BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL."

Transkript

1 GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING

2 Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015 KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 4, Oslo sentrum Tlf: Web: E-post: Organisasjonsnr: Kontonummer: Styreleder: Gunvor Meling Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Giveroppfølging: Vera Nielsen Redaksjon: Guro Klausen (red.), Ellen Hestnes Ribeiro Grafisk formgiving: Helene Moe Slinning Trykk: Østfold trykkeri Opplag: 2400 Forsidebilde: Ungdommer fra Gaza Foto: Omar Shala KFUK-KFUM Global arbeider for å styrke ungdoms rettigheter og verne om deres verdighet. Gjennom opplæring og veiledning utrustes ungdom til å kreve rettferdig het. Våre lokale partnere gjør ungdom i stand til å skape endring for seg selv, sin familie og samfunnet de er en del av. Sammen med våre søsterorganisasjoner i KFUK og KFUM er vi del av verdens største kvinne- og ungdomsnettverk. Vi baserer vårt arbeid på et kristent økumenisk verdigrunnlag. S kolemassakren i Garissa, Kenya der terroristene brukte religion som kriterium for drap skaper stor fortvilelse og sterk uro for framtiden. Øst-Afrika har mange arbeidsledige ungdommer og fattigdommen er sterk. Ekstremisme får grobunn når håpløshet og nød er en del av hverdagen. KFUK-KFUM Global og våre partnere jobber med ungdom i flere land i Øst-Afrika. Vårt første fokus er skolering i rettigheter og plikter som gode samfunnsborgere. Slik kan vi sammen kan bygge global rettferdighet og fred. Vi tar utgangspunkt i Jesu ord i Bergprekenen: Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Blessed are the Peacemakers, they shall be called children of God. Vi er alle Guds barn og vi er alle kalt til å være fredsskapere. Vårt utviklingsprogram gir ungdom kunnskap og ferdigheter som Peacemakers. Det etableres Peacemakers grupper i bl.a Sør-Sudan, Tanzania og Kenya. Gruppene har medlemmer med ulik religiøs tilhørighet og bakgrunn. De gir unge mennesker og kvinner muligheter til å spare og investere, slik at de kan skaffe midler til etablering av bedrifter og til andre viktige kostnader (skolepenger, medisiner, osv). Vårt andre fokus er skolering i hvordan starte bedrifter og opplæring i konkrete næringer som f.eks fornybar energi. I gruppene får unge mennesker erfaringer og ferdigheter som gir dem tro på dem selv og på egen framtid. Utdanning i gruppene gir muligheter for å starte bedrifter og skaffe seg bærekraftige levebrød. KFUK-KFUM gir også opplæring i beslutningspåvirkning, og kunnskap om urettferdige strukturer. Våre kampanjer Stop Poverty og Free Palestine gir ungdom effektive, ikke-voldelige redskaper som bygger håp og felles bevegelse for rettferdighet og fred. Enhet og felles bevegelse er helt avgjørende når vi skal forandre verden. KFUK-KFUM nettverket representerer verdens største sosiale strukturer. Vi er meget godt posisjonert til å bygge bevegelser på tvers av religion, landegrenser, generasjoner og organisasjoner. Skal vi vinne kampen mot religiøs polarisering og ekstremisme, må vi investere ressurser i religionsdialog og diapraksis for unge mennesker med ulike religiøs bakgrunn. Tverrreligiøs enhet og ikkevoldelig aktivisme kan føre verden bort fra økende polarisering og ekstremisme. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. facebook.com/kfukkfumglobal twitter.com/kfukkfumglobal Fredrik Glad-Gjernes Utenlandssjef i KFUK-KFUM Global 2 GLOBALNYTT 1/2015

3 INNHOLD 2 LEDER Ungdom, rettferdighet og fred 4 SAMMEN BYGGER VI GLOBAL RETTFERDIGHET OG FRED Bistandsglimt 6 ENTREPRENØRSKAP Sør-Sudan 7 KLIMARETTFERDIGHET Bangladesh 8 EN ANNEN FORTELLING Gaza 10 KVINNER, FRED OG SIKKERHET Palestina 12 UTVEKSLING MED MENING Young Peace Performers 14 KUTTER UT KUTTET Kenya 16 GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER Zimbabwe 17 HVEM ER DU? Andakt 18 SMÅTT OM STORT GLOBALNYTT 1/2015 3

4 Bistand SAMMEN BYGGER VI GLOBAL RETTFERDIGHET OG FRED BISTANDSGLIMT SØR-SUDAN KFUK Engasjementet i Sør-Sudan ble sterkt oppskalert i juni Landet er herjet av borgerkrig, og fokuset ligger derfor på å opprette sentre for traumebehandling, gi kvinner opplæring i fredsbygging, samt å skape muligheter for befolkningen gjennom spare- og lånegrupper og entreprenørskap. Fire senter for traumebehandling er opprettet gjennom KFUK, og over 100 spare- og lånegrupper etablert. Kvinnene i Sør-Sudan KFUK har også deltatt i flere runder med fredsforhandlinger. I forhandlingene har de møtt sentrale internasjonale aktører. Blant annet har de møtt Norges utenriksminister Børge Brende for å overbringe sitt budskap om viktigheten av å inkludere kvinner i fredsforhandlinger. På side 6 kan du lese mer om arbeidet med entreprenørskap i Sør-Sudan. KENYA KFUK Kenya KFUK jobber med økonomisk rettferdighet og har startet mange spare- og lånegrupper. De jobber også med å redusere omfanget av kvinnelig kjønnslemlestelse. På side kan du lese mer om dette arbeidet. TANZANIA KFUK, ILULA ORPHAN PROGRAM OG LUSHOTO PEACEMAKERS I Tanzania jobbes det med demokratisk borgerskap, klimarettferdighet og økonomisk rettferdighet. Spare- og lånegruppene vokser og har i løpet av året bidratt til å starte flere små bedrifter. Medlemmer får opplæring i klimarettferdighet og aktivi teter inkluderer blant annet planting av trær for å spre kunnskap om hvor viktig det er å ta vare på naturen. I Ilula drives det også et jentehjem for foreldreløse, barnehage/førskole og aktiviteter som blant annet speiding. Kenya KFUK driver forebyggende arbeid mot kvinnelig kjønnslemlestelse. Foto: Åse Schytte AFRIKAALLIANSEN AV KFUM Gjennom dette regionale nettverket jobber vi med partnere i Zambia, Madagaskar og Zimbabwe. I disse landene står arbeidet med økonomisk rettferdighet og demokratisk borgerskap sterkt. Du kan lese om arbeidet med å påvirke kjønnsroller i Zimbabwe på side 11. SØR AFRIKA KFUM I Sør Afrika er det særlig arbeidet med demokratisk borgerskap som star sentralt. Her fokuserer KFUM på å lære ungdommer hvordan de kan lære opp andre til å bli gode borgere med kunnskap om sine egne rettigheter. De har også gjennomført en undersøkelse det siste året og funnet ut at det er et lokalt problem i slummen at barn blir påkjørt av biler. KFUM har derfor tatt initiativ til en kampanje som skal skape oppmerksomhet rundt problemet, og skape nye lover hvor råkjørere kan bli dømt for å skade barn som blir påkjørt. 4 GLOBALNYTT 1/2015

5 KFUK-KFUM Globals program skal bidra til rettferdighet og fred gjennom bevegelsesbygging. Sammen med KFUK- og KFUM- forbund i Asia, Afrika og Palestina jobber vi med å styrke demokratisk deltakelse, skape økonomisk rettferdighet, rettferdig fred, og klima- og miljørettferdighet. I alt vårt arbeid er unge kvinner og menn i fokus. En sentral metode er etablering av ulike typer lokale grupper. Vi jobber med å få til forandring både for enkeltpersoner, i lokalsamfunn, og gjennom nettverkene våre på nasjonalt og internasjonalt nivå. Her finner du et kort sammendrag av de ulike aktivitetene og noen høyde punkter fra det siste året. GURO KLAUSEN er utvekslings- og kommunikasjonskonsulent hos KFUK-KFUM Global. PALESTINA KFUK, GAZA KFUM OG JOINT ADVOCACY INITIATIVE I Palestina jobber KFUK med FN-resolusjon 1325 som handler om kvinner, fred og sikkerhet. I denne forbindelse ble det avholdt en stor internasjonal konferanse om kvinners situasjon i Palestina. Konferansen ga blant annet innspill til myndighetene om hva en nasjonal 1325-plan for kvinner i Palestina bør inneholde. I Gaza jobber KFUM med opplæring av unge ledere i temaer som rettigheter, demokrati og pressearbeid. Du kan lese mer om Gaza på side 8-9, og på side kan du lære mer om KFUK og arbeidet med FN-resolusjon BANGLADESH KFUK Bangladesh KFUK jobber med klimarettferdighet og demokratisk borgerskap. Du kan lese om jentegruppene som er igangsatt på side 7 i dette bladet. SRI LANKA KFUK OG KFUM Et høydepunkt for Sri Lanka KFUM var åpningen av Kallar Folkehøyskole på østkysten av landet. Denne skolen skal engasjere ungdom, og gi dem en plass til å utvikle sine ferdigheter, sier Hema Sutharshanan som er rektor på skolen. Sri Lanka KFUM jobber også med å opprette spare- og lånegrupper. MADAGASKAR KFUK På Madagaskar jobber KFUK med å fremme demokratisk deltakelse og klimarettferdighet. KFUK lærer opp ungdom i praktiske ferdigheter som håndverk, IT og engelskspråklig opplæring. I tillegg har de tematiske skoleringer om forurensning, klima og kjønnsroller. Yrkesfaglig utdanning er en viktig del av arbeidet, og fokuset her ligger på å gi mennesker muligheter til å forsørge seg selv. Yrkesopplæring på Madagaskar. KFUK på Sri Lanka jobber med økonomisk rettferdighet, demokratisk borgerskap og kvinners rettigheter. Kvinner fra KFUK deltok som valgobservatører under presidentvalget på Sri Lanka i vinter, for å sikre et rettferdig valg uten korrupsjon. GLOBALNYTT 1/2015 5

6 Entreprenørskap TENNER ENTREPRENØRSKAPSGNISTEN I SØR-SUDAN Den sikreste veien ut av fattigdom er å få seg en jobb. Men hva hvis slike jobber ikke finnes? Da er det om å gjøre å lage sin egen business. TEKST: ARE LARSEN OTTERDAL FOTO: JOACHIM THORSEN ARE LARSEN OTTERDAL er konsulent for KFUK-KFUM Global på entreprenørskap og fornybar energi i Sør-Sudan. Jackie og Samuel fra Sør-Sudan KFUK og Are fra ReNewGen i Norge under seminar i Sør-Sudan. På bordet står produktene SunBell og BBOXX som begge er soldrevne innovasjoner. Selv i land preget av krig og konflikt kjøper og bytter folk varer og tjenester. Det finnes alltid en mulighet for å skaffe seg litt inntekt det gjelder bare å se den. Det handler om holdning og teft, men også om kunnskap og metodikk. Gjennom ny programutvikling i Sør-Sudan har mange fått verktøyene de trenger til å skape sin egen jobb med særlig vekt på grønn teknologi. I november var 40 personer med tilknytning til Sør-Sudan KFUK med på et intensivt 4 dagers kurs. Disse har allerede vært sentrale i etableringen av over 100 spare- og lånegrupper bare i løpet av siste halvdel av 2014, og vil ha en viktig rolle fremover i å bringe kunnskapen videre. HVA ER EGENTLIG ENTREPRENØRSKAP? Entreprenørskap handler først og fremst om å endre holdning og tankesett. Om å utrettelig søke etter, og teste ut, ideer. Med noen enkle metoder i verktøykassen vil enkelte ideer kunne omsettes til planer og Angelica, Moses, Mary, Samuel og Jackson (f.v.) er styringsgruppe for ReNewGen i Sør Sudan aktiviteter som igjen kan føre til ny- eller fornyet business, og med det inntektsbringende arbeid. Om det ikke ble suksess første gangen, vil det alltid være noe å lære underveis. I vestlige land er det å være gründer forbundet med selvrealisering og suksess. I utviklingsland er det å lykkes med business en måte å overleve på. Derfor er dette initiativet spesielt viktig for Sør-Sudan, hvor svært få unge har jobber å gå til, og hvor mange lever under fattigdomsgrensen. GREEN JOBS TO STOP POVERTY KFUK-KFUM Global har et stort miljøengasjement og ser det derfor som naturlig å kombinere mulighetene som ligger i fornybar teknologi med entreprenørskap. I Sør-Sudan samarbeider vi tett med firmaet ReNew- Gen som skaffer til veie enkle solcellebaserte installasjoner. Med solceller kan man høste gratis energi fra naturen (solen) og faktisk tjene produktet inn på relativt kort tid. Prosjektet som er i oppstartsfasen i Sør-Sudan, skal gi mennesker tilgang på kunnskap om entreprenørskap og fornybar teknologi. Gjennom å skape nettverk kan unge entreprenører bli inspirert og få hjelp av hverandre. Ved å tenne entreprenørgnisten er målet å skape nye jobber og muligheter til å arbeide seg ut av fattigdom. 6 GLOBALNYTT 1/2015

7 Globalaksjonen SAMMEN FOR RETTFERDIGHET I BANGLADESH Globalaksjonen samlet inn penger til Bangladesh KFUK. Turid Werrum har vært på besøk og sett hva som har kommet ut av pengene. TURID WERRUM kretssekretær i Buskerud KFUK-KFUM og deltidsansatt i KFUK-KFUM Global. BANGLADESH KFUK J annatul Fredhosi (15) var den ivrigste av alle i jentegruppa i Chittagong KFUK. Hun og de andre hadde nettopp vist meg et dramastykke. Det handlet om hva de selv kan gjøre for å skape et bedre miljø. Tidligere var det et berg av søppel som møtte meg før jeg gikk inn på gratisskolen i slumområdet, men nå sto det en søppelkontainer der! Det var merkbart mindre søppel, men Jannatul og de andre var ennå ikke fornøyd, de ville få flere søppeldunker rundt i hele området. Bangladesh KFUK jobber med miljø- og klimarettferdighet på lokalt plan. Bangladesh er særlig utsatt for klimaendringer, og to tredjedeler av landet ligger mindre en fem meter over havflaten. Når klima endringer fører til at havnivået stiger har dette enorme konsekvenser for innbyggerne. I tillegg har Bangladesh KFUK er sterkt engasjement for grunnopplæring for barn og unge, mødrehelse og opplæring i gründervirksomhet. Gjennom denne satsningen skal unge kvinner rustes til å bli endrings agenter i sine egne liv. Penger fra Globalaksjonen har gått til Bangladesh KFUK. Jannatul har startet på skolen igjen etter å ha lært om barns rettigheter i KFUK. Foto: Turid Werrum BARN HAR RETTIGHETER Jannatul fortalte at det viktigste hun hadde lært i jentegruppa, var at barn ikke skal måtte jobbe på fabrikk, men at de har rett til å gå på skole. På grunn av fattigdom tok moren til Jannatul henne ut av skolen og fikk jobb til henne på en klesfabrikk. Etter å ha jobbet på fabrikken i et snaut år lærte Jannatul i jentegruppa til KFUK at alle barn i hele verden har rett til å gå på skolen. Så da gikk hun like godt til sjefen på fabrikken og sa opp. Takket være denne lærdommen, har Jannatul nå begynt på skolen igjen. Hun får litt økonomisk hjelp fra KFUK for å klare alle utgiftene til skoleuniform og innmeldingsgebyr på skolen. I tillegg har hun lært å sy for å tjene litt penger. Hun sier at livet hennes ble forandret fra den dagen hun lærte om barns rettigheter og fikk tro på seg selv! STOR BEVEGELSE Chittagong KFUK er en av 5 regionale KFUK-lagene som har fått penger gjennom Globalaksjonen til å starte egne jentegrupper. Informasjon og læring har imidlertid spedt seg til alle de 13 KFUK- lagene i Bangladesh, og det er ikke bare barn og ungdom som har fått all denne nye lærdommen den gjennomsyrer alt arbeidet til KFUK der! Samarbeid mellom gruppene har gjort at Globalaksjonen har nådd langt flere mennesker enn først beregnet. En stor takk til alle dere som samlet inn penger til Globalaksjonen, som bl.a. har gitt penger til mange slike jentegrupper i Bangladesh! GLOBALNYTT 1/2015 7

8 Palestina EN ANNEN FORTELLING OM GAZA TEKST: ELLEN HESTNES RIBEIRO FOTO: OMAR SHALA OG ELLEN HESTNES RIBEIRO Havna i Gaza er fargerik og vakker på tross av krig og konflikt. Foto: Ellen Hestnes Ribeiro H ar du noen gang hørt noe godt om Gaza? Sofiya Mosalam ser direkte på meg og vil ha et svar. Verden må snakke om oss, også når det ikke er krig, insisterer hun. Vi er bare synlige i media når det er krig, og det liker jeg virkelig ikke. Gaza hadde vært fantastisk uten krig. Det har vært verdens flotteste by. Folk her har en flott innstilling, de har fortsatt håp for fremtiden. Sjøen. Havna. Ikke noen virkelig havn nå, med båter som går et sted, men det kan det kanskje bli i fremtiden. Det skulle vært masse turister her, handel. Sofiya fortsetter å ramse opp ting hun mener er godt ved området som ofte omtales som «verdens største fengsel». Her er så mange talenter. Fotografer, kunstnere og business-folk. Tenk, businessfolk her forsøker å konkurrere med hele verden fra et lite kontor der strømmen kommer og går. Jeg kjenner folk som har jobbet gjennom og på tross av ELLEN HESTNES RIBEIRO er kommunikasjonssjef hos KFUK-KFUM Global. krigen. Når bombene faller sitter de på kontoret og får ting gjort. Du vet. Vi bor jo her. Vi må ha tålmodighet. Musikk. Her er mange sangere. Selv elsker jeg å danse. Jeg gjør det hele tiden. Pappa spør stadig: når skal du slutte med det? Jeg hører både på arabisk og engelsk musikk. Arabisk for refleksjon over livet, engelsk for aktivitet og bevegelse. Sofiya er en av svært mange ungdommer vi møter på KFUM. Her er et levende miljø av frivillige med ulike roller i aktivitetene. Sofiya er frivillig på biblioteket og sier hun liker å jobbe med barnegrupper der. Gaza KFUM ble etablert på begynnelsen av femti-tallet etter inspirasjon fra KFUM-arbeidet i Egypt. Institusjonen er sentral for den lille kristne minoriteten i om- 8 GLOBALNYTT 1/2015

9 Det spirer og gror på Gaza. Foto: Ellen Hestnes Ribeiro Sofiya er opptatt av å fortelle historien om Gaza. Foto: Omar Shala Elisabeth ønsker å bli journalist. Foto: Omar Shala GAZA KFUM KFUK-KFUM Global har samarbeidet med Gaza KFUM siden Våre givere har blant annet bidratt til å støtte årlige sommerleire for barn, og til å drifte organisasjonen. Ledertrening for ungdom er en kjerneaktivitet for Gaza KFUM, i tillegg legges det stor vekt på å være en møteplass med lav terskel. De senere år har KFUK-KFUM Global samarbeidet med Gaza KFUM også om prosjekter rettet mot barn om barns rettigheter, og tilrettelegging for psykososialt arbeid og traumehåndtering. På nettsidene til KFUK-KFUM Global kan du lese mer om ungdom som deltar i ledertreningsprogrammet med fokus på samfunnsdeltakelse og rettferdig fred. rådet, og en viktig møteplass både for barn, ungdom og familier. Jeg er oppdratt her, forteller Elizabeth A. Almashharawi (16). Mange forteller liknende historier om KFUM som et fristed og et «hjem nummer to». Et sted hvor man kan gjøre helt alminnelige ting. Spille basketball, fotball eller henge med venner. Et sted der det gjelder litt andre regler enn utenfor. Der gutter og jenter kan jobbe sammen, og der all undervisning og alt program inviterer til aktiv deltakelse. Ikke minst et sted der det skapes gode ledere. Også Elisabeth forteller gjerne om det gode ved Gaza. - Familie og venner er det viktigste for henne. Dessuten er ikke Gaza by så stor, sier hun. Dette er en by hvor alle kjenner hverandre og folk er vennlige og hjelpsomme, forklarer hun. Hun forteller mer. Om drømmene sine. Hun har lyst til å studere journalistikk på Vestbredden. Lyst til å bidra til at fortellingen om Gaza nyanseres. At litt mer av sannheten kommer fram. Har du noen gang hørt noe godt om Gaza? Jo. Fortellingen om Gaza er også en fortelling som inkluderer talenter, tålmodighet, drømmer og ungdommer som tror fremtiden kan bli ganske annerledes og har pågangsmot til å utfordre: Fred? Det kan skje. Det må skje. For begge sider sin del. Situasjonen her kan bare løses ved at hele verden sier at det må bli fred. Alle må prøve å ordne det, utfordrer Sofiya. GLOBALNYTT 1/2015 9

10 Palestina Kvinner og jenter i Palestina KFUK aksjonerer mot bruk av narkotiske stoffer. Foto: Mayadah Tarazi KVINNER, FRED OG SIKKERHET FRA STORE ORD TIL KONKRET HANDLING 10 GLOBALNYTT 1/2015

11 «Hvordan er FN resolusjon 1325 anderledes enn de andre FN resolusjonene i den palestinske konteksten?» Spørsmålet kommer under et foredrag om kvinners rolle i det palestinske samfunn under FNs årlige kvinnekommisjon. TEKST: LINDA MARTINSEN Haifa Baramki, visepresident i Palestina KFUK, forklarer hvordan FN resolusjon 1325 har skapt et nytt rom for kvinners samfunnsdeltakelse. Hun forklarer at resolusjonen bygger på en helhetlig metode ved å jobbe på alle nivåer i samfunnet, ikke bare internasjonalt. Samtidig tydeliggjør den at kvinners erfaring og deltakelse er nødvendig for å skape bærekraftig fred. Dette gjør resolusjonen unik. Sammen med Palestina og Verdens KFUK har KFUK- KFUM Global jobbet i Palestina med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 i fem år. Kun 3 av 18 ministre i den palestinske regjeringen er kvinner, hvorav en sitter i Gaza og har minimal innflytelse i sitt departement. Økt grad av kvinnedeltakelse i politiske prosesser er viktig. Lav grad av politisk deltakelse gjør blant annet at det er lite bevissthet om hvordan palestinske kvinner påvirkes av okkupasjonen, og hvordan man kan sikre beskyttelse og oppfyllelse av deres rettigheter. KFUK BIDRAR TIL UTFORMING AV HANDLINGSPLAN Gjennom resolusjonen oppfordres alle land til å jobbe aktivt med å øke kvinners deltakelse i politiske prosesser både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Den oppfordrer også til å lage nasjonale handlingsplaner som tydeliggjør hvordan deltakelsen skal sikres. I Palestina er «Ministry of Women Affairs» i siste fase i utarbeidelsen av en slik handlingsplan. Sivilsamfunnet spiller en viktig rolle på flere områder i prosessen, både med hensyn til utforming av selve planen, gjennomføring av tiltak, og som pådrivere for gjennomføring. Palestina KFUK, sammen med flere andre organisasjoner, har vært med å utarbeide flere deler av den nasjonale planen med et sterkt fokus på hvordan kvinner kan påvirke politikk. SØRGER FOR AKTIV KVINNEDELTAKELSE Palestina KFUK jobber med opplæring av kvinner knyttet til innholdet i resolusjon Suhair Ramadan, koordinator for programmet, forteller at hun mener det er avgjørende å forstå behovet for, og praktisere, deltakelse på alle nivå. Vi har hatt opplæring i flyktningeleirene der kvinnene selv har laget en kampanje for å bedre sin egen og familiens situasjon. Det er en lang vei å gå for denne typen aktiv deltakelse for kvinner i flyktningeleirene, forteller Suhair. Hun sier kvinner lenge har stått på sidelinjen mens menn har bestemt hvordan leirene skal drives. Kvinner står formelt som medlemmer i de øverste beslutningsarenaene, men har i virkeligheten ingen reell deltakelse eller innflytelse. Dette håper vi nå å kunne snu. Først og fremst ved å lære opp kvinner i deres rettigheter, for så å bringe dem sammen for å diskutere løsninger på problemene de står ovenfor, sier Suhair. I disse prosessene blir kvinnene i første omgang utfordret til å identifisere brudd på rettigheter og mangel på tjenester. De får deretter hjelp til å identifisere den eller de som har ansvaret for disse rettighetene og tjenestene, og jobber aktivt for å ansvarliggjøre de riktige personene eller myndighetene. Målet er å lære disse kvinnene prosessene rundt aktiv samfunnsdeltakelse slik at de kan ta en større rolle i sitt lokalsamfunn, i regionen, på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Slik er KFUK med på å gjøre store ord i FN om til konkret handling som skaper en forskjell i palestinske kvinners liv. Palestina KFUK arrangerte høsten 2014 en stor konferanse for å øke fokuset på FN resolusjon Foto: Palestina KFUK LINDA MARTINSEN er utvekslingskoordinator hos KFUK-KFUM Global. FN-RESOLUSJON 1325 FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 handler om kvinner i krig og konflikt. Den ble vedtatt av FNs Sikkerhetsråd i 2000 og er den første resolusjonen som tar stilling til spørsmål omkring kvinners rolle og erfaring i krig og konflikt. Resolusjonen har som overordnet mål å øke kvinners deltakelse og arbeid i å håndtere, forebygge og løse konflikter. Den skal også beskytte kvinners rettigheter, samt integrere kjønnsperspektivet i fredsbyggende arbeid. GLOBALNYTT 1/

12 Young Peace Performers UTVEKSLING MED MENING Ungdomsutveksling er en av hjørnesteinene i KFUK-KFUM Global sitt arbeid. Målet er å utvikle kommunikasjon som bygger forståelse mellom ungdom fra ulike kulturer. Vi ønsker å formidle et budskap om at alle mennesker er født med de samme rettighetene og at ungdom har rett og plikt til å påvirke samfunnet for å sikre at disse rettighetene oppfylles. Vi har snakket med noen av ungdommene på programmet Young Peace Performers (YPP) om hvordan de ser på sin rolle i samfunnet. TEKST: GURO KLAUSEN FOTO: LINDA MARTINSEN året som YPP-deltaker har gjort meg mer bevisst på verden rundt meg. Jeg har fått mer Dette toleranse for andre kulturer og måter å tenke på. Det forteller Yacoub Sayej (21) fra Palestina. Han har gjort seg opp en del tanker om hva som er det viktigste med programmet han er med på. Det vi gjør i dette programmet er et godt eksempel på å styrke ungdoms posisjon i samfunnet. Gjennom å tilby informasjon og muligheter til å engasjere seg gir vi dem verktøyene de trenger for å bli aktive borgere. Vallary Owino (19) fra Kenya er enig i dette. Hun forteller at informasjonsarbeid er en viktig del av det YPP gjør. Formålet er å åpne øynene til ungdom for det som skjer rundt dem. Det er ikke alltid så lett å forstå globale problemer, og derfor prøver vi å gjøre informasjonen mer tilgjengelig. Selv pleide jeg å tro at fattigdom var en forbannelse, skyldtes latskap eller uflaks. Men nå er jeg sikker på at årsakene til fattigdom er dårlig politikk og urettferdige systemer. Hvis folk forstår årsakene til fattigdom, er det lettere å avskaffe den, sier Vallary. VIL SKAPE FORANDRING I tillegg til å lære ungdommer om hva fattigdom er, og hva som er årsakene til fattigdom i verden, ønsker deltakerne på YPP også å skape forandring. Jeg tror at fattigdom er menneskeskapt og kan avskaffes kun hvis vi konfronterer dem som bestemmer, sier Levi GURO KLAUSEN er utvekslings- og kommunikasjonskonsulent hos KFUK-KFUM Global. Agunda (23) fra Kenya. Med denne bakgrunnen prøver YPP å engasjere ungdom til handling. Jeg tror ikke det er mulig å skape utvikling uten å jobbe med å forandre politikk, mener Yvonne Ochieng (24) som også er fra Kenya. Og så Reshika Dona (20) fra Sri Lanka er enig i at det er viktig å holde lederne sine ansvarlige. De skal være der for å løse problemer, ikke for å skape dem, sier hun. Hun mener at man i et demokratisk system har muligheten til å velge lederne sine og dersom man ser at det ikke går så bra kan man gjøre et annet valg neste gang. Men noen ganger er det ikke nok. Noen ganger er vi nødt til å si fra, mener Reshika. De andre er enige med Reshika. På spørsmål om det er mulig å skape utvikling og rettferdighet uten å jobbe for politisk forandring får vi et samsvart Nei! Vallary utdyper: God politikk er kjernen til utvikling i ethvert land. Det er viktig å drive med politisk påvirkningsarbeid for å sikre at unge stemmer blir hørt, sier Yvonne. De mest radikale forandringene i politikk har skjedd på grunn av at mennesker har mobilisert støtte og våget å heve stemmen. Slik har vi klart å avskaffe slaveri og apartheid og sikre sivile menneskerettigheter. Særlig nå i 2015 når det er så mange viktige ting som skjer internasjonalt som kan føre til positiv utvikling i verden er det viktig at vi viser at ungdom krever å bli hørt, avslutter hun. 12 GLOBALNYTT 1/2015

13 Levi Agunda. Reshika Dona. Vallary Owino. Yvonne Ochieng TID FOR VEIVALG Som en del av Stop Poverty kampanjen fokuserer KFUK-KFUM Global denne våren på å legge press på norske politikere frem mot viktige internasjonale forhandlinger som skal gjennomføres i I år skal verdens ledere lage nye utviklingsmål, forhandle om en ny og bindende klimaavtale, og lage en plan for hvordan disse prosessene skal finansieres. YPP jobber i vår for at norske politikere skal være en ambisiøs stemme i forhandlingene og kjempe for å avskaffe fattigdom, få en slutt på menneskeskapte klimaendringer og finne smarte løsninger for finansiering. Yacoub Sayej. Young Peace Performers er for tiden på turné i Norge. Foto: Guro Klausen GLOBALNYTT 1/

14 Kenya Pamela Ntinyari (16) deltok på YWCA Kenya sitt alternative overgangsritual for to år siden og er ikke lenger i fare for å bli kjønnslemlestet. Foto: Åse Schytte KUTTER UT KUTTET «Min datter fikk opplæring og hun ønsker ikke å bli omskåret. Jeg mottok opplæring og ønsker ikke omskjæring. Det var etter denne treningen at jeg bestemte meg for å si nei til kjønnslemlestelse. Kuttet er en fæl ting.» Dette forteller Pouline Nkirote (50) om sin erfaring fra programmet til Kenya KFUK. TEKST OG FOTO: ÅSE SCHYTTE 14 GLOBALNYTT 1/2015

15 DE NYE HELTENE Før ble omskårede jenter ansett som helter i samfunnet fordi de var sterke nok til å gå gjennom smerten dette innebar. Men dette er ikke lenger tilfelle. Nå ser vi at jentene som ikke er omskåret gjør det bedre på skolen etter at de har deltatt på det alternative overgangsritualet. Disse jentene er heltene i dag, forteller Florence Njeri Kiburuthu (28), feltarbeider for KFUK i Meru-provinsen hvor det anslås at 38 prosent av jentene blir omskåret. Én av disse nye heltene er Pamela Ntinyari. Før jeg gikk gjennom det alternative overgangsritualet fortalte foreldrene mine meg at jeg skulle bli kjønnslemlestet. Jeg gjennomførte opplæringen og fortalte foreldrene mine hva jeg hadde lært. Nå tror jeg at jeg slipper å gå gjennom kuttet siden mine foreldre ikke lenger snakker om det, forteller Ntinyari. Ntinyari er 16 år og gjennomførte sitt alternative overgangsritual hos KFUK Kenya for to år siden. I dag er hun en talskvinne mot kjønnslemlestelse og snakker med sin familie og sine venner om helsefarene ved kuttet. ALTERNATIVE OVERGANGSRITUAL Omskjæring i Kenya anses tradisjonelt som et overgangsritual der jenter betraktes som gifteklare kvinner etter de har blitt kuttet. Ifølge Kiburuthu får jentene som omskjæres opplæring i hvordan de skal være en god kone for sin ektemann. KFUK tilbyr et femdagers alternativt overgangsrituale for jenter som står i fare for å bli kjønnslemlestet der de undervises i helsefarene ved kjønnslemlestelse, og får generelle livsferdigheter. Vi ser at holdningen hos jentenes foreldre endrer seg, og at de ser verdien av undervisningen. Foreldre ser at døtrene gjør det bedre på skolen og i livet etter treningsprogrammet. Så nå foretrekker foreldre å sende døtrene til oss i stede for å omskjære dem, sier Kiburuthu. NEDSLAGSFELT KFUK Kenya jobber målrettet for å avskaffe kjønnslemlestelse, og har kapasitet til å tilby over 250 jenter alternative overgangsritual hvert år. Grunnen til at jeg vil jobbe med dette er at for mange jenter utsettes for kjønnslemlestelse i Meru. Jeg vil være en del av bølgen som endrer dette, og som kan være med å redde jentene fra kuttet. Det medfører bare skade for de som må gå gjennom det. Jeg mener at ingen jente i dag burde oppleve noe så smertefullt og meningsløst, sier Florence Njeri Kiburuthu. Tradisjonen anses internasjonalt som et overgrep mot barn og kvinner og som brudd på menneskerettighetene. BLODIGE SKOLEFERIER I Kenya er det høysesong for kjønnslemlestelse i løpet av skoleferiene i april, august og desember. Kiburuthu forklarer at desember er den mest populære måneden for kuttet. Omskjæring skjer for det meste i desember før jul. Dette er den lengste skoleferien på seks uker. Dermed kan foreldre få døtrene sine kuttet og helbredet før skolestart i januar. Noen foreldre velger å omskjære jentene sine i løpet av de korte feriene i april og august. Men desember er den mest populære måneden på grunn av den lange ferien, forteller Kiburuthu. Jenter i 14-årsalderen er i størst risiko for å bli utsatt for kjønnslemlestelse da dette er tiden de fullfører sin grunnutdanning. Tradisjonelt skal de da bli omskåret og forberedt på ekteskapet. For Pamela Ntinyari er ikke skoleferiene lenger noe å frykte. Hennes plan er å fortsette utdanningen sin. Jeg vil bli lege slik at jeg kan hjelpe folk i mitt samfunn. Dersom jenter kommer til meg for råd vil jeg lære dem om farene ved kjønns lemlestelse og sørge for å holde dem utenfor fare. Hvis jeg ble fortalt at jeg skulle kuttes i dag ville jeg nektet å gjennom føre det. Der som jeg får en datter, skal hun ikke omskjæres, sier hun. AASE SCHYTTE er deltaker på KFUK-KFUM Global sitt utvekslingsprogram Stop Poverty, Stop FGM Jenter i Kajiado på siste dag av sitt alternative overgangsritual som ble arrangert av YWCA Kenya i midten av desember Jentene tar motstand fra kjønnslemlestelse. Florence Njeri Kiburuthu (28) er feltarbeider for KFUK Kenya i Meru provinsen hvor 38 prosent av jentene i samfunnet blir omskåret. GLOBALNYTT 1/

16 Zimbabwe Gutter for jenters rettigheter Gutter må med i kampen for jenters rettigheter, sier Bekithemba Nrengo. Han er frivillig i Zimbabwe KFUM og engasjerer ungdom for likestilling. Stort bilde: Sibonile Marozwa (23) og Bekithemba Nrengo (23) engasjerer ungdom for likestilling i Bulawayo, Zimbabwe. Øverst t.h.: I 2014 fikk 40 ungdommer i Zimbabwe grundig opplæring i likestilling og kjønnsstereotyper. KFUM bruker disse ungdommene til å lære opp andre, og slik skapes ringvirkninger i samfunnet. Over t.h.: Francis Lembani er opptatt av å forandre måten ungdommer tenker på maskulinitet. TEKSTOG FOTO: SVEN LARSEN Zimbabwe KFUM ønsker å utfordre og endre strukturer, normer og kultur som skaper og opprettholder menns dominans over kvinner. KFUM gjennomførte i 2008 en undersøkelse som tok for seg ungdom og hvilke utfordringer de står ovenfor. Den ble gjennomført i flere afrikanske land, inkludert Zimbabwe. En konklusjon var at maskulinitet i mange tilfeller er nært knyttet til fysisk dominans, overgrep og rus. Derfor kalles programmet Transformative Maculinity, fordi de ønsker å endre mannsrollen. Mange gutter i Zimbabwe sosialiseres til at det er riktig at gutter skal gi fysisk avstraffelse til kjæresten sin dersom hun ikke adlyder, sier Francis Lembani. Sånn kan vi ikke ha det! Francis er ansatt i Zimbabwe KFUM og har de siste årene jobbet mye med å engasjere ungdom i likestilling og motivere til å endre kjønnsroller. Vi har lover på plass i Zimbabwe som skal fremme likestilling. For eksempel jobber myndighetene for 50% representasjon av hvert kjønn i parlamentet, men det er fremdeles en lang vei å gå til full likestilling. Med dette som utgangspunkt har KFUM opprettet grupper tilknyttet skoler og kirker hvor ungdom kan lære mer om hvordan de kan bygge et rettferdig samfunn for alle. Francis forklarer at de blant annet har ungdomsforum, ledertrening, dialogmøter på tvers av generasjoner, og debatter for å engasjere og opplyse ungdom. Sibonile og Bekithemba tar ivrig del i arbeidet med å endre ungdommers forståelse av tradisjonelle kjønnsroller. Vi vil leve i et samfunn hvor gutter og jenter gjensidig respekterer hverandre. Det er jo egentlig et beskjedent ønske, men kampen er ganske seig. Ungdommene har lært mye av KFUM i Zimbabwe, og de uttrykker glede over at de har venner i Norge som støtter dem. Jeg syns det er veldig viktig at vi gutter står opp for et rettferdig og likeverdig samfunn, konkluderer Bekithemba. SVEN LARSEN er innsamlingsleder i KFUk-kfuM Global 16 GLOBALNYTT 1/2015

17 ANDAKTEN HVEM ER DU? «J e suis Charlie» sa mange denne vinteren «jeg er Charlie». «Jeg er Mohamed Bouazizi» sa Tunisierne etter at grønnsakshandleren hadde tent på seg selv i protest mot myndighetenes undertrykkelse og startet den arabiske våren. ELISABETH LØLAND er ledertreningsrådgiver i KFUk-kfuM-speiderne Når vi sier «jeg er» mener vi: jeg identifiserer meg med denne personen. Rammer du henne, rammer du meg! De som har startet disse slagordene har kanskje hentet sin inspirasjon fra filmen «Spartacus», der slaver som gjør opprør mot urettferdighet skal tvinges til å peke ut sin leder, Spartacus, så han kan straffes. Makthaverne får det ikke som de vil: «jeg er Spartacus», sier alle slavene. Jesus introduserte oss til «jeg er». Han forklarte hva han skal si når han kommer tilbake, til de som da sier de ikke har gjort verken rett eller galt mot ham: «Det dere gjorde mot en av disse mine miste søsken, har dere gjort mot meg» (Matt 25, 40). Jesus identifiserte seg fult og helt med «disse mine minste» og nevner de sultne, tørste, fremmede, nakne, syke og fengslede, alle eksempler på fattige eller marginaliserte mennesker. Til sist ble han som var uten skyld hengt på et kors for å dø, fordi han identifiserte seg med hver enkelt av oss som var fulle av skyld. Jesus identifiserte seg på en radikal måte med andre mennesker. Det er det ultimate motstykket til likegyldighet. Det utfordrer. Hvis jeg er den fattige, den utstøtte og den glemte, da angår fattigdom og marginalisering meg. Ikke fordi jeg er generøs, men fordi det som rammer deg det rammer meg. Når et enkelt menneskes verd tråkkes på da rammes vi alle. Din verdighet kan ikke tas fra deg uten at jeg også mister min. Jesu ord tvinger oss til å la oss berøre av hverandres situasjon. Vi kan ikke la være å forholde oss til fattigdom og undertrykkelse. Vi må være. Hvem er du? GLOBALNYTT 1/

18 SMÅTT om STORT TYDELIGE KRAV TIL BØRGE BRENDE Kvinner fra Sør-Sudan KFUK møtte utenriksminister Børge Brende under den Afrikanske Union sitt toppmøte i februar. Dette er andre gangen Sør-Sudan KFUK får muligheten til å møte den norske ministeren. Mary Constantino Bii (25) og Agum Mark (22) snakket om hvor viktig det er å inkludere kvinner i fredsprosesser. Å inkludere kvinner og unge mennesker i fredsprosesser er nøkkelen til rettferdig fred, fortalte kvinnene. SAMARBEID MED IOP NORGE IOP står for Ilula Orphan Program og er et arbeid som drives i Tanzania. IOP driver med mange aktiviteter, men kjernen i virksomheten er å gi barn og unge utdanning og en trygg oppvekst. Derfor driver IOP et jentehjem og organiserer fosterfamilier for foreldreløse, barnehage/førskole, speidergrupper, videregående skole og mye mer. IOP Norge er en støtteorganisasjon som samler inn midler til IOPs i arbeid i Tanzania. IOP Norge driver et omfattende arbeid på utelukkende frivillig basis, og har nylig inngått en avtale med KFUK-KFUM Global for å sikre en bærekraftig framtid for IOP Norge. Vi gleder oss over å ha inngått samarbeid med IOP Norge, og ser frem til fortsettelsen. Agum fra Sør-Sudan KFUK i samtale med utenriksminister Børge Brende. MØTTE STATSMINISTEREN 15. Januar i år møtte to ungdommer fra KFUK-KFUM bevegelsen statsminister Erna Solberg. Henriette Bing og Lasse Trones var to av flere 15-åringer fra mange ungdomsorganisasjoner som fikk møte statsministeren. Møtet markerte lanseringen av Action2015 i Norge. Lignende møter mellom ledere og femtenåringer fant sted i mange andre land denne datoen. KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge støtter kampanjen som i Norge har som mål å få regjeringen til å spille en aktiv og progressiv rolle i arbeidet med å få på plass en sterk klimaavtale og ambisiøse bærekraftsmål i løpet av KFUK-KFUM Global fokuserer i år på at Norge skal spille en viktig rolle i å sørge for at finansieringen er på plass for å sikre gjennomføringen av disse prosessene for å avskaffe fattigdom og sikre klimarettferdighet. Henriette Bing fra KFUK-KFUM-speiderne (helt til venstre) og Lasse Trones (helt til høyre) sammen med Erna Solberg og 15-åringer fra flere ungdomsorganisasjoner. Foto: Kristine Marie Sandvold Lindebø 18 GLOBALNYTT 1/2015

19 One of the most important things that I learnt from this experience is the «Stop Poverty» campaign. I never heard about it before. I think It's something that can make this world better. I also learnt how to organize festivals, how to bring people together and teach them how to work together. «Tusen takk» to our dear friends for it :) Margarita Matevosyan, Vanadzor YMCA JOBBER MED STOP POVERTY I ARMENIA Høstferien 2014 reiste en gjeng nordmenn fra Oslo og Akershus til Armenia for å besøke sine samarbeidspartnere i Vanadzor YMCA, og for å lage en Ten Sing-festival i samarbeid med YMCA Armenia. Festivalen het «Youth for Change» og ble en stor suksess! Som en del av festivalen holdt den norske delegasjonen en Stop Povertyworkshop for de armenske lederne, som igjen holdt seminaret for sine deltakere. De armenske ungdommene ble veldig engasjert i temaet og forstod verdien av å implementere denne kampanjen i Armenia. For eksempel tok en av de unge voksne med seg kampanjen til skolen hun jobber på, og lærte barna om hvordan de selv kan være med å påvirke fattigdomsbekjempelse i sitt lokale miljø. Det er tydelig at ungdommene her bryr seg om fremtiden sin og at de ønsker å gripe mulighetene de har til å påvirke! GENERALFORSAMLING I VERDENS KFUK Under tittelen «Bold and Transformative Leadership», inviterer KFUK til verdens rådsmøte i Bangkok, Thailand oktober. Alle nasjonale KFUK-forbund er oppfordret til å sende nasjonale delegater og observatører til møtet. KFUK legger særlig vekt på å sikre en god andel yngre kvinner i nasjonale delegasjoner. Fra norsk side er Caroline Midttun Rostrup oppnevnt som kandidat til styre verv i Verdens KFUK for neste periode. KLIMAPILEGRIM 2015 KFUK-KFUM Global er med på initiativet Klimapilegrim Klimapilegrim 2015 er en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet. Gjennom arrangementer, pilegrims vandringer og markeringer over hele landet i sommer skal vi vise norske politikere at den norske befolkning er opptatt av at vi må handle for å sørge for en bedre klimapolitikk som tar vare på kloden vår. Gjennom Klimapilegrim 2015 utfordres vi til å arrangere vandringer mot Paris hvor klimaforhandlingene vil foregå i desember. På kan du registrere ditt arrangement og lese mer om ulike etapper og aktiviteter. GLOBALNYTT 1/

20 avsender: KFUK-KFUM Global, Postboks St. Olavs plass, N Oslo BLI FAST- GIVER! Invester i INITIATIV Unge entreprenører møtes hver uke i Sør-Sudan for å spare, låne og utvikle forretningsideer. Gir du 200 kroner hver måned, får en gruppe på ti ungdommer oppfølging og assistanse mot en fremtid i arbeid. Invester i ungt initiativ og god veiledning med trygg het som avkastning. Invester i BÆREKRAFT Bangladesh rammes ekstremt hardt av klima endringer og andre miljøutfordringer. KFUK etablerer grupper av ungdom som jobber med miljøspørsmål. De vil også utvikle bærekraftig teknologi for framtida og levebrød for sine deltakere. Gir du 200 kroner, får vi fem deltakere med. Investeringen gir bærekraft og levebrød. Invester i AVSLØRINGER Fattigdom kan stanses om vi deler ressursene riktig. I Tanzania lærer ungdom hvordan de kan forstå offentlige budsjetter og avsløre kor rupsjon. De blir kjent med sine rettigheter og får hjelp til å holde myndighetene ansvarlige. Gir du 150 kroner, får vi enda en ungdom med. Invester i rettferdige avsløringer som utrydder fattigdom. Invester i ungdom verden over ved å overføre penger direkte til kontonummer , eller gå inn på for å registrere deg som fastgiver.

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver (01.01. 13.06.), Gunvor Meling (14.06. 31.12.) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St.

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

GLOBALAKSJONEN SAMMEN ER VI STERKE. Lederhefte

GLOBALAKSJONEN SAMMEN ER VI STERKE. Lederhefte GLOBALAKSJONEN 2017-2018 SAMMEN ER VI STERKE Lederhefte ALT DU TRENGER VITE OM GLOBALAKSJONEN I dette heftet finner du det meste av det du trenger, eller informasjon om hvor du finner det du trenger, for

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013 KFUK-KFUM GLOBAL 2013 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2012 KFUK-KFUM GLOBAL 2012 INNHOLD Styreleder: Atle Aas Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Levende lokalsamfunn Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Tradisjonell god avisdebatt. Demokratiet I hva slags debattklima skal

Detaljer

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund Forbundet - en introduksjon Norges Kristelige Studentforbund FORBUNDET! Norges Kristelige Studentforbund (populært kalt «Forbundet») er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Frivillig for Caritas Sri Lanka

Frivillig for Caritas Sri Lanka Frivillig for Caritas Sri Lanka "Hei! Vi heter Camilla Lucia Ramse og Kristoffer Markus Kopperud, og for tiden jobber vi som frivillige for Caritas Sri Lanka i Jaffna. Vi har tatt en pause i studiene våre

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap

GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap GL BAL NYTT Nummer 1/2012 Ungt lederskap Leder Ungt lederskap forandrer verden KFUK-KFUM Global satser tungt på skolering av unge ledere verden rundt. De enorme utfordringene som verden står overfor kan

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge?

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge? Presentasjon Dette intervjuet er gjort med Saw Robert Aung (40), som er en flyktning fra Burma. Han tilhører den etniske befolkningsgruppen Kayain, fra Burma. Hans kone Kachin, kommer fra en annen etnisk

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til Næringslivets Hovedorganisasjon Tale: 2. mars 2017 Taler: Adm. direktør Kristin Skogen Lund Tildelt tid: 10 min. Antall ord: 1000 Bærekraftsmål og forretningsmuligheter Åpningsinnlegg @ Næringslivets konferanse

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå!

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Et intervju til bruk i forbindelse med Klimavalg 2013. Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Til bruk i menighetsblader, organisasjonsblader og andre arenaer for Klimavalg 2013 «Tenk

Detaljer

Sosialt entreprenørskap samler folk som tenker likt, men gjør forskjellige ting.

Sosialt entreprenørskap samler folk som tenker likt, men gjør forskjellige ting. SE: Piloten 2011 Sosialt entreprenørskap samler folk som tenker likt, men gjør forskjellige ting. Sosialt entreprenørskap gir rom og tydeliggjør all den verdiskaping som faktisk skjer, men som ikke fanges

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 24-03-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE?

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? En rapport fra norske barn laget av Barnas Klimapanel 2015 BARNAS KLIMAPANEL HOVEDKONKLUSJONER Basert på alle innspillene som har kommet inn, så er kravet fra Barnas

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

I møte med tweens. Tweens trenger trygge voksne som er nysgjerrige på deres syn på verden og som kan åpne for samtaler og undring om troen og livet.

I møte med tweens. Tweens trenger trygge voksne som er nysgjerrige på deres syn på verden og som kan åpne for samtaler og undring om troen og livet. I møte med tweens Tweens trenger trygge voksne som er nysgjerrige på deres syn på verden og som kan åpne for samtaler og undring om troen og livet. velgselv.no Samtaleopplegg til bruk i grupper med tweens

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk.

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Er det lurt å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE?

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? Baselineundersøkelse om norske videregående elevers holdninger til globale temaer Rapport SEPT/2015 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen tar for seg holdningene og handlingene

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Opplegget er laget med støtte fra: Å være barn i Bangladesh er en tekst som tar for seg mange ulike temaer rettet mot barn på mellomtrinnet. Teksten er sammenhengende,

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål... 3 1.2 KFUK-KFUM Globals

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer