3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN Nr årgang Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 2006/EØS/43/ /EØS/43/ /EØS/43/ /EØS/43/ /EØS/43/ /EØS/43/ /EØS/43/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4091 Linde/ Spectra) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4182 Hörmann/ MN/ACP JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4249 Abertis/ Autostrade) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/ SNCFL/CFL Cargo) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4353 Permira/ All3Media Group) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4358 REOF/ Borletti/Printemps) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4361 KKR/ Pages Jaunes) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

2 2006/EØS/43/ /EØS/43/ /EØS/43/10 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4362 voestalpine/ K + N/Euroshipping ) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4377 Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4378 Providence/ Caudwell Group) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte /EØS/43/11 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4380 EST/Dalmine) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte /EØS/43/ /EØS/43/ /EØS/43/ /EØS/43/ /EØS/43/ /EØS/43/ /EØS/43/ /EØS/43/ /EØS/43/ /EØS/43/21 Statsstøtte Slovenia Statsstøtte C 20/2006 (tidl. NN 30/2006) Påstått statsstøtte til Novoles Straža Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Statsstøtte Slovenia Statsstøtte C 19/2006 (tidl. NN 29/2006) Påstått statsstøtte til Javor Pivka Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Statsstøtte Slovakia Statsstøtte C 21/2006 (tidl. N 635/2005) Regionstøtte til skipsverftet Slovenské lodenice Komárno Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Statsstøtte Frankrike Statsstøtte C 15/2006 (tidl. N 291/2000) Pilkington/ Interpane Kontroll i ettertid i samsvar med de sektorovergripende rammebestemmelser fra 1998 Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Statsstøtte Belgia Statsstøtte C 27/2006 (tidl. NN 22/2004) Forsknings- og utviklingsstøtte til flyindustrien Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Statsstøtte Belgia Statsstøtte C 28/2006 (tidl. NN 23/2004) Forsknings- og utviklingsstøtte til Techspace Aero Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Statsstøtte Polen Statsstøtte C 23/2006 (tidl. NN 3 5/2006) Statsstøtte til stålprodusenten Technologie Buczek Group Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Statsstøtte Italia Statsstøtte C 29/2006 (tidl. NN 20/2003) Omstrukturering av kooperativer og konsortier Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Statsstøtte Sverige Statsstøtte C 35/2006 (tidl. NN 3 7/2006) Salg av jord til under markedspris Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Statsstøtte Tyskland Statsstøtte C 34/2006 (tidl. N 29/2005) Innføring av digitalt bakkenett for fjernsyn (DVB-T) i Nordrhein-Westfalen Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr

3 2006/EØS/43/22 Innbydelse til å sende inn forslag om tiltak for overgang til andre transportmåter, katalyserende tiltak og tiltak for felles læring i henhold til Marco Polo-programmet (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1382/2003 av 22. juli 2003, EUT L 196 av , s. 1) /EØS/43/23 De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere Omregningskurs for valuta i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 574/ Domstolen

4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/1 EF-ORGANER KOMMISJONEN Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4091 Linde/Spectra) 2006/EØS/43/01 1. Kommisjonen mottok 16. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaket Linde AG ( Linde ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det amerikanske foretaket Spectra Gases, Inc. ( Spectra ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Linde: framstilling og distribusjon av industri- og spesialgasser, herunder bygging av anlegg, Spectra: framstilling og distribusjon av spesialgasser. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 204 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4091 Linde/Spectra, til følgende adresse: Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

5 Nr. 43/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/43/02 (Sak COMP/M.4182 Hörmann/MN/ACP JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 21. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der de tyske foretakene MAN Nutzfahrzeuge AG ( MN ), som tilhører det tyske MAN-konsernet ( MAN ), og Hörmann GmbH & Co. Beteiligungs KG ( Hörmann ) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det tyske foretaket Automotive Components Penzberg GmbH ( ACP ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: MN: konstruksjon, framstilling og markedsføring av lastebiler, busser, deler og tilknyttede tjenester, MAN: nyttekjøretøy, dieselmotorer, turbomotorer, tjenester for industrien, ingeniørtjenester, byggevirksomhet, Hörmann: elektro-, maskin- og byggeteknikk, radioteknikk og tilknyttede tjenester, ACP: framstilling av strukturdeler av metall til tunge lastebiler. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 204 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4182 Hörmann/MN/ACP JV, til følgende adresse: Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/3 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/43/03 (Sak COMP/M.4249 Abertis/Autostrade) 1. Kommisjonen mottok 18. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det spanske foretaket Abertis Infraestructuras S.A. ( Abertis ), som tilhører Abertis-konsernet, ved utveksling av aksjer inngår en fullstendig sammenslåing i henhold til rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) med det italienske foretaket Autostrade S.p.A. ( Autostrade ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Abertis: drift av bomveier i Spania og Frankrike, samt infrastruktur og tjenester i forbindelse med telekommunikasjon, drift av lufthavner, parkeringstjenester og logistikk, Autostrade: drift av bomveier i Italia. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 205 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4249 Abertis/Autostrade, til følgende adresse: Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

7 Nr. 43/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/43/04 (Sak COMP/M.4294 Arcelor/SNCFL/CFL Cargo) 1. Kommisjonen mottok 21. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Arcelor Profil Luxembourg S.A. ( Arcelor Profil, Luxembourg), som tilhører Arcelor-konsernet, og Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ( SNCFL, Luxembourg) i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket CFL Cargo S.A. ( CFL Cargo, Luxembourg) ved kjøp av aksjer i et nystiftet foretak som utgjør et fellesforetak. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Arcelor Profil: framstilling og distribusjon av lange produkter av karbonstål, SNCFL: jernbanetjenester. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 204 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4294 Arcelor/SNCFL/CFL Cargo, til følgende adresse: Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/5 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4353 Permira/All3Media Group) 2006/EØS/43/05 1. Kommisjonen mottok 18. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der Permira Europe III Fund, som tilhører det britiske konsernet Permira Holdings Ltd ( PHL ), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det britiske foretaket All3Media Group Limited ( A3M ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: PHL: privat aksjefond, A3M: uavhengig produksjon og distribusjon av fjernsynsprogrammer. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 205 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4353 Permira/All3Media Group, til følgende adresse: Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

9 Nr. 43/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/43/06 (Sak COMP/M.4358 REOF/Borletti/Printemps) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 24. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene RREEF Fund II ( REOF, USA), som kontrolleres av Deutsche Bank AG ( Deutsche Bank, Tyskland), og Mr. Borletti ( Borletti, Italia/Storbritannia) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det franske foretaket France Printemps SA ( Printemps ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: REOF: investeringsfond med investeringer i fast eiendom i Europa, Stillehavs-Asia og det amerikanske kontinent, Deutsche Bank: forretningsbank med verdensomspennende virksomhet innen investeringer og finansiering, og tilknyttede produkter og tjenester, Borletti: investeringer innen turisme, hotelldrift, jordbruk og fast eiendom, Printemps: detaljhandel (ikke næringsmidler) og sportsbutikker i Frankrike. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 210 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4358 REOF/Borletti/Printemps, til følgende adresse: Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/7 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/43/07 (Sak COMP/M.4361 KKR/Pages Jaunes) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 18. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Kohlberg Kravis & Roberts & Co L.P. ( KKR ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det franske foretaket Pages Jaunes Groupe SA ( Pages Jaunes ), et datterselskap av France Telecom. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: KKR: aksjeinvesteringer, Pages Jaunes: utgivelse av telefonkataloger, salg av reklameplass i disse katalogene og på Internett. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 202 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4361 KKR/Pages Jaunes, til følgende adresse: Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

11 Nr. 43/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/43/08 (Sak COMP/M.4362 voestalpine/k + N/Euroshipping) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 23. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det østerrikske foretaket voestalpine AG ( voestalpine ) og det sveitsiske foretaket Kühne + Nagel International AG ( K + N ) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det tyske foretaket Kühne + Nagel Euroshipping GmbH ( Euroshipping ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: voestalpine: framstilling og bearbeiding av stålprodukter til bil-, bygge- og jernbaneindustrien, samt produksjons- og husholdningsverktøy, K + N: integrerte logistikktjenester, inkludert frakt til sjøs og i luften samt kontraktbaserte logistikktjenester, Euroshipping: innenriks skipstrafikk. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 207 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4362 voestalpine/k + N/Euroshipping, til følgende adresse: Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/9 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/43/09 (Sak COMP/M.4377 Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 17. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Doughty Hanson & Co. Limited ( Doughty Hanson ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele mobiltelefonaktivitetene til det britiske foretaket Caudwell Group ( Mobile Distribution Business ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Doughty Hanson: forvaltning av aksjefond, Mobile Distribution Business: distribusjon og reparasjon av mobiltelefoner og tilbehør, samt tilknyttede tjenester (for eksempel tilpasning og utrustning av mobiltelefoner og telefonpakker, salg av mobilabonnementer til forbrukere og foretak samt salg av kontantkort) og rekruttering av fagfolk. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 209 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4377 Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business, til følgende adresse: Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

13 Nr. 43/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/43/10 (Sak COMP/M.4378 Providence/Caudwell Group) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 21. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Providence Equity Offshore Partners V, LP ( Providence, Caymanøyene), som tilhører konsernet Providence Equity Partners, ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det britiske foretaket Caudwell Holdings Limited ( Caudwell Group ). Kort tid etter transaksjonen har Providence til hensikt å selge deler av Caudwell Group videre som ledd i en tilknyttet transaksjon. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Providence: investeringsfond innenfor Providence Equity Partners Inc., som er et globalt investeringsfirma som spesialiserer seg i aksjeinvesteringer i medie- og kommunikasjonsselskaper, Caudwell Group: salg av mobiltelefoner og tilknyttede tjenester, distribusjon og reparasjon av mobiltelefoner, forsikringsprodukter samt rekruttering av fagfolk. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 207 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4378 Providence/Caudwell Group, til følgende adresse: Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/11 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/43/11 (Sak COMP/M.4380 EST/Dalmine) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 25. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaket E.ON Sales & Trading GmbH ( EST ), som kontrolleres av E.ON AG ( E.ON, Tyskland), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det italienske foretaket Dalmine Energie S.p.A. ( Dalmine ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: EST: aktiviteter i forbindelse med levering av gass og strøm, Dalmine: engrossalg av gass og detaljsalg av gass og strøm til industri- og bedriftskunder i Italia. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 210 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4380 EST/Dalmine, til følgende adresse: Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

15 Nr. 43/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Statsstøtte Slovenia 2006/EØS/43/12 Statsstøtte C 20/2006 (tidl. NN 30/2006) Påstått statsstøtte til Novoles Straža Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til påstått statsstøtte til Novoles Straža, se EUT C 194 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: State Aid Greffe SPA 3, 6/5 B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Slovenia. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. Statsstøtte Slovenia 2006/EØS/43/13 Statsstøtte C 19/2006 (tidl. NN 29/2006) Påstått statsstøtte til Javor Pivka Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til påstått statsstøtte til Javor Pivka, se EUT C 194 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: State Aid Greffe SPA 3, 6/5 B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Slovenia. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/13 Statsstøtte Slovakia 2006/EØS/43/14 Statsstøtte C 21/2006 (tidl. N 635/2005) Regionstøtte til skipsverftet Slovenské lodenice Komárno Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til regionstøtte til skipsverftet Slovenské lodenice Komárno, se EUT C 194 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: State Aid Greffe B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Slovakia. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. Statsstøtte Frankrike 2006/EØS/43/15 Statsstøtte C 15/2006 (tidl. N 291/2000) Pilkington/Interpane Kontroll i ettertid i samsvar med de sektorovergripende rammebestemmelser fra 1998 Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til ovennevnte støtte, se EUT C 196 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: State Aid Greffe B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Frankrike. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

17 Nr. 43/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Statsstøtte Belgia 2006/EØS/43/16 Statsstøtte C 27/2006 (tidl. NN 22/2004) Forsknings- og utviklingsstøtte til flyindustrien Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til forsknings- og utviklingsstøtte til flyindustrien, se EUT C 196 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: State Aid Registry B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Belgia. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. Statsstøtte Belgia Statsstøtte C 28/2006 (tidl. NN 23/2004) Forsknings- og utviklingsstøtte til Techspace Aero 2006/EØS/43/17 Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til forsknings- og utviklingsstøtte til Techspace Aero, se EUT C 196 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: State Aid Registry B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Belgia. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/15 Statsstøtte Polen 2006/EØS/43/18 Statsstøtte C 23/2006 (tidl. NN 35/2006) Statsstøtte til stålprodusenten Technologie Buczek Group Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til statsstøtte til stålprodusenten Technologie Buczek Group, se EUT C 196 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: State Aid Greffe SPA 3, 6/5 B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Polen. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. Statsstøtte Italia Statsstøtte C 29/2006 (tidl. NN 20/2003) Omstrukturering av kooperativer og konsortier 2006/EØS/43/19 Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til ovennevnte støtte, se EUT C 202 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: Directorate-General for Fisheries Directorate D Legal Unit Rue de la Loi, 200 B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Italia. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

19 Nr. 43/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Statsstøtte Sverige 2006/EØS/43/20 Statsstøtte C 35/2006 (tidl. NN 37/2006) Salg av jord til under markedspris Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til ovennevnte støtte, se EUT C 204 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: State Aid Registry Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Sverige. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. Statsstøtte Tyskland Statsstøtte C 34/2006 (tidl. N 29/2005) Innføring av digitalt bakkenett for fjernsyn (DVB-T) i Nordrhein-Westfalen 2006/EØS/43/21 Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til ovennevnte støtte, se EUT C 204 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: Directorate H, State Aid H Building/Office J-70, 4/08 B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Tyskland. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/17 Innbydelse til å sende inn forslag om tiltak for overgang til andre transportmåter, katalyserende tiltak og tiltak for felles læring i henhold til Marco Polo-programmet (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1382/2003 av 22. juli 2003, EUT L 196 av , s. 1) 2006/EØS/43/22 EF-kommisjonen ber herved om forslag til tiltak under tildelingsprosedyren for Marco Polo-programmet for Fristen for innsending av forslag er Nærmere opplysninger om programmet og retningslinjer for å sende inn forslag til prosjekter, finnes på: Hjelpetjenesten til Marco Polo-programmet har følgende e-postadresse: og faks

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 22. årgang 11.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 22. årgang 11.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 32 22. årgang 11.6.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 3 15. årgang 17.1.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 5.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 22. årgang 23.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 22. årgang 23.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 41 22. årgang 23.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 41 18. årgang 21.7.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)... NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 7. årgang 16.11.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 20. årgang 14.2.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 20. årgang 14.2.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 10 20. årgang 14.2.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 39 ISSN 1022-9310. 21. årgang 3.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 39 ISSN 1022-9310. 21. årgang 3.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 39 21. årgang 3.7.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 21. årgang 20.3.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 14 22. årgang 12.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.1/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 1 2. årgang 19.1.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 11 22. årgang 19.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 19 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 3 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.1.1998

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 3 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.1.1998 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 19. årgang 8.11.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 19. årgang 8.11.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 62 19. årgang 8.11.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 18 21. årgang 27.3.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 16 5.

Detaljer

Nr. 50 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2.

Nr. 50 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I 1 2 EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 41 8 årgang 23 8 2001 3 4 II 1 Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 13 ISSN 1022-9310. 22. årgang 5.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 13 ISSN 1022-9310. 22. årgang 5.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 13 22. årgang 5.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 48 13. årgang 28.9.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 4.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 12 22. årgang 26.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

2014/EØS/46/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7316 Det norske oljeselskap/marathon Oil Norge)... 26

2014/EØS/46/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7316 Det norske oljeselskap/marathon Oil Norge)... 26 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 46 21. årgang 14.8.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 25 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 12.6.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 25 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 12.6.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 25 4.

Detaljer

2014/EØS/28/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7207 Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies)...

2014/EØS/28/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7207 Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 28 21. årgang 15.5.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2012 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer Kapittel 2 INDRE MARKED Innledning ESAs avdeling for det indre marked (IMA) har to hovedoppgaver: Den ene er å passe på at EFTA landene innfører nytt EØS-regelverk, for det meste forordninger og direktiver,

Detaljer