NetCom Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NetCom 2001. Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I"

Transkript

1 NetCom 21 Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I I NetCom konsern 21, årsregnskap 1-21 I NetCom ASA 21, årsregnskap I Revisjonsberetning 28 I I Ledergruppen 29 I Kunden i fokus 3-33 I MMS I Enklere hverdag I

2 Dette er NetCom NetCom tilbyr en rekke telekom- og internettrelaterte produkter og tjenester med fokus på mobile løsninger. NetCom er et innovativt selskap som kjennetegnes ved nyskapning og fokus på kundenes behov. Selskapet skal være en ledende aktør innen sitt marked med produkter og tjenester som er konkurransedyktige i kvalitet og pris. NetCom tilrettelegger lettvinte, mobile løsninger som gir nytte og glede. NetComs visjon er at selskapet skal bidra til effektiv kommunikasjon mellom mennesker og gjøre hverdagen enklere og mer inspirerende. Historikk 1989 NetCom GSM as etableres av Nora, Orkla og Kinnevik. 199 NetCom søker om konsesjon til å bygge, eie og operere et privat GSM-nett i Norge i konkurranse med tre andre søkere Samferdselsdepartementet tildeler NetCom GSM-lisens som Norges første private telefonoperatør I mai har NetCom suksess med første testdrift av nettet, og 27. september åpnes nettet offisielt for drift I november passerer NetCom 5. kunder kunder passeres i august I mai børsnoteres NetCom. 1. juli oppfyller selskapet konsesjonskravene til dekning mer enn to år før tiden. GSM 18-nettet settes i prøvedrift i juni I august er NetCom først ute i Norge med kontantkort for mobiltelefon Samferdselsdepartementet tildeler NetCom konsesjon på GSM 18-nettet. Som første teleoperatør i Europa kan NetCom i august tilby sine kunder å sende tekstmeldinger juni lanseres NetCom MotHer. Senere på året lanseres også NetCom Internett samt egne WAP-tjenester og portal. En kursstigning på 556 prosent på de siste tre årene gjør at NetCom-aksjen er øverst på Oslo Børs sin vinnerliste for denne perioden august er det klart at Telia har kjøpt 95 prosent av aksjene i NetCom. 29. november kunngjorde Samferdselsdepartementet at NetCom var tildelt UMTS-konsesjon. 21 I april endres prisplanene slik at det koster like mye å ringe uansett når eller hvor kunden ringer i Norge. I første halvdel av juli passerer NetCom 1 million kunder i eget nett. 1. desember settes en pilotutgave av UMTSnettet i drift. Årets milepæler 1.. kunder i sommer I første halvdel av juli passerte NetCom 1 million kunder i eget nett. Ny prisstruktur NetCom innførte den 3. april en helt ny prisstruktur. Fra da av kunne kundene forholde seg til én pris uansett hvor og når de ringte i Norge. De nye prisene er i tråd med NetComs overordnede filosofi om å gjøre hverdagen enklere for kunden, og imøtekommer dessuten myndighetenes ønske om et mer oversiktlig prissystem. Lokasjonstjenester Med lanseringen av "vennefinneren" Buddy presenterte NetCom i juli sin aller første lokasjonstjeneste. Utvalget av lokasjonstjenester har deretter vokst fortløpende, og dekker i dag et bredt utvalg av nyttige tilbud innenfor både privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Innføring av nummerportabilitet Den 1. november ble det etter pålegg fra myndighetene innført nummerportabilitet i Norge. Et overveldende flertall av de telefonnumrene som i etterkant av dette har flyttet på seg, har blitt portert inn i NetComs nett. Pilotprosjekt for UMTS Den første telefonsamtalen i NetComs UMTS-nett ble gjennomført i juli 21. Den 1. desember ble en pilotutgave av det nye mobilnettet satt i drift, selv om betydelige forsinkelser fra utstyrsleverandørenes side har forsinket utbyggingen av tredjegenerasjonsnettet. 2 Om NetCom Om NetCom 3

3 Årets resultat før skatt Nøkkeltall Antall kunder Netto kundetilgang NetComs markedsandel totalmarked 26% 27% 27% NetComs markedsandel GSM 26% 28% 3% Total penetrasjon av mobilabonnenter i Norge 86% 75% 62% NetComs penetrasjon av mobilabonnenter i Norge 21% 2% 17% Styrets beretning NetCom konsernet har tatt viktige skritt videre i 21 for å realisere selskapets langsiktige mål. Fortsatt vekst i kundemasse, omsetning og resultat preger virksomhetens status ved årets slutt. sterk kapitalbase som grunnlag for langsiktig satsing og lønnsomhet. Marked og produkter NetCom har opprettholdt sin markedsandel på ca. 3% av det norske mobilmarkedet. Fjorårets utvikling viser at NetCom-kundene ringer stadig mer, samtidig som selskapet har ytterligere fremgang i bedriftsmarkedet. Antall ringeminutter per kunde per måned Inntekt per kunde per måned (Tall i MNOK) DRIFTSINNTEKTER EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) EBIT (driftsresultat) Resultat før skatt EBITDA margin 32% 31% 33% Antall ringeminutter per kunde per måned (gj.snitt) Postpaid Prepaid Inntekt per kunde per måned (gj.snitt) (NOK) Postpaid (NOK) Prepaid (NOK) Antall basestasjoner Antall ansatte Antall kunder passerte én million i juli 21. Ved årets utgang hadde NetCom 1 83 kunder, en økning på 2% (2: 21%). Omsetningen steg fra MNOK til MNOK 3 752, en økning på hele 29% (2: 17%). Resultat før skatt ble forbedret fra MNOK 421 til MNOK 725, opp 72% i forhold til 2. Disse hovedtrekkene i utviklingen er uttrykk for at NetCom befester sin posisjon som en toneangivende aktør i det dynamiske og meget krevende norske markedet for mobil telekom og mobil data. Utviklingen bekrefter derved også at NetComs strategi, å være ledende både innen mobil tale og mobilt internett, har Etter at mobilpenetrasjonen i det norske markedet mer eller mindre har nådd et metningspunkt, der tre av fire nordmenn har mobiltelefon, stiller dette NetCom overfor stadig nye utfordringer med hensyn til presisjon i markedsføring, salg og produktutvikling for å sikre selskapets sterke kundebase. Selskapet har derfor i 21 lagt stor vekt på produkter og tjenester som gir lønnsomhet for NetComs kunder og differensierer selskapet fra konkurrentene. En kundetilvekst på 2,3% i et marked som flater ut, viser at denne målrettede innsatsen gir resultater. 5 vært riktig og gir resultater gjennom sterkt På alle plan arbeider selskapet systematisk 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % EBITDA margin (Tall i MNOK) Investeringer Bokført totalkapital Egenkapital Aksjekapital fokus på implementeringen av strategien. God lønnsomhet er en avgjørende forutsetning for å ha den finansielle styrke som trengs for å møte de omfattende fremtidige investeringer i en meget kapitalkrevende bransje. I særlig grad gjelder dette et selskap som NetCom, som er bygd opp på risikovillig kapital og langsiktig investeringsvilje. UMTSsatsingen er et nytt, meget omfattende investeringsprosjekt for NetCom. med tiltak som skal gjøre det attraktivt å velge NetCom som operatør og benytte seg av de allsidige og behovsrettede tjenestene selskapet tilbyr sine kunder. Det viktigste tiltaket i 21 var gjennomføringen av omfattende endringer i NetComs abonnementsstruktur. Tidlig i fjor kunne selskapet presentere et forenklet prissystem, TALK-abonnementene, for sine kunder. Dette medfører at kundene betaler samme pris uan- EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) Gjennom fjoråret har NetCom gjennomført rekordhøye investeringer. Selskapet står, også i årene fremover, overfor meget omfattende investeringer for å sikre konkurransekraften i fremtiden. Fjorårets mange negative og krisepregede nyheter for telekom- og informa- sett når på døgnet de ringer. Dessuten er prisen den samme uansett om man ringer til vanlig fasttelefon, til en annen NetCom-kunde eller til en kunde av en annen operatør i Norge. Dermed vet NetCom-kundene alltid hva de betaler for å ringe. De trenger ikke å vurdere når det er billig å ringe eller hvilken 2 sjonsteknologiselskaper over hele verden er operatør den de ringer til benytter seg av. en påminnelse om betydningen av å ha en NetCom tilbyr TALK-abonnementer for ulike 4 Om NetCom Styrets beretning 5

4 kundebehov, avhengig av hvor mye man ringer. Internett medfører at betalingen av den Totalt har NetCom investert i underkant av ring til Telia fra selskapets raske oppbyggings- månedlige NetCom-regningen blir enklere, MNOK 5 siden starten i Også i årene fase som utfordrer til Telenor og evnen til å Innføringen av den nye abonnementsstrukturen billigere og raskere. fremover står selskapet overfor store investe- være dynamisk og kunne snu seg hurtig. har vært en suksess og synliggjort NetCom ringsbehov knyttet både til UMTS-nettet og enda sterkere. Markedsføringen av TALK- Fra 1. november 21 ble det innført nummer- videreutvikling av eksisterende nett. Det hentes i økende grad ut synergier i samar- abonnementene er blitt lagt merke til og styrket NetCom-profilen. Innføringen av det forenklede prissystemet, og en vellykket markedsføring, er portabilitet i Norge, det vil si at kunder kan ta med seg det mobiltelefonnummeret de har i dag til hvilken som helst leverandør av mobile tje- UMTS-utbyggingen Etter at NetCom i november 2 ble tildelt beidet mellom Telia og NetCom. Det gjelder så vel innkjøp og drift som utvikling av nye produkter og løsninger. utvilsomt en sterkt medvirkende årsak til nester. Etter lang tids forberedelser på ulike en av de fire utlyste UMTS-konsesjonene for selskapets økning av kundemassen også i 21. plan har NetCom på en vellykket måte hånd- bygging og drift av tredje generasjons mobil- På produktsiden var f. eks. Telia Mobile og tert både de markedsmessige og tekniske nett, har selskapet satset målbevisst på å reali- NetCom først ute med GPRS-roaming i Norden. Den sterke utviklingen i SMS-bruken fortsetter. utfordringer knyttet til innføringen av num- sere sitt mål om å være best på UMTS. Fra februar 22 kan NetComs kunder benytte I 21 utgjorde SMS nesten 15% av selskapets merportabilitet. Av det totale antall kunder GPRS også når de befinner seg i alle øvrige nor- totalomsetning. Dette representerer nær en som byttet operatør, valgte ca 7% NetCom. NetCom har bygget ut basestasjoner i høyt diske land, dog med unntak av Island. Denne dobling sammenlignet med fjoråret. Fortsatt er SMS-tjenesten mest populær blant ungdomsgruppene. Gjennom 21 har NetCom videreført og Sterk konkurranse billigere å ringe Priskonkurransen mellom de to operatørene i det norske mobilmarkedet har vært og er meget skarp. Norge ligger blant de OECD- tempo gjennom 21. Ved månedsskiftet november/desember i fjor hadde NetCom bygget 42 UMTS basestasjoner. På grunn av forsinkelser i den globale UMTS-standarden er ikke relevant utstyr tilgjengelig, slik at bare ni fellesnordiske satsingen øker dermed nytteverdi og bruksområde for NetCom-kundene. Finans NetComs finansielle utvikling i 21 var positiv. styrket sin satsing på det mobile tjeneste- landene som har de laveste mobilprisene. basestasjoner var satt i drift i form av et pilot- Regnskapet er avgitt på grunnlag av at forut- tilbudet så vel innenfor privat- som bedrifts- nett. Straks utstyret kan leveres, vil NetCom setningen om fortsatt drift er tilstede. markedet, inklusive mobile internettjenester. Senhøstes 21 gjennomførte NetCom f. eks. innstallere det i de klargjorte basestasjonene. Selskapets frie egenkapital er MNOK en kraftig prisreduksjon på selskapets GPRS- Selskapet lanserte eksempelvis i fjor nye loka- tjenester. GPRS (General Packet Radio Service) NetCom følger sine utbyggingsforpliktelser så I 21 hadde NetCom et resultat før skatte- sjonstjenester som gjør det enklere for kun- er generasjonen før UMTS og dobler over- langt det lar seg gjøre med den aktuelle leve- kostnad på MNOK 725 (2: MNOK 421). dene å finne f.eks. minibanker, banker, apotek, føringshastigheten i forhold til GSM-nettet. ringssituasjon på infrastruktursiden. Styret Driftsresultatet (EBIT) var MNOK 765 (2: vinmonopol og restauranter i Stavanger, NetCom bygget gradvis GPRS-nettet ut i fjor. hadde grunn til å tro at man vil møte forstå- MNOK 547), og driftsresultatet før avskriv- Bergen, Trondheim og Oslo. Fra før av hadde Samtidig som standardprisene ved GPRS-bruk else for at forsinkelsene driftsmessig skyldes ninger (EBITDA) var MNOK 1 2 (2: NetCom på plass tilsvarende lokasjonstjeneste ble sterkt redusert, introduserte NetCom også utenforstående forhold som selskapet ikke har MNOK 911). for drosjer. NetCom introduserte også en ny en ny prisplan tilpasset kunder med høyt for- kontroll over, og at NetCom selv har oppfylt og forbedret personsøktjeneste med flere valg- bruk av datatrafikk over GPRS. konsesjonsvilkårene innenfor de områder sel- Resultat etter skatt for konsernet ble MNOK muligheter ut fra den enkelte kundes behov. På bedriftsmarkedet vinner blant annet kon- Rekordinvesteringer NetCom har fra etableringen av selskapet tidlig skapet selv styrer. Styrets antagelser er nå bekreftet gjennom Post- og Teletilsynets rapport vedrørende UMTS fra 5. februar. 522, og for NetCom ASA MNOK 12, som styret foreslår overført til annen egenkapital. septet "Trådløs Bedrift" ytterligere terreng. Nytt er også NetCom Data Akselerator som øker farten på den mobile datatrafikken. på 199-tallet investert store beløp årlig i infrastruktur for å stå rustet til å møte kundenes krav til kvalitet, kapasitet og dekning i nettet. Sterkt fundament Eierskiftet på ettersommeren 2, da Telia Investeringene utgjorde MNOK 96 (2: MNOK 751). Av totalt investert beløp utgjør ca MNOK 1 investeringer i kunde- og fak- gikk inn som tung, industriell eneeier av tureringssystemer på oppdrag fra Telia Mobile NetCom Min Bedrift er en webportal som I 21 gjennomførte NetCom rekordhøye NetCom, har gjennom 21 hatt positive Danmark. NetCom er nordisk ansvarlig for setter selskapets bedriftskunder i stand til å investeringer på i alt MNOK 96. En betydelig virkninger. Telias mobile strategi og ambisjo- kunde- og faktureringssystemer i Telia administrere sin flåte av abonnementer og del av disse investeringene gikk med til ytterli- ner i Norden passer meget godt med NetComs Mobile, og leverer fra slutten av 21 denne ulike tilleggstjenester direkte via Internett. gere forbedringer av GSM-nettets kvalitet, tilsvarende satsing i Norge. type tjenester til Telia Mobile Danmark. Telia dekning og kapasitet, men også utbyggingen Mobile Danmark blir løpende fakturert. NetCom har også innført efaktura-tilbud til av basestasjoner for UMTS-nettet utgjorde en Som en del av Telia-familien er NetCom blitt de av sine kunder som også er nettbank- viktig del av investeringene. tilført ny styrke både teknologisk og kapital- NetCom bruker rentebytteavtaler for å binde kunder. Denne betalingstjenesten over messig. Samtidig tilfører NetCom viktig erfa- renten på deler av den langsiktige gjelden. 6 Styrets beretning Styrets beretning 7

5 Hensikten er å beskytte selskapet mot endring- De NetCom-ansatte har høy kompetanse. NetCom-styret har denne sammensetningen: er i det generelle rentenivået. Ved utgangen av 21 hadde selskapet inngått slike rentebytte- Selskapet arbeider systematisk gjennom et bredt sett av tiltak med å videreutvikle kom- Terje Christoffersen (leder), Kenneth Karlberg, Jørgen Latte, Anne Solveig Olstad, Jørn Lurud Terje Christoffersen (leder) avtaler for totalt MNOK Avtalene utlø- petansen for å kunne møte fremtidige utfor- og Ole Morten Hustad. De tre sistnevnte er per på ulike tidspunkter i perioden 22 til dringer. Samtidig ønsker NetCom å stimulere ansatterepresentanter. 24. Ytterligere kommentarer er gitt i note 14 til regnskapet. til en resultatorientert og målrettet innsats gjennom en aksje/opsjonsordning for alle de fast ansatte og en bonusordning som kommer Fremtiden Etter styrets mening dokumenterer utviklingen Ole Morten Hustad Informasjon om administrerende direktørs lønn samt godtgjørelse til styre og revisor finnes i note 3 til regnskapet. NetCom vant i 21 første rettsrunde i en i tillegg til fast lønn. Et positivt og godt arbeidsmiljø er viktig for NetCom. Selskapet avholder jevnlige møter i arbeidsmiljøutvalget, der aktiviteter for et og resultatene i 21 at NetComs sterke fokus på selskapets strategi, mobil tale og mobilt internett, har vært riktig og vil være det også i årene fremover. Oslo, 28. februar 22 Styret i NetCom as Kenneth Karlberg Jørgen Latte strid med Telenor om nivået på samtaleavgif- godt arbeidsmiljø diskuteres og besluttes. Selskapets virksomhet på alle plan er konsen- ter for noen år på 199-tallet. Selskapet ble tilkjent MNOK 8 i erstatning. Telenor har Arbeidsrelaterte ulykker var også i 21 på et trert om en mest mulig effektiv og vellykket implementering av strategien. Denne opp- Jørn Lurud anket saken. Beløpet er ikke inntektsført i svært lavt nivå i NetCom. Selskapet hadde en merksomheten vil bli videreført i 22 for å NetComs regnskap. sykefraværsandel på 3,5% av den totale befeste NetComs posisjon og selskapets NetCom klaget i 21 Telenor inn for myn- arbeidstiden (2: 4,7%). grunnlag for å møte økt konkurranse og nye utfordringer knyttet til den raske mobilutvik- Anne Solveig Olstad dighetene med utgangspunkt i at Telenor etter Utbyggingen av telenettet innebærer nødvendig- lingen. Etter styrets mening gir dette et godt NetComs vurdering har stengt konkurrenter ute fra viktige distribusjonskanaler. Denne saken er til behandling. vis visse inngrep i det ytre miljø. NetCom bestreber seg på å minimalisere skadevirkninger av utbyggingen, blant annet ved å samlokalisere fundament for å sikre nødvendig lønnsomhet og vekst i årene fremover. Barbara Thoralfsson (administrerende direktør) Organisasjon, personale, miljø NetCom gjennomførte høsten 21 en organi- sin utbygging med andre operatører. NetComs utgangspunkt ved etablering av egne baseanlegg er at terrenget skal skånes mest mulig og at plas- Styret i NetCom as. Jørgen Latte var ikke tilstede da bildet ble tatt. sasjonsendring med sikte på å skape en tydeli- seringen er tilpasset omgivelsene. gere organisasjon som skal styrke NetComs slagkraft og optimalisere ressursbruken. Omorganiseringen medfører at NetCom er delt inn Styre og ledelse Barbara Thoralfsson etterfulgte Terje i seks seksjoner underlagt hver sin seksjons- Christoffersen som NetComs administrerende direktør. De seks seksjonene er: Finans & direktør fra 1. mai 21. Hun kom fra stil- Administrasjon, Organisasjon & Selskapsutvikling, Salg, Markedsledelse, Teknologi & lingen som konsernsjef i Midelfart-konsernet. Terje Christoffersen hadde da ledet selskapet i Jørn Lurud Utvikling og Utbygging & Produksjon. en treårsperiode med sterk vekst og fremgang. I hele organisasjonen ble det gjennom fjoråret På generalforsamlingen i mai ble Terje arbeidet med tiltak som skal styrke merkevare- Christoffersen valgt til ny styreformann etter tenkningen og merkevarebyggingen på alle Leif Frode Onarheim, som hadde sittet i plan i NetCom. NetCom-styret i 11 år, hvorav de siste seks som styreformann. Styret takker Onarheim for hans Ole Morten Hustad Ved utgangen av 21 hadde NetCom totalt betydelige innsats for selskapet under oppbyg- 714 ansatte (2: 65 ansatte). Den betydelige gingsfasen. Likeledes vil styret takke Terje styrkingen av bemanningen reflekterer selska- Christoffersen for hans betydelige innsats under pets vekst. årene som administrerende direktør i NetCom. 8 Styrets beretning Kenneth Karlberg Anne Solveig Olstad Terje Christoffersen

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003  Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 00 ll 200 fremtiden er trådløs 2004 200 0 l 200 00 ll 200 200 innhold Historikk 5 Dette er NetCom 5 Milepæler i 200 7 Nøkkeltall 8 I verdensklasse 10-12 Fokusert på etikk og samfunnsansvar 1 Eldre kaster

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere.

Detaljer

here I was soon the other hand i know how Verden kommuniserer annerledes.

here I was soon the other hand i know how Verden kommuniserer annerledes. g llo. I ve been meaning to call you. How ke du var her. Non, prenez lautobus. Bien after the sno ise me in a way i have never thought of We would try to s so dissmayed i need to take a walk and look at

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

INNHOLD Til aksjonærene /01/ Styrets årsberetning 2014 /04/

INNHOLD Til aksjonærene /01/ Styrets årsberetning 2014 /04/ Årsrapport 2014 INNHOLD Til aksjonærene /01/ Styrets årsberetning 2014 /04/ ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN Resultatregnskap /24/ Oppstilling av totalresultat /25/ Oppstilling av finansiell stilling /26/ Oppstilling

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer

Historien om SpareBank 1 Gruppen

Historien om SpareBank 1 Gruppen Historien om SpareBank 1 Gruppen Årsrapport 2007 Kundene SpareBank 1- bankene 352 kontorer SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 SR Bank Samarbeidende Sparebanker

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer

gjensidige.no ÅRSRAPPORT

gjensidige.no ÅRSRAPPORT gjensidige.no ÅRSRAPPORT 2008 HENDELSER 2008 DETTE ER GJENSIDIGE :: JANUAR Som første forsikringsselskap i Norge ansatte Gjensidige egen klimaforsker. Gjensidiges hovedkontorbygg på Sollerud ble solgt

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014

ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014 ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014 1 INNHOLD DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 42 48 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING...

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet.

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet. Dette er Storebrand Storebrand er 230 år i 1997. Foruten å være landets eldste forsikringsselskap, er Storebrand også Norges største innen både livs- og skadeforsikring. Selskapet etablerte bankvirksomhet

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/ Årsrapport 2012 2012 i korthet Et solid år 148 millioner kunder, 102 milliarder kroner i omsetning, 5 % organisk driftsinntekstvekst, EBITDA før andre inntekter og kostnader på 33 milliarder kroner og

Detaljer