SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008"

Transkript

1 med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon Marbella 15. april 2008

2 Program Spar Kapital ASA Produkter og strategi Aksjemarkedet Oppsummering

3 Spar Kapital ASA Fullverdig verdipapirforetak, underlagt Kredittilsynets kontroll Egenkapital kr. 11 mill pr Medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond

4 Spar Kapital ASA 2008 Inge Furu Trond Håverstad Peder Ruud Erland Martinsen Bernt Hjelmervik Finn Rønning Svetlana Berger Trond Furu Håvard Røen Daglig leder Markeds- og Administrasjonssjef Forvalter Forvalter Forvalter Rådgiver Administrasjon og drift Administrasjon og drift IT / WEB Kirsti Vika Furu Økonomi, regnskap, kontroll

5 Spar Kapital ASA s fortrinn i et konkurranseutsatt marked for finansielle tjenester; Utgangspunkt for all forvaltning er en helhetlig rådgivning tilpasset investors totaløkonomi og behov Kundens totale aktiva og passivaside, samt familiestatus danner grunnlaget for en helhetlig rådgivning (bolig-og fritidseiendommer, finansielle aktiva, løpende inntekts- og pensjonsinntekter, gjeld osv.) Rådgivning i forbindelse med opprettelse av familieaksjeselskaper, forskudd på arv, arveskatt etc. Spar Kapital-Konto meget konkurransedyktig på innskudd: 6.25% rente p.t. Spar Kapital Aksjeforvaltning tilbyr egen forvaltning med forsiktig profil: tilpasset investorer med begrenset risikovillighet - passer bra i turbulente finansmarkeder

6 Spar Kapital ASA s fortrinn (forts.) Spar Kapital ASA har felles interesser med kunden pga: - lave tegningsprovisjoner - fast forvaltningsprovisjon pluss overskuddsdeling forvalter/kunde;15/85 (med high watermark ) Tjener kunden, tjener vi i motsetning til mange finansaktører som tar skyhøye tegningsgebyrer (5%-10%), og som er avhengige av å selge andres produkter Mange godværsprodukter tilbys i finansmarkedet; - høye tegningsgebyrer - jo flere mellomledd, desto mindre igjen til kunden - alle tjener penger i kraftig oppadgående marked, men kostnadene svir i turbulente tider

7 Våre produkter Spar Kapital Konto Nes Prestegjelds Sparebank Sparebanken Narvik Spar Kapital Aktiv Forvaltning Spar Investor Norge AS (bedre enn Oslo Børs over tid) SK Vekst (god årlig absoluttavkastning noe høyere risiko) SK Absolutt (avkastning høyere enn risikofri rente i hvert enkelt kalenderår begrenset risiko) SK Valuta Spar Kapital Fondskonto (Skagen, Holberg, East Capital mfl.) Spar Kapital ASA Internasjonalt anerkjent forvalter 2007

8 Spar Kapital Konto Markedets beste innskuddsrente? Spar Kapital kan i dag tilby sine kunder Spar Kapital Konto i samarbeidende sparebanker med spesielle betingelser Spar Kapital kontoen er kun tilgjengelig for Spar Kapitals kunder Kontoen kan i dag opprettes i en av Spar Kapitals samarbeidende sparebanker: Nes Prestegjelds Sparebank og Sparebanken Narvik 6,25 % p.a. p.t.

9 Spar Kapital Fondskonto Historisk verdiutvikling Siden oppstart har Spar Kapital Fondskonto gitt 55,45 % i avkastning MSCI World Indeks har i samme periode steget 2,08% (målt i NOK) Hittil i 2008 har Spar Kapital Fondskonto gitt 6,95% i avkastning MSCI World Indeks har i samme periode falt med 11,68% (målt i NOK) Oppdatert pr

10 Produkter og strategi Tilnærming til markedet

11 Spar Investor Norge AS Investeringsselskap, etablert aksjonærer, hvorav tre banker 112 mill. kroner i forvaltningskapital Hovedfokus på det norske aksjemarkedet Mandat: Over tid bedre utvikling enn Oslo Børs Hovedindeks Spar Kapital ASA forvalter Spar Investor Norge AS gjennom en managementavtale. Ansvarlig forvalter: Peder Ruud.

12 Fordeler ved å investere i Spar Investor Norge AS God verdiutvikling; -Spar Investor Norge AS har gitt 196,08% avkastning siden start i 2001 (fratrukket alle kostnader), mens Oslo Børs hovedindeks har steget 132,91%. Nedsiderisikoen begrenses i turbulente perioder pga omallokering fra aksjer til renter og bruk av andre finansielle instrumenter; -Avkastning i år 2002: Spar Investor 15,73%, Oslo Børs 31,09% -Avkastning hittil i år 2008: Spar Investor 5,74%, Oslo Børs 13,04% Skatte- og regnskapsmessige fordeler ved investering i AS versus plassering i verdipapirer direkte Lang tidshorisont sikrer langsiktighet og dermed også økt sannynlighet for god årlig avkastning

13 Overordnet strategi Spar Investor Norge AS Ta mest mulig del i oppgangen i markedet Unngå mest mulig av nedgangen = Best avkastning over tid

14 Aksjemarkedet de siste 20 år (OBX-indeksen)

15 Investeringsrammer Spar Investor Norge AS Aksjeporteføljen skal forvaltes med god risikospredning på bransjer og selskaper Ingen enkeltinvestering skal overstige 15 prosent av kundens portefølje (investert kapital på investeringstidspunktet) Investeringer i unoterte aksjer er begrenset til 10 prosent Adgang til å investere i utenlandske børsnoterte selskaper samlet med inntil 50% av porteføljens verdi Kan gå 100% i kontanter

16 Strategi for å sikre god langsiktig avkastning og begrense nedsiderisikoen Periodevis høy kontantandel 40 70% (100%) Begrenser fallhøyden ved store fall i aksjemarkedet Gir fleksibilitet til å foreta gunstige kjøp på svakhet Relativt høy andel likvide selskaper i porteføljen OBX-aksjer og likvide aksjer som inngår i Oslo Børs Hovedindeks, eller i tilsvarende utenlandske indekser Primært velge kvalitetsselskaper, dvs. selskaper som har god synlig inntjening og sunn balanse, samt god forretningsstrategi. Prøver å finne selskaper som er undervurdert/feilpriset Forvalternes lange erfaring fra gode og dårlige aksjemarkeder, samt kunnskap og analyse danner grunnlag for god løpende avkastning

17 Spar Investor Norge AS; Oppnådd avkastning (pr ) Årlig avkastning Spar Investor Norge AS 80,00 % 60,00 % 66,29 % 72,44 % 40,00 % 34,72 % 25,01 % 20,00 % 13,13 % 0,00 % -15,73 % 1,07 % -5,74 % -20,00 % 2001 * * Spar Investor Norge AS ** 13,13 % -15,73 % 66,29 % 34,72 % 72,44 % 25,01 % 1,07 % -5,74 % Oslo Børs Hovedindeks -8,77 % -31,09 % 48,40 % 38,45 % 40,48 % 32,44 % 11,45 % -13,04 % Morgan Stanley Verdensindeks i NOK -3,70 % -39,51 % 25,30 % 2,53 % 20,50 % 9,23 % -7,47 % -12,17 %

18 Spar Investor Norge AS- avkastning hittil i 2008; Effektiv begrensning av nedsiderisikoen i et turbulent aksjemarked Utvikling ,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 Portefølje Hovedindeks 75,

19 Spar Kapital Vekst Benytter elektronisk handelsplattform fra Saxo Bank Gir mulighet for eksponering i en rekke instrumenter long og short Gir mulighet for periodevis overeksponering (gearing) Mandat: Høyest mulig absolutt avkastning i forhold til risiko uavhengig av markedsforhold Større innslag av kortsiktig trading for å bygge stein på stein Periodevis liten eller ingen eksponering i påvente av nye muligheter Hovedfokus aksjemarkedet, med noe innslag av valuta, råvarer m.v.

20 Spar Kapital Vekst fra Oppnådd avkastning (pr ) Spar Kapital Vekst 120,00 % 107,93 % 100,00 % 80,00 % 60,00 % 40,00 % 20,00 % 0,00 % -20,00 % 39,75 % 24,52 % 19,76 % -0,22 % Akkumulert

21 Spar Kapital Vekst måned for måned Spar Kapital Vekst 20,00 % 15,00 % 15,40 % 15,40 % 10,00 % 7,35 % 8,21 % 8,21 % 9,66 % 9,66 % 5,00 % 1,40 % 5,33 % 5,335,48 % %5,51 5,48 % %5,51 % 3,87 % 4,30 % 4,52 % 3,87 % 4,30 % 4,52 % 3,99 % 3,73 % 3,99 % 3,73 % 3,55 % 3,37 % 2,81 % 2,81 % 2,13 % 2,13 % 2,06 % 2,06 % 1,90 % 0,91 % 0,91 % 1,03 % 0,60 1,03 %0,77 % % 0,60 %0,77 % 3,873,55 % % 1,90 % 1,98 % 0,00 % -0,78 % -0,78 % -0,88 % -0,88 % -1,93 % -1,93 % -1,61 % -1,61-2,00 % % -2,69 % -2,69 % -2,50 % -3,31-3,31 % % -5,00 % -4,53 % -6,00 % -7,17 % -7,17 % -10,00 % jun.05 aug. aug. okt. okt. des. des. feb. feb. apr. apr. jun. aug. jun. okt. aug. des. okt. feb. des. apr feb. jun apr aug okt jun des aug feb okt apr

22 Spar Kapital Kombinasjon Oppnådd avkastning (pr ) 30,00 % Årlig avkastning Spar Kapital Kom binasjon 20,00 % 10,00 % 0,00 % 15,83 % 27,09 % 1,74 % -4,48 % -10,00 % 2005 (fra 17.06) (fra 17.06) Spar Kapital Aksjeforvaltning 15,83 % 27,09 % 1,74 % -4,48 % Oslo Børs Hovedindeks 20,69 % 32,44 % 9,65 % -13,04 % Kombinasjonsfond 8,75 % 10,80 % 1,70 % -6,40 %

23 Spar Kapital Absolutt Unikt produkt som tar sikte på å utnytte de daglige svingningene i aksjemarkedet Et godt supplement til en mer markedsavhengig forvaltning i aksjer En fokusert forvaltning som er spesielt attraktiv i volatile markeder Når alle posisjoner lukkes hver dag, står hele kapitalen på konto til gode betingelser, noe som gir kunden vesentlige renteinntekter Ingen posisjonering over natten betyr at produktet har en lav risikoprofil

24 Spar Kapital Absolutt fra Oppnådd avkastning Avkastning Spar Kapital Absolutt totalt (oppstart ) 4,00 % 2,00 % 0,50 % 0,60 % 0,64 % 0,93 % 1,50 % 1,86 % 2,43 % 0,00 % -2,00 % -0,93 % -0,50 % -0,57 % -4,00 % -6,00 % -4,14 % -5,64 % -4,22 % -8,00 % -10,00 % Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14-8,02 % Spar Kapital Absolutt OSEBX Avkastning Spar Kapital Absolutt - dag for dag 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,72 % 0,50 0,35 %0,45 % %0,06 % 0,00 % -1,00 % -2,00 % -3,00 % -0,93 % -0,09 % 1,33 % -0,99 % 0,24 %0,22 % -0,24 % -0,50 % -1,81 % 0,29 % 0,19 % -0,30 % 0,93 % -0,24 % -0,85 % 0,18 % -0,19 % -2,24 % -2,56 % 2,52 % 0,38 % 0,47 % 0,28 %-0,04 % -1,93 % 0,01 % 0,03 % -0,13 % 1,57 % 0,54 % 0,00 % -0,78 % 1,11 % 0,77 % 0,10 0,26 % % 1,93 % 0,78 % -0,09 % -0,50 % 0,08 0,20 %% 1,78 % -0,16 % 0,71 0,85 % % -3,28 % -4,00 % ,08 % 1,31 % -0,06 % -0,38 % Spar Kapital Absolutt OSEBX

25 Aksjemarkedet Muligheter og trusler

26 Aksjemarkedet gir deltagelse i bedriftenes langsiktige verdiskapning OSEBX/INDX: Index value vs Recurring EPS Recurring EPS EPS OSEBX 1.4 Index value Source: EcoWin, First Sec.

27 Høy global etterspørsel og lavere oljeproduksjon enn forventet har fortsatt å presse oljeprisen oppover, godt hjulpet av en fallende US-dollar

28 Uroen i finansmarkedet Hva har skjedd? Kraftig økning av misligholdte boliglån i USA, spesielt innenfor subprime -markedet - startet i februar-07 Ringvirkninger synliggjort i juli-07 nedgradering av kredittobligasjoner Flere låneinstitutter og investorer (hedgefond) fikk likviditetsproblemer Økte renteforskjeller mellom risikoutsatte lån og risikofrie plasseringer (stat) Økt valutauro med styrking av japanske yen Sentralbankene stimulerte markedene med tilførsel av likviditet og rentereduksjon

29 Uroen i finansmarkedet (forts.) Tiltakene i 2007 viste seg å ha liten effekt på kredittmarkedene Kraftig forverring av kredittkrisen med store tapsavsetninger, dro aksje-markedene med seg nedover i 1.kvartal 08 Federal Reserve i USA har gjennom tilførsel av risikokapital til investeringsbanken Bear Stearns i mars-08 samt gjennom sterke rentestimulanser (-300 basispunkter siden september-07), klart å roe ned finansmarkedene

30 Fallende boligpriser siste 1 ½-2 år, etter kraftig prisøkning siden midten av 90-tallet. Høy andel usolgte boliger tilsier videre prisfall = 100 USA Realpris på bolig vs Feds rentekutt Perioder med rentekutt markert 70 FIRST Source: EcoWin, First Securities

31 Når boligprisene faller, frister det mindre å lånefinansiere forbruk; sparingen øker, konsumet faller og bankenes utlånstap stiger USA House prices. vs savings Official price index. vs. net financial inv. % of disp. income 15.0 % Savings House price, real y/y Source: EcoWin, First Securities

32 Fallende eiendomspriser også i enkelte land i Europa; og mye tyder på at prisene skal lengre ned Økonomisk nedgangsperiode i enkelte europeiske land pga fall i boligpriser I Spania ble nye boliger ferdigstilt i 2007, anslagsvis flere enn beregnet etterspørsel, og for tiden er boliger under bygging. Rentene stiger, byggebransjen sliter og mange eiendomsselskaper er inne i en krise. Innkjøpssjefene er mer negative enn tidligere, forbruket faller, bilsalget synker og boligprisene fortsetter sannsynligvis å falle

33 Subprime-krisens mulige ringvirkninger Fallende boligpriser gir negative ringvirkninger for resten av økonomien Frykt for spredning til realøkonomien med økt sparing og redusert forbruk Negative ringvirkninger for banker og investorer er fortsatt en usikkerhetsfaktor som markedene må leve med Den amerikanske sentralbanken har kuttet renten med 300 basispunkter Sunnere selskapsbalanser og bedre selskapsinntjening enn ved tidligere kredittkriser Bred internasjonal vekst utenfor USA og fallende statsobligasjonsrenter bør begrense negative effekter for økonomiene

34 Veksten globalt er ventet å falle fra et høyt nivå, men spørsmålet er hvor mye?

35 Betydningen av globale vekstmarkeder er økende; Disse står nå for omkring 2/3 av veksten i verden og ca 30% av verdens BNP

36 Aksjer i Europa og USA er nå blitt lavt priset sett i forhold til selskapsinntjeningen

37 Oslo Børs er heller ikke dyr på inntjening; prisingen ligger nå i nedre del av et historisk intervall

38 Aksjemarkedet i USA er ned knappe 20% fra toppen (målt i US-dollar) Det er sjelden at korreksjonene har vært større

39 Positive kursdrivere - lengre sikt Fortsatt gode konjunkturutsikter internasjonalt Veksten i bl.a. Kina og India vil ha stor betydning i lang tid Knapphet på råvarer og energi vil tale til Norges fordel Høy produktivitetsvekst og kan gi fortsatt gode fortjenestemarginer i bedriftene, selv om tendenser til stigende inflasjon er en trussel Sunne balanser og god inntjening i selskapene skaper aksjonærverdier over tid og demper nedsiderisikoen

40 Fortsatt noe usikkerhet kort sikt Hvor stort omfang får problemene i kredittmarkedene? Hvor store ringvirkninger vil dette få for realøkonomien? Vil den avmatningen vi nå ser i USA få store ringvirkninger globalt? Vil stigende inflasjonsrate true veksten globalt fremover?

41 Markedsutsikter Aksjemarkedet må leve med høy volatilitet pga økt usikkerhet, selv om mye negativt er diskontert i kursene Økt usikkerhet siden årsskiftet har gitt høy volatilitet og negativ utvikling på Oslo Børs, og prisingen av selskapene er kommet ned på moderate nivåer historisk sett Negative nyheter som tidligere trakk aksjemarkedene nedover, har de siste 3 ukene ikke lenger ført til negativ kursutvikling, tvert imot har aksjekursene steget Mye kan tyde på at aksjemarkedet allerede har tatt høyde for problemene i kredittmarkedet og lavere vekstutsikter

42 Investeringsstrategi fremover Strategi for å dra nytte av en positiv langtidstrend i aksjemarkedet vil fortsatt være en av grunnpilarene Periodevis høy kontantandel og kjøp av aksjer på svakhet i selskaper som har god synlig inntjening og sunne balanser Dette reduserer porteføljens risiko, og gir god avkastning over tid Kjøp på svakhet og salg på styrke med kort tidshorisont i et volatilt marked, kan være et supplement til å øke den løpende avkastningen

43 Spar Kapital ASA Vi takker for oppmerksomheten

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter med fokus på langsiktig avkastning Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter Presentasjon Marbella 25. og 26.mars 2009 Program Innledning Aktiv Formuesforvaltning Utviklingen

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Finansco Dynamisk Aktivaallokering

Finansco Dynamisk Aktivaallokering Finansco Dynamisk Aktivaallokering Statusoppsummering ved lansering juli 2012 Kort om fondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) FDAs investeringsmandat er utformet slik at fondet skal være egnet

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer