Aksjeleilighet. Ferdigattestlbrukstillatelse I:XI!RI. Tegninger. Regnskaper. Kommune: Forsikringsbevisnr: Omløpsmidier.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjeleilighet. Ferdigattestlbrukstillatelse I:XI!RI. Tegninger. Regnskaper. Kommune: Forsikringsbevisnr: Omløpsmidier."

Transkript

1 I F.holmAS---. I I Hurdalsgt. SKJEMA C [ TAKST VER LEILIGHET ME TILKNYTTET LEIERETT [Xr Leiekontrakt dato: Festekontrakt dato: r&t Adkomstdokumeter 37 SKESM Leilighet tilknyttet boligbyggelag Aksjeleilighet I:XI!RI B 635 Ferdigattestlbrukstillatelse 1& Arsberetning Tegninger ~ lignigsslipp Regnskaper FnL Kommune: GJENSIIGE/ Fullverdiforsikret hos: NR Sum aksje/andelskapital: Sum innskuddskapital: Andelsbrev Aksjebrev Borettsinnskudd 031 kl Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld eks.insk.kapital og årsregskap for pålydende pålydende pålydende 031 Husleie p.t Fordelingsnøkkel: mløpsmidier Vedtekter for e Eldres Boligspareklubb okumenter lagt til grunn: år: Forsikringsbevisnr: 2007 Arsregnskap for: SKESM Tlf.: JAN-ERIK BLSTA Forretningsfører: Andellign.verdi ~ HUSEBYLIA BRETTSLAG Selskapets navn: GnL KUMENTER: ri Inkl. fyring CJ V.vann C'. ' , ANEL FELLES FRMUE (8k) Kr. 2.2 ANEL FELLES GJEL (8k) Kr. Eiendomstomt Naturtomt ,0 Samlet tomteareal: Kommune Leilighet i frittstående borettslag FREMLAGTE Mobil: L. Inge Aaslands d/b Eier(e) avadkomstdokumenter 23 Lillestrøm 3 m2 Andel av tomteareal: 178 m2 Cio Annet: ofestetomt pparbeidelsesgrad - have/parklveier/plasser (0-3) Anlegg på tomten: TMTEN ER PENT PPRBEIET BEPLANTNING. Normalpris andel tomt 2329 IngeAasland ME ASFALTERTE GANGVEIER, PARKERINGSPLASS, ANEL JUSTERT TEKNISK TMTEVERI (->8 I):KR PLEN G Side 1 av 4

2 Arlig festeavgift: Neste regulering av festeavgift år: Festekontrakt Avstand til: opprettet år: Festekontrakt sist fornyet år: Festekontrakt utløper år: Miljø: Barneskole Ungdomsskole Nærbutikk Forretningssentrum Holdeplass koll. transport Barnehage 0,8 km 4 mkringliggende bebyggelse gj.snitt høyde (ant.etg) 2 km 2 Bebyggelsens tetthet (0-3) 0,1 km SørNest Leilighetens hovedrom orientert mot (himmelretning) 0,3 km 1 Utsikt fra leilighetens hoved rom (0-3) 0,3 km 2 agslysforhold (0-3) 0,3 km o Punkthus Vinduer (materiale, glasstype): 2-LAGS ENERGIGLASS f)'!!. Boligblokk Utvendig fasademateriale: TEGLGAVLER, L1GGEE KLENING pa LEILIGHETSFRNTER 4 Antall etasjer Bygget år: 1987 Rehabilitert år: LEILIGHETEN LIGGER 11. ETASJE. BYGNINGEN ER KNSTRUERT ME BETNG ETASJESKILLER G BETNG SKILLEVEGGER MELLM HVER BENHET. ENEVEGGENE I HVER LEILIGHET ER SATT PP ME BINIGSVERKKNSTRUKSJN KLE ME L1GGEE BBELFALSET PANEL. BYGNINGEN ER HAR FLAT TAKKNSTRUKSJN, TEKKET ME MEMBRAN G LØS RENERENE STEIN. AREALER: RMFRELING (antall rom) Etasje BTA BRA BA BA Sove pph. Kjøkk- Bad! usj WC! WC Vaske Boder Garasje Brutto Bruks Beregnet Bolig rom rom en dusj dusj rom 1.etg 79 73,40 73, U.bod 6 5,60 1,40 2 SUM 85,0 79,0 74,8 71, Normal teknisk nyverdi på. m2 BA NRMAL TEKNISK NYVERI, STEBETINGET (8 AJ KR øvrige RM I LEILIGHETEN.: ENTRE. GITTERB 11.ETG. 2,5 M2 AREALENE ER MALT PP pa TEGNING, KNTRLLERT pa STEET G BEREGNET I HENHL TIL NS Side 2 av 4

3 Tillegg for ekstra standard: LEILIGHETEN HAR PPRINNELIG INTERiØR ME MALTE HIMLINGER, TAPET pa VEGGENE, GULVBELEGG pa GULVENE, SA NÆR SM STUE SM HAR PARKETT SM ER AV NYERE AT. LEILIGHETEN HAR MARKISE VER TERRASSEN, UTVIET BAERMSINNVENTAR, BRANNSIKRINGSUTSTYR G JRFEILBRYTER. LEGGER TIL FR pakstninger. 6.1 SUM TILLEGG FR EKSTRA STANAR (->8 Bl KR FRARAG PGA BYGGEMATE G PLANLØSNING LEILIGHETEN HAR EN G, PRAKTISK G BRUKERVENNLIG PLANLØSNING. 6.2 SUM FRARAG PGA. BYGGEMATE G PLANLØSNING (->8 el KR. VERIREUKSJN pa GRUNN AV ELE, SLITASJE G SKAER Vinduer og ytterdører BadIWC innredninger og utstyr Balkonger Innvendige vegger og tak Elektriske anlegg (eks.varme an1.) Varmeanlegg Gulvbelegg Kjøkkeninnredning GENERELT SUM VERIREUKSJN - ELE, SLITASJE G SKAER (->8 E) KR Merknader: LEILIGHETEN ER VER 20 AR GAMMEL. TREKKER GENERELT FR ARLIG ELE AV BYGNINGMASSE. LEILIGHETEN HAR RISS I STUEVEGG G RISS I VINFANGVEGG. 6.4 TILSTANSRAPPRTI REHABILITERINGSVURERING Tilstandsrapport nødvendig: Tilstandsrapport foreligger Rehabiliteringsvurd. foreligger o JA JA lrf NEI o: JA lki NEI Taksten har tilleggsbilag Vedlagt Vedlagt o JA [gl NEI JA 1&1. NEI. JA!&I NEI Arealtype TERRASSE 2 3 Bruksareal (I3RA ) m2 14 Teknisk nyverdi pr. m Teknisk nyverdi Verdireduksjon TEKNISK VERI KR SUM ANEL TEKNISK VERI TILLEGGSAREAL (->8 G): KR TERRASSEN ER AV BETNGKNSTRUKSJN I TAK, VEGGER G GUL.V. Side 3 av 4

4 A. (Rubr. 5) Normal teknisk nyverdi, stedsbetinget B. (Rubr. 6.1) Tillegg for ekstra standard C. (Rubr. 6.2) Fradrag p.g.a byggemåte og planløsning -. (A+B+C) Teknisk nyverdi leilighet E. (Rubr. 6.3) Teknisk verdireduksjon F. (+E) Teknisk verdi leilighet G. (Rubr. 7.2) Sum teknisk verdi tilleggsareal H. (F+G) Teknisk verdi samlet areal I. (Rubr. 3) Andel justert teknisk tomteverdi J. (H+I) SUM TEKNISK VERI KR K. (Rubr ) Andel felles formue/gjeld L. (J+K) AKMSTKUMENTENES VERI KR Attraktiv bydel/distrikt Sentral beliggenhet Servicestandard Utsiktllysforhold Nærmiljøstandard , _J, L-.J, r-i C' l, C' _...;. 10'".:;_ J-~t I)(f.f. ', C': ':, ' rsr 0... o,;, i C, r.:>x ': \...<---'... i.j. ' 1~1.-.; '.. _1.. _i,.~.. --J: J~t.--J~ ',, i IC'; _',i.j.._'. I)(T r7._j..._',." l~'. J_.J. C',IC i l'""'f -.t. _~. i i ')(;0',.J, -'. ~. _-1, Mat. og utførelse Utvendig vedl. Innvendig vedl. Helhetsinntrykk Markedsinteresse onr&l ei i i "i f 1)(1' f., -.~. ~~~. ~ (i ri Co C i rsrcf ~_._~,. '' '.. -". t~~ ~. f1?i CCIr&t Markedsvurdering: LEILIGHETEN G BLKKBEBYGGELSEN HAR EN NRMAL INTERiØR G EKSTERIØRMESSIG STANAR. TMTEN ER PENT PPARBEIET. NÆRMILJØET ER ER STILLE G FREELIG, GT AVSKJERMET FRA GJENNMGANGSTRAFIKK. MEGET KRTE AVSTANER TIL BUTIKKER G ANRE SERVICEINSTITUSJNER pa SKESMKRSET. SETTER AGENS MARKESVERI UT I FRA VETEKTSBESTEMMELSER, 3 I E ELRES BLIGSPAREKLUBB. (REG. ETTER STATISTISK SENTRALBYRAS BYGGEKSTINEKS FR BLIGBLKK.) SEPT : (MERK.: NY INEKS. AR 2000 = 100) (143,1-65,3) x 100 = 119,14 %. 65,3 INNSKU JUNI 87: KR ,- x 2,1914 = KR ,- (143,1-71,7) x 100 = 99,58 % 71,7 INNSKU MAI 88 : KR ,- x 1,9958 = KR ,- ANEL NEBETALT GJEL, G ANEL ANNEN FRMUE. AGENS MARKESVERI: KR L_ill_es_t_rø_m,den _1_0._1_1._2_0_08 ~rt- Stempel og underskrift

5 FHolmAS Hurdalsgtgt Lillestrøm v/ Morten Guldahl Mob.: AT.: VELEGG TIL TAKST AV LElL. NR 31, HUSEBYLIA BRETTSLAG. Innskudd Juni 87: kr ,- regulert i h.h.t. takstdok. kr ,- Innskudd Juni 88: kr ,- regulert i h.h.t. talstdok. kr ,- Andel nedbetalt gjeld.: kr , ,- = kr ,- x 0,02648 (fordelingsnøkkel) Andel nedbetalt fellesgjeld hittil i år Andel formue. (Ligningsslipp.) Påkostninger Minus slitasje. (Skjønn ved besiktigelsen) Sum verdi.: kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- Takst av leilighet.: Kr ,- M0L~~~ Tømmermester/takstmann