Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag kl på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08"

Transkript

1 Innkalling Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag kl på Gammelskola Frist for saker som skal behandles på årsmøte: Vanlige årsmøtesaker Vel møtt!

2 Saksliste Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Valg av ordstyrer og referent 5. Årsberetning hovedlaget med budsjett og regnskap 6. Årsberetning fotball med budsjett og regnskap 7. Rapport fra skigruppa 8. Innkommende saker 9. Valg

3 Årsberetning 1 Årsberetning 2007 SUL, Hovedlaget Det ble avholdt årsmøte Her er styret som har fungert i året som har gått: Leder: Mette Fallhei Nesteleder: Frode Hindrumsen Kasserer: Siv Anita Skoglund Sekretær: Silje Olsen Styremedlem: Eilif Berg Styremedlem: Bjørn Ingebrigtsen Husstyrer: Eva Johansen Leder fotball: Jostein Wedvik Leder skigruppa: Kurt Gjelstenli Leder Fritidsklubben: Ikke i drift Hovedlaget har avholdt 10 styremøter samt ekstraordinært årsmøte

4 Årsberetning 2 Aktiviteter i regi av hovedlaget: Årsfest og revy Første helgen i februar ble det arrangert tradisjonell årsfest med revy både på festen lørdag og egen forestilling på søndag. 17. mai Det ble en tradisjonell feiring av 17. mai på Skonseng også i Dette ble gjort i samarbeid med skolekorpset. Overskuddet deles likt mellom laget og korpset. Gammelskola Det har vært gjort en god del utenfor Gammelskola også i år. Det er planert, fylt opp og sådd inn, samt at det er påbegynt en grillplass. Teatergruppa Dramteateret har som vanlig laget revy til årsfesten. De hadde også forestilling søndag etter årsfesten med masse publikum og god omtale i Rana Blad. De opptrådte i vår på Teateret sammen med andre amatørteater. Aerobic For andre år på rad har vi hatt 1,5 time med aerobic og styrketrening på torsdager. Mange har vært innom, men den harde kjerne teller ca 10 stk aktive damer. Også i år har treningen inneholdt hovedsaklig en kondisdel med styrketrening, samt uttøyning. Treningen vil nok kunne oppleves krevende, men vi har alltid hatt fokus på at hver enkelt gjør egne tilpasninger og likevel er velkommen. Grethe Stavem Limstrand har også i år vært instruktør.

5 Årsberetning 3 Barneidretten I høst klarte vi å starte opp med barneidrett for ungene i 1., 2. og 3. klasse. Det ble et variert program og over 20 unger var med på dette. De to siste tirsdagene før jul var det skilek på Emilmyra. Den siste tirsdagen før jul var det grøtfest på Gammelskola. Instuktører har vært: Mona Myhre, Roy Nordheim, Ann Jorid Sakrihei, Line Lillerødvann og Linda Lillerødvann. Julegrantenning/ julemesse Vi hadde en utradisjonell tenning av julegrana utenfor Gammelskola. Det foregikk tirsdag den 4. desember. Inne på Gammelskola var det kafé og salg av matvarer, håndarbeid, oriflame og ullmax. Tippemidler Utbygging Emilmyra(søknad 2) Etter ekstraordinært årsmøte SUL ble styret gitt fullmakt til å utarbeide tippemiddelsøknad for bygging av nytt servicebygg på Emilmyra. Servicebygg på 110 m 2, fordelt på to plan a 55m 2. Ved avvikling av ski- og skiskytterrenn vil første etasje fungere som varmestue/oppholdsrom og andre etasje vil være sekretariat. Søknaden ble levert og ble godkjent. Bygging av nytt servicebygg ved Emilmyra skistadion startet sommeren 2007 med en egenkapital på kr. Bygget er kommet opp og er så godt som ferdig utvendig. Innvendig gjenstår det en god del arbeid. Første etasje er allerede tatt i bruk til varmestue. I tillegg er det også satt opp garasje til serviceutstyr. Garasjen inngår også i tippemiddelsøknaden. Det er lagt ned en fantastisk dugnadsinnsats på over 1300 dugnadstimer i Pr var det brukt kr til prosjektet. Skal prosjektet videreføres før evt. utbetaling av tippemidler, må det ytterligere finansiering på plass. Vi står på 10 plass på Rana kommune sin liste over tippemiddelsøknader.

6 Søknad 1 Vi har nå ferdigstilt tippemiddelsaken der vi fikk tilsagt i 2005 på ,- til opprusting av lysløypa og smørebua. For detaljer se rapport fra skigruppa. Årsberetning 4 Nettside: Nettsiden har vært mye brukt i Ansvarlige i hver undergruppe og hovedlaget har lagt ut informasjon. Trygve Karstensen har videreutviklet siden og lagt ned mye arbeid i dette. Ullmax I høst tok en gjeng i laget fatt på å selge ullprodukter fra ullmax. Fortjenesten varierer utfra hvordan salget legges opp. Det er nå i begynnelsen av 2008 betalt ut provisjon til ski, fotball og hovedlaget med kr ,- til hver. Salget fortsetter og dette er noe som kan gi laget gode inntekter. Det er pt. to andre idrettslag som også selger disse produktene i Rana. Vi ønsker oss flere selgere som kan ta med seg vareprøver og kataloger rundt på arbeidsplassen. Vi sender en stor takk til Bodil Myren, Anita Rostad, Monica Westermark, Roy Nordheim og Mona Myhre som har jobbet hele høsten med dette. Andre aktiviteter 1. Vi har fått kjøpe tomta ved Gammelskola der garasjen står fra Tore Jakobsen. Alt er oppmålt og tinglyst og kjøpekontrakt er utarbeidet. Tomta var på litt under 500 m Vi har vært med på et spleiselag med skolen for å fornye utstyret i gymsalen. Det er totalt investert i utstyr for ca. kr ,-. 3. Vi har levert mat og stilt med folk til servering og arrangering av fest for bondelaget. 4. Vi hadde i høst et større lotteri der vi fik sponset alle premiene. 1. premie var en tur med hurtigruta 5. Vi har hatt to pub kvelder på gammelskola 6. Det er skrevet ny kraftavtale med Helgelandskraft 7. Det er utarbeidet festekontrakt for Smørebua. 8. Det er arrangert fest/konsert med bandet SIE GUBBA, dette var et samarbeidsprosjekt med ski og fotball. Overskuddet ble delt i tre.

7 Årsberetning 5 Planer for Det er ønskelig å videreutvikle og gjøre nettsiden enda bedre. Vi ønsker at flere skriver og sender inn bilder til nettsiden, slik at den blir levende og slik brukerne ønsker den. 2. Vi ønsker å gjøre mer rundt Gammelskola. Pengene som står på fond etter Hellbillies vil bli brukt til dette. 3. Vi ønsker mer utleie av Gammelskola. En tanke er å reklamere med utleie inkludert matservering. Det er også diskutert å lage en reklamefolder. 4. Vi ønsker å engasjere og begeistre flere i bygda En stor takk! Et travelt år er omme og vi ønsker å takke alle som har gjort en innsats for laget og bygda i Uten det frivillige arbeidet ville dette blitt en kort oppsummering og mange dystre røde tall i regnskapet.

8 Resultatregnskap Hovedlaget 2007 RESULTAT REGNSKAP SKONSENG UNGDOMSLAG, HOVEDLAGET 2007 Kto.nr. Utgifter Beløp Budsjett Kto.nr. Inntekter Beløp Budsjett 4021 DRIFT/VEDLIKEHOLD GAMMELSKOLA , , MEDLEMSKONTINGENT , , DRIFT SKI , , MEDLEMSKONTINGENT , , DRIFT FOTBALL , , INNTEKTER 17. MAI ARRANGEMENT , , FORSIKRING , , INNTEKTER BONDEFEST , INVESTERING GAMMELSKOLA , , INNTEKTER HØSTLOTTERI , INVESTERING SKI , , INNTEKTER JULEGRANTENNING 1 972, INVESTERING FOTBALL , , INNTEKTER "SIE GUBBA" , STRØM EMILMYRA , , INNTEKTER HØSTPUB , STRØM LYSLØYPA 8 428, , INNTEKTER ÅRSFEST , , STRØM FOTBALLBANE , , INNTEKTER 16. MAI PUB , STRØM GAMMELSKOLA , , LANDLEIE 5 968, , INNTEKTER ANDRE ARRANGEMENT , INNTEKTER DRAMTEATERET , DIVERSE UTGIFTER , DIVERSE INNTEKTER 1 130, UTG. TELEFON 4 123, , INNTEKTER BINGO , , UTSTYR AEROBIC 841, OFFENTLIG STØTTE/TILSKUDD , , UTGIFTER DRAMTEATERET 2 530, TILBAKEBETALT STRØM UTGIFTER 16. MAI PUB 8 980, LEIEINNTEKTER GAMMELSKOLA , , UTGIFTER ÅRSFEST , , RENTEINNTEKTER 755, UTGIFTER 17. MAI , ,00 Sum inntekter , , UTGIFTER BONDEFEST 8 768, UTGIFTER JULEGRANTENNING 2006/ , UTGIFTER "SIE GUBBA" 4 455,76 Overskudd 8 797, , UTGIFTER HØSTPUB 5 812, UTGIFTER HØSTLOTTERI 6 269, MØTEUTGIFTER HOVEDLAG/REGNSKAP 6 630, , RENTEUTGIFTER/GEBYRER 395,50 Sum utgifter , , SCOTERFOND , ,00

9 Resultatregnskap-kommentarer 2007 Året 2007 har medført store budsjettoverskridelser for hovedlaget. Årsaken til dette er investeringer det ikke var tatt høyde for da budsjettet for 2007 ble utarbeidet. Denne overskridelsen ble som følger; Sum utgifter kr ,32 Budsjetterte utgifter kr ,00 Budsjettsprekk kr ,32 Sum inntekter kr ,64 Budsjetterte inntekter kr ,00 Inntektsøkning j.f budsjett kr ,64 Reell budsjettsprekk på kr ,68 De beløp som må trekkes fram i denne sammenhengen er; - grusing av fotballbanen i 2006, en regning som ikke kom før høsten 2007 på kr ,00 - innkjøp av snowmover kr ,61 - overføring til bygg Emilmyra med kr ,00 - Strøm var budsjettert til ,-, men endte opp med å bli en kostnad på ,39. Flere årsaker til dette, men det er gjort flere grep for å få bedret strømutgiftene. Kr ,39 - Samt en del mindre investeringer på forskjellige områder. - Medlemskontingent 2008; vi var for sene med å få giroene ut til medlemmene, slik at innbetalingene ikke kommer med før i Utleie av gammelskola har gått betydelig ned i 2007 i forhold til de to foregående årene. For å kompensere for dette har hovedlaget hatt en del inntektsbringende aktiviteter i tillegg til de faste, som har gjort overskridelsene mulige. Våre arrangementer i 2007: * Årsfest med overskudd på kr ,46 * 16. mai pub med overskudd på kr ,55 * 17. mai arrangement med overskudd på kr ,31 * bondefest med et overskudd på kr ,87 * høst pub med overskudd på kr ,03 * konsert med Sie gubba med overskudd kr ,74 * høstlotteri med overskudd på kr ,50

10 Balanse Hovedlaget 2007 KONTOOVERSIKT SKONSENG UL HOVEDLAGET Hovedlaget brukskonto , ,49 Helbillis ,00 Fritidssenter ,14 Scoterfond ,00 Total egenkapital SUL ,63

11 Budsjett Hovedlaget 2008 BUDSJETT SKONSENG UNGDOMSLAG, HOVEDLAGET 2008 Kto.nr. Kontonavn Beløp Budsjett Kto.nr. Kontonavn Beløp Budsjett 5010 DRIFT/VEDLIKEHOLD GAMMELSKOLA , MEDLEMSKONTINGENT , DRIFT SKI , MEDLEMSKONTINGENT , DRIFT FOTBALL , SUM MEDLEMSKONTINGENT , RENOVASJON , MAI ARRANGEMENT , SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD , ÅRSFEST , FORSIKRING , REVY DRAMTEATERET , LANDLEIE , BINGO , TELEFON/KOMMUNIKASJON , INNTEKTER FASTE ARRANGEMENTER , KONTORREKVISITA/TRYKKING , INNTEKTER ANDRE ARRANGEMENTER , UTSTYR SAMFUNNSHUS , SUM DIVERSE INNTEKTER DIVERSE UTGIFTER , OFFENTLIG STØTTE/TILSKUDD , SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , TILSKUDD BØGDALAGET , STRØM EMILMYRA , SUM STØTTE/TILSKUDD , STRØM LYSLØYPA , LEIEINNTEKTER GAMMELSKOLA , STRØM FOTBALL , RENTEINNTEKTER 500, STRØM GAMMELSKOLA , SUM STRØM , REVY DRAMTEATERET , MAI FEIRING , DELING OVERSKUDD 17.MAI KORPS , ÅRSFEST , SUM UTGIFTER FASTE ARRANGEMENT , OVERFØRING SKI/FOTBALL OVERSKUDD "SIE GUBBA" , SUM UTGIFTER ANDRE ARRANGEMENT , RENTEUTGIFTER/GEBYRER 500, SUM INVESTERINGER - Sum utgifter ,00 Sum inntekter ,00 Resultat , OVERFØRING TIL SCOOTERFOND ,00

12 Årsberetning Fotball Årsberetning fra fotballgruppa sesongen 2007 Skonseng Disse satt i styret for fotballgruppa i 2007: Leder Jostein Wedvik Nestleder Mads Westermark Sekretær Kjell-Olav Limstrand Kasserer Marianne Fineide Materialforvalter Gunnar Johansen Styremedlem (doning, anlegg) Ragnhild Antonsen Styremedlem (drakter, turneringer) Ann Jorid Sakrihei I sesongen 2007 har vi hatt med 7 lag i serien. Tilsammen har de spilt ca 70 kamper. Disse lagene besto av i alt 81 spillere. Trenere Antall spillere Fødselsår Kjønn Mads Westermark / Santor Bartok 12 99/2000 Gutter/Jenter Torill Henriksen / Merete Jørgensen 11 97/98 Gutter/Jenter Arnt Ove Frydenlund/ TrygveKarstensen 8 96/97 Gutter Ørjan Jamtli / Elling Myren 12 95/96/ Jenter Odd Arne Rostad / Stig Jørgensen 9 95 Gutter Stig Jøran Wedvik / Kim Andre` Larsen /94 Jenter Jøran Eidem / Torstein Rise / 94 Gutter Utenom serien har lagene vært med på 4 cuper. Bakeri-cup i februar, Tine Cup i mai, Lycksele Soccer Cup i juli og Sollid Cup i september. Avslutningen av fotballsesongen ble avsluttet med konkurranser i gymsalen og film og mat på Gammelskola for de ulike lagene. For gutter 93 var det siste gangen de var samlet som lag. En fin gjeng som hadde det mye artig sammen. En del av dem har funnet seg nye lag å spille på.

13 Årsberetning Fotball Økonomi Inntektsbringende arbeid denne sesongen har vært det vanlige salget ved arrangementer på fotballbanen, der vi solgte vafler, kaffe, brus og pølser til publikum. Vi hadde et loddsalg med tur til Trondheim som hovedpremie. 3. november var det Halloween fest for voksne på skola. Den var veldig bra gjennomført, også utseendemessig der det var arbeidet mye for å få den rette stemningen. Vi avholdt den tradisjonelle julemessen november på skola med mange flotte stand, som hadde et rikt utvalg av mat for salg og fine håndtverks produkter. I tillegg ble det servert middag, kaffe og kaker begge dagene. Annet arbeid Den nye redskapsbua mellom Gunnar-bingen og sandvolley banen er ikke helt ferdig. Det gjenstår en del bordkledning og innredning. Fotballbanen har fått et lag med grus. Året 2007 har vært et år med lavere aktivitet enn det som har vært tidligere år. Til slutt vil vi takke alle trenerne for den fantastiske jobben de gjør med ungene våre. Vi vil også takke alle foreldre som stiller opp i ulike sammenhenger. Takk til Jostein som takker for seg som formann. Han har vist stort engasjement og fått utrettet svært mye sammen med sine medspillere. Elling Myren overtar som leder for fotballgruppa. For fotballgruppa Kjell-Olav Limstrand

14 Regnskap Fotballgruppa 2007 Skonseng UL Fotballgruppa Regnskap 2007 Resultat 2007 DRIFTSINNTEKTER Inntekt treningsavgift 18200,00 Inntekt ved arrangement 73731,00 Andre inntekter 0,00 Sum Inntekter 91931,00 DRIFTSKOSTNADER Stevnedeltagelse ,64 Kostnader ved arrangement ,71 Drift og materiell ,30 Sum driftskostnader ,65 Driftsresultat ,65 FINANSPOSTER Renteinntekter 131,00 Finanskostnader -945,73 Sum finanskostnader -814,73 ÅRSRESULTAT ,38 Balanse OMLØPSMIDLER Kasse 0 Bank 16902,73 Sum omløpsmidler 16902,73 EGENKAPITAL Egenkapital 35133,11 Årsresultat ,38 Sum egenkapital 16902, Marianne Fineide (kasserer)

15 Budsjett Fotballgruppa 2008 Skonseng UL Fotballgruppa Budsjett DRIFTSINNTEKTER Inntekt treningsavgift 14500,00 Inntekt ved arrangement 60000,00 Andre inntekter 20000,00 Sum Inntekter 94500,00 DRIFTSKOSTNADER Stevnedeltagelse ,00 Kostnader ved arrangement ,00 Drift og materiell ,00 Sum driftskostnader ,00 Driftsresultat 100,00 FINANSPOSTER Renteinntekter 50,00 Finanskostnader -150,00 Sum finanskostnader -100,00 ÅRSRESULTAT 0, Styret Fotball SUL

16 Halvårsrapport for Skigruppa høsten 2007 til 30. januar 2008 Halvårsrapport Skigruppa 1 Styret består av: Kurt Gjelstenli (leder) Evy Bergli (kasserer) Helén Sakrihei (sekretær) Stig Jørgensen (oppmann ski) André Kalkenberg (oppmann skiskyting) Hilde Berg (styremedlem kjøkken) Jean Westman (styremedlem anlegg) Halvåret har vært preget av gode sportslige prestasjoner vi nevner spesielt at Vegar Bergli er tatt ut til Junior-VM i Rupholding. Aktivitetsnivået har ellers vært høyt, med bygging av nytt klubbhus på Emilmyra og opprutning av lysløype og smørebod. Det har vært avholdt fire styremøter i perioden. Aktiviteter Cup: Skigruppa fikk innvilget søknad til Telenor om å få arrangere Telenorkarusellen i 2008 (http://www.barnas.skiklubb.no/karusellen/t2.asp). I skrivende stund har ikke denne vært avholdt pga snømangel, men det har vært arrangert to cuprenn det første av dem (2. januar) uten tidtaking pga den nevnte snømangelen.. Trening: Det har vært skiskytertrening to dager i uka mandag og torsdag, og skitrening onsdag. Mats Ole Rødahl kom i høst inn som trenerressurs. Det har vært testløp på rulleski på Skillevollen, og jentesamling sammen med BYIL i Trøndelag, med en deltager fra oss. I høst ble det avholdt sikkerhetskurs, med foredrag om motivasjon og treningspsykologi. I tilegg har det vært treningssamling på Emilmyra. Sosiale arrangementer I desember ble det arrangert skiavslutning på gammelskola med julegrøt. Større renn: 8. og 9. desember arrangerte Skigruppa et todagers skiskytterrenn det første rennet i Nordlandscupen. Ca 50 utøvere deltok. 5. januar gjennomførte vi renn nr 2, med samme antall deltagere. Rennprogrammet måtte endres, da det var for lite snø til strafferunder. Ellers har utøvere fra SUL deltatt på: 1. Uttak til JR-VM i Rupholdning en deltager, som kom på 7. plass 2. NM på rulleski på Geilo to deltagere fra SUL, de kom på 5. og 7. plass 3. Norgescuprenn før jul 4 deltagere fra SUL, og vi fikk en 3. og en 4. plass Norgescuprenn etter jul to deltagere fra SUL, som kom på hver sin 3. plass

17 Halvårsrapport Skigruppa 2 Bygg og anlegg: Klubbhuset på Emilmyra står nå med ett nytt utseende. Det er bygd ut med 56 kvadratmeter i to etg. Startskuddet her gikk i august og det har gått mer eller mindre i ett siden da. Helger har vært brukt flittig med stor innsats av medlemmer i laget. Huset er ikke ferdig innvending, men er allerede tatt i bruk. En av ringvirkningene vi ser allerede er økt kjøkkensalg ved arrangementer. I tillegg har vi fått gjort følgende for tildelte tippemidler: - I ner-løypa er kabelskifting ferdigstilt Det er foretatt grøfting samt utkifting og nedsetting av nye stikkrenner i hele løypa. Kommunen har vært velvillig og stilt med maskin og mann til dette arbeidet. De har også gruset veien forbi parkeringsplassen ved Emilmyra. - Samtlige armaturer vi vet om som inneholder PCB er utskiftet, det dreier seg om 23 stk.fordelt på øverløype og hoppbakken (Larsbakken). - Arnebua er innredet til smørebu. Den ble innviet med en ettermiddagskaffe og noe å bite i en tirsdag i november. Der er det mulig å ta seg en tur for å stelle ski eller ta seg en prat å få noen tips om smøring etc. - I håp om å få gjort noe med strømutgiftene er anlegget for Emilmyra/øverløypa sikret og det er montert løypestyring som går ut på at man aktivt må starte lyset i anlegget, ellers stopper det til bestemt tidspunkt. - Det er montert nye lys på skiskytterskiver. De nye bruker 75w pr skive mot tidligere 500w Til tross for stor aktivitet dette halvåret gjenstår mye arbeid, og ny tippemiddelsøknad er sendt. Denne søknaden omfatter midler til garasje/lager, lysmast med stadionlys og utbygging av klubbhus. På Emilmyra er det bygd nytt lager for standplassmatriell, den ble finansiert med ett kronebeløp på kr.15000,- og byttearbeid for byggmakker Wulfsberg som gikk ut på bygging og beising av 3 stk hytter til utstilling. Verdien på garasjen er kr ,- I det store og hele har det vært gjort en gedigen innsats når det gjelder alt arbeid som er gjort dette året. Det gjelder folk som har vært med på alle typer håndverk, tegning, anleggsarbeid, grunnarbeid, transport, administrasjon og matlaging. Kurt Gjelstenli Leder Skigruppa

18 Regnskap og budsjett Skigruppa Regnskap pr INNTEKTER Kontonavn 1. halvår 2. Halvår Hele Året Budsj 07 Budsj Cup Klubbmestersk egenand,salg t utøv,skudd Startkontig Tilskudd,kursint lotteri,kalendere Kaffe,matsalg Doning,fest,sponsing Renter Tilbakebet lån anlegg SUM UTGIFTER Driftsutgifter 4021 Eiendeler,Inventar Delt i stevner,renn Adm,bank gebyr Utg.tren,stevne,skudd, Kurs utg Utg lotteri,kalend matutg,salg,serv, tur,osv Div utgifter Utg scooter Kontigenter avgifter Premier nye SKI STUA Reise, opph,samlinger SUM Diff Halvår Bank pr ,16 Bank pr ,48

19 Valg

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005

ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005 ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005 Dato: 31/1-2006 kl. 19.00 STED: Den Gyldne Oter. TILSTEDE: Ca. 20 stykker Saksliste Sak 1 Åpning v/ avtroppende leder Karina Sørensen Sak 2 Valg av møteleder og referent. Petter

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer