Dette er NetCom. innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er NetCom. innhold"

Transkript

1

2

3 Dette er NetCom NetCom tilbyr en rekke telekom- og internettrelaterte produkter og tjenester med fokus på mobile løsninger. NetCom er et innovativt selskap, som kjennetegnes av nyskapning og fokus på kundenes behov. Selskapet skal være en ledende aktør innen sitt marked med produkter og tjenester som er konkurransedyktige i kvalitet og pris. NetCom tilrettelegger enkle, mobile løsninger som gir nytte og glede. NetComs visjon er at selskapet skal bidra til effektiv kommunikasjon mellom mennesker og gjøre hverdagen enklere og tryggere for brukerne. innhold Dette er NetCom 3 Nøkkeltall 4 NetCom i et nøtteskall historikk 5 Årets milepæler 6 Styrets beretning for NetCom ASA 8 NetCom Konsern 2000, årsregnskap 12 NetCom ASA 2000, årsregnskap 26 Revisors beretning, NetCom ASA 33 Med nye vinner-ambisjoner 35 Går nye veier i kunnskapsutvikling 39 Kunden i fokus 42 En ny verden av mobile muligheter 44 NetCom prisstrategi 49 Målbevisst inn i fremtiden 51 Dekningskravet oppfylt mer enn 200% 54 Distribusjon 55

4 Nøkkeltall NetCom i et nøtteskall ANTALL KUNDER Netto kundetilgang NetComs markedsandel totalmarked 27 % 27 % 25 % NetComs markedsandel GSM 28 % 30 % 30 % Total penetrasjon av mobilabonnenter i Norge 75 % 62 % 48 % NetComs penetrasjon av mobilabonnenter i Norge 20 % 17 % 12 % 1989: NetCom GSM as etableres av Nora, Orkla og Kinnevik. 1990: NetCom søker om konsesjon til å bygge, eie og operere et privat GSM-nett i Norge i konkurranse med tre andre søkere. 1991: Samferdselsdepartementet tildeler NetCom GSM- 4 (Tall i MNOK) DRIFTSINNTEKTER EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) EBIT (Driftsresultat) Resultat før skatt EBITDA margin 31 % 33 % 26 % ANTALL RINGEMINUTTER PER KUNDE PER MÅNED (GJ.SNITT) Postpaid Prepaid Inntekt per kunde per måned (gj.snitt) (NOK) Postpaid (NOK) Prepaid (NOK) Antall basestasjoner Antall ansatte lisens som Norges første private teleoperatør. 1993: I mars kommer Ameritech og Singapore Telecom inn på eiersiden med en samlet eierandel på 49%. I mai har NetCom suksess med første testdrift av nettet, og 27. september åpnes nettet offisielt for drift. 1994: I november passerte NetCom kunder. 1995: kunder passeres i august. 1996: I mai børsnoteres NetCom. 1. juli oppfyller NetCom konsesjonskravene til dekning mer enn to år før tiden. GSM 1800-nettet settes i prøvedrift i juni. 1997: I august er NetCom først ute i Norge med 5 (Tall i MNOK) Investeringer Bokført totalkapital Egenkapital Aksjekapital kontantkort for mobiltelefon. 1998: Samferdselsdepartementet tildeler NetCom konsesjon på GSM 1800-nett. Som første teleoperatør i Europa kan NetCom i august tilby sine kontantkunder å sende tekstmeldinger. I oktober er NetCom blant de første i verden med trafikkinformasjon via mobiltelefon. 1999: 1. juni lanseres nettportalen NetCom MotHer. Senere på året lanseres NetCom Internett samt egne WAP tjenester og portal. Tele Danmark kjøper Singapore Telecoms eierandel på 19,6%. Med en kursstigning på 556% siste tre år er NetCom-aksjen øverst på Oslo Børs sin vinnerliste for denne perioden. 2000: 14. august var det klart at Telia hadde kjøpt 95% av aksjene i NetCom. 29. november kunngjorde Samferdselsdepartementet at NetCom var tildelt UMTS konsesjon.

5 Årets milepæler KUNDER I DESEMBER Gjennom 2000 hadde selskapet en kundevekst på 20,8%, fra ved utgangen av 1999 til ved siste årsskifte. STERK VEKST I BEDRIFTSMARKEDET En målbevisst satsing på bedriftsmarkedet har gitt gode resultater gjennom året. Flere nye produkter er rettet inn mot små- og mellomstore bedrifters kommunikasjonsbehov. Trådløs Bedrift, som NetCom var først ute med å introdusere, er blitt meget godt mottatt. Samarbeidsavtaler med programvareselskap og systemintegratorer er etablert i løpet av året. Avtalene har både et kortsiktig og langsiktig perspektiv. NetCom har innenfor bedriftssegmentet etablert en produktportefølje som dekker både fast- og mobile løsninger, dog med fokus på mobil og internett. De nyetablerte tjenestene innen Internett Fastlinje med tilhørende tjenestetilbud fikk en fin oppstart og har hatt en god utvikling etter lansering i august. UMTS-KONSESJON 29. november ga Samferdselsdepartementet NetCom, Telenor, Broadband Mobile og Tele2 konsesjon for etablering og drift av tredje generasjons mobilkommunikasjonssystem i Norge, det såkalte UMTS-systemet. 1. desember 2001 vil NetCom åpne driften av det nye nettet. INTERNETTSATSING NetCom har videreført og forsterket selskapets internett-satsing med tanke på at mobiltelefonen og internett for alvor skal smelte sammen i det nye høyhastighetsnettet, som åpnes i Den populære ungdoms- portalen NetCom MotHer, ble i april supplert av en ny portal, NetCom PlanIt, rettet mot aldersgruppen over ungdomssegmentet. NetCom PlanIt tok som en av de første internett-portalene oppgaven med å integrere WAP- og Web-tjenester, blant annet ved å tilby felles e-post, adresseliste og saldoopplysning. Brukerne kan også skreddersy sine egne WAP-menyer. TELIA NY EIER Sommeren 2000 aksepterte NetCom et tilbud fra Telia AB på kr. 470,- per aksje. NetCom er heleid av Telia. Med Telia som eier er det lagt et godt grunnlag for at NetCom skal befeste sin posisjon som en ledende aktør i det norske mobil- og internettmarkedet. Som følge av Telias oppkjøp ble NetCom tatt av Oslo Børs 6. oktober PILOTPROSJEKTER NetCom har iverksatt flere pilotprosjekter i grensesnittet mellom mobil og internett. Prosjekter blant annet innenfor e-handel og efaktura vil bli lansert i full bredde i NetCom har også under utvikling en rekke tjenester for det nye høyhastighetsnettet, hvor mobilterminalen vil være koblet opp til internett kontinuerlig. Overføringshastigheten i dette nettet kan teoretisk sett bli 200 ganger høyere enn i GSM-nettet.

6 Årsberetning for NetCom ASA konsern for 2000 Fortsatt sterk vekst i kundetilgang, omsetning og resul- Økt fokus på bedriftsmarkedet er en viktig grunn til i de største byene for å innfri NetCom-kundenes krav FINANS tat kjennetegner NetCom ASA konsernets virksomhet økningen i antall abonnements-kunder. til utendørs- og innendørs dekning og for å bedre kapa- NetComs finansielle utvikling i 2000 var positiv. Regn- i NetCom har i 2000 lagt grunnlaget for omfattende siteten i nettet. skapet er avgitt på going concern-basis. Antall kunder økte fra til (20,8%). tiltak for å styrke relasjonene til kundene. Målsettingen 31. januar 2001 lanserte NetCom høyhastighets- I 2000 hadde NetCom et resultat før skattekostnad Omsetningen steg fra MNOK til MNOK er å redusere kundeavgangen betydelig og å øke kunde- nettet GPRS (General Packet Radio Service). Over- på MNOK 421 (1999: MNOK 331). Driftsreultatet (16,8%). Resultat før skatt ble forbedret fra MNOK tilfredsheten ytterligere. føringshastigheten blir mer enn fordoblet i forhold til (EBIT) var MNOK 547 (1999: MNOK 478), og EBITDA 331 til MNOK 421 (27,2%). Med utgangspunkt i NetComs todelte strategi være dagens GSM teknologi. Gjennom GPRS vil brukeren (driftsreultat før avskrivninger) var MNOK 911 (1999: Disse hovedtrekkene reflekterer NetComs posisjon ledende både innen mobil tale og mobilt internett har alltid være pålogget og dermed kunne motta e-post MNOK 822). Resultatet etter skatt for konsernet ble som en ledende aktør i den fortsatt dynamiske utvik- selskapet også i 2000 lansert en rekke nye produkter. direkte på mobiltelefonen, slik som på en PC i dag. MNOK 300 og for NetCom ASA NOK som lingen i det norske markedet for mobil telekom og Eksempler på nye tjenester i 2000 er Trådløs Bedrift, styret foreslår overført til annen egenkapital. Investering- mobil data. Gjennom 2000 økte mobilpenetrasjonen i NetCom PlanIt, NetCom NummerRabatt og NetCom ene utgjorde MNOK 751 som inkluderer MNOK 200 Norge fra 62% til 75%. Det vil si at tre av fire nord- Internett Fastlinje. Disse produktene er omtalt under UMTS-KONSESJON for UMTS-lisens (1999: MNOK 572). menn har mobiltelefon. På grunn av det høye nivået kapittel En ny verden av mobile muligheter på side 44. I august 2000 leverte NetCom og seks andre interessen- NetCom bruker rentebytteavtaler for å binde renten mobildekningen har, flater veksten nødvendigvis ut. Produktlanseringene understreker at NetCom er ter søknad om tildeling av de fire utlyste konsesjonene på deler av den langsiktige gjelden. Hensikten er å 8 NetCom arbeider derfor fortløpende med utvikling av konkurransedyktige og attraktive produkter og tjenester som skal føre til fortsatt økt bruk i årene fremover, godt forberedt på den raske utviklingen som kommer de nærmeste årene når mobiltelefonen og internett smelter sammen i det nye høyhastighetsnettet. for bygging og drift av tredje generasjons mobilnett. Samferdselsdepartementet kunngjorde 29. november 2000 at NetCom var blitt tildelt en av disse. De øvrige beskytte selskapet mot endringer i det generelle rentenivået. Ved utgangen av 2000 hadde selskapet inngått slike rentebytteavtaler for totalt MNOK Avtalene 9 såvel innenfor mobil tale som for mobilt internett. I tillegg til at NetCom gikk ut med nye produkter som ble tildelt konsesjon var Broadband Mobile, Tele- utløper på ulike tidspunkter i perioden til som forenkler og samtidig gjør mobilbruken rimeligere, nor Mobil og Tele Ytterligere kommentarer er gitt i note 14 til fortsatte selskapet sin offensive satsing på internett- Konsesjonen danner grunnlaget for NetComs videre regnskapet. MARKED OG PRODUKTER relaterte tjenester. Den populære internett-portalen satsing på å være en ledende aktør også i den foreståen- NetCom har anlagt sak mot Telenor Nett AS med Konkurransen i mobilmarkedet ble ytterligere skjerpet NetCom MotHer, ble i mai 2000 supplert gjennom de mobile utviklingen. UMTS vil medføre at mobil- krav om tilbakebetaling av for meget betalt linjeleie i I tillegg til Telenor Mobil og NetCom som opera- lanseringen av NetCom PlanIt, som retter seg mot et utviklingen skyter ny fart gjennom håndholdt internett- med MNOK 92, regnet tilbake fra Saken be- tører, er det per mars 2001 kommet inn 17 tjenesteleve- bredere markedssegment. I juni 2000 introduserte sel- bruk, uavhengig av tid og sted. handles på forsommeren randører/videreselgere, som kjøper nettkapasitet fra skapet NetCom Internett Fastlinje, for å dekke behovet Gjennom selskapets opparbeidede posisjon, og en Hva gjelder preferanseaksjer så er disse innløst med operatørene. Syv av disse har inngått avtale med NetCom. for internett-løsninger til bedriftsmarkedet. allerede etablert infrastruktur, er NetCom godt for- unntak av en post til Telia, som det ikke skal utbetales Deres ca kunder benytter seg av NetComs nett, NetCom deltar også aktivt i pilotprosjekter om beredt. Allerede etter tre år vil mer enn 76,5% av den utbytte på. og kommer i tillegg til NetComs egne kunder. mobil handel og elektronisk faktura. norske befolkningen ha full dekning på NetComs nye Informasjon om administrerende direktørs lønn samt Høy og målrettet markedsaktivitet har gitt spesielt UMTS-nett. Selskapet har også tekniske- og kommersi- godtgjørelse til styret og revisor finnes i note 3 til regn- god vekst i abonnements-markedet med betydelig øk- elle planer for videre utbygging utover dette. skapet. ning både i kundeantall, ringevolum og bruk av STADIG BEDRE DEKNING NetCom er i ferd med å etablere et bredt innholds- NetComs verdiøkende tjenester. Blant kontant-kundene Selv om NetCom har oppfylt konsesjonvilkårenes krav og løsningssamarbeid med partnere både nasjonalt og EIERSKIFTE er det gjennomsnittlige ringevolumet ikke overraskende til dekning, har selskapet fortsatt utbyggingen av dek- internasjonalt. Tele Danmark la 13. juni 2000 inn et tilbud om å kjøpe gått noe ned sammenlignet med Dette skyldes at ningen i en rekke områder for å tilfredstille kundenes Også eierskiftet vil på ulike måter bidra til å styrke alle aksjene i NetCom ASA til NOK 310 per aksje. Sty- kundeveksten også i denne delen av markedet, og den behov. I 2000 har NetCom installert utstyr på mer enn NetComs muligheter innenfor den raske utviklingen ret i NetCom anbefalte ikke dette tilbudet. Dette skyld- høye mobilpenetrasjonen, har medført at det naturlig 500 steder rundt i Norge. NetCom hadde i 2000 spesi- i mobilmarkedet. Med Telia som en tung industriell eier tes at styret mente at tilbudet ikke reflekterte de under- nok er kommet inn brukergrupper som ikke anvender elt fokus på utbygging i Sogn og Fjordane, Nordland, står NetCom sterkt, ikke bare finansielt, men også innen- liggende verdiene i selskapet. 23. juni offentliggjorde mobiltelefonen like mye som gjennomsnittet. Troms og Telemark. Det pågår kontinuerlig utbygging for produktutvikling og kompetanse. Telia AB kjøp av drøyt 51,5% av aksjene i NetCom til

7 NetCom ASA en kurs av NOK 470, og la deretter inn bud på resten byggingen, blant annet ved å samlokalisere sin utbyg- Selskapet vil fortsatt ha sterk fokusering på kost- ret forventer at investeringene som er knyttet til tredje av aksjene til en tilsvarende pris. NetComs styre anbe- ging med andre operatører. NetComs utgangspunkt ved nadseffektivitet, markedsorientering og produktutvik- generasjons mobilnett skal legge grunnlaget for fortsatt falte dette tilbudet, og 14. august var det klart at Telia etablering av egne baseanlegg er at terrenget skal skånes ling. Dette har gitt gode resultater gjennom Sty- vekst og lønnsomhet i årene fremover. hadde overtatt 95% av aksjene i selskapet. mest mulig og at plasseringen er tilpasset omgivelsene. På generalforsamlingen 8. september vedtok NetComs styre å søke Oslo Børs om å stryke NetCom-aksjene fra å r s r a p p o r t Disse hensyn vil legges til grunn også i forbindelse med UMTS-utbyggingen. notering. Søknaden ble innvilget. NetComs styre mener at en tung industriell eier som STYRE OG LEDELSE Telia medvirker til å styrke NetComs fremtids- Styreformann Leif Frode Onarheim og de tre ansatte - muligheter. Etter eierskiftet styrer NetCom etter samme valgte representantene Ole Morten Hustad, Anne Solveig kurs, der selskapet skal konsentrere sin innsats om å være Olstad og Lene Villumsen fortsatte i styret etter eier- en ledende teleaktør i det norske markedet for mobil tale skiftet i og mobil data. Samtidig er det innledet et samarbeid med Etter endringer i Telias ledelse sitter Kenneth Karlberg, den nye eieren som medfører fordeler og synergier, Bengt Broman og Jörgen Latte, alle fra Telia Mobile eksempelvis innenfor produktutvikling og kompetanse. AB, som Telias representanter i NetComs styre. Terje Christoffersen kunngjorde 19. januar 2001 at 10 ORGANISASJON, PERSONALE, MILJØ han ønsker å fratre sin stilling som administrerende Ved utgangen av 2000 hadde NetCom totalt 605 ansatte direktør i NetCom etter å ha ledet selskapet i en treårs- (1999: 517 ansatte). NetComs ansatte har høy kompe- periode preget av sterk fremgang og gode resultater. tanse, og selskapet satser systematisk på å videreutvikle Styret har ansatt Barbara Thoralfsson som ny admini- de ansattes kunnskap for å møte de utfordringer strerende direktør. Hun kommer fra stillingen som NetCom står overfor. konsernsjef i Midelfart-konsernet og tiltrer 1. mai. NetCom ønsker å stimulere til resultatorientert og På generalforsamlingen i mai vil Terje Christoffersen målrettet innsats. Selskapets aksje-/opsjonsordning for bli foreslått som ny styreformann etter Leif Frode de ansatte ble i forbindelse med eierskiftet i 2000 avløst Onarheim. av en ny incentivordning basert på aksjeverdien i Telia Styret takker Leif Frode Onarheim for hans engasjer- AB. Dette kommer i tillegg til videreføring av en bonus- te innsats til det beste for NetCom gjennom elleve år, ordning som kan gi opp til to månedslønner. hvorav de siste seks årene som styreformann. 11 Bak fra venstre Leif Frode Onarheim, Bengt Bromann, Ole Morten Hustad, Kenneth Karlberg Foran fra venstre Jörgen Latte, Anne Solveig Olstad, Lene Villumsen, Terje Christoffersen Oslo, 29. mars 2001 Styret i NetCom ASA Leif Frode Onarheim (Styreformann) Et positivt og godt arbeidsmiljø er viktig for NetCom. Selskapet avholder blant annet jevnlige møter i sitt FREMTIDEN arbeidsmiljøutvalg, der aktiviteter for et godt arbeids- Etter styrets mening er det lagt et godt grunnlag for miljø diskuteres og besluttes. NetComs videre satsing på å sikre lønnsom vekst i et Arbeidsrelaterte ulykker i NetCom var også for 2000 mobilmarked som forsatt vil være i sterk utvikling på på et svært lavt nivå. Selskapet hadde en sykefraværsan- grunn av de nye teknologiske muligheter som åpner seg. del på 4,7% av den totale arbeidstiden (1999: 4,3%). Bengt Broman Ole Morten Hustad Kenneth Karlberg Jörgen Latte Anne Solveig Olstad Lene Villumsen NetCom er godt posisjonert og har nødvendig finan- Utbygging av telenettet innebærer nødvendigvis visse siell styrke for å møte både den økte konkurransen og inngrep i det ytre miljø. NetCom bestreber seg på å de nye utfordringene som melder seg i forbindelse med minimalisere de miljømessige skadevirkningene av ut- UMTS-utbyggingen. Terje Christoffersen (Administrerende direktør)

8 NetCom Konsern 2000 Resultatregnskap NetCom Konsern 2000 Balanse (MNOK) (MNOK) NOTE NOTE ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Teknisk anlegg IT utstyr Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer Andre finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Kundefordringer Kortsiktige fordringer på konsernselskaper Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr. 0,50) Overkursfond Annen innskutt kapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til bank Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Telefoni inntekt Salg av telefoner og tilknyttede produkter Driftsinntekter Nettverks- og produktkostnader Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat

9 NetCom Konsern 2000 Kontantstrøm NetCom Konsern 2000 Kommentarer til regnskapet 2000 (MNOK) Konsernregnskapet for NetCom er utarbeidet i samsvar Valuta KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Tap ved salg av anleggsmidler Effekt av pensjonskostnad Nedskrivning av investeringer Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter med God Regnskapsskikk. Konsernet opererer kun innenfor telekommunikasjonsvirksomhet, og det er således ikke utarbeidet segment regnskaper. Alle inntekter er generert i Norge, med unntak av noe roaminginntekter. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet for NetCom består av morselskapet NetCom ASA, Oslo, og selskaper hvor NetCom ASA Balanseposter i utenlandsk valuta er bokført til balansedagens kurs per Transaksjoner i utenlandsk valuta er bokført til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Urealisert valuta-gevinst og tap per er bokført i resultatregnskapet. Anleggsmidler/avskrivninger Alle kostnader relatert til GSM-nettet, inkludert teknisk utstyr, kommunikasjonsutstyr og tjenester direkte relatert til utbyggingsprosjektet, er aktivert. Utbyg- 14 KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i varige driftsmidler Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FØR ENDRET FINANSIERING KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetalinger av langsiktig gjeld Innbetaling av egenkapital Konsernbidrag mottatt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter direkte eller indirekte har kontrollerende eierinteresser. I balansen er kostprisen av aksjene i morselskapet eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Betalt merverdi som ikke kan fordeles på eiendeler, aktiveres som goodwill. Goodwill avskrives over fem år. Selskapet er et underkonsern av Telia AB. REGNSKAPSPRINSIPPER Inntekter Samtaleinntekter og tilknytningsavgifter inntektsføres gingskostnader knyttet til egne ansatte er ikke aktivert. Rentekostnader i forbindelse med finansieringen av utbyggingen av nettverket er ikke aktivert. Selskapet ble tildelt UMTS lisens i Lisenskostnaden på MNOK 200, er aktivert som anleggsmiddel, og vil bli avskrevet over lisensens levetid (12 år). Investeringer avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningene starter fra og med det tidspunkt driftsmiddelet blir satt i drift. 15 Netto kontantstrøm Beholdning av bankinnskudd og kontanter Beholdning av bankinnskudd og kontanter 31.12* ved levering, mens faste avgifter blir inntektsført i den perioden de tilhører. Salgs- og markedsføringskostnader Estimert økonomisk levetid er som følger: Nettverksinvesteringer 8-20 år UMTS lisens over lisens perioden (12 år) * Herav bundne midler Salgs- og markedsføringskostnader i forbindelse med kundetilgang er kostnadsført. IT-utstyr/software Inventar 3-5 år 5 år Utleie-telefoner 2 år Kundefordringer Påkostning leide lokaler over leietiden Kortsiktige kundefordringer inkluderer alle kundeford- Kjøretøy 5 år ringer som forfaller innen ett år. Fordringene vises netto etter avsetning for beregnet fremtidige tap. Pensjonsforpliktelser I henhold til NRS sin foreløpige regnskapsstandard Lager vedrørende pensjonskostnader, er årets pensjonskostnad Lageret er vurdert til laveste verdi av virkelig verdi og kostnadsført under lønn og sosiale kostnader i resultat- kostpris, basert på FIFO-prinsippet. regnskapet. Pensjonsforpliktelsen måles som nåverdien

10 NetCom Konsern 2000 Noter til konsernregnskapet 2000 av de estimerte fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig må anses opptjent frem til balansedagen. Beregningen baserer seg på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig lønnsnivå, grunnbeløp i folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Netto pensjonsforpliktelse vises som langsiktig gjeld, eller som langsiktig fordring ved overfinansiering. Finansielle instrumenter For at konsernet skal kunne sikre seg mot svingninger i rentenivået, har konsernet inngått rentebytteavtaler. Disse rentebytteavtalene er direkte knyttet til de underliggende lånebeløp, og defineres derfor som rentesikringsinstrumenter. Renteinntekter og rentekostnader bokføres løpende. 1. DRIFTSINNTEKTER (BELØP I MNOK) Konsernet opererer kun innenfor telekommunikasjonsvirksomhet, og alle inntekter er generert i Norge, med unntak av noe roaming inntekt. Tilknytnings- og faste avgifter Samtaleinntekter Salg av telefoner og tilknyttede produkter Andre inntekter Sum driftsinntekter Utsatt skatt Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med 2. NETTVERKS- OG PRODUKTKOSTNADER (BELØP I MNOK) 16 utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregninger er basert på en nominell skattesats på 28%. Leide linjer Trafikkavgifter til andre operatører Kostnader for telefoner og tilknyttede produkter Andre nettverks- og produktkostnader Sum nettverks- og produktkostnader LØNN OG SOSIALE KOSTNADER (BELØP I MNOK) Lønn/arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Andre personalkostnader Sum lønn og sosiale kostnader Gj. sn. antall ansatte Til konsernets revisor er det kostnadsført TNOK 665 i revisjonshonorar, samt TNOK 581 for rådgivningstjenester. Godtgjørelse til administrerende direktør var som følger (NOK): Lønn Bonus, opsjoner, og andre ytelser Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Totalt

11 I løpet av året innløste administrerende direktør opsjoner på aksjer til NOK 216,25, aksjer til NOK 223,17 og aksjer til 297,18. Markedspris for aksjene på innløsningsdato var henholdsvis NOK 415, NOK 463 og NOK 463. Gevinstene knyttet til dette inngår i linjen «Bonus, opsjoner og andre ytelser» i oppstillingen over. 6. UTSATT SKATT (BELØP I MNOK) Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregningene er basert på en nominell skattesats på 28%. Beregningene er basert på følgende kriterier: (i) Forskjeller som påvirker skattemessig resultat Bonus til administrerende direktør fastsettes for ett år om gangen, og baseres på oppnåelse av budsjettmål. Administrerende direktør har rett til kompensasjon i en periode på 12 måneder ved opphør av ansettelsesforhold. I tillegg har han rett til kompensasjon på månedlig basis i en ytterligere 12 måneders periode, som sammen med annen lønn sikrer samme lønnsnivå. Positive og negative midlertidige forskjeller som på reverseringstidspunktet enten øker eller reduserer skattemessig resultat. Disse utlignes når det forventes at reverseringen vil skje i samme periode. (ii) Forskjeller som hverken har innvirkning på skattemessig resultat eller kan utlignes. Administrerende direktør har rett til førtidspensjon fra fylte 60 år. Årlig førtidspensjon skal utgjøre 60% av fast årslønn og løper til fylte 67 år. Alle fremførbare skattemessige underskudd løper i mer enn 5 år. 18 Enkelte ledende ansatte i selskapet har avtale om etterlønn innenfor en 12 måneders periode ved oppsigelse. Årlig kompensasjon til styrets formann er NOK NOK var utbetalt til de andre styremedlemmene. Det er ikke stilt garantier for, eller utstedt lån til, verken administrerende direktør eller styremedlemmer. Alle transaksjoner mellom konsernet og nærstående parter er foretatt på armlengdes avstand. 4. ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader som utgjør MNOK 816 inkluderer MNOK 494 (MNOK 410) i salgs- og distribusjonskostnader. Salgs- og distribusjonskostnader inkluderer kostnader i forbindelse med opptak av nye kunder (bl.a. provisjoner), generelle markedsføringskostnader og kostnader i forbindelse med registrering av kundene. Positive Negative Positive Negative Positive Negative forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller (i) Forskjeller som utlignes Utestående fordringer Aksjer Varelager Avskrivbare anleggsmidler Fremførbart skattemessig underskudd Sum Netto utsatt skattefordel, Nominell skattesats 28% (ii) Forskjeller som ikke utlignes Aksjer Pensjonsforpliktelse Sum Netto utsatt skattefordel, Nominell skattesats 28% NETTO FINANSKOSTNADER (BELØP I MNOK) Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom regnskapsmessig- og skattemessig resultat. Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finanskostnader Årets overskudd før skattekostnad Mottatt konsernbidrag Ikke fradragsberettigede poster Konsernposter Anvendelse av fremført underskudd (1 529) (190) (161) Endring i midlertidige forskjeller 89 (143) 53 Årets skattegrunnlag 0 0 0

12 Skattekostnad 10. LAGER (BELØP I MNOK) Årets betalbare skatt Forskjeller mellom avsatt og utlignet skatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad SIM-kort Telefoner Annet utstyr Avsetning for foreldet utstyr 0 0 (2) Sum lager ANLEGGSMIDLER (BELØP I MNOK) 20 Kontor- IT-utstyr/ Teknisk UMTS Bygninger Sum maskiner, software anlegg/ lisens inventar o.l. komm.utstyr Akkumulert anskaffelseskost per Tilgang i året, til anskaffelseskost Avgang i året, til anskaffelseskost Akkumulert anskaffelseskost per Akkumulerte avskrivninger per Årets ordinære avskrivninger og nedskr Akkumulerte avskrivninger på avgang Akkumulerte avskrivninger per Bokført verdi per Avskrivningssatser 20% - 33% 20% - 33% 5% % 12 år Leie periode Goodwill er ferdig avskrevet i Siste års avskrivning var MNOK KUNDEFORDRINGER Kundefordringer vises netto etter avsetning for fremtidige tap for konsernet, som er MNOK 69 (MNOK 70 i 1999). I 2000 var bokført tap på krav (konstatert pluss endring i avsetninger) på MNOK 43 (MNOK 47 i 1999). 12. ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER (BELØP I MNOK) Fordringer på andre operatører Påløpte inntekter Forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer AKSJER I ANDRE SELSKAPER 13. EGENKAPITAL Selskap Konsernets Antall Aksjekapital Kostpris Bokført verdi eierandel aksjer (NOK 1 000) (NOK 1 000) (NOK 1 000) Yes Interactive AS 5,07 % Aksjekapital Den utstedte aksjekapitalen i NetCom ASA består av ordinære aksjer pålydende NOK 0,50, samt preferanseaksjer pålydende NOK 0, ANDRE FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER (BELØP I MNOK) Aktiverte finansielle kostnader Lån til kunder* Lån til forhandlere Annet Totale andre finansielle anleggsmidler *hovedsakelig finansiering av håndsett

13 Endring i egenkapital i 2000 fremkommer som følger: Rentebytteavtaler (beløp i MNOK) (beløp i MNOK) Aksje- Annen innskutt Kapital egenkapital Annen egenkapital Egenkapital per Ny egenkapital (konvertering av opsjoner) 131 Netto mottatt konsernbidrag 729 Årets overskudd for konsernet 299 Egenkapital per Nominelt beløp Mottar Betaler Kontraktsperiode mnd NIBOR 5,095% mnd NIBOR 5,050% mnd NIBOR 5,400% mnd NIBOR 6,610% mnd NIBOR 5,580% mnd NIBOR 5,570% ANNEN KORTSIKTIG GJELD (BELØP I MNOK) 22 Aksjonærer per 31. desember 2000 Navn Land % ordinære aksjer Antall ordinære aksjer 1 Telia Norge Holding AB SWE 84.25% Telia NetCom Holding AS NOR 15.75% Telia AB har forretningskontor i Stockholm og utarbeider konsernregnskap, hvor NetCom inngår. Kopier av konsernregnskapet kan fås utlevert på NetCom sitt kontor i Sandakervn. 140, 0403 Oslo. Påløpte kostnader Påløpte renter Offentlige avgifter, feriepenger, o.l Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld PENSJONSFORPLIKTELSER 14. ANNEN LANGSIKTIG GJELD Konsernets ansatte omfattes av en pensjonsordning som gir rett til en definert fremtidig pensjonsytelse. Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved nådd pensjonsalder, samt størrelsen på ytelser fra folketrygden. Pensjonsordningen administreres gjennom et livsforsikringsselskap. Per var 559 ansatte inkludert i pensjonsordningen. Langsiktige banklån (beløp i MNOK) Avdragsplan på lånefasilitet Lånefasilitet Rente Benyttet Etter 2004 per * per Fasilitet A (avdragslån) ,01% Fasilitet B (trekkfasilitet) 600 7,67% Sum langsiktige banklån *) Inkludert effekt av rentebytteavtaler Begge lånefasilitetene er arrangert gjennom et syndikat ledet av Chase Manhattan Bank. Låneavtalen ble inngått i mai 1997, og løper til år Dersom overskuddslikviditeten når et gitt nivå, er NetCom forpliktet til en noe raskere tilbakebetalingstakt fra og med år Ved beregning av de fremtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn: Avkastning 8,0% 8,0% 8,0% Diskonteringsrente 7,0% 7,0% 7,0% Økning i lønnsnivå 3,3% 3,3% 3,3% Inflasjon 2,5% 2,5% 2,5% Pensjonsregulering 2,5% 2,5% 2,5% I balansen er netto pensjonsforpliktelse klassifisert under langsiktig gjeld, eller under langsiktige fordringer ved overfinansiering. Årets pensjonskostnad er inkludert under lønn og sosiale kostnader i resultatregnskapet. Låneavtalen har begrensninger i forhold til utbytteutdeling.

14 Pensjonskostnad (beløp i MNOK) NetCom har en leasingavtale i forbindelse med bilordning for enkelte ansatte og av driftsmessige hensyn. Bilene leases for en periode på 3 år av gangen. Ved utgangen av 2000 hadde NetCom 80 leasede biler til en årlig kostnad på MNOK 13. Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidlene (2) (2) (1) Endringer i estimater og pensjonsplaner Netto pensjonskostnad I forhold til konsesjon om utbygging av UMTS nettverk er det per i dag inngått avtale med leverandør om utbygging. 20. KONSERNSELSKAPER 24 Netto pensjonsmidler/forpliktelser (beløp i MNOK) Nåverdi av påløpte pensjonsforpliktelser (40) (34) (26) Verdi av pensjonsmidlene Beregnet netto pensjonsforpliktelse (4) (5) (2) Endringer i estimater og pensjonsplaner 2 1 (1) Netto pensjonsforpliktelse (2) (4) (3) Selskap Aksje- Antall Pålydende Konsernets Kapital (NOK 1000) aksjer verdi (NOK) Eierandel % NetCom GSM as , Klart Svar AS NetCom Mother ANS KASSEKREDITT Oslo, 29. mars 2001 Styret i NetCom ASA NetCom GSM as har en kredittfasilitet for kassekreditt og garantistillelser med Den norske Bank på MNOK 150. Per var ingen beløp trukket mot kassekreditten. MNOK 15,8 var trukket i form av garantistillelser. Se pkt.18 nedenfor. Leif Frode Onarheim Bengt Broman Ole Morten Hustad Kenneth Karlberg (Styreformann) 18. PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Som en del av konsernets eksisterende låneavtale er alle aksjene som NetCom ASA har i NetCom GSM as pantsatt til lånesyndikatet. I tillegg har NetCom inngått avtale om negativ pantstillelse i forbindelse med et langsiktig syndikert lån og en kassekreditt. Jörgen Latte Anne Solveig Olstad Lene Villumsen Per hadde konsernet avgitt garantier på totalt MNOK 15,8 (MNOK 16,3), som hovedsakelig er relatert til konsernets nåværende kontorlokaler. Terje Christoffersen (Administrerende direktør) 19. FORPLIKTELSER Sommeren 1997 underskrev NetCom en 10-års kontrakt for leie av kontorlokaler i Nydalen. Årlig leie beløper seg til ca MNOK 22. I tillegg signerte NetCom en 10 års kontrakt for lokaler i Trondheim i 1998, med årlige leiekostnader på ca MNOK 5.

15 NetCom ASA 2000 Resultatregnskap NetCom ASA 2000 Balanse (MNOK) (MNOK) NOTE NOTE Driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter - konsern Finansinntekter - andre Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktig fordring på konsernselskap Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr. 0,50) Overkursfond Annen innskutt kapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Gjeld til konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 NetCom ASA Kontantstrøm NetCom ASA Kommentarer til regnskapet 2000 (MNOK) NOTE Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Endring i kundefordringer Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av egenkapital Konsernbidrag mottatt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Regnskapet for NetCom ASA er utarbeidet i samsvar med God Regnskapsskikk. NORSK REGNSKAPSLOV AV 1998 Datterselskapers tall skal føres i morselskapets regnskaper ved bruk av egenkapitalmetoden. Finansdepartementet fastslo imidlertid i desember 1999 at hvorvidt man velger å følge denne regelen er en frivillig sak, og derfor har NetCom valgt ikke å bruke egenkapitalmetoden for å føre tall fra datterselskap i regnskapet til morselskapet. De generelle regnskapsprinsippene for NetCom er presentert under konsernregnskapet. Det er ingen endringer i regnskapsprinsipper fra Netto kontantstrøm Beholdning av bankinnskudd og kontanter Beholdning av bankinnskudd og kontanter

17 NetCom ASA 2000 Noter til regnskapet AKSJER I DATTERSELSKAPER 3. UTSATT SKATT (BELØP I MNOK) Selskap Aksjekapital Antall aksjer Pålydende Kostpris Bokført verdi NetCom ASA NOK NOK NOK NOK eierandel % NetCom GSM as , Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregningene er basert på en nominell skattesats på 28%. Beregningene er basert på kriteriet om at positive og negative midlertidige forskjeller, når de reverserer, enten øker eller reduserer skattemessig resultat. 2. EGENKAPITAL Aksjekapital Den utstedte aksjekapitalen i NetCom ASA består av ordinære aksjer pålydende NOK 0,50, samt preferanseaksjer pålydende NOK 0,50. Se note 6 nedenfor. Positive Negative Positive Negative Positive Negative forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller Forskjeller som utlignes Fremførbart skattemessig underskudd Sum Netto utsatt skattefordel, nominell skattesats 28% Endring i egenkapital i 2000 fremkommer som følger: Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom selskapets regnskapsmessige- og skattemessige resultat. 31 (beløp i MNOK) Annen innskutt Aksjekapital egenkapital Annen egenkapital Egenkapital per Ny egenkapital (utøvelse av opsjoner) Netto mottatt konsernbidrag 22 Årets overskudd 3 Egenkapital per Årets overskudd/(underskudd) før skattekostnad 5 (1) 0 Mottat konsernbidrag Fremførbart skattemessig underskudd brukt i året (36) 0 0 Andre poster Årets skattegrunnlag 0 (1) 0 Skattekostnad Endring i utsatt skatt (1) 0 0 Skattekostnad (1) PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Som en del av konsernets eksisterende låneavtale er alle aksjene som NetCom ASA har i NetCom GSM as pantsatt til lånesyndikatet. I tillegg har NetCom inngått avtale om negativ pantstillelse i forbindelse med et langsiktig syndikert lån og en kassekreditt.

18 5. LØNN OG ANDRE GODTGJØRELSER Revisor har mottatt NOK i revisjonshonorar. Årlig kompensasjon til styrets formann er NOK NOK var utbetalt til de andre styremedlemmene. Det er ikke stilt garantier for, eller utstedt lån til, verken administrerende direktør eller styremedlemmer. Alle transaksjoner mellom selskapet og nærstående parter er foretatt på armlengdes avstand. 6. AKSJONÆRER PER 31. DESEMBER 2000 Se note 13 i konsernregnskapet Oslo, 29. mars 2001 Styret i NetCom ASA Leif Frode Onarheim Bengt Broman Ole Morten Hustad Kenneth Karlberg (Styreformann) Jörgen Latte Anne Solveig Olstad Lene Villumsen Terje Christoffersen (Administrerende direktør)

19 Med nye vinner-ambisjoner 34 Fra venstre: Harald Kristian Næss, direktør IT, Morten Birkeland, direktør Marked Salg Privat, Geir Løvnes, direktør Marked Produkt, Olav Madland, direktør Marked Salg Bedrift, Gunnar Gjørtz, direktør Økonomi og Finans, Sondre Aarrestad, direktør Interaktiv, Bjørn Egil Jensen, direktør Telenett, August Baumann, direktør Organisasjon og Selskapsutvikling, Terje Christoffersen, administrerende direktør. NetCom-sjefen poengterer at selskapet har lykkes godt i sine ambisjoner de to-tre siste årene med å kombinere lønnsomhet og vekst. Han understreker at når kundeveksten flater ut, blir det enda viktigere å redusere frafallet. - Men mobil-kundene er ikke blant de mest trofaste. 35 For drøye to år siden passerte NetCom kunder. Jeg vil bli overrasket om vi ikke i løpet av høsten 2001 bryter million-streken, sier adm. direktør Terje Christoffersen. Ved inngangen til den mobile høyhastighetsepoken med skjerpet konkurranse fra mange kanter, understreker Christoffersen: - NetCom skal også bli en av morgendagens vinnere ved fortsatt å gi kundene valuta for pengene og være i tetsjiktet når det gjelder kundebehandling. I perioden har NetComs omsetning steget fra 1,7 til 2,9 mrd. NOK, bunnlinjen har utviklet seg fra MNOK -187 til drøyt MNOK 400, og kundetallet har vokst fra til , inklusive de rundt kundene til tjenesteleverandørene som har avtale med NetCom om bruk av mobilnettet. KUNDEFOKUS - Grunnlaget for denne positive utviklingen er at vi har klart å gi våre kunder valuta for pengene. Det er innlysende at kundeveksten etter hvert flater ut etter som Norge allerede har en mobil penetrasjon på 75%. Derfor blir det stadig mer om å gjøre at vi i tiden fremover fortsatt leverer tjenester og produkter som kundene opp- Hvordan skal NetCom klare dette? - Vi er i god gang med å etablere et kundebehandlingssystem som medfører at vi i løpet av et par år skal innta posisjonen blant de beste selskapene i Norge på kundebehandling- og oppfølging. Dette er en viktig og naturlig del av vår grunnleggende filosofi om at det er vår evne til å tilfredsstille kundene som er det avgjørende suksesskriteriet. Gårsdagens triumfer er ingen garanti for seire i morgen. STERK EIER - Hvordan vil det nye eierskapet påvirke NetCom? - Utviklingen i 2000 bekreftet at selskapet definitivt er ferdig med barneårene og går inn i en mer moden fase med nye utfordringer. Et eierskifte var naturlig, fordi vi lever som nyttige, morsomme og spennende, uavhengig som en liten mobilaktør i det store bildet trenger å ha av tid og sted. Det er vår utfordring å utnytte de vold- tunge partnere når det gjelder kapitaltilgang, produkt- somme teknologiske mulighetene nettopp på denne utvikling og utvikling av kompetanse. At Telia er måten også i årene fremover, sier Christoffersen. kommet inn som eier av NetCom til en pris som såvel

20 Visste du at... NetCom i løpet av 2000 hadde mer enn dobbelt så mange basestasjoner (GSM-antenner) i drift enn det selskapet er pålagt gjennom konsesjonsvilkårene? oss. Vi har tidligere vist at vi overoppfylte konsesjonsvilkårene for GSM-nettet. Nå går vi i gang med å bygge ut UMTS-nettet. Samtidig utvikler vi produkter og tjenester som dette nettet skal fylles med, og som skal gi oss en ledende posisjon innenfor mobilt internett. Vi skal gjenta vinner-resepten på GSM, og gi kundene verdier de setter pris på: Både nytte og underholdning. Tekstmeldings-eksplosjonen er vel det beste eksemplet hittil på at kundene får valuta for pengene. Det er her slaget vil stå også i høyhastighetsalderen. NetCom skal ikke bare være med i denne kampen - vi skal også være på vinnersiden. vare på disse. Enkelt sagt mener jeg at vi i NetCom forsatt av og til skal skyte fra hofta, men vi må også innse at vi mange ganger også har, og bør ta oss tid til å tenke oss om og finsikte. Vi skal bevare vår «fighting spirit», det skal være lov å feile men ikke to ganger på rad. Vi skal også være systematiske på de områdene som er av stor betydning for at vi også i fremtiden skal lykkes med å tilfredsstille våre kunder. - Når passerer NetCom en million kunder? - Jeg vil bli overrasket om ikke det skjer i løpet av høsten MERKENAVNET EN STYRKE - Men selv blir du ikke med NetCom inn i den nye, 36 selger som kjøper er vel tilfredse med, er meget bra. Det nye eierskapet har allerede hatt positive effekter. Vi har marginene, og jeg tror det vil skje en konsolidering i bransjen, fordi vi ikke har befolkningsmessig grunnlag - Hvilken betydning har merkenavnet med så mange aktører på banen? - I løpet av kort tid har NetCom etablert seg som et utfordrende fasen? - De mål som ble satt for NetCom ved min tiltredelse med hensyn til vekst, lønnsomhet og eierstruktur, er 37 nå en tung industriell eier i ryggen og er godt rustet til å for så mange aktører. Vi i NetCom ser imidlertid frem- merkenavn som representerer store verdier. Vi er godt nådd. Jeg ser frem til neste fase i den trådløse utvikling- møte de videre utfordringene vi står overfor som veksten av tjenestetilbydere som leier nettkapasitet som kjent og har et godt omdømme. Dette vil vi utvilsomt en mobilt internett hvor selskapets nye ledelse er vel selskap. en mulighet, ikke en trussel. ha nytte og glede av i fremtiden ikke minst fordi vi er rustet til oppgavene, sier Terje Christoffersen. i en bransje der produktene er veldig like. Oppfatning- KLAR TIL NYTT KRAFTTAK SKAL LEVERE SOM LOVET en av leverandøren er viktig når produktene er lite - Etter å ha investert flere milliarder i GSM-nettet skal - Konkurransen vil ikke bli mindre når det er gitt fire differensiert. Her har vi et godt utgangspunkt å bygge NetCom ta et nytt krafttak å investere betydelige beløp lisenser på høyhastighetsnett, mens det har vært to videre på når konkurransen skjerpes ytterligere. de kommende årene i et høyhastighetsnett. Hvordan er GSM-nett. Er ikke lønnsomheten i fare? muskelstyrken? - Etter min mening kan det settes spørsmålstegn ved om BEVARE DYNAMIKKEN - NetCom har et solid fundament for å klare denne det er mulig å få fire landsdekkende høyhastighetsnett - Ute av barneårene og på vei inn i en moden, etablert viktige oppgaven. Vår strategi er å være ledende på lønnsomme. Noen av konsesjonene er så ambisiøse at fase hvordan skal NetCom bevare barndommens mobil tale og mobilt internett. Vår lisens til å bygge et det blir spennende å se om alle makter dette både når dynamikk, vitalitet og innovasjonsevne det som har høyhastighetsnett er i denne sammenheng av sentral det gjelder utbyggingstempoet og det finansielle. lagt grunnlaget for resultatene hittil? betydning. Jeg får sitere min forgjenger som sa at for å NetCom regner med at myndighetene følger opp konse- - Dette er utvilsomt en av mine aller viktigste utford- lykkes i telekom-industrien, må en ha dype lommer og sjonsvilkårene strengt og påser at de følges i praksis. ringer som leder. Her er det viktig å finne en balanse stor tålmodighet. Gjennom de siste års utvikling er Net- Det er på ingen måte gitt at vi i Norge kan få fire høy- som medfører at vi både har den hurtigheten og omstil- Com kommet dit at vi er en solid leverandør med gode hastighetsnett til å gå rundt. På den annen side var det lingsevnen som har vært vårt varemerke, men samtidig resultater, finansiell styrke og en kundemasse som har ingen som trodde at svenskene ville få lønnsomhet ut av sørger for at vi arbeider veldig systematisk og målrettet vokst sterkt. Denne posisjonen har vi forsterket også tre GSM-nett, men disse går jo glimrende. I NetCom på områder av stor betydning. Som etablert selskap det siste året, da det nå er 17 konkurrenter på banen, går vi inn i den nye mobil-epoken med stor glede og med opp mot en million kunder må vi eksempelvis selv- mens det tidligere bare var to. Dette presser naturligvis stor tro på at vi skal klare de utfordringene vi har påtatt følgelig ha systemer og rutiner som sørger for at vi tar

21 Går nye veier i kunnskapsutvikling Utviklingen i telekomindustrien skjer i et akselererende de forretningsmessige utfordringer et selskap som tempo. Drivkraften bak NetComs sterke fremgang i et NetCom står overfor, men som også har betydelig marked preget av stor konkurranse, er de ansattes individuell kompetansemessig nytteverdi. kompetanse. I selskapets arbeid for å styrke fremtidig I alt 80 NetCom-ansatte har deltatt i disse to vekst og lønnsomhet er høy kompetanse, utvikling av programmene, og selskapet vil videreføre dette samarbeidet med Handelshøyskolen BI. kunnskap og kreativ dynamikk i organisasjonen en grunnpilar. NetCom går nye veier for å utvikle kompetanse og sikre kreativitet. Eksempelvis var NetCom NetCom utviklet et internt lederprogram med hoved- I tillegg til management-programmet på BI har trolig det første selskapet i Skandinavia med egen fokus på utøvelse av lederrollen. portal for nettbasert læring, med både interne og eksterne kurs. NetCom hadde ved utgangen av 2000 en medarbeiderstab på 605 fast ansatte, fordelt på 60% menn koordinator for NetComs managementprogram: Førsteamanuensis Arne Krokan, Handelshøyskolen BI og 40% kvinner. Gjennomsnittsalderen var 33 år. 70% I NetCom var utfordringen å stimulere folk som var travelt av de ansatte i NetCom hadde høyere utdanning ut opptatt med virksomhetens driftsoppgaver til kreativitet, over videregående skole. samt å kunne utnytte teoriene fra den nye økonomien til å Selskapet satser bredt og nytenkende på kompetanseutvikling, kunnskapsflyt i organisasjonen og tiltak som fremtidige inntjening. Svært mange av deltakerne på skape nye tjenester som skal være grunnlaget for bedriftens pro- skaper trivsel og en stimulerende jobbsituasjon. MANAGEMENT-PROGRAM I samarbeid med Handelshøyskolen BI har NetCom gjennomført to management-program rettet inn mot grammet har vist stor kreativitet, mange har skiftet jobb internt i selskapet som følge av sine nye kunnskaper, og ikke minst: De har formet et hav av nye ideer til konkrete prosjekter som dels er gjennomført allerede og dels vil bli gjennom- ført de neste par årene. 39

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer