Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for NOIL Hovedstyret"

Transkript

1 Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2007

2 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Årsregnskap 4. Innkomne forslag 5. Medlemskontingenten 6. Arbeidsplaner Budsjett for Valg For hovedstyret Kari-Anne Steffensen Gorset 2

3 ÅRSBERETNING FOR 2007 FRA HOVEDSTYRET I NOIL Organisasjon: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Økonomiplanlegger: Vararep: Kari-Anne Steffensen Gorset Randi Braastad Bjørn Vidar Pettersen Berit Skollerud Anne Gry Linnerud Helge Ulven De ovennevnte har dannet hovedlagets arbeidsutvalg. Fotballstyret: Leder Morten Berg, styremedlemmer Monica Fredriksen, Bente Krågsrud, Jan Magne Ulven, Christian Berge, Rune Rønningen og Tore Lindheim. Andre tillitsvalgte og styreoppnevnte: Trippelrennkomite: Husstyret: Turn: Revisorer: Kontrollkomite: Utdanningskontakt: Idrettsrådet: Valgkomite: Banekomite: Lysløypestyret: Snøscooter/løypekjøring: Øyvind Lodsby, Lene Møller-Christensen og Erik Trehjørningen, Bjørn Vidar Pettersen, Jan Briskeby, Kai Gaarder, Rune Rønningen. Odd Slåttland, Odd Rustad, Anne Marie Briskeby Holsve og Gunnar Stokke sen. Aasta Skogan Bøe, Hilde Gullen Grøntjernet Stein Briskeby og Kristin Kristiansen Karen Grete Briskeby og Bjørn Ole Juul-Hansen Gunnar Jordet Berit Skollerud Hovedstyret Per A. Solli, Helge Ulven, Tom Ole Orhagen, Kjell Berge, Kjell Olav Hagen. Finn Holst, Tore Brokerud, Per Almquist, Knut Pedersen, Ingvald Munkerud, Lars Lien, Martin Bøe og Morten Berg. Martin Bøe 3

4 Grendeutvalg: Basarkomite: Støttegruppe: Utleie Noilhuset: Web-redaktør: Gunnar Jordet (NOIL s repr.) Anne Marie Briskeby Holsve, Else Marie Morka, Trine Løken, Anders Brokerud, Reidun Midtlie, Randi Jordet og Trond Holen Karen Grete Briskeby, Anne Marie Briskeby Holsve, Unni Brokerud, Anne Marie Tokerud, Toril Flemvåg, Hege Sandvik og Aud Brua Marit og Gunnar Stokke sen. Jan Magne Ulven NOIL har hatt 417 medlemmer i 2007, herav 257 hovedmedlemmer. 4

5 Hovedlagets arbeid i styreperioden Det er i perioden avholdt 9 styremøter. Av saker vi har arbeidet med er følgende noen av de viktigste: Anlegg: Den største dugnadsjobben i 2007 har vært rehabilitering av gammelt klubbhus etter vannskade. Dette er utført i regi av husstyret. Det ble vedtatt på årsmøtet at det gamle skolebygget skulle rives siden NOIL ikke så seg i stand til å betale vedlikehold for å opprettholde bygget og det var vanskelig å få leid det ut. Rivesøknad er innvilget og Gran og Lunner brannvesen benytter nå skolebygget til øvelsesobjekt i forhold til bl.a røykdykking før de etter planen skal brenne det helt ned våren Det er gjort en stor dugnadsinnsats for å tømme skolebygget og klargjøre det for riving. Søknad om spillemidler til etablering av ballbinge er videreført. Jordvollen mellom håndballbane og grusbane er fjernet og det er ryddet noe vegetasjon. Økonomi: Det er som nevnt gjort en solid dugnadsinnsats for å få gammelt klubbhus i stand og det resulterte i dugnadsinntekt på kr ,- etter endt forsikringsoppgjør. Basarkomitèen har arrangert basar og overskuddet ble på kr ,-. Loppemarked og auksjon var også i år et populært arrangement og et samarbeidsprosjekt mellom støttegruppa og fotballgruppa. Samlet overskudd ble på kr ,-. Fotballgruppas andel inngår som dugnadsinntekt i regnskapet. NOIL har mottatt et tilskudd på kr 3 600,- fra støttegruppa i Overskudd etter 17. mai-arrangementet ble på kr 8 088,- og tilfalt NOIL. Det ble i 2007 arrangert en pub-kveld og dette ga et beskjedent overskudd. Fotballgruppa har utført dugnader i 2007 og dette består av fotballskole kr ,-, pubkveld kr 2 473,- og katalogutkjøring, flyttedugnader, loppemarked, arbeid i gammelt klubbhus og søppelplukking med til sammen kr ,-. Leieinntekter for NOIL-huset har økt fra kr ,- i 2006 til kr ,- i Gaver: NOIL har mottatt gaver ved Paal Løkens båre og Kirsten Fallangs båre. 5

6 Støttegruppa: I løpet av 2007 har støttegruppa hatt åpen kiosk ved fotballkamper vår og høst. Støttegruppa gjorde sammen med mange andre en kjempejobb i forbindelse med å tømme det gamle skolebygget for ting som var verdt å ta vare på og for søppel. I tillegg har støttegruppa arrangert loppemarked. Basarkomitèen har arrangert basar. De har hatt dugnad for å vaske og rydde på kjøkkenet. Støttegruppa har kjøpt inn 15 nye bord til bruk i salen. Husstyret: Det er avholdt 7 styremøter siste år. Husstyret skal følge med på at alt ved NOIL-huset fungerer som det skal. De skal også ha et våkent øye for evnt. mulige forbedringer og behov for vedlikehold. Det som har tatt mest tid i 2007 har vært rep. av gammelt klubbhus etter vannlekkasjen. Huset har delvis blitt ominnredet slik at det fremstår mer tidsmessig. Nesten alt arbeid har blitt utført på dugnad. Det jobbes med folder for markedsføring av utleie av NOIL-huset. På valg ved årsmøtet i januar er Gunnar Stokke og Odd Slåttland. Sportslig: Fotball er den største sportslige aktiviteten i NOIL. Det har også i 2007 vært et samarbeid i aldersbestemte klasser i NLG med ca 300 spillere totalt. NOIL har eget A-lag og Old boys. Det jobbes kontinuerlig med å bedre anleggssituasjonen. I løpet av året har NOIL vært representert i ei arbeidsgrupppe for å vurdere utskillelse av fotballaktiviteten fra moderklubbene. Dette har bakgrunn i at fotballkretsen ikke lenger tillater et slikt samarbeid som det har vært i NLG. Arbeidsgruppa konkluderte mot slutten av året at det gunstigste for fotballaktiviteten er å skille ut fotballaktiviteten i moderklubbene og stifte en egen fotballklubb. Stiftelsesmøtet ble holdt 8. januar Turngruppa lever i beste velgående. Det er rundt 60 barn fordelt på tre grupper. Det er nå venteliste for å delta på turngruppa. Den yngste gruppa er for de som ikke har begynt på skolen enda. Den andre gruppa har deltakere som har begynt på skolen og de eldste er født i Aasta Skogan Bøe og Hilde Gullen Grøntjernet er instruktører. Det ble dessverre ikke arrangert trippelrenn vinteren 2007, grunnet kort periode med brukbare skiforhold og manglende interesse for å dra i gang aktiviteten. Høsten 2007 startet det opp ei treningsgruppe for alle nivåer to dager i uka (onsdag kl 19 og fredag kl 18). Det legges vekt på å trene sammen og ha det sosialt. Det vil også være aktuelt for deltagerene i denne gruppa å delta på diverse turrenn, sykkelritt og løp. Det er jevnt over ca 15 stk som har møtt opp og hittil har aktiviteten vært løping på ulike nivå og 6

7 gåing. Festligheter og arrangementer: NOIL hovedstyre tok initiativ til å arrangere 17. mai i Nordre Oppdalen. Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe med to representanter fra hovedstyret og ellers frivillige fra bygda. Det var kiosksalg, underholdning og sosialt samvær. Fotballgruppa arrangerte pub-kveld våren Det ble ikke arrangert årsfest i 2007, men husstyret vil arrangere fest 2. februar Annet: Det er gjort et forsøkt på å opprette samarbeid med Svea skilag om satsing på langrenn, men det viste seg at det var vanskelig å få til i praksis. NOIL har bl.a få ressurspersoner å spille på i forhold til langrennsaktivitet. Det har blitt gjort en del arbeid med å få rydda opp i medlemslistene og lage fakturaprogram. I hovedstyret er følgende på valg: Kari-Anne S. Gorset, Randi Braastad, Berit Skollerud, Anne Gry Linnerud og Helge Ulven. Æresmedlemmer: Vi har fire æresmedlemmer i NOIL: Jan Magne Ulven, Odd Slåttland, Per Ulven og Odd Rustad. 7

8 ARBEIDSPLANER 2008 Sportslig drift Sportslig planlegging og gjennomføring ivaretas av de enkelte gruppers årsmøter, styrer og de personer gruppene oppnevner til dette. Det vil være viktig å videreføre sportslig aktivitet som turn, treningsgruppe og trippelrenn m.m. Anlegg Det vurderes å utarbeide og inngå avtale om leie og drift av fotballanlegg. Det undersøkes om muligheter for ballbinge. Det må også gjennomføres iverksetting av videre planer for uteområdet til beste for grenda. Brannvesenet kommer til å ha en del brannøvelser i den gamle skolen og det vil derfor bli en del aktivitet i forhold til dette vinteren og våren Bygget brennes helt ned våren Økonomi Det er viktig å opprettholde aktiviteter som gir inntekter: basar, pub kvelder og andre dugnader og arrangementer. Støttegruppa skal også i år arrangere loppemarked som er deres viktigste inntektskilde, og de tar i mot lopper med stor takk. Det må fortsatt jobbes med å få til mer utleie av klubbhuset, og dette blir en utfordring i Det er ønskelig at det arrangeres 17. mai. Det må jobbes med å utvikle Nye NOIL etter at fotballaktiviteten eventuelt blir borte. Det er foreslått ei arbeidsgruppe som skal se på dette. Medlemsregister NOIL har i 2007 utarbeidet et fakturaprogram for å lette jobben med fakturering av medlemmer. Det er gjort en jobb for å få ryddet opp i medlemsregisteret, men det er fortsatt vanskelig å vite korrekt antall aktive/støtte medlemmer. Dette er en jobb hovedstyret må fortsette å jobbe med i BUDSJETT

9 Sluttkommentar Hovedstyret er godt fornøyd med året som har gått. Mange personer gjør en god innsats for klubben vår og dette gjør at innbyggerne i Nordre Oppdalen har noe felles og samles om. Vi har tilbud til folk i alle aldre, både sportslige aktiviteter og sosiale sammenkomster. Det blir viktig å opprettholde NOIL-huset og uteområdet/anlegget som en møteplass i bygda. Hovedstyret vil takke alle (tillitsvalgte, medlemmer, aktive og dugnadsfolk) som har lagt ned en innsats for Nordre Oppdalen Idrettslag. Mange bedrifter og personer har bidratt med fine gaver og lopper til klubben vår og en stor takk til alle disse. Vi håper mange vil fortsette å bidra til at NOIL skal leve i beste velgående og vi ser frem til et positivt år i Med sportslig hilsen Hovedstyret i NOIL 9

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 STYRET. ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 Hovedstyret har bestått av arbeidsutvalget og ledere i alle grupper. Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Varamedlem: Tone Nordli Bjørn

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010 ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN 2009/20 /2010 Regnskapsperiode 01.01.2009 31.12.2009 1. Sammendrag Asker Skøyteklubb ønsker å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Klubben

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Organisasjon Styret i 2014: Knut Gran Alexander Ballamy Håkon Randar Lauritz Grinvoll Frank Anders Haugli Thomas Slagsvold Caroline Wedel Jarlsberg

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

NR. 2 2009. Bygdeavis for Saksumdal. Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal. Årgang 12

NR. 2 2009. Bygdeavis for Saksumdal. Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal. Årgang 12 NR. 2 2009 Årgang 12 Bygdeavis for Saksumdal Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal Bygdeavis for Saksumdalen Innhold Side 3: Saksumdal Musikkforening Side 4: Rinna IL Side 5: Menighetsrådet Side

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer