Refleks. Fokus på skader NR Til Mestas ansatte:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte:"

Transkript

1 Mindre asfalt i år s 6-7 NR Refleks 1 - Februar 2010 Til Mestas ansatte: Personlig HMS-bok Hjelmmerke HMS-kalender HMS-bilag Rask fjellrensk s Graver ut motorvei s 8-9 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 8. ÅRGANG 1 Fokus på skader Skadetallene i Mesta er for høye. I 2010 skal antallet skader ned. Se side 3 og eget bilag til Refleks. Foto: Gaute B. Iversen RETURADRESSE: Mesta Konsern as, Strandveien 15, 1326 Lysaker SIDE 4-5 Hodet over vann

2 2 Refleks 1 - Februar 2010 Selv om vi i Mesta har vist omstillingsvilje og omstillingsevne, er det ingen grunn til å lene seg tilbake. Det som er godt nok i dag, er ikke godt nok i morgen. Endringsvilje Foto: Gaute B. Iversen Mesta er et verdidrevet konsern. Det innebærer at verdiene våre skal ligge til grunn for de valgene vi tar g jennom en arbeidsdag hver dag. Da jeg begynte i Mesta var jeg spent på om dette bare var et munnhell, eller om det betydde noe reelt for folkene våre. Etter vel ett år i konsernet kan jeg konstatere at verdiene virkelig betyr noe for oss i vårt daglige virke. Jeg har lyst til å dvele ved en av verdiene endringsvilje. Siden 2003 har Mesta og de ansatte vært ig jennom mange endringer. Da Mesta i 2008 hadde dårlige økonomiske resultater og befant seg i en meget alvorlig situasjon, måtte omstillingstakten økes kraftig. Mesta ble organisert som konsern og det ble g jennomført store kostnadskutt. Denne endringsviljen har vi sett effekten av i 2009 med store resultatforbedringer og overskudd i andre halvår. Et område hvor vi ikke er gode nok, er innen HMS. Skadetallene er altfor høye. Det er iverksatt tiltak i selskapene for å snu denne utviklingen og vi vil i 2010 g jennomføre en HMS-kampanje som omfatter hele konsernet. Skal vi oppnå færre skader krever det først og fremst at vi endrer holdninger at vi bryr oss. Vi har på mange områder nå lagt det verste bak oss og jeg er imponert over endringsviljen de ulike selskapene og den enkelte ansatte har lagt for dagen. Det viser at vi har en organisasjon med tak i, med mennesker som vil lære og utvikle seg, som vil bidra og skape lønnsomme arbeidsplasser. Jeg er stolt over det vi har fått til. Selv om vi i Mesta har vist omstillingsvilje og omstillingsevne, er det ingen grunn til å lene seg tilbake. Skal vi overleve må vi utvikle oss videre. Det ser vi på mange andre arenaer i samfunnet. Prestasjoner som var gode nok å til å vinne OL-medaljer for noen år tilbake, er ikke lenger gode nok til engang å kvalifisere seg til det kommende OL. Slik er det også i vår bransje. Det som er godt nok i dag, er ikke godt nok i morgen. Vår framtidige suksess vil være avhengig av vår endringsvilje. Skal vi bli Norges beste og mest lønnsomme veientreprenør må vi også være best til å endre oss. De endringene som er g jennomført er på mange måter de letteste. De endringene som skal til for å bringe oss til toppen er ikke få og store, men mange små. Det krever at vi blir litt bedre på de fleste prosessene. Det får vi til om vi tar vare på den endringsviljen som er dokumentert og utvikler den ytterligere. Endringsvilje handler om å komme seg videre, ta nye steg. Bli bedre enn greit nok. Litt bedre enn konkurrenten. Og litt bedre enn vi var i går. Vi klarte det i Det skal vi klare også i framtiden. Harald Rafdal Konsernsjef MESTA akkurat nå: Antall utleiedøgn av Mestas hytter Antallet døgn Mestas hytter ble leid ut gikk kraftig ned fra 2008 til 2009, til tross for at oversikten inneholder to ekstra hytter. Den mest populære hytta er Vegvokterhytta på Kvamsskogen i Hordaland. Den ble leid ut 93 døgn i 2008 og 54 døgn i Antall utleiedøgn per år av Mestas hytter. REDAKSJON: Ansv. redaktør Erik Riste, Redaksjon: Gaute B. Iversen, Claes Bendiksen, Mats Øieren Redaksjonen ble avsluttet tirsdag 2. februar ADRESSE: Refleks, Mesta Konsern as, Postboks 667, 1503 Moss Telefon: , E-post: Layout: TRIK kommunikasjon, Trykk: Merkur Trykk. Opplag: 5 000

3 Refleks 1 - Februar Skadetallene skal ned - Målet er at alle i Mesta skal komme friske og hele hjem etter endt arbeidsdag. Slik er det dessverre ikke. Konsernet har mange skader som fører til fravær, sier Harald Rafdal, konsernsjef i Mesta. Claes Bendiksen Mesta har over lengre tid slitt med høye skadetall. I 2009 hadde Mesta en H1-verdi på 9,8. Det er høyere enn g jennomsnittet i bransjen. - Dette er en uholdbar situasjon. Fortsetter det slik, frykter jeg at vi får oppleve en dødsulykke. Våre viktigste kunder setter høye krav til HMS. Om vi ikke tar tak nå, risikerer vi å diskvalifisere oss i konkurransen om nye oppdrag, sier Rafdal. Klar målsetting Mesta sin målsetting for HMS er at alt arbeid utføres uten arbeidsrelatert sykdom eller skade på personer, maskiner/utstyr/materiell og miljø. For å oppnå dette må HMS-tankegangen være en naturlig del av fagstoltheten og fagkunnskapen. - Det må ikke være noen aksept for å ta snarveier, verken hos ledere, ansatte eller tillitsvalgte. Ansvaret for HMS ligger i hvert datterselskap og hos den enkelte ansatte. Det forventes at det arbeides videre med eksisterende tiltak og eventuelt igangsettes nye som gir bedre resultater innen HMS, sier Rafdal. Personlig HMS-håndbok til alle ansatte Alle ansatte i Mesta har ansvar for å ivareta egen helse, egen sikkerhet og unngå at det ytre miljø påføres unødige belastninger. Som ett av flere tiltak for å unngå skader, er den Personlige HMS-håndboken revidert og vedlagt denne utgangen av Refleks. Alle plikter å g jøre seg kjent med innholdet og følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt. Dersom en arbeidstaker ikke følger instruksene for eksempel ved å la være å bruke pålagt verneutstyr må vedkommende regne med en reaksjon. HMS-kampanje For å bidra til holdningsendring og økt aksept for HMS-tenkning skal det i løpet av 2010 g jennomføres en kampanje. Ved hjelp av plakater på arbeidsplassene og redaksjonell oppfølging i Refleks og på intranettet skal alle bevisstg jøres og motiveres til økt samarbeid for å unngå skader. Kampanjen kan ikke løse alt, men skal forsterke effekten av tiltakene i datterselskapene. Sammen med den personlige HMS-håndboken medfølger et hjelmmerke. Ved å klistre dette på hjelmen kan hver enkelt vise et aktivt HMS-engasjement og forpliktelse til å bidra til å unngå skader. De som ikke bruker hjelm i sitt daglige arbeid, skal plassere merket synlig på annet arbeidsantrekk. - Klistremerket skal være et synlig tegn på at vi i Mesta bryr oss om egen og andres sikkerhet og jeg kan ikke se noen grunn til at ikke alle vil være med på dette, avslutter Rafdal. Les mer om kampanjen i bilaget til Refleks. Konsernsjef i Mesta, Harald Rafdal. Forstsetter det slik, frykter jeg at vi får oppleve en dødsulykke... Foto: Gaute B. Iversen FA L L - S K L I - H O P P A R B E I D I H ØYDEN ARBEIDSVARSLING OG TRAFIKKDIRIGERING KLEM - KUTT - SLAG (inkl øyeskader) I Mesta skal vi bry oss om hverandre og hvordan vi arbeider. Mangelfullt fokus på sikkerhet vil ramme deg selv, din kollega, dine pårørende eller andre i dine omgivelser. BRY DEG. De to siste årene har vi hatt nesten 150 personskader i Mesta. Av disse var en stor del I Mesta knyttet til skal FALL vi - bry SKLI oss - HOPP. om hverandre og hvordan vi arbeider. Personskadene kunne vært unngått om vi hadde vært flinke til å fokusere på følgende: Mangelfullt fokus på sikkerhet vil ramme deg selv, din kollega, dine pårørende Hold det ryddig der dere arbeider og i arbeidsveiene eller andre i dine omgivelser. BRY DEG. De to siste årene har vi hatt nesten Strø når det er glatt, eller bruk brodder der strøing 150 personskader ikke mulig i Mesta. Av disse var en stor del I Mesta knyttet til skal ARBEID vi bry I HØYDEN.. oss om hverandre og hvordan vi arbeider. Ikke hopp ut av maskiner og biler Personskadene kunne vært unngått om vi hadde vært flinke til å fokusere på følgende: Mangelfullt fokus på sikkerhet vil ramme deg selv, din kollega, dine pårørende Sjekk underlaget der du går Hold ryddige gangveier i arbeidsområdet eller andre i dine omgivelser. BRY DEG. De to siste årene har vi hatt nesten I Mesta skal vi bry oss om hverandre og hvordan vi arbeider. Sørg for at stillas er godkjent og skiltet før det 150 tas personskader i bruk i Mesta. Av disse var en stor del knyttet til ARBEIDSVARSLING Bruk fallsikring ved arbeid i høyder over to meter OG TRAFIKKDIRIGERING. Personskadene kunne vært Mangelfullt unngått fokus om vi på hadde sikkerhet vært vil ramme deg selv, din kollega, dine pårørende Sikring av stiger flinke til å fokusere på følgende: eller andre i dine omgivelser. BRY DEG. De to siste årene har vi hatt nesten HUSK: Opplæring Risikovurdering Hendelseregistrering Fjerning av farer 150 personskader i Mesta. Av disse var en stor del I Mesta knyttet til skal KLEM vi bry - KUTT oss - SLAG. om hverandre og hvordan vi arbeider. Sørg for god sikring og merking etter arbeidsvarslingsplan Personskadene kunne vært unngått om vi hadde vært flinke til å fokusere på følgende: Ha rømningsmuligheter ved trafikkdirigering Mangelfullt fokus på sikkerhet vil ramme deg selv, din kollega, dine pårørende Ikke ta snarveier (skal bare...) Bruk rett vernejakke eller andre i dine omgivelser. BRY DEG. De to siste årene har vi hatt nesten HUSK: Opplæring Risikovurdering Hendelseregistrering Fjerning av farer Unngå å stå i områder hvor du kan rammes Vær ekstra forsiktig ved kryssing av vei 150 personskader i Mesta. Av disse var en stor del knyttet til FALLENDE Bruk rett verktøy ved løfting, kapping, bending GJENSTANDER. og lignende Personskadene kunne vært unngått om vi hadde vært flinke Bruk hansker og annet påbudt verneutstyr til å fokusere på følgende: HUSK: Opplæring Risikovurdering Bruk Hendelseregistrering godkjente vernebriller Fjerning for å unngå av farer øyeskader Sjekk løfteredskap før bruk Ha stroppekurs og bruk godkjente løftepunkter Bruk godkjent stillas med fotlist og fangnett HUSK: Opplæring Risikovurdering Bruk Hendelseregistrering nødvendige hjelpemidler Fjerning og verneutstyr av farer Sikre verktøy og utstyr mot fall Foto: Bo Mathisen Alle skader kan unngås Foto: Bo Mathisen Alle skader kan unngås Fraværsskader (H1) i Mesta og hos utvalgte konkurrenter i forhold til g jennomsnittet i bransjen og sammenlignbar industri. Foto: Gaute B. Iversen Alle skader kan unngås Foto: Bo Mathisen Alle skader kan unngås Alle skader kan unngås FALLENDE GJENSTANDER (inkl anhukning) HUSK: Opplæring Risikovurdering Hendelseregistrering Fjerning av farer Mesta Bransjesnitt Veidekke AF Aker Solutions

4 4 Refleks 1 - Februar 2010 Målet er Konsernsjef Harald Rafdal sammenligner omstillingen de siste årene med å rykke opp i eliteserien. - Men å holde seg i eliteserien, er avhengig av hardt arbeid og vilje til endringer, sier han. Gaute B. Iversen De siste årene har Mesta vært g jennom mange tøffe omstillinger og bemanningsreduksjoner. Siden 2008 er kostnadene i hele konsernet redusert med 900 millioner kroner. - Utviklingen g jennom hele 2009 var positiv. De to første kvartalene viste negativt resultat, mens tredje kvartal hadde et positivt resultat. Den gode utviklingen fortsatte i fjerde kvartal, sier konsernsjef i Mesta, Harald Rafdal. Årsresultatet for 2009 er ikke klart før senere i vinter. Rafdal kan derfor ikke gå ut med konkrete tall nå. - Jeg kan si så mye som at vi i løpet av 2009 fikk hodet over vann og trekker frisk luft, smiler han. Tiltakene har virket Det har særlig vært Mesta Entreprenør og Mesta Drift som har hatt store utfordringer. Begge selskapene har gått med store underskudd g jennom flere år. - De tiltakene som er g jort i begge selskapene har fungert godt. Særlig i Entreprenør ser vi at de jobbene vi har vunnet etter at det ble innført nye rutiner for anbudsregning og prosjektstyring, går godt, sier han. Det som gleder konsernsjefen mest er at konsernet går i riktig retning. - Jeg er opptatt av hva folk produserer når de er på jobb. Det er viktig for meg at folk har gode arbeidsforhold og at de har det de trenger for å g jøre jobben sin, når de trenger det, sier han. Små marginer Entreprenørbransjen er en bransje med svært små marginer. Mestas konkurrenter har en fortjenestemargin mellom tre og fem prosent, noe som g jør avstanden mellom selskapene liten. - Utviklingen det siste året kan sammenlignes med å rykke opp i eliteserien ig jen. Skal vi holde oss der, må vi være blant de beste. Det krever kontinuerlig hardt arbeid og vilje til å endre oss, sier han. Rafdal påpeker at bransjen og markedet hele tiden forandrer seg. Han berømmer de ansatte i Mesta for viljen til å omstille seg g jennom de siste årene. - I 2009 var det få, men store, omstillinger Framover har hvert selskap områder de hele tiden skal jobbe med å forbedre. Våre utfordringer er ikke lenger de store strukturelle tingene, men ligner de utfordringene resten av entreprenørbransjen jobber med, sier han. To timer i uken Forskjellen mellom et resultat rundt null Jeg kan si så mye som at vi i løpet av 2009 fikk hodet over vann og trekker frisk luft... Alle fotos: Gaute B. Iversen Bas Asgeir Nordtvedt på Ryaforbindelsen og konsernsjef Harald Rafdal.

5 Refleks 1 - Februar innen rekkevidde og en fortjeneste på fem prosent, er liten og krever ikke de store grepene. - Å forbedre resultatet med fem prosent, betyr faktisk ikke mer enn at folk greier å utnytte arbeidstiden bedre. Får hver ansatt g jort to timer mer arbeid i løpet av en uke, har vi økt produktiviteten med fem prosent, sier Rafdal. Det betyr ikke at folk skal utvide arbeidstiden, men at alle blir litt mer effektive i den tiden de er på jobb. - Små grep som øker effektiviteten utg jør mye i det store bildet. Disse grepene skal vi ta skrittvis g jennom oppnåelige delmål. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal være blant de beste i bransjen, sier han. Større spillerom Positiv drift i datterselskapene gir Mesta som konsern muligheten til å utvikle konsernet med nye produkter og på nye markeder. - Når vi er trygge på det vi driver med i dag og har en positiv drift, kan vi utvikle oss videre. Slik vi g jorde da vi etablerte saltlageret i Oslo. Det var en stor investering, men har gitt oss store gevinster, forteller han. Et annet eksempel Rafdal trekker fram er Mesta Drifts utvikling av krandrillen som nå er i drift på fjellsikring. - Slike utviklingsprosjekter hadde vi begrenset tid og ressurser til, slik situasjonen var i nødvendige i Mesta. Utover våren skal han i langt større grad reise ut i de forskjellige datterselskapene. - Jeg har allerede vært på flere besøk og møter en entusiasme jeg setter pris på. Det er mange som virker oppriktig glade for at vi har greid å snu en dårlig utvikling, sier han. Ett av spørsmålene han stadig får på sine reiser, er hva han som konsernsjef vil med Mesta. - Da svarer jeg at jeg oppriktig ønsker at Mesta skal være en stor og solid veientreprenør. Et konsern som alle ansatte er stolte av å jobbe i, og hvor vi gleder oss til å gå på jobben hver dag, hele året. Det målet er kommet langt nærmere i løpet av det siste året, avslutter han. Konsernsjef Harald Rafdal, anleggsleder Ingvar Karlsen og skiftleder Lars Hedenberg i tunnelen under Rystraumen. Reiser rundt Det første året som konsernsjef har han konsentrert seg om å få g jennomført de endringene som var Enighet om Linesøybroen I to og et halvt år har det vært stillstand i byggingen av broen til Linesøya på Fosen etter at det ble avdekket svakheter i fyllingene som fundamentene til broen skulle bygges på. I januar ble Statens vegvesen og Mesta Entreprenør enige om hvordan prosjektet skal fullføres. Gaute B. Iversen I august 2006 inngikk Mesta Entreprenør kontrakt med Statens vegvesen om bygging av bro til Linesøya i Åfjord kommune på Fosen i Sør- Trøndelag. Kontraktssummen var på 57 millioner kroner. Dette var den andre av to entrepriser i byggingen av bro til Linesøya. Den første entreprisen ble utført av en lokal entreprenør, og omfattet tilførselsveiene og bygging av steinfyllinger som broen skulle bygges på. Kontrakten Mesta Entreprenør inngikk om bygging av broen var en totalentreprise. Det innebar at Mesta Entreprenører var ansvarlig for valg av broløsning, prosjektering av broen og bygging av broen. Mesta Entreprenør har bygget flere lignende broer tidligere. I henhold til opprinnelig tidsplan skulle broen stå ferdig i desember Da Mesta Entreprenør sommeren 2007 startet arbeidene med å sette brofundamentene ned på fyllingene som broen skulle bygges på, viste det seg at fyllingene ga etter og ikke var av den kvalitet som beskrevet i kontakten. Mesta Entreprenør stoppet da arbeidene på grunn av faren for at broen kunne kollapse. Siden arbeidene stoppet i 2007 har det vært en dialog mellom Statens vegvesen og Mesta Entreprenør om hvordan og på hvilke vilkår prosjektet skulle fullføres. Det er avholdt en rekke møter mellom Statens vegvesen og Mesta Entreprenør med sikte på å oppnå enighet om dette, og denne uken kom partene til enighet. Mesta Entreprenør tar sikte på å ta opp ig jen arbeidene i løpet av april og målsettingen er at prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av Jeg er meget tilfreds med at vi har oppnådd enighet med Statens vegvesen, det har vært viktig for oss for å kunne videreføre prosjektet. Jeg vil rette en takk til våre medarbeidere i Mesta Entreprenør som over lang tid har arbeidet med å finne mulige løsninger og hvor prosjektleder Rune Tunhøvd og hans team nå har lykkes i å få en løsning i saken, sier Bendek Maartmann-Moe. Prosjektleder Rune Tunhøvd.

6 6 Refleks 1 - Februar 2010 HMS-KORSET Skader desember 2009 Kutter as Ingen skade Skade uten fravær Skade med fravær SKADE UTEN FRAVÆR SKADET FINGER Mesta Entreprenør Ryaforbindelsen Skade: På en slangeskjøt var det benyttet bandit-band og en medarbeider fikk kutt i fingeren av dette ved løfting av slangen SKADE UTEN FRAVÆR SKADET RIBBEN Mesta Entreprenør Ravnkloløpet Skade: I forbindelse med utskifing av en gammel kum veltet denne ved utskifting av fiberduk. Mesta-arbeideren fikk denne over seg og skadet en skulder og et ribben. Bedriftshelsetjenesten i Mesta I forbindelse med g jennomgangen av tjenesteproduksjonen i Mesta Konsern ble bedriftshelsetjenesten (BHT) overført til Mesta Drift fra 1. juli Alle ansatte i alle datterselskapene i Mesta har likevel det samme tilbudet som tidligere. De ansatte i bedriftshelsetjenesten jobber landsdekkende for ansatte i alle datterselskapene i Mesta. Hvert datterselskap har en handlingsplan for 2010 samt en tiltaksplan for bedriftshelsetjenesten. Per i dag består bedriftshelsetjenesten av følgende personer: - Margun Dahle, bedriftssykepleier, tlf: Gudmunda Sigurdadottir, bedriftssykepleier - Caren Solheim, bedriftssykepleier, tlf: Bente Ulvestad, bedriftslege, tlf: Monika Oldervoll Fosse, bedriftsfysioterapeut/leder av BHT tlf: Beste asfaltjobb til Mesta Asfalt Mesta Asfalt ved Geir Skjåk og Morten Bakke ble i januar tildelt prisen for Årets asfaltjobb Prisen som deles ut av Norsk Asfaltforening, fikk de for leggingen av asfalt på riksvei 15 over Strynefjell. Årets pris var delt mellom Mesta Asfalt og Terje Hansen AS som fikk pris for asfaltleggingen til Solberg Motor Show i Telenor Arena i november. Mestas asfaltlag, ved utleggerbas Geir Skjåk, fikk i fjor høst også prisen for beste asfaltjobb fra Statens vegvesens Region øst.

7 Refleks 1 - Februar faltbudsjettene Totalt 2009 Mesta 2009 Øst Sør Vest Midt Nord Totalt VEST MIDT ØST NORD Statens vegvesen skal bruke 400 milllioner kroner mindre på asfaltering i 2010 sammenlignet med fjoråret. - Volumet er omtrent det samme som i 2008, sier Nils Petter Vegsund i Mesta Asfalt. Mats Øieren Mesta Asfalt er i full gang med årets anbudsregning på asfaltkontraktene etter at anbudene ble lagt ut i uke 5. Frist for innlevering av tilbudene i alle Statens vegvesens regioner er 9. mars. - Kalkulasjonsteamene er i full gang. Endringene vi g jorde i siste halvdel av 2009 g jør for at vi står godt rustet i kampen om kontraktene, sier adm. direktør i Mesta Asfalt Nils Petter Vegsund. Asfaltbevilgningene i statsbudsjettet for 2010 er redusert med om lag 400 millioner kroner sammenlignet med Volumet er derfor på omtrent samme nivå som i 2008, sier han. Fjoråret ga rekordutteling til Mesta Asfalt og g jorde selskapet til den største aktøren innen markedet for statskontrakter. - Med et så stort volum økte også risikoen betydelig. I 2010 har vi derfor valgt en strategi som reduserer risikoen og bedrer lønnsomheten for selskapet, sier Vegsund. Forvaltningsreformen Fra 1. januar i år ble ansvaret for ca 60 prosent av riksveiene overført fra staten til fylkeskommunene. Som en følge av reformen vil midlene som benyttes til veier overføres fylkeskommunene uten å være øremerket. Asfaltering og veivedlikehold må derfor konkurrere med andre formål i fylkeskommunene. - For inneværende år er planleggingen kommet så langt at det ikke vil påvirke asfaltvolumet. Neste år må vi derimot forvente at konkurransen om midlene i fylkeskommunene blir hardere, med den usikkerheten det gir i forhold til asfaltvolumet i 2011, avslutter Vegsund. Adm. direktør i Mesta Asfalt, Nils Petter Vegsund. SØR Foto: Bo Mathisen I år har vi valgt en strategi som reduserer risikoen Økt asfaltproduksjon i 2009 Foreningen for asfalt og veivedlikehold har lagt fram tallene for som viser omfanget av den norske asfaltproduksjonen i Tallene viser at produksjonen økte med 14,9 prosent i forhold Mesta Asfalt økte produksjonen med 26 prosent fra 2008 til 2009, og økte sin markedsandel fra 12,2 til 13,4 prosent. Asfaltproduksjonen økte med nesen en tredel i Tonn (1 000) Markedsandel Tonn (1 000) Markedsandel Kolo Veidekke , ,4 NCC , ,8 Lemminkäinen , ,6 Mesta Asfalt , ,2 Skanska 355 5, ,2 Øvrige aktører , ,8 Sum , ,0 Foto: Mesta

8 8 Refleks 1 - Februar 2010 Vi jobber så tett på flytrafikken at det er vanskelig å bruke kraner... Alle fotos: Gaute B. Iversen Graver under rul Mens flyene tar av, skal Mesta Entreprenør grave seg under rullebanen på Trondheim lufthavn Værnes. Tunnelen er en del av utvidelsen av E6 g jennom Stjørdal til firefelts motorvei. Gaute B. Iversen Utvidelsen av E6 g jennom Stjørdal måtte gå under takse- og rullebane på Trondheim lufthavn Værnes. Og å jobbe så nært en travel flyplass som Værnes, setter begrensninger på arbeidene - Vi har strenge begrensninger på blant annet høyden på utstyr rundt flyplassen. Fordi vi jobber så tett på flytrafikken er det blant annet vanskelig å bruke kraner, forteller prosjektleder Arve Grannes. Graver hull Da den eksisterende Værnestunnelen ble bygget ble det forberedt for en firefelts motorvei g jennom flyplassen. I 1985 ble det spuntet en trasé g jennom rullebanen og i 2000 ble det samme g jort på taksebanen. - Over spuntene ligger det ett betongdekke. I realiteten sprenger vi ikke en tunnel g jennom flyplassen, men vi graver oss mellom spuntene for å lage tunnelen, sier prosjektlederen. Utgravingen av tunnelen under taksebanen er allerede ferdig, mens arbeidene under rullebanen starter senere i vår. - Traseen som allerede er spuntet under rullebanen er ikke lang nok. Derfor må vi først forlenge spuntene i begge ender før vi kan begynne arbeidet på selve tunnelen, sier han. Arbeid om natten Arbeidet med å forlenge spuntene under rullebanen begynner i april. Spuntingen må g jøres på nattestid. - Vi får ikke tilgang til området før i april. Da stenges flyplassen i noen timer på natten slik at vi får spuntet. Vi har kort tid på oss og må være klare på kort tid hver natt til å starte arbeidet, sier Grannes. Spuntemaskinen ville også vært for høy til å tilfredsstille Avinors strenge begrensninger rundt rullebanen. Må finne takten Utgravingen av tunnelen vil skje fra begge sider. Først blir de øverste

9 Refleks 1 - Februar Prosjektleder Arve Grannes og ansvarlig for betongarbeidene Stefan Elgh. Værnestunnelen Kontraktssum: 78 millioner kroner Anleggsstart: Oktober 2009 Ferdigstillelse: Oktober 2011 Anlegget omfatter en 450 meter lang sammenhengende betongkonstruksjon Av dette er 250 meter tunnel under takse- og rullebane. De resterende 200 meterne er vanntett betongtrau i dagen. Utgraving av kubikkmeter masse kubikkmeter betong tonn armering 14 Mesta-ansatte Stig Devik og Ragnar Freland har mye jern å binde på den nye Værnestunnelen. Verneombud Tor Sylten jobber tett på taksebanen på Værnes lufthavn. lebanen meterne av løpet gravd. Deretter avstives spuntene før den nederste delen graves ut. - Vi vil jobbe oss seks meter innover av gangen Så støper vi bunnplate slik at vi stiver av tunnelløpet. Ved å jobbe fra begge sider samtidig kan vi grave på den ene siden mens vi støper i den andre enden, forteller anleggsleder for betongkonstruksjonene, Stefan Elgh. Når bunnplaten er støpt kan den midlertidige avstivingen fjernes og arbeidet med veggene begynne. Han sier de er helt avhengig av å greie å holde takten g jennom hele tunnelen for å lykkes med prosjektet. - Planleggingen av drivingen av tunnelen pågår for fullt. Selve gravingen av rullebanetunnelen begynner først etter sommerferien, sier Elgh. Uventet betong Da tunnelen g jennom taksebanen skulle graves møtte Mesta på en overraskelse. Under tunnelløpet var det allerede støpt veidekke. - Denne betongen var ikke beskrevet noe sted, så den kom som en overraskelse på oss. Det har ført til at vi har måttet endre på planene. Vi har ikke kunnet starte betongarbeidene da vi hadde planlagt. Foreløpig ser det ikke ut til at det skal føre til noen forsinkelser, sier Grannes.

10 10 Refleks 1 - Februar 2010 HMS-KORSET Skader januar 2010 Raskere åp SKADE UTEN FRAVÆR SKADET SKULDER Mesta Drift Funksjonskontrakt Høgsfjord Skade: En Mesta-ansatt fikk skade i skulderen da porten på salthallen gikk ned og traff panseret på hjullasteren han kjørte. Føreren av hjullasteren hadde kjørt ut en skuffe med salt, og var på vei ut med andre skuffe da porten gikk ned. Porten påførte også skader på maskinen SKADE UTEN FRAVÆR SKADET FOT Mesta Drift Driftsområdet Helgeland Skade: Skaden skjedde i forbindelse med strøing på Rv 73 i Hattfjelldal. Under strørunden måtte Mestas sjåfør stanse i en bakke. Ved oppstart i bakke måtte vedkommende legge strøsand manuelt, og i forbindelse med dette kom det et vogntog og kjørte på Mestas bil og sjøfør. Til alt hell gikk det bra med sjåføren som kun pådro seg forstuelse i foten Ingen skade Skade uten fravær Skade med fravær Ved å bruke den egenutviklede krandrillen kunne Mesta Drift renske fjellet og åpne Austmannalitunnelen på E134 langt raskere enn ved tradisjonell fjellrensk. Gaute B. Iversen Austmannalitunnelen er en del av fjellovergangen over Haukeli. Den 20. november i fjor gikk det et ras i tunnelåpningen og tunnelen ble stengt. En drøy uke senere var Mesta Drift i gang med å sikre fjellet slik at tunnelen kunne åpnes ig jen. - Vi valgte å bruke den nye fjelldrillen til arbeidet. Den måtte løftes opp på tunnelportalen for å komme til rasområdet, forteller driftssjef Fjellsikring Dagfinn Turum i Mesta Drift. Krandrillen veier imidlertid 100 tonn, og Statens vegvesen måtte i forkant beregne at tunnelportalen tålte vekten av den store maskinen. Det ble en rimelig spektakulær operasjon, når denne kranen skulle løftes opp på tunneportalen, av en 160 tonns kran. Raskere rensk Krandrillen har en rekkevidde på hele 54 meter ved fjernstyring, og 34 meter med mann i kurven. Fjellsikrerne kunne derfor nå høyt opp i fjellsiden over tunnelportalen. - Det har vært veldig krevende arbeider. Vi hadde mye dårlig vær og lave temperaturer mens vi holdt på. I tillegg er det dårlig fjell der raset gikk, forteller Turum. Takket være gode fagkunnskaper, og en formidabel innsats fra krandrilloperatøren, og de andre involverte, klarte man å g jøre arbeidene med å renske og sikre fjellet over tunnelportalen på tre uker. - Krandrillen var eneste mulige løsningen for å kunne g jøre denne jobben så raskt, både sikkerhetsmessig og teknisk. Dermed kunne tunnelen åpnes i desember, og ikke utpå våren, sier Turum Månedens BRYSOMME Oppdatert kurs i arbeidsmiljø Bedriftshelsetjenesten og KHMS har i fellesskap oppdatert 40-timerskurset i arbeidsmiljø. Kursinnholdet er nå likt for hele konsernet. Målgruppen for kurset er verneombud, ledere med delegert myndighet, arbeidsledere og ledere med personalansvar, KHMSrådgivere, medlemmer av AMU og HMS-utvalgene. Kurset er lovpålagt og må være dokumentert oppdatert hvert 10. år. Påmelding g jøres etter avtale med leder. Datoer for g jennomføring av 40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø: Vest Del februar. Del mars Påmelding innen 8. februar til Rein- Werner Kjenes tlf.: E-post: Sørøst Del mars. Del mars Påmelding innen 8. februar til Astri Thuesen tlf.: E-post: Nord Ukekurs april Påmelding innen 25. mars til Jan-Arne Danielsen tlf.: E-post: Dersom man g jennomfører del 1 nå, kan del 2 tas på et senere kurs. Sted for g jennomføring vil blivalgt når man ser hvem som er påmeldt.? ETTERLYSNING For å bringe fram gode eksempler på HMS-tiltak og forbilder under kampanjen skal det hver måned kåres "Månedens Brysomme". Prisen skal gå til personer eller lag som har vist et særskilt HMS-engasjement. Vi ber om at aktuelle kandidater nomineres ved å sende e-post med navn og en kort begrunnelse for nominasjonen til

11 Refleks 1 - Februar ning med krandrillen Krandrillen Europas eneste typegodkjente personløft med boreutstyr Boremaskinen er montert på en beltegående mobilkran Krandrillen er utviklet av Mesta Drift, Stangeland Kran, Liebherr og AMV Borer hull på 100mm og opptil 30 grader stigning Boltelengder opp til 22 meter Oppfyller kravene i Arbeidstilsynets HMS-forskrifter Rekkevidden på krandrillen er 54 meter Ved å bruke Mesta Drifts krandrill kunne renskingen av fjellet over tunnelportalen på Austmannalitunnelen utføres raskere og sikrere. Suksess med rekruttering Mesta Entreprenør har det siste året hatt stor suksess med rekrutteringen av sivilingeniører og ingeniører. Gaute B. Iversen I løpet av 2009 rekrutterte Mesta Entreprenør hele 12 sivilingeniører og ingeniører. Rekrutteringene er delvis g jennomført for å erstatte ansatte som har sluttet, men også for å styrke ledelsen og kompetansen i selskapets prosjekter. - Vi har dedikert en ressurs med høy kompetanse innenfor rekruttering som aktivt skal jobbe mot sivilingeniørog ingeniørmiljøene for å rekruttere de beste folkene innenfor i bransjen, forteller HR-sjef Hege E. N. Mikalsen i Mesta Entreprenør. Slike prosesser er ofte både tidkrevende og lange, i tillegg kreves en høy grad av profesjonalitet fra den som ivaretar oppgaven fra organisasjonens side. Baard Langballe har bidratt sterkt til dette. Bedret rekrutteringsgrunnlag Mikalsen forteller at markedet har endret seg noe fra vinter/vår 2009 til høstsemesteret hvor tilgangen økte svakt. Dette kan ha sammenheng med en svak bedring i jobbmarkedet samt at bransjen ferdigstilte prosjekter og kapasitet ble synligg jort. - Det er viktig at vi kan vise at de konkrete forbedringsmålene for selskapet nås, og at vi deltar i og vinner spennende anbudsprosesser. Vi har også tro på at karriereutvikling mellom selskapene innenfor konsernet vil gi oss et reelt konkurransefortrinn, sier hun. Et viktig konkret tiltak i rekrutteringsarbeidet er derfor å overvåke prosjekter som ferdigstilles da kompetanse ofte er flyt på disse tidspunkter i bransjen. Rekrutteringsaktiviteter Mesta Entreprenør vil g jennom langsiktige tiltak knyttet til rekruttering ha etablerte ordninger mot lærlinger, traineer og junioreksperter, dessuten utlysning av sommerprosjekter som retter seg mot universitetsog høyskolemiljøene. Sistnevnte er et virkemiddel for å synligg jøre virksomhetens spennende prosjekter ovenfor målgruppen nyutdannende siv. ing/ingeniører. - Denne aktiviteten har vi tro på skal bidra til forsterket omdømme og økt rekrutteringsstyrke, sier hun. Foto: Gaute B. Iversen Foto: Mesta

12 Norges mest kom 12 Refleks 1 - Februar 2010 Vegdirektør Terje Mo Gustavsen (til høyre) brukte en kopi av saksen som Harald Hårfagre brukte til hårklippen sin, da han kuttet snoren og åpnet Atlanterhavstunnelen på Nordmøre før jul. Fra venstre på bildet fylkesordfører Olav Bratland i Møre og Romsdal, ordfører Per Kristian Øyen i Kristiansund og ordfører Jarle Haga i Averøy. Foto: Kjell Herskedal /Scanpix Et av de mest krevende prosjektene Statens vegvesen har vært utsatt for... Ny stasjon åpnet - Mesta i rute I januar åpnet Jernbaneverket nye Nydalen togstasjon. Mesta Entreprenør har bygd stasjonen, som ble levert i tide. Mats Øieren Mesta Entreprenør har hatt ansvaret for byggingen av den nye stasjonen på Gjøvikbanen. Etter utbyggingen er stasjonen blitt en moderne holdeplass med mange passasjerer og mye trafikk. Entreprisen omfatter også bygging av gang- og sykkelvei, gangbro og utvidelse av Ringvei 3 med kollektivfelt. Hele prosjektet vil være ferdig til høsten, men Jernbaneverket valgte allerede nå å markere at den nye togstasjonen er tatt i bruk. Hektiske dager I løpet av fire svært hektiske døgn i august ble alle betongelementene til holdeplassen og perrongen montert. All togtrafikk forbi holdeplassen måtte stoppes disse dagene. - Før dette måtte alt grunnarbeidet være ferdig. Perioden med togstans var bestilt lang tid i forveien og en forsinkelse ville fått store konsekvenser for alle parter, forteller Mestas prosjektleder Egil Bjørke. En utfordring i anleggsperioden har vært støy og rystelser på grunn av pigging i fjellet. Mesta valgte i større grad å pigge i stedet for å sprenge bort fjell. - I ettertid har det vist seg at det var feil strategi. Piggingen påførte naboene unødvendige belastninger. Arbeidet tok også lengre tid enn planlagt, sier byggeleder i Jernbaneverket Utbygging Bjørn Sandvik. Mange endringer I løpet av byggeperioden har det vært mange endringer. I enkelte perioder har planlegging og bygging pågått parallelt. Dette har gitt utfordringer og satt krav til å finne gode løsninger fortløpende. Foto: Bjørn Sandvik/Jernbaneverket - Framdriften kunne ikke vært bedre uten at det hadde gått ut over både sikkerhet og kvalitet. Vi er veldig fornøyd med at Mesta bidro med konstruktive løsninger i denne krevende perioden. Uten dette ville ikke holdeplassen blitt ferdig til 4. desember, sier Sandvik. Foto: Mats Øieren Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet Nydalen stasjon.

13 Refleks 1 - Februar pliserte tunnel I desember i fjor åpnet Atlanterhavstunnelen endelig. Mesta Entreprenør fikk skryt for det kompliserte arbeidet med den meter lange tunnelen. Mats Øieren På grunn av det svært dårlige fjellet i deler av tunnelen karakteriserer eksperter Atlanterhavstunnelen som den mest krevende tunnelen som noen gang er bygget i Norge. Også for byggherren har det vært et svært komplisert prosjekt. - Dette er et av de mest krevende prosjektene Statens vegvesen har vært utsatt for, sa vegdirektøren Terje Moe Gustavsen ved åpningen. Han la til at resultatet er blitt en flott og sikker tunnel som vil bety mye for hele regionen. Skryt til Mesta Moe Gustavsen minnet ved åpningen om at det var raset i tunnelen i februar 2008 som g jorde prosjektet svært utfordrende. Han gir all mulig honnør til Statens vegvesen og Mesta som løste disse utfordringene på en imponerende måte. Den 29. februar 2008 ble en dramatisk dag for arbeiderne på Atlanterhavstunnelen. Arbeidet pågikk i en sone med svært dårlig fjell og med liten overdekning. Dagen før var det satt inn tung sikring, men til tross for dette gikk det et stort ras og mye vann rant inn. Atlanterhavstunnelen Undersjøisk tunnel fra Averøy til Kristiansund Lengde: meter Pris: 830 millioner inkludert veier (2009-kroner) Finansieres hovedsakelig med bompenger Erstatter ferjesambandet mellom Bremsnes og Kristiansund Takket være solid faglig kompetanse og stor innsats holdt Mesta-g jengen havet ute og tunnelen ble reddet, men åpningen ble nesten ett år forsinket på grunn av problemene som oppsto. Enighet Mesta og Statens vegvesen kom høsten 2009 til enighet om et økonomisk oppg jør for alle større tvistesaker i forbindelse med byggingen av Atlanterhavstunnelen. Det økonomiske oppg jøret omfattet blant annet raset og lekkasjene Raset inne i tunnelen. som oppsto. I tillegg var det en del merkostnader med forskjæring/ søppelfylling på Hagelin i Kristiansund. Uenigheten mellom partene besto i hovedsak av ulike oppfatninger av kontraktens bestemmelser og beregning av ekstra byggetid. Etter lengre tids forhandlinger på prosjekt-, region- og vegdirektoratnivå, kom partene til at konflikten skulle bli g jenstand for utenomrettslig mekling etter tvisteloven. Etter avtale mellom partene er avtalebeløpet konfidensielt. Omfattende sikring med blant annet injeksjonsskjerm i rassonen. Foto: Mesta Foto: Mesta Mesta Entreprenør er hovedentreprenør for prosjektet i Nydalen. Status funksjonskontrakter 2010 Da Refleks gikk i trykken var følgende status i prosessen rundt tildeling av funksjons-kontraktene til Statens vegvesen. Alle 17 kontrakter er nå utlyst. På 13 av kontraktene er anbudene nå innlevert og på fem av disse er priskonvolutten åpnet. Karaktergivningen på dokumentasjonsdelen viser så langt gode resultater på de kontraktene Mesta Drift har fått tilbakemelding på. Kontrakt Dato utlyst Dato levert/frister Dato åpnet Dagens kontraktør Lavest pris ved åpning 0605 Drammen 7. oktober 3. desember 7. januar Mesta Mesta 0902 Arendal øst 7. oktober 3. desember 7. januar Lemminkainen Risa 1004 Sirdal 26. oktober 17. desember 28. januar Risa Risa 1105 Indre Ryfylke 8. oktober 10. desember 1. februar Mesta Risa 1403 Nordfjord 20. oktober 2. desember 1. februar Mesta Opedal 1506 Surnadal 11. november 12. januar Kolo Veidekke 1509 Ytre Nordmøre 11. november 12. januar Mesta 1606 Trondheim/Malvik 11. november 19. januar Mesta 0203 Follo 16. november 27. januar NCC 0405 Nord-Østerdalen 17.november 27. januar Mesta 0406 Solør 17.november 27. januar Mesta 0503 Valdres 17. november 27. januar Tronrud Anlegg 0504 Sør-Gudbrandsdal 17. november 27. januar Mesta 0904 Arendal indre 14. desember 4. februar Mesta 1806 Bodø 4. desember 11.februar Mesta 2004 Nordkyn 4. desember 11.februar Mesta 1202 Stor Bergen 21. januar 24. mars NCC

14 14 Refleks 1 - Februar 2010 Foto: Mesta Bildet viser overrekkelsen av HMS-prisen fra Verksmester på Verksted Rådal, Roger Langhelle, (t.h.) til verneombud Steinar Atle Våmartveit (t.v.). HMS-prisen til Steinar Verneombud Steinar Atle Våmartveit ved Verksted Rådal fikk Mesta Verksted sin HMS-pris for Prisen består av diplom og kroner. Lavest på stor jernbanejobb Bård Kristian Flore Mesta Verksted deler årlig ut en HMSpris til en avdeling eller en enkeltperson som har utmerket seg positivt i forhold til HMS. Årets pris gikk til verneombud Steinar Atle Våmartveit ved Verksted Rådal. Det er Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Mesta Verksted som tildeler prisen. Den forrige HMS-prisen gikk til Verkstedsenter Berger for godt HMS arbeid og gode HMS-tall. I år ønsket AMU at prisen for 2009 skulle gå til en enkeltperson som har utmerket seg spesielt. - Steinar Atle Våmartveit følger alle HMS-regler, er flink til å få rapportert inn nestenulykker, god på risikovurderinger, flink til å følge opp tiltak på vernerunder og sier ifra dersom noen g jør noe på kanten. Han er saklig i argumentasjonen og kommer med løsninger. Generelt er han en humørspreder, sier verksmeter i Rådal, Roger Langhelle. Ved tildelingen av Nobels fredspris til USAs president Barak Obama hadde Mesta Drift oppdraget med å plassere ut sperremateriell i form av g jerder og jerseystein. Refleks har ikke mottat reaksjoner fra Obama selv, men Oslopolitiet var meget godt fornøyd med innsatsen fra Mesta Drift. Ved Jernbaneverket anbudsåpning for den første entreprisen på bygging av nytt dobbeltspor på strekningen Holm Nykirke i Vestfold hadde Mesta Entreprenør det laveste anbudet med en pris på 568 millioner kroner. Erik Riste Entreprisen på jernbanetunnelen omfatter sprengning av fire kilometer tunnel med et tverrsnitt på 132 m2. Drivingen skal skje ved at det gås inn på midten og arbeides utover i begge retninger. Det skal sprenges, fraktes ut masser og utføres frostog vannsikring. Jobben inkluderer også bygging av adkomstvei og fire rømningstunneler. Tunnelen har en total lengde på 12 kilometer. På hver side av entreprisen som ble åpnet i dag, vil det komme egne entrepriser som fullfører tunnelen. Totalt består prosjektet av syv entrepriser, hvorav fire er tunneljobber. Jernbaneverket skal nå kontrollregne de innkomne anbudene, deretter skal det g jennomføres forhandlinger. - Dette oppdraget vil gi oss en omsetning per måned på millioner kroner og vil være en viktig plattform for oss videre. Jeg vil gi ros til g jengen som har arbeidet med anbudet. De har g jort en meget god jobb, sier tunnelsjef Eivind Opedal i Mesta Entreprenør. Får Mesta Entreprenør oppdraget tas det sikte på anleggsstart i løpet av juni Prosjektet vil pågå til utgangen av På det meste vil opptil 60 Mesta-ansatte være i sving på prosjektet, i tillegg kommer underentreprenører. I perioder vil tre tunnelrigger være sysselsatt på prosjektet. - Dette er en viktig jobb for oss og et oppdrag som passer meget godt inn i vår portefølje og vår strategi, sier adm. direktør Bendek Maartmann-Moe i Mesta Entreprenør. Vestfoldbanen Bygging av nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke Total lengde 14,1 kilometer 12 kilometer lang jernbanetunnel Total ramme for hele prosjektet er 4,1 milliarder kroner I Holmestrand skal det bygges underjordisk stasjon Fem minutter redusert reisetid Ferdigstillelse sommeren 2015

15 15 Refleks 1 - Februar 2010 Ny leverandør på reiseforsikring Mesta Konsern har valgt Gouda Reiseforsikring som ny leverandør av tjenestereiseforsikring. Den nye ordningen trådte i kraft med virkning fra 1. januar i år og g jelder for alle datterselskaper unntatt Geo Survey som har en annen ordning. Det er laget en brosjyre med generell informasjon om forsikringsordningen og et forsikringskort som kan lastes ned fra intranett. Innholdet på mesta.no skal bli bedre. Mesta Drift var først ute med nytt innhold på sine sider. Rolf Dale. Nye nettsider på mesta.no Endringer i IKT Mesta Drift framstår med helt nytt innhold på internettsidene. - Vi har lenge hatt behov for å informere bedre rundt hvilke produkter og tjenester selskapet kan tilby, sier salgssjef i Mesta Drift, Randi Ystanes. De nye nettsidene er laget i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen. Sidene vil fortløpende bli utvidet og oppdatert. Det er lagt opp til en helt ny struktur som skal g jøre det enklere for brukerne å finne fram til det Mesta Drift tilbyr. - Vi ønsket å vise fram våre referanseprosjekter og vi har også valgt å legge ut detaljert kontaktinformasjon. Dette skal g jøre det enklere å få tak i rett person, salgssjef i Mesta Drift, Randi Ystanes. Hun har allerede mottatt gode tilbakemeldinger på de nye sidene. Større omlegging De nye sidene til Mesta Drift er starten på en større omlegging av nettsidene til hele konsernet. Omleggingen vil i første rekke gi mer og bedre innhold på sidene. Det skal også knyttes flere tjenester til sidene. - Arbeidet g jøres av kommunikasjonsavdelingen i nært samarbeid med datterselskapene i tiden framover, sier nettredaktør i Mesta Konsern, Mats Øieren. Også Mesta Eiendom er i gang med å lage nye sider. - Vi ønsker å vise eiendommene vi har, både for utleie og salg, på en bedre måte enn tidligere. Samtidig vil vi eksponere utviklingsprosjektene som kommer framover. Internett har vist seg å være en veldig bra kanal for dette, sier adm. direktør i Mesta Eiendom Mona Aarebrot. Mesta Drift har endret organisasjonen for IKT. IKT Drift har vært underlagt enheten for prosjektstyring siden 1.oktober. Fra 6. januar ble IKT Drift egen enhet i stab/støtte. Rolf Dale som leder enheten, vil tre inn i ledergruppen i Mesta Drift. - Vi går nå ig jennom porteføljen av produksjonssystemer og foretar en grundig evaluering. Gjennom det organisatoriske grepet vi nå foretar, får vi en tettere dialog med lederne for produksjonsvirksomheten. Det g jør det lettere å oppfylle behovene disse har, sier Rolf Dale. Meld deg inn i Mestas pensjonistforening Ledige stillinger Stillingsbetegnelse Avdeling/firma Controller Mesta Verksted Trainee Mesta Konsern Navn: Prosjektingeniør Mesta Entreprenør Adresse: Controller Mesta Stein Junioringeniør Trøndelag Mesta Drift Innkjøpsleder/junior Mesta Entreprenør Junioringeniør Østlandet Mesta Drift Juniorplanlegger Østlandet Mesta Drift Ja, jeg ønsker å bli medlem i Mestas pensjonistforening. Fødselsdato: E-post: Mobiltelefon: Medlemsavgiften er 125 kroner i året. Klipp ut kupongen, putt den i en konvolutt og send den til: Mesta Pensjonistforening, Postboks 667, 1503 Moss Innmelding kan også g jøres per e-post til eller per sms til mob.nr.: Prosjektingeniør/junior Søknadsfrist Mesta Entreprenør

16 16 Refleks 1 - Februar 2010 Sistesiden Åge Fanebust i Mesta Drift skyter ned farlig is langs veien med jaktrifle. Med rifle mot isen Langs en smal vei på Tellnes i Fjell kommune skyter Åge Fanebust store istapper som henger ned fjellskråningen. Mats Øieren - Dette er ikke mye is i forhold til det jeg er vant til. Men det ser skummelt ut for de som ikke har sett sånne mengder med is før, sier Åge Fanebust i Mesta Drift til bt.no. Fanebust har skutt på is i 20 år. Valigvis pleier han å skyte ned is på Voss og i Hardanger. Alternativet til rifle er å bruke tyngre og dyrere utstyr som dynamitt og kran for å fjerne ismassene. Da må veien stenges i lengre perioder. Det er første gang rifle blir brukt til isrydding langs denne veien, men isen henger såpass godt fast at det er vanskelig å få ned alt. - Denne isen er ikke moden enda, sier han før han henger riflen på ryggen og teller opp hvor mange patroner han har brukt. Foto: Tor Høvik/Bergens Tidende Johnny Larsen vant Mestaskapet i desember Det ble Johnny Larsen som vant den siste runden i Mestaskapet. - Dette var en blanding av tipping og beregning, sier Larsen som mener Mestaskapet har vært et hyggelig innslag i Johnny Larsen svarte riktig på at dersom årsproduksjonen av strøsand i Mesta Stein skulle rukket å renne g jennom et timeglass før årsskiftet 2009/10 måtte man ha startet opp i tiden rundt fødselen til Djengis Khan, altså år Forutsetningen er da at 100 gram sand bruker ett minutt på å renne g jennom timeglasset. DEN GODE VEIHISTORIEN Sven Oen i Mesta Entreprenør forteller: På et veianlegg for noen år siden forsvant det en dag en rull med detonerende lunte. Dette førte naturligvis litt oppstyr inntil vi fant ut hvor denne hadde tatt veien. Det viste seg at det var vaskedama som hadde tatt med seg en rull med grønt tau som hun hadde funnet på anlegget. Dette hadde hun brukt til ny klessnor utenfor huset hjemme. Hun ble noe forskrekket da hun fikk vite hva det nye tørkestativet hennes var laget av, men etter hvert gikk forskrekkelsen over i ett stort smil. Da vi lurte på hva hun frydet seg over svarte hun: - Dere skjønner det at mannen min er sprengningsbas i forsvaret, og han har lovet å ta inn klesvasken i dag Oen utfordrer Ola Kvammen til å komme med en av sine historier neste gang. Foto: Gaute B. Iversen Hvilken vei er dette? Denne veien en stamvei inntil Mesta bygget ny riksvei utenom dette tettstedet. Hvilket tettsted er vi i. Send svar til I forrige nummer av Refleks, var bildet fra Langfossen på E134 ved Åkrafjorden i Etne kommune. TAKK for oppmerksomheten Da jeg 1 januar gikk over i pensjonistenes rekker, ønsker jeg å takke alle kjente og ukjente, for seks begivenhetsrik, lærerike og hyggelige år i Mesta. Hilsen Bjørn Seigerud, Mesta Entrepenør Til kolleger ved Mesta Drift, driftslag Gol og Småanlegg BVT: Mange takk for gåva til 60-års dagen min. Hilsen Erling Lio, Mesta Drift Hjertelig takk for oppmerksomheten ved min overgang til pensjonistenes rekker, 1. desember i fjor. Hilsen Jonny Bunes Eg sender ei takk til mine kolleger på Ringveg vest - Bergen for ein kjekk og hyggelig dag. Og takk for den fine gaven. Atle Nordbø, Mesta Entreprenør I FOKUS Bjørn Heggedal, innkjøpsleder Mesta Drift Aktuell med: Kjøper inn salt i Mesta Drift Foto: Mesta I starten av januar ble det meldt om saltmangel i Europa og at saltlagrene var i ferd med å tømmes. - Hvordan har dette påvirket Mesta? - Det har ikke påvirket Mesta og våre kunder. Med de planene vi har for resten av sesongen regner vi heller ikke med at en eventuell saltmangel skal by på problemer for oss. - Hvor store lagre har Mesta? - Vi har en lagerkapasitet på mellom og tonn på lagre rundt om i landet. For tiden er det tre båter på vei inn med om lag tonn salt. Dette vil være på plass i løpet av en måneds tid. I tillegg til de saltlagrene vi har rundt i landet, er vi per i dag godt dekket. Men det er viktig at vi har fokus på bruk av riktig mengde salt i forhold til værtype. - Mesta Drift er saltimportør og importerer saltet direkte selv. Hvilke fordeler har dette? - Det betyr at vi har full kontroll på hele logistikkjeden og forhandler direkte med både produsenter og rederier. - Ved hvilke havner tar vi i mot saltet? - Alt saltet blir transportert til landet med skip og losset ved havnene i Stjørdal, Arendal, Larvik, Drammen, Ålesund og Oslo.

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK Bergen, 8.3.2016 Kari H. Berntsen AGENDA Kort om Veidekke Bakgrunn Prosess Erfaringer Status Veien videre HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? Norges største og Skandinavias

Detaljer

Investeringer i norsk jernbanenett. Michael Bors, direktør i avdeling for leverandør- og markedsutvikling, Jernbaneverket

Investeringer i norsk jernbanenett. Michael Bors, direktør i avdeling for leverandør- og markedsutvikling, Jernbaneverket Investeringer i norsk jernbanenett Michael Bors, direktør i avdeling for leverandør- og markedsutvikling, Jernbaneverket Agenda Presentasjon av Jernbaneverket Investeringsplaner for norske jernbaners infrastruktur

Detaljer

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord.

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord. Nytt dobbeltspor Barkåker-Tønsberg Drammen Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke To r p Sandefjord Porsgrunn Larvik Gammelt spor Planlagt 2009-2019 Ferdig dobbeltspor Vi bygger for fremtiden En ny

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

E39 Harangen Høgkjølen

E39 Harangen Høgkjølen Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen Høgkjølen Foto: Emilie Gynnild Om prosjektet Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim.

Detaljer

Follobaneprosjektet. Informasjonsmøte 20. april 2016 FOLLOBANEN STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE.

Follobaneprosjektet. Informasjonsmøte 20. april 2016 FOLLOBANEN STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. Follobaneprosjektet Informasjonsmøte 20. april 2016 FOLLOBANEN STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. Direktelinje fra storby til småby: Follobanen Oslo Ski Nye Ski stasjon - skisse Norges største samferdselsprosjekt

Detaljer

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavd Statens vegvesen Vegdirektoratet Anleggsdagene 2013 Gardermoen Byggherrestrategi Hensyn til mangfold og god konkurranse

Detaljer

OPPGRADERING etter 22 år AV ÅLESUNDSTUNNELENE 1 ÅR MED NATTARBEID OG TRAFIKK PÅ DAGTID. Prosjektleder Ole Kristian Birkeland

OPPGRADERING etter 22 år AV ÅLESUNDSTUNNELENE 1 ÅR MED NATTARBEID OG TRAFIKK PÅ DAGTID. Prosjektleder Ole Kristian Birkeland OPPGRADERING etter 22 år AV ÅLESUNDSTUNNELENE 1 ÅR MED NATTARBEID OG TRAFIKK PÅ DAGTID Prosjektleder Ole Kristian Birkeland OPPGRADERING AV ÅLESUNDSTUNNELENE Ellingsøytunnelen er 3,5km og Valderøytunnelen

Detaljer

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7 DM-Guiden En god DM-kampanje bygger på det samme tankesettet uavhengig av hvor stor kampanje du skal ha, hvem du skal nå eller i hvilken bransje du er. Følger du prinsippene ser du raskt hvor logisk det

Detaljer

Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring

Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring Maskinentreprenørenes forening, MEF, Anleggsdagene 2014 Vegbyggerdagen 22. januar Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring Lars Erik Hauer, Direktør, Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet

Detaljer

A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet

A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Statens vegvesen Region Midt A3-1 A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidets art og omfang...1 2 Entrepriseform og kontraktstype... 2 3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister... 2 4 Avvik i kontraktens

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Berørte gårdeier/leietakere langs Akerselva Dato: 02.07.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Midgardsormen INFORMASJONSBREV OM MIDGARDSORMENS ARBEIDER

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

Kontraktstrategi og utvikling av entreprenører. NVF tunnelseminar Bergen, 25. september 2014 Terje Dengerud, Mesta AS Elektro

Kontraktstrategi og utvikling av entreprenører. NVF tunnelseminar Bergen, 25. september 2014 Terje Dengerud, Mesta AS Elektro Kontraktstrategi og utvikling av entreprenører NVF tunnelseminar Bergen, 25. september 2014 Terje Dengerud, Mesta AS Elektro Mesta Elektro en fokusert elektrobedrift Visjon Mesta Elektro skal være den

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad

Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad Veidekke Entreprenø ør AS Presentasjon Alf Erstad, 50år, fra Bergen Arbeidet i Veidekke siden -88 Fagarbeider HVO / Tillitsvalgt HMS sjef i Veidekke Entreprenør AS

Detaljer

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall.

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall. utkast Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Industri

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011

E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011 PMS 485 E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011 Full drift på hele strekningen Fra vinteren 2011/2012 blir det full drift på hele E6 Alta vest mellom Talvik og Hjemmeluft. PMS versjon PMS Cool Grey 9 PMS

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Statens vegvesen. E6 utbedring ventilasjonssjakt i Øyertunnelen - tilbudskonferanse med befaring

Statens vegvesen. E6 utbedring ventilasjonssjakt i Øyertunnelen - tilbudskonferanse med befaring Statens vegvesen Referat Dato: 24.02.2016 Tid: 10.00 13.00 Referent: Line M. Holmestad Saksbehandler/telefon: Line M. Holmestad / 48288961 Vår dato: 28.02.2016 Vår referanse: E6 utbedring ventilasjonssjakt

Detaljer

EN MODERN E VESTFOLDBAN E

EN MODERN E VESTFOLDBAN E Nye dobbeltspor i Vest fold gir: Redusert reisetid Flere tog - bedre tilbud for de reisende Økt komfort Bedre punktlighet Økt sikkerhet - planoverganger nedlegges M indre press på vegene - færre trafikkulykker

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Hovedpunkter i kvartalet

Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

Overskudd i 2010 NR.2-2011. SIDE 7 Godkjent for Caterpillar. Mesta-konsernet gikk med 24 millioner kroner i overskudd i 2010.

Overskudd i 2010 NR.2-2011. SIDE 7 Godkjent for Caterpillar. Mesta-konsernet gikk med 24 millioner kroner i overskudd i 2010. Refleks 2 - April 2011 1 Ekstrem oppussing s 10-11 NR.2-2011 Tiner med sprit s 8 Nagler jorda s 12-13 s 14-15 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 9. ÅRGANG Overskudd i

Detaljer

Follobaneprosjektet - Ski

Follobaneprosjektet - Ski Follobaneprosjektet - Ski Presentasjon for «klassens time» - Hebekk skole 4. mars 2016 FOLLOBANEN STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. Agenda Velkommen v/jacob Kielland Haug, Jernbaneverket og filmen "Kjør

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg Orientering om Jernbaneverkets prosjekter Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg 1 JBVs investeringsbudsjetter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nyanlegg 1 261 1 838 1 815

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

BARKÅKER - TØNSBERG. Nye spor på Vesfoldbanen DRAMMEN. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. Torp. Sandefjord PORSGRUNN.

BARKÅKER - TØNSBERG. Nye spor på Vesfoldbanen DRAMMEN. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. Torp. Sandefjord PORSGRUNN. M O D E R N I S E R I N G A V V E S T F O L D B A N EN Nye spor på Vesfoldbanen BARKÅKER - TØNSBERG DRAMMEN Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke Torp Sandefjord PORSGRUNN Larvik Gammelt spor Bygges

Detaljer

Sett spor i Gudbrandsdalen

Sett spor i Gudbrandsdalen Tryggere E6 - triveligere lokalsamfunn Store entrepriser på ny E6 i Gudbrandsdalen BODØ TRONDHEIM MOLDE E6 FRYA-SOJA LEIKANGER LILLEHAMMER OSLO Illustrasjon: Multiconsult To av de største entreprisene

Detaljer

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR?

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? Arne Giske Konsernsjef, Veidekke «Entreprenørens drøm» By Jørgen W. Porsmyr ANBUDSÅPNING PÅ SANDVIKA WØYEN 25. SEPTEMBER ANBUDSÅPNING PÅ

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Follobanen. Fremtidens jernbane

Follobanen. Fremtidens jernbane Follobanen Norges lengste jernbanetunnel Fremtidens jernbane En tunnel med to løp 1 Norges lengste jernbanetunnel skal bygges ved bruk av tunnelboremaskiner, i tillegg til tradisjonell sprenging. Det er

Detaljer

Dekkekonferansen Bergen Sikkerhet i arbeidsområder HMS leder Bent Abrahamsen

Dekkekonferansen Bergen Sikkerhet i arbeidsområder HMS leder Bent Abrahamsen Dekkekonferansen Bergen Sikkerhet i arbeidsområder HMS leder Bent Abrahamsen BAKGRUNN Trafikken og konflikten menneske-maskiner i arbeidsområder oppfattes som mest farlige av de som er ute på veien Alkohol

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Pressemappe. Gjennomslag Kvivstunnelen. Region midt

Pressemappe. Gjennomslag Kvivstunnelen. Region midt Pressemappe Gjennomslag Kvivstunnelen Region midt Dato: 7. april 2011 Innhold pressemappe - Program for markeringen - Pressemelding med kontaktinformasjon - Faktaark med link til prosjektsider på internett

Detaljer

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel informasjon E39 Svegatjørn Rådal Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel august 2015 E39 Svegatjørn Rådal nærinfo nr. 1 Klar for byggestart Før byggestart er høyspentlinjen langs deler av Flyplassvegen lagt

Detaljer

Systemet for entreprenørene

Systemet for entreprenørene Systemet for entreprenørene Bjørn Tore Hagberg Daglig leder Per Tore Hansen Salgs-/markedsleder Guro Johanne Mikkelsen Salgskonsulent HVA ER SMARTDOK? SmartDok er et system utviklet for entreprenørbransjen.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS Vil du konkurrere i høyden må du ta i bruk det beste verktøyet Jo raskere stillaset blir montert, dess før kommer folkene dine i jobb Anbud betyr pressede marginer.

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Utfordringer, forventninger og muligheter i vegsektoren

Utfordringer, forventninger og muligheter i vegsektoren Bransjetreff 2016 Utfordringer, forventninger og muligheter i vegsektoren 01. 12. 2016 Bransjetreff 2016 Første bransjetreff i Region nord Spente på responsen/interessen for arrangementet Bransjetreff

Detaljer

E6 Trondheim Stjørdal

E6 Trondheim Stjørdal E6 Trondheim Stjørdal Prosjekt-info, mars 2010 E6 Trondheim - Stjørdal Lars Bjørgård E-post: lars.bjorgaard@vegvesen.no Nettside: www.vegvesen.no/e6ost Tema for informasjonsmøtet Velkommen, ved prosjektleder

Detaljer

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Presentasjon Fra Bergen kommune, VA-etaten: Sverre Ottesen prosjektleder Arne G. Svendal byggeleder Agenda for møtet i dag Hvorfor

Detaljer

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging?

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum BA 2015 8.januar 2013 Jernbane gir stor kapasitet I rushtiden kan

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Bjørvika prosjektet. Svein Røed. Prosjektleder

Bjørvika prosjektet. Svein Røed. Prosjektleder Bjørvika prosjektet Svein Røed Prosjektleder Overordnet vegsystem Bjørvika i dag / Bjørvika 2015 Etapper / Finansiering FASE / AKTIVITET 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Detaljer

Innkomne saker. vkt no

Innkomne saker. vkt no BRØYTING, STRØING & SALTING Svært dårlig fremkommelighet for bussene for Tide i vinter. Ønske om fellesmøte med VKT, busselskapene (ledelse, tillitsvalgte og verneombud) og kommunene for gjennomgang av

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer

Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør

Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør 1 08.01.2014 Prosjekt Statoil - Visjon Sandsli September 2011 Mars 2013 5 08.01.2014 Prosjekt

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal E39 Svegatjørn - Rådal Presentasjon av prosjektet / planlagt gjennomføring. Folkemøte på Oseana Kunst & Kultursenter 24.09.15 Prosjektleder Sverre Ottesen Byggeleder Kari Bremnes E39 Svegatjørn - Rådal

Detaljer

Grunneier møter Jernbaneverket. Grunneier møter Jernbaneverket

Grunneier møter Jernbaneverket. Grunneier møter Jernbaneverket Grunneier møter Jernbaneverket 1 Grunneier møter Jernbaneverket 2 Grunneier møter Jernbaneverket Grunneier møter Jernbaneverket Kommuneplan Reguleringsplan Grunnerverv Anleggsperiode Denne presentasjonen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen.

Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen. Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen. 1 Norske hardhauser siden 1970 Året er 1970, stedet er Klepp og tanken er krystallklar: Vi skal lage produkter som

Detaljer

Kort om Mesta. Nøkkeltall Mesta-konsernet. Mesta Konsern. Årsberetning og regnskap. Mesta Drift. Mesta Entreprenør. Mesta Industri.

Kort om Mesta. Nøkkeltall Mesta-konsernet. Mesta Konsern. Årsberetning og regnskap. Mesta Drift. Mesta Entreprenør. Mesta Industri. Årsrapport 2010 1 Kort om Mesta Mesta er et av Norges største entreprenørkonsern innen bygging, drift og vedlikehold av vei, og hadde i 2010 en omsetning på 4,5 mrd. kroner. Mesta har virksomhet over hele

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN INNHOLD SHA- PLAN. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2

KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN INNHOLD SHA- PLAN. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2 SHA- PLAN 1/6 KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN SHA- PLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2 3 Organisasjon 2 3.1 Organisasjon prosjektering 3 4 Fremdriftsplan

Detaljer

Naboinformasjon fra Sporveien: Lørenbanen Oppstart tunnelarbeid

Naboinformasjon fra Sporveien: Lørenbanen Oppstart tunnelarbeid Naboinformasjon fra Sporveien: Lørenbanen Oppstart tunnelarbeid T Sporveien bygger Lørenbanen en ny T-banestrekning i tunnel fra Grorudbanen mellom Hasle og Økern til Ringbanen ved Sinsen. Vi bygger i

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

SHAplan Vannledning vannledning SæbøVetås

SHAplan Vannledning vannledning SæbøVetås COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 2422, Solheimsviken 5824 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no Radøy kommune Vannledning vannledning SæbøVetås 2 / 8 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anleggsprosjektet

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Jernbaneverket Utbygging. Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen

Jernbaneverket Utbygging. Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen Jernbaneverket Utbygging Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen Perspektiv 2040 Moderne dobbeltspor kan gi reisetid under 1 time fra Oslo sentrum til: Tønsberg Halden Hamar Kongsvinger Gjøvik Hønefoss

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal Refleks 4 - September 2010 1 Egne logoer s 14-15 NR.4-2010 Uten klem s 10-11 I Bergen ig jen s 8-9 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 8. ÅRGANG Mesta Industri Mesta Asfalt

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Kjære venner Her i Nepal er livet svært preget av jordskjelvet, og vi vil gi en liten oppdatering til alle dere som følger med: Fremdeles pågår nødhjelpsarbeidet

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Geomatikk dagene 2017, Byggeleder Kjell Sture Trymbo

Geomatikk dagene 2017, Byggeleder Kjell Sture Trymbo 19.03. 2017 Geomatikk dagene 2017, Byggeleder Kjell Sture Trymbo Tidsplan Hunstadmoen - Thallekrysset KVU KS1 Kommunedelplan Reguleringsplan rv. 80 KS2 Stortingsproposisjon Vedtak Juni 2009 Stortings vedtak

Detaljer

Konkurranse- og leverandørstrategier

Konkurranse- og leverandørstrategier Konkurranse- og leverandørstrategier Bransje- og leverandørmøte Veg og Bane 15. Mars 2011 Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavd Vegdirektoratet Statens vegvesens byggherrestrategi Det overordnete

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 1) Kraften er for alle! Ingen har fått en gudegave og mer kraft enn andre, ha tillit til din egen kraft 2) Alle har like mye energi! Vi bare bruker

Detaljer