Årsmelding Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd"

Transkript

1 Årsmelding 2013

2 2 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 Innhold: Medlemskommunene 3 Tillitsvalgte og administrasjon 4 Årsmelding 4 Årsregnskap 18 Balanse 19 Revisorberetning 26 Arbeidsplan Budsjett Vedtekter 30 Jæren friluftsråd: Nettside: Facebook/jæren.friluftsråd E-post: Nikkelveien 4, 4313 Sandnes Tlf Org. Nr Årsmelding 2013 Foto: Bjørn Hille og Hans Hodne Tekst: Jæren friluftsråd Layout: Øystein Dahle Trykkeri: Lura trykkeri, 600 eks Side 1: Månafossen ( besøkende i 2013) Side 2: Friluftsfyret Kvassheim Side 3: Brusand

3 3 Medlemskommunene og samarbeidspartnere Hå kommune Klepp kommune Sandnes kommune Stavanger kommune Time kommune Gjesdal kommune Randaberg kommune Sola kommune

4 4 Jæren Friluftsråd Jæren friluftsråd et interkommunalt samarbeidsorgan med Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Hå og Gjesdal som medlemmer. Friluftsrådets oppgaver er å sikre friluftsområder og tilrettelegge områder av forskjellig slag til allmenn bruk for medlemskommunenes befolkning. Jæren friluftsråd har ansvar for at vel dekar friluftsområder fungerer som rekreasjonsområder. Rådet er også eier og driftsansvarlig for Friluftshuset på Orre, Friluftsgarden på Mån, Ølberg camping og friluftsområde, Friluftstunet i Brekko og Friluftsfyret Kvassheim. Vi samarbeider tett med Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Rogaland fylkeskommune, Miljødirektoratet, Friluftsrådenes landsforbund, Jæren våtmarksenter, Nasjonale turistveger, Vestkystparken, En kjede av fyr, Statskog, medlemskommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Tillitsvalgte Styrets årsberetning 2013 Styret: Styreleder: Henry Tendenes, Gjesdal Nestleder: Oddbjørn Rannestad, Randaberg Mette Alsvik, Stavanger Grete Hove Vikedal, Hå Eve Anne Nordvall, Klepp Heidi Bjerga. Sandnes Magnar Mæland, Sola Margret Hagerup, Time Varamedlemmer: Jan Ove Hansen, Gjesdal Reidun Bøe Høiland, Hå Kate Helene Seldal, Klepp Svein Livar Haga, Randaberg Ivar G Vølstad, Sandnes Gry Maren Rege, Sola Ellen Marie Nordtveit, Stavanger Olga Nese, Time Årsmelding 2013 Over personar har vitja Månafossen har vore på Mån besøk på Friluftshuset besøk på Friluftsfyret. I vinter var det enkelte dagar 2000 personar på ski i Brekko. Dei nye teljeapparata syner at bruken av Jæren friluftsråd sine senter og friluftsområder er langt større enn det vi på førehand trudde. Dette pregar arbeidet vårt. Driftsoppgåvene har dei siste åra auka betydeleg. Noko som har ført til at nye tiltak, nye prosjekt, tilrettelegging av nye område, er blitt utsett. Dei tilsette har måtta prioritere vedlikehald og reparasjonar på bygg og uteområde. Valgkomite: Torill Irene Herigstad Bjørg Tysdal Moe Mons Skrettingland Årsmøte Leder: Torbjørn Hovland, Klepp Nestleder: Turid Harbye Joa, Sola Administrasjon og drift Daglig leder: Bjørn Hille til Daglig leder: Øystein Dahle fra Nestleder: Ingun Haukedal Driftsansvarlig: Hans Hodne Fagarbeider: Knut Risa Fagarbeider: Øivind Anda Senterleder: Mariann Vølstad Bjørn Hille fikk KS medalje for fortjenestefull samfunnsgavnlig arbeid.

5 5 Vi setter pris på at publikum er snare til å melde frå når noko er i ustand i friluftsområda. Tidlegare inngåtte avtalar om kilometervis med gjerdeplikt rundt friluftsområder, vegvedlikehald, tette grøfter, skjøtsel m.m. slær no til for fullt. Mån Tidleg på nyåret måtte vi til Mån. Ein vinterstorm førte til at skifersteinane på pipene på Mån fauk av. Dei var støypte fast, men for likevel i vinden. Dette måtte reparerast snarast. Dei gamle vindaugene i stovehuset er blitt kitta og malte. 10. januar blei det sett opp teljeapparat for å registrere kor mange som gikk til Mån. Apparatet blei sett opp ein stad der alle besøkande må gå forbi. Det er plassert usynleg for publikum. Ved nyttår kunne vi lese av passeringar i Anne Karin Håland med familie, har hatt det daglege tilsynet med Mån. Dei tek i mot overnattingsgjester, tildeler nøklar, orienterer om reglar for leige, vaskar og ryddar. Vi ser at overnattingane på Friluftsgarden aukar. I alt har det vore 900 overnattingar. Friluftsgarden blei opna i Kvart andre år er det branntilsyn på Mån med representant frå brannvesenet. På grunn av overnattingsdelen, vert det sett strenge krav til brannsikringstiltak. JF fekk gode tilbakemeldinga på rutinar og kontrolltiltak som er gjort. naudsynte andre oppgåver blei prioritert. Ei kommunen i 2012 å overta vedlikehaldet. av utfordringane langs løypenettet er den store tilveksten av skog. Enkelte stader Det er blitt auka drift av gardsbruka med breier greinene seg så langt ut over turvegane, at det hindra snøen i å legge seg. I haust fikken til Brekko for kvart år. Jæren frilufts- meir tung trafikk, og samstundes aukar tra- blei det rydda mykje skog for å opne traseane. Trevirket blei produsert til ved og lagt i deler av strekninga. I tillegg skal vi halde råd har og ansvar for gjerdevedlikehald på sekker. Dette blei mange hundre sekker, ferister. I år har vi måtta gå til innkjøp av fire som er fordelt på Frivilligsentralar i våre nye elektriske ferister fordi kyr lærte seg til å medlemskommunar og Speiderens Beredskapsenter i Ådneram. gå over dei gamle. I 2012 blei det gjort ein omfattande jobb med å rydde å merke heile løypenettet i Brekko. I sommar blei dette gjennomgått på nytt og oppfriska. Tilbakemeldingane frå publikum syner at det no er lett å finne gode turalternativ. I fleire år har vi jobba med å bytta ut dei gamle trebruene i løypenettet. I sommar kom vi i mål. Alle bruene er fornya med Kunstutstilling på Orre betongbruer. Betongelementa er gitt av Block Berge Bygg og Gunnleif Fjogstad har gjort ein framifrå jobb med å legge dei på plass. No kan vi bruke det tyngste løypeprepareringsutstyret vårt, i heile skitraseen. Våre folk har sett opp rekkverk på dei viktigaste bruene. Jæren friluftsråd har tidlegare hatt ansvar for vedlikehald av vegen frå Vølstad og opp til Brekko. Etter oppmoding frå JF og Gjesdal kommune vedtok Fylkes- Nye solide bruer i Brekko Oltedal Gapahuken i Oltedal er beisa. Vinterstorm førte til ein del vindfall i skogen der. Deler av dette er rydda. Brekko Nyåret starta med mildver i Brekko. Den snøen som kom før jul, regna bort i nyttårshelga. Så sette det inn med barfrost i 14. dagar før den fyrste snøen kom i veke 6. Då fekk vi ein flott periode med godt skiføre og stor tilstrøyming av både aktive og trimmarar i løypene. Trass enkelte milde periodar klarte vi å tilby gode skiløyper fram til over påske. I desse vintermånadane var heile mannskapet vårt engasjert i Brekko. Kun heilt Ny gjerdeklyver på vei til Friluftsgarden Mån

6 6 Haugstadskogen Arbeidet med å rydde langs lysløypa i Haugstadskogen har halde fram i vinter. Tømmeret har Hå kommune fått til prosjekt i sitt arbeidstreningssenter. Samarbeidet med NAV for å gi arbeidstrening til ungdom, har halde fram. Ungdommane har grusa opp turvegane og laga stikkvegar inn til det nye byggefeltet i Stokkelandsmarka. JF har hatt møte og synfaring i skogen med representantar frå Hå kommune, for å vise at grensene mellom dei private tomtene og skogen må merkast på nytt. Refsnes-skogen I Refsnesskogen er det og rydda mykje skog. Inntil skogen ligg eit større hyttefelt. Vi ser at 110 dager med skiføre i Brekko enkelte hytteeigarar tek seg til rette og utvidar sine tomter inn i friluftsområdet. Nokre vil at vi skal hogge ned skog for at dei skal få sol heile dagen på sine tomter. Dette er eit stadig dilemma som vi må ta standpunkt til. Her har vi hatt møte med representantar frå Hå kommune og skogkunnige for å få råd og rettleiing om skogpleie. Melsvatnet Melsvatnet er eit av våre mest brukte friluftsområder. I år har vi rydda vegetasjon og skog rundt heile løypa. Dette er arbeid vi må gjere årleg. Busker og kratt skyt opp med over ein meter kvar sommar. Arbeidet med informasjonstavler og merking av nye turstiar starta i 2012 og er avslutta i Ølberg Kvart år må vi ha litt fornying på Ølberg camping og friluftsområde. På uteområdet er det innkjøpt og sett opp nye leikeapparat. Dei gamle var heilt øydelagde. Dei nye fall i god smak hjå dei yngste. I alle år har det vore bare eit plastforheng inn til dusjromma i servicebygga på campingplassen. Dette har publikum vore lite nøgde med. I år har vi sett inn dører til alle romma. Samtidig er alle vankranar i servicebygga skifta ut. Dette er ekstra kostnader som ikkje ligg i driftsbudsjettet og må løysast med tilskot frå frie midlar. Campingplassen har ikkje noko lokale som turistane kan samlast i ved dårleg ver. Vi ser at ein del ungdomsgrupper kjem og ligg i fjelltelt. Dei manglar ein samlingsplass under tak. For å bøte på dette, blei det kjøpt inn ein stor lavvo. Det var meir arbeid å sette den opp enn det vi hadde tenkt, så vi klarte ikkje å få den på plass før sesongen var over. Den er klar til å sette opp neste sesong. Alt førearbeid er no gjort. Campingplassen vart opna for alle den 8. mai. Denne sesongen var det Kristine og Ragnar Oftedal som var vertskap på campingplassen. Dei er godt kjent med drifta frå tidlegare år, og gjer ein framifrå jobb på vegne av friluftsrådet. Dei har alt spurt om dei kan få jobben neste år og. Strendene Arbeidet med å rydde strendene etter vinteren starta tidleg i mars. For fyrste gong på mange år klarte vi å rydde alle våre strender til påske. Vi får gjennom året god hjelp frå publikum til å halde strendene fri for søppel. Vigrestad skule tok på seg å hente søppel frå Kvassheim og sør over mot Brusand. Jæren folkehøgskole har adoptert Borestranda. Dei samlar søppel og friluftsrådet køyrer det til mottak. Vi får ofte melding om at folk har henta søppel på friluftsområde som JF ikkje har ansvar for. Når publikum tek slikt ansvar følgjer vi opp med å køyre søppelet til mottak. Eit av lassa var frå ryddeaksjonen på øya Rott. Drift av Friluftsområda Nye lekestativ på Ølberg Camping og friluftsområde JF er framleis ein viktig medspelar for fylkesmannens miljøvernavdeling sine praktiske oppgåver i friluftsområder. Vigdelveten i Sola kommune er under opparbeiding. Vår uteseksjon har fått ansvar for deler av tilrettelegginga. Fylkesmannen betaler for desse tenestene. Søppelhenting tek framleis tid og resursar i vår kvardag. Publikum er merksame på at vi har ansvar for renovasjon langs strendene. Skuleklassar, organisasjonar og en-

7 7 keltpersonar kontaktar oss ofte om hjelp og informasjon. Vi drøftar no ein avtale med Fylkesmannens miljøvernavdeling om at vi får overført midlar til å organisere ein større del av søppelhenting langs strendene. Vi har ei stor utfordring med reisande sesongarbeidarar.. Dei brukar våre parkeringsplassar til camping. Dei søv i bilane sine, og skitnar til toalettanlegga våre og let etter seg mykje søppel. Dei reparerer bilar og slenger frå seg bildeler og skrot. Det hender dei set frå seg heile bilvrak som vi må frakte bort, noko som fører med seg mykje ekstra arbeid og ekstra kostnader. Før var dette eit problem på sommartid. No er det store deler av året. Det er eigentleg eit stort samfunnsansvar som her kjem til dagen i friluftsrådets områder. Vi har ikkje heimel for å jage dei bort. Parkeringsplassen på Eikesog har vore i dårleg stand på grunn av stor slitasje. Vi fekk pengar frå styret for landskapsvernområdet Frafjordheiane til utbetring. Fylkeskommunen har spurt friluftsråda om å ta ansvaret for å arrangere seminar om partnarskap og folkehelse. JF har gjennomført to slike seminar med deltakarar frå kommunar og frivillige organisasjonar. Deltakarane har gjeve god tilbakemelding på gjennomføring og temaval på seminara. Fylkeskommunen dekker alle utgifter til arrangementa. Som vanleg vart det invitert gjester til opning av årets kunst utstilling på Friluftshuset. I år var det fotografen Terje Tveit som var utstillar. Våre senter Friluftsgarden Mån, Friluftstunet Brekko, Friluftshuset Orre og Friluftsfyret Kvassheim krev mykje tilsyn og vedlikehaldsarbeid. Det er krævande bygg å halde i god stand. Besøket er gledeleg stor på alle sentra. På Friluftshuset har vi, dei to siste åra skifta 3 av fire dører. Den siste blei skifta i haust. Maling og oppussing er årlege gjeremål. Vi slit med årleg vedlikehald på Friluftsfyret. Materialvalet på ytre vegger viser seg å vere Arrangement Planen var å ha eit større arrangement knytt til kvart av våre fire senter i På grunn av timeplan med mange driftsoppgåver tok vi initiativet til eit, på Mån. Fyrste søndagen i september var den verste regnversdagen heile hausten. Eit omfattande program, med fiske, gamle leikar, historietur, O-løype, nytteplanter i fjellet, var førebudd. Noko av dette i lag med Oltedal hagelag. På laurdagen, då vi førebudde arrangementet, var det 150 besøkande på Mån. På vårt arrangement den regntunge søndagen kom det 30 sporty personar. 320 potetkaker og betasuppe til 300 personar var frakta opp på ryggen. Masse av dette måtte berast ned att. Ein skuleklasse frå Gjesdal kom opp på måndag og overnatta til tysdag. Dei fekk mykje god suppe, og styreleiar gjennomførte ferdig oppsett aktivitetsprogram. Befaring på Bore Befaring i Oltedal

8 8 for dårleg. Fyret står i eit av dei mest verdhare område i vårt fylke. Trematerialet i gangen på ytterveggene mellom maskinhuset og fyrbygget viser seg å trekke fuktigheit. Matterialet sveller opp og blir øydelagt. Ytterdørene lever og vi får problem med å opne dei. Administrasjonen måtte ta ei rask avgjerd om å skifte ut materiala i ytterveggene i gangen før vintersesongen sette inn. I utstillingsdelen på fyret er det og mykje teknisk utstyr som skal vedlikehaldas. Her vonar vi å få ei driftsløysing gjennom samarbeidet med Jæren våtmarksenter. Hå kommune vil ha ein samarbeidsavtale med JF om drift av det nye Giggenbygget. Det vil vere naturleg at historia om Ingermanland vert ein del av Friluftsfyret Kvassheim sin informasjon. Styret skal ta standpunkt til vilkåra for driftsavtalen. Administrasjonen deltek i utforming av utstillinga i bygget. I den samanheng har dei vore på besøk på Mandal museum, der dei har modell av Ingermanland og personar med god kjennskap til det dramatiske forliset. Hå kommune har teke kontakt med tre museer i St. Petersburg for å få teikningar til modell av Ingermanland. Vona er at vi skal få laga ein modell som kan stå på Kvassheim. Kunstmalar Ivan Storm Juliussen blei utfordra til å laga eit maleri av Ingermanland. Dette tok han på sparket. Biletet er no ferdig. Sparebank Vest stilte sporty opp og tok rekninga med arbeidet, men på eit vilkår, Jæren friluftsråd skulle ha biletet. På Friluftstunet er ytterdørene blitt pussa og fornya dette året. Sentra er no opne frå fyrste søndag i januar til november. Friluftsfyret er ope til desember. Media: Marknadsføring av våre tilbod er viktig. Den beste måten er gjennom redaksjonell omtale i media. Dette året har vi fått fleire TV innslag både i NRK lokalen og TV-Vest. Stavanger Aftenblad og dei små lokalavisene har gjevnleg omtale av vår verksemd. Våre nye heimesider og facebook sider vert mykje brukt til å informere publikum. Mange orienterer seg gjennom nettsider og sosiale mediar. Vi har no over 1100 liker på facebook sidene våre. Aktuelle saker Administrasjonen har starta ein møteserie med leiinga i kvar av våre medlemskommunar for å drøfte samarbeid om sikring av areal, drift og nye prosjekt i friluftsområder. Vi ser at fleire av våre regionale friluftsområde no blir nærområde/grøntområde for store nye bustadområder. Dette set andre krav til drift og tilrettelegging. I utbyggingsprosjekt vert Jæren friluftsråd sine områder brukt i marknadsføring i sal av bustader. JF har hatt drøftingsmøter med Randaberg kommune og Sandnes kommune om samarbeid på tema som, sikring av friluftsområder, innkjøpsavtaler, samkjøring av data m.m. Administrasjonen har vore på besøk til Lindesnes fyr for å hente erfaring med drift og Tønes i kapellet i Brekko

9 9 tilrettelegging for publikum. Det er no oppretta kontakt mellom JF og leiinga på Lindesnes fyr om erfaringsutveksling. Drift av kafé, overnattingstilbod, drift av utstillingar, val av utstyr, økonomi, bemanning, er noko av det som blir aktuelle tema. Vi ser at reiselivsbedrifter blir meir og meir opptekne av tilrettelegging, bruk/ marknadsføring av friluftsområda våre til reisemål for turistar. Destinasjon Jæren brukar Jærstrendene som eit hovudmål for å besøke vår region. Dei ber JF om å legge til rette merka turløyper langs Jæren. Vindkraftutbygging i regionen er eit svært aktuelt tema å ta standpunkt til i friluftssamanheng. Det dukkar opp nye prosjekt spredt over heile fylket. Mange ber om at friluftsrådet skal uttale seg om kvart enkelt prosjekt. Kva gagnar friluftslivet, kva skjemmer og øydelegg opplevingar, aktivitet og rekreasjon i friluftssamanheng, må vere friluftsrådet sitt fokus. Rogaland fylkeskommune til styret i Vestkystparken. Frå 2014 er han valt som leiar av styret i Vestkystparken. Samarbeidsorganet: En kjede av fyr, har også i 2013 gjeve ut ein felles katalog under namnet «On the egde» med informasjon om dei seks fyra langs Rogalandskysten. I 2014 skal forlis vere felles tema for fyra. Alle skal ha fokus på eit eller fleire forlis som har funne stad i nærleiken av sitt fyr. På Friluftsfyret Kvassheim, er det opning av Ingermanland Ryddedager på Jærstrendene JF er ein viktig aktør i Jæren våtmarksenter. I 2013 er fokuset blitt lagt på det gamle bygget Mostun ved Mosvatnet i Stavanger. Midlane som er løyvt av Miljøverndepartementet er gått til tilsetting av dagleg leiar. Jæren friluftsråd har sine to senter (Friluftshuset, Friluftsfyret) klare og opne for publikum. Dette har leiinga i våtmarksenteret lagt alt for lite fokus på. Det er viktig at Jæren friluftsråd legg klare føringar og tek leiinga for sitt engasjement i våtmarksenteret. Ikkje minst for korleis våre senter skal brukast. Montere telleapparater inn til friluftsområdene JF får stadig førespurnader om å ta på seg nye tiltak. I 2013 har det vore fokus på den gamle garden Raunefjell ved Litlamoset i Time. Styret har vore på synfaring. Restaureringa og tilrettelegging av bygningane vil kome på fleire mill kr. Deretter vil drifta bli ei utfordring. Dette er viktige moment å ta omsyn til i framtidige val. Nye områder og tilretteleggingstiltak er planlagt, med store investeringar. Ein plan for drift er heilt naudsynt. JF er ein aktiv part av Vestkystparken. (Eit samarbeid mellom fem friluftsråd langs vestlandskysten). Styreleiar i JF er utsending frå Motorsag kurs for ansatte i Jæren Friluftsråd

10 10 som skaper trivsel i dalen. Dei har mange ønskjer om tiltak. Nokre av desse involverer JF. Dei ønskjer fleire rundløyper i nærleiken av vår gapahuk og mot Ragstjørn. Den største kostnaden her blir bruer over Oltedalselva. Teltstenger til lavvo på Ølberg bygget som blir hovudarrangementet. Det er søkt om tilskot frå fleire hald, til dei mange arrangementa som er planlagt på fyra. JF er i full gang med å både planlegge og gjennomføre tiltak i det nye friluftsområdet, Neseskogen, på Ålgård. Fylkeskommunen har løyvt kr til opparbeiding av parkeringsplass og turstiar. Gjensidigefondet har løyvt kr til merking og informasjon. JF har saman med Stavanger kommune forhandla om tilkomst og tilrettelegging av parkering, tursti, informasjon til eit område på nordsida av Madlandsvatnet. Dette er no løyst og arbeidet med tilrettelegging vil starte opp, så snart vi har fått entreprenør på plass. Miljøverndirektoratet påla alle friluftsråd å lage forvaltningsplan for alle statlege friluftsområde. Dette var eit omfattande arbeid som gikk langt utanfor det som i utgangspunktet er friluftsråda sitt arbeid, men med stort initiativ og lange kveldar blei det gjort. Dagleg leiar fortener ekstra ros for dette arbeidet. I Oltedal er det ein svært aktiv velforeining Kurs, konferansar, møter, representasjon JF får mange førespurnader om å bidra med kompetanse, informasjon og foredrag. Styreleiar, dagleg leiar og nestleiar har representert friluftsrådet i fleire samanhengar. Dagleg leiar har hatt foredrag på eldres universitet på Bryne, Vi over 60 i regi av Stavanger turistforening og Felleskjøpet pensjonistlag. Styreleiar har gjennom året informert om friluftsrådet i fleire lag og organisasjonar. Som vanleg har han personleg overrekt vår årsmelding til miljøvernministeren, helsememisteren (rød-grøne regjeringa). Etter regjeringsskiftet har både statsminister og kulturminister fått innblikk i oppgåvene til Jæren friluftsråd. Nestleiar har vore på Utsira og halde foredrag for Fyrhistorisk foreining. Ho var og guide for legevaktsentralen som hadde blåtur på Jæren. Ingun Haukedal og Øystein Dahle deltok på tilsettesamling i Ofoten. På årsmøtet til Friluftsrådenes landsforbund og friluftskonferansen i Sandefjord deltok: Oddbjørn Rannestad, Eve Anne Nordvall, Margret Hargerup, Henry Tendenes, Ingun Haukedal og Hans Hodne. Henry Tendenes gjekk av som styreleiar i Friluftsrådenes Landsforbund etter at han hadde sete dei seks åra som vedtektene gjer anledning til. Nytt tak på toalettbygg Elvenes Vi får ofte besøk frå grupper og enkeltpersonar som vil sjå på verksemden vår. I mai fekk vi besøk frå Oslo med representantar frå Kystled og FL. Styreleder Henry Tendenes fikk i haust presentere friluftsrådet til vår nye kulturminister.

11 11 Vårt slagord: Fra hav til hei hele året Turgruppe på Refsnestranden Gapahuken i Brekko Tilrettelagte områder forvaltet av Jæren Friluftsråd

12 12 Mediaomtale Gjesdalbuen Stavanger aftenblad Rogalands avis Stavanger aftenblad

13 13 Statsminister Erna Solberg og styreleder Henry Tendenes Partnarskap for folkehelsearbeid JF er med i Rogaland fylkeskommune sitt partnarskap for folkehelse. Vi får tildelt kr til vårt arbeid for å gi tilbod om friluftsliv til prioriterte folkegrupper. Dette arbeidet er òg i ferd med å bli eit skjemavelde, der vi skal svare på hypotetiske spørsmål om kva innverknad vårt arbeid har på brukarane si helse. Vi viser til nasjonal og internasjonal forsking som understrekar friluftslivsaktiviteter sin positive verknad på kvar enkelt. Det må vere sentrale myndigheiters oppgåve å foreta forsking på resultata av vårt arbeid. JF fokuserer på tilrettelegging av fysisk aktivitet med låg bruksterskel, for alle. JF skal stimulere til fysisk aktivitet og passe på, gjennom høyringsuttalar, at fylkeskommunen og primærkommunane i sine planar, legg til rette for sikring og tilrettelegging av områder for allsidige frilufts aktivitetar. JF samarbeider med organisasjonar, institusjonar og andre, for å få fleire fysisk aktive. Vi bruker mykje tid og resursar på informasjon til barnehagar, skular, institusjonar, pensjonistgrupper og andre om det tilbodet friluftsråda gir. Gjennom sosiale media, heimesider, aviser, TV og med direkte kontakt, synleggjer vi vårt arbeid for allmennheten. Økonomi 2013 er fyrste året med ny kommunal kontingent. Den er auka frå kr i 2012 til12,00 kr i Auken har vore kjærkomen og har ført til at vi har fått utført meir vedlikehaldsarbeid på bygningsmasse og friluftsområder. På grunn av folkeauken i medlemskommunane blei tilskotet auka med ca. kr ,-. Men samstundes er det statlege driftstilskotet blitt redusert med kr. På 5 år er det blitt redusert med ca kr. Gjennom våre aktivitetar skal JF ha ei inntening på ca. 2 mill kr. Pr. år. Her er det driftsinntekter på campingplassen på Ølberg som utgjer brorparten. Deretter kjem utleige av sentra våre til arrangement og selskap. Administrasjon av arbeidet med utleie, bemanning på opningsdagar, kontroll og innkjøp til kioskverksemd, m.m. til sentra våre, ( Friluftshuset, Friluftstunet, Friluftsfyret, Friluftsgarden) tek over ei heil stilling. Sentra våre er likevel det unike tilbodet Jæren friluftsråd gir til publikum. Her gir vi viktig informasjon og konkrete mål for varierte friluftsaktivitetar. Friluftsrådet har ansvaret for store verdiar. Bygningsmasse (60 bygningar), friluftsområda og maskinpark utgjer verdiar for fleire titals millionar kroner. Gjennom året må vi ofte gjennomføre reparasjonar og utbetringar som ikkje er kalkulert inn i driftsbudsjettet. Det er viktig å ha ein økonomisk buffer når noko uventa skjer. Gjennom bruk av vårt ubunde fond kan vi ta raske avgjerder om utbetringar. Det sparer oss for større utgifter seinare, og stopp i våre tilbod. Fylkeskommune er ein viktig økonomisk støttespelar for oss, både til drift og nye prosjekt. I fleire år har friluftsråda arbeidt for å få indeksregulert driftstilskotet. Til drift har vi fått same kronebeløpet dei siste ti åra. Vi vonar fylkestinget vedtek indeksregulering for 2014.

14 14 Administrasjonen har god styring på økonomien, både driftsbudsjettet og prosjektrekneskapa. Her blir ikkje sett i gong noko som ikkje har økonomisk dekning. Fullføring av siste byggetrinn, assistentbustaden på Friluftsfyret Kvassheim er det prosjektet som no krev størst kapitalinvestering. Her trengs ca. 5 mill kroner. Administrasjonen har gjennom fleire år lagt ned eit formidabelt arbeid for å skaffe økonomi og samtidig brukt mykje tid på prosjektstyring og direkte arbeid på fyret. Dette har kome på toppen av alt anna arbeid for friluftsrådet. Styret må ta initiativ og legge ein plan for fullfinansiering. Dette må ikkje bli eit ansvar for administrasjonen åleine. HMS I april blei det sett av ein dag for å gå gjennom handlingsplan, årshjul, ansvar og HMS tiltak, som ei oppfølging av seminaret frå Sokndalstrand i Våre tilsette er pålagt å ha kurs i ymse av våre arbeidsprosessar. I februar arrangerte JF skogkurs med vekt på sikkerheit, bruk av utstyr og maskiner. Hans, Øivind, Knut, Paul Morten og Bjørn deltok. Hans, Øivind og Knut tok varmekurs i mai. I mai gikk Ingun, Hans, Knut, Øivind og Bjørn på fyrstehjelpskurs, med vekt på hjertestart. Dette kurset var eit samarbeid med Ryfylke friluftsråd. Vi er svært sårbare ved sjukdom og permisjonar. Dersom ein blir sjukemeldt er det ikkje enkelt å hente inn ein erstattar med aktuell kompetanse, på kort varsel. JF får ofte førespurnad frå NAV, skular og andre institusjonar som å ta personar inn på arbeidstrening. Dette ser vi positivt på, og har så sant det er mogleg, til ei kvar tid ein person med oss. Denne er med vår uteseksjon på praktisk arbeid. Dette er ofte krevjande oppgåver. Dei tilsette er alltid med i vurderinga når det blir spørsmål om å ta imot nye personar. Vi har kjøpt inn stillas til bruk på reparasjonar på bygningar. Har ikkje hatt hendingar av noko slag i Sjukefråveret har vore ca 2 prosent. Daglig leder 1.oktober slutta Bjørn Hille som dagleg leiar i JF etter 12 år i sjefsstolen. Når er ikkje i stolen heilt dekkande for hans engasjement her, då han like ofte har vore ute i våre områder. I tida med Bjørn som dagleg leiar har JF utvikla seg vidare og gått vidare i positive spor til gode for våre oppdragsgjevarar, kommunane. Men enda viktigare, for alle brukarar av områda. Bjørn Hille har vore ein svært god medspelar for styret gjennom heile hans periode, og vi er svært glade for at han har sagt seg villig til å være med litt på deltid i vårt arbeid vidare. 14. oktober starta Øystein Dahle som nye daglege leiar i JF. Vi ønskjer Øystein velkommen og vonar vi skal få utvikle Jæren friluftsråd vidare. Styret i Jæren Friluftsråd. Fra venstre Heidi Bjerga, Mette Alsvik, Henry Tendenes, Grete Hove Vikedal, Olga Nese (vara for Magrete Hagerup) Magnar Mæland, Eve Anne Nordvall, og Oddbjørn Rannestad.

15 15 Kommunikasjon og formidling Felles logo for friluftsrådene Marahalmen, logo for Jæren friluftsråd Våtmarsenteret Mostun, Orre og Kvassheim Facebook med 1100 likes Ny nettside Nasjonale turistveger Statens vegvesen Vestkystparken Rogaland og Hordaland Felles metode for merking av turstier Egenprodusert folder med kart og informasjon

16 16 Eiendomsoversikt Område Areal År Form Eier Randaberg Sande kjøp Staten Viste kjøp Staten Viste kjøp Staten Ballbinge kjøp Jæren Friluftsråd Viste kjøp Staten Gapahuk Vistnes kjøp Jæren Friluftsråd Vistnes kjøp Staten Sola Kobbholmen kjøp Jæren Friluftsråd Solastranden N Kolnes 0, kjøp Staten Solastranden N kjøp Staten Båtaberget Solastranden kjøp Staten Regestranda /92 kjøp Jæren Friluftsråd Regestranda kjøp Jæren Friluftsråd Regestranda tomt 1, kjøp Staten Vigdelstranda kjøp Jæren Friluftsråd Hellestø kjøp Staten Hellestø kjøp Staten Ølberg kjøp Sandnes kommune Ølberg camping Ølberg vest-taravika kjøp Staten Klepp Sele havn 1, kjøp Staten Elvenes kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore 3 26 leie Jæren Friluftsråd Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Reve kjøp Staten Orre leie Jæren Friluftsråd Orre kjøp Staten Friluftshuset varmestue kjøp Jæren Friluftsråd Orre leie Jæren Friluftsråd Orre leie Jæren Friluftsråd Orreosen kjøp Staten Orrestranden Friluftshuset Orre Ølberg camping og friluftsområde Reparasjoner av grusveier

17 17 Eiendomsoversikt Område Areal År Form Eier Time Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Jæren Friluftsråd Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten Hå Refsnes kjøp Hå og Time kommune Refsnes kjøp Staten Refsnes kjøp Staten Ogna kjøp Staten Ogna 2 Tanginen kjøp Staten Ogna Stokkelandsjøen kjøp Staten Brusand kjøp Staten Kassheim fyr varmestue Bruksavtale Staten Kvassheim parkering 1, Bruksavtale Hå kommune Haugstadskogen kjøp Jæren Friluftsråd Brusand kjøp Staten Varden Bruksavtale Jæren Friluftsråd Gjesdal Madland parkering og vei 19, kjøp Jæren Friluftsråd Friluftstunet varmestue kjøp Jæren Friluftsråd Gapahuk kjøp Jæren Friluftsråd Brekko Bruksavtale Stavanger kommune Stølshei vei kjøp Jæren Friluftsråd Eikeneset Toberget kjøp Staten Hunnedalen parkering servitutt Staten Mån kjøp Staten Friluftsgården Mån kjøp Jæren Friluftsråd Oltedal Storamyr Bruksavtale Stavanger kommune Neseskogen kjøp Staten Sandnes Nikkelveien kjøp Jæren Friluftsråd Tingholmen kjøp Jæren Friluftsråd Vadholmen kjøp Jæren Friluftsråd Breiholmen kjøp Jæren Friluftsråd Tengesdalvatnet kjøp Staten Tengesdalvatnet kjøp Jæren Friluftsråd Eikelid Horve kjøp Staten Lifjell 2013 i arbeid Sandnes kommune Melsheia toalett Sandnes kommune Administrasjon og verksted Brekko friluftsområde Fjellgarden Mån Vigdel parkering

18 18 Årsregnskap Driftsregnskap Note Budsjett 2013 Salginntekter Leieinntekter Tilskudd/overføringer Andre inntekter Tilskudd prosjekter Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varekostnader Andre driftskostnader Kostnader prosjekter Avskrivninger Sum driftskostnader Brutto driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av bundne fond Bruk av disp fond Sum bruk av avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Overført til investeringsregnskap Dekkning av tidligere års regnskapsmessige merforbrukmindreforbruk Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Investeringsregnskap 2013 Budsjett Investering Investeringer i varige driftsmidler SUM INVESTERINGER Finansiering Overført fra driftsregnskap SUM FINANSIERING Udekket/udisponert 0 0 0

19 19 Årsregnskap Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Bygninger Bil/Lastebil ATV/traktor/maskiner Pensjonsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Premieavvik Bankinnskudd/kontanter Sum eiendeler Egenkapital/gjeld Egenkapital Disp fond (fri EK) Bundne fond 10, Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Kapitalkonto Langsiktig gjeld/forpliktelser Pensjonsforpliktelse Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

20 20 Årsregnskap Noter: Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i hht "Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)" og regelverk for god kommunal regnskapsskikk. All tilgang og bruk av midler i løpet av året fremgår av driftsregskapet eller investeringsregnskapet. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for interne finanstransaksjoner. Note 2 - Tilskudd/ overføringer Kontingent kommuner Mva kompensasjon Tilskudd Fylkeskommune Tilskudd stat SUM Note 4 - Lønnskostnader / godtgjørelser Lønn, feriepenger etc Egeninnsats prosjekter (7 242) ( ) Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader SUM Totalt 51 personer har mottatt lønn fra virksomheten i Til sammen utgjør dette rundt 9 årsverk Det er utbetalt kr ,- i lønn og godtgjørelse til daglig ledere. Det er i 2013 utbetalt kr ,- i honorar til styret. Det er i 2013 kostnadsført kr ,- i honrar til revisor. Hele beløpet gjelder revisjon. Note 3 - Andre inntekter Kollekt Gaver SUM Note 5 - andre driftskostnader Lokalkostnader Driftsmatriell Rep./vedlikehold Honorar revisor, regnskap, annet Vertskap Ølberg camping Kontor/administrasjon Drift biler/anleggsmaskiner Reisekostnader Kontigenter/gaver/reklame Mva Forsikring Andre driftskostnader SUM Note 6 - driftsmidler / avskrivninger Beskrivelse IB 1/1 Tilgang Avgang Årets avskr. UB 31/12 Avskr. % Nikkelveien % Bil/lastebil % ATV/traktor/mask % SUM

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Jæren friluftsråd...

Jæren friluftsråd... ÅRSMELDING 2011 JÆREN FRILUFTSRÅD Jæren friluftsråd... er et interkommunalt samarbeidsorgan som har 8 kommuner på Jæren som medlemmer. Medlemskommunene er: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time,

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Jæren friluftsråd...

Jæren friluftsråd... ÅRSMELDING 2010 JÆREN FRILUFTSRÅD Jæren friluftsråd... er et interkommunalt samarbeidsorgan som har 8 kommuner på Jæren som medlemmer. Medlemskommunene er: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time,

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Årsmelding 2015. Årsmelding 2015 Jæren Friluftsråd

Årsmelding 2015. Årsmelding 2015 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2015 2 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2015 Innhold: Medlemskommunene 3 Om Jæren Friluftsråd 4 Årsmelding 6 Årsregnskap 25 Balanse 26 Arbeidsprogram 2016 35 Budsjett 2016 37 Revisorberetning 38

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 09.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 41587200, sms til eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-post møte Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: Nordreisa kommunestyre Ved en forglemmelse ble det ikke foretatt valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd og representanter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS 1 Selskapet Vest- Telemark PPT IKS er et interkommunalt selskap oppretta med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29.01.1996

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) -Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) - - Sikring av friluftslivsområder

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer