Tele- og datanettverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tele- og datanettverk"

Transkript

1 Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av telenettet for fasttelefon og ADSL hvordan IP-telefon fungerer oppbygningen av mobiltelefonnettet ansvarsforholdene for telenettet lover og regler som gjelder for telenettet oppgavene til Post- og teletilsynet Innledning Vi så på telenettet også på Vg1. Dette er et nett som i utgangspunktet er bygd opp for å kople sammen telefoner. Nå er det flere typer signaler som går over dette nettet, for eksempel kan vi kople oss til Internett via ADSL. Telenettet består av sentraler og samband. Mobiltelefonnettet er bygd opp med sentraler, der hver sentral har flere basestasjoner. Telenettets historie Som nevnt er telenettet i utgangspunktet bygd opp for kople sammen telefoner. Ordet telefon kommer av ordene tele, som betyr fjern, og fon, som betyr lyd. Grunnlaget er altså overføring av lyd mellom to steder som er fjernt fra hverandre. 1.p , 11:41

2 8 TELE- OG DATANETTVERK Telefonen ble oppfunnet av Alexander Graham Bell i Norge var tidlig ute med å ta i bruk oppfinnelsen, allerede i 1880 kom en telefonforbindelse mellom Kristiania (Oslo) og Drammen. Det begynte med små privateide teleselskaper som etter hvert ble slått sammen til et statseid televerk. I dag er det Telenor Nett AS som eier, driver og bygger ut telenett. Dette er et aksjeselskap der staten eier nok aksjer til å ha kontroll med selskapet. Selv om Telenor eier og driver nettet, kan andre firmaer leie bruk av nettet og tilby kunder telefonabonnement og utstyr som koples til telenettet. Statens teleforvaltning ble opprettet av staten for å godkjenne utstyr som brukes, forhandlere og installatører. Det har nå skiftet navn til Post- og teletilsynet. Siden starten har det vært en stor utvikling av telenettet. I begynnelsen ble analoge talesignaler overført over kopperkabler. Sentralene var manuelle, og sentralbordoperatører koplet sammen kablene mellom dem som skulle føre en samtale. ADSL = en engelsk forkortelse for «Asymmetric Digital Subscriber Line» Utviklingen førte til at sentralene ble automatiserte, slik at det ikke var nødvendig med operatører. Fra 1997 er signalene blitt digitale, slik at de automatiske sentralene egentlig er digitale datamaskiner som sender signaler i riktig retning. Dette har ført til at telenettet ikke bare kan overføre talesignaler, men også digitale datasignaler, for eksempel ADSL for Internett. ADSL er et parallelt system til telefoni, som bruker de samme overføringslinjene. ADSL-signalene går altså ikke inn i telefonsentralen og koples til en annen abonnent, men koples videre til et eget datanett. Kopperkablene finnes fortsatt, men er i stor grad blitt supplert med radiolinjer, satellittkommunikasjon og fiberoptiske kabler. Telenettet er i stadig utvikling, og trådløs overføring med mobiltelefon får nå større og større utbredelse. GSM = Globalt System for Mobilkommunikasjon UMTS = Universal Mobile Telecommunications System På mobiltelefonsiden er det to nettleverandører, Telenor og NetCom, som begge har GSM-nett. De andre som selger mobiltelefonabonnementer til kunder, leier plass i nettet hos disse to leverandørene. Det vil i fremtiden bli utbygd et nett som kalles UMTS eller 3Gnettet. UMTS står for «Universal Mobile Telecommunications System». Dette vil gi 8 10 ganger raskere overføringshastighet enn GSM-nettet. Både NetCom og Telenor er i ferd med å bygge ut UMTS-nett i Norge. Det er telekommunikasjonsmontøren som arbeider med telenettet. 1.p , 16:56

3 TELE- OG DATANETTVERK 9 På grunn av den store utviklingen i telenettet er dette yrket svært viktig, og det er viktig at utdannelsen av telekommunikasjonsmontører er god nok, og at montørene også får mulighet for etterutdanning slik at de alltid har kunnskap om utviklingen. Oppbygningen av telenettet På Vg1 lærte vi at telenettet er oppbygd av sentraler og samband. Samband knytter sentralene sammen, og det knytter abonnentene til sentralene. Utlandet FS I (Oslo) FS II GS ES App. Fjernsamband Nærsamband Abonnentsamband Tverrvei Fjernsentral klasse I (FS I) Fjernsentral klasse II (FS II) Gruppesentral (GS) Endesentral (ES) Figur 1.1 Telenettets oppbygning Figur 1.1 viser oppbygningen av telenettet i Norge. Dette telenettet er det Telenor Nett AS som har ansvaret for å bygge ut og holde ved like. I Norge har vi en Fjernsentral 1, FS I-sentralen. Den er i Oslo og står for kontakten med utlandet. FS I har kontakt med alle FS IIsentralene. For å få en effektiv overføring internt i Norge har alle FS II-sentralene en direkte forbindelse med alle de andre FS IIsentralene som ikke går innom FS I. Gruppesentraler og endesentraler er mindre sentraler som fordeler signalene ut til abonnentene. Tverrveier er ekstra samband mellom to sentraler som det er stor trafikk imellom. 1.p , 13:54

4 10 TELE- OG DATANETTVERK rute = å rute et signal vil si å finne en «vei» mellom to punkter. Å rute = å styre, lede SMS = Short Message Service. Tjenesten gjør det mulig å sende korte meldinger mellom mobiltelefoner MMS = Multimedia Message Service. Dette er en videreutvikling av SMS. MMS er ikke begrenset til meldinger med bare tekst, men kan også sende og motta multimediemeldinger med bilder, video, lyd osv. Oppbygningen av mobiltelefonnettet Mobiltelefonnettet er bygd opp med sentraler som hver har flere basestasjoner, det lærte vi i Vg1. Det er basestasjonene som har kontakt med den enkelte mobiltelefon. En mobiltelefon sender hele tiden ut informasjon til nærmeste basestasjon slik at sentralen til enhver tid vet hvor telefonen befinner seg. På den måten kan sentralen vite hvor samtaler inn til telefonen skal rutes (styres). Hvis en mobiltelefon er innenfor rekkevidden av mer enn en basestasjon, vil den automatisk velge den stasjonen som gir best signal. Dette systemet gjør at telefonen automatisk og uten brudd skifter fra basestasjon til basestasjon uten at brukeren merker det. I dette systemet er det også bygd inn andre tjenester, som SMS og MMS. Figur 1.2 Mobilnettets oppbygning ADSL- og IP-telefoni På Vg1 så vi at ADSL er en måte å kople seg til Internett på. Denne metoden bruker eksisterende telelinjer og har svært stor kapasitet. ADSL leveres i flere hastigheter, avhengig av hvilken pris vi er villig til å betale. Felles for alle hastighetene vi kan abonnere på, er at hastigheten ut fra datamaskinen vår er lavere enn hastigheten inn til datamaskinen vår. 1.p , 13:54

5 TELE- OG DATANETTVERK 11 IP-telefoni = telefonsystem over Internett Vi kan kople telefonsamtaler over Internett, dette kalles IP-telefoni. Disse telefonsamtalene kan foretas via datamaskin eller via egne IP-telefonadaptere. De ulike leverandørene har ulike måter å kople slike telefonsystemer på, derfor er det viktig å følge leverandørens anvisninger. Kvaliteten på IP-telefonsamtalen er sterkt avhengig av hastigheten på ADSL-abonnementet og av om det foregår annen trafikk over ADSL-forbindelsen. Figur 1.3 IP-telefoni Post- og teletilsynet (PT) forvaltningsorgan = en statlig etat som skal sørge for at statens lover og regler følges konsesjon = tillatelse til å drive med tjenester autorisasjon = en spesiell tillatelse som gis i henhold til spesielle regler Post- og teletilsynet PT er et frittstående forvaltningsorgan som ligger under Samferdselsdepartementet. Hovedansvarsområdene for tilsynet er å regulere og overvåke post- og telekommunikasjonssektoren i Norge. PT er selvfinansiert, primært gjennom gebyr fra teleoperatørene. Ansvarsområdene til PT er i hovedsak konsentrert om disse oppgavene: føre kontroll med at lover, forskrifter og konsesjonsvilkår blir fulgt ha tilsyn med de som driver virksomhet på post- og teleområdet føre register over de som driver virksomhet på post- og teleområdet utarbeide forskrifter forvalte autorisasjonsordninger ha ansvaret for typegodkjenning av utstyr 1.p , 16:56

6 12 TELE- OG DATANETTVERK gjøre kontroller av teleutstyr som tilbys i markedet ha ansvaret for standardisering innenfor teleområdet ha ansvaret for radiofrekvensforvaltning ha ansvaret for telefonnummerforvaltning bidra til økt beredskap og sikkerhet innenfor teleområdet ta del i internasjonalt arbeid drive rådgiving overfor Samferdselsdepartementet Av denne lista ser vi at Post- og teletilsynet har mange viktige oppgaver innenfor det området som denne delen av boka handler om. aktør i telenettet = bedrift som tilbyr teletjenester til kunder Post- og teletilsynet har hjemmesider på der vi kan finne all informasjon om tilsynets ansvar og aktiviteter. Som vi ser av dette kapitlet, er det mange forskjellige aktører i telenettet i dag. For å hjelpe oss med å velge leverandører og å finne hva som passer for den enkelte, har Post- og teletilsynet opprettet en egen nett-webside der en sammenligner priser og tjenester. REPETISJONSOPPGAVER 1 Hva betyr ordet telefon? 2 Finn ut hvilket mobiltelefonabonnement som passer best for din bruk av mobiltelefon. 3 Hvilken oppgave har Post- og teletilsynet? 4 Hva er IP-telefoni? 5 Hva påvirker kvaliteten på en IP-telefonisamtale? 6 Hva var den opprinnelige grunnen til å bygge opp et telenett? 7 Hva består telenettet av? 8 Hva består mobiltelefonnettet av? 9 Hva står forkortelsen GSM for? 10 Hva er et forvaltningsorgan? 11 Hva er autorisasjon? 1.p , 16:56

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Les teksten i vedlegg A før du besvarer oppgavene 20, 21 og 22.

Les teksten i vedlegg A før du besvarer oppgavene 20, 21 og 22. Eksamensoppgaver 2003, SIE 5070; IKT og Marked Les teksten i vedlegg A før du besvarer oppgavene 20, 21 og 22. Oppgave 1 a. Selskapet Bell Co startet i 1877 basert på potentially valuable patents. b. Patentrettighetene

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Mobilbruk, radiosignaler og helse

Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse. Brosjyren er utgitt av Telenor i samarbeid med NetCom og Mobile Norway i juli 2010. Mobilbruk, radiosignaler og helse Hvordan fungerer

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgave 1. opplag ISBN 82-492-0456-5 Redaktør: Mai Gythfeldt Bilderedaktør: Mai Gythfeldt Grunndesign: Stein Holmboe Erichsen Omslagsdesign:

Detaljer

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998 Sammenligning av SIP og H.323 Norwegian Computing Center / Applied Research and Development NOTAT/NOTE 6,3,3 + IMEDIA/10/98 Eirik Maus Peter D. Holmes Oslo October 1998 IMiS Kernel NR-notat/NR Note Tittel/Title:

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

1.2 Hva er et teknologisk system?

1.2 Hva er et teknologisk system? 1.2 Hva er et teknologisk system? Et teknologisk system kan sies å være et samspill mellom aktører, teknologiske komponenter, prosesser, lover og naturlige ressurser. Aktørene kan være leverandør og produksjonsindustrien,

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Teknologi og lov Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Kandidatnummer: 398 Leveringsfrist: 25.4.2007, klokken 12:00 Til sammen

Detaljer

SPESIAL: STATUS: Adresse: Telektronikk Televerkets Forskningsinstitutt (Norwegian Telecom Research) P.O. Box 83 N-2007 Kjeller, Norway

SPESIAL: STATUS: Adresse: Telektronikk Televerkets Forskningsinstitutt (Norwegian Telecom Research) P.O. Box 83 N-2007 Kjeller, Norway Innhold TEMA: Introduksjon, Kjell Stordahl 3 Prognosemetoder en oversikt, Kjell Stordahl 5 SPESIAL: Scenarios for introduction of broadband services in telecommunication networks, Rolf B Haugen and Bente

Detaljer

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Om Meg siden på Office 365

Om Meg siden på Office 365 Viste du at Om meg er bedriftens egen private «LinkedIn» Med Om Meg kan du utnytte hele bedriftens kunnskap bedre. Om Meg siden på Office 365 Om Meg siden må ikke handle om fag. Det kan brukes til å fange

Detaljer

Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt

Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt 10010101010101001001010001011 00010010101011010010101001010 10101010010010100010110001001 01010110100101010010101010101 00100101000101100010010101011 01001010100101010101010010010

Detaljer

Omgivelser og organisasjoner i endring

Omgivelser og organisasjoner i endring Omgivelser og organisasjoner i endring Semesteroppgave i OADM1001 ved UiO Høsten 2010 Skrevet av Hallvard Stavnes Mørck Antall ord: 2955 Innholdsfortegnelse 1. Innledning og problemstilling... 3 2. Organisasjonsendringsteori...

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

TAC (Traveler Assistance Center)

TAC (Traveler Assistance Center) TAC (Traveler Assistance Center) Utforming av systemegenskaper i henhold til bruker- og tilbyderkrav Helene Alexandra Aanesen Øymo Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder:

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 176 2003 29. april Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Sigurd Manneråk

Forhandlinger i Stortinget nr. 176 2003 29. april Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Sigurd Manneråk Forhandlinger i Stortinget nr. 176 2003 29. april Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Sigurd Manneråk 2669 Møte tirsdag den 29. april kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 75):

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank SPRÅKRÅDET Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006 Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank Brevet

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer