Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Administrasjonsbygget Dato: Tid: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Administrasjonsbygget Dato: Tid: 09:00"

Transkript

1 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Administrasjonsbygget Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Siri K. Bertelsen NESTL H Steinar Thorsen MEDL SV John Are Nor MEDL TTL Faste medlemmer som hadde forfall: Oddvar Jordtveit MEDL TTL May Britt Lunde MEDL AP Solveig Annette Røvik MEDL KRF Varamedlemmer som møtte: Jan Marcussen VARA TTL Aud Angestad VARA SP Dag Eide VARA AP Fra administrasjonen møtte: Jarle Bjørn Hanken Rådmann Øyvind Johannesen Økonomisjef Saksliste Saksnr Innhold PS 25/06 Budsjett 2007 og Økonomiplan Jan Dukene Ordfører

2 PS 25/06 Budsjett 2007 og Økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak 1. Tvedestrand kommunestyre vedtar det fremlagte forslag datert som kommunens årsbudsjett for 2007 og økonomiplan/handlingsplan for perioden , jfr. budsjettskjema nr. 1 A og B (drift) og 2 A og B (investering). Bevilgningen i budsjettskjema nr. 1 B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. ansvarsområde (avdeling). 2. Kommunestyret fastsetter det kommunale inntektsskattøret for 2007 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jfr. fremlegg til og vedtatt statsbudsjett for 2007: a. Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsboer 12,25% b. Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,00%. 3. Kommunestyret godkjenner låneopptak på totalt kr ,- i 2007 til finansiering av investeringer og utlån, fordelt slik: a. Investeringer m.m. kr ,- med 30 års avdragstid. b. Formidlingslån (startlån) i Husbanken, utlån, kr ,- med en avdragstid som fastsettes av Husbanken. 4. Kommunestyret vedtar en total årsverksramme på ca. 369 for 2007, mot en justert ramme på ca. 374 for 2006, jfr. detaljert årsverksoversikt pr. ansvarsområde (avdeling). Rammetimetallet for grunnskolen fastsettes til 2040 timer for skoleåret , mot 2084 timer for skoleåret Kommunestyret vedtar følgende endringer i kommunale avgifter og betalingssatser: a. Vannavgiften økes med ca. 9,3% fra Ordinær sats går opp fra kr ,- til kr ,- pr. år ekskl. mva. b. Kloakkavgiften reduseres med ca. 3,7% fra Ordinær sats går ned fra kr ,- til kr ,- pr. år ekskl. mva. c. Byggesaksgebyrene økes med gjennomsnittlig ca. 10% fra Det fremmes egen sak for kommunestyret til nytt byggesaksgebyrregulativ i tråd med ovennevnte økning. d. Foreldrebetaling i barnehagen økes med kr. 80,- pr. måned for heldagsplass fra Maksimalsatsen går dermed opp fra kr ,- til kr ,- pr. måned. Satsene i forhold til deltidsplasser justeres tilsvarende opp i tråd med tidligere vedtatt gradering. e. Havneavgiften i gjestehavnen økes med 5% fra Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager inkl. private familiebarnehager fastsettes til kr ,- pr. år pr. godkjent og benyttet heldagsplass fra Ved å ta hensyn til at de private barnehagene får mer i statstilskudd enn kommunale barnehager, vil ovennevnte kommunale tilskudd til private barnehager, gi en likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. I forbindelse med regnskapsavslutningen skal det hvert år foretas en endelig beregning av det kommunale tilskuddet til private barnehager i tråd med prinsippet om likverdig behandling og regnskapstall for de kommunale barnehagene. Kommunen refunderer som tidligere de private barnehagers renteutgifter på godkjente lån til investeringer. 7. Møtegodtgjørelsen til politikerne holdes på samme reduserte nivå i 2007 som i Da boligstiftelsen har fått momsrefusjon som ny inntektsgilde fra og med 2004, endrer kommunestyret sitt tidligere vedtak om at rente- og avdragskompensasjonen fra Husbanken for psykiatriboligene ved Lyngmyr skal overføres til boligstiftelsen. Som i 2006 beholder kommunen denne kompensasjonen også i 2007 og Fra og med 2009 tilfaller kompensasjonen boligstiftelsen.

3 9. Satsene for økonomisk sosialhjelp i Tvedestrand kommune justeres opp fra til de statlig veiledende satsene pr (tallene i parantes er tidligere satser): a. Enslige kr ,- ( 4.000,- ) pr. mnd. b. Ektepar/samboere kr ,- ( 6.660,-) pr. mnd. c. Person i bofellesskap kr ,- ( 3.330,-) pr. mnd. d. Barn 0-5 år kr ,- ( 1.530,-) pr. mnd. e. Barn 6-10 år kr ,- ( 2.020,-) pr. mnd. f. Barn år kr ,- ( 2.550,-) pr. mnd. g. Ovennevnte satser gjelder som langtidssats. Korttidssatsen (3mnd) er som hovedregel fortsatt 70% av langtidssatsen. h. Nødhjelps- og matsatsene pr. døgn justeres ikke opp. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg Behandling Rådmannens forslag enstemmig innstilt Innstilling 1 Tvedestrand kommunestyre vedtar det fremlagte forslag datert som kommunens årsbudsjett for 2007 og økonomiplan/handlingsplan for perioden , jfr. budsjettskjema nr. 1 A og B (drift) og 2 A og B (investering). Bevilgningen i budsjettskjema nr. 1 B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. ansvarsområde (avdeling). 2 Kommunestyret fastsetter det kommunale inntektsskattøret for 2007 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jfr. fremlegg til og vedtatt statsbudsjett for 2007: a. Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsboer 12,25% b. Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,00%. 3 Kommunestyret godkjenner låneopptak på totalt kr ,- i 2007 til finansiering av investeringer og utlån, fordelt slik: a. Investeringer m.m. kr ,- med 30 års avdragstid. b. Formidlingslån (startlån) i Husbanken, utlån, kr ,- med en avdragstid som fastsettes av Husbanken. 4 Kommunestyret vedtar en total årsverksramme på ca. 369 for 2007, mot en justert ramme på ca. 374 for 2006, jfr. detaljert årsverksoversikt pr. ansvarsområde (avdeling). Rammetimetallet for grunnskolen fastsettes til 2040 timer for skoleåret , mot 2084 timer for skoleåret Kommunestyret vedtar følgende endringer i kommunale avgifter og betalingssatser: a. Vannavgiften økes med ca. 9,3% fra Ordinær sats går opp fra kr ,- til kr ,- pr. år ekskl. mva. b. Kloakkavgiften reduseres med ca. 3,7% fra Ordinær sats går ned fra kr ,- til kr ,- pr. år ekskl. mva. c. Byggesaksgebyrene økes med gjennomsnittlig ca. 10% fra Det fremmes egen sak for kommunestyret til nytt byggesaksgebyrregulativ i tråd med ovennevnte økning. d. Foreldrebetaling i barnehagen økes med kr. 80,- pr. måned for heldagsplass fra Maksimalsatsen går dermed opp fra kr ,- til kr ,- pr. måned. Satsene i forhold til deltidsplasser justeres tilsvarende opp i tråd med tidligere vedtatt gradering. e. Havneavgiften i gjestehavnen økes med 5% fra

4 6 Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager inkl. private familiebarnehager fastsettes til kr ,- pr. år pr. godkjent og benyttet heldagsplass fra Ved å ta hensyn til at de private barnehagene får mer i statstilskudd enn kommunale barnehager, vil ovennevnte kommunale tilskudd til private barnehager, gi en likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. I forbindelse med regnskapsavslutningen skal det hvert år foretas en endelig beregning av det kommunale tilskuddet til private barnehager i tråd med prinsippet om likverdig behandling og regnskapstall for de kommunale barnehagene. Kommunen refunderer som tidligere de private barnehagers renteutgifter på godkjente lån til investeringer. 7 Møtegodtgjørelsen til politikerne holdes på samme reduserte nivå i 2007 som i Da boligstiftelsen har fått momsrefusjon som ny inntektsgilde fra og med 2004, endrer kommunestyret sitt tidligere vedtak om at rente- og avdragskompensasjonen fra Husbanken for psykiatriboligene ved Lyngmyr skal overføres til boligstiftelsen. Som i 2006 beholder kommunen denne kompensasjonen også i 2007 og Fra og med 2009 tilfaller kompensasjonen boligstiftelsen. 9 Satsene for økonomisk sosialhjelp i Tvedestrand kommune justeres opp fra til de statlig veiledende satsene pr (tallene i parantes er tidligere satser): a. Enslige kr ,- ( 4.000,- ) pr. mnd. b. Ektepar/samboere kr ,- ( 6.660,-) pr. mnd. c. Person i bofellesskap kr ,- ( 3.330,-) pr. mnd. d. Barn 0-5 år kr ,- ( 1.530,-) pr. mnd. e. Barn 6-10 år kr ,- ( 2.020,-) pr. mnd. f. Barn år kr ,- ( 2.550,-) pr. mnd. g. Ovennevnte satser gjelder som langtidssats. Korttidssatsen (3mnd) er som hovedregel fortsatt 70% av langtidssatsen. h. Nødhjelps- og matsatsene pr. døgn justeres ikke opp. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg Behandling Ulf Grøstad fremmet slikt tilleggsforslag til rådmannens pkt. 4: Kommunestyret forutsetter at administrasjonen i samråd med de tillitsvalgte fordeler rammetimetallet ut på hver skole Det ble foretatt alternativ votering mellom rådmannens forslag og rådmannens forslag med tilleggsforslaget til Grøstad. Rådmannens forslag med tilleggsforslag fra Ulf Grøstad ble innstilt med 6 mot 3 stemmer. Innstilling 1 Tvedestrand kommunestyre vedtar det fremlagte forslag datert som kommunens årsbudsjett for 2007 og økonomiplan/handlingsplan for perioden , jfr. budsjettskjema nr. 1 A og B (drift) og 2 A og B (investering). Bevilgningen i budsjettskjema nr. 1 B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. ansvarsområde (avdeling). 2 Kommunestyret fastsetter det kommunale inntektsskattøret for 2007 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jfr. fremlegg til og vedtatt statsbudsjett for 2007: a. Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsboer 12,25% b. Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,00%. 3 Kommunestyret godkjenner låneopptak på totalt kr ,- i 2007 til finansiering av investeringer og utlån, fordelt slik:

5 a. Investeringer m.m. kr ,- med 30 års avdragstid. b. Formidlingslån (startlån) i Husbanken, utlån, kr ,- med en avdragstid som fastsettes av Husbanken. 4 Kommunestyret vedtar en total årsverksramme på ca. 369 for 2007, mot en justert ramme på ca. 374 for 2006, jfr. detaljert årsverksoversikt pr. ansvarsområde (avdeling). Rammetimetallet for grunnskolen fastsettes til 2040 timer for skoleåret , mot 2084 timer for skoleåret Kommunestyret forutsetter at administrasjonen i samråd med de tillitsvalgte fordeler rammetimetallet ut på hver skole. 5 Kommunestyret vedtar følgende endringer i kommunale avgifter og betalingssatser: a. Vannavgiften økes med ca. 9,3% fra Ordinær sats går opp fra kr ,- til kr ,- pr. år ekskl. mva. b. Kloakkavgiften reduseres med ca. 3,7% fra Ordinær sats går ned fra kr ,- til kr ,- pr. år ekskl. mva. c. Byggesaksgebyrene økes med gjennomsnittlig ca. 10% fra Det fremmes egen sak for kommunestyret til nytt byggesaksgebyrregulativ i tråd med ovennevnte økning. d. Foreldrebetaling i barnehagen økes med kr. 80,- pr. måned for heldagsplass fra Maksimalsatsen går dermed opp fra kr ,- til kr ,- pr. måned. Satsene i forhold til deltidsplasser justeres tilsvarende opp i tråd med tidligere vedtatt gradering. e. Havneavgiften i gjestehavnen økes med 5% fra Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager inkl. private familiebarnehager fastsettes til kr ,- pr. år pr. godkjent og benyttet heldagsplass fra Ved å ta hensyn til at de private barnehagene får mer i statstilskudd enn kommunale barnehager, vil ovennevnte kommunale tilskudd til private barnehager, gi en likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. I forbindelse med regnskapsavslutningen skal det hvert år foretas en endelig beregning av det kommunale tilskuddet til private barnehager i tråd med prinsippet om likverdig behandling og regnskapstall for de kommunale barnehagene. Kommunen refunderer som tidligere de private barnehagers renteutgifter på godkjente lån til investeringer. 7 Møtegodtgjørelsen til politikerne holdes på samme reduserte nivå i 2007 som i Da boligstiftelsen har fått momsrefusjon som ny inntektsgilde fra og med 2004, endrer kommunestyret sitt tidligere vedtak om at rente- og avdragskompensasjonen fra Husbanken for psykiatriboligene ved Lyngmyr skal overføres til boligstiftelsen. Som i 2006 beholder kommunen denne kompensasjonen også i 2007 og Fra og med 2009 tilfaller kompensasjonen boligstiftelsen. 9 Satsene for økonomisk sosialhjelp i Tvedestrand kommune justeres opp fra til de statlig veiledende satsene pr (tallene i parantes er tidligere satser): a. Enslige kr ,- ( 4.000,- ) pr. mnd. b. Ektepar/samboere kr ,- ( 6.660,-) pr. mnd. c. Person i bofellesskap kr ,- ( 3.330,-) pr. mnd. d. Barn 0-5 år kr ,- ( 1.530,-) pr. mnd. e. Barn 6-10 år kr ,- ( 2.020,-) pr. mnd. f. Barn år kr ,- ( 2.550,-) pr. mnd. g. Ovennevnte satser gjelder som langtidssats. Korttidssatsen (3mnd) er som hovedregel fortsatt 70% av langtidssatsen. h. Nødhjelps- og matsatsene pr. døgn justeres ikke opp.

6 Saksprotokoll i Formannskap Behandling Rådmannen orienterte om befolkningsutviklingen pr. 3.kvartal 2006 for Tvedestrand og for landet som helhet. Den negative befolkningsutviklingen for Tvedestrand i forhold til den positive utviklingen for landet som helhet, gir bekymring for størrelsen på de frie inntektene (skatt og rammeoverføring) i 2007 og årene fremover. Det er ikke lagt inn noen buffer for negativ utvikling på dette området i rådmannens forslag til budsjettet og økonomiplan. Rådmannen ba om at det ble tatt inn et nytt punkt 10 i forhold til Opptrappingsplan for psykisk helse som har følgende ordlyd: 1. Opptrappingsplanen for psykisk helse inngår som vedlegg til økonomiplanen for Formannskapet hadde ikke merknader til at dette ny punktet ble tatt inn i innstillingen til kommunestyret. Kommentar til budsjettforslaget for 2007 og økonomiplan for fra FAU v/holt skole datert ble lagt frem i formannskapsmøtet. Økonomisjefen orienterte og delte ut beregning datert vedrørende kommunalt tilskudd til private barnehager. Denne beregningen som tar utgangspunkt i kommunens netto utgifter til de kommunale barnehagene, viser at det kommunale tilskuddet til private barnehager må økes fra kr ,- til kr ,- pr. godkjent og benyttet heldagsplass fra Dette gir en 100% likverdig behandling mellom kommunale og private barnehager. Dette vil medføre en utgiftsøkning på kr ,- i forhold til rådmannens forslag til budsjett for 2007 og økonomiplan Tildeling av skjønnsmidler for 3 termin 2006 er pr. dato ikke avklart, slik at endelig finansiering og fastsetting av det kommunale driftstilskuddet til private barnehager for 2007, blir å komme tilbake til ved kommunestyrets budsjettbehandling den Formannskapet sluttet seg til denne orienteringen. De ulike innspillene fra komiteene til budsjettet og økonomiplanen ble gjennomgått og drøftet i formannskapet. TTL v/jan Dukene la frem endringsforslag slik det kommer frem i egen oversikt datert Høyre v/sire K. Bertelsen la frem endringsforslag slik det kommer frem i egen oversikt datert Senterpartiet v/aud Angelstad la frem endringsforslag slik det kommer frem i egen oversikt datert Sosialistisk Venstreparti v/steinar Thorsen la frem endringsforslag slik det kommer frem i egen oversikt datert Arbeiderpartiet v/dag Eide la frem endringsforslag slik det kommer frem i egen oversikt datert Ved prøvevotering ble det slikt resultat: TTL s endringsforslag falt med 4 mot 3 stemmer Høyre s endringsforslag falt med 6 mot 1 stemme Senterpartiet s endringsforslag falt med 6 mot 1 stemme. Sosialistisk Venstreparti s endringsforslag falt med 6 mot 1 stemme Arbeiderpartiet s endringsforslag falt med 6 mot 1 stemme.

7 Ved neste prøvevotering ble det stemt over følgende enkelvise endringsforslag fra de ulike partiene med slikt resultat: Driften: a. Lundevann Driftstilskudd f.o.m på kr ,- ble innstilt med 5 mot 2 stemmer. b. Søgne Engangstilskudd på kr ,- i 2007 ble innstilt med 6 mot 1 stemme. c. Næringsfondet i Øst-regionen økning med kr ,- i 2007 ble innstilt med 6 mot 1 stemme. d. Ordføreren Diverse representasjonsutgifter økning med kr ,- i 2007 ble innstilt med 5 mot 2 stemmer. e. Sommerarbeid for skoleungdom blir ikke tatt bort i 2007, men gjeninnført med kr ,- i 2007, ble enstemmig innstilt. f. Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost blir økt med kr ,- i 2007, ble innstilt med 5 mot 2 stemmer. g. Eiendomsskatt blir ikke innført i planperioden, målsetningen om et netto driftsresultat på ca. 3% i planperioden blir redusert til ca. 1% av driftsinntektene (dertil mindre avsetninger til disposisjonsfond) og at omstillingskravet blir økt med ytterligere kr. 3,0 mill. i 2008, kr. 3,6 mill. i 2009 og kr. 8,1 mill. i 2010, falt med 4 mot 3 stemmer. h. Sommerarbeid for skoleungdom, bevilgningen blir f.o.m overført til fellesrådet øremerket til vedlikehold og stell av kirkegårdene falt med 6 mot 1 stemme. i. Oppretting av hjemmekonsulentstilling innenfor rus/psykiatri på 40%, kr ,-, f.o.m. 2007, falt med 5 mot 2 stemmer. j. Ungdomsklubben styrking med kr ,- i 2007, falt med 5 mot 2 stemmer. k. Sosialhjelpsatsene økes til statens veiledende satser pr , en økning på kr ,- f.o.m. 2007, falt med 6 mot 1 stemme. l. Møtegodtgjørelsen økes fra kr. 150,- til kr. 400,- pr. møte, økte utgifter på ca. kr ,- f.o.m og kr ,- i 2007 (ny kommunestyreperiode), falt med 6 mot 1 stemme. Investeringer: m. Fortau Gjeving blir ført opp med kr. 1,5 mill. i 2007 og gang/sykkelvei og fortau blir redusert med kr. 0,5 mill. i 2008, 2009 og Endringen blir finansiert ved låneopptak i 2007 isteden for i 2008, 2009 og Dette ble innstilt med 6 mot 1 stemme. n. Avkloakkering av Krokvåg, Askerøya og Dypvåg blir ført opp med kr. 3,5 mill. i 2007 og 2008, og redusert med kr. 7,0 mill. i Endringen blir finansierte ved låneopptak i 2007 og 2008 isteden for i Dette ble enstemmig innstilt. Finansiering m.m. i driftsbudsjettet: De endringer som ble innstilt av flertallet i formannskapet blir finansiert slik: 1. Renter, endringer p.g.a. forskyvninger investeringer, økning på kr ,- i 2007, kr ,- i 2009 og kr ,- i Avdrag, endringer p.g.a. forskyvninger investeringer, økning på kr ,- i 2007, kr , i 2009 og kr ,- i Tilkoblingsgebyrer, økning som følge av avkloakkering Krokvåg, Askerøya og Dypvåg med ca. 20 tilkoblinger pr. år, utgjør økte inntekter med kr ,- hver år i 2008, 2009 og Årsavgifter, økning som følge av avkloakkering Krokvåg, Askerøya og Dypvåg med ca. 20 tilkoblinger pr. år, utgjør økte inntekter med kr ,- i 2008, kr ,- i 2009 og kr ,- i Disposisjonsfond, mindre avsetninger (redusert netto driftsresultat), med kr ,- i 2007, kr ,- i 2008, kr ,- i 2009 og kr ,- i Ved endelig votering ble innstillingen fra flertalet i formannskapet med finansieringen innstilt med 5 mot 2 stemmer, jfr. vedlegg datert

8 Innstilling 1. Tvedestrand kommunestyre vedtar det fremlagte forslag datert som kommunens årsbudsjett for 2007 og økonomiplan/handlingsplan for perioden , jfr. budsjettskjema nr. 1 A og B (drift) og 2 A og B (investering) og med de endringer som kommer frem i formannskapets flertalsendringsforslag datert Bevilgningen i budsjettskjema nr. 1 B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. ansvarsområde (avdeling). 2. Kommunestyret fastsetter det kommunale inntektsskattøret for 2007 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jfr. fremlegg til og vedtatt statsbudsjett for 2007: a. Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsboer 12,25% b. Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,00%. 3. Kommunestyret godkjenner låneopptak på totalt kr ,- i 2007 til finansiering av investeringer og utlån, fordelt slik: a. Investeringer m.m. kr ,- med 30 års avdragstid. b. Formidlingslån (startlån) i Husbanken, utlån, kr ,- med en avdragstid som fastsettes av Husbanken. 4. Kommunestyret vedtar en total årsverksramme på ca. 369 for 2007, mot en justert ramme på ca. 374 for 2006, jfr. detaljert årsverksoversikt pr. ansvarsområde (avdeling). Rammetimetallet for grunnskolen fastsettes til 2040 timer for skoleåret , mot 2084 timer for skoleåret Kommunestyret vedtar følgende endringer i kommunale avgifter og betalingssatser: a. Vannavgiften økes med ca. 9,3% fra Ordinær sats går opp fra kr ,- til kr ,- pr. år ekskl. mva. b. Kloakkavgiften reduseres med ca. 3,7% fra Ordinær sats går ned fra kr ,- til kr ,- pr. år ekskl. mva. c. Byggesaksgebyrene økes med gjennomsnittlig ca. 10% fra Det fremmes egen sak for kommunestyret til nytt byggesaksgebyrregulativ i tråd med ovennevnte økning. d. Foreldrebetaling i barnehagen økes med kr. 80,- pr. måned for heldagsplass fra Maksimalsatsen går dermed opp fra kr ,- til kr ,- pr. måned. Satsene i forhold til deltidsplasser justeres tilsvarende opp i tråd med tidligere vedtatt gradering. e. Havneavgiften i gjestehavnen økes med 5% fra Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager inkl. private familiebarnehager fastsettes til kr ,- pr. år pr. godkjent og benyttet heldagsplass fra Ved å ta hensyn til at de private barnehagene får mer i statstilskudd enn kommunale barnehager, vil ovennevnte kommunale tilskudd til private barnehager, gi en likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. I forbindelse med regnskapsavslutningen skal det hvert år foretas en endelig beregning av det kommunale tilskuddet til private barnehager i tråd med prinsippet om likverdig behandling og regnskapstall for de kommunale barnehagene. Kommunen refunderer som tidligere de private barnehagers renteutgifter på godkjente lån til investeringer. 7. Møtegodtgjørelsen til politikerne holdes på samme reduserte nivå i 2007 som i Da boligstiftelsen har fått momsrefusjon som ny inntektsgilde fra og med 2004, endrer kommunestyret sitt tidligere vedtak om at rente- og avdragskompensasjonen fra Husbanken for psykiatriboligene ved Lyngmyr skal overføres til boligstiftelsen. Som i 2006 beholder kommunen denne kompensasjonen også i 2007 og Fra og med 2009 tilfaller kompensasjonen boligstiftelsen.

9 9. Satsene for økonomisk sosialhjelp i Tvedestrand kommune justeres opp fra til de statlig veiledende satsene pr (tallene i parantes er tidligere satser): a. Enslige kr ,- ( 4.000,- ) pr. mnd. b. Ektepar/samboere kr ,- ( 6.660,-) pr. mnd. c. Person i bofellesskap kr ,- ( 3.330,-) pr. mnd. d. Barn 0-5 år kr ,- ( 1.530,-) pr. mnd. e. Barn 6-10 år kr ,- ( 2.020,-) pr. mnd. f. Barn år kr ,- ( 2.550,-) pr. mnd. g. Ovennevnte satser gjelder som langtidssats. Korttidssatsen (3mnd) er som hovedregel fortsatt 70% av langtidssatsen. h. Nødhjelps- og matsatsene pr. døgn justeres ikke opp. 10. Opptrappingsplanen for psykisk helse inngår som vedlegg til økonomiplanen for

Behandling Saksordfører Morten Foss (TTL) redegjorde for innstillingen.

Behandling Saksordfører Morten Foss (TTL) redegjorde for innstillingen. Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2014 Behandling Saksordfører Morten Foss (TTL) redegjorde for innstillingen. Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag: Årets økonomiplan inneholder innføring av

Detaljer

Anne Killingmo fremmet et nytt samlet forslag på vegne av Fremskrittspartiet:

Anne Killingmo fremmet et nytt samlet forslag på vegne av Fremskrittspartiet: Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016 Behandling Torleif Haugland (Krf) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (24 voterende). Habiliteten ble vurdert etter forvaltningslovens 6, 2 ledd. Haugland

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 02.12.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 02.12.2014 Tid: 09:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 02.12.2014 Tid: 09:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene Leder TTL Carl F. Bertelsen Nestleder

Detaljer

Økonomiplan og budsjett 2017

Økonomiplan og budsjett 2017 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/63-14 Arkiv: 151 Saksbeh: Beate Pettersson Dato: 17.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Rådmannens

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 09:00

Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 09:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 02.12.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

SP fremmet følgende forslag: Øyer Senterparti Forslag til endringer i budsjettet 2015 og økonomiplan

SP fremmet følgende forslag: Øyer Senterparti Forslag til endringer i budsjettet 2015 og økonomiplan Møte i Kommunestyret den 27.11.2014 - Sak: 87/14 V fremmet følgende forslag: Økonomi og handlingsplan Fullmakter gitt til rådmannen i budsjett pkt. 8 stillingshjemler, nytt forslag: Rådmannen fatter vedtak

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 62-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 27.11.2017 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Formannskapets møterom, Kommunehuset

Formannskapets møterom, Kommunehuset Nesset kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Administrasjonsutvalget Formannskapets møterom, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 08:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen MEDL KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Are Herdlevær Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/2544 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett/økonomiplan Lenvik kommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/2544 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett/økonomiplan Lenvik kommune Saksprotokoll Utvalg: Lenvik formannskap Møtedato: 27.11.2018 Sak: 75/18 Resultat: Arkivsak: 18/2544 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett/økonomiplan Lenvik kommune 2019-2022 Behandling: Elin Byberg fremmet

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNES ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 FORMANNSKAPETS INNSTILING AV , TIL KOMMUNESTYRETS MØTE

TVEDESTRAND KOMMUNES ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 FORMANNSKAPETS INNSTILING AV , TIL KOMMUNESTYRETS MØTE TVEDESTRAND KOMMUNES ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG BUDSJETT 2016 FORMANNSKAPETS INNSTILING AV 1.12.2015, TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 15.12.2015 1. Tvedestrand kommunestyre vedtar Økonomiplan 2016-2019 budsjett

Detaljer

Andre: Svein Skisland (), Heidi Engestøl (), Fagansvarlig IT Kristin F. Viksnes (Sak. 10/08)

Andre: Svein Skisland (), Heidi Engestøl (), Fagansvarlig IT Kristin F. Viksnes (Sak. 10/08) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 10.00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Berit Kittelsen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 06.12.2016 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Melbø, Siri Kleiven (HTV)

Detaljer

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Behandling i Formannskap - 30.11.2017 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-4332/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/ Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/287-8 Saksbehandler: Finn Åvitsland Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/16 08.11.2016 Kommunestyret 129/16 08.12.2016 Budsjett 2017

Detaljer

Saksordfører Torleif Haugland (KrF) redegjorde for innstillingen fra formannskapet.

Saksordfører Torleif Haugland (KrF) redegjorde for innstillingen fra formannskapet. Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.12.2015 Behandling Følgende dokumenter var sendt ut/delt ut i møtet: Brev til ordfører fra SU ved Tvedestrand og Vestre Sandøya skole. Forslag fra Anne Killingmo, Fremskrittspartiet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Øyer kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 19.11.2018 Tid: 13:00-15:00 Habilitet og interessekonflikter:

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Livsløpskomite. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tid: 16:30

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Livsløpskomite. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tid: 16:30 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Livsløpskomite Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tid: 16:30 Faste representanter som møtte: Sveinung Lien LEDER TTL Siw Johannessen NESTL AP Jan Dukene MEDL

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted 01.12.2011 - Gjensidige, Storgt 13 Fra kl. 09.30 til kl. 11.00. Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 24.11.11.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR SAKSPROTOKOLL GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 20182021 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 77/17 den 14.12.2017. Behandling: Korrigering: Det er feil

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Høylandet formannskap /17 Høylandet kommunestyre /

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Høylandet formannskap /17 Høylandet kommunestyre / Høylandet kommune Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5689 Saksbehandler: Eva-Janne Falstad Dato: 28.11.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Høylandet formannskap 27.11.2017 71/17 Høylandet kommunestyre

Detaljer

PS 46/18 Økonomiplan , budsjett 2019

PS 46/18 Økonomiplan , budsjett 2019 PS 46/18 Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 Formannskapets behandling av sak 46/2018 i møte den 27.11.2018: Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 Utvalgene tar økonomiplan 2019-2022

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2005 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 29.11.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.11.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 150/08 Til saknr.: 157/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 27.11.2013 kl. 09:00 16:30 og 28.11.2013 kl. 10:00 22:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 21.11.2018 Tid: 09:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 89/12 den 20.11.2012. Behandling: Olav Olstad, V, satte på vegne av V og Ap fram

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtedato: 20.06.2007 Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: 13.45 Til kl: 17.30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: kl. 13:00-15.10 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Eilev Bekjorden Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 55-60 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2018 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 15228/ /368 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 15228/ /368 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 15228/2015-2015/368 Arne Eiken 11.11.2015 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 15/29 Arbeidsmiljøutvalget 17.11.2015 15/42

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 17:

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 17: Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 11.08.2015 Tid: 17:00 18.00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste representanter som hadde forfall: Jan Wilhelm Nævestad MEDL TTL Knut Anders Goderstad MEDL SP

Faste representanter som hadde forfall: Jan Wilhelm Nævestad MEDL TTL Knut Anders Goderstad MEDL SP Tvedestrand kommune Møteprotokoll Livsløpskomite Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 18:00 21:00 Faste representanter som møtte: Sveinung Lien LEDER TTL Siw Johannessen

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Livsløpskomite. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 18:00 20:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Livsløpskomite. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 18:00 20:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Livsløpskomite Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 08.12.2015 Tid: 18:00 20:00 Faste representanter som møtte: Ole Goderstad LEDER H Aud Angelstad NESTL

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Faste representanter som hadde forfall: Tine G. Sunne MEDL H. Vararepresentanter som møtte: Aasulv Løvdal VARAMEDL TTL

Faste representanter som hadde forfall: Tine G. Sunne MEDL H. Vararepresentanter som møtte: Aasulv Løvdal VARAMEDL TTL Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 27.08.2013 Tid: 15:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Morten Foss MEDL TTL Torleif

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2018 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Alvig Espenes Ordfører AP Trine

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Porstun Dato: 21.11.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Eva Marie Johansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rune Arstein VORD H Frode Setran MEDL SV

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rune Arstein VORD H Frode Setran MEDL SV Nærøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nærøy rådhus Dato: 18.06.2019 Tidspunkt: 13:30-15:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Aspli Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

Tingvoll kommune. Saksfremlegg. Budsjett 2019 med handlingsprogram

Tingvoll kommune. Saksfremlegg. Budsjett 2019 med handlingsprogram Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2018/924-3 Saksbehandler: Bjørn Sletbakk Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 33/2018

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Jon Brun

Detaljer