BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL."

Transkript

1 GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING

2 Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015 KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 4, Oslo sentrum Tlf: Web: E-post: Organisasjonsnr: Kontonummer: Styreleder: Gunvor Meling Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Giveroppfølging: Vera Nielsen Redaksjon: Guro Klausen (red.), Ellen Hestnes Ribeiro Grafisk formgiving: Helene Moe Slinning Trykk: Østfold trykkeri Opplag: 2400 Forsidebilde: Ungdommer fra Gaza Foto: Omar Shala KFUK-KFUM Global arbeider for å styrke ungdoms rettigheter og verne om deres verdighet. Gjennom opplæring og veiledning utrustes ungdom til å kreve rettferdig het. Våre lokale partnere gjør ungdom i stand til å skape endring for seg selv, sin familie og samfunnet de er en del av. Sammen med våre søsterorganisasjoner i KFUK og KFUM er vi del av verdens største kvinne- og ungdomsnettverk. Vi baserer vårt arbeid på et kristent økumenisk verdigrunnlag. S kolemassakren i Garissa, Kenya der terroristene brukte religion som kriterium for drap skaper stor fortvilelse og sterk uro for framtiden. Øst-Afrika har mange arbeidsledige ungdommer og fattigdommen er sterk. Ekstremisme får grobunn når håpløshet og nød er en del av hverdagen. KFUK-KFUM Global og våre partnere jobber med ungdom i flere land i Øst-Afrika. Vårt første fokus er skolering i rettigheter og plikter som gode samfunnsborgere. Slik kan vi sammen kan bygge global rettferdighet og fred. Vi tar utgangspunkt i Jesu ord i Bergprekenen: Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Blessed are the Peacemakers, they shall be called children of God. Vi er alle Guds barn og vi er alle kalt til å være fredsskapere. Vårt utviklingsprogram gir ungdom kunnskap og ferdigheter som Peacemakers. Det etableres Peacemakers grupper i bl.a Sør-Sudan, Tanzania og Kenya. Gruppene har medlemmer med ulik religiøs tilhørighet og bakgrunn. De gir unge mennesker og kvinner muligheter til å spare og investere, slik at de kan skaffe midler til etablering av bedrifter og til andre viktige kostnader (skolepenger, medisiner, osv). Vårt andre fokus er skolering i hvordan starte bedrifter og opplæring i konkrete næringer som f.eks fornybar energi. I gruppene får unge mennesker erfaringer og ferdigheter som gir dem tro på dem selv og på egen framtid. Utdanning i gruppene gir muligheter for å starte bedrifter og skaffe seg bærekraftige levebrød. KFUK-KFUM gir også opplæring i beslutningspåvirkning, og kunnskap om urettferdige strukturer. Våre kampanjer Stop Poverty og Free Palestine gir ungdom effektive, ikke-voldelige redskaper som bygger håp og felles bevegelse for rettferdighet og fred. Enhet og felles bevegelse er helt avgjørende når vi skal forandre verden. KFUK-KFUM nettverket representerer verdens største sosiale strukturer. Vi er meget godt posisjonert til å bygge bevegelser på tvers av religion, landegrenser, generasjoner og organisasjoner. Skal vi vinne kampen mot religiøs polarisering og ekstremisme, må vi investere ressurser i religionsdialog og diapraksis for unge mennesker med ulike religiøs bakgrunn. Tverrreligiøs enhet og ikkevoldelig aktivisme kan føre verden bort fra økende polarisering og ekstremisme. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. facebook.com/kfukkfumglobal twitter.com/kfukkfumglobal Fredrik Glad-Gjernes Utenlandssjef i KFUK-KFUM Global 2 GLOBALNYTT 1/2015

3 INNHOLD 2 LEDER Ungdom, rettferdighet og fred 4 SAMMEN BYGGER VI GLOBAL RETTFERDIGHET OG FRED Bistandsglimt 6 ENTREPRENØRSKAP Sør-Sudan 7 KLIMARETTFERDIGHET Bangladesh 8 EN ANNEN FORTELLING Gaza 10 KVINNER, FRED OG SIKKERHET Palestina 12 UTVEKSLING MED MENING Young Peace Performers 14 KUTTER UT KUTTET Kenya 16 GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER Zimbabwe 17 HVEM ER DU? Andakt 18 SMÅTT OM STORT GLOBALNYTT 1/2015 3

4 Bistand SAMMEN BYGGER VI GLOBAL RETTFERDIGHET OG FRED BISTANDSGLIMT SØR-SUDAN KFUK Engasjementet i Sør-Sudan ble sterkt oppskalert i juni Landet er herjet av borgerkrig, og fokuset ligger derfor på å opprette sentre for traumebehandling, gi kvinner opplæring i fredsbygging, samt å skape muligheter for befolkningen gjennom spare- og lånegrupper og entreprenørskap. Fire senter for traumebehandling er opprettet gjennom KFUK, og over 100 spare- og lånegrupper etablert. Kvinnene i Sør-Sudan KFUK har også deltatt i flere runder med fredsforhandlinger. I forhandlingene har de møtt sentrale internasjonale aktører. Blant annet har de møtt Norges utenriksminister Børge Brende for å overbringe sitt budskap om viktigheten av å inkludere kvinner i fredsforhandlinger. På side 6 kan du lese mer om arbeidet med entreprenørskap i Sør-Sudan. KENYA KFUK Kenya KFUK jobber med økonomisk rettferdighet og har startet mange spare- og lånegrupper. De jobber også med å redusere omfanget av kvinnelig kjønnslemlestelse. På side kan du lese mer om dette arbeidet. TANZANIA KFUK, ILULA ORPHAN PROGRAM OG LUSHOTO PEACEMAKERS I Tanzania jobbes det med demokratisk borgerskap, klimarettferdighet og økonomisk rettferdighet. Spare- og lånegruppene vokser og har i løpet av året bidratt til å starte flere små bedrifter. Medlemmer får opplæring i klimarettferdighet og aktivi teter inkluderer blant annet planting av trær for å spre kunnskap om hvor viktig det er å ta vare på naturen. I Ilula drives det også et jentehjem for foreldreløse, barnehage/førskole og aktiviteter som blant annet speiding. Kenya KFUK driver forebyggende arbeid mot kvinnelig kjønnslemlestelse. Foto: Åse Schytte AFRIKAALLIANSEN AV KFUM Gjennom dette regionale nettverket jobber vi med partnere i Zambia, Madagaskar og Zimbabwe. I disse landene står arbeidet med økonomisk rettferdighet og demokratisk borgerskap sterkt. Du kan lese om arbeidet med å påvirke kjønnsroller i Zimbabwe på side 11. SØR AFRIKA KFUM I Sør Afrika er det særlig arbeidet med demokratisk borgerskap som star sentralt. Her fokuserer KFUM på å lære ungdommer hvordan de kan lære opp andre til å bli gode borgere med kunnskap om sine egne rettigheter. De har også gjennomført en undersøkelse det siste året og funnet ut at det er et lokalt problem i slummen at barn blir påkjørt av biler. KFUM har derfor tatt initiativ til en kampanje som skal skape oppmerksomhet rundt problemet, og skape nye lover hvor råkjørere kan bli dømt for å skade barn som blir påkjørt. 4 GLOBALNYTT 1/2015

5 KFUK-KFUM Globals program skal bidra til rettferdighet og fred gjennom bevegelsesbygging. Sammen med KFUK- og KFUM- forbund i Asia, Afrika og Palestina jobber vi med å styrke demokratisk deltakelse, skape økonomisk rettferdighet, rettferdig fred, og klima- og miljørettferdighet. I alt vårt arbeid er unge kvinner og menn i fokus. En sentral metode er etablering av ulike typer lokale grupper. Vi jobber med å få til forandring både for enkeltpersoner, i lokalsamfunn, og gjennom nettverkene våre på nasjonalt og internasjonalt nivå. Her finner du et kort sammendrag av de ulike aktivitetene og noen høyde punkter fra det siste året. GURO KLAUSEN er utvekslings- og kommunikasjonskonsulent hos KFUK-KFUM Global. PALESTINA KFUK, GAZA KFUM OG JOINT ADVOCACY INITIATIVE I Palestina jobber KFUK med FN-resolusjon 1325 som handler om kvinner, fred og sikkerhet. I denne forbindelse ble det avholdt en stor internasjonal konferanse om kvinners situasjon i Palestina. Konferansen ga blant annet innspill til myndighetene om hva en nasjonal 1325-plan for kvinner i Palestina bør inneholde. I Gaza jobber KFUM med opplæring av unge ledere i temaer som rettigheter, demokrati og pressearbeid. Du kan lese mer om Gaza på side 8-9, og på side kan du lære mer om KFUK og arbeidet med FN-resolusjon BANGLADESH KFUK Bangladesh KFUK jobber med klimarettferdighet og demokratisk borgerskap. Du kan lese om jentegruppene som er igangsatt på side 7 i dette bladet. SRI LANKA KFUK OG KFUM Et høydepunkt for Sri Lanka KFUM var åpningen av Kallar Folkehøyskole på østkysten av landet. Denne skolen skal engasjere ungdom, og gi dem en plass til å utvikle sine ferdigheter, sier Hema Sutharshanan som er rektor på skolen. Sri Lanka KFUM jobber også med å opprette spare- og lånegrupper. MADAGASKAR KFUK På Madagaskar jobber KFUK med å fremme demokratisk deltakelse og klimarettferdighet. KFUK lærer opp ungdom i praktiske ferdigheter som håndverk, IT og engelskspråklig opplæring. I tillegg har de tematiske skoleringer om forurensning, klima og kjønnsroller. Yrkesfaglig utdanning er en viktig del av arbeidet, og fokuset her ligger på å gi mennesker muligheter til å forsørge seg selv. Yrkesopplæring på Madagaskar. KFUK på Sri Lanka jobber med økonomisk rettferdighet, demokratisk borgerskap og kvinners rettigheter. Kvinner fra KFUK deltok som valgobservatører under presidentvalget på Sri Lanka i vinter, for å sikre et rettferdig valg uten korrupsjon. GLOBALNYTT 1/2015 5

6 Entreprenørskap TENNER ENTREPRENØRSKAPSGNISTEN I SØR-SUDAN Den sikreste veien ut av fattigdom er å få seg en jobb. Men hva hvis slike jobber ikke finnes? Da er det om å gjøre å lage sin egen business. TEKST: ARE LARSEN OTTERDAL FOTO: JOACHIM THORSEN ARE LARSEN OTTERDAL er konsulent for KFUK-KFUM Global på entreprenørskap og fornybar energi i Sør-Sudan. Jackie og Samuel fra Sør-Sudan KFUK og Are fra ReNewGen i Norge under seminar i Sør-Sudan. På bordet står produktene SunBell og BBOXX som begge er soldrevne innovasjoner. Selv i land preget av krig og konflikt kjøper og bytter folk varer og tjenester. Det finnes alltid en mulighet for å skaffe seg litt inntekt det gjelder bare å se den. Det handler om holdning og teft, men også om kunnskap og metodikk. Gjennom ny programutvikling i Sør-Sudan har mange fått verktøyene de trenger til å skape sin egen jobb med særlig vekt på grønn teknologi. I november var 40 personer med tilknytning til Sør-Sudan KFUK med på et intensivt 4 dagers kurs. Disse har allerede vært sentrale i etableringen av over 100 spare- og lånegrupper bare i løpet av siste halvdel av 2014, og vil ha en viktig rolle fremover i å bringe kunnskapen videre. HVA ER EGENTLIG ENTREPRENØRSKAP? Entreprenørskap handler først og fremst om å endre holdning og tankesett. Om å utrettelig søke etter, og teste ut, ideer. Med noen enkle metoder i verktøykassen vil enkelte ideer kunne omsettes til planer og Angelica, Moses, Mary, Samuel og Jackson (f.v.) er styringsgruppe for ReNewGen i Sør Sudan aktiviteter som igjen kan føre til ny- eller fornyet business, og med det inntektsbringende arbeid. Om det ikke ble suksess første gangen, vil det alltid være noe å lære underveis. I vestlige land er det å være gründer forbundet med selvrealisering og suksess. I utviklingsland er det å lykkes med business en måte å overleve på. Derfor er dette initiativet spesielt viktig for Sør-Sudan, hvor svært få unge har jobber å gå til, og hvor mange lever under fattigdomsgrensen. GREEN JOBS TO STOP POVERTY KFUK-KFUM Global har et stort miljøengasjement og ser det derfor som naturlig å kombinere mulighetene som ligger i fornybar teknologi med entreprenørskap. I Sør-Sudan samarbeider vi tett med firmaet ReNew- Gen som skaffer til veie enkle solcellebaserte installasjoner. Med solceller kan man høste gratis energi fra naturen (solen) og faktisk tjene produktet inn på relativt kort tid. Prosjektet som er i oppstartsfasen i Sør-Sudan, skal gi mennesker tilgang på kunnskap om entreprenørskap og fornybar teknologi. Gjennom å skape nettverk kan unge entreprenører bli inspirert og få hjelp av hverandre. Ved å tenne entreprenørgnisten er målet å skape nye jobber og muligheter til å arbeide seg ut av fattigdom. 6 GLOBALNYTT 1/2015

7 Globalaksjonen SAMMEN FOR RETTFERDIGHET I BANGLADESH Globalaksjonen samlet inn penger til Bangladesh KFUK. Turid Werrum har vært på besøk og sett hva som har kommet ut av pengene. TURID WERRUM kretssekretær i Buskerud KFUK-KFUM og deltidsansatt i KFUK-KFUM Global. BANGLADESH KFUK J annatul Fredhosi (15) var den ivrigste av alle i jentegruppa i Chittagong KFUK. Hun og de andre hadde nettopp vist meg et dramastykke. Det handlet om hva de selv kan gjøre for å skape et bedre miljø. Tidligere var det et berg av søppel som møtte meg før jeg gikk inn på gratisskolen i slumområdet, men nå sto det en søppelkontainer der! Det var merkbart mindre søppel, men Jannatul og de andre var ennå ikke fornøyd, de ville få flere søppeldunker rundt i hele området. Bangladesh KFUK jobber med miljø- og klimarettferdighet på lokalt plan. Bangladesh er særlig utsatt for klimaendringer, og to tredjedeler av landet ligger mindre en fem meter over havflaten. Når klima endringer fører til at havnivået stiger har dette enorme konsekvenser for innbyggerne. I tillegg har Bangladesh KFUK er sterkt engasjement for grunnopplæring for barn og unge, mødrehelse og opplæring i gründervirksomhet. Gjennom denne satsningen skal unge kvinner rustes til å bli endrings agenter i sine egne liv. Penger fra Globalaksjonen har gått til Bangladesh KFUK. Jannatul har startet på skolen igjen etter å ha lært om barns rettigheter i KFUK. Foto: Turid Werrum BARN HAR RETTIGHETER Jannatul fortalte at det viktigste hun hadde lært i jentegruppa, var at barn ikke skal måtte jobbe på fabrikk, men at de har rett til å gå på skole. På grunn av fattigdom tok moren til Jannatul henne ut av skolen og fikk jobb til henne på en klesfabrikk. Etter å ha jobbet på fabrikken i et snaut år lærte Jannatul i jentegruppa til KFUK at alle barn i hele verden har rett til å gå på skolen. Så da gikk hun like godt til sjefen på fabrikken og sa opp. Takket være denne lærdommen, har Jannatul nå begynt på skolen igjen. Hun får litt økonomisk hjelp fra KFUK for å klare alle utgiftene til skoleuniform og innmeldingsgebyr på skolen. I tillegg har hun lært å sy for å tjene litt penger. Hun sier at livet hennes ble forandret fra den dagen hun lærte om barns rettigheter og fikk tro på seg selv! STOR BEVEGELSE Chittagong KFUK er en av 5 regionale KFUK-lagene som har fått penger gjennom Globalaksjonen til å starte egne jentegrupper. Informasjon og læring har imidlertid spedt seg til alle de 13 KFUK- lagene i Bangladesh, og det er ikke bare barn og ungdom som har fått all denne nye lærdommen den gjennomsyrer alt arbeidet til KFUK der! Samarbeid mellom gruppene har gjort at Globalaksjonen har nådd langt flere mennesker enn først beregnet. En stor takk til alle dere som samlet inn penger til Globalaksjonen, som bl.a. har gitt penger til mange slike jentegrupper i Bangladesh! GLOBALNYTT 1/2015 7

8 Palestina EN ANNEN FORTELLING OM GAZA TEKST: ELLEN HESTNES RIBEIRO FOTO: OMAR SHALA OG ELLEN HESTNES RIBEIRO Havna i Gaza er fargerik og vakker på tross av krig og konflikt. Foto: Ellen Hestnes Ribeiro H ar du noen gang hørt noe godt om Gaza? Sofiya Mosalam ser direkte på meg og vil ha et svar. Verden må snakke om oss, også når det ikke er krig, insisterer hun. Vi er bare synlige i media når det er krig, og det liker jeg virkelig ikke. Gaza hadde vært fantastisk uten krig. Det har vært verdens flotteste by. Folk her har en flott innstilling, de har fortsatt håp for fremtiden. Sjøen. Havna. Ikke noen virkelig havn nå, med båter som går et sted, men det kan det kanskje bli i fremtiden. Det skulle vært masse turister her, handel. Sofiya fortsetter å ramse opp ting hun mener er godt ved området som ofte omtales som «verdens største fengsel». Her er så mange talenter. Fotografer, kunstnere og business-folk. Tenk, businessfolk her forsøker å konkurrere med hele verden fra et lite kontor der strømmen kommer og går. Jeg kjenner folk som har jobbet gjennom og på tross av ELLEN HESTNES RIBEIRO er kommunikasjonssjef hos KFUK-KFUM Global. krigen. Når bombene faller sitter de på kontoret og får ting gjort. Du vet. Vi bor jo her. Vi må ha tålmodighet. Musikk. Her er mange sangere. Selv elsker jeg å danse. Jeg gjør det hele tiden. Pappa spør stadig: når skal du slutte med det? Jeg hører både på arabisk og engelsk musikk. Arabisk for refleksjon over livet, engelsk for aktivitet og bevegelse. Sofiya er en av svært mange ungdommer vi møter på KFUM. Her er et levende miljø av frivillige med ulike roller i aktivitetene. Sofiya er frivillig på biblioteket og sier hun liker å jobbe med barnegrupper der. Gaza KFUM ble etablert på begynnelsen av femti-tallet etter inspirasjon fra KFUM-arbeidet i Egypt. Institusjonen er sentral for den lille kristne minoriteten i om- 8 GLOBALNYTT 1/2015

9 Det spirer og gror på Gaza. Foto: Ellen Hestnes Ribeiro Sofiya er opptatt av å fortelle historien om Gaza. Foto: Omar Shala Elisabeth ønsker å bli journalist. Foto: Omar Shala GAZA KFUM KFUK-KFUM Global har samarbeidet med Gaza KFUM siden Våre givere har blant annet bidratt til å støtte årlige sommerleire for barn, og til å drifte organisasjonen. Ledertrening for ungdom er en kjerneaktivitet for Gaza KFUM, i tillegg legges det stor vekt på å være en møteplass med lav terskel. De senere år har KFUK-KFUM Global samarbeidet med Gaza KFUM også om prosjekter rettet mot barn om barns rettigheter, og tilrettelegging for psykososialt arbeid og traumehåndtering. På nettsidene til KFUK-KFUM Global kan du lese mer om ungdom som deltar i ledertreningsprogrammet med fokus på samfunnsdeltakelse og rettferdig fred. rådet, og en viktig møteplass både for barn, ungdom og familier. Jeg er oppdratt her, forteller Elizabeth A. Almashharawi (16). Mange forteller liknende historier om KFUM som et fristed og et «hjem nummer to». Et sted hvor man kan gjøre helt alminnelige ting. Spille basketball, fotball eller henge med venner. Et sted der det gjelder litt andre regler enn utenfor. Der gutter og jenter kan jobbe sammen, og der all undervisning og alt program inviterer til aktiv deltakelse. Ikke minst et sted der det skapes gode ledere. Også Elisabeth forteller gjerne om det gode ved Gaza. - Familie og venner er det viktigste for henne. Dessuten er ikke Gaza by så stor, sier hun. Dette er en by hvor alle kjenner hverandre og folk er vennlige og hjelpsomme, forklarer hun. Hun forteller mer. Om drømmene sine. Hun har lyst til å studere journalistikk på Vestbredden. Lyst til å bidra til at fortellingen om Gaza nyanseres. At litt mer av sannheten kommer fram. Har du noen gang hørt noe godt om Gaza? Jo. Fortellingen om Gaza er også en fortelling som inkluderer talenter, tålmodighet, drømmer og ungdommer som tror fremtiden kan bli ganske annerledes og har pågangsmot til å utfordre: Fred? Det kan skje. Det må skje. For begge sider sin del. Situasjonen her kan bare løses ved at hele verden sier at det må bli fred. Alle må prøve å ordne det, utfordrer Sofiya. GLOBALNYTT 1/2015 9

10 Palestina Kvinner og jenter i Palestina KFUK aksjonerer mot bruk av narkotiske stoffer. Foto: Mayadah Tarazi KVINNER, FRED OG SIKKERHET FRA STORE ORD TIL KONKRET HANDLING 10 GLOBALNYTT 1/2015

11 «Hvordan er FN resolusjon 1325 anderledes enn de andre FN resolusjonene i den palestinske konteksten?» Spørsmålet kommer under et foredrag om kvinners rolle i det palestinske samfunn under FNs årlige kvinnekommisjon. TEKST: LINDA MARTINSEN Haifa Baramki, visepresident i Palestina KFUK, forklarer hvordan FN resolusjon 1325 har skapt et nytt rom for kvinners samfunnsdeltakelse. Hun forklarer at resolusjonen bygger på en helhetlig metode ved å jobbe på alle nivåer i samfunnet, ikke bare internasjonalt. Samtidig tydeliggjør den at kvinners erfaring og deltakelse er nødvendig for å skape bærekraftig fred. Dette gjør resolusjonen unik. Sammen med Palestina og Verdens KFUK har KFUK- KFUM Global jobbet i Palestina med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 i fem år. Kun 3 av 18 ministre i den palestinske regjeringen er kvinner, hvorav en sitter i Gaza og har minimal innflytelse i sitt departement. Økt grad av kvinnedeltakelse i politiske prosesser er viktig. Lav grad av politisk deltakelse gjør blant annet at det er lite bevissthet om hvordan palestinske kvinner påvirkes av okkupasjonen, og hvordan man kan sikre beskyttelse og oppfyllelse av deres rettigheter. KFUK BIDRAR TIL UTFORMING AV HANDLINGSPLAN Gjennom resolusjonen oppfordres alle land til å jobbe aktivt med å øke kvinners deltakelse i politiske prosesser både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Den oppfordrer også til å lage nasjonale handlingsplaner som tydeliggjør hvordan deltakelsen skal sikres. I Palestina er «Ministry of Women Affairs» i siste fase i utarbeidelsen av en slik handlingsplan. Sivilsamfunnet spiller en viktig rolle på flere områder i prosessen, både med hensyn til utforming av selve planen, gjennomføring av tiltak, og som pådrivere for gjennomføring. Palestina KFUK, sammen med flere andre organisasjoner, har vært med å utarbeide flere deler av den nasjonale planen med et sterkt fokus på hvordan kvinner kan påvirke politikk. SØRGER FOR AKTIV KVINNEDELTAKELSE Palestina KFUK jobber med opplæring av kvinner knyttet til innholdet i resolusjon Suhair Ramadan, koordinator for programmet, forteller at hun mener det er avgjørende å forstå behovet for, og praktisere, deltakelse på alle nivå. Vi har hatt opplæring i flyktningeleirene der kvinnene selv har laget en kampanje for å bedre sin egen og familiens situasjon. Det er en lang vei å gå for denne typen aktiv deltakelse for kvinner i flyktningeleirene, forteller Suhair. Hun sier kvinner lenge har stått på sidelinjen mens menn har bestemt hvordan leirene skal drives. Kvinner står formelt som medlemmer i de øverste beslutningsarenaene, men har i virkeligheten ingen reell deltakelse eller innflytelse. Dette håper vi nå å kunne snu. Først og fremst ved å lære opp kvinner i deres rettigheter, for så å bringe dem sammen for å diskutere løsninger på problemene de står ovenfor, sier Suhair. I disse prosessene blir kvinnene i første omgang utfordret til å identifisere brudd på rettigheter og mangel på tjenester. De får deretter hjelp til å identifisere den eller de som har ansvaret for disse rettighetene og tjenestene, og jobber aktivt for å ansvarliggjøre de riktige personene eller myndighetene. Målet er å lære disse kvinnene prosessene rundt aktiv samfunnsdeltakelse slik at de kan ta en større rolle i sitt lokalsamfunn, i regionen, på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Slik er KFUK med på å gjøre store ord i FN om til konkret handling som skaper en forskjell i palestinske kvinners liv. Palestina KFUK arrangerte høsten 2014 en stor konferanse for å øke fokuset på FN resolusjon Foto: Palestina KFUK LINDA MARTINSEN er utvekslingskoordinator hos KFUK-KFUM Global. FN-RESOLUSJON 1325 FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 handler om kvinner i krig og konflikt. Den ble vedtatt av FNs Sikkerhetsråd i 2000 og er den første resolusjonen som tar stilling til spørsmål omkring kvinners rolle og erfaring i krig og konflikt. Resolusjonen har som overordnet mål å øke kvinners deltakelse og arbeid i å håndtere, forebygge og løse konflikter. Den skal også beskytte kvinners rettigheter, samt integrere kjønnsperspektivet i fredsbyggende arbeid. GLOBALNYTT 1/

12 Young Peace Performers UTVEKSLING MED MENING Ungdomsutveksling er en av hjørnesteinene i KFUK-KFUM Global sitt arbeid. Målet er å utvikle kommunikasjon som bygger forståelse mellom ungdom fra ulike kulturer. Vi ønsker å formidle et budskap om at alle mennesker er født med de samme rettighetene og at ungdom har rett og plikt til å påvirke samfunnet for å sikre at disse rettighetene oppfylles. Vi har snakket med noen av ungdommene på programmet Young Peace Performers (YPP) om hvordan de ser på sin rolle i samfunnet. TEKST: GURO KLAUSEN FOTO: LINDA MARTINSEN året som YPP-deltaker har gjort meg mer bevisst på verden rundt meg. Jeg har fått mer Dette toleranse for andre kulturer og måter å tenke på. Det forteller Yacoub Sayej (21) fra Palestina. Han har gjort seg opp en del tanker om hva som er det viktigste med programmet han er med på. Det vi gjør i dette programmet er et godt eksempel på å styrke ungdoms posisjon i samfunnet. Gjennom å tilby informasjon og muligheter til å engasjere seg gir vi dem verktøyene de trenger for å bli aktive borgere. Vallary Owino (19) fra Kenya er enig i dette. Hun forteller at informasjonsarbeid er en viktig del av det YPP gjør. Formålet er å åpne øynene til ungdom for det som skjer rundt dem. Det er ikke alltid så lett å forstå globale problemer, og derfor prøver vi å gjøre informasjonen mer tilgjengelig. Selv pleide jeg å tro at fattigdom var en forbannelse, skyldtes latskap eller uflaks. Men nå er jeg sikker på at årsakene til fattigdom er dårlig politikk og urettferdige systemer. Hvis folk forstår årsakene til fattigdom, er det lettere å avskaffe den, sier Vallary. VIL SKAPE FORANDRING I tillegg til å lære ungdommer om hva fattigdom er, og hva som er årsakene til fattigdom i verden, ønsker deltakerne på YPP også å skape forandring. Jeg tror at fattigdom er menneskeskapt og kan avskaffes kun hvis vi konfronterer dem som bestemmer, sier Levi GURO KLAUSEN er utvekslings- og kommunikasjonskonsulent hos KFUK-KFUM Global. Agunda (23) fra Kenya. Med denne bakgrunnen prøver YPP å engasjere ungdom til handling. Jeg tror ikke det er mulig å skape utvikling uten å jobbe med å forandre politikk, mener Yvonne Ochieng (24) som også er fra Kenya. Og så Reshika Dona (20) fra Sri Lanka er enig i at det er viktig å holde lederne sine ansvarlige. De skal være der for å løse problemer, ikke for å skape dem, sier hun. Hun mener at man i et demokratisk system har muligheten til å velge lederne sine og dersom man ser at det ikke går så bra kan man gjøre et annet valg neste gang. Men noen ganger er det ikke nok. Noen ganger er vi nødt til å si fra, mener Reshika. De andre er enige med Reshika. På spørsmål om det er mulig å skape utvikling og rettferdighet uten å jobbe for politisk forandring får vi et samsvart Nei! Vallary utdyper: God politikk er kjernen til utvikling i ethvert land. Det er viktig å drive med politisk påvirkningsarbeid for å sikre at unge stemmer blir hørt, sier Yvonne. De mest radikale forandringene i politikk har skjedd på grunn av at mennesker har mobilisert støtte og våget å heve stemmen. Slik har vi klart å avskaffe slaveri og apartheid og sikre sivile menneskerettigheter. Særlig nå i 2015 når det er så mange viktige ting som skjer internasjonalt som kan føre til positiv utvikling i verden er det viktig at vi viser at ungdom krever å bli hørt, avslutter hun. 12 GLOBALNYTT 1/2015

13 Levi Agunda. Reshika Dona. Vallary Owino. Yvonne Ochieng TID FOR VEIVALG Som en del av Stop Poverty kampanjen fokuserer KFUK-KFUM Global denne våren på å legge press på norske politikere frem mot viktige internasjonale forhandlinger som skal gjennomføres i I år skal verdens ledere lage nye utviklingsmål, forhandle om en ny og bindende klimaavtale, og lage en plan for hvordan disse prosessene skal finansieres. YPP jobber i vår for at norske politikere skal være en ambisiøs stemme i forhandlingene og kjempe for å avskaffe fattigdom, få en slutt på menneskeskapte klimaendringer og finne smarte løsninger for finansiering. Yacoub Sayej. Young Peace Performers er for tiden på turné i Norge. Foto: Guro Klausen GLOBALNYTT 1/

14 Kenya Pamela Ntinyari (16) deltok på YWCA Kenya sitt alternative overgangsritual for to år siden og er ikke lenger i fare for å bli kjønnslemlestet. Foto: Åse Schytte KUTTER UT KUTTET «Min datter fikk opplæring og hun ønsker ikke å bli omskåret. Jeg mottok opplæring og ønsker ikke omskjæring. Det var etter denne treningen at jeg bestemte meg for å si nei til kjønnslemlestelse. Kuttet er en fæl ting.» Dette forteller Pouline Nkirote (50) om sin erfaring fra programmet til Kenya KFUK. TEKST OG FOTO: ÅSE SCHYTTE 14 GLOBALNYTT 1/2015

15 DE NYE HELTENE Før ble omskårede jenter ansett som helter i samfunnet fordi de var sterke nok til å gå gjennom smerten dette innebar. Men dette er ikke lenger tilfelle. Nå ser vi at jentene som ikke er omskåret gjør det bedre på skolen etter at de har deltatt på det alternative overgangsritualet. Disse jentene er heltene i dag, forteller Florence Njeri Kiburuthu (28), feltarbeider for KFUK i Meru-provinsen hvor det anslås at 38 prosent av jentene blir omskåret. Én av disse nye heltene er Pamela Ntinyari. Før jeg gikk gjennom det alternative overgangsritualet fortalte foreldrene mine meg at jeg skulle bli kjønnslemlestet. Jeg gjennomførte opplæringen og fortalte foreldrene mine hva jeg hadde lært. Nå tror jeg at jeg slipper å gå gjennom kuttet siden mine foreldre ikke lenger snakker om det, forteller Ntinyari. Ntinyari er 16 år og gjennomførte sitt alternative overgangsritual hos KFUK Kenya for to år siden. I dag er hun en talskvinne mot kjønnslemlestelse og snakker med sin familie og sine venner om helsefarene ved kuttet. ALTERNATIVE OVERGANGSRITUAL Omskjæring i Kenya anses tradisjonelt som et overgangsritual der jenter betraktes som gifteklare kvinner etter de har blitt kuttet. Ifølge Kiburuthu får jentene som omskjæres opplæring i hvordan de skal være en god kone for sin ektemann. KFUK tilbyr et femdagers alternativt overgangsrituale for jenter som står i fare for å bli kjønnslemlestet der de undervises i helsefarene ved kjønnslemlestelse, og får generelle livsferdigheter. Vi ser at holdningen hos jentenes foreldre endrer seg, og at de ser verdien av undervisningen. Foreldre ser at døtrene gjør det bedre på skolen og i livet etter treningsprogrammet. Så nå foretrekker foreldre å sende døtrene til oss i stede for å omskjære dem, sier Kiburuthu. NEDSLAGSFELT KFUK Kenya jobber målrettet for å avskaffe kjønnslemlestelse, og har kapasitet til å tilby over 250 jenter alternative overgangsritual hvert år. Grunnen til at jeg vil jobbe med dette er at for mange jenter utsettes for kjønnslemlestelse i Meru. Jeg vil være en del av bølgen som endrer dette, og som kan være med å redde jentene fra kuttet. Det medfører bare skade for de som må gå gjennom det. Jeg mener at ingen jente i dag burde oppleve noe så smertefullt og meningsløst, sier Florence Njeri Kiburuthu. Tradisjonen anses internasjonalt som et overgrep mot barn og kvinner og som brudd på menneskerettighetene. BLODIGE SKOLEFERIER I Kenya er det høysesong for kjønnslemlestelse i løpet av skoleferiene i april, august og desember. Kiburuthu forklarer at desember er den mest populære måneden for kuttet. Omskjæring skjer for det meste i desember før jul. Dette er den lengste skoleferien på seks uker. Dermed kan foreldre få døtrene sine kuttet og helbredet før skolestart i januar. Noen foreldre velger å omskjære jentene sine i løpet av de korte feriene i april og august. Men desember er den mest populære måneden på grunn av den lange ferien, forteller Kiburuthu. Jenter i 14-årsalderen er i størst risiko for å bli utsatt for kjønnslemlestelse da dette er tiden de fullfører sin grunnutdanning. Tradisjonelt skal de da bli omskåret og forberedt på ekteskapet. For Pamela Ntinyari er ikke skoleferiene lenger noe å frykte. Hennes plan er å fortsette utdanningen sin. Jeg vil bli lege slik at jeg kan hjelpe folk i mitt samfunn. Dersom jenter kommer til meg for råd vil jeg lære dem om farene ved kjønns lemlestelse og sørge for å holde dem utenfor fare. Hvis jeg ble fortalt at jeg skulle kuttes i dag ville jeg nektet å gjennom føre det. Der som jeg får en datter, skal hun ikke omskjæres, sier hun. AASE SCHYTTE er deltaker på KFUK-KFUM Global sitt utvekslingsprogram Stop Poverty, Stop FGM Jenter i Kajiado på siste dag av sitt alternative overgangsritual som ble arrangert av YWCA Kenya i midten av desember Jentene tar motstand fra kjønnslemlestelse. Florence Njeri Kiburuthu (28) er feltarbeider for KFUK Kenya i Meru provinsen hvor 38 prosent av jentene i samfunnet blir omskåret. GLOBALNYTT 1/

16 Zimbabwe Gutter for jenters rettigheter Gutter må med i kampen for jenters rettigheter, sier Bekithemba Nrengo. Han er frivillig i Zimbabwe KFUM og engasjerer ungdom for likestilling. Stort bilde: Sibonile Marozwa (23) og Bekithemba Nrengo (23) engasjerer ungdom for likestilling i Bulawayo, Zimbabwe. Øverst t.h.: I 2014 fikk 40 ungdommer i Zimbabwe grundig opplæring i likestilling og kjønnsstereotyper. KFUM bruker disse ungdommene til å lære opp andre, og slik skapes ringvirkninger i samfunnet. Over t.h.: Francis Lembani er opptatt av å forandre måten ungdommer tenker på maskulinitet. TEKSTOG FOTO: SVEN LARSEN Zimbabwe KFUM ønsker å utfordre og endre strukturer, normer og kultur som skaper og opprettholder menns dominans over kvinner. KFUM gjennomførte i 2008 en undersøkelse som tok for seg ungdom og hvilke utfordringer de står ovenfor. Den ble gjennomført i flere afrikanske land, inkludert Zimbabwe. En konklusjon var at maskulinitet i mange tilfeller er nært knyttet til fysisk dominans, overgrep og rus. Derfor kalles programmet Transformative Maculinity, fordi de ønsker å endre mannsrollen. Mange gutter i Zimbabwe sosialiseres til at det er riktig at gutter skal gi fysisk avstraffelse til kjæresten sin dersom hun ikke adlyder, sier Francis Lembani. Sånn kan vi ikke ha det! Francis er ansatt i Zimbabwe KFUM og har de siste årene jobbet mye med å engasjere ungdom i likestilling og motivere til å endre kjønnsroller. Vi har lover på plass i Zimbabwe som skal fremme likestilling. For eksempel jobber myndighetene for 50% representasjon av hvert kjønn i parlamentet, men det er fremdeles en lang vei å gå til full likestilling. Med dette som utgangspunkt har KFUM opprettet grupper tilknyttet skoler og kirker hvor ungdom kan lære mer om hvordan de kan bygge et rettferdig samfunn for alle. Francis forklarer at de blant annet har ungdomsforum, ledertrening, dialogmøter på tvers av generasjoner, og debatter for å engasjere og opplyse ungdom. Sibonile og Bekithemba tar ivrig del i arbeidet med å endre ungdommers forståelse av tradisjonelle kjønnsroller. Vi vil leve i et samfunn hvor gutter og jenter gjensidig respekterer hverandre. Det er jo egentlig et beskjedent ønske, men kampen er ganske seig. Ungdommene har lært mye av KFUM i Zimbabwe, og de uttrykker glede over at de har venner i Norge som støtter dem. Jeg syns det er veldig viktig at vi gutter står opp for et rettferdig og likeverdig samfunn, konkluderer Bekithemba. SVEN LARSEN er innsamlingsleder i KFUk-kfuM Global 16 GLOBALNYTT 1/2015

17 ANDAKTEN HVEM ER DU? «J e suis Charlie» sa mange denne vinteren «jeg er Charlie». «Jeg er Mohamed Bouazizi» sa Tunisierne etter at grønnsakshandleren hadde tent på seg selv i protest mot myndighetenes undertrykkelse og startet den arabiske våren. ELISABETH LØLAND er ledertreningsrådgiver i KFUk-kfuM-speiderne Når vi sier «jeg er» mener vi: jeg identifiserer meg med denne personen. Rammer du henne, rammer du meg! De som har startet disse slagordene har kanskje hentet sin inspirasjon fra filmen «Spartacus», der slaver som gjør opprør mot urettferdighet skal tvinges til å peke ut sin leder, Spartacus, så han kan straffes. Makthaverne får det ikke som de vil: «jeg er Spartacus», sier alle slavene. Jesus introduserte oss til «jeg er». Han forklarte hva han skal si når han kommer tilbake, til de som da sier de ikke har gjort verken rett eller galt mot ham: «Det dere gjorde mot en av disse mine miste søsken, har dere gjort mot meg» (Matt 25, 40). Jesus identifiserte seg fult og helt med «disse mine minste» og nevner de sultne, tørste, fremmede, nakne, syke og fengslede, alle eksempler på fattige eller marginaliserte mennesker. Til sist ble han som var uten skyld hengt på et kors for å dø, fordi han identifiserte seg med hver enkelt av oss som var fulle av skyld. Jesus identifiserte seg på en radikal måte med andre mennesker. Det er det ultimate motstykket til likegyldighet. Det utfordrer. Hvis jeg er den fattige, den utstøtte og den glemte, da angår fattigdom og marginalisering meg. Ikke fordi jeg er generøs, men fordi det som rammer deg det rammer meg. Når et enkelt menneskes verd tråkkes på da rammes vi alle. Din verdighet kan ikke tas fra deg uten at jeg også mister min. Jesu ord tvinger oss til å la oss berøre av hverandres situasjon. Vi kan ikke la være å forholde oss til fattigdom og undertrykkelse. Vi må være. Hvem er du? GLOBALNYTT 1/

18 SMÅTT om STORT TYDELIGE KRAV TIL BØRGE BRENDE Kvinner fra Sør-Sudan KFUK møtte utenriksminister Børge Brende under den Afrikanske Union sitt toppmøte i februar. Dette er andre gangen Sør-Sudan KFUK får muligheten til å møte den norske ministeren. Mary Constantino Bii (25) og Agum Mark (22) snakket om hvor viktig det er å inkludere kvinner i fredsprosesser. Å inkludere kvinner og unge mennesker i fredsprosesser er nøkkelen til rettferdig fred, fortalte kvinnene. SAMARBEID MED IOP NORGE IOP står for Ilula Orphan Program og er et arbeid som drives i Tanzania. IOP driver med mange aktiviteter, men kjernen i virksomheten er å gi barn og unge utdanning og en trygg oppvekst. Derfor driver IOP et jentehjem og organiserer fosterfamilier for foreldreløse, barnehage/førskole, speidergrupper, videregående skole og mye mer. IOP Norge er en støtteorganisasjon som samler inn midler til IOPs i arbeid i Tanzania. IOP Norge driver et omfattende arbeid på utelukkende frivillig basis, og har nylig inngått en avtale med KFUK-KFUM Global for å sikre en bærekraftig framtid for IOP Norge. Vi gleder oss over å ha inngått samarbeid med IOP Norge, og ser frem til fortsettelsen. Agum fra Sør-Sudan KFUK i samtale med utenriksminister Børge Brende. MØTTE STATSMINISTEREN 15. Januar i år møtte to ungdommer fra KFUK-KFUM bevegelsen statsminister Erna Solberg. Henriette Bing og Lasse Trones var to av flere 15-åringer fra mange ungdomsorganisasjoner som fikk møte statsministeren. Møtet markerte lanseringen av Action2015 i Norge. Lignende møter mellom ledere og femtenåringer fant sted i mange andre land denne datoen. KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge støtter kampanjen som i Norge har som mål å få regjeringen til å spille en aktiv og progressiv rolle i arbeidet med å få på plass en sterk klimaavtale og ambisiøse bærekraftsmål i løpet av KFUK-KFUM Global fokuserer i år på at Norge skal spille en viktig rolle i å sørge for at finansieringen er på plass for å sikre gjennomføringen av disse prosessene for å avskaffe fattigdom og sikre klimarettferdighet. Henriette Bing fra KFUK-KFUM-speiderne (helt til venstre) og Lasse Trones (helt til høyre) sammen med Erna Solberg og 15-åringer fra flere ungdomsorganisasjoner. Foto: Kristine Marie Sandvold Lindebø 18 GLOBALNYTT 1/2015

19 One of the most important things that I learnt from this experience is the «Stop Poverty» campaign. I never heard about it before. I think It's something that can make this world better. I also learnt how to organize festivals, how to bring people together and teach them how to work together. «Tusen takk» to our dear friends for it :) Margarita Matevosyan, Vanadzor YMCA JOBBER MED STOP POVERTY I ARMENIA Høstferien 2014 reiste en gjeng nordmenn fra Oslo og Akershus til Armenia for å besøke sine samarbeidspartnere i Vanadzor YMCA, og for å lage en Ten Sing-festival i samarbeid med YMCA Armenia. Festivalen het «Youth for Change» og ble en stor suksess! Som en del av festivalen holdt den norske delegasjonen en Stop Povertyworkshop for de armenske lederne, som igjen holdt seminaret for sine deltakere. De armenske ungdommene ble veldig engasjert i temaet og forstod verdien av å implementere denne kampanjen i Armenia. For eksempel tok en av de unge voksne med seg kampanjen til skolen hun jobber på, og lærte barna om hvordan de selv kan være med å påvirke fattigdomsbekjempelse i sitt lokale miljø. Det er tydelig at ungdommene her bryr seg om fremtiden sin og at de ønsker å gripe mulighetene de har til å påvirke! GENERALFORSAMLING I VERDENS KFUK Under tittelen «Bold and Transformative Leadership», inviterer KFUK til verdens rådsmøte i Bangkok, Thailand oktober. Alle nasjonale KFUK-forbund er oppfordret til å sende nasjonale delegater og observatører til møtet. KFUK legger særlig vekt på å sikre en god andel yngre kvinner i nasjonale delegasjoner. Fra norsk side er Caroline Midttun Rostrup oppnevnt som kandidat til styre verv i Verdens KFUK for neste periode. KLIMAPILEGRIM 2015 KFUK-KFUM Global er med på initiativet Klimapilegrim Klimapilegrim 2015 er en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet. Gjennom arrangementer, pilegrims vandringer og markeringer over hele landet i sommer skal vi vise norske politikere at den norske befolkning er opptatt av at vi må handle for å sørge for en bedre klimapolitikk som tar vare på kloden vår. Gjennom Klimapilegrim 2015 utfordres vi til å arrangere vandringer mot Paris hvor klimaforhandlingene vil foregå i desember. På kan du registrere ditt arrangement og lese mer om ulike etapper og aktiviteter. GLOBALNYTT 1/

20 avsender: KFUK-KFUM Global, Postboks St. Olavs plass, N Oslo BLI FAST- GIVER! Invester i INITIATIV Unge entreprenører møtes hver uke i Sør-Sudan for å spare, låne og utvikle forretningsideer. Gir du 200 kroner hver måned, får en gruppe på ti ungdommer oppfølging og assistanse mot en fremtid i arbeid. Invester i ungt initiativ og god veiledning med trygg het som avkastning. Invester i BÆREKRAFT Bangladesh rammes ekstremt hardt av klima endringer og andre miljøutfordringer. KFUK etablerer grupper av ungdom som jobber med miljøspørsmål. De vil også utvikle bærekraftig teknologi for framtida og levebrød for sine deltakere. Gir du 200 kroner, får vi fem deltakere med. Investeringen gir bærekraft og levebrød. Invester i AVSLØRINGER Fattigdom kan stanses om vi deler ressursene riktig. I Tanzania lærer ungdom hvordan de kan forstå offentlige budsjetter og avsløre kor rupsjon. De blir kjent med sine rettigheter og får hjelp til å holde myndighetene ansvarlige. Gir du 150 kroner, får vi enda en ungdom med. Invester i rettferdige avsløringer som utrydder fattigdom. Invester i ungdom verden over ved å overføre penger direkte til kontonummer , eller gå inn på for å registrere deg som fastgiver.

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2010 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Bistanden bader i dårlig statistikk

Bistanden bader i dårlig statistikk på jobb-jakt: Slik fikk de jobb i 04Unge bistandsbransjen forskning: Bistanden bader 30Norsk i dårlig statistikk BI-forsker skaffer 36Portrettet: sultne syrere mel Norske ideer skal gi en bedre verden

Detaljer

Med Elvis til urolige Myanmar

Med Elvis til urolige Myanmar 12 Presse-etikk: Journalister skapte korrupsjonskultur 14 Tema: Afrikas nye uredde gründere 40 Jubileum: Fredskorpsets fotoskatt Bringer bistand inn i valgkampen Side 10 NR 2 MARS 2013 www.bistandsaktuelt.no

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s.

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s. KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1 og 2 2013 9. årgang Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen!

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen! Nr. 4 august 2006 Gjeld og handel viktig i fattigdomsbekjempelsen! Leder K j æ r e l e s e r! En sommer er over og vi plasserer oss raskt i virkelighetens verden igjen, forhåpentlig med overskudd og energi

Detaljer

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad «Cité de Care»: Håp og verdighet blant mennesker som mistet alt Sparegruppen ara Bara: En malisk forretningskvinnes hverdag UDs nye utviklingsdirektør:

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995. Nr 3-2014. 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995. Nr 3-2014. 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel -nytt NYTT FRA Nr 3-2014 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel 3-7 Ti år siden tsunamien 8 I husarrest med ebola

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

-nytt. Nepal ved en korsvei NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Mange flotte julegaver i vår nettbutikk:

-nytt. Nepal ved en korsvei NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: Nepal ved en korsvei -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2009 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Det er ikke

Detaljer

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge?

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Rapport 13/2011 Diskusjon Kjønnslemlesting Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Norwegian Agency for Development Cooperation Postboks 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

balanseboka mellom nåtid og framtid

balanseboka mellom nåtid og framtid balanseboka mellom nåtid og framtid Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling slik, i rapporten Vår felles framtid i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer