Årsrapport sammen løfter vi verden 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1"

Transkript

1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1

2 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima- og miljørettferdighet 6 Klimakaravanen underveis 7 Økonomisk rettferdighet 8 Låne- og sparegrupper 9 Rettferdig fred 10 Oliventrekampanjen: Hvorfor ødelegges palestinernes trær? 11 Oversikt bistandspartnere og programmer 2011 med finansiering 12 Ungt lederskap 13 Stop poverty 14 Globalaksjonen 14 Styrets årsberetning Nøkkelposter i KFUK-KFUM Globals regnskap Regnskap Revisorberetning KFUK-KFUM Global 2011 Styreleder: Atle Aas Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes (fra 1.februar 2011) Besøksadresse: St.Olavs Gate 25, 6. etg. Postadresse: KFUK-KFUM Global, Pb St Olavs plass, 0130 Oslo E-post: Hjemmeside: Organisasjonsnummer: Kontonummer: KFUK-KFUM Global er miljøfyrtårnsertifisert. 2

3 Sammen stopper vi fattigdom 2011 har vært et innholdsrikt år for KFUK-KFUM Global. Året var det første i strategiperioden som løper fra Det har vært utskiftning i staben med ansettelse av Fredrik Glad-Gjernes som ny utenlandssjef etter Kjetil Østnor. Styret vil takke frivillige og ansatte for en stor innsats også i Styret går inn i 2012 med forventninger til videreutvikling av KFUK-KFUM Global som en resultatorientert, diakonal organisasjon. Ny strategi gir grunnlag for sterkere fokus på skolering av ungdom i forandringsarbeid. Holdnings- og beslutningspåvirkning har blitt mer sentralt i året som har gått. I 2011 har vi hatt fokus på klimarettferdighet, og karavanen fra Nairobi til Durban med 160 ungdommer ble en nyskapende markering av globalt fellesskap som påvirker global politikk. «We have faith! Act now for climate justice!» fikk god oppmerksomhet i media og i forbindelse med klimatoppmøtet COP17 i Durban. I Norge hadde vi aksjoner der utviklingsminister Erik Solheim møtte våre ungdommer og oppmuntret til mer press i slike saker. I 2011 har vi også styrket de frivilliges posisjon i organisasjonen, og er i dialog med kretser om tettere samarbeid. Vi fikk på plass en stor og viktig avtale med Buskerud krets av Norges KFUK-KFUM om støtte til skolering av ungdom i Bangladesh. Det er fantastisk hvor mye godt ungdomsarbeid dette omfattende partnerskapet skaper både i Norge og i Bangladesh. Gjennom Globalaksjonen har medlemmer i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere samlet inn nesten en million kroner til Madagaskar i Vi ser at støtten til Madagaskar KFUK og KFUM gir barn og ungdommer nye framtidsutsikter. Stop Poverty kampanjen ble lansert sommeren Denne fokuserer på årsaker til fattigdom og gir ungdom handlingsalternativer som påvirker politiske beslutninger. I 2011 tok vi opp skatteurettferdighet med Sigbjørn Johnsen. Sammen med andre organisasjoner har vi klart å få Finansministeren til å arbeide for globale regler som hindrer skatteflukt fra fattige land. Vi tenker Stop Poverty kampanjen skal fortsette helt til ekstrem fattigdom er avskaffet. Den nye strategien legger vekt på styrking av religionsdialog. Vi har drøftet med nettverk og partnere hvordan programmene kan innrettes slik at de blir enda mer tilrettelagt for bevegelsesbygging på tvers av religioner. Klimakaravanen var et vellykket eksempel på hva tverreligiøst samarbeid kan bety. KFUK-KFUM Globals nye strategi søker å styrke kontakten mellom KFUK-KFUM Global, medlemmene i eierorganisasjonene og våre partnere. Denne kontakten skaper forandring både hos enkeltpersoner, i lokalsamfunn og i verden. Det er drømmen om å forandre verden som driver oss. Gjennom et tett samspill med våre enorme globale nettverk i KFUK og KFUM kan vi se drømmer gå i oppfyllelse. Takk for støtten i Sammen løfter vi verden! Atle Aas, Styreleder Fredrik Glad-Gjernes, Utenlandssjef sammen løfter vi verden 3

4 Årsrapport 2011 strategiske satsningsområder: Demokratisk borgerskap Dette strategiske satsingsområdet er inspirert av Afrikaalliansen av KFUM sitt program «From Subject to Citizen». Hovedambisjonen i arbeidet er å sette ungdom i stand til å ta ansvar og påvirke på alle samfunnsnivåer. KFUK-KFUM Global har støttet programmet med prosjekter på Madagaskar og i Zimbabwe siden Ett av målene med å nå definere dette som et av KFUK-KFUM Globals fire tematiske satsningsområder er å bruke innretningen og metoden fra programmet som inspirasjon også for prosjekter utover afrikanske KFUM-partnere. Aktivitetene innenfor temaområdet består av kapasitetsbygging og opplæring som er relevant og mobiliserende for ungdom. Ungdommene deltar selv i samfunnsanalysen som legges til grunn for prioritering av innsatsområder. På Madagaskar har dette skapt et sterkt fokus på jobbskaping, i Zimbabwe er kjønn og likestilling svært sentralt. Ungdom og unge voksne får økt kunnskap om mulighetene for å delta på ulike nivå i samfunnet, og styrket engasjement som samfunnsborgere. En viktig del av arbeidet er også å mobilisere ungdom både i Norge og i det globale sør i sentrale globale spørsmål som er viktige for ungdom. Eksempler her er utryddelse av fattigdom, klima-rettferdighet og brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Likestillingsperspektiver er en viktig og integrert del av dette programområdet, og likeverdig deltakelse av jenter sikres i alle prosjekter. I noen tilfeller betyr dette prosjekter rettet mot praksis som bryter rettighetene til kvinner, slik som kvinnelig kjønnslemlestelse. KFUK-KFUM Global støttet i 2011 fortsatt et omfattende prosjekt som jobber målrettet mot dette i regi av Kenya KFUK. I 2011 ble 273 jenter fulgt opp og fikk opplæring om skadelige konsekvenser av kjønnslemlesting gjennom prosjektet. Dette er nesten 100 mer enn det opprinnelige målet for dette prosjektet i Kenya KFUK har en bred tilnærming til temaet og har også i 2011 fortsatt å utvikle alternative leveveier for omskjærere, og opplæring av lokale ledere og nøkkelpersoner. En del av kjønnsperspektivet er også å jobbe grunnleggende med forståelser av maskulinitet som fører til holdninger og adferd som er kvinneundertrykkende. I Zimbabwe vektlegges dette i arbeid med ungdom av begge kjønn. I 2011 har ungdommer i Kadoma og Bulawayo blitt skolert. De har benyttet blant annet drama som folkeopplysning, og arrangert møter med lokale nøkkelpersoner for å skape holdningsendringer. Satsingsområdet utfordrer også oss som organisasjon internt, og i vår relasjon til partnere og medlemmer, med henblikk på å stadig styrke våre ambisjoner og praksis for å gi rom for ungdomsdeltakelse, ungt lederskap og å sikre likestilling. 4

5 Miriro er allerede i ferd med å realisere sin drøm. Gjennom Afrikaalliansen av KFUMs Subject to Citizen (S2C)- arbeid jobber hun med unge zimbabwere for å utruste dem med kompetansen som trengs for å kunne si ifra, og få innflytelse i sine lokalsamfunn. Miriro Chakauya arbeider frivillig i Zimbabwe som en av nitten S2C-ambassadører i afrikanske KFUMorganisasjoner. Hun har vært igjennom intensiv ledertrening med fokus på hvordan unge mennesker kan bli hørt og påvirke samfunnet på meningsfulle måter. Ambassadørene har ansvar for å lære videre det de selv har lært. Miriro underviser i S2C på skoler, i kirker og i lokale grupper. S2C gir unge mennesker en arena der de kan komme med sine innsigelser, identifisere viktige temaer som gjelder dem, og påvirke de som tar avgjørelser. Jeg har sett hvordan det allerede har endret liv, forteller hun. Fra Globalnytt nr. 2/11 FAKTA: Jeg har sett hvordan unge mennesker i Zimbabwe lider. Jeg er selv et offer for manglende oppfølging fra foreldre og dårlig styresett. Jeg er lidenskapelig opptatt av å endre undertrykkende holdninger og praksiser som de fleste unge mennesker i Zimbabwe erfarer hver dag. Min drøm er å få si ifra på vegne av unge mennesker - 22 år gamle Miriro Chakauya fra Zimbawe YMCA From S2C- arbeidet startet i afrikansk KFUM i 2008 som et svar på voldsutbruddet i Kenya. Det implementeres nå i 10 afrikanske land og skaper ringvirkninger i mange KFUM-organisasjoner også andre steder. KFUK-KFUM Global støtter den delen av arbeidet som gjøres i Zimbabwe og på Madagaskar sammen løfter vi verden 5

6 Årsrapport 2011 strategiske satsningsområder: Klima- og miljørettferdighet Klimaendringer er allerede i ferd med å undergrave utvikling globalt. De som rammes først og hardest av mer ekstremvær er verdens fattige. Særlig de som bor i de mest sårbare områdene, eller som er helt avhengige av å kunne høste av sin egen avling. KFUK-KFUM Globals mål for satsingsområdet er at unge mennesker er aktive samfunnsdeltakere i kampen for rettferdighet med hensyn til klima og miljø, fra lokalt til globalt nivå. Derfor vil KFUK-KFUM Global og partnere utfordre forbrukeres atferd og skape holdninger som understøtter bærekraftig utvikling. Vi arbeider for å styrke unge rettighetshavere slik at de har en politisk bevissthet som gjør at de kjenner til svakheter i miljøpolitiske rammeverk, og krever politiske endringer. Gjennom globalt talerørsarbeid skal vi å oppnå endringer i politiske retningslinjer for miljørettferdighet. KFUK-KFUM Global vil støtte partnere i deres arbeid med å sette unge mennesker i stand til å takle klimaendringer, stimulere ungdom og unge voksne til innovasjonsarbeid omkring miljøtiltak og utvikling av nye bærekraftige arbeidsplasser, og utfordre beslutningstakere til å legge til rette for klimatilpasning og bane vei for lavutslippssamfunn. Vi støtter miljøaktivisme og miljøengasjement i lokalsamfunn der forurensning truer verdige levekår og bærekraftig utvikling, og legger til rette for aktiv deltakelse i kampanjer og prosesser for miljø- og klimarettferdighet. Den største innsatsen på feltet i 2011 var arbeidet knyttet til COP-17, klimaforhandlingene Durban, under overskriften We Have Faith- Act Now For Climate Justice. I samarbeid med Afrikaalliansen av KFUM, Kirkens Nødhjelp og fler var vi sentrale i gjennomføringen av klimakaravane og påvirkningsarbeid i denne forbindelse. 160 ungdommer deltok på en måneds reise fra Nairobi til Durban, omlag halvparten av disse var sentrale norske og afrikanske KFUM-ungdommer. Karavanen samlet inn signaturer for en rettferdig klimaavtale. Den norske delegasjonen møtte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ved to anledninger og fikk bred pressedekning i tråd med ambisjonene. Tiltaket har tydelig styrket miljøengasjementet både i afrikansk KFUM og i KFUK-KFUM i Norge, og unge ledere i bevegelsen har skapt nettverk styrket sin kompetanse om klimarettferdighet. I 2011 har vi også startet arbeidet sammen med våre partnere for å utvikle bistandsprosjekter med tydelige miljøkomponenter. Dette arbeidet fortsetter i

7 Klimakaravanen underveis 160 ungdommer, blant dem nesten halvparten fra KFUK-KFUM i Norge og Afrika har startet sin mobilisering for en ny rettferdig og bindende klimaavtale. Søndag var gruppen del av en stor konsert i Nairobi, nå setter de kursen sørover gjennom seks afrikanske land på vei til klimatoppmøtet i Durban. Kreativt engasjement Målet med karavanen er å samle støtte til kravet om en ny rettferdig og bindende klimaavtale. Dette gjøres i rammen av kampanjen We Have Faith, act now for Climate Justice. Mobiliseringen skjer blant annet gjennom store konserter underveis. Ten Sing Norway, med flere kjente kenyanske artister var med på den første av flere konserter søndag. De holdt det gående i seks timer! Samtidig som konserten pågikk, bidro resten av karavanedeltakerne med innsamling av underskrifter til kampanjen. Status etter første stunt var 9514 underskrifter! Det er utrolig fint å møte så mange ungdommer som er opptatt av det samme som vi er!, sier Tora Bjørnøy Tora Bjørnøy Lalim og Fredrik Glad-Gjernes Lalim entusiastisk. KFUK-KFUM er stolte av å ha venner i Afrika, og det å kunne jobbe sammen mot et felles mål er fantastisk! Vi mener det er på tide at ungdom sier skikkelig ifra om at vi ikke kan vente lenger på en rettferdig klimaavtale. Det er supert å kunne gjøre det sammen med afrikansk ungdom på en kreativ måte! For oss er dette en riktig måte å vise hva vi tror på, og hva vi kjemper for! fortsetter Tora. Klimapolitikk står i veien for utvikling Utenlandssjef Fredrik Glad-Gjernes i KFUK-KFUM Global er opptatt av sammenhengen mellom utviklingspolitikk og klimapolitikk. Norge har en offensiv og til dels god utviklingspolitikk, men Norge fører en energi- og klimapolitikk som undergraver utviklingspolitikkens mål om å redusere fattigdom. Vi kan ikke stoppe fattigdommen dersom klimaendringer fortsetter å undergrave bestrebelsene for å sikre utvikling og menneskerettigheter for alle verdens borgere, sier han. Han fortsetter med å understreke at vi har de politiske virkemidlene som finnes for å utrydde ekstrem fattigdom, men mangler politisk vilje til å ta dem i bruk. Jens Stoltenberg, du må komme på banen for å skape samstemthet mellom klima- og utviklingspolitikken! er Fredrik Glad-Gjernes` tydelige utfordring til statsministeren. Fra november «Vi kan ikke stoppe fattigdommen dersom klimaendringene fortsetter å undergrave bestrebelsene for å sikre utvikling for alle!» - Tora Bjørnøy Lalim sammen løfter vi verden 7

8 Årsrapport 2011 strategiske satsningsområder: Økonomisk rettferdighet Urettferdig og skjev fordeling av ressurser fører til at svært mange mennesker lever i fattigdom. På tross av at verden har gode verktøy for fattigdomsbekjempelse lever fortsatt mer enn en milliard mennesker under verdensbankens grense for absolutt fattigdom. Enda fler lever i ekstrem usikkerhet og situasjoner der små endringer kan bli skjebnesvangre i lang tid. Fattigdom forverres av arbeidsløshet og korrupsjon, og av manglende, eller ikke tilstrekkelige, globale verktøy på områder som skattlegging og kontroll med multinasjonale selskaper, skatteparadiser, gjeld og handel. KFUK-KFUM Globals arbeid med dette satsingsområdet tar i betraktning at fattigdom må bekjempes både gjennom lokale tiltak særlig rettet mot ungdom og kvinner, programmer som skal sette ungdom i stand til å etterspørre ytelser og ressurser fra myndigheter lokalt og nasjonalt, og kombineres med globalt påvirkningsarbeid. På mikronivå er det ofte en hovedutfordring for familier at inntekten er uforutsigbar og varierer. Dette gjør det nesten umulig å planlegge framtida. Tilgang til ett lite lån eller trygg sparing kan være med og sikre hverdagen. Både sparing og lån kan gjøres i spare- og lånegrupper, dette er et felt som styrkes i ny strategi. Bangladesh KFUKs prosjekt «Women s Economic and Social Empowerment» ble i 2011 evaluert med svært gode resultater både med hensyn til effekt av økonomisk vekst, og med henblikk på økt innflytelse i familier og lokalsamfunn for deltakerne i programmet. Mens Bangladesh KFUK har drevet spare- og lånegrupper i mange år, er dette nytt for Madagaskar KFUM. En modell for ungt entreprenørskap er utviklet her i Modellen inkluderer partnerskap mellom ungdom og eldre mentorer. Nitti unge voksne er involvert i her. I 2010 sa FNs generalsekretær at korrupsjon er en trussel for utvikling, demokrati og stabilitet. Vi vet samtidig at dersom innbyggere vet hva de har krav på gjennom lokale budsjetter, kan de holde lokale styresmakter ansvarlige. Såkalt sosial revisjon og sporing av offentlig forbruk, er en metode man kan ta i bruk for å følge inntekter og utgifter i et lokalsamfunn. I 2011 har KFUK-KFUM Global jobbet aktivt med å utvikle nye programelementer hos flere partnere knyttet til arbeid med å sette ungdom i stand til å spore hvilke midler som skal brukes i deres lokalsamfunn. Stop Poverty - kampanjen har økonomisk rettferdighet som en sentral pilar. Kampanjen er en stor og langvarig satsing som ble utviklet og igangsatt i Vi har i 2011 styrket vårt engasjement for rettferdig skatt gjennom i Tax Justice Network og i kampanjearbeid på TT-11.Vi har også styrket vårt engasjement i Fairtrade Norge og videreført vårt medlemskap i Slett U-landsgjelda (SLUG). 8

9 Tekst og foto: Anja Elise Ø. Husebø, KFUK-KFUM Global Låne- og sparegrupper 25 kvinner sitter i en ring i skyggen av et tre. En etter en kommer de frem og legger pengene i en skål ved siden av en metallboks med hengelås. De sparer sammen. Og de låner fra boksen. Lån til betaling for skolegang. Kjøp av en stor melsekk. Kjøp av en geit. De bygger sin egen, lille sparebank. «Den fattige kan ikke spare. Alle penger går med til hverdagen.» Hundretusener av kvinner og menn som er såkalt fattige har bevist at dette er feil. Alle kan spare, og alle sparer. En geit, et gullsmykke, noen sedler i madrassen, penger i banken. Problemet er ikke egentlig å få til å spare. Problemet er heller at det er så mye man skulle brukt pengene til. En slektning som trenger dem. Ekstra mat. Det er vel ikke ukjent for noen av oss at penger i lommeboken forsvinner fortere enn dem som ligger på en låst sparegris. Noen ganger handler det om å finne et sikkert sted man faktisk får lov til å spare. Sparing og tilgangen til et lite lån gir muligheter til å gjøre små investeringer som gir ekstra inntekt. Kvinnene forteller om døtre som nå går på skolen. De forteller om aktivitet de har startet som de tjener penger fra. Om mennene som nå tar dem med på råd i familien. Drømmen om endring av hverdagen. En ring av kvinner og en liten metallboks. Det gir endring i menneskers liv. Endring i eiendeler. Endring i kunnskap. Endring i oppførsel. Endring i livet. Det setter en stopper for fattigdom. sammen løfter vi verden 9

10 Årsrapport 2011 strategiske satsningsområder: Rettferdig fred Mange av KFUK-KFUM Global sine partnere arbeider i områder der voldelig konflikt og uro truer trygghet, menneskerettigheter og utvikling. Fredsbygging har derfor lenge vært en viktig del av KFUK- KFUM Global sin strategi. Rettferdig fred må sikre rettferdig fordeling av ressurser, og fulle rettigheter til alle borgere. KFUK-KFUM Global ønsker å mobilisere ungdom til ikke-voldelig kamp mot okkupasjon og kjønnsbasert vold. Forsoning og fredsbygging er grunnleggende for å opprettholde menneskeverdet og skape rom for langsiktig bærekraftig utvikling. FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet er ett av områdene KFUK-KFUM Global arbeider med. KFUK spiller ei sentral rolle som talerør for kvinner i konfliktsituasjoner mange steder. Gjennom 1325-programmet støtter KFUK-KFUM Global organisasjonsbygging av Palestina KFUK, Sudan KFUK og Sri Lanka KFUK. Programmet styrker KFUK-organisasjonene som stemmer for kvinner i fredsprosesser, og som aktører for å forebygge krig og konflikt. I februar-mars 2011 deltok unge kvinner fra Palestina og Sri Lanka KFUK, sammen med representanter fra KFUK-KFUM Global og Verdens KFUK på CSW, FNs årlige kvinnekommisjon. Sammen arrangerte de ett side-arrangement med fokus på kvinner, utdanning, fredsbygging og implementering av resolusjon KFUK-KFUM Global ønsker å etablere en ny satsing på religionsdialog og diapraksis for å bygge rettferdig fred. Vi ønsker å etablere nettverk av unge religiøse ledere som kjemper for fredelig konfliktløsing og forsoning. Tros- og livssynssamfunn er relevante i alle deler av det sivile samfunn og har stort potensial som fredsbyggere. Innledende dialog med partnere er igangsatt i I 2011 var KFUK-KFUM Global tilstede under markeringen av avslutningen av Kirkenes Verdensråds tiår mot vold, og deltok i diskusjonen omkring «Rettferdig Fred» som begrep i denne forbindelse. Vi har fortsatt vårt engasjement for rettferdig fred i Palestina i 2011 og videreførte i tråd med dette vårt tette samarbeid med fire palestinske partnere, herunder Joint Advocacy Initiative (JAI) som også i 2011 tok imot unge norske deltakere på utveksling på gocy-programmet, Journey for Justice og Oliventreplanting. Vi fortsatte også vårt engasjement knyttet til norsk debatt om det palestinske Kairosdokumentet. Daglig leder i JAI deltok i 2011 på festivalen Korsvei, en sentral møteplass for mennesker med kirkelig tilknytning for å debattere dokumentet. Vi videreførte også vårt engasjement i Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram. En av KFUK-KFUM Globals ansatte var i 2011 deltaker på ledsagerprogrammet, det samme var en av Norges KFUK-KFUMs sentrale tillitsvalgte. Den arabiske våren har inspirert unge kvinner i KFUK i Midtøsten. Under KFUKs generalforsamling sommeren 2011 møttes de unge delegatene og startet der planleggingen av et regionalt samarbeid med sikte på økt innflytelse for unge kvinner i regionen. KFUK-KFUM Global vil støtte dette initiativet videre. 10

11 Oliventrekampanjen: Hvorfor ødelegges palestinernes trær? - Det føltes som om hjertet mitt ble rykket ut med røttene, forteller den palestinske bonden Izzat Abu Latifa fra Jaba`a nær Betlehem. Tirsdag 22. februar opplevde han at israelske styrket hugget ned og forgiftet røttene til 150 trær som han har dyrket i 40 år. Izzat er blant dem som har fått støtte til nye trær gjennom oliventrekampanjen. Hvorfor ødelegges palestinernes trær, spør KFUK-KFUM Globals Midtøsten komité. "Hvert år plantet jeg så mange trær jeg kunne klare, og nå har de kommet for å ødelegge det jeg har arbeidet med. Oliventrær er hellige, hvilken tro, hvilken religion tillater at dette skjer. Hvordan har mennesker hjerte til å drepe trær på denne måten?" Bonden Izzat stiller spørsmålet til representantene fra Joint Advocacy Initiative som han møter i området. Han er full av sorg over tapet av mellom to og 40 år gamle trær som alle er plantet av ham selv, hans barn og barnebarn. Ber om svar fra den israelske ambassaden KFUK-KFUM Global har gjennom flere år støttet arbeidet som gjøres gjennom JAIs oliventrekampanje. Mange norske givere har bidratt til å plante trær på Vestbredden gjennom kampanjen. På dette grunnlaget stiller KFUK-KFUM Globals Midtøstenkomité i Vårt Land tirsdag 15.mars spørsmålet til den israelske ambassaden- hvorfor ødelegges palestinernes trær? Midtøstenkomiteen skriver: "På det okkuperte Vestbredden opplever palestinere stadig å få trærne sine med andre ord levebrødet sitt rykket opp med roten på denne måten. Bare i en femårsperiode mellom 2000 og 2005 rykket israelere opp 1,3 millioner trær på Vestbredden. Ofte brukes landet der trærne stod til å bygge bosetninger og tilhørende infrastruktur eller deler av muren. Som kjent bygges mesteparten av muren (85 %) på palestinsk land og ikke på grensen mellom Vestbredden og Israel.... Vi ber med dette Israels ambassade i Norge om å gi en forklaring på hvorfor disse trærne har blitt rykket opp, og å sørge for en erstatning til de personene som her er nevnt». Foto: Gjermund Granlund og JAI. Fra februar 2011 sammen løfter vi verden 11

12 Årsrapport 2011 Oversikt bistandspartnere og programmer 2011 med finansiering Prosjekt Partner Budsjett 2011 Økonomisk rettferdighet og jenters rettigheter Kjønnslemlestelse: Endring av eksisterende praksis og holdninger Program: Organisasjonsbygging KFUKorganisasjoner i land i konflikt Støttet av Bangladesh KFUK Fokus og givere Kenya KFUK Fokus og givere Sri Lanka KFUK Palestina KFUK Sudan KFUK Verdens KFUK Fokus og givere Revitalisering av Palestina KFUK Palestina KFUK Norad og givere Fremme barns rettigheter Gaza KFUM Norad og givere Ungdom som aktive samfunnsborgere Afrikaalliansen av KFUM Norad og givere og en ny mannsrolle (S2C) Savar KFUK utdanning Bangladesh KFUK Buskerud KFUK-KFUM Speiderprosjekt Sri Lanka KFUM KFUK-KFUM-speiderne Oliventrekampanjen Joint Advocay Intitative Private givere Førskole i Maridi Sør-Sudan KFUK Bauneveien barnehage Sør- Sudan KFUK - East Africa Cup Sør- Sudan KFUK Egne midler Koloina - lunsjprosjekt for sårbare barn Madagaskar KFUK Private givere Good God s children - gratisskole for Madagaskar KFUK Globalaksjonen fattige barn Støtte til sårbare barn Madagaskar KFUM Globalaksjonen Klimakaravanen- We Have Faith- Act Now for Climate Change Afrikaalliansen av KFUM Egne midler 12

13 Ungt lederskap KFUK-KFUM Global jobber for å fremme ungt lederskap. Dette gjør vi både gjennom egne ledertrenigsprogrammer, gjennom å integrere ledertrening i våre bistandsprosjekter og gjennom å bidra til at internasjonal skolering blir en sentral og integrert del av ledertreningen i medlemsorganisasjonene i Norge. I 2011 var gocy, finansiert av Fredskorpset Ung, og ukeskurset Global Week våre viktigste hovedprogrammer for ledertrening. Vi hadde også kursdeltakere på Journey for Justice i Palestina og deltakere på Y-Cares ledertreningskurs i London under overskriften Global Youth Work. gocy- intern styrker ungt lederskap gjennom økt forståelse for hvordan KFUK- og KFUMbevegelsene jobber i andre land, og gjennom aktiv deltakelse i arbeidet til våre partnere. Det var 16 deltakere på programmet våren 2011, og 17 deltakere på høsten. En større omlegging av dette programmet er planlagt fra På Global Week i 2011 var tematikken «Generation Y». Her deltok 60 unge voksne fra Norge og våre partnerland. For første gang inviterte vi Afrikaalliansen av KFUM inn som samarbeidspartner i planlegging av arrangementet. De bistod også med fasilitatorer i gjennomføringen. Det var to norske deltakere på Journey for Justice i I tillegg til egne programmer jobbet KFUK-KFUM Global i 2011 intensivt med å tilrettelegge for en bred involvering av ungdom til kamp mot fattigdom og klimaurettferdighet gjennom KFUK-KFUM bevegelsens folkehøgskoler og ledertreningsprogrammer. Gjennom klimakaravanen involverte vi totalt femti elever fra Rønningen folkehøgskole, Ten Sing Norway og deltakere fra Communication for Change til arbeid for klimarettferdighet. De brakte sitt engasjement videre gjennom mediearbeid og konserter i Dette arbeidet videreføres i «En kan velge å holde seg våken for å se hva som skjer rundt i verden. Det er ikke et mål å ende med ett svar, men å utvikle en forståelse for hva som skjer og ikke lukke øynene for urettferdigheten vi står overfor» - Linda Martinsen, gocy-intern fra Norge i Beit Sahour, Vestbredden 2011/12. sammen løfter vi verden 13

14 Årsrapport 2011 I 2011 innledet KFUK-KFUM Global arbeidet med kampanjen Stop Poverty. Kampanjen er bredt og langsiktig tenkt og fikk stort gjennomslag ved lansering på TT-festivalen på Gjøvik i Stop Poverty arbeidet var også vårt hovedfokus på sommerens og høstens øvrige arrangementer for ungdom slik som Ten Sing Seminar, Ferie for Alle og fler. Stop poverty kampanjen har utviklet politiske krav på tre områder: overordnet mål for utviklingspolitikk, klima- og miljørettferdighet og økonomisk rettferdighet. Sommeren 2011 ble det gitt særlig oppmerksomhet til skatterettferdighet og vi utviklet aktører som «Skatteskurken» og «Superstop», og handlingsalternativer rettet mot Finansminister Sigbjørn Johnsen knyttet til krav om Land-For-Land rapportering for mutinasjonale selskaper (Syng for Sigbjørn). Vi startet også arbeidet for at nye utviklingsmål etter 2015 må øke ambisjonsnivået med hensyn til fattigdomsbekjempelse. Vi mener norske og det internasjonale samfunns mål må være avskaffelse av absolutt fattigdom innen Arbeidet for en rettferdig klimaavtale knyttet til COP-17 i Durban var for KFUK-KFUM Global også en del av vårt strategiske arbeid omkring Stop Poverty. Vi har også innledningsvis arbeidet mye med å gjøre arbeidet og posisjoner kjent blant strategiske samarbeidspartnere i bevegelsen med tanke på en bred forankring av satsingen. I Globalaksjonen 2011/2012 ble det samlet inn penger til Madagaskar KFUK og Madagaskar KFUM. Aksjonen er felles for KFUK- KFUM- bevegelsen i Norge. I 2011 samlet medlemmene totalt inn kr. Pengene har hjulpet barn gjennom skolegang og gitt dem et trygt sted å være etter endt skoledag. Tojo, som nå er blitt 14 år, er en av jentene som har vært del av KFUM sitt program. Da Globalaksjonen møtte Tojo i 2010, var hun redd hun måtte slutte på skolen. Presset om å hjelpe til hjemme var stort. Tojo fikk rett i sin engstelse. Familien trengte hennes arbeidskraft i hjemmet for å overleve. Det ble tilslutt for mye for Tojo, og i en periode rømte hun hjemmefra. Fremdeles står hun opp klokken 0400 om morgenen for å hjelpe moren å vaske hus og offentlige toaletter. Men klokken syv om morgenen går hun til skolen og KFUM. Dyktige medarbeidere i KFUM fanget opp at Tojo hadde sluttet. Hun er tilbake, og får sjansen til å ta igjen sine venner. Dagene er lange, men drømmen er klar. Tojo talte på fingrene: Det er om 13 år. Hun skal bli lærer. 14

15 Styrets årsberetning 2011 Vår virksomhet KFUK-KFUM Global er en kristen, økumenisk, humanitær bistandsorganisasjon. Organisasjonen ivaretar solidaritets- og bistandsengasjementet i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. Virksomhetens kontor ligger i Oslo. Virksomheten skjer gjennom partnersamarbeid med KFUK- og KFUM- organisasjoner i Afrika, Asia og Midtøsten. Gjennom dette drives særlig utviklingstiltak, utvekslingsprogrammer og lederutvikling av ansatte og frivillige i KFUK- og KFUM-nettverkene. I Norge driver KFUK-KFUM Global i tillegg et holdningsskapende arbeid gjennom informasjonstiltak og kursvirksomhet. Styrets arbeid Styret avholdt 7 styremøter og behandlet 49 saker i Det ble i 2011 oppnevnt nytt styre, og Atle Aas overtok som leder etter Ingeborg Mongstad-Kvammen fra 1. januar Sunniva Gylver overtok som nestleder etter Ingeborg i april. Arbeidsmiljø og likestilling Det er ikke gjennomført noen spesifikke undersøkelser av arbeidsmiljøet i løpet av I 2011 var det gjennomsnittlig 9 årsverk. Sykefraværet var i 2011 på 2,1 %. Siden 1905 har det vært lovfestet at at alle styrer og komiteer i KFUK-KFUM skal ha representasjon av kvinner og menn, og dette etterstrebes. Blant de ansatte i KFUK-KFUM Global hadde kvinner 61% av stillingene og menn 39 % i Miljø Organisasjonen driver ingen form for produksjon eller virksomhet som påvirker det ytre miljø i Norge. Kontoret i Oslo er miljøsertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn. KFUK-KFUM Global har i alt sitt arbeid, også i arbeidet sammen med partnere, fokus på miljøperspektivet. Årets resultat Det framlagte regnskapet viser total inntekt på Dette er en økning på 17 % fra Kostandene er totalt , en økning på 14 % fra Regnskapet viser et underskudd på som dekkes av fri egenkapital. Nøkkeltall for KFUK-KFUM Globals prosentvise andel av kostnader er som følger: administrasjon 12%, innsamling 5 % og formål 83%. Fremtidig utvikling 2011 har vært et godt og innholdsrikt år for KFUK-KFUM Global. Året var det første i strategiperioden som løper fra I tillegg har det vært utskiftning i staben med blant annet bytte av utenlandssjef. Styret går inn i 2012 med forventninger til videre vekst og utvikling av organisasjonen. sammen løfter vi verden 15

16 Årsrapport 2011 Det gjenstår viktig arbeid før KFUK-KFUM Global oppnår de visjoner og ambisjoner vi har. Nye administrative rutiner er etablert og vil bidra til bedre kvalitetssikring av arbeidet. Prioriteringer og avgrensninger må gjøres for at staben skal ha bedre tid og ressurser til å sikre kvalitet og sammenheng i mange av de tiltak som gjennomføres. En betydelig utfordring er finansieringen av virksomheten i tråd med strategien. Det er likevel stor glede over den vekst som skjer i arbeidet. KFUK-KFUM Global har etter sammenslåingen i 2004 klart å bidra til en internasjonalisering av KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge og vil jobbe videre med dette i året som kommer. Konklusjon Styret er tilfreds med resultatet for 2011 som er innenfor vedtatte budsjettrammer. Det foreligger ingen opplysninger eller regnskapsmessige resultater som svekker organisasjonens fortsatte drift. 16

17 Nøkkelposter i KFUK-KFUM Globals regnskap 2011 KFUK-KFUM Globals resultat i 2011 var på kr i underskudd. Underskuddet var mindre enn budsjettert. Organisasjonen har hatt en økning i inntekter fra kr kr i 2010 til kr i Giverinntektene viser en svak økning sammenliknet med 2010, vi fikk også to store testamentariske gaver (samlet verdi kr ) i Fordeling inntekter 2011 Private gaver (inkludert arv) Aksjoner Offentlige tilskudd Andre inntekter Andre tilskudd SUM sammen løfter vi verden 17

18 Årsrapport 2011 Inntekter faste givere Alle private givere % av KFUK-KFUM Globals utgifter faller i kategorien formål i % av utgiftene brukes til administrasjon av midler og 5% til innsamling. KFUK-KFUM Global er medlem i Innsamlingskontrollen. Detaljer i vårt regnskap gjøres også tilgjengelig på deres hjemmesider, 18

19 Regnskap 2011 Driftsinntekter og driftskostnader Note Anskaffede midler Tilskudd offentlige Andre tilskudd Innsamlede midler, gaver med mer Andre inntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnad til innsamling av midler Kostnad formål Kostnad administrasjon Sum forbrukte midler 2,3, Netto finansresultat Årets aktivitetsresultat ( ) ( ) Tillegg/reduksjon egenkapital Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (37 039) Annen egenkapital 7 ( ) ( ) Sum tillegg/reduksjon av egenkapital ( ) ( ) Balanse Eiendeler Note Omløpsmidler Fordringer Likviditetsfond og aksjer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Feriepenger Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld sammen løfter vi verden 19

20 20 Årsrapport 2011

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013 KFUK-KFUM GLOBAL 2013 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2012 KFUK-KFUM GLOBAL 2012 INNHOLD Styreleder: Atle Aas Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 24-03-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver (01.01. 13.06.), Gunvor Meling (14.06. 31.12.) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St.

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål... 3 1.2 KFUK-KFUM Globals

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

1. og 2. SØNDAG I ADVENT 2011

1. og 2. SØNDAG I ADVENT 2011 DEN NORSKE KIRKE Den norske kirkes nord/sør-informasjon(kui) Informasjonsbrev til menigheter i Den norske kirke Oktober 2011 Dato: 26.10.2011 Vår ref: 11/278-2 EHE Deres ref: 1. og 2. SØNDAG I ADVENT 2011

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap

GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap GL BAL NYTT Nummer 1/2012 Ungt lederskap Leder Ungt lederskap forandrer verden KFUK-KFUM Global satser tungt på skolering av unge ledere verden rundt. De enorme utfordringene som verden står overfor kan

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Oversikt Målene for bærekraftig utvikling Dette er en forsmak på et Fafo-notat som kommer i oktober

Detaljer

BALNYTT FATTIGDOM ØVER PÅ DEMOKRATI UNGDOM MOT TEMA: GAZA KFUM: MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement

BALNYTT FATTIGDOM ØVER PÅ DEMOKRATI UNGDOM MOT TEMA: GAZA KFUM: MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2014 KMGLOBAL.NO TEMA: UNGDOM MOT FATTIGDOM GAZA KFUM: ØVER PÅ DEMOKRATI MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement Leder ungdom mot fattigdom GLOBALNYTT 1/2014

Detaljer

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom I NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom NORADs viktigste oppgave er å bidra i det internasjonale arbeidet for å bekjempe fattigdom. Dette er hovedfokus i NORADs strategi mot år 2005. Regjeringen

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI STRATEGI 2007-2012 Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2010 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

GL BALNYTT. M ED KV INN ER lokalt, nasjonalt og globalt. Våre ungdommers virkelighet TEMA: ØST-J ERUSAL EM K FUM:

GL BALNYTT. M ED KV INN ER lokalt, nasjonalt og globalt. Våre ungdommers virkelighet TEMA: ØST-J ERUSAL EM K FUM: GL BALNYTT M AGA S I N FOR K F U K-K F UM G L O B A L N R 2/ 2013 K M G L O B A L. NO TEMA: R ET T FER DI G FR E D M ED KV INN ER lokalt, nasjonalt og globalt Våre ungdommers virkelighet ØST-J ERUSAL EM

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

SUDANGJENNOMGANGEN: RETNINGEN VIDERE FOR NORSK SUDAN-ENGASIEMENT

SUDANGJENNOMGANGEN: RETNINGEN VIDERE FOR NORSK SUDAN-ENGASIEMENT 1 SUDANGJENNOMGANGEN: RETNINGEN VIDERE FOR NORSK SUDAN-ENGASIEMENT Sudan er inne i den kritiske siste fase for gjennomføringen av fredsavtalen mellom Nord og Sør (Comprehensive Peace Agreement CPA). Fredsavtalen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

SE : Piloten Stemmer fra grasrota. Et program og en møteplass i sosial forretningsdrift

SE : Piloten Stemmer fra grasrota. Et program og en møteplass i sosial forretningsdrift SE : Piloten Stemmer fra grasrota Et program og en møteplass i sosial forretningsdrift Thinkingoutsidethebox: Overcoming the limitations we put on ourself by other people. Ikke la oss undervurdere den

Detaljer

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Kenneth M Lydersen og økonomiansvarlig Hege Tanding

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING 12 Visjon INNLEDNING Den nye sosiale revolusjonen vil på sikt endre velferdsstatens politiske prioriteringer, arbeidsmåter, verdier og mål. De sosiale entreprenørene har en visjon og et indre behov for

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2008 Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo Web: www.kfuk-kfum-global.no E-post: global@kfuk-kfum.no Organisasjonsnr.: 971

Detaljer

Oslo, 15. desember 2014. Forum for Utvikling og Miljø: innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor.

Oslo, 15. desember 2014. Forum for Utvikling og Miljø: innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor. Oslo, 15. desember 2014 Forum for Utvikling og Miljø: innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor. Forum for utvikling og miljø (ForUM) takker for muligheten til å

Detaljer

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 1. Innledning Årsplanen peker ut bevegelsens prioriteringer og satsinger, med utgangspunkt i strategiplanen. Årsplanen legger særlig føringer for styret og

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

En praksisfortelling fra Innherred samkommune om utjevning av sosiale helseforskjeller - fokus på strategiutvikling og planlegging

En praksisfortelling fra Innherred samkommune om utjevning av sosiale helseforskjeller - fokus på strategiutvikling og planlegging En praksisfortelling fra Innherred samkommune om utjevning av sosiale helseforskjeller - fokus på strategiutvikling og planlegging 1 Dina von Heimburg Folkehelsekoordinator Innherred samkommune 27.08.2014

Detaljer

På flukt fra klimaendringer

På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer I 2010 ble hele 42,3 millioner mennesker drevet på flukt av plutselige naturkatastrofer. 90 % er klimarelaterte. Foto: En død ku ved et utørket vannhull

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE?

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? Baselineundersøkelse om norske videregående elevers holdninger til globale temaer Rapport SEPT/2015 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen tar for seg holdningene og handlingene

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Profildokument langversjon

Profildokument langversjon Profildokument langversjon Innholdsfortegnelse Innledning Del 1: Hva fokuserer vi på, og hvorfor? Del 2: Tre viktige deler av arbeidet vårt: kunnskap, holdning og handling. Del 3: Ulike arbeidsarenaer:

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE FAKTA MENNESKEHANDEL er organisert handel av mennesker, der formålet oftest er tvangsarbeid eller seksuelle tjenester. Som

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer