INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.kmglobal.no INNHOLD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver ( ), Gunvor Meling ( ) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 4, Oslo Tlf: Web: E-post: Organisasjonsnr: Kontonummer: Forsidebilde: Gaza havn. Foto: Ellen Hestnes Ribeiro. KFUK-KFUM Global arbeider for å styrke ungdoms rettigheter og verne om deres verdighet. Gjennom opplæring og veiledning utrustes ungdom til å kreve rettferdighet. Våre lokale partnere gjør ungdom i stand til å skape endring for seg selv, sin familie og samfunnet de er en del av. Sammen med våre søsterorganisasjoner i KFUK og KFUM er vi del av verdens største kvinne- og ungdomsnettverk. Vi baserer vårt arbeid på et kristent økumenisk verdigrunnlag. KFUK-KFUM Global er miljøfyrtårnsertifisert. 3 LEDER 4 DEMOKRATISK BORGERSKAP Innledning 5 DEMOKRATISK BORGERSKAP Gaza: Unge ledere vil skape forandring 6 KLIMA- OG MILJØRETTFERDIGHET Innledning 7 KLIMA- OG MILJØRETTFERDIGHET Bangladesh: Jenter med bredt engasjement 8 ØKONOMISK RETTFERDIGHET Innledning 9 ØKONOMISK RETTFERDIGHET Zambia: Lager jobbene selv 10 RETTFERDIG FRED Innledning 11 RETTFERDIG FRED Dramatisk krise i Sør-Sudan 12 OVERSIKT KOSTNADER Bistandspartnere og aktivitet RETTFERDIG FRED i Palestina og Israel 14 GLOBALLØP TIL TUSEN 15 ÅRSBERETNING 16 NØKKELTALL Inntekter NØKKELTALL Utgifter REGNSKAP Oppstilling 19 REVISORRAPPORT facebook.com/kfukkfumglobal twitter.com/kfukkfumglobal 2 ÅRSRAPPORT 2014

3 INNLEDNING KFUK-KFUM Global preges av lyst og mot til å ta fatt på de store oppgavene vi står i som globalt fellesskap. Kampen for global rettferdighet krever kreativitet, energi og partnerskap. Det har preget arbeidet i Stop Poverty- arbeidet er videreført. YMCAs generalforsamling vedtok en resolusjon som legger grunnlag for samarbeid videre. Etisk handel og nye bærekraftige utviklingsmål har vært høyt på vår agenda. En ny kampanje for rettferdig fred i Palestina og Israel under tittelen: «Free Palestine. Just Peace for Israel and Palestine» ble også lansert. I tråd med vår policy utfordrer vi forbrukere til å ta en pause fra produkter som bidrar økonomisk til okkupasjonen. Som forventet har kampanjen generert diskusjoner. KFUK-KFUM Global har en tydelig rolle å spille på vegne av våre palestinske partnere. KFUK og KFUM er sivilsamfunnsaktører med solid forankring både på Vestbredden, i Gaza og Øst- Jerusalem. I en situasjon mange vurderer som fastlåst ser vi et ansvar for, og en mulighet til, å bringe håp. Også i 2014 har vi latt oss inspirere av unge mennesker som ikke lar seg målbinde på tross av stor motgang. Kvinner fra Sør-Sudan KFUK har stått fram som tydelige talspersoner i møte med politiske beslutnings takere på internasjonalt nivå. Med bakgrunn i den svært kritiske situasjonen borgerkrigen har skapt, har de delt erfaringer og utfordret ledere på alle nivåer til å inkludere kvinner og ungdom i forhandlinger og i fredsbyggende arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet i Sør-Sudan ble kraftig oppskalert i Vi ser at innsatsen bringer gode resultater på tross av krisen. Utveksling bidrar til sterke partnerskap. I 2014 ble Fredskorpsprogrammet Stop Poverty-Stop FGM etablert, vi mottok også voluntører som del av Erasmus+ for første gang. Ungdomsutvekslingsprogrammet Young Peace Performers (YPP) er videreført. Utveksling er viktig for bevegelsesbygging og relevant for vår målgruppe. Området er arbeidsintensivt, og i 2014 gjorde norsk innvandringspolitikk forholdene enda mer krevende. Alternativt program ble gjennomført for YPP etter at flere av deltakerne ikke fikk innreisetillatelse til Norge. Vi har tatt viktige steg videre i arbeidet med bevegelses bygging. Det er etablert nye møteplasser for sentrale aktører i bistandsprogrammet, og vi er i gang med å utvikle samhandlingsverktøy for deltakere i lokale grupper. Grupper er sentralt for aktivitetene, og vi ser gode resultater av denne orienteringen. Mer enn 290 nye spare- og investeringsgrupper ble etablert i I tillegg er et stort antall andre grupper etablert under Peacemakers-paraplyen. I Bangladesh er jentegrupper, finansiert av fjorårets Globalaksjon, godt i gang. Vi hører om jenter som har sluttet på fabrikk og er tilbake i et utdanningsløp på bakgrunn av det de lærer her. I tillegg tar gruppene sammen initiativ til miljøtiltak og lokalt påvirkningsarbeid. I Palestina har kvinne- og ungdomsgrupper gjennomført mange kampanjer av ulik karakter, flere innenfor tema Free Palestine. Ungdom i Gaza jobber for ungdoms- og kvinnedeltakelse lokalt som del av sin ledertrening. Palestina KFUK har også nasjonalt jobbet iherdig for å sikre at kvinners kompetanse brukes til utvikling av et samfunn som kan skape og ivareta rettferdig fred. Vi takker givere, frivillige, stab og samarbeidspartnere for innsatsen i Sammen har vi skapt gode resultater på organisasjonens satsingsområder. De kan du lese mer om på de neste sidene. Gunvor Meling Styreleder i KFUK-KFUM Global Fredrik Glad-Gjernes Utenlandssjef i KFUK-KFUM Global ÅRSRAPPORT

4 DEMOKRATISK BORGERSKAP Unge mennesker er den raskest voksende demografiske gruppen i verden, og ungdom i mange land kjenner på desperasjon over manglende mulighet og evne til å delta i, og påvirke, samfunnet de er en del av. Programområdet demokratisk borgerskap er inspirert av Afrika KFUMs ledertreningsprogram og endringsfilosofi kalt From Subject to Citizen (S2C). Kjernen i demokratisk borgerskap er nettopp at ungdom får skolering, nettverk og verktøy som gjør dem i stand til å påvirke beslutninger og delta i samfunnsprosesser. KFUK-KFUM Global jobber med partnere i Sør-Afrika, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Madagaskar, Kenya, Palestina, Bangladesh og Sri Lanka på dette programområdet. Aktivitetene hadde mer enn 6000 deltakere i I Sri Lanka var det presidentvalg i begynnelsen av Gjennom 2014 jobbet KFUK aktivt inn mot valget gjennom å mobilisere til demokratisk deltakelse i marginaliserte miljøer. Et eksempel er kvinnelige plantasjearbeidere. Teplukkerne er som regel del av marginaliserte grupper sosialt og økonomis og ofte er det veldig vanskelig for dem å få tilgang til skole og helsetjenester. Mange av dem mangler ID-papirer, og uten slike papirer får de ikke tilgang til offentlige tjenester. KFUK har derfor det siste året blant annet bistått kvinner med å skaffe ID-papirer. Med papirene i orden er det også mulig for kvinnene å stemme. I Sør-Afrika etablerer KFUM ungdomsgrupper kalt Local Action Groups. De lokale gruppene får blant annet trening i å utvikle lokale initiativer og kampanjer for å skape endring. Ni kampanjer ble gjennomført i Blant annet har gruppene jobbet med kampanjer for å gi drop-outs og gatebarn tilgang til offentlige tjenester. I Zimbabwe har det vært stor aktivitet knyttet til temaet transformativ maskulinitet. Arbeidet retter seg både mot unge menn og kvinner med sikte på å bidra til å utvikle en mannsrolle som bidrar til like rettigheter og muligheter for alle. Førti ungdommer har fått gjennomgripende opplæring på feltet. De har blant annet vært involvert i oppstart av 30 lokale grupper og bidratt til å organisere fem intergenerasjonelle fora for diskusjoner omkring temaer som alkoholmisbruk, tenåringsgraviditeter og kjønnsbasert vold. KFUK i Kenya har videreført et omfattende arbeid mot kjønnslemlestelse. Blant annet er 34 lokale fora med mer enn 1300 deltakere i utsatte områder gjennomført. Opplæring er også gjennomført i 36 skoler i samme område. 4 ÅRSRAPPORT 2014

5 GAZA: Unge ledere vil skape forandring Sammen med rundt tjue frivillige fra Gaza KFUM kommer vi til Al Zanah, sør på Gazastripen. Lydutstyret er på plass og barn, mødre og bestemødre i ferd med å samles på en åpen plass mellom sammenraste bygninger. TEKST: ELLEN HESTNES RIBEIRO FOTO: LINDA MARTINSEN På veien har vi passert telt som fungerer som bolig for familiene i området. Under sommerens krig befant de seg i det verst utsatte området da bakkeinvasjonen startet. Ødeleggelsene er enorme og det er ingen tegn til gjenoppbygging. Den siste tiden har vært ekstremt krevende for familiene her. Situasjonen virker et øyeblikk uoversiktlig og kaotisk. Helt til en ung jente tar mikrofonen og styringen. Det er Hanan Abu Gamea (21). Snart er flere hundre barn samlet i sirkler og resten av de frivillige i gang med leker og sanger. Hanan er en av deltakerne i ledertreningsprogrammet KFUK-KFUM Global og Gaza KFUM har utviklet med støtte fra Norad. Tittelen på programmet var overraskende, forteller Hanan. Democratic Citizenship and Just Peace, det er ikke noe jeg har sett før. Det er et program som er annerledes også fordi vi her jobber sammen med ungdom fra mange ulike organisasjoner og fra hele Gazastripen. Det er en bred gruppe partnere med. De lokale partnerne har tre deltakere med i programmet hvert år. I løpet av året får deltakerne ansvar for å sette i gang aktiviteter der de bor. Når vi spør hva som var det viktigste med programmet, legger Hanan vekt på det å selv kunne lære bort. Hvordan man kan planlegge og gjennomføre workshops, hvordan man kan snakke på gode måter om ting som er negativt, og hvordan man kan gjøre læring morsomt, sier hun. HVA ER DEMOKRATISK BORGERSKAP? Citizenship... Hanan tygger litt på ordet. Det handler om å tjene folk, sier hun. Alltid. Uansett. Også når det er tøffe dager. Også når det er krig. Hun sier hun forsøker å gjøre det, og bekrefter at det er noe hun ønsker å fortsette med. Hun er student, men forteller at hun er litt usikker på hvilken vei hun ønsker å gå videre. - Journalistikk eller sosialt arbeid blir det nok, sier hun. Det er vanskelig å velge. Demokrati, det er en annen historie, sier hun litt spøkefullt. På noen områder har vi demokrati, slår hun allikevel fast. EN LEDER MØTER FOLK DER DE ER Vi forteller Hanan at vi var imponert over at hun håndterte den tilsynelatende kaotiske situasjonen i Al Zanah på en så flott måte. Hva tenker hun selv om å være kvinne og leder? Jeg var veldig glad for at vi fikk til å organisere en slik dag for barna, sier hun. Jeg vet at jeg behersker rollen som leder. Å være leder er å møte folk der de er. Jeg forsøker å vise at jeg er en av dem, og jeg forsøker å gjøre det jeg kan for å skape forandring. Mange kommer til meg med sine historier. Jeg vil ofte gråte. Samtidig vil jeg gjerne være sterk og holde tårene tilbake. Vi burde ikke bare jobbe med aktiviteter for barna i dette området, sier hun. Vi burde jobbe med familiene, og særlig med kvinnene. Ingen gjør noe for dem her. Jeg kan ikke hjelpe dem med det de trenger. ÅRSRAPPORT

6 KLIMA- OG MILJØRETTFERDIGHET K FUK-KFUM Global jobber direkte med miljørettferdighet i to partnerland, hhv Tanzania og Bangladesh. Sammen med våre partnerne mobiliserer vi ungdom til å bli aktive samfunnsborgere og agenter for forandring i kampen for rettferdig miljø- og klimapolitikk fra lokalt til globalt nivå. Vi har i 2014 støttet initiativer som sørger for en effektiv tilpasning til klimaendring, og som kan fremme et samfunn med lavere utslipp. Vi støtter også mål som sikrer miljømessig rettferdighet i samfunnet. Forsøk er gjort for å rette oppmerksomheten, blant unge, mot viktigheten av å redusere forurensing. I løpet av 2014 ble det gjennomført 16 ulike møter med beslutningstakere relatert til miljøproblemer. For eksempel holdt Youth Peace Makers i Lushoto møter med sine ledere for å redusere avskoging i forbindelse med matlaging, og for å introdusere alternative energikilder som sol og briketter. Som et resultat av disse møtene ble det i etterkant gjennomført intensiv opplæring på skoler for ungdommer og lærere i miljøvern og bruk av fornybar energi. Trettito arrangementer, slik som seminarer og offentlige mobiliseringer med mål om å skape økt oppmerksomhet rundt miljøutfordringer og fornybare løsninger, ble gjennomført i Arrangementene har hatt anslagsvis deltakere. Hovedfokuset har vært å sette miljømessig rettferdighet og samfunnsdeltakelse på dagsordenen og samtidig påpeke alvoret i klima- og miljøproblemene. Svært mange av deltakerne har i etterkant engasjert seg i ulike oppgaver, for eksempel knyt tet til lokale miljø aksjoner som opprydding og treplanting. Ungdommene ble også oppfordret til å ta initiativ til miljøprogrammer på sine respektive skoler. Formålet med dette var å involvere dem i å beskytte miljøet i lokalsamfunnet og området rundt. Disse ungdommene plantet også mer enn 3000 trær og planter i sine lokalsamfunn. Totalt ungdommer og kvinner har fått opplæring i miljøvern, klimatilpasning og hvordan man kan sette miljø på agendaen gjennom ulike opplæringstiltak. Arbeidet har også ivaretatt et sterkt fokus på grønn teknologi og fornybar energi ved å tilrettelegge for oppstart av bedrifter med grønn teknologi som hovedprodukt. Ungdommer og kvinner har etablert 190 grønne bedrifter i ÅRSRAPPORT 2014

7 BANGLADESH: Jenter med bredt engasjement Bangladesh KFUK jobber med klimarettferdighet og miljøspørsmål lokalt gjennom å videreføre og utvide sitt sterke engasjement for opplæring for barn, ungdom og kvinner. Gjennom etablering av jentegrupper finansiert av Globalaksjonen blir jenter endringsagenter i egne liv. Miljøengasjement og kunnskap om tilpasning til klimaendringer er bare noe av det de får med seg. Aller viktigst er det kanskje at de lærer om sine egne rettigheter og hvordan de kan gå fram for å skape endring. TEKST: TURID WERRUM Jannatul Fredhosi (15) var den ivrigste av alle i jentegruppa i Chittagong KFUK. Hun og de andre hadde nettopp vist meg et dramastykke. Det handlet om hva de selv kan gjøre for å skape et bedre miljø. Tidligere var det et berg av søppel som møtte meg før jeg gikk inn på gratisskolen i slumområdet, men nå sto det en søppelkontainer der! Det var merkbart mindre søppel, men Jannatul og de andre var ennå ikke fornøyd, de ville få flere søppeldunker rundt i hele området. Gjennom KFUK har de nå lært hvordan de skal gå fram for å få det til å skje! STOR BEVEGELSE Chittagong KFUK er en av 5 regionale KFUK-lagene som har fått penger gjennom fra Globalaksjonen til å starte egne jentegrupper. Informasjon og læring har imidlertid spedt seg til alle de 13 KFUK- lagene i Bangladesh, og det er ikke bare barn og ungdom som har fått all denne nye lærdommen det gjennomsyrer alt arbeidet til KFUK der! Samarbeid mellom gruppene har gjort at Globalaksjonen har nådd langt flere mennesker enn først planlagt. BARN HAR RETTIGHETER Jannatul fortalte at det aller viktigste hun hadde lært i jentegruppa, var at barn ikke skal måtte jobbe på fabrikk, men at de har rett til å gå på skole. På grunn av fattigdom tok moren til Jannatul henne ut av skolen og fikk jobb til henne på en klesfabrikk. Etter å ha jobbet på fabrikken i et snaut år lærte Jannatul i jentegruppa at alle barn i hele verden har rett til å gå på skolen. Så da gikk hun like godt til sjefen på fabrikken og sa opp. Takket være denne lærdommen, har Jannatul nå begynt på skolen igjen. Hun får litt økonomisk hjelp fra KFUK for å klare alle utgiftene til skoleuniform og innmeldingsgebyr på skolen. I tillegg har hun lært å sy for å tjene litt penger. Hun sier at livet hennes ble forandret fra den dagen hun lærte om barns rettigheter og fikk tro på seg selv! ÅRSRAPPORT

8 ØKONOMISK RETTFERDIGHET Hovedmålsettingen med dette programmet er å sette unge mennesker i stand til å ta kontroll over egen økonomi, og å skape politisk strukturell endring som sikrer økonomisk rettferdighet fra lokalt til globalt nivå. Sammen med nasjonale partnere i Kenya, Madagaskar, Palestina, Sør-Sudan, Sri Lanka, Tanzania og Zambia bistår KFUK-KFUM Global ungdom og kvinner til å sikre tilgang til finansiering og utvikling av bedrifter og skape arbeidsplasser. Vårt program mobiliserer også deltakere til å overvåke offentlige budsjetter og sikre sosialt ansvarlig aktivitet hos lokale myndigheter. De viktigste aktivitetene har bestått i etablering av spare- og investeringsgrupper (SIG), oppstart av grupper med mål om å monitorere offentlige budsjetter (PETSgrupper), opplæring i entreprenørskap og forretningsutvikling, opp læring i skatterettferdighet, gjennomføring av sosial revisjon (social audits), og påvirknings arbeid tilknyttet de samme temaene på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Opplæring på alle de nevnte felt er gjennomført i alle syv partnerland. 48 PETSgrupper er i gang med omlag 480 unge deltakere. PETS- opplæring har gjort deltakerne i stand til å holde sine ledere ansvarlige mht økonomiske saker. Åtte sosiale revisjoner er gjennomført av PETS-gruppene. Tyve ungdommer har også vært involvert i relevante advocacy-aktiviteter på nasjonale og internasjonalt nivå. Totalt 290 spare- og investeringsgrupper med 5029 medlemmer er etablert. Medlemmene er ungdom og voksne kvinner. Opplæring i entreprenørskaps- og forretningsutvikling er gjennomført for 3061 deltakere. Opplæringen gir inspirasjon blant annet til SIG-medlemmene som får nye ideer til hva de kan skape gjennom pengene de sparer. Det er oppmuntrende å høre at mer enn 267 medlemmer har igangsatt små-skala forretningsvirksomhet. Noen av disse er grønne bedrifter med fokus på fornybar energi. Andre har investert oppsparte midler i viktige ting som utdanning for egne barn. De fleste SIG-medlemmer har også rapportert at de har økt sin levestandard på bakgrunn av økt sparing og inntekter. 30% rapporterer at de har økt inntekter i husstanden på bakgrunn av aktivitetene. 8 ÅRSRAPPORT 2014

9 LAGER JOBBENE SELV Arbeidsledighet er en av de store utfordringene for ungdom i Zambia, forteller Ketty Munyenyembe (21). Sammen med Afrikaalliansen av KFUM gikk KFUK-KFUM Global i gang med nysatsing knyttet til opplæring i entreprenørskap og oppstart av spare- og investeringsgrupper i 2014 i Zambia. Ketty var blant de første som fikk opplæring. TEKST: ELLEN HESTNES RIBEIRO FOTO: LINDA MARTINSEN Arbeidet inngår i Afrikaalliansens satsing på å tilrettelegge for at ungdom kan komme inn i den offisielle økonomien, og bygger videre på lederutdanningsinitativet «From Subject to Citizen» (S2C). Dette handler om å myndiggjøre ungdom, og gjøre nye økonomiske muligheter tilgjengelige for dem lokalt, forklarer Ketty. Hun har selv både fått opplæring og bidratt til å mobilisere ungdom til å være med i Ndola, som er hennes lokale KFUM-forening i Zambia. Gjennom dette initiativet får ungdom utvikle nye måter å tenke på, og opplæring som gjør dem i stand til å starte egne virksomheter, sier hun. I samarbeidet legges det særlig til rette for å gi ungdom muligheter til å utvikle virksomheter som baserer seg på bærekraftig teknologi. Noe av undervisningen handler om å utvikle forretningsideer innen dette feltet. Prosjektet i Zambia er del av et bredere samarbeid som også inkluderer Madagaskar KFUM. Totalt er målet å nå minst 3200 ungdommer i perioden Ketty er en av mer enn 400 ungdommer som fikk opplæring i Zambia i Hun forteller at det foreløpig er aktivitet i tre av Zambias ni regioner. Hun sier det er store ulikheter mellom kvinner og menn, og mellom by og land i Zambia, og mener dette må adresseres tydelig i nysatsingen. Jeg har en visjon om å utruste flere mennesker i Zambia til samfunnsdeltakelse. Det er behov for å få folk til å forstå at de har rett til å delta og uttrykke sine meninger. Derfor har jeg også jobbet med ideer for hvordan prosjektet kan utvides og videreutvikles, sier hun. Jeg tror det er særlig viktig å nå flere jenter. Jenter har mye lavere sosial status enn gutter, og jeg er særlig opptatt av å nå dem. Det er også viktig at vi jobber målrettet for å inkludere folk som bor på landsbygda, de har mye færre muligheter enn ungdom i byene, forklarer hun. FAKTA Den Internasjonale arbeidstaker organisasjonen, ILO, anslår at 73 millioner ungdommer mellom år er arbeidsledige. Verdensbanken anslår at det må skapes rundt 100 millioner nye jobber i Afrika innen 2020 bare for å opprettholde dagens sysselsettingsnivå. I Afrika sør for Sahara er omtrent 50% av befolkningen under 25 år. Africa Alliance of YMCAs har medlemsorganisasjoner i 24 land. Organisasjonen har som et av sine strategiske satsingsområder å utvikle ungdoms forståelse for økonomi i bred forstand, samt å gjøre dem til deltakere i samfunnsøkonomien gjennom opplæring og jobbskaping. KFUK-KFUM Global har fått støtte fra Norad til et samarbeid med AAY der målet blant annet er å etablere 95 nye spare- og investeringsgrupper. ÅRSRAPPORT

10 RETTFERDIG FRED 2014 har vist oss betydningen av å styrke arbeidet for rettferdig fred i Palestina, Sri Lanka og Sør- Sudan. Både Palestina og Sør-Sudan opplevde i 2014 brutale kriger som har satt både fredsforhandlinger og samfunnsutvikling kraftig tilbake. FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet er fortsatt et viktig rammeverk for å sikre økt bevissthet rundt aktiv kvinnedeltakelse i fredsprosesser og konfliktforebyggende arbeid. Vårt 1325-program, finansiert av FOKUS, er et samarbeid mellom Palestina KFUK, Sør Sudan KFUK, Sri Lanka KFUK og Verdensforbundet av KFUK. I 2014 fikk mer enn tusen kvinner opplæring i sine rettigheter. Femti av disse har fått omfattende opplæring slik at de lærer opp andre, og svært mange er aktive i påvirkningsarbeid lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. I mars deltok tre unge kvinner fra Norge og Palestina på FNs årlige kvinnekommisjon i New York, sammen med Verdensforbundet KFUK. 20. februar lanserte KFUK-KFUM Global «Free Palestine» kampanjen, hvor Young Peace Performers og vårt utvalg for rettferdig fred spilte en viktig rolle. Kampanjen er i stor grad utviklet av frivillige, bygger på KFUK-KFUM Globals standpunkt om Israel og Palestina, og oppfordrer til en bred økonomisk boikott av israelske varer så lenge Israel opprettholder okkupasjonen av Palestina. I oktober holdt Palestina KFUK en stor internasjonal konferanse om FN-resolusjon Målet for konferansen var internasjonal synlighet rundt okkupasjonen, samt å legge grunnlag for enighet om innholdet i en nasjonal palestinsk handlingsplan som oppfølging av resolusjonen. Flere palestinske organisasjoner, departementer og internasjonale aktører var tilstede og bidro til å utvikle hovedelementer i en slik handlingsplan. Sri Lanka KFUK arrangerte i 2014 en inter-religiøs quiz konkurranse. I et land hvor det fortsatt er store spenninger som følger religiøse, kulturelle og geografiske skillelinjer, og der den politiske konteksten er svært utfordrende, spiller etablering av uformelle møteplasser på tvers av etablerte skillelinjer en viktig rolle i arbeidet for rettferdig fred. I Sør-Sudan har KFUK jobbet med å styrke kvinners stemme i fredsforhandlingene. Som i så mange andre fredsprosesser styres samtalene her av menn med militær bakgrunn, og kvinner har tradisjonelt liten innflytelse. KFUK har derfor ved flere anledninger sendt delegasjoner til fredsforhandlingene og tilknyttede møter. På grasrota har KFUK også lagt vekt på å tilrettelegge for å kunne møte kvinner med traumatiske erfaringer. Fire nye rådgivingssentre ble etablert i I 2014 har vi fortsatt som senderorganisasjon for Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram. Dialog og diapraksis er et sentralt element i KFUK-KFUM Globals strategi på rettferdig fred. 10 ÅRSRAPPORT 2014

11 Dramatisk krise i Sør-Sudan Krisen i Sør-Sudan forsterket seg dramatisk i løpet av I høst var mer enn 1,3 millioner mennesker på flukt internt. TEKST: ELLEN HESTNES RIBEIRO FOTO: LINDA MARTINSEN Forhandlings delegasjonene fra regjeringen og opposisjonen møttes flere ganger uten gjennombrudd. Prosjekt leder i KFUK-KFUM Global, Camilla Ravnsborg Aschjem, mener forhandlingene har et klart handicap fordi kvinner i svært liten grad deltar. Kvinners stemmer når ikke til forhandlingsbordet der store spørsmål om krig eller fred avgjøres, sier hun. De som har mest innflytelse og sitter i posisjon, er gamle menn med ledererfaring fra militæret. Det er vanskelig for dem å forestille seg hvordan lederskap alternativt kan utøves, sier hun. Mary Joseph Bringi, en av de unge delegatene, mener det er viktig å være til stede under forhandlingene selv om disse har gått svært tregt. Jeg opplevde at jeg fikk en rolle ved å være med å lede enkelte møter, og gjennom å stille mange spørsmål om hvorfor disse forhandlingene trekker ut. Vi trenger fred, nå, understreker hun. Jeg fikk også bidra gjennom å adressere noen av de kjernespørsmålene som er viktige for unge kvinner som meg selv. Unge mennesker er majoriteten i Sør- Sudan, og vi blir hardest rammet på mange måter. Vi må forlate skolen, unge kvinner blir voldtatt, andre blir hjemløse eller dør. Ungdom rekrutteres også til å sloss mot hverandre. Dette er temaer som ikke diskuteres hvis det ikke er ungdom i forhandlingene. Det å delta her gir oss større muligheter til å forklare hvilken smerte vi føler, og vi bruker erfaringene for å be om fred, understreker Mary. Når vi spør hva som gjør at en ung jente som Mary våger å stille det politiske toppskiktet til veggs i denne typen spørsmål, vektlegger hun at hun gjennom det siste året har fått god opplæring som deltaker på utvekslingsprogrammet Young Peace Performers. Som deltaker i dette programmet lærte jeg å tro på meg selv, og tro på at min stemme er viktig, sier hun. Mary mener det nå må investeres i opplæring og kapasitetsbygging. I tillegg er det viktig at alle internflyktningene får hjelp til å håndtere traumer. Jeg har tro på at det skal bli fred hvis vi fortsetter å kreve det, sier hun. ÅRSRAPPORT

12 BISTANDSPROSJEKTER 2014 PROSJEKT PARTNER SUM 2014 STØTTET AV Kjønnslemlestelse: Endring av eksisterende praksis og holdninger Styrking av kvinners rettigheter og samfunnsdeltakelse i konfliktområder Styrking av kvinners rettigheter og samfunnsdeltakelse i konfliktområder Organisasjonsbygging KFUK-organisasjoner i land i konflikt Spare- og investeringsgrupper for kvinner og demokratisk medborgerskap. Kenya KFUK FOKUS Sri Lanka KFUK FOKUS og givere Palestina KFUK FOKUS og givere Verdens kfuk FOKUS og givere Palestina KFUK norad og givere Demokratiopplæring, ledertrening og ungdomsgrupper. Gaza KFUM norad og givere Opplæring av ungdom i rettighets- og påvirkningsarbeid. Ungdom som aktive samfunnsborgere, en ny mannsrolle og spare- og investeringsgrupper for ungdom. Joint Advocacy Initative Afrikaalliansen av KFUM (Madagaskar, Zambia og Zimbabwe) norad og givere norad og givere Barnehage Maridi Sudan KFUK Bauneveien barnehage Skolebygging Bangladesh KFUK Buskerud KFUK-KFUM og givere Friskole og grunnskole i Savar for barn fra fattige familier og spare- og investeringsgrupper for ungdom og kvinner Madagaskar KFUK Givere Lunsj-skole for marginaliserte barn Madagaskar KFUK Givere Kamam Folkehøgskole og spare- og investeringsgrupper for ungdom og kvinner Sri Lanka KFUM Sunnfjord folkehøgskole, norad og givere Oliventrekampanjen Palestina KFUK Givere Opplæring og myndiggjøring av ungdom (Economic Justice, Democratic Citizenship and Environmental Justice) Myndiggjøring og styrking av ungt kvinnelig lederskap og spare- og investeringsgrupper for ungdom og kvinner Lushoto KFUm (Tanzania) Ilula KFUk (Tanzania) norad, Valdres folkehøgskole og givere norad, Sunnmøre Folkehøgskole og givere Ressurssenter for myndiggjøring av ungdom Sør-Afrika KFUm Rønningen fhs og givere Spare- og investeringsgrupper og opplæring i rettigheter og påvirkningsarbeid Spare- og investeringsgrupper, entreprenørskap og opplæring i rettigheter og påvirkningsarbeid Tanzania KFUK norad, Korsvei og givere Sri Lanka KFUK norad og givere Kvinner, fred og sikkerhet i Sør-Sudan Spare- og investeringsgrupper Verdens KFUK og Sør-Sudan KFUK World Students Christian Federation, WSCF, Kenya norad og givere norad og givere Demokratisk borgerskap og miljørettferdighet Bangladesh KFUk norad og givere 12 ÅRSRAPPORT 2014

13 RETTFERDIG FRED I PA L E S T I N A OG I ISRAEL Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global oppfordrer til bred økonomisk boikott av Israel i kampen for at okkupasjonen av Palestina skal ta slutt. Dette gjør vi fordi vi håper dette ikke-voldelige virkemiddelet kan bidra til en løsning med rettferdig fred for begge parter. UTDRAG AV KRONIKK I VÅRT LAND Debatten om Israel og Palestina oppleves ofte tung og vanskelig. Mange velger å la den ligge. Generalsekretær i Verdensforbundet av KFUK (World YWCA) minnet oss nylig igjen på at «Silence is also a statement». Å la debatten ligge betyr i praksis å akseptere status quo. Vi vil ikke godta status quo i Palestina og i Israel. Vi mener både israelere og palestinere har rett til selvbestemmelse innenfor internasjonalt anerkjente grenser, til anerkjennelse av sitt valgte lederskap og til rettferdig fred med sikkerhet for sivilbefolkningen. Vi legger til grunn at Israels rettigheter må opprettholdes, men okkupasjonen av Palestina er uakseptabel. Vi mener veien til rettferdig fred i Israel og Palestina går gjennom å legge press på Israel som okkupant. Vi oppfordrer til bred økonomisk boikott av varer fra Israel, fra israelske bosettinger og fra selskaper som aktivt medvirker i okkupasjonen. KFUK-KFUM Global har de siste førti år jobbet tett med KFUK og KFUM i Palestina. Vi blir fortvilet når vi ser hvordan palestinere stadig utsettes for uverdig behandling. Vi forstår at de blir sinte når de mister tilgang til jorda, når de sliter med vannmangel mens bosetterne på åsryggen har mer enn nok, når barn må følges av ledsagere til skolen for å beskyttes mot trakassering, når soldater plutselig stenger hele kontrollposten og ungdom mister undervisning eller en legetime. Eller når de opplever at en mur vokser opp i nabolaget og de ikke vet om huset deres får stå. Rettigheter på israelsk side krenkes også. Vi forstår at israelske familier er slitne og fortvilte over å leve i frykt for raketter og selvmordsbomber. Vi forstår at de søker å skape trygghet. Vi blir ydmyke når vi ser KFUK- og KFUM-ungdommers leting etter måter å oppnå rettferdighet og verdige levekår på, uten å ty til vold. Vi ønsker å styrke og støtte deres engasjement. Vi tar til orde for bred økonomisk boikott både fordi det ikke er mulig for forbrukere å vite om en vare er produsert i okkuperte områder eller ikke, og fordi kjøp av israelske produkter eller investeringer i israelske selskaper bidrar økonomisk til okkupasjonen. Forhandlinger er forsøkt i mange runder. I mellomtiden har Israels posisjon blitt sterkere. Nå er det på tide å legge et større press på Israel for å avslutte okkupasjonen. En økonomisk boikott er et sterkt, men lovlig og ikke-voldelig virkemiddel. Vi oppfordrer organisasjoner, kirker og enkeltpersoner til å støtte vår posisjon. ÅRSRAPPORT

14 Foto: Elise Moldskred GLOBALLØP TIL TUSEN Sommerens globalløp brakte inn rekordstore beløp. Både på verdens første innendørs Globalløp på TT14, og på KFUK-KFUM-speidernes lands leir i Asker ble det satt solide innsamlingsrekorder. Karoline Moldskred (16) fra Blindheim KFUK-KFUMspeidere løp sitt første Globalløp i Asker. Hun lot seg utfordre av møtet med jenter fra Ilula Orphan Programme og speidergruppe. Og det til gangs. Om man bare ser ting på TV er det jo fort gjort at man ikke tar det som skjer ordentlig inn over seg, sier Karoline fra Blindheim KFUK-KFUM speidere. På landsleir møtte hun jenter fra Tanzania, og ble så engasjert at hun gikk av med seieren i Globalløpet. Jeg skulle jo egentlig ikke ta meg så mye ut enda, siden det ikke er så lenge siden jeg hadde kyssesyken, sier hun. Denne gangen fikk imidlertid konkurranseinstinktet styre og det gjorde at hun fullførte ni runder og ved hjelp av sine sponsorer samlet inn 9105 kroner. Karoline har vært med i speideren siden 2. klasse og har med det fått være med på å engasjere seg gjennom Globalaksjonen. Vi bruker å arrangere leiker slik som svampkasting, ringkast, linegang og å steike pannekaker som vi selger til inntekt for Globalaksjonen, forteller hun. Karoline tror at det er mulig å få store ting til å skje om man engasjerer seg. Noen må jo starte slik at flere skal komme med, sier hun. Hun tror også det er mulig å avskaffe fattigdom. Jo, det tror jeg. Men det krever jo at vi som bor i de gode landa, slik som her i Norge, må bli mye mer bevisst på hvordan vi bruker pengene våre. For eksempel med klær og sånn. De som syr klærne må jo få nok betalt, sier Karoline. Selv om Globalløpet var nytt, gikk hun til verket med stor energi. Hun forteller at hun gikk inn for å samle inn mye penger og startet med å finne sponsorer et par dager før speiderlandsleiren startet. Jeg ble veldig overrasket da jeg skjønte at jeg hadde samlet inn mest penger av alle som løp. Jeg fikk beskjed på telefon og klarte ikke å svare så jeg måtte gi telefonen til foreldrene mine, sier hun. Nå gleder jeg meg kjempemye til å få reise til Tanzania. Jeg tror det kommer til å bli veldig spennende og veldig lærerikt. Og så kommer det helt sikkert også til å bli enda en liten oppvekker, understreker hun. REKORDLØP Globalløpet på KFUK- KFUM-speidernes landsleir var tidenes største global løp med omkring 1500 løpere fra rundt 250 speidergrupper representert. Speiderne løp inn utrolige kroner som tilfaller årets Globalaksjon. 14 ÅRSRAPPORT 2014

15 ÅRSRAPPORT

16 NØKKELTALL INNTEKTER 2014 OFFENTLIGE TILSKUDD: 65% ANDRE TILSKUDD: 1,5% GAVER: 15% AKSJONER: 10,5% ANDRE INNTEKTER: 8% OFFENTLIGE TILSKUDD: ANDRE TILSKUDD: GAVER: AKSJONER: ANDRE INNTEKTER: SUM: GAVER FRA FASTE GIVERE ÅRSRAPPORT 2014

17 UTGIFTER 2014 TIL FORMÅL: 91% TIL ADMINISTRASJON: 4% TIL INNSAMLING: 5% TIL FORMÅL: TIL ADMINISTRASJON: TIL INNSAMLING: SUM: ÅRSRAPPORT

18 REGNSKAP 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Anskaffede midler Tilskudd offentlige Andre tilskudd Innsamlede midler, gaver med mer Andre inntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnad til innsamling av midler Kostnad formål Kostnad administrasjon Sum forbrukte midler Netto finansresultat Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon egenkapital Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum tillegg/reduksjon av egenkapital EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Likviditetsfond og aksjer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital med selvpålagt restriksjon - fond Egenkapital med selvpålagt restriksjon -Pensjon Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Feriepenger Periodisering til Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld ÅRSRAPPORT 2014

19 ÅRSRAPPORT

20 KFUK-KFUM GLOBAL TAKKER ALLE FASTE GIVERE, FORENINGER, FOLKEHØGSKOLER, LOKALE GRUPPER OG ARRANGEMENTER, MENIGHETER OG OFFENTLIGE SAMARBEIDSPARTNERE FOR ØKONOMISKE BIDRAG, FORBØNN OG GODT SAMARBEID I SAMMEN BYGGER VI GLOBAL RETTFERDIGHET OG FRED.

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2010 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 3: Kolleger konkurrerte i CAREs gå-kampanje Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 10: Flyktet fra vold i Syria, kjemper for å overleve nr. 2 2013 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge?

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Rapport 13/2011 Diskusjon Kjønnslemlesting Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Norwegian Agency for Development Cooperation Postboks 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

-nytt. Nepal ved en korsvei NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Mange flotte julegaver i vår nettbutikk:

-nytt. Nepal ved en korsvei NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: Nepal ved en korsvei -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2009 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Det er ikke

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

balanseboka mellom nåtid og framtid

balanseboka mellom nåtid og framtid balanseboka mellom nåtid og framtid Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling slik, i rapporten Vår felles framtid i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten

Detaljer