Refleks. Fokus på skader NR Til Mestas ansatte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte:"

Transkript

1 Mindre asfalt i år s 6-7 NR Refleks 1 - Februar 2010 Til Mestas ansatte: Personlig HMS-bok Hjelmmerke HMS-kalender HMS-bilag Rask fjellrensk s Graver ut motorvei s 8-9 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 8. ÅRGANG 1 Fokus på skader Skadetallene i Mesta er for høye. I 2010 skal antallet skader ned. Se side 3 og eget bilag til Refleks. Foto: Gaute B. Iversen RETURADRESSE: Mesta Konsern as, Strandveien 15, 1326 Lysaker SIDE 4-5 Hodet over vann

2 2 Refleks 1 - Februar 2010 Selv om vi i Mesta har vist omstillingsvilje og omstillingsevne, er det ingen grunn til å lene seg tilbake. Det som er godt nok i dag, er ikke godt nok i morgen. Endringsvilje Foto: Gaute B. Iversen Mesta er et verdidrevet konsern. Det innebærer at verdiene våre skal ligge til grunn for de valgene vi tar g jennom en arbeidsdag hver dag. Da jeg begynte i Mesta var jeg spent på om dette bare var et munnhell, eller om det betydde noe reelt for folkene våre. Etter vel ett år i konsernet kan jeg konstatere at verdiene virkelig betyr noe for oss i vårt daglige virke. Jeg har lyst til å dvele ved en av verdiene endringsvilje. Siden 2003 har Mesta og de ansatte vært ig jennom mange endringer. Da Mesta i 2008 hadde dårlige økonomiske resultater og befant seg i en meget alvorlig situasjon, måtte omstillingstakten økes kraftig. Mesta ble organisert som konsern og det ble g jennomført store kostnadskutt. Denne endringsviljen har vi sett effekten av i 2009 med store resultatforbedringer og overskudd i andre halvår. Et område hvor vi ikke er gode nok, er innen HMS. Skadetallene er altfor høye. Det er iverksatt tiltak i selskapene for å snu denne utviklingen og vi vil i 2010 g jennomføre en HMS-kampanje som omfatter hele konsernet. Skal vi oppnå færre skader krever det først og fremst at vi endrer holdninger at vi bryr oss. Vi har på mange områder nå lagt det verste bak oss og jeg er imponert over endringsviljen de ulike selskapene og den enkelte ansatte har lagt for dagen. Det viser at vi har en organisasjon med tak i, med mennesker som vil lære og utvikle seg, som vil bidra og skape lønnsomme arbeidsplasser. Jeg er stolt over det vi har fått til. Selv om vi i Mesta har vist omstillingsvilje og omstillingsevne, er det ingen grunn til å lene seg tilbake. Skal vi overleve må vi utvikle oss videre. Det ser vi på mange andre arenaer i samfunnet. Prestasjoner som var gode nok å til å vinne OL-medaljer for noen år tilbake, er ikke lenger gode nok til engang å kvalifisere seg til det kommende OL. Slik er det også i vår bransje. Det som er godt nok i dag, er ikke godt nok i morgen. Vår framtidige suksess vil være avhengig av vår endringsvilje. Skal vi bli Norges beste og mest lønnsomme veientreprenør må vi også være best til å endre oss. De endringene som er g jennomført er på mange måter de letteste. De endringene som skal til for å bringe oss til toppen er ikke få og store, men mange små. Det krever at vi blir litt bedre på de fleste prosessene. Det får vi til om vi tar vare på den endringsviljen som er dokumentert og utvikler den ytterligere. Endringsvilje handler om å komme seg videre, ta nye steg. Bli bedre enn greit nok. Litt bedre enn konkurrenten. Og litt bedre enn vi var i går. Vi klarte det i Det skal vi klare også i framtiden. Harald Rafdal Konsernsjef MESTA akkurat nå: Antall utleiedøgn av Mestas hytter Antallet døgn Mestas hytter ble leid ut gikk kraftig ned fra 2008 til 2009, til tross for at oversikten inneholder to ekstra hytter. Den mest populære hytta er Vegvokterhytta på Kvamsskogen i Hordaland. Den ble leid ut 93 døgn i 2008 og 54 døgn i Antall utleiedøgn per år av Mestas hytter. REDAKSJON: Ansv. redaktør Erik Riste, Redaksjon: Gaute B. Iversen, Claes Bendiksen, Mats Øieren Redaksjonen ble avsluttet tirsdag 2. februar ADRESSE: Refleks, Mesta Konsern as, Postboks 667, 1503 Moss Telefon: , E-post: Layout: TRIK kommunikasjon, Trykk: Merkur Trykk. Opplag: 5 000

3 Refleks 1 - Februar Skadetallene skal ned - Målet er at alle i Mesta skal komme friske og hele hjem etter endt arbeidsdag. Slik er det dessverre ikke. Konsernet har mange skader som fører til fravær, sier Harald Rafdal, konsernsjef i Mesta. Claes Bendiksen Mesta har over lengre tid slitt med høye skadetall. I 2009 hadde Mesta en H1-verdi på 9,8. Det er høyere enn g jennomsnittet i bransjen. - Dette er en uholdbar situasjon. Fortsetter det slik, frykter jeg at vi får oppleve en dødsulykke. Våre viktigste kunder setter høye krav til HMS. Om vi ikke tar tak nå, risikerer vi å diskvalifisere oss i konkurransen om nye oppdrag, sier Rafdal. Klar målsetting Mesta sin målsetting for HMS er at alt arbeid utføres uten arbeidsrelatert sykdom eller skade på personer, maskiner/utstyr/materiell og miljø. For å oppnå dette må HMS-tankegangen være en naturlig del av fagstoltheten og fagkunnskapen. - Det må ikke være noen aksept for å ta snarveier, verken hos ledere, ansatte eller tillitsvalgte. Ansvaret for HMS ligger i hvert datterselskap og hos den enkelte ansatte. Det forventes at det arbeides videre med eksisterende tiltak og eventuelt igangsettes nye som gir bedre resultater innen HMS, sier Rafdal. Personlig HMS-håndbok til alle ansatte Alle ansatte i Mesta har ansvar for å ivareta egen helse, egen sikkerhet og unngå at det ytre miljø påføres unødige belastninger. Som ett av flere tiltak for å unngå skader, er den Personlige HMS-håndboken revidert og vedlagt denne utgangen av Refleks. Alle plikter å g jøre seg kjent med innholdet og følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt. Dersom en arbeidstaker ikke følger instruksene for eksempel ved å la være å bruke pålagt verneutstyr må vedkommende regne med en reaksjon. HMS-kampanje For å bidra til holdningsendring og økt aksept for HMS-tenkning skal det i løpet av 2010 g jennomføres en kampanje. Ved hjelp av plakater på arbeidsplassene og redaksjonell oppfølging i Refleks og på intranettet skal alle bevisstg jøres og motiveres til økt samarbeid for å unngå skader. Kampanjen kan ikke løse alt, men skal forsterke effekten av tiltakene i datterselskapene. Sammen med den personlige HMS-håndboken medfølger et hjelmmerke. Ved å klistre dette på hjelmen kan hver enkelt vise et aktivt HMS-engasjement og forpliktelse til å bidra til å unngå skader. De som ikke bruker hjelm i sitt daglige arbeid, skal plassere merket synlig på annet arbeidsantrekk. - Klistremerket skal være et synlig tegn på at vi i Mesta bryr oss om egen og andres sikkerhet og jeg kan ikke se noen grunn til at ikke alle vil være med på dette, avslutter Rafdal. Les mer om kampanjen i bilaget til Refleks. Konsernsjef i Mesta, Harald Rafdal. Forstsetter det slik, frykter jeg at vi får oppleve en dødsulykke... Foto: Gaute B. Iversen FA L L - S K L I - H O P P A R B E I D I H ØYDEN ARBEIDSVARSLING OG TRAFIKKDIRIGERING KLEM - KUTT - SLAG (inkl øyeskader) I Mesta skal vi bry oss om hverandre og hvordan vi arbeider. Mangelfullt fokus på sikkerhet vil ramme deg selv, din kollega, dine pårørende eller andre i dine omgivelser. BRY DEG. De to siste årene har vi hatt nesten 150 personskader i Mesta. Av disse var en stor del I Mesta knyttet til skal FALL vi - bry SKLI oss - HOPP. om hverandre og hvordan vi arbeider. Personskadene kunne vært unngått om vi hadde vært flinke til å fokusere på følgende: Mangelfullt fokus på sikkerhet vil ramme deg selv, din kollega, dine pårørende Hold det ryddig der dere arbeider og i arbeidsveiene eller andre i dine omgivelser. BRY DEG. De to siste årene har vi hatt nesten Strø når det er glatt, eller bruk brodder der strøing 150 personskader ikke mulig i Mesta. Av disse var en stor del I Mesta knyttet til skal ARBEID vi bry I HØYDEN.. oss om hverandre og hvordan vi arbeider. Ikke hopp ut av maskiner og biler Personskadene kunne vært unngått om vi hadde vært flinke til å fokusere på følgende: Mangelfullt fokus på sikkerhet vil ramme deg selv, din kollega, dine pårørende Sjekk underlaget der du går Hold ryddige gangveier i arbeidsområdet eller andre i dine omgivelser. BRY DEG. De to siste årene har vi hatt nesten I Mesta skal vi bry oss om hverandre og hvordan vi arbeider. Sørg for at stillas er godkjent og skiltet før det 150 tas personskader i bruk i Mesta. Av disse var en stor del knyttet til ARBEIDSVARSLING Bruk fallsikring ved arbeid i høyder over to meter OG TRAFIKKDIRIGERING. Personskadene kunne vært Mangelfullt unngått fokus om vi på hadde sikkerhet vært vil ramme deg selv, din kollega, dine pårørende Sikring av stiger flinke til å fokusere på følgende: eller andre i dine omgivelser. BRY DEG. De to siste årene har vi hatt nesten HUSK: Opplæring Risikovurdering Hendelseregistrering Fjerning av farer 150 personskader i Mesta. Av disse var en stor del I Mesta knyttet til skal KLEM vi bry - KUTT oss - SLAG. om hverandre og hvordan vi arbeider. Sørg for god sikring og merking etter arbeidsvarslingsplan Personskadene kunne vært unngått om vi hadde vært flinke til å fokusere på følgende: Ha rømningsmuligheter ved trafikkdirigering Mangelfullt fokus på sikkerhet vil ramme deg selv, din kollega, dine pårørende Ikke ta snarveier (skal bare...) Bruk rett vernejakke eller andre i dine omgivelser. BRY DEG. De to siste årene har vi hatt nesten HUSK: Opplæring Risikovurdering Hendelseregistrering Fjerning av farer Unngå å stå i områder hvor du kan rammes Vær ekstra forsiktig ved kryssing av vei 150 personskader i Mesta. Av disse var en stor del knyttet til FALLENDE Bruk rett verktøy ved løfting, kapping, bending GJENSTANDER. og lignende Personskadene kunne vært unngått om vi hadde vært flinke Bruk hansker og annet påbudt verneutstyr til å fokusere på følgende: HUSK: Opplæring Risikovurdering Bruk Hendelseregistrering godkjente vernebriller Fjerning for å unngå av farer øyeskader Sjekk løfteredskap før bruk Ha stroppekurs og bruk godkjente løftepunkter Bruk godkjent stillas med fotlist og fangnett HUSK: Opplæring Risikovurdering Bruk Hendelseregistrering nødvendige hjelpemidler Fjerning og verneutstyr av farer Sikre verktøy og utstyr mot fall Foto: Bo Mathisen Alle skader kan unngås Foto: Bo Mathisen Alle skader kan unngås Fraværsskader (H1) i Mesta og hos utvalgte konkurrenter i forhold til g jennomsnittet i bransjen og sammenlignbar industri. Foto: Gaute B. Iversen Alle skader kan unngås Foto: Bo Mathisen Alle skader kan unngås Alle skader kan unngås FALLENDE GJENSTANDER (inkl anhukning) HUSK: Opplæring Risikovurdering Hendelseregistrering Fjerning av farer Mesta Bransjesnitt Veidekke AF Aker Solutions

4 4 Refleks 1 - Februar 2010 Målet er Konsernsjef Harald Rafdal sammenligner omstillingen de siste årene med å rykke opp i eliteserien. - Men å holde seg i eliteserien, er avhengig av hardt arbeid og vilje til endringer, sier han. Gaute B. Iversen De siste årene har Mesta vært g jennom mange tøffe omstillinger og bemanningsreduksjoner. Siden 2008 er kostnadene i hele konsernet redusert med 900 millioner kroner. - Utviklingen g jennom hele 2009 var positiv. De to første kvartalene viste negativt resultat, mens tredje kvartal hadde et positivt resultat. Den gode utviklingen fortsatte i fjerde kvartal, sier konsernsjef i Mesta, Harald Rafdal. Årsresultatet for 2009 er ikke klart før senere i vinter. Rafdal kan derfor ikke gå ut med konkrete tall nå. - Jeg kan si så mye som at vi i løpet av 2009 fikk hodet over vann og trekker frisk luft, smiler han. Tiltakene har virket Det har særlig vært Mesta Entreprenør og Mesta Drift som har hatt store utfordringer. Begge selskapene har gått med store underskudd g jennom flere år. - De tiltakene som er g jort i begge selskapene har fungert godt. Særlig i Entreprenør ser vi at de jobbene vi har vunnet etter at det ble innført nye rutiner for anbudsregning og prosjektstyring, går godt, sier han. Det som gleder konsernsjefen mest er at konsernet går i riktig retning. - Jeg er opptatt av hva folk produserer når de er på jobb. Det er viktig for meg at folk har gode arbeidsforhold og at de har det de trenger for å g jøre jobben sin, når de trenger det, sier han. Små marginer Entreprenørbransjen er en bransje med svært små marginer. Mestas konkurrenter har en fortjenestemargin mellom tre og fem prosent, noe som g jør avstanden mellom selskapene liten. - Utviklingen det siste året kan sammenlignes med å rykke opp i eliteserien ig jen. Skal vi holde oss der, må vi være blant de beste. Det krever kontinuerlig hardt arbeid og vilje til å endre oss, sier han. Rafdal påpeker at bransjen og markedet hele tiden forandrer seg. Han berømmer de ansatte i Mesta for viljen til å omstille seg g jennom de siste årene. - I 2009 var det få, men store, omstillinger Framover har hvert selskap områder de hele tiden skal jobbe med å forbedre. Våre utfordringer er ikke lenger de store strukturelle tingene, men ligner de utfordringene resten av entreprenørbransjen jobber med, sier han. To timer i uken Forskjellen mellom et resultat rundt null Jeg kan si så mye som at vi i løpet av 2009 fikk hodet over vann og trekker frisk luft... Alle fotos: Gaute B. Iversen Bas Asgeir Nordtvedt på Ryaforbindelsen og konsernsjef Harald Rafdal.

5 Refleks 1 - Februar innen rekkevidde og en fortjeneste på fem prosent, er liten og krever ikke de store grepene. - Å forbedre resultatet med fem prosent, betyr faktisk ikke mer enn at folk greier å utnytte arbeidstiden bedre. Får hver ansatt g jort to timer mer arbeid i løpet av en uke, har vi økt produktiviteten med fem prosent, sier Rafdal. Det betyr ikke at folk skal utvide arbeidstiden, men at alle blir litt mer effektive i den tiden de er på jobb. - Små grep som øker effektiviteten utg jør mye i det store bildet. Disse grepene skal vi ta skrittvis g jennom oppnåelige delmål. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal være blant de beste i bransjen, sier han. Større spillerom Positiv drift i datterselskapene gir Mesta som konsern muligheten til å utvikle konsernet med nye produkter og på nye markeder. - Når vi er trygge på det vi driver med i dag og har en positiv drift, kan vi utvikle oss videre. Slik vi g jorde da vi etablerte saltlageret i Oslo. Det var en stor investering, men har gitt oss store gevinster, forteller han. Et annet eksempel Rafdal trekker fram er Mesta Drifts utvikling av krandrillen som nå er i drift på fjellsikring. - Slike utviklingsprosjekter hadde vi begrenset tid og ressurser til, slik situasjonen var i nødvendige i Mesta. Utover våren skal han i langt større grad reise ut i de forskjellige datterselskapene. - Jeg har allerede vært på flere besøk og møter en entusiasme jeg setter pris på. Det er mange som virker oppriktig glade for at vi har greid å snu en dårlig utvikling, sier han. Ett av spørsmålene han stadig får på sine reiser, er hva han som konsernsjef vil med Mesta. - Da svarer jeg at jeg oppriktig ønsker at Mesta skal være en stor og solid veientreprenør. Et konsern som alle ansatte er stolte av å jobbe i, og hvor vi gleder oss til å gå på jobben hver dag, hele året. Det målet er kommet langt nærmere i løpet av det siste året, avslutter han. Konsernsjef Harald Rafdal, anleggsleder Ingvar Karlsen og skiftleder Lars Hedenberg i tunnelen under Rystraumen. Reiser rundt Det første året som konsernsjef har han konsentrert seg om å få g jennomført de endringene som var Enighet om Linesøybroen I to og et halvt år har det vært stillstand i byggingen av broen til Linesøya på Fosen etter at det ble avdekket svakheter i fyllingene som fundamentene til broen skulle bygges på. I januar ble Statens vegvesen og Mesta Entreprenør enige om hvordan prosjektet skal fullføres. Gaute B. Iversen I august 2006 inngikk Mesta Entreprenør kontrakt med Statens vegvesen om bygging av bro til Linesøya i Åfjord kommune på Fosen i Sør- Trøndelag. Kontraktssummen var på 57 millioner kroner. Dette var den andre av to entrepriser i byggingen av bro til Linesøya. Den første entreprisen ble utført av en lokal entreprenør, og omfattet tilførselsveiene og bygging av steinfyllinger som broen skulle bygges på. Kontrakten Mesta Entreprenør inngikk om bygging av broen var en totalentreprise. Det innebar at Mesta Entreprenører var ansvarlig for valg av broløsning, prosjektering av broen og bygging av broen. Mesta Entreprenør har bygget flere lignende broer tidligere. I henhold til opprinnelig tidsplan skulle broen stå ferdig i desember Da Mesta Entreprenør sommeren 2007 startet arbeidene med å sette brofundamentene ned på fyllingene som broen skulle bygges på, viste det seg at fyllingene ga etter og ikke var av den kvalitet som beskrevet i kontakten. Mesta Entreprenør stoppet da arbeidene på grunn av faren for at broen kunne kollapse. Siden arbeidene stoppet i 2007 har det vært en dialog mellom Statens vegvesen og Mesta Entreprenør om hvordan og på hvilke vilkår prosjektet skulle fullføres. Det er avholdt en rekke møter mellom Statens vegvesen og Mesta Entreprenør med sikte på å oppnå enighet om dette, og denne uken kom partene til enighet. Mesta Entreprenør tar sikte på å ta opp ig jen arbeidene i løpet av april og målsettingen er at prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av Jeg er meget tilfreds med at vi har oppnådd enighet med Statens vegvesen, det har vært viktig for oss for å kunne videreføre prosjektet. Jeg vil rette en takk til våre medarbeidere i Mesta Entreprenør som over lang tid har arbeidet med å finne mulige løsninger og hvor prosjektleder Rune Tunhøvd og hans team nå har lykkes i å få en løsning i saken, sier Bendek Maartmann-Moe. Prosjektleder Rune Tunhøvd.

6 6 Refleks 1 - Februar 2010 HMS-KORSET Skader desember 2009 Kutter as Ingen skade Skade uten fravær Skade med fravær SKADE UTEN FRAVÆR SKADET FINGER Mesta Entreprenør Ryaforbindelsen Skade: På en slangeskjøt var det benyttet bandit-band og en medarbeider fikk kutt i fingeren av dette ved løfting av slangen SKADE UTEN FRAVÆR SKADET RIBBEN Mesta Entreprenør Ravnkloløpet Skade: I forbindelse med utskifing av en gammel kum veltet denne ved utskifting av fiberduk. Mesta-arbeideren fikk denne over seg og skadet en skulder og et ribben. Bedriftshelsetjenesten i Mesta I forbindelse med g jennomgangen av tjenesteproduksjonen i Mesta Konsern ble bedriftshelsetjenesten (BHT) overført til Mesta Drift fra 1. juli Alle ansatte i alle datterselskapene i Mesta har likevel det samme tilbudet som tidligere. De ansatte i bedriftshelsetjenesten jobber landsdekkende for ansatte i alle datterselskapene i Mesta. Hvert datterselskap har en handlingsplan for 2010 samt en tiltaksplan for bedriftshelsetjenesten. Per i dag består bedriftshelsetjenesten av følgende personer: - Margun Dahle, bedriftssykepleier, tlf: Gudmunda Sigurdadottir, bedriftssykepleier - Caren Solheim, bedriftssykepleier, tlf: Bente Ulvestad, bedriftslege, tlf: Monika Oldervoll Fosse, bedriftsfysioterapeut/leder av BHT tlf: Beste asfaltjobb til Mesta Asfalt Mesta Asfalt ved Geir Skjåk og Morten Bakke ble i januar tildelt prisen for Årets asfaltjobb Prisen som deles ut av Norsk Asfaltforening, fikk de for leggingen av asfalt på riksvei 15 over Strynefjell. Årets pris var delt mellom Mesta Asfalt og Terje Hansen AS som fikk pris for asfaltleggingen til Solberg Motor Show i Telenor Arena i november. Mestas asfaltlag, ved utleggerbas Geir Skjåk, fikk i fjor høst også prisen for beste asfaltjobb fra Statens vegvesens Region øst.

7 Refleks 1 - Februar faltbudsjettene Totalt 2009 Mesta 2009 Øst Sør Vest Midt Nord Totalt VEST MIDT ØST NORD Statens vegvesen skal bruke 400 milllioner kroner mindre på asfaltering i 2010 sammenlignet med fjoråret. - Volumet er omtrent det samme som i 2008, sier Nils Petter Vegsund i Mesta Asfalt. Mats Øieren Mesta Asfalt er i full gang med årets anbudsregning på asfaltkontraktene etter at anbudene ble lagt ut i uke 5. Frist for innlevering av tilbudene i alle Statens vegvesens regioner er 9. mars. - Kalkulasjonsteamene er i full gang. Endringene vi g jorde i siste halvdel av 2009 g jør for at vi står godt rustet i kampen om kontraktene, sier adm. direktør i Mesta Asfalt Nils Petter Vegsund. Asfaltbevilgningene i statsbudsjettet for 2010 er redusert med om lag 400 millioner kroner sammenlignet med Volumet er derfor på omtrent samme nivå som i 2008, sier han. Fjoråret ga rekordutteling til Mesta Asfalt og g jorde selskapet til den største aktøren innen markedet for statskontrakter. - Med et så stort volum økte også risikoen betydelig. I 2010 har vi derfor valgt en strategi som reduserer risikoen og bedrer lønnsomheten for selskapet, sier Vegsund. Forvaltningsreformen Fra 1. januar i år ble ansvaret for ca 60 prosent av riksveiene overført fra staten til fylkeskommunene. Som en følge av reformen vil midlene som benyttes til veier overføres fylkeskommunene uten å være øremerket. Asfaltering og veivedlikehold må derfor konkurrere med andre formål i fylkeskommunene. - For inneværende år er planleggingen kommet så langt at det ikke vil påvirke asfaltvolumet. Neste år må vi derimot forvente at konkurransen om midlene i fylkeskommunene blir hardere, med den usikkerheten det gir i forhold til asfaltvolumet i 2011, avslutter Vegsund. Adm. direktør i Mesta Asfalt, Nils Petter Vegsund. SØR Foto: Bo Mathisen I år har vi valgt en strategi som reduserer risikoen Økt asfaltproduksjon i 2009 Foreningen for asfalt og veivedlikehold har lagt fram tallene for som viser omfanget av den norske asfaltproduksjonen i Tallene viser at produksjonen økte med 14,9 prosent i forhold Mesta Asfalt økte produksjonen med 26 prosent fra 2008 til 2009, og økte sin markedsandel fra 12,2 til 13,4 prosent. Asfaltproduksjonen økte med nesen en tredel i Tonn (1 000) Markedsandel Tonn (1 000) Markedsandel Kolo Veidekke , ,4 NCC , ,8 Lemminkäinen , ,6 Mesta Asfalt , ,2 Skanska 355 5, ,2 Øvrige aktører , ,8 Sum , ,0 Foto: Mesta

8 8 Refleks 1 - Februar 2010 Vi jobber så tett på flytrafikken at det er vanskelig å bruke kraner... Alle fotos: Gaute B. Iversen Graver under rul Mens flyene tar av, skal Mesta Entreprenør grave seg under rullebanen på Trondheim lufthavn Værnes. Tunnelen er en del av utvidelsen av E6 g jennom Stjørdal til firefelts motorvei. Gaute B. Iversen Utvidelsen av E6 g jennom Stjørdal måtte gå under takse- og rullebane på Trondheim lufthavn Værnes. Og å jobbe så nært en travel flyplass som Værnes, setter begrensninger på arbeidene - Vi har strenge begrensninger på blant annet høyden på utstyr rundt flyplassen. Fordi vi jobber så tett på flytrafikken er det blant annet vanskelig å bruke kraner, forteller prosjektleder Arve Grannes. Graver hull Da den eksisterende Værnestunnelen ble bygget ble det forberedt for en firefelts motorvei g jennom flyplassen. I 1985 ble det spuntet en trasé g jennom rullebanen og i 2000 ble det samme g jort på taksebanen. - Over spuntene ligger det ett betongdekke. I realiteten sprenger vi ikke en tunnel g jennom flyplassen, men vi graver oss mellom spuntene for å lage tunnelen, sier prosjektlederen. Utgravingen av tunnelen under taksebanen er allerede ferdig, mens arbeidene under rullebanen starter senere i vår. - Traseen som allerede er spuntet under rullebanen er ikke lang nok. Derfor må vi først forlenge spuntene i begge ender før vi kan begynne arbeidet på selve tunnelen, sier han. Arbeid om natten Arbeidet med å forlenge spuntene under rullebanen begynner i april. Spuntingen må g jøres på nattestid. - Vi får ikke tilgang til området før i april. Da stenges flyplassen i noen timer på natten slik at vi får spuntet. Vi har kort tid på oss og må være klare på kort tid hver natt til å starte arbeidet, sier Grannes. Spuntemaskinen ville også vært for høy til å tilfredsstille Avinors strenge begrensninger rundt rullebanen. Må finne takten Utgravingen av tunnelen vil skje fra begge sider. Først blir de øverste

9 Refleks 1 - Februar Prosjektleder Arve Grannes og ansvarlig for betongarbeidene Stefan Elgh. Værnestunnelen Kontraktssum: 78 millioner kroner Anleggsstart: Oktober 2009 Ferdigstillelse: Oktober 2011 Anlegget omfatter en 450 meter lang sammenhengende betongkonstruksjon Av dette er 250 meter tunnel under takse- og rullebane. De resterende 200 meterne er vanntett betongtrau i dagen. Utgraving av kubikkmeter masse kubikkmeter betong tonn armering 14 Mesta-ansatte Stig Devik og Ragnar Freland har mye jern å binde på den nye Værnestunnelen. Verneombud Tor Sylten jobber tett på taksebanen på Værnes lufthavn. lebanen meterne av løpet gravd. Deretter avstives spuntene før den nederste delen graves ut. - Vi vil jobbe oss seks meter innover av gangen Så støper vi bunnplate slik at vi stiver av tunnelløpet. Ved å jobbe fra begge sider samtidig kan vi grave på den ene siden mens vi støper i den andre enden, forteller anleggsleder for betongkonstruksjonene, Stefan Elgh. Når bunnplaten er støpt kan den midlertidige avstivingen fjernes og arbeidet med veggene begynne. Han sier de er helt avhengig av å greie å holde takten g jennom hele tunnelen for å lykkes med prosjektet. - Planleggingen av drivingen av tunnelen pågår for fullt. Selve gravingen av rullebanetunnelen begynner først etter sommerferien, sier Elgh. Uventet betong Da tunnelen g jennom taksebanen skulle graves møtte Mesta på en overraskelse. Under tunnelløpet var det allerede støpt veidekke. - Denne betongen var ikke beskrevet noe sted, så den kom som en overraskelse på oss. Det har ført til at vi har måttet endre på planene. Vi har ikke kunnet starte betongarbeidene da vi hadde planlagt. Foreløpig ser det ikke ut til at det skal føre til noen forsinkelser, sier Grannes.

10 10 Refleks 1 - Februar 2010 HMS-KORSET Skader januar 2010 Raskere åp SKADE UTEN FRAVÆR SKADET SKULDER Mesta Drift Funksjonskontrakt Høgsfjord Skade: En Mesta-ansatt fikk skade i skulderen da porten på salthallen gikk ned og traff panseret på hjullasteren han kjørte. Føreren av hjullasteren hadde kjørt ut en skuffe med salt, og var på vei ut med andre skuffe da porten gikk ned. Porten påførte også skader på maskinen SKADE UTEN FRAVÆR SKADET FOT Mesta Drift Driftsområdet Helgeland Skade: Skaden skjedde i forbindelse med strøing på Rv 73 i Hattfjelldal. Under strørunden måtte Mestas sjåfør stanse i en bakke. Ved oppstart i bakke måtte vedkommende legge strøsand manuelt, og i forbindelse med dette kom det et vogntog og kjørte på Mestas bil og sjøfør. Til alt hell gikk det bra med sjåføren som kun pådro seg forstuelse i foten Ingen skade Skade uten fravær Skade med fravær Ved å bruke den egenutviklede krandrillen kunne Mesta Drift renske fjellet og åpne Austmannalitunnelen på E134 langt raskere enn ved tradisjonell fjellrensk. Gaute B. Iversen Austmannalitunnelen er en del av fjellovergangen over Haukeli. Den 20. november i fjor gikk det et ras i tunnelåpningen og tunnelen ble stengt. En drøy uke senere var Mesta Drift i gang med å sikre fjellet slik at tunnelen kunne åpnes ig jen. - Vi valgte å bruke den nye fjelldrillen til arbeidet. Den måtte løftes opp på tunnelportalen for å komme til rasområdet, forteller driftssjef Fjellsikring Dagfinn Turum i Mesta Drift. Krandrillen veier imidlertid 100 tonn, og Statens vegvesen måtte i forkant beregne at tunnelportalen tålte vekten av den store maskinen. Det ble en rimelig spektakulær operasjon, når denne kranen skulle løftes opp på tunneportalen, av en 160 tonns kran. Raskere rensk Krandrillen har en rekkevidde på hele 54 meter ved fjernstyring, og 34 meter med mann i kurven. Fjellsikrerne kunne derfor nå høyt opp i fjellsiden over tunnelportalen. - Det har vært veldig krevende arbeider. Vi hadde mye dårlig vær og lave temperaturer mens vi holdt på. I tillegg er det dårlig fjell der raset gikk, forteller Turum. Takket være gode fagkunnskaper, og en formidabel innsats fra krandrilloperatøren, og de andre involverte, klarte man å g jøre arbeidene med å renske og sikre fjellet over tunnelportalen på tre uker. - Krandrillen var eneste mulige løsningen for å kunne g jøre denne jobben så raskt, både sikkerhetsmessig og teknisk. Dermed kunne tunnelen åpnes i desember, og ikke utpå våren, sier Turum Månedens BRYSOMME Oppdatert kurs i arbeidsmiljø Bedriftshelsetjenesten og KHMS har i fellesskap oppdatert 40-timerskurset i arbeidsmiljø. Kursinnholdet er nå likt for hele konsernet. Målgruppen for kurset er verneombud, ledere med delegert myndighet, arbeidsledere og ledere med personalansvar, KHMSrådgivere, medlemmer av AMU og HMS-utvalgene. Kurset er lovpålagt og må være dokumentert oppdatert hvert 10. år. Påmelding g jøres etter avtale med leder. Datoer for g jennomføring av 40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø: Vest Del februar. Del mars Påmelding innen 8. februar til Rein- Werner Kjenes tlf.: E-post: Sørøst Del mars. Del mars Påmelding innen 8. februar til Astri Thuesen tlf.: E-post: Nord Ukekurs april Påmelding innen 25. mars til Jan-Arne Danielsen tlf.: E-post: Dersom man g jennomfører del 1 nå, kan del 2 tas på et senere kurs. Sted for g jennomføring vil blivalgt når man ser hvem som er påmeldt.? ETTERLYSNING For å bringe fram gode eksempler på HMS-tiltak og forbilder under kampanjen skal det hver måned kåres "Månedens Brysomme". Prisen skal gå til personer eller lag som har vist et særskilt HMS-engasjement. Vi ber om at aktuelle kandidater nomineres ved å sende e-post med navn og en kort begrunnelse for nominasjonen til

11 Refleks 1 - Februar ning med krandrillen Krandrillen Europas eneste typegodkjente personløft med boreutstyr Boremaskinen er montert på en beltegående mobilkran Krandrillen er utviklet av Mesta Drift, Stangeland Kran, Liebherr og AMV Borer hull på 100mm og opptil 30 grader stigning Boltelengder opp til 22 meter Oppfyller kravene i Arbeidstilsynets HMS-forskrifter Rekkevidden på krandrillen er 54 meter Ved å bruke Mesta Drifts krandrill kunne renskingen av fjellet over tunnelportalen på Austmannalitunnelen utføres raskere og sikrere. Suksess med rekruttering Mesta Entreprenør har det siste året hatt stor suksess med rekrutteringen av sivilingeniører og ingeniører. Gaute B. Iversen I løpet av 2009 rekrutterte Mesta Entreprenør hele 12 sivilingeniører og ingeniører. Rekrutteringene er delvis g jennomført for å erstatte ansatte som har sluttet, men også for å styrke ledelsen og kompetansen i selskapets prosjekter. - Vi har dedikert en ressurs med høy kompetanse innenfor rekruttering som aktivt skal jobbe mot sivilingeniørog ingeniørmiljøene for å rekruttere de beste folkene innenfor i bransjen, forteller HR-sjef Hege E. N. Mikalsen i Mesta Entreprenør. Slike prosesser er ofte både tidkrevende og lange, i tillegg kreves en høy grad av profesjonalitet fra den som ivaretar oppgaven fra organisasjonens side. Baard Langballe har bidratt sterkt til dette. Bedret rekrutteringsgrunnlag Mikalsen forteller at markedet har endret seg noe fra vinter/vår 2009 til høstsemesteret hvor tilgangen økte svakt. Dette kan ha sammenheng med en svak bedring i jobbmarkedet samt at bransjen ferdigstilte prosjekter og kapasitet ble synligg jort. - Det er viktig at vi kan vise at de konkrete forbedringsmålene for selskapet nås, og at vi deltar i og vinner spennende anbudsprosesser. Vi har også tro på at karriereutvikling mellom selskapene innenfor konsernet vil gi oss et reelt konkurransefortrinn, sier hun. Et viktig konkret tiltak i rekrutteringsarbeidet er derfor å overvåke prosjekter som ferdigstilles da kompetanse ofte er flyt på disse tidspunkter i bransjen. Rekrutteringsaktiviteter Mesta Entreprenør vil g jennom langsiktige tiltak knyttet til rekruttering ha etablerte ordninger mot lærlinger, traineer og junioreksperter, dessuten utlysning av sommerprosjekter som retter seg mot universitetsog høyskolemiljøene. Sistnevnte er et virkemiddel for å synligg jøre virksomhetens spennende prosjekter ovenfor målgruppen nyutdannende siv. ing/ingeniører. - Denne aktiviteten har vi tro på skal bidra til forsterket omdømme og økt rekrutteringsstyrke, sier hun. Foto: Gaute B. Iversen Foto: Mesta

12 Norges mest kom 12 Refleks 1 - Februar 2010 Vegdirektør Terje Mo Gustavsen (til høyre) brukte en kopi av saksen som Harald Hårfagre brukte til hårklippen sin, da han kuttet snoren og åpnet Atlanterhavstunnelen på Nordmøre før jul. Fra venstre på bildet fylkesordfører Olav Bratland i Møre og Romsdal, ordfører Per Kristian Øyen i Kristiansund og ordfører Jarle Haga i Averøy. Foto: Kjell Herskedal /Scanpix Et av de mest krevende prosjektene Statens vegvesen har vært utsatt for... Ny stasjon åpnet - Mesta i rute I januar åpnet Jernbaneverket nye Nydalen togstasjon. Mesta Entreprenør har bygd stasjonen, som ble levert i tide. Mats Øieren Mesta Entreprenør har hatt ansvaret for byggingen av den nye stasjonen på Gjøvikbanen. Etter utbyggingen er stasjonen blitt en moderne holdeplass med mange passasjerer og mye trafikk. Entreprisen omfatter også bygging av gang- og sykkelvei, gangbro og utvidelse av Ringvei 3 med kollektivfelt. Hele prosjektet vil være ferdig til høsten, men Jernbaneverket valgte allerede nå å markere at den nye togstasjonen er tatt i bruk. Hektiske dager I løpet av fire svært hektiske døgn i august ble alle betongelementene til holdeplassen og perrongen montert. All togtrafikk forbi holdeplassen måtte stoppes disse dagene. - Før dette måtte alt grunnarbeidet være ferdig. Perioden med togstans var bestilt lang tid i forveien og en forsinkelse ville fått store konsekvenser for alle parter, forteller Mestas prosjektleder Egil Bjørke. En utfordring i anleggsperioden har vært støy og rystelser på grunn av pigging i fjellet. Mesta valgte i større grad å pigge i stedet for å sprenge bort fjell. - I ettertid har det vist seg at det var feil strategi. Piggingen påførte naboene unødvendige belastninger. Arbeidet tok også lengre tid enn planlagt, sier byggeleder i Jernbaneverket Utbygging Bjørn Sandvik. Mange endringer I løpet av byggeperioden har det vært mange endringer. I enkelte perioder har planlegging og bygging pågått parallelt. Dette har gitt utfordringer og satt krav til å finne gode løsninger fortløpende. Foto: Bjørn Sandvik/Jernbaneverket - Framdriften kunne ikke vært bedre uten at det hadde gått ut over både sikkerhet og kvalitet. Vi er veldig fornøyd med at Mesta bidro med konstruktive løsninger i denne krevende perioden. Uten dette ville ikke holdeplassen blitt ferdig til 4. desember, sier Sandvik. Foto: Mats Øieren Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet Nydalen stasjon.

13 Refleks 1 - Februar pliserte tunnel I desember i fjor åpnet Atlanterhavstunnelen endelig. Mesta Entreprenør fikk skryt for det kompliserte arbeidet med den meter lange tunnelen. Mats Øieren På grunn av det svært dårlige fjellet i deler av tunnelen karakteriserer eksperter Atlanterhavstunnelen som den mest krevende tunnelen som noen gang er bygget i Norge. Også for byggherren har det vært et svært komplisert prosjekt. - Dette er et av de mest krevende prosjektene Statens vegvesen har vært utsatt for, sa vegdirektøren Terje Moe Gustavsen ved åpningen. Han la til at resultatet er blitt en flott og sikker tunnel som vil bety mye for hele regionen. Skryt til Mesta Moe Gustavsen minnet ved åpningen om at det var raset i tunnelen i februar 2008 som g jorde prosjektet svært utfordrende. Han gir all mulig honnør til Statens vegvesen og Mesta som løste disse utfordringene på en imponerende måte. Den 29. februar 2008 ble en dramatisk dag for arbeiderne på Atlanterhavstunnelen. Arbeidet pågikk i en sone med svært dårlig fjell og med liten overdekning. Dagen før var det satt inn tung sikring, men til tross for dette gikk det et stort ras og mye vann rant inn. Atlanterhavstunnelen Undersjøisk tunnel fra Averøy til Kristiansund Lengde: meter Pris: 830 millioner inkludert veier (2009-kroner) Finansieres hovedsakelig med bompenger Erstatter ferjesambandet mellom Bremsnes og Kristiansund Takket være solid faglig kompetanse og stor innsats holdt Mesta-g jengen havet ute og tunnelen ble reddet, men åpningen ble nesten ett år forsinket på grunn av problemene som oppsto. Enighet Mesta og Statens vegvesen kom høsten 2009 til enighet om et økonomisk oppg jør for alle større tvistesaker i forbindelse med byggingen av Atlanterhavstunnelen. Det økonomiske oppg jøret omfattet blant annet raset og lekkasjene Raset inne i tunnelen. som oppsto. I tillegg var det en del merkostnader med forskjæring/ søppelfylling på Hagelin i Kristiansund. Uenigheten mellom partene besto i hovedsak av ulike oppfatninger av kontraktens bestemmelser og beregning av ekstra byggetid. Etter lengre tids forhandlinger på prosjekt-, region- og vegdirektoratnivå, kom partene til at konflikten skulle bli g jenstand for utenomrettslig mekling etter tvisteloven. Etter avtale mellom partene er avtalebeløpet konfidensielt. Omfattende sikring med blant annet injeksjonsskjerm i rassonen. Foto: Mesta Foto: Mesta Mesta Entreprenør er hovedentreprenør for prosjektet i Nydalen. Status funksjonskontrakter 2010 Da Refleks gikk i trykken var følgende status i prosessen rundt tildeling av funksjons-kontraktene til Statens vegvesen. Alle 17 kontrakter er nå utlyst. På 13 av kontraktene er anbudene nå innlevert og på fem av disse er priskonvolutten åpnet. Karaktergivningen på dokumentasjonsdelen viser så langt gode resultater på de kontraktene Mesta Drift har fått tilbakemelding på. Kontrakt Dato utlyst Dato levert/frister Dato åpnet Dagens kontraktør Lavest pris ved åpning 0605 Drammen 7. oktober 3. desember 7. januar Mesta Mesta 0902 Arendal øst 7. oktober 3. desember 7. januar Lemminkainen Risa 1004 Sirdal 26. oktober 17. desember 28. januar Risa Risa 1105 Indre Ryfylke 8. oktober 10. desember 1. februar Mesta Risa 1403 Nordfjord 20. oktober 2. desember 1. februar Mesta Opedal 1506 Surnadal 11. november 12. januar Kolo Veidekke 1509 Ytre Nordmøre 11. november 12. januar Mesta 1606 Trondheim/Malvik 11. november 19. januar Mesta 0203 Follo 16. november 27. januar NCC 0405 Nord-Østerdalen 17.november 27. januar Mesta 0406 Solør 17.november 27. januar Mesta 0503 Valdres 17. november 27. januar Tronrud Anlegg 0504 Sør-Gudbrandsdal 17. november 27. januar Mesta 0904 Arendal indre 14. desember 4. februar Mesta 1806 Bodø 4. desember 11.februar Mesta 2004 Nordkyn 4. desember 11.februar Mesta 1202 Stor Bergen 21. januar 24. mars NCC

14 14 Refleks 1 - Februar 2010 Foto: Mesta Bildet viser overrekkelsen av HMS-prisen fra Verksmester på Verksted Rådal, Roger Langhelle, (t.h.) til verneombud Steinar Atle Våmartveit (t.v.). HMS-prisen til Steinar Verneombud Steinar Atle Våmartveit ved Verksted Rådal fikk Mesta Verksted sin HMS-pris for Prisen består av diplom og kroner. Lavest på stor jernbanejobb Bård Kristian Flore Mesta Verksted deler årlig ut en HMSpris til en avdeling eller en enkeltperson som har utmerket seg positivt i forhold til HMS. Årets pris gikk til verneombud Steinar Atle Våmartveit ved Verksted Rådal. Det er Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Mesta Verksted som tildeler prisen. Den forrige HMS-prisen gikk til Verkstedsenter Berger for godt HMS arbeid og gode HMS-tall. I år ønsket AMU at prisen for 2009 skulle gå til en enkeltperson som har utmerket seg spesielt. - Steinar Atle Våmartveit følger alle HMS-regler, er flink til å få rapportert inn nestenulykker, god på risikovurderinger, flink til å følge opp tiltak på vernerunder og sier ifra dersom noen g jør noe på kanten. Han er saklig i argumentasjonen og kommer med løsninger. Generelt er han en humørspreder, sier verksmeter i Rådal, Roger Langhelle. Ved tildelingen av Nobels fredspris til USAs president Barak Obama hadde Mesta Drift oppdraget med å plassere ut sperremateriell i form av g jerder og jerseystein. Refleks har ikke mottat reaksjoner fra Obama selv, men Oslopolitiet var meget godt fornøyd med innsatsen fra Mesta Drift. Ved Jernbaneverket anbudsåpning for den første entreprisen på bygging av nytt dobbeltspor på strekningen Holm Nykirke i Vestfold hadde Mesta Entreprenør det laveste anbudet med en pris på 568 millioner kroner. Erik Riste Entreprisen på jernbanetunnelen omfatter sprengning av fire kilometer tunnel med et tverrsnitt på 132 m2. Drivingen skal skje ved at det gås inn på midten og arbeides utover i begge retninger. Det skal sprenges, fraktes ut masser og utføres frostog vannsikring. Jobben inkluderer også bygging av adkomstvei og fire rømningstunneler. Tunnelen har en total lengde på 12 kilometer. På hver side av entreprisen som ble åpnet i dag, vil det komme egne entrepriser som fullfører tunnelen. Totalt består prosjektet av syv entrepriser, hvorav fire er tunneljobber. Jernbaneverket skal nå kontrollregne de innkomne anbudene, deretter skal det g jennomføres forhandlinger. - Dette oppdraget vil gi oss en omsetning per måned på millioner kroner og vil være en viktig plattform for oss videre. Jeg vil gi ros til g jengen som har arbeidet med anbudet. De har g jort en meget god jobb, sier tunnelsjef Eivind Opedal i Mesta Entreprenør. Får Mesta Entreprenør oppdraget tas det sikte på anleggsstart i løpet av juni Prosjektet vil pågå til utgangen av På det meste vil opptil 60 Mesta-ansatte være i sving på prosjektet, i tillegg kommer underentreprenører. I perioder vil tre tunnelrigger være sysselsatt på prosjektet. - Dette er en viktig jobb for oss og et oppdrag som passer meget godt inn i vår portefølje og vår strategi, sier adm. direktør Bendek Maartmann-Moe i Mesta Entreprenør. Vestfoldbanen Bygging av nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke Total lengde 14,1 kilometer 12 kilometer lang jernbanetunnel Total ramme for hele prosjektet er 4,1 milliarder kroner I Holmestrand skal det bygges underjordisk stasjon Fem minutter redusert reisetid Ferdigstillelse sommeren 2015

15 15 Refleks 1 - Februar 2010 Ny leverandør på reiseforsikring Mesta Konsern har valgt Gouda Reiseforsikring som ny leverandør av tjenestereiseforsikring. Den nye ordningen trådte i kraft med virkning fra 1. januar i år og g jelder for alle datterselskaper unntatt Geo Survey som har en annen ordning. Det er laget en brosjyre med generell informasjon om forsikringsordningen og et forsikringskort som kan lastes ned fra intranett. Innholdet på mesta.no skal bli bedre. Mesta Drift var først ute med nytt innhold på sine sider. Rolf Dale. Nye nettsider på mesta.no Endringer i IKT Mesta Drift framstår med helt nytt innhold på internettsidene. - Vi har lenge hatt behov for å informere bedre rundt hvilke produkter og tjenester selskapet kan tilby, sier salgssjef i Mesta Drift, Randi Ystanes. De nye nettsidene er laget i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen. Sidene vil fortløpende bli utvidet og oppdatert. Det er lagt opp til en helt ny struktur som skal g jøre det enklere for brukerne å finne fram til det Mesta Drift tilbyr. - Vi ønsket å vise fram våre referanseprosjekter og vi har også valgt å legge ut detaljert kontaktinformasjon. Dette skal g jøre det enklere å få tak i rett person, salgssjef i Mesta Drift, Randi Ystanes. Hun har allerede mottatt gode tilbakemeldinger på de nye sidene. Større omlegging De nye sidene til Mesta Drift er starten på en større omlegging av nettsidene til hele konsernet. Omleggingen vil i første rekke gi mer og bedre innhold på sidene. Det skal også knyttes flere tjenester til sidene. - Arbeidet g jøres av kommunikasjonsavdelingen i nært samarbeid med datterselskapene i tiden framover, sier nettredaktør i Mesta Konsern, Mats Øieren. Også Mesta Eiendom er i gang med å lage nye sider. - Vi ønsker å vise eiendommene vi har, både for utleie og salg, på en bedre måte enn tidligere. Samtidig vil vi eksponere utviklingsprosjektene som kommer framover. Internett har vist seg å være en veldig bra kanal for dette, sier adm. direktør i Mesta Eiendom Mona Aarebrot. Mesta Drift har endret organisasjonen for IKT. IKT Drift har vært underlagt enheten for prosjektstyring siden 1.oktober. Fra 6. januar ble IKT Drift egen enhet i stab/støtte. Rolf Dale som leder enheten, vil tre inn i ledergruppen i Mesta Drift. - Vi går nå ig jennom porteføljen av produksjonssystemer og foretar en grundig evaluering. Gjennom det organisatoriske grepet vi nå foretar, får vi en tettere dialog med lederne for produksjonsvirksomheten. Det g jør det lettere å oppfylle behovene disse har, sier Rolf Dale. Meld deg inn i Mestas pensjonistforening Ledige stillinger Stillingsbetegnelse Avdeling/firma Controller Mesta Verksted Trainee Mesta Konsern Navn: Prosjektingeniør Mesta Entreprenør Adresse: Controller Mesta Stein Junioringeniør Trøndelag Mesta Drift Innkjøpsleder/junior Mesta Entreprenør Junioringeniør Østlandet Mesta Drift Juniorplanlegger Østlandet Mesta Drift Ja, jeg ønsker å bli medlem i Mestas pensjonistforening. Fødselsdato: E-post: Mobiltelefon: Medlemsavgiften er 125 kroner i året. Klipp ut kupongen, putt den i en konvolutt og send den til: Mesta Pensjonistforening, Postboks 667, 1503 Moss Innmelding kan også g jøres per e-post til eller per sms til mob.nr.: Prosjektingeniør/junior Søknadsfrist Mesta Entreprenør

16 16 Refleks 1 - Februar 2010 Sistesiden Åge Fanebust i Mesta Drift skyter ned farlig is langs veien med jaktrifle. Med rifle mot isen Langs en smal vei på Tellnes i Fjell kommune skyter Åge Fanebust store istapper som henger ned fjellskråningen. Mats Øieren - Dette er ikke mye is i forhold til det jeg er vant til. Men det ser skummelt ut for de som ikke har sett sånne mengder med is før, sier Åge Fanebust i Mesta Drift til bt.no. Fanebust har skutt på is i 20 år. Valigvis pleier han å skyte ned is på Voss og i Hardanger. Alternativet til rifle er å bruke tyngre og dyrere utstyr som dynamitt og kran for å fjerne ismassene. Da må veien stenges i lengre perioder. Det er første gang rifle blir brukt til isrydding langs denne veien, men isen henger såpass godt fast at det er vanskelig å få ned alt. - Denne isen er ikke moden enda, sier han før han henger riflen på ryggen og teller opp hvor mange patroner han har brukt. Foto: Tor Høvik/Bergens Tidende Johnny Larsen vant Mestaskapet i desember Det ble Johnny Larsen som vant den siste runden i Mestaskapet. - Dette var en blanding av tipping og beregning, sier Larsen som mener Mestaskapet har vært et hyggelig innslag i Johnny Larsen svarte riktig på at dersom årsproduksjonen av strøsand i Mesta Stein skulle rukket å renne g jennom et timeglass før årsskiftet 2009/10 måtte man ha startet opp i tiden rundt fødselen til Djengis Khan, altså år Forutsetningen er da at 100 gram sand bruker ett minutt på å renne g jennom timeglasset. DEN GODE VEIHISTORIEN Sven Oen i Mesta Entreprenør forteller: På et veianlegg for noen år siden forsvant det en dag en rull med detonerende lunte. Dette førte naturligvis litt oppstyr inntil vi fant ut hvor denne hadde tatt veien. Det viste seg at det var vaskedama som hadde tatt med seg en rull med grønt tau som hun hadde funnet på anlegget. Dette hadde hun brukt til ny klessnor utenfor huset hjemme. Hun ble noe forskrekket da hun fikk vite hva det nye tørkestativet hennes var laget av, men etter hvert gikk forskrekkelsen over i ett stort smil. Da vi lurte på hva hun frydet seg over svarte hun: - Dere skjønner det at mannen min er sprengningsbas i forsvaret, og han har lovet å ta inn klesvasken i dag Oen utfordrer Ola Kvammen til å komme med en av sine historier neste gang. Foto: Gaute B. Iversen Hvilken vei er dette? Denne veien en stamvei inntil Mesta bygget ny riksvei utenom dette tettstedet. Hvilket tettsted er vi i. Send svar til I forrige nummer av Refleks, var bildet fra Langfossen på E134 ved Åkrafjorden i Etne kommune. TAKK for oppmerksomheten Da jeg 1 januar gikk over i pensjonistenes rekker, ønsker jeg å takke alle kjente og ukjente, for seks begivenhetsrik, lærerike og hyggelige år i Mesta. Hilsen Bjørn Seigerud, Mesta Entrepenør Til kolleger ved Mesta Drift, driftslag Gol og Småanlegg BVT: Mange takk for gåva til 60-års dagen min. Hilsen Erling Lio, Mesta Drift Hjertelig takk for oppmerksomheten ved min overgang til pensjonistenes rekker, 1. desember i fjor. Hilsen Jonny Bunes Eg sender ei takk til mine kolleger på Ringveg vest - Bergen for ein kjekk og hyggelig dag. Og takk for den fine gaven. Atle Nordbø, Mesta Entreprenør I FOKUS Bjørn Heggedal, innkjøpsleder Mesta Drift Aktuell med: Kjøper inn salt i Mesta Drift Foto: Mesta I starten av januar ble det meldt om saltmangel i Europa og at saltlagrene var i ferd med å tømmes. - Hvordan har dette påvirket Mesta? - Det har ikke påvirket Mesta og våre kunder. Med de planene vi har for resten av sesongen regner vi heller ikke med at en eventuell saltmangel skal by på problemer for oss. - Hvor store lagre har Mesta? - Vi har en lagerkapasitet på mellom og tonn på lagre rundt om i landet. For tiden er det tre båter på vei inn med om lag tonn salt. Dette vil være på plass i løpet av en måneds tid. I tillegg til de saltlagrene vi har rundt i landet, er vi per i dag godt dekket. Men det er viktig at vi har fokus på bruk av riktig mengde salt i forhold til værtype. - Mesta Drift er saltimportør og importerer saltet direkte selv. Hvilke fordeler har dette? - Det betyr at vi har full kontroll på hele logistikkjeden og forhandler direkte med både produsenter og rederier. - Ved hvilke havner tar vi i mot saltet? - Alt saltet blir transportert til landet med skip og losset ved havnene i Stjørdal, Arendal, Larvik, Drammen, Ålesund og Oslo.

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal Refleks 4 - September 2010 1 Egne logoer s 14-15 NR.4-2010 Uten klem s 10-11 I Bergen ig jen s 8-9 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 8. ÅRGANG Mesta Industri Mesta Asfalt

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

Refleks 1 - Januar 2006. Regionsjef i farta s 16-17 Fjerner tidstyver s 10-11 Helse og Asfalt s 12-13

Refleks 1 - Januar 2006. Regionsjef i farta s 16-17 Fjerner tidstyver s 10-11 Helse og Asfalt s 12-13 Mistet nesten hånden s 4-5 NR.1-2006 Refleks 1 - Januar 2006 Undersøkelse: - Røyking og asfaltarbeid er en spesielt uheldig kombinasjon, sier virksomhetsdirektør Erik Storhaug. Regionsjef i farta s 16-17

Detaljer

Refleks. Presisjonen må opp NR.2-2007. Side 4-5. SIDE 3 Stanser milliontap

Refleks. Presisjonen må opp NR.2-2007. Side 4-5. SIDE 3 Stanser milliontap Refleks 2 - April 2007 - Nå har vi god inndrift i tunnelen og alt går som planlagt, sier prosjektleder Bjarne Løne. Lyser opp LOFAST s 14-15 NR.2-2007 Trimmer asfaltverk s 6-9 - Mesta er verdensledende

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

Refleks. Høy stemning NR. 1-2013. Taket løftet seg da 1 100 Mestaansatte feiret Mestas 10-års jubileum. Side 10-11. SIDE 12-13 Siste Refleks

Refleks. Høy stemning NR. 1-2013. Taket løftet seg da 1 100 Mestaansatte feiret Mestas 10-års jubileum. Side 10-11. SIDE 12-13 Siste Refleks 1 - Februar 2013 1 Nytt verkstedkonsern s 3 Siste tunnel s 16-17 Sterkest noensinne s 4-5 NR. 1-2013 Internavis for 11. ÅRGANG Høy stemning Taket løftet seg da 1 100 ansatte feiret s 10-års jubileum. 10-11

Detaljer

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO Nr. 41 2012 Årgang 17 ONGAREN Informasjonsblad fra Risa-konsernet SOLASPLITTEN Til veis ende KILIMANJARO Den ultimate teambuilding PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #01 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Skanska samler kompetansekraft i nytt forretningsområde Bygg skal sikre lønnsom vekst og suksess for Skanska Byggstrategi

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Høydepunkter i 2007 Januar Mars April Mai Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Sesongstart på Baneserviceskolen:

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter Grunnundersøkelser ved Sørengautstikkeren i Oslo, vinteren 2010. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Sørengautstikkeren En tøff og kald arbeidsplass s.

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Konfektfabrikken fundamentering s. 4 6 Store, langsiktige oppdrag er positivt, men også utfordrende

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS ANLEGGS HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS 8 20 52 Nr. 8-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Gjør klart til grunnlovsfeiring NASTA SERVICEAVTALE

Detaljer

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt anleggs - maskinen Nr.12-2013 54. Årgang Hæhre: 70 uregistrerte dumpere Flesland: Flytter en million kubikk fjell Maskintest: Cat M315 hjulgraver Overrasker med dieselavgift Sparer stort på tomgangskutt

Detaljer

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 ANLEGGS- NR. 4-2013 53. ÅRGANG MASKINEN Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 Sikker riving på fjellet Call the experts for en maskin som

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Vedlikehold på skinner. Nr. 4-2012 53. ÅRGANG LANDEMERKE I BODØ VÅRSLIPP I LEICESTER LÆRLING MED GUTS

ANLEGGS MASKINEN. Vedlikehold på skinner. Nr. 4-2012 53. ÅRGANG LANDEMERKE I BODØ VÅRSLIPP I LEICESTER LÆRLING MED GUTS ANLEGGS LANDEMERKE I BODØ VÅRSLIPP I LEICESTER LÆRLING MED GUTS 28 50 62 Nr. 4-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Vedlikehold på skinner Rototilt - Slitestyrke

Detaljer