o Ferdigattestlbrukstillatelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "o Ferdigattestlbrukstillatelse"

Transkript

1 SKJEMA C TAKST OVER LELGHET MED TLKNYTTET LEERETT Romerike Hvamsvingen 16 Bygg & taksering Skjetten Tlf.: Mobil: _ FREMLAGTE DOKUMENTER: o Leiekontrakt dato: o Festekontrakt dato: X[ Adkomstdokumeter o Ferdigattestlbrukstillatelse ~. Tegninger l&l Regnskaper ~ Arsberetning.lK[ 0: lignigsslipp Selskapets navn: Gnr. 37 Forretningsf0rer: JAN-ERK BOLSTAD Fullverdiforsikret hos: GJENSDGE NOR Tt.: Forsikringsbevisnr: Oml0psmidler Sum aksje/andelskapital: 3900 Kortsiktig gjeld Sum innskuddskapital: Langsiktig gjeld eks.insk.kapital Dokumenter lagt til grunn: Vedtekter for De Eldres Boligspareklubb og arsregskap for 2005 Andelsbrev nr. 018 palydende kr. 100 palydende kr. palydende kr. FordeJingsn0kkel: 0, C( nk!. fyring ANDEL FELLES FORMUE (8k) Kr. 2.2 ANDEL FELLES GJELD (8k) Kr Samlet tomteareal: ~ Eiendomstomt o Naturtomt Anlegg pa tomten: 6 730,0 m2 Andel av tomteareal: 0:Festetomt 0 Anne!: 3 Opparbeidelsesgrad - have/parklveier/plasser (0-3) TOMTEN ER PENT OPPRBEDET MED ASFAL TERTE GANGVEER, PARKERNGSPLASS, PLEN OG BEPLANTNNG. Normalpris andel tomt kr ANDEL JUSTERT TEKNSK TOMTEVERD (->8 ):KR Haug, Kare og Else Britt

2 Arlig festeavgift: Neste regulering av festeavgift ar: Festekontrakt opprettet ar: Festekontrakt sist fornyet ar: Avstand til: Barneskole Ungdomsskole Nrerbutikk Forretningssentrum Holdeplass koll. transport Barnehage 0,8 km 4 Omkringliggende bebyggelse gj.snitt hl2lyde (ant.etg) 2 km 2 Bebyggelsens tetthet (0-3) 0,1 km S"rNest Leilighetens hovedrom orientert mot (himmelretning) 1 Utsikt fra /ei/ighetens hovedrom (0-3) 2 Dagslysforhold (0-3) TEGLGAVLER, L1GGEDE KLEDNNG pa LELGHETSFRONTER 2-LAGS ENERGGLASS LELGHETEN L1GGER 12. UNDER ETASJE NtERMEST BAKKENVA TERRASERT BOLlGBLOKK. BYGNNGEN ER KONSTRUERT MED BETONG ETASJESKLLER OG BETONG SKLLEVEGGER MELLOM HVER BOENHET. ENDEVEGGENE HVER LELGHET ER SATT OPP MED BNDGSVERKKONSTRUKSJON KLEDD MED L1GGEDE DOBBELFALSET PANEL. BYGNNGEN ER HAR FLAT TAKKONSTRUKSJON, TEKKET MED MEMBRAN OG L0S DRENERENDE STEN. AREALER: ROMFORDELNG (antall rom) Etasje BTA BRA BA BOA Sove Opph. Kjl2lkk- Bad! Dusj WC! WC Vaske Boder Garasje Brutto Bruks Beregnet Bolig rom rom en dusj dusj rom 2u.et 78 66,50 66, utebo 5,00 1,25 1 Normal teknisk nyverdi pa. m2 BA kr. NORMAL TEKNSK NYVERD, STEDBETNGET (8 A) KR VRGE ROM 1LELGHETEN.: ENTRE'.

3 Tillegg for ekstra standard: LELGHETEN ER PUSSET OPP OG HAR FATT NYTT NTER0R MED NYMALTE HMLNGER, PERLESTAFF VEGGPLATER, STRE OG MALNG. NY SKPSGULV KLlKKLAMNAT pa GULVET STUE, LAMNATGULV ENTRE OG KJ0KKEN. NY BELSTNNG, SKFTET BRYTERTL MARKSE, LAGT OPP TL VASKEMASKN KJ0KKEN, NY BRANNVARSLER FORUTEN MARKSE OVERTERRASSEN. (Merk.: Gulvbelegg pi! terrasse er ikke med i taksten, og vii bli fjernet.) LEGGER TL FOR pakostnnger. FRADRAG PGA BYGGEMATE OG PLANL0SNNG LELGHETEN HAR EN GOD, PRAKTSK OG BRUKERVENNLlG PLANL0SNNG. 6.2 SUM FRADRAG PGA. BYGGEMATE OG PLANL0SNNG (->8 C) KR. VERDREDUKSJON pa GRUNN AV ELDE, SLlTASJE OG SKADER Vinduer og ytlerdlllrer Balkonger BadlWC innredninger og utstyr Elektriske anlegg (eks.varme an.) nnvendige vegger og tak Gulvbelegg Kjlllkkeninnredning GENERELT 6.3 SUM VERDREDUKSJON - ELDE, SLlTASJE OG SKADER (->8 E) KR. Merknader: LELGHETEN ER OVER 20 AR GAMMEL. TREKKER GENEREL T FOR ARLG ELDE AV BYGNNGMASSE Tilstandsrapport nllldvendig: Tilstandsrapport foreligger Rehabiliteringsvurd. foreligger 0. JA O. JA ~ NE o JA 1&1. NE Taksten har tilleggsbilag Vedlagt Vedlagt 0. JA 1&: NE 0: JA l& NE 0, JA f&l. NE Arealtype TERRASSE 2 3 Bruksareal (BRA) m Teknisk nyverdi pro m2 kr Teknisk nyverdi kr Verdireduksjon - kr TEKNSK VERD KR SUM ANDEL TEKNSK VERD T1LLEGGSAREAL (->8 G): KR. TERRASSEN ER AV BETONGKONSTRUKSJON TAK, VEGGER OG GULV.

4 ~.;.~ : r, ~8;' A. (Rubr. 5) Normalteknisk nyverdi,stedsbetinget kr B. (Rubr. 6.1) Tillegg for ekstra standard kr C. (Rubr. 6.2) Fradragp.g.a byggemateog planllllsning - kr. 0 D. (A+B+C) Teknisk nyverdileilighet kr E. (Rubr. 6.3) Teknisk verdireduksjon - kr F. (D+E) Tekniskverdi leilighet kr G. (Rubr. 7.2) Sum teknisk verditilleggsareal kr H. (F+G) Teknisk verdi samletareal kr (Rubr.3) Andel justert teknisk tomteverdi kr J. (H+) SUM TEKNSK VERD KR kr K. (Rubr ) Andel felles formue/gjeld kr L. (J+K) ADKOMSTDOKUMENTENES VERD KR Attraktiv bydel/distrikt Sentral beliggenhet Servicestandard Utsiktllysforhold Nrermiljlllstandard ODC'O---Oll&[' _1.. ::' --i.._.c.,. _.;... ~_ ''x'", :. C'. _J_ 0, r""; 0, 0: 0; f)(t!oi..-j. L...l.. ~..r-'.. ~_~,!~~....,!~ i W. 0\ 0\...,~ -D(, ~ C";._", l)(', 1~. l----j, r-; 0. 0 CjC'fK'C C ODCOO,iKiO Mat. og utflllreise Utvendigvedl. nnvendigvedl. Helhetsinntrykk Markedsinteresse OJ _... 0':10-'10';.._._. --".: "_'. 10': _. l)(f l~j~. OJ' _...:. OD,CODr&TD C CtjC DD!Fe o O:Clcqo JR' 0 fj 0. Cicio 1&10 LELGHETEN OG BLOKKBEBVGGELSEN HAR EN NORMAL NTER0R OG EKSTER0RMESSG STANDARD. TOMTEN ER PENT OPPARBEDET. NJERMLJ0ET ER ER STLLE OG FREDELlG, GODT AVSKJERMET FRA GJENNOMGANGSTRAFKK. MEGET KORTE AVSTANDER TL BUTKKER OG ANDRE SERVCENSTTUSJONER pa SKEDSMOKORSET. SETTER DAGENS MARKEDSVERD UT FRA VEDTEKTSBESTEMMELSER, 3 DE ELDRES BOLGSPAREKLUBB. (REG. ETTER STATSTSK SENTRALBVRAs BVGGEKOSTNDEKS FOR BOLlGBLOKK.) MARS 2008.: (MERK.: NV NDEKS. AR 2000 = 100) (140,1-65,3) x 100 = 114,55 %. 65,3 NNSKUDD JUN87: KR ,- x 2,1378 = KR ,- (140,1-71,7) x 100 = 94,84 % 71,7 NNSKUDD MAl 88 : KR ,- x 1,9484 = KR ,- ANDEL NEDBETALT GJELD, OG ANDEL ANNEN FORMUE.

5 FHolmAS Hurdalsgtgt Lillestmm vi Morten Gu1dah1 Mob.: Andel nedbeta1t gje1d.: kr , ,- = kr ,- x 0,02292 (forde1ingsll0kke1) kr ,- kr 7.755,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- ~.J-Do, Mo T0 ' en GU1dr ermester/takstmann

Aksjeleilighet. Ferdigattestlbrukstillatelse I:XI!RI. Tegninger. Regnskaper. Kommune: Forsikringsbevisnr: Omløpsmidier.

Aksjeleilighet. Ferdigattestlbrukstillatelse I:XI!RI. Tegninger. Regnskaper. Kommune: Forsikringsbevisnr: Omløpsmidier. I F.holmAS---. I I Hurdalsgt. SKJEMA C 12000 [ TAKST VER LEILIGHET ME TILKNYTTET LEIERETT [Xr Leiekontrakt dato: Festekontrakt dato: r&t Adkomstdokumeter 37 SKESM Leilighet tilknyttet boligbyggelag Aksjeleilighet

Detaljer

o Leilighet tilknyttet boligbyggelag

o Leilighet tilknyttet boligbyggelag I F.holmAS SKJEMA C TAKST OVER LEILIGHET M.E.DTILK.NYTTET.LEIERETT I Hurdalsgt. 23 12000 Lillestrøm Tlf.: Mobil: 951 4S4 44 14. Eier(e) avadkomstdokumenter INGER-LISE GULLIKSEN Kommune SKEDSMO fici Leilighet

Detaljer

I Hurdalsgt. 23 12000 Lillestrøm SKJEMA TAKST OVER LEILIGHET MED TILKNYTTET LEIERETT. c: Leilighet tilknyttet boligbyggelag.

I Hurdalsgt. 23 12000 Lillestrøm SKJEMA TAKST OVER LEILIGHET MED TILKNYTTET LEIERETT. c: Leilighet tilknyttet boligbyggelag. F.holmAS SKJEMA C TAKST OVER LEILIGHET MED TILKNYTTET LEIERETT I Hurdalsgt. 23 12000 Lillestrøm ~._: M O_b_il: 9_5_1_4_84_44 _ Eier(e) avadkomstdokumenter Kari Benth Thorbjørnsens d/b Kommune SKEDSMO P{

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Takst over boligeiendom Henriksen Tommy Takstforum Nord AS Postboks 1200 8009 BODØ Tlf: 75 500610 Mobil: 900 98 180 th@takstforumnord.no Kleivanfeltet 8283 Leinesfjord Markedsverdi: 1 150 000 Bygningstype

Detaljer

Forhåndstakst over næringseiendom

Forhåndstakst over næringseiendom Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: 2 000 000 Bygningstype Verkstedbygning/lager

Detaljer

Takst over fritidseiendom

Takst over fritidseiendom Nergård Eyvind Takst over fritidseiendom Ekornveien 2 6657 RINDAL Tlf: 71 66 55 59 Mobil: 915 42 657 eyvind@hesbynett.no www.eyvindnergard.no Flønbekken 6613 Gjøra Markedsverdi: 990 000 Låneverdi: 850

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Roska Bjarte Takst over boligeiendom Postboks 283 6801 FØRDE Tlf: 57 82 07 60 Mobil: 907 44 376 Haresporet 20B, 6800 Førde Markedsverdi: 920 000 Låneverdi: 830 000 Bygningstype Rekke/kjedehus Vedlegg Gårdsnummer

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Jahr Vidar Takst over boligeiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vassengen Midtre 2030 Nanenstad Markedsverdi: 2 600 000 Låneverdi: 2 200 000

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Takst over boligeiendom Kolberg Rune Eiendomstakst AS Pb 760 8001 Bodø Tlf: 900 85850 Mobil: 900 85 850 kolberg@eiendomstakst.no www.eiendomstakst.no Glomveien 12 8160 Glomfjorden Markedsverdi: 1 450 000

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Takst over boligeiendom Nilsen Torkjell BoligTakst og BoligTest Postboks 787 8001 BODØ Tlf: 75 52 57 30 Mobil: 970 24 538 torknils@online.no www.boligtaksering.no Marhaug 8286 Nordfold Markedsverdi: 550

Detaljer

Spjelkavik / Moa EIERLEILIGHET

Spjelkavik / Moa EIERLEILIGHET Spjelkavik / Moa EIERLEILIGHET Nyere 3-roms selveierleilighet med balkong og carport. Adresse: Nybøbakken 23 Bta/boa: Ca. 70/65 kvm Prisantydning: Kr 1.750.000,- + omk Fellesutgifter pr.mnd: 1.686,- Megler:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9105 KVALØYA Tlf: 95 96 3 50 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag Finkavikhaugen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

Mørkved. Mørkved - Enebolig Svært tiltalende og moderne enebolig med garasje. Fast eiendom

Mørkved. Mørkved - Enebolig Svært tiltalende og moderne enebolig med garasje. Fast eiendom Oppdragsnummer: 2210015 Mørkved Mørkved - Enebolig Svært tiltalende og moderne enebolig med garasje Adresse: Myrullveien 2 P-rom/BRA: ca. 141kvm/164 kvm Tomt: ca. 433 kvm, eiet tomt Prisantydning: kr 3

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org nr 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag Takst-1 ingeniør Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 Nesttun Mobil: 900703 RAPPORTANSVARLIG: Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 NESTTUN Tlf: 551393 E-post: knutgrahl@yahoono Mail: Takst1@yahoono over

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR KJØP AV EIENDOM

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR KJØP AV EIENDOM SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE JoumalpostI: 11/8656 Arkiv saki.: 11/2017 Saksbehandler: Steinar Johansen Steinar Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 019/12 I KMMUNESTYRE I ato: 08.1

Detaljer

GREPAN - TJØME. www.smartmegling.no

GREPAN - TJØME. www.smartmegling.no GREPAN - TJØME Helt i vannkanten med fantastisk utsikt og bryggeplass Prisant.: 8 000 000,- Adresse: Grepanveien øst 30 P-rom/Bra: 97/99 kvm Tomteareal: 395 kvm Oppdragsnr: 2140027 www.smartmegling.no

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, 15 2090 Hurdal Markedsverdi: 4 300 000 IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning

'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, 15 2090 Hurdal Markedsverdi: 4 300 000 IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning T- IAKSERINGSTORUND Takst over næringseiendom ttorsveen Wilfy WS YGG.OG TAKSERING Øysteinsgt. 7 A 2004 Lillestrøm Tlf: 970 63 0 Mobil: 970 63 0 Willy, Storsveen@Gmail. com 'flli ygningstype Gårdsnummer

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Libakken Liaflaten 50 5132 NYBORG

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Libakken Liaflaten 50 5132 NYBORG over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Libakken Liaflaten 50 513 NYBORG RAPPORTANSVARLIG: Bård Klepsland Sanddalsbotn 6, 51 NESTTUN Tlf: 9836887 E-post: bskule@onlineno Matrikkelnr Gnr 07 Bnr 131

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no Kringlebotten 160 Type Bolig: Terrassehus Adresse: Kringlebotn 160 Sted: 5225 NESTTUN Boligareal: 67kvm Bruttoareal: 70kvm Verditakst: 1390000- Prisantydning: 1390000- Betegnelse: Adr:Kringlebotn 160 5225

Detaljer

Verdi- og lånetakst over andel i Stavangergata borettslag

Verdi- og lånetakst over andel i Stavangergata borettslag Verdi- og lånetakst over andel i Stavangergata borettslag Abildsø Takst - Sivilingeniør Erik Sand Olaf Helsets vei 1 C, 0694 Oslo Tlf. 977 23 232 E-post: erik@abildsotakst.no Internett: www.abildsotakst.no

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Org.nr: 991 677 054 Verdi- og lånetakst over andel i Dyretråkket Borettslag. Orgnr: 850 738 602. Dyretråkket 29 1251 OSLO Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Utført av: Rana

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse OLSBORG, 931 MOEN Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 49 Fnr 0 Snr 5

Detaljer