DIN kundeavis. For meg er Sparebanken DIN ein nær og trygg bank KRISTIN SKOGHEIM. nr. 2/2014 Sparebanken DIN. Gåvedryss SIDE 9-11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIN kundeavis. For meg er Sparebanken DIN ein nær og trygg bank KRISTIN SKOGHEIM. nr. 2/2014 Sparebanken DIN. Gåvedryss SIDE 9-11"

Transkript

1 DIN kundeavis nr. 2/214 Sparebanken DIN For meg er Sparebanken DIN ein nær og trygg bank KRISTIN SKOGHEIM Sparebanken DIN i Treungen SIDE 8 Gåvedryss SIDE 9-11 Bedriftspresentasjonar SIDE 12 og 14

2 Kjære leser Jeg må innrømme og være stolt over det mangfold av butikker og forretninger som finnes i Midt- og Vest-Telemark. Det å drive en butikk eller forretning i et relativt mindre lokalsamfunn er nok en større utfordring enn om man driver i et mer befolket område. Dette gjelder også for bankdrift. Antall potensielle kunder er færre, konkurransen er tøffere og det er mer utfordrende å rekruttere kompetanse. Vi ser at landets ledende banker ønsker å redusere disse utfordringene i fremtiden. Dette viser seg gjennom en stadig økende trend, der banker legger ned sine avdelingskontor i mindre bygder og fokuserer aktiviteten i større byer. I Sparebanken DIN tenker vi motsatt. Vi ønsker å styrke lokalsamfunnet ved å være enda mer til stede. Det er derfor vi i 211 åpnet et kontor i Åmot, og det er derfor vi i forrige måned åpnet et kontor i Treungen. Vår misjon, som eneste gjenlevende lokalbank, er å få lokalsamfunnet til å virke. Vår misjon er å få lokalsamfunnet til å virke Vi får daglig signaler om at våre privatkunder ønsker å ha en rådgiver som kjenner dem, når store privatøkonomiske beslutninger skal tas. For små og mellomstore bedrifter, er den lokale bankrådgiveren kanskje en av de viktigste støttespillerne i den daglige driften. Og for lag og foreninger, så er det ikke få millioner kroner i årenes løp som har funnet veien frem til «slunkne» klubbkasser. En kan gjerne si at dette er også å få lokalsamfunnet til å virke. Samtidig vet vi at lokalbanken også er en viktig støttespiller for alle «utflyttere». For dem som en gang vokste opp og som jevnlig med stor entusiasme og forventning tømte sparegrisen i Bø eller Seljord. De er fornøyd med lokalbanken sin som alltid har vært der. Fornøyd med rådgiveren sin som de alltid har hatt en god og sterk relasjon til. Rådgiveren som er behjelpelig når privatøkonomiske råd og beslutninger skal tas, uansett hvor i verden en bor. For oss i Sparebanken DIN er det viktig å være til stede i både gode og mindre bra dager. Midt- og Vest-Telemark må være et godt sted for «arbeid, bosted og opplevelser». For at det fortsatt skal være slik, vil et viktig element være at det skjer en positiv utvikling innen næringslivet. Som lokalsamfunn er vi derfor gjensidig avhengig av at det bevares og skapes nye arbeidsplasser. Sparebanken DIN har en ikke uvesentlig rolle i den sammenheng. Vi ønsker at privatkunder, lokalt næringsliv, lag og foreninger også i fremtiden skal ha en lokalbank i nærheten. En lokalbank som, ved opprettholdelse av et bredt kontornett, også er en betydelig tilbyder av kompetansearbeidsplasser. Sparebanken DIN Postboks 114, 3833 Bø i Telemark Tlf / Opplag: 14 3 eks. Utgjevar: Sparebanken DIN Ansvarleg redaktør: Harriet Slaaen Design: Reklamebyrået Superlativ Forsidefoto: TV 2 Trykk: Erik Tanche Nilssen Bålene fra Sankthansaften er slukket, og sommerferien nærmer seg for dem som ikke allerede er i feriemodus. Det er alltid mange økonomiske forhåndsregler en familie bør ta hensyn til før en tar fatt på ferien. Dersom du ønsker å være i forkant, ikke vær redd med å kontakte våre dyktige og hyggelige fagfolk. De kan helt sikkert gi noen gode og fordelaktige råd på veien. Jeg ønsker alle lesere en riktig god sommer. Med positiv hilsen Ben Roger Elvenes, adm.banksjef INNHALD nr. 2/214 APP - ein enklare kvardag... side 4 Aktiv Eiendomsmegling Bø.. side 6 Sparebanken DIN i Treungen... side 8 Gåvedryss i Midt- og Vest-Telemark... side 9 Bedriftspresentasjon: Maksima helse... side 12 Bedriftspresentasjon: Vinje slakteri... side 14 Eg har eit solid forhold til Sparebanken DIN. Som frilans programleiar, skodespelar og manusforfattar er det ikkje mykje rutine og kontinuitet i livet mitt. Eit unntak er banken min. Eg har hatt konto i banken så lenge eg kan hugse. Den har vore med på nokon av dei store hendingane i livet mitt. Min fyrste bustad i Oslo for eksempel. Eg låg vaken i mange nettar og lura på om eg kom til å klare å betene lånet, som var på nokon hundretusen. Sidan den gongen har eg kjøpt og selt tre bustader, to bilar og ei hytte. Eg har alltid fått god og realistisk rådgjeving frå banken ved kvart kjøp. For meg er Sparebanken DIN ein nær og trygg bank. Eg syns det er fint at eg kan ringe banken min, spørja etter Nils og få rådgjevaren min på tråden. Eg opplever at banken tek seg tid til meg som kunde om det er å betale ei mobilrekning på tohundre og femti kroner som hastar, og eg ikkje finn den forbaska bankbrikka, eller eit råd om hyttekjøp. I sommar skal eg vera på hytta på Kråkerøy som er familiens siste investering. Strengt tatt eig eg vel bare litt over halvparten av den hytta og banken eig den andre. Men skulle eg fyrst eige ei hytte med nokon tenker eg at Sparebanken DIN er vel ikkje den verste. Eg slepp å krangle om fordeling av veker i sommarferien, den legg seg ikkje opp i mønsteret på hyttegardinene og den kjem sjeldan på besøk. Og banken har vore grei å ha når vatn og avlaup skulle leggast inn og eit anneks skulle byggast og eg trong litt finansiering. Ha ein fin sommar! Kristin Foto: TV 2 2 DIN kundeavis - nr.2/214 DIN kundeavis - nr.2/214 3

3 APP ein enklare kvardag Bedrift I APPen kan du gjere følgjande: Sjekke saldo for bedrifta di sine kontoar utan bruk av kodebrikke. Sjå alle utførte transaksjonar. Sjå alle betalingar som ligg til forfall. Overføre mellom bedrifta sine kontoar. Betale rekningar (pålogging via Mobilbank). Få veghjelp ved skade når du er ute å køyrer. Sperre kort. Enkelt kontakte din bedriftsrådgjevar....og privat APPen kan brukas både på mobil og lesebrett og er gratis. Last ned Appen frå Google Play eller App Store, søk på Sparebanken DIN Bedrift. I APPen kan du gjere følgjande: Sjekke saldo og overføre mellom eigne konti utan kodebrikke. Få oversikt over bruken av dine kredittkort. Sjå bonusoversikt og moglegheita for å endre bonuskategori på eigne kredittkort. Kontakte din rådgjevar. Få enkel tilgang til mobilbank (NettBank på mobil) for å betale dine rekningar. Lage eigne namn (alias) på dine konti. Velje målform (bokmål/nynorsk). Sperre kort. Bytte til ei anna avtale som du disponerar. Spar tid og pengar! Manuell bokføring av innbetalingar tek tid og kostar pengar. Tid du kan bruke til anna produktivt arbeid. Automatisk bokføring Med OCR (KID-nr som identifiserar den enkelte rekninga) får du alle innbetalingar i ei fil som hentas inn i rekneskapet og automatisk oppdaterar reskontroen - og jobben er gjort! APPen kan bruka både på mobil og lesebrett og er gratis. Last ned Appen frå Google Play eller App Store, søk på Sparebanken DIN Passar alle bedriftar og alle type rekningar Om du har ei lita eller stor bedrift, om dykk fakturerar faste kundar eller til dømes ut i frå enkelt bestillingar, så vil OCR bidra til spart tid. Mobilbank Med MobilBank får du tilgang til NettBanken via mobiltelefon. Har du mobiltelefon med nettlesar kan du enkelt betale rekningar via mobiltelefonen din. MobilBank må aktiveras i NettBank difor må du ha NettBank for å kunne bruke vår MobilBank teneste. Kan vi spare meir? Ja - OCR er på mange måtar nykkelen til ytterlegare rasjonalisering av økonomifunksjon: Egiro Få alle innbetalingar elektronisk AvtaleGiro Legg betalinga til forfall på kunden sin konto efaktura spar enda meir pengar og miljøet ved å sende og eller motta fakturaer elektronisk Ta kontakt med oss for å kome i gang, og OCRavtala vil vere aktiv allereie dagen etter. 4 DIN kundeavis - nr.2/214 med god økonomisk oversikt BankID på mobil BankID på mobil gjer deg uavhengig av kodebrikka og du kan logge deg inn i nettbanken og betale sikkert på nett når og kor som helst. BankID på mobil krev ikkje Java, og du kan difor logge deg på NettBanken utan at Java er innstallert på din PC, men også via nettbrett og telefonar. DIN kundeavis - nr.2/214 5

4 Aktiv Eiendomsmegling har landet sine mest nøgde bustadkundar for fjerde f erde året på rad fj Vi takkar for tilliten våre kundar har vist oss og er stolte av våre meklarar som nok ein gong viser at dei set kunden i fokus og lever opp til forventningane. Vi meklar fram dine verdiar Aktiv Eiendomsmegling Bø er eit sikkert val av samarbeidspartnar ved kjøp og sal av eigedomar. Ved hjelp av ein klar strategi om kva som skal seljas, flotte prospekt, breid marknadsføring, kvalitet i alle ledd og personleg oppfølgjing, sørgjer vi for å få fram heile verdien av din eigedom. Vi samarbeider med Sparebanken DIN, kor vi også har salsutstillingar. Aktiv Eiendomsmegling Bø 6 DIN kundeavis - nr.2/214 Bøgata 61, 38 Bø Vi har seld fleire eigedomar gjennom Aktiv Eiendomsmegling Bø ved Anita Ramtoft. Servicenivået, at dei er lokale og lett å stikke innom når det er noko, er det som gjer at vi er veldig nøgde. Gvarv Eiendom AS v/ Kåre og Arne Bjørnfeld DIN kundeavis - nr.2/214 7

5 Stor jubel hjå gåvemottakarar i Midt- og Vest-Telemark Det er med stor glede at Sparebankstiftinga Bø og Sparebankstiftinga Seljord presenterar mottakarane av t gåvemidlar for 213. Tilsaman vertdet de organisasjonar delt ut gåver til 82 lag og organisasjon nar til ein samla verdi på kr av Gåvemidlane er stiftingane (eigarane a attende Sparebanken DIN) sin måte å gje attend de i overskotet til allmennyttige føremål lokalsamfunnet. Bankkontor: Nissedalordførar Halvor Homme er flankert av Geir Halvor Haugen (t.v.) og adm.banksjef Ben Roger Elvenes. Foto: Geir Ufs (VTB) Sparebanken DIN i Treungen Sparebanken DIN er «kjerringa mot straumen». For medan mange storbankar i dette landet vel å leggje ned sine avdelingskontor i mindre bygder, vel Sparebanken DIN å forsterke det å vere tilstades i lokalsamfunnet. «Me skal vere ein bank for Midt- og Vest-Telemark som er området vårt. No vil me styrkje oss der og utvikle oss vidare», seier adm.banksjef Ben Roger Elvenes om bakgrunnen for nyetableringa. Sparebanken DIN har etablera seg like ved kommande Treungen Teknologipark. I lokalet er også offshoreverksemda Hitec Products fram til det planlagde bygget til teknologiparken er på plass. Då vil også bankkontoret bli med over i nybygget. Etter opninga av kontoret i mai har rådgjevar Geir Halvor Haugen hatt nok å halde fingrane i. «Eg har fått bare gode tilbakemeldingar om etableringa», seier rådgjevar Haugen og legg til «kundane er opptatt av å ha ein god relasjon med banken der dei kan få fordelaktige råd både innan finansiering, pensjon og forsikring». Nissedalordførar Halvor Homme ønskjer Sparebanken DIN velkomen. «Det at banken etablerar seg her er ei stadfesting på ei positiv utvikling innan næring og husbygging av nyetablerarar i kommunen. Og denne banken har meir risikoviljug kapital enn andre bankar», seier Homme. I mange år har Sparebanken Sør hatt avdeling i Treungen. «Konkurranse er sunt», seier ordføraren om å få bank nummer to i bygda. Det synet stør adm. banksjef Elvenes. «Konkurranse er sunt for båe bankane, og vil kome kundane til gode», seier han. Vårmarknad i Bø Sparebanken DIN tilstades på vårmarknaden i Bø 3. mai 8 DIN kundeavis - nr.2/214 Tilbakemeldingane vi får er at dei summane som vert gjeve, er av stor verdi for den enkelte mottakar. Sparebankstiftinga Bø mai nemda i Bø Breisås Syd Vel... 1 Bø Pinsemenighet Gvarv Røde Kors HalloVenn Lifjell Løypelag Barneidretten IL Skarphedin... 2 r eate ikkt mus k mar Huldresølvet 214 Tele Bø KFUK-KFUM speidergruppe 1... IL Skarphedin, svømmegruppa... 2 Bilgruppa i NMK Bø 1... domsteater Bø Ungdomslags Barne-og ung 1... Alpingruppa din phe Telemarksgruppa i Skar Skarphedin IL Langrenn Bø lyd og Scene... 2 e rupp Skarphedin IL Fotballg Bø o-lag Seltin, barnekora i Bø Bø Løypelag... 5 lag Bø helsesports Bø Skulemusikk... Sparebankstiftin ga Seljord Seljord Sokneråd Åmotsdal handve. 3 rkstun... Flatdal Sokneråd Barnas Turlag, Se ljord... Åmotsdal Idrettsla. 3 g Seljord Indremisjo n... Seljord og Kvitese 5 id Leikarring... Seljord Husflidslag Seljord Seniordan s... Øyfjell miniatyr og... 3 pistollag maikomiteen 3 i Åmotsdal... Kivledalen Løypela. 5 g... Seljord Idrettslag Seljord Sogelag... 5 Bringsås Vel... 4 Flatdal Barnelag Flatdal Bygdeutvi klingslag Flatdal Misjonslag Kvambekk/Angre 3 løypelag Stiftinga Nasjona.. 4 lt Landstadsenter Moen Vel Morgedal IL Nes Bedehus Nordbygdi Grende 3 lag... Pinsemenigheten. 5 BETEL Åmotsdal... Runningen Aktivite 3 t og leik... 3 Seljord Hagelag... HLF Seljord Seljord Kyrkelege fellesråd... 2 Seljord Skyttarlag... Sion-kyrkja Vefald Brekke Gren 3 delag Ørn 4H maikomiteen 3 i Seljord Støttegruppa for... 5 Blengsdalsbakken Vrådal Idrettslag,. 4 Fotballskolen Tusseleiken Barn 5 eleikarring... Manndal Grendelag NHF Vest Telemar k... Seljord Røde Kors. 3 Granvin Kulturhus 3 as Ås Å grend Grendelag 3 Åm Å otsdal Sogelag... Sv S artdal Grendelag 4. 3 Mo M rgedal Grende hus... Fla F tdal Idrettslag... 5 Be B tel Juniorgruppe. 5 / Betel Søndagssku le... 3 Sv va arrtd tdal Misjonslag Fri Fr riv vil illi lig gs se en nttra ralen, Seljord Te ele lem ma arrk k Hoppanlegg,Høy dalsmo Se elj... 5 ljo orrd d Songlag Se elj ljo orrd d Kunstforening... 5 Se elj ljo orrd d Mållag 5 Se elj ljo orrd d Folkemusikklag komite Flatdal... 5 Betel t Åmotsdal Sund agsskule... 3 Seljo l rd /Kviteseid Seljord kappleike n 3 Seljord Jakt og Fis ke Stiftinga Seljordsp 5 elet DIN kundeavis - nr.2/214 9

6 Stor glede i Skarphedin IL Fotballgruppe som har mottatt tilsaman 4. kroner i gåvemidlar frå Sparebankstiftinga Bø og Sparebanken DIN. Sandvoll blir «hjertet» i klubben for barn, unge og vaksne med ubegrensa trening på kunstgrasbane og ope klubbhus. Gåvedryss G åved dryss V Vest-Telemark est-t Tellemark k Gåvedryss Midt-Telemark Nye kunstgrasbanar på Sandvoll Nå kan alle fotballspelarar i Bø glede seg over å få spele fotball på to splitter nye kunstgrasbaner. Sandvoll er no ein arena som bør inspirere til stor aktivitet. Størst glede er det nok blant dei yngste som gjennom dei siste åra ofte har blitt vist til grasareal av varierande kvalitet rundt om i bygda. No kan fotballglede og talentutvikling skje med alltid topp tilhøve. Men tilbodet favnar langt utover dei yngste og andre aktive i SIL fotballgruppe. Tilbod til mange Gjennom kunstgrasprosjektet på Sandvoll er det etablera avtaler mellom Skarphedin IL fotball og Bø kommune. Dette gjev alle skular og barnehagar i Bø rett til fri adgang til kunstgrasbanane på dagtid. Både Høgskulen og Bø vidaregåande skule har mange som kjem til Bø for å studere idrett. Begge skulane brukar Sandvoll og Telemarkshallen i idrettsutdanninga. Det er absolutt eit fortrinn for rekruttering til skulene i Bø at der er attraktive idrettsanlegg. Ringverkader Kunstgrasbanane på Sandvoll er også svært viktig for å oppretthalde og vidareutvikle Sommarland Cup gjennom å sikre banekapasitet. Cupen er fotballgruppa sin bærebjelke i eigen økonomi, men også viktig for mange andre organisasjonar så vel kommersielle som frivillige. Sommarland Cup fyller opp alle reiselivs-/overnattingsbedrifter i regionen og gjev også viktige bidrag til anna organisasjonsliv gjennom overnatting i «kvar ein krok i» i bygda (Sandvin/Bø Ungdomslag, Bø Bedehus/barnekora m.fl) Bø lyd og scene Bø lyd og scene er eit andelslag av lag, organisasjonar, institusjonar og festivalar i Bø og Midt-Telemark. Bø lyd og scene starta opp på slutten av 8-talet og har i dag blant anna desse medlemane: Bø kulturnettverk, Bø juniorspelemannslag, Bø jazzklubb, Telemarkfestivalen, Bø musikkskule og Gullbring. Vi jobbar for at det skal være økonomisk mogleg å arrangere konsertar, revyar og andre arrangement i alle kategoriar og for alle målgrupper. Dette gjerast ved at ein har gått saman om innkjøp av lyd, lys og sceneutstyr. Utstyret leigast ut til medlemane til medlemspris. Dette er med på å skape stor og variert aktivitet i vårt nærmiljø som igjen aukar attraktiviteten som bustad. Utstyret er mykje i bruk, og noko av utstyret må nå fornyast. Difor vil pengane som Bø lyd og scene har fått av sparebankstiftinga Bø gå til innkjøp av mikrofonstativ, kablar, DI-boksar og mikrofonar. Bø lyd og scene vil takke så mykje for gåva og vil garantere at mange vil få glede av det nye utstyret. Bø Barne- og ungdomsteater Bø Barne- og ungdomsteater held til på Sandvin i Bø, og er ei undergruppe i Bø Ungdomslag. 16 ungdommar i alderen år er med og instruktøren vår er Gry Hege Vreim. 14. mars hadde vi premiere på «Alice i eventyrland». Det var vår 7. oppsetting, og blei ein kjempesuksess! I september startar vi opp igjen med et nytt prosjekt. Premiere blir i mars 215. Det er store utgifter i samband med ei teateroppsetting, og vi er heilt avhengige av støtta frå gåvemidlane til Sparebankstiftinga Bø for å få denne oppsettinga til. Ingen gåvemidlar, ingen oppsetting! Tusen takk! Randi Stokland, Bø Ul Seljord IL Løypemaskin Seljord IL takkar så mykje for tilskot til løypemaskin. Vi vil i løpet av sommaren ferdigstille skileikområdet i Raudkleiv med skitrekk. Med dette vil vi fullføre siste byggetrinn i skianlegget, som har vore under arbeid i 1 år. Raudkleiv skianlegg vil nå omfatte stadionbygg, lysløyper, skiskyttaranlegg, hoppbakke og skileikbakke med skitrekk. Idrettslagets investeringar er så langt berekna til om lag 6 mill.kr. Totalt har anlegget kosta over 1 mill.kr. Seljord IL er svært stolte at dette flotte anlegget, som gjev eit breitt tilbod til aktivitetar blant alle aldersgrupper og viser til målpasseringa til Olav Haugeberg Midtbø frå Vinje IL under skirennet i Raudkleiv som vart arrangert på ettervinteren i år. Tellef Solås. Leiar Seljord IL Åmotsdal IL Heishus/varmestoge Åmotsdal IL takkar så mykje for gåva. Vi gledar oss over pengegåva som skal gå til utvikling av skileikområdet i Åmotsdal. Skiheis, toalett og skibakkar av varierande grad er noko av tilbodet som skal på plass. Bakken er rydda og tilrettelagt. Det er allereie kjøpt inn heis, lysmaster sett opp og heisehus er starta på. Og, kanskje kjem det ein kiosk etter kvart! Margit Karlsen-Rinde, leiar i Åmotsdal IL Frå klubbrenn i vinter Sverre Jacobsen, Bø Lyd og scene 1 DIN kundeavis - nr.2/214 DIN kundeavis - nr.2/214 11

7 Sommaren er kort Maxima helse Med Gold kredittkort kan du handle trygt også i utlandet. Gold er eit anvendeleg og gratis kredittkort som kan brukast over heile verda. Du kan velje mellom Visa og MasterCard. Det er ein og same PIN-kode på bankkortet og Gold. Kortet gjev inntil 45 dagars rentefri kreditt. Du mottek faktura ein gong i månaden, og vel sjølv om du vil betale heile eller delar av uteståande beløp. Renter påløper ved bruk av kreditt. Transaksjonane kjem fram i nettbanken og appen. Du kan når som helst sjå kva kortet er b k til, bruka l saldo ld og disponibel d b l kreditt. k d Betalar du minst 5 % av ei reise si transportkostnad med kortet er du dekka av vår gode reise og avbestillingsforsikring. Nynorsk i NettBanken I januar i år starta Ragnhild Sæl Ower og May Lene Lio opp Maxima Helse AS i gamle «Prix-bygget» i Bøgata. Ei bedrift som tilbyr fysioterapi, trening, osteopati, akupunktur og snart er ernæringsterapeut på plass. Uerfarne kan ein ikkje sei at dei er. Ni år har dei allereie jobba saman som fysioterapeutar i selskapet Maxima Helse, men då gjennom to enkeltpersonsforetak. Ragnhild og May Lene såg eit potensiale i å hjelpe pasientar med å kome i gang med trening utover fysikalsk behandling. Samtidig såg Ragnhild og May Lene at der var ei lita gruppe menneske som av ulike årsaker ikkje ville trene på eit tradisjonelt treningssenter. Dei søkte ro, mindre tilhøve, tryggheit frå fagpersonar og eit miljø med fokus på helse. Denne gruppa ønskte dei å fange opp. Ideane var der, men korleis gjennomføre! Nye lokale måtte på plass, selskap opprettas, innkjøp av inventar, treningsapparat osb. Alt kostar pengar og var ideen reell? Dei kom i kontakt med Bjørgulf Stavnes i Sparebanken DIN. Han responderte positivt, hadde tru på ideen og gav mange gode faglege råd ut i frå den hjelpa dei trong. «Det er ganske tøft å setje ideen ut i live» kommenterar Ragnhild og May Lene. Men med Bjørgulf sin klokkeklare tru på ideen, turte dei. Maxima Helse blei etablert, noko dei ikkje angrar på i dag! Når banksjef Halgeir Kaasa er på besøk blir han møtt av Marit Rækkebo, buande i Bø. Ho struttar av energi og seier energisk at denne etableringa er det beste som har skjedd i Bø. Dei hjelper meg med treningsprogram, fagleg rettleiing og motivasjon! FANTASTISK! 12 DIN kundeavis - nr.2/214 May Lene fortel at dei fyrst og fremst vil hjelpe pasientar som Marit til å kome i gang med forebyggande trening. Dei ønskjer å rettleie pasientar til å trene på ein måte som vil ha gunstig effekt på dei plagene dei får behandling for. Det har heldigvis blitt naturleg for fysioterapeutane, etter passiv benkebehandling, å fortsette med aktiv behandling i form av rektige øvingar for den plaga dei har. Det gjev betre prognoser på sikt. Vidare fortel dei smilande og blide fysioterapeutane at som oftast treng pasientane deira rettleiing i ein kortare periode. Når pasienten føler seg trygg på øvingane, vel nokon å gå vidare til dei tradisjonelle treningssentra, medan andre likar seg så godt at dei vel å bli. Maxima Helse er på den måten ingen konkurrent, tvert imot er dei ein samarbeidspartnar som tilbyr noko anna. Vi utfyller kvarandre! Sparebanken DIN ønskjer dei lykke til! Ei eigen forsikring mot identitetstjuveri er praktisk dersom du blir utsatt for svindel. Då må kortet ha vore i bruk dei siste 45 dagane eller ha uteståande renteberande kreditt når ID-tjuveri blir oppdaga. Sparebanken DIN var fyrst ute av Eika bankane med nynorsk i NettBanken. Val av ønskt språk gjerast enkelt ved å klikke på flagget som vil ligge øvst på alle sider i nettbanken, og kunden kan når som helst bytte språk. Vi gjer merksam på at sider, slik som kort, skadeforsikring, fond, aksjer, artiklar på høgre side, samt juridiske tekstar ikkje er omsett til nynorsk og engelsk enno. Det same gjeld kvittering/kontoutskrifter og all øvrig nettpost. Reiseforsikring Forsikringa gjeld på alle slags reiser i heile verda. Det er ikkje krav til overnatting og kvar reise kan vare inntil 6 dagar. Forsikringa omfattar: Eigne barn inntil 2 år er medforsikra på foreldra si forsikring uavhengig av kor barna bur. Reise Pluss er ein tilleggsdekning for dei som ønskjer vår aller beste reiseforsikring. Han gjev deg som kunde utvida avbestillingsdekning og høgare forsikringssummar, samt dekning ved enkelte utvida aktivitetar. I tillegg slepp du eigenandel ved skade. Det er mogleg å kjøpe utvida reisetid inntil 12 månader. SOS International er vår alarmsentral. Dei har over 3. kontaktstader rundt omkring i verda, og er tilgjengeleg 24 timar i døgnet. Marit Rækkebo og Halgeir Kaasa får rettleiing og informasjon frå Maxima Helse. DIN kundeavis - nr.2/214 13

8 Vinje Slakteri AS Kortreist mat med lokale smakar og tradisjonar Vinje Slakteri AS er ein av Sparebanken DIN sine spennande bedriftskundar. Ei bedrift som held til på garden Kingland, 7 m.o.h i nordenden av Våmarvatn og fint i ly under Stavshovdnuten. Gardshistoria går tilbake til slutten av 17-talet. Dagleg leiar Knut Erik Jordstøyl er oppvaksen på garden og slekta hans har drive med husdyrhald sidan No er det hjort som er husdyra på garden, om lag 4 vinterfora dyr. Dyra går og beiter i bratte, steinete skoglier og på dyrka mark. Hjorteoppdrettet er bakgrunnen for at dei i 29 bygde seg slakteri. No kunne dei slakte og foredle deira eigen hjort og ta på seg leigeslakting og partering av vilt for lokale jaktlag. Lamma går på grøderikt fjellbeite om sommaren og kalvane et seg store på heimebeite. Vinje Slakteri er bevisste på at produkta dei leverar skal vere av finaste og beste kvalitet. Dei er opptekne av å vidareføre lokal mattradisjon og at dei samstundes kan tilføre det tradisjonelle noko nytt. Kortreist mat er passande begrep for bedrifta; hjortekjøt frå eigen farm på garden, vilt frå skog og fjellområda rundt seg og lam og kalv frå gardane i Vest- Telemark. Dei kan ta ut dei dyra dei vil ha og produktet får sin identitet. Fristande? Prøv eit av Vinje Slakteri sine produkt til eit godt måltid og kanskje du endar opp med å vilje teste ut fleire av dei smakfulle produkta? Vinje Slakteri AS fortel til oss at tilhøve til Seljord Sparebanken DIN er upåklageleg. «Det me ser på som aller viktigaste i oppbygging av ei slik bedrift er å ha god kontakt til banken. Det er viktig å ha ein fast rådgjevar som me kan ha god dialog med, ein rådgjevar som kjenner bedrifta og kan vera med å løyse utfordringar på eit tidleg tidspunkt». Rådgjevarane Irene Særsland og Lasse Setalid Berdalen har vore i særklasse», seier Knut Erik Jordstøyl. Tenester: Slakting av vilt; elg, hjort og reinsdyr. Slakting av husdyr; småfe og storfe. Leigeslakting og foredling for bønder. Leigeslakting og foredling for jegerar og jaktlag. Vidareforedling og produktutvikling. Vinje Slakteri leverar til: Direkte til private. Hotell. Restaurant og kafe. Lokale gardsmat utsalg og turiststader. Daglegvarehandelen som Norgesgruppen, Meny og Spar. Festivalar og arrangement. Direkte sal frå garden etter avtale. Nokre av deira produkta: Stykkningsdelar av elg, hjort, reinsdyr, lam, storfekalv og gris. Vinjesvingen kjøtpølse, Vinjeburger hjort, Vinjekurv, Spekebiff av elg, Vinjeskinke av Eplegris, Ingefærelg, einerrøykt spekepølse av Hjort, einerrøykt flesk og aurefilèt. Fakta Namn: Vinje Slakteri AS Etablera: September 29 Eigarar: Knut Erik Jordstøyl og Aslaug Kostveit Tilsette: Knut Erik, Aslaug og Wibo. I tillegg har dei nokre innleigde hjelpearbeidarar i sesong. 14 DIN kundeavis - nr.2/214 DIN kundeavis - nr.2/214 15

9 Banken som lyttar. Å vere dyktige og hyggelege fagfolk er nesten heile jobben. For mange har dei same tenestene som oss, men vår fordel er menneska. Vi kjem med råda vi meiner er best for deg frå eit lokalt perspektiv i gode og andre dagar. Kven har betre føresetnader til akkurat det, enn Sparebanken DIN? Tlf: // //

Ein gong telemarking alltid telemarking!

Ein gong telemarking alltid telemarking! DIN kundeavis nr. 1/2015 Sparebanken DIN Ein gong telemarking alltid telemarking! HALLVARD FLATLAND Suksess i Åmotsdal SIDE 5 Bø Sommarland 30 år SIDE 6-7 Frå blokk til brygge SIDE 12-13 KJÆRE LESER Kostnaden

Detaljer

Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utanfor A4-boksen.

Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utanfor A4-boksen. DIN kundeavis nr. 3/2014 Sparebanken DIN Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utanfor A4-boksen. VESLEMØY SOLBERG Bård Langkaas Transport AS SIDE 8 og 9 Eggproduksjon i Åsgrend SIDE 10 FN Eigedom

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

Riktig god jol frå Seljord Sparebank

Riktig god jol frå Seljord Sparebank Riktig god jol frå Seljord Sparebank nummer 3 / 2012 / Seljord Sparebank joleavis Seljord Sparebank totalleverandør av bank- og forsikringstenestar Seljord Sparebank bank Forsikring betalingsformidling

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet - Kredittvurdert på nytt til landets beste bank 30.06.12: A - God service og konkurransedyktige vilkår

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

Med lokalbanken i lomma..

Med lokalbanken i lomma.. ÅRET 2011 Med lokalbanken i lomma... Leder 2011 har vært et år med stor aktivitet i Surnadal Sparebank. Vi har utviklet banken videre i riktig retning og har lagt et meget godt grunnlag for videre positiv

Detaljer

Året 2012. drømmene. Oppfyller. sammen

Året 2012. drømmene. Oppfyller. sammen drømmene Oppfyller sammen Leder har vært et meget godt år for Surnadal Sparebank. Vi har fått rekordmange nye kunder, oppnådde rekordstor vekst innen både forsikring og utlån, og vi har skaffet oss et

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Banksparing skyter i været

Banksparing skyter i været Nr. 2-2013 - 96. årgang Banksparing skyter i været Side 36 Edgar har hatt 20 000 elever Side 26 N Y H E T E R 500 000 byttet forsikringsselskap 500 000 kunder skiftet skadeforsikringsselskap i 2012. Det

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap Lokalbanken der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008 Side 3 Lag dine egne kort Side 4 7 Bankenes regnskap Side 8 Mobilbank 2 Nytt pensjonssystem fra 2010 FÅ LØNN

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2014 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 VEDLEGG TI L STR I LEN N R. 109 TOR SDAG 27. SEPTEM B ER 2012 Velkomne til Sløvåg Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 T O R S D

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Leder. Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder.

Leder. Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder. ÅRET 2013 Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder. Leder 2013 har vært et meget godt år for Surnadal Sparebank. Vi har fått rekordmange nye kunder, oppnådde rekordstor

Detaljer