Forhåndstakst over næringseiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forhåndstakst over næringseiendom"

Transkript

1 Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: Mobil: Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: Bygningstype Verkstedbygning/lager Vedlegg: Gårdsnummer 97 Bruksnummer 39 Seksjonsnummer Festenummer Hjemmelshaver Haaken Eric Mathiesen 7/12 Mathiesen Eidsvold Værk ANS 5/12

2 Generell informasjon Takst over Næringseiendom. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Egne premisser NB! Taksten er utført som en forhåndstakst da angitt tomt som er planlagt fradelt gnr. 97 bnr. 38 ikke er utført Side 1 av 7 Initialer:

3 SKJEMA B TAKST OVER NÆRINGSEIENDOM Jahr Vidar Slettmoen 2032 MAURA Tlf: Mobil: EIENDOMMEN B Eiendommens betegnelse: Vengerfossen Mago C Gnr: 97 Bnr: 39 Fnr: Snr: Postadresse: Vengerfossen 2073 Bøn Kommune: Eidsvoll Hjemmelshaver(e): Haaken Eric Mathiesen 7/12 Mathiesen Eidsvold Værk ANS 5/12 Kommunenummer: BESIKTIGELSE KILDEOPPLYSNINGER B Dato: Oppdragsgiver: Hjemmelshavere Til stede ved besiktigelsen: Øystein Løvli for eier, leietaker samt undertegnede. OPPLYSNINGSKILDER Bygningsvesenet Reguleringsvesenet Vann/avløpsvesenet Tinglysning/grunnbok Sameiestyret Eieren DOKUMENTER Utskrift fra Grunnbok Dato: Kjøpekontrakt Målebrev Ferdigattest/brukstillatelse Skjøte Dato: Leiekontrakt Situasjonskart Skylddelingsforretning Festekontrakt Dato: Tinglyste avt./servitutter Tegninger Kopi av panteattest Seksjonsdokumenter Dato: Forsikringsdokumenter Fotos Reguleringsplan 3. TOMTEN B Areal: 6000 m 2 Regulert område: Ja Nei Under regulering Utnyttelsesgrad: Andel av fellesareal: m 2 Utvidelsespotensiale innenfor gjeldende reguleringsplan m 2 TERRENG/OPPARBEIDELSE Spesielle grunnforhold Opparbeidet grøntareal Asfalterte trafikkarealer Fortau ADKOMST Offentlig vei / gate Felles privat vei Egen privat vei Privat vei, ikke opparbeidet 200 m (ca) VANN OG AVLØP, EL - ANLEGG Offentlig vanntilførsel Annen vanntilførsel Offentlig kloakkanlegg Annet avløpssystem Offentlig El-forsyning Utendørs varmekabelanlegg PARKERING UTENDØRS: Antall normalbilplasser Parkeringsareal for spesialkjøretøy/maskiner i m 2 Øvrige anlegg på/til tomten: Tomten er av naturlig terreng med oppgruset gårdsplass. Bygning grenser mot Andelva. Avløp til tett tank plassert i kjeller. Normalpris tomt kr.: JUSTERT TEKNISK TOMTEVERDI ( 12 L) KR.: Side 2 av 7 Initialer:

4 Eiendomstomt Festetomt Annet: Årlig festeavgift kr.: Neste regulering av festeavgift: Festekontrakt opprettet år: Festekontrakt sist fornyet år: Festekontrakt utløper år: Avstand til: Jernbane 2 km (ca) Forretningssentrum 4 km (ca) Kai - Holdeplass kollektiv transport 0.2 km (ca) 4. HOVEDBEBYGGELSE: HOVEDSPESIFIKASJON B Bygningstype: Antall etasjer/bygningssnittype: Verkstedbygning Bygningen er oppført over en.etasje med en mindre kjellerdel. Takhøyde i stort rom = ca. 5,0 m Byggeår Brutto Areal Kostpris Byggeår Brutto Areal Kostpris Bygget Ca Tilbygget Ombygget Modernisert Kjøpsår: Brutto Areal m 2 Siste kjøpesum kr. Fullverdiforsikret hos: Forsikringsbevisnr: 5. HOVEDBEBYGGELSE: AREALER ROMFORDELING TEKNISK NYVERDI B AREALER BTA Brutto areal BEA Eksklusivt areal AREALANVENDELSE Kjeller 39 0 To disp.rom hvor i det ene er plassert tett tank for avløp. U.etg etg Ett stort rom lager, et rom med lakkeringsboks, kontor, wc og spiserom. 2. etg 0 0 Loft 0 0 SUM Stedsbetinget normal teknisk nyverdi pr. m 2 BTA kr.: NORMAL TEKNISK NYVERDI, STEDSBETINGET ( 12 A) KR.: HOVEDBEBYGGELSE: TEKNISK SPESIFIKASJON B Grunnforhold/fundamentering: Antar betongsåle på fast grunn. Kjellervegger: Plasstøpt betong. Hovedbæresystem: Murt tegl og treverk Yttervegger: Murt tegl med puss innvendig Vinduer: I hovedsak 2.lg.glass i treramme Innervegger: Pusset mur og treverk Etasjeskiller(e): Betong Yttertak: Sadlet takform oppbygd av treverk tekket med bølgeblikk. Sanitæranlegg: Eldre åpne rørføriing av kobber, støpejern og plast Side 3 av 7 Initialer:

5 Varmeanlegg: Elektrisk i lakk del. Varmegjenvinning: Ingen Ventilasjonsanlegg: Avtrekk fra lakkboks og rom uten for denne. Forøvrig naturlig. El-kraftanlegg: Åpne kabelføringer. Signal- og alarmanlegg: Ingen Brannseksjonering/rømning: Ingen Tilfluktsrom: Ingen Bygningen er et tidligere tresliperi, men innredning etter dette er fjernet og bygningen brukes i dag til lagring og lakkeringsverksted. Her er ikke foretatt modernisering eller spesielle tiltak og bygning av denne alder er derfor etter dagens normale standard for lager/verksted umoderne og da spesielt for personalrom som kontor, spise/vaskerom og toaletter. Har her ikke funnet grunn til å gi tillegg for standard utover den medtatte tekniske nyverdi. Har gitt fratrekk for umodernitet vedr. personalrom. 6.1 TILLEGG FOR EKSTRA STANDARD ( 11 B) KR.: FRADRAG PÅ GRUNN AV BYGGEMÅTE OG PLANLØSNING ( 12 C) KR.: Synlige setningsskader Ikke registrert Mindre Betydelige Synlige lekkasjer/fuktskader Ikke registrert Mindre Betydelige Synlige sopp/råteskader Ikke registrert Mindre Betydelige Nærmere beskrivelse (også andre skader): I bygning av denne alder må man påregne at her kan være både skjevheter, enkelte fuktskader og råteskader. VARMEISOLERING Yttervegger God Normal Ukjent/ikke vurdert Dårlig Tak og gulv God Normal Ukjent/ikke vurdert Dårlig LYDISOLERING Yttervegger God Normal Ukjent/ikke vurdert Dårlig Lydskillevegger God Normal Ukjent/ikke vurdert Dårlig Etasjeskillere God Normal Ukjent/ikke vurdert Dårlig 7. HOVEDBEBYGGELSE: SAMLET TEKNISK VURDERING B GENERELL VERDIREDUKSJON KR.: GJENSTÅENDE ARBEIDER KR.: SUM VERDIREDUKSJON I RELASJON TIL TEKNISK NYVERDI ( 12 F) KR.: Bygningen må kunne sies å holde en noe i underkant middels standard sett i forhold til byggeår. Man må her påregne en del kostnader for å oppgradere bygningen spesielt innvendig for å oppnå dagens normal standard for denn type bygg. Utvendig taktekke av bølgeblikk har en del rustdannelse. Har her valgt å se bygningen under et vedr. verdireduksjon som her angis som generell verdireduksjon i hh til alder, standard og slitasje til kr Side 4 av 7 Initialer:

6 8. TILLEGGSBYGNINGER TILLEGGSAREAL ANDEL AV FELLESAREAL B Bygningstype/Arealtype Frittliggende/tilbygget Byggeår Bruttoareal (BTA) m 2 Fundamentering Hovedbyggemateriale Yttertak Varmeisolering Vedlikeholdsstatus Teknisk nyverdi pr. m 2 TEKNISK NYVERDI ( 12 H) KR.: VERDIREDUKSJON ( 12 I) KR.: I ene enden av beskrevet bygning er et overbygg, men dette er av en slik befatning at dette anses som kondemnabelt og derfor ikke beskrevet nærmere. 9. SPESIELLE OPPLYSNINGER B Konsesjonsplikt: Ja Nei Offentlig forkjøpsrett: Ja Nei Privat forkjøpsrett: Ja Nei 10. KONTRAKTS- OG LEIEFORHOLD NØDVENDIGE PÅKOSTNINGER B Sum BTA (rub.5) 679 m 2 Kontraktsfestet utleie: m 2 Ledig areal: 640 m 2 Vakansgrad %: 11. TILSTANDSRAPPORT - REHABILITERINGSVURDERING B Tilstandsrapport foreligger: Ja Nei vedlagt: Ja Nei Rehabiliteringsvurdering foreligger: Ja Nei vedlagt: Ja Nei Taksten har tilleggsbilag: x Ja Nei Tilstandsrapport nødvendig? Ja Hvis ja, hvorfor? 12. TEKNISK VERDI B A (Rubr. 5) Normal teknisk nyverdi, stedsbetinget kr B (Rubr. 6.1) Tillegg for ekstra standard kr 0 C (A + B) Sum kr D (Rubr. 6.2) Fradrag pga. byggemåte og planløsning - kr E (C-D) Teknisk nyverdi hovedbygning kr F (Rubr. 7) Teknisk verdireduksjon - kr G (E-F) Teknisk verdi hovedbygning kr H (Rubr. 8) Teknisk nyverdi andre bygninger kr 0 I (Rubr. 8) Teknisk verdireduksjon andre bygninger - kr 0 J (H-I) Teknisk verdi andre bygninger kr 0 kr 0 K (G+J) Teknisk verdi samlet bebyggelse kr L (Rubr. 3) Justert teknisk tomteverdi kr M (K+L) SUM TEKNISK VERDI KR Side 5 av 7 Initialer:

7 13. SAMLET BEDØMMELSE B 0 = normal(t) = normal(t) Bydel/distrikt Attraktivt Bygningen Materialstandard Utviklingstendenser Utførelsesstandard Nærområdet Sentralt Planløsing Servicestandard Modernitet Miljø Arbeidsmiljø Tomten Plassering i området Vedlikehold Innvendig Sol og utsikt Utvendig Trivselsverdi Eiendommen Helhetsintrykk Anleggsverdi Markedsinteresse 14. MARKEDSVERDI B År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Leieinntekt L FDV kostnader Festeavgifter, Fa Driftsoverskudd g Nåverdi av driftsoverskudd gn År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Leieinntekt L FDV kostnader Festeavgifter, Fa Driftsoverskudd g Nåverdi av driftsoverskudd gn Inflasjon i= 2.5 % Justeringsfaktor for leieinntekter f= 100 % Avkastningskrav = nominell kalkulasjonsrente rn= 12 % Årlig nominell eiendomsverdistigning e= 1 % Sum nåverdi av driftsoverskudd GN =sum(gn1 gn10) kr.: Beregnet avkastningsverdi A = GN x af kr.: Nødvendige påkostninger Se anmerkninger i rubrikk 10 - kr.: JUSTERT AVKASTNINGSVERDI = A - Nødvendige påkostninger kr.: Nåverdi av restverdi etter 10 år Ro= A GN kr.: Nominell restverdi etter 10 år R10 kr.: Kommentarer: Bygningen har fra gammelt av blitt brukt til tresliperi: Den seneste tiden leid ut som lager og lakkeringsverksted. Innredet lakkboks og utstyr for lakkering er ikke tatt hensyn til i angitt verdi. Eiendommen grenser til Andelva ved Vengerfossen. Beliggenheten ligger tildels lavt i terrenget i et typisk landbruksområde med spredt bebyggelse. Her er korte avstander til holdeplass for offentlig tr.sp. som buss og tog. Nedenstående angitte markedsverdi gir uttrykk for hva som kan forventes for eiendommen i dagens marked, størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning. Eierne plikter å lese gjennom takstdokumentet for å avdekke feilaktige opplysninger før buk. DAGENS MARKEDSVERDI, M KR.: MARKEDSVERDI PR M 2, m=m/bta KR.: KAPITALISERINGSPROSENT ÅR 1, p= g1/m x % Side 6 av 7 Initialer:

8 15. UNDERSKRIFTER B Maura, den Jahr Vidar Organisasjonsnummer: MVA Polisenummer: Side 7 av 7 Initialer:

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Fremstilling av de faktiske forhold

Fremstilling av de faktiske forhold Fremstilling av de faktiske forhold 1. KORT OM LISTA FLYSTASJON 1.1. Lista flystasjon ble anlagt og brukt av den tyske okkupasjonsmakt under andre verdenskrig. Etter krigen, i perioden 1954 til 1959, ble

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013 Bransjenorm for markedsføring av bolig September 2013 Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Formål 3. Generell del 3.1. Eierforhold 3.2. Pris 3.2.1. Generelle krav til prismarkedsføring 3.2.2. Særkrav til markedsføring

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

TEGNINGER HVA KREVES?

TEGNINGER HVA KREVES? Når må du sende inn tegninger? Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal utføre bygge-/anleggsarbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens 20-2 20-4 og byggesaksforskriften (SAK10)

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer