Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket."

Transkript

1 Konkurransegrunnlag for utvidelse av AV-Løsninger i Nasjonalbiblioteket. NB-IKT NASJONALBIBLIOTEKET Nasjonalbiblioteket Side 1 av 13

2 KAPITTEL 1 GENERELL INFORMASJON OM NASJONALBIBLIOTEKET OM KONTRAKTEN KONTRAKTSPARTNER INNEN NASJONALBIBLIOTEKET ADRESSER OG KONTAKTINFORMASJON... 4 KAPITTEL 2 OM KONKURRANSEN REGELVERK ANBUDSPROSEDYRE SPRÅKET I ANBUDET BESVARELSE AV ANBUDET MERKING OG OVERLEVERING AV ANBUDET VEDSTÅELSESFRIST TIDSFRIST FOR Å FÅ UTLEVERT ANBUDSDOKUMENTET FRIST FOR INNLEVERING AV ANBUD ÅPNING AV ANBUDENE... 6 KAPITTEL 3. KVALIFIKASJONSKRAV SKATTEATTEST FOR BETALTE SKATTER, MERVERDIAVGIFT OG SKATTETREKK ATTESTER FOR REGISTRERING I BRØNNØYSUNDSREGISTERET HMS- EGENERKLÆRING REGNSKAPSOPPLYSNINGER REFERANSEINSTALLASJONER... 7 KAPITTEL 4 SPESIFIKASJON OG TEKNISKE KRAV BESKRIVELSE AV DAGENS LØSNING OVERORDNET MÅLSETNING OG FORUTSETNINGER KRAVSPESIFIKASJON Beskrivelse av behov Minimum kvalitetskrav til produkt Garantitid Support Gjenbruk av eksisterende videokonferanseløsninger Roadmap på teknologi Kommunikasjonshastigheter Kommunikasjonstype Evalueringskrav Administrasjon og overvåkingsverktøy Bruk av åpne standarder Leveringstider Brukervennlighet Audiokvalitet Videokavalitet Quality of service Reservedelslager Miljø Spisskompetanse Opplæring Kommunikasjonstype Lagring av Videostrømmer Flerparts videokonferanseløsninger Oppgraderinger Totalløsninger Alternative tilbud PRISTILBUD Nasjonalbiblioteket Side 2 av 13

3 4.4.1 Prisoversikt Priseksempler KAPITTEL 5. KONTRAKTSVILKÅR OG LEVERINGSBETINGELSER KONTRAKT LEVERINGSBETINGELSER BETALINGSBETINGELSER PRISER RAMMEAVTALE KAPITTEL 6. EVALUERING/VALG AV LEVERANDØR KONTRAKT KRITERIER FOR VALG AV TILBYDER DET VIL BLI OPPRETTET KONTRAKT MED Nasjonalbiblioteket Side 3 av 13

4 Kapittel 1 Generell informasjon 1.1 Om Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket(NB) skal være landets fremste kilde til kunnskap om Norge, nordmenn og norske forhold, her og i utlandet. Nasjonalbiblioteket skal være landets fremste instans for innsamling, oppbevaring og formidling av norske medier. Nasjonalbiblioteket fokuserer ikke bare på norsk materiale, men favner også utenlandsk stoff. Virksomheten omfatter oppbygging, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlinger av svært forskjellig karakter. Nasjonalbiblioteket ledes av Nasjonalbibliotekaren, som har det øverste ansvar for planlegging, drift og utvikling av bibliotekets virksomhet. Nasjonalbiblioteket er lokalisert i Oslo og Mo i Rana, og har 350 ansatte som er organisert i fire fagdivisjoner og en administrativ divisjon. 1.2 Om kontrakten Nasjonalbiblioteket benytter videokonferanseløsninger som et kommunikasjonsmedium mellom sine organisatoriske enheter i Oslo og Mo i Rana. I tillegg benyttes slike løsninger også mot andre eksterne samarbeidspartnere. Nasjonalbiblioteket har behov for å komplettere sine eksisterende løsninger, samt utvide med nye videokonferanseløsninger. Hovedmålet er å etablere løsninger som er skalerbare og hensiktsmessig for å løse våre oppgaver. Det er også ønskelig å kunne forenkle systemene drifts og vedlikeholdsmessig. Nasjonalbiblioteket planlegger å inngå en 3 års rammeavtale (med opsjon for ett års forlengelse) på kjøp av videokonferanseløsninger. Her vil også kontrakt for support og vedlikehold inngå. 1.3 Kontraktspartner innen Nasjonalbiblioteket Nasjonalbibliotekets avdeling for IKT og digitalisering er ansvarlig for videokonferanseløsningene. Dette innebærer at det er avdeling for IKT og digitalisering som vil være operativ kontraktspartner i dette anbudet. 1.4 Adresser og kontaktinformasjon Informasjon om Nasjonalbiblioteket finnes på på norsk, og på engelsk. Adresser Postadresse Oslo: NB, Postboks 2674, N-0203 OSLO, NORWAY Postadresse for anbudet: NB, Finsetveien 2, N-8624 MO I RANA, NORWAY Telefon Telefax Kontaktpersoner for anbudet Mr. Geir Dikvold telefon Mr. Trond Teigen telefon Nasjonalbiblioteket Side 4 av 13

5 Kapittel 2 Om konkurransen 2.1 Regelverk Det styrende regelverk er lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrift av 15. juni 2001 om offentlige anskaffelser. Nasjonalbiblioteket annonserte denne utlysningen i en veiledende kunngjøring den Referansenummer for forhåndsvarslet er : FEB Anbudsprosedyre Anbudsprosedyren er et åpent anbud der en rammeavtale vil bli inngått med én eller flere leverandører. 2.3 Språket i anbudet Anbudet skal være skrevet på norsk eller engelsk. 2.4 Besvarelse av anbudet. Generelt om besvarelsen: All informasjon/spørsmål i kravspesifikasjonen (Kapitlene 3, 4.3.2, og 4.4.2) må være besvart i vedlagt Excel regneark fra Nasjonalbiblioteket. I de tilfeller det er behov for ytterligere informasjon knyttet til enkelte av kravene, må disse være referert til ved hjelp av nummerstandarden benyttet i dette dokumentet. Tilbudets forside(tilbudsbrevet) må være datert og signert. Eventuelle reservasjoner i tilbudet må være listet opp i tilbudsbrevet. Alle nødvendige attester og bekreftelser må være vedlagt tilbudet I tillegg til papirutgave skal tilbudet leveres på cd/dvd. Nasjonalbiblioteket ønsker anbudet besvart i følgende rekkefølge: 1. Utfylt regneark fra Nasjonalbiblioteket. 2. Skatteattest fra kemner og fylkesskattesjef 3. Attester for registrering i Brønnøysundregisteret. 4. HMS attest 5. Svar på kapittel 4.4 Pristilbud 6. Vedlegg 1 : Opsjoner 7. Vedlegg 2 : Miljøerklæring 8. Vedlegg 3 : Statens standardavtale for IT-anskaffelser 9. Vedlegg 4 : Erklæring om leveringstid 10. Vedlegg 5 : Dokumentasjon av konkurranseevne 2.5 Merking og overlevering av anbudet Komplett signert og datert tilbud legges i nøytral, lukket konvolutt som tydelig merkes: Anbud AV-løsninger i Nasjonalbiblioteket, referanse NB-IKT Nasjonalbiblioteket Side 5 av 13

6 Tilbudet leveres til: Nasjonalbiblioteket, Att.: Trond Teigen, Finsetvn.2, N-8624 Mo I Rana, Tilbudet kan leveres på følgende måter: Post - rekommandert forsendelse Express levering Personlig levering Elektronisk overleverte tilbud eller tilbud som er levert etter tidsfristen, vil ikke bli behandlet. 2.6 Vedståelsesfrist Leverandører må stå ved sitt tilbud i minst 30 dager regnet fra anbudsfristens utløp. Leverandøren må i denne perioden være forberedt på å kunne levere ytterligere informasjon på forespørsel fra Nasjonalbiblioteket, innenfor en tidsfrist på 24 timer. 2.7 Tidsfrist for å få utlevert anbudsdokumentet Siste frist for utlevering av nødvendige anbudsdokumenter er: kl Slike henvendelser må rettes pr e-post til kontaktpersonene i kapittel 1.4 over. Henvendelsen må inneholde følgende nødvendige kontaktopplysninger: Selskapets navn Kontaktperson Selskapets adresse Telefonnr Telefax E-postadresse Selskapets webside Denne informasjonen vil bli brukt til å lage en distribusjonsliste. Alle spørsmål som vedrører anbudsdokumentet og anbudsprosessen må sendes til NBs kontaktpersoner pr e-post. Svarene vil bli sendt til alle som har etterspurt anbudsdokumentasjonen basert på distribusjonslisten. Spørsmål vil ikke bli besvart på individuell basis. 2.8 Frist for innlevering av anbud Senest innen fredag 17/11-06, kl må tilbudene være mottatt i resepsjonen hos Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, Finsetveien 2, 8624 Mo i Rana. For sent mottatte tilbud vil bli avvist. 2.9 Åpning av anbudene Offentlig anbudsåpning vil ikke finne sted. Oppdragsgiver og de personer som oppdragsgiver gir myndighet til å delta, vil være til stede under åpningen. Åpning av innkomne tilbud vil finne sted 17/11-06 kl.15.00, Finsetveien 2, 8624 Mo i Rana, rom G Nasjonalbiblioteket Side 6 av 13

7 Kapittel 3. Kvalifikasjonskrav. Informasjonen beskrevet i kapittel 3 vil bli brukt til å evaluere om leverandøren er kvalifisert for å kunne inngå en rammeavtale med Nasjonalbiblioteket. I kapittel og listes minimum produktkrav og evalueringskrav som vil være gjeldende ved evaluering av de enkelte tilbudene. Kvalifikasjonskravene i kapittel 3 må være oppfylt for at leverandøren skal kunne delta i anbudskonkurransen. Dersom nødvendig etterspurt dokumentasjon ikke er vedlagt, kan dette medføre at tilbudet bli forkastet. Følgende dokumentasjon skal legges ved tilbudet. 3.1 Skatteattest for betalte skatter, merverdiavgift og skattetrekk. Her må det hentes 2 attester på samme skjema hhv. fra kemner og fylkeskattesjef. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 6 mnd. 3.2 Attester for registrering i Brønnøysundsregisteret. Informasjon om leverandøren registrert i Brønnøysundsregistret. 3.3 HMS- egenerklæring Helse, miljø og sikkerhetserklæring må være underskrevet av leverandøren og ikke være eldre enn 6 mnd. 3.4 Regnskapsopplysninger Revisorgodkjent regnskap for forrige regnskapsår med revisors noter og anmerkninger. 3.5 Referanseinstallasjoner Tilbyder må kunne vise til minimum 2 stk relevante referanseinstallasjoner som har blitt gjennomført i løpet av de siste 3 årene. Referansene må inneholde alle nødvendige kontaktopplysninger, og referansene må kunne kontaktes av Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket Side 7 av 13

8 Kapittel 4 Spesifikasjon og tekniske krav 4.1 Beskrivelse av dagens løsning Nasjonalbiblioteket har videokonferanseløsninger både for store og mindre møterom lokalisert i Oslo og Mo i Rana. Vi har en blanding av noen forskjellige modeller og merker. I dag har Nasjonalbiblioteket følgende videokonferanseløsninger: Oslo: Tandberg 6000 oppgradert m/50 flatskjerm Polycom VSX8000 m/2 kamera og 3 projektorer Polycom VSX7000 m/42 flatskjerm + disc Mo i Rana: Tandberg 6000 oppgradert m/50 flatskjerm Polycom VSX8000 m/2 kamera og 2 projektorer 4.2 Overordnet målsetning og forutsetninger Nasjonalbiblioteket ønsker å standardisere mest mulig innenfor området videokonferanseløsninger, og effektiv drift vil her være et overordnet mål. For å sikre en økonomisk best mulig livssyklus på vårt utstyr ønsker vi at valgt tilbyder i avtaleperioden skal medvirke til minimering av livssykluskostnadene. 4.3 Kravspesifikasjon Beskrivelse av behov I forbindelse med oppbygging av nye videokonferanserom i Oslo og Rana, ser vi nå på effekten av å forenkle driftsmiljøet ved å standardisere på utstyr fra en produsent. Nasjonalbiblioteket anser levetiden til en enhet å være 5-7 år. Ut fra driftshensyn ønsker vi en mest mulig lik utstyrspark innenfor dette området. Vårt videokonferansebehov knytter seg til 3 produktområder. 1. Videokonferanseløsninger for store møterom. (ca deltakere pr lokasjon) 2. Videokonferanseløsninger for små møterom. (ca 3-7 deltakere pr lokasjon) 3. Personlige videokonferanseløsninger. (1-2 deltakere pr lokasjon) Det vil i enkelte tilfeller være ønskelig å kunne koble opp videokonferanser ved hjelp av flerpartsløsninger der minst 3 lokasjoner deltar. Det vil også være ønskelig å kunne sette opp videokonferanser på tvers av de tre hovedområdene Minimum kvalitetskrav til produkt Minimum kvalitetskrav til produkt behandlet i kapittel er å regne som minstekrav til tilbudet. Tilbud som ikke tilfredsstiller disse minstekravene vil ikke bli evaluert: Garantitid Det må tilbys tre år som garantiperiode på innkjøpte løsninger inkludert i tilbudet Nasjonalbiblioteket Side 8 av 13

9 Support Det må tilbys tre år på stedet neste dag supporttjeneste på innkjøpte løsninger inkludert i tilbudet Gjenbruk av eksisterende videokonferanseløsninger Det må være mulig for Nasjonalbiblioteket å kunne bruke sine eksisterende videokonferanseløsninger mot de nye videokonferanseløsningene Roadmap på teknologi Det må legges fram en roadmap for tilbudt utstyr, minimum 3-5 år Kommunikasjonshastigheter Alle tilbudte løsninger må minimum tilby overføringshastighet på 1920 kilobit/sekund Kommunikasjonstype Alle tilbudte løsninger må minimum kunne kjøres over IP Evalueringskrav Dette kapittel omhandler evalueringskrav til produktene som tilbys. Leverandørens besvarelse av kapittel er vesentlig for Nasjonalbibliotekets valg av leverandør, jfr. pkt. 6.2: Administrasjon og overvåkingsverktøy Beskriv administrasjon/overvåkning/rapporteringsverktøy til alle deler av tilbudt løsning. Dette innbefatter mulighet for logging av hendelser basert på SNMP. Beskriv hvilke protokoller som støttes Bruk av åpne standarder Beskriv eventuelt hvilke standarder som er benyttet, knyttet til de enkelte produkter Leveringstider. Leveringstider på tilbudt utstyr. Underskrevet erklæring vedlegges (Vedlegg 4) Brukervennlighet. o Beskriv hvordan standard opp- og nedkobling utføres mellom to lokasjoner av en bruker. Herunder en beskrivelse av oppkobling, stilling av lyd, kamerastyring og nedkobling. o Beskriv mulighet for oppsett av faste møtelokasjoner i directory/adresseregister. o Beskriv hvilke muligheter som fins for sentralisert oppsett/administrasjon av møtelokasjoner. o Er det mulighet for administrasjon av directory/adresseregister via et webgrensesnitt? Audiokvalitet. o Beskriv hvilke standarder som støttes, for hver av produkttypene som tilbys. o Beskriv hvilke kvaliteter som kan leveres, for hver av produkttypene som tilbys Nasjonalbiblioteket Side 9 av 13

10 Videokavalitet. o Beskriv hvilke standarder som støttes, for hver av produkttypene som tilbys. o Beskriv hvilke kvaliteter som kan leveres, for hver av produkttypene som tilbys Quality of service Beskriv i hvilken grad produktene håndterer Quality of service i tilfeller der båndbredden kan variere i sanntid Reservedelslager Mulighet for å kunne tilby lokalt reservedelslager for vitale deler og/eller kunne garantere leveranse av defekt del (modul) dagen etter til Nasjonalbibliotekets adresse i Mo i Rana eller Oslo. Oppgi også hvor leverandørens reservedelslager for kritiske komponenter er lokalisert Miljø Nasjonalbiblioteket er opptatt av miljøvennlige produkter og har derfor følgende ønsker: Leverandøren bør som minimum legge fram en egenerklæring som opplyser om miljømessige hensyn som blir tatt i forhold til produksjon og drift av de spesifikke produktene. Herunder materialvalg, energiforbruk, levetidsbetraktninger og gjenvinning. Leverandøren bør ha innført miljøledelsessystem eller tilsvarende rutiner. Informasjon om dette dokumenteres som vedlegg Spisskompetanse. Beskriv i hvilken grad tilbyder kan tilby relevant fagkompetanse for implementering, idriftsetting og oppfølging på alle produktene i tilbudt løsning, på stedet, i Nasjonalbibliotekets lokaler i Mo i Rana og i Oslo. Dette skal være inkludert i tilbudet Opplæring. Beskriv hvilke opplæringselementer som inngår i tilbudet. Både for sluttbrukere og for administratorer Kommunikasjonstype. Beskriv eventuelle muligheter for tilkobling via ISDN eller tilvarende for de enkelte produktene Lagring av Videostrømmer. Beskriv eventuelle muligheter for å kunne fange og lagre videostrømmer fra pågående videokonferanser for de enkelte produktene Flerparts videokonferanseløsninger. Beskriv hvilke muligheter for flerpartsvideokonferanseløsninger som finnes for de enkelte produktene Oppgraderinger. Beskriv hvilke muligheter leverandøren har for å tilby og gjennomføre jevnlige oppgraderinger av de installerte videokonferanseløsningene i tilbudet Nasjonalbiblioteket Side 10 av 13

11 Totalløsninger Nasjonalbiblioteket er først og fremst interessert i tilbud fra leverandører som dekker hele produktspekteret i anbudet, men kan avvike fra dette for enkelte av produktgruppene. Vi ønsker at leverandøren beskriver hvilke produktgrupper det leveres tilbud på. I den grad en leverandør velger å benytte seg av underleverandører i tilbudt løsning, så skal Nasjonalbibliotekets hovedleverandør ha et overordnet ansvar for hele løsningen Alternative tilbud Nasjonalbiblioteket godtar alternative tilbud, forutsatt at det alternative tilbud oppfyller minstekravene skissert under kapittel Alternative tilbud som ikke oppfylle disse minstekravene, vil som for andre tilbud, ikke bli evaluert. 4.4 Pristilbud Prisoversikt Nasjonalbiblioteket ønsker pris på følgende: - Videokonferanseløsninger for store møterom. - Videokonferanseløsninger for små møterom. - Personlige videokonferanseløsninger. - På stedet/telefon support i 3 år. - Vedlikeholdsavtale på tilbudte produkter. - Montering, implementering/igangsetting av tilbudt løsning, for å oppnå produksjonsstatus, med tilhørende driftsrutiner. - Dokumentasjon av implementert løsning. - Opplæring av personell. - Opsjoner: o Forlengelse av service/support i ett år. o Mulighet for flerparts videokonferanseløsninger o Pris på å gjennomføre en standard oppgradering av programvare på tilbudte produkter utført av leverandøren Priseksempler For å kunne gjøre realistiske sammenligninger av tilbudte løsninger ber vi om at tilbydere leverer priskalkyler på følgende form: 1. Pris på et ferdig oppsatt videokonferansemiljø mellom et stort møterom i Oslo og et stort møterom i Mo i Rana. 2. Pris på et ferdig oppsatt videokonferansemiljø mellom et lite møterom i Oslo og et stort møterom i Mo i Rana 3. Pris på et ferdig oppsatt personlig videokonferanseløsning mellom en arbeidsplass i Oslo og en arbeidsplass i Mo i Rana 4. Pris på en standard oppgradering av programvare på en lokasjon i Oslo og en lokasjon i Rana. 5. Pris på flerparts videokonferanseløsning pr produktenhet. Underlaget for priskalkylene må dokumenteres i tilbudet Nasjonalbiblioteket Side 11 av 13

12 Kapittel 5. Kontraktsvilkår og leveringsbetingelser 5.1 Kontrakt Det vil bli opprettet kontrakt med én tilbyder pr produktgruppe. Følgende dokumenter vil utgjøre obligatoriske deler av kontraktene og har rang i den rekkefølge de er oppført: Kontraktsvedlegg 1: Konkurransegrunnlag anbud lagringssystemer i Nasjonalbiblioteket Kontraktsvedlegg 2: Utlysningstekst av , referansenummer xxxxxxx Kontraktsvedlegg 3: Statskonsults standardavtale for større IT-kjøp i Staten og Kontraktsvedlegg 4: Tilbud fra vinner av anbudskonkurransen 5.2 Leveringsbetingelser Utstyret leveres DTD (Delivery to Destination) til Finsetveien 2, 8624 Mo i Rana eller Drammensveien 42, 0203 Oslo. Nærmere oversikt over de lokaler utstyret skal plasseres i gjøres ved kontraktsinngåelse og ved alle avrop på kontrakten skal sted og romplassering angis. Kontraktsbetingelsene DTD inkludere alle varekostnader, frakt, alle andre kostnader frem til montasjestedet, montasje og testing på stedet. Overføring av ansvaret fra selger til kjøper skal først finne sted etter at utstyret er testet på stedet og skriftlig godkjenning av testen foreligger fra NB. Nasjonalbiblioteket ønsker å kunne få levert varene fra én ordre til begge lokasjoner. 5.3 Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser er faktura per 30 dager, det skal ikke belastes noen form for gebyrer i forbindelse med fakturering. Det aksepteres kun en faktura per ordre. 5.4 Priser Alle priser skal gis som nettopriser i norske kroner inkl mva i NOK. Det forutsettes fri leveranse til Nasjonalbibliotekets lokasjoner i Oslo og Rana. Om det i avtaleperioden kommer nye modeller/produkter som funksjonelt tilsvarer tilbudte produkt, skal disse produktene ha minst like god kalkyle (for Nasjonalbiblioteket) som de produkter det er naturlig å sammenligne med. Dette skal bekreftes av leverandør i tilbudet(dokumenteres i vedlegg 5). Tilbud overfor andre kunder i perioden, som er gunstigere enn de avtalte betingelser, gjelder automatisk for Nasjonalbiblioteket. Leverandøren er forpliktet til å gjøre slike tilbud kjent for Nasjonalbiblioteket. Dersom mottatte tilbud i perioden får en prisstigning som etter Nasjonalbibliotekets vurdering går ut over naturlig sammenlignbare konkurrenters tilbud, gir dette grunnlag for reforhandling, eventuelt oppsigelse av avtalen Nasjonalbiblioteket Side 12 av 13

13 5.5 Rammeavtale Da forskjellige leverandører vil kunne tilby forskjellig funksjonalitet på de tre hovedgruppene varer, ønsker Nasjonalbiblioteket å stå fritt til å inngå rammeavtaler med en eller flere leverandører. Nasjonalbiblioteket ønsker å inngå en eller flere rammeavtaler på tre år med mulighet for ett års forlengelse med valgte leverandører. Det blir kun inngått én avtale pr produktgruppe. Et vesentlig punkt i rammeavtalen blir regulering av prisen i forbindelse med følgekjøp. Vi ber derfor leverandørene legge ved forslag til et slikt punkt hvor det spesifiseres nærmere hvordan konkurranseevnen med hensyn til pris kan opprettholdes de neste tre til fire årene (dokumenteres i vedlegg 5). Inngåelse av rammeavtale medfører ikke at leverandøren har krav på noe bestemt volum i perioden. Kapittel 6. Evaluering/valg av leverandør 6.1 Kontrakt Det vil bli inngått kontrakt med én tilbyder pr produktgruppe, basert på det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, vurdert utfra kriteriene i kapittel Kriterier for valg av tilbyder det vil bli opprettet kontrakt med Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av (i prioritert rekkefølge): 1. Oppfyllelse av krav i kapittel 4.3.3, ref. vedlagt regneark (50 %) 2. Evaluering av start og utbyggingskostnader beskrevet i kapittel 4.4 (50 %) Det kreves at leverandør dokumenterer/kommenterer alle ovennevnte kriterier i vedlagte regneark fra Nasjonalbiblioteket, vedlagt svar på kapittel 4.4 og vedlegg 5 (dokumentasjon av konkurranseevne) Nasjonalbiblioteket Side 13 av 13

Konkurransegrunnlag for. lagringssystem. i Nasjonalbiblioteket.

Konkurransegrunnlag for. lagringssystem. i Nasjonalbiblioteket. Konkurransegrunnlag for lagringssystem i Nasjonalbiblioteket. NB-IKT-042006 NASJONALBIBLIOTEKET 15.09.2006 15.09.2006 Nasjonalbiblioteket Side 1 av 13 KAPITTEL 1 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 OM NASJONALBIBLIOTEKET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem.

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Konkurransegrunnlag Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr:

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER Åpen anbudskonkurranse Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 (LOA) og forskrift

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av: 1 stk. ultralyd hjerte, opsjon på 1 stk. ultralyd bryst/endokrinologi TILBUDSFRIST: 24.09.12 kl 10:00 SAK NR. 12/05887 Konkurransegrunnlag sak

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI TILBUDSFRIST: 22.03.2012 KL. 10:00 SAK NR. 12/01696 Side 1 av 7 Innhold 1. Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av tankbil til Strand kommune brannvesen Tilbudsfrist: 16.03.2016 kl.12.00 Arkivsaksnr.16/316 Konkurransegrunnlag Tankbil side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

AHK 14/3458 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER

AHK 14/3458 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER 201 Aurskog- Høland kommune AHK 1/358 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 27.1.201 Kl. 12:00 Befaring: 13.1.2015 Kl. 13:00 til 1:00 Smaksprøving: 29.1.2015. Hver tilbyder får

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera Høgskolen i Telemark Til tilbyderne Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Deres referanse: Vår referanse: Dato: 35 57 52 14 knut.vagsather@hit.no 2015/03343 03.09.15 Konkurransegrunnlag: Anskaffelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER,

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, Åsnes Kommune Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, For vedlikeholdstiltak, mindre ombygginger og installasjoner, samt middels store oppdrag i Åsnes

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE Tilbudsfrist: 08.04.2015 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Kontrakt SSA-k lille Vedlegg

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612 Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av medieovervåkningstjenester til Difi Anskaffelsesnummer: 13/00612 Tilbudsfrist: 29. april kl. 12.00 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Kriminalomsorgen Region Vest

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Kriminalomsorgen Region Vest ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Kriminalomsorgen Region Vest Bergen 25.03.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Kriminalomsorgen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2)

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2) Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS Ref. nr: 1431374 (2) Tilbudsfrist: Mandag 20. august 2012, kl 12:00 Konkurransegrunnlag - Rapporteringsverktøy

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger

Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger For levering til ref: Side 1 av 7 2 av 7 INNHOLD 1 Oppdraget og administrative bestemmelser... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser 2015 Aurskog- Høland kommune AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 8.5.2015 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl Utdanningstilbud i skoleledelse. Vedlegg:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl Utdanningstilbud i skoleledelse. Vedlegg: KONKURRANSEGRUNNLAG Utdanningstilbud i skoleledelse Tilbudsfrist: 10.10.2012 kl. 12.00 Vedlegg: 1 Kravspesifikasjon 2 Standardvilkår kjøp av konsulenttjenester Kongsberg kommune 1 Generell informasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE TILBUDSFRIST: 12.5.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/01130 Konkurransegrunnlag sak 14/01130 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

AHK 15/1126 RAMMEAVTALE - TRANSPORT AV TEKSTILER OG NÆRINGSMIDLER INTERNT I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

AHK 15/1126 RAMMEAVTALE - TRANSPORT AV TEKSTILER OG NÆRINGSMIDLER INTERNT I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2015 Aurskog- Høland kommune AHK 15/1126 RAMMEAVTALE - TRANSPORT AV TEKSTILER OG NÆRINGSMIDLER INTERNT I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 25.5.2015 Kl. 12:00 Innleveres til:

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INNEKLIMA INSTRUMENTER TIL HØGSKOLEN I OSLO, AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INNEKLIMA INSTRUMENTER TIL HØGSKOLEN I OSLO, AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING www.hio.no Til leverandørene Deres ref: Vår ref: 2008/2282 Saksbehandler: Sturla Rolfsen og Gitte Østhus Dato: 29. mai 2008 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INNEKLIMA INSTRUMENTER TIL HØGSKOLEN I OSLO, AVDELING

Detaljer

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår Kongsberg kommune varekjøp

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av snøbrøyting av kommunale veier og plasser i Lunner Kommune 2016/2017-2017/2018 med opsjon om forlengelse med ett år av gangen i 2 år (1+1.) Saksnummer: 2016-16/959 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Forespørsel Ved anskaffelse av: ANSK Autoklaver HIB II

Forespørsel Ved anskaffelse av: ANSK Autoklaver HIB II Forespørsel Ved anskaffelse av ANSK-0420-09 Autoklaver HIB II Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Anskaffelsens formål... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon... 3 1.4 Presiseringer/forutsetninger/avgrensninger...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND Saksnr.: 14/00072 Mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Om Fredskorpset... 3 1.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Nytt saksbehandlingssystem for pedagogiskpsykologisk tjeneste i Oppland fylkeskommune

Konkurransegrunnlag: Nytt saksbehandlingssystem for pedagogiskpsykologisk tjeneste i Oppland fylkeskommune Vedlegg A Konkurransegrunnlag: Nytt saksbehandlingssystem for pedagogiskpsykologisk tjeneste i Oppland fylkeskommune Innhold 1. Oppdragsgiver.... 2 2. Oppdraget... 2 3. Kvalifikasjonskrav... 2 4. Tildelingskriterier...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved avdeling for teknologi (AFT) inviterer til konkurranse om levering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923 KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Direktoratet for forvaltning og IKT OM LEVERING AV Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 Saksnummer 2012/923 Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Fjell Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Norges Bank gjennomføre konkurranse

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune Bergen 24.06.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Askøy Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester.

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Kongsvinger kommune har ca. 17

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Standard avtalevilkår

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo KONKURRANSEGRUNNLAG 1. Innledning 1.1 Generelt, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr med dette til deltagelse i åpen anbudskonkurranse, med sikte på å inngå to avtaler for ordning og avlevering av eldre

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Evaluering og analyser i forbindelse med korrigering for alder i NVEs kostnadsnorm i inntektsrammeberegningen

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Evaluering og analyser i forbindelse med korrigering for alder i NVEs kostnadsnorm i inntektsrammeberegningen Konkurransegrunnlag for kjøp av Evaluering og analyser i forbindelse med korrigering for alder i NVEs kostnadsnorm i inntektsrammeberegningen For levering til NVE Saksnummer: 2001100650 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Medieovervåking ANSK

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Medieovervåking ANSK Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Medieovervåking ANSK-0501-10 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV IMMUNMASKIN MED FORBRUKSVARER

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV IMMUNMASKIN MED FORBRUKSVARER KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV IMMUNMASKIN MED FORBRUKSVARER TILBUDSFRIST: 10.3.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/00306 Konkurransegrunnlag sak 14/00306 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger en sammenstilling av erfaringer og kunnskap. Konkurransegrunnlag.

Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger en sammenstilling av erfaringer og kunnskap. Konkurransegrunnlag. Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger en sammenstilling av erfaringer og kunnskap Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16-213 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Veterinærinstituttet

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Veterinærinstituttet ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Veterinærinstituttet Oslo 10.10.2011 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Veterinærinstituttet gjennomføre

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479 201 Aurskog- Høland kommune System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 1/179 Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist:.9.201 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 190 BJØRKELANGEN

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Kommunalt Kraftfond Hordaland (KKH), som er kommunene Lindås, Masfjorden, Osterøy, Øygarden, Samnanger og Meland Bergen 01.06.2011 1 Innledning

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Elektrikertjenester Oslo

Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Elektrikertjenester Oslo Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Elektrikertjenester Oslo 201300266 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSTJENESTER SAMT NOE MATERIELL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Hole Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Hole Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Hole Kommune Bergen 03.10.2011 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Hole Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet Saksnr. 12/00258 Konkurranse med forhandling FOA del I og II Kommunikasjons- og medietrening Side 1 av 8

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Digitale kinoprojektorer Saksnr. 2011/398 Tilbudsfrist: 17.10.2011 kl. 12.00

Detaljer