Innhold integrert års- og bærekraftsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold integrert års- og bærekraftsrapport"

Transkript

1 årsrapport 2012

2 Innhold integrert års- og bærekraftsrapport Selskapet Utbrett Cermaq: En global leder Hovedmål, kjerneverdier og kart 2-3 Konsernsjefens orientering: Posisjonert for vekst Oppsummering 2012 og utfordringer fremover 4-5 Nøkkeltall og høydepunkter 2012 Finansielle og bærekraftresultater Historie og organisasjon Selskapets historie og organisasjonskart 7 Konsernledelsen Bilde og presentasjon 8 Oversikt over bærekraftresultater Tabell med resultater på gruppenivå for nøkkel indikatorer for bærekraft 9 Resultater 2012 og mål 2013 Tabell med mål og resultater for gruppen Strategi og tilnærming Strategi Forretningsmodeller og strategi Forsker Effektiv bruk av ressurser Satser Teknologi endrer vår næring fortløpende Trygger Styrker verdikjeden Styrker God fiskehelse = god drift Skaper Havbruk skaper positive ringvirkninger lokalt Verdikjeden EWOS Rekordresultat Mainstream Bærekraftig produksjon og ekspansjon i Chile EWOS Innovation Forskning endrer spillets gang Menneskene Cermaqs tlnærming som ansvarlig arbeidsgiver 37 Rapportering om bærekraft Cermaqs oppdrag er bærekraftig havbruk 40 Etterlevelse av regelverk Utgangspunkt for å oppfylle sosialt og miljømessig ansvar 41 Bærekraftsrevisjon Revisjonsrapport fra Ernst & Young Resultatene Styrets årsberetning Cermaq leverer gode resultater i et utfordrende marked 51 Styret Bilde og presentasjon Eierstyring og selskapsledelse Langsiktig verdiskapning basert på god eierstyring Årsregnskap 2012 Årsregnskap konsern og morselskap Lederlønnserklæring Hovedprinsipper for selskapets lederlønnspolitikk 116 Ansvarserklæring Ansvarserklæring fra styret og konsernsjef Revisjonsberetning Erklæring fra Ernst & Young Analytisk informasjon Fangst, leveranser, prisutvikling og eksportvolum Aksjonærinformasjon Informasjon om Cermaqaksjen 124 Webrapporten Informasjon om Cermaqs digitale rapportering Denne rapporten er markert i henhold til FNs Global Compacts ti prinsipper GC Prinsipper 1-2: Menneskerettigheter GC Prinsipper 3-6: Arbeidslivsstandarder GC Prinsipper 7-9: Miljø GC Prinsipper 7-9: Miljø CG Prinsipp 10: Anti-korrupsjon Menneskerettigheter Cermaq anerkjenner, støtter og respekterer menneskerettigheter Arbeidslivsstandard Cermaq anerkjenner, støtter og respekterer standarder for arbeidslivet Fiskehelse Cermaq søker å maksimere fiskehelse gjennom kunnskapsbasert, forebyggende arbeid Miljøpåvirkning Cermaqs aktiviteter har, på lik linje med all vann- og landbruksindustri, en påvirkning på miljøet. Cermaq streber imidlertid etter å drive på en bærekraftig måte Anti-korrupsjon Cermaq har null toleranse for korrupsjon Samfunnsengasjement Cermaq ønsker å være en pålitelig partner og en positiv bidragsyter til lokalsamfunn

3 Cermaq: en global leder Cermaq er et internasjonalt fiskeoppdretts- og fiskefôrkonsern med hovedkontor i Oslo, Norge. Konsernet har diversifisert tilstedeværelse i de store lakseoppdrettsregionene i verden. Å skape verdier for eierne gjennom bærekraftig havbruk er verdigrunnlaget for all Cermaqs drift. Selskapet er børsnotert på Oslo Børs. Canada Campbell River (Mainstream) Surrey (ewos) Cermaqs virksomheter ligger i British Columbia. Her har selskapet totalt 271 ansatte i et bredt spekter av stillinger. Mainstreams oppdrettsvirksomhet ledes fra Campbell River på Vancouver Island. Fiskeoppdrett sysselsetter mange på den nordlige delen av Vancouver Island og forsyner hovedsakelig den amerikanske vestkysten med fersk laks. Fôrfabrikken leverer også fôr til smoltproduksjon for havbeite langs hele USAs vestkyst. Chile Puerto Montt (Mainstream) Coronel (ewos) Colaco (EWOS Innovation) Mainstreams aktiviteter er lokalisert i regionene X, XI og hovedstad. På grunn av større produksjon av foredlede p edling. Fôrproduksjonen ligger i Coronel i region VIII, hvo Innovation har en forskningsstasjon i Colaco, i nærheten Overordnede mål: Cermaq skal være en ledende global leverandør av fôr til oppdrett av laks og ørret, med et fullt produktspekter og virksomhet i de fire hovedregionene for oppdrett i verden. Cermaq skal være en betydelig aktør innen oppdrett av laks og ørret i de to hovedområdene for oppdrett; Norge og Chile. Cermaq skal være blant de fremste aktørene innen forskning og utvikling på fiskefôr og lakseoppdrett. Cermaq skal opprettholde sterkt operasjonelt fokus som grunnlag for suksess og fremtidig vekst. Cermaq skal opprettholde en sterk balanse og produsere en god kontantstrøm.

4 EWOS: En ledende internasjonal aktør innen produksjon av fôr til oppdrettsnæringen, og produserer hovedsakelig fôr til laks og ørret. EWOS er en viktig bidragsyter til kunnskapsutvikling gjennom forsknings- og utviklingsenheten EWOS Innovation. Mainstream: En av verdens største aktører innen lakseoppdrett. Gruppen produserer atlantisk laks, regnbueørret og coho-laks. #1 #3 global leverandør av fôr til salmonider EWOS fortsetter å vokse i et konkurransepreget marked, og leverte rekordresultat også i Mye av årsaken til den gode veksten ligge i selskapets ekspertise på verdiøkende produkter og deres tette kundeoppfølging. største aktør innen lakseoppdrett Mainstream er en av verdens største aktører innen oppdrett av laks og ørret. Produksjonen er balansert både geografisk og i forhold til arter, noe som gjør selskapet godt rustet til å møte etterspørselen i markedet. Selskapet leverer stabile biologiske resultater i alle regioner. Norge Oslo (Cermaq) Steigen (Mainstream) Bergen, Florø, Bergneset, Halsa (ewos) Dirdal, Lønningdal (EWOS Innovation) Cermaq ligger i Oslo, med et hovedkontor med 52 ansatte. Mainstream har aktiviteter i Nordland og Finnmark, og styres fra Steigen. EWOS ledes fra Bergen og har tre fôrfabrikker i henholdsvis Florø (Sogn og Fjordane), Halsa (Nordland) og Bergneset (Troms). EWOS Innovation har forskningsenheter i Dirdal (Rogaland) og Lønningdal (Hordaland). Cermaq har totalt 857 ansatte i Norge. Skottland Westfield (EWOS) Cermaq har totalt 71 ansatte i Skottland gjennom sin fôrproduksjon i Westfield. Fôrproduksjonen i Skottland leverer hovedsakelig til skotske oppdrettere, hvor markedet er diversifisert og preget av spesialproduksjon. EWOS Skottland eksporterer også fôr til andre europeiske land. Vietnam Ben Luc, Long An Province (EWOS) og XII og ledes fra Puerto Montt, som er Chiles oppdrettsrodukter er en stor del av de ansatte sysselsatt i slakteri og forr arbeidsmarkedet er mindre avhengig av fiskeoppdrett. EWOS av Puerto Montt. Cermaq har totalt ansatte i Chile. EWOS Vietnam ble etablert I 2011 i samarbeid med vår lokale partner Anova. Selskapet produserer fôr til fôrmarkedet for pangasius i sørøst-asia. EWOS Vietnam har 164 ansatte. Kjerneverdier: Integritet Vi tror på rettferdighet, lojalitet og respekt. Det skaper stolthet hos medarbeidere og tillit i markedet. Nøkternhet Vi er disiplinerte og fornuftige. Vi støtter oss til kunnskap og god bedømmelse i bruken av ressurser og vi driver aktiv risikostyring. Dele suksess og bekymringer Vi spiller på lag, og oppmuntrer til personlig utvikling, nettverksbygging, samarbeid og åpen kommunikasjon blant medarbeiderne. Beredskap Vi forbereder oss på forandringer gjennom hardt arbeid og kreativ tenkning, og vi leter etter muligheter til vekst. forretningssans Vi vil tjene penger. Ingen andre målsettinger i selskapet kan realiseres dersom vi ikke lykkes med det.

5 Selskapet: Parat Cermaq: parat Cermaq styrket fôrvirksomheten ytterligere, med økt markedsandel i de viktigste markedene for lakseoppdrett og forsterket innovasjon i fôrsammensetning, leveransesystemer og kundestøtte. Selv om oppdrettsvirksomheten ble sterkt påvirket av lave laksepriser, utviklet virksomheten seg gjennom et vellykket oppkjøp i Chile og investeringer i forebyggende fiskehelse. Cermaq viser styrken i å være et koordinert fôr- og oppdrettsselskap årsrapport Cermaq 1

6 Selskapet: Konsernsjefens orientering Posisjonert for vekst For Cermaq ble 2012 et bemerkelsesverdig år. Oppdrettsvirksomheten opplevde et krevende marked og svake resultater, samtidig som fôrvirksomheten satte rekorder i både volum, omsetning og driftsresultat. Et todelt marked Markedsutviklingen for salmonider var preget av sterk økning i tilbudssiden. Veksten var stor i Chile med fortsatt gjenoppbygging etter ILA-krisen (infeksiøs lakseanemi) i Gitt den sterke økningen på tilbudssiden også fra Norge, er det påfallende at prisnivået i Europa holdt et relativt konstant nivå gjennom hele året. Etterspørselsveksten i Russland og andre øst-europeiske land bidro sterkt til denne utviklingen. I tillegg viste også de mer tradisjonelle kontinentale markedene en god utvikling. Veksten i produksjon i Chile ga derimot en negativ prisutvikling. I det tradisjonelle japanske markedet for ørret og Coho falt prisene betydelig gjennom hele året. Også for atlantisk laks, primært til markedene i USA og Brasil, falt prisene. Cermaqs oppdrettsvirksomhet, Mainstream, opplevde derfor et krevende år totalt sett, med svært negativ utvikling i driftsinntektene, særlig i Chile og Canada. Hele den chilenske og canadiske oppdrettsnæringen hadde det minst like vanskelig gjennom Rekordresultater for fôrvirksomheten Cermaqs fôrvirksomhet, EWOS, leverte et spesielt sterkt resultat for 2012, som primært var drevet av volumvekst i Norge og Chile, og ikke minst meget god drift. Kapasitetsøkningen i Norge ble ferdigstilt tidsnok for høysesongen i tredje kvartal, og EWOS kunne drifte på full kapasitetsutnyttelse i dette viktige kvartalet. Totalt sett tok EWOS Norge mer enn halvparten av volumveksten av fôr i Norge. EWOS Chile leverte også god vekst med basis i den sterke produksjonsveksten av salmonider i regionen. Fôrvirksomheten i Canada og Skottland viste meget tilfredsstillende drift, til tross for en svak volumutvikling. Åpenhet om samfunnsansvar Cermaq har også gjennom 2012 fulgt visjonen om bærekraftig havbruk og har jobbet videre med de ulike områdene som dekkes av Global Compacts prinsipper. Dette inkluderer både grunnleggende arbeid med forebyggende fiskehelse og utvikling av nye råstoff-kilder til fôr basert på mer bærekraftig ressursutnyttelse. Vi har sett en positiv utvikling i arbeidet knyttet til HMS, og oppmerksomhet om menneskerettigheter i hele verdikjeden har økt. Organisasjonen har gjennomført et treningsprogram i anti-korrupsjon. Cermaqs mål for bærekraft er reflektert i hvordan Cermaq rapporterer åpent om selskapets strategi, tilnærming og resultater, både i henhold til Global Reporting Initiative, Carbon Disclosure Project og Global Compact. Fiskehelse sikres gjennom kontinuerlig forebygging Til tross for et systematisk og godt arbeid med fiskehelse i Mainstream, ble 2012 et vanskelig år. I Canada fikk Mainstream to utbrudd med to måneders mellomrom av den alvorlige virusinfeksjonen IHN (Infectious Haematopoietic Necrosis). Dette viruset smittes med stor sannsynlighet fra villfisk. Mainstream iverksatte umiddelbare tiltak for å isolere lokalitetene samt ta ut fisken. I Norge fikk vi en sjelden oppblomstring av kiselalger i Nordland og et stort innsig av maneter i Finnmark. Dette påvirket både dødelighet og tilvekst av laks. Det er situasjoner det er vanskelig å beskytte seg mot, men vi arbeider internt med utvikling av løsninger på slike problemer. Mainstream Norge fikk i 2012 i tillegg ett utbrudd av PD (Pancreas Disease) i Finnmark, og nok ett utbrudd vinteren I begge tilfeller ble fisken tatt ut raskt for å hindre mulig smitte til nærliggende lokaliteter. Hele oppdrettsnæringen har vært opptatt av fiskehelsesituasjonen i Chile etter ILA-krisen i Myndighetene har gjort en god jobb med å innføre et bedre reguleringsregime, og ikke minst en vesentlig bedre kontroll og oppfølging av regelverket. Situasjonen i Chile er i dag fundamentalt annerledes enn før ILA-krisen. Det er likevel bekymringsfullt at næringen nå erfarer et tiltagende problem med lus og bakterieinfeksjonen SRS (Salmon Rickettsial Syndrome), særlig for ørret og atlantisk laks. Kombinert med en økning i biomasse i sjøen i Chile, kan dette gi en økt fiskehelserisiko dersom nødvendige tiltak ikke iverksettes i tide. Cermaq vil være en tydelig stemme for at næringen og myndighetene i Chile må overvåke situasjonen nøye og aktivt iverksette preventive tiltak. Strategisk vekst med lang horisont I august 2012 inngikk Cermaq en avtale om å overta det Chilenske 2 Cermaq årsrapport 2012

7 oppdrettsselskapet Cultivos Marinos Chiloé (CMC). Dette selskapet har en betydelig produksjon av atlantisk laks og ørret, og har en høy bearbeidingsgrad på lakseproduktene. Oppkjøpet av CMC øker Mainstream Chiles produksjonskapasitet med om lag 50 prosent og gjør Mainstream til ett av de to største oppdrettsselskapene i Chile. Som ny konsernsjef i Cermaq har 2012 vært et uhyre lærerikt år. Til tross for utfordringene i Mainstream, knyttet til markedssituasjonen og fiskehelse, er jeg imponert over hvordan det arbeides systematisk og grundig med å utvikle kunnskap, teknologi og driftsmetodikk i hele organisasjonen. I 2012 fikk EWOS full uttelling for videreføringen av langsiktig, målrettet utvikling av kunnskap innen produktutvikling, innkjøp, logistikk og produksjonsteknologi. Også servicegraden overfor kunder har medvirket til at kundene velger EWOS som leverandør. Et lysere 2013? Fremover ser markedet for salmonider ut til å få en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel enn i Gitt at veksten på tilbudssiden gjennom 2013 ser ut til å kunne bli negativ, og med en beskjeden økning i 2014, er det en viktig oppgave for næringen og de respektive regulatoriske myndigheter å tilstrebe en fortsatt vekst, dog med større forutsigbarhet. I Norge anser myndighetene at problematikken knyttet til rømming og lus ikke er tilfredsstillende løst. Den planlagte tildelingsrunden av såkalte «grønne konsesjoner», som adresserer nettopp rømming og lus, vil totalt sett sikre næringen i Norge en fortsatt vekst. Mainstream vil arbeide hardt for å være godt posisjonert til denne tildelingsrunden. Det forventes en viss vekst også i Chile, og tett samarbeid mellom myndigheter og oppdrettere vil være nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling fremover. «Cermaq har definitivt en organisasjon preget av solid kompetanse og driftsorientering.» Det forventes fortsatt endringer i fôrsammensetningen i tiden fremover for å sikre råvaretilgangen til volumetterspørselen. Spesielt viktig er å utvikle alternative kilder til fiskeolje og fiskemel, og også alternative vegetabilske proteinkilder. Dette er et tidkrevende og møysommelig arbeid, men ikke desto mindre viktig for å sikre oppdrettsnæringen muligheten til å vokse også i årene fremover. Jeg vil også takke mine kollegaer for en meget god innsats gjennom Cermaq har definitivt en organisasjon preget av solid kompetanse og driftsorientering. Kombinert med en god finansiell stilling, selv etter et krevende år, er selskapet godt rustet og posisjonert for fortsatt vekst. Jon Hindar 2012 årsrapport Cermaq 3

8 Selskapet: Nøkkeltall Nøkkeltall 2012 Resultatregnskap Driftsinntekter EBITDA 1) EBITDA margin 5,9 % 14,5 % 17,8 % 9,6 % 3,8 % Driftsresultat før verdijustering av biomasse 2) Driftsmargin før verdijustering av biomasse 3,4 % 11,8 % 14,4 % 5,8 % 0,6 % Driftsresultat 3) Årsresultat videreført virksomhet (55 080) Årsresultat avviklet virksomhet (45 035) (2 938) Årsresultat total virksomhet (58 017) Balanse Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital eks. minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Sysselsatt kapital før verdijustering av biomasse 4) Finansiering Sum egenkapital 5) Egenkapitalandel 6) 47,2 % 59,5 % 59,8 % 52,7 % 42,0 % Netto rentebærende gjeld 6) Lønnsomhet Driftsmargin 7) 2,8 % 8,7 % 19,5 % 6,1 % 1,6 % Justert resultat per aksje, basis/utvannet videreført virksomhet 8) 2,4 11,20 10,37 3,33 (1,37) Utbytte per aksje (utbetalt og foreslått) i NOK 1,00 4,63 5,40 1,50 - Egenkapitalavkastning 9) 5,1 % 13,3 % 30,0 % 7,8 % (1,3 %) Avkastning på sysselsatt kapital 10) 4,6 % 22,1 % 21,7 % 8,0 % 0,8 % Driftsresultat før verdijustering av biomasse/kg oppdrett 11) (1,5) 7,1 9,4 1,6 (1,3) Driftsresultat før verdijustering av biomasse/tonn - fiskefôr 12) ) EBITDA: Driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer 2) EBIT før verdijustering av biomasse og engangsposter. Driftsresultat før renter, skatt og virkelig verdijustering av biologiske eiendeler 3) EBIT: Driftsresultat før renter og skatt 4) Sysselsatt kapital: Sum eiendeler + netto rentebærende gjeld virkelig verdijustering av biologiske eiendeler 5) Egenkapitalandel: Sum egenkapital/sum eiendeler i prosent 6) Netto rentebærende gjeld: Langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld kontantbeholdning 7) Driftsmargin: EBIT/driftsinntekter i prosent 8) Resultat per aksje: Resultat per aksje justert for effekten av virkelig verdijusteringer. Utvannet: Hensyntar utvanningspotensialet av aksjeopsjoner i NOK 9) Egenkapitalavkastning: Årsresultat total virksomhet/gjennomsnittlig sum egenkapital i prosent 10) Avkastning på sysselsatt kapital: (Driftsresultat før verdijustering av biomasse + inntekt fra tilknyttet selskap)/sysselsatt kapital i prosent. For 2011, 2010 and 2009 er det brukt månedlig gjennomsnittlig sysselsatt kapital, tidligere år er beregnet basert på balanse ved utgangen av året tall ekskluderer vesentlige gevinster på salg av virksomhet og eiendeler 11) EBIT før verdijustering av biomasse per kg sløyd vekt i NOK 12) EBIT før verdijustering av biomasse per tonn i NOK Bærekraft * Ansatte (antall) Dødsfall (antall) ** Skader (per arbeidstimer) Fravær (prosent antall arbeidsdager) 2,4 % 3,2 % 3,1 % 3,0 % 5,0 % Sum energiforbruk (GJ) Globale GHG-utslipp (tonn CO 2 e) Tilfeller av brudd på miljøforskrifter Tilfeller av brudd på næringsmiddelforskrifter Tilfeller av brudd på andre forskrifter Tilfeller av brudd på produkt og serviceforskrifter *Tallene i denne tabellen er basert på omfanget av Cermaqs bærekraftsrapportering, se side 37. **I 2008, døde to innleide dykkere mens de utførte arbeid for Mainstream Chile. 4 Cermaq årsrapport 2012

9 Selskapet: Høydepunkter Høydepunkter 2012 Drift EWOS leverte i 2012 sitt beste resultat noen gang, drevet av rekordvolumer i Norge og Chile EWOS lanserte Avert et fôr som skal bygge opp og holde laksens gjeller friske ved bruk av funksjonelle ingredienser som øker laksens immunforsvar. EWOS Scotland åpnet nytt lager ved fabrikkeni Westfield EWOS Canada feiret 25-års jubileum Mainstream Chile åpnet et nytt klekkeri i Trafun, Chile Mainstream Canada åpnet oppdrettsanlegget sitt i Plover Point Organisasjon og transaksjoner Jon Hindar tiltrådte sin stilling som konsernsjef (mars) Cermaq utstedte et usikret obligasjonslån i det norske markedet på 600 millioner kroner med fem års løpetid (august) Cermaq kjøpte det chilenske selskapet Cultivos Marinos Chiloé (oktober) Cermaq solgte sin minoritetsaksjepost i Aqua Gen (desember) Sertifiseringer og medlemsskap Mainstream Chile oppnådde BAPsertifisering (Global Aquaculture Alliance s Best Aquaculture Practices) for slakteriet i Quemchi (mars) og for slakteriet i Ancud (november). EWOS Chile oppnådde BAP-sertifisering (september) Mainstream Canada ble første lakseoppdrettsselskap i British Columbia til å oppnå to-stjerners BAP-sertifisering for oppdrett og videreforedling (desember) Utmerkelser Cermaq vant Farmand-sølv for beste årsrapport blant børsnoterte selskaper i Norge (september) Seafood Intelligence rangerte Cermaqs bærekraftsrapport som nr. 1 blant verdens ledende oppdretts- og fôrprodusenter (september) Cermaq vant investor-prisen Stockman i kategorien små- og mellomstore børsnoterte selskaper i Norge (september) EWOS Chile ble rangert blant de 35 beste selskapene å jobbe for i Chile av det amerikanske selskapet Great Place to Work (oktober) Annet Mainstream Norge arrangerte «åpen dag» på sitt nye anlegg utenfor Narvik, hvor de inviterte både lokale politikere, miljøorganisasjoner og lokalbefolkningen (juni) Cermaq arrangerte kapitalmarkedsdag i Bodø/Steigen i Nordland (september) Driftsinntekter Millioner kroner EBIT før verdijustering av biomasse Millioner kroner Justert resultat per aksje, basis, v.f. virksomhet Kroner ,4 3,3 10,4 11,2 2, årsrapport Cermaq 5

10 Selskapet: Historie og organisasjon Selskapets historie Cermaq ASAs historie begynner der statens kornmonopol slutter. Det som opprinnelig var et kornselskap med import og innenlands virksomhet, valgte i 2000 en helt ny retning, og har utviklet seg til å bli en global leder innen havbruk. De historiske begivenhetene som formet selskapet til det det er i dag finnes på I dag er selskapsstrukturen basert på fiskefôr og fiskeoppdrett, men noen rester gjenstår fortsatt fra vår fortid innen landbruket. Cermaq asa Fiskefôr / forskning og utvikling Fiskeoppdrett Ikke-kjernevirksomhet EWOS AS (Norge) mainstream Norway AS NORGRAIN AS *** EWOS Canada LTD mainstream Canada ** EWOS Chile S.A mainstream Chile S.A EWOS Innovation AS EWOS LTD (Skottland) EWOS vietnam JSC * * 51 % eierskap ** en del av Ewos Canada ltd *** (72,5 % eierskap) Selskaper med minoritetsposter er ikke inkludert. 6 Cermaq årsrapport 2012

11 Selskapet: Konsernledelsen Konsernledelsen per mars 2013 Jon Hindar (1956) Konsernsjef Synne Homble (1972) Direktør juridisk og konsernfunksjoner Geir Molvik (1958) Direktør oppdrett Hindar tiltrådte som konsernsjef for Cermaq i mars Hindar er utdannet sivilingeniør innenfor kjemi fra Norges Teknisk-vitenskapelige Universitet (NTNU) og har i tillegg ledelsesutdanning fra IMD i Lausanne, Sveits. Han har tidligere vært konsernsjef for NorSun AS, Senior vice president i Invitrigen Group, konsernsjef i Dynal Biotech ASA, og partner og administrerende direktør i Fondsfinans ASA. Hindar er styremedlem i blant annet Photocure ASA og Scatec Solar. Homble startet i Cermaq ASA som konsernadvokat i 2006 og ble utnevnt til juridisk direktør og medlem av konsernledelsen i august Fra mars 2009 har hun vært direktør for juridisk og konsernfunksjoner, med ansvar for juridiske forhold, kommunikasjon, samfunnsansvar/bærekraft og HR. Homble er cand. jur fra Universitetet i Oslo, med spesialfag fra Hamline School of Law, Minnesota, USA. Fra 1998 til 2006 var hun advokat i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. Molvik startet i Cermaq-gruppen som administrerende direktør for EWOS Norge i 2006, og ble utnevnt til COO oppdrett i juni Han har en MSc fra Universitetet i Tromsø og bred erfaring innen havbruk fra Hydrotech-gruppen, Hydro Seafood og Noraqua i Norge, og fra Georgia Sea Farms Ltd. i Canada og Tassal Ltd. i Tasmania, Australia. Molvik var banksjef i Christiania Bank og Kreditkasse i mange år. Geir Sjaastad (1953) Prosjektdirektør Tore valderhaug (1960) Finsansdirektør einar Wathne (1961) Direktør fôr Sjaastad startet i Cermaq ASA (tidligere Statkorn Holding AS) i 1996 og ble utnevnt som visekonsernsjef i Fra mars 2009 har han vært prosjektdirektør i Cermaq ASA. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har også 1. og 2. avdeling juridikum. Sjaastad har tidligere vært leder/ partner i Gemini Consulting og IKO Strategi ( ), i tillegg til økonomidirektør og direksjonssekretær i Bjølsen Valsemølle AS ( ). Valderhaug ble utnevnt til finansdirektør i Cermaq ASA i november Han er statsautorisert revisor og har tidligere lang erfaring med revisjon blant annet fra Arthur Andersen & Co. Han har bred erfaring som økonomidirektør i flere børsnoterte selskaper, blant annet EDB Business partner ASA, Proxima ASA og Ocean Rig ASA. Valderhaug fungerte som konsernsjef i Cermaq i perioden juli 2011 mars Dr. Wathne ble utnevnt til direktør fôr i Cermaq i mars Han ble ansatt i Cermaq-gruppen i 1986 som konsulent innen fiskefôr ved Norsk Landbrukskjemi (EWOS Norge). Han har hatt ulike avdelings- og toppleder stillinger innen EWOS-systemet, og har siden 2006 vært vise-administrerende direktør i EWOS. Dr. Wathne er styremedlem i blant andre Nofima AS og CO2Bio AS. Han har en PhD fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og en MBA fra BI årsrapport Cermaq 7

12 Selskapet: Bærekraftresultater En oversikt over bærekraftresultater Nedenfor er en tabell med resultater for gruppen for en rekke indikatorer som Cermaq bruker for å måle sine resultater i forhold til definerte bærekraftsprinsipper. For flere indikatorer, som for eksempel lakselus, er det ikke hensiktsmessig å presentere resultatet som ett tall for hele gruppen. Andre indikatorer igjen har kvalitativ presentasjon av resultatene, som for eksempel miljøtiltak. Full oversikt over resultater for alle bærekraftsindikatorene finnes i webrapporten, Tallene i denne tabellen er basert på omfanget av Cermaqs bærekraftsrapportering, se side 37. Indikator Nummer Måleenhet Fiskedødelighet Mainstream CEQ1 12 måneders rullerende dødelighetsrate målt som dødelighet i prosent av gjenværende fisk i merden % Behandling mot lakselus Mainstream Bruk av antibiotika Mainstream Avtaler om områdeforvaltning Mainstream Rømt fisk Mainstream og EWOS Innovation Marine indeks EWOS ex. Vietnam Effektivitet i bruk av fiskeolje EWOS ex. Vietnam Effektivitet i bruk av fiskeprotein EWOS ex. Vietnam CEQ4 CEQ4 CEQ6 g Aktive Farmasøytiske Virkemidler / tonn levende fisk produsert g Aktive Farmasøytiske Virkemidler /tonn levende fisk produsert Prosent av anlegg som har avtaler om områdeforvaltning eller hvor Mainstream er eneste selskap i området. Fôr 0,5 Bad 0,1 Norge 0,0 Chile 12,2 Canada 14,9 Fôr 0,1 Bad 0,2 Norge 0,0 Chile 10,8 Canada 8,9 Fôr 3,4 Bad 0,3 Norge 0,1 Chile 47,7 Canada 4, CEQ7 Antall rømt fisk * CEQ8 Andel av marine ingredienser i 42,1 37,5 31,3 fôret (inkludert bi-produkter) CEQ8 Fiskeolje brukt i fôr / Olje i laks 1,32 1,00 0,86 CEQ8 Marint protein (fiskemel) i fôr/ Protein i laks 1,25 1,17 1,03 Leverandørrevisjoner CEQ10 Antall utførte revisjoner som andel av planlagte revisjoner Naboklager CEQ11 Antall klager Varslingsepisoder CEQ12 Episoder/varslinger Økonomisk støtte fra mydighetene EC4 Millioner kroner n.a Totalt energibruk EN4 GJ Totalt utslipp av klimagasser EN16 Tonn CO 2 e Brudd på lover og regler knyttet til miljø EN28 Antall brudd/bøter (USD) 1/n.a. 2/ / Total arbeidsstyrke (ex CMC) LA1 Antall ansatte og ansatte under tilsyn Dødsulykker LA7 Antall dødsulykker Skadefrekvens LA7 Skader per 1 million arbeidstimer Sykefravær LA7 Prosent av totalt antall arbeidsdager Kollektive lønnsavtaler LA4 Prosent av ansatte som har kollektive lønnsavtaler 3,1 3,2 2, Brudd på lover og regler knyttet til sosiale forhold Brudd på lover og regler knyttet til helse og sikkerhet Brudd på lover og regler, produkter og tjenester SO8 Antall brudd/bøter (USD) 5/ / /7 599 PR2 Antall brudd/bøter (USD) 1/0 0/0 0/0 PR9 Antall brudd/bøter (USD) 0/0 0/0 0/0 * I desember var det en rømming fra et anlegg i CMC-virksomheten, som ble overtatt av Cermaq i oktober, der ørret rømte. CMC er ikke inkludert i bærekraftsrapporteringen for Cermaq årsrapport 2012

13 Selskapet: Mål og resultater EWOS og Mainstreams mål og resultater Mål 2012 Resultater 2012 Mainstream Etablere og sette ut fisk i ytterligere tre anlegg i Region XII. Etablere og sette ut smolt i ytterligere ett anlegg i Finnmark. Fortsette forhandlinger med Cape Mudge stammen og samarbeide med myndighetene for å etablere retningslinjer for områdesamarbeid i Broughton-området (Canada). Null rømminger. Gjennomføre program i alle regioner for å styrke kostnadseffektiviteten i Mainstreams produksjon. Oppgradere overvåkingsprogrammet for patogener i Canada. Ved utgangen av 2012 var det satt ut fisk i anleggene Darsena, Rys og Furia i region XII. Gjennomføring skjer i henhold til planen. Mainstream har utviklet produksjonen i Finnmark og satt ut fisk i ett nytt anlegg. Fra august 2012 har regionen fullt ut utnyttet alle lisenser. Forhandlingene med urbefolkningen har hatt fremgang med hensyn på å styrke relasjonene. Én fisk rømte fra Mainstream Canada. I alle tre land er det gjennomført et globalt program med sikte på å sikre kostnadseffektivitet. Overvåkingsprogrammet er etablert og i drift. Programmet blir utviklet løpende. Kontrollere lakselus innen lokale tiltaksnivåer. Oppnådd i alle tre land. Ingen tilfeller av brudd på lover og forskrifter. Noen tilfeller av brudd på lover og forskrifter, se detaljer på side 40. Gjennomgå datakvaliteten i HMS-rapportering på gruppenivå. Øke oppmerksomheten om HMS-resultater. Bedre de samlede HMS-resultater. EWOS Forsvare vår markedsandel og høye lønnsomhet i laksemarkedet. Utnytte vår kjernekompetanse innen teknologi også innen flere arter og regioner. Implementere nytt oppfølgingssystem for leverandører, med fokus på samfunnsansvar i hele verdikjeden. Sikre tilstrekkelig utvidelse av kapasitet for å oppnå planlagt volumvekst med lav CAPEX/ tonn ny kapasitet. Energiforbruk for fôrproduksjonen i 2012 på 0,98 GJ/tonn. Rapportere energibruk og utslipp av drivhusgasser til CDP (Carbon Disclosure Project). Gjennomføre ny leverandørpolicy for leverandører til EWOS. Planlagte revisjoner: 34 Gjennomførte revisjoner: 53 Gjennomgå datakvaliteten i HMS-rapportering på gruppenivå. Øke oppmerksomheten om HMS-resultater. Bedre de samlede HMS-resultater. Bevisstgjøringsprosjektet i 2012 resulterte i fremgang på alle indikatorene som ble målt. Stor forbedring i antall skader som medførte fravær, med laveste nivå som noen gang er målt i Mainstream. Ytterligere nedgang i sykefravær. Markedsandelen økte i 2012 og gjorde EWOS til markedsleder for laksefôr. FoU anlegg ble etablert I Vietnam. Funksjonelle fôr ble introdusert i Vietnam. Styringsdokumenter for leverandørkontroll er ferdig og iverksatt. 53 leverandørkontroller ble gjennomført, og det ble laget fire utviklingsplaner med leverandører. EWOS Innovation har ni pågående FoU-prosjekter med leverandører. En vellykket økning i produksjonskapasiteten på nesten 110 tonn, noe mer enn planlagt. Resultater 2012: 1,00 GJ/tonne for fôr. Data er rapportert til CDP. Protokoller for indikatorene er revidert. Alle operative selskaper er engasjert i felles tilnærming om HMS-arbeidet for å bedre sine resultater. Resultater i 2012 bedret i forhold til Ingen tilfeller av brudd på lover og forskrifter. Noen tilfeller av brudd på lover og forskrifter, se detaljer på side 40. Mål 2013 Mainstream Ta initiativ til en komite av berørte selskaper og med deltakelse fra myndighetene for å utforme en avtale om områdeforvaltning i Broughton-området i BC, Canada. Oppnå null-rømming. Fortsatt sterk oppmerksomhet på optimalisering av driften og driftskostnader. Kontrollere lakselus innen lokale tiltaksnivåer. Integrere Cultivos Marinos Chiloé (CMC) med Mainstream Chile og skape en sterk organisasjon og operativ struktur. Realisere synergier fra oppkjøpet av CMC. Styrke FoU-innsatsen i Mainstream og etablere ny FoU organisasjon. Tilstrebe null skader med fravær (H1) og videreføre lavt sykefravær. Ingen tilfeller av brudd på lover og forskrifter. EWOS Opprettholde markedsledelse. Videreutvikle omfanget av arter og geografier for fiskefôr. Støtte videre vekst i næringen gjennom å sikre tilgang til nye og underutnyttede kilder av høykvalitet råvarer til fôr. 100 prosent gjennomføring av planlagte revisjoner av EWOS leverandører. Planlagte revisjoner: 34. Utvide mulighetsområdet for råvarer avveid mot kostnadseffektivitet og risiko knyttet til økt kompleksitet i råvaremarkedet. Null skader med fravær (H1) og totalt antall skader per million arbeidstimer (TRI): 14 Sykefravær: 2,35 prosent Ingen tilfeller av brudd på lover og forskrifter. For fôrproduksjonen skal 2013 målet være: 1,04 GJ/tonn (inkludert Vietnam). CO 2 : 38 kg CO 2 e/tonn fôr produsert årsrapport Cermaq 9

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/ Årsrapport 2012 2012 i korthet Et solid år 148 millioner kunder, 102 milliarder kroner i omsetning, 5 % organisk driftsinntekstvekst, EBITDA før andre inntekter og kostnader på 33 milliarder kroner og

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people To offer the best seating solutions for årsrapport 2010 Scandinavian Business Seating working people INnhold Scandinavian Business Seating Blant de ledende i Europa 2-3 Om Scandinavian Business Seating

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2011

Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA årsrapport 2011 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper Foto:

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Årsrapport 2011 Innhold Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Om Storebrand Selskapene i konsernet 12 Større ansvar for egen pensjon 16

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer