Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket."

Transkript

1 Konkurransegrunnlag for utvidelse av AV-Løsninger i Nasjonalbiblioteket. NB-IKT NASJONALBIBLIOTEKET Nasjonalbiblioteket Side 1 av 13

2 KAPITTEL 1 GENERELL INFORMASJON OM NASJONALBIBLIOTEKET OM KONTRAKTEN KONTRAKTSPARTNER INNEN NASJONALBIBLIOTEKET ADRESSER OG KONTAKTINFORMASJON... 4 KAPITTEL 2 OM KONKURRANSEN REGELVERK ANBUDSPROSEDYRE SPRÅKET I ANBUDET BESVARELSE AV ANBUDET MERKING OG OVERLEVERING AV ANBUDET VEDSTÅELSESFRIST TIDSFRIST FOR Å FÅ UTLEVERT ANBUDSDOKUMENTET FRIST FOR INNLEVERING AV ANBUD ÅPNING AV ANBUDENE... 6 KAPITTEL 3. KVALIFIKASJONSKRAV SKATTEATTEST FOR BETALTE SKATTER, MERVERDIAVGIFT OG SKATTETREKK ATTESTER FOR REGISTRERING I BRØNNØYSUNDSREGISTERET HMS- EGENERKLÆRING REGNSKAPSOPPLYSNINGER REFERANSEINSTALLASJONER... 7 KAPITTEL 4 SPESIFIKASJON OG TEKNISKE KRAV BESKRIVELSE AV DAGENS LØSNING OVERORDNET MÅLSETNING OG FORUTSETNINGER KRAVSPESIFIKASJON Beskrivelse av behov Minimum kvalitetskrav til produkt Garantitid Support Gjenbruk av eksisterende videokonferanseløsninger Roadmap på teknologi Kommunikasjonshastigheter Kommunikasjonstype Evalueringskrav Administrasjon og overvåkingsverktøy Bruk av åpne standarder Leveringstider Brukervennlighet Audiokvalitet Videokavalitet Quality of service Reservedelslager Miljø Spisskompetanse Opplæring Kommunikasjonstype Lagring av Videostrømmer Flerparts videokonferanseløsninger Oppgraderinger Totalløsninger Alternative tilbud PRISTILBUD Nasjonalbiblioteket Side 2 av 13

3 4.4.1 Prisoversikt Priseksempler KAPITTEL 5. KONTRAKTSVILKÅR OG LEVERINGSBETINGELSER KONTRAKT LEVERINGSBETINGELSER BETALINGSBETINGELSER PRISER RAMMEAVTALE KAPITTEL 6. EVALUERING/VALG AV LEVERANDØR KONTRAKT KRITERIER FOR VALG AV TILBYDER DET VIL BLI OPPRETTET KONTRAKT MED Nasjonalbiblioteket Side 3 av 13

4 Kapittel 1 Generell informasjon 1.1 Om Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket(NB) skal være landets fremste kilde til kunnskap om Norge, nordmenn og norske forhold, her og i utlandet. Nasjonalbiblioteket skal være landets fremste instans for innsamling, oppbevaring og formidling av norske medier. Nasjonalbiblioteket fokuserer ikke bare på norsk materiale, men favner også utenlandsk stoff. Virksomheten omfatter oppbygging, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlinger av svært forskjellig karakter. Nasjonalbiblioteket ledes av Nasjonalbibliotekaren, som har det øverste ansvar for planlegging, drift og utvikling av bibliotekets virksomhet. Nasjonalbiblioteket er lokalisert i Oslo og Mo i Rana, og har 350 ansatte som er organisert i fire fagdivisjoner og en administrativ divisjon. 1.2 Om kontrakten Nasjonalbiblioteket benytter videokonferanseløsninger som et kommunikasjonsmedium mellom sine organisatoriske enheter i Oslo og Mo i Rana. I tillegg benyttes slike løsninger også mot andre eksterne samarbeidspartnere. Nasjonalbiblioteket har behov for å komplettere sine eksisterende løsninger, samt utvide med nye videokonferanseløsninger. Hovedmålet er å etablere løsninger som er skalerbare og hensiktsmessig for å løse våre oppgaver. Det er også ønskelig å kunne forenkle systemene drifts og vedlikeholdsmessig. Nasjonalbiblioteket planlegger å inngå en 3 års rammeavtale (med opsjon for ett års forlengelse) på kjøp av videokonferanseløsninger. Her vil også kontrakt for support og vedlikehold inngå. 1.3 Kontraktspartner innen Nasjonalbiblioteket Nasjonalbibliotekets avdeling for IKT og digitalisering er ansvarlig for videokonferanseløsningene. Dette innebærer at det er avdeling for IKT og digitalisering som vil være operativ kontraktspartner i dette anbudet. 1.4 Adresser og kontaktinformasjon Informasjon om Nasjonalbiblioteket finnes på på norsk, og på engelsk. Adresser Postadresse Oslo: NB, Postboks 2674, N-0203 OSLO, NORWAY Postadresse for anbudet: NB, Finsetveien 2, N-8624 MO I RANA, NORWAY Telefon Telefax Kontaktpersoner for anbudet Mr. Geir Dikvold telefon Mr. Trond Teigen telefon Nasjonalbiblioteket Side 4 av 13

5 Kapittel 2 Om konkurransen 2.1 Regelverk Det styrende regelverk er lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrift av 15. juni 2001 om offentlige anskaffelser. Nasjonalbiblioteket annonserte denne utlysningen i en veiledende kunngjøring den Referansenummer for forhåndsvarslet er : FEB Anbudsprosedyre Anbudsprosedyren er et åpent anbud der en rammeavtale vil bli inngått med én eller flere leverandører. 2.3 Språket i anbudet Anbudet skal være skrevet på norsk eller engelsk. 2.4 Besvarelse av anbudet. Generelt om besvarelsen: All informasjon/spørsmål i kravspesifikasjonen (Kapitlene 3, 4.3.2, og 4.4.2) må være besvart i vedlagt Excel regneark fra Nasjonalbiblioteket. I de tilfeller det er behov for ytterligere informasjon knyttet til enkelte av kravene, må disse være referert til ved hjelp av nummerstandarden benyttet i dette dokumentet. Tilbudets forside(tilbudsbrevet) må være datert og signert. Eventuelle reservasjoner i tilbudet må være listet opp i tilbudsbrevet. Alle nødvendige attester og bekreftelser må være vedlagt tilbudet I tillegg til papirutgave skal tilbudet leveres på cd/dvd. Nasjonalbiblioteket ønsker anbudet besvart i følgende rekkefølge: 1. Utfylt regneark fra Nasjonalbiblioteket. 2. Skatteattest fra kemner og fylkesskattesjef 3. Attester for registrering i Brønnøysundregisteret. 4. HMS attest 5. Svar på kapittel 4.4 Pristilbud 6. Vedlegg 1 : Opsjoner 7. Vedlegg 2 : Miljøerklæring 8. Vedlegg 3 : Statens standardavtale for IT-anskaffelser 9. Vedlegg 4 : Erklæring om leveringstid 10. Vedlegg 5 : Dokumentasjon av konkurranseevne 2.5 Merking og overlevering av anbudet Komplett signert og datert tilbud legges i nøytral, lukket konvolutt som tydelig merkes: Anbud AV-løsninger i Nasjonalbiblioteket, referanse NB-IKT Nasjonalbiblioteket Side 5 av 13

6 Tilbudet leveres til: Nasjonalbiblioteket, Att.: Trond Teigen, Finsetvn.2, N-8624 Mo I Rana, Tilbudet kan leveres på følgende måter: Post - rekommandert forsendelse Express levering Personlig levering Elektronisk overleverte tilbud eller tilbud som er levert etter tidsfristen, vil ikke bli behandlet. 2.6 Vedståelsesfrist Leverandører må stå ved sitt tilbud i minst 30 dager regnet fra anbudsfristens utløp. Leverandøren må i denne perioden være forberedt på å kunne levere ytterligere informasjon på forespørsel fra Nasjonalbiblioteket, innenfor en tidsfrist på 24 timer. 2.7 Tidsfrist for å få utlevert anbudsdokumentet Siste frist for utlevering av nødvendige anbudsdokumenter er: kl Slike henvendelser må rettes pr e-post til kontaktpersonene i kapittel 1.4 over. Henvendelsen må inneholde følgende nødvendige kontaktopplysninger: Selskapets navn Kontaktperson Selskapets adresse Telefonnr Telefax E-postadresse Selskapets webside Denne informasjonen vil bli brukt til å lage en distribusjonsliste. Alle spørsmål som vedrører anbudsdokumentet og anbudsprosessen må sendes til NBs kontaktpersoner pr e-post. Svarene vil bli sendt til alle som har etterspurt anbudsdokumentasjonen basert på distribusjonslisten. Spørsmål vil ikke bli besvart på individuell basis. 2.8 Frist for innlevering av anbud Senest innen fredag 17/11-06, kl må tilbudene være mottatt i resepsjonen hos Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, Finsetveien 2, 8624 Mo i Rana. For sent mottatte tilbud vil bli avvist. 2.9 Åpning av anbudene Offentlig anbudsåpning vil ikke finne sted. Oppdragsgiver og de personer som oppdragsgiver gir myndighet til å delta, vil være til stede under åpningen. Åpning av innkomne tilbud vil finne sted 17/11-06 kl.15.00, Finsetveien 2, 8624 Mo i Rana, rom G Nasjonalbiblioteket Side 6 av 13

7 Kapittel 3. Kvalifikasjonskrav. Informasjonen beskrevet i kapittel 3 vil bli brukt til å evaluere om leverandøren er kvalifisert for å kunne inngå en rammeavtale med Nasjonalbiblioteket. I kapittel og listes minimum produktkrav og evalueringskrav som vil være gjeldende ved evaluering av de enkelte tilbudene. Kvalifikasjonskravene i kapittel 3 må være oppfylt for at leverandøren skal kunne delta i anbudskonkurransen. Dersom nødvendig etterspurt dokumentasjon ikke er vedlagt, kan dette medføre at tilbudet bli forkastet. Følgende dokumentasjon skal legges ved tilbudet. 3.1 Skatteattest for betalte skatter, merverdiavgift og skattetrekk. Her må det hentes 2 attester på samme skjema hhv. fra kemner og fylkeskattesjef. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 6 mnd. 3.2 Attester for registrering i Brønnøysundsregisteret. Informasjon om leverandøren registrert i Brønnøysundsregistret. 3.3 HMS- egenerklæring Helse, miljø og sikkerhetserklæring må være underskrevet av leverandøren og ikke være eldre enn 6 mnd. 3.4 Regnskapsopplysninger Revisorgodkjent regnskap for forrige regnskapsår med revisors noter og anmerkninger. 3.5 Referanseinstallasjoner Tilbyder må kunne vise til minimum 2 stk relevante referanseinstallasjoner som har blitt gjennomført i løpet av de siste 3 årene. Referansene må inneholde alle nødvendige kontaktopplysninger, og referansene må kunne kontaktes av Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket Side 7 av 13

8 Kapittel 4 Spesifikasjon og tekniske krav 4.1 Beskrivelse av dagens løsning Nasjonalbiblioteket har videokonferanseløsninger både for store og mindre møterom lokalisert i Oslo og Mo i Rana. Vi har en blanding av noen forskjellige modeller og merker. I dag har Nasjonalbiblioteket følgende videokonferanseløsninger: Oslo: Tandberg 6000 oppgradert m/50 flatskjerm Polycom VSX8000 m/2 kamera og 3 projektorer Polycom VSX7000 m/42 flatskjerm + disc Mo i Rana: Tandberg 6000 oppgradert m/50 flatskjerm Polycom VSX8000 m/2 kamera og 2 projektorer 4.2 Overordnet målsetning og forutsetninger Nasjonalbiblioteket ønsker å standardisere mest mulig innenfor området videokonferanseløsninger, og effektiv drift vil her være et overordnet mål. For å sikre en økonomisk best mulig livssyklus på vårt utstyr ønsker vi at valgt tilbyder i avtaleperioden skal medvirke til minimering av livssykluskostnadene. 4.3 Kravspesifikasjon Beskrivelse av behov I forbindelse med oppbygging av nye videokonferanserom i Oslo og Rana, ser vi nå på effekten av å forenkle driftsmiljøet ved å standardisere på utstyr fra en produsent. Nasjonalbiblioteket anser levetiden til en enhet å være 5-7 år. Ut fra driftshensyn ønsker vi en mest mulig lik utstyrspark innenfor dette området. Vårt videokonferansebehov knytter seg til 3 produktområder. 1. Videokonferanseløsninger for store møterom. (ca deltakere pr lokasjon) 2. Videokonferanseløsninger for små møterom. (ca 3-7 deltakere pr lokasjon) 3. Personlige videokonferanseløsninger. (1-2 deltakere pr lokasjon) Det vil i enkelte tilfeller være ønskelig å kunne koble opp videokonferanser ved hjelp av flerpartsløsninger der minst 3 lokasjoner deltar. Det vil også være ønskelig å kunne sette opp videokonferanser på tvers av de tre hovedområdene Minimum kvalitetskrav til produkt Minimum kvalitetskrav til produkt behandlet i kapittel er å regne som minstekrav til tilbudet. Tilbud som ikke tilfredsstiller disse minstekravene vil ikke bli evaluert: Garantitid Det må tilbys tre år som garantiperiode på innkjøpte løsninger inkludert i tilbudet Nasjonalbiblioteket Side 8 av 13

9 Support Det må tilbys tre år på stedet neste dag supporttjeneste på innkjøpte løsninger inkludert i tilbudet Gjenbruk av eksisterende videokonferanseløsninger Det må være mulig for Nasjonalbiblioteket å kunne bruke sine eksisterende videokonferanseløsninger mot de nye videokonferanseløsningene Roadmap på teknologi Det må legges fram en roadmap for tilbudt utstyr, minimum 3-5 år Kommunikasjonshastigheter Alle tilbudte løsninger må minimum tilby overføringshastighet på 1920 kilobit/sekund Kommunikasjonstype Alle tilbudte løsninger må minimum kunne kjøres over IP Evalueringskrav Dette kapittel omhandler evalueringskrav til produktene som tilbys. Leverandørens besvarelse av kapittel er vesentlig for Nasjonalbibliotekets valg av leverandør, jfr. pkt. 6.2: Administrasjon og overvåkingsverktøy Beskriv administrasjon/overvåkning/rapporteringsverktøy til alle deler av tilbudt løsning. Dette innbefatter mulighet for logging av hendelser basert på SNMP. Beskriv hvilke protokoller som støttes Bruk av åpne standarder Beskriv eventuelt hvilke standarder som er benyttet, knyttet til de enkelte produkter Leveringstider. Leveringstider på tilbudt utstyr. Underskrevet erklæring vedlegges (Vedlegg 4) Brukervennlighet. o Beskriv hvordan standard opp- og nedkobling utføres mellom to lokasjoner av en bruker. Herunder en beskrivelse av oppkobling, stilling av lyd, kamerastyring og nedkobling. o Beskriv mulighet for oppsett av faste møtelokasjoner i directory/adresseregister. o Beskriv hvilke muligheter som fins for sentralisert oppsett/administrasjon av møtelokasjoner. o Er det mulighet for administrasjon av directory/adresseregister via et webgrensesnitt? Audiokvalitet. o Beskriv hvilke standarder som støttes, for hver av produkttypene som tilbys. o Beskriv hvilke kvaliteter som kan leveres, for hver av produkttypene som tilbys Nasjonalbiblioteket Side 9 av 13

10 Videokavalitet. o Beskriv hvilke standarder som støttes, for hver av produkttypene som tilbys. o Beskriv hvilke kvaliteter som kan leveres, for hver av produkttypene som tilbys Quality of service Beskriv i hvilken grad produktene håndterer Quality of service i tilfeller der båndbredden kan variere i sanntid Reservedelslager Mulighet for å kunne tilby lokalt reservedelslager for vitale deler og/eller kunne garantere leveranse av defekt del (modul) dagen etter til Nasjonalbibliotekets adresse i Mo i Rana eller Oslo. Oppgi også hvor leverandørens reservedelslager for kritiske komponenter er lokalisert Miljø Nasjonalbiblioteket er opptatt av miljøvennlige produkter og har derfor følgende ønsker: Leverandøren bør som minimum legge fram en egenerklæring som opplyser om miljømessige hensyn som blir tatt i forhold til produksjon og drift av de spesifikke produktene. Herunder materialvalg, energiforbruk, levetidsbetraktninger og gjenvinning. Leverandøren bør ha innført miljøledelsessystem eller tilsvarende rutiner. Informasjon om dette dokumenteres som vedlegg Spisskompetanse. Beskriv i hvilken grad tilbyder kan tilby relevant fagkompetanse for implementering, idriftsetting og oppfølging på alle produktene i tilbudt løsning, på stedet, i Nasjonalbibliotekets lokaler i Mo i Rana og i Oslo. Dette skal være inkludert i tilbudet Opplæring. Beskriv hvilke opplæringselementer som inngår i tilbudet. Både for sluttbrukere og for administratorer Kommunikasjonstype. Beskriv eventuelle muligheter for tilkobling via ISDN eller tilvarende for de enkelte produktene Lagring av Videostrømmer. Beskriv eventuelle muligheter for å kunne fange og lagre videostrømmer fra pågående videokonferanser for de enkelte produktene Flerparts videokonferanseløsninger. Beskriv hvilke muligheter for flerpartsvideokonferanseløsninger som finnes for de enkelte produktene Oppgraderinger. Beskriv hvilke muligheter leverandøren har for å tilby og gjennomføre jevnlige oppgraderinger av de installerte videokonferanseløsningene i tilbudet Nasjonalbiblioteket Side 10 av 13

11 Totalløsninger Nasjonalbiblioteket er først og fremst interessert i tilbud fra leverandører som dekker hele produktspekteret i anbudet, men kan avvike fra dette for enkelte av produktgruppene. Vi ønsker at leverandøren beskriver hvilke produktgrupper det leveres tilbud på. I den grad en leverandør velger å benytte seg av underleverandører i tilbudt løsning, så skal Nasjonalbibliotekets hovedleverandør ha et overordnet ansvar for hele løsningen Alternative tilbud Nasjonalbiblioteket godtar alternative tilbud, forutsatt at det alternative tilbud oppfyller minstekravene skissert under kapittel Alternative tilbud som ikke oppfylle disse minstekravene, vil som for andre tilbud, ikke bli evaluert. 4.4 Pristilbud Prisoversikt Nasjonalbiblioteket ønsker pris på følgende: - Videokonferanseløsninger for store møterom. - Videokonferanseløsninger for små møterom. - Personlige videokonferanseløsninger. - På stedet/telefon support i 3 år. - Vedlikeholdsavtale på tilbudte produkter. - Montering, implementering/igangsetting av tilbudt løsning, for å oppnå produksjonsstatus, med tilhørende driftsrutiner. - Dokumentasjon av implementert løsning. - Opplæring av personell. - Opsjoner: o Forlengelse av service/support i ett år. o Mulighet for flerparts videokonferanseløsninger o Pris på å gjennomføre en standard oppgradering av programvare på tilbudte produkter utført av leverandøren Priseksempler For å kunne gjøre realistiske sammenligninger av tilbudte løsninger ber vi om at tilbydere leverer priskalkyler på følgende form: 1. Pris på et ferdig oppsatt videokonferansemiljø mellom et stort møterom i Oslo og et stort møterom i Mo i Rana. 2. Pris på et ferdig oppsatt videokonferansemiljø mellom et lite møterom i Oslo og et stort møterom i Mo i Rana 3. Pris på et ferdig oppsatt personlig videokonferanseløsning mellom en arbeidsplass i Oslo og en arbeidsplass i Mo i Rana 4. Pris på en standard oppgradering av programvare på en lokasjon i Oslo og en lokasjon i Rana. 5. Pris på flerparts videokonferanseløsning pr produktenhet. Underlaget for priskalkylene må dokumenteres i tilbudet Nasjonalbiblioteket Side 11 av 13

12 Kapittel 5. Kontraktsvilkår og leveringsbetingelser 5.1 Kontrakt Det vil bli opprettet kontrakt med én tilbyder pr produktgruppe. Følgende dokumenter vil utgjøre obligatoriske deler av kontraktene og har rang i den rekkefølge de er oppført: Kontraktsvedlegg 1: Konkurransegrunnlag anbud lagringssystemer i Nasjonalbiblioteket Kontraktsvedlegg 2: Utlysningstekst av , referansenummer xxxxxxx Kontraktsvedlegg 3: Statskonsults standardavtale for større IT-kjøp i Staten og Kontraktsvedlegg 4: Tilbud fra vinner av anbudskonkurransen 5.2 Leveringsbetingelser Utstyret leveres DTD (Delivery to Destination) til Finsetveien 2, 8624 Mo i Rana eller Drammensveien 42, 0203 Oslo. Nærmere oversikt over de lokaler utstyret skal plasseres i gjøres ved kontraktsinngåelse og ved alle avrop på kontrakten skal sted og romplassering angis. Kontraktsbetingelsene DTD inkludere alle varekostnader, frakt, alle andre kostnader frem til montasjestedet, montasje og testing på stedet. Overføring av ansvaret fra selger til kjøper skal først finne sted etter at utstyret er testet på stedet og skriftlig godkjenning av testen foreligger fra NB. Nasjonalbiblioteket ønsker å kunne få levert varene fra én ordre til begge lokasjoner. 5.3 Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser er faktura per 30 dager, det skal ikke belastes noen form for gebyrer i forbindelse med fakturering. Det aksepteres kun en faktura per ordre. 5.4 Priser Alle priser skal gis som nettopriser i norske kroner inkl mva i NOK. Det forutsettes fri leveranse til Nasjonalbibliotekets lokasjoner i Oslo og Rana. Om det i avtaleperioden kommer nye modeller/produkter som funksjonelt tilsvarer tilbudte produkt, skal disse produktene ha minst like god kalkyle (for Nasjonalbiblioteket) som de produkter det er naturlig å sammenligne med. Dette skal bekreftes av leverandør i tilbudet(dokumenteres i vedlegg 5). Tilbud overfor andre kunder i perioden, som er gunstigere enn de avtalte betingelser, gjelder automatisk for Nasjonalbiblioteket. Leverandøren er forpliktet til å gjøre slike tilbud kjent for Nasjonalbiblioteket. Dersom mottatte tilbud i perioden får en prisstigning som etter Nasjonalbibliotekets vurdering går ut over naturlig sammenlignbare konkurrenters tilbud, gir dette grunnlag for reforhandling, eventuelt oppsigelse av avtalen Nasjonalbiblioteket Side 12 av 13

13 5.5 Rammeavtale Da forskjellige leverandører vil kunne tilby forskjellig funksjonalitet på de tre hovedgruppene varer, ønsker Nasjonalbiblioteket å stå fritt til å inngå rammeavtaler med en eller flere leverandører. Nasjonalbiblioteket ønsker å inngå en eller flere rammeavtaler på tre år med mulighet for ett års forlengelse med valgte leverandører. Det blir kun inngått én avtale pr produktgruppe. Et vesentlig punkt i rammeavtalen blir regulering av prisen i forbindelse med følgekjøp. Vi ber derfor leverandørene legge ved forslag til et slikt punkt hvor det spesifiseres nærmere hvordan konkurranseevnen med hensyn til pris kan opprettholdes de neste tre til fire årene (dokumenteres i vedlegg 5). Inngåelse av rammeavtale medfører ikke at leverandøren har krav på noe bestemt volum i perioden. Kapittel 6. Evaluering/valg av leverandør 6.1 Kontrakt Det vil bli inngått kontrakt med én tilbyder pr produktgruppe, basert på det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, vurdert utfra kriteriene i kapittel Kriterier for valg av tilbyder det vil bli opprettet kontrakt med Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av (i prioritert rekkefølge): 1. Oppfyllelse av krav i kapittel 4.3.3, ref. vedlagt regneark (50 %) 2. Evaluering av start og utbyggingskostnader beskrevet i kapittel 4.4 (50 %) Det kreves at leverandør dokumenterer/kommenterer alle ovennevnte kriterier i vedlagte regneark fra Nasjonalbiblioteket, vedlagt svar på kapittel 4.4 og vedlegg 5 (dokumentasjon av konkurranseevne) Nasjonalbiblioteket Side 13 av 13

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 ANBUDSDOKUMENT Samarbeid om kjøp av Teleskopisk brannlift Trondheim m Levanger Stjørdal Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG HENSIKT MED ANBUDSINNBYDELSEN...Side

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse - KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse Innhold 1 OM KONKURRANSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Kravspesifikasjon for ny it plattform med tilhørende tjenester for Museumssenteret i Hordaland og Museum Vest

Kravspesifikasjon for ny it plattform med tilhørende tjenester for Museumssenteret i Hordaland og Museum Vest Kravspesifikasjon for ny it plattform med tilhørende tjenester for Museumssenteret i Hordaland og Museum Vest 1.Hvem er vi 2.Mål for avtalen 3.Gjennomføring av anbudskonkurransen 4.Mål for plattform 5.Tekniske

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG Naturfaglige registreringer av bekkekløfter synteserapport, oppsummering av gjennomførte registreringer i 2007-2010, analyse av resultater og faglige vurderinger knyttet til bekkekløfter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 4 3. BESKRIVELSE AV OPPGAVEN... 5 3.1 DRIFTENS INNHOLD...

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer