AK LØSSALG KR 45,- NR 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AK-47 14.10.2005 LØSSALG KR 45,- NR 10"

Transkript

1 AMOK MED AUTOMATVÅPEN Ungdom ville vise muskler mot svensk politi og brukte trolig automatvåpen av typen AK-47 AK LØSSALG KR 45,- NR 10 Politihuset i Södertälje ble beskutt av ungdommer med 15 skudd, og bare flaks gjorde at ingen ble drept. Nå ansattes fire nye personer for å forbedre kontakten med publikum. Sverige er i sjokk etter den dramatiske hendelsen. side dobbelt til Forsvaret side 6-7 Behovet for å tilstå side Exit Dørum side 23-25

2 Defence and Communications Systems The EADS Systems House Sikkert, enkelt og raskt TETRAPOL-teknologien er utviklet av EADS for profesjonell mobil radiokommunikasjon under katastrofer og hendelser som krever spesielle sikkerhetstiltak. TETRAPOL er i bruk hver dag, verden over, i 35 land.

3 Unge trives i Finnmark 38 Nyutdannede politifolk er blitt beskyldt for å gå i skjørtekantene til mor, og ikke søke utfordringer lenger nord i landet. Politiforum dro til isbjørnbyen Hammerfest for å jakte på trivslesfaktoren. Saker 4. Digitale etterforskningsdokumenter bra? 5. Politiet ble kuppet 8. Trenger hjelp fra politiet 19. Hvem har ansvaret? 20. Trener for lite og for dårlig 26. Hundemann i verdenstoppen 29. På jobb for en tryggere hverdag 30. Kan ha millioner utestående 32. SMS-støtte hjalp kreftsyk 51. Spydde og besvimte Faste sider 40. Debatt 44. Arne meinar 45. PF informerer 50. Politiets skjeve verden Fortjent eller ikke? Behovet for å tilstå Mens flere ansatte i politiet fikk drøye 300 kroner i øvelsestillegg under øvelse Barents Rescue, kunne en kaptein i Forsvaret juble over det tidoble. Mange av de siktede i NOKAS-rettssaken nekter for å ha noen med selve ranet å gjøre, og kommer mest sannsynlig aldri til å fortelle sannheten. Hvorfor velger de ikke å tilstå? 6 10 Ny uniformering på politibiler 22 Exit Dørum Odd Einar Dørum kan takke for seg med et stort glis om munnen. For Dørum er nær noe så sjeldent som en populær justisminister i krevende politikretser. Norske politibiler kan få ny uniformering. UP vil snart være på veien med to Volvoer med ny profilering hvor målet er bedre synlighet. 23 O K T O B E R t POLITIFORUM t 3

4 Utgiver Politiets Fellesforbund Storgt. 32, 0184 Oslo Tel Fax Ansvarlig redaktør Ole Martin Mortvedt Mobil Journalist Thomas Berg Tel Mobil Annonsekonsulent Kjersti Bekken Tel Årsabonnement for Politiforum kr 450,- Ta kontakt med vår annonsekonsulent for bestilling Internettside Frister Innlevering av stoff til nummer sendes på mail til redaksjonen innen Adresseforandringer Send din nye adresse: Design, produksjon INN AS Vollsveien 13 H, Postboks 166, 1325 Lysaker Tel Trykk JMS Mediasystem Redaksjon avsluttet Ettertrykk kun tillatt mot kildeangivelse Tips til innhold 96. årgang Forside: Amok med automatvåpen AK-47 Foto: Scanpix og Stig Kolstad ISSN: Digitalisering bra for etterforskningen? Lekkasjene fra Nokas etterforskningen har vært betydelige. Det er ikke noe nytt, det har jevnlig også forekommet i andre saker. Det som derimot er nytt er avspilling av politiets kommunikasjon på radio og TV. Samtaler på politisambandet under selve Nokas-ranet har jevnlig gått på lufta. Riksadvokaten har beordret Spesialenheten for politisaker til å foreta full etterforskning. Ikke bare av politiet, men også av involverte advokater for å finne ut hvor lekkasjene kommer fra. Etterforskning og rettssaker handler først og fremst om lover og paragrafer. Men det handler også om tillit. Med disse lekkasjene er det fra mitt ståsted ikke lenger mulig å ha uforbeholden tillit til alle advokater. I rettssaker skal både part og motpart ha tilgang til sakens dokumenter. Når noen øyensynlig ser seg tjent med å gi disse fortrolige opplysningene til media, er det en klar tillitsbrist. Det er ikke nytt at politiet oversender lydopptak til advokater i forkant av rettssaker. Da har advokatene vist seg tilliten verdig. Det som er nytt i Nokas-saken er at media får de. Det store antallet dokumenter i saken gjør bruk av digital teknologi helt vesentlig i forhold til å skaffe oversikt, og i forhold til å enkelt kunne administrere fordeling av saksdokumenter. Kanskje det likevel er bedre å avdigitalisere etterforskningsdokumentene for å gjøre detaljene mindre tilgjengelig for spredning? Og for å hjelpe en sårt tiltrengt respekt og verdighet for rettssystemet. Fra mitt ståsted er det tydelig at ikke alle aktørene i Nokas-saken bestreber seg på å opprettholde respekten til rettssystemet. Advokat Steinar Wiik Sørviks oppførsel minner meg om bajasen i barnehagen. Guttungen som ikke får nok oppmerksomhet, og som lager masse støy for å komme i søkelyset. Det har Wiik Sørvik oppnådd. Det er tvilsomt om jeg applauderer. Og det er tvilsomt om dette kommer hans klient til gode. Hans poeng med at han mistenkte politiet for å ha lest hans dokumenter ville ha vært godt ivaretatt med en rolig og seriøs henvendelse til rettens formann. NOKAS-rettssaken er Norgeshistoriens største i sitt omfang, og det forventes at Politiforum skal dekke saken. Men det er ikke alltid like lett når vi møter motstand fra politiets egne rekker. Politiforum var til stede i Stavanger uka før deadline for å lage en reportasje om hvordan mannskapene har det. Svaret vi fikk var at det kun var visepolitimester Arne Hammersmark som skulle uttale seg, og at Politiforum ikke skulle få noen form for spesialbehandling. Det siste punktet er det lett å være enig i, men hvorfor i all verden skal ikke Politiforum få lov til å intervjue etatens egne menn og kvinner som tross alt passer på at alle har det bra? Hvordan kan Hammersmark vite nøyaktig hvordan tjenestemennene har det? Vårt formål var selvsagt å videreformidle det mange i politiet lurer på; nemlig hvordan er det å være i Stavanger under en slik rettssak? Vi ønsket å ta pulsen på tjenestemennene og kvinne som står for sikkerheten under rettssaken. Men det spørsmålet forblir dessverre uløst. I alle fall inntil noen gjør helomvending. 4 t POLITIFORUM t O K T O B E R

5 nyheter politirollen Mange i politiet undrer seg over at planlegging av øvelse Barents Rescue ble satt bort til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og ikke til Politidirektoratet. Politiet ble kuppet AV OLE MARTIN MORTVEDT Politifolkene begrunner undringen med at det er politiet som har det lovmessige ansvaret for å koordinere all sivil og militær innsats når en rednings- eller katastrofe hendelse inntreffer. I forkant av Barents Rescue skrev DSBs infoblad om øvelsen, hvor forskjellige samarbeidspartnere var omhandlet, men politiet ble aldri nevnt. Politiet ble kuppet under øvelse Barents Rescue. De kjenner ikke oppbyggingen av norsk redningstjeneste, sier en politimann som ikke ønsker å stå frem. Kritikken fortsetter Jeg mener det var for mye fokus på øvingsopplegget, og for liten fokus på løsningsbiten, sier assisterende politidirektør Odd Berner Malme. På selve skadestedet i Repvåg, synes jeg at politiet viste seg godt frem i koordinatorrollen. Der fremsto politiets skadestedsledere som meget profesjonelle og hadde utmerkede orienteringer, mener Malme. Malme ønsker å avvente evalueringen før han kommer med noe mer bastant om forbedringspunkter. Likevel er han klar på at politiet må være sterkere med i øvingsledelsen i senere øvelser. Jeg vil tro at det blir en betydelig læring for alle, også for DSB etter denne øvelsen, sier Malme. Ville du sett det som tjenlig at det var Politidirektoratet, og ikke DSB som planla slike øvelser? DSB har ansvaret for å planlegge og gjennomføre komplekse øvelser som involverer flere etater. Politidirektoratet har spisskompetanse og et ønske om å være premissleverandør i planleggingen og gjennomføringen av øvelser hvor politiet har en sentral rolle. Foto: Ole Martin Mortvedt SKARP TRENING: Politiet har skarp trening gjennom daglig oppgaveløsning ute i det virkelige liv. Hvorfor er det da andre som skal planlegge rednings- og katastrofe øvelsene, spør nå mange i politiet. HELHETEN: Vår rolle i dette er helheten og å spille de andre gode, sier Jon Lea, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: DSB DSB tilbakeviser kritikken Hvis det er noen som har respekt for hvordan kriser skal håndteres, er det oss. Det er mange typer kriser, der redningen er en av flere hendelser det er viktig å håndtere, sier Jon Lea, direktør for DSB. Barents Rescue var en internasjonal øvelse i et sårbart nordområde hvor noe av utgangspunktet var det sivil-militære samarbeidet. Øvelsen var både en redningsøvelse og en vanskelig forurensningssituasjon. I tillegg var det en varslingsøvelse hvor både departementer og direktorater ble satt på prøve. En så stor øvelse er det hensiktsmessig at DSB har ansvar for, sier Lea. Det ble mye forsvar Forsvaret er gode på å planlegge og øve, og bidro med godt samarbeid på de sivile premissene. Men i enkelte sammenhenger ble det en vel sterk militær profil, sier Lea. Men ser du det pussige at det er Forsvarets menn som ønsker velkommen på en øvelse som Justisdepartementet eier? Jeg bad min stedfortreder ønske velkommen. I dag ser både jeg og Forsvaret at presentasjonen for besøkende burde vært gjort annerledes, svarer Lea. Faktum var at politimester Arild Aaserød var blitt forespurt, og hadde forberedt seg til en av briefingene som Forsvaret ledet. Aaserød ble rett og slett skviset ut av DSB uten noen nærmere forklaring. Kuppet dere politiet under øvelsen? Det var mange deltakere med under øvelsen, og kanskje ikke alle kom like tydelig frem i presentasjonene. Vi har fått et oppdrag fra Justisdepartementet der vi nettopp skal ivareta de store, komplekse øvelsene med ulike aktører. Da er det viktig å synliggjøre deltakerne. Det skal vi fortsette med, og tar selvfølgelig lærdom om noen ikke synes de ble godt nok synlige, sier Lea. O K T O B E R t POLITIFORUM t 5

6 10 nyheter forskjellsbehandling Forsvarsansatte på øvelse tjener Mens flere ansatte i politiet fikk usle 320 kroner i øvelsestillegg under øvelse Barents Rescue, kunne en kaptein i Forsvaret plusse på dagskontoen med minimum det tidoble. AV THOMAS BERG Jeg synes det er helt urimelig at ansatte i politiet misbrukes på denne måten. For å være helt ærlig, så trodde jeg politiet tjente det samme som oss under øvelser, sier Jimmy Bjerkansmo i Befales Fellesorganisasjon. Forskjellen er med andre ord enorm mellom politiet og Forsvaret og nå forundrer mange i politiet seg over hvorfor forskjellene er så store. Under Barents Rescue arbeidet politiet og Forsvaret side om side, hvor politiet hadde ansvaret. Derfor blir det et paradoks at lønnsforskjellene er så enorme. Flere kilder som Politiforum har snakket med innrømmer at forskjellene er altfor store mellom politiet og Forsvaret, og at tiden nå er inne for å se på dagens arbeidstidsavtale. Lik lønn for likt arbeid Ansatte i politiet som deltok på Barents Rescue, fikk vanlig lønn pluss et overtidstillegg basert på hvor mange timer overtid de arbeidet per dag. Til sammenligning arbeidet store deler av de ansatte fra Forsvaret vanlig åtte timers dag. Til dette sier Bjerkansmo at militært personell er til disposisjon 24 timer i døgnet under øvelse, men at Foto: Ole Martin Mortvedt TJENER IKKE FETT UNDER ØVELSE: Knut Arvid Sætermo deltok på Barents Rescue som skadestedsleder og jobbet side om side med ansatte i Forsvaret. Han kan ikke se noen god forklaring på at forskjellene er så store. det er opp til ledelsen hvorvidt de vil ha personellet i arbeid hele tiden. I forhold til normal overtidskompensasjon er Forsvarets øvingstillegg redusert i forhold til en gjennomsnittsberegning av arbeids- og hviletid. Likevel var tillegget på minimum det tidoble i forhold til det politiet hadde. Politioverbetjent Knut Arvid Sætermo i Alta, deltok på Barents Rescue som skadestedsleder og jobbet side om side med ansatte i Forsvaret. Han kan ikke se noen god forklaring på at forskjellene er så store. For det første var dette en øvelse som skulle ledes av politiet hvor vi hadde ansvaret. Vi fikk jo nesten ikke noe tillegg i det hele tatt. Jeg mener det bør være en selvfølge at det er lik lønn for likt arbeid, sier Knut Arvid Sætermo. Er du skuffet når du hører hva ansatte i Forsvaret tjener? Hva tror du? Jeg synes dette er ganske dårlig personalhåndtering. Men jeg klandrer ikke Forsvaret på noen som helst måte. De har en god avtale, mens vi ikke har det, svarer Sætermo. Politiforum vet at ansatte i Forsvaret også har et langt høyere øvelses- 6 t POLITIFORUM t O K T O B E R

7 ganger så mye som politiet Forskjellige systemer TJENER FETT UNDER ØVELSE: Befal ved inspeksjon av våpen ved rekruttskolen på Værnes (illustrasjonsfoto). Foto: Torgeir Haugaard/Forsvarets mediesenter Jeg ser at Forsvaret har et system hvor de får utbetalt tillegg enten de arbeider eller ikke. Jeg ser også at det i Forsvarets regelverk ikke er tatt hensyn til det som har vært viktig for oss i forhandlingene om nye ATB (arb eidstidsbestemmelser) - nemlig HMSperspektivet. På grunn av arbeidsmiljøloven og en samlet høy arbeidsbelastning for politiansatte, har vi lagt stor vekt på behovet for hvile hvert døgn. I dette tilfellet slo Forsvarets godtgjørelser veldig gunstig ut - de ble ikke pålagt å jobbe så mye som tilleggene dekker. Dersom politiets tjenestemenn blir pålagt å jobbe tilsvarende det som Forsvarets øvelsestillegg er ment å dekke, ville politiets godtgjørelser være bedre. Med erfaringene fra Barents Resque vil vi se nærmere på hvordan vi kan bidra til at godtgjørelser i slike situasjoner ikke oppfattes som urettferdig og kanskje går ut over motivasjonen til de som skal gjøre en innsats, sier forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund, Victor Bjørn Nielsen. tillegg i helgene. For eksempel tjener en løytnant i Sjøforsvaret over 4000 kroner mens en major i hæren over 6000 kroner per døgn i løpet av en weekend. Politiet har mye å lære Jimmy Bjerkansmo i Befales Fellesorganisasjon mener politiet har mye å lære av Forsvaret, og han inviterer gjerne politiet til en samtale for å se om de kan komme med gode råd på veien. Forsvaret hadde en dårlig avtale på 70-tallet og det måtte vi gjøre noe med. I 1981 fikk vi en rimelig avtale og den er fortsatt i bruk, sier Bjerkansmo. I praksis betyr det at Forsvaret har hatt en avtale som oppfattes som rimelig gjennom de siste 24 årene, mens politiet fortsatt lever med en avtale fra steinalderen. Tren sammen! Medlemmer i Politiets Fellesforbund trener på S.A.T.S og Spenst* for kun kroner 250 pr. måned * Begrenset antall Spenst sentre, oversikten finner du på pf.no. Medlemsbevis fra PF, samt gyldig legitimasjon må fremvises

8 nyheter internasjonal kriminalitet TRENGER HJELP Når førstestatsadvokat Knut H. Kallerud slutter hos Riksadvokaten og begynner i Eurojust, åpner han samtidig dørene på vidt gap for styrke kampen mot internasjonal kriminalitet. Førstestats AV THOMAS BERG Gjennom Eurojust samarbeider representanter fra EU-landenes påtalemyndigheter direkte, noe som gjør at sakene kan behandles raskere og mer effektivt. Eurojust er lokalisert i Haag, og representantene samarbeider i straffesaker som gjelder alvorlige former for grenseoverskridende kriminalitet, særlig rettet mot organisert kriminalitet. Jeg er helt avhengig av innspill fra politiet i Norge. Samarbeidet vil gjøre det enklere å etterforske og oppklare større straffesaker med forgreninger i flere land, sier Knut H. Kallerud, som formelt begynner i jobben i Eurojust begynnelsen av denne måneden. Han understreker at Eurojust ikke er en konkurrent til Europol og at de begge har et felles mål om å bekjempe kriminalitet. Vi må ha et tett samarbeid med Europol for å lykkes, sier Kallerud. Allerede oppklarte saker Knut H. Kallerud kan allerede vise til at det internasjonale samarbeidet i Eurojust fungerer. Vi har så langt fått hjelp til å oppklare flere saker etter at Norge kom med i samarbeidet. Vi hadde blant annet store problemer med å få kontakt med et land i Sør Europa i forbindelse med en spritsmuglersak hvor nordmenn var involvert. Men gjennom kontakt med dette landets representant i Eurojust, fikk vi saken raskt løst, sier Kallerud. Så Eurojust fungerer som en slags døråpner? Det kan du gjerne si. På denne måten kan vi sette søkelyset på organisert kriminalitet på tvers av landegrenser, svarer Kallerud, som fortsatt vil beholde sin myndighet som førstestatsadvokat i Norge. EU etablerte Eurojust i Regelverket åpner for samarbeidsavtaler også med land som ikke er medlem i EU. Norge har benyttet seg av denne muligheten gjennom avtalen som nå er forhandlet ferdig mellom norske myndigheter og Eurojust. Norge har i dag et nært justissamarbeid med EU og medlemslandene. Regjeringen legger vekt på å sikre norske interesser gjennom aktiv deltakelse i dette samarbeidet, særlig knyttet til Schengen-avtalen, Dublin-samarbeidet om behandling av asylsaker og arbeidet i Europol (EUs organ for politisamarbeid). Når dette samarbeidet nå utvides til å omfatte arbeidet innen påtalemyndigheten, er dette i tråd med regjeringens mål om å knytte Norge tett til samarbeidet om justissaker i EU. Hovedpunkter Ifølge Kallerud er det tre hovedpunkter som er viktig for at hans rolle i Eurojust skal bære frukter for norsk politi. Koordinasjon på tvers av landegrenser. Har alle land hvor den aktuelle kriminaliteten begås tatt tak i problemet? Hvor bør saken etterforskes og iretteføres? Tett og nært samarbeid mellom deltakerlandene er essensielt for å lykkes, mener Kallerud. Bistand til å få gjennomført etterforskning i andre land; rettsanmodninger. Eurojust har et sterkt navn og setter fart i prosesser. Kallerud anbefaler at det på forhånd finnes ut av hva slags bistand de ulike landene kan gi, på hvilken måte de kan gjøre det og hva som er rett myndighet. Mye tid og ergrelser kan spares ved noen enkle undersøkelser før anmodningen om bistand sendes. Foto: Thomas Berg Foto: Oddvar Lind Knut H. Kallerud Haag Mest aktuelle saker å jobbe med Smugling av narkotika, sprit andre typer varer. Mest aktuelle land å samarbeide med Portugal, Spania,Estland, Latvia og Litauen Tett og mellom nært samarbeid deltakerlandene er essensielt for å lykkes. Foto: Nye Kripos Trafficking og ulovlig innvandring Generell informasjon om rettsregler og hvordan andre lands myndigheter er organisert. Skal man for eksempel gjøre bevisopptak i Litauen, kan min litauiske kollega gi informasjon om hvordan man kan gå frem og hvilke muligheter og begrensninger som finnes. Ved å kontakte Eurojust kan en få rask avklaring på praktiske spørsmål, sier Kallerud. Nøkkelen til suksess ligger likevel hjemme. Skal vi, som et utenforland få til noe, må vi vise 8 t POLITIFORUM t O K T O B E R

9 FRA POLITIET advokat inntar Eurojust Eurojust Portugal Spania Norge Estland Latvia Litauen Ble opprettet av EU-rådet den 28. februar 2002 som et samarbeidsorgan for de nasjonale påtalemaktene i EU-land med sikte på å styrke kampen mot alvorlige former for internasjonal kriminalitet. Organisasjonen holder til i Haag. Eurojust er samansett av representanter for påtalemakten i medlemslandene, som til sammen utgjør kollegiet, og en mindre administrativ fellesstab. Kollegiemedlemmene arbeider på heltid i Eurojust. Eurojust skal fremme og forbedre koordineringen mellom medlemsstatene når det gjelder etterforsking og rettsforfølgning, blant annet ved å legge til rette for gjensidig bistand i straffesaker og utleveringssaker. I tillegg skal Eurojust yte annen støtte med sikte på å effektivisere etterforsking og rettsforfølgning. Kamp mot terrorisme er et prioritert felt. Det same gjelder samarbeidet med Europol. at vi har noe å bidra med og at vi har et reelt behov for bistand. Derfor er det svært viktig at vi bruker Eurojust aktivt, særlig nå i den innledende fasen. Jeg tar imot saker med åpne armer, sier Kallerud og oppfordrer alle til å ta direkte kontakt med spørsmål og anmodninger om hjelp, gjerne gjennom politiets intranett. Stor tro Politiinspektør Iver Stensrud mener utsendelse av en sambandsstatsadvo- Behovet vårt for å samarbeide med Eurojust er stort. kat til Eurojust vil få stor betydning for politiet i Norge. Dette er viktig for norsk politi og måten vi arbeider på. I praksis vil dette bety at vi nå kan sette mer fokus på organisert kriminalitet på tvers av landegrenser, sier Iver Stensrud. Har du noen konkrete saker som du kan sende over til Eurojust? Ikke akkurat nå, men det vil garantert komme. Jeg er sikker på at dette er morgendagens verktøy for å bekjempe internasjonal organisert kriminalitet, svarer Stensrud. Nye Kripos optimistisk Leder for OrgKrim-avdelingen i Nye Kripos, Atle Roll-Matthiesen, mener Knut Kalleruds inntreden i Eurojust er et betydelig fremskritt, både formelt og reelt for Nye Kripos. Vi jobber med mange saker av internasjonalt omfang så behovet vårt for å samarbeide med Eurojust er stort. Knut Kallerud er en meget kompetent person og en god representant, sier Atle Roll-Matthiesen O K T O B E R t POLITIFORUM t 9

10 nyheter NOKAS-rettssaken Behovet for å TILSTÅ Flesteparten av de siktede i NOKAS-rettssaken nekter for å ha noen med selve ranet å gjøre, og kommer mest sannsynlig aldri til å fortelle sannheten. Hvorfor velger de ikke å tilstå? TEKST OG FOTO THOMAS BERG Psykolog Kjetil Johnsen arbeider ved Ullevål sykehus som psykolog for mange av de innsatte i Oslo Fengsel, ved avdelingen psykiatrisk fagteam. Han ønsker ikke å uttale seg spesifikt om NOKAS-rettssaken, men velger å uttale seg på generelt grunnlag. For mange kan det være meget ubehagelig å gå med noe inni seg over lang tid uten å kunne fortelle noen om sannheten. I tillegg kan det å sitte i isolat over lang tid føre til depresjoner, søvnproblemer, rastløshet og ikke minst nedstemthet, sier Kjetil Johnsen. Indre og ytre motivert Av de 13 siktede i NOKAS-saken, er mange tvilende til at de forteller sannheten om hva som egentlig skjedde på bankplassen i Stavanger 5. april i fjor hvor politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt ned og drept. Noen tilstår på grunn av skamfølelse mens andre tilstår av taktiske årsaker. Vi snakker om indre motivert tilståelse og ytre motivert tilståelse, forklarer Johnsen, før han går nærmere inn på de ulike motivene. Indre motivert tilståelse skjer ofte som et resultat av skyldfølelse, skam og om et ønske om å gjøre opp for seg. Mens en ytre motivert tilståelse kommer mer av taktiske årsaker. For eksempel hvis politiet har konkrete bevis som kan knytte den siktede til saken, understreker Kjetil Johnsen. Frykt for represalier Det er liten tvil om at noen velger en løsningen ved å tilstå for å få en kortere straff. Men det er ikke alltid det lar seg gjøre. Noen vil alltid være redde for å tilstå i frykt for represalier fra andre involverte i en sak, forklarer Kjetil Johnsen. Og akkurat frykten fra andre involverte, har vist seg å være et stort problem i NOKAS-saken. Tiltalte Johnny Thendrup har uttalt i retten at han gjerne skulle ha sagt hvem som skjøt og drepte Arne Sigve Klungland, av hensyn til den drepte politimannens familie. Men jeg tør ikke, har Thendrup sagt i retten. Kjetil Johnsen sier at det hender at innsatte ved Oslo Fengsel kan forklare til han at de ikke forteller hele sannheten i frykt fra andre involverte i saken. Generelt kan jeg si at det å bli sett på som en tyster ikke er bra. Å navngi enkeltpersoner kan få alvorlige konsekvenser og derfor velger noen å holde sannheten for seg selv. Vi som jobber som psykologer får enkelte ganger vite ting som tiltalte aldri har sagt i et avhør eller mens de sitter på tiltalebenken. Men vi er underlagt en streng taushetsplikt, og vi ser at det kan være godt for de tiltalte at de tømmer seg overfor oss. Det viktigste er at de må være motivert for å arbeide med oss og være motivert for å gjøre en livsendring for å komme seg videre, sier Johnsen. 10 t POLITIFORUM t O K T O B E R

11 nyheter viktige valg Han skulle bare bli tannlege Han kom til Norge for å bli tannlege, men endte opp i Oslo Fengsel for ulovlig salg av narkotika. Men Omid valgte å tilstå for å få det bedre med seg selv. Og angrer ikke ett sekund. Stikk motsatt av vårt inntrykk av de tiltalte i NOKAS-rettssaken. De vanligste årsakene til tilståelse For å få kortere straff For å renvaske seg selv For å slippe å bære på en tung byrde For å komme seg videre i livet og kunne få en ny start For å slippe å være redd for å bli tatt eller frykten for å bli tatt Frykten for å aldri kunne være trygg Frykten for aldri å kunne vite hva som skjer neste dag Jeg er en person som ikke kan lyve. For meg var det ikke noe alternativ å ikke fortelle sannheten. Faren min lærte meg aldri å lyve. Jeg tømte meg helt i bilen på vei fra Gardermoen til politistasjonen i Lillestrøm. Jeg hadde et behov for å tilstå. Ville lette trykket fra mine egne skuldre, ta straffen min og bli ferdig med saken. Jeg var aldri i tvil om at det var det eneste riktige å gjøre, sier 22 år gamle Omid fra Iran. De tiltalte i NOKAS-saken har han ikke så mye til overs for. Personer som har tatt et liv, har ikke noe hjerte. Ingen har lov til å ta liv. Ingen, svarer han. Men Omid ønsker ikke å snakke så mye om NOKAS-rettssaken. Han har sine egne ting å tenke på. Tatt med en gang Omid kom til Norge for nøyaktig to år siden som asylsøker. Asylsøknaden hans ble blankt avslått og han sto på bar bakke uten en eneste krone. Han ventet bare på å bli sendt tilbake til Iran. Til et liv i uvisshet. Alternativene var NY START: En tilståelse er et godt grunnlag for komme seg videre i livet, mener psykolog Kjetil Johnsen. For å redde sitt eget skinn Dårlig samvittighet og indre smerte med henhold til hva personen har gjort Men det er viktig å ikke skjære alle over en kam. Det er mange forskjellige årsaker til at noen tilstår mens andre ikke gjør det. Det avhenger av personlighet, holdning til seg selv og omverden samt sakens natur, preseirer Johnsen. ikke mange. Ifølge han selv var det enten fengsel på livstid eller døden. Så fikk han et tilbud av en såkalt kompis. Salg av narkotika. Planen var vanntett ble han forklart. Men sånn det ble ikke. Omid ble tatt før han i det hele tatt hadde kommet i gang med salget. Da jeg kom til Norge hadde jeg et mål om å studere for å MITT SANNE JEG: Omid ønsker ikke stå frem med navn og bilde, og har derfor valgt å skrive en tekst slik han ser seg selv. bli tannlege. Jeg var veldig flink på skolen i Iran og hadde gode karakterer. Men i Norge fikk jeg aldri sjansen til å nå målet mitt, sier Omid stille. Sannheten må frem Nå soner han en narkotikadom på tre år i Oslo Fengsel. Siden mars i år har Omid sittet inne. Han har begynt å studere og vil gjerne komme seg tilbake til det vanlige livet igjen. Derfor la han alle kortene på bordet da han ble tatt. Det er ingen unnskyldning at jeg ikke hadde penger. Men jeg ble lurt. Og det har jeg også fortalt politiet. De har fått alle opplysningene om personene som lurte meg. Også telefonnummer. Du er ikke redd for hevn og trusler? Jo, kanskje det. Men for meg var det viktig å få frem sannheten. Det var aldri noe alternativ å ikke fortelle hvem bakmannen var, svarer 22-åringen. Hva skjer når du kommer ut? Jeg håper jeg kan få lov til å bli i Norge. Vil gjerne inn på tannlegestudiet. Jeg er i alle fall sikker på at jeg aldri kommer til å gjøre noe sånt igjen. Omid har forandret seg mye etter at han kom i fengsel. Til det bedre mener han selv. Han får besøk av kjæresten sin to ganger i måneden. I tillegg kommer broren og hans kone på besøk også. Og han innrømmer, tross alt, at det er bedre å sitte i fengsel i Norge enn å reise tilbake til Iran igjen. O K T O B E R t POLITIFORUM t 11

12 Annonse fra EADS, Steria og Netel Netel er kandidat til den fysiske utbyggingen, og kan dermed få en sentral plass i den overordnede styringen med hele Nødnettprosjektet. DET ER MORTEN GRÆSLI som fastslår dette. Han er markedsdirektør i Netel, firmaet som sammen med Steria og det fransk-tyske teknologiselskapet EADS er en av de tre prekvalifiserte tilbyderne for nødnettet. De norske blålysetatenes nye nødnett skal være fullt operativt innen utgangen av Før den tid må mye være på plass. Vi snakker om det største statlige IKT-prosjektet i Norge noensinne. Norges største statlige IKTprosjekt Det nye digitale nødnettet i Norge må fungere prikkfritt fra første dag, for alle de brukerne innenfor brannvesenet, politiet og helseetatene. Andre alternativer er utenkelige når det gjelder en så viktig del av den norske samfunnssikkerheten. Utbyggingen en kjempeutfordring Justisdepartementet er oppdragsgiveren. Valget av leverandør skjer i første kvartal neste år. Umiddelbart etterpå starter utbyggingen, med Oslo og det sentrale østlandsområdet som første trinn. Kravspesifikasjonen fra myndighetene er tykk: Den er på mer enn 2000 sider. De fleste kravene omhandler dekning, kvalitet og teknisk funksjonalitet. Det sier seg selv at den som blir valgt som leverandør av nødnettet vil stå overfor formidable utfordringer. Disse knytter seg til å etablere det nye kommunikasjonssystemet innenfor tidsplanen, til riktig pris og kvalitet samt med avtalt funksjonalitet, sier Morten Græsli i Netel AS. Samarbeidet med Steria og EADS har vært meget positivt. EADS leverer nødnettsteknologien TETRAPOL som i dag er installert i mer enn 35 land. Steria leverer kontrollromsløsningene. Netel er kandidat til den fysiske utbyggingen, og kan dermed få en sentral plass i den overordnede styringen med hele Nødnettprosjektet. Morten Græsli har i snart to år utelukkende arbeidet for å etablere Netel som ansvarlig for utbyggingen av nødnettet. Han har lang fartstid fra Nokia og den konkurrerende Tetra-teknologien. Blant annet var han ansvarlig for Nokias virksomhet i Norge i tre år, og satt som Nokias representant i styringsgruppen for pilotprosjektet i Trondheim. Hovedansvar for det nye togradiosystemet Netel har siden 2003 hatt ansvaret for byggingen av det nye togradiosystemet GSM-R for Jernbaneverket, i samarbeid med Siemens. Dette var det forrige store,

Moden for lederrollen

Moden for lederrollen Barents Rescue viser at Politiet er: Moden for lederrollen 16.09.2005 LØSSALG KR 45,- NR 9 Ønsker ny spesialdomstol side 6-7 Ville jobbe fikk ikke lov side 12-13 Kan spare millioner side 22-23 Defence

Detaljer

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet,

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, nødnett-kaos 10.11.2006 løssalg kr 45,- Nr 11 En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, terror og organisert

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

MAKTKAMP OM POSISJONER

MAKTKAMP OM POSISJONER MAKTKAMP OM POSISJONER 13.10.2006 løssalg kr 45,Nr 10 Med utnevnelsen av Arne Jørgen Olafsen som politimester i Follo, er viktige prinsipper fastslått. I løpet av 2007 skal en rekke av politimesterstillingen

Detaljer

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR 17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt slår nå alarm etter omfattende lekkasjeproblem fra etterforskningen rundt drapet av en politikollega.

Detaljer

smugling uten konsekvenser Midt i mursteinskrigen Slik takler du jobbskader Med makt i munnen

smugling uten konsekvenser Midt i mursteinskrigen Slik takler du jobbskader Med makt i munnen Slik takler du jobbskader Side 22-23 Midt i mursteinskrigen Side 10-11-12-13-14-15 Med makt i munnen Side 30 XXX 20.04.2007 løssalg kr 49,- Nr 4 smugling uten konsekvenser Politiet føler seg maktesløse

Detaljer

HVORFOR LYKKES POLITIET?

HVORFOR LYKKES POLITIET? 15.10.2004 LØSSALG KR 35,- NR 10 HVORFOR LYKKES POLITIET? I en rekke profilerte saker i sommer og høst har politiet lykkes med gode løsninger. Politiforum ser på tre av sakene. Etterforskning, etterretning

Detaljer

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør Spekulerer i konkurser Side 5-6-7 Trodde jeg skulle dø Side 46-47 Tema: Avhør Side 14-21 16.05.2008 løssalg kr 55,- Nr 5 10 år siden politidrapene pa Austbø Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles

Detaljer

smerteregime stein ege kneblet politidirektoratets Byttet ut kvinne med mann Vurderer å slutte Tango øker MC-sikkerheten

smerteregime stein ege kneblet politidirektoratets Byttet ut kvinne med mann Vurderer å slutte Tango øker MC-sikkerheten Byttet ut kvinne med mann Side 12-13 Vurderer å slutte Side 14-15 Tango øker MC-sikkerheten Side 26-27 22.06.2007 løssalg kr 49,- Nr 6/7 stein ege kneblet politidirektoratets smerteregime Vi aksepterer

Detaljer

LIVSFARLIG OPPDRAG. for norsk politi i utlandet

LIVSFARLIG OPPDRAG. for norsk politi i utlandet LIVSFARLIG OPPDRAG for norsk politi i utlandet 13.01.2006 LØSSALG KR 45,- NR 1 Norsk politi har i all hemmelighet reddet hundrevis av menneskeliv i Kosovo mens de har utsatt seg selv for livsfare. Nå roser

Detaljer

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet:

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: EKSTREMT KREVENDE 14.01.2005 LØSSALG KR 45,NR 1 Det sier seg selv at arbeidet er ekstremt krevende. Samtidig er det meget positivt at norsk politi var tidlig

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

politiressurser Sluker

politiressurser Sluker Full pepperseier Side 19 Nekter å jobbe overtid Side 20-21 Unik redningstjeneste Side 26-31 18.04.2008 løssalg kr 55,- Nr 4 Sluker politiressurser Flere av Norges ledende etterforskere må sitte vakt i

Detaljer

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 POLITIFORUM 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT PELLE FÅR LEVE Hele hundeordningen står på spill i rettsprosessen mot politihunden Pelle. SIDE 10-19 volvocars.no DESIGNET FOR KOMFORT,

Detaljer

Når kommer politiet, egentlig?

Når kommer politiet, egentlig? NR 9 19.09.2012 LØSSALG KR 55,- Når kommer politiet, egentlig? Hvorfor kommer politiet ofte senere til åstedet enn brannbil og sykebil? Side 10-15 ANNONSE 3 Protection so smooth you won t feel it Lær

Detaljer

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,-

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- Verre enn å møte kriminelle side 12-15 Politisivile får ulik lønn side 16-17 Etterspurt politikompetanse side 22-23 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- NR 10 POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ SPAREBLUSS Polititjenesten

Detaljer

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS Regjeringen åpner stadig flere barnehus. Men, de vet ingen ting om barnas rettsikkerhet ivaretas bedre der enn i tingrettene. Side 10-15 VERDENSNYHET!

Detaljer

Hvor er den røde uniformen?

Hvor er den røde uniformen? nr 6/7 18.06.2010 løssalg kr 55,- Hvor er den røde uniformen? Helsevesenet har hovedansvaret for psykisk syke, men det skyves altfor ofte over på politiet. Side 8, 9,10,11,12,13 Det skal lønne seg å være

Detaljer

STOPPER VELLYKKET SATSING

STOPPER VELLYKKET SATSING STOPPER VELLYKKET SATSING Lensmann Thor Haugen i Ringsaker stanser samarbeidet mellom skole og kommunale myndighter til stor forundring i skolemiljøet. side 8-9 17.06.2005 LØSSALG KR 45,- NR 6/7 proximity

Detaljer

Nei - de fikk ikke jobb.

Nei - de fikk ikke jobb. nr 09 09.09.2010 løssalg kr 55,- Nei - de fikk ikke jobb. Årsaken til at nær 120 nyutdannede politibetjenter nå står uten jobb skyldes kraftig nedbemanning i politidistriktene. s 2, 8-9-10-11 2 LEDER Utgiver

Detaljer

Politihelikopteret. Alvorlige påstander satt på bakken

Politihelikopteret. Alvorlige påstander satt på bakken Politihelikopteret Alvorlige påstander satt på bakken Tilbud til medlemmer av Politiets fellesforbund BBDO Oslo Nokia 3200 til kr. 899,- Månedsavgift Oppstartspris Ringe NetComs nett Ringe Telenors nett

Detaljer

Fordi det går litt opp og ned

Fordi det går litt opp og ned Fordi det går litt opp og ned Cresco Unique Du vet selv hvor fort det kan svinge fra perioder med romslig økonomi til trange regningsmåneder hvor du må strekke lommeboka i alle retninger. Med Cresco Unique

Detaljer

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Nydesign Politiforum 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Her står Åsmund fram som homofil politimann for første gang 15% 10% 25% 15% 20% 10% 25% 15% Vi har et godt strømtilbud du bør etterforske! Politiets

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten.

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. nr 4 11.04.2011 løssalg kr 55,- KAMPEN OVER Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. Side 21, 22,23, 24 og 25 2 KOLOFON www.politiforum.no

Detaljer