Utvekslingsrapport ESC Rennes School of Business

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvekslingsrapport ESC Rennes School of Business"

Transkript

1 Utvekslingsrapport ESC Rennes School of Business Av Rakel Foss Aass og Ida Seljeskog Våren 2010 reiste vi to bachlorstudenter fra NHH til Rennes, nordvest i Frankrike. Begge valgte skolen på grunn av dens internasjonale preg. Mange fag tilbys på engelsk, samtidig som skolen har undervisning både i fransk språk og kultur for internasjonale studenter. Skolen tilbyr deg også hjelp til å finne bolig, og arrangerer flere aktiviteter både for internasjonale og franske studenter. Før oppholdet Etter en relativt omfattende søknadsprosess mottok vi e-post fra skolen. De hjalp oss her i kontakt med Accomodation-Teamet ved skolen. Vi fikk videre tilsendt et skjema hvor vi kunne krysse av på hvordan vi ønsket å bo. En av oss krysset av på studioflat og den andre krysset av for å bo i kollektiv. Begge fikk førstevalget. Denne ordningen var veldig godt tilrettelagt. Eneste problemet var at vi etter å ha mottatt tilbud på sted og bo, måtte ordne alt selv. Særlig studioflat var noe problematisk, da det var litt av en papirmølle man måtte sende nedover. Man må ta stilling til om man ønsker å bo nært skolen eller sentrum. Skolen ligger ca 15 min fra sentrum med metro. Veldig mange av studentene bor nær skolen, og det er ikke noe problem med kollektivtransport til og fra sentrum. På den annen side er det ikke så mye som skjer ved skolen på ettermiddagene. Arrangementer arrangert av studentforeningen skjer stort sett i sentrum. Rennes by og sosialt Rennes er en koselig by med omtrent samme innbyggertall som Bergen. Byen har et flott metrosystem som gjør den noe mer storbyaktig. Du finner det meste av butikker og mange gode restauranter og creperier. Rennes har en spesiell, pittoresk bargate som mange av byens studenter samles i. Den lyder under navnet, rue de la soif, tørstens gate. Ellers har byen mange fine parker og koselige smågater. Metroen stopper 00.30, men det går nattbusser hele natten. Bretagne er et veldig fint og noe annerledes område av Frankrike. Det er mange flotte steder å besøke og det er god togog bussforbindelse fra Rennes til de fleste steder. Om skolen ESC Rennes School of Business er Frankrikes nyeste business-skole og er bare 20 år gammel. Med det følger nye og flotte fasiliteter til undervisning, men også studentrom, treningssal og aerobicsal. Heltidsstudentene ved skolen forventes å delta i junior-enterprises og ulike utvalg. Det kom oss som utvekslingsstudenter til gode, fordi mye spennende ble arrangert. ESC Rennes har et eget velkomst-team, som eksisterer utelukkende for å hjelpe utvekslingsstudentene. Dette teamet, kjent som Well Come, er et av skolens mest populære underutvalg. Gruppen tar seg av oss internasjonale studenter etter beste evne: de finner bolig, arrangerer turer (Paris, Disneyland, etc.) og løser eventuelle problemer som oppstår i løpet av

2 oppholdet. Da vi ankom togstasjonen i Rennes møtte elever oss, gav oss husnøkler og kjørte oss til våre nye hjem. Gjennom hele oppholdet vårt i Frankrike var velkomst-teamet tilgjengelige og hjelpsomme. De snakket med huseiere, hjalp oss med internettproblemer og hjalp oss hvis vi mottok post på fransk vi ikke forsto. De arrangerte også fester og middager, samt en guidet tur i Rennes for at vi skulle bli bedre kjent både med hverandre og med byen. Akademisk informasjon En ting vi merkes oss ved forelesningene, var at de kunne minne om klasseromsundervisning i den norske videregående skole. Det er mellom 20 og 40 elever i hver klasse, og det forventes at alle deltar aktivt i timen. Man fører fravær, og mange forelesere forventer at du gir beskjed dersom du ikke har mulighet til å møte i timen. I de fleste fag har du prøver og muntlige fremføringer som legges til grunn for din karakter i faget. Denne karakteren kalles continuous assessment, og avgjør mellom % av din endelige karakter. I begynnelsen opplevde vi undervisningssystemet som noe skremmende. Fra NHH har vi lite trening i å ha uforberedte foredrag og bli stilt direkte spørsmål fra foreleser. I ettertid ser vi på denne treningen i muntlig aktivitet på et fremmed språk som en ekstra bonus. Det er ikke lagt opp til eksamenstid på samme måte som NHH. Skolen har ingen lesesal, men mange grupperom og det er leseplasser ved biblioteket. Mange fag undervises uten tilhørende pensumbøker, og det forventes ikke at man kjøper egne bøker i fagene. En ting vi reagerte på ved undervisningssystemet var mangelen på konfidensialitet. Som norske studenter er vi ikke vant med at karakterene våre blir lest opp høyt i forelesningen. Her var det helt vanlig. Vi valgte fagene vi skulle ta på forhånd, ettersom vi trengte kursgodkjennelse fra NHH før vi reiste ut. Begge tok fag som tilsvarte BED030, INT020 og to valgfag. Vel fremme i Rennes fikk vi muligheten til å bytte fag den første uken. Denne ordningen er praktisk fordi den gir mulighet til å endre mening når man får vite mer om fagene og lærerne. På den annen side virker ordningen noe mindre gjennomtenkt, da forelesningsstart i det fleste fag er etter at fristen for endring av fag er gått ut. BED030 dekkes på ESC Rennes gjennom to finansfag. Corporate Finance Det første, og mest omfattende av disse er Corporate Finance. Dette faget tar for seg langsiktige finansielle aktiviteter. Læreren vår var fransk, men snakket godt engelsk. Det var både internasjonale og franske elever i klassen. Hvis man hadde problemer med å forstå engelsken hans var det ikke et problem å spørre om en mer utdypende forklaring. Norsk-engelsk økonomisk ordbok var lov å bruke, både i timen og på eksamen.

3 Continuous assessment i dette faget besto av tre multiple choice-prøver, samt et mer utdypende essay skrevet på skolen. Quizene var vanskelige, hovedsakelig på grunn av språkbarrieren, men alt i alt klarte vi norske oss relativt greit i dette faget. Det må sies at det er et videregående fag, og det krever en viss forkunnskap i finans for å henge med fra starten av. Working Capital Decisions. Det andre finansfaget er Working Capital Decisions. Dette faget, som navnet tilsier, tar for seg de mer kortsiktige finansielle aktivitetene. Dette faget ble forelest av en fransk, kvinnelig lærer som forventet mye muntlig aktivitet av sine studenter. Forelesningene besto av en blanding av teori og praksis. Veldig case- orientert. Continuous assessment i dette faget besto av to mulitple choice-prøver i tillegg til en større caseinnlevering. Caset var relativt krevende, men var ment å gi trening til eksamen som også skulle vise seg å være casebasert. De to finansfagene var definitivt de fagene vi jobbet mest med. INT020: Her må det også to fag til for å fylle NHHs krav. Dette skyldes at ingen fag ved ESC Rennes har mer enn 5 sudiepoeng, samt at ingen av deres fag dekker hele tema man gjennomgår hjemme i Bergen. Vi valgte to fag for å fylle kravene, Operations Management og Logistics and Supply Chain Management. Operations Management Operations Management undervises mer som en norsk forelesning enn noe annet fag vi hadde. Foreleseren er amerikansk, og har detaljert kunnskap om mange internasjonale bedrifter som har linker godt opp til undervisningen. Forelesningene består av halvannen times teori, etterfulgt av en lengre pause og siden ca en time med oppgaveløsning. Undervisningen forberedte oss svært godt på eksamen, og var i det store og hele interessant. Det må likevel sies at den akademiske forventingen til studentene i dette faget sannsynligvis ikke når opp til standarden ved NHH. Faget var svært lite, og det meste av teorien var allerede dekket gjennom andre fag. Continuous assessment besto av en gruppepresentasjon på 20 min, samt en innlevering om samme tema. Vi valgte grupper selv, men det er underforstått at man skal velge grupper på tvers av nasjonene. Dette er vanligvis ikke et problem, ettersom man raskt blir kjent med nye mennesker fra hele verden, og det blir naturlig å jobbe sammen etter hvert.

4 Logistics and Supply Chain Det andre faget som var godkjent å ta fra NHH tilsvarende INT020 var Logistics and Supply Chain Management. Dette faget skulle fokusere på supply chain og logistikk, slik som navnet tilsier. Forelesningene var delt opp i seminarer. Det vil si at vi hadde to hele dager av fem ganger. Det var bare en av oss som hadde dette faget. Det opplevdes som om interessante og viktige tema var alt for overfladisk dekket, mens det var stort detaljfokus på mindre viktige tema. Forelesningene fremsto som banale, noe som gjorde faget delvis uinteressant. Continuous assessment i dette faget besto av en muntlig fremføring. Fremføringen besto ene og alene av 40% av karakteren. Den ble gitt av kun én professor, uten begrunnelse, en måned etter fremføring. Vi opplevde dette som useriøst, og ga tilbakemelding til administrasjonen. Håper det blir en endring på dette. Service Markeng Management Service Markeng Management er et relativt grunnleggende markedsføringsfag, som konsentrerer seg om markedsføring av service, dvs. ikke faktiske objekter, men reiser, opplevelser og lignende. Faget krever lite forkunnskap, men det er forventet at man kjenner til begrep som markedsmiks, samt hva de innebærer. SOL010 gir et godt grunnlag for dette faget, som jevnt over er relativt underholdene. Man får også sjansen til å gå i dybden og utforske en selvvalgt bedrift, da continuous assessment går ut på nettopp dette. Corporate Social Responsibility (CSR) CSR er faget om bedriftenes samfunnsansvar. Det er et fag som skal ta for seg økonomiske og etiske sider ved å ta ansvar både lokalt og nasjonalt. Foreleseren i dette faget var svært opptatt av studentenes egne refleksjoner, noe som skulle føre til at vi ikke fikk en eneste forelesning i faget. Studentene lærte ikke noe utover det man selv tilegnet seg. Administrasjonen fikk mange klager, og mest trolig vil dette faget endres. Hva continuous assessment besto av i dette faget kom aldri helt klart frem i løpet av semesteret. Det viste seg at det ble brukt en skjønnsmessig vurdering av både innleveringer og fravær. Eksamen i faget besto av en større gruppeinnlevering. Fransk språk Den første dagen vi besøkte skolen ble vi bedt om å ta fransktest. Dette kom noe overrumplede på enkelte av oss som ikke akkurat hadde pugget verbtidene på stund. Etter denne testen ble du satt i grupper tilsvarende ditt nivå. Dette var i utgangspunktet en god ordning. Det skulle kunne sies at en og en halv time fransk i uken er noe lite til å få noe særlig ut av undervisningen. Continuous assessment i dette faget besto av en prøve omtrent midt i semesteret. Eksamen var delt i en skriftlig del og en muntlig del.

5 Fransk kultur Fransk kultur var kanskje det minst lærerike faget vi hadde dette semesteret. Faget undervises i flere mindre grupper, der de som har et greit utgangspunkt for å forstå fransk får kurset på fransk, mens de andre undervises på engelsk. Det er likevel ingen problem å bytte gruppe, dersom en ønsker å skifte språk på forelesningen. Undervisningen er til tider interessant, men ikke spesielt innholdsrik. Administrasjonen og faglærer har fått en del kritikk på dette, og faget vil sannsynligvis ikke holdes til neste semester, eventuelt vil innholdet bli endret. Avslutningsvis kan vi si at vi alt i alt var veldig fornøyd med utvekslingsoppholdet. Det skyldes nok vel så mye det sosiale som ESC Rennes School of Business. Undervisningsmessig var det mindre mulighet for selvstendighet i læringsprosessen enn det vi er vant til. Nettopp derfor ble læringsutbyttet veldig avhengig av professorenes evne til formidling. Selv om vi nok liker det norske høyskolesystemet bedre, har semesteret gitt oss en erfaring vi ikke ville vært foruten. Vi føler begge vi har utviklet oss positivt både sosialt og faglig.

Universität Mannheim. Rapport fra våren 2011. Skrevet av Kristian Lædre og Kristian Tandberg

Universität Mannheim. Rapport fra våren 2011. Skrevet av Kristian Lædre og Kristian Tandberg Universität Mannheim Rapport fra våren 2011 Skrevet av Kristian Lædre og Kristian Tandberg Ankomst Mannheim Ditt første møte med Mannheim er mest sannsynlig Hauptbanhofen i sentrum av Mannheim. Fra denne

Detaljer

Utvekslingsopphold ved Copenhagen Business School (CBS) Våren 2011

Utvekslingsopphold ved Copenhagen Business School (CBS) Våren 2011 Utvekslingsopphold ved Copenhagen Business School (CBS) Våren 2011 Innledning Jeg tilbrakte vårsemesteret mitt fjerde året på master ved CBS. Og ønsker med denne rapporten å dele noe av min erfaring hvis

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

UNIVERSITÄT MANNHEIM. Rapport Utveksling høstsemesteret 2011

UNIVERSITÄT MANNHEIM. Rapport Utveksling høstsemesteret 2011 UNIVERSITÄT MANNHEIM Rapport Utveksling høstsemesteret 2011 Skrevet av Håkon S. Stokka 23. februar 2011 INTRODUKSJON Jeg var i Mannheim høstsemesteret 2011 mitt tredje semester som masterstudent ved NHH.

Detaljer

McGill University Montreal Quebec - Canada Høst 2002 Simen Weiby og Kjersti G. Olsen

McGill University Montreal Quebec - Canada Høst 2002 Simen Weiby og Kjersti G. Olsen McGill University Montreal Quebec - Canada Høst 2002 Simen Weiby og Kjersti G. Olsen Forberedelser -Søknad: Vi nevner for ordens skyld at man må sende inn en søknad om studieplass til McGill selv om man

Detaljer

Utvekslingsrapport Tsinghua University, Beijing. Høsten 2010

Utvekslingsrapport Tsinghua University, Beijing. Høsten 2010 Utvekslingsrapport Tsinghua University, Beijing Høsten 2010 Dersom du velger å reise på utveksling til Beijing har du et svært spennende semester i vente. Beijing er en gigantisk by som inneholder alt

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Introduksjon Forberedelser Forsikring (Helse) Studiene

Introduksjon Forberedelser Forsikring (Helse) Studiene Introduksjon Vi er et ektepar som begge studerer geologi ved UiB, og som reiste ett semester til Montana State University. Dette var det siste (6.) semesteret i vår bachelorgrad ved UiB, vårsemesteret

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Wollongong BY: Wollongong LAND: Australia UTVEKSLINGSPERIODE: Juli 2014 November 2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: 22/09-30/09

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? *

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Flere forelesninger med Kalleberg. Forelesningene var svært hjelpsomme mht skriving

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Mitt opphold i Sveits gjennom IAESTE Student: Heidi Thuv, student ved institutt for materialteknologi på NTNU.

Mitt opphold i Sveits gjennom IAESTE Student: Heidi Thuv, student ved institutt for materialteknologi på NTNU. Mitt opphold i Sveits gjennom IAESTE Student: Heidi Thuv, student ved institutt for materialteknologi på NTNU. Arbeidsplass: Paul Scherrer Institute (PSI) Arbeidsperiode: 02.06.14 22.08.14 Innledning Jeg

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Før jeg reiste. Studenthjemmet. Studentrapport fra University at Albany.

Før jeg reiste. Studenthjemmet. Studentrapport fra University at Albany. Studentrapport fra University at Albany. Albany er en liten by med ca 95.000 innbyggere og folketallet synker. Byen ligger ca 3 timer unna New York City med buss. Prisen å reise fra Albany til NYC med

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

tema ungdomsskolen 4

tema ungdomsskolen 4 tema ungdomsskolen 4 TILBAKE TIL RØTTENE Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen. Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

Detaljer

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England.

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England. AU PAIR JOBB SOM AU PAIR FOR DEG MELLOM 18 OG 30 ÅR WWW.STS-EDUCATION.NO Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland USA England Frankrike

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer