SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning"

Transkript

1 med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon 16.november 2009 Inge Furu, daglig leder Erland Martinsen, porteføljeforvalter Bjarne Enervold, forvalter

2 Program Aktiv Formuesforvaltning Spar Kapital ASA - helhetlig forvaltning på kundens premisser Spar Kapital ASA s produkter og strategi - hvordan oppnå god avkastning over tid med begrenset risiko? Utviklingen i internasjonal økonomi syklisk oppsving eller likviditetsdrevet boble? Markedsutsikter og investeringsmuligheter fremover Oppsummering

3 Aktiv formuesforvaltning Spar Kapital ASA Helhetlig forvaltning på kundens premisser Fullverdig verdipapirforetak, underlagt Kredittilsynets kontroll Egenkapital kr. 11 mill pr Medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond 7 ansatte, hvorav 2 porteføljeforvaltere

4 Utgangspunkt for all forvaltning er en helhetlig rådgivning tilpasset investors totaløkonomi og behov: Forenklet kunde-eksempel total formuesallokering Formuesallokering for Kunde NN pr Nåverdi Andel finansformue Belånt Eiendom: Egen bolig/eiendom Hytte Andre eiendomsinvesteringer Totalt eiendom Plasseringer: Spar Investor Norge ,00 % Spar Kapital Vekst ,00 % Aktiv forvaltning Spar Kapital ,00 % Spar Kapital Konto ,00 % Bankinnskudd Bank X ,00 % Sum Bankinnskudd ,00 % Enkeltaksjer ,00 % Aksjefond Globalt ,00 % Aksjefond Norge ,00 % Aksjefond totalt ,00 % Andre plasseringer 0,00 % Totalt likvide midler ,00 % 0 TOTALT Fordeling finansformue Gjeld: Kortsiktig Langsiktig TOTAL GJELD inkl. belånte verdier 0 EGENKAPITAL Aktiv forvaltning Spar Kapital Enkeltaksjer Sum Bankinnskudd Aksjefond totalt Alder 60 liten Erfaring fra verdipapirmarkedet stor lav Risikoprofil høy Spar Kapital ASA Nedre Slottsgate 21 Postboks 1701 Vika 0121 Oslo. Tel: Fax:

5 Spar Kapital ASA s fortrinn Spar Kapital Aktiv Forvaltning tilbyr egen forvaltning med mulighet for positiv avkastning under varierende markedsforhold: Tilpasset investorer med begrenset risikovillighet Fortrinn i turbulente finansmarkeder Høy fleksibilitet sammenlignet med aksjefond Spar Kapital ASA har felles interesser med kunden pga. lav tegningsprovisjon og overskuddsdeling ; tjener kunden, tjener vi Spar Kapital ASA s hovedprodukter forvaltes av selskapet selv ingen mellomledd

6 Spar Kapital ASA Produktpresentasjon egenforvaltede produkter -Spar Kapital Konto -Spar Kapital Vekst AS -Spar Investor Norge AS

7 Spar Kapital Konto Markedets beste innskuddsrente? Spar Kapital kan i dag tilby sine kunder Spar Kapital Konto i samarbeidende sparebanker med spesielle betingelser Kontoen kan i dag opprettes i en av Spar Kapitals samarbeidende sparebanker: Nes Prestegjelds Sparebank, Sparebanken Narvik og Ofoten Sparebank 3,20 % p.a. gjelder fra første krone, ingen bindinger eller begrensninger på bruken Sikkerheten ivaretas av bankenes medlemsskap i Bankenes Sikringsfond

8 Spar Kapital Konto Renteendringer siste år Renteendringer Spar Kapital Konto Dato Rentesats ,85 % ,15 % ,40 % ,15 % ,80 % ,50 % ,75 % ,25 % ,75 % ,40 % ,20 %

9 SK Lavrisiko; SPAR KAPITAL VEKST AS Investeringsselskap med formål å oppnå god årlig absolutt avkastning via investeringer i forskjellige aktivaklasser

10 Aksjeinvesteringer gir meravkastning over tid

11 Fakta om Spar Kapital Vekst AS Investeringsselskap, etablert aksjonærer og 66,7 mill NOK i forvaltningskapital ( ) Investeringsprodukt med høy fleksibilitet Mandat: Oppnå best mulig absolutt avkastning med begrenset risiko i hvert enkelt kalenderår, uavhengig av markedsforhold Spar Kapital ASA forvalter Spar Kapital Vekst AS gjennom en driftsavtale.

12 Investering i Spar Kapital Vekst AS en unik mulighet Målet er tosifret årlig avkastning, etter alle kostnader Ikke avhengig av et stigende aksjemarked Effektiv begrensning av nedsiderisikoen Risiko søkes begrenset ved å variere eksponering og diversifisering, og ved bruk av stop loss Inntil 100% av porteføljen kan periodevis bestå av kontanter i påvente av nye investeringsmuligheter, kontanter gir løpende renteinntekter Målsetting om årlig utbytteutbetaling til aksjonærene Skatte- og regnskapsmessige fordeler ved investering i AS versus plassering i verdipapirer direkte

13 Spar Kapital Vekst AS fra Oppnådd avkastning etter kostnader(pr ) 120 % 100 % 80 % 60 % Spar Kapital Vekst 106,15 % 40 % 20 % 0 % 19,92 % 32,02 % 14,42 % 6,32 % 21,49 % 20 %

14 Spar Kapital Vekst AS, Vekting aksjer og totalt, sammenholdt med løpende avkastning ( ): 120 % Vekting Spar Kapital Vekst AS 120 Vekt 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Utvikling, indeksert 0 % 0 Vekting totalt Vekting aksjer Spar Kapital Vekst AS Oslo Børs

15 Historisk verdiutvikling Spar Kapital Vekst har siden starten oppnådd en avkastning på 106,15% pr Dette gir en årlig avkastning på 17% siden start (ca 4 1/2 år) Tabellen viser oppnådd avkastning fra de ulike emisjonstidspunkter Periode Porteføljens avkastning *) Siste uke 1,47% Hittil i november ,72% Hittil i ,49% Fra emisjon ,56% Fra emisjon ,49% Fra emisjon ,08% Fra emisjon ,75% Alle tall er oppdatert pr og er etter kostnader

16 SK Markedsrisiko; SPAR INVESTOR NORGE AS

17 Spar Investor Norge AS Investeringsselskap, etablert aksjonærer, hvorav tre sparebanker 138,6 mill. kroner i forvaltningskapital (pr ) Hovedfokus på det norske aksjemarkedet Mandat: Over tid bedre utvikling enn Oslo Børs Hovedindeks Aksjeporteføljen skal forvaltes med god risikospredning på bransjer og selskaper Spar Kapital ASA forvalter Spar Investor Norge AS gjennom en managementavtale. Ansvarlig forvalter: Peder Ruud.

18 Spar Investor Norge AS; Oppnådd avkastning (pr ) Oppnådd avkastning (fra ) Akkumulert Spar Investor Norge AS 11,53 % -25,59 % 52,45 % 32,15 % 54,16 % 20,57 % 1,05 % -53,93 % 104,85 % 196,38 % Oslo Børs Hovedindeks -8,77 % -31,09 % 48,40 % 38,45 % 40,48 % 32,44 % 11,45 % -54,06 % 54,03 % 89,53 % Morgan Stanley Verdensindeks i NOK -3,70 % -39,51 % 25,30 % 2,53 % 20,50 % 9,23 % -7,47 % -25,49 % 1,64 % -30,97 %

19 Fordeler ved å investere i Spar Investor Norge AS God langsiktig verdiutvikling Avkastning 196,38% siden start i 2001 (fratrukket alle kostnader) Oslo Børs hovedindeks har steget 89,53% i samme periode Spar Investor har gitt en betydelig meravkastning hittil i 2009: Spar Investor Norge AS opp 104,85% hittil i år (pr ) Oslo Børs opp 54,03% i samme periode Den sterke utviklingen hittil i 2009 skyldes: Økt eksponering i norske og utenlandske aksjer Valg av selskaper som er betydelig undervurdert Aktiv utnyttelse av svingninger i aksje-, råvare- og valutamarkeder 2008 ble et svakt år, omtrent på linje med Oslo Børs hovedindeks Lang tidshorisont sikrer langsiktighet og dermed også økt sannsynlighet for god årlig avkastning Skatte- og regnskapsmessige fordeler ved investering i AS versus plassering i verdipapirer direkte

20 Avkastningshistorikk fra ulike emisjonstidspunkter Oppdaterte avkastningstall: Periode Portefølje *) Hovedindeks Verdensindeks Siste uke 3,71 % 3,82 % 1,42 % Hittil i november 4,91 % 4,82 % 3,89 % Hittil i år 104,85 % 54,03 % 1,64 % Fra start ,38 % 89,53 % -30,97 % Fra emisjon ,55 % 99,12 % -22,74 % Fra emisjon ,26 % 103,14 % -5,43 % Fra emisjon ,26 % 46,73 % -7,77 % Fra emisjon ,70 % 37,02 % -9,61 % Fra emisjon ,99 % 4,45 % -23,46 % Fra emisjon ,63 % -21,13 % -29,93 % Fra emisjon ,25 % -27,28 % -30,86 % Fra emisjon ,08 % -26,66 % -28,01 % Fra emisjon ,92 % -28,84 % -16,73 % Fra emisjon ,69 % 26,01 % 8,49 % Fra emisjon ,22 % 7,37 % 0,08 % *) Avkastning portefølje viser netto avkastning etter tegningprovisjon, forvaltningshonorar, suksesshonorar og andre kostnader. Tegningsprovisjon er ikke trukket fra for emisjoner i 2007, 2008 og 2009.

21 Kostnader og minste tegningsbeløp Tegningsprovisjon 1% Årlig forvaltningshonorar: 1,5% Suksesshonorar: 15% av meravkastningen utover risikofri rente, etter kostnader (high watermark) Innløsningshonorar: 0% Minste tegningsbeløp: NOK

22 Utviklingen i internasjonal økonomi Markedsutsikter og investeringsmuligheter fremover

23 Globale aktivitetsindikatorer viser ytterligere tegn til bedring og industriproduksjonen øker PMI = innkjøpssjefenes indeks for industrien globalt (venstre skala) og vekst i industriproduksjonen (høyre skala: kvartalsvis annualisert)

24 Videre oppjusteringer av 2009 og 2010-estimater for BNP-veksten i oktober, spesielt i Asia for 2009

25 USA: Får vi en investeringsledet BNP-vekst? Produktivitetsveksten et lyspunkt

26 Veksten i verdensøkonomien blir stadig mer dominert av fremvoksende økonomier, spesielt Kina Figur viser BNP-vekstbidragene fra industriland versus fremvoksende økonomier over tid (herunder Kina)

27 Oppsummering økonomiske utsikter: Hvor dyp og langvarig blir krisen internasjonalt? Viktige fremoverskuende makroindikatorer (PMI, ISM, råvarepriser, aksjeindekser osv.) har vist bedring i flere land i 2009, og dette indikerer at global økonomi er i ferd med å vende oppover Sannsynligheten for en dyp og langvarig krise er liten, i en globalisert verden med omfattende myndighetstiltak, omstillinger og produktivitetsvekst Modernisering av nye vekstøkonomier som har en sunnere finansiell stilling, vil på sikt bidra til at den globale veksten henter seg inn igjen Fallet i råvarepriser har dempet inflasjonsforventningene og stimulerer veksten

28 Kritiske faktorer Faren ennå ikke over når det gjelder nye runder med banktap internasjonalt, selv om flere større banker i USA har signalisert bedring, Utviklingen i kredittspreader bør følges nøye Myndighetenes tiltak i flere land er rekordstore, og forventes fortsatt å gi positiv effekt pga. etterslepende virkninger og fornyede tiltak (jamfør siste G-20-møte) Gjeldsoppbyggingen i utviklede land de siste 5-10 år er så voldsom at gjeldsnedbygging/ økt sparing vil kunne legge en demper på samlet etterspørsel og gi svak vekstrate En viss fare for rentestigning pga. offentlig gjeldsoppbygging, Likevel; Økt privat sparing og høy produktivitetsvekst bla. i USA demper inflasjonen og rentestigningen fremover positivt for vekstutsiktene!

29 Siden 1977 har økonomiske kriser blitt etterfulgt av minst 100% kursoppgang på Oslo Børs i løpet av 2 år fra bunnen ble nådd Historikken tilsier at Oslo Børs har fortsatt bra kurspotensiale ut året 2009 og i 2010

30 Bedre fortjenesteutvikling enn ventet, spesielt pga. kostnadskutt (Fortjeneste pr. aksje bedre enn ventet for 70% av de amerikanske børsselskapene i 2.kvartal-2009, og hittil også bedre i 3.kvartal)

31 Aksjemarkedet fortsatt moderat priset

32 Oppsummering Hvorfor velge Spar Kapital ASA i gode og dårlige tider: Helhetlig rådgivning tilpasset kundens økonomi og behov Forsiktighetsfilosofi som er godt tilpasset kunder med begrenset risikovillighet Egenforvaltede produkter med god avkastningshistorikk og sunn kostnadstruktur Kundenær forvaltning, oppfølging og rapportering av høy kvalitet Seniorforvaltere med høy kompetanse og særdeles lang erfaring

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter med fokus på langsiktig avkastning Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter Presentasjon Marbella 25. og 26.mars 2009 Program Innledning Aktiv Formuesforvaltning Utviklingen

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008 med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon Marbella 15. april 2008 Program Spar Kapital ASA Produkter og strategi Aksjemarkedet Oppsummering Spar Kapital ASA Fullverdig verdipapirforetak, underlagt

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Gjøvik tirsdag 27. november 2007

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Gjøvik tirsdag 27. november 2007 med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon Gjøvik tirsdag 27. november 2007 Program Spar Kapital ASA Produkter og strategi Aksjemarkedet Oppsummering Spar Kapital ASA Fullverdig verdipapirforetak,

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Spar Kapital ASA Seminar 23.august 2007

Spar Kapital ASA Seminar 23.august 2007 Spar Kapital ASA Seminar 23.august 2007 Fullverdi verdipapirforetak, underlagt Kredittilsynets kontroll Egenkapital kr. 9,8 mill pr. 31.12.06 Medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond Eiet av de ansatte

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer