INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.kmglobal.no INNHOLD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver ( ), Gunvor Meling ( ) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 4, Oslo Tlf: Web: E-post: Organisasjonsnr: Kontonummer: Forsidebilde: Gaza havn. Foto: Ellen Hestnes Ribeiro. KFUK-KFUM Global arbeider for å styrke ungdoms rettigheter og verne om deres verdighet. Gjennom opplæring og veiledning utrustes ungdom til å kreve rettferdighet. Våre lokale partnere gjør ungdom i stand til å skape endring for seg selv, sin familie og samfunnet de er en del av. Sammen med våre søsterorganisasjoner i KFUK og KFUM er vi del av verdens største kvinne- og ungdomsnettverk. Vi baserer vårt arbeid på et kristent økumenisk verdigrunnlag. KFUK-KFUM Global er miljøfyrtårnsertifisert. 3 LEDER 4 DEMOKRATISK BORGERSKAP Innledning 5 DEMOKRATISK BORGERSKAP Gaza: Unge ledere vil skape forandring 6 KLIMA- OG MILJØRETTFERDIGHET Innledning 7 KLIMA- OG MILJØRETTFERDIGHET Bangladesh: Jenter med bredt engasjement 8 ØKONOMISK RETTFERDIGHET Innledning 9 ØKONOMISK RETTFERDIGHET Zambia: Lager jobbene selv 10 RETTFERDIG FRED Innledning 11 RETTFERDIG FRED Dramatisk krise i Sør-Sudan 12 OVERSIKT KOSTNADER Bistandspartnere og aktivitet RETTFERDIG FRED i Palestina og Israel 14 GLOBALLØP TIL TUSEN 15 ÅRSBERETNING 16 NØKKELTALL Inntekter NØKKELTALL Utgifter REGNSKAP Oppstilling 19 REVISORRAPPORT facebook.com/kfukkfumglobal twitter.com/kfukkfumglobal 2 ÅRSRAPPORT 2014

3 INNLEDNING KFUK-KFUM Global preges av lyst og mot til å ta fatt på de store oppgavene vi står i som globalt fellesskap. Kampen for global rettferdighet krever kreativitet, energi og partnerskap. Det har preget arbeidet i Stop Poverty- arbeidet er videreført. YMCAs generalforsamling vedtok en resolusjon som legger grunnlag for samarbeid videre. Etisk handel og nye bærekraftige utviklingsmål har vært høyt på vår agenda. En ny kampanje for rettferdig fred i Palestina og Israel under tittelen: «Free Palestine. Just Peace for Israel and Palestine» ble også lansert. I tråd med vår policy utfordrer vi forbrukere til å ta en pause fra produkter som bidrar økonomisk til okkupasjonen. Som forventet har kampanjen generert diskusjoner. KFUK-KFUM Global har en tydelig rolle å spille på vegne av våre palestinske partnere. KFUK og KFUM er sivilsamfunnsaktører med solid forankring både på Vestbredden, i Gaza og Øst- Jerusalem. I en situasjon mange vurderer som fastlåst ser vi et ansvar for, og en mulighet til, å bringe håp. Også i 2014 har vi latt oss inspirere av unge mennesker som ikke lar seg målbinde på tross av stor motgang. Kvinner fra Sør-Sudan KFUK har stått fram som tydelige talspersoner i møte med politiske beslutnings takere på internasjonalt nivå. Med bakgrunn i den svært kritiske situasjonen borgerkrigen har skapt, har de delt erfaringer og utfordret ledere på alle nivåer til å inkludere kvinner og ungdom i forhandlinger og i fredsbyggende arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet i Sør-Sudan ble kraftig oppskalert i Vi ser at innsatsen bringer gode resultater på tross av krisen. Utveksling bidrar til sterke partnerskap. I 2014 ble Fredskorpsprogrammet Stop Poverty-Stop FGM etablert, vi mottok også voluntører som del av Erasmus+ for første gang. Ungdomsutvekslingsprogrammet Young Peace Performers (YPP) er videreført. Utveksling er viktig for bevegelsesbygging og relevant for vår målgruppe. Området er arbeidsintensivt, og i 2014 gjorde norsk innvandringspolitikk forholdene enda mer krevende. Alternativt program ble gjennomført for YPP etter at flere av deltakerne ikke fikk innreisetillatelse til Norge. Vi har tatt viktige steg videre i arbeidet med bevegelses bygging. Det er etablert nye møteplasser for sentrale aktører i bistandsprogrammet, og vi er i gang med å utvikle samhandlingsverktøy for deltakere i lokale grupper. Grupper er sentralt for aktivitetene, og vi ser gode resultater av denne orienteringen. Mer enn 290 nye spare- og investeringsgrupper ble etablert i I tillegg er et stort antall andre grupper etablert under Peacemakers-paraplyen. I Bangladesh er jentegrupper, finansiert av fjorårets Globalaksjon, godt i gang. Vi hører om jenter som har sluttet på fabrikk og er tilbake i et utdanningsløp på bakgrunn av det de lærer her. I tillegg tar gruppene sammen initiativ til miljøtiltak og lokalt påvirkningsarbeid. I Palestina har kvinne- og ungdomsgrupper gjennomført mange kampanjer av ulik karakter, flere innenfor tema Free Palestine. Ungdom i Gaza jobber for ungdoms- og kvinnedeltakelse lokalt som del av sin ledertrening. Palestina KFUK har også nasjonalt jobbet iherdig for å sikre at kvinners kompetanse brukes til utvikling av et samfunn som kan skape og ivareta rettferdig fred. Vi takker givere, frivillige, stab og samarbeidspartnere for innsatsen i Sammen har vi skapt gode resultater på organisasjonens satsingsområder. De kan du lese mer om på de neste sidene. Gunvor Meling Styreleder i KFUK-KFUM Global Fredrik Glad-Gjernes Utenlandssjef i KFUK-KFUM Global ÅRSRAPPORT

4 DEMOKRATISK BORGERSKAP Unge mennesker er den raskest voksende demografiske gruppen i verden, og ungdom i mange land kjenner på desperasjon over manglende mulighet og evne til å delta i, og påvirke, samfunnet de er en del av. Programområdet demokratisk borgerskap er inspirert av Afrika KFUMs ledertreningsprogram og endringsfilosofi kalt From Subject to Citizen (S2C). Kjernen i demokratisk borgerskap er nettopp at ungdom får skolering, nettverk og verktøy som gjør dem i stand til å påvirke beslutninger og delta i samfunnsprosesser. KFUK-KFUM Global jobber med partnere i Sør-Afrika, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Madagaskar, Kenya, Palestina, Bangladesh og Sri Lanka på dette programområdet. Aktivitetene hadde mer enn 6000 deltakere i I Sri Lanka var det presidentvalg i begynnelsen av Gjennom 2014 jobbet KFUK aktivt inn mot valget gjennom å mobilisere til demokratisk deltakelse i marginaliserte miljøer. Et eksempel er kvinnelige plantasjearbeidere. Teplukkerne er som regel del av marginaliserte grupper sosialt og økonomis og ofte er det veldig vanskelig for dem å få tilgang til skole og helsetjenester. Mange av dem mangler ID-papirer, og uten slike papirer får de ikke tilgang til offentlige tjenester. KFUK har derfor det siste året blant annet bistått kvinner med å skaffe ID-papirer. Med papirene i orden er det også mulig for kvinnene å stemme. I Sør-Afrika etablerer KFUM ungdomsgrupper kalt Local Action Groups. De lokale gruppene får blant annet trening i å utvikle lokale initiativer og kampanjer for å skape endring. Ni kampanjer ble gjennomført i Blant annet har gruppene jobbet med kampanjer for å gi drop-outs og gatebarn tilgang til offentlige tjenester. I Zimbabwe har det vært stor aktivitet knyttet til temaet transformativ maskulinitet. Arbeidet retter seg både mot unge menn og kvinner med sikte på å bidra til å utvikle en mannsrolle som bidrar til like rettigheter og muligheter for alle. Førti ungdommer har fått gjennomgripende opplæring på feltet. De har blant annet vært involvert i oppstart av 30 lokale grupper og bidratt til å organisere fem intergenerasjonelle fora for diskusjoner omkring temaer som alkoholmisbruk, tenåringsgraviditeter og kjønnsbasert vold. KFUK i Kenya har videreført et omfattende arbeid mot kjønnslemlestelse. Blant annet er 34 lokale fora med mer enn 1300 deltakere i utsatte områder gjennomført. Opplæring er også gjennomført i 36 skoler i samme område. 4 ÅRSRAPPORT 2014

5 GAZA: Unge ledere vil skape forandring Sammen med rundt tjue frivillige fra Gaza KFUM kommer vi til Al Zanah, sør på Gazastripen. Lydutstyret er på plass og barn, mødre og bestemødre i ferd med å samles på en åpen plass mellom sammenraste bygninger. TEKST: ELLEN HESTNES RIBEIRO FOTO: LINDA MARTINSEN På veien har vi passert telt som fungerer som bolig for familiene i området. Under sommerens krig befant de seg i det verst utsatte området da bakkeinvasjonen startet. Ødeleggelsene er enorme og det er ingen tegn til gjenoppbygging. Den siste tiden har vært ekstremt krevende for familiene her. Situasjonen virker et øyeblikk uoversiktlig og kaotisk. Helt til en ung jente tar mikrofonen og styringen. Det er Hanan Abu Gamea (21). Snart er flere hundre barn samlet i sirkler og resten av de frivillige i gang med leker og sanger. Hanan er en av deltakerne i ledertreningsprogrammet KFUK-KFUM Global og Gaza KFUM har utviklet med støtte fra Norad. Tittelen på programmet var overraskende, forteller Hanan. Democratic Citizenship and Just Peace, det er ikke noe jeg har sett før. Det er et program som er annerledes også fordi vi her jobber sammen med ungdom fra mange ulike organisasjoner og fra hele Gazastripen. Det er en bred gruppe partnere med. De lokale partnerne har tre deltakere med i programmet hvert år. I løpet av året får deltakerne ansvar for å sette i gang aktiviteter der de bor. Når vi spør hva som var det viktigste med programmet, legger Hanan vekt på det å selv kunne lære bort. Hvordan man kan planlegge og gjennomføre workshops, hvordan man kan snakke på gode måter om ting som er negativt, og hvordan man kan gjøre læring morsomt, sier hun. HVA ER DEMOKRATISK BORGERSKAP? Citizenship... Hanan tygger litt på ordet. Det handler om å tjene folk, sier hun. Alltid. Uansett. Også når det er tøffe dager. Også når det er krig. Hun sier hun forsøker å gjøre det, og bekrefter at det er noe hun ønsker å fortsette med. Hun er student, men forteller at hun er litt usikker på hvilken vei hun ønsker å gå videre. - Journalistikk eller sosialt arbeid blir det nok, sier hun. Det er vanskelig å velge. Demokrati, det er en annen historie, sier hun litt spøkefullt. På noen områder har vi demokrati, slår hun allikevel fast. EN LEDER MØTER FOLK DER DE ER Vi forteller Hanan at vi var imponert over at hun håndterte den tilsynelatende kaotiske situasjonen i Al Zanah på en så flott måte. Hva tenker hun selv om å være kvinne og leder? Jeg var veldig glad for at vi fikk til å organisere en slik dag for barna, sier hun. Jeg vet at jeg behersker rollen som leder. Å være leder er å møte folk der de er. Jeg forsøker å vise at jeg er en av dem, og jeg forsøker å gjøre det jeg kan for å skape forandring. Mange kommer til meg med sine historier. Jeg vil ofte gråte. Samtidig vil jeg gjerne være sterk og holde tårene tilbake. Vi burde ikke bare jobbe med aktiviteter for barna i dette området, sier hun. Vi burde jobbe med familiene, og særlig med kvinnene. Ingen gjør noe for dem her. Jeg kan ikke hjelpe dem med det de trenger. ÅRSRAPPORT

6 KLIMA- OG MILJØRETTFERDIGHET K FUK-KFUM Global jobber direkte med miljørettferdighet i to partnerland, hhv Tanzania og Bangladesh. Sammen med våre partnerne mobiliserer vi ungdom til å bli aktive samfunnsborgere og agenter for forandring i kampen for rettferdig miljø- og klimapolitikk fra lokalt til globalt nivå. Vi har i 2014 støttet initiativer som sørger for en effektiv tilpasning til klimaendring, og som kan fremme et samfunn med lavere utslipp. Vi støtter også mål som sikrer miljømessig rettferdighet i samfunnet. Forsøk er gjort for å rette oppmerksomheten, blant unge, mot viktigheten av å redusere forurensing. I løpet av 2014 ble det gjennomført 16 ulike møter med beslutningstakere relatert til miljøproblemer. For eksempel holdt Youth Peace Makers i Lushoto møter med sine ledere for å redusere avskoging i forbindelse med matlaging, og for å introdusere alternative energikilder som sol og briketter. Som et resultat av disse møtene ble det i etterkant gjennomført intensiv opplæring på skoler for ungdommer og lærere i miljøvern og bruk av fornybar energi. Trettito arrangementer, slik som seminarer og offentlige mobiliseringer med mål om å skape økt oppmerksomhet rundt miljøutfordringer og fornybare løsninger, ble gjennomført i Arrangementene har hatt anslagsvis deltakere. Hovedfokuset har vært å sette miljømessig rettferdighet og samfunnsdeltakelse på dagsordenen og samtidig påpeke alvoret i klima- og miljøproblemene. Svært mange av deltakerne har i etterkant engasjert seg i ulike oppgaver, for eksempel knyt tet til lokale miljø aksjoner som opprydding og treplanting. Ungdommene ble også oppfordret til å ta initiativ til miljøprogrammer på sine respektive skoler. Formålet med dette var å involvere dem i å beskytte miljøet i lokalsamfunnet og området rundt. Disse ungdommene plantet også mer enn 3000 trær og planter i sine lokalsamfunn. Totalt ungdommer og kvinner har fått opplæring i miljøvern, klimatilpasning og hvordan man kan sette miljø på agendaen gjennom ulike opplæringstiltak. Arbeidet har også ivaretatt et sterkt fokus på grønn teknologi og fornybar energi ved å tilrettelegge for oppstart av bedrifter med grønn teknologi som hovedprodukt. Ungdommer og kvinner har etablert 190 grønne bedrifter i ÅRSRAPPORT 2014

7 BANGLADESH: Jenter med bredt engasjement Bangladesh KFUK jobber med klimarettferdighet og miljøspørsmål lokalt gjennom å videreføre og utvide sitt sterke engasjement for opplæring for barn, ungdom og kvinner. Gjennom etablering av jentegrupper finansiert av Globalaksjonen blir jenter endringsagenter i egne liv. Miljøengasjement og kunnskap om tilpasning til klimaendringer er bare noe av det de får med seg. Aller viktigst er det kanskje at de lærer om sine egne rettigheter og hvordan de kan gå fram for å skape endring. TEKST: TURID WERRUM Jannatul Fredhosi (15) var den ivrigste av alle i jentegruppa i Chittagong KFUK. Hun og de andre hadde nettopp vist meg et dramastykke. Det handlet om hva de selv kan gjøre for å skape et bedre miljø. Tidligere var det et berg av søppel som møtte meg før jeg gikk inn på gratisskolen i slumområdet, men nå sto det en søppelkontainer der! Det var merkbart mindre søppel, men Jannatul og de andre var ennå ikke fornøyd, de ville få flere søppeldunker rundt i hele området. Gjennom KFUK har de nå lært hvordan de skal gå fram for å få det til å skje! STOR BEVEGELSE Chittagong KFUK er en av 5 regionale KFUK-lagene som har fått penger gjennom fra Globalaksjonen til å starte egne jentegrupper. Informasjon og læring har imidlertid spedt seg til alle de 13 KFUK- lagene i Bangladesh, og det er ikke bare barn og ungdom som har fått all denne nye lærdommen det gjennomsyrer alt arbeidet til KFUK der! Samarbeid mellom gruppene har gjort at Globalaksjonen har nådd langt flere mennesker enn først planlagt. BARN HAR RETTIGHETER Jannatul fortalte at det aller viktigste hun hadde lært i jentegruppa, var at barn ikke skal måtte jobbe på fabrikk, men at de har rett til å gå på skole. På grunn av fattigdom tok moren til Jannatul henne ut av skolen og fikk jobb til henne på en klesfabrikk. Etter å ha jobbet på fabrikken i et snaut år lærte Jannatul i jentegruppa at alle barn i hele verden har rett til å gå på skolen. Så da gikk hun like godt til sjefen på fabrikken og sa opp. Takket være denne lærdommen, har Jannatul nå begynt på skolen igjen. Hun får litt økonomisk hjelp fra KFUK for å klare alle utgiftene til skoleuniform og innmeldingsgebyr på skolen. I tillegg har hun lært å sy for å tjene litt penger. Hun sier at livet hennes ble forandret fra den dagen hun lærte om barns rettigheter og fikk tro på seg selv! ÅRSRAPPORT

8 ØKONOMISK RETTFERDIGHET Hovedmålsettingen med dette programmet er å sette unge mennesker i stand til å ta kontroll over egen økonomi, og å skape politisk strukturell endring som sikrer økonomisk rettferdighet fra lokalt til globalt nivå. Sammen med nasjonale partnere i Kenya, Madagaskar, Palestina, Sør-Sudan, Sri Lanka, Tanzania og Zambia bistår KFUK-KFUM Global ungdom og kvinner til å sikre tilgang til finansiering og utvikling av bedrifter og skape arbeidsplasser. Vårt program mobiliserer også deltakere til å overvåke offentlige budsjetter og sikre sosialt ansvarlig aktivitet hos lokale myndigheter. De viktigste aktivitetene har bestått i etablering av spare- og investeringsgrupper (SIG), oppstart av grupper med mål om å monitorere offentlige budsjetter (PETSgrupper), opplæring i entreprenørskap og forretningsutvikling, opp læring i skatterettferdighet, gjennomføring av sosial revisjon (social audits), og påvirknings arbeid tilknyttet de samme temaene på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Opplæring på alle de nevnte felt er gjennomført i alle syv partnerland. 48 PETSgrupper er i gang med omlag 480 unge deltakere. PETS- opplæring har gjort deltakerne i stand til å holde sine ledere ansvarlige mht økonomiske saker. Åtte sosiale revisjoner er gjennomført av PETS-gruppene. Tyve ungdommer har også vært involvert i relevante advocacy-aktiviteter på nasjonale og internasjonalt nivå. Totalt 290 spare- og investeringsgrupper med 5029 medlemmer er etablert. Medlemmene er ungdom og voksne kvinner. Opplæring i entreprenørskaps- og forretningsutvikling er gjennomført for 3061 deltakere. Opplæringen gir inspirasjon blant annet til SIG-medlemmene som får nye ideer til hva de kan skape gjennom pengene de sparer. Det er oppmuntrende å høre at mer enn 267 medlemmer har igangsatt små-skala forretningsvirksomhet. Noen av disse er grønne bedrifter med fokus på fornybar energi. Andre har investert oppsparte midler i viktige ting som utdanning for egne barn. De fleste SIG-medlemmer har også rapportert at de har økt sin levestandard på bakgrunn av økt sparing og inntekter. 30% rapporterer at de har økt inntekter i husstanden på bakgrunn av aktivitetene. 8 ÅRSRAPPORT 2014

9 LAGER JOBBENE SELV Arbeidsledighet er en av de store utfordringene for ungdom i Zambia, forteller Ketty Munyenyembe (21). Sammen med Afrikaalliansen av KFUM gikk KFUK-KFUM Global i gang med nysatsing knyttet til opplæring i entreprenørskap og oppstart av spare- og investeringsgrupper i 2014 i Zambia. Ketty var blant de første som fikk opplæring. TEKST: ELLEN HESTNES RIBEIRO FOTO: LINDA MARTINSEN Arbeidet inngår i Afrikaalliansens satsing på å tilrettelegge for at ungdom kan komme inn i den offisielle økonomien, og bygger videre på lederutdanningsinitativet «From Subject to Citizen» (S2C). Dette handler om å myndiggjøre ungdom, og gjøre nye økonomiske muligheter tilgjengelige for dem lokalt, forklarer Ketty. Hun har selv både fått opplæring og bidratt til å mobilisere ungdom til å være med i Ndola, som er hennes lokale KFUM-forening i Zambia. Gjennom dette initiativet får ungdom utvikle nye måter å tenke på, og opplæring som gjør dem i stand til å starte egne virksomheter, sier hun. I samarbeidet legges det særlig til rette for å gi ungdom muligheter til å utvikle virksomheter som baserer seg på bærekraftig teknologi. Noe av undervisningen handler om å utvikle forretningsideer innen dette feltet. Prosjektet i Zambia er del av et bredere samarbeid som også inkluderer Madagaskar KFUM. Totalt er målet å nå minst 3200 ungdommer i perioden Ketty er en av mer enn 400 ungdommer som fikk opplæring i Zambia i Hun forteller at det foreløpig er aktivitet i tre av Zambias ni regioner. Hun sier det er store ulikheter mellom kvinner og menn, og mellom by og land i Zambia, og mener dette må adresseres tydelig i nysatsingen. Jeg har en visjon om å utruste flere mennesker i Zambia til samfunnsdeltakelse. Det er behov for å få folk til å forstå at de har rett til å delta og uttrykke sine meninger. Derfor har jeg også jobbet med ideer for hvordan prosjektet kan utvides og videreutvikles, sier hun. Jeg tror det er særlig viktig å nå flere jenter. Jenter har mye lavere sosial status enn gutter, og jeg er særlig opptatt av å nå dem. Det er også viktig at vi jobber målrettet for å inkludere folk som bor på landsbygda, de har mye færre muligheter enn ungdom i byene, forklarer hun. FAKTA Den Internasjonale arbeidstaker organisasjonen, ILO, anslår at 73 millioner ungdommer mellom år er arbeidsledige. Verdensbanken anslår at det må skapes rundt 100 millioner nye jobber i Afrika innen 2020 bare for å opprettholde dagens sysselsettingsnivå. I Afrika sør for Sahara er omtrent 50% av befolkningen under 25 år. Africa Alliance of YMCAs har medlemsorganisasjoner i 24 land. Organisasjonen har som et av sine strategiske satsingsområder å utvikle ungdoms forståelse for økonomi i bred forstand, samt å gjøre dem til deltakere i samfunnsøkonomien gjennom opplæring og jobbskaping. KFUK-KFUM Global har fått støtte fra Norad til et samarbeid med AAY der målet blant annet er å etablere 95 nye spare- og investeringsgrupper. ÅRSRAPPORT

10 RETTFERDIG FRED 2014 har vist oss betydningen av å styrke arbeidet for rettferdig fred i Palestina, Sri Lanka og Sør- Sudan. Både Palestina og Sør-Sudan opplevde i 2014 brutale kriger som har satt både fredsforhandlinger og samfunnsutvikling kraftig tilbake. FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet er fortsatt et viktig rammeverk for å sikre økt bevissthet rundt aktiv kvinnedeltakelse i fredsprosesser og konfliktforebyggende arbeid. Vårt 1325-program, finansiert av FOKUS, er et samarbeid mellom Palestina KFUK, Sør Sudan KFUK, Sri Lanka KFUK og Verdensforbundet av KFUK. I 2014 fikk mer enn tusen kvinner opplæring i sine rettigheter. Femti av disse har fått omfattende opplæring slik at de lærer opp andre, og svært mange er aktive i påvirkningsarbeid lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. I mars deltok tre unge kvinner fra Norge og Palestina på FNs årlige kvinnekommisjon i New York, sammen med Verdensforbundet KFUK. 20. februar lanserte KFUK-KFUM Global «Free Palestine» kampanjen, hvor Young Peace Performers og vårt utvalg for rettferdig fred spilte en viktig rolle. Kampanjen er i stor grad utviklet av frivillige, bygger på KFUK-KFUM Globals standpunkt om Israel og Palestina, og oppfordrer til en bred økonomisk boikott av israelske varer så lenge Israel opprettholder okkupasjonen av Palestina. I oktober holdt Palestina KFUK en stor internasjonal konferanse om FN-resolusjon Målet for konferansen var internasjonal synlighet rundt okkupasjonen, samt å legge grunnlag for enighet om innholdet i en nasjonal palestinsk handlingsplan som oppfølging av resolusjonen. Flere palestinske organisasjoner, departementer og internasjonale aktører var tilstede og bidro til å utvikle hovedelementer i en slik handlingsplan. Sri Lanka KFUK arrangerte i 2014 en inter-religiøs quiz konkurranse. I et land hvor det fortsatt er store spenninger som følger religiøse, kulturelle og geografiske skillelinjer, og der den politiske konteksten er svært utfordrende, spiller etablering av uformelle møteplasser på tvers av etablerte skillelinjer en viktig rolle i arbeidet for rettferdig fred. I Sør-Sudan har KFUK jobbet med å styrke kvinners stemme i fredsforhandlingene. Som i så mange andre fredsprosesser styres samtalene her av menn med militær bakgrunn, og kvinner har tradisjonelt liten innflytelse. KFUK har derfor ved flere anledninger sendt delegasjoner til fredsforhandlingene og tilknyttede møter. På grasrota har KFUK også lagt vekt på å tilrettelegge for å kunne møte kvinner med traumatiske erfaringer. Fire nye rådgivingssentre ble etablert i I 2014 har vi fortsatt som senderorganisasjon for Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram. Dialog og diapraksis er et sentralt element i KFUK-KFUM Globals strategi på rettferdig fred. 10 ÅRSRAPPORT 2014

11 Dramatisk krise i Sør-Sudan Krisen i Sør-Sudan forsterket seg dramatisk i løpet av I høst var mer enn 1,3 millioner mennesker på flukt internt. TEKST: ELLEN HESTNES RIBEIRO FOTO: LINDA MARTINSEN Forhandlings delegasjonene fra regjeringen og opposisjonen møttes flere ganger uten gjennombrudd. Prosjekt leder i KFUK-KFUM Global, Camilla Ravnsborg Aschjem, mener forhandlingene har et klart handicap fordi kvinner i svært liten grad deltar. Kvinners stemmer når ikke til forhandlingsbordet der store spørsmål om krig eller fred avgjøres, sier hun. De som har mest innflytelse og sitter i posisjon, er gamle menn med ledererfaring fra militæret. Det er vanskelig for dem å forestille seg hvordan lederskap alternativt kan utøves, sier hun. Mary Joseph Bringi, en av de unge delegatene, mener det er viktig å være til stede under forhandlingene selv om disse har gått svært tregt. Jeg opplevde at jeg fikk en rolle ved å være med å lede enkelte møter, og gjennom å stille mange spørsmål om hvorfor disse forhandlingene trekker ut. Vi trenger fred, nå, understreker hun. Jeg fikk også bidra gjennom å adressere noen av de kjernespørsmålene som er viktige for unge kvinner som meg selv. Unge mennesker er majoriteten i Sør- Sudan, og vi blir hardest rammet på mange måter. Vi må forlate skolen, unge kvinner blir voldtatt, andre blir hjemløse eller dør. Ungdom rekrutteres også til å sloss mot hverandre. Dette er temaer som ikke diskuteres hvis det ikke er ungdom i forhandlingene. Det å delta her gir oss større muligheter til å forklare hvilken smerte vi føler, og vi bruker erfaringene for å be om fred, understreker Mary. Når vi spør hva som gjør at en ung jente som Mary våger å stille det politiske toppskiktet til veggs i denne typen spørsmål, vektlegger hun at hun gjennom det siste året har fått god opplæring som deltaker på utvekslingsprogrammet Young Peace Performers. Som deltaker i dette programmet lærte jeg å tro på meg selv, og tro på at min stemme er viktig, sier hun. Mary mener det nå må investeres i opplæring og kapasitetsbygging. I tillegg er det viktig at alle internflyktningene får hjelp til å håndtere traumer. Jeg har tro på at det skal bli fred hvis vi fortsetter å kreve det, sier hun. ÅRSRAPPORT

12 BISTANDSPROSJEKTER 2014 PROSJEKT PARTNER SUM 2014 STØTTET AV Kjønnslemlestelse: Endring av eksisterende praksis og holdninger Styrking av kvinners rettigheter og samfunnsdeltakelse i konfliktområder Styrking av kvinners rettigheter og samfunnsdeltakelse i konfliktområder Organisasjonsbygging KFUK-organisasjoner i land i konflikt Spare- og investeringsgrupper for kvinner og demokratisk medborgerskap. Kenya KFUK FOKUS Sri Lanka KFUK FOKUS og givere Palestina KFUK FOKUS og givere Verdens kfuk FOKUS og givere Palestina KFUK norad og givere Demokratiopplæring, ledertrening og ungdomsgrupper. Gaza KFUM norad og givere Opplæring av ungdom i rettighets- og påvirkningsarbeid. Ungdom som aktive samfunnsborgere, en ny mannsrolle og spare- og investeringsgrupper for ungdom. Joint Advocacy Initative Afrikaalliansen av KFUM (Madagaskar, Zambia og Zimbabwe) norad og givere norad og givere Barnehage Maridi Sudan KFUK Bauneveien barnehage Skolebygging Bangladesh KFUK Buskerud KFUK-KFUM og givere Friskole og grunnskole i Savar for barn fra fattige familier og spare- og investeringsgrupper for ungdom og kvinner Madagaskar KFUK Givere Lunsj-skole for marginaliserte barn Madagaskar KFUK Givere Kamam Folkehøgskole og spare- og investeringsgrupper for ungdom og kvinner Sri Lanka KFUM Sunnfjord folkehøgskole, norad og givere Oliventrekampanjen Palestina KFUK Givere Opplæring og myndiggjøring av ungdom (Economic Justice, Democratic Citizenship and Environmental Justice) Myndiggjøring og styrking av ungt kvinnelig lederskap og spare- og investeringsgrupper for ungdom og kvinner Lushoto KFUm (Tanzania) Ilula KFUk (Tanzania) norad, Valdres folkehøgskole og givere norad, Sunnmøre Folkehøgskole og givere Ressurssenter for myndiggjøring av ungdom Sør-Afrika KFUm Rønningen fhs og givere Spare- og investeringsgrupper og opplæring i rettigheter og påvirkningsarbeid Spare- og investeringsgrupper, entreprenørskap og opplæring i rettigheter og påvirkningsarbeid Tanzania KFUK norad, Korsvei og givere Sri Lanka KFUK norad og givere Kvinner, fred og sikkerhet i Sør-Sudan Spare- og investeringsgrupper Verdens KFUK og Sør-Sudan KFUK World Students Christian Federation, WSCF, Kenya norad og givere norad og givere Demokratisk borgerskap og miljørettferdighet Bangladesh KFUk norad og givere 12 ÅRSRAPPORT 2014

13 RETTFERDIG FRED I PA L E S T I N A OG I ISRAEL Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global oppfordrer til bred økonomisk boikott av Israel i kampen for at okkupasjonen av Palestina skal ta slutt. Dette gjør vi fordi vi håper dette ikke-voldelige virkemiddelet kan bidra til en løsning med rettferdig fred for begge parter. UTDRAG AV KRONIKK I VÅRT LAND Debatten om Israel og Palestina oppleves ofte tung og vanskelig. Mange velger å la den ligge. Generalsekretær i Verdensforbundet av KFUK (World YWCA) minnet oss nylig igjen på at «Silence is also a statement». Å la debatten ligge betyr i praksis å akseptere status quo. Vi vil ikke godta status quo i Palestina og i Israel. Vi mener både israelere og palestinere har rett til selvbestemmelse innenfor internasjonalt anerkjente grenser, til anerkjennelse av sitt valgte lederskap og til rettferdig fred med sikkerhet for sivilbefolkningen. Vi legger til grunn at Israels rettigheter må opprettholdes, men okkupasjonen av Palestina er uakseptabel. Vi mener veien til rettferdig fred i Israel og Palestina går gjennom å legge press på Israel som okkupant. Vi oppfordrer til bred økonomisk boikott av varer fra Israel, fra israelske bosettinger og fra selskaper som aktivt medvirker i okkupasjonen. KFUK-KFUM Global har de siste førti år jobbet tett med KFUK og KFUM i Palestina. Vi blir fortvilet når vi ser hvordan palestinere stadig utsettes for uverdig behandling. Vi forstår at de blir sinte når de mister tilgang til jorda, når de sliter med vannmangel mens bosetterne på åsryggen har mer enn nok, når barn må følges av ledsagere til skolen for å beskyttes mot trakassering, når soldater plutselig stenger hele kontrollposten og ungdom mister undervisning eller en legetime. Eller når de opplever at en mur vokser opp i nabolaget og de ikke vet om huset deres får stå. Rettigheter på israelsk side krenkes også. Vi forstår at israelske familier er slitne og fortvilte over å leve i frykt for raketter og selvmordsbomber. Vi forstår at de søker å skape trygghet. Vi blir ydmyke når vi ser KFUK- og KFUM-ungdommers leting etter måter å oppnå rettferdighet og verdige levekår på, uten å ty til vold. Vi ønsker å styrke og støtte deres engasjement. Vi tar til orde for bred økonomisk boikott både fordi det ikke er mulig for forbrukere å vite om en vare er produsert i okkuperte områder eller ikke, og fordi kjøp av israelske produkter eller investeringer i israelske selskaper bidrar økonomisk til okkupasjonen. Forhandlinger er forsøkt i mange runder. I mellomtiden har Israels posisjon blitt sterkere. Nå er det på tide å legge et større press på Israel for å avslutte okkupasjonen. En økonomisk boikott er et sterkt, men lovlig og ikke-voldelig virkemiddel. Vi oppfordrer organisasjoner, kirker og enkeltpersoner til å støtte vår posisjon. ÅRSRAPPORT

14 Foto: Elise Moldskred GLOBALLØP TIL TUSEN Sommerens globalløp brakte inn rekordstore beløp. Både på verdens første innendørs Globalløp på TT14, og på KFUK-KFUM-speidernes lands leir i Asker ble det satt solide innsamlingsrekorder. Karoline Moldskred (16) fra Blindheim KFUK-KFUMspeidere løp sitt første Globalløp i Asker. Hun lot seg utfordre av møtet med jenter fra Ilula Orphan Programme og speidergruppe. Og det til gangs. Om man bare ser ting på TV er det jo fort gjort at man ikke tar det som skjer ordentlig inn over seg, sier Karoline fra Blindheim KFUK-KFUM speidere. På landsleir møtte hun jenter fra Tanzania, og ble så engasjert at hun gikk av med seieren i Globalløpet. Jeg skulle jo egentlig ikke ta meg så mye ut enda, siden det ikke er så lenge siden jeg hadde kyssesyken, sier hun. Denne gangen fikk imidlertid konkurranseinstinktet styre og det gjorde at hun fullførte ni runder og ved hjelp av sine sponsorer samlet inn 9105 kroner. Karoline har vært med i speideren siden 2. klasse og har med det fått være med på å engasjere seg gjennom Globalaksjonen. Vi bruker å arrangere leiker slik som svampkasting, ringkast, linegang og å steike pannekaker som vi selger til inntekt for Globalaksjonen, forteller hun. Karoline tror at det er mulig å få store ting til å skje om man engasjerer seg. Noen må jo starte slik at flere skal komme med, sier hun. Hun tror også det er mulig å avskaffe fattigdom. Jo, det tror jeg. Men det krever jo at vi som bor i de gode landa, slik som her i Norge, må bli mye mer bevisst på hvordan vi bruker pengene våre. For eksempel med klær og sånn. De som syr klærne må jo få nok betalt, sier Karoline. Selv om Globalløpet var nytt, gikk hun til verket med stor energi. Hun forteller at hun gikk inn for å samle inn mye penger og startet med å finne sponsorer et par dager før speiderlandsleiren startet. Jeg ble veldig overrasket da jeg skjønte at jeg hadde samlet inn mest penger av alle som løp. Jeg fikk beskjed på telefon og klarte ikke å svare så jeg måtte gi telefonen til foreldrene mine, sier hun. Nå gleder jeg meg kjempemye til å få reise til Tanzania. Jeg tror det kommer til å bli veldig spennende og veldig lærerikt. Og så kommer det helt sikkert også til å bli enda en liten oppvekker, understreker hun. REKORDLØP Globalløpet på KFUK- KFUM-speidernes landsleir var tidenes største global løp med omkring 1500 løpere fra rundt 250 speidergrupper representert. Speiderne løp inn utrolige kroner som tilfaller årets Globalaksjon. 14 ÅRSRAPPORT 2014

15 ÅRSRAPPORT

16 NØKKELTALL INNTEKTER 2014 OFFENTLIGE TILSKUDD: 65% ANDRE TILSKUDD: 1,5% GAVER: 15% AKSJONER: 10,5% ANDRE INNTEKTER: 8% OFFENTLIGE TILSKUDD: ANDRE TILSKUDD: GAVER: AKSJONER: ANDRE INNTEKTER: SUM: GAVER FRA FASTE GIVERE ÅRSRAPPORT 2014

17 UTGIFTER 2014 TIL FORMÅL: 91% TIL ADMINISTRASJON: 4% TIL INNSAMLING: 5% TIL FORMÅL: TIL ADMINISTRASJON: TIL INNSAMLING: SUM: ÅRSRAPPORT

18 REGNSKAP 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Anskaffede midler Tilskudd offentlige Andre tilskudd Innsamlede midler, gaver med mer Andre inntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnad til innsamling av midler Kostnad formål Kostnad administrasjon Sum forbrukte midler Netto finansresultat Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon egenkapital Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum tillegg/reduksjon av egenkapital EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Likviditetsfond og aksjer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital med selvpålagt restriksjon - fond Egenkapital med selvpålagt restriksjon -Pensjon Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Feriepenger Periodisering til Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld ÅRSRAPPORT 2014

19 ÅRSRAPPORT

20 KFUK-KFUM GLOBAL TAKKER ALLE FASTE GIVERE, FORENINGER, FOLKEHØGSKOLER, LOKALE GRUPPER OG ARRANGEMENTER, MENIGHETER OG OFFENTLIGE SAMARBEIDSPARTNERE FOR ØKONOMISKE BIDRAG, FORBØNN OG GODT SAMARBEID I SAMMEN BYGGER VI GLOBAL RETTFERDIGHET OG FRED.

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013 KFUK-KFUM GLOBAL 2013 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2012 KFUK-KFUM GLOBAL 2012 INNHOLD Styreleder: Atle Aas Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 24-03-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål... 3 1.2 KFUK-KFUM Globals

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

BALNYTT FATTIGDOM ØVER PÅ DEMOKRATI UNGDOM MOT TEMA: GAZA KFUM: MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement

BALNYTT FATTIGDOM ØVER PÅ DEMOKRATI UNGDOM MOT TEMA: GAZA KFUM: MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2014 KMGLOBAL.NO TEMA: UNGDOM MOT FATTIGDOM GAZA KFUM: ØVER PÅ DEMOKRATI MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement Leder ungdom mot fattigdom GLOBALNYTT 1/2014

Detaljer

GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap

GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap GL BAL NYTT Nummer 1/2012 Ungt lederskap Leder Ungt lederskap forandrer verden KFUK-KFUM Global satser tungt på skolering av unge ledere verden rundt. De enorme utfordringene som verden står overfor kan

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

GL BALNYTT. M ED KV INN ER lokalt, nasjonalt og globalt. Våre ungdommers virkelighet TEMA: ØST-J ERUSAL EM K FUM:

GL BALNYTT. M ED KV INN ER lokalt, nasjonalt og globalt. Våre ungdommers virkelighet TEMA: ØST-J ERUSAL EM K FUM: GL BALNYTT M AGA S I N FOR K F U K-K F UM G L O B A L N R 2/ 2013 K M G L O B A L. NO TEMA: R ET T FER DI G FR E D M ED KV INN ER lokalt, nasjonalt og globalt Våre ungdommers virkelighet ØST-J ERUSAL EM

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com. Inspirasjons hockey skole og Q&A samling. fredag 20. juni 2014 i DnB Arena, Stavanger, Norway

Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com. Inspirasjons hockey skole og Q&A samling. fredag 20. juni 2014 i DnB Arena, Stavanger, Norway Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com Inspirasjons hockey skole og Q&A samling fredag 20. juni 2014 i DnB Arena, Stavanger, Norway Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com Det å kunne gi noe

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Kavli - en annerledes virksomhet Det som skiller Kavli fra de fleste andre private virksomheter er at Kavli og Q-Meieriene eies av en allmennyttig

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

CRO MBALE. Gatebarna i Uganda. står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd.

CRO MBALE. Gatebarna i Uganda. står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd. CRO MBALE RAPPORT 2012 Gatebarna i Uganda står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd. PROSJEKTNAVN: Child Restoration Outreach Mbale LAND: Uganda SAMARBEIDSPARTNER:

Detaljer

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Utdanningshjelpen helt kort Vi formidler utdanningsstøtte til barn og unge som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial. UH ble stiftet

Detaljer

VERDENSTENKEDAGEN 2006

VERDENSTENKEDAGEN 2006 VERDENSTENKEDAGEN 2006 JENTER VERDEN OVER SIER : "WORLD THINKING DAY!" SPEIDERE OVER HELE NORGE SIER: "VERDENSTENKEDAGEN!" Er du litt nysgjerrig på hva verdenstenkedagen er for noe må du lese videre...

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA

VENNSKAP TROMSØ-GAZA VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2008 Når dette skrives er det en form for våpenhvile i Gaza etter en blodig krig som startet i romjula der over 1300 mennesker er drept og 5500 personer er fysisk skadd.

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd MKR 45/10 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 6.-7. sept. 2010 Saksbehandler: Guro Almås Referanser: KISP 04/10 MKR/AU 15/10 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 31.08.2010

Detaljer

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Redd Barnas strategi 2010-2013 Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Innhold Bakgrunnsinformasjon for Redd Barnas strategi 2010-2013... 1 Vi er... 1 Vår visjon... 1 Vårt mandat... 1 Våre felles verdier...

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang.

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. De som blir - Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. - Hvis dere ikke har møtt Abu Sakr, har dere ikke møtt noen

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2010 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 Vennskap Tromsø Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme: Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza Gjensidig sosial- og

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Norad resultater i kampen mot fattigdom

Norad resultater i kampen mot fattigdom Norad resultater i kampen mot fattigdom 1 Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid VI JOBBER FOR AT NORSK BISTAND SKAL VIRKE BEST MULIG Virker norsk bistand? Får de fattige i utviklingslandene og norske

Detaljer

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN grunnlag og metode i KFUK-KFUM-speiderne Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 post@kmspeider.no

Detaljer

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Hva er kjønnslemlestelse? Kjønnslemlestelse av jenter er en praksis knyttet til kultur, tradisjon og tro.

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Caritas Norge har som trosbasert aktør lang erfaring med ulike former for fredsarbeid fra flere kontinenter. Vi støtter for tiden fredsprosesser på Filippinene,

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu EUs støtteordning for ungdomsprosjekter Produsert med støtte fra Europakommisjonen aktivungdom.eu Prosjekttyper Informasjon, søknadsskjema og søkerveiledning finner du på aktivungdom.eu Gjennom Aktiv Ungdom

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

SCENARIO 2. Utvikling i saken. ut fra flammene. Norske medier skriver nå mye om saken i Bangladesh.

SCENARIO 2. Utvikling i saken. ut fra flammene. Norske medier skriver nå mye om saken i Bangladesh. , 9 4 KLÆR M O L L ET SPI BEIDSLIV OG AR FOTO: REUTERS/ANDREW BIRAJ SCENARIO 2 Utvikling i saken 150 personer mistet livet i den voldsomme brannen ved Bangdu Ltd i Bangladesh, og mange ble hardt skadd.

Detaljer

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage Reggio Emilia Fra inspirasjon til praksis Litt om oss Loris Malaguzzi International Center Program for studieturen MANDAG 25.10 TIRSDAG 26.10 ONSDAG 27.10 TORSDAG28.10 FREDAG 29.10 Introduction to -The

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Grønt Flagg. Miljøvennlig og rettferdig forbruk

Grønt Flagg. Miljøvennlig og rettferdig forbruk Miljøvennlig og rettferdig forbruk Tidligere miljøprosjekter: o Resirkulering av plast, glass, metall, papir og restavfall. o Kunstprosjekter av resirkuleringsmateriale. o Kunnskap om miljøstasjoner og

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

OD2016. Lærerhefte. #snufortida

OD2016. Lærerhefte. #snufortida OD2016 Lærerhefte #snufortida Kjære lærer! Av Olav Brekke (20), leder for Operasjon Dagsverk 2 Ansvarlig utgiver Operasjon Dagsverk Kolstadgata 1 0652 Oslo Telefon 22 99 37 10 E-post od@od.no Web www.od.no

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Agenda Hvordan har verden utviklet seg de siste årene? Mitt store forbilde Hans Røsling og the GapMinder Fra negativ screening til impact investing

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Heltene. Damalie. Agnes

Heltene. Damalie. Agnes Heltene Vilje til endring Det er kvinnene i Afrika som er bærere av endring. De arbeider med jorda, og tar ansvar for sine barn og barnebarn. Og de arbeider for å bedre kvinners livsvilkår. Mange er enker,

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen --- Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark Saksnr.: 12/1262 Dato: 29.01.2013 Ola Gillund Innledning Det har lenge vært

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer