Å R S R A P P O R T NOIL FOR 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T NOIL FOR 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT NOIL FOR 2013

2 ÅRSBERETNING FOR 2013 FRA HOVEDSTYRET I NOIL Organisasjon: Leder: Per Almqvist, (valgt som leder fra 2010) Nestleder/sekretær: Gunnar Ånesland, (valgt 2013) Styremedlem/kasserer: Lise B Holt, (valgt 2011) Vararep: Kjersti B Sørumshagen (valgt 2011) De ovennevnte har dannet hovedlagets styre og arbeidsutvalg. I hovedstyret er følgende på valg: Som leder: Per Almqvist. Leder velges for 1 år. Som styremedlemmer: Gunnar Ånesland, da han flytter pr 1. feb Styremedlemmer velges for 2 år. I husstyret er følgende på valg: Reidun Midtli og Odd Slåttland. Husstyrets medlemmer velges for 2 år. Andre tillitsvalgte og styreoppnevnte i 2013: Trippelrennkomite: Husstyret: Turngruppe: Sykkelgruppe Basarkomite: Revisorer: Kontaktpers. politiattest: Valgkomite: Lysløype: Sigurd Holt, Lise Bjertnæs Holt, Yngve Brunskow, Tord Nordli, Bjørn Vesteng, Gunnar Aanesland. Odd Slåttland, Odd Rustad, Anne Marie Briskeby Holsve og Reidun Midtlie Aasta Skogan Bøe og Bente Hæhre. Frank Hagen og Bente Hæhre Anne Marie Briskeby Holsve, Kari Braastad, Anders Brokerud og Mette Berg Kristin Karlsen Kristiansen og Jan Magne Ulven Tord G Nordli Hovedstyret Odd Rustad, og hovedstyret Snøscooter/løypekjøring: Martin Bøe Ballbingeansvar: Utleie Noilhuset: Web-redaktør: Sigurd B Holt Anne Marie Briskeby Holsve Oddvar Gorset 2

3 HOVEDLAGETS ARBEID I Årsmøtet for ble holdt i NOILhuset, 5. februar Hovedfokus i 2013 har vært finansiering og etablering av skateanlegg og rehabilitering av håndballbanen. Det har vært 5 styremøter, 2 kortere planleggingsmøter og møte med representant fra Oppland Idrettskrets. I tillegg har leder møtt på infomøte for alle idrettslag på Hadeland arrangert av Oppland Idrettskrets. Husstyret tok igjen initiativ til 2 dugnader på utearealene. Skråningen ble ferdigstilt, og ny trapp ned mot nedre parkering ble reparert. Støttegruppa bidro med midler til duk, planter og bark. Hovedstyret og mange av våre medlemmer stilte på dugnaden i mai. Det ble også i 2013 holdt 17.mai arrangement på NOILhuset. Stor takk til frivillige som ordner dette. Hovedstyret sto for arrangementet rundt Oppdalsløpet i oktober. Terrengløpet som går i Solliskauen er populært. Kai Arne Sørumshagen og Randi Hæhre vant hhv herre og dameklassen og fikk sitt navn på vandrepokalene. Arrangementet ble slått sammen med ferdigstillelse og åpning av skatebane og flerbruksflate. UNDERGRUPPER OG KOMITEER: Trippelrenn: Det ble gjennomført 5 av 6 planlagte trippelrenn på NOIL i 2013, med til sammen 64 deltaker. Det er stor oppslutning på arrangementene. Trippelrenn som blir arrangert på helg, har vi salg av kaffe og vaffel. Alle deltakere får varm saft etter rennene. Vi arrangerte premieutdeling tilslutt på NOIL huset der det var salg av kaffe, brus, vafler og kaker. Stolte unger ble ropt opp og fikk utdelt premiene sine etter årskull. En stor takk til Martin Bøe for preparering av løyper, husstyret for lån av huset, og alle foreldre som stiller opp og drar lasset. Spinning: Vi fikk i gang spinningen på høsten der Bente Hæhre og Frank Hagen har trent en gruppe hver sin dag. Bente har hatt ansvar mandager fra kl , og Frank onsdager fra kl Oppmøtet er litt varierende, men det er alt fra 4 til 9 stykker som møter opp på treningene hver uke. Det koster 30 kr for medlemmer og 50 kr for ikke medlemmer. Husstyret. Husstyrets oppgave er å følge med på at alt ved Noilhuset fungerer som det skal. De skal også ha et våkent øye for eventuelt mulige forbedringer og behov for vedlikehold. 3 styremøter er avholdt siste året. I løpet av 2013 er det avholdt 2 dugnader på uteområdet i regi av husstyret. I tillegg har det vært flere små dugnader både inne og ute. 3

4 Når det gjelder utleie av Noilhuset har det vært nok et bra år. Økonomien til Noilhuset er god. Vi har et vedtak i Nordre Oppdalen I.L. på at det hvert år skal settes av kr til en egen vedlikeholdskonto for Noilhuset. Dette har gått bra. I tillegg til disse pengene er det kommet inn betydelige pengegaver fra bygdefolk som er «øremerket» denne vedlikeholdskontoen. Pr. 31/ var disponibelt beløp på kontoen kr I tillegg har hovedstyret lånt kr fra vedlikeholdskontoen for å dekke sine utgifter i forbindelse med nyanlegg av skate/tennisbane. Disse pengene skal hovedstyret betale tilbake når de får utbetalt diverse tilskudd når nyanlegget er ferdigstilt. Turngruppa Turningen blir avholdt hver mandag kveld på NOIL. Det består av to grupper, fordelt på alder. Den første gruppen som består av barn fra 3-5 år turner fra Den neste gruppen er i alderen 5-7 år og trener fra Det er plass til 25 barn per gruppe. På den første gruppen med de minste er det venteliste på 4 personer per i dag, mens det er et par ledige plasser på den store gruppen. Det er fysioterapeut Bente Lien Hæhre som står for turningen i dag, med god hjelp av Viktoria Gaarder. Turningen har fokus på grunnleggende motorisk læring. Vi utfører sang, lek, øvelser og hinderløyper. Barna skal ha det moro, mens de utforsker sin egen kropp. De skal kjenne på gleden ved å mestre aktiviteter og oppnå bedre selvbeherskelse av egen kropp. ØVRIG AKTIVITET Anlegg NOIL-huset leies ut til lag, foreninger, og private og offentlige tillstellninger. Det brukes også av laget, spesielt med turnaktivitet for barn, og trippelrennarangement. Ballbingen tåler bra den bruken den blir utsatt for. Et solid teknisk anlegg til gleder for barn i alle aldre. Om sommeren er det ballspill og om vinteren legges det is for skøyteaktivitet.blir nå flittig brukt av både store og små. Vi takker Sigurd Holt for at han tar seg av ettersyn. Johnny Døhlie gjorde en bra job I vinter med å legge skøyteis i ballbingen den ble flitting benyttet av store og små hockeyspillere. Kunstgresset I bingen tok ingen sjkade av isleggingen eller skøyteaktivitet. Takk også til alle som var med å make banen. Fotballbanen med tilhørende anlegg er også i 2013 leid ut til Lunner Fotball. Lunner fotball tar seg av vedlikehold, klipping og vanning. De leier også garderobeanlegg i noilhuset samt lagerplass i uthuset nedenfor parkeringa. Leder i NOIL og leder i Lunner Fotball skal reforhandle leiepris våren Lysløypa rundt «skolejordet» er også NOIL sitt anlegg. Løypa nyttes i forbindelse med trippelrenn og henger sammen med løypeforbindelsen Koperud SÅS. Det ble ikke gjort annet vedlikehold av denne enn at en grunneier hogg noen trær på en parsell. Behov for å gjøre mer hogst i I 2013 startet arbeidet med å lage en skatebane og rehabilitere den gamle håndballbanen til en «flerbruksflate» som kan brukes til ulike aktiviteter, men med hovedvekt på tennis. Skatebanen er anlagt i forlengelse av flerbruksflata mot vest. Den ble bygget opp med sprengstein og stedegne masser, komprimert med grus og asfaltert. Det er ikke laget permanente rails osv på skatebanen da dette vil være med å begrense bruken med bl.a. sykkel. Det kan i stedet nyttes 4

5 flyttbare apparater. Det ble gjort flere vurderinger av hvordan vi kunne få en best mulig overflate billigst mulig. Etter befaring med Veidekke AS, og undersøkelser om grunnarbeider under eksisterende asfalt, valgte vi kun å legge et nytt dekke av asfalt rett på den gamle. Underbygningen under den gamle asfalten er komprimert sjkæl og pukk og har vært meget stabilt i år. Gjenstående arbeider med tanke på å spille tennis er å sette opp gjerde mot vegen og i østenden, samt hogge de store seljene som står mellom banen og vegen. Løypepreparering: NOIL har videreført avtale med Øståsen Skiløyper om preparering fra Koperud ned til og med runden på Skolejordet. Et viktig tiltak for å holde oppe skiaktiviteten i Oppdalen. Martin Bøe er løypekjører for NOIL og kjører opp mange tilførselsløyper på jordene i Nordre Oppdalen i tillegg til at han har preparert lysløypa på Skolejordet etter behov. Stor takk til Martin for innsatsen. Økonomi: Regnskapet er eget bilag og egen post i årsmøtet. SPORTSLIG: Deltagelse i konkuranser: Flere av våre medlemmer, voksne og barn, representerer NOIL i forskjellige skirenn, løp og sykkelritt. Dette setter vi stor pris på. Æresmedlemmer: Vi har fem æresmedlemmer i NOIL: Jan Magne Ulven, Odd Slåttland, Per Ulven, Odd Rustad og Gunnar Stokke sen. Vi minner om vår hjemmeside: Her blir det lagt ut noe informasjon om aktivitetene i laget. Bl a er det nå inne årets og historiske resultater fra Oppdalsløpet. Det legges som regel ut oppstartstider for ulike aktiviteter, samt årsmeldinger og regnskap. En oppdatert hjemmeside er avhengig av at de som vedlikeholder får innspill fra oss alle. Har du noe å bidra med, så ta kontakt med Oddvar Gorset. E-postadresse: Styret ønsker til slutt å rette en stor takk til alle som bidrar med tid og energi til at NOIL og huset vårt i Nordre Oppdalen fungerer så bra. Uten disse ildsjelene får vi ikke det sosiale og levende grendemiljøet vi har i dag. Takk også til dere som møter opp på dugnader, aktiviteter og arrangement som gjennomføres. Og takk til dere som betalter støttemedlemskap. Hovedstyret NOIL Per Almqvist Gunnar Ånesland Lise B Holt Kjersti B Sørumshagen 5

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2007 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 29.01.2008. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Årsregnskap

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 STYRET. ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 Hovedstyret har bestått av arbeidsutvalget og ledere i alle grupper. Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Varamedlem: Tone Nordli Bjørn

Detaljer

INFORMASJON NLI-POSTEN. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig God Jul. www.nlinett.no

INFORMASJON NLI-POSTEN. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig God Jul. www.nlinett.no INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 4 2014 - ÅRG 20 Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig God Jul www.nlinett.no 2 3 NLI-POSTEN Stoff-frister, NLI-Posten: Svein Furuseth

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Saksliste m.v. på side 2

Saksliste m.v. på side 2 I.L. NYBROTT ÅRSBERETNINGER FRA HOVEDLAGET MED AVDELINGER 2014 ÅRSMØTE 23. 2. 2015 KL. 19.00 i Klubbrommet Haraldreina skole Saksliste m.v. på side 2 Saksliste til årsmøtet for I.L. Nybrott i Klubbrommet

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø Tertnes Idrettslag feirer 60-årsjubileum i 2013 2013 Tertnes Idrettslag - historikk Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag.

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015 Velkommen Onsdag 15. april 2015 Protokoll Årsmøte 2015 Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede og innkalling. Antall medlemmer med stemmerett: 23 Vedtak: Innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Tilstede: Leder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Turn Vara 1 Fravær Nestleder Sekretær Leder Tennis Vara 2 Atle Busch

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade Tertnes-jenter med Norway Cup-pokalen etter seier i klasse 15/16 år Tertnes Idrettslag Allianse Tertnes Idrettslag er et allianseidrettslag med 7 undergrupper.

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Organisasjon Styret i 2014: Knut Gran Alexander Ballamy Håkon Randar Lauritz Grinvoll Frank Anders Haugli Thomas Slagsvold Caroline Wedel Jarlsberg

Detaljer

SØKNAD OM KULTURMIDLER

SØKNAD OM KULTURMIDLER SØKNAD OM KULTURMIDLER SONGDALEN KOMMUNE KULTURKONTORET Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf.: 38 18 33 33 Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no FOR ÅRET 2010 SØKNADSFRIST: 1. MAI Sett kryss ved den

Detaljer