Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010"

Transkript

1 Ståstedsanalyse for Herøy 2010 Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften til privatskoleloven. Målet er å skape en felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere å arbeide videre med. Dette forutsetter at alle skolens ansatte er involvert i analysearbeidet. I analysen sammenstilles data fra Skoleporten, blant annet resultater fra Elevundersøkelsen og karakterstatistikk, med de ansattes vurdering av skolens praksis. Dette kan gi skolen et utgangspunkt for å velge ut og prioritere noen innsatsområder for å iverksette helhetlig skoleutvikling. Konklusjonene i ståstedsanalysen er et uttrykk for hvordan de ansatte vurderer skolens praksis. Verktøyet kan ikke brukes til å sammenligne ulike skoler i en kommune eller i en fylkeskommune. Ståstedsanalysen består av seks deler: Datainnsamling A. Faktaopplysninger om skolen B. Resultater fra Elevundersøkelsen C. Resultater fra nasjonale prøver og karakterer Først drøftes datagrunnlaget som er hentet fra A, B og C i skolens personale. Neste skritt er å gjennomføre en undersøkelse av skolens praksis Det er viktig å være bevisst på at resultatene fra undersøkelsen kun gir noen indikasjoner, og egner seg bare som et underlag for drøfting ved oppstart, valg og prioritering av forbedringstiltak. Vurdering D. Medarbeiderne svarer på undersøkelsen der de vurderer skolens praksis ut fra en rekke påstander om god praksis. Alle svarene bearbeides i en samlet rapport som viser hvor det er avvik eller sammenfall i forhold til god praksis, for hver enkelt påstand. E. Resultater fra andre frivillige undersøkelser, bla. foreldreundersøkelsen F. Skolens samlede vurdering og valg av satsingsområder Side 1 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

2 A. Faktaopplysninger om skolen Informasjon om skolen Navn på skole: Herøy Skoleslag: 1-7: 1-10: x 8-10: Annet: Fylke: Nordland fylke Ressurser og ansatte Herøy Fordelt på periode Offentlig Alle trinn Begge kjønn Grunnskole Talet på lærarar Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon Informasjon om elevene Herøy Fordelt på periode Offentlig Alle trinn Begge kjønn Grunnskole Talet på elevar Antall elever med norsk som andrespråk 2 3 Antall elever på enkeltvedtak ( 5.1) Antall elever som følges opp av rådgivingstjenesten pga. høyt udok. fravær Beskriv ev. endringer i elevgrunnlag, ansatte og ressurser siste år: Side 2 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

3 B. Resultater fra elevundersøkelsen Elevundersøkelsen trinn 7 Herøy Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Sosial trivsel 4,5 4,5 4,7 4,3 Trivsel med lærerne 4,1 4,2 4,4 3,8 Mestring 3,7 Faglig utfordring 3,4 Elevdemokrati 3,9 4,1 4,6 3,5 Fysisk læringsmiljø 3,2 3,2 3,3 3,1 Mobbing på skolen 1,0 1,4 1,1 1,3 Motivasjon 4,0 4,2 4,4 4,0 Faglig veiledning 4,0 3,7 4,3 3,6 Herøy Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Sosial trivsel 4,3 4,3 4,4 Trivsel med lærerne 3,8 3,9 4,1 Mestring 3,7 3,8 3,9 Faglig utfordring 3,4 3,4 3,5 Elevdemokrati 3,5 3,4 3,6 Fysisk læringsmiljø 3,1 2,9 3,2 Mobbing på skolen 1,3 1,5 1,4 Motivasjon 4,0 4,1 4,2 Faglig veiledning 3,6 3,4 3,4 Sosial trivsel Herøy Sammenlignet geografisk Trives du godt på skolen? 4,1 (77,8) 4,1 (85,2) 4,3 (88,8) Trives du sammen med elevene i 4,5 (77,8) 4,3 (85,2) 4,4 (88,8) gruppa/ klassen din? Trives du i friminuttene/ fritimene? 4,4 (77,8) 4,4 (85,2) 4,5 (88,8) Trivsel med lærerne Herøy Sammenlignet geografisk Trives du sammen med lærerne dine? 3,8 (77,8) 4,0 (85,6) 4,2 (88,5) Har du lærere som gir deg lyst til å 3,3 (77,8) 3,5 (85,6) 3,7 (88,5) jobbe med fagene? Er lærerene hyggelige mot deg? 4,2 (77,8) 4,2 (85,6) 4,4 (88,5) Side 3 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

4 Mestring Herøy Sammenlignet geografisk Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egenhånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? Hvor ofte greier du de oppgavene du har som lekse uten å be om hjelp? Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer. 3,7 (77,8) 3,8 (87,3) 3,9 (90,6) 3,6 (77,8) 3,7 (87,3) 3,9 (90,6) 3,6 (77,8) 3,8 (87,3) 3,9 (90,6) Faglig utfordring Herøy Sammenlignet geografisk Hvor ofte opplever du at skolearbeidet ikke gir deg nok utfordring? Hvor ofte gir du opp når du arbeider med skolearbeid fordi du synes det er for vanskelig? 3,1 (77,8) 3,2 (87,1) 3,2 (90,1) 3,8 (77,8) 3,6 (87,1) 3,7 (90,1) Elevdemokrati Herøy Sammenlignet geografisk Hvor godt arbeid synes du elevrådet 3,5 (66,7) 3,4 (82,4) 3,7 (87,4) gjør på skolen? Hører skolen på elevenes forslag? 3,5 (66,7) 3,3 (82,4) 3,5 (87,4) Fysisk læringsmiljø Herøy Sammenlignet geografisk Luften i klasserommene 2,6 (72,2) 2,6 (84,2) 3,0 (88,6) Temperaturen i klasserommene 2,9 (72,2) 2,7 (84,2) 3,0 (88,6) Klasserommene ellers 3,0 (72,2) 3,1 (84,2) 3,5 (88,6) Lærebøker og utstyr 3,4 (72,2) 3,1 (84,2) 3,5 (88,6) Skolebibliotek 3,3 (72,2) 3,0 (84,2) 3,5 (88,6) Toaletter 2,5 (72,2) 2,4 (84,2) 2,6 (88,6) Garderobe og dusj 2,5 (72,2) 2,5 (84,2) 2,8 (88,6) Skolebygget 3,3 (72,2) 3,2 (84,2) 3,6 (88,6) Renhold/ vasking 3,3 (72,2) 3,2 (84,2) 3,4 (88,6) Uteområdet elevene kan bruke i friminuttene 4,0 (72,2) 3,1 (84,2) 3,5 (88,6) Side 4 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

5 Mobbing på skolen Herøy Sammenlignet geografisk Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 1,3 (77,8) 1,5 (88,0) 1,4 (91,1) Motivasjon Herøy Sammenlignet geografisk Gjør du leksene dine? 4,5 (77,8) 4,6 (84,5) 4,7 (87,9) Er du interessert i å lære på skolen? 4,2 (77,8) 4,2 (84,5) 4,3 (87,9) Hvor godt liker du skolearbeidet? 3,3 (77,8) 3,4 (84,5) 3,6 (87,9) Følger du med og hører etter når læreren snakker? 4,1 (77,8) 4,2 (84,5) 4,3 (87,9) Faglig veiledning Herøy Sammenlignet geografisk Forteller lærerne hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? Hvor ofte forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? 3,4 (77,8) 3,4 (87,2) 3,5 (90,2) 3,8 (77,8) 3,3 (87,2) 3,3 (90,2) Elevundersøkelsen trinn 10 Herøy Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Sosial trivsel 4,2 4,2 4,3 Trivsel med lærerne 3,4 3,7 3,7 Mestring 3,9 3,7 3,8 Faglig utfordring 3,5 3,3 3,3 Elevdemokrati 3,5 3,0 3,2 Fysisk læringsmiljø 2,4 2,5 2,7 Mobbing på skolen 1,1 1,5 1,4 Motivasjon 3,7 3,8 3,8 Faglig veiledning 3,1 3,2 3,1 Medbestemmelse 2,0 2,3 2,4 Karriereveiledning 4,4 3,6 3,6 Side 5 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

6 Sosial trivsel Herøy Sammenlignet geografisk Trives du godt på skolen? 3,9 (100,0) 4,0 (79,1) 4,1 (81,8) Trives du sammen med elevene i 4,3 (100,0) 4,2 (79,1) 4,3 (81,8) gruppa/ klassen din? Trives du i friminuttene/ fritimene? 4,3 (100,0) 4,3 (79,1) 4,4 (81,8) Trivsel med lærerne Herøy Sammenlignet geografisk Trives du sammen med lærerne dine? 3,5 (100,0) 3,8 (78,0) 3,8 (80,9) Har du lærere som gir deg lyst til å 2,9 (100,0) 3,2 (78,0) 3,3 (80,9) jobbe med fagene? Er lærerene hyggelige mot deg? 3,9 (100,0) 4,1 (78,0) 4,1 (80,9) Mestring Herøy Sammenlignet geografisk Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egenhånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? Hvor ofte greier du de oppgavene du har som lekse uten å be om hjelp? Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer. 4,0 (100,0) 3,9 (79,8) 3,9 (83,1) 3,7 (100,0) 3,7 (79,8) 3,8 (83,1) 4,0 (100,0) 3,7 (79,8) 3,7 (83,1) Faglig utfordring Herøy Sammenlignet geografisk Hvor ofte opplever du at skolearbeidet ikke gir deg nok utfordring? Hvor ofte gir du opp når du arbeider med skolearbeid fordi du synes det er for vanskelig? 3,7 (100,0) 3,4 (79,8) 3,4 (83,0) 3,4 (100,0) 3,2 (79,8) 3,3 (83,0) Side 6 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

7 Elevdemokrati Herøy Sammenlignet geografisk Hvor godt arbeid synes du elevrådet 3,7 (82,6) 3,0 (72,9) 3,2 (77,6) gjør på skolen? Hører skolen på elevenes forslag? 3,3 (82,6) 3,1 (72,9) 3,1 (77,6) Fysisk læringsmiljø Herøy Sammenlignet geografisk Luften i klasserommene 2,5 (100,0) 2,1 (76,9) 2,4 (80,6) Temperaturen i klasserommene 2,3 (100,0) 2,2 (76,9) 2,4 (80,6) Klasserommene ellers 2,3 (100,0) 2,6 (76,9) 2,8 (80,6) Lærebøker og utstyr 2,4 (100,0) 2,7 (76,9) 3,0 (80,6) Skolebibliotek 2,6 (100,0) 2,5 (76,9) 2,9 (80,6) Toaletter 2,6 (100,0) 2,4 (76,9) 2,6 (80,6) Garderobe og dusj 2,2 (100,0) 2,3 (76,9) 2,5 (80,6) Skolebygget 2,5 (100,0) 2,6 (76,9) 2,9 (80,6) Renhold/ vasking 2,1 (100,0) 2,9 (76,9) 3,0 (80,6) Uteområdet elevene kan bruke i friminuttene 2,4 (100,0) 2,5 (76,9) 2,9 (80,6) Mobbing på skolen Herøy Sammenlignet geografisk Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 1,1 (100,0) 1,5 (79,2) 1,4 (82,4) Motivasjon Herøy Sammenlignet geografisk Gjør du leksene dine? 3,7 (95,7) 4,0 (77,9) 3,9 (81,1) Er du interessert i å lære på skolen? 4,0 (95,7) 4,0 (77,9) 4,0 (81,1) Hvor godt liker du skolearbeidet? 2,8 (95,7) 3,0 (77,9) 3,1 (81,1) Følger du med og hører etter når læreren snakker? 4,2 (95,7) 4,1 (77,9) 4,1 (81,1) Side 7 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

8 Faglig veiledning Herøy Sammenlignet geografisk Forteller lærerne hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? Hvor ofte forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? 3,6 (91,3) 3,4 (79,3) 3,4 (82,7) 2,6 (91,3) 2,9 (79,3) 2,8 (82,7) Medbestemmelse Herøy Sammenlignet geografisk Får du være med å bestemme hva det skal legges vekt på når ditt arbeid skal vurderes? I hvor mange fag får du være med på å lage arbeidsplaner? I hvor mange fag får du være med på å velge mellom ulike oppgavetyper? I hvor mange fag får du være med på å velge arbeidsmåter i fagene? Har lærerne forklart hvordan elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med fagene? Oppmuntrer lærerne til at elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med fagene 2,4 (95,7) 2,4 (74,3) 2,4 (78,6) 1,5 (95,7) 1,7 (74,3) 1,7 (78,6) 1,6 (95,7) 2,4 (74,3) 2,4 (78,6) 2,1 (95,7) 2,5 (74,3) 2,6 (78,6) 2,2 (95,7) 2,5 (74,3) 2,5 (78,6) 2,5 (95,7) 2,5 (74,3) 2,5 (78,6) Karriereveiledning Herøy Sammenlignet geografisk I hvilken grad er du fornøyd med informasjonen fra ungdomsskolen i forhold til å velge type videregående opplæring som passer for deg? I hvilken grad er du fornøyd med informasjonen du får på skolen om ulike utdannings- og yrkesvalg? 4,4 (100,0) 3,6 (77,7) 3,6 (80,8) 4,4 (100,0) 3,6 (77,7) 3,6 (80,8) Side 8 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

9 Kommentarer: Elevundersøkelsen kan ha en del feilkilder: Dagsform, forståelse av spørsmål,... Dessuten harmonerer ikke det ikke at toalettforhold og kvalitet på bygninger er lavere enn forventet, da dette er renoverte. Elevene rapporterer om god trivsel og lite mobbing. Motivasjonen for skolearbeid er høyere i 7.kl enn i 10.kl. Skolen tilbyr en god karriereveiledning Elevene etterlyser mer medbestemmelse i undervisningen. Skolen har en del utfordringer opp mot arbeidsro, flere elever sier de blir forstyrret i undervisningen. Dessuten har det vært en del uro i forbindelse med friminutt. C. Resultater fra nasjonale prøver og karakterer Nasjonale prøver Alle tall oppgitt i prosent 5.klasse År Lesing Regning Engelsk lesing Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Høst-07 18,2 54,5 27,3 27,3 54,5 18,2 36,4 45,5 18,2 Høst ,8 72,3 0 31,6 57,9 10,5 Høst ,7 8,3 16,7 58,3 25 9,1 54,5 36,4 Høst ,2 52,9 5,9 18,8 56,3 25 Nivå 1 defineres som kritisk sone 8.klasse År Lesing Regning Engelsk lesing ,1 13,6 36,4 31,8 9,1 13,6 18,2 40,9 22,7 4, ,1 30,4 26,1 4,3 08 3,4 17,2 44,8 24,1 10,3 7,1 10,7 46,4 14,3 21,4 0 10,7 67,9 14,3 7, ,8 21,1 26,3 21,1 15,8 0 21,1 47,4 5,3 26,3 15,8 26,3 26,3 26,3 5, ,9 29,4 47,1 0 17,6 0 6,7 66,7 13,3 13,3 11 Nivå 1 og 2 defineres som kritisk sone *Dataproblemer under gjennomføring av prøven i engelsk for 8.kl klasse År Lesing Regning Engelsk lesing ,3 42, ,8 Nivå 1 defineres som kritisk sone Side 9 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

10 Standpunkt- og eksamenskarakterer 10.klasse Alle karakterer er gjennomsnittskarakterer for klassen/ eksamenspartiet År Norsk skriftlig Matematikk skriftlig Engelsk skriftlig St.pkt Eksamen St.pkt Eksamen St.pkt Eksamen ,1 3,6 2,8 3, ,1 3,7 2,8 4,3 3, ,7 3,4 3,1 3, ,5 3,5 3,2 3,8 3, ,1 3,8 3,8 4,2 4, ,7 3,2 2,7 3,8 3, Grunnskolepoeng Herøy Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Alle trinn Begge kjønn Grunnskole (Antall) Kommentarer til resultat/ videre arbeid: 5.kl: Prøvene er nok lagt på et høyere nivå enn de er forberedte på. I tillegg til å reprodusere kunnskap, måler de også evnen til å anvende og tolke informasjon i ulike settinger. Dette må vi øve mer på. 8.kl: I engelsk scorer vi godt. I norsk må vi jobbe mer med refleksjonsoppgaver, lese statistikk og hente informasjon ut fra tabeller. I matematikk ser vi at flere elever ikke klarer å holde oppe konsentrasjonen under en hel prøve 9.kl: Klassen scorer godt på prøvene og gjorde også dette i 8. klasse. Klassen har et godt læringstrykk. Side 10 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

11 D. Ansattes vurdering av skolen opp mot tegn på god praksis I denne delen finnes en oppsummering av de ansattes vurdering av skolens læringsmiljø og elevenes læring opp mot en ideell situasjon. Dataene er samlet inn ved at (et utvalg av) de ansatte har tatt stilling til en rekke påstander som beskriver tegn på god praksis og sammenliknet disse med arbeidshverdagen på egen skole. Vurderingen av skolens ståsted er market slik: Grønn: Skolens praksis er tilfredsstillende. Gul: Skolens praksis må bedres. Rød: Skolens praksis må endres - tiltak er nødvendig. For å krysse grønt bør forholdene være jevnt over gode, men ikke nødvendigvis perfekte. Under finnes et sett av obligatoriske påstander. Påstandene er samlet under 5 overskrifter: 1. Faglig og sosial læring 2. Gjennomføring 3. Lære å lære og motivasjon 4. Tilpasset opplæring og vurdering 5. Miljø De ansatte har bare tatt stilling til påstander som er relevant for den aktuelle skoletypen. Datagrunnlag Antall som har svart på undersøkelsen Ledere Ansatte Ståstedsanalysen 10/ Resultater Her kommer resultatene fra de ansattes vurdering på de 5 områdene (eksempel) Oversikt over det endelige settet med påstander som de ansatte tar stilling til finnes i egen fil. Faglig og sosial læring Elevene kan løse konflikter på en konstruktiv måte Ståstedsanalysen 10/11 54,5% 45,5% 0,0% Elevene får trening i å samarbeide med ulike medelever Ståstedsanalysen 10/11 86,4% 13,6% 0,0% Lærerne formidler skolens verdigrunnlag og levendegjør verdiene i skolehverdagen Ståstedsanalysen 10/11 86,4% 13,6% 0,0% Lærerne på skolen tar også ansvar for de elevene de selv ikke underviser Ståstedsanalysen 10/11 68,2% 31,8% 0,0% Opplæringen på vår skole utvikler elevenes evne til kritisk tenkning og aktiv samfunnsdeltakelse Ståstedsanalysen 10/11 54,5% 45,5% 0,0% Opplæringen på vår skole utvikler elevene som aktive samfunnsborgere Ståstedsanalysen 10/11 63,6% 36,4% 0,0% Side 11 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

12 Skolen har et vel fungerende elevråd Ståstedsanalysen 10/11 40,9% 59,1% 0,0% Skolen legger til rette for fysisk aktivitet hver dag for alle elever Ståstedsanalysen 10/11 95,5% 4,5% 0,0% Elevene har nok tid og gode omgivelser for skolemåltidet Ståstedsanalysen 10/11 100,0 0,0% 0,0% % Opplæringen ved vår skole gir elevene forståelse og redskaper for delta i det flerkulturelle samfunnet Ståstedsanalysen 10/11 31,8% 68,2% 0,0% Elevene bruker jevnlig digitale verktøy i alle fag Ståstedsanalysen 10/11 13,6% 54,5% 31,8% Elevene kan vurdere og bruke den informasjonen de finner digitalt Ståstedsanalysen 10/11 27,3% 59,1% 13,6% Elevene trener på ulike muntlige ferdigheter i alle fag Ståstedsanalysen 10/11 72,7% 27,3% 0,0% Elevene benytter og trener på regning i alle fag Ståstedsanalysen 10/11 45,5% 45,5% 9,1% Skolen driver systematisk leseopplæring på alle trinn Ståstedsanalysen 10/11 100,0 % Elevene bruker skolebiblioteket aktivt i læringsarbeidet 0,0% 0,0% Ståstedsanalysen 10/11 18,2% 68,2% 13,6% På foreldremøter og i konferansetimer diskuterer vi ofte måten det undervises på og hva som fører til god læring for elevene Ståstedsanalysen 10/11 13,6% 86,4% 0,0% Skolen bruker lokalmiljøet og ressurspersoner omkring skolen aktivt i undervisningen Ståstedsanalysen 10/11 63,6% 36,4% 0,0% Skolen har et tilfredsstillende system for fraværsregistrering Ståstedsanalysen 10/11 81,8% 18,2% 0,0% Elever som begynner å få høyt fravær følges tett opp av lærere og ledere Ståstedsanalysen 10/11 71,4% 28,6% 0,0% Skolen legger stor vekt på utvikling av grunnleggende ferdigheter hos alle elever i løpet av 1-4 trinn Ståstedsanalysen 10/11 90,5% 9,5% 0,0% Lære å lære og motivasjon Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer og hva de har lært Ståstedsanalysen 10/11 36,4% 63,6% 0,0% Skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler Ståstedsanalysen 10/11 72,7% 27,3% 0,0% Side 12 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

13 Skolens arbeidsmetoder gjør at elevene får trening i å planlegge og disponere egen tid til oppgaver og lekser Ståstedsanalysen 10/11 72,7% 27,3% 0,0% Elevene er motiverte og viser utholdenhet i det faglige arbeidet Ståstedsanalysen 10/11 77,3% 22,7% 0,0% Tilpasset opplæring og vurdering Skolen kartlegger elevens forutsetninger for å lære, og vurderer deres faglige utvikling Ståstedsanalysen 10/11 77,3% 22,7% 0,0% Skolene bruker resultater fra kartleggingen i planlegging av undervisning Ståstedsanalysen 10/11 59,1% 40,9% 0,0% Lærerne følger opp resultater fra kartlegginger og prøver i det daglige arbeidet med hver enkelt elev Ståstedsanalysen 10/11 45,5% 54,5% 0,0% Når skolen oppdager at enkeltelever har svak faglig progresjon, gis eleven raskt ekstra støtte for å komme over i et positivt læringsløp (ikke spesialundervisning) Ståstedsanalysen 10/11 45,5% 40,9% 13,6% Elevene er kjent med hvilke kompetansemål de arbeider mot og hva de vurderes ut fra Ståstedsanalysen 10/11 54,5% 45,5% 0,0% Læreren forklarer den enkelte elev hva som skal til for å nå kompetansemålene Ståstedsanalysen 10/11 45,5% 54,5% 0,0% Elever med svake faglige forutsetninger får utfordringer og opplever mestring Ståstedsanalysen 10/11 63,6% 31,8% 4,5% Elever med sterke faglige forutsetninger får oppgaver de kan bryne seg på Ståstedsanalysen 10/11 36,4% 59,1% 4,5% Elevene får begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til kompetansemålene Ståstedsanalysen 10/11 54,5% 45,5% 0,0% Miljø Elevene har venner og trives godt på skolen Ståstedsanalysen 10/11 86,4% 13,6% 0,0% Skolens rutiner for å forebygge mobbing / trakassering er godt kjent blant elever og ansatte Ståstedsanalysen 10/11 68,2% 31,8% 0,0% De voksne er til stede og synlige i friminuttene Ståstedsanalysen 10/11 95,5% 4,5% 0,0% Elevene behandler hverandre med respekt Ståstedsanalysen 10/11 40,9% 59,1% 0,0% Både elever og lærere kommer presis til timen Ståstedsanalysen 10/11 54,5% 45,5% 0,0% Side 13 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

14 Læreren kan starte undervisningen med en gang timen begynner uten å bruke mye tid på å få ro i klassen Ståstedsanalysen 10/11 54,5% 45,5% 0,0% Når noe går i stykker eller blir ødelagt repareres det med en gang Ståstedsanalysen 10/11 36,4% 54,5% 9,1% Lærerne er enige om hva som er uakseptabel elev-atferd og reagerer på samme måte ved brudd på skolens regler Ståstedsanalysen 10/11 31,8% 68,2% 0,0% Skolen trekker inn foreldrene i diskusjoner om elevens sosiale utvikling Ståstedsanalysen 10/11 68,2% 31,8% 0,0% Skolen jobber tett sammen med fagmiljøer som for eksempel PPT for å løse utfordringer knyttet til elevenes atferd og sosiale kompetanse Ståstedsanalysen 10/11 72,7% 27,3% 0,0% Lærerne benytter konkrete strategier og tilnærminger for å forebygge og redusere adferdsproblemer hos elevene Ståstedsanalysen 10/11 61,9% 38,1% 0,0% Kommentarer: Ved neste års ståstedsanalyse vil vi dele personalet inn opp mot de trinn de underviser på, da får vi et mer reelt grunnlag for evaluering. Skolen har en meget velfungerende voksenopplæring. Elevene her kan inkluderes mer i skolens øvrige virksomhet. Bruken av digitale verktøy har vært vanskelig da de tekniske problemene har vært store. Ting er bedre, men vi sliter med den daglige drift. Dette går på tekniske ting og kanskje manglende kompetanse. Bruken av skolebibliotek har vært vanskelig å få til, med sambruk av lokaliteter og lite ressurser avsatt. Avstanden til folkebiblioteket er for stor til daglig bruk. MEN vi ser en løsning med flytting av biblioteket til skolen. På foreldremøter og kontakttimer er undervisningsform og def. på hva god læring lite drøftet. Dette er viktig og vi har allerede gitt kompetanseheving innen området (god elevvurdering=god undervisning). Respekten elevene imellom kan innimellom være varierende. Vi ser en utstrakt bruk av bannskap og kjønnsord i enkelte elever`s dagligspråk. At ting tar tid å få reparert må bero på at vaktmester ikke får info. Han er meget snar å reparere!! Elever med svak og sterk progresjon i fag må få mer tilpassede arbeidsoppgaver. Dessuten er det viktig å inkludere dem i egen læring Side 14 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

15 F. Skolens samlede vurdering og valg av satsingsområde De ansattes egenvurdering i del D drøftes i lys av annen tilgjengelig informasjon om skolen. Viktige momenter fra diskusjonen oppsummeres i tabellen nedenfor. En liten gruppe tar hovedansvar for å velge ut ett eller noen få områder skolen skal gripe fatt i for å forbedre praksis og for å lykkes med systematisk endringsarbeid. Ledelse, samhandling, ressursfordeling, kompetanseutvikling og bruk av fellestid er eksempler på slike forhold. Gruppens konklusjoner legges fram for ledelsen på skolen for å sikre forankring. Hovedmomenter fra diskusjon om ansattes vurdering (del D) sett opp mot annen informasjon om skolen (del A, C, D og E): Tilstandsrapporten ber skolen vurdere arbeidsro, resultater i matematikk og engelsk. Dette vil bli evaluert og ev. Tiltak satt iverk. Beskriv kort hvordan personalet har vært involvert i diskusjonen Andel av de ansatte som deltok: Alle lærere Arbeid på de ulike trinnene og i skolens fellestid: Ja Konklusjoner Skolens prioriterte utfordringer i neste periode: -kvalitet i undervisningen: Elevene aktivt med i egen læring (elevvurdering) -Digital kompetanse: Kompetanseheving og bruk av It`s learning og digitale hjelpemidler. -Aktive foreldre: Følge opp elevenes skolearbeid, stimulere fedre i elevenes skolearbeid. Få informasjon om hva god læring er Sterke sider som skolen kan bygge på: -stor trivsel blant elever og ansatte -fleksibelt og stabilt personale -oppegående FAU Utfordringer på organisasjonsnivå som påvirker det pedagogiske arbeidet: -samarbeid rundt klasse: Organisere møteplasser for klassenes lærere Systematisk arbeid med utforming og gjennomføring av tiltak: -skolens årsplan, behandlet i alle skolens organer og vedtatt i skolens samarbeidsutvalg -tema i medarbeidersamtaler Forankring hos skolens nøkkelaktører Ja Nei Samlet vurdering av skolens ståsted og valg av hovedutfordring (del E) er drøftet med ansatte og tillitsvalgte Samlet vurdering av skolens ståsted og valg av hovedutfordring (del E) er drøftet med skoleeier Den samlede vurderingen av skolens ståsted er drøftet i elevrådet Den samlede vurderingen av skolens ståsted er drøftet i FAU x x x x Side 15 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

16 Vedlegg: 1 Stor internasjonal undersøkelse om hva som fremmer elevenes læringsutbytte (Hattey 2009) -stor internasjonal forskning; studier der 83 mill. elever har deltatt -138 standarder er rangert etter hva som fremmer læring *Tiltak med liten eller lav effekt: Reduserte klassestørrelser, åpne skoler, individuellundervisning/ selvregulert læring (ukeplan), trad.to-lærersystem, lærers fagkunnskap dersom denne ikke brukes aktivt i effektiv læring Vedlegg 2: *Tiltak med middels effekt: Gode sosiale relasjoner mellom elever og en elevkultur som støtter læring, foreldre med realistiske forventninger og som aktivt støtter barns læring og skolegang (gutter arver holdninger til skole fra fedre) *Tiltak med stor effekt: Lærer vektlegger det som fremmer læring/ formativ vurdering, lærer`s framovermeldinger til elever, positiv og støttende relasjon elev-lærer, skolen har klare standarder på hva god undervisning er, klar håndtering av uro og bråk i undervisningen -Størst effekt: Elevenens oppfatning av egen læring. Gjør læring synlig! Kartlegging av oppmøte på foreldremøter og kontakttimer Foreldremøter Høst 2010 Høst 2011 Høst 2012 Ant. Oppmøte Oppmøte Ant. Oppmøte Oppmøte Ant. elever repr. menn kvinner elever menn repr. kvinner elever repr. 1.kl 9/ kl 12/ kl 11/ kl 7/ kl 11/ kl 12/ kl 12/ kl 10/ kl 13/ kl 23/ Sum 120/ % Oppmøte menn Oppmøte kvinner Kontakttimer Høst 2010 Vår 2011 Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn 1.kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Ant. kvinner Sum Vi registrerer antall elever som er representerte og hvordan fordelingen mellom menn og kvinner er. Side 16 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

17 Side 17 av 17 Ståstedsanalyse for Herøy - 4. mars 2013

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1 Ståstedsanalyse videregående skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering. Hele personalet involveres i en vurdering av skolens praksis

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst 2017 07.01.2018 Elevundersøkelsen Indekser Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Trivsel 4,5 Støtte fra lærer 4,6 Støtte hjemmefra

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Nasjonalt - Vår 2011 Vår 2011 434223 371574 85,57 06.05.2011 00:25:05 Nasjonalt - Vår 2010 Vår 2010 405996 342100 84,26 22.09.2010

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk på «Historiske spørsmål»

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn)

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn) Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på Har du noen medelever

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2017) - TOTAL Høst 2017 27.11.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

Vedleggsdokument. Vedlegg 1 Grafer og tabeller fra spørreskjemaundersøkelse, elevundersøkelse, skoleresultat

Vedleggsdokument. Vedlegg 1 Grafer og tabeller fra spørreskjemaundersøkelse, elevundersøkelse, skoleresultat Vedleggsdokument Vedlegg 1 Grafer og tabeller fra spørreskjemaundersøkelse, elevundersøkelse, skoleresultat Plansje 1 Hvilken skole arbeider du ved? 10 9 57,1% 42,9% Fillan skole Hvilken skole arbeider

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Generelle betraktninger.

Generelle betraktninger. Ståstedsanalysen Undersøkelsen er besvart av ledelse og lærere/medarbeidere på utdanningsgruppene på Kjelle. Denne rapporten baserer seg på sammenlikning av tallene for ståstedsanalyse 04/05. Tallene for

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst 2018 23.11.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Ståstedsanalyse for videregående skole

Ståstedsanalyse for videregående skole Ståstedsanalyse for Videregående Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tokerud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tokerud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Tokerud skole Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst 2015 15.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på?

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN for barnehage og skole

UTVIKLINGSPLAN for barnehage og skole UTVIKLINGSPLAN for barnehage og skole 2017-2020 Vedtatt i kommunestyret 25.01.2018 Søgne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Mål og verdigrunnlag side 3 Kjennetegn på god praksis side 4 Vurdering av måloppnåelse

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Skolebilde for Fredheim skole skoleåret

Skolebilde for Fredheim skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Fredheim skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 123 2013 121 2014 117 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Fagerborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Fagerborg skole n Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Fagerborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Stavanger kommune (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Maridalen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...5

Detaljer

Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i Sør-Varanger kommune

Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i Sør-Varanger kommune kommune Kultur- og oppvekstetaten Seksjon opplæring Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i kommune i kommune har deltatt i en omfattende undersøkelse av opplevd kvalitet i grunnskolen, våren 2005. Parallelt

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Trivselsundersøkelsene 2012-13

Trivselsundersøkelsene 2012-13 Trivselsundersøkelsene 2012-13 FORELDREUNDERSØKELSEN Mail til foreldre 7/1-13 Til alle foreldre ved Steinerskolen i Stavanger! Minner om foreldreundersøkelsen som vi håper dere tar dere tid til å svare

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer