Styrets beretning. Innleiing. Styresammensetning. Medlemmer. Rekrutteringstiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning. Innleiing. Styresammensetning. Medlemmer. Rekrutteringstiltak"

Transkript

1 Styrets beretning Innleiing Den store bragden resultatmessig i 2012 var det BK Grandspelaren Terje Lie som sto for. I makkerskap med den innleigde BK Grand spelaren Nils Kåre Kvangraven, vann dei Norgesmesterskapet for par Dette er noko klubben er stolt over. I tillegg til denne prestasjonen er det vert å nemne at BK Grand si storturnering, FX Securities cup opplevde ein oppsving deltakarmessig frå 35 par oppstartsåret i 2011 til 48 par i Attendemeldingane frå spelarane har vore uddelt positive og dei fleste som deltok har lovt å stille i I 2012 har også klubben arrangert bridgekurs i samarbeid med Høgskulen i Ålesund. Effekten av dette er ein i ferd med å sjå resultat av då ein del av desse allereie har spelt fleire kveldar i klubben.ein siste ting som kan nemnast frå året som gjekk er at klubben er den desidert mest merriterte klubben i turneringssamanheng i året som ligg bak oss. Spelarane hevdar seg jamnt og trutt blant dei tre beste i turneringane i fylket. Styresammensetning Formann: Arnt Ola Fidjestøl Økonomiansvarlig: Tommy Skodje Webmaster Petter Haram Styremedlem: Alf Inge Tafjord Styremedlem: Olav Vågen Styret har i året som har gått gjennomført ei rekke styremøte, både formelle møter og arbeidsmøter, særleg i anledning FX Securitiescup og NM-lagførebuing for 2013 Medlemmer Målt pr og , så har klubben hatt ein svak nedgang i tal medlemmer fra 83 til 78. Likevel positivt at vi har fått 6 juniorar i klubben som resultat av kurs på Høgskulen hausten Det er grunn til å tru at dette talet vil auke yttarelegare i året som kjem. Styret ser det som viktig at alle i klubben er med på å få nybyrjarane til å kjenne seg velkomne i klubben. Rekrutteringstiltak Klubben heldt kurs retta hovudsakleg mot studentar ved Høgskulen i Ålesund. Etter å ha stått på stand i to dagar, hadde eit tredvetals studentar skrive seg på liste. Ca. 10 stykker møtte opp og deltakinga på kurskveldane har variert, noko som er naturleg sidan studentane er opptekne med andre aktivitetar til tider. Dei som har holdt ut har imidlertid vore flinke til å verve nye kursistar. Desse har vi teke hand om underveis ved å gi dei ein lyn-innføring i spelet. Rund årsskiftet kan ein seie at ein har i underkant av 20 kursistar. Dei fleste juniorar. Dette er svært gledeleg.

2 Resultat 2012 Eigne arrangement FX Securities Cup Gledeleg auke i deltakinga til FX Securities Cup, klubbens flaggskip. Deltakinga auka frå 35 par oppstartsåret, til pene 48 par frå 29 klubbar i Deltaking frå Snåsa i nord til Kristiansand i sør i tillegg til ei rekke austlandspar og lokale par. Beste Grandpar vart Hallgeir Hartvigsen og Lars Ove Remvik med ein fin 6. plass. 1. maiturneringa Også her fekk vi ei auke i deltakinga frå 15. par i 2011 til 18 par frå 9 klubbar i Terje Lie frå BK Grand vann med makkeren sin Haldor Sunde frå Fosnavåg BK. Geir Trengereid og Arnfinn Rudi kom på ein fin tredjeplass. Påskeegget Påskeegget samla 16 par og her vart det storeslem med Grandpar på alle dei tre første plassane. Øverst Jon Terje Storsten og Svein Jarle Bjerkevoll, på andre Terje Lie og Gunnar Ødegård (Vestnes BK) og på tredjeplass Hallgeir Hartvigsen og Lars Ove Remvik. Nattbridge I samband med årsmøtet vart det arrangert ein nattbridge med 10 par på startstreken. Denne vart vunnen av Jon Terje Storsten og Svein Jarle Bjerkevoll, med Olav Dalhaug og Per Fylling (Rygge BK) på tredjeplass. Andre klubbarrangement Terje Lie og Ronald Justsen (Brattvåg og Søvik) vann Ålesundsmesterskapet Tommy Skodje vann samanlagt våren 2012 Tommy Skodje og Kay Robert Brastad vann samanlag hausten 2012 Rune Skodje vann sommarbridgen Totalt 58 spelarar deltok på sommarbridgen. NM NM-par Terje Lie og Nils Kåre Kvangraven vart norgesmestrar for par. Asbjørn Kindsbekken og Roar Voll som også kvalifiserte for BK Grand kom på 4. plass. 86 par spelte finalen. Jo Terje Storsten og Svein Jarle Bjerkevoll vart nr. 71.

3 NM-lag BK Grand kom heilt til 6. runde med BK Grand 2 (H.Hartvigse, L.O Remvik, J.T Storsten og S.J Bjerkevoll. Der tapte dei knepent med 7 imp mot Lillehammer. Seriemesterskapet 1. divisjon Lag Lie, med Grandspelarane Terje Lie, Nils Kåre Kvangraven og Asbjørn Kindsbekken kom på 9. plass 3.divisjon Lag Fidjestøl, med Geir Engebretsen, Tove Haugen, Tor Fjeldstad Bølum og Arnt Ola Fidjestøl vann si pulje og er klar for 2. divisjon Lag Hartvigsen, med Hallgeir Hartvigsen, Lars Ove Remvik, Jon Terje Storsten og Svein Jarle Bjerkevoll vann si pulje og er klar for 2. divisjon 4. divisjon Lag Haram, med Petter Haram, Torstein Hesseberg, Tommy Skodje, Kay Robert Brastad og Odd Egil Skodje vann Ålesundspulja og er klar for 3. divisjon. KM KM-par Jon Terje Storsten og Svein Jarle Bjerkevoll vart kretsmestra, Terje Lie og Nils Kåre Kvangraven kom på andre plass. Roar Voll og Asbjørn Kindsbekken representerte også BK Grand og kom på 4. plass som sist kvalifiserande til NM-par. KM-singel Jon Terje Storsten beste Grandspelar med 3. plass av 25 deltakar. KM-mix Anne Berit Moldestad og Jon Terje Storsten beste Grandpar med 2. plass av 14 deltakande par. KM-lag

4 Lag Lie med Terje Lie, Petter Haram, Tommy Skodje og Petter Hesseberg vann. På andreplass kom lag Midtlid med Kay Robert Brastad, Rune Skodje, Kristen Midtlid og Alf Inge Tafjord. 7 lag deltok. Andre turneringar Averøycupen (15 par) 2. plass: Terje Lie med makker 3. plass: Jon Terje Storsten Svein Jarle Bjerkevoll Angedalsturneringa (26 par) 2. plass: Arnt Ola Fidjestøl med makker Juniknekten (15 par) 2. plass: Petter Haram Kay Robert Brastad 3. plass: Asbjørn Kindsbekken med makker. Thailand Open Teams 1. plass: Terje Lie med lagkameratar Neptun Cup lag (11 lag) 1. plass: BK Grand (Petter Haram, Torstein Hesseberg, Hallgeir Hartvigsen og Lars Ove Remvik) Neptun Cup par (23 par) 1. plass: Rune Skodje Terje Lie 2. plass: Tommy Skodje Kay Robert Brastad 3. plass: Petter Haram Torstein Hesseberg

5 Rekneskap 2012 Inntekter: Konto Kontonavn I regnskap I budsjett Kommentar Spillekveldsinntekter 3010 Standard 62890, Som forventet. Noe mindre grunnet sesongkort Spillekveldsinntekter Senior 20400, Som forventet Spillekveldsinntekter K medlem 420, oppmøter av K-medlemmer 3020 Turneringsinntekter 17200, Som forventet 3021 FX Securities Cup 81100, Som forventet 3030 Kjøkkensalg 22483, Kjøkkensalget har vært bra, men bør bli bedre Loddsalg 9210, Lite loddsalg i år, da vi har ofte vært uten vin og loddblokk 3045 Kontingent nybegynnerkurs 0, Vi har ikke tatt kontingent fra nybegynnere 3050 Kontingent NBF 1890,00 0 Etternølere som betalte i Kontingent med lisens NBF 500,00 0 Etternølere som betalte i Husleieinntekter 3000, Vi har ikke hatt så mye utleie av lokalene som forventet Dubleringsinntektene har økt kraftig, grunnet levering av kort til klubber med bridgemate. Dette vil øke ytterligere 3070 Dubleringsinntekter 15306, fremover. Leie av utstyr til andre 3080 turneringer 2750, Lite utleie, da andre klubber har investert i Bridgemate 3090 Grasrotandelen 13112, Folk tipper og støtter klubben. Positivt!! 3099 Gave Skodje Bridgeklubb 3565,66 0 Skodje Bridgeklubb avsluttet sin konto, og overførte til oss. Sum inntekter , Sum inntekter ,46 Sum kostnader ,20 Resultat ,74 Kostnader: Konto Kontonavn I regnskap I budsjett Kommentar Høyere enn budsjettert, da denne posten inneholder premiering av klubbmesterskap og lignende som 4020 Utgifter til turnering 34230, ikke har status som turnering FX Securities Cup 71367, Godt resultat av turnering 4030 Utgifter kjøkken 11520, Lavere enn budsjettert, men har hatt greit salg!

6 4035 Vin til loddsalg 3907, Lite vinlotteri i år Dubleringsutgifter 5812, Som budsjettert. Dette vil øke kraftig fremover Medlemskontingent NBF 10090,00 0 De som ble medlem i løpet av 2012 og ikke avsatt i regnskap Klubb/krets- og 4060 forbundspoeng 2560, Litt lavere enn antatt, men vil øke i 2013 pga nye kontingenter Deltaking 4061 Simultanturneringer 600,00 0 Vil kanskje være det samme som post Kontingenter NM-Lag 4787, Pga god deltagelse på klubbkvelder, dekket vi NM lag for noen Nybegynnerkurs og VG-kurs 5758, Nybegynnermateriale for kurs Leie av lokaler 42828, Som forventet 6301 Felleskostnader ved husleie 5304, Som forventet 6340 Lys, varme vedr. lokaler 13971, Litt mindre enn forventet 6360 Renhold av lokaler 8998, Som forventet Vi har investert mindre enn budsjettert. Vi har spedd på med litt flere kortmapper, men ellers har vi nå det meste Inventar 31589, Kontorrekvisita 3830, Blekkpatroner og lignende til kontor 6810 Data/EDB kostnad 8 451, Noe lavere enn antatt, men vil ligge rundt dette beløpet fremover Porto 409, For fakturering 7320 Reklamekostnad 0, Vi har ikke brukt noen av dette i Medlemskontingent 565, Kontingenter for æresmedlem 7420 Gaver/premier 1622, Blomster vedrørende begravelse 7500 Forsikringspremie 1745, Som forventet 7600 Representasjon 0, Vi har ikke hatt noen på kurs i Renteinntekt -405, Vi har litt renteinntekter 8150 Annen rentekostnad 408, Bankgebyr Sum kostnader ,

7 Budsjett 2013 Inntekter: Konto Kontonavn Budsjett 3010 Spillekveldsinntekter Standard , Spillekveldsinntekter Senior -3600, Spillekveldsinntekter K-medlem -420, Turneringsinntekter , FX Securities Cup , Inntekter arrangement NM-Lag , Kjøkkensalg , Loddsalg , Kontingent NBF , Kontingent med lisens NBF -500, Husleieinntekter -3000, Dubleringsinntekter , Leie av utstyr til andre turneringer -2750, Grasrotandelen ,80 Sum inntekter ,80 Kostnader: Konto Kontonavn I regnskap 4020 Utgifter til turnering 20000, BK Grand Storturnering 71367, Utgifter arrangement NM-Lag 70000, Utgifter kjøkken 11520, Vin til loddsalg 6000, Dubleringsutgifter 12000, Medlemskontingent NBF 27000, Klubb/krets- og forbundspoeng 12000, Deltaking Simultanturneringer 3000, Kontingenter NM-Lag 4787, Nybegynnerkurs og VG-kurs 5758, Leie av lokaler 48000, Felleskostnader ved husleie 5304, Lys, varme vedr. lokaler 13971, Renhold av lokaler 4800, Inventar 30000, Kontorrekvisita 3830, Data/EDB kostnad 8451, Porto 409, Medlemskontingent 565, Gaver/premier 1622,00

8 7500 Forsikringspremie 1745, Representasjon 0, Renteinntekt -405, Annen rentekostnad 408,00 Sum kostnader ,20 Sum inntekter ,60 Sum kostnader , 20 Resultat , 60 Balanse Eiendeler Konto Kontonavn I balansen Kommentar 1500 Kundefordringer 5185,00 Noen forfalte regninger og et par medlemskontingenter 1920 Brukskonto , Ungdomskonto 9878,00 Er avsluttet i januar 2013 og overført til 1920-kontoen 1922 Jubileumskonto 5,00 Er avsluttet i januar 2013 og overført til 1920-kontoen 1923 Konto for NM-lag 87,60 Er avsluttet i januar 2013 og overført til 1920-kontoen Sum eiendeler ,15 Gjeld Konto Kontonavn I regnskap Kommentar 2400 Leverandørgjeld 8940,00 Forbunds og kretspoeng NBF 2980 Periodisering Premier BK Grand Storturnering 1590,00 Premier fra 2012 som skal utgiftsføres i Periodisering arrangement NM-Lag ,50 Sponsorinntekter og noen utgifter som skal på Periodisering medlemskontingent ,00 Medlemskontingent fakturert 2012, inntektsføres Andre periodiseringer (premier osv) 1 800,00 Sum gjeld ,50 Premiering høst 2012, kostnadsført 2012, innt.føres 2013

9 Inventarliste Tekst Forklaring Anslått verdi PC Vi har 4 PC-er som er fra kr 10000,00 Kort og mapper Vi har handlet over 4000 kortstokker og mapper siden 2010 kr 50000,00 Bridgemate Vi har 15 bridgemater av den første typen kr 10000,00 Dubleringsmaskin Vi har 2 fungerende dubleringsmaskiner kr 40000,00 Annet inventar Vi har TV, møbler, oppvaskmaskin og andre ting av verdi kr 50000,00 Sum varelager kr ,00

Årsmelding BK Grand 2011

Årsmelding BK Grand 2011 Årsmelding BK Grand 2011 1 Innhold Styrets beretning... 3 Styresammensetning... 3 Medlemsutvikling... 3 Aktivitet på klubbkveldene... 4 Rekrutteringstiltak... 4 Egne arrangementer... 5 Poenghøsten vår

Detaljer

NBF SALTENS KRETSTING 2012

NBF SALTENS KRETSTING 2012 INNKALLING TIL NBF SALTENS KRETSTING 2012 LØRDAG 24. MARS KLOKKEN 19.00 TUSENHJEMMET BODØ 1 Godkjenning av 2 Valg av - Innkallelsen - Representantenes fullmakter - Dagsorden SAKLISTE; - Møtedirigent -

Detaljer

Leif Juvik, Olav Monstad, Joleiv Midttveit. Bjørn Hauge og Frode Dyrstad

Leif Juvik, Olav Monstad, Joleiv Midttveit. Bjørn Hauge og Frode Dyrstad ÅRSMELDING 2012-2013 Styret har vært sammensatt slik: Leder: Kasserer: Styremedlemmer: Revisor: Valgkomite: Anne Merete Heggland Linda Rasmussen Leif Juvik, Olav Monstad, Joleiv Midttveit Kåre Kristiansen

Detaljer

Leif Juvik, Linda Rasmussen, Joleiv Midttveit. Bjørn Hauge og Frode Dyrstad

Leif Juvik, Linda Rasmussen, Joleiv Midttveit. Bjørn Hauge og Frode Dyrstad ÅRSMELDING 2011-2012 Styret har vært sammensatt slik: Leder: Kasserer: Styremedlemmer: Revisor: Valgkomite: Anne Merete Heggland Inger Marie Johansen Leif Juvik, Linda Rasmussen, Joleiv Midttveit Tor Anders

Detaljer

Bjørn Hauge og Frode Dyrstad. Styremøte Fem styremøte er avvikla denne sesongen. Elles held styret kontakt via e-post/telefon.

Bjørn Hauge og Frode Dyrstad. Styremøte Fem styremøte er avvikla denne sesongen. Elles held styret kontakt via e-post/telefon. ÅRSMELDING 2014-2015 Styret har vore sammensett slik: Leiar: Kasserar: Styremedlemmer: Revisor: Valkomite: Anne Merete Heggland Linda Rasmussen Leif Juvik, Olav Monstad, Reidar Dale Kåre Kristiansen Bjørn

Detaljer

Årsmelding Bergen Akademiske Bridgeklubb 2008

Årsmelding Bergen Akademiske Bridgeklubb 2008 Årsmelding Bergen Akademiske Bridgeklubb 2008 Styret har i perioden bestått av: Leder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamann: Marianne Harding Helge Toft Liv Bugge Yngve Lamo Hilde

Detaljer

ÅRSMØTE Bergen Akademiske Bridgeklubb Tirsdag 27. april 2004

ÅRSMØTE Bergen Akademiske Bridgeklubb Tirsdag 27. april 2004 Dagsorden: ÅRSMØTE Bergen Akademiske Bridgeklubb Tirsdag 27. april 2004 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Drift av klubben (medlemmer

Detaljer

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2013 3. Rekneskap

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll

Detaljer

Årsmelding Bergen Akademiske Bridgeklubb 2011

Årsmelding Bergen Akademiske Bridgeklubb 2011 Årsmelding Bergen Akademiske Bridgeklubb 2011 Styret har i perioden bestått av: Leder: Hilde Larsen Kasserer: Helge Toft Styremedlem: Arnstein Eide Hetle Styremedlem: Liv Bugge Styremedlem: Dag Inge Torgersen

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Årsmøte 2014 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2014 3.

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 8. mars 2010 OIL sin hovudsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2009....

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 17.02.2014, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

Årsmelding 2013 for Haugaland Golfklubb

Årsmelding 2013 for Haugaland Golfklubb Page 1 of 6 Årsmelding 2013 for Haugaland Golfklubb Styret har hatt følgende sammensetning i 2013: Styreleder: Pål Taraldsen Nestleder: Roald Yndestad Styremedlem: Jostein Hermansen Styremedlem: Hallvard

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE

ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenning av saksliste og agenda 3. Val av ordstyrar, sekretær og to representantar

Detaljer

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 RAN Seilforening INNHOLD Innledning 4 Rapport fra Kjølbåtgruppen 6 Rapport

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 22.02.10, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

Årsmøte Hopputvalget 18. juni 2009 ÅRSRAPPORT HOPP 2008/2009

Årsmøte Hopputvalget 18. juni 2009 ÅRSRAPPORT HOPP 2008/2009 Styret har bestått av: ÅRSRAPPORT HOPP 2008/2009 Leder Kasserer Styremedlemmer Lars Eirik Hansen Endre Olav Østgård Siv Helen Moen Per Erik Kvam Bjørnar Hernes Hopputvalget har avholdt 4 styremøter i løpet

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Badmintonkretsen Vest ønsker med dette velkommen til. Kretstinget 2015. Nøkkelinformasjon

Badmintonkretsen Vest ønsker med dette velkommen til. Kretstinget 2015. Nøkkelinformasjon Badmintonkretsen Vest ønsker med dette velkommen til Kretstinget 2015 Nøkkelinformasjon Dato: Onsdag 11. mars Tid: 18:00 20:00 (Tentativ avslutning) Sted: Djervhuset (Ved siden av Møhlenpris Kunstgressbane)

Detaljer

Badmintonkretsen Vest ønsker med dette velkommen til. Kretstinget 2015. Nøkkelinformasjon

Badmintonkretsen Vest ønsker med dette velkommen til. Kretstinget 2015. Nøkkelinformasjon Badmintonkretsen Vest ønsker med dette velkommen til Kretstinget 2015 Nøkkelinformasjon Dato: Onsdag 11. mars Tid: 18:00 20:00 (Tentativ avslutning) Sted: Djervhuset (Ved siden av Møhlenpris Kunstgressbane)

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer