I Hurdalsgt Lillestrøm SKJEMA TAKST OVER LEILIGHET MED TILKNYTTET LEIERETT. c: Leilighet tilknyttet boligbyggelag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Hurdalsgt. 23 12000 Lillestrøm SKJEMA TAKST OVER LEILIGHET MED TILKNYTTET LEIERETT. c: Leilighet tilknyttet boligbyggelag."

Transkript

1 F.holmAS SKJEMA C TAKST OVER LEILIGHET MED TILKNYTTET LEIERETT I Hurdalsgt Lillestrøm ~._: M O_b_il: 9_5_1_4_84_44 _ Eier(e) avadkomstdokumenter Kari Benth Thorbjørnsens d/b Kommune SKEDSMO P{ Leilighet i frittstående borettslag C Aksjeleilighet c: Leilighet tilknyttet boligbyggelag FREMLAGTE DOKUMENTER: C. Leiekontrakt dato: C Festekontrakt dato: /R. Adkomstdokumeter Selskapets navn: NYGATA 3-5 BORETTSLAG G FerdigattestJbrukstiliatelse ~ Tegninger fri Regnskaper IK Arsberetning 1& LlGNINGSSLPP O Gnr. 77 Bnr Fnr. Kommune: SKEDSMO Forretningsfører: JAN-ERIK BOLSTAD Tlf.: Fullverdiforsikret hos: GJENSIDIGE Forsikringsbevisnr: Arsregnskap for: 2007 Omløpsmidier kr Sum aksje/andelskapital: kr Kortsiktig gjeld kr. Sum innskuddskapital: kr Langsiktig gjeld eks.insk.kapital kr Dokumenter lagt til grunn: REGNSKAP OG ARSBERTNING FOR 2006 Andelsbrev nr. 20 pålydende kr. 100 Aksjebrev nr. pålydende kr. Borettsinnskudd nr. 20 pålydende kr Husleie p.t kr C. Inkl. fyring C V.vann Andel lign. verdi år: 2007 kr Fordelingsnøkkel: ANDEL FELLES FORMUE (8k) Kr Samlet tomteareal: Andel av tomteareal: 00 Eiendomstomt C Naturtomt 2 Opparbeidelsesgrad - have/parklveier/plasser (0-3) Anlegg på tomten: EIENDOMMEN ER OPPARBEIDET MED ASFALTERT INNKJØRSEL OG PARKERINGSPLASS PLEN OG ANNEN BEPLANTNING. DET ER TRAPP OG HEISHUS MED ADGANG TIL SVALGANG 13.ETG. Normalpris andel tomt kr ANDEL JUSTERT TEKNISK TOMTEVERDI (->81):KR Kari Benth Thorbjørnsen ~Side1aV4

2 Arlig festeavgift: Neste regulering av festeavgift år: Festekontrakt opprettet år: Festekontrakt sist fornyet år: Festekontrakt utløper år: Avstand til: Miljø: Barneskole 05 km 3 Omkringliggende bebyggelse gj.snitt høyde (ant.etg) Ungdomsskole 07 km 3 Bebyggelsens tetthet (0-3) Nærbutikk O km SYD Leilighetens hoved rom orientert mot (himmelretning) Forretningssentrum O km 1 Utsikt fra leilighetens hoved rom (0-3) Holdeplass koll. transport O km 2 Dagslysforhold (0-3) Barnehage 05 km. 'SJOW"" ".;/" ;:"".". ;t~;ifi~gy~.~i3~~~'t-'~~~py~.d~r. ;t ". ". 'J/!!fii?-~-;; F '.:-' "'i' ';.:. i.;; 2ii;c;t'iY*.:.'" ;; :.it;;:;;:;ri... :;ti~ l. \. ;~r*;:~v~;::i;;'f:::. :;:"2~:.;.. : :~;:;" :;:.:.. '.'i :''-.;... 'jf':-'.i. '.. '::;:'.:.: r:...;.... ;::-> t' : _"'.. "~O 'r"". - - 'li- _ ~. -' [&1. Boligblokk Utvendig fasademateriale: PLATER OG TEGLSTEINSFASADER. O Punkthus Vinduer (materiale glasstype): HUSMORVINDUER MED 2 LAGS GLASS. 3 Antall etasjer Bygget år: 1997 Rehabilitert år: ~- BYGNINGEN ER FØRT OPP MED BETONGSALE MOT MARK BETONG DELEVEGGER MELLOM BOENHETENE. KORTVEGGER (GAVLER I LEILIGHETENE) I BINDINGSVERKVEGGER MED DOBBELTFALSET LIGGENDE KLEDNING. BYGNINGEN HAR SALTAKKONSTRUKSJON MED TAKSTEIN. ;;5;;tEltiGI'J~TEN:;AREALER.~~ROMfQRDELINGt :-;~~Z- - :' ~;:1..\.;;.;:o... '.".' 'J.'t i TiE. :c;;:~.'"... or:;"'!.. c'..... " l:'"""'.};:}' ':/.;-?.;..: \ )\ ":.".'.. 't'f"~:) j >y... AREALER:' ROMFORDELING (antall rom) ;~..A. ''' ~:x(l. '.~5:\'\~ >':..'.1'";;.'. Etasje BTA BRA BA BOA Sove Opph. Kjøkk- Bad! Dusj WC! WC Vaske Boder Garasje Brutto Bruks Beregnet Bolig rom rom en dusj dusj rom ET SUM Normal teknisk nyverdi på. m2 BA kr NORMAL TEKNISK NYVERDI STEDBETINGET (8 Aj KR LEILIGHETEN HAR EN GOD INTERIØRMESSIG STANDARD MED BLANT ANNET MAL TE HIMLINGER TAPET pa VEGGENE OG GULVBELEGG pa GULVENE. LEILIGHETEN HAR FLISLAGT BADROM. LEILIGHETEN FREMSTAR SOM FRISK OG MEGET GODT VEDLIKEHOLD Kari Benth Thorbjørnsen Mitt Side 2 av 4

3 l'6.''lelliqtieten~ Tillegg for ekstra standard: TEKNISK VURDER'~G }~;it:?';:::~~i~;%~ ;<;.~: :'.;n~:" =» -~"-' "c.<:~y<'1t:;<:-;.;':;;'.-:.' '~c -.~." '.... \... pakostninger I LEILIGHETEN.: BAD.: DUSJHJØRNE OG FLISBORD. KJØKKEN.: FLISER MELLOM UNDER OG OVERSKAP 2 EKSTRA SKAP SKUFFESEKSJON. GENERELT.: PARKETT pa ALLE OPPHOLDSROM INNBRUDDSALARM 7 EKSTRA EL-PUNKT MONTERT VINDUSPOST OG GARDINBRETT PERISENNER MOT SVALGANG MARKISE MI MOTOR UTELAMPE OG DRENERENDE TEPPE pa TERRASSE. (MERK. TILLEGGET ER BEREGNET SOM DIFF. MELLOM EKSTRA KOSTNAD MINUS VERDIEN AV NORMALSTANDARD) 6.1 SUM TILLEGG FOR EKSTRA STANDARD (->8 BI KR. S3000 FRADRAG PGA BYGGEMATE OG PLANL0SNING LEILIGHETEN HAR EN TRIVELIG OG PRAKTISK PLAN LØSNING. 6.2 SUM FRADRAG PGA. BYGGEMATE OG PLANLØSNING (->8 CI KR. /. O VERDIREDUKSJON pa GRUNN AV ELDE SLITASJE OG SKADER Vinduer og ytterdører BadNVCinnredningerog utstyr Balkonger Elektriskeanlegg (eks.varmeanl.).. Innvendigeveggerog tak Gulvbelegg Varmeanlegg Kjøkkeninnredning GENERELT SUM VERDIREDUKSJON - ELDE SLITASJE OG SKADER (->8 EI KR Merknader: LEILIGHETEN FREMSTAR SOM FRISK OG GODT VEDLIKEHOLDT. HOVEDSOVEROM VINDFANG ENTRE OG KJØKKEN FREMSTARSOM NYMALT. NOE NEGATIVT ER AT STUEVEGGENE HAR "MASKINTAPET" PLUSS AT DET ER OGSA NOEN SKRUEHULL I VEGGENE. LEILIGHETEN HAR NÆR SAGT INGEN.SLlT ASJE. TREKKER GENERELT FOR ARLIG ELDE. 6.4 TILSTANDSRAPPORTI REHABILITERINGSVURDERING Tilstandsrapport nødvendig: O JA Taksten har tilleggsbilag rj JA Rf NEI Tilstandsrapportforeligger D JA l&t NEI Vedlagt O JA mj. NEI Rehabiliteringsvurd.foreligger O JA JKi. NEI Vedlagt C. JA ~ NEI :j;<'.. ~'".. --:..;. 'c.'. l)7"'.jilleoosareateii~anoel FEtLESAR~~f~"~~' 'i"':' "5::.'. ~'<. "..>i " ""'~"f':"- '0:'".~ " C';" ".'."".".'.>. C":J- ''J' ::;;;" --:::. "fc' ~....'..'.. ''-..' Arealtype 1 2 TERRASSE 3 GARASJEPLASS Bruksareal(BRA ) m2 O Teknisk nyverdipr. m2 kr. 2 SOO SOOO Teknisk nyverdi kr '; Verdireduksjon - kr TEKNISK VERDI KR SUM ANDEL TEKNISK VERDI TILLEGGSAREAL (->8 G): KR GARASJEPLASS I GARASJEANLEGG UNDER NABOBYGNING FØLGER LEILIGHET. ~~ 2327 Kari Benth Thorbjørnsen ~'~ Side 3av 4

4 . ' c..:; I.'. "'it TEKNISK "'l.'." o";~~:-~.: '..~'~. i'. VERDJ~~'v. "~..._~_ -:;i-';;' '- i:"'-.r>'.. '...~.<:';j;'.;;.;...~:"'o. ;.~ C"j.;."... \..'.;.~~.';b' 'S "y. " " :~:';.!~~"'~ C A. (Rubr. 5) Normalteknisk nyverdistedsbetinget kr B. (Rubr. 6.1) Tillegg for ekstra standard kr C. (Rubr. 6.2) Fradragp.g.a byggemåteog planløsning " kr. O D. (A+B+C) Teknisk nyverdileilighet kr E. (Rubr. 63) Teknisk verdireduksjon ' kr F. (D+E) Teknisk verdi leilighet kr G. (Rubr. 7.2) Sum teknisk verdi tilleggsareal kr H. (F+G) Teknisk verdisamlet areal kr I. (Rubr. 3) Andeljustert teknisk tomteverdi kr J. (H+I) SUM TEKNISK VERDI KR kr K. (Rubr ) Andel felles formue/gjeld kr L. (J+K) ADKOMSTDOKUMENTENES VERDI KR "";;" '. '... " ;~.SAMLJ;T B':DØ~fi1~t;:S.E. x. ;~ '".. '; _ ~. k tr': ~. ".t '.:s7;;":t. ".0.Ie;' "." };t...'.~'.. ;.;p~;~<::;" " C.W LH';;"..;. ~' ;c.'i. " :.:;0. 'i O O Attraktiv bydel/distrikt C rj C O D. ~ C Mat. og utførelse ICIOIDITKfIC r-... Sentral beliggenhet n [J c o C fw G Utvendigvedl. C fl C C. ~ O lk C-' Servicestandard C- O O...-4 C G ~ G Innvendigvedl. C C C C.. ~ C C Utsikt/lysforhold re o c rst C er Helhetsinntrykk C r L- r;.~c ' I ". C Nærmiljøstandard o q: c o Ole. Markedsinteresse o. o.-... c o C le."-'. C ";(.~:"..'.' }:. "/';:'::~0I\(1/!f:"r~~; ~ ~3fr~i~" ".:.. :'::e'~'. r;::; I'<;'~.~"~i"~;;\ ' o'. :1~. M~RKE~V~~Dt ':>... ".' ~' Markedsvurdering: '<'.>...:-::t;'""...c+-f". '...;; " C' EN FLOTT BLOKKLEILIGHET BELIGGENDE MEGET SENTRAL T TIL pa STRØMMEN. DET ER MEGET KORTE GANGAVSTANDER TIL BUTIKKER OG ALLE ANDRE NØDVENDIGE SERVICEINSTITUSJONER. EIENDOMMEN ER PENT OPPARBEIDET DEN ER VESTVENDT OG HAR GODE LYSFORHOLD. NOE NEGATIVT I sa MATE ER NÆRHETEN TIL STRØMSVElEN SOM ER STERKT TRAFFIKERT. SETTER DAGENS MARKEDSVERDI UT I FRA VEDTEKTSBESTEMMELSER I DES-KLUBBEN 3. (REGULERING ETTER STATISTISK SENTRALBYRAS BYGGEKOSTINDEKS FOR BOLIGBLOKK MED UTGANGSPUNKT I INNBETALINGER AV INNSKUDD. INNDEKS.: SISTE TILGJENGELIGE TALL JULI 2008.: ( ) x 100 = 561 % INNSKUDD.: KR 100' x 1561 = KR ( ) x 100 = 5525 % INNSKUDD.: KR 420' x 1552 = KR ANDEL NEDBETALT GJELD ANDEL FORMUE PAKOSTNINGER OG ETTER SKJØNN VED BESIKTIGELSEN. DAGENS MARKEDSVERDI: KR j1; 'Uf\lHp~~I$R1!IEtiXt'::.~ "~j'. t%' ~" c.. ~.. :. '_. Cf- ;..;... <." J~.c'~:."". ~. ~ ". «z.'f'''' 'i.' < 'c...'. " nter't~t«.for.~ C ~~.:::.. "t.;~"':;a'...:>j ''. :.t.~j" ;:~~f"~;;';~~ '%"Y;' '.. otfr.=\;r 1::\Df""hl".:.~~:6i-~ ~. ~'c:.:;. LILLESTRØM JJ1rn-L Stempelog underskrift Stempelog underskrift U ( C;1~~-:) den ({JrM(\ ">k'>lm~ 2327 Kari Benth Thorbjørnsen ~EN GUL~4av4

5 F.HohnAS Hurdalsgt Lillestrøm vi Morten Guldahl Tlf.: DATO.: VEDLEGG TIL TAKST AV LElL. 20 NYGATA 3-5 BORETTSLAG. Innskudd 1997: Mai kr regulert i h.h.t. vedtekter. kr Innskudd 1997: Okt. kr regulert i h.h.t. vedtekter. kr Andel nedbetalt fellesgjeld pr Andel nedbetalt fellesgjeld hittil i år Andel formue. (Ligningsslipp.) Påkostninger. kr kr kr kr Minus elde og slitasje. (Skjønn ved besiktigelsen) kr Sum verdi.: kr Takst av leilighet. kr Hilsen Morten Guldahl Tømmermesterltakstmann

o Leilighet tilknyttet boligbyggelag

o Leilighet tilknyttet boligbyggelag I F.holmAS SKJEMA C TAKST OVER LEILIGHET M.E.DTILK.NYTTET.LEIERETT I Hurdalsgt. 23 12000 Lillestrøm Tlf.: Mobil: 951 4S4 44 14. Eier(e) avadkomstdokumenter INGER-LISE GULLIKSEN Kommune SKEDSMO fici Leilighet

Detaljer

Aksjeleilighet. Ferdigattestlbrukstillatelse I:XI!RI. Tegninger. Regnskaper. Kommune: Forsikringsbevisnr: Omløpsmidier.

Aksjeleilighet. Ferdigattestlbrukstillatelse I:XI!RI. Tegninger. Regnskaper. Kommune: Forsikringsbevisnr: Omløpsmidier. I F.holmAS---. I I Hurdalsgt. SKJEMA C 12000 [ TAKST VER LEILIGHET ME TILKNYTTET LEIERETT [Xr Leiekontrakt dato: Festekontrakt dato: r&t Adkomstdokumeter 37 SKESM Leilighet tilknyttet boligbyggelag Aksjeleilighet

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Takst over boligeiendom Henriksen Tommy Takstforum Nord AS Postboks 1200 8009 BODØ Tlf: 75 500610 Mobil: 900 98 180 th@takstforumnord.no Kleivanfeltet 8283 Leinesfjord Markedsverdi: 1 150 000 Bygningstype

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Takst over boligeiendom Kolberg Rune Eiendomstakst AS Pb 760 8001 Bodø Tlf: 900 85850 Mobil: 900 85 850 kolberg@eiendomstakst.no www.eiendomstakst.no Glomveien 12 8160 Glomfjorden Markedsverdi: 1 450 000

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Roska Bjarte Takst over boligeiendom Postboks 283 6801 FØRDE Tlf: 57 82 07 60 Mobil: 907 44 376 Haresporet 20B, 6800 Førde Markedsverdi: 920 000 Låneverdi: 830 000 Bygningstype Rekke/kjedehus Vedlegg Gårdsnummer

Detaljer

Takst over fritidseiendom

Takst over fritidseiendom Nergård Eyvind Takst over fritidseiendom Ekornveien 2 6657 RINDAL Tlf: 71 66 55 59 Mobil: 915 42 657 eyvind@hesbynett.no www.eyvindnergard.no Flønbekken 6613 Gjøra Markedsverdi: 990 000 Låneverdi: 850

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Jahr Vidar Takst over boligeiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vassengen Midtre 2030 Nanenstad Markedsverdi: 2 600 000 Låneverdi: 2 200 000

Detaljer

Forhåndstakst over næringseiendom

Forhåndstakst over næringseiendom Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: 2 000 000 Bygningstype Verkstedbygning/lager

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Takst over boligeiendom Nilsen Torkjell BoligTakst og BoligTest Postboks 787 8001 BODØ Tlf: 75 52 57 30 Mobil: 970 24 538 torknils@online.no www.boligtaksering.no Marhaug 8286 Nordfold Markedsverdi: 550

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9105 KVALØYA Tlf: 95 96 3 50 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag Finkavikhaugen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

Spjelkavik / Moa EIERLEILIGHET

Spjelkavik / Moa EIERLEILIGHET Spjelkavik / Moa EIERLEILIGHET Nyere 3-roms selveierleilighet med balkong og carport. Adresse: Nybøbakken 23 Bta/boa: Ca. 70/65 kvm Prisantydning: Kr 1.750.000,- + omk Fellesutgifter pr.mnd: 1.686,- Megler:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org nr 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Libakken Liaflaten 50 5132 NYBORG

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Libakken Liaflaten 50 5132 NYBORG over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Libakken Liaflaten 50 513 NYBORG RAPPORTANSVARLIG: Bård Klepsland Sanddalsbotn 6, 51 NESTTUN Tlf: 9836887 E-post: bskule@onlineno Matrikkelnr Gnr 07 Bnr 131

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i AS Christiesgt. 13 St. Olavs gate 55 2317 Hamar

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i AS Christiesgt. 13 St. Olavs gate 55 2317 Hamar RAPPORTANSVARLIG: AS Kristin Lavransdatters veg 3, 316 HAMAR Tlf: 90 07 94 35 E-post: morten@hamartakstno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i AS Christiesgt 13 St Olavs gate

Detaljer

GREPAN - TJØME. www.smartmegling.no

GREPAN - TJØME. www.smartmegling.no GREPAN - TJØME Helt i vannkanten med fantastisk utsikt og bryggeplass Prisant.: 8 000 000,- Adresse: Grepanveien øst 30 P-rom/Bra: 97/99 kvm Tomteareal: 395 kvm Oppdragsnr: 2140027 www.smartmegling.no

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse OLSBORG, 931 MOEN Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 49 Fnr 0 Snr 5

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag Takst-1 ingeniør Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 Nesttun Mobil: 900703 RAPPORTANSVARLIG: Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 NESTTUN Tlf: 551393 E-post: knutgrahl@yahoono Mail: Takst1@yahoono over

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Org.nr: 991 677 054 Verdi- og lånetakst over andel i Dyretråkket Borettslag. Orgnr: 850 738 602. Dyretråkket 29 1251 OSLO Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Utført av: Rana

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Sandbekken 1 borettslag. Andelsleilighet Orrevegen 4 2006 LØVENSTAD

Verdi- og lånetakst. over. andel i Sandbekken 1 borettslag. Andelsleilighet Orrevegen 4 2006 LØVENSTAD mob 99 56 77 66 www.dintakst.no brede@dintakst.no Nedre Rælingsvei 622. 2009 Nordby Org.nr: 997 345 703 Verdi- og lånetakst over andel i Sandbekken 1 borettslag Andelsleilighet Orrevegen 4 2006 LØVENSTAD

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 700 000. Kr 2 350 000. Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 700 000. Kr 2 350 000. Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 236 Bnr. 216 Kommune: 301 OSLO MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 700 000 LÅNEVERDI: Kr 2 350 000 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR KJØP AV EIENDOM

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR KJØP AV EIENDOM SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE JoumalpostI: 11/8656 Arkiv saki.: 11/2017 Saksbehandler: Steinar Johansen Steinar Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 019/12 I KMMUNESTYRE I ato: 08.1

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

Verdi- og lånetakst over andel i Stavangergata borettslag

Verdi- og lånetakst over andel i Stavangergata borettslag Verdi- og lånetakst over andel i Stavangergata borettslag Abildsø Takst - Sivilingeniør Erik Sand Olaf Helsets vei 1 C, 0694 Oslo Tlf. 977 23 232 E-post: erik@abildsotakst.no Internett: www.abildsotakst.no

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Nordahl Bruns Gate 9 Borettslag. Andelsleilighet i Nordahl Bruns Gate 9 0165 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Nordahl Bruns Gate 9 Borettslag. Andelsleilighet i Nordahl Bruns Gate 9 0165 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Nordahl Bruns Gate 9 Borettslag Andelsleilighet i Nordahl Bruns Gate 9 0165 OSLO Gnr. 208 Bnr. 454 Leilighet nr. 23 Andelsnr.: 23 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato:

Detaljer

'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, 15 2090 Hurdal Markedsverdi: 4 300 000 IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning

'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, 15 2090 Hurdal Markedsverdi: 4 300 000 IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning T- IAKSERINGSTORUND Takst over næringseiendom ttorsveen Wilfy WS YGG.OG TAKSERING Øysteinsgt. 7 A 2004 Lillestrøm Tlf: 970 63 0 Mobil: 970 63 0 Willy, Storsveen@Gmail. com 'flli ygningstype Gårdsnummer

Detaljer

Matrikkelnr. Gnr. 225 Bnr. 228 Andel-/aksjenr. 33 Leil.nr. 106

Matrikkelnr. Gnr. 225 Bnr. 228 Andel-/aksjenr. 33 Leil.nr. 106 RAPPORTANSVARLIG: INGHRYGH BEKKELAGSVEIEN 7 E, 1177 OSLO Tlf: 950490 E-post: inghrygh@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Sandakerveien 11 AS Sandakerveien 11 B

Detaljer