NETCOM ASA. Presentasjon av foreløpig resultat februar Terje Christoffersen Administrerende direktør. NetCom Fremtiden er trådløs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NETCOM ASA. Presentasjon av foreløpig resultat 1999. 15. februar 2000. Terje Christoffersen Administrerende direktør. NetCom Fremtiden er trådløs"

Transkript

1 NETCOM ASA Presentasjon av foreløpig resultat februar 2000 Terje Christoffersen Administrerende direktør

2 er Norges første og største private teleoperatør. Selskapet tilbyr en rekke telekom- og internett-relaterte produkter med fokus på mobile løsninger s strategi er - ledende innen Mobiltelefoni - ledende innen Mobilt Internett

3 Bakgrunn Etablert i 1989 av Orkla og Kinnevik som den første private teleoperatør i Norge Startet kommersiell drift september 1993 Emisjon og børsnotering mai Notert på Oslo Børs og SEAQ. Lånefinansiering av et syndikat ledet av Chase Manhattan, MNOK Resultat før skatt 1999, 331 MNOK Introduserte en rekke internettbaserte tjenester i løpet av 1999 Nummer 1 på Oslo Børs vinnerliste siste 3 år - 556% kursstigning

4 eierstruktur per 11. februar 2000 Comvik International 16% Ameritech International* 20% Tele Danmark 20% Orkla ASA 10% Andre 34% ASA 100% GSM as * Del av SBC-gruppen

5 Generelt En av to GSM-operatører i det nest mest penetrerte markedet i verden. 62% penetrasjon i Norge. 93% befolkningsmessig dekning kunder per Distribusjonskanaler: Egen franchisebasert forhandlerkjede Klart Svar Dagligvareforretninger, kiosker og bensinstasjoner Partner-forhandlere Hvite- og brunevarekjeder Direktesalgsstyrke Totalt utsalgssteder

6 GSM as Administrerende Direktør Terje Christoffersen Informasjon og samfunnskontakt Per Bjørkum Økonomi & Finans Gunnar Gjørtz Administrasjonssekretær Trude Sundby Organisasjon & Personal Torill Gråberg IT Harald K. Næss Telenett Bjørn Egil Jensen Marked Salg Mikal Rohde Marked Produkt Bjørn Erik Reinseth Internett Haakon Klæbo

7 Hovedtrekk 1999 Vekst - Omsetning - MOU - Kundevekst Lønnsomhet Strategi - EBITDA - Resultat før skatt - Mobil data - MotHer - ISP - WAP Sterk forbedring Mobiltelefoni & Mobilt internett

8 Resultat Resultat før skatt i 1999 var 331 MNOK, mot 103 MNOK i 1998 Resultat før skatt 4. kvartal 1999 var 73 MNOK, mot 20 MNOK 4. kvartal 1998 EBITDA-marginen økte fra 26% til 33% fra 1998 til 1999 EBITDA-marginen økte fra 26% til 31% fra 4. kvartal 1998 til 4. kvartal 1999

9 Vekst i omsetning og bruk (1) Minutter per kunde Postpaid økte med 12% fra 4. kvartal 1998 til 4. kvartal 1999 Prepaid økte med 5% fra 4. kvartal 1998 til 4. kvartal 1999 Inntekt per kunde Postpaid økte med 9% fra 4. kvartal 1998 til 4. kvartal 1999 Prepaid økte med 8% fra 4. kvartal 1998 til 4. kvartal 1999

10 Vekst i omsetning og bruk (2) Telefoni-inntekt for 1999 var MNOK, opp 29% sammenlignet med samme periode 1998 Telefoni-inntekt 4. kvartal var 658 MNOK, opp 28% sammenlignet med 4. kvartal 1998 Antall kunder økte med ( i 1998) SMS utgjorde 9% av omsetningen i 4. kvartal 1999

11 Kundeutvikling - totalt antall kunder Prepaid Postpaid 0 1.kv.96 2.kv.96 3.kv.96 4.kv.96 1.kv.97 2.kv.97 3.kv.97 4.kv.97 1.kv.98 2.kv.98 3.kv.98 4.kv.98 1.kv.99 2.kv.99 3.kv.99 4.kv.99

12 Gjennomsnittlig antall ringeminutter Per mnd per kunde Postpaid Gjennomsnitt Prepaid kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv.99 Gjennomsnittlig antall ringeminutter per mnd i 1999 Postpaid 179 min. Gjennomsnitt 139 min. Prepaid 79 min.

13 Gjennomsnittlig inntekt Per mnd per kunde (ekskl mva) Postpaid Gjennomsnitt 486 Prepaid kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv.99 Gjennomsnittlig inntekt per mnd per kunde i 1999 Postpaid NOK 445 Gjennomsnitt NOK 322 Prepaid NOK 144

14 Informasjonstjenester og tekstmeldinger Antall betalbare meldinger Tekstmeldinger utgjorde 9% av omsetningen i 4. kvartal 1999 og 7% for året totalt kv.97 2.kv.97 3.kv.97 4.kv.97 1.kv.98 2.kv.98 3.kv.98 4.kv.98 1.kv.99 2.kv.99 3.kv.99 4.kv.99

15 som innovatør Nye produkter - MotHer - WAP tjenester - Internett (ISP-Internet Service Provider)

16 EBITDA MNOK EBITDA* marginen økte fra 26% i 1998 til 33% i kv.98 2.kv.98 3.kv.98 4.kv.98 1.kv.99 2.kv.99 3.kv.99 4.kv.99 *EBITDA: Driftsresultat før avskrivninger

17 EBIT MNOK EBIT* marginen økte fra 12% i 1998 til 19% i kv.98 2.kv.98 3.kv.98 4.kv.98 1.kv.99 2.kv.99 3.kv.99 4.kv.99 *EBIT: Driftsresultat

18 ASA Konsern nøkkeltall (Regnskapstall i MNOK) ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Goodwill 4 8 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer 2 0 Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Kundefordringer Andre fordringer Kontanter, bank- og postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

19 År 2000 og fremtiden Hvorfor er så spennende? Fortsatt store vekstmuligheter innen mobiltelefoni Bruk per kunde Produkt-tilbud Vesentlig bredere sortiment til bedriftskundene Mobilt internett vil revolusjonere informasjons- og handelsløsninger

20 Eksempler på produkter år 2000 MobMania - Nye spill og underholdningstjenester på GSM Info Elektronisk påfylling Kontant - Fra - sikker betaling over - GSM abonnement på nettet, billig SMS og til mobil Eksterne innholdsleverandører på GSM Info - Flere prisklasser (for innholdsprising), egne nummer

21 Merkantildata og lanserer felles salgsteam Tar sikte på eget selskap 7 personer Operativt fra Rettet mot bedriftsmarkedet Telekomløsninger IP-løsninger Integrasjonsløsninger IT-løsninger

22 Hvordan ser utviklingstallene for Mobilt Internett ut? Mobil users WAP PC/Internett brukere (Kilde: Forrester Research)

23 Internett i lommen 2000 Wireless Internet Global / Mobile Global e-shopping Mobile banking Mobile gambling Mobile video Mobile , chat Mobile web-surfing Location dependent info search Mobile newspapers

24 ASA Konsern Konsolidert resultatregnskap (MNOK) Året Telefoni inntekt Salg av telefoner og tilknyttede produkter Driftsinntekter Nettverks- og produktkostnader Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Andre driftskostnader (1) Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat Resultat per aksje - NOK 1,06 0,27 4,99 1,54 Utvannet resultat per aksje - NOK 1,06 0,27 4,99 1,54 1) Hvorav forhandlerprovisjoner og markedsføringskostnader

25 ASA Konsern Konsolidert balanse (MNOK) (1) ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Goodwill 4 8 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer 2 0 Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Kundefordringer Andre fordringer Kontanter, bank- og postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

26 ASA Konsern Konsolidert balanse (MNOK) (2) EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr. 0,50) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 4 3 Sum avsetninger for forpliktelser 4 3 Annen langsiktig gjeld Gjeld til bank Annen langsiktig gjeld 1 0 Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

27 ASA Konsern Konsolidert kontantstrøm (MNOK) Året Året Resultat for perioden Avskrivning Netto likviditetsendring fra virksomheten Investeringer Fri kontantstrøm

28 20 største aksjonærer Per 11. februar Unibank A/S S/A Tele Danmark A/S DNK 20,39 % Ameritech International USA 19,57 % Comvik International NOR 15,90 % Orkla ASA NOR 10,12 % KLP Forsikring Aksje NOR 2,64 % Storebrand Livsforsikring Aksjefondet NOR 1,92 % Folketrygdfondet NOR 1,47 % Vital Forsikring ASA v/dnb kapitalforvaltning NOR 1,33 % Gjensidige Nor Spare Investeringsavdeling NOR 1,31 % State Street Bank & Client Omnibus D USA 0,69 % Morgan Stanley and C Clients safe custody GBR 0,64 % Bank of New York Eur the S/A Ldn Dir nom USA 0,59 % Morgan Stanley & Co S/A Customer segrega GBR 0,55 % Postbanken Aksjespar NOR 0,53 % Chase Manhattan Bank the clients treaty acc GBR 0,49 % Goldman Sachs Intern equity nontreaty cus NOR 0,48 % Fleming & Co. Ltd. L Robert Clients account GBR 0,46 % DnB Real Vekst NOR 0,46 % Verdipapirfondet AVA C/O avanse forvaltning NOR 0,45 % Storebrand AMS C/O Storebrand Spar NOR 0,44 %

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

NetCom 2001. Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I

NetCom 2001. Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I NetCom 21 Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I I NetCom konsern 21, årsregnskap 1-21 I NetCom ASA 21, årsregnskap 22-27 I Revisjonsberetning 28 I

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen Agenda 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen 3 Konserndirektør finans Kvartalsrapport Expert Eilag, Q1-2002 Sigurd

Detaljer

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 373,7 mill., som tilsvarer en økning på NOK 24,9 mill. (7,1%)

Detaljer

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere.

Detaljer

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal 2003 Styrets beretning Hovedpunkter Omsetning i 4. kvartal på MNOK 98,0 EBITDA i 4. kvartal på MNOK 4,4 Positivt resultat før skatt i 4. kvartal på MNOK 14,5

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2015

Rapport for 2. kvartal 2015 Rapport for 2. kvartal 2015 Rapport for 2. kvartal 2015 Folkia AS byttet i mai 2015 navn til Folkefinans AS. Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester.

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Kistefos årsresultat 2014

Kistefos årsresultat 2014 REGNSKAP 2014 Regnskap 2 Kistefos årsresultat 2014 Årsresultatet i Kistefoskonsernet ble for 2014 NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL Eksklusivitetspartnerne for Aquabeautine XL ekspanderer Rekkevidden for Dermaclarine styrket gjennom flere distributøravtaler; økt interesse i industrien

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring Rapport for 1. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2008 mottatt 16 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer