o Leilighet tilknyttet boligbyggelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "o Leilighet tilknyttet boligbyggelag"

Transkript

1 I F.holmAS SKJEMA C TAKST OVER LEILIGHET M.E.DTILK.NYTTET.LEIERETT I Hurdalsgt Lillestrøm Tlf.: Mobil: 951 4S Eier(e) avadkomstdokumenter INGER-LISE GULLIKSEN Kommune SKEDSMO fici Leilighet i frittstående borettslag C Aksjeleilighet o Leilighet tilknyttet boligbyggelag FREMLAGTE DOKUMENTER: O Leiekontrakt dato: C Festekontrakt dato: fk. Adkomstdokumeter Selskapets navn: NYGATA 3-5 BORETTSLAG C FerdigattesUbrukstillatelse rg; Tegninger I&i Regnskaper l'k Arsberetning ~ L1GNINGSSLPP C Gnr. 77 Bnr Fnr. Kommune: SKEDSMO Forretningsfører: JAN-l:"RIK 13b LSiJm Tlf.: Fullverdiforsikret hos: GJENSIDIGE Forsikringsbevisnr: ATSTe-ynSkapior: 2007 Omløpsmidier Sum aksje/andelskapital: 2100 Kortsiktig gjeld Sum innskuddskapital: langsiktig gjeld eks.insk.kapital Dokumenter lagt til grunn: REGNSKAP OG ARSBERTNING FOR 2006 Andelsbrev nr. 14 pålydende 100 Aksjebrev nr. pålydende Borettsinnskudd nr. 14 pålydende Husleie p.t C: Inkl. fyring O. V.vann c Andel lign. verdi år: Fordelingsnøkkel: 0, ANDEL FELLES FORMUE (Sk) Kr ANDEL FELLES GJELD (Sk) Kr Samlet tomteareal: 2265,0 m2 I'K. Eiendomstomt ofestetomt C. Annet: o Naturtomt 2 Opparbeidelsesgrad - have/parklveier/plasser (0-3) Anlegg på tomten: "EIENDOMMEN "ER UPPARBEIDETMED ASFALIERT INNKJØRSEL nu PARKERINGSPLASS, PLEN OG ANNEN BEPLANTNING. DET ER TRAPP OG HEISHUS MED ADGANG TIL SVALGANG 13.ETG. Normalpris andel tomt ANDEL JUSTERT TEKNISK TOMTEVERDI (->S I):KR Inger-LiseGulliksen Side 1 av 4

2 -Arlig festeavgift: Neste regulering-av festeavgift år: Festekontrakt opprettet år: Festekontrakt sist fornyet år: Festekontrakt utløper år: Avstandtil: Barneskole Ungdomsskole Nærbutikk Forretningssentrum i-ioldeplasskoll. transport Barnehage Miljø: 0,5 km 3 Omkringliggende bebyggelse gj.snitt høyde (an1.etg) 0,7 km 3 Bebyggelsens tetthet (0-3) O km SYD Leilighetens hovedrom orientert mot (himmelretning) O km 1 Utsikt fra leilighetens hovedrom (0-3) -O km 2 Dagslysforhold (0-3) 0,5 km Boligblokk Utvendig fasademateriale: PLATER OG TEGLSTEINSFASADER. o Punkthus. Vinduer (materiale,-glasstype): -HUSMORVINDUERMED 2 -LA-GS-GLASS. 3 Antall etasjer Bygget år: 1997 Rehabilitert år: "Tilleggsopplysninger: BYGNINGEN ER FØRT OPP MED BETONGSALE MOT MARK, BETONG DELEVEGGER MELLOM BOENHETENE. KORTVEGGER (GAVLER I LEILIGHETENE) I BINDINGSVERKVEGGER MED DOBBELTFALSET l.iggende KLEDN1NG.13YGN1NG"EN RAR SALIAKRONSTRUKSJON MEDIAKSTEIN. - AREALER: ROMFORDELING (antall rom) Etasje BTA BRA BA BOA Sove Opph. Kjøkk- _ Bad! _ Du~j WC! WC Vaske Boder Garasje Brutto Bruks Beregnet Bolig rom rom en dusj dusj rom 4 3,20 0, ET 60 57,50 57, SUM 64,0 60,7 58,3 55, Normal teknisk nyverdi på. m2 BA NORMAL TEKNISK NYVERDI, STEDBETINGET (8 Al KR. Tilleggsopplysninger: LEILIGHETEN HAR EN NORMAL GOD INTERIØRMESSIG STANDARD MED BLANT ANNET MALTE HIMLINGER, TAPET pa VEGGENE, OG GULVBELEGG pa GULVENE. LEILIGHETEN HAR FLISLAGT BADROM Inger-Lise Gulliksen Side 2 av 4

3 Tillegg for ekstra standard: PAKOSTNINGER I LEILIGHETEN ETTER FØRSTE OVERTAKELSE. DUSJHJØRNE, ETTERMONTERT LANGSKAP OG SERVANTSKAP, FLISER pa KJØKKEN, MARKISE MI MOTOR OG FLISLAGT TERRASSE. EKSTRA SIKKERHETSLAS I YTTERDØR. (MERK. TILLEGGET ER BEREGNET SOM DlFF. MELLOM EKSTRA KOSTNAD MINUS VERDIEN AV NORMALSTANDARD,) LEGGER TIL FOR PAKOSTNINGER pa LEILIGHETEN. 6.1 SUM TILLEGG FOR EKSTRA STANDARD (->8 B) KR FRADRAG PGA BYGGEMATE OG PLANL0SNING LEILIGHETEN HAR EN TRIVELIG OG PRAKTISK PLAN LØSNING. 6.2 SUM FRADRAG PGA. BYGGEMATE OG PLANLØSNING (->8 e) KR. o VERDIREDUKSJON pa GRUNN AV ELDE, SLITASJE OG SKADER Vinduer og ytterdører BadMiC innredninger og utstyr Balkonger Innvendige vegger og tak. "Elektriske arilegg (eks. varme aril.) Varmeanlegg Gulvbelegg Kjøkkeninnredning GENERELT SUM VERDIREDUKSJON - ELDE, SLITASJE OG SKADER (->8 El KR Merknader: "BLOKKBflJVGG1:LS1:N 1:R 11 AR GA~MEL. L1:IUGHETENHAR NVMALI HIMLING OG NYTA"P1:T"PA VEGGENE. LEILIGHETEN FREMSTAR SOM NÆR SAGT UTEN NOE SLITASJE. TREKKER GENERELT FOR ARLIG ELDE. 1l./lIILSTA"NDSAA-PPO"RTI REHA"BILlTERING"SVUR"D"ERING Tilstandsrapport nødvendig: O JA Tilstandsrapport foreligger D JA {gj NEI Rehabiliteringsvurd. foreligger O JA ~ ~. NEI Taksten har tilleggsbilag Vedlagt Vedlagt C JA &i NEI O JA ~ NEI [} JA P.SJ. NEI Arealtype 2 TERRASSE 3 GARASJEPLASS Bruksareal (BRA) m2 o 9 15 Teknisk nyverdi pr. m2 Teknisk nyverdi Verdireduksjon TEKNISK VERDI KR. 7.2 SUM ANDEL TEKNISK VERDI TILLEGGSAREAL (->8 Gl: KR Tilleggsopplysninger: GARASJEPLASS I GARASJEANLEGG UNDER NABOBYGNING FØLGER LEILIGHET Inger-Lise Gulliksen

4 A. (Rubr. 5) Normal teknisk nyverdi, stedsbetinget B. (Rubr. 6.1) Tillegg for ekstra standard.p' -.t :i,t::;.:"., " C. (Rubr. 6.2) Fradrag p.g.a byggemå!e og planløsning - O D. (A+B+C) Teknisk nyverdi leilighet E. (Rubr. 6.3) Teknisk verdireduksjon F. (D+E) Teknisk verdi leilighet G. (Rubr. 7.2) Sum teknisk verdi tilleggsareal H. (F+G) Teknisk verdi samlet areal I. (Rubr. 3) Andel justert teknisk tom!everdi J. (H+I) SUMTEKNISKVERDI KR K. (Rubr. 2.'1-2.2) Andel felles formue"/gjeld L. (J+K) ADKOMSTDOKUMENTENESVERDI KR. <,:.. :~.,\ r!~;~,(f ;~.;g S~~~.,.,.. ~.iømme.. :.,.'.!... :,;,(.:.S.,;C._..:'.,..:~..>".. < ~" ~,.":;~ -. - >./, ;c.:"",.'.--,.'ie " _ '. 0'.,.. "',.. ;'~: '. ~3~~~'~'.'"Tf;~f,~",'~,,;::::~;+;;;;::;:</r; '..,,;:"'0, ;:./'::~~';;' }t' ':f,ti.!;1;ie"t e ~C.. Attraktiv bydeildistrikt Sentral beliggenhet Services!andard U!sikt1lysforhold Nærmiljøstandard O O ro o. 0lD'le PIt c. CCCCCIif.D rir: e'e n: ~ G O..C r-: r i)t~c' : C -'o. _- L.' }....:, i~ _..r-:-.r-r C" D r::;;; '[J-.r-c L_~, J _J._~. j~l L_t', Mat. og utførelse Utvendig vedl. Innvendig vedl. Helhetsinntrykk Markedsin!eresse r:oodp{:og 00000lFr rccovrr::r:' CO:CC1KCC c nod ei m'lu Markedsvurdering: EN KOn -BLOK-KLEIUGHET BELIGGENDE MEGET SENTRALT TIL 'PA STRØMMEN. DET ER MEGET -KOR:rE GANGAVSTANDER TIL BUTIKKER OG ALLE ANDRE NØDVENDIGE SERVICEINSTITUSJONER. EIENDOMMEN ER PENT OPPARBEIDET, DEN ER VESTVENDT OG HAR GODE LYSFORHOLD. NOE NEGATIVT I sa MATE ER NÆRHETEN TIL STRØMSVElEN SOM ER STERKT TRAFFIKERT. SETTER DAGENS MARKEDSVERDI UT I FRA VEDTEKTSBESTEMMELSER I DES-KLUBBEN, 3. (REGULERING ETTER STATISTISK SENTRALBYRAS BYGGEKOSTINDEKS FOR BOLIGBLOKK MED UTGANGSPUNKT I INNBETALINGER AV INNSKUDD. INNDEKS.: SISTE TILGJENGELIGE TALL JUNI 2008.: 141,5. (141,5-90,9)x 100 = 55,67 %, INNSKUDD.: KR 100' x 1,5567 = KR ,- 90,9 (141,5-91,4) x 100 = 54,81 % INNSKUDD.: KR 250' x 1,5481 = KR ,- '9"1A ANDEL NEDBETALT GJELD, ANDEL FORMUE, pakostninger OG ETTER SKJØNN VED BESIKTIGELSEN. DAGENSMARKEDSVERDI: KR LILLESTRØM,den Stempel og underskrift 2326 Inger-LiseGulliksen Stempel og nderskrift ~ ~RERMeS~ ~III:IV bu'-:,:...' Side 4 av 4

5 F.HolmAS Hurdalsgt Lillestrøm vi Morten Guldahl Tlf.: DATO.: VEDLEGG TIL TAKST AV LElL. 14 NYGATA 3-5 BORETTSLAG. Innskudd 1997: Mai kr ,- regulert i h.h.t. vedtekter. kr ,- Innskudd 1997: Okt. kr ,- regulert i h.h.t. vedtekter. kr ,- Andel nedbetalt fellesgjeld 2007 Andel nedbetalt fellesgjeld hittil i år Andel formue. (Ligningsslipp.) Påkostninger. kr 6.108,- kr ,- kr ,- kr Minus elde og slitasje. (Skjønn ved besiktigelsen) kr ,- Sum verdi.: kr ,- Takst av leilighet. kr ,-

Forhåndstakst over næringseiendom

Forhåndstakst over næringseiendom Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: 2 000 000 Bygningstype Verkstedbygning/lager

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Org.nr: 991 677 054 Verdi- og lånetakst over andel i Dyretråkket Borettslag. Orgnr: 850 738 602. Dyretråkket 29 1251 OSLO Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Utført av: Rana

Detaljer

'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, 15 2090 Hurdal Markedsverdi: 4 300 000 IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning

'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, 15 2090 Hurdal Markedsverdi: 4 300 000 IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning T- IAKSERINGSTORUND Takst over næringseiendom ttorsveen Wilfy WS YGG.OG TAKSERING Øysteinsgt. 7 A 2004 Lillestrøm Tlf: 970 63 0 Mobil: 970 63 0 Willy, Storsveen@Gmail. com 'flli ygningstype Gårdsnummer

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over andel i Væringkleiva Borettslag Ingeniør og Takstmann Thomas A. Haugan AS Tlf: 970 83 083 E-post: takst@thomashaugan.no Org.nr: 997 727 622 Væringkleiva Borettslag Ryenbergveien

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no Kringlebotten 160 Type Bolig: Terrassehus Adresse: Kringlebotn 160 Sted: 5225 NESTTUN Boligareal: 67kvm Bruttoareal: 70kvm Verditakst: 1390000- Prisantydning: 1390000- Betegnelse: Adr:Kringlebotn 160 5225

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

SANDAKER. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmegler MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 40002204 VÅR REF: E.741.08.11.

SANDAKER. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmegler MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 40002204 VÅR REF: E.741.08.11. ADRESSE: SANDAKER 2 ROMS ANDELSLEILIGHET MED FIN PLANLØSNING Nils Huus gate 4, 0482 Oslo Andel 214 i Amtmann Meinichsgt. 15 Borettslag, org. nr. 988871834 BTA/ PRIMÆR ROM: 60/51 m 2 TAKSTVERDIER: Vt: kr

Detaljer

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag Oppdragsnummer: 23011132 Sagene Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Adresse: Gustav Jensensgate 10 P-rom/BRA: ca. 78 kvm/78 kvm Prisantydning: kr 2 500 000,- Andel

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr. SKUI - VØYENENGA HYGGELIG GJENNOMGÅENDE 3 ROMS ENDELEILIGHET MED PEIS, GARASJE OG BALKONG Ringeriksveien 200, 1340 Skui Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162. Erlends vei 40 0669 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162. Erlends vei 40 0669 OSLO Postboks 166 1112 Oslo 95774181 Verdi- og lånetakst over andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162 Erlends vei 40 0669 OSLO Gårdsnr. 140 Bruksnr. 37 Leilighet nr. 150 Andelsnr.: 99 OSLO KOMMUNE Utført

Detaljer

-VeiTVeT- 4-Roms. Romslig leil. over 2 plan. Ingen forkjøpsrett. Prisantydning: 1.900.000,- Andel fellesgj. 64.285,- Totalt 1.964.

-VeiTVeT- 4-Roms. Romslig leil. over 2 plan. Ingen forkjøpsrett. Prisantydning: 1.900.000,- Andel fellesgj. 64.285,- Totalt 1.964. -VeiTVeT- 4-Roms Beverveien 4 Leil. 10 - P-rom/Bra: 84/84 - Oppdrag: 31612022 Prisantydning: 1.900.000,- Andel fellesgj. 64.285,- Totalt 1.964.285,- Romslig leil. over 2 plan. Ingen forkjøpsrett. DNB Eiendom

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

VÅLERENGA. Liten og praktisk andelsleilighet. Vt: kr 80.000,-/Lt kr.68.000,-

VÅLERENGA. Liten og praktisk andelsleilighet. Vt: kr 80.000,-/Lt kr.68.000,- VÅLERENGA Liten og praktisk andelsleilighet ADRESSE: Strømsveien 20, 0657 Oslo BTA/BRA (PRIMÆR ROM): 17/15 m 2. TAKSTVERDIER: PRISANTYDNING: Vt: kr 80.000,-/Lt kr.68.000,- Gi bud! MEGLER: Advokat Erik

Detaljer

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal SANDVIKA/JONG PEN 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED 6 KVM BALKONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 334 943,- Totalt kr. 1 584 943,-

Detaljer

Ruseløkka. 1roms aksjeleilighet sentralt i Oslo sentrum

Ruseløkka. 1roms aksjeleilighet sentralt i Oslo sentrum Ruseløkka 1roms aksjeleilighet sentralt i Oslo sentrum ADRESSE: Observatoriegata 10, 0254 Oslo. BETEGNELE: Gnr. 209, bnr. 248, aksje nr. 103. BTA: 20 m 2 BRA(PRIMÆR ROM): 18 m 2 TAKSTVERDIER: Vt: Kr. 950.000,-/Lt

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

MAJORSTUEN. 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov

MAJORSTUEN. 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov MAJORSTUEN 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov ADRESSE: Trudvangveien 39, 0363 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 46, bnr. 15, aksje nr. 330-332, leilighet 45 BTA: 60 m 2 PRIMÆR ROM: 49 m 2 TAKSTVERDIER:

Detaljer