Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for NOIL Hovedstyret"

Transkript

1 Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2008

2 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag kl Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Årsregnskap 4. Innkomne forslag -endring av lov for Nordre Oppdalen idrettslag -informasjonssak om grendeutvalget 5. Medlemskontingenten 6. Arbeidsplaner Budsjett for Valg For hovedstyret Kari-Anne Steffensen Gorset 2

3 ÅRSBERETNING FOR 2008 FRA HOVEDSTYRET I NOIL Organisasjon: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Økonomiplanlegger: Vararep: Kari-Anne Steffensen Gorset Vibeke Braastad Bjørn Vidar Pettersen (Vibeke Braastad tok over denne funksjonen i løpet av året) Vara har stilt Anne Gry Linnerud Helge Ulven Katrine Foss Anette Berg De ovennevnte har dannet hovedlagets arbeidsutvalg. Andre tillitsvalgte og styreoppnevnte: Trippelrennkomite: Husstyret: Turn: Revisorer: Kontrollkomite: Utdanningskontakt: Idrettsrådet: Valgkomite: Banekomite: Lysløypestyret: Snøscooter/løypekjøring: Kristin Kristiansen, Oddvar Gorset med mange flere. Odd Slåttland, Odd Rustad, Anne Marie Briskeby Holsve og Gunnar Stokke sen. Aasta Skogan Bøe, Hilde Gullen Grøntjernet Stein Briskeby og Kristin Kristiansen Karen Grete Briskeby og Bjørn Ole Juul-Hansen Gunnar Jordet Kari-Anne Steffensen Gorset Hovedstyret Per A. Solli, Helge Ulven, Tom Ole Orhagen, Kjell Berge, Kjell Olav Hagen, Bjørn Meyer. Finn Holst, Tore Brokerud, Per Almquist, Knut Pedersen, Ingvald Munkerud, Lars Lien, Martin Bøe og Morten Berg. Martin Bøe 3

4 Basarkomite: Støttegruppe: Utleie Noilhuset: Web-redaktør: Anne Marie Briskeby Holsve, Else Marie Morka, Kari Braastad, Anders Brokerud, Reidun Midtlie, Randi Jordet og Trond Holen Karen Grete Briskeby, Anne Marie Briskeby Holsve, Unni Brokerud, Anne Marie Tokerud, Mette Berg og Aud Brua Marit og Gunnar Stokke sen. Oddvar Gorset NOIL har hatt 210 medlemmer i

5 Hovedlagets arbeid i styreperioden Det er i perioden avholdt 7 styremøter. Av saker vi har arbeidet med er følgende noen av de viktigste: Anlegg: Den største dugnadsjobben i 2008 har vært opprydding etter brenning av det gamle skolebygget. Selve brenninga foregikk 30. april. Det var lokale frivillige som stilte opp med maskiner for å få gjort jobben med opprydding. Husstyret har ledet dette arbeidet i samarbeid med representanter fra hovedstyret. I tillegg har husstyret ryddet opp i skråning ned mot nedre p-plass og plantet. Det ble avholdt dugnad på uteområdet før 17- mai og det var godt oppmøte. Det er etablert kontakt med en student på Universitetet for miljø og biovitenskap som kan ta på seg å planlegge opparbeidelse av det resterende på uteområdet i Søknad om spillemidler til etablering av ballbinge er videreført. Lysløypa sør for NOIL-huset styres nå fra NOIL-huset og i 2008 var lysene tent 2 kvelder i uka og dette ble annonsert. Det er behov for å rydde vegetasjon langs lysløypa og dette er påbegynt i Martin Bøe er løypekjører for NOIL og han kjører opp lysløypa, deler av lysløypa mot SÅS og ellers aktuelle løyper på jordene i Nordre Oppdalen. Fotballbanen med tilhørende anlegg er i 2008 leid ut til Lunner fotballklubb. I leieavtalen er det regulert hvem som har ansvaret for vedlikehold o.s.v. Morten Berg er NOIL sin kontaktperson i forhold til leieavtalen Økonomi: Støttegruppa har bekostet grus, duk, planter og bark til uteområdet. Dette var en kostnad på ca ,-. Det er husstyret som har utført jobben på uteområdet. Bok-komitèen for bygdeboka i Nordre Oppdalen avsluttet sitt prosjekt i 2008 med en festmiddag på NOIL-huset. Støttegruppa sto for arrangementet og ble godtgjort med i overkant av kr ,- og restopplaget av bøker. Basarkomitèen arrangerte basar og dette ga et resultat på ca kr ,- brutto. Loppemarkedet og auksjonen ga et resultat på ca kr ,- brutto. Støttegruppa: I løpet av 2008 har støttegruppa arrangert loppemarked og basarkomitèen har arrangert basar. Støttegruppa har bidratt med betydelige midler for å ruste opp uteområdet (grus og beplantning). Høsten 2008 tok støttegruppa på seg å arrangere en avslutningsmarkering for bokprosjektet i Nordre Oppdalen 5

6 Husstyret: Det er avholdt 6 styremøter siste år. Husstyret skal følge med på at alt ved Noilhuset fungerer som det skal. De skal også ha et våkent øye for evnt. mulige forbedringer og behov for vedlikehold. Enkeltsaker vi har brukt mest tid på i 2008 har vært opp-pussing og beplantning av skråning vest for skoleplassen. Ny plass for søppelstativer er også anlagt. På valg ved årsmøtet i januar er Odd Rustad og Anne Marie Briskeby Holsve. Gunnar Stokke sen ble valgt for kun 1 år ved siste årsmøte. Derfor må det også velges et nytt styremedlem for han for 1 år. De to andre velges for 2 år. Sportslig: Fotball har vært den største aktiviteten i NOIL tidligere. Den 8. januar 2008 ble Lunner fotballklubb stiftet og på årsmøtet i NOIL ble det vedtatt å skille ut all fotballaktivitet i NOIL. Fotballmedlemmene i NOIL gikk over til Lunner fotballklubb. Turning er nå den største faste aktiviteten i NOIL. I vårsemesteret 2008 hadde vi tre grupper. Gruppe 1: Barn født 2003 og yngre i alt 24 barn Gruppe 2: Barn født i alt 26 barn Gruppe 3: Barn født 2000 og eldre i alt 15 barn. Til sammen deltok 65 barn på turninga dette halvåret. Hovedtrener var Hilde Gullen Grøntjernet. Assistenttrener var Aasta Skogan Bøe. I løpet av dette halvåret så vi at tilbudet vi kunne gi til de største barna ikke var tilfredsstillende. Utstyret og salen begrenset aktivitetene og mulighetene til at barna skulle utvikle seg. Derfor bestemte vi en aldersbegrensning oppover. Vi valgte da og sette grensen ved 10 år. I høstsemesteret startet vi opp med to grupper. Gruppe 1: Barn født 2003 og yngre i alt 28 barn Gruppe 2: Barn født i alt 13 barn Til sammen deltok 41 barn dette halvåret. Trenere har vært de samme som forrige halvår. I løpet av høsten har vi hatt 13 treninger. Treningene foregår på mandager og hver trening varer i 45. min. Treningene består av lekpregede oppvarmingsøvelser/styrkeøvelser og turnøvelser, som balansering, hopp, rulle, stå på hode, stå på hendene, slå hjul, stift, flikkflakk o.l Det ble arrangert trippelrenn i regi av NOIL i renn var planlagt, 5 gikk av stabelen, mens ett ble avlyst pga. dårlig vær. 57 yngre og eldre deltok totalt, og 42 gikk 3 renn eller mer og fikk premie. Det var foreldre som stilte opp for å få igang denne aktiviteten igjen. Dette viser at det er behov for å ha lokalt trippelrenn for de minste barna i 6

7 Nordre Oppdalen. Premieutdeling ble avholdt sammen med basaren. Høsten 2007 startet det opp ei treningsgruppe for alle nivåer to dager i uka (onsdag kl 18 og fredag kl 18). Denne gruppa fortsatte i 2008 og hadde i tillegg en ekstra treningsdag i uka for de som ønsket å sykle. Det legges vekt på å trene sammen og ha det sosialt. Det vil også være aktuelt for deltagerene i denne gruppa å delta på diverse turrenn, sykkelritt og løp. Det er jevnt over ca 15 stk som har møtt opp og hittil har aktiviteten vært løping på ulike nivå, sykling og gåing. Aktiviteten har vært noe laber i denne gruppa siste halvdel av Treningsgruppa deltok med 2 lag på maratonstafetten Hadeland Maraton arrangert av Vestre Gran IL våren 2008 og NOIL satte løyperekord i Mix-klassen. Flere voksne utøvere fra NOIL har deltatt på turrenn, andre skirenn, løp, sykkelritt m.m med gode resultater. Festligheter og arrangementer: NOIL hovedstyre tok initiativ til å arrangere 17. mai i Nordre Oppdalen. Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe med to representanter fra hovedstyret og ellers frivillige fra bygda. Det var kiosksalg, underholdning og sosialt samvær. Det ble heller ikke i 2008 arrangert årsfest. Husstyret tok initiativ til å arrangere en fest i februar, men det var for få påmeldte til at en kunne arrangere festen. Annet: Det er etablert ei ny nettside for NOIL I løpet av året har webredaktøren jobba med å få tilbake domenet noil.no og dette ser nå ut til å gå i orden slik at fremtidig adresse til hjemmesida vil bli Det er lagt ut diverse informasjon bl.a om aktiviteten i laget på denne sida. I hovedstyret er følgende på valg: Kari-Anne S. Gorset, Anne Gry Linnerud, Bjørn Vidar Pettersen, Helge Ulven, Katrine Foss, Anette Berg. Æresmedlemmer: Vi har fem æresmedlemmer i NOIL: Jan Magne Ulven, Odd Slåttland, Per Ulven, Odd Rustad og Gunnar Stokke sen. 7

8 ARBEIDSPLANER 2009 Sportslig drift Det vil være viktig å videreføre sportslig aktivitet som turn, treningsgruppe og trippelrenn m.m. Det skal også vurderes om det er mulig å få til nye aktiviteter. F.eks kan det vurderes å utvide tilbud om turn til større barn. Anlegg Avtalen med Lunner fotballklubb når det gjelder utleie av anlegg, revideres. Erfaringer fra første år med utleie viser at det er noen mangler ved avtalen. Søknad om midler for å finansiere ballbinge er videreført. Det skal vurderes om det er mulig å få etablert enkle tribuner ved fotballbanen. Det må gjennomføres iverksetting av videre planer for uteområdet til beste for grenda. Lysløypa på jordet sør for NOIL-huset trenger å utbedres ved bl.a å skifte ut gamle stolper og rydde vegetasjon langs løypa. Husstyret skal følge med på at alt ved Noilhuset fungerer som det skal og sørge for nødvendig vedlikehold. Økonomi Det er viktig å opprettholde aktiviteter som gir inntekter: basar, loppemarked, pubkvelder og andre dugnader og arrangementer. Det må fortsatt jobbes med å få til mer utleie av klubbhuset. Det skal være kafè/dugnad på NOIL-huset første onsdag i måneden i 2009 og målet er først og fremst det sosiale, men også å utføre nødvendig dugnadsarbeid for å holde hus og anlegg ved like. Annet Det er et ønske at det arrangeres en tilstelning i Nordre Oppdalen på 17. mai. NOIL nedsetter årets 17. mai komitè på årsmøtet. BUDSJETT

9 9

10 Sluttkommentar Hovedstyret er godt fornøyd med året som har gått. Mange personer gjør en god innsats for klubben vår og dette gjør at innbyggerne i Nordre Oppdalen har noe felles og samles om. Vi har tilbud til folk i alle aldre, både sportslige aktiviteter og sosiale sammenkomster. Det blir viktig å opprettholde NOIL-huset og uteområdet/anlegget som en møteplass i bygda. Hovedstyret vil takke alle (tillitsvalgte, medlemmer, aktive og dugnadsfolk) som har lagt ned en innsats for Nordre Oppdalen Idrettslag. Mange bedrifter og personer har bidratt med fine gaver og lopper til klubben vår og en stor takk til alle disse. Vi håper mange vil fortsette å bidra til at NOIL skal leve i beste velgående og vi ser frem til et positivt år i Med sportslig hilsen Hovedstyret i NOIL 1