NETCOM ASA Presentasjon av 2. kvartal 1999 Terje Christoffersen Administrerende direktør 23. august 1999

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NETCOM ASA Presentasjon av 2. kvartal 1999 Terje Christoffersen Administrerende direktør 23. august 1999"

Transkript

1 NETCOM ASA Presentasjon av 2. kvartal 1999 Terje Christoffersen Administrerende direktør august 1999

2 NETCOM: NetCom er Norges første og største private teleoperatør. Selskapet tilbyr en rekke telekom- og internett-relaterte produkter med fokus på mobile løsninger. 2

3 BAKGRUNN Etablert i 1989 av Orkla og Kinnevik som den første private teleoperatør i Norge Startet kommersiell drift september 1993 Emisjon og børsnotering mai Notert på Oslo Børs og SEAQ Lånefinansiering av et syndikat ledet av Chase Manhattan, MNOK Ble tildelt konsesjon for GSM 1800 mars første år med overskudd, 103 MNOK 3

4 NETCOM KONSERN - EIERSTRUKTUR Comvik International 24,8% Ameritech International 19,6% Tele Danmark 19,6% Orkla ASA 11,0% Others 25,0% NetCom ASA 100% NetCom GSM as 4

5 GENERELT En av to GSM-operatører i det nest mest penetrerte markedet i verden 93% befolkningsmessig dekning 657,376 kunder pr Distribusjonskanaler: Egen franchisebasert forhandlerkjede Klart Svar Dagligvareforretninger, kiosker og bensinstasjoner Partner-forhandlere Hvite- og brunevarekjeder Direktesalgsstyrke 5

6 NETCOM GSM AS - ORGANISASJON Administrerende direktør Terje Christoffersen Finans og administrasjon Gunnar Gjørtz Personal Torill Gråberg Informasjon og Samfunnskontakt Per Bjørkum M arked Salg Mikal Rohde Marked Produkt Arild Nilsen Telenett Bjørn Egil Jensen IT Harald K. Næss 6

7 HOVEDTREKK 2. KVARTAL 1999 REKORDVEKST I ABONNEMENTER RESULTATMARGINER 7

8 RESULTATMARGINER Resultat før skatt i 2. kvartal 1999 var 90 MNOK, mot 40 MNOK for samme periode i 1998 Resultat før skatt i første halvår 1999 var 135 MNOK, mot 43 MNOK for samme periode i 1998 EBITDA-marginen økte fra 28% til 35% fra 2. kvartal 1998 til 2. kvartal

9 ABONNEMENTER Antall kunder økte med , til totalt Dette utgjør 37% av veksten i mobilmarkedet i kvartalet Sterk vekst i bedriftsmarkedet Telefoni inntekter i NetCom var 601 MNOK, en økning på 26% i forhold til 2. kvartal 1998 Verdiøkende tjenester stadig økende, SMS utgjør 6% av omsetningen 9

10 KUNDEUTVIKLING NETTO KUNDETILVEKST PR. KVARTAL kv.96 2.kv.96 3.kv.96 4.kv.96 1.kv.97 2.kv.97 3.kv.97 4.kv.97 1.kv.98 2.kv.98 3.kv.98 4.kv.98 1.kv.99 2.kv.99 10

11 KUNDEUTVIKLING TOTALT ANTALL KUNDER 1.kv.96 2.kv.96 3.kv.96 4.kv.96 1.kv.97 2.kv.97 3.kv.97 4.kv.97 1.kv.98 2.kv kv.98 4.kv.98 1.kv.99 2.kv

12 GJENNOMSNITTLIG ANTALL RINGEMINUTTER PR MND. PR. KUNDE Postpaid Gjennomsnitt Prepaid kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv.99 12

13 GJENNOMSNITTLIG INNTEKT PR. MND. PR. KUNDE (Ekskl. mva) kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv.99 Postpaid Gjennomsnitt Prepaid

14 INFORMASJONS TJENESTER OG TEKSTMELDINGER Antall meldinger SMS og informasjonstjenester utgjorde 6% av totale inntekter i 2. kvartal ,6 meldinger pr. bruker pr. dag kv.97 2.kv.97 3.kv.97 4.kv.97 1.kv.98 2.kv.98 3.kv.98 4.kv.98 1.kv.99 2.kv.99

15 MARKED 2. KVARTAL 1999 (1) Sterk økning i antall kunder, i kvartalet. Sammenlignet med samme kvartal i 1998, Kampanjer med kontantkort i kombinasjon med telefoner Kampanje med abonnement - Gullfisk, er en abonnementstype med lave ringepriser Økning i antall strategiske kunder 15

16 MARKED 2. KVARTAL 1999 (2) utsalgssteder i 2. kvartal - styrket distribusjon viser gode resultater Churn - et håndterbart nivå 16

17 KONTANTKORT-MARKEDET Kontantkort en industritrend - en katalysator for vekst Kontantkort representerer 42% av den totale kundebasen Ca. 50% av kontantkort-kunder har registrert seg - økt kundelojalitet Rettet mot innovatører - fremtidig vekst Målet er å tiltrekke og beholde kontantkort-kunder ved å tilby gode verdiøkende tjenester 17

18 MOBIL PENETRASJON I NORGE Det totale mobilmarkedet pr. juni '99 sammenlignet med mai ' % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Age Total Penetrasjon mai '98 Penetrasjon juni '99 Potensiale 18

19 NetCom Duo (DuoSvar og DuoNett) Gjør mobiltelefonen til husstandens primærtelefon DuoSvar: Felles telefonsvarer for husstanden og mobiltelefon. Varsling til mobiltelefon DuoNett: Fast forvalg på et utvalg fastlinjetjenester 19

20 MotHer - en web portal, lansert 1. juni 99 Integrerer mobiltelefoni med internett tjenester Web portal for fastlinje internett, direkte knyttet til mobilen Personlig tjeneste Målgruppe år Inngangsbillett til ungdoms-markedet Kundelojalitet - registrering av kontantkort-kunder Kundeopptak: ved lansering, i dag over

21 ISP - INTERNET SERVICE PROVIDER Gratis internett-tilgang for NetComs mobilkunder Lansering september 1999 Utvidelse av tjenestespekteret inn i det mobilrelaterte området internett WAP-telefoner og mobil høy-hastighets datateknologi som f.eks. GPRS, vil gjøre mobiltelefonen til en hovedferdselsåre for nett surfing Posisjonerer NetCom for internettet - når som helst og hvor som helst - teknologi-uavhengig 21

22 EBITDA MNOK EBITDA* marginen økte fra 28% til 35% fra 2. kvartal 1998 til 2. kvartal kv.98 2.kv.98 3.kv.98 4.kv.98 1.kv.99 2.kv *EBITDA: Driftsresultat før avskrivninger

23 EBIT MNOK EBIT* marginen økte fra 15% til 22% fra 2. kvartal 1998 til 2. kvartal kv.98 2.kv.98 3.kv.98 4.kv.98 1.kv.99 2.kv *EBIT: Driftsresultat

24 NETCOM ASA NØKKELTALL (REGNSKAPSTALL I NOK 1.000) 2. kvartal % Første halvår % Endring Endring Antall kunder ved periodens slutt % % Kundetilgang i perioden % % Gjennomsn. inntekt pr. kunde pr. mnd (NOK) % % Gjennomsn. ringeminutter pr. kunde pr. mnd % % Telefoni-inntekt % % EBITDA % % EBIT % % Resultat før skatt % % Investeringer % % Fri kontantstrøm 1) % % 1)Resultat før skatt + avskrivinger - investeringer 24

25 NETCOM ASA KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP (NOK 1.000) 2. kvartal Første halvår Year Telefoni inntekt Salg av telefoner og tilknyttede produkter Driftsinntekter Nettverks- o g produktkostnader Lø nn o g sosiale kostnader Ordinære avskrivnin ger Tap på fordringer Annen driftskostnader (1) Driftsresultat Netto finans poster Resultat før skattekostnad Skattekostnad p å ordinært resultat Resultat Resultat p r.aks je - NOK 1,37 0,62 2,05 0,65 1,54 Utvannet resultat pr. aksje - NOK 1,37 0,62 2,05 0,65 1,54 1) Hvorav forhandlerprovisjoner og markedsføringskostnader

26 NETCOM ASA KONSOLIDERT BALANSE (1) (NOK 1.000) ANLEGGSMIDLER 30. juni juni des.98 Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Kundefordringer Andre fordringer Kontanter, bank- og postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

27 NETCOM ASA KONSOLIDERT BALANSE (2) (NOK 1.000) 27 EGENKAPITAL 30. juni juni des.98 Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr. 0,50) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til bank Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

28 NETCOM ASA KONSOLIDERT KONTANTSTRØM (NOK 1.000) 2. kvartal Første halvår År Resultat for perioden Avskrivinger Netto likviditetsendring fra virksomheten Investeringer Fri kontantstrøm

29 20 STØRSTE AKSJONÆRER PR. 13. AUGUST Comvik International NOR 24,84 % 2 Unibank A/S S/A Collective Clien SGP 19,61 % 3 Ameritech International USA 19,58 % 4 Orkla ASA NOR 10,96 % 5 KLP Forsikring Aksje NOR 2,25 % 6 Folketrygdfondet NOR 2,10 % 7 Storebrand Livsforsikring Aksjefondet NOR 2,05 % 8 Vital Forsikring ASA v/vital kapitalforvaltning NOR 1,21 % 9 Gjensidige Livsforsikring Investeringsavdeling NOR 0,95 % 10 Goldman Sachs Intern Equity - NOM GBR 0,74 % 11 Fidelity Funds - Eur. Brown Brothers Harri LUX 0,69 % 12 Clydesdale Bank PLC S/A Fidelity Invmnt GBR 0,60 % 13 Banque Paribas - NOM FRA 0,57 % 14 Statoils Pensjonskasse Aksjer - Fin. Avd. NOR 0,44 % 15 Aksjespar Postbanken NOR 0,43 % 16 Chase Manhattan Bank, The Clients Treaty Acc. NOM GBR 0,41 % 17 DnB Real Vekst NOR 0,38 % 18 Skandinaviska Enskilda Foreign Securities - NOM SWE 0,34 % 19 Storebrand AMS c/o Storebrand Spar NOR 0,31 % 20 Vesta Liv c/o Vesta Forsikring NOR 0,30 %

NETCOM ASA. Presentasjon av foreløpig resultat 1999. 15. februar 2000. Terje Christoffersen Administrerende direktør. NetCom Fremtiden er trådløs

NETCOM ASA. Presentasjon av foreløpig resultat 1999. 15. februar 2000. Terje Christoffersen Administrerende direktør. NetCom Fremtiden er trådløs NETCOM ASA Presentasjon av foreløpig resultat 1999 15. februar 2000 Terje Christoffersen Administrerende direktør er Norges første og største private teleoperatør. Selskapet tilbyr en rekke telekom- og

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

NetCom 2001. Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I

NetCom 2001. Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I NetCom 21 Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I I NetCom konsern 21, årsregnskap 1-21 I NetCom ASA 21, årsregnskap 22-27 I Revisjonsberetning 28 I

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere.

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13 NetCom 2003 Innhold: Historikk 2 Dette er NetCom 2 Milepæler i 2003 5 Nøkkeltall 6 Med kunden som sjef 8-10 Skaper konkurranse 11 Trådløst - selvfølgelig 12-13 Har ikke savnet fasttelefon én dag 14-15

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal 2003 Styrets beretning Hovedpunkter Omsetning i 4. kvartal på MNOK 98,0 EBITDA i 4. kvartal på MNOK 4,4 Positivt resultat før skatt i 4. kvartal på MNOK 14,5

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 373,7 mill., som tilsvarer en økning på NOK 24,9 mill. (7,1%)

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge Kvartal Vest, Lørenskog 2010/2. 2010/1. halvår kvartal Management Accounts Sjøkvartalet, Lervig Brygge Redegjørelse for Management Accounts for 1. halvår 2010 Hansa Property Group AS ( HPRO, Selskapet

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter, noe svakere marginer Driftsinntektene i første halvår 2009 ble 25 468 MNOK (23 281 MNOK), en økning på

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2015

Rapport for 2. kvartal 2015 Rapport for 2. kvartal 2015 Rapport for 2. kvartal 2015 Folkia AS byttet i mai 2015 navn til Folkefinans AS. Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester.

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer