Vedleggsdokument. Vedlegg 1 Grafer og tabeller fra spørreskjemaundersøkelse, elevundersøkelse, skoleresultat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedleggsdokument. Vedlegg 1 Grafer og tabeller fra spørreskjemaundersøkelse, elevundersøkelse, skoleresultat"

Transkript

1 Vedleggsdokument Vedlegg 1 Grafer og tabeller fra spørreskjemaundersøkelse, elevundersøkelse, skoleresultat

2 Plansje 1 Hvilken skole arbeider du ved? ,1% 42,9% Fillan skole Hvilken skole arbeider du ved? (N = 42) Ved en av de øvrige skolene

3 Plansje 2 Oppleverdu å ha tilstrekkeligkompetanse i alle fag hvor du underviser? ,9% 38,1% Ja Opplever du å ha tilstrekkelig kompetanse i alle fag hvor du underviser? (N = 42) Nei

4 Plansje 3 Gjennomførte din gruppe/klasse nasjonale prøver forrige skoleår(16/17)? Nasjonale prøvernasjonale prøver ble innført som en støtte til skolenes forbedringsarbeid. I det følgende kommer noen spørsmål om forberedelse, gjennomføring, vurdering og anvendelse av resultater fra nasjonale prøver ,2% 48,8% Ja Gjennomførte din gruppe/klasse nasjonale prøver forrige skoleår (16/17)? (N = 41) Nei

5 Plansje4 Hvordanforberedtedu gjennomføringav nasjonaleprøverfor din gruppe/klassei 2016/17? Sett kryssder det samsvarer med din praksis ,9% 89,5% 89,5% 94,7% 7% 36,8% 10,5% 0, Hvordan forberedte du gjennomføring av nasjonale prøver for din gruppe/klasse i 2016/17? Sett kryss der det samsvarer med din praksis. (N = 19)

6 Plansje5 Kryssav for de påstandenedu menersvarertil din/skolenspraksisfor gjennomføringav nasjonaleprøver i 2016/17? ,1% 50, 55,6% 33,3% 33,3% Ingen av mine elever opplevde tekniske problemer under gjennomføring av prøvene Alle elever med fravær på Ingen av mine elever hadde prøvedagen gjennomførte fritak fra nasjonale prøver prøven så fort de var tilbake Fritak fra nasjonale prøver ble vurdert og innvilget for enkeltelever (spesialundervisning, språk) Fritak fra nasjonale prøver dokumenteres gjennom et enkeltvedtak fra rektor Kryss av for de påstandene du mener svarer til din/skolens praksis for gjennomføring av nasjonale prøver i 2016/17? (N = 18)

7 Plansje 6 Hvordan har du fulgt du opp resultatene fra nasjonale prøver i 2016/17? Resultatene ble tatt inn i underveisvurderingen av den enkelte eleven (N = 19) 5,3% 15,8% 21,1% 57,9% Resultatene ble drøftet med foresatte i kontaktsamtaler (N = 19) 0, 10,5% 21,1% 68,4% Jeg tilpasset opplæringen til den enkelte eleven på grunnlag av resultatene (N = 19) 0, 5,3% 31,6% 63,2% Ja Jeg vurderte resultatene for min gruppe/klasse samlet (N = 18) 11,1% 16,7% 11,1% 61,1% Delvis Nei Annet Jeg tilpasset opplæringen for min gruppe/klasse ut i fra de samlede resultatene (N = 19) 5,3% 5,3% 26,3% 63,2% Vi drøftet resultatene på på trinn/team for å vurdere felles tiltak (N = 19) 5,3% 5,3% 10,5% 78,9% 9 10 Prosent

8 Plansje 7 Standpunktkarakterer, Hitra kommune, Sør-Trøndelag fylke og nasjonalt. Gjennomsnitt. Indikator og nøkkeltall Engelsk skriftlig standpunkt - Hitra kommune skoleeier 3,4 3,6 Engelsk skriftlig standpunkt - Sør-Trøndelag fylke 4,0 4,0 4,0 Engelsk skriftlig standpunkt - Nasjonalt Engelsk muntlig standpunkt - Hitra kommune skoleeier 3,6 Engelsk muntlig standpunkt - Sør-Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,2 Engelsk muntlig standpunkt - Nasjonalt 4,2 4,2 4,3 Matematikk standpunkt - Hitra kommune skoleeier 3,3 3,6 3,3 Matematikk standpunkt - Sør-Trøndelag fylke 3,5 3,6 3,6 Matematikk standpunkt Nasjonalt 3,5 3,5 3,6 Norsk hovedmål standpunkt - Hitra kommune skoleeier 3,6 3,4 Norsk hovedmål standpunkt - Sør-Trøndelag fylke Norsk hovedmål standpunkt - Nasjonalt Norsk sidemål standpunkt - Hitra kommune skoleeier 3,5 3,2 Norsk sidemål standpunkt - Sør-Trøndelag fylke 3,6 3,6 Norsk sidemål standpunkt - Nasjonalt 3,6 Norsk muntlig standpunkt - Hitra kommune skoleeier 4,0 4,0 Norsk muntlig standpunkt - Sør-Trøndelag fylke 4,2 4,1 4,2 Norsk muntlig standpunkt - Nasjonalt 4,2 4,2 4,3

9 Plansje 8 Eksamenskarakterer for Hitra kommune, Sør-Trøndelag fylkes og nasjonalt Indikator og nøkkeltall Engelsk skriftlig eksamen - Hitra kommune skoleeier 3,3 3,4 3,6 Engelsk skriftlig eksamen - Sør-Trøndelag fylke 3,6 Engelsk skriftlig eksamen - Nasjonalt 3,6 Engelsk muntlig eksamen - Hitra kommune skoleeier 4,6 Engelsk muntlig eksamen - Sør-Trøndelag fylke 4,6 4,4 4,5 Engelsk muntlig eksamen - Nasjonalt 4,4 4,5 4,5 Matematikk skriftlig eksamen - Hitra kommune skoleeier 2,8 3,0 Matematikk skriftlig eksamen - Sør-Trøndelag fylke 2,9 3,4 3,4 Matematikk skriftlig eksamen - Nasjonalt 2,9 3,3 3,4 Matematikk muntlig eksamen - Hitra kommune skoleeier 4,7 4,1 4,3 Matematikk muntlig eksamen - Sør-Trøndelag fylke 4,1 4,1 4,1 Matematikk muntlig eksamen - Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 Norsk hovedmål skriftlig eksamen - Hitra kommune skoleeier 2,6 2,9 3,0 Norsk hovedmål skriftlig eksamen - Sør-Trøndelag fylke 3,5 3,5 3,5 Norsk hovedmål skriftlig eksamen - Nasjonalt 3,4 3,5 3,4 Norsk muntlig eksamen - Hitra kommune skoleeier 4,3 4,4 Norsk muntlig eksamen - Sør-Trøndelag fylke 4,4 4,4 4,4 Norsk muntlig eksamen - Nasjonalt 4,4 4,4 4,4 Norsk sidemål skriftlig eksamen - Hitra kommune skoleeier 3,3 2,8 2,8 Norsk sidemål skriftlig eksamen - Sør-Trøndelag fylke 3,2 3,2 3,2 Norsk sidemål skriftlig eksamen - Nasjonalt 3,1 3,2 3,3

10 Plansje 9 Hvilke trinn gjennomførerelevundersøkelsen årlig ved din skole? Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. De følgende spørsmålene handler om hvordan du og din skole arbeider med elevundersøkelsen ,3% 21,4% 16,7% 19, Alle trinn Alle trinn fra 5. til 10. 0, Alle trinn fra 7. til 10. 7,1% Kun 7. og 10.trinn 2,4% Elevundersøkelsen gjennomføres ikke årlig ved min skole Vet ikke Annet Hvilke trinn gjennomfører elevundersøkelsen årlig ved din skole? (N = 42)

11 Plansje 10 Gjennomførtedin gruppe/klasseelevundersøkelseni forrige skoleår(16/17)? , 35, Ja Gjennomførte din gruppe/klasse elevundersøkelsen i forrige skoleår (16/17)? (N = 40) Nei

12 Plansje11 Hvordanfulgtedu oppresultatenefraelevundersøkelsen? Sett kryssder du menerdetsamsvarermed din praksis ,3% 60,9% 60,9% 65,2% 34,8% Jeg vurderte resultatene for egen gruppe/klasse Jeg iverksatte tiltak som Jeg evaluerte tiltakene i min følge av resultatene i egen gruppe/klasse jevnlig gruppe/klasse Jeg drøftet resultatene med Vi drøftet skolens resultater mine kolleger på trinnet i hele kollegiet Hvordan fulgte du opp resultatene fra elevundersøkelsen? Sett kryss der du mener det samsvarer med din praksis. (N = 23)

13 Plansje 12 Læringskultur: 7. trinn, Hitra kommune. Gjennomsnitt på en skala fra 1-5. Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det 4,0 4,0 4,4 4,8 I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet 3,4 3,4 4,1 Det er god arbeidsro i timene 3,2 3,2 3,4 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,

14 Plansje 13 Læringskultur. 7. trinn, Hitra kommune, kommunegruppe 3, Sør-Trøndelag og nasjonalt. Gjennomsnitt på en skala fra Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det 4,6 4,6 4,4 4,8 I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet 4,1 4,0 4,1 Det er god arbeidsro i timene 3,6 3,5 3,5 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Nasjonalt Sør-Trøndelag Kommunegruppe 3 Hitrs

15 Plansje 14 Læringskultur. 10. trinn, Hitra kommune. Gjennomsnitt på en skala fra 1-5 Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det 4,1 4,4 I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet 3,2 Det er god arbeidsro i timene 3,5 3,4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,

16 Plansje 15 Læringskultur. 10. trinn, Hitra kommune, kommunegruppe 3, Sør-Trøndelag og nasjonalt. Gjennomsnitt på en skala fra Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det 4,2 4,2 4,0 4,4 I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet 3,6 3,6 Det er god arbeidsro i timene 3,6 3,5 3,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Nasjonalt Sær-Trøndelag Kommunegruppe 3 Hitra

17 Plansje 16 Mestring. 7. trinn, Hitra kommune. Gjennomsnitt på en skala fra 1 5 Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? 4,2 4,0 4,0 4,1 Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som lærerne gjennomgår og forklarer? 4,1 3,6 Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? 1,0 2,0 3,0 4,0 5,

18 Plansje17 Mestring 7. trinn, Hitra kommune, kommunegruppe3, Sør-Trøndelag og nasjonalt. Gjennomsnitt på en skala fra ,3 4,2 Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? 4,1 4,2 Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som lærerne gjennomgår og forklarer? 4,0 4,1 Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Nasjonalt Sør-Trøndelag Kommunegruppe 3 Hitra

19 Plansje 18 Mestring. 10. trinn, Hitra kommune. Gjennomsnitt på en skala fra 1 5 Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? 4,2 4,2 4,2 4,4 Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som lærerne gjennomgår og forklarer? 3,6 Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? 4,1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,

20 Plansje 19 Mestring 10. trinn, Hitra kommune, kommunegruppe3, Sør-Trøndelag og nasjonalt. Gjennomsnitt på en skala fra ,2 4,1 Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? 4,1 4,2 Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som lærerne gjennomgår og forklarer? Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Nasjonalt Sør-Trøndelag Kommunegruppe 3 Hitra

21 Plansje 20 Har du deltatt i arbeidet med "LP-modellen"? Pedagogiske satsinger Hitra kommune har deltatt i ulike pedagogiske satsinger de siste årene, deriblant LP-modellen, SKU og Vurdering for læring. I det følgende kommer noen spørsmål knyttet til disse satsingene , 16,7% 2,4% 0, Ja Nei Vet ikke Annet Har du deltatt i arbeidet med "LP-modellen"? (N = 42)

22 Plansje 21 Har satsingen på "LP-modellen" endret din pedagogiske praksis? ,7% 20,6% 11,8% 2,9% Ja Nei Vet ikke Annet Har satsingen på "LP-modellen" endret din pedagogiske praksis? (N = 34)

23 Plansje 22 Har du deltatt i satsingen"kompetanse for mangfold" ,9% 29,3% 4,9% 0, Ja Nei Vet ikke Annet Har du deltatt i satsingen "Kompetanse for mangfold" (N = 41)

24 Plansje 23 Har satsingen på "Kompetanse for mangfold" endret din pedagogiske praksis? , 40, 12, 0, Ja Nei Vet ikke Annet Har satsingen på "Kompetanse for mangfold" endret din pedagogiske praksis? (N = 25)

25 Plansje24 Har du deltatti arbeidetmed SKU (Skolebasertkompetanseutviklingfor ungdomstrinnet)? ,7% 14,3% 0, 0, Ja Nei Vet ikke Annet Har du deltatt i arbeidet med SKU (Skolebasert kompetanseutvikling for ungdomstrinnet)? (N = 42)

26 Plansje 25 Har satsingen på SKU endret din pedagogiske praksis? ,4% 5,9% 11,8% 2,9% Ja Nei Vet ikke Annet Har satsingen på SKU endret din pedagogiske praksis? (N = 34)

27 Plansje 26 Utfører du følgende i ditt vurderingsarbeid? Vurderingsarbeid Vurdering er en viktig del av opplæringen. Nedenfor bes du ta stilling til en del påstander om ditt vurderingsarbeid , 86,8% 97,6% 100, 61,5% 38,5% 39,5% 60,5% 52,8% 47,2% 15, 13,2% 2,4% 0, Ja Nei

28 Plansje 27 Vurdering for læring. 7. Hitra kommune. Gjennomsnitt på en skala fra 1 5. Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget 3,4 3,3 3,4 4,1 Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 2,5 2,6 3,0 3,3 Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? 3,1 3,2 3,2 Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? 3,1 3,4 4,1 Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? 3,4 3,4 3,6 4,2 Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet du gjør? 4,0 4,6 Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes? 3,6 4,0 4,3 Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? 4,0 4,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,

29 Plansje 28 Vurdering for læring. 7. trinn. Hitra kommune, kommunegruppe3, Sør-Trøndelag og nasjonalt. Gjennomsnitt på en skala fra Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget - Hitra kommune skoleeier 4,1 Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? - Hitra kommune skoleeier Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? - Hitra kommune skoleeier 3,5 3,2 3,3 3,5 3,3 Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? - Hitra kommune skoleeier 4,1 Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? - Hitra kommune skoleeier Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet du gjør? - Hitra kommune skoleeier Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes? - Hitra kommune skoleeier Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? - Hitra kommune skoleeier 4,0 4,2 4,2 4,0 4,3 4,1 4,3 4,3 4,3 4,6 4,6 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Nasjonalt Kommunegruppe 3 Hitra

30 Plansje 29 Vurdering for læring. 7. trinn. Hitra kommune, kommunegruppe3, Sør-Trøndelag og nasjonalt. Gjennomsnitt på en skala fra Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget 2,6 2,9 3,0 3,2 Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 2,3 2,4 2,2 2,6 Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? 2,6 2,6 2,5 2,7 Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? 2,7 3,1 3,3 3,4 Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? 3,2 3,5 3,5 Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet du gjør? 3,1 3,5 3,6 Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes? 3,5 4,0 Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? 3,5 3,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,

31 Plansje 30 Vurdering for læring. 10. trinn. Hitra kommune, kommunegruppe3, Sør-Trøndelag og nasjonalt. Gjennomsnitt på en skala fra Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget - Hitra kommune skoleeier 3,1 3,0 3,1 2,9 Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? - Hitra kommune skoleeier Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? - Hitra kommune skoleeier 2,5 2,4 2,5 2,3 2,7 2,6 2,8 2,6 Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? - Hitra kommune skoleeier 3,1 3,1 3,2 3,3 Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? - Hitra kommune skoleeier Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet du gjør? - Hitra kommune skoleeier Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes? - Hitra kommune skoleeier 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? 3,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Nasjonalt Sør-Trøndelag Kommunegruppe 3 Hitra

32 Plansje 31 Hvordan praktisererdu/skolen tidlig innsats? Tidlig innsats I 1-3 i Opplæringsloven legges det stor vekt på at skolene skal styrke opplæringen på 1. til 4.trinn, og at det skal iverksettes tiltak overfor elever med svake ferdigheter i lesing og regning. Nedenfor følger noen spørsmål om hvordan Tidlig innsats praktiseres ved din skole , 100, 100, 100, 100, 90, 10, 0, 0, 0, 0, 10, Ja Nei

33 Plansje 32 Kjenner du til Arbeidsløypa? ,5% 9,5% Ja Kjenner du til Arbeidsløypa? (N = 42) Nei

34 Plansje33 Har du anvendtarbeidsløypaoverfornoen av dine elever? ,3% 31,7% Ja Har du anvendt arbeidsløypa overfor noen av dine elever? (N = 41) Nei

35 Plansje 34 Ta stilling til følgende påstanderom arbeidsløypa ,8% 46,3% 42,9% 38,1% 39, 38,1% 38,1% 35,7% 31,7% 33,3% 31, 24,4% 24,4% 24,4% 26,2% 26,2% 2% 2% 19,5% 19,5% 21,4% 19, 19, 19, 16,7% 16,7% 16,7% 9,8% 11,9% 7,3% 4,9% 2,4% Ja Både/og Nei Vet ikke

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst 2015 15.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

standpunktkarakterer og klagerett Valgfag og vurdering Praktisk informasjon Berlin Klassemøter Oslo kommune Utdanningsetaten

standpunktkarakterer og klagerett Valgfag og vurdering Praktisk informasjon Berlin Klassemøter Oslo kommune Utdanningsetaten Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 9. trinn 26.03.2019 Læringsmiljø Elevundersøkelsen 2018 Ungdom og rus hva rører seg i bydelen? Mat og helse og kunst og håndverk Valgfag og vurdering Praktisk

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2017 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater INNHOLD 1. OM VEDLEGG TIL TILSTANDSRAPPORT 2016 1 2. NØKKELTALL 1 ELEVTALL RESSURSLÆRERE

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst 2017 07.01.2018 Elevundersøkelsen Indekser Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Trivsel 4,5 Støtte fra lærer 4,6 Støtte hjemmefra

Detaljer

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn)

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn) Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på Har du noen medelever

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Temaene i Lærerundersøkelsen. En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen. Ledelse og samarbeid ARTIKKEL SIST ENDRET:

Temaene i Lærerundersøkelsen. En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen. Ledelse og samarbeid ARTIKKEL SIST ENDRET: Temaene i Lærerundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de viktigste

Detaljer

Temaene i Elevundersøkelsen. Motivasjon, arbeidsforhold og læring. Ha tydelige forventninger til og motivere elevene

Temaene i Elevundersøkelsen. Motivasjon, arbeidsforhold og læring. Ha tydelige forventninger til og motivere elevene Temaene i Elevundersøkelsen Motivasjon, arbeidsforhold og læring Ha tydelige forventninger til og motivere elevene Elever blir motiverte av å mestre. Ledelse av læringsaktiviteter innebærer å legge til

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Nasjonalt - Vår 2011 Vår 2011 434223 371574 85,57 06.05.2011 00:25:05 Nasjonalt - Vår 2010 Vår 2010 405996 342100 84,26 22.09.2010

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk på «Historiske spørsmål»

Detaljer

Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene. Lunner barneskole

Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene. Lunner barneskole Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for 2015 Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene Lunner barneskole Innledning Oppvekstkomiteen i Lunner utarbeider hvert år en rapport om kvalitet

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

KVALITET I GRUNNSKOLEN

KVALITET I GRUNNSKOLEN FORVALTNINGSREVISJON KVALITET I GRUNNSKOLEN HITRA KOMMUNE OKTOBER 2017 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden mai oktober

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen Trivsel Barnet mitt trives på skolen,6,6 Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene,8 Rogaland - 9. trinn (Høst 2015) 4,7,7 Motivasjon Barnet mitt er interessert i

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring nviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Høst 2013 457099 402101 87,96 11.01.2014 23:43:32 Elevundersøkelen (2013 -->) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Skolebilde for Brandbu ungdomsskole skoleåret

Skolebilde for Brandbu ungdomsskole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Brandbu ungdomsskole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 257 2013 265 2014 248 Årsverk undervisningspersonale med godkjent

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole KFU område F Bolteløkka skole 06.05.2014 Agenda Siden sist Elevundersøkelsen 201 Oslostandard for skole-hjem samarbeid Evt. Elevundersøkelsen201 Utdanningsdirektoratets undersøkelse Nasjonalt er undersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Dialognotat kvalitetsmelding 2017, skole og barnehage.

Dialognotat kvalitetsmelding 2017, skole og barnehage. Dialognotat til kommunestyret for arbeid med kvalitetsmeldingen 2017 for skole og barnehage. Det er fastsatt kommunestyremøte 30. januar hvor kommunestyret i dialog med oppvekstsjef skal sette rammer for

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2018

Om vurdering og eksamen 2018 Om vurdering og eksamen 2018 Underveisvurdering Underveisvurdering i grunnskolen er all vurdering fra 1. trinn og fram til sluttvurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering skal brukes som et redskap

Detaljer

xxx Kvalitet i Ullensakerskolen vignett KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 xxx

xxx Kvalitet i Ullensakerskolen vignett KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 xxx vignett Kvalitet i xxx xxx Ullensakerskolen av xxx - tilstandsrapport for grunnskolen 2014-15 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Side 1 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt og bra som skjer hos oss.

Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt og bra som skjer hos oss. Herre skole Dato: 11.12.17 Foreldreinfo Herre skole nr. 04 2017-18 Til foreldre og foresatte Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt og bra som skjer hos oss.

Detaljer

Vedlegg til Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2018 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 vedlegg Innhold 1. OM VEDLEGG TILSTANDSRAPPORTEN...3

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere

Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere Prøver i underveisvurderingen Hva slags informasjon trenger jeg/vi? Hvilken type informasjon gir prøven? Hva forteller resultatene meg om min gruppe? Hvordan

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ris skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ris skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Ris skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2017

Om vurdering og eksamen 2017 Om vurdering og eksamen 2017 Underveisvurdering Underveisvurdering i grunnskolen er all vurdering fra 1. trinn og fram til sluttvurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering skal brukes som et redskap

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15 Joakim Caspersen og Christian Wendelborg Ungdomstrinn i utvikling betydning for elevene? Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15 Notat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/914

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/914 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/914 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret har drøftet tilstandsrapporten for 2015

Detaljer

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16 Joakim Caspersen og Christian Wendelborg Ungdomstrinn i utvikling betydning for elevene? Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16 Notat

Detaljer

Rapportering etter pulje 4 - Ungdomstrinn i utvikling. Skjema for skoleeiere

Rapportering etter pulje 4 - Ungdomstrinn i utvikling. Skjema for skoleeiere Rapportering etter pulje 4 - Ungdomstrinn i utvikling. Skjema for skoleeiere Avsender: Utdanningsdirektoratet 1. MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Hvilke hovedmål har skolen(e) hatt for utviklingsarbeidet i satsingsperioden?

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Morellbakken Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Stavanger kommune (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2016 21.02.2017 Auglend skole (Vår 2017) Vår 2017 09.03.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

KFU-møte område E og F

KFU-møte område E og F KFU-møte område E og F Nordpolen skole 4. april 2018 Agenda Revidert standard for skole-hjemsamarbeid Elevundersøkelsen 2017 Nasjonale prøver 2017 Skolebehovsplanen 2019-2028 Evt. HJEM SKOLESAMARBEID Opplæringslovens

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2017) - TOTAL Høst 2017 27.11.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring?

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Til lærere Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Nasjonale prøver som redskap for læring Vurdering for læring handler om å bruke informasjon om dine elever for å tilpasse opplæringen og

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Skolebilde for Trintom skole skoleåret

Skolebilde for Trintom skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Trintom skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 215 2013 216 2014 213 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 13.08.2018 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for Eide kommune 2016

Tilstandsrapport for Eide kommune 2016 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide 2016 Henny Marit Turøy Eide Kommune 1 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett-

Detaljer