Årsmelding BK Grand 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding BK Grand 2011"

Transkript

1 Årsmelding BK Grand

2 Innhold Styrets beretning... 3 Styresammensetning... 3 Medlemsutvikling... 3 Aktivitet på klubbkveldene... 4 Rekrutteringstiltak... 4 Egne arrangementer... 5 Poenghøsten vår og høst... 5 FX Securities Cup... 5 Resultater for BK Grand Regnskap Inntekter... 8 Kostnader... 9 Eiendeler Gjeld Budsjett Inntekter Driftskostnader

3 Styrets beretning Styresammensetning Formann: Økonomiansvarlig: Webmaster Styremedlem: Styremedlem: Terje Lie Tommy Skodje Petter Haram Alf Inge Tafjord Olav Vågen Styret har i året som har gått gjennomført en rekke styremøter, både av den formelle typen med referat (se og av typen arbeidsmøter på telefon. Arbeidsmøtene har vært ad hoc og disse har vært gjennomført ved behov. Medlemsutvikling Målt pr og , så har klubben hatt en nedgang i antall medlemmer fra 94 til 83, noe som er en nedgang på 13 %. Dette er selvfølgelig noe vi må ta tak i, og det bør arrangeres nybegynnerkurs i 2012 i klubbens regi. Vi bør også vurdere klubbkveldstilbudet vårt i den forstand at klubben har tilgang på lokalene hele uken, og at det derfor kan være aktuelt å engasjere våre medlemmer mer enn en kveld i uken. Turneringsformene på klubbkveldene har vi forsøkt å variere litt på i 2011, men det er helt sikker rom for å gjøre mer innenfor dette området av spennende vrier. Trenden i NBF og også i kretsen viser en tilbakegang og for BK Grand så ligger klubben omtrent midt i haugen mht avgang i 2011 ser man på de andre klubbene i kretsen i grafen under Medlemmer 2010 Medlemmer

4 Antall par i snitt pr kveld BK Grand er den desidert største klubben i kretsen og vi er over tre ganger større enn klubb nummer to. Det forplikter og vi bør søke samarbeid med kretsen for å se på mulige tiltak innenfor rekruttering og økt deltaking på klubbkveldene ikke bare i BK Grand, men også i resten av kretsen. Det er en rekke klubber nå som er nede på et lavnivå, og fortsetter utviklingen slik blir det stort sett bare BK Grand og et par klubber til i M&R Bridgekrets. I medlemsmassen vår så er det, selvsagt på grunn av at vi ikke holdt kurs i fjor, ingen K-medlemmer i det vi går inn i Av de 19 som var K-medlemmer i fjor er de som er medlem i klubben nå omgjort til standard- eller juniormedlemmer. Aktivitet på klubbkveldene I 2011 delte vi året inn i tre sesonger med; Vårsesjon januar-april Sommersesjon mai-august Høstsesjon september-desember Deltakelsen på klubbkveldene har hatt en økning over året, sett i forhold til 2010, på ett par i snitt pr klubbkveld, noe vi ikke trenger å være alt for flaue over. Men vi burde ha en atskillig høyere deltakelse medlemsmassen vår tatt i betraktning. 18 Utvikling i deltakelse på klubbkvelder BK Grand Snitt 2010 Snitt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I 2011 har vi hatt 13 par i snitt mot 12 i Det er fortsatt slik at flere av elitespillerne i klubben glimrer med sitt fravær, og dette er en trend vi har sett over flere år som vi sliter med å snu. Med en klubb på 83 medlemmer, så er det påfallende mange av disse som ikke er innom en eneste klubbkveld i løpet av et år. Rekrutteringstiltak I årsmeldingen for 2010 skrev vi at vi ikke skulle holde noen nybegynnerkurs i 2011, men at vi skulle ha fokus på å få de som hadde gått på kurs tidligere, både nybegynner og videregående, til å begynne å spille på klubbkveldene. Vi kan slå fast at vi ikke har lykkes spesielt godt med det tiltaket. 4

5 For 2012 vil det bli avholdt nybegynnerkurs i klubbens regi, etter opplegget som er benyttet i forbundet, slik at vi er på linje med resten av NBF og kan delta i debatter om opplegget. I 2011 sendte vi delegater til bridgelærerutdanning på forbundets opplegg, og dette må vi ta ut nytten av i året som kommer. Vi har også hatt deltakere på TL-kurs i kretsens regi, det er stor mangel på autoriserte TL i kretsen, og ideelt sett som desidert største klubb i kretsen bør BK Grand ha 2-3 forbundsautoriserte TL. Her er vi på gang, og på sikt håper vi å nå et slikt mål. Egne arrangementer Poenghøsten vår og høst Dette arrangementet gir kretspoeng i stedet for klubbpoeng. Vi hadde håpet på noe bedre deltakelse nettopp på grunn av kretspoeng i stedet for klubbpoeng, enn hva deltakelsen faktisk ble. FX Securities Cup BK Grand sin nye og årlige turnering gjennomført for første gang i 2011, med god suksess og et økonomisk overskudd på ca kr ,- Det ble nedsatt en turneringsgruppe, som hadde i oppgave å skaffe sponsorer, lokaler, deltakere osv. Denne gruppen er godt fornøyd med det resultatet som ble oppnådd. 5

6 Resultater for BK Grand 2011 KM Singel Kristen Midtlid KM Mix Nr 2 Nr 2 Nr 4 KM Par KM Lag BK Grand Nr 2 BK Grand BK Grand Averøy Cup Eirik Chr Natvik - Reidun Rødset Susann B Farstad Haldor Sunde Terje Lie Ingeborg Grimsmo Anne B Moldestad Arve Hjelm Terje Lie Asbjørn Kindsbekken Petter Haram Torstein Hesseberg Terje Lie, Asbjørn Kindsbekken, Eirik Chr Natvik, Tommy Skodje Hallgeir Hartvigsen, Lars Ove Remvik, Jon Terje Storsten, Svein Jarle Bjerkevoll Petter Haram, Torstein Hesseberg, Gunnar Fylling, Harald Trengereid Jon Terje Storsten Svein Jarle Bjerkevoll 1 mai turnering BK Grand Nr1 Terje Lie Morten Rolfsen Eirik Chr Natvik Arnt Ola Fidjestøl Fosnavåg Par Nr 2 Fosnavåg Lag Nr 2 Vartdalsturneringa Nr 2 Rondanecupen FX Securities Cup Rorbubridge Måløy Terje Lie Oddbjørn Vinjevoll Eirik Chr Natvik Tommy Skodje Petter Haram, Rune Skodje, Tommy Skodje, Eirik Christian Natvik Terje Lie, Oddbjørn Vinjevoll, Haldor Sunde, Odd Egil Nygård Jon Terje Storsten, Svein Jarle Bjerkvoll, Geir Engebretsen, Lars Arve Loen Susann B Farstad Haldor Sunde Terje Lie Arnt Ola Fidjestøl Terje Lie Asbjørn Kindsbekken Petter Haram Torstein Hesseberg Terje Lie Johnny Hansen Jon Terje Storsten Svein Jarle Bjerkevoll NM Lag 6

7 6. runde BK Grand 1 tapte med 2 imp mot Tromsø, som ble norgesmester NM Par Nr 7 Terje Lie Asbjørn Kindsbekken Sikrer kretsen en ekstra plass i finalen i 2012 ASEAN mesterskapet 2011 (Singapore), Open pairs Eirik Chr Natvik Arnt Vaagsæter Seriemesterskapet 1 divisjon Nr 8 3. divisjon Nr 7 Møre og Romsdal 1, Lie Terje Lie, Asbjørn Kindsbekken, Nils Kåre Kvangraven, Roar Voll, Ole Arild Berset, Bjørn Olav Ekren Møre og Romsdal 3, Hartvigsen Hallgeir Hartvigsen, Lars Ove Remvik, Svein Jarle Bjerkevoll, Oddbjørn Johansen, Sindre Rovde Nr 8 (nedrykk) Møre og Romsdal 6, Natvik Torstein Hesseberg, Rune Skodje, Eirik Chr Natvik, Petter Haram, Tommy Skodje 4 divisjon (opprykk) BK Grand, Antix Arnt Ola Fidjestøl, Anne Berit Moldestad, Roar Johansen, Geir Engebretsen, Tove Haugen 7

8 Inntekter Regnskap 2011 Konto Kontonavn I regnskap I budsjett Kommentar 3010 Spillekveldsinntekter Standard Som forventet. Noe mindre grunnet sesongkort Spillekveldsinntekter Senior Bedre enn forventet. Gledelig! 3012 Spillekveldsinntekter K-medlem oppmøter av K-medlemmer 3020 Turneringsinntekter Noe mindre enn antatt, mye grunnet julecupen som ble avlyst 3021 FX Securities Cup God start for storturneringen vår 3030 Kjøkkensalg 20357, Kjøkkensalget har vært bra, men bør bli bedre Loddsalg 16319, Godt loddsalg i år i forhold til budsjettert! 3050 Kontingent NBF Medlemskontingentene var noe bedre enn forventet! 3060 Husleieinntekter Vi har ikke hatt så mye utleie av lokalene som forventet 3070 Dubleringsinntekter Dubleringsinntektene har økt kraftig, grunnet levering av kort til klubber med bridgemate. Dette vil øke ytterligere fremover Leie av utstyr til andre turneringer Lite turneringer utenfor klubb i Grasrotandelen 14191, Folk tipper og støtter klubben. Positivt!! 3099 Strømrefusjon 98432,41 Vi har endelig fått refundert strømmen, så den saken er avsluttet 3999 Diverse inntekter 946,32 Avslutning av konto i annen bank Sum inntekter ,

9 Kostnader Konto Kontonavn I regnskap 4020 Utgifter til turnering I budsjett Kommentar 4021 FX Securities Cup Godt resultat av turnering Høyere enn budsjettert, da denne posten inneholder premiering av klubbmesterskap og lignende som ikke har status som turnering Utgifter kjøkken 12130, Høyere enn budsjettert, da kjøkkensalget har økt! 4035 Vin til loddsalg 5988, Høyere enn budsjettert, da loddsalget har økt! 4040 Dubleringsutgifter Dette var ikke budsjettert dette år, men er med på budsjett for neste år. Gjelder dublering til turneringer, der dublerer får halvparten av dubleringsinntektene Medlemskontingent NBF De som ble medlem i løpet av 2011 og ikke avsatt i regnskap 4052 Medlemskontingent NBF Som forventet 4060 Klubb/krets- og forbundspoeng Litt lavere enn antatt 4090 Nybegynnerkurs og VG-kurs Vi har ikke hatt slike kurs i BK Grand sin regi i Leie av lokaler Som forventet 6301 Felleskostnader ved husleie Som forventet 6340 Lys, varme vedr. lokaler 16449, Strøm har blitt noe dyrere 6360 Renhold av lokaler 9048, Det var kun vaksehjelp som var budsjettert, ikke vaskemidler :) 6540 Inventar 49588, Kontorrekvisita 5689, Data/EDB kostnad 16956, Porto 331,5 300 For fakturering I 2011 har vi kjøpt 3 datamaskiner, 1 TV, 1 dubleringsmaskin og vi har kjøpt nye kort og kortmapper. Investeringer for å bli selvforskynt ved større turneringer, og da en investering for fremtiden. Med de store investeringene, har det også fulgt med en del kontorrekvisita Høyere enn budsjettert. Grunnen til dette er at vi fikk i 2011 fakturert for bruk av hjemmesiden til NM-lag for 2010 der vi var arrangør. I tillegg fører bruken av Ruter til at vi må betale webavgift for å få publisert og lignende. Dette i tillegg til vanlig internetbruk Reklamekostnad Vi har ikke brukt noen av dette i Medlemskontingent Kontingenter for æresmedlem 7420 Gaver/premier Blomster vedrørende begravelse 7500 Forsikringspremie Som forventet 7600 Representasjon Kurs i Ruter på organisasjonsdagene 8050 Renteinntekt Vi har litt renteinntekter 8150 Annen rentekostnad 809, Renter på lån, og bankgebyr Sum kostnader ,

10 Eiendeler Konto Kontonavn I balansen Kommentar 1460 Varer på lager 0 Vi regner ikke varelager lenger 1500 Kundefordringer 8166,91 Dubleringsinntekter, husleieinntekter o.l. med forfall i Kasse, kontanter 91,5 Vi opererer ikke med kasse lenger, så dette er vekslepenger 1910 Bankinnskudd Nordea 0 En gammel konto som vi nå har avsluttet 1920 Brukskonto ,38 Er urealistisk høy, da medlemskontingenter skal betales rett etter nyttår i Ungdomskonto 9839 Konto avsatt for medlemsutvikling 1922 Jubileumskonto 5 Renteinntekter på en avsluttet konto 1923 Konto for NM-lag 87,6 Renteinntekter på en avsluttet konto Sum eiendeler ,39 Gjeld Konto Kontonavn I regnskap Kommentar 2200 Lån i Sparebanken Møre 0 Vi har i løpet av 2011 betalt ned hele lånet! 2400 Leverandørgjeld Gjelder i hovedsak medlemskontingenter NBF for 2012 Sum gjeld

11 Budsjett 2012 Inntekter Konto i regnskap 3010 Spilleinntekter Standardmedlem kr Spilleinntekter Pensjonister kr Turneringsinntekter kr FX Securities Cup kr Kjøkkensalg kr Loddsalg kr Kontingent Nybegynnerkurs kr Standard medlemskontingent kr Medlemskontingent med lisens kr Husleieinntekter kr Dubleringsinntekter kr Leie av utstyr til andre 3080 turneringer kr Norsk Tipping Grasrotandelen kr Renteinntekter kr 300 Sum inntekter kr Driftskostnader Konto i regnskap 4020 Utgifter til egne turneringer kr FX Securities Cup kr Utgifter kjøkken kr Vin til loddsalg kr Dubleringsutgifter kr Medlemskontingenter kr Klubb og kretspoeng kr Kontingenter NM-Lag kr Nybegynnerkurs kr Leie lokaler kr Felleskostnader v/husleie kr Lys, varme lokaler kr Renhold av lokaler kr Inventar kr Kontorrekvisita kr Internet og webløsninger kr Porto kr Reklamekostnad kr Medlemskontingenter kr Gaver/premier kr Forsikring kr Representasjon kr Rentekostnader/gebyr kr 250 Sum kostnader kr Busjettoverskutt kr 550,- 11

12 12

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010

Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010 Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010 Sluttrapport for NM-lagfinale 2010 Side 1 Innhold Innledning... 3 Organisering... 3 Planlegging... 4 De ulike gruppenes arbeid... 4 Økonomi... 4 Sponsorgruppen...

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som har

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av:

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Leder: Johnny Gangsø Nestleder: Kjell Arne Grøntjernet (Sportslig leder) Kasserer: Britt Mordal (Økonomiansvarlig)

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer