SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Gjøvik tirsdag 27. november 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Gjøvik tirsdag 27. november 2007"

Transkript

1 med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon Gjøvik tirsdag 27. november 2007

2 Program Spar Kapital ASA Produkter og strategi Aksjemarkedet Oppsummering

3 Spar Kapital ASA Fullverdig verdipapirforetak, underlagt Kredittilsynets kontroll Egenkapital kr. 9,8 mill pr Medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond

4 Spar Kapital ASA 2007 Inge Furu Peder Ruud Erland Martinsen Finn Rønning Svetlana Berger Trond Furu Håvard Røen Daglig leder Forvalter Forvalter Rådgiver Administrasjon og drift Administrasjon og drift IT / WEB Kirsti Vika Furu Økonomi, regnskap, kontroll

5 Våre produkter Spar Kapital Konto Nes Prestegjelds Sparebank Sparebanken Narvik Spar Kapital Aksjeforvaltning SI AS (bedre enn Oslo Børs over tid) SK Kombinasjon (god årlig absoluttavkastning begrenset risiko 10%) Spar Kapital Fondskonto (Skagen, Holberg, East Capital mfl.) Spar Kapital Vekst (god årlig absoluttavkastning høyere risiko under lansering) Spar Kapital ASA Internasjonalt anerkjent forvalter 2007

6 Spar Kapital Konto Markedets beste innskuddsrente? Spar Kapital kan i dag tilby sine kunder Spar Kapital Konto i samarbeidende sparebanker med spesielle betingelser Spar Kapital kontoen er kun tilgjengelig for Spar Kapitals kunder Kontoen kan i dag opprettes i en av Spar Kapitals samarbeidende sparebanker: Nes Prestegjelds Sparebank og Sparebanken Narvik 5,90 % p.a. p.t.

7 Spar Kapital Fondskonto Historisk verdiutvikling Hittil i 2007 har Spar Kapital Fondskonto gitt 4,50 % i avkastning MSCI World Indeks har i samme periode falt med 8,23 % Siden oppstart har Spar Kapital Fondskonto gitt 61,64 % i avkastning MSCI World Indeks har i samme periode steget 14,49 % Oppdatert pr

8 Spar Investor Norge AS Oppnådd avkastning (pr ) Årlig avkastning Spar Investor Norge AS 80,00 % 60,00 % 66,29 % 72,44 % 40,00 % 34,72 % 25,01 % 20,00 % 13,13 % 0,00 % -15,73 % -1,25 % -20,00 % 2001 * * Spar Investor Norge AS ** 13,13 % -15,73 % 66,29 % 34,72 % 72,44 % 25,01 % -1,25 % Oslo Børs Hovedindeks -8,77 % -31,09 % 48,40 % 38,45 % 40,48 % 32,44 % 9,65 % Morgan Stanley Verdensindeks i NOK -3,70 % -39,51 % 25,30 % 2,53 % 20,50 % 9,23 % -9,57 %

9 Spar Kapital Kombinasjon Oppnådd avkastning (pr ) Årlig avkastning Spar Kapital Kombinasjon 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % 15,83 % 27,09 % 0,69 % -10,00 % 2005 (fra 17.06) (fra 17.06) Spar Kapital Aksjeforvaltning 15,83 % 27,09 % 0,69 % Oslo Børs Hovedindeks 20,69 % 32,44 % 9,65 % Kombinasjonsfond (2007 pr ) 8,75 % 10,80 % -0,60 %

10 Spar Kapital Vekst fra Oppnådd avkastning (pr ) Spar Kapital Vekst 100,00 % 94,36 % 80,00 % 60,00 % 40,00 % 24,52 % 39,75 % 20,00 % 11,69 % 0,00 % Akkum ulert

11 Produkter og strategi Tilnærming til markedet

12 Strategi Ta mest mulig del i oppgangen i markedet Unngå mest mulig av nedgangen = Best avkastning over tid

13 Aksjemarkedet de siste 20 år (OBX-indeksen)

14 Markedet svinger Mye å hente på å utnytte de store svingningene Jan. 87 Sept % Sept. 87 Des % Des. 87 Aug % Aug. 90 Jan % Jan. 91 Aug % Aug. 91 Aug % Aug. 92 Feb % Feb. 94 Juni 94-20% Juni 94 Okt % Okt. 97 Jan % Jan. 98 Apr % Apr. 98 Okt % Okt. 98 Mars % Mars 00 Apr % Apr. 00 Sept % Sept. 00 Mars 00-19% Mars 00 mai % Mai 01 Sept % Sept. 01 Apr % Jan. 87 Sept % Sept. 87 Des % Des. 87 Aug % Aug. 90 Aug % Aug. 92 Apr % Apr. 98 Okt % Okt. 98 Sept % Sept. 00 Feb % Feb. 03 Aug % Apr. 02 Feb % Feb. 03 Mars % Mars 04 Mai 04-15% Mai 04 Sept % Sept. 05 Okt % Okt. 05 Mai % Mai 06 Juni 06-22% Juni 06 Aug %

15 Aggressiv strategi Oppnår 120% av oppgang og 100% av nedgang Markedet Porteføljen Resultat Tidspunkt Indeks Endring Oppgang Nedgang Resultat Portefølje Marked Meravkastning 120 % 100 % jan % sep % 84 % 84 % % des % -48 % -48 % % aug % 235 % 235 % % aug % -59 % -59 % % apr % 315 % 315 % % okt % -49 % -49 % % sep % 154 % 154 % % feb % -58 % -58 % % aug % 372 % 372 % %

16 Bedre strategi i forhold til risk/reward? 70% deltagelse i oppgang og 50% i nedgang Markedet Porteføljen Resultat Tidspunkt Indeks Endring Oppgang Nedgang Resultat Portefølje Marked Meravkastning 70 % 50 % jan % sep % 49 % 49 % % des % -24 % -24 % % aug % 137 % 137 % % aug % -30 % -30 % % apr % 184 % 184 % % okt % -24 % -24 % % sep % 90 % 90 % % feb % -29 % -29 % % aug % 217 % 217 % %

17 2007 et vanskelig år vi er ikke fornøyd Spar Investor Norge AS i ,00 115,00 Portefølje Hovedindeks 110,00 105,00 100,00 95,

18 Endringer i Spar Investor Norge AS Godkjent styret 19. November % av porteføljen overføres Spar Kapital Kombinasjon 15% av porteføljen overføres Spar Kapital Vekst (økning fra ca. 4% idag) Formål: Bedre utnyttelse av forvaltningsressurser Større kontroll på nedsiderisikoen Mindre avhengighet av stigende aksjemarked

19 Spar Kapital Kombinasjon Aksjemandat som inngår i kombinasjonsportefølje Aksjeportefølje Mål: Positiv absoluttavkastning, og helst bedre utvikling enn aksjemarkedet (OSEBX) over tid Kombinasjonsportefølje Aksjer og renter med definert nedside Mål: Oppnå en løpende avkastning som overstiger gjennomsnittet av kombinasjonsfond i Norge Begrensning: Definert nedside, f.eks. maks. 10%

20 10-års-syklusen gjentar seg på Oslo Børs? 320 OSEBX/TOTX 80s, 90s and 00s s 80s 80 90s 40 First Securities Source: Reuters EcoWin

21 Strategi for god absoluttavkastning, aksjemandat Langsiktig investering i undervurderte kvalitetsselskaper; bør ligge i bunn av porteføljen Kjøp på midlertidig kurssvekkelse/ salg på styrke likvide OBX-aksjer Klart definert stop loss- nivå for totalporteføljen; normalt 10% regnet ut fra porteføljens inngangsverdi Porteføljens inngangsverdi som stop-lossnivå 10% beregnes utifra, nullstilles ved hvert årsskifte Dermed søker vi å unngå at porteføljens verdi faller mer enn 10% innenfor hvert enkelt kalenderår Adgang til å gå 100% i kontanter Forvalternes lange erfaring fra gode og dårlige aksjemarkeder, samt kunnskap og analyse danner grunnlag for god absoluttavkastning

22 Investeringsrammer aksjemandat Aksjeporteføljen skal forvaltes med god risikospredning på bransjer og selskaper; Minimum 10 / Maksimum 20 selskaper Ingen enkeltinvestering skal overstige 15 prosent av kundens portefølje (investert kapital på investeringstidspunktet) Investeringer i unoterte aksjer er begrenset til 10 prosent Adgang til å investere i utenlandske børsnoterte selskaper samlet med inntil 50% av porteføljens verdi Kan gå 100% i kontanter

23 Strategi for å sikre god absoluttavkastning og begrense nedsiderisikoen (forts.) Periodevis høy kontantandel 40 70% (100%) Begrenser fallhøyden ved store fall i aksjemarkedet Gir fleksibilitet til å foreta gunstige kjøp på svakhet Høy andel likvide selskaper i porteføljen OBX-aksjer og likvide aksjer som inngår i Oslo Børs Hovedindeks, eller i tilsvarende utenlandske indekser Primært velge kvalitetsselskaper, dvs. selskaper som har god synlig inntjening og sunn balanse, samt god forretningsstrategi

24 Porteføljesammensetning: 10 største aksjeposter ( Spar Kapital Kombinasjon pr ) Prosafe 10,02% StatoilHydro 9,73% Seadrill 5,46% Orkla 5,20% Tandberg 4,27% Ganger Rolf 4,22% Awilco Offshore 4,20% Fred Olsen Energy 4,19% PGS 4,14% TGS-Nopec 3,76% Sum, 10 største = 55,19% Kontantandelen utgjør 32,67%(p.t.bankinnskudd 5,90% eff.rente)

25 Spar Kapital Vekst Benytter elektronisk handelsplattform fra Saxo Bank Har blitt forvaltet som en liten del av Spar Investor Norge AS med samme strategi fra juni 2005 Gir mulighet for eksponering i en rekke instrumenter både long og short Gir mulighet for periodevis overeksponering (gearing) Mandat: Høyest mulig absolutt avkastning i forhold til risiko uavhengig av markedsforhold Større innslag av kortsiktig trading for å bygge stein på stein Periodevis liten eller ingen eksponering i påvente av nye muligheter Hovedfokus aksjemarkedet, med noe innslag av valuta, råvarer m.v.

26 Spar Kapital Vekst måned for måned Spar Kapital Vekst 20,00 % 15,40 % 15,00 % 10,00 % 7,35 % 8,21 % 9,66 % 5,00 % 1,40 % 3,87 % 4,30 % 2,13 % 0,91 % 5,33 % 5,48 %5,51 % 2,81 % 2,06 % 4,52 % 3,99 % 3,73 % 1,03 % 0,60 %0,77 % 3,55 % 1,90 % 0,00 % -5,00 % -3,31 % -0,78 % -2,69 % -1,93 % -0,88 % -1,61 % -6,00 % -7,17 % -10,00 % jun.05 aug. okt. des. feb. apr. jun. aug. okt. des. feb. apr jun aug okt

27 Aksjemarkedet Muligheter og trusler

28 Aksjemarkedet gir deltagelse i bedriftenes langsiktige verdiskapning

29 Verdiutvikling og prising Oslo Børs

30 Veksten i inntjening ventes å fortsette også neste år

31 Høy global etterspørsel og lavere oljeproduksjon enn forventet, skaper økt press på OPEC-landene 33 Call-on OPEC vs. actual OPEC production 12 mths fwd Call-on OPEC 32 Actual production (mbbl/d) Call-on OPEC (mbbl/d) Jul-07 Mar-07 Nov-06 Jul-06 Mar-06 Nov-05 Jul-05 Mar-05 Nov-04 Jul-04 Mar-04 Nov-03 Jul-03 Mar-03 Nov-02 Jul-02 Mar-02 Nov-01 Jul-01 Mar-01 Nov-00 Jul-00 Mar-00 Nov-99 Jul-99 Actual production 12 mths fwd call on OPEC

32 Oslo Børs ikke dyr på inntjening

33 Uroen i finansmarkedet Hva har skjedd? Kraftig økning av misligholdte boliglån i USA, spesielt innenfor subprime - markedet - startet i februar-07 Ringvirkninger synliggjort i juli-07 nedgradering av kredittobligasjoner Flere låneinstitutter og investorer (hedgefond) har fått likviditetsproblemer Økte renteforskjeller mellom risikoutsatte lån og risikofrie plasseringer (stat) Økt valutauro med styrking av japanske yen Tok litt tid før aksjemarkedene reagerte, men etter hvert ble nedgangen betydelig; S&P 500-indeksen falt 9,1% ( ) Oslo Børs falt 16% Sentralbankene stimulerte markedene med tilførsel av likviditet og rentereduksjon Dette stimulerte aksjemarkedene, men i mindre grad kredittmarkedene Nye meldinger om tap fra kredittmarkedet har på nytt skapt usikkerhet

34 Boligprisene har steget kraftig de seinere år

35 Subprime-krisens mulige ringvirkninger Fallende boligpriser gir potensielt større problemer over tid Frykt for spredning til realøkonomien med økt sparing og redusert forbruk Negative ringvirkninger for banker og investorer fortsatt en usikkerhetsfaktor som markedene må leve med Håp om at sentralbankenes stimulans virker Sunnere selskapsbalanser og bedre kontantinntjening enn ved tidligere kredittkriser Bred internasjonal vekst utenfor USA og fallende statsobligasjonsrenter / reduserte inflasjonsforventninger bør begrense negative effekter for økonomiene

36 Ledende indikatorer for OECD-området tilsier foreløpig liten avmatning i den økonomiske veksten Oslo stocks and OECD Leading Indicators OSEBX/TOTX Log scale OECD Leading Indicators Index 80 OSE 80 Index Source: Reuters EcoWin

37 Fortsatt sterk vekst i Kina

38 Betydningen av globale vekstmarkeder er økende

39 Større betydning for veksten

40 Asia blir stadig mindre avhengig av USA

41 Det samme gjelder Europa

42 Prising av aksjer har ikke holdt følge med inntjeningsutviklingen

43 Positive kursdrivere - lengre sikt Økt usikkerhet kort sikt Fortsatt gode konjunkturutsikter internasjonalt Veksten i bl.a. Kina og India vil ha stor betydning i lang tid Knapphet på råvarer og energi vil tale til Norges fordel Høy produktivitetsvekst og lave inflasjonsforventninger kan gi fortsatt gode fortjenestemarginer i bedriftene Sunne balanser og god kontantinntjening i selskapene skaper aksjonærverdier over tid og demper nedsiderisikoen Hvor stort omfang får problemene i kredittmarkedene? Vil dette få ringvirkninger for realøkonomien? Vil redusert vekst i USA få store ringvirkninger globalt?

44 Markedsutsikter og investeringsstrategi fremover Foreløpig ingen klare tegn på at den langsiktige oppgangstrenden i aksjemarkedet er brutt, men Aksjemarkedet må leve med høy volatilitet pga økt usikkerhet Økt usikkerhet gir større utfallsrom på Oslo Børs de nærmeste månedene (OSEBX = ?) Strategi for å beskytte porteføljens nedsiderisiko bør derfor prioriteres i den fasen aksjemarkedet nå befinner seg Høy kontantandel og kjøp av aksjer på svakhet i selskaper som har god synlig inntjening og sunne balanser Dette reduserer porteføljens risiko, og gir god avkastning over tid Kjøp på svakhet og salg på styrke med kort tidshorisont i et volatilt marked, kan være et supplement til å øke den løpende avkastningen

45 Spar Kapital ASA Vi takker for oppmerksomheten

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008 med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon Marbella 15. april 2008 Program Spar Kapital ASA Produkter og strategi Aksjemarkedet Oppsummering Spar Kapital ASA Fullverdig verdipapirforetak, underlagt

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter med fokus på langsiktig avkastning Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter Presentasjon Marbella 25. og 26.mars 2009 Program Innledning Aktiv Formuesforvaltning Utviklingen

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer