utviklet seg til å bli en global leder innen havbruk. De historiske begivenhetene som formet selskapet til det det er i dag finnes på I dag er selskapsstrukturen basert på fiskefôr og fiskeoppdrett, men noen rester gjenstår fortsatt fra vår fortid innen landbruket. Cermaq asa Fiskefôr / forskning og utvikling Fiskeoppdrett Ikke-kjernevirksomhet EWOS AS (Norge) mainstream Norway AS NORGRAIN AS *** EWOS Canada LTD mainstream Canada ** EWOS Chile S.A mainstream Chile S.A EWOS Innovation AS EWOS LTD (Skottland) EWOS vietnam JSC * * 51 % eierskap ** en del av Ewos Canada ltd *** (72,5 % eierskap) Selskaper med minoritetsposter er ikke inkludert. 6 Cermaq årsrapport 2012

11 Selskapet: Konsernledelsen Konsernledelsen per mars 2013 Jon Hindar (1956) Konsernsjef Synne Homble (1972) Direktør juridisk og konsernfunksjoner Geir Molvik (1958) Direktør oppdrett Hindar tiltrådte som konsernsjef for Cermaq i mars Hindar er utdannet sivilingeniør innenfor kjemi fra Norges Teknisk-vitenskapelige Universitet (NTNU) og har i tillegg ledelsesutdanning fra IMD i Lausanne, Sveits. Han har tidligere vært konsernsjef for NorSun AS, Senior vice president i Invitrigen Group, konsernsjef i Dynal Biotech ASA, og partner og administrerende direktør i Fondsfinans ASA. Hindar er styremedlem i blant annet Photocure ASA og Scatec Solar. Homble startet i Cermaq ASA som konsernadvokat i 2006 og ble utnevnt til juridisk direktør og medlem av konsernledelsen i august Fra mars 2009 har hun vært direktør for juridisk og konsernfunksjoner, med ansvar for juridiske forhold, kommunikasjon, samfunnsansvar/bærekraft og HR. Homble er cand. jur fra Universitetet i Oslo, med spesialfag fra Hamline School of Law, Minnesota, USA. Fra 1998 til 2006 var hun advokat i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. Molvik startet i Cermaq-gruppen som administrerende direktør for EWOS Norge i 2006, og ble utnevnt til COO oppdrett i juni Han har en MSc fra Universitetet i Tromsø og bred erfaring innen havbruk fra Hydrotech-gruppen, Hydro Seafood og Noraqua i Norge, og fra Georgia Sea Farms Ltd. i Canada og Tassal Ltd. i Tasmania, Australia. Molvik var banksjef i Christiania Bank og Kreditkasse i mange år. Geir Sjaastad (1953) Prosjektdirektør Tore valderhaug (1960) Finsansdirektør einar Wathne (1961) Direktør fôr Sjaastad startet i Cermaq ASA (tidligere Statkorn Holding AS) i 1996 og ble utnevnt som visekonsernsjef i Fra mars 2009 har han vært prosjektdirektør i Cermaq ASA. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har også 1. og 2. avdeling juridikum. Sjaastad har tidligere vært leder/ partner i Gemini Consulting og IKO Strategi ( ), i tillegg til økonomidirektør og direksjonssekretær i Bjølsen Valsemølle AS ( ). Valderhaug ble utnevnt til finansdirektør i Cermaq ASA i november Han er statsautorisert revisor og har tidligere lang erfaring med revisjon blant annet fra Arthur Andersen & Co. Han har bred erfaring som økonomidirektør i flere børsnoterte selskaper, blant annet EDB Business partner ASA, Proxima ASA og Ocean Rig ASA. Valderhaug fungerte som konsernsjef i Cermaq i perioden juli 2011 mars Dr. Wathne ble utnevnt til direktør fôr i Cermaq i mars Han ble ansatt i Cermaq-gruppen i 1986 som konsulent innen fiskefôr ved Norsk Landbrukskjemi (EWOS Norge). Han har hatt ulike avdelings- og toppleder stillinger innen EWOS-systemet, og har siden 2006 vært vise-administrerende direktør i EWOS. Dr. Wathne er styremedlem i blant andre Nofima AS og CO2Bio AS. Han har en PhD fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og en MBA fra BI årsrapport Cermaq 7

12 Selskapet: Bærekraftresultater En oversikt over bærekraftresultater Nedenfor er en tabell med resultater for gruppen for en rekke indikatorer som Cermaq bruker for å måle sine resultater i forhold til definerte bærekraftsprinsipper. For flere indikatorer, som for eksempel lakselus, er det ikke hensiktsmessig å presentere resultatet som ett tall for hele gruppen. Andre indikatorer igjen har kvalitativ presentasjon av resultatene, som for eksempel miljøtiltak. Full oversikt over resultater for alle bærekraftsindikatorene finnes i webrapporten, Tallene i denne tabellen er basert på omfanget av Cermaqs bærekraftsrapportering, se side 37. Indikator Nummer Måleenhet Fiskedødelighet Mainstream CEQ1 12 måneders rullerende dødelighetsrate målt som dødelighet i prosent av gjenværende fisk i merden % Behandling mot lakselus Mainstream Bruk av antibiotika Mainstream Avtaler om områdeforvaltning Mainstream Rømt fisk Mainstream og EWOS Innovation Marine indeks EWOS ex. Vietnam Effektivitet i bruk av fiskeolje EWOS ex. Vietnam Effektivitet i bruk av fiskeprotein EWOS ex. Vietnam CEQ4 CEQ4 CEQ6 g Aktive Farmasøytiske Virkemidler / tonn levende fisk produsert g Aktive Farmasøytiske Virkemidler /tonn levende fisk produsert Prosent av anlegg som har avtaler om områdeforvaltning eller hvor Mainstream er eneste selskap i området. Fôr 0,5 Bad 0,1 Norge 0,0 Chile 12,2 Canada 14,9 Fôr 0,1 Bad 0,2 Norge 0,0 Chile 10,8 Canada 8,9 Fôr 3,4 Bad 0,3 Norge 0,1 Chile 47,7 Canada 4, CEQ7 Antall rømt fisk * CEQ8 Andel av marine ingredienser i 42,1 37,5 31,3 fôret (inkludert bi-produkter) CEQ8 Fiskeolje brukt i fôr / Olje i laks 1,32 1,00 0,86 CEQ8 Marint protein (fiskemel) i fôr/ Protein i laks 1,25 1,17 1,03 Leverandørrevisjoner CEQ10 Antall utførte revisjoner som andel av planlagte revisjoner Naboklager CEQ11 Antall klager Varslingsepisoder CEQ12 Episoder/varslinger Økonomisk støtte fra mydighetene EC4 Millioner kroner n.a Totalt energibruk EN4 GJ Totalt utslipp av klimagasser EN16 Tonn CO 2 e Brudd på lover og regler knyttet til miljø EN28 Antall brudd/bøter (USD) 1/n.a. 2/ / Total arbeidsstyrke (ex CMC) LA1 Antall ansatte og ansatte under tilsyn Dødsulykker LA7 Antall dødsulykker Skadefrekvens LA7 Skader per 1 million arbeidstimer Sykefravær LA7 Prosent av totalt antall arbeidsdager Kollektive lønnsavtaler LA4 Prosent av ansatte som har kollektive lønnsavtaler 3,1 3,2 2, Brudd på lover og regler knyttet til sosiale forhold Brudd på lover og regler knyttet til helse og sikkerhet Brudd på lover og regler, produkter og tjenester SO8 Antall brudd/bøter (USD) 5/ / /7 599 PR2 Antall brudd/bøter (USD) 1/0 0/0 0/0 PR9 Antall brudd/bøter (USD) 0/0 0/0 0/0 * I desember var det en rømming fra et anlegg i CMC-virksomheten, som ble overtatt av Cermaq i oktober, der ørret rømte. CMC er ikke inkludert i bærekraftsrapporteringen for Cermaq årsrapport 2012

13 Selskapet: Mål og resultater EWOS og Mainstreams mål og resultater Mål 2012 Resultater 2012 Mainstream Etablere og sette ut fisk i ytterligere tre anlegg i Region XII. Etablere og sette ut smolt i ytterligere ett anlegg i Finnmark. Fortsette forhandlinger med Cape Mudge stammen og samarbeide med myndighetene for å etablere retningslinjer for områdesamarbeid i Broughton-området (Canada). Null rømminger. Gjennomføre program i alle regioner for å styrke kostnadseffektiviteten i Mainstreams produksjon. Oppgradere overvåkingsprogrammet for patogener i Canada. Ved utgangen av 2012 var det satt ut fisk i anleggene Darsena, Rys og Furia i region XII. Gjennomføring skjer i henhold til planen. Mainstream har utviklet produksjonen i Finnmark og satt ut fisk i ett nytt anlegg. Fra august 2012 har regionen fullt ut utnyttet alle lisenser. Forhandlingene med urbefolkningen har hatt fremgang med hensyn på å styrke relasjonene. Én fisk rømte fra Mainstream Canada. I alle tre land er det gjennomført et globalt program med sikte på å sikre kostnadseffektivitet. Overvåkingsprogrammet er etablert og i drift. Programmet blir utviklet løpende. Kontrollere lakselus innen lokale tiltaksnivåer. Oppnådd i alle tre land. Ingen tilfeller av brudd på lover og forskrifter. Noen tilfeller av brudd på lover og forskrifter, se detaljer på side 40. Gjennomgå datakvaliteten i HMS-rapportering på gruppenivå. Øke oppmerksomheten om HMS-resultater. Bedre de samlede HMS-resultater. EWOS Forsvare vår markedsandel og høye lønnsomhet i laksemarkedet. Utnytte vår kjernekompetanse innen teknologi også innen flere arter og regioner. Implementere nytt oppfølgingssystem for leverandører, med fokus på samfunnsansvar i hele verdikjeden. Sikre tilstrekkelig utvidelse av kapasitet for å oppnå planlagt volumvekst med lav CAPEX/ tonn ny kapasitet. Energiforbruk for fôrproduksjonen i 2012 på 0,98 GJ/tonn. Rapportere energibruk og utslipp av drivhusgasser til CDP (Carbon Disclosure Project). Gjennomføre ny leverandørpolicy for leverandører til EWOS. Planlagte revisjoner: 34 Gjennomførte revisjoner: 53 Gjennomgå datakvaliteten i HMS-rapportering på gruppenivå. Øke oppmerksomheten om HMS-resultater. Bedre de samlede HMS-resultater. Bevisstgjøringsprosjektet i 2012 resulterte i fremgang på alle indikatorene som ble målt. Stor forbedring i antall skader som medførte fravær, med laveste nivå som noen gang er målt i Mainstream. Ytterligere nedgang i sykefravær. Markedsandelen økte i 2012 og gjorde EWOS til markedsleder for laksefôr. FoU anlegg ble etablert I Vietnam. Funksjonelle fôr ble introdusert i Vietnam. Styringsdokumenter for leverandørkontroll er ferdig og iverksatt. 53 leverandørkontroller ble gjennomført, og det ble laget fire utviklingsplaner med leverandører. EWOS Innovation har ni pågående FoU-prosjekter med leverandører. En vellykket økning i produksjonskapasiteten på nesten 110 tonn, noe mer enn planlagt. Resultater 2012: 1,00 GJ/tonne for fôr. Data er rapportert til CDP. Protokoller for indikatorene er revidert. Alle operative selskaper er engasjert i felles tilnærming om HMS-arbeidet for å bedre sine resultater. Resultater i 2012 bedret i forhold til Ingen tilfeller av brudd på lover og forskrifter. Noen tilfeller av brudd på lover og forskrifter, se detaljer på side 40. Mål 2013 Mainstream Ta initiativ til en komite av berørte selskaper og med deltakelse fra myndighetene for å utforme en avtale om områdeforvaltning i Broughton-området i BC, Canada. Oppnå null-rømming. Fortsatt sterk oppmerksomhet på optimalisering av driften og driftskostnader. Kontrollere lakselus innen lokale tiltaksnivåer. Integrere Cultivos Marinos Chiloé (CMC) med Mainstream Chile og skape en sterk organisasjon og operativ struktur. Realisere synergier fra oppkjøpet av CMC. Styrke FoU-innsatsen i Mainstream og etablere ny FoU organisasjon. Tilstrebe null skader med fravær (H1) og videreføre lavt sykefravær. Ingen tilfeller av brudd på lover og forskrifter. EWOS Opprettholde markedsledelse. Videreutvikle omfanget av arter og geografier for fiskefôr. Støtte videre vekst i næringen gjennom å sikre tilgang til nye og underutnyttede kilder av høykvalitet råvarer til fôr. 100 prosent gjennomføring av planlagte revisjoner av EWOS leverandører. Planlagte revisjoner: 34. Utvide mulighetsområdet for råvarer avveid mot kostnadseffektivitet og risiko knyttet til økt kompleksitet i råvaremarkedet. Null skader med fravær (H1) og totalt antall skader per million arbeidstimer (TRI): 14 Sykefravær: 2,35 prosent Ingen tilfeller av brudd på lover og forskrifter. For fôrproduksjonen skal 2013 målet være: 1,04 GJ/tonn (inkludert Vietnam). CO 2 : 38 kg CO 2 e/tonn fôr produsert årsrapport Cermaq 9

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport årsrapport 2012 Innhold integrert års- og bærekraftsrapport Selskapet Utbrett Cermaq: En global leder Hovedmål, kjerneverdier og kart 2-3 Konsernsjefens orientering: Posisjonert for vekst Oppsummering

Detaljer

Nøkkeltall mainstream Millioner kroner

Nøkkeltall mainstream Millioner kroner vår verdikjede innovasjon: Forskning og utvikling medarbeidere ewos mainstream ikke-kjernevirksomhet Nøkkeltall mainstream Millioner kroner 21 29 28 27 26 Driftsinntekter 3 51,5 3 3,3 2 597,7 2 623,4 3

Detaljer

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD Integrert års- og bærekraftsrapport Vårt selskap UTBRETT Cermaq: En global leder Cermaq i korte trekk: Hovedmål, kjerneverdier og kart over hvor vi er 2 3 Konsernsjefens

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden?

Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden? Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden? FHL Maring Fagdag 27. nov 2014 Petter Martin Johannessen Supply Chain Direktør 1 Oversikt 1. Et glimt av EWOS 2. Tilgang på marine

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 EWOS IN VIETNAM Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 Vietnam etablering i noen stikkord Etablering er strategisk viktig og har mange muligheter for Cermaq - og for Vietnam Vi var forberedt

Detaljer

Mainstream. år VIRKSOMHET. NB! Oppdaterte tall for lakselus for Mainstream Canada på side 30

Mainstream. år VIRKSOMHET. NB! Oppdaterte tall for lakselus for Mainstream Canada på side 30 28 Cermaq årsrapport 29 NB! Oppdaterte tall for lakselus for på side 3 år VIRKSOMHET Stor forbedring i Sterke resultater i og Fortsatt sterk etterspørsel etter laks Betydelig reduksjon i rømt fisk Nøkkeltall

Detaljer

Åpent brev til aksjonærene i Cermaq. Oslo, 10. mai 2013 COPEINCA ER VERDISKAPENDE FOR CERMAQ

Åpent brev til aksjonærene i Cermaq. Oslo, 10. mai 2013 COPEINCA ER VERDISKAPENDE FOR CERMAQ Åpent brev til aksjonærene i Cermaq Oslo, 10. mai 2013 COPEINCA ER VERDISKAPENDE FOR CERMAQ 21. mai 2013 skal det avholdes ordinær generalforsamling i Cermaq ASA. Generalforsamlingen skal blant annet behandle

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 407477 Innsendt dato: 18.08.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen FISKEOPPDRETT - Professor Atle G. Guttormsen MITT UTGANGSPUNKT Verden trenger mer mat (og mange vil ha bedre mat) En kan produsere mer mat på to måter 1) Bruke dagens arealer mer effektivt 2) Ta i bruk

Detaljer

Mainstream Norway Krav Til kompetanseendring Landskonferansen 23. oktober. Langsiktig rekrutteringsarbeid fr «barnehage til universitet» Jobb i Mainstream = Livslang læring Mitt ansvarsområde: HMS Koordinator

Detaljer

Lus og rømming som rammebetingelser for videreutvikling av norsk havbruksnæring. Jon Arne Grøttum, Direktør Havbruk

Lus og rømming som rammebetingelser for videreutvikling av norsk havbruksnæring. Jon Arne Grøttum, Direktør Havbruk Lus og rømming som rammebetingelser for videreutvikling av norsk havbruksnæring Jon Arne Grøttum, Direktør Havbruk Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for den norske fiskeri- og havbruksnæringen.

Detaljer

Styrets årsberetning for 2011

Styrets årsberetning for 2011 Styrets årsberetning for 2011 Cermaq oppnådde i 2011 tidenes beste operasjonelle drifts resultat: 1 369 millioner kroner før verdijustering av biomasse og justering for salgsgevinst. Fôrvirksomheten EWOS

Detaljer

Bærekraftig havbruk. Ole Torrissen

Bærekraftig havbruk. Ole Torrissen Bærekraftig havbruk Ole Torrissen Det blir påstått At norsk lakseproduksjon utrydder villaksen Lakselusa dreper utvandrende smolt Rømt oppdrettslaks vatner ut villaksens gener At oppdrettsnæringen tømmer

Detaljer

Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft

Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft Manifestasjon 2010 Cato Lyngøy 4 milliarder svært sunne porsjoner Laks tilfører næringsstoffer som er viktige i en balansert diett Lett fordøyelige proteiner

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 395692 Innsendt dato: 23.02.2016 07:01 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess

Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess Adm.dir. Per Olav Skjervold, EWOS Innovation Cermaq worldwide Fiskefôr EWOS Oppdrett Mainstream Canada Scotland Norway Forskning og utvikling

Detaljer

Prop. 119 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 119 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 119 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet (Cermaq ASA statlig deltakelse i Tilråding fra Nærings-

Detaljer

vår verdikjede innovasjon: Forskning og utvikling medarbeidere ewos mainstream ikke-kjernevirksomhet ØKER I ALLE MARKEDER

vår verdikjede innovasjon: Forskning og utvikling medarbeidere ewos mainstream ikke-kjernevirksomhet ØKER I ALLE MARKEDER ØKER I ALLE MARKEDER EWOS har lyktes i å øke sin markedsandel i et stabilt globalt marked for laksefôr. Avkastning fra forsknings- og utviklingsinvesteringer muliggjorde et stort sprang for å redusere

Detaljer

Våre forslag og tanker om videre utvikling av havbruksnæringen. Alf-Helge Aarskog

Våre forslag og tanker om videre utvikling av havbruksnæringen. Alf-Helge Aarskog Våre forslag og tanker om videre utvikling av havbruksnæringen Alf-Helge Aarskog Hardangerfjordseminaret, 08.05. 2015 2 Lakseoppdrett i den store sammenhengen Given the projected population growth, it

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle matproduksjon i sjø ET HAV AV MULIGHETER

Detaljer

Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett

Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett 1. Hvor kommer oppdrettslaksen i butikkene fra? SVAR: Det aller meste av oppdrettslaks som selges i handelen er norsk, men det selges også laks som

Detaljer

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge Hell 21.01.2014. Yngve Myhre Agenda Dette er SalMar Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

"Muligheter for norsk leverandørindustri til et voksende internasjonalt sjømatmarked" Atle Kvist Administrerende direktør, EWOS AS

Muligheter for norsk leverandørindustri til et voksende internasjonalt sjømatmarked Atle Kvist Administrerende direktør, EWOS AS "Muligheter for norsk leverandørindustri til et voksende internasjonalt sjømatmarked" Atle Kvist Administrerende direktør, EWOS AS Muligheter for norsk leverandørindustri Havbruksnæringen Se litt tilbake

Detaljer

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse Sjur S. Malm Lerøy Seafood Group 1 1 Historie Lerøy Seafood Group kan spore sin opprinnelse tilbake til 1899. Siden 1999 har

Detaljer

EWOS. år VIRKSOMHET. Målsettinger for lønnsomhet

EWOS. år VIRKSOMHET. Målsettinger for lønnsomhet 22 Cermaq år VIRKSOMHET EWOS Målsettinger for lønnsomhet oppnådd Høyt salg i segmentet for fiskehelseprodukter Høyere markedsandeler i Norge og Skottland Ny fabrikk åpnet i Florø, Norge Nøkkeltall EWOS

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore?

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Charles Høstlund, CEO 23. mars 2017 AGENDA Kort om NRS Hvorfor offshore? Om Arctic Offshore Farming 2 KORT OM NRS Norway Royal Salmon (NRS)

Detaljer

Hvordan s ikre sikre bærekraftig vekst?

Hvordan s ikre sikre bærekraftig vekst? Hvordan sikre bærekraftig vekst? Aina Valland, direktør miljø Disposisjon Definisjon på bærekraft Vekst i næringen Mål Handling basert på fakta, ikke fete overskrifter kift i media Hvordan sikre bærekraftig

Detaljer

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015 Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge Vestnorsk havbrukslag julemøte 20 november 2008 Bergen Naturvernorganisasjonen WWF Global organisasjon med 5 millioner medlemmer,

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Trude H Nordli Rådgiver Miljø FHL Elin Tvedt Sveen Marø Havbruk Bærekraftig vekst i havbruksnæringa - med litt ekstra fokus på settefisk Konferansen i Florø

Detaljer

Utdanningsvalg i ungdomsskolen. Hans Inge Algrøy Regionsjef

Utdanningsvalg i ungdomsskolen. Hans Inge Algrøy Regionsjef Utdanningsvalg i ungdomsskolen Hans Inge Algrøy Regionsjef Norsk matproduksjon 4 000 000 3 500 000 Produsert mengde ( 1000 kg) 3000000 2 500 000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Skall- og blødtdyr Villfanget

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Global Reports LLC. Årsrapport

Global Reports LLC. Årsrapport Årsrapport Innhold Viktige hendelser i 2007 3 Finansielle nøkkeltall 4 Visjon og verdier 6 Dette er Cermaq 7 Konsernsjefens Betraktninger 10 Mainstream 12 EWOS 16 EWOS innovation 20 Øvrig virksomhet 22

Detaljer

Etablering av verdens ledende sjømatselskap foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest

Etablering av verdens ledende sjømatselskap foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest Etablering av verdens ledende sjømatselskap foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest 30. april 2013 Foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest Etablerer et fullintegrert oppdrettsselskap

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Havbruk og forvaltning i Tysfjorden. Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett

Havbruk og forvaltning i Tysfjorden. Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett Havbruk og forvaltning i Tysfjorden Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett Nordlaks - from the clear arctic waters of Norway Lokalt eid havbrukskonsern Familieselskap grunnlagt i 1989 av

Detaljer

Laksenæringen inn i en ny epoke!

Laksenæringen inn i en ny epoke! Laksenæringen inn i en ny epoke! Året 2013, utsikter 2014 (og litt videre) Innlegg ved Lars Liabø Årssamling, FHL Nord Norsk Havbrukslag 9. Januar 2014, Radisson Blu, Tromsø Disposisjon: - Fortid - Framtid

Detaljer

Nofima og havbruksforskning Forskningsrådets Programkonferanse HAVBRUK 2008, 9. april 2008

Nofima og havbruksforskning Forskningsrådets Programkonferanse HAVBRUK 2008, 9. april 2008 Nofima og havbruksforskning Forskningsrådets Programkonferanse HAVBRUK 2008, 9. april 2008 Liv B. Ulriksen Adm. Dir Nofima Marin Akvaforsk Fiskeriforskning Matforsk Norconserv 2008 Fusjon Hovedkontor Tromsø

Detaljer

Sjømat- logistikk Stavanger 29.august 2017 Andreas Kvame. griegseafood.com

Sjømat- logistikk Stavanger 29.august 2017 Andreas Kvame. griegseafood.com Sjømat- logistikk Stavanger 29.august 2017 Andreas Kvame griegseafood.com 1 Financial highlights Q2 2017 griegseafood.com 2 Business units performance YTD 2017 EBIT before FV adjustment/kg gwt (NOK) griegseafood.com

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Matproduksjon og verdiskapning

Matproduksjon og verdiskapning De gode argumenter for sjømatnæringen Matproduksjon og verdiskapning Andreas Kvame 1 VERDENS MATPRODUKSJON NORGES MATPRODUKSJON Jordbruk: 85,1 % Sjømat: 88 % Sjømat: 1,8 % Kjøtt: 13,1 % Kjøtt: 12 % FN:

Detaljer

Investeringer i bærekraftig fiskeoppdrett i Afrika - hvorfor og hvordan?

Investeringer i bærekraftig fiskeoppdrett i Afrika - hvorfor og hvordan? Investeringer i bærekraftig fiskeoppdrett i Afrika - hvorfor og hvordan? 27. september 2017 Elin Ersdal NORFUND ET STATLIG INVESTERINGSFOND MANDAT medvirke til utvikling av bærekraftig nærings-virksomhet

Detaljer

Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune

Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune 1 Innledning I dette vedlegget til søknaden forsøker vi å gi en vurdering av økonomiske og sosiale konsekvenser som støtter opp om vår søknad

Detaljer

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger?

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Inge Berg, Nordlaks Bodø, 22. januar 2010 Nordlandskonferansen NORDLAKS Lokal familiebedrift Helintegrert marin næringsmiddelaktør. Eierskap gjennom

Detaljer

Hva om markedet hadde styrt norsk produksjon? Frank Asche Oslo,

Hva om markedet hadde styrt norsk produksjon? Frank Asche Oslo, Hva om markedet hadde styrt norsk produksjon? Frank Asche Oslo, 24.11.15 Lakseprisen for tiden er stålende, markedet skriker etter mer laks, men... 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Verdensledende lakseprodusent også i fremtida? Ragnar Tveterås

Verdensledende lakseprodusent også i fremtida? Ragnar Tveterås Verdensledende lakseprodusent også i fremtida? Ragnar Tveterås Sjømatdagene på Hell, 18. januar 212 Fiskeri og fiskeoppdrett har en overlegen vekstrate 7 Verdiskaping (197=1) 6 5 4 3 2 BNP Industri Fiskeri

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

SalMar ASA Tredje kvartal

SalMar ASA Tredje kvartal SalMar ASA Tredje kvartal 2009 1 REKORDRESULTAT FOR SALMAR I TREDJE KVARTAL 2009 SalMar-konsernet leverte et driftsresultat på NOK 225 millioner for tredje kvartal, noe som er konsernets høyeste driftresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Bærekraftige fôrressurser

Bærekraftige fôrressurser Bærekraftige fôrressurser Trond Mork Pedersen Direktør forretningsområde ingrediens 24.08.2009 test 1 Nofima konsernet Nofima 470 ansatte ca 200 forskere Omsetning ca 460 mnok Hovedkontor i Tromsø Forskningsavdelinger

Detaljer

Arbeiðstrygd á smolt- og alistøðum «En HMS-seilas i havbruksnæringen» Havbrukskonferanse Færøyene 25.02.2012 Anders Sæther

Arbeiðstrygd á smolt- og alistøðum «En HMS-seilas i havbruksnæringen» Havbrukskonferanse Færøyene 25.02.2012 Anders Sæther Arbeiðstrygd á smolt- og alistøðum «En HMS-seilas i havbruksnæringen» Havbrukskonferanse Færøyene 25.02.2012 Anders Sæther «En HMS seilas i havbruksnæringen» Kort om Marine Harvest, vårt hovedprodukt og

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk Havbruk Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk 1 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforeni NHO Næringslivets Hovedorganisasjon FHL Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening FHL fiskemel

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering. Lars Andresen, WWF-Norge. 9. Januar 2014

Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering. Lars Andresen, WWF-Norge. 9. Januar 2014 Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering Lars Andresen, WWF-Norge 9. Januar 2014 Agenda Om WWF Havbruk i dag Næringens veivalg Hvorfor sertifisere Hva er ASC og hvorfor er det viktig Forventninger

Detaljer

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010 Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040 Bodø 30. august 2010 27 mill måltider. Hver dag. Foto: EFF Eksportutvikling 2009: 44,7 mrd 2,6mill tonn Havbruk (58%): 26 mrd Fiskeri (42%): 18,7 mrd Kilde:

Detaljer

Fisk er fisk og kjøtt er mat?

Fisk er fisk og kjøtt er mat? Fisk er fisk og kjøtt er mat? Lakseproduksjon versus andre proteinkilder Professor Atle G. Guttormsen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Norsk lakseproduksjon 2014 Litt over 1,2 millioner

Detaljer

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Innhold Administrerende direktørs kommentar... 1 Styrets beretning... 3 Resultat... 5 Balanse... 6 Noter... 9 Erklæring...

Detaljer

Sammen for et bærekraftig fiskeoppdrett og økt lønnsomhet. Vi vil gjerne samarbeide med deg...

Sammen for et bærekraftig fiskeoppdrett og økt lønnsomhet. Vi vil gjerne samarbeide med deg... Sammen for et bærekraftig fiskeoppdrett og økt lønnsomhet Vi vil gjerne samarbeide med deg... ... om økt lønnsomhet FoU Innovasjon Service Produkter Brukerstøtte og bærekraft i anlegget ditt Service Yter

Detaljer

Lakseoppdrett - Bærekraftig matproduksjon eller økologisk uforsvarlig?

Lakseoppdrett - Bærekraftig matproduksjon eller økologisk uforsvarlig? Lakseoppdrett - Bærekraftig matproduksjon eller økologisk uforsvarlig? Anita Viga Markeds Direktør Årsmøte FHL MidtnorskHavbrukslag Bærekraftig utvikling Temamøte "Et bærekraftig Norden" "En bærekraftig

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Mange gode drivkrefter

Mange gode drivkrefter Kommuneplankonferansen Orientering om aktuelle utfordringer for havbruksnæringa Hans Inge Algrøy Bergen, 28.10. 2009 Mange gode drivkrefter FOTO: Eksportutvalget for fisk/meike Jenssen Verdens matvarebehov

Detaljer

ASC et stempel for bærekraft - kan sertifisering bidra til bærekraftig havbruk? Lars Andresen, WWF

ASC et stempel for bærekraft - kan sertifisering bidra til bærekraftig havbruk? Lars Andresen, WWF ASC et stempel for bærekraft - kan sertifisering bidra til bærekraftig havbruk? Lars Andresen, WWF WWFs formål WWF arbeider for å Verne mangfoldet av arter og økosystemer Sikre bærekraftig bruk av fornybare

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at:

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at: S I D E 3 8 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø 5.1 Visjon Tromsø kommune er en mangfoldig og stor havbrukskommune. Det noe unike gjelder nærheten til FoU miljøer og det faktum at nesten samtlige

Detaljer

Lønnsomt kvartal i henhold til plan

Lønnsomt kvartal i henhold til plan Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2007 Lønnsomt kvartal i henhold til plan Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomidirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 3. kvartal Salg God underliggende vekst,

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning var et år som endret Cermaq. Fiskefôrvirksomheten EWOS ble solgt til Altor og Bain Capital, og Cermaq har etablert seg som et rendyrket oppdrettsselskap. Salget av EWOS ga grunnlag

Detaljer

Utviklingstrekk I verdens lakseproduksjon -hvordan kan næringen vokse?

Utviklingstrekk I verdens lakseproduksjon -hvordan kan næringen vokse? Utviklingstrekk I verdens lakseproduksjon -hvordan kan næringen vokse? Innlegg ved/ Lars Liabø AquaGen seminar 2013 August, 14 th 2013 Rica Nidelven Hotel, Trondheim 14.08.2013 Atlantisk laks, hvorfor

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

N ORWAY ROYA L S A L M ON

N ORWAY ROYA L S A L M ON FISKEN OG VI Fremtidens sjøbaserte havbruk i Finnmark og Hasvik kommune Per Magne Bølgen Daglig leder NRS Finnmark AS 2 Vår virksomhet i dag Oppdrett REGION NORD NRS Finnmark (19) Nord Senja Laks (6) Nor

Detaljer

Markedssituasjonen for norsk laks

Markedssituasjonen for norsk laks Markedssituasjonen for norsk laks Innlegg ved Lars Liabø Årssamling FHL Nord Norsk Havbrukslag 12. Januar 2012, Radisson Blu, Tromsø Disposisjon: - Fortid - Framtid Markedstilførsel estimater 2010-2011

Detaljer

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 RESULTAT 1. HALVÅR 2006 (MNOK) 30.06.2006 30.06.2005 2.KV.2006 2.KV.2005 2005 DRIFTSINNTEKTER 48 32 29 5 262 DRIFTSKOSTNADER (5) (4) (1) (2) (12)

Detaljer

STYRETS ÅrsBERETNING FOR 2009

STYRETS ÅrsBERETNING FOR 2009 50 STYRETS ÅrsBERETNING FOR 2009 s driftsresultat i 2009 var 523,6 millioner kroner før verdijustering for biomasse. Året var preget av sterk fremgang i driften, og resultatet er en betydelig forbedring

Detaljer

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..?

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..? Dei Tre K ar: Kompetanse Kapital K..? Laks Startfase: 400 kr per kg Kveite: Startfase: 125 kr per kg Torsk: Startfase:. Lønnsemd: Prodkost? Timing? Marknad? Substitutt? Villfangst? Samarbeid? Eigarane?

Detaljer

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard Presentasjon TINEs årsresultat 2007 Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard 2 Resultatregnskap Q4 for 2007 TINE KONSERN (MNOK) Fjerde kvartal 2007 Fjerde kvartal 2006

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016 1 Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016 2 Neste generasjon er viktigst 3 Historisk avkastning 10 største selskaper i Holberg Triton (1-5) Selskap Andel Kommentar 6,6% 5,1 % Vinh Hoan Corp. er en fullintegrert

Detaljer

Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland. Ragnar Tveterås

Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland. Ragnar Tveterås Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland Ragnar Tveterås Matstrategisk møte i Måltidets hus 23. august 212 Maksimering av fremtidig verdiskaping (BNP) tilsier at ressurser (arbeidskraft, kapital) bør settes

Detaljer

Hvordan utnytter havbruksnæringen forskningsresultatene? Noen eksempler: Før nå - fremover Cato Lyngøy Pan Fish ASA

Hvordan utnytter havbruksnæringen forskningsresultatene? Noen eksempler: Før nå - fremover Cato Lyngøy Pan Fish ASA Hvordan utnytter havbruksnæringen forskningsresultatene? Noen eksempler: Før nå - fremover Cato Lyngøy Pan Fish ASA Matmarkedet i verden Det konsumeres ca 225 millioner tonn mat i EU Av dette er 55 millioner

Detaljer

Q4 2012 Presentation.pdf, Q4 2012 Report.pdf Lerøy Seafood Group ASA : Presentasjon av foreløpige finansielle tall for år 2012

Q4 2012 Presentation.pdf, Q4 2012 Report.pdf Lerøy Seafood Group ASA : Presentasjon av foreløpige finansielle tall for år 2012 MeldingsID: 321915 Innsendt dato: 26.02.2013 07:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: LSG Lerøy Seafood Group ASA

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Storaksjekvelden. Bergen 23. oktober Stig Mjelde Analytiker Mob

Storaksjekvelden. Bergen 23. oktober Stig Mjelde Analytiker Mob Storaksjekvelden Bergen 23. oktober 2012 Stig Mjelde Analytiker Mob. 94 10 00 00 stig.mjelde@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Source: IEA, Norne Securities Inntekter

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Blue Planet AS FORRETINGS- UTVIKLING BÆREKRAFT KONSULENT KLYNGE. Forretningsområder

Blue Planet AS FORRETINGS- UTVIKLING BÆREKRAFT KONSULENT KLYNGE. Forretningsområder Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle sjømatindustrien Blue Planet AS Forretningsområder

Detaljer

SalMar ASA Fjerde kvartal

SalMar ASA Fjerde kvartal SalMar ASA Fjerde kvartal 2008 1 SALMAR LEVERER ET STERKT RESULTAT I FJERDE KVARTAL SalMar leverer et sterkt resultat både i Midt- og Nord-Norge, og har samtidig etablert et bedre biologisk utgangspunkt

Detaljer

Et nytt haveventyr i Norge

Et nytt haveventyr i Norge Askvoll 5. november 2013 Et nytt haveventyr i Norge Mulighetene ligger i havet! Forskningssjef Ulf Winther SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Verdiskaping basert på produktive

Detaljer

Utvikling i verdens etterspørsel etter laks

Utvikling i verdens etterspørsel etter laks Utvikling i verdens etterspørsel etter laks Ragnar Tveterås Norges Sjømatråds Lakseseminar, Oslo 4. juli 2013 Disclaimer Analysene og konklusjonene fra denne presentasjonen er denne foredragsholder ene

Detaljer

Alta hva nå? Ordfører Laila Davidsen NFKK 25. november 2013

Alta hva nå? Ordfører Laila Davidsen NFKK 25. november 2013 Alta hva nå? Ordfører Laila Davidsen NFKK 25. november 2013 Kommunen som tilrettelegger Alta kommune så tidlig at oppdrettsnæringa ville bli ei viktig næring for utvikling av nye arbeidsplasser i distriktene.

Detaljer