du og jeg og icy introduksjonshefte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "du og jeg og icy introduksjonshefte"

Transkript

1 du og jeg og icy introduksjonshefte

2 Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder som du aldri har sett før. Du som vil treffe folk med en annen bakgrunn enn deg, men som deler ditt engasjement. Vi er mange. Vi er mange i verden. Mange i Norge. Mange i KFUK-KFUM. Vi er mange, og noen av oss har startet noe som heter ICY Internationally Committed Youth. Vi er et ungdomsnettverk i KFUK-KFUM, og består av internasjonalt engasjert ungdom som ønsker å bidra til en litt mer rettferdig verden sammen med KFUK-KFUM-ere fra hele verden. Kanskje du er en av oss, eller i ferd med å bli en av oss. Velkommen. Dette heftet er til deg som vil lære mer om ICY, og om hvordan du kan bli med oss for å gi ditt bidrag til en bedre verden.

3 ICY er et internasjonalt nettverk av ungdom og unge voksne i KFUK-KFUM. Det står for Internationally Committed Youth internasjonalt engasjert ungdom. ICY er av og for ungdom som ønsker å engasjere seg i viktige globale spørsmål gjennom KFUK-KFUM-bevegelsen. Gjennom utveksling og møter med folk fra hele verden har mange KFUK- KFUM-ere utviklet et ønske om å jobbe for en bedre verden, og bruke det KFUK-KFUM-bevegelsen for å oppnå dette. Derfor har vi startet ICY. ICY KFUK-KFUM globals ungdomsnettverk ICY skal binde ungdommer fra hele verden sammen i et nettverk, hvor de kan treffes, lære av hverandre og jobbe sammen for det de tror på. I løpet av noen år har ICY blitt etablert i fire land; Norge, Sri Lanka, Bangladesh og India. I Norge har vi for tiden tre grupper, i Bergen, Oslo og Drammen. Vi er glade for at du ønsker å bli med oss, og håper dette heftet kan hjelpe deg til å ta del i vårt nettverk. icys visjon ICY responderer på globale spørsmål gjennom lokalt engasjement ved å utfordre unge mennesker til å ta ansvar, utvikle relasjoner og skape engasjement for internasjonal solidaritet. icys prinsipper 1. ICY er en del av verdensbevegelsene YWCA og YMCA. 2. ICY tror på en framtid med likhet, muligheter og gjensidig avhengighet mellom mennesker. 3. ICY tror på utvikling gjennom engasjement og kunnskap. 4. ICY ønsker å bidra internasjonalt for en bedre verden for alle. Handling uten kunnskap er dumhet, og kunnskap uten handling er feighet kunnskapsbygging ICY arbeider for at ungdom kan lære om ulike globale tema i KFUK-KFUM. Gjennom organisasjonens verdensvide nettverk kan ungdom møtes, utveksle kunnskap og erfaring, diskutere og sette seg inn i relevante problemstillinger. handling For ICY er det viktig å følge opp vår visjon om en bedre verden for alle med konkret handling. Den må være rettet mot å bedre et konkret problem, eller bevisstgjøre folk om dette problemet slik at flere kan handle mot det. I Norge er ICY KFUK-KFUM Globals ungdomsnettverk. KFUK-KFUM Global er bistands- og solidaritetsorganisasjonen til KFUK- KFUM-Speiderne og Norges KFUK- KFUM. KFUK-KFUM Global støtter prosjekter i mange fattige land hvor det finnes KFUK- og KFUM-organisasjoner, informerer om dette arbeidet i Norge, og arrangerer utvekslinger mellom Norge og disse partnerorganisasjonene.

4 ICY-nettverket - finn din plass Som nevnt er ICY bygd opp som et nettverk. Det innebærer at vi ikke har noen fast struktur og et hierarki, hvor noen kan bestemme over andre. Alle enkeltpersoner som føler seg som en del av ICY, er med på lik linje med andre. I praksis innebærer nettverksoppbygningen av ICY at du kan være med på ulike måter. Du kan være med som en enkeltperson som mottar informasjon og deltar på diskusjoner og liknende på nettet, eller være medlem i en lokalgruppe hvor du deltar på møter og sitter i en kampanjekomité. Eller du kan delta på ulike åpne, nasjonale arrangementer, uten å være med i en lokalgruppe. Mulighetene er mange. lokalgrupper Det finnes i Norge for øyeblikket ICY-grupper i Bergen, Drammen og Oslo. Disse gruppene er selvstendige innenfor ICY-nettverket, og bestemmer selv hva de ønsker å gjøre. Det er vanlig at disse gruppene arrangerer møter, foredrag, aksjoner o.l. Hvordan du kan komme i kontakt med disse gruppene finner du ut på eller ved å kontakte KFUK-KFUM Global. Gruppene er tilsluttet sin krets i Norges KFUK- KFUM, og fungerer som en vanlig enhet i Norges KFUK-KFUM. Dette sikrer gruppen demokratiske rettigheter innenfor KFUK-KFUM-bevegelsen, og muligheter for pengestøtte til oppstart. Siden ICY-gruppene er selvstendige innenfor ICY-nettverket, finnes det ikke et nasjonalt ICYstyre. For at ICY skal få mest mulig utbytte av nettverket, er det viktig at ICY-gruppene samarbeider best mulig med hverandre, og med KFUK- KFUM Global. Hvis du starter en lokalgruppe i ICY, kan du ta kontakt med KFUK-KFUM Global for å få denne registrert. Du kan også sende informasjon om gruppen til for å få lagt ut informasjon om den på

5 organisering av lokalgruppene Lokalgruppene velger et styre. Styret i den lokale ICY-gruppen er enhetens øverste organ. Styret har ansvar for å organisere ICY-arbeidet, ta avgjørelser om arbeidet, og lede arbeidet i gruppen. Leder for styret har hovedansvar for kontakten med andre ICY-grupper nasjonalt og internasjonalt. Hun skal også sørge for kontakten med KFUK-KFUM Global, med mindre annen ansvarsfordeling er bestemt internt i styret. En god måte å organisere ICY-gruppen på, kan være å opprette arbeidsgrupper under styret. Disse gruppene kan ha ansvar for å jobbe direkte med de temaene som styret har bestemt at gruppa skal fokusere på. Da kan de konsentrere seg om kun et tema og sørge for at de kan nok om akkurat dette til at ICY-gruppen kan lage gode handlingsalternativer og komme opp med gode løsninger. Medlemmene i disse arbeidsgruppene trenger ikke velges, men kan utnevnes av styret. Vedtak fattet i disse arbeidsgruppene, må forankres i styret, for eksempel gjennom et styrevedtak. Minst ett styremedlem bør delta i de ulike arbeidsgruppene. nasjonale arrangementer ICWeekend er et helgeseminar for hele ICY-nettverket i Norge, lokalgrupper og enkeltpersoner. Dette arrangeres én gang i året, og ansvaret for å arrangere rullerer mellom lokalgruppene. Global Week er et internasjonalt ledertreningskurs som arrangeres av KFUK-KFUM Global hver sommer. Her kommer det KFUK-KFUM-ere og ICY ere fra mange forskjellige land, som lærer om viktige globale saker og jobber sammen i en uke. nettverket på internett Hvis du ønsker informasjon om hva som skjer i ICY, kan du stå på mailinglista til ICY. Da får du vite om arrangementer i ICY og KFUK-KFUM Global. Det kommer ofte tilbud om utveksling og deltakelse på internasjonale arrangementer som passer for ICY-ere. Send en mail med mailadressen din og hvor du bor til På Facebook er det en egen gruppe som heter ICY Internationally Committed Youth, hvor du kan melde deg inn, bli kjent med ICY-ere fra flere land og diskutere ICY-ting. På nettsiden legges det ut artikler om det som skjer i ICY og informasjon om temaer ICY jobber med. Der kan du lese om hva de ulike lokalgruppene gjør, og kanskje få inspirasjon til å gjøre noe selv. er nettstedet til KFUK- KFUM Global. Der kan du lese om arbeidet til KFUK-KFUM Global, finne informasjon om prosjektene de støtter, og kanskje nyttig inspirasjon og tips.

6 Tema for ICY-arbeid ICY jobber med globale spørsmål som angår unge mennesker. For en ICY-gruppe er det lurt å velge seg ut ett eller to tema som man jobber spesielt med. Det finnes veldig mange viktige ting å ta tak i. Hva dere ønsker å fokusere på avhenger av hva som er spennende og givende å jobbe med for dere. Når dere skal velge tema, kan det være lurt å tenke på hvor stor mulighet ungdom i Norge har til å påvirke akkurat dette. Mulighet til å påvirke direkte og selv se resultater, gjør det lettere å overbevise folk om at det nytter å engasjere seg. Det kan være lurt å velge et tema som KFUK-KFUM Global jobber med. Som KFUK-KFUM Globals ungdomsnettverk i Norge, er det naturlig om ICY-gruppene fokuserer på arbeidet til KFUK-KFUM Global, og jobber for å synliggjøre det i KFUK-KFUM-bevegelsen. Videre kan det gjøre arbeidet lettere, ved at Global kan hjelpe til med bakgrunnsstoff og informasjonsmateriell. Ta kontakt med KFUK-KFUM Global for å få vite hva de kan bidra med, og for hjelp til å velge tema. KFUK-KFUM Global jobber hovedsaklig med tre tema: trygghet og sårbarhet, organisasjonsutvikling og utdanning. Under disse områdene finnes det mange forskjellige saker som en ICY-gruppe kan jobbe med. På neste side kommer noen tips.

7 fred og forsoning Den største trusselen mot folks trygghet er krig. Å bekjempe krig og alle voldelige tilløp i konflikter, en av de viktigste oppgavene menneskeheten, og ICY, står overfor. Kampen for fred kan kjempes på mange måter. Mot undertrykkelse eller for mer forståelse på tvers av folk og grenser. Mot politikere, de som fremmer vold som løsning på samfunnets problemer, og de som tjener penger på krig. Ofte er organisasjoner som vår egen blant de viktigste drivkreftene for fred, spesielt i krigsutsatte land. Internasjonal solidaritet, innenfor et internasjonalt nettverk som ICY, kan være veldig viktig i en krisesituasjon. Når man jobber for fred, kan det være lurt å fokusere på en bestemt konflikt, lære om den, og støtte de man mener vil bidra mest til fred. Ellers kan man fokusere på hvordan Norge jobber eller ikke jobber for fred. Et godt eksempel er norsk våpeneksport, som er blant verdens største og en viktig inntektskilde for Norge; ikke akkurat det du forbinder med fredsnasjonen Norge. utdanning Veldig mange mennesker over hele verden har ikke muligheten til å gå på skole, selv om dette er en menneskerett og helt sentralt for utvikling av mennesker og samfunn. Det kan være mange grunner til at de ikke får gå på skole ofte en kombinasjon av fattigdom og undertrykkelse. En god utdanning er helt nødvendig for å kunne utvikle seg, slik at familier og samfunn kan komme seg ut av fattigdom. Frarøvelse av retten til utdanning kan være et effektivt virkemiddel til å holde noen grupper i samfunnet nede, enten det er fattige, kvinner eller bestemte etniske grupper. KFUK-KFUM Global støtter skoleprosjekter blant fattige som ellers ikke ville kunnet sende barna på skolen, blant annet i India og Bangladesh. Å fokusere på retten til utdanning uavhengig av bakgrunn og kjønn, er viktig og gir stor utvikling av både mennesker og samfunn. KFUK-KFUM Global kan gi informasjon om utdanningsprosjektene de støtter. miljø Menneskehetens påvirkning på miljøet er stor, og har potensiale til å dramatisk endre livsvilkårene for mennesker over hele verden, spesielt i de fattigere områder. Hvordan vi kan unngå for store endringer i klima og naturen, er regnet som kanskje de viktigste spørsmålene menneskeheten står overfor. Hvordan vi lever våre liv, hva vi kjøper og kaster, hvor mye og hvordan vi reiser, er ikke lenger private spørsmål om økonomi og moral. Det er store samfunnsmessige spørsmål, hvor det du og jeg gjør angår oss alle. Store og små KFUK-KFUM-arrangementer har alle et potensiale til å bli mer miljøvennlige, og det er noe ICY kan hjelpe til med. Vi kan hjelpe arrangørene til å bli mer miljøvennlige, og bruke arrangementet til å spre mer kunnskap om hvordan deltakerne kan å leve mer miljøvennlig til daglig. Oslo ICY gjorde Liv&Røre-festivalen i Asker og Bærum til en grønnere festival altså mer miljøvennlig. Det ble servert økologisk mat, solgt rettferdige varer i kiosken merket Max Havelaar og gjennomført god kildesortering. Det er utarbeidet et dokument med tips og erfaringer etter Liv&Røre 2008, som kan brukes til å gjøre KFUK-KFUM mer miljøvennlig i ditt nærmiljø. Dette finnes på nettsidene til ICY, eller kan fåes tilsendt på mail fra

8 Som nevnt er det viktig å følge opp kunnskap med handling. I ICY er det vanlig å ha ulike aktiviteter, både for å lære mer, og for å engasjere direkte til handling. Her følger noen forslag til aktiviteter man kan arrangere i en ICY-gruppe. Det finnes selvfølgelig mange andre muligheter, som vi håper at du kommer opp med selv. ICY-aktiviteter talkshops Talkshop er sammensatt av Talkshow og Work- Shop. Det vil si at det er en litt uformell samling hvor man lærer mer om en konkret sak. Det er ofte bra å invitere noen som kan innlede til en sak man ønsker å lære mer om, og legge opp til diskusjon og samtale. Får man ikke noen innleder kan man avtale at en eller flere i gruppa forbereder seg til å snakke om en sak. Eller man kan vise en film. Både en dokumentar og en god spillefilm kan være god hjelp til å tilegne seg kunnskap og bli engasjert i en sak. Det viktigste er utvekslingen av kunnskap, og diskusjon hvor folk får mulighet til å danne seg en mening om saken, men det skader ikke å gjøre det til en hyggelig sosial samling. Litt enkel servering og koselig stemning er ofte alt som skal til. kampanje En kampanje består av ulike aktiviteter for å engasjere, og få folk til å handle for en konkret sak. Målsettingen med kampanjen er gjerne å bidra til å forandre eller forbedre noe man finner urettferdig eller uheldig. Kampanjer er en viktig del av ICYs arbeid, og ofte en naturlig konsekvens av å ha lært om noe som er grunnleggende urettferdig. ICY har kampanjer sammen med KFUK-KFUM Global. Et eksempel på en slik kampanje er Oliventrekampanjen, som KFUK og KFUM i Palestina arrangerer med hjelp av Global. Oliventrekampanjen utfordrer ungdommer i KFUK-KFUM til å samle inne penger til oliventrær i de okkuperte palestinske områdene. De blir plantet på steder som står i fare for å bli konfiskert og tatt av muren eller bosettinger som Israel bygger på okkupert jord. Denne kampanjen er både en solidaritetsmarkering med palestinere under en brutal okkupasjon, ved at vi viser at folk over hele verden følger med på hva okkupantene gjør, og et bidrag til å gjøre deres hverdag lettere. Det er spennende å lage en egen kampanje. Når dere har valgt dere et tema, kan dere finne ut hva dere vil forandre og hvordan. Dette er ingen lett prosess, og kan kreve endel kreativt arbeid. Det er viktig å gi kampanjen en fengende og engasjerende utforming, og finne handlingsalternativer. Et handlingsalternativ er det du oppfordrer folk til å gjøre for å bidra til å løse problemet kampanjen handler om, og er ofte en god måte å få folk til å engasjere seg i saken på. Det må være rimelig enkelt, forståelig og få frem hva kampanjen handler om. Dette er ofte en vanskelig jobb, men veldig viktig for å lage en vellykket kampanje. Eksempler på handlingsalternativer kan være underskriftskampanjer, få folk til å kjøpe rettferdige varer eller få folk til å boikotte en bestemt vare eller butikk som dere ønsker å påvirke.

9 Utveksling ICY er et nettverk av internasjonalt engasjert ungdom. For å treffe ICY-ungdom fra andre land og samarbeide med dem, kan utveksling være en god idé. KFUK-KFUM er medlem av YMCA og YWCA. Det er to store internasjonale organisasjoner som finnes i rundt 150 land. Kontakter som KFUK-KFUM Global har i YMCA og YWCA gir gode muligheter til å møte ungdommer fra hele verden, utveksle ideer og lære av hverandre. For ICY er det spesielt interessant å møte ungdommer fra fattige områder, for å knytte sterkere bånd mellom de rike og fattige delene av verden. På den måten kan vi jobbe sammen for å lære om våres felles utfordringer krig, miljø, global fattigdom og urettferdighet. dra på utveksling med kfuk-kfum Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global har flere utvekslingsprogrammer, som gir ICY-ere og andre internasjonalt engasjerte ungdommer en god mulighet til å besøke andre deler av verden. Der kan du lære om arbeidet til KFUK-KFUM og bli kjent med mange nye mennesker som har andre erfaringer enn deg selv. Solidaritetsettåring er et ledertreningsprogram som tilbys av Norges KFUK-KFUM. Det innebærer et uteopphold hos en KFUK- eller KFUMorganisasjon i Asia eller Afrika på tre måneder, med påfølgende informasjonsarbeid i Norge og innføring om viktige globale spørsmål. Programmet varer ett år og er del av ettåringsprogrammet til KFUK-KFUM. Det innebærer deltakelse på ledertreningskurset BOLK, og at man tar et deltidsstudium i Global Forståelse på Høgskolen i Oslo. Les mer om solidaritetsettåring på Journey for Justice er et ledertreningsprogram som arrangeres én gang i året av KFUK-KFUM Global. Hær lærer man om konflikten mellom Israel og palestinerne, med fokus på solidaritet og menneskerettigheter. Hoveddelen av programmet er en ukes deltakelse på et internasjonalt program arrangert av East Jerusalem YMCA og YWCA of Palestine på Vestbredden. Her møter du virkeligheten i de okkuperte palestinske områdene og treffer ungdommer fra palestinsk KFUK og KFUM. Les mer på

10 lær og fortell Utveksling kan være et mål i seg selv, eller det kan være et middel til å oppnå noe annet. I ICY-sammenheng er det naturlig å tenke på begge deler. Det er viktig som ICY-ere å møte mennesker fra andre land for å lære av hverandre. Men det kan også være en del av en større målsetting, for eksempel være å ha en kampanje om et av temaene dere er opptatt av, der man kan bruke utvekslingen til å lære mer og bli engasjerte. Lag din egen ICY-utveksling! Når man har en kampanje om et globalt tema på vegne av en partner i sør, er det viktig å reelt representere deres synspunkter. En utveksling gjør dette lettere, enten ved at de kommer til Norge og snakker om det selv, eller ved at det vi sier baserer seg på deres synspunkter og det vi har lært gjennom en utveksling. målsetting Det er viktig å tenke godt igjennom hva målsettingen med utvekslingen er, og gjøre det klart for alle som er involvert. Utvekslingen bør ha et overordnet mål, som for eksempel å utvikle ICY-arbeidet i Norge og i det landet dere samarbeider med, eller å ha en kampanje om tema dere jobber med. Målsettingen bør være realistisk, slik at dere ikke blir demotivert ved å ikke oppnå det dere ønsker. Når dere har bestemt dere for et overordnet mål, må dere bestemme dere for noen aktiviteter som dere skal gjøre for å oppnå målet. Det må altså være en sammenheng mellom målsettingen deres og de aktivitetene dere vil gjøre. Utveksling kan være en slik aktivitet, for eksempel ved at man har en kampanje på bakgrunn av det man lærer på en utveksling. I et slikt prosjekt vil det som regel være naturlig å ha flere aktiviteter i tillegg til utveksling, slik at man sørger for å dra god nytte av utvekslingen. gjensidighet og likeverd Et viktig prinsipp i en ICY-utveksling er å etterstrebe en gjensidig utveksling og et gjensidig og likeverdig prosjekt så langt det går. Det innebærer at vi også bør ta i mot besøk i tillegg til å selv besøke KFUK- KFUM i sør, og at vi utformer prosjektet sammen med ICY-gruppen vi samarbeider med så langt det går. Begge bør ha like mye å si om prosjektet og dets utforming, og få like mye igjen for sin deltakelse. Dette er ikke alltid mulig å oppnå i praksis, men er et prinsipp vi som ICY alltid må huske på. Det er allerede etablert ICYarbeid hos en del av samarbeidspartnerne til KFUK-KFUM Global, og flere steder følger etter. Har din ICY-gruppe lyst til å samarbeide med en ICY-gruppe i et annet land? En gjensidig utveksling med denne gruppen er en god mulighet til å utvikle kunnskap og engasjere til handling og dermed en god måte å drive ICY på. Det er ganske krevende å ha sitt eget utvekslingsprosjekt, men det gir desto mer tilbake til ICYgruppen. Her kommer noen tips til hvordan dere selv kan lage et utvekslingsprogram.

11 søknad og midler Å ha et utvekslingsprosjekt koster penger, men heldigvis finnes det mange muligheter til å finansiere slike prosjekt i Norge. En prosjektstøtte som passer veldig bra for ICY, er Ungdomsbevilgningen Nord/Sør, som tildeles av LNU (Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner). Denne deles ut to ganger i året, med søknadsfrist 1.desmber og 1.mars. Det er mulig å få opptil fra denne støtteordningen, med krav om en egenandel på Det kan for eksempel finansieres ved en egenandel fra de som får reise på utveksling. For å søke på denne støtten må dere levere et ganske omfattende søknadsskjema. Dette er litt arbeid, men hjelper dere til å tenke gjennom og klargjøre alt som er viktig å huske på hvis dere skal ha en utveksling. Det er viktig å huske på å svare ærlig på de spørsmålene søknadskjemaet inneholder, og ikke overdrive i håp om at det skal gi bedre uttelling. Et godt ICY-prosjekt vil normalt få støtte. LNU er behjelpelige med spørsmål til søknad og gjennomføring av prosjekt. Dere kan også høre med Oslo ICY for å få noen tips. Viktig: Alle søknader om midler til LNU må godkjennes av sentralleddet i organisasjonen, altså hovedkontoret i Norges KFUK-KFUM, og sendes til LNU derfra. LNU kan kontaktes på eller Du kan finne mer informasjon om støtteordningen Ungdomsbevilgningen Nord/sør på: KFUK-KFUM Global kan være til hjelp med å sende søknad om midler til LNU, eller hjelpe dere med å finne andre søknadsmuligheter. regnskap og rapportering En av de mest krevende oppgavene i et utvekslingsprosjekt kan være å føre regnskap. Det er viktig at det føres nøyaktig, og at man har originale bilag (kvittering, faktura eller liknende) til alle utgifter. Antakeligvis er det enklest om regnskapet føres på hoved- eller kretskontoret, som allerede har et system for regnskap. Regnskap er viktig for å kunne rapportere til de man har mottatt penger fra om bruken av midlene, så sant de krever det. Pengene fra LNU kommer fra Norges bistandsbudsjett, som det er strenge krav til rapportering for. For beløp over er det vanlig å kreve at regnskapet revideres av en ekstern revisor, noe som innebærer høyere krav til regnskapet. Kravene til rapportering er det viktig å undersøke på forhånd, og det er viktig å føre regnskap kontinuerlig gjennom prosjektet, slik at dette blir et minst mulig problem. Både hovedkontoret til Norges KFUK-KFUM og LNU kan hjelpe dere med dette.

12 Postadresse KFUK-KFUM Global, Pb St Olavsplass, 0130 Oslo, Norway Besøksadresse St. Olavs gt 25, 6. etg Epost Nett Tlf Produsert med støtte fra NORAD

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 24-03-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål... 3 1.2 KFUK-KFUM Globals

Detaljer

Økonomi i lokallag. Tema: Styre og ledelse. Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag

Økonomi i lokallag. Tema: Styre og ledelse. Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag Tema: Styre og ledelse Økonomi i lokallag Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag Kassererens rolle Kassereren innehar en av de viktigste posisjonene i styret. En av de

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for over 90 barne- og ungdomsorganisasjoner.

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Veiledning for beregning av rammetilskudd

Veiledning for beregning av rammetilskudd Veiledning for beregning av rammetilskudd GENERELT Dette er en veiledning til organisasjoner som søker LNU Utveksling. Denne veiledning vil gå inn på de ulike postene i budsjettarket, og forklare kort

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil Generalforsamling RE:ACT 2015 Haraldsheim vandrerhjem, Oslo 13.-15.februar 2015 1 Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling etc. Tid: 5. min Godkjenne innkalling, saksliste, delegater og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA

VENNSKAP TROMSØ-GAZA VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2008 Når dette skrives er det en form for våpenhvile i Gaza etter en blodig krig som startet i romjula der over 1300 mennesker er drept og 5500 personer er fysisk skadd.

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

-fordi nærmiljøet betyr mest

-fordi nærmiljøet betyr mest -fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for grupper på barneskolen Hva er nettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre og til barnas skolevenner. Danner grunnlag for å ha bedre

Detaljer

Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet

Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet Studiemateriale til temaet Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet Menneskerettigheter Med støtte fra UNESCO-kommisjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly ÅRSMELDING 2015 2015 har vært et år der den internasjonale situasjonen har hatt sterkere fokus på andre deler av Midtøsten, men der situasjonen for befolkningen i Gaza er like vanskelig. Befolkningen er

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Februar 2011 Innhold 1) Medlemsinfo 2) Bli medlem i CISV 3) Nytt medlemsregister 4) Ledige plasser i sommer 5) Helgeleir 10+ 6) Helgeleir 13+ 7) NJC på Mjølfjell i påsken 8) Pre-camp

Detaljer

Retningslinjer for Demokratimidlene 2011-2013

Retningslinjer for Demokratimidlene 2011-2013 Retningslinjer for Demokratimidlene 2011-2013 Vedtatt av Styret i LNU 15. Juni 2011 1. Målet for støtteordningen Det langsiktige målet for Demokratimidlene er å bidra til å styrke øst-europeiske barne-

Detaljer

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj oner Bygge IU Være best av ungdomspartien e på arbeid, i år 2015! Bygge opp et

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Retningslinjer for støtteordningen LNU Kultur

Retningslinjer for støtteordningen LNU Kultur Retningslinjer for støtteordningen LNU Kultur Retningslinjer for prosjektstøtte til kulturaktiviteter i regi av landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - LNU Kultur. Vedtatt av styret i LNU 17.

Detaljer

Profildokument langversjon

Profildokument langversjon Profildokument langversjon Innholdsfortegnelse Innledning Del 1: Hva fokuserer vi på, og hvorfor? Del 2: Tre viktige deler av arbeidet vårt: kunnskap, holdning og handling. Del 3: Ulike arbeidsarenaer:

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse:

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse: RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Forvaltningsstatistikken

Forvaltningsstatistikken Forvaltningsstatistikken 2012 Forvaltningsstatistikken 2012 For å gi styret en oversikt over hvem som bruker LNUs ordninger, har forvaltningsteamet (FOT) utarbeidet denne forvaltningsstatistikken. Dette

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark

kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark kairos introduksjon 1 2 3 4 introduksjon FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV WORKSHOP Hvorfor historie? Utgangspunktet for denne tredelte workshopen er Kairos-dokumentet,

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 11.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 11.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 11.12.2014 Aktiv Ungdom Nyhetsklipp Idrett binder nasjoner sammen SIU 28.04.2014 12:43 2 Frivillighetsarbeid - en annerledes jobberfaring ieuropa

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 Vennskap Tromsø Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme: Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza Gjensidig sosial- og

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Hvilke organisasjoner som driver med samarbeid mellom Norge og utviklingsland, og som IKKE driver nødhjelpsarbeid, kjenner du til eller har hørt om?

Hvilke organisasjoner som driver med samarbeid mellom Norge og utviklingsland, og som IKKE driver nødhjelpsarbeid, kjenner du til eller har hørt om? .. Hvilke organisasjoner som driver med samarbeid mellom Norge og utviklingsland, og som IKKE driver nødhjelpsarbeid, kjenner du til eller har hørt om? (N=506) Kjenner du til eller har hørt om Fredskorpset?

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

NYHETSBREV nr 7 juni 2014

NYHETSBREV nr 7 juni 2014 NYHETSBREV nr 7 juni 2014 Hei igjen! I dette nyhetsbrevet finner du innkalling til Årsmøtet i Jondal, presentasjon av prosjektene som har søkt om midler fra Norges Fredsfond i 2014 og litt medieomtale.

Detaljer

God fortsettelse i 5. skoleår?

God fortsettelse i 5. skoleår? God fortsettelse i 5. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

Retningslinjer for prosjektstøtteordning i Midtøsten og Nord-Afrika

Retningslinjer for prosjektstøtteordning i Midtøsten og Nord-Afrika Retningslinjer for prosjektstøtteordning i Midtøsten og Nord-Afrika 1. Målet for støtteordningen Det langsiktige målet for støtteordningen er å bidra til å styrke barne- og ungdomsorganisasjoners rolle

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning.

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. NORAD Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. Strømmestiftelsen vil takke for muligheten til å komme med innspill og

Detaljer

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal.

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal. Det islamske nettverk for studenter i Oslo Høgskolen i Oslo avd IU Islam Net Student 0130 Oslo Dato: 15.05.2013 Vår ref.: 2013/2246 Saksbehandler: Marianne Brattland Deres ref.: AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGISTRERING

Detaljer

Ingen kan alt Alle kan noe Sammen kan vi det hele

Ingen kan alt Alle kan noe Sammen kan vi det hele Prosjekter er et viktig verktøy hvis man vil forandre og utvikle sitt lokalsamfunn. Et prosjekt er et tiltak som kan gjennomføres med et klart definert formål innenfor et avgrenset tidsrom og som forandrer

Detaljer

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Formål NCFU jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og DH. Vi skal lage sosiale

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner»

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner» «Aktive ungdomsråd i alle kommuner» Barn og unge har rett til å bli hørt. Dette er likevel ikke den eneste grunnen til å høre på dem. Ungdommens uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

Formålet med Ka skal vi gjømme på?

Formålet med Ka skal vi gjømme på? Formålet med Ka skal vi gjømme på? Prosjektet har som målsetning å skape refleksjon blant elever i videregående skole over hva kulturminner er, bevisstgjøre dem om deres betydning og hvorfor det er viktig

Detaljer

Kulturstøtten. «Kultur er en viktig samfunnsbygger

Kulturstøtten. «Kultur er en viktig samfunnsbygger «Kultur er en viktig samfunnsbygger både i Norge og i Sør, og en styrking av kulturlivet er en styrking av miljøer som kan bidra til utvikling og forandring.» Kulturstøtten Avtalen Norad-VNS 1 Hva er kultursamarbeid?

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #3.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Mulighet: Lær mer om mangfold i speideren i Helsinki

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI STRATEGI 2007-2012 Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

ABCD Prosjektforvaltning i Vennskap Nord/Sør

ABCD Prosjektforvaltning i Vennskap Nord/Sør ABCD Prosjektforvaltning i Vennskap Nord/Sør Hensikten med dette heftet er å hjelpe skolene og gruppene i vennskapsnettverket til å finne gode samarbeidstema og hvordan bygge opp prosjektet for at det

Detaljer

Vertsfamilie i 4H. Bli med på en spennende reise - i din egen stue! 4H Norge

Vertsfamilie i 4H. Bli med på en spennende reise - i din egen stue! 4H Norge Vertsfamilie i 4H Bli med på en spennende reise - i din egen stue! 4H Norge 4H deltar i flere utvekslinger. Den viktigste delen av utvekslingene er oppholdet hos vertsfamiliene. Å bo hos en helt vanlig

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer