3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Parlamentarikerkomiteen for EØS"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN Nr årgang Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2006/EØS/48/ /EØS/48/ /EØS/48/ /EØS/48/ /EØS/48/05 Underkomité I for fritt varebytte Legemidler Liste over markedsføringstillatelser gitt av EØS EFTA-statene i første halvår Underkomité I for fritt varebytte Legemidler Liste over markedsføringstillatelser gitt av EØS EFTA-statene i annet halvår Underkomité I for fritt varebytte Legemidler Liste over markedsføringstillatelser gitt av EØS EFTA-statene i første halvår Underkomité I for fritt varebytte Legemidler Liste over markedsføringstillatelser gitt av EØS EFTA-statene i annet halvår Underkomité I for fritt varebytte Legemidler Liste over markedsføringstillatelser gitt av EØS EFTA-statene i første halvår EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 2006/EØS/48/ /EØS/48/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4242 Thermo Electron Corporation/Fisher Scientific International) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4264 Cerberus/ GMAC) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

2 2006/EØS/48/ /EØS/48/ /EØS/48/ /EØS/48/ /EØS/48/12 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4319 Mondi/ Schleipen & Erkens) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4350 Hewlett Packard/Mercury Interactive) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4357 Bridgepoint/ Dorna) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4379 Remondis/ Cronimet/ALFA Acciai/TSR Group) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4385 HSBC/Lamda/ Olympia Village) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte /EØS/48/13 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4390 PHL/IBFF) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte /EØS/48/ /EØS/48/ /EØS/48/ /EØS/48/ /EØS/48/18 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4396 Apollo Group/ TNT Logistics) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4405 Walter Frey Holding/Mitsubishi Motors Europe) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Statsstøtte Portugal Statsstøtte C 26/2006 (tidl. N 110/2006) Midlertidig støtteordning for å beskytte skipsbygging i Portugal Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Melding i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 Tillatelse til å opprettholde nasjonale regler som er mer vidtgående enn bestemmelsene i et harmoniseringstiltak i Fellesskapet Informasjon fra medlemsstatene om statsstøtte gitt i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelsen av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på støtte til små og mellomstore bedrifter /EØS/48/19 Informasjonsprosedyre Tekniske forskrifter Domstolen

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/1 EFTA-ORGANER EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ UNDERKOMITÉ I FOR FRITT VAREBYTTE LEGEMIDLER 2006/EØS/48/01 Liste over markedsføringstillatelser gitt av EØS EFTA-statene i første halvår 2003 Til underretning for EØS-komiteen Under henvisning til EØS-komiteens beslutning nr. 74/1999 av 28. mai 1999 bes EØS-komiteen, på sitt møte 10. mars 2006, ta til underretning de følgende lister over markedsføringstillatelser for legemidler for tidsrommet 1. januar 30. juni 2003: Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III Vedlegg IV Liste over nye markedsføringstillatelser Liste over fornyede markedsføringstillatelser Liste over utvidete markedsføringstillatelser Liste over tilbakekalte markedsføringstillatelser

4 Nr. 48/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nye markedsføringstillatelser Vedlegg I Følgende markedsføringstillatelser er tildelt i EØS EFTA-statene i tidsrommet 1. januar 30. juni 2003: EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/00/131/ PegIntron Liechtenstein EU/1/00/134/ Lantus Liechtenstein EU/1/00/146/027 Keppra Liechtenstein EU/1/00/147/001/NO-008/NO Hexavac Norge EU/1/01/171/ Rapamune Liechtenstein EU/1/01/176/ Zometa Liechtenstein EU/1/01/179/001/NO Osteogent Protein 1 Norge EU/1/01/183/001/NO-017/NO HBVAXPRO Norge EU/1/01/188/ Fabrazyme Liechtenstein EU/1/01/195/ Liprolog Liechtenstein EU/1/02/201/ Protopic Liechtenstein EU/1/02/202/ Protopy Liechtenstein EU/1/02/216/002 Invanz Liechtenstein EU/1/02/224/001/NO-005/NO Ambirix Norge EU/1/02/226/001/IS InductOs Island EU/1/02/233/ Insulatard Liechtenstein EU/1/02/238/001 Zavesca Liechtenstein EU/1/02/239/001/NO-024/NO Bextra Norge EU/1/02/239/ /IS Bextra tabletter 10 mg* Island EU/1/02/239/ Bextra Liechtenstein EU/1/02/239/ /IS Bextra tabletter 20 mg* Island EU/1/02/239/ /IS Bextra tabletter 40 mg* Island EU/1/02/240/ Somavert Liechtenstein EU/1/02/242/001/NO-024/NO Valdyn Norge EU/1/02/242/ Valdyn Liechtenstein EU/1/02/244/001/NO-024/NO Kudeq Norge EU/1/02/244/ Kudeq Liechtenstein EU/1/02/245/001 Theryttrex Liechtenstein EU/1/02/245/ /IS Theryttrex radioakt. forstadium Island EU/1/02/246/001/IS Carbaglu dispergerbare tabl. Island EU/1/02/246/001/NO-002/NO Carbaglu Norge EU/1/03/248/001/NO-012/NO Levitra Norge EU/1/03/248/ /IS Levitra 5 mg Island EU/1/03/248/ Levitra Liechtenstein EU/1/03/248/ /IS Levitra 10 mg Island EU/1/03/248/ /IS Levitra 20 mg Island EU/1/03/249/001/NO-012/NO Vivanza Norge EU/1/03/249/ /IS Vivanza tabl. 5 mg Island

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/3 EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/03/249/ Vivanza Liechtenstein EU/1/03/249/ /IS Vivanza tabl. 10 mg Island EU/1/03/249/ /IS Vivanza tabl. 20 mg Island EU/1/03/250/001 Ytracis Liechtenstein EU/1/03/250/001/IS Ytracis 1850 MBq/ml Island EU/1/03/250/001/NO Ytracis 1850 MBq/ml Norge EU/1/03/251/001 Hepsera Liechtenstein EU/1/03/251/001/IS Hepsera tabl. 10 mg Island EU/1/03/251/001/NO Hepsera Norge EU/1/03/252/001/NO-003/NO Fuzeon Norge EU/1/03/252/ /IS Fuzeon pulver og løsemiddel for injeksjonsløsn. Island EU/1/03/252/003/IS Fuzeon pulver for injeksjonsløsn. Island EU/1/96/007/ Humalog Liechtenstein EU/1/96/011/ Caelyx Liechtenstein EU/1/97/054/001 og Viracept Liechtenstein EU/1/98/069/004a, 4b Plavix Liechtenstein EU/1/98/070/004a, 4b Iscover Liechtenstein EU/1/98/084/002 Simulect Liechtenstein EU/1/99/103/004 ReFacto Liechtenstein EU/2/00/021/001/NO-002/NO Rabigen Norge EU/2/00/022/001/NO-004/NO Ibaflin Norge EU/2/00/022/001a, b, 002a, b Ibaflin Liechtenstein EU/2/00/022/003a, b, 004a, b Ibaflin Liechtenstein EU/2/00/022/ Ibaflin Liechtenstein EU/2/00/024/001/NO Pruban Norge EU/2/02/033/001/NO Dexdomitor Norge EU/2/02/034/001/IS Nobivac Bb til katt Island EU/2/02/035/ SevoFlo Liechtenstein EU/2/02/036/ Nobilis OR inac Liechtenstein EU/2/02/036/ Nobilis OR inac Norge EU/2/03/037/001/NO-004/NO ProteqFlu Norge EU/2/03/037/ ProteqFlu Liechtenstein EU/2/03/038/001/NO-004/NO ProteqFlu-Te Norge EU/2/03/038/ ProteqFlu-Te Liechtenstein EU/2/03/039/ Advocate Liechtenstein EU/2/03/039/013/NO-018/NO Advocate Norge EU/2/97/004/001 og Metacam Liechtenstein EU/2/97/005/ Quadrisol Liechtenstein

6 Nr. 48/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Fornyede markedsføringstillatelser Vedlegg II Følgende markedsføringstillatelser er fornyet i EØS EFTA-statene i tidsrommet 1. januar 30. juni 2003: EU-nummer Produkt Land Fornyelsesdato EU/1/96/006/001/NO-003/NO NovoSeven Norge EU/1/96/015/001/NO-002/NO Epivir Norge EU/1/97/032/001/IS LeukoScan pulv.t. injeksjonsløsn. Island EU/1/97/039/001/NO-004/NO Cystagon Norge EU/1/97/039/ /IS Cystagon harde kapsler Island EU/1/97/039/ /IS Cystagon harde kapsler Island EU/1/97/040/ /IS Teslascan 0,01 mmol/ml infusjonsløsning Island EU/1/97/045/001, /IS EU/1/97/045/008/IS Helicobacter INFAI pulver til peroral løsning, 75 mg Helicobacter INFAI pulver til peroral løsning, 45 mg Island Island EU/1/97/046/ , -010, -013/IS Aprovel tabl. 75 mg Island EU/1/97/046/ , -011, -014/IS Aprovel tabl. 150 mg Island EU/1/97/046/ , 026, 030, 033/IS Aprovel tabl. 300 mg Island EU/1/97/047/001/IS BeneFix pulv. og løsem. for inj.løsning. 250 IU Island EU/1/97/047/ BeneFix Liechtenstein EU/1/97/047/002/IS EU/1/97/047/003/IS BeneFix pulv. og løsem. for inj.løsning. 500 IU BeneFix pulv. og løsem. for inj.løsning IU Island Island EU/1/97/048/ Infanrix HepB Liechtenstein EU/1/97/048/ /IS Infanrix HepB Island EU/1/97/049/ ,-010,013/IS Karvea tabl. 75 mg Island EU/1/97/049/ , -012, 015/IS Karvea tabl. 300 mg Island EU/1/97/049/ ,-011, 014/IS Karvea tabl. 150 mg Island EU/1/97/050/001/NO Sifrol Norge EU/1/97/050/009/NO-012/NO Sifrol Norge EU/1/97/051/ /IS Mirapexin tab. 0,088 mg Island EU/1/97/051/ /IS Mirapexin tab. 0,18 mg Island EU/1/97/051/ /IS Mirapexin tab. 0,035 mg Island EU/1/97/051/ /IS Mirapexin tab. 0,7 mg Island EU/1/97/051/ /IS Mirapexin tab. 1,1 mg Island EU/1/97/052/001/NO-006/NO Daquiran Norge EU/1/97/052/009/NO-010/NO Daquiran Norge EU/1/97/053/001/NO-005/NO Cerezyme Norge EU/1/97/053/ /IS Cerezyme 200U Island EU/1/97/053/ Cerezyme Liechtenstein EU/1/97/053/ /IS Cerezyme 400U Island

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/5 EU-nummer Produkt Land Fornyelsesdato EU/1/97/054/001/IS Viracept 50 mg/g peroralt pulver Island EU/1/97/054/001/NO Viracept Norge EU/1/97/054/003/IS Viracept tabletter 250 mg Island EU/1/97/054/003/NO-005/NO Viracept Norge EU/1/97/054/005/IS Viracept filmtrukne tabletter 250 mg Island EU/1/97/055/001/IS Viramune tabl. 200 mg Island EU/1/97/055/001/NO-002/NO Viramune Norge EU/1/97/055/ Viramune Liechtenstein EU/1/97/055/002/IS Viramune mikst.oppløsn. 50 mg/5 ml Island EU/1/97/057/001 Quadramet Liechtenstein EU/1/97/057/001/IS Quadramet injeksjonsløsning 1,3 GB/ml Island EU/1/97/057/001/NO Quadramet Norge EU/1/98/065/001/NO-002/NO Optison Norge EU/1/98/065/ Optison Liechtenstein EU/1/98/065/ /IS Optison, injeksjonsløsning Island EU/2/98/007/ Clomicalm Liechtenstein EU/2/98/008/001/NO-004/NO Neocolipor Norge EU/2/98/008/ Neocolipor Liechtenstein

8 Nr. 48/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Utvidete markedsføringstillatelser Vedlegg III Følgende markedsføringstillatelser er utvidet i EØS EFTA-statene i tidsrommet 1. januar 30. juni 2003: EU-nummer Produkt Land Utvidelsesdato EU/1/00/146/027/NO Keppra Norge EU/1/01/171/ /IS Rapamune filmtr. tabletter 2 mg Island EU/1/01/171/ /NO Rapamune Norge EU/1/01/176/004/NO-006/NO Zometa Norge EU/1/01/176/ /IS Zometa, konsentrat til infusjonsløsn. Island EU/1/96/015/003/NO Epivir Norge EU/1/98/084/002/NO Simulect Norge EU/1/99/103/004/NO ReFacto Norge EU/1/99/127/040/NO-044/NO Introna Norge EU/2/00/022/009/NO-12/NO Ibaflin Norge

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/7 4. Tilbakekalte markedsføringstillatelser Vedlegg IV Følgende markedsføringstillatelser er tilbakekalt i EØS EFTA-statene i tidsrommet 1. januar 30. juni 2003: EU-nummer Produkt Land Tilbakekallingsdato EU/1/00/142/003/IS Novomix 30 Penfill Island EU/1/00/142/003/NO Novomix 30 Penfil Norge EU/1/00/142/006/IS Novomix 30 Novolet Island EU/1/00/142/006/NO Novomix 30 Novolet Norge EU/1/96/021/001/NO-010/NO Olansek Norge EU/1/96/021/ Olansek Liechtenstein EU/2/00/019/004 Eurifel FelV Liechtenstein EU/2/00/019/004/NO Eurifel FelV Norge

10 Nr. 48/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende UNDERKOMITÉ I FOR FRITT VAREBYTTE 2006/EØS/48/02 LEGEMIDLER Liste over markedsføringstillatelser gitt av EØS EFTA-statene i andre halvår 2003 Til underretning for EØS-komiteen Under henvisning til EØS-komiteens beslutning nr. 74/1999 av 28. mai 1999 bes EØS-komiteen, på sitt møte 10. mars 2006, ta til underretning de følgende lister over markedsføringstillatelser for legemidler for tidsrommet 1. juli 31. desember 2003: Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III Vedlegg IV Liste over nye markedsføringstillatelser Liste over fornyede markedsføringstillatelser Liste over utvidete markedsføringstillatelser Liste over tilbakekalte markedsføringstillatelser

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/9 1. Nye markedsføringstillatelser Vedlegg I Følgende markedsføringstillatelser er tildelt i EØS EFTA-statene i tidsrommet 1. juli 31. desember 2003: EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/00/141/001/IS Myocet kons. t. inf. liposomer Island EU/1/00/150/ Actos Liechtenstein EU/1/00/151/ Glustin Liechtenstein EU/1/00/165/007 Ovitrelle Liechtenstein EU/1/02/206/ Arixtra Liechtenstein EU/1/02/207/ Quixidar Liechtenstein EU/1/02/219/ Ebixa Liechtenstein EU/1/02/229/ Actraphane Liechtenstein EU/1/02/230/ Actrapid Liechtenstein EU/1/02/231/ Mixtard Liechtenstein EU/1/02/232/003 Velosulin Liechtenstein EU/1/02/233/ Insulatard Liechtenstein EU/1/02/234/ Protaphane Liechtenstein EU/1/02/240/004 Somavert Liechtenstein EU/1/02/242/ /IS Valdyn tabletter 10 mg Island EU/1/02/242/ /IS Valdyn tabletter 20 mg Island EU/1/02/242/ /IS Valdyn tabletter 40 mg Island EU/1/02/244/ /IS Kudeq tabletter 10 mg Island EU/1/02/244/ /IS Kudeq tabletter 20 mg Island EU/1/02/244/ /IS Kudeq tabletter 40 mg Island EU/1/03/247/ Forsteo Liechtenstein EU/1/03/247/ /IS Forsteo løsn. til inj. i forhåndsfylt penn Island EU/1/03/252/ Fuzeon Liechtenstein EU/1/03/253/ Aldurazyme Liechtenstein EU/1/03/253/ /IS Aldurazyme kons. til infusjonsløsn. 100 U/ml Island EU/1/03/254/001 Busilvex Liechtenstein EU/1/03/254/001/IS Busilvex 6 mg/ml kons. til infusjonsløsn. Island EU/1/03/254/001/NO Busilvex Norge EU/1/03/255/001/NO-003/NO Ventavis Norge EU/1/03/255/ /IS Ventavis forstøver til inhal. 10 mikrog/ml Island EU/1/03/256/001/NO-006/NO Humira Norge EU/1/03/256/ Humira Liechtenstein EU/1/03/256/ /IS Humira injeksjonsløsning Island EU/1/03/257/001/NO-006/NO Trudexa Norge EU/1/03/257/ Trudexa Liechtenstein EU/1/03/257/ /IS Trudexa injeksjonsløsning Island

12 Nr. 48/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/03/258/001/NO-006/NO Avandamet Norge EU/1/03/258/ /IS Avandamet tabl. 1 mg/500 mg Island EU/1/03/258/ Avandamet Liechtenstein EU/1/03/258/ /IS Avandamet tabl. 2 mg/500mg Island EU/1/03/259/001/NO-006/NO Onsenal Norge EU/1/03/259/ /IS Onsenal harde kapsler 200 mg Island EU/1/03/259/ Onsenal Liechtenstein EU/1/03/259/ /IS Onsenal harde kapsler 400 mg Island EU/1/03/260/001/NO-012/NO Stalevo Norge EU/1/03/260/ /IS Stalevo tabl. 50/12,5/200 mg Island EU/1/03/260/ Stalevo Liechtenstein EU/1/03/260/ /IS Stalevo tabl. 100/25/200 mg Island EU/1/03/260/ /IS Stalevo tabl. 150/37,5/200 mg Island EU/1/03/261/001/NO-003/NO Emtriva Norge EU/1/03/261/ /IS Emtriva harde kaps. 200 mg Island EU/1/03/261/ Emtriva Liechtenstein EU/1/03/261/003/IS Emtriva peroral løsn. 10 mg/ml Island EU/1/03/262/001/NO-006/NO Emend Norge EU/1/03/262/ /IS Emend harde kaps. 80 mg Island EU/1/03/262/ /IS Emend harde kaps. 80 mg og 125 mg (komb.) Island EU/1/03/262/005/IS Emend harde kaps. 125 mg Island EU/1/96/012/ Bondronat Liechtenstein EU/1/96/015/ Epivir Liechtenstein EU/1/97/033/003 Avonex Liechtenstein EU/1/98/064/001/NO Pylobactell Norge EU/1/98/076/001/NO-002/NO, 004/NO- 009/NO EU/1/98/076/011/NO-016/NO, 018/NO- 021/NO NovoNorm Norge NovoNorm Norge EU/1/99/119/ NovoRapid Liechtenstein EU/2/00/025/001/NO-006/NO Bayovac CSF E2 Norge EU/2/00/027/001/NO-003/NO Pirsue Norge EU/2/01/030/001/IS EU/2/01/030/002/IS Virbagen Omega pulv. + løsn. til susp. til inj. 5 MU Virbagen Omega pulv. + løsn. til susp. til inj. 10 MU Island Island EU/2/02/035/001/NO-006/NO SevoFlo Norge EU/2/02/035/ /IS SevoFlo flytende inhalasjonsdamp til hunder Island EU/2/03/039/ & /IS Advocate påføringsløsning til katter Island EU/2/03/039/ & /IS Advocate påføringsløsning til hunder Island EU/2/03/039/ Advocate Liechtenstein EU/2/03/040/001 Gonazon Liechtenstein

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/11 EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/2/03/040/001/IS Gonazon injeksjonsløsning 1600 mikrog/ml Island EU/2/03/040/001/NO Gonazon Norge EU/2/03/041/001/NO-005/NO Draxxin Norge EU/2/03/041/ Draxxin Liechtenstein EU/2/03/041/ /IS Draxxin injeksjonsløsning, storfe og svin Island EU/2/97/003/ Dicural Liechtenstein EU/2/97/004/009 Metacam Liechtenstein

14 Nr. 48/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Fornyede markedsføringstillatelser Vedlegg II Følgende markedsføringstillatelser er fornyet i EØS EFTA-statene i tidsrommet 1. juli 31. desember 2003: EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/00/162/ /IS Prandin 0,5 mg tabletter Island EU/1/00/162/ Prandin Liechtenstein EU/1/00/162/ /NO Prandin Norge EU/1/00/162/ /IS Prandin 1 mg tabletter Island EU/1/00/162/ /IS Prandin 2 mg tabletter Island EU/1/97/047/001/NO-003/NO Benefix Norge EU/1/97/048/001/NO-014/NO InfanrixHep B Norge EU/1/97/051/001/NO-006/NO, 009/NO- 012/NO Mirapexin Norge EU/1/98/058/ Combivir Liechtenstein EU/1/98/058/ /IS Combivir 150/300 mg filmtrukne tabletter Island EU/1/98/058/ /NO Combivir Norge EU/1/98/063/ /IS Rebif 22 mikrog/0,5 ml injeksjonsløsning Island EU/1/98/063/ Rebif Liechtenstein EU/1/98/063/ /NO Rebif Norge EU/1/98/063/ /IS Rebif 44 mikrog/0,5 ml injeksjonsløsning Island EU/1/98/064/001 Pylobactell Liechtenstein EU/1/98/064/001/IS Pylobactell 100 mg oppløselige tabletter Island EU/1/98/066/ /IS Exelon harde kapsler, 1,5 mg Island EU/1/98/066/ Exelon Liechtenstein EU/1/98/066/ /NO Exelon Norge EU/1/98/066/ /IS Exelon harde kapsler, 3 mg Island EU/1/98/066/ /IS Exelon harde kapsler, 4,5 mg Island EU/1/98/066/ /IS Exelon harde kapsler, 6 mg Island EU/1/98/066/013/IS Exelon peroral løsning 2 mg/ml Island EU/1/98/067/001/IS MabThera konsentrat til infusjonsløsning 100 mg Island EU/1/98/067/ Mabthera Liechtenstein EU/1/98/067/ /NO Mabthera Norge EU/1/98/067/002/IS MabThera konsentrat til infusjonsløsning 500 mg Island EU/1/98/069/ /IS Plavix tabletter 75 mg Island EU/1/98/069/001a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b EU/1/98/069/001a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b/NO Plavix Liechtenstein Plavix Norge EU/1/98/070/ /IS Iscover tabletter 75 mg Island EU/1/98/070/001a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b Iscover Liechtenstein

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/13 EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/98/070/001a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b/NO Iscover Norge EU/1/98/071/ Xenical Liechtenstein EU/1/98/071/ /IS Xenical harde kapsler 120 mg Island EU/1/98/071/ /NO Xenical Norge EU/1/98/073/ Evista Liechtenstein EU/1/98/073/ /IS Evista filmtrukne tabletter 60 mg Island EU/1/98/073/ /NO Evista Norge EU/1/98/074/ Optruma Liechtenstein EU/1/98/074/ /IS Optruma filmtrukne tabletter 60 mg Island EU/1/98/074/ /NO Optruma Norge EU/1/98/075/ Fortovase Liechtenstein EU/1/98/075/ /IS Fortovase harde kapsler 200 mg Island EU/1/98/075/ /NO Fortovase Norge EU/1/98/076/ , /IS NovoNorm 0,5 mg tabletter Island EU/1/98/076/ , NovoNorm Liechtenstein EU/1/98/076/ , /IS NovoNorm 1 mg tabletter Island EU/1/98/076/ , NovoNorm Liechtenstein EU/1/98/076/ , /IS NovoNorm 2 mg tabletter Island EU/1/98/077/ Viagra Liechtenstein EU/1/98/077/ /NO Viagra Norge EU/1/98/080/001 Aldara Liechtenstein EU/1/98/080/001/IS Aldara krem 5 % Island EU/1/98/080/001/NO Aldara Norge EU/1/98/081/ Comtan Liechtenstein EU/1/98/081/ /IS Comtan filmtrukne tabletter Island EU/1/98/081/ /NO Comtan Norge EU/1/98/082/ Comtess Liechtenstein EU/1/98/082/ /IS Comtess filmtrukne tabletter Island EU/1/98/082/ /NO Comtess Norge EU/1/98/084/ Simulect Liechtenstein EU/1/98/084/ /NO Simulect Norge EU/1/98/085/001/NO-010/NO Karvezide Norge EU/1/98/086/001/NO-010/NO CoAprovel Norge EU/1/98/092/ /IS Prometax harde kapsler 1,5 mg Island EU/1/98/092/ Prometax Liechtenstein EU/1/98/092/ /NO Prometax Norge EU/1/98/092/ /IS Prometax harde kapsler, 3 mg Island EU/1/98/092/ /IS Prometax harde kapsler, 4,5 mg Island EU/1/98/092/ /IS Prometax harde kapsler, 6 mg Island

16 Nr. 48/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/98/092/013/IS Prometax peroral løsning 2 mg/ml Island EU/2/96/002/ /IS Fevaxyn Pentofel inj.-løsning Island EU/2/97/003/ /IS Dicural 100 mg/ml peroral løsning Island EU/2/97/003/ /NO Dicural Norge EU/2/97/003/ /IS Dicural 15 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg filmtrukne tabletter Island EU/2/97/003/ /IS Dicural 50 mg/ml injeksjonsløsning Island EU/2/97/004/001/IS Metacam 5 mg/ml injeksjonsløsning til storfe Island EU/2/97/004/ /IS Metacam 1,5 mg/ml peroral løsning til hunder Island EU/2/97/004/006/IS Metacam 5 mg/ml injeksjonsløsning til hunder og katter Island EU/2/97/004/ /IS Metacam 20 mg/ml injeksjonsløsning til storfe Island EU/2/97/005/001,005/IS Quadrisol peroral gel til hester 100 mg/ml Island EU/2/97/005/ , /IS Quadrisol peroral gel til hunder 5 mg/ml Island EU/2/97/005/004/IS Quadrisol inj.-løsning Island EU/2/97/005/ /IS Quadrisol peroral gel til hunder 1 mg/ml Island EU/2/98/006/ Nobilis IB 4-91 Liechtenstein EU/2/98/006/ /IS Nobilis IB 4-91 inj.-løsning Island EU/2/98/006/ /NO Nobilis IB 4-91 Norge EU/2/98/007/00/NO-003/NO Clomicalm Norge EU/2/98/007/ /IS Clomicalm tabletter 5 mg, 20 mg, 80 mg Island EU/2/98/008/ /IS Neocolipor suspensjon til injeksjon Island

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/15 3. Utvidete markedsføringstillatelser Vedlegg III Følgende markedsføringstillatelser er utvidet i EØS EFTA-statene i tidsrommet 1. juli 31. desember 2003: EU-nummer Produkt Land Utvidelsesdato EU/1/00/146/027/IS Keppra peroral løsning Island EU/1/00/150/011/NO-015/NO Actos Norge EU/1/00/150/ /IS Actos tabletter 45 mg Island EU/1/00/165/007/IS Ovitrelle, injeksj.-løsn. 250 mikrog/0,5 ml Island EU/1/00/165/007/NO Ovitrelle Norge EU/1/02/206/005/NO-008/NO Arixtra Norge EU/1/02/206/ /IS Arixtra injeksjonsløsning, 1,5 mg/0,3 ml Island EU/1/02/207/00/NO-008/NO Quixidar Norge EU/1/02/207/ /IS Quixidar injeksjonsløsning, 1,5 mg/0,3 ml Island EU/1/96/009/ /IS Zerit kapsl. med forlenget frisetting Island EU/1/96/012/009/NO-013/NO Bondronat Norge EU/1/96/015/003/NO, EU/1/96/015/004/ NO-005/NO Epivir Norge EU/1/97/033/003/IS Avonex inj.-løsning 30 mikrog/0,5 ml Island EU/1/97/033/003/NO Avonex Norge EU/2/97/004/009/IS Metacam peroral løsning til hester Island EU/2/97/004/009/NO Metacam Norge

18 Nr. 48/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Tilbakekalte markedsføringstillatelser Vedlegg IV Følgende markedsføringstillatelser er tilbakekalt i EØS EFTA-statene i tidsrommet 1. juli 31. desember 2003: EU-nummer Produkt Land Tilbakekallingsdato EU/1/96/021/ /IS Olansek Island

19 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/17 UNDERKOMITÉ I FOR FRITT VAREBYTTE 2006/EØS/48/03 LEGEMIDLER Liste over markedsføringstillatelser gitt av EØS EFTA-statene i første halvår 2004 Til underretning for EØS-komiteen Under henvisning til EØS-komiteens beslutning nr. 74/1999 av 28. mai 1999 bes EØS-komiteen, på sitt møte 10. mars 2006, ta til underretning de følgende lister over markedsføringstillatelser for legemidler for tidsrommet 1. januar 30. juni 2004: Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III Vedlegg IV Vedlegg V Liste over nye markedsføringstillatelser Liste over fornyede markedsføringstillatelser Liste over utvidete markedsføringstillatelser Liste over tilbakekalte markedsføringstillatelser Liste over suspenderte markedsføringstillatelser

20 Nr. 48/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nye markedsføringstillatelser Vedlegg I Følgende markedsføringstillatelser er tildelt i EØS EFTA-statene i tidsrommet 1. januar 30. juni 2004: EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/00/141/001/NO Myocet Norge EU/1/00/164/ NutropinAq Liechtenstein EU/1/02/212/026 Vfend Liechtenstein EU/1/02/215/ /IS PritorPlus tabletter 40 mg og 80 mg Island EU/1/03/263/001/NO-003/NO Dukoral Norge EU/1/03/263/ Dukoral Liechtenstein EU/1/03/264/001 Zevalin Liechtenstein EU/1/03/264/001/IS Zevalin 1,6 mg/ml sett til radiologisk prep. Island EU/1/03/264/001/NO Zevalin Norge EU/1/03/265/001/NO-002/NO Bonviva Norge EU/1/03/265/ Bonviva Liechtenstein EU/1/03/265/ /IS Bonviva filmtr. tabl. 2,5 mg Island EU/1/03/266/001/NO-002/NO Ibandronic Acid Roche Norge EU/1/03/266/ Ibandronic Acid Roche Liechtenstein EU/1/03/266/ /IS Ibandronic Acid Roche filmtr. tabl. 2,5 mg Island EU/1/03/267/001/NO-007/NO Reyataz Norge EU/1/03/267/ /IS Reyataz harde kapsler 100 mg, 150 mg, 200 mg Island EU/1/03/267/ Reyataz Liechtenstein EU/1/03/267/007/IS Reyataz peroralt pulver 50 mg/1,5 g Island EU/1/03/268/001/NO-003/NO Cholestagel Norge EU/1/03/268/ Cholestagel Liechtenstein EU/1/03/268/ /IS Cholestagel filmtr. tabl. 625 mg Island EU/1/03/269/001/IS Faslodex Island EU/1/03/269/001/NO Faslodex Norge EU/1/03/270/001/NO-002/NO Oxybutynin Nicobrand Norge EU/1/03/271/001/IS Advate pulver til inj.løsning 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 150 Island EU/1/03/271/001/NO-004/NO Advate Norge EU/1/03/271/ Advate Liechtenstein EU/1/04/272/001/NO-002/NO Photo Barr Norge EU/1/04/272/ Photo Barr Liechtenstein EU/1/04/272/002/IS Photo Barr pulver til inj.løsning 15 el. 75 mg Island EU/1/04/273/001 Lysodren Liechtenstein EU/1/04/273/001/IS Lysodren tabletter 500 mg Island EU/1/04/273/001/NO Lysodren Norge EU/1/04/274/001 Velcade Liechtenstein

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 11. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 13. årgang 3.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 15. årgang 24.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 16. årgang 24.9.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 16. årgang 24.9.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 50 16. årgang 24.9.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 14. årgang 18.10.2007 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 14. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 8.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 54 8.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 50 13. årgang 12.10.2006 4. Den rådgivende

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 10 9.

Detaljer

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 22 20. årgang 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 74 20. årgang 20.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 9.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 37 15. årgang 26.6.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 43 ISSN 1022-9310. 16. årgang 13.8.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 43 ISSN 1022-9310. 16. årgang 13.8.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 16. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 15. årgang 7.8.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 50 20. årgang 5.9.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 12 16. årgang 26.2.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 62 12. årgang 8.12.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 6 12. årgang 10.2.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 34 7.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5293 Santander/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5293 Santander/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 51 15. årgang 21.8.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 47 19. årgang 30.8.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 15. årgang 5.1.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.1/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 1 2. årgang 19.1.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 40 19. årgang 19.7.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 9.

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 7. årgang 20.7.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 6.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 21 20. årgang 4.4.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 24 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 32 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 11. årgang 26.8.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 11. årgang 26.8.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 42 11. årgang 26.8.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 20 4.

Detaljer

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 31/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 31 3. årgang 18.7.1996 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 62 21. årgang 30.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

2015/EØS/39/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7667 Danaher/Pall) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte...

2015/EØS/39/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7667 Danaher/Pall) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 39 22. årgang 9.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 28 11. årgang 3.6.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 33 10. årgang 3.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 21 15. årgang 24.4.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 9.9.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 9.9.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 12. årgang 24.11.2005 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 34 ISSN 1022-9337. 10. årgang 10.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 34 ISSN 1022-9337. 10. årgang 10.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 34 10. årgang 10.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01 Nr.40/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 3. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.5/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 2. årgang 23.2.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS 13.10.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.38/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 1. årgang 13.10.1994

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 42 22. årgang 30.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 52 11. årgang utgave 21.10.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 52 11. årgang utgave 21.10.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 52 11. årgang 21.10.2004 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 56 ISSN 1022-9310. 18. årgang 13.10.2011 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 56 ISSN 1022-9310. 18. årgang 13.10.2011 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den e unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 56 18. årgang 13.10.2011 2011/EØS/56/01 Underkomité I

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 6.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 9.

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6308 VFC/ Timberland) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6308 VFC/ Timberland) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 44 18. årgang 4.8.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 21.8.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 21.8.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 4. årgang 21.8.1997 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 48 15. årgang 31.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 15 15. årgang 20.3.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 16. årgang 23.12.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 16. årgang 23.12.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 70 16. årgang 23.12.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4542 NPM

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4542 NPM NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 10 14. årgang 1.3.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN 1022-9310. 12. årgang 8.9.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN 1022-9310. 12. årgang 8.9.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 12. årgang 8.9.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 48 ISSN 1022-9310. 16. årgang 10.9.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 48 ISSN 1022-9310. 16. årgang 10.9.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 48 16. årgang 10.9.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 3.8.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 3.8.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 7. årgang 3.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.49/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 3. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN 1022-9310. 18. årgang 26.5.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN 1022-9310. 18. årgang 26.5.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 30 18. årgang 26.5.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 27 14. årgang 7.6.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 58 ISSN 1022-9310. 18. årgang 27.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 58 ISSN 1022-9310. 18. årgang 27.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 58 18. årgang 27.10.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 7 17. årgang 11.2.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen NORSK Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 7 17. årgang 11.2.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen NORSK Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 7 17. årgang 11.2.2010 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.11.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.11.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 70 22. årgang 26.11.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 36 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 10.8.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 36 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 10.8.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 36 7. årgang 10.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3638 KKR/DSD)... 1

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3638 KKR/DSD)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 62 11. årgang 9.12.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 29 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.7.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 29 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.7.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 29 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 2 ISSN 1022-9310. 20. årgang 10.1.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 2 ISSN 1022-9310. 20. årgang 10.1.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 2 20. årgang 10.1.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

2014/EØS/44/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7334 Oracle/MICROS)... 4

2014/EØS/44/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7334 Oracle/MICROS)... 4 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 44 21. årgang 31.7.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 13. årgang 31.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 22. årgang 26.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 41 18. årgang 21.7.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.4.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.4.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 24 18. årgang 28.4.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 2 13. årgang 12.1.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3093 INA/AIG/SNFA)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3093 INA/AIG/SNFA)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 10. årgang 25.9.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 44 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 44 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 5.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 14. årgang 28.6.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2082 PSA/Vivendi/Wappi!)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2082 PSA/Vivendi/Wappi!)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 7. årgang 31.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 15. årgang 10.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 16. årgang 30.7.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 16. årgang 30.7.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 16. årgang 30.7.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4271 Daikin/ OYL)... 1

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4271 Daikin/ OYL)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 45 13. årgang 7.9.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 16. årgang 25.6.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 16. årgang 25.6.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 32 16. årgang 25.6.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 16. årgang 14.5.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 16. årgang 14.5.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 24 16. årgang 14.5.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 22. årgang 16.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 22. årgang 16.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 40 22. årgang 16.7.2015 II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 18. årgang 9.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 18. årgang 9.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 32 18. årgang 9.6.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Endringer av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Endringer av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 61 12. årgang 1.12.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 19. årgang 12.4.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 19. årgang 12.4.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 21 19. årgang 12.4.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 42 18. årgang 28.7.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Ruteflygninger Andenes Bodø v.v. og Andenes Tromsø v.v. (Norge) Kunngjøring av anbudskonkurranse...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Ruteflygninger Andenes Bodø v.v. og Andenes Tromsø v.v. (Norge) Kunngjøring av anbudskonkurranse... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 14. årgang 20.9.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 33 8 årgang 28 6 2001 4 II III Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende komité

Detaljer

2008/EØS/8/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4786 Deutsche Bahn/Transfesa)... 1

2008/EØS/8/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4786 Deutsche Bahn/Transfesa)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 8 15. årgang 21.2.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer