Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet"

Transkript

1 Lauvsneshaugen Flatanger Telefon: Mobil: E-post: Internett: Bankgiro: Org. Nr.: Namdal Settefisk AS v/ Kåre Devik Fosslandsosen Deres ref.: Kåre Devik Vår ref.: Kai-Erling Staven Dato: Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet bekrefter å ha utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet i Fosnes kommune den Undersøkelsen var en forundersøkelse. Undersøkelsen er utført i henhold til Norsk Standard NS 9410:2016. Dette dokumentet inneholder en kort redegjørelse for foreløpige resultater som foreligger etter utført feltarbeid. Fullstendig rapport med analyseresultater og tilstandsklassifisering vil foreligge på et senere tidspunkt. Med vennlig hilsen Aina Alice Olsen 1

2 1 Stasjonsplassering Stasjonene er plassert i henhold til retningslinjer gitt i Norsk Standard NS 9410:2016 og er illustrert i Figur 1 og Figur 2. Strømmen i spredningsdypet (35 m) beveger seg i hovedsak mot øst-nordøst, med en returstrøm mot vest-sørvest i tilnærmet like store mengder. Anleggssonestasjonen «C1» er plassert omtrent 30 meter fra merdkant øst i anleggsrammen. Overgangsstasjon «C2» er plassert nedstrøms i ytre del av overgangssonen omtrent 300 meter øst-nordøst for anleggsrammen. Overgangsstasjon «C3» er plassert omtrent 100 meter øst for anleggsrammen. I overkant av 1 kilometer nord-nordøst for anleggsrammen ble referansestasjonen «C ref» plassert. Referansestasjonen er plassert i et område med omtrent samme dybde og bunnsediment som resten av undersøkelsesområdet. Figur 1: Stasjonsplassering ved lokalitet Brakstadsundet i Fosnes kommune, inkludert referansestasjon østnordøst for lokaliteten. Kilde: Olex. 2

3 Figur 2: Stasjonsplassering ved lokalitet Brakstadsundet i Fosnes kommune, inkludert referansestasjon østnordøst for lokaliteten. Kilde: Olex. 3

4 2 Hydrografi Målingene av hydrografiske data ble utført ved den dypeste stasjonen («C2») i undersøkelsesområdet. Resultatene viste at overflatevannet holdt 16,0 o C ved undersøkelsestidspunktet. Sjøtemperaturen faller relativt jevnt med økende dybde, og ved 54 meters dybde (bunn) er temperaturen 9,2 o C (Figur 3a). Saltholdigheten i overflaten var 29,6 ved undersøkelsestidspunktet. Saltholdigheten stiger relativt jevnt med økende dybde, og på bunnen er saltholdigheten 33,9 (Figur 3a). Tettheten øker med 4,9 kg/m 3 fra overflaten og ned til bunnvannet (Figur 3b). Ved overflaten er konsentrasjonen av oksygen 8,0 mg O 2 per liter sjøvann og oksygenmetningen er 96,8 %. Oksygennivået øker jevnt med økende dybde fram til rundt 30 meter (8,4 mg O 2) og synker igjen ned mot 50 meter (8,3 mg O 2), for så å øke litt igjen helt på bunnen (8,4 mg O 2) (Figur 4). Metningen øker jevnt ned til 10 meter (99 %), og reduseres jevnt med økende dybde. På 54 meters dyp er metningen på 89,9 % (Figur 4). En konsentrasjon på 8,4 mg O 2 omregnet til ml/l gir en konsentrasjon på 5,9 ml O 2 per liter sjøvann, som tilsvarer tilstandsklasse I «svært god» (Tabell 1). Tabell 1: Klassifisering av tilstand for oksygen i dypvannet ved saltholdighet over 20 (gjengitt etter Veileder 02:2013). Tilstandsklasser I II III IV V Parameter Veileder Måleenhet Bakgrunn/ God Moderat/ Dårlig Svært dårlig Svært god Mindre god Dypvann Oksygen* 97:03 ml O2/ l >4,5 4,5-3,5 3,5-2,5 Oksygen metn.** 97:03 % > <20 *Omregningsfaktoren til mgo 2/L er 1.42 **Oksygenmetningen er beregnet for saltholdighet 33 og temperatur 6 C. 2,5-1,5 <1,5 4

5 Dybde (m) Dybde (m) a. Temperatur ( C) b. Tetthet ρ (kg/m 3 ) Salinitet ( ) Figur 3: (a) Sjøtemperatur ( C ; rød) og salinitet ( ; grønn) og (b) tetthet (kg/m 3 ) fra overflaten og ned til bunnen (up-cast) ved dypeste stasjon (C2) i undersøkelsesområdet. a. b. Oksygenmetning (%) Oksygenkonsentrasjon (mg/l) Figur 4: (a) Oksygenmetning (%) og (b) oksygenkonsentrasjon (mg/l) fra overflaten og ned til bunnen (up-cast) ved dypeste stasjon (C2) i undersøkelsesområdet. 5

6 3 Sammendrag av B1- og B2-parametre Det ble målt gode elektrokjemiske verdier ved alle stasjonene. ph-verdiene lå rundt 8, og med unntak av referansestasjonen hadde alle stasjonene positiv Eh. Ved referansestasjonen ble Eh målt til -43 mv. Sjøbunnen i undersøkelsesområdet besto i hovedsak av fast sand og skjellsand, med innslag av silt og stein. Særlig ved stasjon C1 var det et problem med stein i grabben, som førte til at den ikke lukket seg ordentlig. Det ble ikke observert lukt fra eller misfarging av sedimentene. Av bunnfauna ble det observert børstemark ved alle stasjonene, samt sjømus (Spatangoida) og skjell ved et par stasjoner. Ved et par stasjoner var det noe lekkasje fra prøvegrabben på grunn av stein i åpningen, og ved stasjon C1 ble det gjort mange forsøk før det ble evaluert som nok sediment i grabben til å ta ut geologi og kjemiprøver. 6

7 Referanser Norsk standard 9410 (2016) Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. Standard Norge. NS 9410:2016. Veileder 02:2013 (2013) Klassifisering av miljøtilstand i vann. Norsk klassifiseringssystem i henhold til vannforskriften. Revidert Vannportalen.no 7

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater Kontoradresse: Strandaveien, Lauvsnes Postadresse: Lauvsneshaugen 7, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 909 43 493 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541

Detaljer

Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i Rissa kommune, februar 2017

Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i Rissa kommune, februar 2017 2017 Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i Rissa kommune, februar 2017 VikingBase Havbruk AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes Postadresse : 7770 Flatanger

Detaljer

Hydrografi Skråfjorden, Åfjord kommune, september NorgeSkjell AS

Hydrografi Skråfjorden, Åfjord kommune, september NorgeSkjell AS Hydrografi Skråfjorden, Åfjord kommune, september NorgeSkjell AS AQUA KOMPETANSE AS --H SKRÅFJORDEN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes Postadresse : Flatanger Telefon : Mobil : E-post

Detaljer

Hydrografi Geitaneset i Namsenfjorden, august 2017

Hydrografi Geitaneset i Namsenfjorden, august 2017 2017 Hydrografi Geitaneset i Namsenfjorden, august 2017 Norgeskjell AQUA KOMPETANSE AS 226-9-17H GEITANESET Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Forundersøkelse ved Brakstadsundet i Fosnes kommune, august 2017

Forundersøkelse ved Brakstadsundet i Fosnes kommune, august 2017 2017 Forundersøkelse ved Brakstadsundet i Fosnes kommune, august 2017 Namdal Settefisk AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post:

Detaljer

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Dato for prøvetaking: 27.10.15 Dato for rapport:

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Miljøbygget, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandaveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 910 Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Dato for prøvetaking: 12.12.11 OPPSUMMERING

Detaljer

Firma Bindalssmolt as Vurdering av lokaliteten Svaberget ved utslippsområde til Bindalssmolt i Bindal kommune

Firma Bindalssmolt as Vurdering av lokaliteten Svaberget ved utslippsområde til Bindalssmolt i Bindal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bindalssmolt as Vurdering av lokaliteten Svaberget ved utslippsområde til Bindalssmolt i Bindal kommune Dato for prøvetaking:

Detaljer

Forundersøkelse ved Jakobsteinsvika i Leka kommune

Forundersøkelse ved Jakobsteinsvika i Leka kommune 2017 Forundersøkelse ved Jakobsteinsvika i Leka kommune Marine Harvest ASA Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 317-12-17FU JAKOBSTEINSVIKA Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger

Detaljer

Hydrografi Skjerpøyskjærai Namsenfjorden, august 2017

Hydrografi Skjerpøyskjærai Namsenfjorden, august 2017 2017 Hydrografi Skjerpøyskjærai Namsenfjorden, august 2017 Norgeskjell AQUAKOMPETANSE AS 225-9-17HSKJERPØYSKJÆRA Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Miljøbygget, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett:

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Havbunnskartlegging ved Brakstadsundet, Fosnes Namdal Settefisk A/S

Havbunnskartlegging ved Brakstadsundet, Fosnes Namdal Settefisk A/S 2017 Havbunnskartlegging ved Brakstadsundet, Fosnes Namdal Settefisk A/S AQUA KOMPETANSE AS 0 Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Troll Fish AS Vurdering av lokaliteten Kvitelv i Lebesby kommune Lok. nr.: 13813 Dato for prøvetaking: 16.06.2010 Rapport ferdig:

Detaljer

Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen, Stjørdal

Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen, Stjørdal Aqua Kompetanse A/S 7770 Flatanger tlf: 7 28 8 30 tlf: 90 51 69 7 (mobil) e-post: post@aqua-kompetanse.no Organisasjonsnr. 982 226 163 Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen,

Detaljer

Forundersøkelse ved Kjølsøyvær i Rødøy kommune, juni 2017

Forundersøkelse ved Kjølsøyvær i Rødøy kommune, juni 2017 2017 Forundersøkelse ved Kjølsøyvær i Rødøy kommune, juni 2017 Marine Harvest ASA Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 ENDRINGSRAPPORT Rapportens tittel: Forundersøkelse ved Kjølsøyvær i Rødøy kommune, juni

Detaljer

Forundersøkelse ved Drevflesa i Roan kommune,

Forundersøkelse ved Drevflesa i Roan kommune, 2018 Forundersøkelse ved Drevflesa i Roan kommune, 2016-2017 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 149-7-18FU Drevflesa Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil:

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

Forundersøkelse ved Håvær i Rødøy kommune, juni 2017

Forundersøkelse ved Håvær i Rødøy kommune, juni 2017 2017 Forundersøkelse ved Håvær i Rødøy kommune, juni 2017 Marine Harvest ASA Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 ENDRINGSRAPPORT Rapportens tittel: Forundersøkelse ved Håvær i Rødøy kommune, juni 2017 Rapport

Detaljer

B-undersøkelse ved lokalitet Silda,

B-undersøkelse ved lokalitet Silda, Fishguard Miljø Notat nr: 8-2017 Bergen, 24.05.2017 B-undersøkelse ved lokalitet Silda, Vågsøy kommune, april 2017 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. MATERIALE OG METODE... 4 3. UNDERSØKELSESOMRÅDET... 5 4.

Detaljer

Forundersøkelse ved Kvingra i Leka kommune,

Forundersøkelse ved Kvingra i Leka kommune, 2018 Forundersøkelse ved Kvingra i Leka kommune, 2016-2018 Midt-Norsk Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 289-11-18FU Kvingra Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

B-forundersøkelse ved Lønngrunnen, Bjugn kommune, mars 2017

B-forundersøkelse ved Lønngrunnen, Bjugn kommune, mars 2017 2017 B-forundersøkelse ved Lønngrunnen, Bjugn kommune, mars 2017 Marine Harvest ASA avdeling Midt Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 68-3-17B LØNNGRUNNEN Rapportens tittel: B-forundersøkelse ved Lønngrunnen,

Detaljer

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 28.01.2011 Antall sider totalt

Detaljer

B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017

B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017 2017 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017 SalMar Farming AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

B-undersøkelse ved Kalvøya, Lurøy kommune, mai 2017

B-undersøkelse ved Kalvøya, Lurøy kommune, mai 2017 2017 B-undersøkelse ved Kalvøya, Lurøy kommune, mai 2017 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

MOM B ved Meløysjøen, Meløy kommune

MOM B ved Meløysjøen, Meløy kommune 2016 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg MOM B ved Meløysjøen, Meløy kommune Nova Sea Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 231-12-16B TEKSMONA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse :

Detaljer

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand Dato: 10.07.2010 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Forundersøkelse ved Gåsflestaren i Bindal kommune, april-juni 2017

Forundersøkelse ved Gåsflestaren i Bindal kommune, april-juni 2017 2017 Forundersøkelse ved Gåsflestaren i Bindal kommune, april-juni 2017 Midt Norsk Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 273-10-17FU GÅSFLESTAREN Aqua Kompetanse AS Storlavika

Detaljer

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland VFH-Rapport: 01515 Miljøundersøkelse ved lokalitet nr. 11252 Vindhammeren i Bø kommune - Nordland September 2015 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Miljøundersøkelse ved lokalitet

Detaljer

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 05.11.2012 MOM B-undersøkelse ved Koløy i Fitjar kommune Oktober 2012 Trond Einar Isaksen Tone Vassdal Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling 08.03.2010 Antall

Detaljer

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 08.12.2014 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune Oktober 2014 Torben Lode Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Lokalitetsnummer: Forundersøkelse Dato for prøvetaking: 30.11.2015

Detaljer

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 1.01.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

Akvafarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar Sørfjord i Dyrøy

Akvafarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar Sørfjord i Dyrøy Akvafarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar 2016 13946 Sørfjord i Dyrøy Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Akvafarm AS v/ Odd Steinar Olsen MOM - B, Lokalitetsundersøkelse,

Detaljer

Forundersøkelse. Grænholmen

Forundersøkelse. Grænholmen Forundersøkelse for NS9410:2016 Oppdragsgiver Isqueen AS Rapportnummer F-M-18012 Rapportdato 09.05.2018 Grunnlag Revisjonsnummer Forundersøkelse for Type Dato Leverandør B-undersøkelse C-undersøkelse Strømmålinger:

Detaljer

MOM B ved Klipen i Leirfjord kommune, desember 2016

MOM B ved Klipen i Leirfjord kommune, desember 2016 2016 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg MOM B ved Klipen i Leirfjord kommune, desember 2016 Nova Sea AS Tomma Laks AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

B-undersøkelse ved Nordbotnet i Nesna kommune, juni 2017

B-undersøkelse ved Nordbotnet i Nesna kommune, juni 2017 2017 B-undersøkelse ved Nordbotnet i Nesna kommune, juni 2017 Tomma Laks AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 152-6-17B NORDBOTNET Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947

Detaljer

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 47-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 03.12.2013 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Torben Lode

Detaljer

B-undersøkelse ved Geitryggen i Nærøy kommune, juni 2018

B-undersøkelse ved Geitryggen i Nærøy kommune, juni 2018 2018 B-undersøkelse ved Geitryggen i Nærøy kommune, juni 2018 Marine Harvest Norway AS Region Nord Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 133-6-18B GEITRYGGEN Aqua Kompetanse AS Storlavika

Detaljer

MOM B ved Hjartøya, Brønnøy kommune, oktober 2016

MOM B ved Hjartøya, Brønnøy kommune, oktober 2016 2016 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg MOM B ved Hjartøya, Brønnøy kommune, oktober 2016 Akva Future AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 185-10-16B Hjartøya Aqua Kompetanse

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

B-undersøkelse ved Klipen i Leirfjord kommune, juni 2019

B-undersøkelse ved Klipen i Leirfjord kommune, juni 2019 2019 B-undersøkelse ved Klipen i Leirfjord kommune, juni 2019 Nova Sea AS Tomma Laks AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 146-6-19B Klipen AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse AS Storlavika

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Nausttaren i Osen kommune Lokalitetsnummer: Ny lokalitet Dato for prøvetaking:

Detaljer

B-undersøkelse ved Buktodden i Rana kommune, juni 2019

B-undersøkelse ved Buktodden i Rana kommune, juni 2019 2019 B-undersøkelse ved Buktodden i Rana kommune, juni 2019 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 131-7-19B Buktodden Aqua Kompetanse AS Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

B-undersøkelse ved Naustholmen i Lurøy kommune, februar 2018

B-undersøkelse ved Naustholmen i Lurøy kommune, februar 2018 2018 B-undersøkelse ved Naustholmen i Lurøy kommune, februar 2018 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 32-2-18B NAUSTHOLMEN Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil:

Detaljer

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-Undersøkelse Lokalitet Drevflesa Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato 28.11.14 Dato for feltarbeid 10.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig SalMar Farming AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260

Detaljer

Nordnorsk Stamfisk AS

Nordnorsk Stamfisk AS Kråkåsen B-undersøkelse med strømmålinger og hydrografi Februar 212 Akvaplan-niva AS Rapport: 5764-1 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Forundersøkelse og alternative undersøkelser

Forundersøkelse og alternative undersøkelser Forundersøkelse og alternative undersøkelser Miljøseminar Florø 07.02.2017 Pia Kupka Hansen Miljøundersøkelser av oppdrettslokaliteter NS9410:2016 Forundersøkelse Hvorfor gjøre en forundersøkelse Hvor

Detaljer

Hydrografi ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar og april 2018

Hydrografi ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar og april 2018 2018 Hydrografi ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar og april 2018 Arctic seafarm holding AS AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 18-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 18. juni 2012 MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Stian Ervik Kvalø Trond

Detaljer

LOKALITETSUNDERSØKELSE MOM B (nov 09) ÅRSTEINFOTEN VÅGAN KOMMUNE

LOKALITETSUNDERSØKELSE MOM B (nov 09) ÅRSTEINFOTEN VÅGAN KOMMUNE LOKALITETSUNDERSØKELSE MOM B (nov 09) ÅRSTEINFOTEN VÅGAN KOMMUNE Biolog Haakon O. Christiansen Boks 328 8301 Svolvær Org.nr: 981 764 897 mva Tel 760 78561 fax 760 78688 Mobil 99 62 52 60 E-mail: haach@online.no

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 1. oktober 2009 MOM-B undersøkelse ved Trommo september 2009 Erling Heggøy Varaldsøy Trommo SEKSJON FOR

Detaljer

C-undersøkelse ved Stokkasjøen i Vevelstad kommune, juli 2018

C-undersøkelse ved Stokkasjøen i Vevelstad kommune, juli 2018 2019 C-undersøkelse ved Stokkasjøen i Vevelstad kommune, juli 2018 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 178-8-18C STOKKASJØEN Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger

Detaljer

B-undersøkelse ved Skonseng i Vefsn kommune, april 2018

B-undersøkelse ved Skonseng i Vefsn kommune, april 2018 2018 B-undersøkelse ved Skonseng i Vefsn kommune, april 2018 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 74-4-18B SKONSENG Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil: 905

Detaljer

B-undersøkelse ved Isbergan i Meløy kommune, juli 2017

B-undersøkelse ved Isbergan i Meløy kommune, juli 2017 2017 B-undersøkelse ved Isbergan i Meløy kommune, juli 2017 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

B-undersøkelse ved Isbergan i Meløy kommune, desember 2018

B-undersøkelse ved Isbergan i Meløy kommune, desember 2018 2019 B-undersøkelse ved Isbergan i Meløy kommune, desember 2018 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 330-12-18B ISBERGAN Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil:

Detaljer

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 20.09.2006 Innholdsfortegnelse Side Forside, metodikk, firmaopplysninger

Detaljer

B-undersøkelse ved Buktodden i Rana kommune, november 2017

B-undersøkelse ved Buktodden i Rana kommune, november 2017 1. 2017 B-undersøkelse ved Buktodden i Rana kommune, november 2017 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 281-11-17B BUKTODDEN Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger

Detaljer

B-undersøkelse ved Saltkjelvika i Namsos kommune, januar 2017

B-undersøkelse ved Saltkjelvika i Namsos kommune, januar 2017 2017 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg B-undersøkelse ved Saltkjelvika i Namsos kommune, januar 2017 SalMar Farming AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

B-undersøkelse ved Kalvhylla i Vevelstad kommune, august 2018

B-undersøkelse ved Kalvhylla i Vevelstad kommune, august 2018 2018 B-undersøkelse ved Kalvhylla i Vevelstad kommune, august 2018 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 189-8-18B KALVHYLLA Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil:

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember2015 11273 Skysselvika Vest i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

B-undersøkelse ved Svinvær i Rødøy kommune, august 2017

B-undersøkelse ved Svinvær i Rødøy kommune, august 2017 2017 B-undersøkelse ved Svinvær i Rødøy kommune, august 2017 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016

MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016 2016 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016 Kystinkubatoren AS og Tomma Steinbit AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S

Detaljer

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 31-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 03.10.13 MOM B-undersøkelse ved Langavika i Hjelmeland kommune September 2013 Henrik Rye Jakobsen Trond E. Isaksen Uni Miljø, SAM-Marin

Detaljer

B-undersøkelse ved Rensøya N i Træna kommune, juni 2018

B-undersøkelse ved Rensøya N i Træna kommune, juni 2018 2018 B-undersøkelse ved Rensøya N i Træna kommune, juni 2018 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 116-6-18B RENSØYA N Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil:

Detaljer

Planteplankton og støtteparametere

Planteplankton og støtteparametere Planteplankton og støtteparametere O 2 1 Planteplankton (planktoniske alger) I klassifieringsveileder 2:2013 inngår pr. i dag kun biomasse-parameteren klorofyll a som parameter for kvalitetselementet planteplankton.

Detaljer

B-undersøkelse ved Sundsøy i Dønna kommune, september 2018

B-undersøkelse ved Sundsøy i Dønna kommune, september 2018 2018 B-undersøkelse ved Sundsøy i Dønna kommune, september 2018 Nova Sea AS Tomma Laks AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 208-8-18B SUNDSØY Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 12. mai 2010 MOM-B undersøkelse ved Trommo April 2010 Amir E. Y. Amin og Per-Otto Johansen Varaldsøy Trommo

Detaljer

B-undersøkelse ved Skålsvika i Meløy kommune, oktober 2017

B-undersøkelse ved Skålsvika i Meløy kommune, oktober 2017 2017 B-undersøkelse ved Skålsvika i Meløy kommune, oktober 2017 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Hestholmen i Gildeskål kommune

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Hestholmen i Gildeskål kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Hestholmen i Gildeskål kommune Lokalitetsnummer: 13006 Dato for prøvetaking: 25.11.2015

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt 07.12.2015 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

B-undersøkelse ved Kvalvika, Rødøy kommune, mai 2017

B-undersøkelse ved Kvalvika, Rødøy kommune, mai 2017 2017 B-undersøkelse ved Kvalvika, Rødøy kommune, mai 2017 Marine Harvest Nord Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 Rapportens tittel: B-undersøkelse ved Kvalvika, Rødøy kommune, mai 2017 Dato for rapport:

Detaljer

B-undersøkelse ved Storvika i Meløy kommune, juli 2019

B-undersøkelse ved Storvika i Meløy kommune, juli 2019 2019 B-undersøkelse ved Storvika i Meløy kommune, juli 2019 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 179-7-19B STORVIKA Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil: 905

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt 12.10.2015 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt 24.02.2016 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann-

Detaljer

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse, Ersvikneset2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

Havbunnskartlegging ved Geitaneset, Namdalseid, 2017

Havbunnskartlegging ved Geitaneset, Namdalseid, 2017 2017 Havbunnskartlegging ved Geitaneset, Namdalseid, 2017 Norgeskjell AS AQUA KOMPETANSE AS 242-9-17M GEITANESET Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt 10.08.2015 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Northern Lights Salmon AS og Sørrollnesfisk AS

Northern Lights Salmon AS og Sørrollnesfisk AS Northern Lights Salmon AS og Sørrollnesfisk AS Miljøundersøkelser type B, Sandstrand mars 2014 Ny lokalitet Akvaplan - niva AS Rapport : 6 868.0 2 Akvaplan - niva AS Rådgivning og forskning innen miljø

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Tilstand

Detaljer

Forundersøkelse. Vassgåsholmen

Forundersøkelse. Vassgåsholmen Forundersøkelse for Vassgåsholmen NS9410:2016 Oppdragsgiver Lerøy Midt AS Forundersøkelse for Loknavn Rapportnummer F-M-17003 Rapportdato 17.02.2017 Type Dato Leverandør Grunnlag B-undersøkelse C-undersøkelse

Detaljer

Ren Drammensfjord. Frokostmøte 27. april Arne Pettersen, Amy Oen, Hans Peter Arp, Espen Eek

Ren Drammensfjord. Frokostmøte 27. april Arne Pettersen, Amy Oen, Hans Peter Arp, Espen Eek Ren Drammensfjord Frokostmøte 27. april 2014 Arne Pettersen, Amy Oen, Hans Peter Arp, Espen Eek Overvåkningsprogrammet 2013 Forskningsfartøyet F/F Braarud ble benyttet Feltarbeid den 11. 12. september

Detaljer

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland VFH-Rapport: 00516 MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr. 19635 Skatleia i Bø kommune Nordland April 2016 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel MOM B-undersøkelse ved lokalitet

Detaljer

Vannstrømmåling ved Geitaneset, Namdalseid, august - september Norgeskjell AS

Vannstrømmåling ved Geitaneset, Namdalseid, august - september Norgeskjell AS 2017 Vannstrømmåling ved Geitaneset, Namdalseid, august - september 2017 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2:2003 AQUA KOMPETANSE AS 231-9-17S GEITANESET Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770

Detaljer

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand HAVBRUKS TJENES TEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand, beste tilstand Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Oppsummering

Detaljer

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

B-undersøkelse ved Storvika i Meløy kommune, august 2017

B-undersøkelse ved Storvika i Meløy kommune, august 2017 2017 B-undersøkelse ved Storvika i Meløy kommune, august 2017 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Miljøundersøkelser type B, Repvåg april 2015 Akvaplan-niva AS Rapport: 7573.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Finnmarkø

Detaljer

B-undersøkelse ved Meløysjøen i Meløy kommune, juli 2019

B-undersøkelse ved Meløysjøen i Meløy kommune, juli 2019 2019 B-undersøkelse ved Meløysjøen i Meløy kommune, juli 2019 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 176-7-19B MELØYSJØEN Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil:

Detaljer

B-undersøkelse ved Teksmona i Meløy kommune, oktober 2018

B-undersøkelse ved Teksmona i Meløy kommune, oktober 2018 2018 B-undersøkelse ved Teksmona i Meløy kommune, oktober 2018 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 268-10-18B TEKSMONA Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil:

Detaljer

B-undersøkelse ved Stokkasjøen i Vevelstad kommune, juli 2018

B-undersøkelse ved Stokkasjøen i Vevelstad kommune, juli 2018 2018 B-undersøkelse ved Stokkasjøen i Vevelstad kommune, juli 2018 Nova Sea AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 179-7-18B STOKKASJØEN Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar Skysselvika V, Fauske kommune

Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar Skysselvika V, Fauske kommune Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar 2013 11273 Skysselvika V, Fauske kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Dato for ferdigstilling: 07.04.2013 Antall

Detaljer