Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket."

Transkript

1 Konkurransegrunnlag for utvidelse av AV-Løsninger i Nasjonalbiblioteket. NB-IKT NASJONALBIBLIOTEKET Nasjonalbiblioteket Side 1 av 13

2 KAPITTEL 1 GENERELL INFORMASJON OM NASJONALBIBLIOTEKET OM KONTRAKTEN KONTRAKTSPARTNER INNEN NASJONALBIBLIOTEKET ADRESSER OG KONTAKTINFORMASJON... 4 KAPITTEL 2 OM KONKURRANSEN REGELVERK ANBUDSPROSEDYRE SPRÅKET I ANBUDET BESVARELSE AV ANBUDET MERKING OG OVERLEVERING AV ANBUDET VEDSTÅELSESFRIST TIDSFRIST FOR Å FÅ UTLEVERT ANBUDSDOKUMENTET FRIST FOR INNLEVERING AV ANBUD ÅPNING AV ANBUDENE... 6 KAPITTEL 3. KVALIFIKASJONSKRAV SKATTEATTEST FOR BETALTE SKATTER, MERVERDIAVGIFT OG SKATTETREKK ATTESTER FOR REGISTRERING I BRØNNØYSUNDSREGISTERET HMS- EGENERKLÆRING REGNSKAPSOPPLYSNINGER REFERANSEINSTALLASJONER... 7 KAPITTEL 4 SPESIFIKASJON OG TEKNISKE KRAV BESKRIVELSE AV DAGENS LØSNING OVERORDNET MÅLSETNING OG FORUTSETNINGER KRAVSPESIFIKASJON Beskrivelse av behov Minimum kvalitetskrav til produkt Garantitid Support Gjenbruk av eksisterende videokonferanseløsninger Roadmap på teknologi Kommunikasjonshastigheter Kommunikasjonstype Evalueringskrav Administrasjon og overvåkingsverktøy Bruk av åpne standarder Leveringstider Brukervennlighet Audiokvalitet Videokavalitet Quality of service Reservedelslager Miljø Spisskompetanse Opplæring Kommunikasjonstype Lagring av Videostrømmer Flerparts videokonferanseløsninger Oppgraderinger Totalløsninger Alternative tilbud PRISTILBUD Nasjonalbiblioteket Side 2 av 13

3 4.4.1 Prisoversikt Priseksempler KAPITTEL 5. KONTRAKTSVILKÅR OG LEVERINGSBETINGELSER KONTRAKT LEVERINGSBETINGELSER BETALINGSBETINGELSER PRISER RAMMEAVTALE KAPITTEL 6. EVALUERING/VALG AV LEVERANDØR KONTRAKT KRITERIER FOR VALG AV TILBYDER DET VIL BLI OPPRETTET KONTRAKT MED Nasjonalbiblioteket Side 3 av 13

4 Kapittel 1 Generell informasjon 1.1 Om Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket(NB) skal være landets fremste kilde til kunnskap om Norge, nordmenn og norske forhold, her og i utlandet. Nasjonalbiblioteket skal være landets fremste instans for innsamling, oppbevaring og formidling av norske medier. Nasjonalbiblioteket fokuserer ikke bare på norsk materiale, men favner også utenlandsk stoff. Virksomheten omfatter oppbygging, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlinger av svært forskjellig karakter. Nasjonalbiblioteket ledes av Nasjonalbibliotekaren, som har det øverste ansvar for planlegging, drift og utvikling av bibliotekets virksomhet. Nasjonalbiblioteket er lokalisert i Oslo og Mo i Rana, og har 350 ansatte som er organisert i fire fagdivisjoner og en administrativ divisjon. 1.2 Om kontrakten Nasjonalbiblioteket benytter videokonferanseløsninger som et kommunikasjonsmedium mellom sine organisatoriske enheter i Oslo og Mo i Rana. I tillegg benyttes slike løsninger også mot andre eksterne samarbeidspartnere. Nasjonalbiblioteket har behov for å komplettere sine eksisterende løsninger, samt utvide med nye videokonferanseløsninger. Hovedmålet er å etablere løsninger som er skalerbare og hensiktsmessig for å løse våre oppgaver. Det er også ønskelig å kunne forenkle systemene drifts og vedlikeholdsmessig. Nasjonalbiblioteket planlegger å inngå en 3 års rammeavtale (med opsjon for ett års forlengelse) på kjøp av videokonferanseløsninger. Her vil også kontrakt for support og vedlikehold inngå. 1.3 Kontraktspartner innen Nasjonalbiblioteket Nasjonalbibliotekets avdeling for IKT og digitalisering er ansvarlig for videokonferanseløsningene. Dette innebærer at det er avdeling for IKT og digitalisering som vil være operativ kontraktspartner i dette anbudet. 1.4 Adresser og kontaktinformasjon Informasjon om Nasjonalbiblioteket finnes på på norsk, og på engelsk. Adresser Postadresse Oslo: NB, Postboks 2674, N-0203 OSLO, NORWAY Postadresse for anbudet: NB, Finsetveien 2, N-8624 MO I RANA, NORWAY Telefon Telefax Kontaktpersoner for anbudet Mr. Geir Dikvold telefon Mr. Trond Teigen telefon Nasjonalbiblioteket Side 4 av 13

5 Kapittel 2 Om konkurransen 2.1 Regelverk Det styrende regelverk er lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrift av 15. juni 2001 om offentlige anskaffelser. Nasjonalbiblioteket annonserte denne utlysningen i en veiledende kunngjøring den Referansenummer for forhåndsvarslet er : FEB Anbudsprosedyre Anbudsprosedyren er et åpent anbud der en rammeavtale vil bli inngått med én eller flere leverandører. 2.3 Språket i anbudet Anbudet skal være skrevet på norsk eller engelsk. 2.4 Besvarelse av anbudet. Generelt om besvarelsen: All informasjon/spørsmål i kravspesifikasjonen (Kapitlene 3, 4.3.2, og 4.4.2) må være besvart i vedlagt Excel regneark fra Nasjonalbiblioteket. I de tilfeller det er behov for ytterligere informasjon knyttet til enkelte av kravene, må disse være referert til ved hjelp av nummerstandarden benyttet i dette dokumentet. Tilbudets forside(tilbudsbrevet) må være datert og signert. Eventuelle reservasjoner i tilbudet må være listet opp i tilbudsbrevet. Alle nødvendige attester og bekreftelser må være vedlagt tilbudet I tillegg til papirutgave skal tilbudet leveres på cd/dvd. Nasjonalbiblioteket ønsker anbudet besvart i følgende rekkefølge: 1. Utfylt regneark fra Nasjonalbiblioteket. 2. Skatteattest fra kemner og fylkesskattesjef 3. Attester for registrering i Brønnøysundregisteret. 4. HMS attest 5. Svar på kapittel 4.4 Pristilbud 6. Vedlegg 1 : Opsjoner 7. Vedlegg 2 : Miljøerklæring 8. Vedlegg 3 : Statens standardavtale for IT-anskaffelser 9. Vedlegg 4 : Erklæring om leveringstid 10. Vedlegg 5 : Dokumentasjon av konkurranseevne 2.5 Merking og overlevering av anbudet Komplett signert og datert tilbud legges i nøytral, lukket konvolutt som tydelig merkes: Anbud AV-løsninger i Nasjonalbiblioteket, referanse NB-IKT Nasjonalbiblioteket Side 5 av 13

6 Tilbudet leveres til: Nasjonalbiblioteket, Att.: Trond Teigen, Finsetvn.2, N-8624 Mo I Rana, Tilbudet kan leveres på følgende måter: Post - rekommandert forsendelse Express levering Personlig levering Elektronisk overleverte tilbud eller tilbud som er levert etter tidsfristen, vil ikke bli behandlet. 2.6 Vedståelsesfrist Leverandører må stå ved sitt tilbud i minst 30 dager regnet fra anbudsfristens utløp. Leverandøren må i denne perioden være forberedt på å kunne levere ytterligere informasjon på forespørsel fra Nasjonalbiblioteket, innenfor en tidsfrist på 24 timer. 2.7 Tidsfrist for å få utlevert anbudsdokumentet Siste frist for utlevering av nødvendige anbudsdokumenter er: kl Slike henvendelser må rettes pr e-post til kontaktpersonene i kapittel 1.4 over. Henvendelsen må inneholde følgende nødvendige kontaktopplysninger: Selskapets navn Kontaktperson Selskapets adresse Telefonnr Telefax E-postadresse Selskapets webside Denne informasjonen vil bli brukt til å lage en distribusjonsliste. Alle spørsmål som vedrører anbudsdokumentet og anbudsprosessen må sendes til NBs kontaktpersoner pr e-post. Svarene vil bli sendt til alle som har etterspurt anbudsdokumentasjonen basert på distribusjonslisten. Spørsmål vil ikke bli besvart på individuell basis. 2.8 Frist for innlevering av anbud Senest innen fredag 17/11-06, kl må tilbudene være mottatt i resepsjonen hos Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, Finsetveien 2, 8624 Mo i Rana. For sent mottatte tilbud vil bli avvist. 2.9 Åpning av anbudene Offentlig anbudsåpning vil ikke finne sted. Oppdragsgiver og de personer som oppdragsgiver gir myndighet til å delta, vil være til stede under åpningen. Åpning av innkomne tilbud vil finne sted 17/11-06 kl.15.00, Finsetveien 2, 8624 Mo i Rana, rom G Nasjonalbiblioteket Side 6 av 13

7 Kapittel 3. Kvalifikasjonskrav. Informasjonen beskrevet i kapittel 3 vil bli brukt til å evaluere om leverandøren er kvalifisert for å kunne inngå en rammeavtale med Nasjonalbiblioteket. I kapittel og listes minimum produktkrav og evalueringskrav som vil være gjeldende ved evaluering av de enkelte tilbudene. Kvalifikasjonskravene i kapittel 3 må være oppfylt for at leverandøren skal kunne delta i anbudskonkurransen. Dersom nødvendig etterspurt dokumentasjon ikke er vedlagt, kan dette medføre at tilbudet bli forkastet. Følgende dokumentasjon skal legges ved tilbudet. 3.1 Skatteattest for betalte skatter, merverdiavgift og skattetrekk. Her må det hentes 2 attester på samme skjema hhv. fra kemner og fylkeskattesjef. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 6 mnd. 3.2 Attester for registrering i Brønnøysundsregisteret. Informasjon om leverandøren registrert i Brønnøysundsregistret. 3.3 HMS- egenerklæring Helse, miljø og sikkerhetserklæring må være underskrevet av leverandøren og ikke være eldre enn 6 mnd. 3.4 Regnskapsopplysninger Revisorgodkjent regnskap for forrige regnskapsår med revisors noter og anmerkninger. 3.5 Referanseinstallasjoner Tilbyder må kunne vise til minimum 2 stk relevante referanseinstallasjoner som har blitt gjennomført i løpet av de siste 3 årene. Referansene må inneholde alle nødvendige kontaktopplysninger, og referansene må kunne kontaktes av Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket Side 7 av 13

8 Kapittel 4 Spesifikasjon og tekniske krav 4.1 Beskrivelse av dagens løsning Nasjonalbiblioteket har videokonferanseløsninger både for store og mindre møterom lokalisert i Oslo og Mo i Rana. Vi har en blanding av noen forskjellige modeller og merker. I dag har Nasjonalbiblioteket følgende videokonferanseløsninger: Oslo: Tandberg 6000 oppgradert m/50 flatskjerm Polycom VSX8000 m/2 kamera og 3 projektorer Polycom VSX7000 m/42 flatskjerm + disc Mo i Rana: Tandberg 6000 oppgradert m/50 flatskjerm Polycom VSX8000 m/2 kamera og 2 projektorer 4.2 Overordnet målsetning og forutsetninger Nasjonalbiblioteket ønsker å standardisere mest mulig innenfor området videokonferanseløsninger, og effektiv drift vil her være et overordnet mål. For å sikre en økonomisk best mulig livssyklus på vårt utstyr ønsker vi at valgt tilbyder i avtaleperioden skal medvirke til minimering av livssykluskostnadene. 4.3 Kravspesifikasjon Beskrivelse av behov I forbindelse med oppbygging av nye videokonferanserom i Oslo og Rana, ser vi nå på effekten av å forenkle driftsmiljøet ved å standardisere på utstyr fra en produsent. Nasjonalbiblioteket anser levetiden til en enhet å være 5-7 år. Ut fra driftshensyn ønsker vi en mest mulig lik utstyrspark innenfor dette området. Vårt videokonferansebehov knytter seg til 3 produktområder. 1. Videokonferanseløsninger for store møterom. (ca deltakere pr lokasjon) 2. Videokonferanseløsninger for små møterom. (ca 3-7 deltakere pr lokasjon) 3. Personlige videokonferanseløsninger. (1-2 deltakere pr lokasjon) Det vil i enkelte tilfeller være ønskelig å kunne koble opp videokonferanser ved hjelp av flerpartsløsninger der minst 3 lokasjoner deltar. Det vil også være ønskelig å kunne sette opp videokonferanser på tvers av de tre hovedområdene Minimum kvalitetskrav til produkt Minimum kvalitetskrav til produkt behandlet i kapittel er å regne som minstekrav til tilbudet. Tilbud som ikke tilfredsstiller disse minstekravene vil ikke bli evaluert: Garantitid Det må tilbys tre år som garantiperiode på innkjøpte løsninger inkludert i tilbudet Nasjonalbiblioteket Side 8 av 13

9 Support Det må tilbys tre år på stedet neste dag supporttjeneste på innkjøpte løsninger inkludert i tilbudet Gjenbruk av eksisterende videokonferanseløsninger Det må være mulig for Nasjonalbiblioteket å kunne bruke sine eksisterende videokonferanseløsninger mot de nye videokonferanseløsningene Roadmap på teknologi Det må legges fram en roadmap for tilbudt utstyr, minimum 3-5 år Kommunikasjonshastigheter Alle tilbudte løsninger må minimum tilby overføringshastighet på 1920 kilobit/sekund Kommunikasjonstype Alle tilbudte løsninger må minimum kunne kjøres over IP Evalueringskrav Dette kapittel omhandler evalueringskrav til produktene som tilbys. Leverandørens besvarelse av kapittel er vesentlig for Nasjonalbibliotekets valg av leverandør, jfr. pkt. 6.2: Administrasjon og overvåkingsverktøy Beskriv administrasjon/overvåkning/rapporteringsverktøy til alle deler av tilbudt løsning. Dette innbefatter mulighet for logging av hendelser basert på SNMP. Beskriv hvilke protokoller som støttes Bruk av åpne standarder Beskriv eventuelt hvilke standarder som er benyttet, knyttet til de enkelte produkter Leveringstider. Leveringstider på tilbudt utstyr. Underskrevet erklæring vedlegges (Vedlegg 4) Brukervennlighet. o Beskriv hvordan standard opp- og nedkobling utføres mellom to lokasjoner av en bruker. Herunder en beskrivelse av oppkobling, stilling av lyd, kamerastyring og nedkobling. o Beskriv mulighet for oppsett av faste møtelokasjoner i directory/adresseregister. o Beskriv hvilke muligheter som fins for sentralisert oppsett/administrasjon av møtelokasjoner. o Er det mulighet for administrasjon av directory/adresseregister via et webgrensesnitt? Audiokvalitet. o Beskriv hvilke standarder som støttes, for hver av produkttypene som tilbys. o Beskriv hvilke kvaliteter som kan leveres, for hver av produkttypene som tilbys Nasjonalbiblioteket Side 9 av 13

10 Videokavalitet. o Beskriv hvilke standarder som støttes, for hver av produkttypene som tilbys. o Beskriv hvilke kvaliteter som kan leveres, for hver av produkttypene som tilbys Quality of service Beskriv i hvilken grad produktene håndterer Quality of service i tilfeller der båndbredden kan variere i sanntid Reservedelslager Mulighet for å kunne tilby lokalt reservedelslager for vitale deler og/eller kunne garantere leveranse av defekt del (modul) dagen etter til Nasjonalbibliotekets adresse i Mo i Rana eller Oslo. Oppgi også hvor leverandørens reservedelslager for kritiske komponenter er lokalisert Miljø Nasjonalbiblioteket er opptatt av miljøvennlige produkter og har derfor følgende ønsker: Leverandøren bør som minimum legge fram en egenerklæring som opplyser om miljømessige hensyn som blir tatt i forhold til produksjon og drift av de spesifikke produktene. Herunder materialvalg, energiforbruk, levetidsbetraktninger og gjenvinning. Leverandøren bør ha innført miljøledelsessystem eller tilsvarende rutiner. Informasjon om dette dokumenteres som vedlegg Spisskompetanse. Beskriv i hvilken grad tilbyder kan tilby relevant fagkompetanse for implementering, idriftsetting og oppfølging på alle produktene i tilbudt løsning, på stedet, i Nasjonalbibliotekets lokaler i Mo i Rana og i Oslo. Dette skal være inkludert i tilbudet Opplæring. Beskriv hvilke opplæringselementer som inngår i tilbudet. Både for sluttbrukere og for administratorer Kommunikasjonstype. Beskriv eventuelle muligheter for tilkobling via ISDN eller tilvarende for de enkelte produktene Lagring av Videostrømmer. Beskriv eventuelle muligheter for å kunne fange og lagre videostrømmer fra pågående videokonferanser for de enkelte produktene Flerparts videokonferanseløsninger. Beskriv hvilke muligheter for flerpartsvideokonferanseløsninger som finnes for de enkelte produktene Oppgraderinger. Beskriv hvilke muligheter leverandøren har for å tilby og gjennomføre jevnlige oppgraderinger av de installerte videokonferanseløsningene i tilbudet Nasjonalbiblioteket Side 10 av 13

11 Totalløsninger Nasjonalbiblioteket er først og fremst interessert i tilbud fra leverandører som dekker hele produktspekteret i anbudet, men kan avvike fra dette for enkelte av produktgruppene. Vi ønsker at leverandøren beskriver hvilke produktgrupper det leveres tilbud på. I den grad en leverandør velger å benytte seg av underleverandører i tilbudt løsning, så skal Nasjonalbibliotekets hovedleverandør ha et overordnet ansvar for hele løsningen Alternative tilbud Nasjonalbiblioteket godtar alternative tilbud, forutsatt at det alternative tilbud oppfyller minstekravene skissert under kapittel Alternative tilbud som ikke oppfylle disse minstekravene, vil som for andre tilbud, ikke bli evaluert. 4.4 Pristilbud Prisoversikt Nasjonalbiblioteket ønsker pris på følgende: - Videokonferanseløsninger for store møterom. - Videokonferanseløsninger for små møterom. - Personlige videokonferanseløsninger. - På stedet/telefon support i 3 år. - Vedlikeholdsavtale på tilbudte produkter. - Montering, implementering/igangsetting av tilbudt løsning, for å oppnå produksjonsstatus, med tilhørende driftsrutiner. - Dokumentasjon av implementert løsning. - Opplæring av personell. - Opsjoner: o Forlengelse av service/support i ett år. o Mulighet for flerparts videokonferanseløsninger o Pris på å gjennomføre en standard oppgradering av programvare på tilbudte produkter utført av leverandøren Priseksempler For å kunne gjøre realistiske sammenligninger av tilbudte løsninger ber vi om at tilbydere leverer priskalkyler på følgende form: 1. Pris på et ferdig oppsatt videokonferansemiljø mellom et stort møterom i Oslo og et stort møterom i Mo i Rana. 2. Pris på et ferdig oppsatt videokonferansemiljø mellom et lite møterom i Oslo og et stort møterom i Mo i Rana 3. Pris på et ferdig oppsatt personlig videokonferanseløsning mellom en arbeidsplass i Oslo og en arbeidsplass i Mo i Rana 4. Pris på en standard oppgradering av programvare på en lokasjon i Oslo og en lokasjon i Rana. 5. Pris på flerparts videokonferanseløsning pr produktenhet. Underlaget for priskalkylene må dokumenteres i tilbudet Nasjonalbiblioteket Side 11 av 13

12 Kapittel 5. Kontraktsvilkår og leveringsbetingelser 5.1 Kontrakt Det vil bli opprettet kontrakt med én tilbyder pr produktgruppe. Følgende dokumenter vil utgjøre obligatoriske deler av kontraktene og har rang i den rekkefølge de er oppført: Kontraktsvedlegg 1: Konkurransegrunnlag anbud lagringssystemer i Nasjonalbiblioteket Kontraktsvedlegg 2: Utlysningstekst av , referansenummer xxxxxxx Kontraktsvedlegg 3: Statskonsults standardavtale for større IT-kjøp i Staten og Kontraktsvedlegg 4: Tilbud fra vinner av anbudskonkurransen 5.2 Leveringsbetingelser Utstyret leveres DTD (Delivery to Destination) til Finsetveien 2, 8624 Mo i Rana eller Drammensveien 42, 0203 Oslo. Nærmere oversikt over de lokaler utstyret skal plasseres i gjøres ved kontraktsinngåelse og ved alle avrop på kontrakten skal sted og romplassering angis. Kontraktsbetingelsene DTD inkludere alle varekostnader, frakt, alle andre kostnader frem til montasjestedet, montasje og testing på stedet. Overføring av ansvaret fra selger til kjøper skal først finne sted etter at utstyret er testet på stedet og skriftlig godkjenning av testen foreligger fra NB. Nasjonalbiblioteket ønsker å kunne få levert varene fra én ordre til begge lokasjoner. 5.3 Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser er faktura per 30 dager, det skal ikke belastes noen form for gebyrer i forbindelse med fakturering. Det aksepteres kun en faktura per ordre. 5.4 Priser Alle priser skal gis som nettopriser i norske kroner inkl mva i NOK. Det forutsettes fri leveranse til Nasjonalbibliotekets lokasjoner i Oslo og Rana. Om det i avtaleperioden kommer nye modeller/produkter som funksjonelt tilsvarer tilbudte produkt, skal disse produktene ha minst like god kalkyle (for Nasjonalbiblioteket) som de produkter det er naturlig å sammenligne med. Dette skal bekreftes av leverandør i tilbudet(dokumenteres i vedlegg 5). Tilbud overfor andre kunder i perioden, som er gunstigere enn de avtalte betingelser, gjelder automatisk for Nasjonalbiblioteket. Leverandøren er forpliktet til å gjøre slike tilbud kjent for Nasjonalbiblioteket. Dersom mottatte tilbud i perioden får en prisstigning som etter Nasjonalbibliotekets vurdering går ut over naturlig sammenlignbare konkurrenters tilbud, gir dette grunnlag for reforhandling, eventuelt oppsigelse av avtalen Nasjonalbiblioteket Side 12 av 13

13 5.5 Rammeavtale Da forskjellige leverandører vil kunne tilby forskjellig funksjonalitet på de tre hovedgruppene varer, ønsker Nasjonalbiblioteket å stå fritt til å inngå rammeavtaler med en eller flere leverandører. Nasjonalbiblioteket ønsker å inngå en eller flere rammeavtaler på tre år med mulighet for ett års forlengelse med valgte leverandører. Det blir kun inngått én avtale pr produktgruppe. Et vesentlig punkt i rammeavtalen blir regulering av prisen i forbindelse med følgekjøp. Vi ber derfor leverandørene legge ved forslag til et slikt punkt hvor det spesifiseres nærmere hvordan konkurranseevnen med hensyn til pris kan opprettholdes de neste tre til fire årene (dokumenteres i vedlegg 5). Inngåelse av rammeavtale medfører ikke at leverandøren har krav på noe bestemt volum i perioden. Kapittel 6. Evaluering/valg av leverandør 6.1 Kontrakt Det vil bli inngått kontrakt med én tilbyder pr produktgruppe, basert på det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, vurdert utfra kriteriene i kapittel Kriterier for valg av tilbyder det vil bli opprettet kontrakt med Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av (i prioritert rekkefølge): 1. Oppfyllelse av krav i kapittel 4.3.3, ref. vedlagt regneark (50 %) 2. Evaluering av start og utbyggingskostnader beskrevet i kapittel 4.4 (50 %) Det kreves at leverandør dokumenterer/kommenterer alle ovennevnte kriterier i vedlagte regneark fra Nasjonalbiblioteket, vedlagt svar på kapittel 4.4 og vedlegg 5 (dokumentasjon av konkurranseevne) Nasjonalbiblioteket Side 13 av 13

Konkurransegrunnlag for. lagringssystem. i Nasjonalbiblioteket.

Konkurransegrunnlag for. lagringssystem. i Nasjonalbiblioteket. Konkurransegrunnlag for lagringssystem i Nasjonalbiblioteket. NB-IKT-042006 NASJONALBIBLIOTEKET 15.09.2006 15.09.2006 Nasjonalbiblioteket Side 1 av 13 KAPITTEL 1 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 OM NASJONALBIBLIOTEKET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Versjon 31.10.2008 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNKJØP AV TRAKTOR 4 X 4 Til Notodden kommune ved virksomhet for eiendom og utedrift Anbudsfrist mandag 22.08.2011 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester.

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Kongsvinger kommune har ca. 17

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Digitale kinoprojektorer Saksnr. 2011/398 Tilbudsfrist: 17.10.2011 kl. 12.00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER

1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Nes kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Anskaffelsen skal gi kommunen den mest

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen TILBUDSINNBYDELSE FORPROSJEKT Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Tilbudsfrist 05.10.2011 kl. 12.00 Kongsbergregionen inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester/prosjektledelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. instrumenter/system for pasientnær glukosemåling. til. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. instrumenter/system for pasientnær glukosemåling. til. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Konkurransegrunnlag for kjøp av instrumenter/system for pasientnær glukosemåling til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 1 Innledning... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Rammeavtale... 3 1.3 Interfaceløsning...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 E Svardokumenter I dette kapittelet redegjøres for hvordan opplysningene skal presenteres i tilbudet. Tilbyder skal

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 12/470 04.05.2012 Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA [2006] Del II) Sak (12/470)

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

INVITASJON TIL KONKURRANSEPREGET DIALOG

INVITASJON TIL KONKURRANSEPREGET DIALOG INVITASJON TIL KONKURRANSEPREGET DIALOG VED ANSKAFFELSE AV RESPIRASJONSFYSIOLOGISK UTSTYR FRIST FOR FORESPØRSEL OM DELTAKELSE: 11.03.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/00944 Konkurransegrunnlag sak 13/00944 Side

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for innleie av prosjektleder til Siljan kommune Tilbudsfrist: 22.06.2012 - klokken 12.00 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 4 2 Gjennomføring av konkurransen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Automat - Biblioteket. Åpen anbudskonkurranse

Automat - Biblioteket. Åpen anbudskonkurranse STEINKJER KOMMUNE Avdeling for informasjon økonomi og IKT Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/5516-22230/2008/BIAS 601 17.10.2008 Automat - Biblioteket. Åpen anbudskonkurranse 1. Generelt Steinkjer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE.

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE. TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE ( LEASING ) AV 5 TJENESTEBILER TIL VIRKSOMHET BARN OG UNGE I TØNSBERG KOMMUNE. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Kunngjort på DOFFIN 08.05.2013 hamh Side 1 av 6 1. INNLEDNING 1.1 Kommunens

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt KONKURRANSEGRUNNLAG Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

BLANKE ARK AS. Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir. Forretningshemmeligheter

BLANKE ARK AS. Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir. Forretningshemmeligheter Fylkesmannen i Nordland Statens Hus Moloveien 10 8002 Bodø Deres ref: Vår ref: Ola Nordmann Bakevja, 11. september 2014 Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Viser til kunngjøring

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Lakseoppsyn og skjøtsel i verneområder på Sør-Trøndelagskysten, primært i Fosenregionen» Tilbudsfrist: 22.5.2014 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Direktoratet

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse: Tjenestekonsesjon innenfor Frisørtjenester til beboere på institusjoner og i omsorgsboliger i Sørum kommune Ref: Sørum 12/04881 Den som skal legge inn tilbud

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer For levering til Difi Saksnummer: 13/0110 Konkurransegrunnlag Sak 13/0110 Kurs til statsforvaltningen

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44707942.aspx Ekstern anbuds ID 2014-867459 Saksnummer 14/402 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell. Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG. Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell. Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse SAKSNUMMER: 12/1524 DATO: 13.08.2012 Ski kommune Telefon: +47 64 87

Detaljer

Pasientreiser. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse Vanlig transport fra OSL Gardermoen (postnr. 2060) til Oslo

Pasientreiser. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse Vanlig transport fra OSL Gardermoen (postnr. 2060) til Oslo Pasientreiser Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44098483.aspx Ekstern anbuds ID 2014-802335 Saksnummer 2014/4831 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune 1 1. Innledning generell informasjon... 4 1.1. Kort om anskaffelsen og konkurranseform...

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Oppdragsgiver for denne konkurransen er Orkdal kommune, og oppdragsgiver omtales heretter som «kommunen».

Oppdragsgiver for denne konkurransen er Orkdal kommune, og oppdragsgiver omtales heretter som «kommunen». Generelt Oppdragsgiver for denne konkurransen er Orkdal kommune, og oppdragsgiver omtales heretter som «kommunen». Lover og forskrifter Konkurransen vil bli gjennomført i henhold til gjeldene lover, regler

Detaljer

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering VED KJØP AV NÆRINGSMIDLER TIL KANTINER OG STORHUSHOLDNING Varegruppe 1, 2 og 3 I BALSFJORD KOMMUNE Side 1 av 5 1. INNLEDNING De aktuelle pristilbudsskjemaene skal fylles ut, dateres, signeres og påføres

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE (BEGRENSET KONKURRANSE) Konsulentoppdrag SESAM og SPIRIT Side 1 av 8 1 Oppdraget... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særskilt om krav som vil bli stilt

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Naturoppsyn på Sør-Trøndelagskysten, primært i Fosen-regionen» Tilbudsfrist: 7.6.2012 Tilbudet sendes pr mail til Statens naturoppsyn postmottak@dirnat.no med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED KJØP AV BLOMSTERTJENESTER

KONKURRANSEGRUNNLAG VED KJØP AV BLOMSTERTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG VED KJØP AV BLOMSTERTJENESTER TILBUDSFRIST: 09.02.2015 KL. 10:00 SAK NR. 14/07419 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse... 3 2 Oppdragsgiver... 3 3 Organisasjon... 3 4 Konkurransen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen [fyll inn enhet] Oppdragsgiver Dokumentets dato:

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser It Partner AS Att: daglig leder Øystein Benjaminsen Pålsvei 6 8008 Bodø Deres referanse Vår referanse Dato 2010/51 14.04.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43930827.aspx Ekstern anbuds ID 2014-960283 Saksnummer 13/3372-3 Konkurranse

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Kvalifikasjonsgrunnlag Anbud 18/07: IT Driftstjenester for Steinkjer kommune Steinkjer 17.07.07 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Steinkjer kommunes eksisterende avtale om med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DIREKTE ANSKAFFELSE ETTER FORSKRIFTENS DEL 1. SAK nr. 2011/31

KONKURRANSEGRUNNLAG DIREKTE ANSKAFFELSE ETTER FORSKRIFTENS DEL 1. SAK nr. 2011/31 KONKURRANSEGRUNNLAG DIREKTE ANSKAFFELSE ETTER FORSKRIFTENS DEL 1 SAK nr. 2011/31 Konkurranse på konsulenttjenester til gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt Kraftforsyningssituasjonen i Møre og

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013 Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video Doculivenr. 201100121 Juni 2013 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO Konkurransegrunnlag Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer