Dette er NetCom. innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er NetCom. innhold"

Transkript

1

2

3 Dette er NetCom NetCom tilbyr en rekke telekom- og internettrelaterte produkter og tjenester med fokus på mobile løsninger. NetCom er et innovativt selskap, som kjennetegnes av nyskapning og fokus på kundenes behov. Selskapet skal være en ledende aktør innen sitt marked med produkter og tjenester som er konkurransedyktige i kvalitet og pris. NetCom tilrettelegger enkle, mobile løsninger som gir nytte og glede. NetComs visjon er at selskapet skal bidra til effektiv kommunikasjon mellom mennesker og gjøre hverdagen enklere og tryggere for brukerne. innhold Dette er NetCom 3 Nøkkeltall 4 NetCom i et nøtteskall historikk 5 Årets milepæler 6 Styrets beretning for NetCom ASA 8 NetCom Konsern 2000, årsregnskap 12 NetCom ASA 2000, årsregnskap 26 Revisors beretning, NetCom ASA 33 Med nye vinner-ambisjoner 35 Går nye veier i kunnskapsutvikling 39 Kunden i fokus 42 En ny verden av mobile muligheter 44 NetCom prisstrategi 49 Målbevisst inn i fremtiden 51 Dekningskravet oppfylt mer enn 200% 54 Distribusjon 55

4 Nøkkeltall NetCom i et nøtteskall ANTALL KUNDER Netto kundetilgang NetComs markedsandel totalmarked 27 % 27 % 25 % NetComs markedsandel GSM 28 % 30 % 30 % Total penetrasjon av mobilabonnenter i Norge 75 % 62 % 48 % NetComs penetrasjon av mobilabonnenter i Norge 20 % 17 % 12 % 1989: NetCom GSM as etableres av Nora, Orkla og Kinnevik. 1990: NetCom søker om konsesjon til å bygge, eie og operere et privat GSM-nett i Norge i konkurranse med tre andre søkere. 1991: Samferdselsdepartementet tildeler NetCom GSM- 4 (Tall i MNOK) DRIFTSINNTEKTER EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) EBIT (Driftsresultat) Resultat før skatt EBITDA margin 31 % 33 % 26 % ANTALL RINGEMINUTTER PER KUNDE PER MÅNED (GJ.SNITT) Postpaid Prepaid Inntekt per kunde per måned (gj.snitt) (NOK) Postpaid (NOK) Prepaid (NOK) Antall basestasjoner Antall ansatte lisens som Norges første private teleoperatør. 1993: I mars kommer Ameritech og Singapore Telecom inn på eiersiden med en samlet eierandel på 49%. I mai har NetCom suksess med første testdrift av nettet, og 27. september åpnes nettet offisielt for drift. 1994: I november passerte NetCom kunder. 1995: kunder passeres i august. 1996: I mai børsnoteres NetCom. 1. juli oppfyller NetCom konsesjonskravene til dekning mer enn to år før tiden. GSM 1800-nettet settes i prøvedrift i juni. 1997: I august er NetCom først ute i Norge med 5 (Tall i MNOK) Investeringer Bokført totalkapital Egenkapital Aksjekapital kontantkort for mobiltelefon. 1998: Samferdselsdepartementet tildeler NetCom konsesjon på GSM 1800-nett. Som første teleoperatør i Europa kan NetCom i august tilby sine kontantkunder å sende tekstmeldinger. I oktober er NetCom blant de første i verden med trafikkinformasjon via mobiltelefon. 1999: 1. juni lanseres nettportalen NetCom MotHer. Senere på året lanseres NetCom Internett samt egne WAP tjenester og portal. Tele Danmark kjøper Singapore Telecoms eierandel på 19,6%. Med en kursstigning på 556% siste tre år er NetCom-aksjen øverst på Oslo Børs sin vinnerliste for denne perioden. 2000: 14. august var det klart at Telia hadde kjøpt 95% av aksjene i NetCom. 29. november kunngjorde Samferdselsdepartementet at NetCom var tildelt UMTS konsesjon.

5 Årets milepæler KUNDER I DESEMBER Gjennom 2000 hadde selskapet en kundevekst på 20,8%, fra ved utgangen av 1999 til ved siste årsskifte. STERK VEKST I BEDRIFTSMARKEDET En målbevisst satsing på bedriftsmarkedet har gitt gode resultater gjennom året. Flere nye produkter er rettet inn mot små- og mellomstore bedrifters kommunikasjonsbehov. Trådløs Bedrift, som NetCom var først ute med å introdusere, er blitt meget godt mottatt. Samarbeidsavtaler med programvareselskap og systemintegratorer er etablert i løpet av året. Avtalene har både et kortsiktig og langsiktig perspektiv. NetCom har innenfor bedriftssegmentet etablert en produktportefølje som dekker både fast- og mobile løsninger, dog med fokus på mobil og internett. De nyetablerte tjenestene innen Internett Fastlinje med tilhørende tjenestetilbud fikk en fin oppstart og har hatt en god utvikling etter lansering i august. UMTS-KONSESJON 29. november ga Samferdselsdepartementet NetCom, Telenor, Broadband Mobile og Tele2 konsesjon for etablering og drift av tredje generasjons mobilkommunikasjonssystem i Norge, det såkalte UMTS-systemet. 1. desember 2001 vil NetCom åpne driften av det nye nettet. INTERNETTSATSING NetCom har videreført og forsterket selskapets internett-satsing med tanke på at mobiltelefonen og internett for alvor skal smelte sammen i det nye høyhastighetsnettet, som åpnes i Den populære ungdoms- portalen NetCom MotHer, ble i april supplert av en ny portal, NetCom PlanIt, rettet mot aldersgruppen over ungdomssegmentet. NetCom PlanIt tok som en av de første internett-portalene oppgaven med å integrere WAP- og Web-tjenester, blant annet ved å tilby felles e-post, adresseliste og saldoopplysning. Brukerne kan også skreddersy sine egne WAP-menyer. TELIA NY EIER Sommeren 2000 aksepterte NetCom et tilbud fra Telia AB på kr. 470,- per aksje. NetCom er heleid av Telia. Med Telia som eier er det lagt et godt grunnlag for at NetCom skal befeste sin posisjon som en ledende aktør i det norske mobil- og internettmarkedet. Som følge av Telias oppkjøp ble NetCom tatt av Oslo Børs 6. oktober PILOTPROSJEKTER NetCom har iverksatt flere pilotprosjekter i grensesnittet mellom mobil og internett. Prosjekter blant annet innenfor e-handel og efaktura vil bli lansert i full bredde i NetCom har også under utvikling en rekke tjenester for det nye høyhastighetsnettet, hvor mobilterminalen vil være koblet opp til internett kontinuerlig. Overføringshastigheten i dette nettet kan teoretisk sett bli 200 ganger høyere enn i GSM-nettet.

6 Årsberetning for NetCom ASA konsern for 2000 Fortsatt sterk vekst i kundetilgang, omsetning og resul- Økt fokus på bedriftsmarkedet er en viktig grunn til i de største byene for å innfri NetCom-kundenes krav FINANS tat kjennetegner NetCom ASA konsernets virksomhet økningen i antall abonnements-kunder. til utendørs- og innendørs dekning og for å bedre kapa- NetComs finansielle utvikling i 2000 var positiv. Regn- i NetCom har i 2000 lagt grunnlaget for omfattende siteten i nettet. skapet er avgitt på going concern-basis. Antall kunder økte fra til (20,8%). tiltak for å styrke relasjonene til kundene. Målsettingen 31. januar 2001 lanserte NetCom høyhastighets- I 2000 hadde NetCom et resultat før skattekostnad Omsetningen steg fra MNOK til MNOK er å redusere kundeavgangen betydelig og å øke kunde- nettet GPRS (General Packet Radio Service). Over- på MNOK 421 (1999: MNOK 331). Driftsreultatet (16,8%). Resultat før skatt ble forbedret fra MNOK tilfredsheten ytterligere. føringshastigheten blir mer enn fordoblet i forhold til (EBIT) var MNOK 547 (1999: MNOK 478), og EBITDA 331 til MNOK 421 (27,2%). Med utgangspunkt i NetComs todelte strategi være dagens GSM teknologi. Gjennom GPRS vil brukeren (driftsreultat før avskrivninger) var MNOK 911 (1999: Disse hovedtrekkene reflekterer NetComs posisjon ledende både innen mobil tale og mobilt internett har alltid være pålogget og dermed kunne motta e-post MNOK 822). Resultatet etter skatt for konsernet ble som en ledende aktør i den fortsatt dynamiske utvik- selskapet også i 2000 lansert en rekke nye produkter. direkte på mobiltelefonen, slik som på en PC i dag. MNOK 300 og for NetCom ASA NOK som lingen i det norske markedet for mobil telekom og Eksempler på nye tjenester i 2000 er Trådløs Bedrift, styret foreslår overført til annen egenkapital. Investering- mobil data. Gjennom 2000 økte mobilpenetrasjonen i NetCom PlanIt, NetCom NummerRabatt og NetCom ene utgjorde MNOK 751 som inkluderer MNOK 200 Norge fra 62% til 75%. Det vil si at tre av fire nord- Internett Fastlinje. Disse produktene er omtalt under UMTS-KONSESJON for UMTS-lisens (1999: MNOK 572). menn har mobiltelefon. På grunn av det høye nivået kapittel En ny verden av mobile muligheter på side 44. I august 2000 leverte NetCom og seks andre interessen- NetCom bruker rentebytteavtaler for å binde renten mobildekningen har, flater veksten nødvendigvis ut. Produktlanseringene understreker at NetCom er ter søknad om tildeling av de fire utlyste konsesjonene på deler av den langsiktige gjelden. Hensikten er å 8 NetCom arbeider derfor fortløpende med utvikling av konkurransedyktige og attraktive produkter og tjenester som skal føre til fortsatt økt bruk i årene fremover, godt forberedt på den raske utviklingen som kommer de nærmeste årene når mobiltelefonen og internett smelter sammen i det nye høyhastighetsnettet. for bygging og drift av tredje generasjons mobilnett. Samferdselsdepartementet kunngjorde 29. november 2000 at NetCom var blitt tildelt en av disse. De øvrige beskytte selskapet mot endringer i det generelle rentenivået. Ved utgangen av 2000 hadde selskapet inngått slike rentebytteavtaler for totalt MNOK Avtalene 9 såvel innenfor mobil tale som for mobilt internett. I tillegg til at NetCom gikk ut med nye produkter som ble tildelt konsesjon var Broadband Mobile, Tele- utløper på ulike tidspunkter i perioden til som forenkler og samtidig gjør mobilbruken rimeligere, nor Mobil og Tele Ytterligere kommentarer er gitt i note 14 til fortsatte selskapet sin offensive satsing på internett- Konsesjonen danner grunnlaget for NetComs videre regnskapet. MARKED OG PRODUKTER relaterte tjenester. Den populære internett-portalen satsing på å være en ledende aktør også i den foreståen- NetCom har anlagt sak mot Telenor Nett AS med Konkurransen i mobilmarkedet ble ytterligere skjerpet NetCom MotHer, ble i mai 2000 supplert gjennom de mobile utviklingen. UMTS vil medføre at mobil- krav om tilbakebetaling av for meget betalt linjeleie i I tillegg til Telenor Mobil og NetCom som opera- lanseringen av NetCom PlanIt, som retter seg mot et utviklingen skyter ny fart gjennom håndholdt internett- med MNOK 92, regnet tilbake fra Saken be- tører, er det per mars 2001 kommet inn 17 tjenesteleve- bredere markedssegment. I juni 2000 introduserte sel- bruk, uavhengig av tid og sted. handles på forsommeren randører/videreselgere, som kjøper nettkapasitet fra skapet NetCom Internett Fastlinje, for å dekke behovet Gjennom selskapets opparbeidede posisjon, og en Hva gjelder preferanseaksjer så er disse innløst med operatørene. Syv av disse har inngått avtale med NetCom. for internett-løsninger til bedriftsmarkedet. allerede etablert infrastruktur, er NetCom godt for- unntak av en post til Telia, som det ikke skal utbetales Deres ca kunder benytter seg av NetComs nett, NetCom deltar også aktivt i pilotprosjekter om beredt. Allerede etter tre år vil mer enn 76,5% av den utbytte på. og kommer i tillegg til NetComs egne kunder. mobil handel og elektronisk faktura. norske befolkningen ha full dekning på NetComs nye Informasjon om administrerende direktørs lønn samt Høy og målrettet markedsaktivitet har gitt spesielt UMTS-nett. Selskapet har også tekniske- og kommersi- godtgjørelse til styret og revisor finnes i note 3 til regn- god vekst i abonnements-markedet med betydelig øk- elle planer for videre utbygging utover dette. skapet. ning både i kundeantall, ringevolum og bruk av STADIG BEDRE DEKNING NetCom er i ferd med å etablere et bredt innholds- NetComs verdiøkende tjenester. Blant kontant-kundene Selv om NetCom har oppfylt konsesjonvilkårenes krav og løsningssamarbeid med partnere både nasjonalt og EIERSKIFTE er det gjennomsnittlige ringevolumet ikke overraskende til dekning, har selskapet fortsatt utbyggingen av dek- internasjonalt. Tele Danmark la 13. juni 2000 inn et tilbud om å kjøpe gått noe ned sammenlignet med Dette skyldes at ningen i en rekke områder for å tilfredstille kundenes Også eierskiftet vil på ulike måter bidra til å styrke alle aksjene i NetCom ASA til NOK 310 per aksje. Sty- kundeveksten også i denne delen av markedet, og den behov. I 2000 har NetCom installert utstyr på mer enn NetComs muligheter innenfor den raske utviklingen ret i NetCom anbefalte ikke dette tilbudet. Dette skyld- høye mobilpenetrasjonen, har medført at det naturlig 500 steder rundt i Norge. NetCom hadde i 2000 spesi- i mobilmarkedet. Med Telia som en tung industriell eier tes at styret mente at tilbudet ikke reflekterte de under- nok er kommet inn brukergrupper som ikke anvender elt fokus på utbygging i Sogn og Fjordane, Nordland, står NetCom sterkt, ikke bare finansielt, men også innen- liggende verdiene i selskapet. 23. juni offentliggjorde mobiltelefonen like mye som gjennomsnittet. Troms og Telemark. Det pågår kontinuerlig utbygging for produktutvikling og kompetanse. Telia AB kjøp av drøyt 51,5% av aksjene i NetCom til

7 NetCom ASA en kurs av NOK 470, og la deretter inn bud på resten byggingen, blant annet ved å samlokalisere sin utbyg- Selskapet vil fortsatt ha sterk fokusering på kost- ret forventer at investeringene som er knyttet til tredje av aksjene til en tilsvarende pris. NetComs styre anbe- ging med andre operatører. NetComs utgangspunkt ved nadseffektivitet, markedsorientering og produktutvik- generasjons mobilnett skal legge grunnlaget for fortsatt falte dette tilbudet, og 14. august var det klart at Telia etablering av egne baseanlegg er at terrenget skal skånes ling. Dette har gitt gode resultater gjennom Sty- vekst og lønnsomhet i årene fremover. hadde overtatt 95% av aksjene i selskapet. mest mulig og at plasseringen er tilpasset omgivelsene. På generalforsamlingen 8. september vedtok NetComs styre å søke Oslo Børs om å stryke NetCom-aksjene fra å r s r a p p o r t Disse hensyn vil legges til grunn også i forbindelse med UMTS-utbyggingen. notering. Søknaden ble innvilget. NetComs styre mener at en tung industriell eier som STYRE OG LEDELSE Telia medvirker til å styrke NetComs fremtids- Styreformann Leif Frode Onarheim og de tre ansatte - muligheter. Etter eierskiftet styrer NetCom etter samme valgte representantene Ole Morten Hustad, Anne Solveig kurs, der selskapet skal konsentrere sin innsats om å være Olstad og Lene Villumsen fortsatte i styret etter eier- en ledende teleaktør i det norske markedet for mobil tale skiftet i og mobil data. Samtidig er det innledet et samarbeid med Etter endringer i Telias ledelse sitter Kenneth Karlberg, den nye eieren som medfører fordeler og synergier, Bengt Broman og Jörgen Latte, alle fra Telia Mobile eksempelvis innenfor produktutvikling og kompetanse. AB, som Telias representanter i NetComs styre. Terje Christoffersen kunngjorde 19. januar 2001 at 10 ORGANISASJON, PERSONALE, MILJØ han ønsker å fratre sin stilling som administrerende Ved utgangen av 2000 hadde NetCom totalt 605 ansatte direktør i NetCom etter å ha ledet selskapet i en treårs- (1999: 517 ansatte). NetComs ansatte har høy kompe- periode preget av sterk fremgang og gode resultater. tanse, og selskapet satser systematisk på å videreutvikle Styret har ansatt Barbara Thoralfsson som ny admini- de ansattes kunnskap for å møte de utfordringer strerende direktør. Hun kommer fra stillingen som NetCom står overfor. konsernsjef i Midelfart-konsernet og tiltrer 1. mai. NetCom ønsker å stimulere til resultatorientert og På generalforsamlingen i mai vil Terje Christoffersen målrettet innsats. Selskapets aksje-/opsjonsordning for bli foreslått som ny styreformann etter Leif Frode de ansatte ble i forbindelse med eierskiftet i 2000 avløst Onarheim. av en ny incentivordning basert på aksjeverdien i Telia Styret takker Leif Frode Onarheim for hans engasjer- AB. Dette kommer i tillegg til videreføring av en bonus- te innsats til det beste for NetCom gjennom elleve år, ordning som kan gi opp til to månedslønner. hvorav de siste seks årene som styreformann. 11 Bak fra venstre Leif Frode Onarheim, Bengt Bromann, Ole Morten Hustad, Kenneth Karlberg Foran fra venstre Jörgen Latte, Anne Solveig Olstad, Lene Villumsen, Terje Christoffersen Oslo, 29. mars 2001 Styret i NetCom ASA Leif Frode Onarheim (Styreformann) Et positivt og godt arbeidsmiljø er viktig for NetCom. Selskapet avholder blant annet jevnlige møter i sitt FREMTIDEN arbeidsmiljøutvalg, der aktiviteter for et godt arbeids- Etter styrets mening er det lagt et godt grunnlag for miljø diskuteres og besluttes. NetComs videre satsing på å sikre lønnsom vekst i et Arbeidsrelaterte ulykker i NetCom var også for 2000 mobilmarked som forsatt vil være i sterk utvikling på på et svært lavt nivå. Selskapet hadde en sykefraværsan- grunn av de nye teknologiske muligheter som åpner seg. del på 4,7% av den totale arbeidstiden (1999: 4,3%). Bengt Broman Ole Morten Hustad Kenneth Karlberg Jörgen Latte Anne Solveig Olstad Lene Villumsen NetCom er godt posisjonert og har nødvendig finan- Utbygging av telenettet innebærer nødvendigvis visse siell styrke for å møte både den økte konkurransen og inngrep i det ytre miljø. NetCom bestreber seg på å de nye utfordringene som melder seg i forbindelse med minimalisere de miljømessige skadevirkningene av ut- UMTS-utbyggingen. Terje Christoffersen (Administrerende direktør)

8 NetCom Konsern 2000 Resultatregnskap NetCom Konsern 2000 Balanse (MNOK) (MNOK) NOTE NOTE ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Teknisk anlegg IT utstyr Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer Andre finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Kundefordringer Kortsiktige fordringer på konsernselskaper Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr. 0,50) Overkursfond Annen innskutt kapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til bank Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Telefoni inntekt Salg av telefoner og tilknyttede produkter Driftsinntekter Nettverks- og produktkostnader Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat

9 NetCom Konsern 2000 Kontantstrøm NetCom Konsern 2000 Kommentarer til regnskapet 2000 (MNOK) Konsernregnskapet for NetCom er utarbeidet i samsvar Valuta KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Tap ved salg av anleggsmidler Effekt av pensjonskostnad Nedskrivning av investeringer Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter med God Regnskapsskikk. Konsernet opererer kun innenfor telekommunikasjonsvirksomhet, og det er således ikke utarbeidet segment regnskaper. Alle inntekter er generert i Norge, med unntak av noe roaminginntekter. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet for NetCom består av morselskapet NetCom ASA, Oslo, og selskaper hvor NetCom ASA Balanseposter i utenlandsk valuta er bokført til balansedagens kurs per Transaksjoner i utenlandsk valuta er bokført til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Urealisert valuta-gevinst og tap per er bokført i resultatregnskapet. Anleggsmidler/avskrivninger Alle kostnader relatert til GSM-nettet, inkludert teknisk utstyr, kommunikasjonsutstyr og tjenester direkte relatert til utbyggingsprosjektet, er aktivert. Utbyg- 14 KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i varige driftsmidler Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FØR ENDRET FINANSIERING KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetalinger av langsiktig gjeld Innbetaling av egenkapital Konsernbidrag mottatt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter direkte eller indirekte har kontrollerende eierinteresser. I balansen er kostprisen av aksjene i morselskapet eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Betalt merverdi som ikke kan fordeles på eiendeler, aktiveres som goodwill. Goodwill avskrives over fem år. Selskapet er et underkonsern av Telia AB. REGNSKAPSPRINSIPPER Inntekter Samtaleinntekter og tilknytningsavgifter inntektsføres gingskostnader knyttet til egne ansatte er ikke aktivert. Rentekostnader i forbindelse med finansieringen av utbyggingen av nettverket er ikke aktivert. Selskapet ble tildelt UMTS lisens i Lisenskostnaden på MNOK 200, er aktivert som anleggsmiddel, og vil bli avskrevet over lisensens levetid (12 år). Investeringer avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningene starter fra og med det tidspunkt driftsmiddelet blir satt i drift. 15 Netto kontantstrøm Beholdning av bankinnskudd og kontanter Beholdning av bankinnskudd og kontanter 31.12* ved levering, mens faste avgifter blir inntektsført i den perioden de tilhører. Salgs- og markedsføringskostnader Estimert økonomisk levetid er som følger: Nettverksinvesteringer 8-20 år UMTS lisens over lisens perioden (12 år) * Herav bundne midler Salgs- og markedsføringskostnader i forbindelse med kundetilgang er kostnadsført. IT-utstyr/software Inventar 3-5 år 5 år Utleie-telefoner 2 år Kundefordringer Påkostning leide lokaler over leietiden Kortsiktige kundefordringer inkluderer alle kundeford- Kjøretøy 5 år ringer som forfaller innen ett år. Fordringene vises netto etter avsetning for beregnet fremtidige tap. Pensjonsforpliktelser I henhold til NRS sin foreløpige regnskapsstandard Lager vedrørende pensjonskostnader, er årets pensjonskostnad Lageret er vurdert til laveste verdi av virkelig verdi og kostnadsført under lønn og sosiale kostnader i resultat- kostpris, basert på FIFO-prinsippet. regnskapet. Pensjonsforpliktelsen måles som nåverdien

10 NetCom Konsern 2000 Noter til konsernregnskapet 2000 av de estimerte fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig må anses opptjent frem til balansedagen. Beregningen baserer seg på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig lønnsnivå, grunnbeløp i folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Netto pensjonsforpliktelse vises som langsiktig gjeld, eller som langsiktig fordring ved overfinansiering. Finansielle instrumenter For at konsernet skal kunne sikre seg mot svingninger i rentenivået, har konsernet inngått rentebytteavtaler. Disse rentebytteavtalene er direkte knyttet til de underliggende lånebeløp, og defineres derfor som rentesikringsinstrumenter. Renteinntekter og rentekostnader bokføres løpende. 1. DRIFTSINNTEKTER (BELØP I MNOK) Konsernet opererer kun innenfor telekommunikasjonsvirksomhet, og alle inntekter er generert i Norge, med unntak av noe roaming inntekt. Tilknytnings- og faste avgifter Samtaleinntekter Salg av telefoner og tilknyttede produkter Andre inntekter Sum driftsinntekter Utsatt skatt Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med 2. NETTVERKS- OG PRODUKTKOSTNADER (BELØP I MNOK) 16 utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregninger er basert på en nominell skattesats på 28%. Leide linjer Trafikkavgifter til andre operatører Kostnader for telefoner og tilknyttede produkter Andre nettverks- og produktkostnader Sum nettverks- og produktkostnader LØNN OG SOSIALE KOSTNADER (BELØP I MNOK) Lønn/arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Andre personalkostnader Sum lønn og sosiale kostnader Gj. sn. antall ansatte Til konsernets revisor er det kostnadsført TNOK 665 i revisjonshonorar, samt TNOK 581 for rådgivningstjenester. Godtgjørelse til administrerende direktør var som følger (NOK): Lønn Bonus, opsjoner, og andre ytelser Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Totalt

11 I løpet av året innløste administrerende direktør opsjoner på aksjer til NOK 216,25, aksjer til NOK 223,17 og aksjer til 297,18. Markedspris for aksjene på innløsningsdato var henholdsvis NOK 415, NOK 463 og NOK 463. Gevinstene knyttet til dette inngår i linjen «Bonus, opsjoner og andre ytelser» i oppstillingen over. 6. UTSATT SKATT (BELØP I MNOK) Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregningene er basert på en nominell skattesats på 28%. Beregningene er basert på følgende kriterier: (i) Forskjeller som påvirker skattemessig resultat Bonus til administrerende direktør fastsettes for ett år om gangen, og baseres på oppnåelse av budsjettmål. Administrerende direktør har rett til kompensasjon i en periode på 12 måneder ved opphør av ansettelsesforhold. I tillegg har han rett til kompensasjon på månedlig basis i en ytterligere 12 måneders periode, som sammen med annen lønn sikrer samme lønnsnivå. Positive og negative midlertidige forskjeller som på reverseringstidspunktet enten øker eller reduserer skattemessig resultat. Disse utlignes når det forventes at reverseringen vil skje i samme periode. (ii) Forskjeller som hverken har innvirkning på skattemessig resultat eller kan utlignes. Administrerende direktør har rett til førtidspensjon fra fylte 60 år. Årlig førtidspensjon skal utgjøre 60% av fast årslønn og løper til fylte 67 år. Alle fremførbare skattemessige underskudd løper i mer enn 5 år. 18 Enkelte ledende ansatte i selskapet har avtale om etterlønn innenfor en 12 måneders periode ved oppsigelse. Årlig kompensasjon til styrets formann er NOK NOK var utbetalt til de andre styremedlemmene. Det er ikke stilt garantier for, eller utstedt lån til, verken administrerende direktør eller styremedlemmer. Alle transaksjoner mellom konsernet og nærstående parter er foretatt på armlengdes avstand. 4. ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader som utgjør MNOK 816 inkluderer MNOK 494 (MNOK 410) i salgs- og distribusjonskostnader. Salgs- og distribusjonskostnader inkluderer kostnader i forbindelse med opptak av nye kunder (bl.a. provisjoner), generelle markedsføringskostnader og kostnader i forbindelse med registrering av kundene. Positive Negative Positive Negative Positive Negative forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller (i) Forskjeller som utlignes Utestående fordringer Aksjer Varelager Avskrivbare anleggsmidler Fremførbart skattemessig underskudd Sum Netto utsatt skattefordel, Nominell skattesats 28% (ii) Forskjeller som ikke utlignes Aksjer Pensjonsforpliktelse Sum Netto utsatt skattefordel, Nominell skattesats 28% NETTO FINANSKOSTNADER (BELØP I MNOK) Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom regnskapsmessig- og skattemessig resultat. Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finanskostnader Årets overskudd før skattekostnad Mottatt konsernbidrag Ikke fradragsberettigede poster Konsernposter Anvendelse av fremført underskudd (1 529) (190) (161) Endring i midlertidige forskjeller 89 (143) 53 Årets skattegrunnlag 0 0 0

12 Skattekostnad 10. LAGER (BELØP I MNOK) Årets betalbare skatt Forskjeller mellom avsatt og utlignet skatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad SIM-kort Telefoner Annet utstyr Avsetning for foreldet utstyr 0 0 (2) Sum lager ANLEGGSMIDLER (BELØP I MNOK) 20 Kontor- IT-utstyr/ Teknisk UMTS Bygninger Sum maskiner, software anlegg/ lisens inventar o.l. komm.utstyr Akkumulert anskaffelseskost per Tilgang i året, til anskaffelseskost Avgang i året, til anskaffelseskost Akkumulert anskaffelseskost per Akkumulerte avskrivninger per Årets ordinære avskrivninger og nedskr Akkumulerte avskrivninger på avgang Akkumulerte avskrivninger per Bokført verdi per Avskrivningssatser 20% - 33% 20% - 33% 5% % 12 år Leie periode Goodwill er ferdig avskrevet i Siste års avskrivning var MNOK KUNDEFORDRINGER Kundefordringer vises netto etter avsetning for fremtidige tap for konsernet, som er MNOK 69 (MNOK 70 i 1999). I 2000 var bokført tap på krav (konstatert pluss endring i avsetninger) på MNOK 43 (MNOK 47 i 1999). 12. ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER (BELØP I MNOK) Fordringer på andre operatører Påløpte inntekter Forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer AKSJER I ANDRE SELSKAPER 13. EGENKAPITAL Selskap Konsernets Antall Aksjekapital Kostpris Bokført verdi eierandel aksjer (NOK 1 000) (NOK 1 000) (NOK 1 000) Yes Interactive AS 5,07 % Aksjekapital Den utstedte aksjekapitalen i NetCom ASA består av ordinære aksjer pålydende NOK 0,50, samt preferanseaksjer pålydende NOK 0, ANDRE FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER (BELØP I MNOK) Aktiverte finansielle kostnader Lån til kunder* Lån til forhandlere Annet Totale andre finansielle anleggsmidler *hovedsakelig finansiering av håndsett

13 Endring i egenkapital i 2000 fremkommer som følger: Rentebytteavtaler (beløp i MNOK) (beløp i MNOK) Aksje- Annen innskutt Kapital egenkapital Annen egenkapital Egenkapital per Ny egenkapital (konvertering av opsjoner) 131 Netto mottatt konsernbidrag 729 Årets overskudd for konsernet 299 Egenkapital per Nominelt beløp Mottar Betaler Kontraktsperiode mnd NIBOR 5,095% mnd NIBOR 5,050% mnd NIBOR 5,400% mnd NIBOR 6,610% mnd NIBOR 5,580% mnd NIBOR 5,570% ANNEN KORTSIKTIG GJELD (BELØP I MNOK) 22 Aksjonærer per 31. desember 2000 Navn Land % ordinære aksjer Antall ordinære aksjer 1 Telia Norge Holding AB SWE 84.25% Telia NetCom Holding AS NOR 15.75% Telia AB har forretningskontor i Stockholm og utarbeider konsernregnskap, hvor NetCom inngår. Kopier av konsernregnskapet kan fås utlevert på NetCom sitt kontor i Sandakervn. 140, 0403 Oslo. Påløpte kostnader Påløpte renter Offentlige avgifter, feriepenger, o.l Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld PENSJONSFORPLIKTELSER 14. ANNEN LANGSIKTIG GJELD Konsernets ansatte omfattes av en pensjonsordning som gir rett til en definert fremtidig pensjonsytelse. Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved nådd pensjonsalder, samt størrelsen på ytelser fra folketrygden. Pensjonsordningen administreres gjennom et livsforsikringsselskap. Per var 559 ansatte inkludert i pensjonsordningen. Langsiktige banklån (beløp i MNOK) Avdragsplan på lånefasilitet Lånefasilitet Rente Benyttet Etter 2004 per * per Fasilitet A (avdragslån) ,01% Fasilitet B (trekkfasilitet) 600 7,67% Sum langsiktige banklån *) Inkludert effekt av rentebytteavtaler Begge lånefasilitetene er arrangert gjennom et syndikat ledet av Chase Manhattan Bank. Låneavtalen ble inngått i mai 1997, og løper til år Dersom overskuddslikviditeten når et gitt nivå, er NetCom forpliktet til en noe raskere tilbakebetalingstakt fra og med år Ved beregning av de fremtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn: Avkastning 8,0% 8,0% 8,0% Diskonteringsrente 7,0% 7,0% 7,0% Økning i lønnsnivå 3,3% 3,3% 3,3% Inflasjon 2,5% 2,5% 2,5% Pensjonsregulering 2,5% 2,5% 2,5% I balansen er netto pensjonsforpliktelse klassifisert under langsiktig gjeld, eller under langsiktige fordringer ved overfinansiering. Årets pensjonskostnad er inkludert under lønn og sosiale kostnader i resultatregnskapet. Låneavtalen har begrensninger i forhold til utbytteutdeling.

14 Pensjonskostnad (beløp i MNOK) NetCom har en leasingavtale i forbindelse med bilordning for enkelte ansatte og av driftsmessige hensyn. Bilene leases for en periode på 3 år av gangen. Ved utgangen av 2000 hadde NetCom 80 leasede biler til en årlig kostnad på MNOK 13. Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidlene (2) (2) (1) Endringer i estimater og pensjonsplaner Netto pensjonskostnad I forhold til konsesjon om utbygging av UMTS nettverk er det per i dag inngått avtale med leverandør om utbygging. 20. KONSERNSELSKAPER 24 Netto pensjonsmidler/forpliktelser (beløp i MNOK) Nåverdi av påløpte pensjonsforpliktelser (40) (34) (26) Verdi av pensjonsmidlene Beregnet netto pensjonsforpliktelse (4) (5) (2) Endringer i estimater og pensjonsplaner 2 1 (1) Netto pensjonsforpliktelse (2) (4) (3) Selskap Aksje- Antall Pålydende Konsernets Kapital (NOK 1000) aksjer verdi (NOK) Eierandel % NetCom GSM as , Klart Svar AS NetCom Mother ANS KASSEKREDITT Oslo, 29. mars 2001 Styret i NetCom ASA NetCom GSM as har en kredittfasilitet for kassekreditt og garantistillelser med Den norske Bank på MNOK 150. Per var ingen beløp trukket mot kassekreditten. MNOK 15,8 var trukket i form av garantistillelser. Se pkt.18 nedenfor. Leif Frode Onarheim Bengt Broman Ole Morten Hustad Kenneth Karlberg (Styreformann) 18. PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Som en del av konsernets eksisterende låneavtale er alle aksjene som NetCom ASA har i NetCom GSM as pantsatt til lånesyndikatet. I tillegg har NetCom inngått avtale om negativ pantstillelse i forbindelse med et langsiktig syndikert lån og en kassekreditt. Jörgen Latte Anne Solveig Olstad Lene Villumsen Per hadde konsernet avgitt garantier på totalt MNOK 15,8 (MNOK 16,3), som hovedsakelig er relatert til konsernets nåværende kontorlokaler. Terje Christoffersen (Administrerende direktør) 19. FORPLIKTELSER Sommeren 1997 underskrev NetCom en 10-års kontrakt for leie av kontorlokaler i Nydalen. Årlig leie beløper seg til ca MNOK 22. I tillegg signerte NetCom en 10 års kontrakt for lokaler i Trondheim i 1998, med årlige leiekostnader på ca MNOK 5.

15 NetCom ASA 2000 Resultatregnskap NetCom ASA 2000 Balanse (MNOK) (MNOK) NOTE NOTE Driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter - konsern Finansinntekter - andre Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktig fordring på konsernselskap Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr. 0,50) Overkursfond Annen innskutt kapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Gjeld til konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 NetCom ASA Kontantstrøm NetCom ASA Kommentarer til regnskapet 2000 (MNOK) NOTE Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Endring i kundefordringer Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av egenkapital Konsernbidrag mottatt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Regnskapet for NetCom ASA er utarbeidet i samsvar med God Regnskapsskikk. NORSK REGNSKAPSLOV AV 1998 Datterselskapers tall skal føres i morselskapets regnskaper ved bruk av egenkapitalmetoden. Finansdepartementet fastslo imidlertid i desember 1999 at hvorvidt man velger å følge denne regelen er en frivillig sak, og derfor har NetCom valgt ikke å bruke egenkapitalmetoden for å føre tall fra datterselskap i regnskapet til morselskapet. De generelle regnskapsprinsippene for NetCom er presentert under konsernregnskapet. Det er ingen endringer i regnskapsprinsipper fra Netto kontantstrøm Beholdning av bankinnskudd og kontanter Beholdning av bankinnskudd og kontanter

17 NetCom ASA 2000 Noter til regnskapet AKSJER I DATTERSELSKAPER 3. UTSATT SKATT (BELØP I MNOK) Selskap Aksjekapital Antall aksjer Pålydende Kostpris Bokført verdi NetCom ASA NOK NOK NOK NOK eierandel % NetCom GSM as , Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregningene er basert på en nominell skattesats på 28%. Beregningene er basert på kriteriet om at positive og negative midlertidige forskjeller, når de reverserer, enten øker eller reduserer skattemessig resultat. 2. EGENKAPITAL Aksjekapital Den utstedte aksjekapitalen i NetCom ASA består av ordinære aksjer pålydende NOK 0,50, samt preferanseaksjer pålydende NOK 0,50. Se note 6 nedenfor. Positive Negative Positive Negative Positive Negative forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller Forskjeller som utlignes Fremførbart skattemessig underskudd Sum Netto utsatt skattefordel, nominell skattesats 28% Endring i egenkapital i 2000 fremkommer som følger: Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom selskapets regnskapsmessige- og skattemessige resultat. 31 (beløp i MNOK) Annen innskutt Aksjekapital egenkapital Annen egenkapital Egenkapital per Ny egenkapital (utøvelse av opsjoner) Netto mottatt konsernbidrag 22 Årets overskudd 3 Egenkapital per Årets overskudd/(underskudd) før skattekostnad 5 (1) 0 Mottat konsernbidrag Fremførbart skattemessig underskudd brukt i året (36) 0 0 Andre poster Årets skattegrunnlag 0 (1) 0 Skattekostnad Endring i utsatt skatt (1) 0 0 Skattekostnad (1) PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Som en del av konsernets eksisterende låneavtale er alle aksjene som NetCom ASA har i NetCom GSM as pantsatt til lånesyndikatet. I tillegg har NetCom inngått avtale om negativ pantstillelse i forbindelse med et langsiktig syndikert lån og en kassekreditt.

18 5. LØNN OG ANDRE GODTGJØRELSER Revisor har mottatt NOK i revisjonshonorar. Årlig kompensasjon til styrets formann er NOK NOK var utbetalt til de andre styremedlemmene. Det er ikke stilt garantier for, eller utstedt lån til, verken administrerende direktør eller styremedlemmer. Alle transaksjoner mellom selskapet og nærstående parter er foretatt på armlengdes avstand. 6. AKSJONÆRER PER 31. DESEMBER 2000 Se note 13 i konsernregnskapet Oslo, 29. mars 2001 Styret i NetCom ASA Leif Frode Onarheim Bengt Broman Ole Morten Hustad Kenneth Karlberg (Styreformann) Jörgen Latte Anne Solveig Olstad Lene Villumsen Terje Christoffersen (Administrerende direktør)

19 Med nye vinner-ambisjoner 34 Fra venstre: Harald Kristian Næss, direktør IT, Morten Birkeland, direktør Marked Salg Privat, Geir Løvnes, direktør Marked Produkt, Olav Madland, direktør Marked Salg Bedrift, Gunnar Gjørtz, direktør Økonomi og Finans, Sondre Aarrestad, direktør Interaktiv, Bjørn Egil Jensen, direktør Telenett, August Baumann, direktør Organisasjon og Selskapsutvikling, Terje Christoffersen, administrerende direktør. NetCom-sjefen poengterer at selskapet har lykkes godt i sine ambisjoner de to-tre siste årene med å kombinere lønnsomhet og vekst. Han understreker at når kundeveksten flater ut, blir det enda viktigere å redusere frafallet. - Men mobil-kundene er ikke blant de mest trofaste. 35 For drøye to år siden passerte NetCom kunder. Jeg vil bli overrasket om vi ikke i løpet av høsten 2001 bryter million-streken, sier adm. direktør Terje Christoffersen. Ved inngangen til den mobile høyhastighetsepoken med skjerpet konkurranse fra mange kanter, understreker Christoffersen: - NetCom skal også bli en av morgendagens vinnere ved fortsatt å gi kundene valuta for pengene og være i tetsjiktet når det gjelder kundebehandling. I perioden har NetComs omsetning steget fra 1,7 til 2,9 mrd. NOK, bunnlinjen har utviklet seg fra MNOK -187 til drøyt MNOK 400, og kundetallet har vokst fra til , inklusive de rundt kundene til tjenesteleverandørene som har avtale med NetCom om bruk av mobilnettet. KUNDEFOKUS - Grunnlaget for denne positive utviklingen er at vi har klart å gi våre kunder valuta for pengene. Det er innlysende at kundeveksten etter hvert flater ut etter som Norge allerede har en mobil penetrasjon på 75%. Derfor blir det stadig mer om å gjøre at vi i tiden fremover fortsatt leverer tjenester og produkter som kundene opp- Hvordan skal NetCom klare dette? - Vi er i god gang med å etablere et kundebehandlingssystem som medfører at vi i løpet av et par år skal innta posisjonen blant de beste selskapene i Norge på kundebehandling- og oppfølging. Dette er en viktig og naturlig del av vår grunnleggende filosofi om at det er vår evne til å tilfredsstille kundene som er det avgjørende suksesskriteriet. Gårsdagens triumfer er ingen garanti for seire i morgen. STERK EIER - Hvordan vil det nye eierskapet påvirke NetCom? - Utviklingen i 2000 bekreftet at selskapet definitivt er ferdig med barneårene og går inn i en mer moden fase med nye utfordringer. Et eierskifte var naturlig, fordi vi lever som nyttige, morsomme og spennende, uavhengig som en liten mobilaktør i det store bildet trenger å ha av tid og sted. Det er vår utfordring å utnytte de vold- tunge partnere når det gjelder kapitaltilgang, produkt- somme teknologiske mulighetene nettopp på denne utvikling og utvikling av kompetanse. At Telia er måten også i årene fremover, sier Christoffersen. kommet inn som eier av NetCom til en pris som såvel

20 Visste du at... NetCom i løpet av 2000 hadde mer enn dobbelt så mange basestasjoner (GSM-antenner) i drift enn det selskapet er pålagt gjennom konsesjonsvilkårene? oss. Vi har tidligere vist at vi overoppfylte konsesjonsvilkårene for GSM-nettet. Nå går vi i gang med å bygge ut UMTS-nettet. Samtidig utvikler vi produkter og tjenester som dette nettet skal fylles med, og som skal gi oss en ledende posisjon innenfor mobilt internett. Vi skal gjenta vinner-resepten på GSM, og gi kundene verdier de setter pris på: Både nytte og underholdning. Tekstmeldings-eksplosjonen er vel det beste eksemplet hittil på at kundene får valuta for pengene. Det er her slaget vil stå også i høyhastighetsalderen. NetCom skal ikke bare være med i denne kampen - vi skal også være på vinnersiden. vare på disse. Enkelt sagt mener jeg at vi i NetCom forsatt av og til skal skyte fra hofta, men vi må også innse at vi mange ganger også har, og bør ta oss tid til å tenke oss om og finsikte. Vi skal bevare vår «fighting spirit», det skal være lov å feile men ikke to ganger på rad. Vi skal også være systematiske på de områdene som er av stor betydning for at vi også i fremtiden skal lykkes med å tilfredsstille våre kunder. - Når passerer NetCom en million kunder? - Jeg vil bli overrasket om ikke det skjer i løpet av høsten MERKENAVNET EN STYRKE - Men selv blir du ikke med NetCom inn i den nye, 36 selger som kjøper er vel tilfredse med, er meget bra. Det nye eierskapet har allerede hatt positive effekter. Vi har marginene, og jeg tror det vil skje en konsolidering i bransjen, fordi vi ikke har befolkningsmessig grunnlag - Hvilken betydning har merkenavnet med så mange aktører på banen? - I løpet av kort tid har NetCom etablert seg som et utfordrende fasen? - De mål som ble satt for NetCom ved min tiltredelse med hensyn til vekst, lønnsomhet og eierstruktur, er 37 nå en tung industriell eier i ryggen og er godt rustet til å for så mange aktører. Vi i NetCom ser imidlertid frem- merkenavn som representerer store verdier. Vi er godt nådd. Jeg ser frem til neste fase i den trådløse utvikling- møte de videre utfordringene vi står overfor som veksten av tjenestetilbydere som leier nettkapasitet som kjent og har et godt omdømme. Dette vil vi utvilsomt en mobilt internett hvor selskapets nye ledelse er vel selskap. en mulighet, ikke en trussel. ha nytte og glede av i fremtiden ikke minst fordi vi er rustet til oppgavene, sier Terje Christoffersen. i en bransje der produktene er veldig like. Oppfatning- KLAR TIL NYTT KRAFTTAK SKAL LEVERE SOM LOVET en av leverandøren er viktig når produktene er lite - Etter å ha investert flere milliarder i GSM-nettet skal - Konkurransen vil ikke bli mindre når det er gitt fire differensiert. Her har vi et godt utgangspunkt å bygge NetCom ta et nytt krafttak å investere betydelige beløp lisenser på høyhastighetsnett, mens det har vært to videre på når konkurransen skjerpes ytterligere. de kommende årene i et høyhastighetsnett. Hvordan er GSM-nett. Er ikke lønnsomheten i fare? muskelstyrken? - Etter min mening kan det settes spørsmålstegn ved om BEVARE DYNAMIKKEN - NetCom har et solid fundament for å klare denne det er mulig å få fire landsdekkende høyhastighetsnett - Ute av barneårene og på vei inn i en moden, etablert viktige oppgaven. Vår strategi er å være ledende på lønnsomme. Noen av konsesjonene er så ambisiøse at fase hvordan skal NetCom bevare barndommens mobil tale og mobilt internett. Vår lisens til å bygge et det blir spennende å se om alle makter dette både når dynamikk, vitalitet og innovasjonsevne det som har høyhastighetsnett er i denne sammenheng av sentral det gjelder utbyggingstempoet og det finansielle. lagt grunnlaget for resultatene hittil? betydning. Jeg får sitere min forgjenger som sa at for å NetCom regner med at myndighetene følger opp konse- - Dette er utvilsomt en av mine aller viktigste utford- lykkes i telekom-industrien, må en ha dype lommer og sjonsvilkårene strengt og påser at de følges i praksis. ringer som leder. Her er det viktig å finne en balanse stor tålmodighet. Gjennom de siste års utvikling er Net- Det er på ingen måte gitt at vi i Norge kan få fire høy- som medfører at vi både har den hurtigheten og omstil- Com kommet dit at vi er en solid leverandør med gode hastighetsnett til å gå rundt. På den annen side var det lingsevnen som har vært vårt varemerke, men samtidig resultater, finansiell styrke og en kundemasse som har ingen som trodde at svenskene ville få lønnsomhet ut av sørger for at vi arbeider veldig systematisk og målrettet vokst sterkt. Denne posisjonen har vi forsterket også tre GSM-nett, men disse går jo glimrende. I NetCom på områder av stor betydning. Som etablert selskap det siste året, da det nå er 17 konkurrenter på banen, går vi inn i den nye mobil-epoken med stor glede og med opp mot en million kunder må vi eksempelvis selv- mens det tidligere bare var to. Dette presser naturligvis stor tro på at vi skal klare de utfordringene vi har påtatt følgelig ha systemer og rutiner som sørger for at vi tar

21 Går nye veier i kunnskapsutvikling Utviklingen i telekomindustrien skjer i et akselererende de forretningsmessige utfordringer et selskap som tempo. Drivkraften bak NetComs sterke fremgang i et NetCom står overfor, men som også har betydelig marked preget av stor konkurranse, er de ansattes individuell kompetansemessig nytteverdi. kompetanse. I selskapets arbeid for å styrke fremtidig I alt 80 NetCom-ansatte har deltatt i disse to vekst og lønnsomhet er høy kompetanse, utvikling av programmene, og selskapet vil videreføre dette samarbeidet med Handelshøyskolen BI. kunnskap og kreativ dynamikk i organisasjonen en grunnpilar. NetCom går nye veier for å utvikle kompetanse og sikre kreativitet. Eksempelvis var NetCom NetCom utviklet et internt lederprogram med hoved- I tillegg til management-programmet på BI har trolig det første selskapet i Skandinavia med egen fokus på utøvelse av lederrollen. portal for nettbasert læring, med både interne og eksterne kurs. NetCom hadde ved utgangen av 2000 en medarbeiderstab på 605 fast ansatte, fordelt på 60% menn koordinator for NetComs managementprogram: Førsteamanuensis Arne Krokan, Handelshøyskolen BI og 40% kvinner. Gjennomsnittsalderen var 33 år. 70% I NetCom var utfordringen å stimulere folk som var travelt av de ansatte i NetCom hadde høyere utdanning ut opptatt med virksomhetens driftsoppgaver til kreativitet, over videregående skole. samt å kunne utnytte teoriene fra den nye økonomien til å Selskapet satser bredt og nytenkende på kompetanseutvikling, kunnskapsflyt i organisasjonen og tiltak som fremtidige inntjening. Svært mange av deltakerne på skape nye tjenester som skal være grunnlaget for bedriftens pro- skaper trivsel og en stimulerende jobbsituasjon. MANAGEMENT-PROGRAM I samarbeid med Handelshøyskolen BI har NetCom gjennomført to management-program rettet inn mot grammet har vist stor kreativitet, mange har skiftet jobb internt i selskapet som følge av sine nye kunnskaper, og ikke minst: De har formet et hav av nye ideer til konkrete prosjekter som dels er gjennomført allerede og dels vil bli gjennom- ført de neste par årene. 39

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no NetCom ASA Å R S R A P P O R T 1999 Fremtiden er trådløs www.netcom.no 1 Innhold Dette er NetCom 2 Nøkkeltall 2 Årets hovedtrekk 3 Styrets beretning for NetCom ASA 5 NetCom Konsern 1999, årsregnskap 12

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

I 1992 tippet NetCom-ledelsen at andelen nordmenn med mobiltelefon i 2002 ville være 20 prosent

I 1992 tippet NetCom-ledelsen at andelen nordmenn med mobiltelefon i 2002 ville være 20 prosent NetCom 2002 I 1992 tippet NetCom-ledelsen at andelen nordmenn med mobiltelefon i 2002 ville være 20 prosent I Dette er NetCom 3 I Historikk 3 I Årets milepæler 4 I Nøkkeltall 7 I Full fart i jubileumsåret

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Årsberetning 2007 Innholdsfortegnelse Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Hovedtrekk 4 Marked og produkter 6 Pris og konkurranse. 8 Investeringer 9 Finans 10 Organisasjon, ansatte, likestilling,

Detaljer

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13 NetCom 2003 Innhold: Historikk 2 Dette er NetCom 2 Milepæler i 2003 5 Nøkkeltall 6 Med kunden som sjef 8-10 Skaper konkurranse 11 Trådløst - selvfølgelig 12-13 Har ikke savnet fasttelefon én dag 14-15

Detaljer

NetCom 2001. Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I

NetCom 2001. Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I NetCom 21 Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I I NetCom konsern 21, årsregnskap 1-21 I NetCom ASA 21, årsregnskap 22-27 I Revisjonsberetning 28 I

Detaljer

Det er jeg som bestemmer i NetCom.

Det er jeg som bestemmer i NetCom. 2006 Det er jeg som bestemmer i NetCom. Pia Meling, kunde () Mobiloperatøren, kunden og alle de fine tallene. I et marked hvor produkter og tjenester er så like, er det viktig å være annerledes. I mobilmarkedet

Detaljer

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å forholde seg til. Mer frihet og enkelhet mindre bryderi

Detaljer

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere.

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003  Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 00 ll 200 fremtiden er trådløs 2004 200 0 l 200 00 ll 200 200 innhold Historikk 5 Dette er NetCom 5 Milepæler i 200 7 Nøkkeltall 8 I verdensklasse 10-12 Fokusert på etikk og samfunnsansvar 1 Eldre kaster

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

1 Historikk høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 Resultatregnskap Merkantildata konsern

1 Historikk høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 Resultatregnskap Merkantildata konsern Årsrapport 2001 Innhold 1 Historikk og høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 16 Resultatregnskap Merkantildata konsern 17 Balanse Merkantildata konsern

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse 2 Dette er Telenor Telenor er det ledende tele-, IT- og medieselskapet i Norge. Fra en posisjon som nasjonal teleoperatør har konsernet utvidet sitt virksomhetsområde til et bredt spekter av produkter

Detaljer

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan ÅRSRAPPORT 2011 It s easier to leaseplan LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS Trond Nordal Driftsdirektør Anders Jørgensen IT-direktør Marius Paus Markedsdirektør Pål Balke Direktør forretningsutvikling Anders

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

Ørjan Kirkefjord, Administrerende Direktør

Ørjan Kirkefjord, Administrerende Direktør Årsrapport 2014 Ørjan Kirkefjord, Administrerende Direktør Hei! Gjennom de 4 siste år har FARA som selskap og som innovatør for smarte løsninger til offentlig transport gjennomgått en transformasjon i

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer