NetCom Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NetCom 2001. Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I"

Transkript

1 NetCom 21 Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I I NetCom konsern 21, årsregnskap 1-21 I NetCom ASA 21, årsregnskap I Revisjonsberetning 28 I I Ledergruppen 29 I Kunden i fokus 3-33 I MMS I Enklere hverdag I

2 Dette er NetCom NetCom tilbyr en rekke telekom- og internettrelaterte produkter og tjenester med fokus på mobile løsninger. NetCom er et innovativt selskap som kjennetegnes ved nyskapning og fokus på kundenes behov. Selskapet skal være en ledende aktør innen sitt marked med produkter og tjenester som er konkurransedyktige i kvalitet og pris. NetCom tilrettelegger lettvinte, mobile løsninger som gir nytte og glede. NetComs visjon er at selskapet skal bidra til effektiv kommunikasjon mellom mennesker og gjøre hverdagen enklere og mer inspirerende. Historikk 1989 NetCom GSM as etableres av Nora, Orkla og Kinnevik. 199 NetCom søker om konsesjon til å bygge, eie og operere et privat GSM-nett i Norge i konkurranse med tre andre søkere Samferdselsdepartementet tildeler NetCom GSM-lisens som Norges første private telefonoperatør I mai har NetCom suksess med første testdrift av nettet, og 27. september åpnes nettet offisielt for drift I november passerer NetCom 5. kunder kunder passeres i august I mai børsnoteres NetCom. 1. juli oppfyller selskapet konsesjonskravene til dekning mer enn to år før tiden. GSM 18-nettet settes i prøvedrift i juni I august er NetCom først ute i Norge med kontantkort for mobiltelefon Samferdselsdepartementet tildeler NetCom konsesjon på GSM 18-nettet. Som første teleoperatør i Europa kan NetCom i august tilby sine kunder å sende tekstmeldinger juni lanseres NetCom MotHer. Senere på året lanseres også NetCom Internett samt egne WAP-tjenester og portal. En kursstigning på 556 prosent på de siste tre årene gjør at NetCom-aksjen er øverst på Oslo Børs sin vinnerliste for denne perioden august er det klart at Telia har kjøpt 95 prosent av aksjene i NetCom. 29. november kunngjorde Samferdselsdepartementet at NetCom var tildelt UMTS-konsesjon. 21 I april endres prisplanene slik at det koster like mye å ringe uansett når eller hvor kunden ringer i Norge. I første halvdel av juli passerer NetCom 1 million kunder i eget nett. 1. desember settes en pilotutgave av UMTSnettet i drift. Årets milepæler 1.. kunder i sommer I første halvdel av juli passerte NetCom 1 million kunder i eget nett. Ny prisstruktur NetCom innførte den 3. april en helt ny prisstruktur. Fra da av kunne kundene forholde seg til én pris uansett hvor og når de ringte i Norge. De nye prisene er i tråd med NetComs overordnede filosofi om å gjøre hverdagen enklere for kunden, og imøtekommer dessuten myndighetenes ønske om et mer oversiktlig prissystem. Lokasjonstjenester Med lanseringen av "vennefinneren" Buddy presenterte NetCom i juli sin aller første lokasjonstjeneste. Utvalget av lokasjonstjenester har deretter vokst fortløpende, og dekker i dag et bredt utvalg av nyttige tilbud innenfor både privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Innføring av nummerportabilitet Den 1. november ble det etter pålegg fra myndighetene innført nummerportabilitet i Norge. Et overveldende flertall av de telefonnumrene som i etterkant av dette har flyttet på seg, har blitt portert inn i NetComs nett. Pilotprosjekt for UMTS Den første telefonsamtalen i NetComs UMTS-nett ble gjennomført i juli 21. Den 1. desember ble en pilotutgave av det nye mobilnettet satt i drift, selv om betydelige forsinkelser fra utstyrsleverandørenes side har forsinket utbyggingen av tredjegenerasjonsnettet. 2 Om NetCom Om NetCom 3

3 Årets resultat før skatt Nøkkeltall Antall kunder Netto kundetilgang NetComs markedsandel totalmarked 26% 27% 27% NetComs markedsandel GSM 26% 28% 3% Total penetrasjon av mobilabonnenter i Norge 86% 75% 62% NetComs penetrasjon av mobilabonnenter i Norge 21% 2% 17% Styrets beretning NetCom konsernet har tatt viktige skritt videre i 21 for å realisere selskapets langsiktige mål. Fortsatt vekst i kundemasse, omsetning og resultat preger virksomhetens status ved årets slutt. sterk kapitalbase som grunnlag for langsiktig satsing og lønnsomhet. Marked og produkter NetCom har opprettholdt sin markedsandel på ca. 3% av det norske mobilmarkedet. Fjorårets utvikling viser at NetCom-kundene ringer stadig mer, samtidig som selskapet har ytterligere fremgang i bedriftsmarkedet. Antall ringeminutter per kunde per måned Inntekt per kunde per måned (Tall i MNOK) DRIFTSINNTEKTER EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) EBIT (driftsresultat) Resultat før skatt EBITDA margin 32% 31% 33% Antall ringeminutter per kunde per måned (gj.snitt) Postpaid Prepaid Inntekt per kunde per måned (gj.snitt) (NOK) Postpaid (NOK) Prepaid (NOK) Antall basestasjoner Antall ansatte Antall kunder passerte én million i juli 21. Ved årets utgang hadde NetCom 1 83 kunder, en økning på 2% (2: 21%). Omsetningen steg fra MNOK til MNOK 3 752, en økning på hele 29% (2: 17%). Resultat før skatt ble forbedret fra MNOK 421 til MNOK 725, opp 72% i forhold til 2. Disse hovedtrekkene i utviklingen er uttrykk for at NetCom befester sin posisjon som en toneangivende aktør i det dynamiske og meget krevende norske markedet for mobil telekom og mobil data. Utviklingen bekrefter derved også at NetComs strategi, å være ledende både innen mobil tale og mobilt internett, har Etter at mobilpenetrasjonen i det norske markedet mer eller mindre har nådd et metningspunkt, der tre av fire nordmenn har mobiltelefon, stiller dette NetCom overfor stadig nye utfordringer med hensyn til presisjon i markedsføring, salg og produktutvikling for å sikre selskapets sterke kundebase. Selskapet har derfor i 21 lagt stor vekt på produkter og tjenester som gir lønnsomhet for NetComs kunder og differensierer selskapet fra konkurrentene. En kundetilvekst på 2,3% i et marked som flater ut, viser at denne målrettede innsatsen gir resultater. 5 vært riktig og gir resultater gjennom sterkt På alle plan arbeider selskapet systematisk 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % EBITDA margin (Tall i MNOK) Investeringer Bokført totalkapital Egenkapital Aksjekapital fokus på implementeringen av strategien. God lønnsomhet er en avgjørende forutsetning for å ha den finansielle styrke som trengs for å møte de omfattende fremtidige investeringer i en meget kapitalkrevende bransje. I særlig grad gjelder dette et selskap som NetCom, som er bygd opp på risikovillig kapital og langsiktig investeringsvilje. UMTSsatsingen er et nytt, meget omfattende investeringsprosjekt for NetCom. med tiltak som skal gjøre det attraktivt å velge NetCom som operatør og benytte seg av de allsidige og behovsrettede tjenestene selskapet tilbyr sine kunder. Det viktigste tiltaket i 21 var gjennomføringen av omfattende endringer i NetComs abonnementsstruktur. Tidlig i fjor kunne selskapet presentere et forenklet prissystem, TALK-abonnementene, for sine kunder. Dette medfører at kundene betaler samme pris uan- EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) Gjennom fjoråret har NetCom gjennomført rekordhøye investeringer. Selskapet står, også i årene fremover, overfor meget omfattende investeringer for å sikre konkurransekraften i fremtiden. Fjorårets mange negative og krisepregede nyheter for telekom- og informa- sett når på døgnet de ringer. Dessuten er prisen den samme uansett om man ringer til vanlig fasttelefon, til en annen NetCom-kunde eller til en kunde av en annen operatør i Norge. Dermed vet NetCom-kundene alltid hva de betaler for å ringe. De trenger ikke å vurdere når det er billig å ringe eller hvilken 2 sjonsteknologiselskaper over hele verden er operatør den de ringer til benytter seg av. en påminnelse om betydningen av å ha en NetCom tilbyr TALK-abonnementer for ulike 4 Om NetCom Styrets beretning 5

4 kundebehov, avhengig av hvor mye man ringer. Internett medfører at betalingen av den Totalt har NetCom investert i underkant av ring til Telia fra selskapets raske oppbyggings- månedlige NetCom-regningen blir enklere, MNOK 5 siden starten i Også i årene fase som utfordrer til Telenor og evnen til å Innføringen av den nye abonnementsstrukturen billigere og raskere. fremover står selskapet overfor store investe- være dynamisk og kunne snu seg hurtig. har vært en suksess og synliggjort NetCom ringsbehov knyttet både til UMTS-nettet og enda sterkere. Markedsføringen av TALK- Fra 1. november 21 ble det innført nummer- videreutvikling av eksisterende nett. Det hentes i økende grad ut synergier i samar- abonnementene er blitt lagt merke til og styrket NetCom-profilen. Innføringen av det forenklede prissystemet, og en vellykket markedsføring, er portabilitet i Norge, det vil si at kunder kan ta med seg det mobiltelefonnummeret de har i dag til hvilken som helst leverandør av mobile tje- UMTS-utbyggingen Etter at NetCom i november 2 ble tildelt beidet mellom Telia og NetCom. Det gjelder så vel innkjøp og drift som utvikling av nye produkter og løsninger. utvilsomt en sterkt medvirkende årsak til nester. Etter lang tids forberedelser på ulike en av de fire utlyste UMTS-konsesjonene for selskapets økning av kundemassen også i 21. plan har NetCom på en vellykket måte hånd- bygging og drift av tredje generasjons mobil- På produktsiden var f. eks. Telia Mobile og tert både de markedsmessige og tekniske nett, har selskapet satset målbevisst på å reali- NetCom først ute med GPRS-roaming i Norden. Den sterke utviklingen i SMS-bruken fortsetter. utfordringer knyttet til innføringen av num- sere sitt mål om å være best på UMTS. Fra februar 22 kan NetComs kunder benytte I 21 utgjorde SMS nesten 15% av selskapets merportabilitet. Av det totale antall kunder GPRS også når de befinner seg i alle øvrige nor- totalomsetning. Dette representerer nær en som byttet operatør, valgte ca 7% NetCom. NetCom har bygget ut basestasjoner i høyt diske land, dog med unntak av Island. Denne dobling sammenlignet med fjoråret. Fortsatt er SMS-tjenesten mest populær blant ungdomsgruppene. Gjennom 21 har NetCom videreført og Sterk konkurranse billigere å ringe Priskonkurransen mellom de to operatørene i det norske mobilmarkedet har vært og er meget skarp. Norge ligger blant de OECD- tempo gjennom 21. Ved månedsskiftet november/desember i fjor hadde NetCom bygget 42 UMTS basestasjoner. På grunn av forsinkelser i den globale UMTS-standarden er ikke relevant utstyr tilgjengelig, slik at bare ni fellesnordiske satsingen øker dermed nytteverdi og bruksområde for NetCom-kundene. Finans NetComs finansielle utvikling i 21 var positiv. styrket sin satsing på det mobile tjeneste- landene som har de laveste mobilprisene. basestasjoner var satt i drift i form av et pilot- Regnskapet er avgitt på grunnlag av at forut- tilbudet så vel innenfor privat- som bedrifts- nett. Straks utstyret kan leveres, vil NetCom setningen om fortsatt drift er tilstede. markedet, inklusive mobile internettjenester. Senhøstes 21 gjennomførte NetCom f. eks. innstallere det i de klargjorte basestasjonene. Selskapets frie egenkapital er MNOK en kraftig prisreduksjon på selskapets GPRS- Selskapet lanserte eksempelvis i fjor nye loka- tjenester. GPRS (General Packet Radio Service) NetCom følger sine utbyggingsforpliktelser så I 21 hadde NetCom et resultat før skatte- sjonstjenester som gjør det enklere for kun- er generasjonen før UMTS og dobler over- langt det lar seg gjøre med den aktuelle leve- kostnad på MNOK 725 (2: MNOK 421). dene å finne f.eks. minibanker, banker, apotek, føringshastigheten i forhold til GSM-nettet. ringssituasjon på infrastruktursiden. Styret Driftsresultatet (EBIT) var MNOK 765 (2: vinmonopol og restauranter i Stavanger, NetCom bygget gradvis GPRS-nettet ut i fjor. hadde grunn til å tro at man vil møte forstå- MNOK 547), og driftsresultatet før avskriv- Bergen, Trondheim og Oslo. Fra før av hadde Samtidig som standardprisene ved GPRS-bruk else for at forsinkelsene driftsmessig skyldes ninger (EBITDA) var MNOK 1 2 (2: NetCom på plass tilsvarende lokasjonstjeneste ble sterkt redusert, introduserte NetCom også utenforstående forhold som selskapet ikke har MNOK 911). for drosjer. NetCom introduserte også en ny en ny prisplan tilpasset kunder med høyt for- kontroll over, og at NetCom selv har oppfylt og forbedret personsøktjeneste med flere valg- bruk av datatrafikk over GPRS. konsesjonsvilkårene innenfor de områder sel- Resultat etter skatt for konsernet ble MNOK muligheter ut fra den enkelte kundes behov. På bedriftsmarkedet vinner blant annet kon- Rekordinvesteringer NetCom har fra etableringen av selskapet tidlig skapet selv styrer. Styrets antagelser er nå bekreftet gjennom Post- og Teletilsynets rapport vedrørende UMTS fra 5. februar. 522, og for NetCom ASA MNOK 12, som styret foreslår overført til annen egenkapital. septet "Trådløs Bedrift" ytterligere terreng. Nytt er også NetCom Data Akselerator som øker farten på den mobile datatrafikken. på 199-tallet investert store beløp årlig i infrastruktur for å stå rustet til å møte kundenes krav til kvalitet, kapasitet og dekning i nettet. Sterkt fundament Eierskiftet på ettersommeren 2, da Telia Investeringene utgjorde MNOK 96 (2: MNOK 751). Av totalt investert beløp utgjør ca MNOK 1 investeringer i kunde- og fak- gikk inn som tung, industriell eneeier av tureringssystemer på oppdrag fra Telia Mobile NetCom Min Bedrift er en webportal som I 21 gjennomførte NetCom rekordhøye NetCom, har gjennom 21 hatt positive Danmark. NetCom er nordisk ansvarlig for setter selskapets bedriftskunder i stand til å investeringer på i alt MNOK 96. En betydelig virkninger. Telias mobile strategi og ambisjo- kunde- og faktureringssystemer i Telia administrere sin flåte av abonnementer og del av disse investeringene gikk med til ytterli- ner i Norden passer meget godt med NetComs Mobile, og leverer fra slutten av 21 denne ulike tilleggstjenester direkte via Internett. gere forbedringer av GSM-nettets kvalitet, tilsvarende satsing i Norge. type tjenester til Telia Mobile Danmark. Telia dekning og kapasitet, men også utbyggingen Mobile Danmark blir løpende fakturert. NetCom har også innført efaktura-tilbud til av basestasjoner for UMTS-nettet utgjorde en Som en del av Telia-familien er NetCom blitt de av sine kunder som også er nettbank- viktig del av investeringene. tilført ny styrke både teknologisk og kapital- NetCom bruker rentebytteavtaler for å binde kunder. Denne betalingstjenesten over messig. Samtidig tilfører NetCom viktig erfa- renten på deler av den langsiktige gjelden. 6 Styrets beretning Styrets beretning 7

5 Hensikten er å beskytte selskapet mot endring- De NetCom-ansatte har høy kompetanse. NetCom-styret har denne sammensetningen: er i det generelle rentenivået. Ved utgangen av 21 hadde selskapet inngått slike rentebytte- Selskapet arbeider systematisk gjennom et bredt sett av tiltak med å videreutvikle kom- Terje Christoffersen (leder), Kenneth Karlberg, Jørgen Latte, Anne Solveig Olstad, Jørn Lurud Terje Christoffersen (leder) avtaler for totalt MNOK Avtalene utlø- petansen for å kunne møte fremtidige utfor- og Ole Morten Hustad. De tre sistnevnte er per på ulike tidspunkter i perioden 22 til dringer. Samtidig ønsker NetCom å stimulere ansatterepresentanter. 24. Ytterligere kommentarer er gitt i note 14 til regnskapet. til en resultatorientert og målrettet innsats gjennom en aksje/opsjonsordning for alle de fast ansatte og en bonusordning som kommer Fremtiden Etter styrets mening dokumenterer utviklingen Ole Morten Hustad Informasjon om administrerende direktørs lønn samt godtgjørelse til styre og revisor finnes i note 3 til regnskapet. NetCom vant i 21 første rettsrunde i en i tillegg til fast lønn. Et positivt og godt arbeidsmiljø er viktig for NetCom. Selskapet avholder jevnlige møter i arbeidsmiljøutvalget, der aktiviteter for et og resultatene i 21 at NetComs sterke fokus på selskapets strategi, mobil tale og mobilt internett, har vært riktig og vil være det også i årene fremover. Oslo, 28. februar 22 Styret i NetCom as Kenneth Karlberg Jørgen Latte strid med Telenor om nivået på samtaleavgif- godt arbeidsmiljø diskuteres og besluttes. Selskapets virksomhet på alle plan er konsen- ter for noen år på 199-tallet. Selskapet ble tilkjent MNOK 8 i erstatning. Telenor har Arbeidsrelaterte ulykker var også i 21 på et trert om en mest mulig effektiv og vellykket implementering av strategien. Denne opp- Jørn Lurud anket saken. Beløpet er ikke inntektsført i svært lavt nivå i NetCom. Selskapet hadde en merksomheten vil bli videreført i 22 for å NetComs regnskap. sykefraværsandel på 3,5% av den totale befeste NetComs posisjon og selskapets NetCom klaget i 21 Telenor inn for myn- arbeidstiden (2: 4,7%). grunnlag for å møte økt konkurranse og nye utfordringer knyttet til den raske mobilutvik- Anne Solveig Olstad dighetene med utgangspunkt i at Telenor etter Utbyggingen av telenettet innebærer nødvendig- lingen. Etter styrets mening gir dette et godt NetComs vurdering har stengt konkurrenter ute fra viktige distribusjonskanaler. Denne saken er til behandling. vis visse inngrep i det ytre miljø. NetCom bestreber seg på å minimalisere skadevirkninger av utbyggingen, blant annet ved å samlokalisere fundament for å sikre nødvendig lønnsomhet og vekst i årene fremover. Barbara Thoralfsson (administrerende direktør) Organisasjon, personale, miljø NetCom gjennomførte høsten 21 en organi- sin utbygging med andre operatører. NetComs utgangspunkt ved etablering av egne baseanlegg er at terrenget skal skånes mest mulig og at plas- Styret i NetCom as. Jørgen Latte var ikke tilstede da bildet ble tatt. sasjonsendring med sikte på å skape en tydeli- seringen er tilpasset omgivelsene. gere organisasjon som skal styrke NetComs slagkraft og optimalisere ressursbruken. Omorganiseringen medfører at NetCom er delt inn Styre og ledelse Barbara Thoralfsson etterfulgte Terje i seks seksjoner underlagt hver sin seksjons- Christoffersen som NetComs administrerende direktør. De seks seksjonene er: Finans & direktør fra 1. mai 21. Hun kom fra stil- Administrasjon, Organisasjon & Selskapsutvikling, Salg, Markedsledelse, Teknologi & lingen som konsernsjef i Midelfart-konsernet. Terje Christoffersen hadde da ledet selskapet i Jørn Lurud Utvikling og Utbygging & Produksjon. en treårsperiode med sterk vekst og fremgang. I hele organisasjonen ble det gjennom fjoråret På generalforsamlingen i mai ble Terje arbeidet med tiltak som skal styrke merkevare- Christoffersen valgt til ny styreformann etter tenkningen og merkevarebyggingen på alle Leif Frode Onarheim, som hadde sittet i plan i NetCom. NetCom-styret i 11 år, hvorav de siste seks som styreformann. Styret takker Onarheim for hans Ole Morten Hustad Ved utgangen av 21 hadde NetCom totalt betydelige innsats for selskapet under oppbyg- 714 ansatte (2: 65 ansatte). Den betydelige gingsfasen. Likeledes vil styret takke Terje styrkingen av bemanningen reflekterer selska- Christoffersen for hans betydelige innsats under pets vekst. årene som administrerende direktør i NetCom. 8 Styrets beretning Kenneth Karlberg Anne Solveig Olstad Terje Christoffersen

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april.

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april. Årsrapport 2009 Historikk 1993 NetCom åpner mobilnettet 27. september. Telemonopolet blir brutt, og Norge får konkurranse i telemarkedet. Mobilmarkedet får to aktører, og ringeprisene på mobilsamtaler

Detaljer

NETCOM ASA Presentasjon av 2. kvartal 1999 Terje Christoffersen Administrerende direktør 23. august 1999

NETCOM ASA Presentasjon av 2. kvartal 1999 Terje Christoffersen Administrerende direktør 23. august 1999 NETCOM ASA Presentasjon av 2. kvartal 1999 Terje Christoffersen Administrerende direktør 1 23. august 1999 NETCOM: NetCom er Norges første og største private teleoperatør. Selskapet tilbyr en rekke telekom-

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

I 1992 tippet NetCom-ledelsen at andelen nordmenn med mobiltelefon i 2002 ville være 20 prosent

I 1992 tippet NetCom-ledelsen at andelen nordmenn med mobiltelefon i 2002 ville være 20 prosent NetCom 2002 I 1992 tippet NetCom-ledelsen at andelen nordmenn med mobiltelefon i 2002 ville være 20 prosent I Dette er NetCom 3 I Historikk 3 I Årets milepæler 4 I Nøkkeltall 7 I Full fart i jubileumsåret

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

NETCOM ASA. Presentasjon av foreløpig resultat 1999. 15. februar 2000. Terje Christoffersen Administrerende direktør. NetCom Fremtiden er trådløs

NETCOM ASA. Presentasjon av foreløpig resultat 1999. 15. februar 2000. Terje Christoffersen Administrerende direktør. NetCom Fremtiden er trådløs NETCOM ASA Presentasjon av foreløpig resultat 1999 15. februar 2000 Terje Christoffersen Administrerende direktør er Norges første og største private teleoperatør. Selskapet tilbyr en rekke telekom- og

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Oppsummering 2015 Posten Norge konsern

Oppsummering 2015 Posten Norge konsern Oppsummering 2015 Posten Norge konsern 1 Agenda oppsummering 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2 DEL 1:

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 1 Innledning: Guard Systems har en fin utvikling og veksten fortsetter i Q3/08 sammenlignet med Q3/07, men veksttakten så langt i år har vært svakere enn forventet.

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport

Posten Norge Kvartalsrapport Posten Norge Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 28/05/2010 Hovedpunkter - økonomi Driftsinntektene ble redusert med MNOK 269 (3,9 %) sammenlignet med første kvartal i fjor som følge av fallende volumer innenfor

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Dette er NetCom. innhold

Dette er NetCom. innhold Dette er NetCom NetCom tilbyr en rekke telekom- og internettrelaterte produkter og tjenester med fokus på mobile løsninger. NetCom er et innovativt selskap, som kjennetegnes av nyskapning og fokus på kundenes

Detaljer

Omsetning og investeringer

Omsetning og investeringer Ekommarkedet 2016 Nkom publiserer tall for utviklingene i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester på nettstedet «Ekomstatistikken». Der vil hovedtallene være lett tilgjengelig, og datasett for

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Posten Norge - Halvårsrapport

Posten Norge - Halvårsrapport Posten Norge - Halvårsrapport 1. halvår 2009 28/08/2009 Hovedpunkter Driftsinntektene i 1. halvår var MNOK 271 (1,9 %) lavere enn for samme periode i fjor, i hovedsak som følge av konjunkturnedgangen Driftsinntektene

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Posten Norge konsern. Resultat per 1. halvår 2015

Posten Norge konsern. Resultat per 1. halvår 2015 Posten Norge konsern Resultat per 1. halvår 2015 1 Agenda 1.halvår 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Exense Q2 - første halvår r 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Resultat 2. kvartal 1. halvår 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for annet kvartal, første

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

Oppsummering 2014 Posten Norge

Oppsummering 2014 Posten Norge Oppsummering 2014 Posten Norge 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/ CFO Tone Wille 2 4. kvartal

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport

Posten Norge Kvartalsrapport Posten Norge Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 / Foreløpige tall 2009 19/02/2010 Hovedpunkter - økonomi Driftsinntektene i 2009 var MNOK 1 549 (5,4%) lavere enn i 2008, hovedsakelig som konsekvens av volumfall

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Innledning: Markedet er fortsatt preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, men selskapet ser en positiv utvikling i enkelte geografier.

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

Posten Norge - Kvartalsrapport

Posten Norge - Kvartalsrapport Posten Norge - Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 20/05/2009 Hovedpunkter Driftsinntektene økte med MNOK 81 (1 %) sammenlignet med første kvartal i fjor som følge av oppkjøp og påskeeffekten Driftsinntektene

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Posten Norge. Kvartalsrapport - Q

Posten Norge. Kvartalsrapport - Q Posten Norge Kvartalsrapport - Q1 2007 07.05.2007 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 17,1% til MNOK 6 720 17,3 % avkastning på investert kapital eksklusiv gevinst på MNOK 623 fra salg av Postens

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon av årsresultat 2012 Pressekonferanse 15. februar 2013

Gyldendal ASA Presentasjon av årsresultat 2012 Pressekonferanse 15. februar 2013 Gyldendal ASA Presentasjon av årsresultat 2012 Pressekonferanse 15. februar 2013 Bokmarkedet 2012 Avhengig av øyet som ser: Stabilt høyt/stagnerende totalvolum i Norge Kontra Sverige som er ned 13% i 2012

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2017

Ekomstatistikken 1. halvår 2017 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer (Revidert 3.1.17) 25. oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Exense Q1 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Resultat Q1 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for første kvartal 2007 Exense Software Om virksomheten Resultater for første

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Posten Norge konsern. Resultat per 3. kvartal 2015

Posten Norge konsern. Resultat per 3. kvartal 2015 Posten Norge konsern Resultat per 3. kvartal 2015 1 3. kvartal 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 3. kvartal 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 Vi tenker som deg. DELÅRSRAPPORT Om Instabank ASA Instabank er en ny norsk digital bank med kontor på Skøyen i Oslo. Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide)

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) ÅRSRAPPORT FOR 2011 Sartor Holding - Konsern «Sartor-gruppen» 1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) MNOK NØKKELTALL KONSERN 2 010 2 011 Inntekter

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge 27.03.2014 Fra forvaltning til forretning Bankene tar BankAxept videre det

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Høydepunkter i andre kvartal Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene øker med

Detaljer

Pressemelding 23. juni 2000

Pressemelding 23. juni 2000 Pressemelding 23. juni 2000 Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan Telia kjøper Netcom ASA Telia har i dag kjøpt drøyt 51 prosent av den norske mobiloperatøren Netcom ASA.

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer