BALNYTT FATTIGDOM ØVER PÅ DEMOKRATI UNGDOM MOT TEMA: GAZA KFUM: MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BALNYTT FATTIGDOM ØVER PÅ DEMOKRATI UNGDOM MOT TEMA: GAZA KFUM: MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement"

Transkript

1 GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2014 KMGLOBAL.NO TEMA: UNGDOM MOT FATTIGDOM GAZA KFUM: ØVER PÅ DEMOKRATI MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement

2 Leder ungdom mot fattigdom GLOBALNYTT 1/2014 KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 4, Oslo sentrum Tlf: Web: E-post: Organisasjonsnr: Kontonummer: Styreleder: Sunniva Gylver Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Giveroppfølging: Vera Nielsen Redaksjon: Margit Aas Onstein (red.), Ellen Hestnes Ribeiro Grafisk formgiving: Helene Moe Slinning Trykk: Østfold trykkeri Opplag: 3200 Forsidebilde: Globalløp i Sør-Afrika Foto: Ottar Nesje KFUK-KFUM Global arbeider for å styrke ungdoms rettigheter og verne om deres verdighet. Gjennom opplæring og veiledning utrustes ungdom til å kreve rettferdighet. Våre lokale partnere gjør ungdom i stand til å skape endring for seg selv, sin familie og samfunnet de er en del av. Sammen med våre søsterorganisasjoner i KFUK og KFUM er vi del av verdens største kvinne- og ungdomsnettverk. Vi baserer vårt arbeid på et kristent økumenisk verdigrunnlag. facebook.com/kfukkfumglobal twitter.com/kfukkfumglobal KFUK og KFUM står i en særstilling som globale og brede bevegelser med ungdom, kvinner og kampen for det hele mennesket med ånd, sjel og kropp i sentrum. Samtidig er det mest vitale arbeidet, og det som legger premissene for alt det andre, erfaringene fra lokalt engasjement på store og små steder over hele verden. Det er denne selvforståelsen som ligger til grunn når vi insisterer på at vår rolle som KFUK-KFUM Global både er å bidra til solid, lokalt forankret utviklingsarbeid, og til globale kampanjer med svært ambisiøse mål. Sommeren 2011 lanserte vi Stop Poverty kampanjen. Det var før debatten om nye utviklingsmål startet. Vi ba om at ambisjonene i den nye prosessen må heves fra reduksjon til utryddelse av fattigdom. Nå har utenriksministeren bekreftet at han vil kjempe for utryddelse av fattigdom som det mest sentrale av de nye målene. Dette er en viktig seier, men fortsatt er det en vei å gå. Vi mener grensa for uakseptabel fattigdom må settes til 2 amerikanske dollar pr dag, ikke 1,25 som de fleste opererer med nå. Utryddelse av fattigdom vil bare skje ved at alle politikkområder bidrar til utvikling og fattigdomsbekjempelse. Bistandsvolumet må økes og kvaliteten på bistanden forbedres. Norge bør i tillegg sette av 1% av budsjettet til finansiering av klimatiltak. I tillegg må Norge fortsette å gå foran i arbeidet med å sikre at endringer på andre politikk-områder bidrar til å oppnå nye ambisiøse utviklingsmål. Dette gjelder for eksempel kutt i klimautslipp, økte skatter for selskaper og individer som gjemmer seg i skatteparadiser, rettferdig handel, sletting av illegitim gjeld, ansvarlig långivning og respekt for menneskerettigheter for alle. Vårt bistandsarbeid bygger på ideen om samstemthet i politikken. I dette Globalnytt forteller vi om hvordan ungdom i Tanzania, Palestina og på Madagaskar lærer om rettigheter, entreprenørskap og demokratisk påvirkningsarbeid, samtidig som arbeidet skaper bevissthet rundt grunnleggende årsaker til urettferdighet. Samtidig kan du lese om hvordan det jobbes på nasjonalt nivå i Sør-Sudan og globalt gjennom FNs kvinnekommisjon. Ungdom trenger kunnskap og verktøy til å påvirke lokalt, nasjonalt og globalt. De kan og vil bidra til å forandre sine grunnleggende livsvilkår. KFUK og KFUM er globale nettverk som kan påvirke på alle nivåer. Når vi kobler sammen bistandsarbeidet med kampanjearbeidet kan vi motarbeide grunnleggende årsaker til fattigdom, og bidra til vekst som er rettferdig fordelt og gir et bærekraftig livsgrunnlag for kommende generasjoner. Klart fattigdom kan stoppes. Den er menneskeskapt. Fredrik Glad-Gjernes Utenlandssjef i KFUK-KFUM Global 2 GLOBALNYTT 1/2014

3 INNHOLD 2 LEDER Ungdom mot fattigdom 4 EN FREMTID UTEN FATTIGDOM Ungdommer vil skape den sammen 6 GLOBALLØPET BLIR EKSPORTVARE Sør-Afrika 7 FOR LITE KUNNSKAP Om fattigdom 8 MADAGASKAR Styrka ungt KFUK-engasjement 10 UNGE KFUK-KVINNER BER OM FRED Fredsprosesser i Sør-Sudan 12 ØVER PÅ DEMOKRATI Gaza 13 GLOBALE UNGDOMSLEDERE Palestina 14 ANDAKTEN Av Maja Leonora Skålvold 16 UTFORDRENDE ARBEID FOR RETTFERDIG FRED Free Palestine 18 SMÅTT OM STORT Småstoff 20 OLIVENTREKAMPANJEN Gi et tre i gave GLOBALNYTT 1/2014 3

4 Ungdom mot fattigdom UNGDOM VIL SKAPE EN FREMTID UTEN FATTIGDOM I mange av verdens fattige land er det ikke mangel på ressurser som er hovedproblemet. Derfor handler god bistand heller ikke først og fremst om å overføre midler fra oss som har, til fattige som ikke har. Som KFUK-KFUM jobber vi aller mest med å gjøre våre nettverk til sterke aktører som bidrar til bedre lokalsamfunn og mer rettferdig fordeling. Tekst: FREDRIK GLAD-GJERNES FOTO: Betzy Hänninen og ingeborg engh FREDRIK GLAD-GJERNES er utenlandssjef hos KFUK-KFUM Global. Arbeidet for det hele mennesket, med ånd, sjel og kropp, får mange ulike konkrete utslag. Vi har snakket med Godfrey Walalaze, prest og leder for KFUK og KFUM i Lushoto om hvordan arbeidet tar form i dette området i nord-øst Tanzania. Spare- og investeringsgrupper Kjernen arbeidet i Tanzania, som i mange andre samarbeidsland, er spare- og investeringsgrupper for ungdom, unge voksne og kvinner. Grupper på medlemmer møtes hver uke for å spare og fordele midler fra en felles kasse. Midlene lånes ut til gruppens medlemmer som investerer dem i ulike typer aktivitet. Rentene som betales av låntakerne fordeles ved slutten av året som et overskudd basert på pengesummen som er investert. Den som har investert mye får mye av rentene. Mange mennesker opplever at deltakelse i gruppene forandrer livene deres, forteller Godfrey Walalaze. Ved at de har midler tilgjengelige får de startet små bedrifter, kjøpt det de trenger til bedre gårdsdrift, og større sikkerhet for barnas skolegang. Jeg har sett bønder som har fått en helt annen familieøkonomi som et resultat av gruppene. Noen av dem har startet egne matutsalg, sier han. Uformell utdanning I tillegg til å styrke deltakernes muligheter for økonomisk utvikling, er gruppene også et viktig sted for uformell læring. Mange deltakere sier at dette er det viktigste med gruppene, i tillegg til økt økonomisk sikkerhet. De som er med får grunnleggende opplæring i temaer av stor relevans for deltakerne. I Tanzania preges agendaen av menneskerettigheter, grunnleggende årsaker til fattigdom i området, og hvordan de kan drive påvirkningsarbeid på ulike nivåer. Vår måte å arbeide på gir selvtillit til medlemmene fordi de hjelper seg selv ut av fattigdom ved å starte med det de har, forklarer Godfrey. Opplæringen gir dem større innsikt i sin egen situasjon, og forståelse av hva som forårsaker fattigdom, både på familienivå, i lokalsamfunnet og i forhold som er knyttet til Tanzanias plass i verden. Sport som inngangsport Lushoto er et samfunn med svært mange ungdommer. Mange av dem elsker sport. Derfor bruker KFUK og KFUM fotball og sykling som strategier for å bringe ungdom sammen. Investeringsgruppene retter seg mot ungdom over 18 år, mens sportsaktivitetene også rekrutterer yngre ungdom. Sport kan bidra til utryddelse av fattigdom når vi skaper holdninger og bevissthet hos ungdom, sier Godfrey. Gjennom aktivitetene får ungdom kjennskap til utfordringer i samfunnet som de kan gjøre noe med. De lærer for eksempel om hvordan de 4 GLOBALNYTT 1/2014

5 kan være aktive samfunnsdeltakere, og om hvordan man etablerer en virksomhet. Arbeid mot korrupsjon Det er en kjensgjerning at ikke alle penger som er planlagt brukt til fellesgoder, som vann, skole og helse tjenester, havner der de skal. Derfor er det viktig å lære unge mennesker hvordan de kan bekjempe korrupsjon. Det er et krevende arbeid, men i Tanzania har de allerede sett noen resultater. En gruppe som jobber med disse tingene kalles en PETS-gruppe. En stor hendelse var da PETS-medlemmer oppdaget falske signaturer og underslag på 5 millioner tanzanianske shilling (ca norske kroner) og landsbylederen forlangte tilbakebetaling fra underslagsmistenkte, forteller Godrey. I et annet område klarte PETS-gruppen å finne ut at en landsbyleder fikk hemmelig betaling fra et stenknuser-firma, samtidig som landsbyen ved den samme lederen solgte konsesjon på uttak av stein til en pris som var nærmest null, fortsetter han. PETS gir lokalsamfunnet mulighet til å forlange ansvarlighet og etterrettelighet fra sine ledere når det gjelder offentlige tjenester. Godfrey Walalaze mener dette er et viktig demokratisk redskap, og i tillegg et redskap som vil bidra til å redusere fattigdom og skape mer rettferdig fordeling både på kort og lang sikt. Lokalt, nasjonalt og globalt Ikke alle fattigdomsutfordringer kan håndteres bare gjennom lokalbaserte tiltak. Godfrey mener KFUK og KFUM er godt posisjonert til å bidra inn i det som er hans visjon for et land i fremtiden vil være preget av fordeling til fellesgoder. Han mener organisasjonenes rolle kan være å mobilisere ungdom mange steder i landet og utdanne dem i spørsmål som har med bruk og beskatning av naturressurser å gjøre. Vi kan lære opp ungdom slik at de kan følge verdikjeden og se hvor pengene havner, lokalt, regional og nasjonalt. Vi kan legge til rette for møtepunkter, elektroniske eller fysiske, som kan skape fora for diskusjon. I tillegg mener Godfrey at KFUK og KFUM globalt har gode nettverk som gir muligheter for å drive påvirkningsarbeid helt fra lokalt til globalt nivå i saker som gjelder økonomisk rettferdighet, slik som spørsmålet om skatt er et eksempel på. Over: YPP-deltaker Gloria Anyika på Stop Poverty safari i Tanzania. Godfrey Walalaze PETS: Public Expenditure Tracking System PETS gir ungdom anledning til å spore offentlige kostnader for å sikre at bevilgninger går til å produsere tjenester til befolkningen. Opplæring gis til kursdeltakere i temaer som offentlige budsjett, regnskap, og hvordan man kan sjekke at offentlige midler skaper tjenester. Etter kurset dannes en PETS-gruppe som velger en offentlig sektor (utdanning, vann, helse, osv) og starter gjennomgang av budsjett og regnskap og sammenligner dette med hva som faktisk er gjennomført i virkeligheten. GLOBALNYTT 1/2014 5

6 Ungdom mot fattigdom Globalløpet blir eksportvare Tekst: Ottar Nesje og Ellen H.Ribeiro Foto: Ottar Nesje J eg ble inspirert da jeg for en tid tilbake besøkte Rønningen Folkehøgskole i Norge, forteller Mike Cuthbert. Han har ansvar for programutvikling i Sør-Afrika KFUM. For kort tid siden ble tidenes første Globalløp arrangert i Kwa Mashu, Durban. Cuthbert forteller at han har ambisjoner om å gjøre dette til en årlig begivenhet. Vi kan gjøre fundraising her selv også, sier han, vi vil ikke bare motta. I tillegg mener han at et årlig Globallløp kan brukes til å sette viktige spørsmål på agendaen, enten det er Stop Poverty- kampanje, HIV/AIDS-arbeid eller kampanje mot stoffmisbruk. Rønningen Folkehøgskole har gjennom flere år hatt et tett samarbeid med den sør-afrikanske KFUM-bevegelsen. Samarbeidet består blant annet i utveksling av elever og medlemmer. Hvert år besøker flere av Rønningens klasser Sør-Afrika, blant annet for å lære om sosiale forhold og hvordan KFUM engasjerer seg lokalt, og samarbeide om for eksempel musikal-oppsetning. Samarbeidet er mye mer enn et nord-sør samarbeid, forteller Cuthbert. Vi opplever at det er en gjensidighet i partnerskapet, og at alle grupper som kommer hit bidrar til å styrke det. Rønningen Folkehøgskole arrangerer også årlig Globalløp. I 2012 ble det løpt inn om lag kroner til Sør-Afrika KFUMs arbeid. I 2013 ble innsamlet beløp over De innsamlede midlene håndteres i tråd med avtalen med Sør-Afrika KFUM og KFUK-KFUM Global. I Sør-Afrika jobber KFUM nå særlig med fokus på ledertrening for ungdom, og med etablering av såkalte «Local Action Groups». Cuthbert forklarer at gruppene etableres for å kunne ta tak i sosiale spørsmål som er viktige lokalt, og jobbe direkte for å skape endring gjennom opplysnings- og påvirkningsarbeid. Mange steder er HIV/AIDS-arbeidet viktig. Stoffmisbruk blant ungdom er også en svært stor utfordring mange steder. Det er foreløpig startet grupper i fem lokale KFUM-foreninger, hhv. Greater Durban, Athlone, Cape Flats, Cape Town og Soweto. KFUM tror unge mennesker har kraft, egenskaper og kapasitet til å skape forandring der de bor og at dette er en nøkkel til å endre et Sør-Afrika som fortsatt har store utfordringer knyttet til fattigdom, vold, stoffmisbruk og ungdomsarbeidsledighet. I tillegg mener Cuthbert at Sør-Afrika nå trenger nye, unge ledere. Å utvikle unge ledere kan bidra til å løse de utfordringene vi ser som følger av korrupsjon og dårlig styresett, mener han. 6 GLOBALNYTT 1/2014

7 For lite kunnskap om fattigdom! Tekst: Ellen H. Ribeiro / FOTO: ELLEN H. RIBEIRO OG LARS KRISTIAN GYLVER Folk bryr seg så lite! Sier Gina Gylver (12), Hun mener det er fordi de har for lite kunnskap. Når vi snakker om fattigdom i klassen for eksempel, så begynner alltid noen å snakke om tiggere med iphone. De synes det er tåpelig å gi penger. Gina mener det er fordi de vet så lite om fattigdom, de merker det ikke tett på. For en stund siden kom Gina innom kontoret til KFUK-KFUM Global med et stort syltetøyglass som hun har spart penger i. I løpet av 9 måneder har hun samlet det meste av det hun har fått av småpenger i glasset. Det er penger for småjobber, bursdagspenger, vekslepenger og penger jeg finner, forteller hun. Når jeg får penger til lørdagsgodt for eksempel, så er det ikke alltid jeg bruker hele 20-kroningen. Det som er til overs legger jeg i glasset. Gina Gylver bodde på Madagaskar sammen med familien sin da hun var 9 år. Gina forteller om sine erfaringer med fattigdom. Sammen med familien bodde hun et år på Madagaskar da hun var 9. Det var litt av et sjokk på en måte. Jeg sovnet i bilen på vei til huset vi skulle bo i, og da jeg våknet var vi midt i et hav av støv, rønner, åpen kloakk og masse barn som løper rundt. Gina erfarte at de store forskjellene mellom henne og barna i området gjorde det vanskelig å få kontakt og venner. Hun forteller om hvordan en sprettball eller et hoppetau som ble tatt med på skolen fikk masse oppmerksomhet. Barna beundret lekene og ble misunnelige. Gina forklarer at det sa henne mye om forskjeller og urettferdighet. Etter året på Madagaskar har Gina blitt opptatt av å hjelpe. Både gjennom å gi penger, men også gjennom å gjøre smarte valg. Jeg og mamma boikottet H&M i et år fordi de ikke ville gi arbeiderne sine ordentlig arbeidsforhold. Hun mener det kan være lurt å handle i litt dyrere butikker og helst fair trade. Hun gleder seg til Nidar blir fair-trade-sjokolade leverandør! Når vi spør hvordan hun helst vil at pengene hun har gitt til KFUK-KFUM Global skal brukes, har hun mange gode ideer. En ting hun er opptatt av er mulighet for utdanning for de fattigste. På Madagaskar var barna veldig opptatt av skole, forteller hun. Koloina var en så åpenbar suksess. Der ble de aller fattigste tatt inn, ingen av dem hadde gått på skole før, men mamma forteller at mange kunne gå videre på skolen etterpå! Mamma har også fortalt litt om låne- og sparegrupper som gjør at folk kan holde på på egen hånd i lang tid fremover. Det liker jeg! Gina sier hun nok tror det trengs penger til mange ting, men understreker at det å lære opp folk, og å sette folk i gang, det tror jeg på! GLOBALNYTT 1/2014 7

8 Ungdom mot fattigdom MADAGASKAR: STYRKA UNGT KFUK-ENGASJEMENT Tekst: Kjersti Elisabeth Midtbø og Margit Aas Onstein FOTO: ANNA ENGH D et beste er at eg kan lære å vera ein betre versjon av meg sjølv. Det seier Razafimandimby Ravolalaina Natacha (19 år) når ho får spørsmål om kvifor det er bra å delta på ungdomsleiren til Madagaskar KFUK. KFUK utviklar unge leiarar gjennom utveksling og aktivitet i lokalgrupper. På ungdomsleiren møtes dei, utveksler erfaringar og lærer nye ting. I 2013 vart leiren arrangert frå 29. oktober til 2. november. Leiarane på leiren var deltakarar på utvekslingsprogrammet CFC. To norske og to kenyanske deltakarar på årets CFC-program samarbeidde med dei gassiske CFC-deltakerane frå i fjor. Natacha er også deltakar på CFC i år. Ho var på Madagaskar i haust, og reiste til Noreg etter jul. Ho er frå Andraikiba, ei av KFUK sine lokalgrupper i Antsirabe. Det er andre gong eg deltar på ungdomsleiren, fortel ho. Leiren er ein god sjanse til å få erfaringar og kunnskap. Me blir og kjent med folk frå alle lokalgruppene, og det syns eg er viktig. Det gjer at eg lærer meir om KFUK og kva mål me har. Eg lærer og å bli ein god leiar her. Ungdomsleiren hadde både underholdning, sosiale aktiviteter og meir seriøse tema. Ungdommane snakka om alt frå samarbeid, kjønnsroller og leiarskap, til globalisering og kjønnslemlesting. På kveldane var det dans og song. Den eine kvelden var det halloween-feiring, med skummel musikk og kostyme-konkurranse. Eg har lært mange ting på leiren. For eksempel det å forstå kvarandre sjølv om det er vanskeleg nokre gonger, og å akseptere alle som dei er. Me er ei gruppe og alle grupper har styrker og svakheiter. Me vinn saman og taper saman. Natacha forklarer at dei har lært å respektere kvarande. Det betyr og for eksempel å komme på tida. Madagaskar KFUK driv med mykje forskjellig. Med støtte frå KFUK-KFUM Global sine givarar driv dei mellom annan skule for ungdom som av ulike grunnar fell utanfor det vanlege skulesystemet, dei driv spare- og investeringsgrupper og ein lunsjskule for fattige barn som ikkje går på skule. Fleire av lokalgruppene har starta opp ungdomsgrupper som driv med Ten Sing og Stop Poverty. Ein av aktivitetane på ungdomsleiren er øving og konsert for Ten Sing Madda, det nasjonale Ten Sing-koret. KFUK har mange prosjekt som forandrar Madagaskar til det betre, svarer Natacha på spørsmål om ho trur KFUK er viktig på Madagaskar. KFUK arbeider for å bli kvitt korrupsjon og ha meir respekt for menneskerettane. KFUK gir kvinner sjansen til å vise at dei ikkje er svake. Dei kan gjera alt muleg, og dei kan utrykke seg. Det hjelper foreldre å lære opp døtrene sine. KFUK gir unge kvinner sjansen til å vera opne og kjenne verda betre. Natacha (19 år) er deltaker på ungdomsleiren til Madagaskar KFUK. Deltakarar på KFUK sin ungdomsleir. 8 GLOBALNYTT 1/2014

9 MAdagaskar KFUK Madagaskar KFUK er en av KFUK-KFUM Globals godt etablerte partnerrelasjoner. Samarbeidet er en videreføring av Ungdomsmisjonens engasjement. Mye av støtten frå våre givere har bidratt til å styrke KFUKs rolle som kvinneorganisasjon der unge kvinner har en sentral rolle, og styrket organisasjonens bærekraftighet lokalt og nasjonalt. GLOBALNYTT 1/2014 9

10 Rettferdig fred Sør-Sudan: U N G E KFUK-KVINNER BER OM FRED Vi ble født i krig, men vil ikke dø i krig, sier Jackline Bage (25) og Livia Olivier Yasona (23) fra Sør-Sudan KFUK. Situasjonen i Sør-Sudan har de siste månedene vært svært ustabil og befolkningen frykter borgerkrig. I januar var det fredsforhandlinger mellom partene i Addis Abeba i Etiopia. Tekst: Ellen Hestnes Ribeiro Foto: Camilla Ravnsborg Aschjem To av de som fikk møte blant andre Jens-Petter Kjemprud, spesialutsending til Sør-Sudan, og utenriksminister Børge Brende, var unge KFUKmedlemmer fra verdens yngste stat. De var opptatt av å fortelle om hvor viktig det er at ungdom og kvinner får være med når politiske løsninger skal på plass. Vi er her som representanter for Sør-Sudans kvinner og ungdom, forteller de. Dette er de mest marginaliserte samfunnsgruppene i landet, og vi gir klar beskjed om at de må være representert ved forhandlingsbordet for å gjøre det mulig å komme til en fredelig løsning. Brende lovet at han vil ta oppfordringene om involvering av ungdom og kvinner med seg videre til den Afrikanske Union (AU) og IGAD som har ansvaret for de videre forhandlingene. Han takket for åpenheten og tilliten kvinnene viste i møtet med ham og uttalte også at tilliten de viser forplikter Norge. Må unngå militarisering av ungdom Torsdag 23. januar ble det meldt fra fredsforhandlingene at en våpenhvileavtale var signert. Bage og Yasona tror det er et viktig første steg i riktig retning. Den første fasen er den mest krevende. Vi tror det ELLEN HESTNES RIBEIRO er kommunikasjonssjef hos KFUK-KFUM Global. er helt nødvendig å inkludere kvinner og ungdom i fredsforhandlingene nå, og framover som aktive talspersoner for fred, understreker de. Vår generasjon er født i krig. Vi må unngå en ny militarisering av ungdom. Ungdom må få opplæring, og bli forberedt til å ta en rolle som aktive talspersoner for fred. Camilla Ravnsborg Aschjem, som også var til stede i Addis Abeba på vegne av Norges Kristne Råd og KFUK-KFUM Global, forteller at innspillet fra kvinnene i Sør-Sudan KFUK så ut til å gjøre inntrykk på delegasjonen. Norge vil vurdere å sette som kriterium for støtte til fredsforhandlingene at ungdom og kvinner får en plass ved bordet, forteller hun. Bage og Yasona ser at kvinneorganisasjoner som KFUK har en viktig rolle å spille i tiden som kommer. Vi jobber med ungdom og kvinner hele tiden. Vi må bidra med arbeid som forsoner og skaper fred lokalt, sier hun. I forbindelse med voldsutbruddet har svært mange mennesker blitt tvunget på flukt. I følge FN var det i begynnelsen av mars over internflyktninger i landet, som er ett av verdens aller fattigste. KFUK har en sterk tilstedeværelse i delstaten Western 10 GLOBALNYTT 1/2014

11 Børge Brende, Jackline Bage, Modi Enosa Mbaraza og Nyaradzayi Gumbonzvanda. Kvinner i fredsprosesser KFUK-KFUM Global samarbeider med Verdens KFUK og KFUK i Sør-Sudan, Palestina og på Sri Lanka for å gi kvinner kunnskap om sine rettigheter i konfliktsituasjoner og i fredsprosesser. En viktig del av arbeidet er knyttet til å bringe kvinners stemmer inn i disse prosessene, og å gjøre unge kvinner til aktive deltakere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet er finansiert av FOKUS og KFUK-KFUM Globals givere. Equatoria. Det har så langt ikke vært kamphandlinger i det området, så svært mange flyktninger har kommet dit. KFUK bistår etter beste evne. Be om fred De to representantene fra KFUK var en del av en større delegasjon sør-sudanesiske kvinner som samtidig med forhandlingene var samlet i regi av Den Afrikanske Union for å diskutere likestillingsspørsmål. Verdensforbundet av KFUKs generalsekretær, Nyaradzayi Gumbonzvanda, var sentral i gjennomføring av ledertreningen for unge afrikanske kvinner. Det har også gitt henne anledning til å bidra inn i et bredt initiativ for å få kvinner fra sivilsamfunnet inn i forhandlingene. Hun er også opptatt av at vi må be for situasjonen. Vi ber om fred, forståelse og tillit, og særlig for inkludering av kvinner i fredsbyggingsprosessen, sier Nyaradzayi Gumbonzvanda. Et av verdens fattigste land Sør-Sudan ble etablert som selvstendig stat i 2011 og er verdens nyeste. Det er også et av verdens fattigste land. Kun 2% av husstandene har tilgang til vann på egen tomt, rundt 28% av alle barn er undervektige, og kun 25% av jentene starter på skolen når de når skolealder. På tross av dramatiske tall har utviklingen gått riktig vei de siste årene. Politisk stabilitet vil være avgjørende for fattigdomsreduksjon i tiden framover. KFUK-KFUM Global håper at vi fremover kan bidra enda mer til KFUKs arbeid for kvinner, barn og ungdom i Sør-Sudan. Vi har støttet arbeidet siden den spede starten i Husker du Jackline? For dere som har fulgt KFUK-KFUM Globals arbeid en periode lyder kanskje navnet Jackline Bage kjent? Vi skrev om Jackline Bage i Globalnytt nr 1/2011. Da var hun i Norge på utveksling på vårt utvekslingsprogram finansiert av Freds korpset. Jackline har fortsatt tro på at hun selv og KFUK kan gjøre en forskjell. Jeg har bare fått leve i frihet de to siste årene. Jeg hadde håpet å nyte friheten lenger. Ungdom er sårbare. Vi må nå ungdom som er tilbøyelige til å bruke vold, for å hjelpe dem å se andre løsninger. For å sikre fred og nestekjærlighet slik at vi unngår å vokse opp og leve på samme måte som våre foreldre gjorde. GLOBALNYTT 1/

12 Laila Zakharia og Hanan Abu Jamea deltek på Gaza KFUM sitt leiartreningsprogram. ØVER PÅ DEMOKRATI I GAZA Tekst: Margit Aas Onstein FOTO: Margit Aas OnsteiN OG GAZA KFUM Med støtte frå Norad og KFUK-KFUM Global sine givarar driv Gaza KFUM eit intensivt leiartreningsprogram. I 2013 hadde programmet 18 deltakarar, 7 jenter og 11 gutar mellom 18 og 25 år. Desse fekk 180 undervisningstimar over eit år med undervisning i mellom anna leiarskap, demokrati, påverknadsarbeid, det palestinske samfunnet, rettferdig fred, internett og sosiale medium. HANI FARAH YAZAN ALASHI Hani Farah arbeider i Gaza KFUM og er ansvarlig for programmet. I Midtausten, og særlig i Palestina og her i Gaza har folk ulike tankar om demokrati og korleis det fungerer. Det er veldig viktig at ungdommane får opplæring om det palestinske samfunnet. Dei må lære korleis dei med demokratiske og fredelige midlar kan vise palestinske styresmakter og samfunn kva behov og utfordringar dei har. Ungdommane brukar det dei har lært til å drive 12 grupper forskjellige stader i Gaza med totalt 300 ungdom i alderen år. Gruppene har samlingar der dei går gjennom dei same tema som leiarane har fått opplæring i. Dette prosjektet handlar om demokrati og korleis det fungerer i praksis, forklarer Yazan Al Ashi, ein av medlemmene i Gaza KFUM si ungdomsgruppe. Denne dagen har dei val i gruppa, og han er i full gong med å drive valkamp. Etter dette skal me ha ein debatt der kvar kandidat skal snakke om kva han eller ho vil gjera. Eg skal snakke om sjukehus og helse. Det er ein viktig ting for oss. Alle burde ha tilgang til gratis helse- og sosialhjelp. Til slutt ser me kven som vinn valet. Det at dei får øvd på å halde val gjer at dei vert trygge, så dei kan delta i framtidige val I Palestina, seier Hani. Som palestinarar ser me fram til å leve og delta i eit demokratisk samfunn. For å nå fleire område i Gaza samarbeider KFUM med andre organisasjonar. Dei fleste av dei er meir konservative enn KFUM, og har ikkje vore vant til å ha aktivitetar for gutar og jenter saman Me har utfordra samarbeidsorganisasjonane våre til å blande kjønna i gruppene, seier Hani Det er viktig. Ungdommane lærer å samarbeide og tenke demokratisk, uavhengig av kjønn. Asma AL BAYOUNI På eit kvinnesenter i Nuseirat midt på Gaza-stripa held to av gruppene KFUM støttar til. Her har dei nå både gutar og jenter i gruppene. Asma Al Bayouni, ei av jentene seier: Det første skrittet for kvinner er å starte med demokrati i sine eigne hus. Alle må vera med å bestemme, ikkje berre mannen. Men det er særlig viktig at kvinner er ute i samfunnet, då kan dei forstå ting og dele med andre. Ved å trene ungdom til å drive grupper når Gaza KFUM mange ungdommar spreidd over heile Gaza. I dei tre åra prosjektet varer vil dei skolere minst ungdommar i mellom anna demokrati. 12 GLOBALNYTT 1/2014

13 GLOBALE UNGDOMS- LEDERE 11 ungdommer fra Haugaland krets av Norges KFUK-KFUM tilbragte vinterferien i Palestina. Turen var en sentral del av LIV 3, et ledertrenings - kurs som går over ett år. Gjennom kurset lærer de om KFUK-KFUM som en global bevegelse, om seg selv som ungdomsledere i en global sammenheng. TEKST: LARS HELLERDAL, KRETSSEKRETÆR I HAUGALAND KRETS AV NORGES KFUK-KFUM To av de norske deltakerne var Marte Bårvåg Nesse og Tora Margrethe Eide. Det som sitter sterkest igjen hos dem begge, er opplevelsen av urettferdigheten som ødelegger hverdagslivet for vanlige folk. Palestinere er nærmest låst inne, mens vi kan bevege oss helt fritt, sier Tora. I Hebron opplevde vi at vår muslimske guide ikke fikk komme inn i synagoge-delen av Abraham-moskeen, mens vår kristne palestinske reiseleder fikk lov. Soldatene som sto der skilte mellom mennesker på grunn av religiøs tilhørighet. Vi valgte å være solidariske med ham som ikke fikk slippe inn, så vi gikk heller ikke inn. Bare en så enkel ting som å ha et pass, supplerer Marte. Palestinere må forholde seg til blå og grønne ID-kort som avgjør hvor de kan reise i sitt eget land. Det har fått meg til å tenke over den friheten jeg selv har til å reise hvor jeg vil, og gjorde at jeg kjente på hvor urettferdig denne konflikten er. Oliventreplanting Turen ble til i samarbeid med Joint Advocacy Initiative (JAI). JAI driver også kampanjen «Keep Hope Alive», hvor en av aktivitetene er planting av oliventrær. Oliventreplanting var noe av det kjekkeste på turen, sier Tora. Det var sosialt, vi var sammen med våre palestinske venner, og følte at vi fikk bidra til å virkeliggjøre kampanjen! Samtidig kjente vi på den usikre stemningen, forteller Marte. Vi visste jo ikke om det plutselig kunne komme soldater eller bosettere og stoppe oss. Det har skjedd før. Å måtte leve med den usikkerheten, og frykten for at noen plutselig kan ta fra deg livsgrunnlaget ditt, må være svært tøft. Vanlige ungdommer Deltakerne brukte mye tid sammen med ungdom fra Betlehemsområdet. Blant annet overnattet de hjemme hos dem en natt. Marte forteller om møtet med ungdommene. De er akkurat som oss. Vanlige folk. Vi bryr oss om de samme artistene, har sett de samme filmene, og leser de samme bøkene. Forskjellen er at deres liv hele tiden begrenses av okkupasjonen, mens vi kan bevege oss hvor vi vil. Tora tenker på noen andre ungdommer de møtte. Vi så jo stadig israelske soldater på Vestbredden. Mange var bare år. Hun forteller at hun synes de også så ut som helt vanlige ungdommer, men med farlige våpen. Hun tror ikke de helt skjønner hva de er med på. De gjorde jo bare jobben sin, som begrenser andre menneskers liv. Håp I tillegg til oliventreplantingen, opplevde også LIV 3 å se andre håpstegn. I Jerusalem møtte vi ICHAD Israeli Committee Against House Demolition. Det var godt å møte israelere som jobber for palestinernes sak. Det gav oss håp, forteller Tora. Det er vanskelig å se noen løsning på konflikten når du ser hvordan det ser ut på bakken, sier Marte. Boikott-kampanjen som KFUK-KFUM har satt i gang er en bra måte å si nei til uretten på. Det er ikke greit med okkupasjon. Det er ikke greit at staten Israel stjeler fra palestinere. Ikke alle kan dra å se det som skjer. Derfor er det viktig for oss som har vært der og sett, at vi forteller videre. Øverst: Ibrahim og Adrian. Foto: Elisabeth Frette. Nederst: Tora Margrethe (i midten) sammen med Salam (t.v.) og George. Foto: Elisabeth Frette På bloggen til LIV 3 kan du lese mer om deres opplevelser: www. globaleungdomsledere. blogg.no GLOBALNYTT 1/

14 ANDAKTEN EN KAMPSAK D et er mange ting i livet som er verdt å kjempe for. Noen kjemper for å holde familien sammen. Andre kjemper for å beholde gode venner når livet forandrer seg. Noen må kjempe for helsa, enda noen for selve livet. MAJA LEONORA SKÅLVOLD Det er ikke likegyldig hvordan vi kjemper de små og store kampene i livet. Ingen kan slå seg til kjærlighet. Ingen kan mobbe seg til venner. Og ingen kan bli friske bare ved å prøve hardt nok. Så enkelt er det ikke. En kamp som er felles for oss alle, er kampen for det gode. Mot det onde. Forsøkene på å definere hva det gode og det onde er, gjennomsyrer alle menneskets fortellinger. Hva er det gode? Og hvordan vinner vi det? Jeg tror at det gode er alt det som bygger opp Guds levende skapelse. Det onde er alt det som river skapelsen i stykker. Hat, vold, fattigdom, urettferdighet, forurensning Ofte er det gode og det onde sammenvevd i strukturer og handlemønstre, i ideologier og valg, i dypet av hver enkelt av oss. Derfor kan ikke engang Gud utslette det onde uten videre. Som i fortellingen om vannflommen i 1. Mosebok, vil også mye godt gå tapt. For så enkelt er det ikke. Nå har Gud valgt en annen vei. En vei som ikke handler om storhet og makt, men om solidaritet og fellesskap. Gud har valgt å bli en av oss. Ved å gå inn i vår verden, og dele vårt liv og vår kamp, har Gud gjort vår kamp til sin egen, og gitt alt for å vinne. Påskemorgen slukker sorgen, skriver Grundtvig. Jeg vet ikke med det, for som regel er det ikke så enkelt. Men jeg vet at Jesu seier over døden endrer vilkårene i verden. Kanskje er oppstandelsen som de første solstrålene som varmer jorden om våren? De som forteller alt levende at nå, endelig, er det tid for å spire? «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det» leser vi i Johannesevangeliet. Lyset fra oppstandelsen skinner den dag i dag, og minner oss om at det er tid for å springe ut, og la det gode vokse fram. Det er en kamp. Men løvetannen presser seg hvert år gjennom asfalten, så hvorfor skal ikke også vi kunne klare det? Det er tid for en ny vår, på vei mot nådens sommer. 14 GLOBALNYTT 1/2014

15 Ung KFUK-er på FNs kvinnekommisjon Caroline Midttun Rostrup (22) representerte KFUK- KFUM Global og FOKUS på FNs Kvinnekommisjon (CSW) i mars. FNs kvinnekommisjon er det viktigste globale forumet som har likestilling og kvinners rettigheter i sentrum av forhand lingene. Tekst: Margit aas onstein MARGIT AAS ONSTEIN er rådgiver hos KFUK-KFUM Global. Caroline Midtun Rostrup var del av en større delegasjon fra FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål). Les mer på www. fokuskvinner.no. Hvert år samles represen tanter fra FNs medlemsstater i New York for å gjøre opp status, diskutere og vedta nye retnings linjer som kan bidra til likestilling og myndiggjøring av kvinner i verden. Det internasjonale sivilsamfunnet, inkludert Verdens KFUK, har en viktig rolle som pådriver i de ulike prosessene som foregår. I 2014 ble FNs kvinnekommisjon arrangert for 58ende gang. Det har vært en utrolig opplevelse, sier Caroline. Jeg kjenner ærefrykt og føler meg utrolig privilegert som fikk lov til å representere organisasjonen. Jeg har lært masse, møtt flotte folk og fått nye perspektiver. Caroline er leder i KFUK-KFUM Globals politiske utvalg for Rettferdig Fred og hun sitter i KFUK-utvalget. Stop Poverty-kampanjen har som mål å utrydde absolutt fattigdom. Caroline mener dette er en spesielt relevant problemstilling for kvinner. Dessverre er det en tendens at jenter og kvinners rolle som aktive og handlende samfunnsaktører reduseres, og tidvis både glemmes og hindres. Feminiseringen av fattigdommen som vi ser er et skremmende resultat av en for liten satsning på kvinner som ressurser og relevante aktører i samfunnet. Vårt partnersamarbeid med KFUK i Sør viser at å satse på jenter og kvinner skaper utvikling og fører til fattigdomsbekjempelse, understreker hun. CSW var overveldende, forteller Caroline. Det er mye folk og mange organisasjoner representert. Det foregår seminarer og plenumssesjoner hele tiden. I tillegg skjer det ting på Twitter og ellers på internett som en bør følge med på. Etter hvert skjønner en mer av hvordan ting fungerer og lærer seg å finne fram i FN-bygningen. Jeg fikk også tips fra ulike nettverk om hvilke arrangementer jeg burde delta på. Et sentralt tema i år var de nye utviklingsmålene som skal erstatte de såkalte «Tusenårsmålene» når de går ut på dato i De endelige resolusjonene var ikke klare da dette ble skrevet, men utkastet til resolusjon stiller krav til formuleringen av de nye målene. Kvinnekommisjonen krever at de nye utviklingsmålene inneholder mål for likestilling mellom kvinner og menn, kvinners rettigheter og myndiggjøring av kvinner. De krever også at disse spørsmålene integreres i alle de andre målene. Det arrangementet jeg opplevde som viktigst var et møte arrangert av UNFPA (FNs befolkningsfond), sier Caroline. Det var et møte som samlet kristne organisasjoner og kirker. Verdens KFUK, Kirkenes verdensråd og mange andre organisasjoner var representert. I tillegg var muslimske og jødiske organisasjoner representert. Det jobbes sterkere i FN nå for å lage et interreligiøst forum. Om en prest eller en imam for eksempel sier at kjønnslemlestelse er galt, har det større innflytelse på mange enn om FN eller statens lovverk sier det, forklarer Caroline. Derfor er det viktig å bygge nettverk av trosbaserte organisasjoner og kirker. GLOBALNYTT 1/

16 Rettferdig fred Utfordrende arbeid for rettferdig fred KFUK-KFUM Global har oppfordret til bred økonomisk boikott av Israel. Det er noen veldig glade for og stolte over andre er sinte, skuffet eller uforstående. Tekst: SUNNIVA GYLVER Som bevegelse har vi tradisjon for å romme et visst mangfold av både mennesker og meninger, og i en så komplisert og betent sak som dette, er det ikke annet å forvente. Håpet er at vi kan håndtere uenigheten best mulig, både innad i organisasjonen, og ut i andre sammenhenger der vi befinner oss. Jeg tror vi alle er enige om det grunnleggende i standpunktdokumentet vårt: At både israelere og palestinere har rett til rettferdig fred med sikkerhet for sivilbefolkningen innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Vi tar avstand fra vold. Rettferdig fred er bare mulig hvis det gjelder begge. Vi vet vel også alle hvor vanskelig historie kristne kirker har i forhold til jødene, og hvor lett kritikk av staten Israels politikk misbrukes til å kritisere jøder som gruppe. Dessuten er vi klar over at boikott er et legalt demokratisk, men likevel omstridt, virkemiddel. Hvorfor velger vi da å gå ut med denne oppfordringen? Fordi den linjen som kirkelige og andre store aktører hittil har valgt å gå inn for boikott av varer og tjenester utelukkende med tilknytning til de ulovlige bosettingene - er umulig å praktisere så lenge det ikke finnes noen tilfredsstillende varemerking. Fordi vi håper det lille økte presset en slik boikott kan representere, kan påvirke israelske myndigheter i retning av å få slutt på okkupasjonen. Fordi dialog og forhandlinger har vært ført lenge, samtidig som mur og bosettinger har blitt utbygget. Fordi våre palestinske partnere, som gjør et fantastisk SUNNIVA GYLVER er styreleder i KFUk-kfuM Global arbeid for å skolere og forme ungdommer i fredsarbeid, ikke-vold, menneskerettigheter og sivilt engasjement, forteller at ungdommene deres har sterkt behov for ikke-voldelige handlingsalternativer. De frykter at frustrasjon og mangel på håp kan føre til radikalisering. Fordi dette partnerskapet har strekt seg over flere tiår, og vi over tid har blitt bedt om å bli med på denne kampanjen. Dette har ikke vært noen enkel sak i styret. Vi er flere som har gått mange runder med oss selv, og med mennesker av ulike oppfatninger i dette spørsmålet, og tvilt oss fram til at det er en nødvendig posisjon for oss. Vi anerkjenner at mange har samme mål som oss, men tenker annerledes om virkemidlene. Vi er glad for alle som driver med kritisk dialog- og forsoningsarbeid, der israelere og palestinere møtes og bygger relasjoner, og går inn i de krevende samtalene om hvordan endring kan skje og okkupasjonen opphøre. Vi har ulike roller. Vår rolle har vært å bidra til å bygge kompetanse hos palestinske ungdommer for fredsarbeid og ikke-vold, og til å gjøre deres stemmer hørt. Vi er ydmyke i forhold til kompleksiteten i konflikten OG den enorme kommunikasjonsutfordringen vi har, både i forhold til egne medlemmer, og andre. Vi er stolte over arbeidet våre palestinske partnere gjør. De jobber under svært vanskelige forhold, og har lenge bedt om støtte til det de opplever som en nødvendig strategi. Vi håper og ber om at vi gjennom dette bidrar til en utvikling som vil gi rettferdig fred for israelere og palestinere. 16 GLOBALNYTT 1/2014

17 Foto: Johanne Hugo Bjerkestrand Palestina KFUK: Dokker med historie Palestina KFUK har starta produksjon og sal av dokker produsert av kvinner i flyktningeleirane der dei har arbeid. Dokkene er laga i oliventre med broderte kjolar. Kvar dokke fortel ein historie om ei kvinne som måtte flykte og om landsbyen ho reiste frå. Målet med prosjektet er å gi levebrød til kvinner i flyktningleirane, og å informere om flyktningane sine rettar. Ved å gjera dette gir KFUK flyktningkvinner mulighet til å gi stemme til sine krav og håp for fredsbygging. Palestina KFUK var ein av dei første organisasjonane som arbeida med dei palestinske flyktningane og dei arbeider framleis i flyktningeleirane Jalazoune utanfor Ramallah og Aqbet Jaber utanfor Jeriko. For meir informasjon og bestilling av dokker ta kontakt med Bakgrunn KFUK-KFUM Globals styre vedtok i november 2012 et nytt standpunktdokument for Palestina og Israel. Der slår vi fast at både israelere og palestinere har rett til selvbestemmelse innenfor internasjonalt anerkjente grenser, til internasjonal anerkjennelse av sitt valgte lederskap og til rettferdig fred med sikkerhet for sivilbefolkningen. Israels okkupasjon av Vestbredden og Gaza er i strid med folkeretten og gjør at palestinerne mister grunnleggende menneskerettigheter. For at det skal bli en varig og rettferdig fred i Israel-Palestina må okkupasjonen opphøre, og alle parter i konflikten må rette seg etter folkeretten, FNs resolusjoner og menneskerettighetene. KFUK-KFUM Global ønsker å arbeide for rettferdig fred med ikke-voldelige virkemidler, i samarbeid med våre partnere i området. Et av disse virkemidlene er økonomisk boikott av Israel, inntil de avslutter okkupasjonen. KFUK-KFUM Global mener at det er nødvendig og riktig å bruke boikott som virkemiddel, fordi det er få andre ikkevoldelige virkemidler som kan bidra til å få slutt på okkupasjonen. I februar lanserte vi kampanjen: Free Palestine, Just Peace in Palestine and Israel. Gjennom kampanjen, som er rettet mot ungdom og voksne, anbefaler vi å ikke kjøpe israelske produkter og tjenester, for å unngå å støtte okkupasjonen direkte og indirekte. Kampanjen har skapt stor debatt i M ulike fora. Informasjon om kampanjen finnes på MOROCCANOIL GLOBALNYTT 1/

18 SMÅTT om STORT Bli ledsager i Palestina og Israel Ledsagerprogrammet er et internasjonalt program i regi av Kirkenes Verdensråd. Programmet ble opprettet i 2002 etter oppfordring fra kirkeledere i Jerusalem. I Norge står Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristne Råd, KFUK- KFUM Global og Kirkens Nødhjelp bak programmet. Programmets overordnede mål er å ledsage palestinere og israelere som med fredelige midler arbeider mot den israelske okkupasjonen av Palestina. Ledsagerne er øyenvitner som formidler hvordan livet under okkupasjon er. Her lærer du mer om situasjonen og får vise solidaritet med mennesker i området. Nå er det lyst ut nye stillinger med søknadsfrist 30. april Vi trenger til sammen 12 ledsagere (fire ledsagere i hver gruppe) til å reise ut henholdsvis 2. august 2014, 18. oktober 2014 og 3. januar Alle ledsagere er ute tre måneder om gangen. Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker på ledsagerprogrammet: no/ledsagerprogrammet Global week 2014: Møt verden ved Mjøsa juni 2014 Tilbring en uke på Viken Folkehøgskole ved Norges største innsjø - med rundt 60 norske og internasjonale ungdommer i alderen år. Global Week er KFUK-KFUM Globals årlige ledertreningskurs, og gir deg et stort internasjonalt nettverk med venner i YMCA og YWCA, kompetanse i kampanjearbeid, og temaer som rettferdig fred og bekjempelse av global fattigdom. Her får du lære mer om hvordan du kan påvirke! I tillegg får du mye moro og gode sommerminner! Temaet for årets kurs er rettferdig fred i tillegg jobber vi selvsagt videre med Stop Poverty-kampanjen. I pose og sekk? Kombiner deltakelse på Global Week med deltakelse på TT:14 Global Week 14 er delvis overlappende med TT-festivalen. Noe program samkjøres derfor med festivalen. I tillegg er det mulig å forlenge opp holdet på Gjøvik fram til festivalslutt den 29. juni. Du vil få status som medarbeider på TT-festivalen og forventes å bidra med frivillig innsats i relevante oppgaver, i hovedsak knyttet til festivalens internasjonale program. For mer infomasjon og påmelding kontakt Jenny på Kirkeuka for fred i Palestina og Israel september 2014 Den internasjonale Kirkeuka for fred i Palestina og Israel markeres over hele verden på oppfordring fra kirker i Palestina og Israel og fra Kirkenes verdensråd. I Norge er det (bl.a) KFUK-KFUM Global, Norske kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp, Kvekerhjelp, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristelige Studentforbund, Sabeels Venner Norge, Stiftelsen Karibu og Vennenes Samfunn Kvekerne som arrangerer uka, og det planlegges ulike aktiviteter flere steder i landet. Mer informasjon kommer på når tema og materiell er klart. Vår dypeste medfølelse KFUK-KFUM Global uttrykker vår dypeste medfølelse med medelever, lærere, foreldre og foresatte til de to elevene ved Valdres Folkehøgskole som gikk bort under en svært tragisk ulykke i Kenya i februar. Elever og lærere ved Valdres Folkehøgskole gjør en fantastisk innsats, både for sine egne elever og for ungdom hos våre partnere i Tanzania. Vi ber om trøst, samhold og klokskap i tiden framover. 18 GLOBALNYTT 1/2014

19 Nye lokaler I desember 2013 flytta KFUK-KFUM Global, saman med Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere inn i nye lokaler i Oslo KFUM. Ny besøksadresse er Grubbegata 4. Telefonnummer ( ) og postadresse er som før. Ten Sing Norway på Sri Lanka Sri Lanka KFUM har gjennom lengre tid ønsket å bli nærmere kjent med Ten Sing som arbeidsform for å kunne bruke dette i sitt eget arbeid. Årets Ten Sing Norway-deltakere er med på å bringe visjonen om et sri lankisk Ten Sing-arbeid et sjumilssteg nærmere virkeligheten. I løpet av en måned har gruppen holdt konserter og workshops både i nord, øst og vest. Ved hjelp av Rikskonsertene fikk de også bidra til et bredere norsk-sri lankesisk kultursamarbeid. Noe av Ten Sings bærende idé er demokratiopplæring og tilrettelegging for utvikling av ungt lederskap basert på KFUK-KFUMs bærende ideologi om mennesket som ånd, sjel og kropp. Vi gleder oss til fortsettelsen. YPP OM DU VIL VOKSE SOM MENNESKE Om du ønsker å bli god til å samarbeide med andre, til å se medmennesker på en annen måte og til å vokse som menneske, så er YPP det rette programmet for deg, forteller Signe Bekmand Tangen (21), fra Husøy utenfor Tønsberg. Sammen med 19 andre unge voksne fra hele verden deltar hun dette skoleåret i Young Peace Performers (YPP). Etter noen måneders opphold i Palestina er gruppen nå på skole- og enhetsbesøk i Norge. YPP er KFUK-KFUM Globals utvekslings- og ledertreningsprogram for unge voksne i alderen år. Neste år er det Sri Lanka som er destinasjon og tematisk fokus er rettferdig handel. Gruppen kommer til Norge våren 2015 og vil gjerne besøke lokalgrupper og festivaler over hele Norge. Signe fikk høre om YPP litt tilfeldig og synes det hørtes ut som en god ide for å komme litt ut av en norsk "boble". Hun forteller at hun lærer mye av å reise med YPP. Det aller viktigste er at man er fra forskjellige land og jobber så tett, mener hun. Årets deltakere er fra Sri Lanka, Kenya, Zambia, Sør-Sudan og Tanzania og Palestina, i tillegg til Norge. Det vi gjør sammen gir en ny forståelse av andre kulturer, og bidrar til å bekjempe fordommer. Jeg har fått mer selvtillit, bedre forståelse av andre kulturer og større forståelse av hva som ligger bak folks handlinger, sier hun. Europeisk voluntør I slutten av april kommer Cristina Iordachescu (22) fra Romania KFUM på utveksling til KFUK- KFUM Global! Utvekslingen er en del av Aktiv Ungdom sitt voluntørprogram. Cristina skal være en del av KFUK-KFUM Globals sekretariat i ni måneder og bistå blant annet med oppgaver knyttet til Young Peace Performers og arbeidet med våre frivillige. Hun beskriver seg selv som en åpen person med bena godt plantet på jorda og stor interesse blant annet for jazz og dokumentarfilm. Jeg ønsker å engasjere ungdom i meningsfulle aktiviteter, forteller hun. Jeg tror på at små handlinger kan ha en stor innvirkning. KFUK-KFUM Global ønsker tettere samarbeid med partnere i Europa, og det utvekslingsprogrammet er et første skritt. Ta vel imot Cristina! KFUK-KFUM på COP19 Noe av det viktigste vi gjør er å representere ungdom som ikke får delta. Det forteller Håvard Skjerdal og Live Brathovde som sammen med Mathilde Emilie Thue representerte KFUK-KFUM Global under siste runde av FNs klimaforhandlinger i desember. På tross av stor aktivitet blant organisasjonene på klimatoppmøtet er det noen stemmer som mangler, mener de. Det har vært vanskelig å få tilgang til møtet, og mange ungdommer fra Sør fikk ikke visum til Polen. Det er dem klimaendringene rammer hardest. Det er deres hjem som blir ødelagt av ekstremvær, og dem som må flykte fra klimaendringer Det er derfor også disse ungdommenes stemme bør være den tydeligste under FN-forhandlingene, men det er den ikke. Det er ingen tvil lenger om hva som skjer med klimaet vårt, sier de. Galskapen må ta slutt! Vi kommer til å fortsette, for våre barn og barnebarn, og for ungdom i sør som allerede rammes hardt av klimaendringer, understreker de. GLOBALNYTT 1/

20 avsender: KFUK-KFUM Global, Postboks St. Olavs plass, N Oslo GI ET OLIVENTRE I GAVE! MER ENN EN HALV MILLION palestinske oliventrær er ødelagt i løpet av det siste tiåret. Trær hugges og brennes blant annet for å gi plass til bosettinger som er ulovlige i følge FN. VED Å KJØPE ET OLIVENTRE viser du din støtte og gir nytt håp til generasjoner av palestinske familier. Får treet stå i fred, kan det gi frukt i mer enn tusen år! OLIVENTRÆR ER EN VIKTIG KILDE til mat og inntekt i Palestina. For 200 kroner kan du kjøpe ditt eget tre, eller gi det bort som gave. Send oss en mail på med navn på mottaker samt adresse dersom du ønsker et sertifikat i posten. Dine oliventrær blir plantet av Joint Advocacy Intitiative (palestinsk KFUK og KFUM) på Vestbredden.Prisen dekker tre, transport, planting, vanningsanlegg og kostnader til produksjon og utsendelse av gavebevis. Treet betales til konto merk innbetalingen «Oliventre» og navn. Du kan også lese mer og kjøpe trær på

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver (01.01. 13.06.), Gunvor Meling (14.06. 31.12.) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St.

Detaljer

GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap

GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap GL BAL NYTT Nummer 1/2012 Ungt lederskap Leder Ungt lederskap forandrer verden KFUK-KFUM Global satser tungt på skolering av unge ledere verden rundt. De enorme utfordringene som verden står overfor kan

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2012 KFUK-KFUM GLOBAL 2012 INNHOLD Styreleder: Atle Aas Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT. Nummer 1/2008. Nord-Sør Samarbeid

Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT. Nummer 1/2008. Nord-Sør Samarbeid Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT Nummer 1/2008 Nord-Sør Samarbeid Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 2 Leder Likeverdig partnerskap er en forutsetning for at Global

Detaljer

GL BAL NYTT. Organisasjonsutvikling. Tema: Nummer 2/2009

GL BAL NYTT. Organisasjonsutvikling. Tema: Nummer 2/2009 GL BAL NYTT Nummer 2/2009 Tema: Organisasjonsutvikling Leder Til neste år er det 155 års jubileum for våre to verdensbevegelser KFUK og KFUM. Historien bak KFUK og KFUM består av enkeltmennesker som ønsket

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2010 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2008 Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo Web: www.kfuk-kfum-global.no E-post: global@kfuk-kfum.no Organisasjonsnr.: 971

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

AGNes. har fått vann! Flyktningkatastrofe i Nord-Irak. Olav Fykse Tveit

AGNes. har fått vann! Flyktningkatastrofe i Nord-Irak. Olav Fykse Tveit Tema Israel/Palestina aktuelt Flyktningkatastrofe i Nord-Irak Portrett Olav Fykse Tveit AGNes har fått vann! Etter rekordresultatet under fjorårets TV-aksjon er Kirkens Nødhjelp i gang med å gi 1,3 millioner

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål... 3 1.2 KFUK-KFUM Globals

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp ÅRSMELDING 2012 Innhold Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurderinger I Fem strategiske prioriteringer 4 II Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter 10 III Interne forhold i Kirkens

Detaljer

Nr. 2 2014. Nr. 2 2014. Barn om: Fattigdom. Intervju med leder Andrea Sjøvoll. Tema: Barn og klima. Møt internasjonale Pressere

Nr. 2 2014. Nr. 2 2014. Barn om: Fattigdom. Intervju med leder Andrea Sjøvoll. Tema: Barn og klima. Møt internasjonale Pressere Nr. 2 2014 Nr. 2 2014 Intervju med leder Andrea Sjøvoll Tema: Barn og klima Møt internasjonale Pressere Barn om: Fattigdom INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 21 24 26 28 30 31 Press siden sist Pressere fra hele

Detaljer

SUDAN: INFORMASJON HISTORIER BØNNER. Norges kristne råds skriftserie nr 7, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-019-8

SUDAN: INFORMASJON HISTORIER BØNNER. Norges kristne råds skriftserie nr 7, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-019-8 SUDAN: INFORMASJON HISTORIER BØNNER Norges kristne råds skriftserie nr 7, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-019-8 Innhold FORORD 3 INFORMASJON Stein Erik Horjen: Afrikas lengste krig 4 STEMMER FRA

Detaljer

Med lik rett. Temahefte

Med lik rett. Temahefte Med lik rett Temahefte Med lik rett Av Hanna Hågensen Aasen, leder for Operasjon Dagsverk Ansvarlig utgiver Operasjon Dagsverk Kolstadgata 1 0652 Telefon: 22 99 37 10 E-post: od@od.no www.od.no Ansvarlig

Detaljer

ØYENVITNER. Ledsagere i Palestina og Israel forteller

ØYENVITNER. Ledsagere i Palestina og Israel forteller ØYENVITNER Ledsagere i Palestina og Israel forteller ØYENVITNER Ledsagere i Palestina og Israel forteller Redaksjonsgruppe Linda Nordby, Ida Suhrke og Unni Anita Skauen Utgitt av Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig

Detaljer

Jakten på et bedre liv

Jakten på et bedre liv www.folkehjelp.no Nr. 1, 2013 Jakten på et bedre liv Ulikhet i Guatemala Profilen: Jorge Dahl Norsk Folkehjelp Mosjøen 40 år Utgiver: Norsk Folkehjelp Nr. 1, 2013. Årgang 73 Tidligere Melding, Helsa, Helse

Detaljer

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller -nytt NYTT FRA PARTNER SIERRA LEONE GAMBIA PARTNER Nr 2-2009 FORUT 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Det er ikke tanken som teller www.forut.no

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

tidende nr. 8-2012 167. årgang

tidende nr. 8-2012 167. årgang mali misjon s tidende nr. 8-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00 Kontonr.

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer