Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag kl på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08"

Transkript

1 Innkalling Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag kl på Gammelskola Frist for saker som skal behandles på årsmøte: Vanlige årsmøtesaker Vel møtt!

2 Saksliste Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Valg av ordstyrer og referent 5. Årsberetning hovedlaget med budsjett og regnskap 6. Årsberetning fotball med budsjett og regnskap 7. Rapport fra skigruppa 8. Innkommende saker 9. Valg

3 Årsberetning 1 Årsberetning 2007 SUL, Hovedlaget Det ble avholdt årsmøte Her er styret som har fungert i året som har gått: Leder: Mette Fallhei Nesteleder: Frode Hindrumsen Kasserer: Siv Anita Skoglund Sekretær: Silje Olsen Styremedlem: Eilif Berg Styremedlem: Bjørn Ingebrigtsen Husstyrer: Eva Johansen Leder fotball: Jostein Wedvik Leder skigruppa: Kurt Gjelstenli Leder Fritidsklubben: Ikke i drift Hovedlaget har avholdt 10 styremøter samt ekstraordinært årsmøte

4 Årsberetning 2 Aktiviteter i regi av hovedlaget: Årsfest og revy Første helgen i februar ble det arrangert tradisjonell årsfest med revy både på festen lørdag og egen forestilling på søndag. 17. mai Det ble en tradisjonell feiring av 17. mai på Skonseng også i Dette ble gjort i samarbeid med skolekorpset. Overskuddet deles likt mellom laget og korpset. Gammelskola Det har vært gjort en god del utenfor Gammelskola også i år. Det er planert, fylt opp og sådd inn, samt at det er påbegynt en grillplass. Teatergruppa Dramteateret har som vanlig laget revy til årsfesten. De hadde også forestilling søndag etter årsfesten med masse publikum og god omtale i Rana Blad. De opptrådte i vår på Teateret sammen med andre amatørteater. Aerobic For andre år på rad har vi hatt 1,5 time med aerobic og styrketrening på torsdager. Mange har vært innom, men den harde kjerne teller ca 10 stk aktive damer. Også i år har treningen inneholdt hovedsaklig en kondisdel med styrketrening, samt uttøyning. Treningen vil nok kunne oppleves krevende, men vi har alltid hatt fokus på at hver enkelt gjør egne tilpasninger og likevel er velkommen. Grethe Stavem Limstrand har også i år vært instruktør.

5 Årsberetning 3 Barneidretten I høst klarte vi å starte opp med barneidrett for ungene i 1., 2. og 3. klasse. Det ble et variert program og over 20 unger var med på dette. De to siste tirsdagene før jul var det skilek på Emilmyra. Den siste tirsdagen før jul var det grøtfest på Gammelskola. Instuktører har vært: Mona Myhre, Roy Nordheim, Ann Jorid Sakrihei, Line Lillerødvann og Linda Lillerødvann. Julegrantenning/ julemesse Vi hadde en utradisjonell tenning av julegrana utenfor Gammelskola. Det foregikk tirsdag den 4. desember. Inne på Gammelskola var det kafé og salg av matvarer, håndarbeid, oriflame og ullmax. Tippemidler Utbygging Emilmyra(søknad 2) Etter ekstraordinært årsmøte SUL ble styret gitt fullmakt til å utarbeide tippemiddelsøknad for bygging av nytt servicebygg på Emilmyra. Servicebygg på 110 m 2, fordelt på to plan a 55m 2. Ved avvikling av ski- og skiskytterrenn vil første etasje fungere som varmestue/oppholdsrom og andre etasje vil være sekretariat. Søknaden ble levert og ble godkjent. Bygging av nytt servicebygg ved Emilmyra skistadion startet sommeren 2007 med en egenkapital på kr. Bygget er kommet opp og er så godt som ferdig utvendig. Innvendig gjenstår det en god del arbeid. Første etasje er allerede tatt i bruk til varmestue. I tillegg er det også satt opp garasje til serviceutstyr. Garasjen inngår også i tippemiddelsøknaden. Det er lagt ned en fantastisk dugnadsinnsats på over 1300 dugnadstimer i Pr var det brukt kr til prosjektet. Skal prosjektet videreføres før evt. utbetaling av tippemidler, må det ytterligere finansiering på plass. Vi står på 10 plass på Rana kommune sin liste over tippemiddelsøknader.

6 Søknad 1 Vi har nå ferdigstilt tippemiddelsaken der vi fikk tilsagt i 2005 på ,- til opprusting av lysløypa og smørebua. For detaljer se rapport fra skigruppa. Årsberetning 4 Nettside: Nettsiden har vært mye brukt i Ansvarlige i hver undergruppe og hovedlaget har lagt ut informasjon. Trygve Karstensen har videreutviklet siden og lagt ned mye arbeid i dette. Ullmax I høst tok en gjeng i laget fatt på å selge ullprodukter fra ullmax. Fortjenesten varierer utfra hvordan salget legges opp. Det er nå i begynnelsen av 2008 betalt ut provisjon til ski, fotball og hovedlaget med kr ,- til hver. Salget fortsetter og dette er noe som kan gi laget gode inntekter. Det er pt. to andre idrettslag som også selger disse produktene i Rana. Vi ønsker oss flere selgere som kan ta med seg vareprøver og kataloger rundt på arbeidsplassen. Vi sender en stor takk til Bodil Myren, Anita Rostad, Monica Westermark, Roy Nordheim og Mona Myhre som har jobbet hele høsten med dette. Andre aktiviteter 1. Vi har fått kjøpe tomta ved Gammelskola der garasjen står fra Tore Jakobsen. Alt er oppmålt og tinglyst og kjøpekontrakt er utarbeidet. Tomta var på litt under 500 m Vi har vært med på et spleiselag med skolen for å fornye utstyret i gymsalen. Det er totalt investert i utstyr for ca. kr ,-. 3. Vi har levert mat og stilt med folk til servering og arrangering av fest for bondelaget. 4. Vi hadde i høst et større lotteri der vi fik sponset alle premiene. 1. premie var en tur med hurtigruta 5. Vi har hatt to pub kvelder på gammelskola 6. Det er skrevet ny kraftavtale med Helgelandskraft 7. Det er utarbeidet festekontrakt for Smørebua. 8. Det er arrangert fest/konsert med bandet SIE GUBBA, dette var et samarbeidsprosjekt med ski og fotball. Overskuddet ble delt i tre.

7 Årsberetning 5 Planer for Det er ønskelig å videreutvikle og gjøre nettsiden enda bedre. Vi ønsker at flere skriver og sender inn bilder til nettsiden, slik at den blir levende og slik brukerne ønsker den. 2. Vi ønsker å gjøre mer rundt Gammelskola. Pengene som står på fond etter Hellbillies vil bli brukt til dette. 3. Vi ønsker mer utleie av Gammelskola. En tanke er å reklamere med utleie inkludert matservering. Det er også diskutert å lage en reklamefolder. 4. Vi ønsker å engasjere og begeistre flere i bygda En stor takk! Et travelt år er omme og vi ønsker å takke alle som har gjort en innsats for laget og bygda i Uten det frivillige arbeidet ville dette blitt en kort oppsummering og mange dystre røde tall i regnskapet.

8 Resultatregnskap Hovedlaget 2007 RESULTAT REGNSKAP SKONSENG UNGDOMSLAG, HOVEDLAGET 2007 Kto.nr. Utgifter Beløp Budsjett Kto.nr. Inntekter Beløp Budsjett 4021 DRIFT/VEDLIKEHOLD GAMMELSKOLA , , MEDLEMSKONTINGENT , , DRIFT SKI , , MEDLEMSKONTINGENT , , DRIFT FOTBALL , , INNTEKTER 17. MAI ARRANGEMENT , , FORSIKRING , , INNTEKTER BONDEFEST , INVESTERING GAMMELSKOLA , , INNTEKTER HØSTLOTTERI , INVESTERING SKI , , INNTEKTER JULEGRANTENNING 1 972, INVESTERING FOTBALL , , INNTEKTER "SIE GUBBA" , STRØM EMILMYRA , , INNTEKTER HØSTPUB , STRØM LYSLØYPA 8 428, , INNTEKTER ÅRSFEST , , STRØM FOTBALLBANE , , INNTEKTER 16. MAI PUB , STRØM GAMMELSKOLA , , LANDLEIE 5 968, , INNTEKTER ANDRE ARRANGEMENT , INNTEKTER DRAMTEATERET , DIVERSE UTGIFTER , DIVERSE INNTEKTER 1 130, UTG. TELEFON 4 123, , INNTEKTER BINGO , , UTSTYR AEROBIC 841, OFFENTLIG STØTTE/TILSKUDD , , UTGIFTER DRAMTEATERET 2 530, TILBAKEBETALT STRØM UTGIFTER 16. MAI PUB 8 980, LEIEINNTEKTER GAMMELSKOLA , , UTGIFTER ÅRSFEST , , RENTEINNTEKTER 755, UTGIFTER 17. MAI , ,00 Sum inntekter , , UTGIFTER BONDEFEST 8 768, UTGIFTER JULEGRANTENNING 2006/ , UTGIFTER "SIE GUBBA" 4 455,76 Overskudd 8 797, , UTGIFTER HØSTPUB 5 812, UTGIFTER HØSTLOTTERI 6 269, MØTEUTGIFTER HOVEDLAG/REGNSKAP 6 630, , RENTEUTGIFTER/GEBYRER 395,50 Sum utgifter , , SCOTERFOND , ,00

9 Resultatregnskap-kommentarer 2007 Året 2007 har medført store budsjettoverskridelser for hovedlaget. Årsaken til dette er investeringer det ikke var tatt høyde for da budsjettet for 2007 ble utarbeidet. Denne overskridelsen ble som følger; Sum utgifter kr ,32 Budsjetterte utgifter kr ,00 Budsjettsprekk kr ,32 Sum inntekter kr ,64 Budsjetterte inntekter kr ,00 Inntektsøkning j.f budsjett kr ,64 Reell budsjettsprekk på kr ,68 De beløp som må trekkes fram i denne sammenhengen er; - grusing av fotballbanen i 2006, en regning som ikke kom før høsten 2007 på kr ,00 - innkjøp av snowmover kr ,61 - overføring til bygg Emilmyra med kr ,00 - Strøm var budsjettert til ,-, men endte opp med å bli en kostnad på ,39. Flere årsaker til dette, men det er gjort flere grep for å få bedret strømutgiftene. Kr ,39 - Samt en del mindre investeringer på forskjellige områder. - Medlemskontingent 2008; vi var for sene med å få giroene ut til medlemmene, slik at innbetalingene ikke kommer med før i Utleie av gammelskola har gått betydelig ned i 2007 i forhold til de to foregående årene. For å kompensere for dette har hovedlaget hatt en del inntektsbringende aktiviteter i tillegg til de faste, som har gjort overskridelsene mulige. Våre arrangementer i 2007: * Årsfest med overskudd på kr ,46 * 16. mai pub med overskudd på kr ,55 * 17. mai arrangement med overskudd på kr ,31 * bondefest med et overskudd på kr ,87 * høst pub med overskudd på kr ,03 * konsert med Sie gubba med overskudd kr ,74 * høstlotteri med overskudd på kr ,50

10 Balanse Hovedlaget 2007 KONTOOVERSIKT SKONSENG UL HOVEDLAGET Hovedlaget brukskonto , ,49 Helbillis ,00 Fritidssenter ,14 Scoterfond ,00 Total egenkapital SUL ,63

11 Budsjett Hovedlaget 2008 BUDSJETT SKONSENG UNGDOMSLAG, HOVEDLAGET 2008 Kto.nr. Kontonavn Beløp Budsjett Kto.nr. Kontonavn Beløp Budsjett 5010 DRIFT/VEDLIKEHOLD GAMMELSKOLA , MEDLEMSKONTINGENT , DRIFT SKI , MEDLEMSKONTINGENT , DRIFT FOTBALL , SUM MEDLEMSKONTINGENT , RENOVASJON , MAI ARRANGEMENT , SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD , ÅRSFEST , FORSIKRING , REVY DRAMTEATERET , LANDLEIE , BINGO , TELEFON/KOMMUNIKASJON , INNTEKTER FASTE ARRANGEMENTER , KONTORREKVISITA/TRYKKING , INNTEKTER ANDRE ARRANGEMENTER , UTSTYR SAMFUNNSHUS , SUM DIVERSE INNTEKTER DIVERSE UTGIFTER , OFFENTLIG STØTTE/TILSKUDD , SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , TILSKUDD BØGDALAGET , STRØM EMILMYRA , SUM STØTTE/TILSKUDD , STRØM LYSLØYPA , LEIEINNTEKTER GAMMELSKOLA , STRØM FOTBALL , RENTEINNTEKTER 500, STRØM GAMMELSKOLA , SUM STRØM , REVY DRAMTEATERET , MAI FEIRING , DELING OVERSKUDD 17.MAI KORPS , ÅRSFEST , SUM UTGIFTER FASTE ARRANGEMENT , OVERFØRING SKI/FOTBALL OVERSKUDD "SIE GUBBA" , SUM UTGIFTER ANDRE ARRANGEMENT , RENTEUTGIFTER/GEBYRER 500, SUM INVESTERINGER - Sum utgifter ,00 Sum inntekter ,00 Resultat , OVERFØRING TIL SCOOTERFOND ,00

12 Årsberetning Fotball Årsberetning fra fotballgruppa sesongen 2007 Skonseng Disse satt i styret for fotballgruppa i 2007: Leder Jostein Wedvik Nestleder Mads Westermark Sekretær Kjell-Olav Limstrand Kasserer Marianne Fineide Materialforvalter Gunnar Johansen Styremedlem (doning, anlegg) Ragnhild Antonsen Styremedlem (drakter, turneringer) Ann Jorid Sakrihei I sesongen 2007 har vi hatt med 7 lag i serien. Tilsammen har de spilt ca 70 kamper. Disse lagene besto av i alt 81 spillere. Trenere Antall spillere Fødselsår Kjønn Mads Westermark / Santor Bartok 12 99/2000 Gutter/Jenter Torill Henriksen / Merete Jørgensen 11 97/98 Gutter/Jenter Arnt Ove Frydenlund/ TrygveKarstensen 8 96/97 Gutter Ørjan Jamtli / Elling Myren 12 95/96/ Jenter Odd Arne Rostad / Stig Jørgensen 9 95 Gutter Stig Jøran Wedvik / Kim Andre` Larsen /94 Jenter Jøran Eidem / Torstein Rise / 94 Gutter Utenom serien har lagene vært med på 4 cuper. Bakeri-cup i februar, Tine Cup i mai, Lycksele Soccer Cup i juli og Sollid Cup i september. Avslutningen av fotballsesongen ble avsluttet med konkurranser i gymsalen og film og mat på Gammelskola for de ulike lagene. For gutter 93 var det siste gangen de var samlet som lag. En fin gjeng som hadde det mye artig sammen. En del av dem har funnet seg nye lag å spille på.

13 Årsberetning Fotball Økonomi Inntektsbringende arbeid denne sesongen har vært det vanlige salget ved arrangementer på fotballbanen, der vi solgte vafler, kaffe, brus og pølser til publikum. Vi hadde et loddsalg med tur til Trondheim som hovedpremie. 3. november var det Halloween fest for voksne på skola. Den var veldig bra gjennomført, også utseendemessig der det var arbeidet mye for å få den rette stemningen. Vi avholdt den tradisjonelle julemessen november på skola med mange flotte stand, som hadde et rikt utvalg av mat for salg og fine håndtverks produkter. I tillegg ble det servert middag, kaffe og kaker begge dagene. Annet arbeid Den nye redskapsbua mellom Gunnar-bingen og sandvolley banen er ikke helt ferdig. Det gjenstår en del bordkledning og innredning. Fotballbanen har fått et lag med grus. Året 2007 har vært et år med lavere aktivitet enn det som har vært tidligere år. Til slutt vil vi takke alle trenerne for den fantastiske jobben de gjør med ungene våre. Vi vil også takke alle foreldre som stiller opp i ulike sammenhenger. Takk til Jostein som takker for seg som formann. Han har vist stort engasjement og fått utrettet svært mye sammen med sine medspillere. Elling Myren overtar som leder for fotballgruppa. For fotballgruppa Kjell-Olav Limstrand

14 Regnskap Fotballgruppa 2007 Skonseng UL Fotballgruppa Regnskap 2007 Resultat 2007 DRIFTSINNTEKTER Inntekt treningsavgift 18200,00 Inntekt ved arrangement 73731,00 Andre inntekter 0,00 Sum Inntekter 91931,00 DRIFTSKOSTNADER Stevnedeltagelse ,64 Kostnader ved arrangement ,71 Drift og materiell ,30 Sum driftskostnader ,65 Driftsresultat ,65 FINANSPOSTER Renteinntekter 131,00 Finanskostnader -945,73 Sum finanskostnader -814,73 ÅRSRESULTAT ,38 Balanse OMLØPSMIDLER Kasse 0 Bank 16902,73 Sum omløpsmidler 16902,73 EGENKAPITAL Egenkapital 35133,11 Årsresultat ,38 Sum egenkapital 16902, Marianne Fineide (kasserer)

15 Budsjett Fotballgruppa 2008 Skonseng UL Fotballgruppa Budsjett DRIFTSINNTEKTER Inntekt treningsavgift 14500,00 Inntekt ved arrangement 60000,00 Andre inntekter 20000,00 Sum Inntekter 94500,00 DRIFTSKOSTNADER Stevnedeltagelse ,00 Kostnader ved arrangement ,00 Drift og materiell ,00 Sum driftskostnader ,00 Driftsresultat 100,00 FINANSPOSTER Renteinntekter 50,00 Finanskostnader -150,00 Sum finanskostnader -100,00 ÅRSRESULTAT 0, Styret Fotball SUL

16 Halvårsrapport for Skigruppa høsten 2007 til 30. januar 2008 Halvårsrapport Skigruppa 1 Styret består av: Kurt Gjelstenli (leder) Evy Bergli (kasserer) Helén Sakrihei (sekretær) Stig Jørgensen (oppmann ski) André Kalkenberg (oppmann skiskyting) Hilde Berg (styremedlem kjøkken) Jean Westman (styremedlem anlegg) Halvåret har vært preget av gode sportslige prestasjoner vi nevner spesielt at Vegar Bergli er tatt ut til Junior-VM i Rupholding. Aktivitetsnivået har ellers vært høyt, med bygging av nytt klubbhus på Emilmyra og opprutning av lysløype og smørebod. Det har vært avholdt fire styremøter i perioden. Aktiviteter Cup: Skigruppa fikk innvilget søknad til Telenor om å få arrangere Telenorkarusellen i 2008 (http://www.barnas.skiklubb.no/karusellen/t2.asp). I skrivende stund har ikke denne vært avholdt pga snømangel, men det har vært arrangert to cuprenn det første av dem (2. januar) uten tidtaking pga den nevnte snømangelen.. Trening: Det har vært skiskytertrening to dager i uka mandag og torsdag, og skitrening onsdag. Mats Ole Rødahl kom i høst inn som trenerressurs. Det har vært testløp på rulleski på Skillevollen, og jentesamling sammen med BYIL i Trøndelag, med en deltager fra oss. I høst ble det avholdt sikkerhetskurs, med foredrag om motivasjon og treningspsykologi. I tilegg har det vært treningssamling på Emilmyra. Sosiale arrangementer I desember ble det arrangert skiavslutning på gammelskola med julegrøt. Større renn: 8. og 9. desember arrangerte Skigruppa et todagers skiskytterrenn det første rennet i Nordlandscupen. Ca 50 utøvere deltok. 5. januar gjennomførte vi renn nr 2, med samme antall deltagere. Rennprogrammet måtte endres, da det var for lite snø til strafferunder. Ellers har utøvere fra SUL deltatt på: 1. Uttak til JR-VM i Rupholdning en deltager, som kom på 7. plass 2. NM på rulleski på Geilo to deltagere fra SUL, de kom på 5. og 7. plass 3. Norgescuprenn før jul 4 deltagere fra SUL, og vi fikk en 3. og en 4. plass Norgescuprenn etter jul to deltagere fra SUL, som kom på hver sin 3. plass

17 Halvårsrapport Skigruppa 2 Bygg og anlegg: Klubbhuset på Emilmyra står nå med ett nytt utseende. Det er bygd ut med 56 kvadratmeter i to etg. Startskuddet her gikk i august og det har gått mer eller mindre i ett siden da. Helger har vært brukt flittig med stor innsats av medlemmer i laget. Huset er ikke ferdig innvending, men er allerede tatt i bruk. En av ringvirkningene vi ser allerede er økt kjøkkensalg ved arrangementer. I tillegg har vi fått gjort følgende for tildelte tippemidler: - I ner-løypa er kabelskifting ferdigstilt Det er foretatt grøfting samt utkifting og nedsetting av nye stikkrenner i hele løypa. Kommunen har vært velvillig og stilt med maskin og mann til dette arbeidet. De har også gruset veien forbi parkeringsplassen ved Emilmyra. - Samtlige armaturer vi vet om som inneholder PCB er utskiftet, det dreier seg om 23 stk.fordelt på øverløype og hoppbakken (Larsbakken). - Arnebua er innredet til smørebu. Den ble innviet med en ettermiddagskaffe og noe å bite i en tirsdag i november. Der er det mulig å ta seg en tur for å stelle ski eller ta seg en prat å få noen tips om smøring etc. - I håp om å få gjort noe med strømutgiftene er anlegget for Emilmyra/øverløypa sikret og det er montert løypestyring som går ut på at man aktivt må starte lyset i anlegget, ellers stopper det til bestemt tidspunkt. - Det er montert nye lys på skiskytterskiver. De nye bruker 75w pr skive mot tidligere 500w Til tross for stor aktivitet dette halvåret gjenstår mye arbeid, og ny tippemiddelsøknad er sendt. Denne søknaden omfatter midler til garasje/lager, lysmast med stadionlys og utbygging av klubbhus. På Emilmyra er det bygd nytt lager for standplassmatriell, den ble finansiert med ett kronebeløp på kr.15000,- og byttearbeid for byggmakker Wulfsberg som gikk ut på bygging og beising av 3 stk hytter til utstilling. Verdien på garasjen er kr ,- I det store og hele har det vært gjort en gedigen innsats når det gjelder alt arbeid som er gjort dette året. Det gjelder folk som har vært med på alle typer håndverk, tegning, anleggsarbeid, grunnarbeid, transport, administrasjon og matlaging. Kurt Gjelstenli Leder Skigruppa

18 Regnskap og budsjett Skigruppa Regnskap pr INNTEKTER Kontonavn 1. halvår 2. Halvår Hele Året Budsj 07 Budsj Cup Klubbmestersk egenand,salg t utøv,skudd Startkontig Tilskudd,kursint lotteri,kalendere Kaffe,matsalg Doning,fest,sponsing Renter Tilbakebet lån anlegg SUM UTGIFTER Driftsutgifter 4021 Eiendeler,Inventar Delt i stevner,renn Adm,bank gebyr Utg.tren,stevne,skudd, Kurs utg Utg lotteri,kalend matutg,salg,serv, tur,osv Div utgifter Utg scooter Kontigenter avgifter Premier nye SKI STUA Reise, opph,samlinger SUM Diff Halvår Bank pr ,16 Bank pr ,48

19 Valg

ÅRSMØTE I SKONSENG UL

ÅRSMØTE I SKONSENG UL ÅRSMØTE I SKONSENG UL Onsdag 04.02.09 Kl. 18 00 på Gammelskola Vanlige årsmøtesaker Saker må meldes styret innen: 28.01.09 Møt opp! Husk årsfesten 07.02.09. Styret 1 3 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011.

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. MOTTATT Orkdal idrettslag 19.06.2011 2 0 JUN2011 Orkdal kommune Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. Or anisas'onsform: Hovedlaget har hovedansvaret i Orkdal idrettslag,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

NR. 3 Des. 2000 ÅRGANG 12 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L.

NR. 3 Des. 2000 ÅRGANG 12 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. NR. 3 Des. 2000 ÅRGANG 12 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Tegnet av Aud Larsen INFO FRA HOVEDLAGET JULETREFEST Det vil bli juletrefest for store og små på Samfunnshuset fredag 29. des. 00 kl. 17.00 på Samfunshuset.

Detaljer

Frol ski/skiskytteravdelingen

Frol ski/skiskytteravdelingen Frol ski/skiskytteravdelingen Referat årsmøte 03.06.2014 på HINT Følgende saker ble behandlet: 1 Åpning. Avdelingens leder Hans Petter Myhrås ønsket velkommen og åpnet årsmøtet. 2 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Bagn idrettslag. Budsjett 2013

Bagn idrettslag. Budsjett 2013 Bagn idrettslag Budsjett 2013 Regnskapsår 2013 (01.01.2013-31.12.2013), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett 2013, Valuta NOK, Kilde Hovedbok 3010 Medlemskontingent 45 60 55

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 24. mars 2015 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN

ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN 1. KONSTITUERING -Åpning -Godkjenne de stemmeberettige -Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden -Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2009 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset, 2. etg. Torsdag 28.1.2010 kl. 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Referat Årsmøte Hell Vel 2014

Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Onsdag 26.03 kl 19.00 på Hell Stasjon, lokale til Hell Communication Frammøte; Mette Olsen, Tommy Reinås, Ove Stavnås og Merete Aune Saksliste 1. Innkalling/saksliste Innkalling

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 Årsresultat 0,00 14:17:06 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling 10 Fotball Side 2 3100 Trenings /spilleagift 202 000,00 3101 Sponsorinntekter,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte 2012 Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Saksliste årsmøte Skonseng og Røssvoll Bøgdalag 18.03.10

Saksliste årsmøte Skonseng og Røssvoll Bøgdalag 18.03.10 Saksliste årsmøte Skonseng og Røssvoll Bøgdalag 18.03.10 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av referent Valg av to årsmøteprotokoll underskrivere

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

2009 Årsberetning 2009

2009 Årsberetning 2009 2009 Årsberetning 2009 Medlemmer Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 56 medlemmer per 31.12.09. Fylkeslaget har hatt en medlemsøkning på 8 medlemmer. Like etter nyttår 2010 fikk fylkeslaget enda

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Årsmelding 2012 Regnskap 2012

Årsmelding 2012 Regnskap 2012 Årsmelding 2012 Regnskap 2012 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Valg av møteleder 5. Valg av referent 6. Styrets årsberetning 2012 7. Regnskap 2011-2012

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10 Utbygging av Dombås skiarena Status 13.12.10 Vår visjon Vi ønsker en regional satsing på et begrenset antall større anlegg med internasjonal kapasitet innenfor ulike disipliner Vi ønsker at Dombås skiarena

Detaljer

Vest-Torpa UL lll Skigruppa. Kjøp av splitter ny løypemaskin i 2015

Vest-Torpa UL lll Skigruppa. Kjøp av splitter ny løypemaskin i 2015 Vest-Torpa UL lll Skigruppa Kjøp av splitter ny løypemaskin i 2015 Om Vest-Torpa Ungdomslag Vest-Torpa UL (VTUL) holder til på Vest-Torpa som er ei lita bygd, 25 km nord for Dokka, i Nordre Land kommune.

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Lagledermøte 2011. Gutter/jenter 6 16 år Jenter 19 år

Lagledermøte 2011. Gutter/jenter 6 16 år Jenter 19 år Lagledermøte 2011 Ungdom Gutter/jenter 6 16 år Jenter 19 år Styret i Verdal IL Fotball Ungdom: Leder: Roger McKellar. Nestleder: Monika Pedersen. Kasserer: Leif Støfringshaug. Sekretær: Nina Stamnes Myhr

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 215 Velkommen til årsmøte tirsdag 3. februar. Første møte i 215 er som

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Hovedstyret i 2013 har hatt følgende medlemmer Styreleder - Anna Carin Lunde Fratredt juli 13 Nestleder /styreleder - Merete Haugøy På valg i 2014 Styremedlem - Morten

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning Årsmelding 2013 Hovedstyrets sammensetning Leder: Nestleder: Knut Nytun Kasserer: Siw Anita Killi Sekretær: Ikke besatt Styremedlem: Ola Holen Styremedlem: Tor Egil Selsjord Varamedlem: Are Bakkhag Møter

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Årsregnskap 2010 ( )

Årsregnskap 2010 ( ) Årsregnskap 2010 (01.01.10-31.12.10) Regnskap 2010 - alle grupper 3000 Turneringsinntekter 160 000 145 864 210 000 254 240 3001 Coop Klepp Cup 30 000 3005 Dugnadsinntekter 15 000 28 494 15 000 21 590 3006

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer