SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008"

Transkript

1 med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon Marbella 15. april 2008

2 Program Spar Kapital ASA Produkter og strategi Aksjemarkedet Oppsummering

3 Spar Kapital ASA Fullverdig verdipapirforetak, underlagt Kredittilsynets kontroll Egenkapital kr. 11 mill pr Medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond

4 Spar Kapital ASA 2008 Inge Furu Trond Håverstad Peder Ruud Erland Martinsen Bernt Hjelmervik Finn Rønning Svetlana Berger Trond Furu Håvard Røen Daglig leder Markeds- og Administrasjonssjef Forvalter Forvalter Forvalter Rådgiver Administrasjon og drift Administrasjon og drift IT / WEB Kirsti Vika Furu Økonomi, regnskap, kontroll

5 Spar Kapital ASA s fortrinn i et konkurranseutsatt marked for finansielle tjenester; Utgangspunkt for all forvaltning er en helhetlig rådgivning tilpasset investors totaløkonomi og behov Kundens totale aktiva og passivaside, samt familiestatus danner grunnlaget for en helhetlig rådgivning (bolig-og fritidseiendommer, finansielle aktiva, løpende inntekts- og pensjonsinntekter, gjeld osv.) Rådgivning i forbindelse med opprettelse av familieaksjeselskaper, forskudd på arv, arveskatt etc. Spar Kapital-Konto meget konkurransedyktig på innskudd: 6.25% rente p.t. Spar Kapital Aksjeforvaltning tilbyr egen forvaltning med forsiktig profil: tilpasset investorer med begrenset risikovillighet - passer bra i turbulente finansmarkeder

6 Spar Kapital ASA s fortrinn (forts.) Spar Kapital ASA har felles interesser med kunden pga: - lave tegningsprovisjoner - fast forvaltningsprovisjon pluss overskuddsdeling forvalter/kunde;15/85 (med high watermark ) Tjener kunden, tjener vi i motsetning til mange finansaktører som tar skyhøye tegningsgebyrer (5%-10%), og som er avhengige av å selge andres produkter Mange godværsprodukter tilbys i finansmarkedet; - høye tegningsgebyrer - jo flere mellomledd, desto mindre igjen til kunden - alle tjener penger i kraftig oppadgående marked, men kostnadene svir i turbulente tider

7 Våre produkter Spar Kapital Konto Nes Prestegjelds Sparebank Sparebanken Narvik Spar Kapital Aktiv Forvaltning Spar Investor Norge AS (bedre enn Oslo Børs over tid) SK Vekst (god årlig absoluttavkastning noe høyere risiko) SK Absolutt (avkastning høyere enn risikofri rente i hvert enkelt kalenderår begrenset risiko) SK Valuta Spar Kapital Fondskonto (Skagen, Holberg, East Capital mfl.) Spar Kapital ASA Internasjonalt anerkjent forvalter 2007

8 Spar Kapital Konto Markedets beste innskuddsrente? Spar Kapital kan i dag tilby sine kunder Spar Kapital Konto i samarbeidende sparebanker med spesielle betingelser Spar Kapital kontoen er kun tilgjengelig for Spar Kapitals kunder Kontoen kan i dag opprettes i en av Spar Kapitals samarbeidende sparebanker: Nes Prestegjelds Sparebank og Sparebanken Narvik 6,25 % p.a. p.t.

9 Spar Kapital Fondskonto Historisk verdiutvikling Siden oppstart har Spar Kapital Fondskonto gitt 55,45 % i avkastning MSCI World Indeks har i samme periode steget 2,08% (målt i NOK) Hittil i 2008 har Spar Kapital Fondskonto gitt 6,95% i avkastning MSCI World Indeks har i samme periode falt med 11,68% (målt i NOK) Oppdatert pr

10 Produkter og strategi Tilnærming til markedet

11 Spar Investor Norge AS Investeringsselskap, etablert aksjonærer, hvorav tre banker 112 mill. kroner i forvaltningskapital Hovedfokus på det norske aksjemarkedet Mandat: Over tid bedre utvikling enn Oslo Børs Hovedindeks Spar Kapital ASA forvalter Spar Investor Norge AS gjennom en managementavtale. Ansvarlig forvalter: Peder Ruud.

12 Fordeler ved å investere i Spar Investor Norge AS God verdiutvikling; -Spar Investor Norge AS har gitt 196,08% avkastning siden start i 2001 (fratrukket alle kostnader), mens Oslo Børs hovedindeks har steget 132,91%. Nedsiderisikoen begrenses i turbulente perioder pga omallokering fra aksjer til renter og bruk av andre finansielle instrumenter; -Avkastning i år 2002: Spar Investor 15,73%, Oslo Børs 31,09% -Avkastning hittil i år 2008: Spar Investor 5,74%, Oslo Børs 13,04% Skatte- og regnskapsmessige fordeler ved investering i AS versus plassering i verdipapirer direkte Lang tidshorisont sikrer langsiktighet og dermed også økt sannynlighet for god årlig avkastning

13 Overordnet strategi Spar Investor Norge AS Ta mest mulig del i oppgangen i markedet Unngå mest mulig av nedgangen = Best avkastning over tid

14 Aksjemarkedet de siste 20 år (OBX-indeksen)

15 Investeringsrammer Spar Investor Norge AS Aksjeporteføljen skal forvaltes med god risikospredning på bransjer og selskaper Ingen enkeltinvestering skal overstige 15 prosent av kundens portefølje (investert kapital på investeringstidspunktet) Investeringer i unoterte aksjer er begrenset til 10 prosent Adgang til å investere i utenlandske børsnoterte selskaper samlet med inntil 50% av porteføljens verdi Kan gå 100% i kontanter

16 Strategi for å sikre god langsiktig avkastning og begrense nedsiderisikoen Periodevis høy kontantandel 40 70% (100%) Begrenser fallhøyden ved store fall i aksjemarkedet Gir fleksibilitet til å foreta gunstige kjøp på svakhet Relativt høy andel likvide selskaper i porteføljen OBX-aksjer og likvide aksjer som inngår i Oslo Børs Hovedindeks, eller i tilsvarende utenlandske indekser Primært velge kvalitetsselskaper, dvs. selskaper som har god synlig inntjening og sunn balanse, samt god forretningsstrategi. Prøver å finne selskaper som er undervurdert/feilpriset Forvalternes lange erfaring fra gode og dårlige aksjemarkeder, samt kunnskap og analyse danner grunnlag for god løpende avkastning

17 Spar Investor Norge AS; Oppnådd avkastning (pr ) Årlig avkastning Spar Investor Norge AS 80,00 % 60,00 % 66,29 % 72,44 % 40,00 % 34,72 % 25,01 % 20,00 % 13,13 % 0,00 % -15,73 % 1,07 % -5,74 % -20,00 % 2001 * * Spar Investor Norge AS ** 13,13 % -15,73 % 66,29 % 34,72 % 72,44 % 25,01 % 1,07 % -5,74 % Oslo Børs Hovedindeks -8,77 % -31,09 % 48,40 % 38,45 % 40,48 % 32,44 % 11,45 % -13,04 % Morgan Stanley Verdensindeks i NOK -3,70 % -39,51 % 25,30 % 2,53 % 20,50 % 9,23 % -7,47 % -12,17 %

18 Spar Investor Norge AS- avkastning hittil i 2008; Effektiv begrensning av nedsiderisikoen i et turbulent aksjemarked Utvikling ,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 Portefølje Hovedindeks 75,

19 Spar Kapital Vekst Benytter elektronisk handelsplattform fra Saxo Bank Gir mulighet for eksponering i en rekke instrumenter long og short Gir mulighet for periodevis overeksponering (gearing) Mandat: Høyest mulig absolutt avkastning i forhold til risiko uavhengig av markedsforhold Større innslag av kortsiktig trading for å bygge stein på stein Periodevis liten eller ingen eksponering i påvente av nye muligheter Hovedfokus aksjemarkedet, med noe innslag av valuta, råvarer m.v.

20 Spar Kapital Vekst fra Oppnådd avkastning (pr ) Spar Kapital Vekst 120,00 % 107,93 % 100,00 % 80,00 % 60,00 % 40,00 % 20,00 % 0,00 % -20,00 % 39,75 % 24,52 % 19,76 % -0,22 % Akkumulert

21 Spar Kapital Vekst måned for måned Spar Kapital Vekst 20,00 % 15,00 % 15,40 % 15,40 % 10,00 % 7,35 % 8,21 % 8,21 % 9,66 % 9,66 % 5,00 % 1,40 % 5,33 % 5,335,48 % %5,51 5,48 % %5,51 % 3,87 % 4,30 % 4,52 % 3,87 % 4,30 % 4,52 % 3,99 % 3,73 % 3,99 % 3,73 % 3,55 % 3,37 % 2,81 % 2,81 % 2,13 % 2,13 % 2,06 % 2,06 % 1,90 % 0,91 % 0,91 % 1,03 % 0,60 1,03 %0,77 % % 0,60 %0,77 % 3,873,55 % % 1,90 % 1,98 % 0,00 % -0,78 % -0,78 % -0,88 % -0,88 % -1,93 % -1,93 % -1,61 % -1,61-2,00 % % -2,69 % -2,69 % -2,50 % -3,31-3,31 % % -5,00 % -4,53 % -6,00 % -7,17 % -7,17 % -10,00 % jun.05 aug. aug. okt. okt. des. des. feb. feb. apr. apr. jun. aug. jun. okt. aug. des. okt. feb. des. apr feb. jun apr aug okt jun des aug feb okt apr

22 Spar Kapital Kombinasjon Oppnådd avkastning (pr ) 30,00 % Årlig avkastning Spar Kapital Kom binasjon 20,00 % 10,00 % 0,00 % 15,83 % 27,09 % 1,74 % -4,48 % -10,00 % 2005 (fra 17.06) (fra 17.06) Spar Kapital Aksjeforvaltning 15,83 % 27,09 % 1,74 % -4,48 % Oslo Børs Hovedindeks 20,69 % 32,44 % 9,65 % -13,04 % Kombinasjonsfond 8,75 % 10,80 % 1,70 % -6,40 %

23 Spar Kapital Absolutt Unikt produkt som tar sikte på å utnytte de daglige svingningene i aksjemarkedet Et godt supplement til en mer markedsavhengig forvaltning i aksjer En fokusert forvaltning som er spesielt attraktiv i volatile markeder Når alle posisjoner lukkes hver dag, står hele kapitalen på konto til gode betingelser, noe som gir kunden vesentlige renteinntekter Ingen posisjonering over natten betyr at produktet har en lav risikoprofil

24 Spar Kapital Absolutt fra Oppnådd avkastning Avkastning Spar Kapital Absolutt totalt (oppstart ) 4,00 % 2,00 % 0,50 % 0,60 % 0,64 % 0,93 % 1,50 % 1,86 % 2,43 % 0,00 % -2,00 % -0,93 % -0,50 % -0,57 % -4,00 % -6,00 % -4,14 % -5,64 % -4,22 % -8,00 % -10,00 % Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14-8,02 % Spar Kapital Absolutt OSEBX Avkastning Spar Kapital Absolutt - dag for dag 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,72 % 0,50 0,35 %0,45 % %0,06 % 0,00 % -1,00 % -2,00 % -3,00 % -0,93 % -0,09 % 1,33 % -0,99 % 0,24 %0,22 % -0,24 % -0,50 % -1,81 % 0,29 % 0,19 % -0,30 % 0,93 % -0,24 % -0,85 % 0,18 % -0,19 % -2,24 % -2,56 % 2,52 % 0,38 % 0,47 % 0,28 %-0,04 % -1,93 % 0,01 % 0,03 % -0,13 % 1,57 % 0,54 % 0,00 % -0,78 % 1,11 % 0,77 % 0,10 0,26 % % 1,93 % 0,78 % -0,09 % -0,50 % 0,08 0,20 %% 1,78 % -0,16 % 0,71 0,85 % % -3,28 % -4,00 % ,08 % 1,31 % -0,06 % -0,38 % Spar Kapital Absolutt OSEBX

25 Aksjemarkedet Muligheter og trusler

26 Aksjemarkedet gir deltagelse i bedriftenes langsiktige verdiskapning OSEBX/INDX: Index value vs Recurring EPS Recurring EPS EPS OSEBX 1.4 Index value Source: EcoWin, First Sec.

27 Høy global etterspørsel og lavere oljeproduksjon enn forventet har fortsatt å presse oljeprisen oppover, godt hjulpet av en fallende US-dollar

28 Uroen i finansmarkedet Hva har skjedd? Kraftig økning av misligholdte boliglån i USA, spesielt innenfor subprime -markedet - startet i februar-07 Ringvirkninger synliggjort i juli-07 nedgradering av kredittobligasjoner Flere låneinstitutter og investorer (hedgefond) fikk likviditetsproblemer Økte renteforskjeller mellom risikoutsatte lån og risikofrie plasseringer (stat) Økt valutauro med styrking av japanske yen Sentralbankene stimulerte markedene med tilførsel av likviditet og rentereduksjon

29 Uroen i finansmarkedet (forts.) Tiltakene i 2007 viste seg å ha liten effekt på kredittmarkedene Kraftig forverring av kredittkrisen med store tapsavsetninger, dro aksje-markedene med seg nedover i 1.kvartal 08 Federal Reserve i USA har gjennom tilførsel av risikokapital til investeringsbanken Bear Stearns i mars-08 samt gjennom sterke rentestimulanser (-300 basispunkter siden september-07), klart å roe ned finansmarkedene

30 Fallende boligpriser siste 1 ½-2 år, etter kraftig prisøkning siden midten av 90-tallet. Høy andel usolgte boliger tilsier videre prisfall = 100 USA Realpris på bolig vs Feds rentekutt Perioder med rentekutt markert 70 FIRST Source: EcoWin, First Securities

31 Når boligprisene faller, frister det mindre å lånefinansiere forbruk; sparingen øker, konsumet faller og bankenes utlånstap stiger USA House prices. vs savings Official price index. vs. net financial inv. % of disp. income 15.0 % Savings House price, real y/y Source: EcoWin, First Securities

32 Fallende eiendomspriser også i enkelte land i Europa; og mye tyder på at prisene skal lengre ned Økonomisk nedgangsperiode i enkelte europeiske land pga fall i boligpriser I Spania ble nye boliger ferdigstilt i 2007, anslagsvis flere enn beregnet etterspørsel, og for tiden er boliger under bygging. Rentene stiger, byggebransjen sliter og mange eiendomsselskaper er inne i en krise. Innkjøpssjefene er mer negative enn tidligere, forbruket faller, bilsalget synker og boligprisene fortsetter sannsynligvis å falle

33 Subprime-krisens mulige ringvirkninger Fallende boligpriser gir negative ringvirkninger for resten av økonomien Frykt for spredning til realøkonomien med økt sparing og redusert forbruk Negative ringvirkninger for banker og investorer er fortsatt en usikkerhetsfaktor som markedene må leve med Den amerikanske sentralbanken har kuttet renten med 300 basispunkter Sunnere selskapsbalanser og bedre selskapsinntjening enn ved tidligere kredittkriser Bred internasjonal vekst utenfor USA og fallende statsobligasjonsrenter bør begrense negative effekter for økonomiene

34 Veksten globalt er ventet å falle fra et høyt nivå, men spørsmålet er hvor mye?

35 Betydningen av globale vekstmarkeder er økende; Disse står nå for omkring 2/3 av veksten i verden og ca 30% av verdens BNP

36 Aksjer i Europa og USA er nå blitt lavt priset sett i forhold til selskapsinntjeningen

37 Oslo Børs er heller ikke dyr på inntjening; prisingen ligger nå i nedre del av et historisk intervall

38 Aksjemarkedet i USA er ned knappe 20% fra toppen (målt i US-dollar) Det er sjelden at korreksjonene har vært større

39 Positive kursdrivere - lengre sikt Fortsatt gode konjunkturutsikter internasjonalt Veksten i bl.a. Kina og India vil ha stor betydning i lang tid Knapphet på råvarer og energi vil tale til Norges fordel Høy produktivitetsvekst og kan gi fortsatt gode fortjenestemarginer i bedriftene, selv om tendenser til stigende inflasjon er en trussel Sunne balanser og god inntjening i selskapene skaper aksjonærverdier over tid og demper nedsiderisikoen

40 Fortsatt noe usikkerhet kort sikt Hvor stort omfang får problemene i kredittmarkedene? Hvor store ringvirkninger vil dette få for realøkonomien? Vil den avmatningen vi nå ser i USA få store ringvirkninger globalt? Vil stigende inflasjonsrate true veksten globalt fremover?

41 Markedsutsikter Aksjemarkedet må leve med høy volatilitet pga økt usikkerhet, selv om mye negativt er diskontert i kursene Økt usikkerhet siden årsskiftet har gitt høy volatilitet og negativ utvikling på Oslo Børs, og prisingen av selskapene er kommet ned på moderate nivåer historisk sett Negative nyheter som tidligere trakk aksjemarkedene nedover, har de siste 3 ukene ikke lenger ført til negativ kursutvikling, tvert imot har aksjekursene steget Mye kan tyde på at aksjemarkedet allerede har tatt høyde for problemene i kredittmarkedet og lavere vekstutsikter

42 Investeringsstrategi fremover Strategi for å dra nytte av en positiv langtidstrend i aksjemarkedet vil fortsatt være en av grunnpilarene Periodevis høy kontantandel og kjøp av aksjer på svakhet i selskaper som har god synlig inntjening og sunne balanser Dette reduserer porteføljens risiko, og gir god avkastning over tid Kjøp på svakhet og salg på styrke med kort tidshorisont i et volatilt marked, kan være et supplement til å øke den løpende avkastningen

43 Spar Kapital ASA Vi takker for oppmerksomheten

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Gjøvik tirsdag 27. november 2007

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Gjøvik tirsdag 27. november 2007 med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon Gjøvik tirsdag 27. november 2007 Program Spar Kapital ASA Produkter og strategi Aksjemarkedet Oppsummering Spar Kapital ASA Fullverdig verdipapirforetak,

Detaljer

Spar Kapital ASA Seminar 23.august 2007

Spar Kapital ASA Seminar 23.august 2007 Spar Kapital ASA Seminar 23.august 2007 Fullverdi verdipapirforetak, underlagt Kredittilsynets kontroll Egenkapital kr. 9,8 mill pr. 31.12.06 Medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond Eiet av de ansatte

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon 16.november 2009 Inge Furu, daglig leder Erland Martinsen, porteføljeforvalter Bjarne Enervold, forvalter Program Aktiv Formuesforvaltning Spar Kapital ASA

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter med fokus på langsiktig avkastning Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter Presentasjon Marbella 25. og 26.mars 2009 Program Innledning Aktiv Formuesforvaltning Utviklingen

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Sparebanken Møre Markets Aktiv Forvaltning Trond Moldskred 2016 Et begivenhetsrikt år side 2 1 2016: Til tross for dette et bra år for aksjer Oslo børs

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011 Finansiell stabilitet /11 Pressekonferanse, 9. november 11 Utsiktene for finansiell stabilitet er svekket Uroen i de internasjonale finansmarkedene har tiltatt Bankene må bli mer robuste Bankene må ha

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Renter og finanskrise

Renter og finanskrise Renter og finanskrise Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ 12. februar Disposisjon Realrenten bestemt ved likevekt på kapitalmarkedet Realrente og pengepolitikk Finanskrise

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE STATUS OG RAPPORTERING ETTER FØRSTE HALVÅR 2008. Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE STATUS OG RAPPORTERING ETTER FØRSTE HALVÅR 2008. Arkivsaksnr. Saksframlegg KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE STATUS OG RAPPORTERING ETTER FØRSTE HALVÅR 2008. Arkivsaksnr.: 08/28741 Forslag til vedtak: Bystyret tar status og rapportering etter første halvår 2008, kraftfondet

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Internasjonal finanskrise

Internasjonal finanskrise Internasjonal finanskrise Universitetet i Oslo 11. november 28 Birger Vikøren Temaer: Hvordan oppstod finansuroen? Hvordan spredte den seg? Hvilke virkninger har den for Norge? 1 Internasjonalt bakgrunnsteppe

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Generelt om spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank

Generelt om spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank Porteføljenytt Sparing og investering 7. januar 2010 Generelt om spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank Strategiske porteføljer Spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank bygger på en prosess

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Pressekonferanse 4. mars 2008 1 Aksje- og rentemarkedene 2 1 Positiv kursutvikling i aksjemarkedene i 2007 Kursoppgang i de fleste hovedgrupper

Detaljer

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering.

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering. Hvem er vi? Vi er Norges ledende investeringsrådgiver for institusjonelle kunder. Løpende aktiva- og passivarapportering for nærmere 50 institusjonelle kunder. Vi sikrer optimal styring gjennom den beste

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer