Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole"

Transkript

1 Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften til privatloven. Målet er å skape en felles refleksjon over ns praksis og hvilke områder n vil prioritere å arbeide videre med. Dette forutsetter at alle ns ansatte er involvert i analysearbeidet. I analysen sammenstilles data fra Skoleporten, blant annet resultater fra Elevundersøkelsen og karakterstatistikk, med de ansattes vurdering av ns praksis. Dette kan gi n et utgangspunkt for å velge ut og prioritere noen innsatsområder for å iverksette helhetlig utvikling. Konklusjonene i ståstedsanalysen er et uttrykk for hvordan de ansatte vurderer ns praksis. Verktøyet kan ikke brukes til å sammenligne ulike r i en kommune eller i en fylkeskommune. Ståstedsanalysen for r finnes i to versjoner: en for grunnn og en for videregående Ståstedsanalysen består av seks deler: Datainnsamling A. Faktaopplysninger om n B. Resultater fra Elevundersøkelsen C. Resultater fra nasjonale prøver og karakterer Først drøftes datagrunnlaget som er hentet fra A, B og C i ns personale. Neste skritt er å gjennomføre en undersøkelse av ns praksis Det er viktig å være bevisst på at resultatene fra undersøkelsen kun gir noen indikasjoner, og egner seg bare som et underlag for drøfting ved oppstart, valg og prioritering av forbedringstiltak. Vurdering D. Medarbeiderne svarer på undersøkelsen der de vurderer ns praksis ut fra en rekke påstander om god praksis. Alle svarene bearbeides i en samlet rapport som viser hvor det er avvik eller sammenfall i forhold til god praksis, for hver enkelt påstand. E. Resultater fra andre frivillige undersøkelser F. Skolens samlede vurdering og valg av satsingsområder Utarbeidet ved hjelp av Skoleporten Side 1 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

2 A. Faktaopplysninger om n Informasjon om n Navn på : Skoleslag: 1-7: X 1-10: 8-10: Annet: Fylke: fylke Ressurser og ansatte Fordelt på periode Offentlig Alle trinn Begge kjønn Grunn Talet på lærarar Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon Informasjon om elevene Fordelt på periode Offentlig Alle trinn Begge kjønn Grunn Talet på elevar Antall elever med norsk som andrespråk Antall elever på enkeltvedtak ( 5.1) Antall elever som følges opp av rådgivingstjenesten pga. høyt udok. fravær Beskriv ev. endringer i elevgrunnlag, ansatte og ressurser siste år: Side 2 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

3 B. Resultater fra elevundersøkelsen Miljøet og læringsarbeidet på n slik elevene ser det Det skal ikke trekkes konklusjoner om ns ståsted basert på disse resultatene alene. Elevundersøkelsen trinn 7 Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunn Side 3 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

4 Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunn Sosial trivsel 4,6 4,1 4,2 4,3 Trivsel med lærerne 4,5 3,5 4,0 4,1 Mestring 3,4 Faglig utfordring 3,3 Elevdemokrati 4,0 3,8 3,5 3,6 Fysisk læringsmiljø 3,9 3,0 3,1 3,3 Mobbing på n 1,3 1,5 2,0 1,8 Motivasjon 4,5 3,9 4,1 3,9 Faglig veiledning 4,3 3,5 3,4 3,2 Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunn Side 4 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

5 Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunn Sosial trivsel 4,3 4,4 4,3 4,4 Trivsel med lærerne 4,1 4,0 4,0 4,1 Mestring 3,4 3,6 3,8 3,9 Faglig utfordring 3,3 3,2 3,4 3,5 Elevdemokrati 3,6 3,5 3,6 3,6 Fysisk læringsmiljø 3,3 3,4 3,2 3,2 Mobbing på n 1,8 1,6 1,5 1,4 Motivasjon 3,9 4,0 4,2 4,2 Faglig veiledning 3,2 3,4 3,3 3,4 Sosial trivsel Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunn (Svarprosent) Trives du godt på n? 3,9 (94,1) 4,0 (94,4) 4,2 (89,3) 4,3 (88,8) Trives du sammen med elevene i 4,3 (94,1) 4,5 (94,4) 4,4 (89,3) 4,4 (88,8) gruppa/ klassen din? Trives du i friminuttene/ fritimene? 4,6 (94,1) 4,7 (94,4) 4,5 (89,3) 4,5 (88,8) Trivsel med lærerne Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunn (Svarprosent) Trives du sammen med lærerne dine? 4,3 (94,1) 4,1 (94,4) 4,0 (88,0) 4,2 (88,5) Har du lærere som gir deg lyst til å 3,6 (94,1) 3,6 (94,4) 3,6 (88,0) 3,7 (88,5) jobbe med fagene? Er lærerene hyggelige mot deg? 4,5 (94,1) 4,4 (94,4) 4,3 (88,0) 4,4 (88,5) Mestring Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunn (Svarprosent) Tenk på når du får arbeidsoppgaver på n som du skal gjøre på egenhånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? Hvor ofte greier du de oppgavene du har som lekse uten å be om hjelp? Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på n. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer. 3,5 (100,0) 3,6 (97,2) 3,9 (90,2) 3,9 (90,6) 3,4 (100,0) 3,6 (97,2) 3,8 (90,2) 3,9 (90,6) 3,4 (100,0) 3,6 (97,2) 3,8 (90,2) 3,9 (90,6) Faglig utfordring Sammenlignet geografisk Side 5 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

6 Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunn (Svarprosent) Hvor ofte opplever du at arbeidet ikke gir deg nok utfordring? Hvor ofte gir du opp når du arbeider med arbeid fordi du synes det er for vanskelig? 3,5 (100,0) 3,2 (97,2) 3,2 (89,7) 3,2 (90,1) 3,1 (100,0) 3,3 (97,2) 3,7 (89,7) 3,7 (90,1) Elevdemokrati Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunn (Svarprosent) Hvor godt arbeid synes du elevrådet 3,7 (94,1) 3,6 (94,4) 3,7 (87,2) 3,7 (87,4) gjør på n? Hører n på elevenes forslag? 3,5 (94,1) 3,5 (94,4) 3,4 (87,2) 3,5 (87,4) Fysisk læringsmiljø Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunn (Svarprosent) Luften i klasserommene 2,5 (100,0) 2,6 (94,4) 2,9 (88,7) 3,0 (88,6) Temperaturen i klasserommene 2,6 (100,0) 2,7 (94,4) 3,0 (88,7) 3,0 (88,6) Klasserommene ellers 3,4 (100,0) 3,3 (94,4) 3,4 (88,7) 3,5 (88,6) Lærebøker og utstyr 3,9 (100,0) 3,9 (94,4) 3,5 (88,7) 3,5 (88,6) Skolebibliotek 3,5 (100,0) 3,6 (94,4) 3,6 (88,7) 3,5 (88,6) Toaletter 2,9 (100,0) 2,8 (94,4) 2,6 (88,7) 2,6 (88,6) Garderobe og dusj 2,4 (100,0) 2,9 (94,4) 2,8 (88,7) 2,8 (88,6) Skolebygget 3,7 (100,0) 3,9 (94,4) 3,6 (88,7) 3,6 (88,6) Renhold/ vasking 4,5 (100,0) 3,9 (94,4) 3,5 (88,7) 3,4 (88,6) Uteområdet elevene kan bruke i friminuttene 3,8 (100,0) 3,9 (94,4) 3,4 (88,7) 3,5 (88,6) Mobbing på n Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunn (Svarprosent) Er du blitt mobbet på n de siste månedene? 1,8 (100,0) 1,6 (97,2) 1,5 (90,8) 1,4 (91,1) Motivasjon Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunn (Svarprosent) Gjør du leksene dine? 4,4 (100,0) 4,6 (97,2) 4,7 (87,6) 4,7 (87,9) Er du interessert i å lære på n? 3,8 (100,0) 3,9 (97,2) 4,2 (87,6) 4,3 (87,9) Hvor godt liker du arbeidet? 3,4 (100,0) 3,3 (97,2) 3,5 (87,6) 3,6 (87,9) Side 6 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

7 Følger du med og hører etter når læreren snakker? 4,0 (100,0) 4,2 (97,2) 4,2 (87,6) 4,3 (87,9) Faglig veiledning Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunn (Svarprosent) Forteller lærerne hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? Hvor ofte forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? 3,3 (100,0) 3,4 (97,2) 3,4 (89,3) 3,5 (90,2) 3,1 (100,0) 3,4 (97,2) 3,3 (89,3) 3,3 (90,2) Elevundersøkelsen 10. trinn Resultatene fra Elevundersøkelsen for 10. trinn vises også i rapporten når den hentes fra Skoleporten. Siden dette er en 1-7., er tabellene for 10. trinn tatt ut av eksempelet. Elevundersøkelse for andre trinn Hovedområde Trivsel Elevdemokrati Fysisk læringsmiljø Mobbing på n Motivasjon Faglig veiledning Medbestemmelse Karriereveiledning Ev. Skåre for annet trinn I forhold til landsgjennomsnitt Under Likt Over Ev. kommentarer om endringer i resultater fra elevundersøkelsen de siste årene: Side 7 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

8 C. Resultater fra nasjonale prøver og karakterer Det er valgt ut noen data som underlag for å vurdere elevens faglige resultater. Det skal ikke trekkes konklusjoner om ns ståsted basert på disse resultatene alene. Nasjonale prøver 5. trinn Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunn Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunn Resultatene for elever som er avgitt til ungdoms Fordelt på periode Side 8 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

9 Offentlig Alle trinn Begge kjønn Grunn Delskår for nasjonale prøver Lesing Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunn Mestringsnivå 1 42,9 45,0 33,1 26,6 Mestringsnivå 2 57,1 42,5 49,4 49,9 Mestringsnivå 3 0,0 12,5 17,5 23,5 Lesing avgiver (NB: kun nivå) Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn Mestringsnivå 1 0,0 Mestringsnivå 2 38,9 Mestringsnivå 3 44,4 Mestringsnivå 4 11,1 Mestringsnivå 5 5,6 Regning Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunn Mestringsnivå 1 21,4 37,5 31,5 27,4 Mestringsnivå 2 64,3 47,5 47,8 46,9 Mestringsnivå 3 14,3 15,0 20,7 25,7 Side 9 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

10 Regning avgiver (NB: kun nivå) Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn Mestringsnivå 1 5,6 Mestringsnivå 2 22,2 Mestringsnivå 3 44,4 Mestringsnivå 4 16,7 Mestringsnivå 5 11,1 Engelsk Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunn Mestringsnivå 1 23,1 43,6 30,1 23,7 Mestringsnivå 2 69,2 48,7 54,1 51,8 Mestringsnivå 3 7,7 7,7 15,8 24,6 Engelsk avgiver (NB: kun nivå) Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn Mestringsnivå 1 16,7 Mestringsnivå 2 22,2 Mestringsnivå 3 50,0 Mestringsnivå 4 11,1 Mestringsnivå 5 0,0 Nasjonale prøver 8. Trinn Resultatene fra Nasjonale prøver 8. trinn vises også i rapporten når den hentes fra Skoleporten. Siden dette er en 1-7., er tabellene for 8. trinn tatt ut av eksempelet. Side 10 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

11 Karakterer Dette eksempelet er en 1-7. Skole og det finnes derfor ingen karakterer for denne n. Tabellene er likevel gjengitt her for å illustrere hvordan dataene presenteres. Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn (Antall) Norsk hovedmål skriftlig eksamen Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn Side 11 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

12 Norsk hovedmål skriftlig eksamen Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn Karakteren 1 1,2 0,4 Karakteren 2 13,8 13,4 Karakteren 3 39,8 37,8 Karakteren 4 30,7 32,3 Karakteren 5 13,3 13,7 Karakteren 6 1,2 2,4 Norsk hovedmål standpunkt Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn Norsk hovedmål standpunkt Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn Karakteren 1 0,7 0,4 Karakteren 2 9,4 8,4 Karakteren 3 31,1 28,6 Karakteren 4 33,8 35,7 Karakteren 5 22,7 23,3 Karakteren 6 2,3 3,5 Side 12 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

13 Matematikk skriftlig eksamen Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn Matematikk skriftlig eksamen Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn Karakteren 1 8,1 6,0 Karakteren 2 23,6 23,8 Karakteren 3 30,0 28,3 Karakteren 4 22,7 25,7 Karakteren 5 13,4 14,1 Karakteren 6 2,2 2,1 Side 13 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

14 Matematikk standpunkt Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn Matematikk standpunkt Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn Karakteren 1 1,6 1,8 Karakteren 2 19,8 19,3 Karakteren 3 28,6 27,5 Karakteren 4 24,7 26,3 Karakteren 5 19,5 19,9 Karakteren 6 5,9 5,2 Side 14 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

15 Engelsk skriftlig eksamen Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn Engelsk skriftlig eksamen Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn Karakteren 1 1,1 0,9 Karakteren 2 12,6 10,1 Karakteren 3 34,7 30,6 Karakteren 4 32,1 33,7 Karakteren 5 15,5 19,3 Karakteren 6 4,0 5,5 Side 15 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

16 Engelsk skriftlig standpunkt Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn Engelsk skriftlig standpunkt Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunn Karakteren 1 1,9 1,0 Karakteren 2 13,1 10,2 Karakteren 3 25,2 26,6 Karakteren 4 30,9 33,5 Karakteren 5 24,2 23,2 Karakteren 6 4,7 5,5 Kommentarer om endringer og trender i faglige resultater de siste årene: Eventuelle resultater fra andre kartleggingsprøver eller resultater for andre elevgrupper: Side 16 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

17 D. Ansattes vurdering av n opp mot tegn på god praksis I denne delen finnes en oppsummering av de ansattes vurdering av ns læringsmiljø og elevenes læring opp mot en ideell situasjon. Dataene er samlet inn ved at (et utvalg av) de ansatte har tatt stilling til en rekke påstander som beskriver tegn på god praksis og sammenliknet disse med arbeidshverdagen på egen. Vurderingen av ns ståsted er market slik: Grønn: Skolens praksis er tilfredsstillende. Gul: Skolens praksis må bedres. Rød: Skolens praksis må endres - tiltak er nødvendig. For å krysse grønt bør forholdene være jevnt over gode, men ikke nødvendigvis perfekte. Under finnes et sett av obligatoriske påstander. Påstandene er samlet under 5 overskrifter: 1. Faglig og sosial læring 2. Gjennomføring 3. Lære å lære og motivasjon 4. Tilpasset opplæring og vurdering 5. Miljø De ansatte har bare tatt stilling til påstander som er relevant for den aktuelle typen. Datagrunnlag Antall som har svart på undersøkelsen Ledere Ansatte Ståstedsanalysen 10/ Resultater Her kommer resultatene fra de ansattes vurdering på de 5 områdene (eksempel) Oversikt over det endelige settet med påstander som de ansatte tar stilling til finnes i egen fil. Faglig og sosial læring Elevene kan løse konflikter på en konstruktiv måte Ståstedsanalysen 10/11 8,3% 91,7% 0,0% Elevene får trening i å samarbeide med ulike medelever Ståstedsanalysen 10/11 83,3% 16,7% 0,0% Lærerne formidler ns verdigrunnlag og levendegjør verdiene i hverdagen Ståstedsanalysen 10/11 75,0% 25,0% 0,0% Lærerne på n tar også ansvar for de elevene de selv ikke underviser Ståstedsanalysen 10/11 58,3% 25,0% 16,7% Opplæringen på vår utvikler elevenes evne til kritisk tenkning og aktiv samfunnsdeltakelse Ståstedsanalysen 10/11 8,3% 91,7% 0,0% Opplæringen på vår utvikler elevene som aktive samfunnsborgere Ståstedsanalysen 10/11 16,7% 83,3% 0,0% Side 17 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

18 Skolen har et vel fungerende elevråd Ståstedsanalysen 10/11 8,3% 75,0% 16,7% Skolen legger til rette for fysisk aktivitet hver dag for alle elever Ståstedsanalysen 10/11 63,6% 36,4% 0,0% Elevene har nok tid og gode omgivelser for måltidet Ståstedsanalysen 10/11 83,3% 8,3% 8,3% Opplæringen ved vår gir elevene forståelse og redskaper for delta i det flerkulturelle samfunnet Ståstedsanalysen 10/11 16,7% 83,3% 0,0% Elevene bruker jevnlig digitale verktøy i alle fag Ståstedsanalysen 10/11 100,0 % 0,0% 0,0% Elevene kan vurdere og bruke den informasjonen de finner digitalt Ståstedsanalysen 10/11 33,3% 66,7% 0,0% Elevene trener på ulike muntlige ferdigheter i alle fag Ståstedsanalysen 10/11 66,7% 33,3% 0,0% Elevene benytter og trener på regning i alle fag Ståstedsanalysen 10/11 0,0% 91,7% 8,3% Skolen driver systematisk leseopplæring på alle trinn Ståstedsanalysen 10/11 91,7% 8,3% 0,0% Elevene bruker biblioteket aktivt i læringsarbeidet Ståstedsanalysen 10/11 58,3% 41,7% 0,0% På foreldremøter og i konferansetimer diskuterer vi ofte måten det undervises på og hva som fører til god læring for elevene Ståstedsanalysen 10/11 33,3% 58,3% 8,3% Skolen bruker lokalmiljøet og ressurspersoner omkring n aktivt i undervisningen Ståstedsanalysen 10/11 16,7% 66,7% 16,7% Skolen har et tilfredsstillende system for fraværsregistrering Ståstedsanalysen 10/11 72,7% 27,3% 0,0% Elever som begynner å få høyt fravær følges tett opp av lærere og ledere Ståstedsanalysen 10/11 58,3% 41,7% 0,0% Skolen legger stor vekt på utvikling av grunnleggende ferdigheter hos alle elever i løpet av 1-4 trinn Ståstedsanalysen 10/11 45,5% 54,5% 0,0% Lære å lære og motivasjon Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer og hva de har lært Ståstedsanalysen 10/11 16,7% 83,3% 0,0% Skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler Ståstedsanalysen 10/11 83,3% 16,7% 0,0% Side 18 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

19 Skolens arbeidsmetoder gjør at elevene får trening i å planlegge og disponere egen tid til oppgaver og lekser Ståstedsanalysen 10/11 25,0% 75,0% 0,0% Elevene er motiverte og viser utholdenhet i det faglige arbeidet Ståstedsanalysen 10/11 25,0% 75,0% 0,0% Tilpasset opplæring og vurdering Skolen kartlegger elevens forutsetninger for å lære, og vurderer deres faglige utvikling Ståstedsanalysen 10/11 50,0% 50,0% 0,0% Skolene bruker resultater fra kartleggingen i planlegging av undervisning Ståstedsanalysen 10/11 58,3% 41,7% 0,0% Lærerne følger opp resultater fra kartlegginger og prøver i det daglige arbeidet med hver enkelt elev Ståstedsanalysen 10/11 50,0% 41,7% 8,3% Når n oppdager at enkeltelever har svak faglig progresjon, gis eleven raskt ekstra støtte for å komme over i et positivt læringsløp (ikke spesialundervisning) Ståstedsanalysen 10/11 16,7% 75,0% 8,3% Elevene er kjent med hvilke kompetansemål de arbeider mot og hva de vurderes ut fra Ståstedsanalysen 10/11 0,0% 75,0% 25,0% Læreren forklarer den enkelte elev hva som skal til for å nå kompetansemålene Ståstedsanalysen 10/11 8,3% 75,0% 16,7% Elever med svake faglige forutsetninger får utfordringer og opplever mestring Ståstedsanalysen 10/11 33,3% 66,7% 0,0% Elever med sterke faglige forutsetninger får oppgaver de kan bryne seg på Ståstedsanalysen 10/11 41,7% 41,7% 16,7% Elevene får begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til kompetansemålene Ståstedsanalysen 10/11 9,1% 72,7% 18,2% Miljø Elevene har venner og trives godt på n Ståstedsanalysen 10/11 63,6% 36,4% 0,0% Skolens rutiner for å forebygge mobbing / trakassering er godt kjent blant elever og ansatte Ståstedsanalysen 10/11 81,8% 18,2% 0,0% De voksne er til stede og synlige i friminuttene Ståstedsanalysen 10/11 100,0 % Elevene behandler hverandre med respekt 0,0% 0,0% Ståstedsanalysen 10/11 16,7% 83,3% 0,0% Både elever og lærere kommer presis til timen Ståstedsanalysen 10/11 75,0% 25,0% 0,0% Side 19 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

20 Læreren kan starte undervisningen med en gang timen begynner uten å bruke mye tid på å få ro i klassen Ståstedsanalysen 10/11 33,3% 66,7% 0,0% Når noe går i stykker eller blir ødelagt repareres det med en gang Ståstedsanalysen 10/11 9,1% 81,8% 9,1% Lærerne er enige om hva som er uakseptabel elev-atferd og reagerer på samme måte ved brudd på ns regler Ståstedsanalysen 10/11 50,0% 50,0% 0,0% Skolen trekker inn foreldrene i diskusjoner om elevens sosiale utvikling Ståstedsanalysen 10/11 58,3% 41,7% 0,0% Skolen jobber tett sammen med fagmiljøer som for eksempel PPT for å løse utfordringer knyttet til elevenes atferd og sosiale kompetanse Ståstedsanalysen 10/11 81,8% 18,2% 0,0% Lærerne benytter konkrete strategier og tilnærminger for å forebygge og redusere adferdsproblemer hos elevene Ståstedsanalysen 10/11 58,3% 41,7% 0,0% Side 20 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

21 E. Resultater fra andre frivillige eller lokale undersøkelser En del r gjennomfører andre undersøkelser enn de som er obligatorisk i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. I del E kan man sammenstille informasjon fra slike lokale undersøkelser som grunnlag for vurdering av ns nåværende praksis. Det skal ikke trekkes konklusjoner om ns ståsted basert på disse resultatene alene. Skolen har gjennomført lærerundersøkelsen Ev. resultater fra lærerundersøkelsen kommenteres: Andel i % Skolen har gjennomført foreldreundersøkelsen/lokal brukerundersøkelse Andel i % Ev. resultater fra foreldre- eller brukerundersøkelser kommenteres: Skolen har gjennomført organisasjons-/arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte Andel i % Ev. resultater fra slike undersøkelser kommenteres. Legg spesielt vekt på de ansattes vurdering av ledelse, samarbeid og tidligere utviklingsarbeid på n: Ev. annen informasjon fra lokale undersøkelser: Side 21 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

22 F. Skolens samlede vurdering og valg av satsingsområde De ansattes egenvurdering i del D drøftes i lys av annen tilgjengelig informasjon om n. Viktige momenter fra diskusjonen oppsummeres i tabellen nedenfor. En liten gruppe tar hovedansvar for å velge ut ett eller noen få områder n skal gripe fatt i for å forbedre praksis og for å lykkes med systematisk endringsarbeid. Ledelse, samhandling, ressursfordeling, kompetanseutvikling og bruk av fellestid er eksempler på slike forhold. Gruppens konklusjoner legges fram for ledelsen på n for å sikre forankring. Hovedmomenter fra diskusjon om ansattes vurdering (del D) sett opp mot annen informasjon om n (del A, C, D og E): Beskriv kort hvordan personalet har vært involvert i diskusjonen Andel av de ansatte som deltok: Arbeid på de ulike trinnene og i ns fellestid: Konklusjoner Skolens prioriterte utfordringer i neste periode: Sterke sider som n kan bygge på: Utfordringer på organisasjonsnivå som påvirker det pedagogiske arbeidet: Systematisk arbeid med utforming og gjennomføring av tiltak: Forankring hos ns nøkkelaktører Ja Nei Samlet vurdering av ns ståsted og valg av hovedutfordring (del E) er drøftet med ansatte og tillitsvalgte Samlet vurdering av ns ståsted og valg av hovedutfordring (del E) er drøftet med eier Den samlede vurderingen av ns ståsted er drøftet i elevrådet Den samlede vurderingen av ns ståsted er drøftet i FAU Side 22 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

23 Symbolforklaring Tall er unntatt offentlighet Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Tall skal finnes, men mangler Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år Side 23 av 23 Ståstedsanalyse for oktober 2010

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010

Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010 Ståstedsanalyse for Herøy 2010 Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1 Ståstedsanalyse videregående skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering. Hele personalet involveres i en vurdering av skolens praksis

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst 2017 07.01.2018 Elevundersøkelsen Indekser Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Trivsel 4,5 Støtte fra lærer 4,6 Støtte hjemmefra

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk på «Historiske spørsmål»

Detaljer

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn)

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn) Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på Har du noen medelever

Detaljer

Ståstedsanalyse for videregående skole

Ståstedsanalyse for videregående skole Ståstedsanalyse for Videregående Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Nasjonalt - Vår 2011 Vår 2011 434223 371574 85,57 06.05.2011 00:25:05 Nasjonalt - Vår 2010 Vår 2010 405996 342100 84,26 22.09.2010

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2017) - TOTAL Høst 2017 27.11.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Generelle betraktninger.

Generelle betraktninger. Ståstedsanalysen Undersøkelsen er besvart av ledelse og lærere/medarbeidere på utdanningsgruppene på Kjelle. Denne rapporten baserer seg på sammenlikning av tallene for ståstedsanalyse 04/05. Tallene for

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Vedleggsdokument. Vedlegg 1 Grafer og tabeller fra spørreskjemaundersøkelse, elevundersøkelse, skoleresultat

Vedleggsdokument. Vedlegg 1 Grafer og tabeller fra spørreskjemaundersøkelse, elevundersøkelse, skoleresultat Vedleggsdokument Vedlegg 1 Grafer og tabeller fra spørreskjemaundersøkelse, elevundersøkelse, skoleresultat Plansje 1 Hvilken skole arbeider du ved? 10 9 57,1% 42,9% Fillan skole Hvilken skole arbeider

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst 2015 15.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på?

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Lambertseter Strategisk Plan- Lambertseter - 2017 Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst 2018 23.11.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Maridalen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...5

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Program for dagen Program 1. dag: Presentasjon Litt om Gnist og skolebasert kompetanseutvikling Orientering om/ presentasjon av undersøkelsene og prosesser

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Skøyenåsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Skøyenåsen skole n Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Skøyenåsen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Sagene skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Sagene skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Sagene Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...5

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Vahl skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Vahl skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan Vahl Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...5 Elevenes

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Holmlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Holmlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2018 Holmlia Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl. 18.00 Sted: Personalrommet Til stede: Lærer: Gunn Lian Fugløy 2 foreldre: Astrid Liøkel, Wenche Hegstad Fra

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN for barnehage og skole

UTVIKLINGSPLAN for barnehage og skole UTVIKLINGSPLAN for barnehage og skole 2017-2020 Vedtatt i kommunestyret 25.01.2018 Søgne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Mål og verdigrunnlag side 3 Kjennetegn på god praksis side 4 Vurdering av måloppnåelse

Detaljer

Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene. Lunner barneskole

Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene. Lunner barneskole Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for 2015 Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene Lunner barneskole Innledning Oppvekstkomiteen i Lunner utarbeider hvert år en rapport om kvalitet

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Fagerborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Fagerborg skole n Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Fagerborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Skøyenåsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Skøyenåsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Skøyenåsen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ris skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ris skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Ris skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Morellbakken skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer