du og jeg og icy introduksjonshefte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "du og jeg og icy introduksjonshefte"

Transkript

1 du og jeg og icy introduksjonshefte

2 Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder som du aldri har sett før. Du som vil treffe folk med en annen bakgrunn enn deg, men som deler ditt engasjement. Vi er mange. Vi er mange i verden. Mange i Norge. Mange i KFUK-KFUM. Vi er mange, og noen av oss har startet noe som heter ICY Internationally Committed Youth. Vi er et ungdomsnettverk i KFUK-KFUM, og består av internasjonalt engasjert ungdom som ønsker å bidra til en litt mer rettferdig verden sammen med KFUK-KFUM-ere fra hele verden. Kanskje du er en av oss, eller i ferd med å bli en av oss. Velkommen. Dette heftet er til deg som vil lære mer om ICY, og om hvordan du kan bli med oss for å gi ditt bidrag til en bedre verden.

3 ICY er et internasjonalt nettverk av ungdom og unge voksne i KFUK-KFUM. Det står for Internationally Committed Youth internasjonalt engasjert ungdom. ICY er av og for ungdom som ønsker å engasjere seg i viktige globale spørsmål gjennom KFUK-KFUM-bevegelsen. Gjennom utveksling og møter med folk fra hele verden har mange KFUK- KFUM-ere utviklet et ønske om å jobbe for en bedre verden, og bruke det KFUK-KFUM-bevegelsen for å oppnå dette. Derfor har vi startet ICY. ICY KFUK-KFUM globals ungdomsnettverk ICY skal binde ungdommer fra hele verden sammen i et nettverk, hvor de kan treffes, lære av hverandre og jobbe sammen for det de tror på. I løpet av noen år har ICY blitt etablert i fire land; Norge, Sri Lanka, Bangladesh og India. I Norge har vi for tiden tre grupper, i Bergen, Oslo og Drammen. Vi er glade for at du ønsker å bli med oss, og håper dette heftet kan hjelpe deg til å ta del i vårt nettverk. icys visjon ICY responderer på globale spørsmål gjennom lokalt engasjement ved å utfordre unge mennesker til å ta ansvar, utvikle relasjoner og skape engasjement for internasjonal solidaritet. icys prinsipper 1. ICY er en del av verdensbevegelsene YWCA og YMCA. 2. ICY tror på en framtid med likhet, muligheter og gjensidig avhengighet mellom mennesker. 3. ICY tror på utvikling gjennom engasjement og kunnskap. 4. ICY ønsker å bidra internasjonalt for en bedre verden for alle. Handling uten kunnskap er dumhet, og kunnskap uten handling er feighet kunnskapsbygging ICY arbeider for at ungdom kan lære om ulike globale tema i KFUK-KFUM. Gjennom organisasjonens verdensvide nettverk kan ungdom møtes, utveksle kunnskap og erfaring, diskutere og sette seg inn i relevante problemstillinger. handling For ICY er det viktig å følge opp vår visjon om en bedre verden for alle med konkret handling. Den må være rettet mot å bedre et konkret problem, eller bevisstgjøre folk om dette problemet slik at flere kan handle mot det. I Norge er ICY KFUK-KFUM Globals ungdomsnettverk. KFUK-KFUM Global er bistands- og solidaritetsorganisasjonen til KFUK- KFUM-Speiderne og Norges KFUK- KFUM. KFUK-KFUM Global støtter prosjekter i mange fattige land hvor det finnes KFUK- og KFUM-organisasjoner, informerer om dette arbeidet i Norge, og arrangerer utvekslinger mellom Norge og disse partnerorganisasjonene.

4 ICY-nettverket - finn din plass Som nevnt er ICY bygd opp som et nettverk. Det innebærer at vi ikke har noen fast struktur og et hierarki, hvor noen kan bestemme over andre. Alle enkeltpersoner som føler seg som en del av ICY, er med på lik linje med andre. I praksis innebærer nettverksoppbygningen av ICY at du kan være med på ulike måter. Du kan være med som en enkeltperson som mottar informasjon og deltar på diskusjoner og liknende på nettet, eller være medlem i en lokalgruppe hvor du deltar på møter og sitter i en kampanjekomité. Eller du kan delta på ulike åpne, nasjonale arrangementer, uten å være med i en lokalgruppe. Mulighetene er mange. lokalgrupper Det finnes i Norge for øyeblikket ICY-grupper i Bergen, Drammen og Oslo. Disse gruppene er selvstendige innenfor ICY-nettverket, og bestemmer selv hva de ønsker å gjøre. Det er vanlig at disse gruppene arrangerer møter, foredrag, aksjoner o.l. Hvordan du kan komme i kontakt med disse gruppene finner du ut på eller ved å kontakte KFUK-KFUM Global. Gruppene er tilsluttet sin krets i Norges KFUK- KFUM, og fungerer som en vanlig enhet i Norges KFUK-KFUM. Dette sikrer gruppen demokratiske rettigheter innenfor KFUK-KFUM-bevegelsen, og muligheter for pengestøtte til oppstart. Siden ICY-gruppene er selvstendige innenfor ICY-nettverket, finnes det ikke et nasjonalt ICYstyre. For at ICY skal få mest mulig utbytte av nettverket, er det viktig at ICY-gruppene samarbeider best mulig med hverandre, og med KFUK- KFUM Global. Hvis du starter en lokalgruppe i ICY, kan du ta kontakt med KFUK-KFUM Global for å få denne registrert. Du kan også sende informasjon om gruppen til for å få lagt ut informasjon om den på

5 organisering av lokalgruppene Lokalgruppene velger et styre. Styret i den lokale ICY-gruppen er enhetens øverste organ. Styret har ansvar for å organisere ICY-arbeidet, ta avgjørelser om arbeidet, og lede arbeidet i gruppen. Leder for styret har hovedansvar for kontakten med andre ICY-grupper nasjonalt og internasjonalt. Hun skal også sørge for kontakten med KFUK-KFUM Global, med mindre annen ansvarsfordeling er bestemt internt i styret. En god måte å organisere ICY-gruppen på, kan være å opprette arbeidsgrupper under styret. Disse gruppene kan ha ansvar for å jobbe direkte med de temaene som styret har bestemt at gruppa skal fokusere på. Da kan de konsentrere seg om kun et tema og sørge for at de kan nok om akkurat dette til at ICY-gruppen kan lage gode handlingsalternativer og komme opp med gode løsninger. Medlemmene i disse arbeidsgruppene trenger ikke velges, men kan utnevnes av styret. Vedtak fattet i disse arbeidsgruppene, må forankres i styret, for eksempel gjennom et styrevedtak. Minst ett styremedlem bør delta i de ulike arbeidsgruppene. nasjonale arrangementer ICWeekend er et helgeseminar for hele ICY-nettverket i Norge, lokalgrupper og enkeltpersoner. Dette arrangeres én gang i året, og ansvaret for å arrangere rullerer mellom lokalgruppene. Global Week er et internasjonalt ledertreningskurs som arrangeres av KFUK-KFUM Global hver sommer. Her kommer det KFUK-KFUM-ere og ICY ere fra mange forskjellige land, som lærer om viktige globale saker og jobber sammen i en uke. nettverket på internett Hvis du ønsker informasjon om hva som skjer i ICY, kan du stå på mailinglista til ICY. Da får du vite om arrangementer i ICY og KFUK-KFUM Global. Det kommer ofte tilbud om utveksling og deltakelse på internasjonale arrangementer som passer for ICY-ere. Send en mail med mailadressen din og hvor du bor til På Facebook er det en egen gruppe som heter ICY Internationally Committed Youth, hvor du kan melde deg inn, bli kjent med ICY-ere fra flere land og diskutere ICY-ting. På nettsiden legges det ut artikler om det som skjer i ICY og informasjon om temaer ICY jobber med. Der kan du lese om hva de ulike lokalgruppene gjør, og kanskje få inspirasjon til å gjøre noe selv. er nettstedet til KFUK- KFUM Global. Der kan du lese om arbeidet til KFUK-KFUM Global, finne informasjon om prosjektene de støtter, og kanskje nyttig inspirasjon og tips.

6 Tema for ICY-arbeid ICY jobber med globale spørsmål som angår unge mennesker. For en ICY-gruppe er det lurt å velge seg ut ett eller to tema som man jobber spesielt med. Det finnes veldig mange viktige ting å ta tak i. Hva dere ønsker å fokusere på avhenger av hva som er spennende og givende å jobbe med for dere. Når dere skal velge tema, kan det være lurt å tenke på hvor stor mulighet ungdom i Norge har til å påvirke akkurat dette. Mulighet til å påvirke direkte og selv se resultater, gjør det lettere å overbevise folk om at det nytter å engasjere seg. Det kan være lurt å velge et tema som KFUK-KFUM Global jobber med. Som KFUK-KFUM Globals ungdomsnettverk i Norge, er det naturlig om ICY-gruppene fokuserer på arbeidet til KFUK-KFUM Global, og jobber for å synliggjøre det i KFUK-KFUM-bevegelsen. Videre kan det gjøre arbeidet lettere, ved at Global kan hjelpe til med bakgrunnsstoff og informasjonsmateriell. Ta kontakt med KFUK-KFUM Global for å få vite hva de kan bidra med, og for hjelp til å velge tema. KFUK-KFUM Global jobber hovedsaklig med tre tema: trygghet og sårbarhet, organisasjonsutvikling og utdanning. Under disse områdene finnes det mange forskjellige saker som en ICY-gruppe kan jobbe med. På neste side kommer noen tips.

7 fred og forsoning Den største trusselen mot folks trygghet er krig. Å bekjempe krig og alle voldelige tilløp i konflikter, en av de viktigste oppgavene menneskeheten, og ICY, står overfor. Kampen for fred kan kjempes på mange måter. Mot undertrykkelse eller for mer forståelse på tvers av folk og grenser. Mot politikere, de som fremmer vold som løsning på samfunnets problemer, og de som tjener penger på krig. Ofte er organisasjoner som vår egen blant de viktigste drivkreftene for fred, spesielt i krigsutsatte land. Internasjonal solidaritet, innenfor et internasjonalt nettverk som ICY, kan være veldig viktig i en krisesituasjon. Når man jobber for fred, kan det være lurt å fokusere på en bestemt konflikt, lære om den, og støtte de man mener vil bidra mest til fred. Ellers kan man fokusere på hvordan Norge jobber eller ikke jobber for fred. Et godt eksempel er norsk våpeneksport, som er blant verdens største og en viktig inntektskilde for Norge; ikke akkurat det du forbinder med fredsnasjonen Norge. utdanning Veldig mange mennesker over hele verden har ikke muligheten til å gå på skole, selv om dette er en menneskerett og helt sentralt for utvikling av mennesker og samfunn. Det kan være mange grunner til at de ikke får gå på skole ofte en kombinasjon av fattigdom og undertrykkelse. En god utdanning er helt nødvendig for å kunne utvikle seg, slik at familier og samfunn kan komme seg ut av fattigdom. Frarøvelse av retten til utdanning kan være et effektivt virkemiddel til å holde noen grupper i samfunnet nede, enten det er fattige, kvinner eller bestemte etniske grupper. KFUK-KFUM Global støtter skoleprosjekter blant fattige som ellers ikke ville kunnet sende barna på skolen, blant annet i India og Bangladesh. Å fokusere på retten til utdanning uavhengig av bakgrunn og kjønn, er viktig og gir stor utvikling av både mennesker og samfunn. KFUK-KFUM Global kan gi informasjon om utdanningsprosjektene de støtter. miljø Menneskehetens påvirkning på miljøet er stor, og har potensiale til å dramatisk endre livsvilkårene for mennesker over hele verden, spesielt i de fattigere områder. Hvordan vi kan unngå for store endringer i klima og naturen, er regnet som kanskje de viktigste spørsmålene menneskeheten står overfor. Hvordan vi lever våre liv, hva vi kjøper og kaster, hvor mye og hvordan vi reiser, er ikke lenger private spørsmål om økonomi og moral. Det er store samfunnsmessige spørsmål, hvor det du og jeg gjør angår oss alle. Store og små KFUK-KFUM-arrangementer har alle et potensiale til å bli mer miljøvennlige, og det er noe ICY kan hjelpe til med. Vi kan hjelpe arrangørene til å bli mer miljøvennlige, og bruke arrangementet til å spre mer kunnskap om hvordan deltakerne kan å leve mer miljøvennlig til daglig. Oslo ICY gjorde Liv&Røre-festivalen i Asker og Bærum til en grønnere festival altså mer miljøvennlig. Det ble servert økologisk mat, solgt rettferdige varer i kiosken merket Max Havelaar og gjennomført god kildesortering. Det er utarbeidet et dokument med tips og erfaringer etter Liv&Røre 2008, som kan brukes til å gjøre KFUK-KFUM mer miljøvennlig i ditt nærmiljø. Dette finnes på nettsidene til ICY, eller kan fåes tilsendt på mail fra

8 Som nevnt er det viktig å følge opp kunnskap med handling. I ICY er det vanlig å ha ulike aktiviteter, både for å lære mer, og for å engasjere direkte til handling. Her følger noen forslag til aktiviteter man kan arrangere i en ICY-gruppe. Det finnes selvfølgelig mange andre muligheter, som vi håper at du kommer opp med selv. ICY-aktiviteter talkshops Talkshop er sammensatt av Talkshow og Work- Shop. Det vil si at det er en litt uformell samling hvor man lærer mer om en konkret sak. Det er ofte bra å invitere noen som kan innlede til en sak man ønsker å lære mer om, og legge opp til diskusjon og samtale. Får man ikke noen innleder kan man avtale at en eller flere i gruppa forbereder seg til å snakke om en sak. Eller man kan vise en film. Både en dokumentar og en god spillefilm kan være god hjelp til å tilegne seg kunnskap og bli engasjert i en sak. Det viktigste er utvekslingen av kunnskap, og diskusjon hvor folk får mulighet til å danne seg en mening om saken, men det skader ikke å gjøre det til en hyggelig sosial samling. Litt enkel servering og koselig stemning er ofte alt som skal til. kampanje En kampanje består av ulike aktiviteter for å engasjere, og få folk til å handle for en konkret sak. Målsettingen med kampanjen er gjerne å bidra til å forandre eller forbedre noe man finner urettferdig eller uheldig. Kampanjer er en viktig del av ICYs arbeid, og ofte en naturlig konsekvens av å ha lært om noe som er grunnleggende urettferdig. ICY har kampanjer sammen med KFUK-KFUM Global. Et eksempel på en slik kampanje er Oliventrekampanjen, som KFUK og KFUM i Palestina arrangerer med hjelp av Global. Oliventrekampanjen utfordrer ungdommer i KFUK-KFUM til å samle inne penger til oliventrær i de okkuperte palestinske områdene. De blir plantet på steder som står i fare for å bli konfiskert og tatt av muren eller bosettinger som Israel bygger på okkupert jord. Denne kampanjen er både en solidaritetsmarkering med palestinere under en brutal okkupasjon, ved at vi viser at folk over hele verden følger med på hva okkupantene gjør, og et bidrag til å gjøre deres hverdag lettere. Det er spennende å lage en egen kampanje. Når dere har valgt dere et tema, kan dere finne ut hva dere vil forandre og hvordan. Dette er ingen lett prosess, og kan kreve endel kreativt arbeid. Det er viktig å gi kampanjen en fengende og engasjerende utforming, og finne handlingsalternativer. Et handlingsalternativ er det du oppfordrer folk til å gjøre for å bidra til å løse problemet kampanjen handler om, og er ofte en god måte å få folk til å engasjere seg i saken på. Det må være rimelig enkelt, forståelig og få frem hva kampanjen handler om. Dette er ofte en vanskelig jobb, men veldig viktig for å lage en vellykket kampanje. Eksempler på handlingsalternativer kan være underskriftskampanjer, få folk til å kjøpe rettferdige varer eller få folk til å boikotte en bestemt vare eller butikk som dere ønsker å påvirke.

9 Utveksling ICY er et nettverk av internasjonalt engasjert ungdom. For å treffe ICY-ungdom fra andre land og samarbeide med dem, kan utveksling være en god idé. KFUK-KFUM er medlem av YMCA og YWCA. Det er to store internasjonale organisasjoner som finnes i rundt 150 land. Kontakter som KFUK-KFUM Global har i YMCA og YWCA gir gode muligheter til å møte ungdommer fra hele verden, utveksle ideer og lære av hverandre. For ICY er det spesielt interessant å møte ungdommer fra fattige områder, for å knytte sterkere bånd mellom de rike og fattige delene av verden. På den måten kan vi jobbe sammen for å lære om våres felles utfordringer krig, miljø, global fattigdom og urettferdighet. dra på utveksling med kfuk-kfum Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global har flere utvekslingsprogrammer, som gir ICY-ere og andre internasjonalt engasjerte ungdommer en god mulighet til å besøke andre deler av verden. Der kan du lære om arbeidet til KFUK-KFUM og bli kjent med mange nye mennesker som har andre erfaringer enn deg selv. Solidaritetsettåring er et ledertreningsprogram som tilbys av Norges KFUK-KFUM. Det innebærer et uteopphold hos en KFUK- eller KFUMorganisasjon i Asia eller Afrika på tre måneder, med påfølgende informasjonsarbeid i Norge og innføring om viktige globale spørsmål. Programmet varer ett år og er del av ettåringsprogrammet til KFUK-KFUM. Det innebærer deltakelse på ledertreningskurset BOLK, og at man tar et deltidsstudium i Global Forståelse på Høgskolen i Oslo. Les mer om solidaritetsettåring på Journey for Justice er et ledertreningsprogram som arrangeres én gang i året av KFUK-KFUM Global. Hær lærer man om konflikten mellom Israel og palestinerne, med fokus på solidaritet og menneskerettigheter. Hoveddelen av programmet er en ukes deltakelse på et internasjonalt program arrangert av East Jerusalem YMCA og YWCA of Palestine på Vestbredden. Her møter du virkeligheten i de okkuperte palestinske områdene og treffer ungdommer fra palestinsk KFUK og KFUM. Les mer på

10 lær og fortell Utveksling kan være et mål i seg selv, eller det kan være et middel til å oppnå noe annet. I ICY-sammenheng er det naturlig å tenke på begge deler. Det er viktig som ICY-ere å møte mennesker fra andre land for å lære av hverandre. Men det kan også være en del av en større målsetting, for eksempel være å ha en kampanje om et av temaene dere er opptatt av, der man kan bruke utvekslingen til å lære mer og bli engasjerte. Lag din egen ICY-utveksling! Når man har en kampanje om et globalt tema på vegne av en partner i sør, er det viktig å reelt representere deres synspunkter. En utveksling gjør dette lettere, enten ved at de kommer til Norge og snakker om det selv, eller ved at det vi sier baserer seg på deres synspunkter og det vi har lært gjennom en utveksling. målsetting Det er viktig å tenke godt igjennom hva målsettingen med utvekslingen er, og gjøre det klart for alle som er involvert. Utvekslingen bør ha et overordnet mål, som for eksempel å utvikle ICY-arbeidet i Norge og i det landet dere samarbeider med, eller å ha en kampanje om tema dere jobber med. Målsettingen bør være realistisk, slik at dere ikke blir demotivert ved å ikke oppnå det dere ønsker. Når dere har bestemt dere for et overordnet mål, må dere bestemme dere for noen aktiviteter som dere skal gjøre for å oppnå målet. Det må altså være en sammenheng mellom målsettingen deres og de aktivitetene dere vil gjøre. Utveksling kan være en slik aktivitet, for eksempel ved at man har en kampanje på bakgrunn av det man lærer på en utveksling. I et slikt prosjekt vil det som regel være naturlig å ha flere aktiviteter i tillegg til utveksling, slik at man sørger for å dra god nytte av utvekslingen. gjensidighet og likeverd Et viktig prinsipp i en ICY-utveksling er å etterstrebe en gjensidig utveksling og et gjensidig og likeverdig prosjekt så langt det går. Det innebærer at vi også bør ta i mot besøk i tillegg til å selv besøke KFUK- KFUM i sør, og at vi utformer prosjektet sammen med ICY-gruppen vi samarbeider med så langt det går. Begge bør ha like mye å si om prosjektet og dets utforming, og få like mye igjen for sin deltakelse. Dette er ikke alltid mulig å oppnå i praksis, men er et prinsipp vi som ICY alltid må huske på. Det er allerede etablert ICYarbeid hos en del av samarbeidspartnerne til KFUK-KFUM Global, og flere steder følger etter. Har din ICY-gruppe lyst til å samarbeide med en ICY-gruppe i et annet land? En gjensidig utveksling med denne gruppen er en god mulighet til å utvikle kunnskap og engasjere til handling og dermed en god måte å drive ICY på. Det er ganske krevende å ha sitt eget utvekslingsprosjekt, men det gir desto mer tilbake til ICYgruppen. Her kommer noen tips til hvordan dere selv kan lage et utvekslingsprogram.

11 søknad og midler Å ha et utvekslingsprosjekt koster penger, men heldigvis finnes det mange muligheter til å finansiere slike prosjekt i Norge. En prosjektstøtte som passer veldig bra for ICY, er Ungdomsbevilgningen Nord/Sør, som tildeles av LNU (Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner). Denne deles ut to ganger i året, med søknadsfrist 1.desmber og 1.mars. Det er mulig å få opptil fra denne støtteordningen, med krav om en egenandel på Det kan for eksempel finansieres ved en egenandel fra de som får reise på utveksling. For å søke på denne støtten må dere levere et ganske omfattende søknadsskjema. Dette er litt arbeid, men hjelper dere til å tenke gjennom og klargjøre alt som er viktig å huske på hvis dere skal ha en utveksling. Det er viktig å huske på å svare ærlig på de spørsmålene søknadskjemaet inneholder, og ikke overdrive i håp om at det skal gi bedre uttelling. Et godt ICY-prosjekt vil normalt få støtte. LNU er behjelpelige med spørsmål til søknad og gjennomføring av prosjekt. Dere kan også høre med Oslo ICY for å få noen tips. Viktig: Alle søknader om midler til LNU må godkjennes av sentralleddet i organisasjonen, altså hovedkontoret i Norges KFUK-KFUM, og sendes til LNU derfra. LNU kan kontaktes på eller Du kan finne mer informasjon om støtteordningen Ungdomsbevilgningen Nord/sør på: KFUK-KFUM Global kan være til hjelp med å sende søknad om midler til LNU, eller hjelpe dere med å finne andre søknadsmuligheter. regnskap og rapportering En av de mest krevende oppgavene i et utvekslingsprosjekt kan være å føre regnskap. Det er viktig at det føres nøyaktig, og at man har originale bilag (kvittering, faktura eller liknende) til alle utgifter. Antakeligvis er det enklest om regnskapet føres på hoved- eller kretskontoret, som allerede har et system for regnskap. Regnskap er viktig for å kunne rapportere til de man har mottatt penger fra om bruken av midlene, så sant de krever det. Pengene fra LNU kommer fra Norges bistandsbudsjett, som det er strenge krav til rapportering for. For beløp over er det vanlig å kreve at regnskapet revideres av en ekstern revisor, noe som innebærer høyere krav til regnskapet. Kravene til rapportering er det viktig å undersøke på forhånd, og det er viktig å føre regnskap kontinuerlig gjennom prosjektet, slik at dette blir et minst mulig problem. Både hovedkontoret til Norges KFUK-KFUM og LNU kan hjelpe dere med dette.

12 Postadresse KFUK-KFUM Global, Pb St Olavsplass, 0130 Oslo, Norway Besøksadresse St. Olavs gt 25, 6. etg Epost Nett Tlf Produsert med støtte fra NORAD

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2010 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring...

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring... HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka.

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer