MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/13 13/279 REGNSKAPSRAPPORT PR /13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG 14/13 13/260 GODKJENNING AV KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT /13 13/231 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON /13 13/162 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 17/13 13/272 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR BÅTSFJORD /13 12/261 TILSYN MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I BÅTSFJORD KOMMUNE 19/13 10/122 BOLIGSOSIAL PLAN 20/13 12/862 BÅTSFJORD SKOLE - FUKTPROBLEMER I TAK 21/13 12/594 ET PENERE BÅTSFJORD

2 22/13 13/237 SØKNAD OM FRITAK AV POLITISKE VERV Båtsfjord den Båtsfjord kommune Geir Knutsen ordfører

3 Sak 12/13 REGNSKAPSRAPPORT PR Saksbehandler: Tove Godtvassli Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/279 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/13 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Foreløpig regnskapsrapport pr tas til orientering. Innstilling: Foreløpig regnskapsrapport pr tas til orientering. Saksutredning: Jeg viser til regnskapsrapport for Båtsfjord kommune pr Foreløpig regnskapsrapport pr tas til orientering. Side 3

4 Sak 13/13 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Saksbehandler: Tove Godtvassli Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/203 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar å delegere til rådmannen å iverksette følgende investeringer i 2013 innenfor følgende rammer: 1. Båtsfjord kommune går til innkjøp av 30 trygghetsalarmer, 30 enheter CareIP-M, fra Tryggitel AS, samt nødvendig antall mobil abonnement, Bedrift basic + surf 200 MB, fra Euronics Båtsfjord. Leieprisen for nye trygghetsalarmer økes til kr 1.800,- pr år med mulighet til ytterligere økning kommende år. Utgifter til innkjøp av trygghetsalarmer, inntil kr ,- dekkes av allerede innvilget ramme for innkjøp av medisinsk utstyr. Utgifter til mobil abonnement dekkes av leieprisen brukerne betaler. 2. Opplæring i fagsystemet PROFIL kr ,- dekkes av allerede innvilget ramme for innkjøp av medisinsk utstyr. Innstilling: Kommunestyret vedtar å delegere til rådmannen å iverksette følgende investeringer i 2013 innenfor følgende rammer: 1. Båtsfjord kommune går til innkjøp av 30 trygghetsalarmer, 30 enheter CareIP-M, fra Tryggitel AS, samt nødvendig antall mobil abonnement, Bedrift basic + surf 200 MB, fra Euronics Båtsfjord. Leieprisen for nye trygghetsalarmer økes til kr 1.800,- pr år med mulighet til ytterligere økning kommende år. Utgifter til innkjøp av trygghetsalarmer, inntil kr ,- dekkes av allerede innvilget ramme for innkjøp av medisinsk utstyr. Utgifter til mobil abonnement dekkes av leieprisen brukerne betaler. 2. Opplæring i fagsystemet PROFIL kr ,- dekkes av allerede innvilget ramme for innkjøp av medisinsk utstyr. Saksutredning: Kommunestyret vedtok investeringsbudsjett for De vedtok samtidig at samtlige investeringer skal opp i kommunestyret før eventuell iverksetting. Side 4

5 Sak 13/13 Jeg foreslår at Kommunestyret nå godkjenner at følgende tiltak iverksettes: 1. Anskaffelse av trygghetsalarmer Det er budsjettert med kr ,- til medisinsk utstyr. Båtsfjord kommune har inntil i dag hatt mulighet for å leie ut inntil 29 trygghetsalarmer til våre innbyggere. Pr mars 2013 har vi 15 brukere som er tilknyttet slik alarm. Tre søkere har fått innvilget slik alarm den siste måneden, men på grunn av at våre resterende alarmer ikke fungerer har vi vært nødt til å avvente oppkobling for disse brukerne. Vi har også vært nødt til å avslå to søknader det siste året da disse søkerne kun har IP telefoni. Dagens system som vi har tilgjengelig er ikke tilpasset verken mobil- eller IP telefoni. I løpet av de siste to årene har det blitt mer og mer vanlig at våre brukere har etterlyst trygghetsalarmer tilpasset vår nye tidsalder. Når vi i siste del av februar 2013 har opplevd at våre trygghetsalarmer er blitt svært gamle og utslitte, reparasjoner / batteribytte /innsendelse til kontroll utløser utgifter som ansvarlig vaktmester stipulerer til ca kr 2.000,- pr enhet, samt opplysninger fra offentlige myndigheter gir oss grunn til å forvente at fasttelefoninettet vil forsvinne i løpet av få år, ser vi oss nødt til snarlig å gå til innkjøp av trygghetsalarmer som er tilpasset dagens teknologiske utfordringer. Det er gjort en forespørsel til aktuelle leverandører og tilbud fra disse har IT ansvarlig i kommunen gjennomgått. Vaktmester med ansvar for kommunens hjelpemidler har vært i kontakt med våre nabokommuner og det viser seg at både Vadsø (ref. vaktmester Tommy Halstensen) og Sør-Varanger har gått til anskaffelse av trygghetsalarmer fra leverandør Tryggitel AS, som er den leverandør også vi har ansett som mest hensiktsmessig til vårt bruk. Vi ser for oss at ansvar for installering av alarmer, overvåkning av disse og informasjonsutveksling med alarmsentralen ved Hammerfest (110 sentralen) blir lagt til vaktmester med ansvar for hjelpemidler. I korthet er tilbudet vi har mottatt fra Tryggitel AS slik: Trygghetsalarm, digital CareIP-M pr. stk. eks. mva. ut fra et antall på enheter: kr 2.600,- for kobling til bredbånd/ip og GSM, komplett med bærbar alarmknapp, trekksnor, strømforsyning, batteri, nettverkskabel og antenne. I tillegg må det beregnes behov for noe forbruksmateriell. Se vedlegg 1 for totalt tilbud. Tryggitel AS har gitt oss lovnad om at vi kan gjøre innkjøp av færre enheter av CareIP-M til samme stk.pris, men da låser vi oss opp til firmaet når vi ønsker komplettere våre alarmer, se vedlegg 2. Angående leie av mobilnett ser vi det som mest hensiktsmessig at kommunen går til innkjøp av abonnement til bruk for trygghetsalarmene slik at vi har oversikt over at disse er betalt og ikke stenges for bruk. Tilbud for dette er innhentet fra Euronics Båtsfjord, se vedlegg 3. Vadsø kommune krever at sine brukere oppretter eget mobilabonnement, evt har et tvillingkort til eksisterende mobiltelefon. Deres argument for dette er at brukerne av analoge trygghetsalarmer er selv ansvarlig for slikt telefonabonnement, slik også våre brukere er i dag. Finansiering I dag leier våre brukere trygghetsalarmer for kr 1020,- pr. år med innbetaling 4 ganger pr år. Det er sagt at det må påberegnes et større prishopp dersom vi kjøper inn nye alarmer tilpasset Side 5 av 23

6 Sak 13/13 mobiltelefoner. Ved innkjøp av 30 enheter CareIP-M vil vi få en engangsutgift på kr ,- x30= kr ,- eks. mva. (se vedlegg). I tillegg vil det være kostnader tilknyttet leie av mobilnett, ved bruk av alternativ 2 fra Euronics Båtsfjord, kr 118,- eks. mva. pr måned pr abonnement med tillegg av ringeminutter. Forespørsler viser at andre kommuner har leiepriser for sine trygghetsalarmer som stort sett er noe høyere, enn Båtsfjord kommune har hatt tidligere år. Enkelte differensierer betalingssatsene etter husstandens nettoinntekt. 2. Opplæring i fagsystemet PROFIL Profil er et fagsystem for pleie og omsorg. Dette kan brukes både til pasientjournal og tradisjonell saksbehandling og vedtak om tjenester. Programmet er til hjelp for kontinuitet og kvalitetssikring på arbeidet som gjøres. Kostnader på dette kr ,- dekkes av allerede innvilget ramme for innkjøp av medisinsk utstyr. Side 6 av 23

7 Sak 14/13 GODKJENNING AV KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2012 Saksbehandler: Tove Godtvassli Arkiv: 200 &14 Arkivsaksnr.: 13/260 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/13 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommune tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering. Innstilling: Båtsfjord kommune tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte årsrapport for 2012 fra kontrollutvalget, med vedlegg (oppfølging av saker). Vedlagt følger også kontrollutvalgets vedtak i saken med innstilling til kommunestyrets vedtak. Side 7

8 Sak 15/13 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandler: Tove Godtvassli Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/231 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/13 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Kontrollutvalget oversender forslaget til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for Båtsfjord kommune til kommunestyret med følgende innstilling: År Prosjekt 2013 Grunnskolen - sykefravær 2014 Samhandlingsreformen 2015 Helse pleie og omsorg og sosiale tjenester 2016 Rådmannens stab 1. Kommunestyret vedtar overordnet plan for gjennomføringa av forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta de nærmere prioriteringer innen forvaltningsrevisjonen, herunder å fastsette beskrivelse av de konkrete prosjekter, ressursrammer og frister for prosjektene. 3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekter utenom de fastsatte tema og sektorer i planen, dersom det skulle oppstå spesielle behov i løpet av året. Innstilling: Kontrollutvalget oversender forslaget til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for Båtsfjord kommune til kommunestyret med følgende innstilling: År Prosjekt 2013 Grunnskolen - sykefravær 2014 Samhandlingsreformen 2015 Helse pleie og omsorg og sosiale tjenester 2016 Rådmannens stab 1. Kommunestyret vedtar overordnet plan for gjennomføringa av forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta de nærmere prioriteringer innen forvaltningsrevisjonen, herunder å fastsette beskrivelse av de konkrete prosjekter, ressursrammer og frister for prosjektene. 3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekter utenom de fastsatte tema og sektorer i planen, dersom det skulle oppstå spesielle behov i løpet av året. Side 8

9 Sak 15/13 Saksutredning: Vedlagt følger forslag til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for Båtsfjord kommune. Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 5. mars 2013 enstemmig innstillingen overfor kommunestyret i denne saken. Side 9 av 23

10 Sak 16/13 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Saksbehandler: Tove Godtvassli Arkiv: 026 H43 Arkivsaksnr.: 13/162 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/13 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommune godkjenner endringene i Selskapsavtalen for Norasenteret IKS, senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst- Finnmark. Innstilling: Båtsfjord kommune godkjenner endringene i Selskapsavtalen for Norasenteret IKS, senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst- Finnmark. Saksutredning: Viser til brev fra Norasenteret IKS, der det på representantskapsmøte ble vedtatt følgende: Sak 12/12 Representantskapet ved Norasenteret IKS ønsker Nesseby kommune velkommen som medeier i Norasenteret IKS, og setter i gang prosessen ved å endre selskapsavtalen. Sak 13/12: Nytt navn på senteret er Norasenteret IKS, senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst- Finnmark. Representantskapet oversender endret selskapsavtale til kommunestyret i de respektive eierkommuner for godkjenning. Norasenteret IKS ber kommunestyre vedta endringene i selskapsavtaler som foreligger i vedlegg 1. Vedlegg 2, viser Selskapsavtalen slik den vil se ut med de vedtatte endringer. Side 10

11 Sak 17/13 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR BÅTSFJORD 2013 Saksbehandler: Tove Godtvassli Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 13/272 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/13 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Vedlagte Risiko og sårbarhetsanalyse for Båtsfjord 2013 vedtas. Innstilling: Vedlagte Risiko og sårbarhetsanalyse for Båtsfjord 2013 vedtas. Saksutredning: Viser til vedlagte Risiko og sårbarhetsanalyse for Båtsfjord Denne gir grunnlag for beredskapsarbeidet i kommunen. ROS analysen vedtas. Side 11

12 Sak 18/13 TILSYN MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: X11 &58 Arkivsaksnr.: 12/261 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/13 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Vedlagte plan for kommunal kriseledelse vedtas. Innstilling: Vedlagte plan for kommunal kriseledelse vedtas. Saksutredning: Viser til vedlagte plan. Vedlagte plan for kommunal kriseledelse vedtas. Side 12

13 Sak 19/13 BOLIGSOSIAL PLAN Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 149 F17 Arkivsaksnr.: 10/122 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/11 Helse- og omsorgstyre /11 Eldrerådet /11 Kultur- og oppvekststyret /11 Helse- og omsorgstyre /12 Kultur- og oppvekststyret /12 Helse- og omsorgstyre /12 Teknisk styre /12 Eldrerådet /12 Råd for funksjonshemmede /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /13 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Vedlagte utkast til boligsosial plan vedtas. Planen gjøres gjeldende for perioden og revideres i løpet av Den skal da behandles som kommunedelplan. Innstilling til møte i kommunestyret Vedlagte utkast til boligsosial plan vedtas. Planen gjøres gjeldende for perioden og revideres i løpet av Den skal da behandles som kommunedelplan. Saksutredning til møtet i kommunestyret Jeg viser til tidligere behandling av denne saken i KST Endringer som er gjort fremkommer i planen som merket område. Planen er nå oppdatert og jeg tar sikte på at planen nå vedtas endelig i kommunestyret Tidligere behandlinger: Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den sak 8/11 Innspill / drøftelsene tas med til administrasjonen i Helse og omsorg som behandler planen. Deretter tas saken opp i Helse- og omsorgsstyret på nytt før 1.juli Saken utsettes til neste møte. Side 13

14 Sak 19/13 Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 3/11 Eldrerådet har gått igjennom boligsosial plan og har følgende innspill. Kapittel 4, pkt. Andre virkemidler gjennom Husbanken - Er det her mulig å søke tilskudd for å bygge om alderspensjonat til aldershjem/omsorgsboliger? Kapittel 5, Tiltaksplan - Eldrerådet ønsker fortgang i prosjekteringen utvidelse, ombygging eller nybygg av omsorgsboliger. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 14/11 Kultur-og oppvekststyret vedtar planen slik den foreligger. Forslag enstemmig vedtatt. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 10/12 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den sak 10/12 Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ståle A. Olsen: Boligsosial plan utsettes, statistikken oppdateres, vektlegging av spørreundersøkelsen minskes og man vektlegger heller analysen av undersøkelsen. Forslag fra Båtsfjord Høyre: Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak opprettholdes. Avstemming: Båtsfjord Arbeiderpartis forslag ble vedtatt med 3 stemmer. Høyres forslag fikk 1 stemme. Side 14 av 23

15 Sak 19/13 Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 16/12 Innstilling enstemmig vedtatt. Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 3/12 Eldrerådet har følgende innspill til siste reviderte plan. - Det haster å kommer i gang med bygging av omsorgsboliger. Disse bør bygges i sentrum. - Det skal være en økonomisk forankring. Planen må inn i investeringsbudsjettet og økonomiplanen for Båtsfjord kommune. - Det må også tas hensyn til eksisterende boligmasse ved planlegging og gjennomføring av vedlikehold. - Tiltak som er med i planen bør tidfestes. - De berørte parter ved en evt. sammenslåing av Båtsfjord kommunale boligselskap og Melkarn boligstiftelse bør komme sammen for å diskutere mulige løsninger. Behandling/vedtak i Råd for funksjonshemmede den sak 4/12 Rådet for funksjonshemmede synes det var vanskelig å se hvilke endringer som ble tatt med i den reviderte planen. For ettertid er det ønskelig med ei oppsummering på hvilke innspill som er tatt med, og en begrunnelse på prioriteringer som er gjort og på de innspill som ikke er tatt i betraktning. Ellers har vi følgende tilbake melding; 1. Viser til vårt innspill per der vi poengterte at barneboliger burde også tas med i planen, noe også Samordnet hjelpetjeneste tar med i sitt innspill fra Vi kan ikke se at dere har tatt dette innspillet med i den reviderte planen, noe vi stiller oss forunderlige til da vi vet at familier har behov innen en toårsperiode. 2. Vi støtter også NAVs uttalelse i forhold til at planen i liten grad har kartlagt hvilke grupper som sliter mest med å finne boliger. Vi kan ikke se at den reviderte planen har tatt med dette innspillet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 10/12 Side 15 av 23

16 Sak 19/13 Ordfører spør om det er mulig å få inn i rapporten innspill som er kommet fra andre hovedutvalg, og at planen settes på sakskartet til kommunestyret i april. Rådmannen mener han skal kunne klare det. Innstilling enstemmig vedtatt, Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 28/12 På forespørsel fra Ståle Olsen om inhabilitet, ble han av kommunestyret erklært som inhabil i saken. Alf Magne Karlsen inntrer som vara. Forslag fra BAP v/ Alf Magne Karlsen: Båtsfjord Arbeiderparti mener at denne saken er av så stor viktighet at man ikke kan vedta den framlagte innstillingen og foreslår at saken utsettes til man har fått på plass de mangler som her er avdekket. Avstemming: Utsettelsesforslag fra BAP vedtatt 8 mot 7 stemmer. Båtsfjord Arbeiderparti mener at denne saken er av så stor viktighet at man ikke kan vedta den framlagte innstillingen og foreslår at saken utsettes til man har fått på plass de mangler som her er avdekket. Før planen legges frem til behandling i kommunestyret i april, gjøres de endringer som er kommet frem i hovedutvalgene. Siste reviderte utkast til boligsosial plan vedtas. Planen gjøres gjeldende for perioden og revideres i Den skal da behandles som kommunedelplan. Rådet for funksjonshemmede synes det var vanskelig å se hvilke endringer som ble tatt med i den reviderte planen. For ettertid er det ønskelig med ei oppsummering på hvilke innspill som er tatt med, og en begrunnelse på prioriteringer som er gjort og på de innspill som ikke er tatt i betraktning. Ellers har vi følgende tilbake melding; 1. Viser til vårt innspill per der vi poengterte at barneboliger burde også tas med i planen, noe også Samordnet hjelpetjeneste tar med i sitt innspill fra Vi kan ikke se at dere har tatt dette innspillet med i den reviderte planen, noe vi stiller oss forunderlige til da vi vet at familier har behov innen en toårsperiode. Side 16 av 23

17 Sak 19/13 2. Vi støtter også NAVs uttalelse i forhold til at planen i liten grad har kartlagt hvilke grupper som sliter mest med å finne boliger. Vi kan ikke se at den reviderte planen har tatt med dette innspillet. Eldrerådet har følgende innspill til siste reviderte plan. - Det haster å kommer i gang med bygging av omsorgsboliger. Disse bør bygges i sentrum. - Det skal være en økonomisk forankring. Planen må inn i investeringsbudsjettet og økonomiplanen for Båtsfjord kommune. - Det må også tas hensyn til eksisterende boligmasse ved planlegging og gjennomføring av vedlikehold. - Tiltak som er med i planen bør tidfestes. - De berørte parter ved en evt. sammenslåing av Båtsfjord kommunale boligselskap og Melkarn boligstiftelse bør komme sammen å diskutere mulige løsninger. Siste reviderte utkast til boligsosial plan vedtas. Planen gjøres gjeldende for perioden og revideres i Den skal da behandles som kommunedelplan. Boligsosial plan utsettes, statistikken oppdateres, vektlegging av spørreundersøkelsen minskes og man vektlegger heller analysen av undersøkelsen. Siste reviderte utkast til boligsosial plan vedtas. Planen gjøres gjeldende for perioden og revideres i Den skal da behandles som kommunedelplan. Eldrerådet har gått igjennom boligsosial plan og har følgende innspill. Kapittel 4, pkt. Andre virkemidler gjennom Husbanken - Er det her mulig å søke tilskudd for å bygge om alderspensjonat til aldershjem/omsorgsboliger? Kapittel 5, Tiltaksplan Eldrerådet ønsker fortgang i prosjekteringen utvidelse, ombygging eller nybygg av omsorgsboliger Saken utsettes til neste møte. Side 17 av 23

18 Sak 20/13 BÅTSFJORD SKOLE - FUKTPROBLEMER I TAK Saksbehandler: Ove Arnesen Arkiv: GR/BR 2/20 Arkivsaksnr.: 12/862 Saksnr.: Utvalg Møtedato 105/12 Formannskapet /13 Teknisk styre /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling 1. Det bevilges inntil kr ,- inkl. mva til å få gjennomført tiltakene på Fløy A på Båtsfjord skole. Dette er en investering som finansieres gjennom låneopptak og drift (tilbakeført moms fra drift). 2. Det bevilges inntil kr ,- eks. mva til å få gjennomført tiltakene på Fløy C på Båtsfjord skole. Dette er et driftstiltak som finansieres ved bruk av budsjettreserven. 3. Det inngås kontraktsforhandlinger med Bygg og industriservice AS, Båtsfjord om arbeidene på både fløy A og fløy C. Innstilling: 1. Det bevilges inntil kr ,- inkl. mva til å få gjennomført tiltakene på Fløy A på Båtsfjord skole. Dette er en investering som finansieres gjennom låneopptak og drift (tilbakeført moms fra drift). 2. Det bevilges inntil kr ,- eks. mva til å få gjennomført tiltakene på Fløy C på Båtsfjord skole. Dette er et driftstiltak som finansieres ved bruk av budsjettreserven. 3. Det inngås kontraktsforhandlinger med Bygg og industriservice AS, Båtsfjord om arbeidene på både fløy A og fløy C. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 105/12 Forslag fra BAP v/geir Knutsen: BAP foreslår at Kultur- og oppvekststyrets vedtak opprettholdes. Øvrige kostnader søkes det tilleggsbevilgning til. Avstemming: Innstilling settes opp mot forslag fra BAP. Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 3/13 Side 18

19 Sak 20/13 Forslag: Rådmannens forslag følges med et tillegg som sier at det gjøres en oppfølging mot tidligere entreprenør og konsulent om muligheten for regress. Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 16/13 Innstilling enstemmig vedtatt. 1. Det bevilges inntil kr ,- inkl. mva til å få gjennomført tiltakene på Fløy A på Båtsfjord skole. Dette er en investering som finansieres gjennom låneopptak og drift (tilbakeført moms fra drift). 2. Det bevilges inntil kr ,- eks. mva til å få gjennomført tiltakene på Fløy C på Båtsfjord skole. Dette er et driftstiltak som finansieres ved bruk av budsjettreserven. 3. Det inngås kontraktsforhandlinger med Bygg og industriservice AS, Båtsfjord om arbeidene på både fløy A og fløy C. 4. Det gjøres en oppfølging mot tidligere entreprenør og konsulent om muligheten for regress. Saksutredning: Innledning I forbindelse med registrerte fuktproblemer i takkonstruksjonene på 3 av fløyene ved Båtsfjord skole, ble saken fremmet i formannskapet den 21. november 2012; jfr. sak 105/12. Følgende vedtak foreligger: Kultur- og oppvekststyrets vedtak opprettholdes. Øvrige kostnader søkes det tilleggsbevilgning til. Teknisk sjef har i etterkant av ovennevnte vedtak sendt ut en tilbudsinnbydelse til to lokale firma i Båtsfjord for å få tilbud på utbedringsarbeidene på Fløy A og C; herunder eksakte kostnader for utførelse av disse arbeidene. Etter fristens utløp kom det kun inn ett tilbud: Bygg og Industriservice (BIS), Båtsfjord med henholdsvis kr ,- inkl. mva for utbedring av Fløy A og kr ,- inkl. mva for utbedring av Fløy C; jfr. vedlegg. Fløy A gjelder lekkasjer ved heis. Disse problemene har vært der helt siden heisen ble montert. Rådmannen mener derfor at dette inngår som en del av denne investeringen og foreslår at det finansieres gjennom låneopptak og drift (tilbakeført moms fra drift). Fløy C gjelder fuktproblemer i forbindelse med tak/ loft ved svømmehallen. Dette er rent vedlikeholdsarbeid som må finansieres gjennom drift. Rådmannen ser ingen andre alternativer enn å finansiere dette gjennom bruk av budsjettreserven. Teknisk sjef har gjort følgende vurdering av innkomne tilbud: Side 19 av 23

20 Sak 20/13 Tilbudene for fløy A og C utgjør totalt kr ,- eks. mva. I kalkulasjonen fra Norconsult AS var det beregnet en entreprisekostnad pålydende kr ,- eks. mva. Dette utgjør en økning på totalt kr ,- eks. mva. Til tross av stort avvik mellom forhåndskalkulasjon og innkomne tilbud, vil en anbefale at det gjennomføres kontraktsforhandlinger med tilbyder. Avviket er som sagt vesentlig. Dette er imidlertid små entrepriser som kan være vanskelig å vurdere hva som er riktig timeverk for når de forhåndskalkuleres. En har imidlertid sett en tendens over lenger tid at prisnivået i Båtsfjord må oppjusteres i forhold til de kalkyler og kostnadsoverslag som blir utarbeidet av eksterne konsulenter for ulike proskekter; og da særlig for slike små entrepriser som i dette tilfellet. Konklusjon: Teknisk sjef vil med dette anbefale at man søker å få gjennomført tiltakene med tilbyder. Dette med bakgrunn i at en ikke tror at en ny runde vil medføre at andre gir tilbud og at man dermed oppnår noen besparelser. Side 20 av 23

21 Sak 21/13 ET PENERE BÅTSFJORD Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: K21 Arkivsaksnr.: 12/594 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/13 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Arbeidsgruppens anbefalninger vedtas. Innstilling: Arbeidsgruppens anbefalninger vedtas. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte referat fra siste møte i arbeidsgruppen for et penere Båtsfjord. Jeg viser også til vedlagte oppsummerende notat som ble behandlet på det siste møtet i arbeidsgruppen. Rådmannen foreslår at arbeidsgruppens anbefalninger vedtas i kommunestyret. Side 21

22 Sak 22/13 SØKNAD OM FRITAK AV POLITISKE VERV Saksbehandler: Tove Godtvassli Arkiv: C83 &16 Arkivsaksnr.: 13/237 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/13 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Saksutredning: Jeg viser til søknad fra Anja Irmeli Johansen om fritak fra alle sine politiske verv for resten av perioden. Anja sitter i dag som nestleder i Helse- og omsorgstyret. Kommuneloven har følgende relevante bestemmelse i Uttreden. Suspensjon. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. I kommentar til kommuneloven (Bernt og Overå 2011, s ) sies det bl.a. om dette: Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Avgjørelsen må nødvendigvis bli temmelig skjønnsmessig. Forhold som politisk motgang, endret politisk oppfatning eller utilfredshet med organets arbeid vil imidlertid etter tradisjonell lære som utgangspunkt ikke kunne kvalifiseres til fritak. Men etter at man i loven nå også har tatt inn ordet belastning som alternativ til vanskelighet, kan man ikke helt utelukke slike forhold som fritaksgrunn i situasjoner hvor det har ført til helsemessige eller sosiale belastninger for et medlem. Dersom permisjon innvilges gjelder følgende regler i kommuneloven: 16. Opprykk og nyvalg. 1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall. 2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den Side 22

23 Sak 22/13 nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. Dette betyr at kommunestyret velger nytt fast medlem/nestleder til Helse- og omsorgstyret. Jfr. Kommunelovens 16, pkt. 3. Side 23 av 23

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2011/981-34007/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 30.10.2012 Saksframlegg Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer